наступні
Еколого економічна оцінка використання та охорони водних ресурсів Водні ресурси та їх роль в житті суспільства. Використання водних ресурсів у народному господарстві. Охорона вод від забруднення. Проблеми раціонального використання водних ресурсів та шляхи їх вирішення. Якість природних вод у Росії.
Реферат
Що таке екологія Екологія наука про взаємодії організмів один з одним і з навколишнім середовищем. Екологія дуже серйозне і многозначащее поняття. У наш час це поняття стало на один щабель з поняттям життя. Повернемося в наш час.
Доповідь
Екологічні проблеми народонаселення 2 Перетворення і збереження природного середовища проживання людини. Загальні тенденції в екологічній обстановці. Вплив діяльності людини на біосферу. Екологія міст сільськогосподарських районів. Шляхи вирішення екологічних проблем.
Доповідь
Природа і суспільство Глобальні екологічні кризи Екологічні кризи в історії людства. Рівень демографії суспільства і вплив його на природу. Рівень розвитку технології суспільства соціальної організації суспільства та їх вплив на природу. Синергетика або прогноз майбутнього.
Реферат
Регіональний моніторинг Успіх екологічної політики пов`язується з м широкого комплексу заходів головними з яких стануть заборони на екологічно шкідливі види продукції промислового і побутового призначення обмеження на різні види діяльності моніторинг екологічним моніторингом екологічний моніторинг.
Контрольна робота
Екологія Україна проблеми географія шляхи вирішення Екологічні проблеми. Україна. Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи. Екологічний стан окремих регіонів. Екологічні проблеми найбільших річок. Чорного і Азовського морів.
Курсова
Екологічна сертифікація Історія розвитку екологічної сертифікації. Проблеми обов`язкової екологічної сертифікації. Практика введення екологічної сертифікації в Росії. Система сертифікації продукції. Організаційна структура системи сертифікації.
Реферат
Управління природоохоронною діяльністю на прикладі підприємства ВАТ Хімпром г Волгограда Сутність взаємодії економіки з навколишнім середовищем у рамках суспільного виробництва. Екологічна ситуація в Росії на сучасному етапі. Підприємство як екологічна субсистема. Управління природоохоронною діяльністю на ВАТ.
Диплом
Проблеми екології в енергетиці Україні Перспективні воздухоохранной технології в енергетиці. Скорочення викидів тв рдих часток в атмосферу. Ефектні методи зниження викидів оксидів азоту в атмосферу газомазутними котлами ТЕС. Розсіювання і трансформація деяких речовин в атмосфері.
Реферат
Екологія в творах сучасних письменників Людина в результаті господарської діяльності завдає великої шкоди природі а разом з цим і своєму здоров`ю. Не можна допустити щоб люди направляли на своє власне знищення ті сили природи які вони змогли відкрити і підкорити.
Реферат
Екологічна безпека 2 Людина елемент біосфери. Усі життєві ресурси повітря їжу воду і значну частину енергетичних та будівельних ресурсів він отримує з біосфери. У біосферу людина скидає і відходи побутові та промислові.
Реферат
Економічні аспекти глобального потепління Енергетика та глобальне потепління. Викопна світова економіка застаріла модель. Основні риси політичної екології. Споживання енергії в світі. Глобальне потепління, з економічної точки зору.
Реферат
Цитологія та охорона навколишнього середовища Вплив радіації на живі організми. Канцерогенний ризик викликаний опроміненням. Генетичні наслідки опромінення. Чорнобильська катастрофа. Наслідки випробувань ядерної зброї. Хіросіма і Нагасакі. Радіоактивні відходи.
Реферат
Екологія Республіки Татарстан Еколого економічна ситуація в Республіці Татарстан. Проблеми охорони навколишнього середовища. Особливо охоронювані природні території та об`єкти. Відходи виробництва і споживання. Сучасна екологічна обстановка.
Реферат
Ядерні відходи отрутна спадщина для 12 тисяч майбутніх поколінь Сотні мільйонів тонн радіоактивних відходів утворюються в результаті діяльності атомних електростанцій рідкі та тверді відходи і матеріали містять сліди урану нагромадилися у світі за років використання атомної енергії.
Реферат
Охорона тваринного світу Роль тварин у біосфері і житті людини. Вплив людини на тварин. Вплив виробничих процесів в апк на тваринний світ. Охорона мисливських тварин промислових риб інших промислових і непромислових тварин рідкісних тварин.
Курсова
Екологічна ситуація в Донецькій області Охорона від забруднення атмосферного повітря. Охорона від забруднення раціональне використання і відновлення природних водних ресурсів. Охорона від забруднення навколишнього середовища небезпечними відходами.
Доповідь
Раціональне використання природних ресурсів 2 Проблема використання мінеральних ресурсів. Раціональне використання водних грунтових лісових ресурсів. Реутилізації. Ресурсозберігаючі технології. Комплексне використання сировини. Підвищення ефективності використання продукції.
Реферат
Екологічні небезпеки пасажирського транспорту Багато людей проживають у великих містах задаються питанням, наскільки шкідливо переміщатися по місту на транспорті в тому числі і громадському якому ризику піддається водій автомобіля пасажир метро трамвая і чи можна як то уникнути цього.
Реферат
Парниковий ефект глобальна екологічна проблема Нагромадження вуглекислого газу в атмосфері одна з основних причин парникового ефекту. Вуглекислий газ діє в атмосфері як скло в оранжереї він пропускає сонячну радіацію і не пропускає назад у космос інфрачервоне теплове випромінювання.
Реферат
Екологічні фактори, які впливають на здоров`я людини Екологія та здоров`я людини. Хімічні забруднення середовища і здоров`я людини. Біологічні забруднення й хвороби людини. Вплив звуків на людину. Погода і самопочуття людини. Харчування і здоров`я людини.
Реферат
Тяж круглі метали Джерела надходження у навколишнє середовище Дія на організм людини Одним з найсильніших за дією і найбільш поширеним хімічним забрудненням є забруднення важкими металами. Ця група елементів бере активну участь у біологічних процесах входячи до складу багатьох ферментів.
Реферат
Екологічна обстановка Донбасу Екологічна криза. Донбасу як промислового району. Україна. Забруднення атмосферного повітря водних ресурсів грунту. Екологічні наслідки масового закриття шахт. Екологічна обстановка в промислових регіонах.
Реферат
Парниковий ефект 5 Стан і проблеми природного середовища. Проблема вуглекислоти. Причини зростання концентрації вуглекислоти. Погляд зсередини гарячої області. Сибіру. Вплив кліматичної проблеми на прикладі. Європи і США. Наслідки змін клімату.
Курсова
Комп`ютерне моделювання в екології Математичне моделювання в екології використовується практично з моменту виникнення цієї науки. І хоча поведінка організмів в живій природі набагато важче адекватно описати засобами математики ніж самі складні фізичні процеси моделі тут.
Реферат
наступні
© Усі права захищені
написати до нас