попередні | наступні
Аудит бухгалтерської звітності ТОВ Сільгосптехніка Сутність аудиту та аудиторської діяльності. Цілі аудиту бухгалтерської звітності. Нормативне регулювання аудиторської діяльності. Організація і проведення аудиторської перевірки бухгалтерської звітності в ТОВ.
Диплом
Особливості аудиту підприємств торгівлі Аудит підприємств торгівлі. Аудиторська перевірка банківських операцій. Аудит документації на надходження товару. Аудит документації на реалізацію і відпуск товарів.
Курсова
Аудиторський ризик і його состовляющие Аудиторські ризики. Внутрішньогосподарський ризик. Ризик засобів контролю. Ризик невиявлення. Взаємозв`язок між рівнем суттєвості і аудиторським ризиком. Академії праці і соціальних відносин р е ф е р а т На тему.
Реферат
Облік і аналіз і аудит поточних зобов`язань на матеріалах ВАТ СЗКО Мо Реформи які охопили останнім часом всі сфери впритул підійшли до системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Підлягає перегляду організація бухгалтерського обліку методика відображення господарських операцій.
Диплом
Аудит розрахунків з постачальниками і покупцями Мета завдання інформаційна база аудиту розрахунків з постачальниками і покупцями. Підготовка та планування аудиторської перевірки. Аудит стану розрахунків з постачальниками з покупцями. Удосконалення аудиту розрахунків з використанням комп`ютера.
Курсова
Оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності. Оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб`єкта за результатами проведення аудиту.
Курсова
Облік аналіз і аудит капітальних інвестицій Всі основні аудиторські процедури по вирішенню цих завдань мають бути відповідним чином заплановані аудитором результати контролю оформлені документально узагальнена інформація представлена ​​у вигляді звіту.
Стаття
Про проблеми практичного застосування нового порядку переоцінки осн При переоцінці основних засобів підприємству необхідний буде документ регістр аналітичного обліку який би враховував результати її проведення. У зв`язку з цим можлива форма такого документа. Відомість аналітичного обліку переоцінки основних засобів.
Стаття
Облік руху готової продукції на одеському заводі Стальметиз Облік надходження готової продукції з виробництва. Організація її обліку на складах і в бухгалтерії. Визначення результату від реалізації продукції. Оперативний контроль випуску продукції. Контроль реалізації готової продукції.
Диплом
Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності Аналіз конкурентоспроможності продукції робіт послуг та її вплив на формування і реалізацію. Аналіз стану попиту. Аналіз наявності стану і структури основних фондів у динаміці. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції за статтями.
Шпаргалка
Бюджетування в бухгалтерському управлінському обліку Характеристика об`єкта дослідження. Поняття бюджету його значення і види. Планування діяльності підприємства. Добре організований управлінський облік забезпечує не тільки контроль роботи але і поліпшення результатів у майбутньому.
Курсова
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку Позитивні і негативні моменти. Закону про бухгалтерський облік. Вплив Закону Про бухгалтерський облік на керівництво бухгалтерським обліком у масштабах країни. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку.
Курсова
Облік основних засобів і нематеріальних активів Облік основних засобів. Особливості обліку орендованих основних засобів. Податок за господарськими операціями руху основних засобів. Облік нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів.
Курсова
Система Директ костинг Характеристика західної системи обліку. Система директ костинг як найважливіша характеристика управлінського обліку. Класифікація затрат на змінні і постійні. Класифікація витрат. Методи поділу витрат коефіцієнт реагування витрат.
Курсова
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 4 Постачальники і підрядчики. Ведення аналітичного уч ту по рах ту розр ти з постачальниками і підрядниками. Порядок укладення договорів з постачальниками. Складання акта про при МКЕ матеріальних цінностей. Уч т розр тов у вигляді векселів.
Курсова
Облікова політика 3 Методологія відображення в обліку процесу виробничої діяльності та формування результатів. Система рахунків для відображення витрат пов`язаних із здійсненням статутної діяльності ТОВ. Портал організаційні аспекти облікової ПОЛІТИКИ.
Курсова
Звіт по практиці в Беларусбанк Характеристика банку АСБ. Беларусбанк його керівництва та його структурних підрозділів. Розрахунково касове обслуговування АСБ. Беларусбанк Аудиторські перевірки.
Звіт з практики
Облік капіталу 2 Теоретичні проблеми формування та використання капіталу і резервів облік статутного капіталу формування та облік додаткового капіталу резервного капіталу. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку у ВАТ.
Курсова
Проект організації бухгалтерського обліку в умовах внутріхозяйстве Об`єкти і суб`єкти внутрішньогосподарських відносин. Організація внутрішньогосподарських розрахунків. Розробка внутрішньогосподарських виробничих розрахункових цін. Організація бухгалтерського обліку в господарстві. Система первинної документації.
Диплом
Бухгалтерський облік на підприємстві 2 Роль і значення бухгалтерського балансу в управлінні підприємством у сучасних умовах. Завдання аналізу фінансового стану підприємства та джерела інформації для його проведення. Оцінка та аналіз складу і структури майна організації.
Диплом
Аналіз бухзвітності Аналіз бухгалтерської звітності. Оцінка динаміки і структури активу балансу. Оцінка динаміки і структури пасиву балансу. Розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів. Показники фінансової стійкості. Ліквідність і платоспроможність підприємства.
Курсова
Бугалтерский облік Історія розвитку бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік в Росії в першій половині століття народження науки. Облік операцій по розрахунковому рахунку. Методика обліку операцій по розрахунковому рахунку. Історія розвитку бухгалтерського обліку.
Реферат
Облік розрахунків з бюджетом 2 Податок на додану вартість. Порядок ведення бухгалтерського обліку з податку на додану вартість. Податок на прибуток. Податок на майно підприємства. Облік розрахунків з бюджетом на ВАТ. Зауральський домобудівний комбінат.
Курсова
Облік праці та її оплати на ВАТ Вітебські килими Оперативний облік особового складу і використання робочого часу. Форми оплати праці та види заробітної плати. Документальне оформлення виробітку та заробітної плати. Синтетичний облік заробітної плати і пов`язаних з нею розрахунків.
Курсова
Облік і аналіз основних засобів Теоретичні основи обліку основних засобів на підприємстві. Основні нормативні документи регламентують облік основних засобів. Облік і аналіз основних засобів. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
Диплом
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас