наступні
Вступ Росії до Світової організації торгівлі проблеми і перспективи Всесвітня торгова організація коротка довідка. Переговори Росії і сот мети завдання та основні етапи. Сучасний етап переговорів з приєднання. Росії до СОТ. Переговори щодо доступу на ринок товарів з системних питань.
Курсова
Виробництво і попит на економічні ресурси Економічні ресурси і фактори виробництва. Попит на ресурси у відповідності з теорією граничної продуктивності. Зміни в попиті на ресурс. Еластичність попиту на ресурс. Оптимальне співвідношення ресурсів.
Курсова
Діалек ринкової рівноваги Відносність об`єктивності економічних законів. Процес ціноутворення і формування обмінного еквівалента. Праця толкующий воду в ступі не має вартості. Праця знищує вартість має мінусову вартість.
Стаття
Історія економіч навчань Економічна думка. Стародавнього Сходу Стародавньої Греції. Економічні погляди Ібн Хальдуна Фоми Аквінського. Передумови виникнення основні риси та етапи розвитку меркантилізму. Загальна характеристика класичної політекономії.
Шпаргалка
Російсько японські відносини в XX столітті Росія Японія розвиток відносин за період ХХ століття. Російсько японська війна років. До і післявоєнний розвиток дипломатичних відносин. Радянсько японська війна року. Її передумови та наслідки. Сучасні відносини, методи, мета, завдання.
Реферат
Науково технічний прогрес основа розвитку виробництва Сутність виробництва. Характеристика товарного виробництва. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково технічного прогресу. Нтп як основа розвитку виробництва і зниження його потенціальної небезпеки.
Курсова
Способи збільшення прибутку Максимізація прибутку. Нормальна прибуток. Закон спадної віддачі. Збільшення прибутку в короткостроковому періоді. Принцип зіставлення валового доходу з валовими і граничними витратами. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді.
Реферат
Ризики підприємницької діяльності Шляхи та проблеми їх зниження Сутність підприємницького ризику та його класифікація. Об`єктивні і суб`єктивні причини підприємницьких ризиків. Визначення та функції підприємницького ризику. Класифікація підприємницьких ризиків.
Курсова
Прибуток і рентабельність Основне поняття прибутку. Фактори що впливають на величину прибутку. Планування прибутку. Розподіл прибутку. Рентабельність. Види і економічний зміст. Фінансовий аспект підприємства. Прибуток Основне поняття прибутку.
Курсова
Сучасна інфляція Поняття інфляції характеристика сучасної інфляції. Вплив інфляції на стан економіки та соціальне становище населення. Соціально економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика. Рівень безробіття.
Курсова
Проблеми сучасної інфляції Сутність і причини інфляції. Поняття відмітні риси сучасної інфляції. Інфляція попиту і витрат. Види і класифікація інфляції. Вплив інфляції на стан економіки та соціальне становище населення.
Курсова
Приватизація етапи і наслідки Теорія сутність форми і способи приватизації. Необхідність приватизації власності в Росії. Два етапи проведення приватизації чековий етап грошовий етап. Підсумки приватизації. Наслідки першого і другого етапів приватизації.
Курсова
Лізинг Лізинг як одна з форм економічної діяльності. Порівняльний аналіз діяльності у сфері міських пасажирських перевезень з використанням різних форм власності на транспорт. Шляхи підвищення ефективності при лізинговій діяльності.
Курсова
Функції і види торговельних посередників Посередницькі організації. Напрямки в посередницькій діяльності. Особливості діяльності посередників. Права посередників. Винагороди посередників. Види угод які укладаються з посередниками.
Реферат
Фінансові ресурси підприємства 2 Формування складу і характеристика фінансових ресурсів підприємства. Мобілізація фінансових ресурсів та їх використання. Оборотні активи підприємства. Фінансування відтворення основних фондів. Економічний зміст прибутку.
Курсова
Попит закон попиту індивідуальний і ринковий попит Основними параметрами ринку є попит пропозиція ціна. Попит є визначальним параметром ринку так як в його основі лежать потреби людей. Відсутність потреб визначає відсутність не тільки попиту а й пропозиції.
Реферат
Економіка СРСР після Другої світової війни Стан економіки СРСР після закінчення війни. Відновлення промисловості переозброєння армії. Економічні дискусії. Грошова реформа та розвиток внутрішньої торгівлі. Проблеми і труднощі аграрного сектора.
Реферат
Переваги та недоліки ринкового механізму Ринок. Історія розвитку. Класифікація ринків. Ознаки ринків. Ринковий механізм. Загальна характеристика і переваги ринкового механізму. Недоліки ринкового механізму. Сучасна ринкова економіка.
Контрольна робота
Підприємництво 2 Сутність підприємництва. Історичні та соціальні корені підприємництва. Типи підприємництва. Специфіка підприємницької діяльності в Білорусі. Орієнтація на досягнення комерційного успіху отримання прибутку.
Контрольна робота
Фінансова санація підприємства Теоретичні основи фінансової санації підприємств. Економічна сутність санації підприємств. Умови проведення фінансової санації. Розробка плану санації. Фінансові джерела санації підприємства. Практика фінансового оздоровлення підприємств.
Курсова
Аналіз фінансово-господарської діяльності фірми Лойтер Горизонтальний і вертикальний аналіз діяльності фірми за балансом. Розрахунок показників ефективності використання основних і оборотних коштів. Аналіз розподілу майна по ступені ліквідності. Оцінка фінансової стійкості фірми.
Курсова
Участь Греції в міжнародних організаціях Греція в складі. Європейського Співтовариства. Греція в складі ОБСЄ. Греція і Рада Європи. Греція в складі НАТО. Греція в складі ООН. Греція та ООН у боротьбі проти організованої злочинності. Греція та ООН у боротьбі проти тероризму.
Курсова
Тіньова економіка Росії 2 Причини появи тіньової економіки її структура. Основні причини корумпованості економіки. Визначення тіньової економіки і форми прояву. Прорахунки державного управління економікою в ті роки.
Курсова
Підприємництво сутність мета види Визначення та сутність підприємництва. Функції і роль підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Організаційно правові форми бізнесу. Шляхи вдосконалення підприємницької діяльності в ПМР.
Курсова
Заощадження та інвестиції в російській економіці У посткризовий період в російській економіці почала формуватися абсолютно нова з початку х років XX століття модель. Вона характеризувалася інтеграцією превалюючого експортно орієнтованого укладу з укладом внутрішньо орієнтованим.
Реферат
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас