наступні
Філософія Карла Маркса Філософія на службі історії. Філософський аналіз політичної економії. Відчужена праця. Універсальний чоловік. Критика казарменого комунізму. Вища мета марксизму розробка звільнення поневолений нного людства.
Реферат
Рудольф Штейнер Істина і наука Одна з основних філософських робіт. Рудольфа Штейнера засновника антропософії. Рудольф Штейнер відомий також як основоположник вальдорфської педагогіки біодинамічного сільського господарства антропософської медицини евритмії.
Книга
Проблема Схід Захід в працях російських філософів Заперечення об`єктивності протиставлення. Сходу і Заходу в історіософії М. Я. Данилевського. Роль мусульманства в даному процесі. Особливості взаємодії культур. Сходу і Заходу в філософії М.
Реферат
Сенс життя Любов надихає і п`янить дражнить і гіпнотизує Її слід приймати раз на день після обіду цідячи маленькими ковточками немов коньяк а інакше наслідки будуть непередбачувані. Найтрагічніше з них любов може стати сенсом життя.
Доповідь
Філосфскіе і наукові погляди Галена Прославлений вчений епохи. Стародавнього Риму Клавдій Гален мав різнобічними знаннями. Він з юних років виявляв інтерес до пізнання людини і навколишнього його природи. Медицина і природознавство той час пов`язані з його блискучими працями.
Реферат
Фігури і модуси силогізму відбір правильних модусів за допомогою кругових схем Ейлера При вивченні умовиводів силогізмів не роблять різниці між одиничними і загальними висловами бо в загальних видах деякий ознака стверджується або заперечується стосовно кожного елемента розглянутого безлічі предметів.
Реферат
Філосовська думка в Башкортостані Філософські ідеї в башкирською фольклорі. Арабо мусульманська філософська традиція в Башкортостані. Філософська і соціологічна думка в Башкортостану в XVIII XX ст. Найдавніші філософсько світоглядні ідеї у башкирів.
Реферат
Вчення Арістотеля Коротка біографія. Аристотеля. Перша філософія. Аристотеля вчення про причини початку буття і знання. Вчення Арістотеля про людину і душі. Логіка і методологія. Аристотеля. Арістотель є творцем самої великої наукової системи античності.
Реферат
Осьовий час Ясперса Становлення ідеї. Осьового часу. Розвиток і сенс осьового часу. За чесності і відповідальності свого мислення по чуйності до найпекучішим і хворим питанням людського життя. Ясперс перевершує багатьох своїх сучасників і співвітчизників.
Реферат
Розквіт старогрецької риторики Демосфен і Ісократ Еллада батьківщина красномовства. Причини зародження красномовства у Стародавній Греції. Горгій найбільший теоретик і вчитель красномовства. Лисий видатний оратор в області судового красномовства. Ісократ вчитель оратор теоретик письменник.
Реферат
Свідомість і віра в середньовіччі Загальна характеристика середніх віків. Християнська свідомість основа середньовічного менталітету. Наукова культура в середні століття. Розвиток діалогу віри і свідомості. Схоластика в середні століття. Церква була панівним політичним інститутом.
Реферат
Аналіз першої частини трактату Бенедикта Спінози Етика Про Бога Перша частина трактату. Бенедикта Спінози Етика являє собою значне явище з точки зору що містяться в ній ідеї які пов`язані з виявленням природи субстанції сутності і властивостей. Бога як субстанції.
Реферат
Аристотель про право і закон У Древній Греції були створені політико правові теорії які багато в чому визначили подальший розвиток політико правової думки. Давньогрецькі мислителі були першовідкривачами в численних галузях людського пізнання.
Реферат
Свобода волі Чи є свобода волі. Спроби розібратися. Наше життя між насолодою і стражданням. Чи можна щось протиставити теорії гомеостазу Хто визначає наші насолоди. Чотири фактори каббалістичної концепції.
Реферат
Порівняльний аналіз каббали і філософії Суть вищої керуючої сили. Творця Духовне це сила не одягнена в тіло. Як духовна може породити матеріальне. Бажаючий осягнути вищу керуючу силу може здійснити це приклавши свої зусилля в методиці її осягнення науці каббала.
Реферат
Соціальна модель Дойча погляд кабаліста Необхідно зрозуміти як людина взаємодіє з соціумом зокрема і зі світобудовою загалом. Для цього взяли за основу соціальну модель. Дойча тобто на поставлені завдання глянули з точки зору каббалістичної теорії.
Доповідь
Використання методів наукового пізнання Види досліджень. Класифікація та склад методів дослідження. Вибір методів дослідження. Класифікація методів дослідження за способом і джерела отримання інформації про об`єкти дослідження.
Лекція
Жінки філософи Юлія Крістева. Сімона де Бовуар. Ханна Арендт. Гіпатія. Аспазія. Катерина Сієнська. Симона Вейль. Шеллі Мері Уостонкрафт. Джудіт Батлер. Катерина де Сієна. Олімпія де Гуж. Христина Пізанська. Роздуми жінок про буття і світобудову.
Курсова
Індивідуальне і суспільна свідомість Історичний розвиток поняття свідомість. Структура свідомості. Суспільна свідомість. Індивідуальна свідомість. Перехід до свідомості являє собою початок нового вищого етапу розвитку психіки. Свідомість трансформується в індивідуальне світогляд.
Реферат
Філософія культури 2 Специфіка культури як форма буття суспільства. Культура і цивілізація. Актуальні проблеми суспільного прогресу. Культура як філософська категорія охоплює всі досягнення людства в області як матеріального так і духовного виробництва.
Реферат
Проблема буття в філософії 2 Категорія буття. Ієрархія і форми буття. Проблема атрибутів буття рух простір час відображення системність розвиток. Закони і категорії буття закони і категорії діалектики. Будь-яке філософське міркування починається з поняття про буття.
Реферат
Предмет філософії та її місце в культурі До питання про філософію. Філософія і світогляд. Проблема методу в філософії. Функції філософії і її місце в суспільстві. Специфіка філософії. Вивчення філософії можна порівняти зі входженням до храму мудрості.
Реферат
Детермінізм і індетермінізм Порівняльна характеристика двох протилежних філософських течій детермінізму і індетермінізму. Сутність і діалектичний зв`язок філософських категорій форма утримання їх місце і значення в пізнанні світу.
Контрольна робота
Особливості науки як специфічної сфери діяльності людини Наукове пізнання та т найбільш об`єктивне і обгрунтоване знання про природу суспільство і людину. Існує безліч різних наук головні з яких математика логіка фізика біологія виникли ещ в давнину в працях.
Реферат
Що таке ідеальне Проблема ідеального Ідеал зразок норма ідеальний образ визначає спосіб і характер поведінки людини або суспільного класу. Творчість за ідеалом формування речовини природи на основі ідеалу є специфічно людську форму життєдіяльності.
Реферат
наступні
© Усі права захищені
написати до нас