попередні | наступні
Правила етикету в Інтернеті Етикет в Інтернеті локальних комп`ютерних мережах. Правила Інтернет безпеки і Інтернет етики для дітей і підлітків заповідей етикету. Інтернет. Етикет використання мереж грунтувався на усталених нормах спілкування і обміну інформацією.
Реферат
Творчість і самореалізація особистості 3 Психологія творчості. Схильність до творчості. Психологічні механізми художньої творчості. Принципи інтерпретації творчості. Самореалізація особистості. Потреба особистості в самореалізації.
Контрольна робота
Культура ділового спілкування секретаря Практично всі напрямки ділової етики мають правила застосовні етикою поведінки в широкому сенсі. Крім того всі без винятку напрямки ділової етики базуються на основних нормах етики.
Диплом
Трагічне його прояв у мистецтві і в житті Трагедія непоправна втрата і затвердження безсмертя. Загальнофілософські аспекти трагічного. Трагічне в мистецтві. Трагічне в житті. І історія суспільства та історія мистецтва і життя особистості так чи інакше пов`язані з проблемою трагічного.
Реферат
Етикет в усному мовленні 2 Ти і Ви у спілкуванні. Я і Ти в спілкуванні. Скільки способів попрощатися. Знайомство. Привітання. Прощання. Вітання. Побажання. Вибачення. Прохання. Запрошення пропозиція рада. Згода. Відмова. Комплімент схвалення.
Реферат
Мадонни Рафаеля Багатство фантазії. Рафаеля проявляється у всіх його збережених роботах. Розглядаючи їх ми бачимо що він не тільки не утруднявся ніколи в мотивах але різноманітність останніх таке велике що багато з них залишаються не використаними.
Реферат
Портрет сучасного керівника Риси портрета керівника. Що потрібно вміти щоб стати лідером в управлінні. Планування персоналу фактор звільнення. Типологія управлінських рішень. Управлінське рішення це вибір альтернативи.
Доповідь
Мораль в житті людини і суспільства Для чого потрібна мораль. Релігійна мораль. Моральні аспекти суспільної поведінки і активність особистості. Становлення моралі та її розвиток. Свідомість громадського обов`язку почуття відповідальності віра у справедливість.
Реферат
Етична думка Нового часу Етичний раціоналізм Спінози Потреба в самоповазі та повазі з боку оточуючих. Шляхи узгодження логіки закону і моральних ідеалів розумного і прекрасного. Становлення цінностей духовної культури. Онтологія і методологія.
Контрольна робота
Культурні аспекти спілкування державних службовців Поняття культури. Сутність культури. Професійна культура її риси й особливості. Професіоналізм та професійна культура державної служби в біблії і концепції древніх мислителів. Удосконалення державної служби.
Контрольна робота
Етичний аспект усного та писемного мовлення Мовні особливості усного мовлення. Етика мовного спілкування і етикетні формули мови. Привітання. Звернення. Етикетні формули. Евфемізація мови. Особливості письмової мови. Риторика в російській філологічній науці сучасної теорії та практиці.
Реферат
Проблема мети і засобів у моральній діяльності Генезис і структура естетичної діяльності. Моральна філософія Н. Г. Дебольский. Моральні принципи та їх проблеми. Філософське осмислення моральної діяльності людини. Зміст морального закону.
Реферат
Сенс життя як моральна проблема Гедоністичний і аскетичний сенс життя. Смиренно стоїчний сенс життя. Категорично імперативний сенс життя. Релігійний і дієво гуманістичний сенс життя. Самовідданість і гуманізм витіснені розрахунком цинізмом і жорстокістю.
Реферат
Ділове спілкування 3 Закономірності і тактика ділового спілкування. Соціально-психологічний аналіз спілкування. Етикет і культура поведінки ділової людини. Діловий етикет. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні.
Курсова
Етика бізнесу сучасні концепції Взаємовідносини етики та економіки. Вплив релігії моралі культури на економічну поведінку людини. Етика бізнесу як прикладна галузь знань. Етичні напрямки утилітаризм деонтическая етика етика боргу і етика справедливості.
Контрольна робота
Правила ділової телефонної розмови Уміння ділових людей вести телефонну комунікацію. Взаємне представлення співрозмовника в курс справи. Обговорення ситуації проблеми. Заключне резюме. Запис розмови. Поведінка під час розмови. Володіння культурою телефонної розмови.
Реферат
Одяг ділової жінки Основні вимоги до зовнішнього вигляду ділової жінки. Діловий костюм. Ділова зачіска і прикраси. Діловий макіяж і парфуми. Партнер по спілкуванню повинен бачити у вас одночасно й ділову людину і жінку.
Реферат
Імідж ділової людини 3 Імідж цілеспрямоване формування образу особи явища предмета. Загальні поняття ділового етикету. Історія виникнення стилю ділова людина. Чоловік діловий імідж. Одяг ділового чоловіка. Жіночий діловий імідж.
Курсова
Етика і естетика як наукові дисципліни Етика як філософська наука об`єктом вивчення якої є мораль. Три категорії наук за Аристотелем. Поглиблення і зміна уявлень про моральному ідеалі людини. Моральність як суб`єктивний стан.
Контрольна робота
Виробничі і моральні умови морального впливу Інформація як стимул у роботі. Мотивація вчасно. Дисциплінарна відповідальність. Вплив стилів керівництва на формування позитивного морально-психологічного клімату в колективі. Поняття стилю керівництва.
Курсова
Стилі і моделі спілкування Стиль як константних характеристика спілкування. Комунікативні стилі спілкування. Моделі спілкування. Базова модель спілкування. Моделі комфортно психологічного та дискомфортно психологічного спілкування. Модель гармонійного спілкування.
Контрольна робота
Етика ділового спілкування сутність зміст принципи Зміст ділового етикету. Діловий етикет офісу. Зовнішній вигляд співробітників. Правила ввічливості на роботі. Офіс і його корпоративний імідж. Підготовка ділових паперів за правилами етикету. Проведення ділових переговорів зустрічей і нарад.
Курсова
Естетика російської культури Російська естетика XI XVIII ст. Розвиток естетичної думки в Росії в кінці XIX початку XX ст. Естетика Росії на сучасному етапі. Роль співробітників ОВС у боротьбі з розкраданнями художніх творів і охорони пам`яток історії та культури.
Контрольна робота
Етика і етикет ділового спілкування Етика філософська наука об`єктом вивчення якої є мораль. Ділове спілкування. Вплив особистісних якостей на спілкування. Етика і психологія ділових розмов і переговорів. Стилі спілкування у діловій сфері.
Лекція
Етичні принципи формування авторитету менеджера Етичний кодекс сучасного менеджера. Моральні цінності ринку. Основні якості менеджера. Ідеальна модель менеджера. Реальності вітчизняного бізнесу. Етичні принципи формування авторитету менеджера.
Контрольна робота
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас