попередні | наступні
Психолого педагогічний статус старшого дошкільника Основні аспекти психологічної готовності до школи. Інтелектуальна особистісна моральна вольова готовність. Фази кризи старшого дошкільного віку. Психодіагностика готовності дитини до школи.
Курсова
Прояви тривожності в дітей у віці 2 6 місяців Прояви тривожності у дітей першого півріччя життя досить різноманітні і носять адаптивний характер. Знання закономірностей розвитку стресових реакцій у дітей цього віку необхідно як дитячих психологів так і лікарям педіатрам.
Реферат
Психологічний вік Вікова психологія. Поняття віку у психології. Періодизація розвитку у вітчизняній та зарубіжній психології. Психологічний вік і самоусвідомлення. Спотворення психологічного віку. Особливості сприйняття хвороби пацієнтами.
Курсова
Вплив соціальних факторів на становлення особистості дитини Проблеми розвитку особистості дітей дошкільного віку. Особистість та її розвиток. Провідна діяльність дітей дошкільного віку. Розвиток ігор у дітей дошкільного віку. Етапи формування ігрової діяльності дітей.
Диплом
Антична психологія розвиток знань про душу як сутності і критичний аналіз поглядів Історія античної психології. Історія розвитку психологічної думки в епоху феодалізму і в період відродження. Розвиток психологічної думки в XVII столітті і в епоху просвітництва XVIII століття. Зародження психології як науки.
Курсова
Зв`язок між біографією Еріка Еріксона та його теоретичними поглядами Роботи Еріксона Психоаналіз і просвітництво. Зміни в грі і сновидіннях. Крос культуральні спостереження. Суспільне середовище. Роздуми про цикл життя Про ідентичності юності і ранньому дорослому віці.
Доповідь
Зигмунд Фрейд Батько псіхоаналітоков. Біографія майстра. Вшанування в році. Лондонським університетом п`яти великих геніїв людства. Філона Мемоніда Спінози Фрейда та Ейнштейна. Вчебная і викладацька практика.
Реферат
Психологія У Джемса функціоналізм Внесок функціоналізму в розвиток психології. Розвиток функціоналізму в Америці. Вільям Джемс американський психолог і філософ один з основоположників американського функціоналізму. Теорія особистості. Периферична теорія емоції.
Реферат
Історія дослідження свідомості Донаукове вивчення свідомості. Наукові та навколонаукові дослідження свідомості в новий час. Психологічні концепції свідомості XVIII XIX ст. Освоєння і розширення нових практичних можливостей свідомості.
Реферат
Афективна сфера дітей з різними видами інтелектуальної недостатності Дослідження емоційної сфери вітчизняними і зарубіжними психологами. Розвиток афективної сфери у дітей шкільного віку. Особливості емоційної сфери розумово відсталого реб нка. Розвиток психіки розумово відсталого реб нка.
Курсова
Психокорекція методом символдрама Символдрама. Опис методу. Стандартні мотиви. Основні мотиви символдрами для дітей та підлітків. Техніка проведення психотерапії. Показання та протипоказання для застосування символдрами. Ефективність методу.
Курсова
Застосування факторного аналізу в психодіагностики Історія розвитку і області застосування факторного аналізу. Основні теоретичні поняття факторного аналізу. Факторна матриця. Інтерпретація факторів. Косокутні система координат і фактори го порядку.
Курсова
Порушення свідомості особистості Поняття порушення свідомості. Опис різновидів порушення свідомості. Реакція емоційного дисбалансу. Методика роботи з пацієнтами. Клінічні особливості делірію і онейроида. Присмеркове затьмарення свідомості і аменция.
Курсова
Проміжна пам`ять і механізм сну Механізм сну. Пам`ять. Класифікація пам`яті за часом зберігання інформації. Проміжна пам`ять. Функції Органу пам`яті. Про взаємозв`язок між пам`яттю і про сном. Сприйняття і запам`ятовування промові під час природного нічного сну.
Реферат
Розробка та апробація методики психологічного консультування агресивних дітей 2 Агресивна поведінка дітей як предмет досліджень у сучасній психології. Специфіка агресивної поведінки дітей. Робота з агресивною поведінкою дітей у рамках сучасної практичної психології консультування психотерапія.
Диплом
Допомога жертвам впливу нетрадиційних релігійних культів Інтенсивне маніпулювання психікою людей в деструктивних культових групах як проблема сучасної консультативної психології. Деформування особистості потрапила в тоталітарний культ. Програма консультування виходу з релігійного культу.
Диплом
Професійні та особистісні якості телефонних консультантів Уявлення про ефективне фахівці надають психологічну допомогу. Психологічні дослідження професійних і особистісних якостей ефективного консультанта психолога. Модель особистості ефективного консультанта.
Диплом
Світоглядні передумови адиктивної поведінки Адиктивна поведінка як предмет досліджень у сучасній психологічній науці та суміжних галузях. Соціальні біологічні психологічні передумови. Світоглядні передумови адиктивної поведінки молоді.
Диплом
Сценарний аналіз у транзактном аналізі Транзактний аналіз загальні положення. Сценарний аналіз. Види сценаріїв. Сценарій переможця жертви банальний. Сценарні послання. Виявлення сценарію клієнта. Перетворення сценарію клієнта відповідно до його справжніми цілями.
Курсова
Психологічне консультування Психологічне консультування. Доброзичливе і безоціночне ставлення до клієнта. Орієнтація на норми і цінності клієнта. Заборона давати поради. Розмежування особистих і професійних відносин. Включеність клієнта в процес консультування.
Реферат
Логіка як інструмент риторичного впливу Риторика як наука і мистецтво. Предмет і завдання логіки. Теоретичне і практичне значення логіки. Логіка і мова. Символічна логіка. Логіка висловлювань. Освіта складних висловлювань. Нуль одинична перевірка істинності висловлювань.
Реферат
Зв`язок мислення і мови види визначень понять Роль мислення в пізнанні таємна мудрість мови види визначень понять. Логіка особливий самобутній світ зі своїми законами ідеалізації традиціями спорами. Мистецтво правильно мислити. Відчуття сприйняття уявлення.
Контрольна робота
Аналіз видів понять і пропозиції щодо їх використання в практиці логічного узагальнення висновків Сутність поняття в логіці. Визначення понять їх зміст і обсяг. Класифікація понять у логіці. Види понять. Типи відносин між поняттями. Практика логічного узагальнення висновків. Абстрагування та узагальнення.
Курсова
Формальна логіка Співвідношення понять особа симпатичне обличчя людей. Простий категоричний силогізм його постать і модус. Інновація є нововведення. Інновація є ново. Ново є нововведення. Людський фактор. Подяка пам`ять серця.
Контрольна робота
Дистанційні взаємодії в системі відносин людина людина Біоенергетичне випромінювання людини як чинник комунікації. Біокоммунікація і людина. Парадокси психології. Психофізіологія один з класичних розділів загальної психології. Наукові аргументи на користь існування біоенергоструктур людини.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас