наступні
Удосконалення процесів пам яті на уроках англійської мови Аналіз психологічної літератури про процеси пам яті. Процеси пам яті та їх характеристика. Розвиток процесів пам яті учнів різного віку. Психологічні особливості удосконалення процесів пам яті у шкільній практиці.
Курсова
Педагогіка співробітництва Технологія індивідуального навчання та педагогіка співробітництва. Ідея вальдорфської школи. Ідея школи. Френе. Ідея свободи і співпраці. Імпульс творчої діяльності педагогів. Діяльність авторських шкіл.
Курсова
Принцип толерантності в адигської народній педагогіці та його значення при формуванні особистості дитини Теоретичні передумови формування особистості з урахуванням принципу толерантності. Система роботи з формування особистості дитини відповідно до принципу толерантності. Удосконалення знань учнів про принцип толерантності.
Диплом
Мережеві навчальні технології і проблема глобалізації освіти Глобалізація освіти як педагогічна проблема. Тенденції інформаційної та культурної глобалізації. Форми використання мережевих технологій в умовах глобалізації освіти. Система управління навчанням Lotus Learning Space.
Диплом
Функції оцінки в навчальному процесі Оцінка відображає результати контролю. З її допомогою визначається ступінь відповідності результатів діяльності учня нормам. Це основний варіант але можливо ще порівняння з результатами інших учнів у цьому і минулому.
Доповідь
Прийоми самовиховання волі в юнацькому віці Основні праці з проблем самовиховання. Рушійні сили і механізм самовиховання. Погляд на феномен волі. Вольові якості та їх розвиток. Прийоми самовиховання волі. Дотримання умов прийомів самовиховання.
Реферат
Принципи професійного навчання Навчання як спосіб організації педагогічного процесу. Принципи професійного навчання цілеспрямованості науковості доступності наочності свідомості і активності виховання і навчання в реальній діяльності систематичності.
Курсова
Формування моральної культури старших школярів Формування моральної культури старших школярів як педагогічна проблема. Вікові особливості старших школярів. Педагогічні умови формування моральної культури старших школярів.
Курсова
Проблеми навчання дітей мігрантів Міграційна педагогіка. Етнологічні засади сучасної теорії міграційної педагогіки. Історія розвитку міграційної педагогіки в Росії. Особливості освіти дітей мігрантів в умовах становлення єдиного освітнього простору.
Курсова
Сучасний стан системи професійної освіти Тульської області Початкова професійна освіта. Середня професійна освіта. Вища і фундаментальну наукову, професійну освіту. Анкетування. Департамент освіти. Тульської області. Удосконалення якості професійної підготовки.
Курсова
Роздуми про гуманної педагогіки Роздуми про авторитаризм і гуманізм в педагогічному процесі про психологічні передумови гуманного педагогічного процесу про цілісність гуманного педагогічного процесу. Роздуми про му рівні життя дітей.
Курсова
Психологічна готовність реб нка до школи Проблема психологічної готовності реб нка до школи в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Дослідно експериментальне вивчення рівня готовності дітей до навчання в школі. Опис методик та результатів дослідження.
Курсова
Особливості уваги молодших школярів залежно від прояву тривожності Сутність уваги його види та властивості. Особливості уваги молодших школярів. Психологічна характеристика тривожності. Особливості прояву тривожності у молодшому шкільному віці та її зв`язок з характеристиками уваги.
Диплом
Основи роботи над орфографічними помилками в початкових класах Принципи російської орфографії. Варіанти орфограмм які повинні вивчатися в початковій школі їх ступінь труднощі. Робота над орфографічними помилками. Попередження орфографічних помилок учнів v VIII класів.
Курсова
Здоров`я і освіта Шкільні хвороби. Інтенсифікація навчального процесу. Скільки важить ранець Як харчується школяр. Санітарно гігієнічні умови навчання. Методи боротьби зі шкільними хворобами. Здоров`я стан повного фізичного душевного і соціального благополуччя.
Контрольна робота
Обдаровані діти Поняття обдарованості. Типологія обдарованості. Кризи дитячої обдарованості. Криза креативності інтелектуальності мотиву досягнень. Дитяча обдарованість і шкільне навчання. Концепції до конструювання змісту освіти.
Курсова
М В Ломоносов і російська педагогіка Короткі біографічні відомості. Етапи педагогічної діяльності М. В. Ломоносова. Принципи демократизму гуманізму і народності. Особливості методики. Різноманітними педагогічними поняттями. Ломоносов позначав розділи науки методи навчання і вихований.
Реферат
Сучасні моделі організації навчання Оновлення освітнього процесу змістовний ресурс переорієнтації шкіл. Сучасні моделі організації навчання. Модель навчання систематизований комплекс. Класифікація сучасних моделей навчання.
Курсова
Школи хостели зло чи благо Останнім річчя поєднання слів школа і пансіон вже стало звичним і майже зрозумілим для нас. Батьки дотримуються авангардних методів виховання вже випробували багато в чому ще нову для нас форму виховання і навчання дітей школу пансіон.
Стаття
Розвиток пам`яті молодших школярів Пам`ять як вища психічна функція людини. Загальне поняття про пам`ять фізіологічна основа види і типи. Сентизивні період розвитку пам`яті. Основні принципи гарної роботи пам`яті. Організація і проведення дослідно експериментальної роботи.
Курсова
Навчання говорінню Говоріння як мета навчання. Умови функціонування мови. Загальна характеристика говоріння. Психофізіологічні механізми говоріння. Етапи роботи над мовним матеріалом при навчанні говорінню. Взаємозв`язок говоріння з аудіюванням читанням і письмом.
Реферат
Педагогіка предмет завдання функції Функції педагогіки. Система педагогічних наук. Педагогічний процес спосіб організації виховних відносин. Форми організації педагогічного процесу. Класно урочна система колективна форма організації навчання.
Лекція
Морально екологічне виховання молодших школярів на уроках Людина і світ Сутність морального виховання. Екологічне виховання складова частина морального виховання. Методи і прийоми морально екологічного виховання молодших школярів. Результати дослідно експериментальної роботи.
Курсова
Педагогічні погляди Бєлінського та їх зв`язок з завданнями літератури В. Г. Бєлінський виступає з категоричною вимогою надати дітям нормальні умови для розвитку засуджує свавілля дорослих наполягає на забороні покарань суворої дисципліни нерозумних вимог.
Доповідь
Теорія елементарної освіти І Г Песталоцці І. Г. Песталоцці найбільший представник світової педагогічної думки XVIII початку XIX ст. Сутність та основні положення теорії елементарної освіти І. Г. Песталоцці. Методи організації навчально пізнавальної діяльності Ю.
Контрольна робота
наступні
© Усі права захищені
написати до нас