попередні | наступні
Підприємство в системі ринкових відносин 3 Підприємства в період реформ. Економічне середовище і основні цілі підприємств. Вплив економічної ситуації на підприємства. Фінанси підприємств. Перебудова функціонування організації та поведінки російських підприємств в умовах ринку.
Курсова
Форми підприємницької діяльності Сутність і основні риси підприємницької діяльності. Види підприємництва. Виробниче підприємництво. Комерційне підприємництво. Фінансове підприємництво. Про підприємства і підприємницької діяльності.
Реферат
Методика розподілу виручки Нова методологія стимулює вітчизняного виробника для випуску продукції на внутрішній і зовнішній ринки виправляє важке становище населення. Інструмент стимулюючий вітчизняного виробника й прийнятний роботодавців і робітників.
Стаття
Господарські товариства і товариства 2 Об`єднання учасників підприємницької діяльності партнерів для спільних дій бізнесу називаються товариствами. Участь партнерів у товаристві прийнято скріплювати письмовою угодою або договором.
Доповідь
Реформування ліберальної економіки в концепціях супротивників класичної школи Навчання соціалістів утопістів. А. Сен Сімон. Ш. Фур`є. Р. Оуен. Економічні вчення Д. Рікардо. Економічні погляди С. Сімонда. Теорії П. Прудона. Історична школа. Німеччині. Життя та ідеї мислителів економістів до Маркса.
Контрольна робота
Росія і Всесвітня Організація Торгівлі 2 Сот всесвітня торгова організація. Історія створення і діяльність СОТ. Цілі та принципи. Вступ Росії до Світової Організації Торгівлі. Російська економіка за чи проти входження в дру. Негативні наслідки входження для.
Реферат
Статистичний аналіз основних фондів Економічна сутність основних фондів. Організаційно економічна характеристика підприємства. Аналіз основних фондів підприємства. Аналіз складу і структури основних фондів. Оцінка основних фондів. Аналіз фізичного зносу основних фондів.
Реферат
Економічні цикли Причини циклічності і типи циклів. Поняття циклічності. Фази промислового циклу. Криза депресія. Пожвавлення підйом. Види криз. Антициклічне регулювання. Два підходи до антициклічного регулювання.
Реферат
Приватна власність як основа ринкової економіки Сутність приватної власності як економічної категорії. Поняття і види приватної власності. Історичні аспекти розвитку приватної власності. Приватна власність е місце і роль в економіці. Загальні перспективи розвитку приватної форми власнос.
Реферат
Проблеми розвитку соціально економічної сфери Росії в 90 ті роки Сучасний економічний лад. Росії з точки зору характеру перехідних процесів. Реформа р. Ліберально ринкова революція цивілізаційний злам. Розглядалися можливості капіталістичної трансформації і перспективи.
Реферат
Особливості первісного нагромадження в Голландії Джерела первісного нагромадження капіталу в Голландії створення колоніальної системи морське піратство прогресивний розвиток торговельних відносин система державних позик величезна потреба держави в грошах у зв`язку із захопленням колоній.
Реферат
Сучасна система кредитування ЗЕД Види кредитів у зовнішній торгівлі. Кредити застосовуються у зовнішній торгівлі можна класифікувати за кількома головними ознаками характеризує окремі сторони кредитних відносин. Держрегулювання зовнішньоторговельних операцій із сировинними товарами.
Контрольна робота
Фінансове планування на підприємстві 5 Основні поняття. Зміст фінансового планування. Методи фінансового планування. Нормативний метод. Розр тно аналітичний метод. Балансовий метод. Метод оптимізації планових рішень. Економіко-математичне моделювання.
Реферат
Роль держави в ринковій економіці 6 Продуктивні сили і виробничі відносини. Неокласичний напрям економічної думки. Ринковий механізм вільної конкуренції. У определ женням впливі з боку держави потребує навіть ідеальний вільний ринок.
Контрольна робота
Виробнича функція Підприємство Класифікація підприємств Підприємство як виробнича і економічна система. Фірма і підприємство. Організація підприємства. Типи фірм. Різноманіття фірм. Організаційні форми підприємств. Класифікація підприємств за їхніми діяльності.
Контрольна робота
Наукові відкриття Нобелівських лауреатів в економіці Економісти лауреати. Нобелівської премії Пол Ентоні Самюуельсон неокласичний синтез. Василь Васильович Леонтьєв метод витрати випуск. Леонід Віталійович Канторович лінійне програмування. Сучасні Нобелівські лауреати їх наукові відкриття.
Реферат
Державний бюджет бюджетна система Економічна сутність бюджету. Функції державного бюджету. Бюджетне пристрій США. Місцеві бюджети в США їх функціональна спрямованість і формування. Американський досвід та уроки для. Росії.
Реферат
Виручка від реалізації 2 Поняття виручки. Види. Методи відображення виручки від реалізації продукції. Фактори що впливають на величину виручки від реалізації продукції. Використання виручки. Планування та розрахунок виручки від реалізації.
Реферат
Методи з активізації інвестиційної діяльності Інвестиції їх економічна сутність класифікація та структура. Інвестиційна політика в Республіці Казахстан. Для економіки. Казахстану інвестиції необхідні перш за все для її стабілізації пожвавлення і підйому.
Реферат
Малий бізнес в Росії 2 Поняття та критерії малого бізнесу. Роль і місце малого бізнесу в перехідній економіці. Росії. Проблеми становлення малого бізнесу в Росії. Заходи підтримки малого бізнесу. Умови і фактори розвитку малого бізнесу.
Реферат
Зовнішні економічні зв`язки Ханти Мансійського автономного округу Основними напрямами у розвитку зовнішньої діяльності округу є зовнішня торгівля залучення прямих іноземних інвестицій інформаційний обмін і розвиток туризму. Зовнішня торгівля регіону грунтується на наявному експортному потенціалі.
Доповідь
Максимізація прибутку в умовах монополії Недосконала конкуренція та її моделі. Характеристика монополії. Монополія і економічна влада. Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах монополії. Попит і дохід. Моноценовая монополія. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах.
Контрольна робота
Ефективність інвестування в людський капітал в США і Росії Поняття людського капіталу. Розрахунки ефективності інвестицій у людський капітал в Росії і США. на передній план висувається спосіб виробництва і передачі знань і власне сама людина його інтелектуальний потенціал.
Курсова
Основні етапи розвитку і предмет економічної теорії Суспільне виробництво та його структура. Проблема вибору в економіці. Кордон виробничих можливостей. Види економічних систем та критерії їх класифікації. Товарне господарство і його основні критерії благо і товар.
Шпаргалка
Проблема розвитку малого бізнесу загальнодержавні та регіональні аспекти Малий бізнес. Місце малого бізнесу в економіці промишленого розвитку країни. Державна підтримка малого бізнесу в України. В Україні відсутня діючий механізм підтримки розвитку та захисту бізнесу.
Контрольна робота
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас