попередні | наступні
Діловодство та персональні комп`ютери Принципи автоматизації діловодства. Принципи технології електронного документообігу. Системи управління документообігом на основі web технологій. Використання електронної пошти. Система корпоративного електронного архіву.
Курсова
Захист програм від комп`ютерних вірусів Що таке комп`ютерні віруси. Цикл функціонування вірусів. Вакцинація програм. Тема виконуваних файлів. Захист знову створюваних програм. Модуль F Anti. Захист існуючих ехе файлів. Опис програм SetFag pas і Fag asm.
Реферат
Необхідність захисту інформації Нормативно-правові акти щодо захисту інформації в ас ГРН. Нормативно технічні акти забезпечують захист інформації в ас ГРН. Вимоги до засобів захисту інформації. Вибір засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Реферат
Кібернетика і її види Кібернетика як наука. Значення кібернетики. Електронно обчислювальні машини та персональні комп`ютери. Моделювання систем. Сфери використання кібернетики. Системний аналіз і теорія систем. Теорія автоматичного керування.
Реферат
Інтернет нові можливості для бізнесу Міжнародна і російська аудиторія мережі. Інтернет. Комерційні додатки при побудові мережі. Інтернет. Основні принципи електронної комерції. Маркетингові принципи побудови віртуальних сторінок Internet.
Курсова
Історія розвитку інформатики Інформатика наука про загальні властивості і закономірностях інформацію. Поява електронно обчислювальних машин. Математична теорія процесів передачі та обробки інформації. Історія комп`ютера. Глобальна інформаційна мережа.
Реферат
Використання OpenGL Програмний код OpenGL. Синтаксис команд OpenGL. OpenGL як кінцевий автомат. Конвеєр візуалізації OpenGL. Бібліотеки пов`язані з OpenGL. Бібліотека OpenGL. Підключаються файли. Glut інструментарій утиліт бібліотеки OpenGL.
Курсова
Зародження комп`ютерної індустрії США 1945 1960 і рр. Перші електронно обчислювальні машини. Початок комп`ютерної індустрії США. Державна підтримка зароджувалась індустрії. Повоєнна ситуація на американському ринку пристроїв обробки інформації.
Реферат
Синтез операційних автоматів Побудуємо змістовні графи виконання тр х команд мови. Асемблера. Команда множення двійкових чисел без знаку mul. Команда перетворення типів cwde. Логічна команда xor. Синтез канонічного автомата.
Реферат
Програмовані керуючі автомати Об`єднай нний граф. Кодування керуючих і осведомітельних сигналів. Структура двохадресна. П автомата. Мікропрограма для. П автомата з примусовою двохадресна адресацією. Структура одноадресної.
Лабораторна робота
Огляд методів обробки природної мови в задачах дистанційного навчання Завдання обробки природної мови за допомогою ЕОМ з кожним днем ​​стає все актуальнішою і актуальніше. Розвиток науково технічного прогресу в усьому світі призвело до того що обсяг нової інформації постійно зростає з наростаючою швидкістю.
Реферат
Зв`язок з допомогою мереж телекомунікації Виділений канал. Швидкість доступу. Вартість доступу. Вартість обладнання та підключення. Використання телефонних ліній Dial Up. Модем або посередник між комп`ютерами. Використання побутової електричної мережі для доступу в Інтернет.
Контрольна робота
Історія ЕОМ Механічні рахункові машини. Ідеї ​​Беббіджа. Передісторія виникнення. Електромеханічні рахункові машини. Машини Фон неймановского типу. Розвиток ЕОМ в СРСР. Комп`ютери зі збереженою в пам`яті програмою.
Реферат
Розробка web сайту на основі HTML з використанням JavaScript Історія html. Гіпертекст. Структура web сторінки. Перехід всередині одного документа. Перехід до іншого документу. Правила синтаксису. Кодування символів. Використання символів. Управління кольором. Конструктор документів.
Диплом
Автоматизовані інформаційно пошукові системи Поняття структура та класифікація інформаційних систем. Інформаційно пошукові системи. Історичні передумови розвитку пошукових систем. Поняття пошукових систем. Особливості пошукових систем структура мережі структура роботи пошукових систем структура мережі структура роботи пошукових систем.
Курсова
Нові інформаційні технології в системі неперервної освіти Формування і розвиток системи безперервної освіти. Поняття інформаційної технології. Роль засобів нових інформаційних технологій в освіті. Напрямки впровадження засобів нових інформаційних технологій в освіту.
Реферат
Технології оптичних дисків Лазерні накопичувачі cd rom cd r і cd RW. Hd dvd або Blu Ray війна форматів. Перспективні розробки. Ahd hvd ao dvd DMD. Флуоресцентний багатошаровий диск fmd ROM. Лазерні накопичувачі cd rom cd r і cd rw Лазерні накопичувачі cd rom Диски cd R cd rw накопичувачі на перезаписуваних дисках.
Реферат
Інформаційні системи і технології 3 Роль структури управління в інформаційній системі. Приклади інформаційних систем. Структура і класифікація інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Види інформаційних технологій.
Курсова
Термінологія теорії систем автоматизовані та автоматичні системи Загальна термінологія. Автоматизовані й автоматичні системи. Видовий склад обчислювальних та автоматизованих систем. Функціонально орієнтовані автоматизовані системи. Загальні терміни автоматизації виробничих процесів р.
Реферат
Еволюція електронно обчислювальних машин Класифікація ЕОМ за принципом дії етапах створення призначенням розмірами і функціональними можливостями. Основні види електронно обчислювальних машин суперЕОМ великі ЕОМ малі ЕОМ. МікроЕОМ сервери.
Реферат
Створення інформаційного довідника в Excel Опис технічних засобів. Опис програмного забезпечення. Порядок створення документа. Способи отримання довідкової інформації. Створення нового документа. Завантаження робочого документа. Робоча книга осередки.
Контрольна робота
Комп`ютерні віруси та боротьба з ними 2 Різновиди комп`ютерних вірусів. Антивірусні програми. Стандартні програми оперативної системи Windows. Прояв наявності вірусу в роботі з ПЕОМ. Наслідки зараження комп`ютера вірусами. Aidstest doctor web Microsoft Antivirus adinf Advanced Diskinfoscope пуск програми.
Контрольна робота
Інформатика і обчислювальна техніка другої половини XXI століття Ваш прогноз Фантастичне сьогодення. Куди націлена стріла часу. Системи штучного інтелекту. Нейромережеві технології. Автономні гуманоїдні роботи. Комп`ютер еквівалент людського мозку. Техніка імплантації керованих пристроїв.
Реферат
Створення програми електронного обліку успішності студентів з подальшим виведенням її в Інтернет Аналіз предметної області і постановка задачі. Технології побудови розподілених додатків. Сервер Zope php dибор технології. Постановка завдання і проект програми. Вибір технології проектування. Розробка моделей специфікації та кодування.
Курсова
Операційні системи Windows Історія створення. Windows x NT. Операційна система Microsoft Windows. Переваги та недоліки Windows. Деякі клавіатурні комбінації Windows x і NT. Windows xp Professional. Найбільш досконала захист.
Реферат
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас