наступні
Бізнес план фото підприємства Галузь фірма та її продукція або послуги. Дослідження ринку. Маркетинг План виробництва і реалізації. Організаційний Фінансовий Розрахунок собівартості. Розрахунок прибутку і рентабельності. Передбачувані обсяги виробництва та продажу.
Курсова
Розвиток поведінкових концепцій в управлінні Виникнення неокласичної школи менеджменту. Людський фактор у менеджменті. Бихевиористской напрямок. Процесний системний ситуаційний підхід. Теорії Абрахама Маслоу Девіда МакКлелланда Фредеріка Герцберга.
Реферат
Школа людських відносин 2 Дослідження Мері П. Фоллетт Елтона Мейо. Школа науки про поведінку теорії. Честера Барнарда і Дугласа Мак Грегора. Змістовна теорія мотивації теорії. Абрахама Маслоу і Девіда МакКлелланда. Двофакторна теорія.
Курсова
Основні етапи матеріально технічної підготовки проекту Матеріально технічна підготовка проекту. Правове регулювання договірних відносин. Етапи матеріально технічної підготовки проекту. Вимоги до управління у циклі закупівель і поставок. Служба керівника проекту.
Контрольна робота
Особливості відбору та найму персоналу Найм персоналу завдання джерела і проблеми. Ділова оцінка та відбір персоналу. Організація відбору претендентів на вакантну посаду, тенденція зниження інтересу й уваги до проблем праці перспектив розвитку трудової активності.
Курсова
Функції управління фірмою планування організація мотивація контроль Стратегічне планування сутність стратегії планування і успіх організації цілі організації. Реалізація та оцінка стратегічного плану. Організація взаємодії і повноваження. Змістовні теорії мотивації.
Курсова
Процес і методи управління організацією Процес і методи управління організацією. Сутність і зміст функцій менеджменту. Методи управління організацією. Адміністративні економічні соціально-психологічні соціологічні психологічні методи управління.
Курсова
Основні функції менеджменту Ювання організація контроль мотивація стимулювання. Реалізація основних функцій менеджменту. Контроль та аналіз. Рекомендації щодо вдосконалення. Удосконалення планування. Удосконалення мотивації.
Курсова
Зміст і основні методи роботи з професійної орієнтації Історія становлення профорієнтації. Теорія профорієнтації. Методологія профорієнтації. Основи організації і планування профорієнтаційної роботи. Професійне виховання учнів. Соціально професійна адаптація молоді.
Реферат
Планування і розвиток професійної кар`єри Поняття і види етапи моделі розвитку кар`єри. Планування і розвиток кар`єри. Вивчення кар`єрного потенціалу працівників. Забезпечення обгрунтованої оцінки кар`єрного потенціалу працівників з метою скорочення нереалістичних очікувань.
Курсова
Особливості розвитку російського менеджменту Менеджмент шлях у майбутнє. Зародження менеджменту в Росії та його розвиток в СРСР. Дореволюційний і постреволюційний періоди. Індустріальна утопія О. Ерманского. На стику різних методологій. Методологічні принципи.
Курсова
Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень Процес прийняття управлінських рішень. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень. Роль керівника в цьому процесі. Фактори що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Контроль виконання управлінських рішень.
Реферат
Способи вирішення проблеми агента і принципала Проблема зниження витрат контролю над діяльністю агента. Основоположниками теорії організації вважаються Ф. Тейлор Г. Файоль М. Вебер. Науковий менеджмент Ф. Тейлора. Проблема асиметричності інформації у відносинах принципал агент I Проблема зниження витрат контролю над діяльністю агента.
Твір
Підготовка перепідготовка підвищення кваліфікації трудових ресурсів у загальному і на залізниці Проблеми трудових ресурсів. Підготовка. Перепідготовка. Підвищення рівня кваліфікації. Конкурентоспроможність. Договірні відносини вуз підприємство. Інвестиції в трудові ресурси. Удосконалення навчання працівників провідних професій.
Курсова
Менеджмент освіти Сучасні погляди на педагогічний менеджмент. Методологічні основи менеджменту в освіті. Управління діловою кар єрою менеджера освіти. Ділова кар єра принципи планування і управління. Дослідження та діагностика управлінського потенціалу менеджера.
Курсова
Основні етапи і концепції розвитку менеджменту Історична періодизація розвитку менеджменту. Історична періодизація Р. М. Фалмер. Розвиток як концепції та напрямки менеджменту. Сучасні тенденції розвитку менеджменту. Зростання впливу міжнародних зовнішніх умов.
Реферат
Управлінський уч т на підприємстві Нормативний метод обліку витрат. Об`єкти і методи калькулювання. Завдання управлінського обліку. Визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації. Контролювання е поточної діяльності.
Контрольна робота
Ефективність виробництва аналіз ефективності виробництва Економічна ефективність е показники і методи оцінки. Показники ефективності використання основних фондів оборотних коштів і капітальних вкладень. Фондовіддача. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.
Курсова
Антикризове управління на різних фазах життєвого циклу фірми Загальна теорія життєвого циклу організації і небезпека виникнення криз на певних етапах розвитку організації. Формування ресурсного потенціалу і криза попередній народженню підприємства.
Реферат
Закупівельна логістика Сутність закупівельної логістики. Завдання закупівельної логістики. Завдання зробити або купити. Завдання вибору постачальника. Автоматизація планування закупівель. Технологія проведення бізнес процесу закупівель. Правові основи закупівель.
Реферат
Аналіз праці і заробітної плати на прикладі ЗАТ Кубанський Трудові ресурси як об`єкт аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Поняття трудових ресурсів їх класифікація та характеристика. Система показників для аналізу трудових ресурсів та їх оплати.
Курсова
Моя перукарня організація своєї справи Спеціалізація салону. Підбір персоналу. Приміщення реклама набір устаткування дизайн документи. Мій салон знаходився б недалеко від якого-небудь великого навчального закладу або в студентському містечку. У такому випадку доведеться орієнтуватися на молодь.
Реферат
Автоматизовані системи управління підприємством 2 На нинішньому етапі комп`ютеризації всіх сфер життя людства дуже гостро стоїть питання про автоматизації управління підприємством. В даний час підприємства країн СНД використовують визнані у всьому світі методології mrp mrp II.
Доповідь
Кадрова політика підприємства 2 Сутність і завдання кадрової політики. Планування та організація управлінських кадрів. Розробка професіограм. Прогнозування і планування кадрового резерву. Ефективне використання кадрів управління в народному господарстві.
Курсова
Моделювання процесу прийняття управлінського рішення Зміст і класифікація управлінських рішень. Рішення як процес. Класифікація управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Основні типи моделей фізичні аналогові і математичні символічні.
Курсова
наступні
© Усі права захищені
написати до нас