попередні | наступні
Федеративний устрій РФ Форма державного устрою поняття види і значення для форми держави. Федеративна форма держави. Федеративний устрій РФ. Юридична природа російського федеративної держави. Державний суверенітет РФ.
Курсова
Унітаризм федерація конфедерація Форма державного устрою поняття види і значення для форми держави. Унітарна держава. Федеративна форма держави. Сучасні проблеми російського федералізму. Конфедеративная форма державного устрою.
Курсова
Роль і значення світової юстиції в кримінальному судочинстві Організація і процесуальна діяльність мирових судів. Проблеми і перспективи світової юстиції. Значення світової юстиції на сучасному етапі. Світова юстиція в кримінальному судочинстві. Розгляд кримінальної справи в судовому засіданні.
Курсова
Замах на злочин його ознаки і види Замах на злочин та його ознаки. Види замаху. Реальну суспільну небезпеку є основною ознакою злочину представляє не тільки завершене закінчене злочин а й дії попередні його закінчення.
Курсова
Теорія поділу влади Історичні передумови виникнення теорії поділу влади. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Поділ влади одне з принципових умов функціонування всіх видів політичної та неполітичної влади.
Курсова
Рада Федерації порядок формування та повноваження Історія розвитку законодавства про формування і діяльності. Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації. Чинний порядок формування та повноваження. Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.
Реферат
Реєстрації громадян за місцем перебування та місцем проживання Поняття і сутність реєстрації громадян за місцем перебування і місця проживання. Відповідальність за порушення правил реєстраційного обліку. Основні функції органів внутрішніх справ щодо здійснення паспортно реєстраційного режиму.
Курсова
Попередження групових злочинів скоєних засудженими в уч Методологічні питання попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання. Особливості формування злочинних груп засуджених та їх функціонування в установах по виконанню покарання.
Дисертація
Права і обов`язки подружжя 2 Шлюб це не тільки союз між чоловіком і жінкою але й правовстановлюючий факт. З моменту укладання шлюбу обидва вони знаходять статус подружжя. Кожна стає власником прав і обов`язків передбачених нормами сімейного права.
Контрольна робота
Правова культура і її значення в житті сучасного суспільства Правова культура поняття структура функції. Правове виховання як засіб формування правової культури. Правова культура в житті сучасного суспільства. Правова культура тісно пов`язана з політичною моральної духовної та іншими видами культ.
Курсова
Поняття права спільної власності в цивільному праві Поняття права власності. Зміст права приватної власності. Придбання і втрата права приватної власності. Право спільної власності. Захист права власності. Віндикаційний позов. Відповідальність власників.
Реферат
Правові основи формування кондомінімуму Поняття і склад кондомініуму. Цивільно правовий режим кондомініуму. Створення кондомініуму власниками житлових приміщень багатоквартирних житлових будинків. Поняття способи і форми управління кондомініумом.
Курсова
Кримінальна відповідальність за контрабанду Визначення контрабанди та відповідальність за не в нових законодавчих документах. Контрабанда тютюнових виробів. Контрабанда біопродукції рідкісних видів флори і фауни. Контрабанда предметів культури і творів мистецтва.
Реферат
Політико правові основи Загальної Декларації прав людини Декларація і оптимальна модель взаємовідносини держави і особистості. Передумови та історія створення. Загальної Декларації прав людини. Формування концепції прав людини. Загальна декларація прав людини і Конституція Російської Федерації.
Диплом
Тлумачення кримінального закону Загальне поняття і види тлумачення кримінального закону. Форми юридична сила і сфера застосування актів тлумачення. Форми юридична сила і сфера застосування правозастосовних актів. Акти застосування права їх види.
Реферат
Вивчення особистості обвинуваченого Загальні питання вивчення слідчим особи обвинуваченого. Особистість обвинуваченого як об`єкт вивчення на попередньому слідстві. Аналіз практики вивчення особистості обвинуваченого на попередньому слідстві.
Реферат
Класифікація конституцій Поняття і сутність конституції. Розробка прийняття та зміни конституції. Види конституцій. Конституція в так званому матеріальному сенсі це акт сукупність актів або конституційних звичаїв які гарантують права і свободи людини.
Курсова
Огляд місця події з використанням вогнепальної зброї Поняття і значення огляду місця події з використанням вогнепальної зброї. Тактичні прийоми та принципи огляду місця події при використанні вогнепальної зброї. Характеристика і значення слідів пострілу при розслідуванні вбивств.
Курсова
Рада Європи Рада Європи мета та умови членства. Органи Ради Європи. Україна та Рада Європи. Членство України в рє має сприяти скорішому та ефективнішому реформуванню нашого суспільства на демократичних засадах принципах поваги прав людини.
Реферат
Мета і цінність права Громадянське суспільство і держава Мета в праві це своєрідна програма а цінність це його властивість здатність задовольняти певні потреби у процесі регулювання суспільних відносин на шляху досягнення цієї мети. Цінність права просто з плином часу постійно у Громадянське суспільство і держава.
Стаття
Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності Умисне посягання на свободу підприємницької та іншої діяльності. Підприємницька та інша діяльність. Посадова особа використовує своє службове становище з метою отримання певної вигоди.
Реферат
Юридична відповідальність та правові санкції Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Правові санкції в юридичній системі. Поняття і види правових санкцій. Санкція як структурний елемент норми юридичної відповідальності.
Курсова
Цивільні права людини Природний характер громадянських прав. Важливість цивільних прав людини. Цивільні права людини право на життя на ім`я на честь і гідність на свободу та особисту недоторканність на свободу совісті визначати і вказувати свою національну пр Важливість цивільних прав людини.
Реферат
Романо германська правова сім`я Основні поняття. Історичне формування системи. Джерела права. Закон. Звичай. Судова практика. Доктрина. Структура права. Публічне і приватне право. Цивільне право і торгове право. Зобов`язальне право.
Курсова
Правове становище державних і муніципальних унітарних предп Державні і муніципальні унітарні підприємства. Основні нормативні акти. Установа державних і муніципальних унітарних підприємств. Установчі документи статут. Державна реєстрація.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас