наступні
Сутність маркетингу Що таке маркетинг. Нужди потреби і запити. Товари і послуги. Ринки. Вклад в створення споживацької цінності. Обслуговування ринку кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції. Управління ринком з метою задоволення нужд і запитів людини.
Реферат
Поняття товару у маркетингу Економічна природа товару. Товарна номенклатура та асортимент товару. Життєвий цикл товару виробник покупець. Підходи до оцінки дослідження товару. Методика оцінки конкурентоспроможності та якості товару.
Курсова
Позиціонування в рекламі Визначення позиціонування. Як починалося позиціонування. Позиціонування та сверхкоммунікатівное суспільство. Зростаюче різноманіття товарів. Бурхливе зростання реклами. Шляхи проникнення в людську свідомість.
Реферат
Складання і використання бізнес плану Цілі і завдання бізнес-планування. Особливості бізнес планування в Росії і за кордоном. Аналіз стану можливостей та джерел фінансування торгової фірми. Розрахунок передбачуваної ефективності проекту.
Курсова
Механізм створення скандального іміджу Психологія реклами Еоретіческіе розробки в галузі психології реклами і public relations. Людські комунікації. Структура потреб і мотиви з позицій рекламного справи. Маніпулятивні основи політичної реклами.
Реферат
Становлення паблік рілейшнз як галузі знань і сфери діяльності Мета соціальної реклами змінити ставлення громадськості до якоїсь соціальної проблеми а в довгостроковій перспективі виробити нові соціальні цінності розуміння соціальної реклами як одного зі способів роботи з громадською думкою.
Контрольна робота
Формування асортименту товарів у різних типах торгових підприємств Асортимент продукції. Планування асортименту. Формування асортименту в магазинах. Вивчення попиту в різних торгових підприємств. Структура асортименту. Форми роздрібного продажу товарів. Коригування показників виробництва і збуту.
Курсова
Товарна стратегія Ідея товару. Вимоги ринку до товару. Функціональний аналіз товару. Аналіз місця у конкуренції. Життєвий цикл товару і стратегія маркетингу. Ліцензійна стратегія. Сертифікація. Товар серцевина всього комплексу маркетингу.
Реферат
Планування та розробка PR кампанії PR кампанія. Структура pr діяльності. Планування pr кампанії як суми технологій. Розробка pr кампанії. Дослідження ситуації. Первинні та вторинні маркетингові дослідження. Аналіз ситуації постановка проблеми.
Реферат
Маркетинг теоретичні аспекти та проблеми розвитку в Росії Теоретичні аспекти маркетингу. Виникнення і розвиток сутність і зміст функції види і типи стратегія маркетингу. Планування маркетингу. Проблеми та особливості розвитку маркетингу в Росії. Про стратегічному плануванні види маркетингових стратегій стор
Курсова
Сутність регіонального територіального маркетингу Поняття регіонального маркетингу. Збір даних про територіальні відмінності маркетингового середовища. Впорядкування інформації про ринки збуту. Територіальна організація розподільної мережі. Вивчення ринків збуту потреб і запитів покупців.
Реферат
Стратегія і тактика ціноутворення 2 Проведення реклами методом директ мейл. Нужда потреба запити. Маркетинг це наука про те як шукати ринок на якому найкраще працювати що саме пропонувати споживачеві як працювати продуктивно і ефективно задовольняючи потреби общес.
Контрольна робота
Проблеми управління маркетингом на підприємстві Мета основні функції і завдання управління маркетингом. Методи управління маркетинговою діяльністю що застосовується на дп Сокирницькому цеолітовому заводі Шляхи вдосконалення процесу управління маркетингом на об`єкті дослідження.
Курсова
Політична реклама 3 Психологічні завдання політичної реклами. Майбутнє реклами. Реклама політична завдяки своїй багатотиражної різноманіттю можливості повторення лаконізму і емоційності володіє значними можливостями впливу на масову свідомість.
Реферат
Формування іміджу фірми Іміджмейкінг в системі Public Relations. Об`єкти формування іміджу. Методи формування образу. Психологічні аспекти створення образу. Іміджмейкінг як одна з актуальних проблем суспільного і економічного життя сучасної.
Реферат
Реклама та її застосування і особливості Сутність визначення класифікація типи мета функції реклами. Друкована реклама. Структура рекламного тексту. Слоган. Електронна реклама. Реклама на радіо tv в Інтернеті. Вплив реклами на людину.
Реферат
Організація рекламної діяльності підприємства Реклама в сучасному світі і проблеми управління в рекламному бізнесі. Міжнародний рекламний менеджмент. Структура взаємовідносин рекламодавця і рекламного агентства з позицій теорії управління. Соціально етичні аспекти та правові норми менеджменту.
Курсова
Класифікація PR технологій Становлення Public Relations. Основні засоби організації зв`язків з громадськістю. Класифікація pr технологій pr технології в інформаційно психологічними війні. Public Relations це мистецтво і наука аналізу тенденцій передбачення наслідків.
Реферат
Комплексне дослідження цільового ринку Маркетингові дослідження. Узагальнена структура необхідної інформації для аналізу ринку. Основні сектори ринку маркетингової інформації. Порядок проведення маркетингових досліджень. Систематизація та аналіз зібраної інформації.
Реферат
Мова і стиль реклами в журналі Жанри газетно журнальної реклами. Структура рекламного тексту. Мова і стиль реклами. Реклама не тільки двигун торгівлі але і стимул для розвитку мовної діяльності. Вплив реклами на політичне та культурне життя суспільства.
Курсова
Поняття ноу хау в світовій торгівлі Особливості торгівлі і способи оплати ноу хау. Сучасна економіка. Ціноутворення в практиці міжнародного обміну. Ліцензійна торгівля маркетинг управління. Швидкий розвиток ліцензійної торгівлі.
Реферат
Стратегія і тактика переговорного процесу Маркетинг теорія і практика комерційного успіху. Проблеми в російській комерції. Прості істини комерції. Ризик переговорного процесу. Оснащення в комерційній діяльності. Фактори комерційної успіхи.
Курсова
Сегментація споживчого ринку Сутність і принципи сегментування. Розподіл покупців залежно від ставлення до товару. Ефект Парето або правило. Позиціонування на ринку товарів. Маркетингова політика фірми після поведінки сегментування і позиціонування товару сегментація за психографічним поведінковому ознакою.
Курсова
Аналіз діяльності кондитерської фабрики на ринку товарів і послуг Кондитерська фабрика. Спартак Історія розвитку компанії. Конкуренція. Попит і пропозиція ринок і сегментація товарна політика цінова політика збутова політика комунікаційна політика. Турбота про споживача.
Реферат
Маркетингова логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності Логістика як ключова стратегічна сфера компетентності. Логістика і планування життєвого циклу продукту. Роль логістики в задоволенні споживачів і діловому успіху приклад компанії Bergen Brunswig.
Реферат
наступні
© Усі права захищені
написати до нас