попередні | наступні
Проблеми життя і смерті ставлення до смерті в різні історичні Єгипетська версія смерті. Стародавня Греція і смерть. Смерть у середньовіччі. Сучасне відношення до смерті. Ставлення до смерті має великий вплив на якість життя і сенс існування конкретної людини і суспільства в цілому.
Реферат
Наукові революції Концепція розвитку наукового знання Т. С. Куна. Філософські аспекти наукових революцій. Глобальні наукові революції від класичної до постнекласичної науки. Революції в радянській науці.
Курсова
Робота Т Куна структура наукових революцій і її роль в методології наукового пізнання Структура книги. Основні поняття концепції. Куна. Парадигма. Наукове співтовариство. Нормальна наука. Роль роботи в методології наукового пізнання. У пізнанні реальності вчені постійно спираються на особливі угоди парадигми про завдання і методи їх вирішення.
Реферат
Соціальні та етичні ідеї Аристотеля Життя і творчість. Аристотеля. Етика. Значення етики для. Аристотеля. Вчення про душу. Доброчесність. Про суспільстві і державі. Аристотель найбільший з давньогрецьких філософів основоположник дуалізму батько логіки учень і рішучий супротивник.
Реферат
Топологія як відображення культури і життєдіяльності Історичний соціологічний філософський релігійний художній і науковий погляди на культуру як пошук сенсу людського існування і початку життя. Ліричний подання антропології з точки зору літератора і математика.
Стаття
Філософський аналіз права Поняття філософії права її місце серед інших наук. Предмет філософії права. Філісофія права. Гегеля і її значення в історії філософсько правої думки. Свобода і право. Держава і право. Публічне і приватне право.
Курсова
Даосизм і його вплив на китайську культуру 2 Історія даосизму батьки даосизму дао та інші основні поняття даосизму. У конфуціанстві Дао шлях морального вдосконалення і правління на основі етичних норм то в даосизмі Дао світова субстанція джерело буття всього сущого.
Реферат
Давньословя нська міфологія колиска філософської думку України Руси Дохристиянський світогляд давніх слов ян предістория Української філософії. Різноманітність міфологічної тематики. Характерні риси української міфології. Релігійне вірування. Особливості формування філософії Київської Русі.
Реферат
Ясперс про релігію Основні поняття філософії релігії. Ясперса. Філософська віра. Розуміння філософствування у Ясперса. Філософія історії. Карл Ясперс один з творців екзистенціалізму здобув собі лаври і на терені психіатрії.
Реферат
Сучасна буржуазна філософсько релігійна антропологія концепції Гельмута Плеснером і Арнольда Гелена. Екс центрическая позіціональность людини в антропології. Гельмута Плеснером як можлива підстава філософсько релігійної антропології. Філософська біоантропологія. Арнольда Гелена у її ставленні до філософсько релігійної проблематики.
Реферат
Гуманістичні цінності відродження Росії Виникнення і зміст поняття цінності. Гуманістичне вимір сучасної цивілізації. Значення гуманістичних цінностей для розвитку. Росії. Аксіологічний імператив. Людина живе у двох світах звичайному природному і в духовному сверхприродном.
Реферат
Платон 3 Юнацтво. Знайомство з Сократом. Поневіряння. Створення Академії. Смерть Платона. Знаменита Атлантида. Філософія Платона. Осягаючи незбагненне. Етика. Теорія розуму. Теорія природи. Hаследіе Платона. Поневіряння.
Реферат
Теорія ідей Платона Друга навігація або відкриття метафізики. Гіперуранія чи світ ідей. Структура ідеального світу. Теорія ідей. Джерела і ступеня пізнання. Дуалістичне розуміння людини і очищення душі. Друга навігація або відкриття метафізики надчуттєвого надфізіческого другий навігація.
Реферат
Погляди Платона на виховання Історичні умови формування поглядів. Платонана виховання. Система виховання. Платона. Погляди Платона на виховання не вдають із себе щось замкнутий і відірване від дійсного життя.
Диплом
Концепція держави у Конфуція Етико політичне вчення. Конфуція. Основи вчення. Конфуція про державу. Конфуцій будучи прихильником авторитарної системи в той же час був противником змін абсолютизації імператорської влади. Етико політичне вчення.
Курсова
Платон про душу Душа і тіло. Душа і е пристрасті. Любов як рушійна сила душі. Душа і знання. Душа як інструмент нашого пізнання. Душа вже знає НД Пізнай самого себе. Душа в своїй чистоті. Ерот це любов до Істини.
Курсова
Демокріт про людину і моральності Демокріт про людину його життя і цінностях. Погляди Демокріта на природу душі людини. Про моральність. Держава з точки зору. Демокріта має допомагати бідним постійно орієнтуватися на них і оточувати їх турботою.
Методичка
Антична філософія 10 Категорія буття у філософії періоди в трактуванні буття буття людини і буття світу. Проблема виникнення філософії. Мілетська школа. Фалес Анаксимандр і Анаксимен. Піфагор і його школа. Геракліт Ефеський.
Курсова
Антична філософія Демокріт Короткі біографічні відомості про Філософі. Основні положення філософської концепції розуміння буття гносеологічна позиція соціальна філософія розуміння сутності людини. Оцінка концепції розглянутого філософа.
Реферат
Основні етапи розвитку античної філософії Геракліт основоположник діалектики. Демокріт і його атомістична теорія. Платон видатний об`єктивний ідеаліст. Аристотель вчений енциклопедист. У соціальній філософської проблематики античності переважає етична тематика.
Реферат
Луцій Анней Сенека За своїм філософського світогляду. Сенека був стоїком. Представник пізнього стоїцизму розвиток якого відбувався в період становлення і процвітання. Римської імперії. Зв`язок між римським стоїчним і християнським навчаннями.
Реферат
Етичні погляди Аристотеля Місце етики серед робіт. Аристотеля. Критика етичного вчення. Сократа і Платона. Доброчесність і види чеснот. Моральний ідеал. Поняття агностицизму і його місце в системі філософських навчань. Сутність скептицизму та його джерела.
Реферат
Платон 2 Платон це одна з особистостей світової історії його філософія це одна із сторінок світової історії зробили значний вплив на духовний розвиток і становлення людини від самого свого виникнення і на всі наступні часи.
Реферат
Символізм як семіотичної явище і його гносеологічна оцінка Експозиція основ і модифікацій феномена символізму. Історичний огляд філософського осмислення символізму. Експозиція характеристик символу та символізму. Різноманіття і специфіка символічних форм. Символізм як семіотичної явище.
Дисертація
Суперечки філософів юдеї і християни Основні філософські концепції іудаїзму. Історія появи і розвитку іудаїзму. Талмуд. Основні напрямки. Особливості православної філософії. Академічна філософія. Метафізика всеєдності. Сучасні філософсько релігійні суперечки.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас