наступні
Психоаналіз один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття Філософія і психоаналіз. Психоаналіз З. Фрейда. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Існування несвідомого шару людської психіки у надрах якого відбувається особливе життя. Відносини між свідомістю й несвідомим.
Контрольна робота
Фізіологія мислення 2 На першому якісному рівні розвитку форми діяльності організму придбання інформації про дійсність відбувається за допомогою наслідувального рефлексу дуже активного в початковий період онтогенезу і методом проб і помилок.
Стаття
Поняття особистості в психології Індивід і особистість. Зовнішній і соціальний світ. Суспільні відносини. Особистість як суб`єкт міжіндивідуальних відносин. Самосвідомість особистості. Самостійність суб`єкта. Фізична і духовна особа єдність висловлювання ця річ мені дорога безглуздо а має сенс ця річ мені корисна.
Реферат
Пам`ять 5 Явище пам`яті було одним з перших пояснено старогрецьким філософом. Аристотелем він припускав що частинки інформації проникають в голову людини і залишають відбиток на м`якому речовині мозку як на глині ​​або воску.
Реферат
Гюстав Ле Бон Психологія народів і мас Сучасні ідеї рівності і психологічні основи історії. Психологічні властивості рас. Як психологічні риси рас, виявляються в різних елементах їх цивілізацій. Як змінюються психологічні риси рас.
Книга
Темперамент 5 Загальне поняття про темперамент. Визначення темпераменту. Історія уявлень про темперамент. Типи властивості фізіологічні основи темпераменту. Психологічні характеристики темпераментів. Темперамент і спілкування.
Реферат
Психофізіологічні механізми пам`яті Розвиток пам`яті представляє собою процес становлення та зміни особливих регуляторних утворень забезпечують змістовно тимчасову спадкоємність у діяльності людини формування плану актуального поведінки з урахуванням різних завдань.
Курсова
Розвиток довільної пам`яті у дошкільнят Основні характеристики класифікація пам`яті. Універсальні принципи в механізмі пам`яті. Пам`ять і е розвиток у дитячому віці. Пам`ять як основна психічна функція в дитячому віці. Співвідношення мимовільної та довільної пам`яті.
Реферат
Статева диференціація Методологія статевої диференціації. Оцінки і соціальні стереотипи. Причини статевовікових відмінностей. Сексуальна поведінка. Емоційна адаптація. Статеві відмінності в здібностях. Моторні навички. Перцептивні процеси.
Курсова
Розвиток пам`яті дошкільнят 2 Пам`ять і е визначення. Розвиток пам`яті дошкільника. Домінування мимовільної пам`яті в дитячому віці. Розвиток мимовільної пам`яті. Етапи оволодіння довільними формами пам`яті. Методика проведення дослідження розвитку пам`яті.
Курсова
Психо соціальний аналіз проблематики суїциду Суїцид теорії. Стрес. Класифікація і симптоматологія депресій. Типові афективні синдроми. Масковані депресії. Суїцид. Цифри і факти. Самогубства в Російській Федерації як соціопсіхіатріческая проблема.
Реферат
Я і моя сім`я Виникнення і розвиток науки психології виправдано життям. Знання законів психології дозволяє людині комфортно відчувати себе в будь-якому колективі на роботі в сім`ї на відпочинку. Компроміси у відносинах з людьми.
Реферат
Галузі методи дослідження задачі психології Психологія та економіка. Поняття психіки. Мозок і психіка. Поняття і структура особистості. Темперамент. Механізми що лежать в його основі. Соціоніка як наука. Тип особистості і стилі управління. Види емоцій та механізми їх виникнення.
Шпаргалка
Відмінність емоцій людини від емоцій тваринного Сутність емоцій. Поняття і класифікація емоцій. Теорії емоцій. Анатомічні та фізіологічні основи емоцій. Функції емоцій. Емоції людини і емоції тварини. Походження емоцій від тварини до людини.
Реферат
Увага і психічне час Аналіз процесів уваги проведений психологами ясно свідчить наскільки тісна безпосередній зв`язок уваги з психічним часом психічним простором і просторово тимчасовим обсягом психічних структур.
Реферат
Характеристики комунікатора способствуещіе ефективної комунікації Ефективна комунікація виявляється в досягненні та збереженні психологічного контакту з партнером з метою стабілізації міжособистісних відносин на їх оптимальної стадії через досягнення сумісності згоди взаємної пристосованості.
Контрольна робота
Невербальний мову або мову тіла Загальне уявлення про мову рухів тіла. Сприйнятливість інтуїція і передчуття. Вроджені генетично придбані та культурно обумовлені сигнали. Основні комунікативні жести та їх походження.
Реферат
Психометричний оцінка тесту середовищної аффіляціі Визначення поняття гомосексуалізм. Груповий портрет гомосексуалістів. Сукупність умов та факторів впливу на формування особистості та стилю життя гомосексуала. Роль забобонів. Чоловічий гомосексуалізм.
Курсова
Методи дослідження педагогічної психології Методи навчання самовиховання виховання. Предметна зміст мотивація основні функції предмет задачі структура педагогічної діяльності. Діяльність спрямованість особистість і е формування. Психологічні умови формування свойст.
Реферат
Природничонаукові передумови перетворення психології в самостійну науку Фізико хімічна школа у фізіології. Дарвінізм. Вчення про рефлекс. Психофізіологія органів чуття. Дослідження часу реакції. Ідея про подчин нности психічних процесів определ нним законам. Реальна регуляторна роль психічного початку.
Реферат
Теорія вікової психології Біо і социогенетическим концепції. Психоаналітична теорія З. Фрейда. Епігенетична концепція Е. Еріксона. Концепція розвитку інтелекту Ж. Піаже. Культурно історична концепція Л. С. Виготського.
Реферат
Розробка опитувальника діагностики фобій і страхів Класифікація форм страхів у психіатрії. Поняття та емпіричні індикатори страху в психології. Пояснення страхів у когнітивної психології. Психологічний тест як об`єктивний вимір. Процес розробки психодіагностичних методик опитувальників.
Диплом
Особливості міжособистісного спілкування в підлітковому віці Для підліткового віку характерне створення власної думки на основі порівняння своєї думки з думками однолітків. Цінним для підлітка є залучення в сам процес спілкування. Підліток реалізує себе як особистість формує судження про себ.
Стаття
Когнітивне напрямок Дж Келлі Основи когнітивної теорії. Конструктивний альтернатівізм. Люди як дослідники. Теорія особистісних конструктів основні концепції та принципи. Особистісні конструкти моделі для дійсності. Формальні властивості конструктів.
Реферат
Взаємовідносини співробітників в колективі Колектив. Управління колективом. Зародження колективу. Соціометрична методика. Індивідуально типологічні особливості особистості співробітників. Прихильність людини до спілкування до людей його комунікативні якості.
Диплом
наступні
© Усі права захищені
написати до нас