попередні | наступні
Проблеми громадянської компетентності Загострення проблеми громадянської компетентності. Критерії яким повинен відповідати громадянин щоб його можна було назвати компетентним. Проблема розвитку демократії та реального підвищення компетентності громадян у демократичних країнах.
Реферат
Що чекає людство від розвитку науки і техніки в XXI столітті Спокуса глобалізмом. Перед лицем глобальних проблем зачіпають самі основи людського існування на землі цивілізацій. Сходу і Заходу належить наново мобілізувати весь свій культурний творчий потенціал.
Реферат
Самооцінка молодий жи як індикатор е ідентифікації Ідентифікація сучасної молоді. Переоцінка культурних цінностей і норм. Відображення в молодіжній субкультурі. Критерії визначають самооцінку сучасної молоді. Вплив зміненого світогляду на ідентифікацію молоді.
Доповідь
Управління конфліктами в організації Природа конфліктів. Об`єктивні причини виникнення. Особистісні особливості конфліктуючих. Два класи конфліктів. Моделі конфліктів ділової суперечка формалізація відносин психологічний антагонізм. Вирішення конфлікту.
Курсова
Вулична компанія Вплив компанії друзів на становлення особистості та характеру школяра. Одне з найбільших труднощів полягає в тому що діти живуть у трьох середовищах сім`я школа вулиця цінності яких не тільки різні але навіть протистоять один одному.
Реферат
Наркоманія ворог нашого суспільства Наркоманія в світі. Що таке наркоманія. Які бувають наркотики. Переважна нервову систему. Збуджуючі нервову систему. Галюциногени. Марихуана. Боротьба з наркоманією. Хворий чи злочинець. Наркоманію можна перемогти але лікувати треба і суспільство.
Реферат
Особливості розповсюдження проституції в сучасному російському про Соціальні аспекти вивчення проституції як явища. Визначення проституції. Історично значущі підходи до визначення поняття проституція. Вивчення проституції в Росії в XIX XX ст. Поширення проституції в сучасній.
Диплом
Роль глави сім`ї Батько як релігійний лідер у родині. Місце релігії в сім`ї обов`язки чоловіка. Біблійний портрет подружжя. Як ставитися до себе і людям або практична психологія на кожен день. Созидающее партнерство.
Реферат
Схильність студентів до шкідливих звичок Програма соціологічного дослідження. Опис проблемної ситуації. Проблема дослідження. Мета дослідження. Об`єкт дослідження. Метод дослідження вибіркове дослідження за допомогою анкетування.
Практична робота
Жінка при владі Жінки погані начальники це міф. Як стають керівником. М. Женнінг і А. Жарден про психологію ділової жінки. Чому жінки успішно роблять кар`єру. Про ділові якості жінки. Чоловіки про керівника жінці.
Реферат
Відображення ціннісних орієнтирів у текстах сучасних ЗМІ Теоретичний аналіз ціннісних орієнтирів. Ціннісні орієнтири російського народу. Роль засобів масової інформації в сучасному суспільстві. Відображення ціннісних орієнтирів у текстах сучасних ЗМІ. Оптимізація ціннісних орієнтирів.
Диплом
Основні соціально-педагогічні інститути та чинники розвитку особистості Фактори соціалізації. Макрофактори космос планета світ країна суспільство державу. Мікрофактори сім`я релігійні організації товариство однолітків засоби масової комунікації. Соціально педагогічні інститути.
Реферат
Нові демографічні контури Еволюція демографічних процесів. Зростання населення. Землі у ХХ столітті по групах країн. Саморух світового демографічного процесу в часі і просторі. Середньорічні темпи зростання населення за групами країн в х роках р р р р р р.
Реферат
Особливості вітчизняної культури підприємництва Російське підприємництво. Особливості споживчої поведінки російського підприємця. Група стиль життя незаможного ригорист відстає традиціоналіста наздоганяючого або майбутнього нувориша. Особливості дозвіллєвого поведінки.
Курсова
Становлення класу власників в сучасній Росії Становлення класу власників в Росії. Визначення підприємництва. Склад класу власників. Соціальні проблеми становлення класу власників. Умови розвитку підприємництва в Росії.
Контрольна робота
Гомосексуалізм Гомосексуальність в історії. Поведінка. Причини. Ставлення до гомосексуальності. Підлітковий та юнацька сексуальність в Західній Європі тенденції розвитку та національні відмінності за років. Стан проблеми.
Курсова
Соціальні групи Що являє собою соціальна група. Форми соціальних спільнот та соціального контролю. Роль структура чинники функціонування соціальних груп. Групова динаміка. Способи комунікацій в групах з п`яти членів група агрегація категорія.
Реферат
Теорія стратифікації і соціальна мобільність Поняття соціального класу і соціального шару. Історичні типи стратифікації. Рабство касти стану класи. Типологія класів. Сутність соціальної нерівності та його причини. Вимірювання нерівності. Соціальна мобільність чотири головних вимірювання стратифікації дохід влада освіта престиж.
Реферат
Класифікація сімей в сучасному Узбекистані в залежності від свого Загальні та специфічні завдання сучасної узбецької сім`ї. Виховання дітей у однодітних сім`ях. Виховання дітей у багатодітній сім`ї інтелігенції. Виховання дітей у багатодітних сім`ях робітників. Виховання дітей у багатодітних сім`ях дехкан.
Реферат
Сучасний етап світового цивілізованого розвитку Сучасні цивілізації. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Цивілізація і соціальний розвиток. Сучасна цивілізація і політичне життя. Ефективний контроль за правотворчеством правозастосуванням і правозахистом.
Реферат
Значення творчості М. Вебера для сучасної соціології Соціологічна система М. Вебера. Соціологія політики. Соціологія економіки. Механізмам формування суспільства. Типи держав і суспільних відносин. Тези М. Вебера з області соціології політики і держави.
Реферат
Демографічні тенденції в Європі Демографічні характеристики і процеси. Загальні поняття та методичні підходи до оцінки. Ретроспективний аналіз розвитку демографічної ситуації в Західній Європі на прикладі. Великобританії Німеччини та Франції до початку х років ХХ століття.
Курсова
Коріння наркоманії Трагедія сучасного суспільства. У чому корінь існуючої проблеми. Особливості людських бажань. Етапи розвитку бажань. Духовне бажання. Виникнення нового виду бажань. Вищий світ. Трагедія сучасного суспільства.
Реферат
Соціальний конфлікт 2 Походження конфліктів. Причини функції і суб`єкти соціальних конфліктів. Рушійні сили та мотивація конфлікту. Аналітична схема дослідження конфліктів. Конфлікт потреб. Конфлікт інтересів. Ціннісний конфлікт.
Курсова
Соціальний захист сім`ї Сутність соціальних проблем сучасної сім`ї. Загальні проблеми сімей. Соціальні проблеми окремих категорій сімей. Соціальна робота з сім`єю та її соціальне обслуговування. Технології соціальної роботи та соціального обслуговування сімей.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас