попередні | наступні
Міжособистісне сприйняття людини людиною Зміст міжособистісного сприйняття. Роль установки при сприйнятті людини людиною. Формування першого враження про іншу людину. Міжособистісна атракція.
Реферат
Методи психології праці Неексперіментальним методи метод спостереження метод опитування. Експериментальні методи лабораторний експеримент природний експеримент тестовий метод. Психологія праці як галузь психологічної науки.
Контрольна робота
Вербальні і невербальні засоби спілкування Основи психологічних знань про особистість. Прийоми вербального спілкування. Звернення з невідомому адресою. Випадкове підслуховування. Дотепна жарт відповідь зауваження викладача. Прийоми інтерактивного спілкування.
Реферат
Самосвідомість і самооцінка в дошкільному віці Початковий етап формування особистості дитини. Розвиток самосвідомості дитини. Самооцінка дошкільника і умови е розвитку. Дитина психологічно відокремлюється від близьких дорослих з якими раніше був нерозривно пов`язаний протиставляється їм у всьому.
Контрольна робота
Ерік Берн Транзактний аналіз ТА Ігри дорослих соціально психологічні аспекти вивчення Ерік Берн. Виникнення транзактний теорії. Транзактний аналіз основна ідея та зміст. Звіт про психологічні центрах по ТА. Система суспільства як гра. Аналіз фіксованих екзистенційних позицій.
Курсова
Формування дитячих неврозів Визначення неврозу. Класифікація неврозів. Клінічна картина дитячих неврозів. Етіопатогенез неврозів в історичному аспекті. Основні фактори формування дитячих неврозів. Сучасні зарубіжні погляди на формування та розвиток дитячих неврозів.
Реферат
Культурно історичний підхід та його специфіка на сучасному етапі Л. С. Виготський та його культурно історичний підхід у психології. Культурно історична концепція А. Р. Лурія та нейропсихологія. Новий розвиток ідеї історизму. Культурна психологія М. Коула. Культурно історичний підхід в сімейній терапії.
Реферат
Культура як проблема психоаналізу З Фрейд Сновидіння Зігмунда. Фрейда. Інстинкти. Внутрішнє воно. Контроль я Система понад я Комплекс едіпта і початок тотемізму. Внутрішня замкнутість. Культурологічна концепція. Фрейда. Теологічні уявлення.
Контрольна робота
Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi Основні підходи до феномену творчості в сучасних вітчизняних та західно европейських психологічних дослідженнях. Інтелектуально процесуальний мотиваційно особистісний системний підхід. Психологічні характеристики самоактуалізованної особистості.
Диплом
Формальні і неформальні лідери в організаціях Поведінковий і ситуаційний підхід до лідерства. Автократичное і демократичне керівництво. Керівництво зосереджене на роботі і на людині. Чотири системи. Лайкерта. Двовимірна трактування стилів лідерства.
Курсова
Методи і прийоми психологічного консультування на Телефоні довіри і соціально-психологічні Характеристики звернень. Організаційні та методологічні принципи психологічної допомоги на Телефоні довіри. Прийоми і методи психологічного консультування на тд Соціально-психологічні характеристики звернень і обертаються на тд II.
Диплом
Вплив емоційних особливостей батьків на розвиток розумових і творчих здібностей дітей Старшого дошкільного возра. Теоретичні основи проблеми і практична робота з дослідження впливу тривожності батьків на формування розумових і творчих здібностей старших дошкільнят. Емоційні особливості батьків і їх роль у вихованні та навчанні дітей.
Курсова
Особистісні особливості дівчаток підлітків із соціально неблагополучних сімей Концептуальні підходи до проблеми. Особистісні особливості підлітків. Основні характерні риси підліткового віку. Тривожність. Агресивність і ворожість. Інформаційні картки. Різні концептуальні підходи до висвітлення проблеми.
Курсова
Особливості протікання підліткової кризи в сучасному суспільстві Теоретичні погляди на проблему підліткового віку. Характеристика підліткового віку в рамках теорії его ідентичності за Е. Еріксоном. Сучасні тенденції молодіжної соціалізації. Цінності та ідеали підлітків з неформальних груп спілкування.
Диплом
Вікові цикли психічного розвитку Чим визначається психічний розвиток людини. Генетичні та середовищні фактори в психічному розвитку людини. Розвиток як метафора епігенетичного ландшафту. Стадіальність і безперервність психічного розвитку.
Курсова
Виготський Л. С о кризі трьох років Кордон між раннім та дошкільним дитинством один з найбільш важких моментів у житті дитини. Різкі капітальні зрушення і зміщення зміни і переломи в особистості дитини. Випадіння дітей із системи педагогічного впливу.
Реферат
Дитячі капризи Причини виникнення у дітей капризів і істерик. Невміння батьків і вихователів говорити з малюком на його мові мовою гри. Нав`язливе поведінку дорослих. Невротичний стиль спілкування дорослого і дитини.
Реферат
Проблеми сором`язливості в підлітковому та юнацькому віці Характеристика юнацького віку. Ситуація оцінювання і спілкування з протилежною статтю. Особливості спілкування соромливих дітей з дорослими. Особливості ставлення до себе у соромливих дошкільнят. Тривога про своє Я.
Курсова
Проблеми сімей мають підлітків Вікові особливості особистості і поведінки в підлітковому віці. Стилі батьківських відносин як основний чинник що впливає на формування особистості та поведінки у підлітків. Внутрісімейні психологічні чинники.
Курсова
Аналіз концепцій розвитку психіки Біо і социогенетическим концепції. Психоаналітична теорія З. Фрейда. Епігенетична концепція Е. Еріксона. Концепція розвитку інтелекту Ж. Піаже. Культурно історична концепція Л. С. Виготського.
Реферат
Вплив оцінки групи на самооцінку підлітків Поняття самооцінки. Розвиток самооцінки в онтогенезі. Роль самооцінки в розвитку міжособистісних відносин. Характеристика методик визначення самооцінки особистості. Тест Знаходження кількісного виразу рівня самооцінки за Будассі m R n St Ek N r Е d nn Рис.
Курсова
Як виховати в дитині оптиміста Золоті правила секретна зброя наших бабусь сила посмішки чарівництво слова подолання страху великі можливості дружби. Боязнь дорослості. Страх невідповідності. Проблема тілесних покарань. Роль домашнього затишку у вихованні оптимізму.
Реферат
Депресія в старечому віці Особливості клініки ендогенної депресії у хворих похилого віку. Дратівливість емоційна лабільність похмурість у літніх людей. Грубі порушення пам`яті та інтелекту. Зниження психічного тонусу рівня психічної активності.
Реферат
Розвиток пам`яті дошкільнят Аналіз проблеми розвитку довільної пам`яті. Розвиток пам`яті дошкільника. Етапи оволодіння довільними формами пам`яті. Становлення довільній пам`яті. Короткі висновки з теоретичної частини. Дослідження розвитку пам`яті дошкільників.
Курсова
Глибинно психологічне дослідження девіантної поведінки підлітків Теоретико методологічний аналіз девіантної поведінки у вітчизняній і зарубіжній літературі. Вітчизняна психологія про причини виникнення девіантної поведінки. Девіантна поведінка з точки зору ортодоксального психоаналізу.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас