попередні | наступні
Проектування створення і управління базою даних Палітурна майстерня в пакеті MS Access Визначення завдання структури даних. Обробка даних. Управління даними. Microsoft Access щось більше ніж СУБД. Проектування створення і управління базою даних на прикладі палітурної майстерні в пакеті ms Access.
Курсова
Виділення об`єктів Робота з об`єктами Автоматизація введення даних Фо Виділення об`єктів. Робота з об`єктами. Форматування даних. Автоматизація введення даних. Форматування осередків. Абсолютні і відносні адреси. Присвоєння імен осередкам і блокам осередків. Робота з книгами.
Реферат
Ділова графіка Побудова діаграм і графіків на основі електронні Оформлення діаграми. Розміщення та редагування діаграми. Побудова діаграм. Кругова діаграма. Стовпчаста діаграма. Лінійна діаграма. Ярусна діаграма. Обласна діаграма діаграма площ.
Реферат
Умовна функція і логічні вираження в електронних таблицях Microsoft Exel 97 Умовна функція. Логічні вирази. Вкладені логічні функції ЯКЩО. Особливості запису логічних операцій в табличних процесорах спочатку записується ім`я логічної операції і чи не Логічні вирази і чи не істина БРЕХНЯ.
Реферат
Робоча книга Excel Зв`язок між робочими листами Спільне використання даних Листи робочої книги. Розташування робочих книг. Переходи між робочими книгами. Копіювання даних з однієї робочої книги в іншу. Перенесення даних між робочими книгами. Використання у формулі зв`язування посилання на інший робочий лист lt gt Створення зв`язків між робочими листами і робочими книгами.
Реферат
Використання електронної таблиці як бази даних Сортування і фільтрація даних в Microsoft Excel 97. Використання електронної таблиці як бази даних. Сортування і фільтрація даних в Microsoft Excel Сортування це впорядкування даних за зростанням або за спаданням. При фільтрації бази відображаються лише записи володіють потрібними властивостями.
Реферат
Формули і функції в Excel Формули. Використання посилань і імен. Переміщення та копіювання формул. Відносні й абсолютні посилання. Поняття функції. Типи функцій. Основною перевагою електронної таблиці Excel є наявність потужного апарату формул і функцій.
Реферат
Форматування текстових документів Вибір шрифтів. Вікно Шрифт зі списком встановлених шрифтів. Робота з відступами і параметрами сторінки. Верхній і нижній колонтитули. Обрамлення і заливка. Колонки. Таблиці. Виноски. Примітки та виправлення.
Реферат
Графічний процесор CorelDraw Поряд із засобами для обробки числових даних і роботи з текстовою інформацією часто потрібно хороший інструмент для різного роду оформлювальних робіт і створення вражаючою та інформативною графіки і документів.
Реферат
Версії і системні вимоги для роботи з CorelDraw Запуск і інтерфейс CorelDRAW. Вікно ілюстрації. Сторінка ілюстрації. Панель властивостей. Набір інструментів. Спливаючі панелі. Сувій. Закріплення. Прогрес у Coreldraw в основному був пов`язаний з переходом на платформу Windows Запуск і інтерфейс Coreldraw Вікно ілюстрації.
Реферат
Початкові прийоми роботи в CorelDraw Малювання ліній. Вибір об`єктів. Створення фігур. Редагування фігур. Обертання спотворення та інші перетворення об`єктів. Копіювання і накладення об`єктів. Установка позиції і розмірів об`єкту. Збереження проекту.
Реферат
Кольори абриси і заливки в CorelDraw Вибір квітів у палітрі. Вибір абрису. Визначення параметрів абрису в свиті Реп Перо Вікно діалогу Outline Pen Перо абрису. Робота з заливками. Типи палітр та систем змішування кольорів для однорідної заливки.
Реферат
Інструменти вільного малювання в CorelDraw Довільні криві. Вузли кривої. Створення кривих. Безьє. Можливі застосування інструменту. Безьє. Редагування фігур і кривих. Інструменти Knife ніж Erase ластик і Free Transform вільне перетворення.
Реферат
Робота з текстом у CorelDraw Робота з фігурним текстом. Форматування та редагування тексту. Редагування вузлів фігурного тексту. Прив`язка тексту до фігур. Вирівнювання тексту на фігурі. Перспектива оболонки і видавлювання. Робота з простим текстом.
Реферат
Шари сторінки і робоча область у CorelDraw Робота зі сторінками. Управління шарами в Диспетчері об`єктів. Створення шару шаблону. Налаштування макету сторінки. Налаштування властивостей області ілюстрації. Сітка й напрямні. Вибір режиму якості перегляду.
Реферат
Робота з растровими образами в CorelDraw Імпорт та копіювання растрових образів в CorelDRAW. Перетворення об`єктів Coreldraw в растрові образи. Ефекти растрових образів. Застосування растрових колірних масок. Застосування растрових колірних масок.
Реферат
Інформаційне забезпечення управління підприємством У дипломній роботі обгрунтовано доцільність впровадження в організації сучасної інформаційної системи що дозволяє скоротити накладні витрати і підвищити продуктивність управлінської праці. Завдання на дипломне проектування менеджмент.
Диплом
Розрахунок вартості туру при роботі з клієнтом Єгипет. ОАЕ. Іспанія. Таїланд. Робота програми. Статистичний аналіз. Підприємство яке буде розглядатися в даній роботі і на підставі діяльності якого будуть проводитися подальші розр ти і аналіз є туристична фірма Greenex Виконала Студентка групи.
Курсова
Текстовий редактор MS Word 2 Налаштування текстового редактора ms Word. Створення текстового документа. Створення шаблону. Форматування складного документа. Створення списків та колонок тексту. Створення таблиць. Створення формул. Зв`язування та впровадження об`єктів.
Контрольна робота
Про видалення тегів Стаття професійного програміста з Aiken wds Відвідувач ж має шкідливу схильність писати в поля форм всілякі дурниці. Просто так дурницю писати він не буде тільки час даремно витрачати.
Реферат
Інформація інформатика подання інформації Поняття про інформацію. Інформатика коротка історія інформатики. Інформація аналогова і цифрова. Аналого цифрове перетворення пристрої аналогові та цифрові. Поняття про кодування інформації. Зберігання цифрової інформації.
Реферат
Зберігання інформації Комп`ютер програма інтерфейс. Склад комп`ютерної системи. Від інформації до даних. Оперативна пам`ять комп`ютера. Регенерація оперативної пам`яті. Пам`ять на магнітних дисках. Структура даних на магнітному диску.
Реферат
Домашній комп`ютер Який вибрати Відмінності комп`ютерів домашнього користування від професійних та характерні особливості їх конфігурації. Домашній комп`ютер загальне поняття та призначення. Домашній комп`ютер як система конфігурація. Системний блок монітор периферія.
Контрольна робота
Проблеми збереження інформації в процесі підприємницької діяльності Розвиток нових інформаційних технологій і загальна комп`ютеризація. Інформаційна безпека. Класифікація умисних загроз безпеки інформації. Методи і засоби захисту інформації. Криптографічні методи захисту інформації.
Курсова
Захист інформаційних систем Фактори загроз збереження інформації в інформаційних системах. Вимоги до захисту інформаційних систем. Класифікація схем захисту інформаційних систем. Аналіз збереження інформаційних систем. Комплексний захист інформації в ЕОМ.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас