попередні | наступні
Редакторський аналіз художньо технічного оформлення серії кн Поняття ознаки історія створення серії редактори й автори. Редакторський аналіз художньо технічного оформлення на прикладі серії книг. Історія книжкового мистецтва. Методи і принципи художньо технічного оформлення серії книг.
Курсова
Російська книжкова палата Історія Російської книжкової палати. Петербурзький період. Під час революції р. Ренесанс книгознавства за хрущовської відлиги. Діяльність книжкової палати. Основні функції діяльності РКП. Фундаментальні та прикладні дослідження.
Реферат
Історія друкованих засобів масової інформації Росії Періодична преса в Росії дореволюційного періоду. Радянська періодична преса і реклама. Періодична преса в сучасній. Росії. Структурні особливості друкованої реклами. Конкуренти друкованих змі радіо телебачення.
Курсова
Журналістика XVIII століття Загальна характеристика журналістики останньої чверті XVIII століття в іменах і цифрах. Перший дамський журнал у Росії. Зміст Московського журналу Н. М. Карамзіна. Газета як тип видання на початку XIX століття.
Контрольна робота
Становлення сучасної вітчизняної системи друку і тіпологічес Типологічна палітра засобів масової інформації. Росії. Від вертикальної і партійної до горизонтальної і комерційній структурі. Нові грані і межі типології преса фінансова і бульварна. Глобалізація та ЗМІ.
Контрольна робота
Тенденції розвитку взаємин між печаткою та державою в п Газетно журнальні об`єднання. Система періодичної преси кінця XIX ст. Духовно релігійні та ділові видання. Історія написання і публікації. Острови Сахаліну А. П. Чехова. Характеристика газетно журнального концерну І.
Контрольна робота
Специфіка жанру інтерв`ю в друкованих та електронних ЗМІ Відмінності друкованого інтерв`ю від радіо і телеінтерв`ю. Діалог на газетній шпальті. Визначення специфіки жанру інтерв`ю в друкованих та електронних ЗМІ. Опосередкований характер інтерв`ю в друкованих та електронних засобах масової інформації.
Реферат
Засоби мовної виразності в ЗМІ на прмере газетного друку Масова комунікація як особливий тип спілкування тип дискурсу. Засоби мовної виразності в газетній друку. Жаргонізми і просторіччя. Стилістичне розтягування газетної мови. Чотири стилістичних принципу.
Курсова
Рекламна компанія в Білоруських ЗМІ Історико теоретичні засади рекламної діяльності. Рекламна діяльність в системі маркетингу. Аналіз рекламної діяльності. Реклама в ЗМІ. Стимулювання збуту. Білоруські ЗМІ. Реклама в Республіці Білорусь.
Диплом
Роль засобів масової інформації в суспільстві Вимоги до журналістики і журналістам. Специфіка дизайну. Телекурьер на кухні на дачі і будинки. Графічна модель газети. Телекурьер на кухні на дачі і будинки. Комп`ютерна технологія в оформленні російських газет.
Реферат
Інтернет як засіб інформації Поняття Інтернет як ЗМІ. Можливості та властивості мережі. Інтернет. Відмінності від інших ЗМІ. Особливості розміщення інформації в ІнтернетеОсобенності інтернет версій друкованих виданні. Структура інформаційного та інформаційно розважального сайту.
Курсова
Засоби масової інформації і влада З історії засобів масової інформації змі. Роль змі в умовах демократії. Конференція змі і влада. Жорсткі питання єдиноросам. Влада і нові ЗМІ. Скандали у сфері ЗМІ. Нові проекти в сфері ЗМІ.
Реферат
Функціонування фразеологічних одиниць у газетних статтях Традиційне використання фе в заголовках газет. Трансформація фразеологічних одиниць та їх роль у мові. Нової газети. Прийоми використання фразеологізмів на сторінках. Нової газети. Індивідуально авторські перетворення фразеологізмів.
Курсова
Журналістське розслідування Теорія журналістських розслідувань. Етапи та методика проведення журналістського розслідування. Юридична і фізична безпека журналіста під час проведення журналістського розслідування. Джерела інформації.
Диплом
Інформативність тексту і способи її підвищення Мета створення тексту повідомлення інформації. Інформаційна насиченість кількість інформації міститься в тексті новизна та корисність інформації. Інформативність тексту. Способи підвищення інформативності.
Реферат
Демокрітіческіе замітки Всі біди від жадібності. За моральний вибір. Причини для чесності. Ідея оплати роботи відповідального виборця. Російській демократія. Про переродження керуючої бюрократії і щеплення від нього. Як подолати тероризм.
Монографія
Журналістика в системі сучасних цінностей аксіологічних ідей Проблема цінності явищ навколишнього світу людського життя її цілей та ідеалів. Особливості сучасної подачі інформації через ЗМІ. Негативні аксіологічні наслідки впливу сучасних інформаційних технологій використовуваних у ЗМІ.
Реферат
Молодіжна газета погляд читача Масова інформація. Періодична преса в Росії дореволюційного періоду. Радянська періодична преса і реклама. Періодична преса в сучасній. Росії. Проблеми створення якісного видання молодіжної газети.
Реферат
Інформаційні випуски на телебаченні Виникнення та тенденції розвитку телебачення в Росії. Інформаційні потреби сучасного телеглядача. Організація роботи відділу новин промоушн випуск програми новин. Телевізійний репортаж.
Курсова
Відносини паблік рілейшнз із засобами масової інформації Мета і складові PR. Основні напрями PR. Загальна характеристика ЗМІ. Радіо і телебачення. Зв`язки з пресою. Етика відносин з пресою. Двостороння зв`язок. Відповідальний за зв`язок з пресою. Основи хороших відносин з пресою.
Реферат
Етична свобода як суб`єктивна ініціатива журналіста Журналіст який займається розслідуванням повинен діяти в рамках законності і дотримуватися норм етики інакше він нічим не буде відрізнятися від тих чиї злочини він розслідує. Відповідальність і безвідповідальність ЗМІ.
Реферат
Інформаційна політика газети Ставропольські губернські відомості Тіпоформірующіе вторинні і формальні ознаки газети. Особливості інформаційної політики та жанрової системи газети. Ставропольські губернські відомості за початок рр.. Ступінь впливу зміни періодичності на інформаційну політику.
Курсова
Засоби масової інформації як знаряддя політичної боротьби в сучас Засоби масової інформації змі є одним з найважливіших інститутів сучасного суспільства та політична боротьба в Росії нерозривно пов`язана зі ЗМІ. Преса радіо і телебачення стають справжньою ареною для передвиборчих баталій всіх партій.
Реферат
Факт основа журналістського твору Природа види і призначення факту в журналістському творі. Оцінка факту в журналістському творі. Факт і образ в журналістиці. Критерії достовірності факту та його місце в інформаційних аналітичних художньо-публіцистичних жанрах.
Курсова
Жаргонна лексика в мові сучасних газет У газетному тексті має місце застосування жаргонізмів вони зберігають емоційно-експресивну забарвлення використовуються адресантом в певних цілях. Жаргонізми найчастіше використовуються в негативному значенні коли що щось висміюється засуджується.
Доповідь
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас