наступні
Права обов`язки і відповідальність платників податків Порядок оскарження неправомірних дій Права та обов`язки платників податків. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Порядок оскарження неправомірних дій податкових органів. Судова практика у справах про відшкодування шкоди.
Курсова
Формування та використання фондів цільового призначення Загальна характеристика цільових фондів. Історія та причини виникнення. Класифікація та порядок утворення цільових фондів. Формування та використання державних цільових фондів. Пенсійний фонд. України.
Курсова
Завдання права права обов`язки функції податкових органів РФ Структура податкового органу та функції відділів. Форми прояву податкового контролю. Облік платників податків. Податкові перевірки та їх призначення. Порядок і строки відображення виявлених порушень у бухгалтерському обліку.
Звіт з практики
Фінансова політика підприємства Фінансова політика підприємства є складовою частиною його економічної політики. Фінанси представляють собою базисну категорію історично склалася в умовах зародження і розвитку товарно грошових відносин.
Доповідь
Управління дебіторською заборгованістю Економічна сутність розрахунків з дебіторами і кредиторами. Класифікація дебіторської і кредиторської заборгованості в структурі оборотних коштів підприємства. Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Контрольна робота
Розр т податків Цільовий збір на утримання муніципальної міліції. Єдиний податок на залічи нний дохід. Податок на рекламу. Збір з юридичних осіб на потреби освітніх установ. Збір за прибирання території міста. Податок на доходи фізичних осіб.
Контрольна робота
Ринок капіталу та кредитний ринок Поняття капіталу підприємства та його структури. Методи аналізу структури складу і динаміки капіталу підприємства. Кругообіг промислового капіталу його стадії і функціональні форми. Фізичний і моральний знос.
Курсова
Валютні ризики і їх страхування Економічна суть поняття валютного ризику. Вплив валютних ризиків на діяльність вітчизняних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності. Методи страхування валютних ризиків. Валютні опціони та форвардні контракти.
Курсова
Необхідність і сутність грошей 2 Функції грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Гроші грають фундаментальну роль у всіх сучасних економіках. Більше того вони здаються настільки природної характеристикою економіки що ми не представляємо яким було б життя без них вкрай важкою.
Реферат
Пенсійна реформа Соціально економічна сутність позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди. Російської Федерації. Пенсійний фонд. Російської Федерації пф РФ Фонд соціального страхування РФ ФСС РФ Державний фонд зайнятості населення РФ ГФЗН РФ Позабюджетні фонди.
Реферат
Фінанси як об`єктивна економічна категорія Види бюджетів. Державний борг. Фінанси кредит гроші виступають основними регуляторами як економіки так і суспільних відносин в цілому. Ці регулятори і забезпечують постійний розвиток суспільства.
Контрольна робота
Фінансовий ринок і реальний сектор економіки Роль ринку недержавних цінних паперів у вирішенні завдань структурної перебудови російської економіки може бути досить істотна. Вихід підприємств на фондовий ринок. Перспективні інструменти фондового ринку.
Доповідь
Управління фінансами 2 Основні завдання та методи управління фінансами. Фінансове планування і прогнозування. Фінансове програмування та автоматизовані системи управління фінансами. Вищі органи управління державної влади управління фінансами.
Курсова
Сутність грошей 2 Історія появи грошей. Функції грошей склад і особливості. Гроші безготівкового обороту. Грошова маса та грошова база. Компоненти грошових агрегатів. Економічне значення грошей. Швидкість обігу грошей.
Реферат
Податки юридичних осіб Податки в економічній системі суспільства. Роль податків у формуванні фінансів держави. Функції податків. Класифікація податків. Облік оподатковуваної бази. ПДВ. Платники податків і податкова база. Ставки податку.
Курсова
Розвиток фондового ринку в Україні Наслідки непродуманих спроб революційного переходу до ринкових методів управління планової системи господарювання. Неефективність і неконкурентоспроможність виробництва розлад споживчого ринку стагнація кредитно фінансової сфери.
Реферат
Кредит як основне джерело залучення фінансових ресурсів Сутність кредиту як основного джерела залучення фінансових ресурсів. Умови і форми кредитування в Україні. Банківський кредит як одна з найбільш поширених форм кредитування. Проблеми кредитної політики в Україні на сучасному етапі.
Курсова
Грошові потоки Кредитні відносини на Україну Характеристика і структура грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування. Розвиток кредитних відносин в України в перехідний період. Сукупність усіх грошових платежів утворює грошовий оборот.
Реферат
Монетарна політика НБУ і комерційні банки Місце і роль монетарної політики в загальнодержавній економічній політиці. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками. Центральний банк відіграє ключову роль у проведенні кредитно грошової політики.
Реферат
Спрощена система оподаткування 11 Спрощена система оподаткування застосовується організаціями та індивідуальними підприємцями поряд із загальною системою оподаткування передбаченої законодавством. Російської Федерації про податки і збори.
Реферат
Кредит і кредитна система Сутність функції та види кредиту. Сутність і структура кредиту. Функції кредиту. Форми і види кредиту. Позичковий капітал та джерела його формування. Кредитна система та її елементи. Особливості позичкового відсотка і джерел його формування.
Курсова
Ринок державних цінних паперів 2 Сутність ринку державних цінних паперів. Ринок державних цінних паперів. Державні цінні папери. Характеристика ринку державних цінних паперів. Український ринок державних цінних паперів.
Курсова
Джерела фінансування підприємств Управління власним капіталом. Управління позиковими коштами. Управління короткостроковими джерелами фінансування. Фінансові рішення в умовах інфляції. Термін дії облігації порядок і розміри виплати доходу.
Курсова
Система оподаткування України види податків Система оподаткування це сукупність податків сплачуються до бюджету та державних цільових фондів у встановленому законами. Україна порядку а також права обов`язки та відповідальність платників.
Доповідь
Теорії державних фінансів російських економістів Російські вчені фінансисти розробляли як теоретичні так і практичні питання фінансової науки. У теорії вони були прихильниками прагматичного підходу прихильниками теорії задоволення колективних потреб.
Реферат
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас