Гетьман нереєстрових козаків Тарас Федорович Піднесення ролі козацтва після Хотинської війни 1621 року супроводжувалося появою нових авторитетних ватажків. В Запорозькій Січі обирається гетьман нереєстрових козаків, формуються відповідні структури.
Реферат
Історія Українського козацтва Виникнення козацтва: причини та сутність. Створення реєстрового козацького війська. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво та культура козаків.
Реферат
Народно-визвольна війна українського народу під проводом Б Хмельницького її причини основні би Причини народно-визвільної війни. Богдан Хмельницький та повстання під його проводом. Початки утворення держави. Зборівський трактат.
Реферат
Гетьманське правління Івана Скоропадського В су­ча­с­них умо­вах еко­но­мі­ч­них скла­д­но­с­тей і за­го­с­т­ре­но­с­ті су­с­пі­ль­но-­по­лі­ти­ч­них ко­лі­зій у кра­ї­ні, ма­те­рі­аль­них не­га­ра­з­дів у сфе­рах на­у­ки і куль­ту­ри пе­ред укра­їн­сь­ким на­ро­дом сто­їть вкрай ва­ж­ли­ве за­вдан­ня — по­до­ла­ти тру­д­но­щі й збе­ре­г­ти на­ці­о­наль­ний су­ве­ре­ні­тет вла­с­ної дер­жа­ви.
Реферат
Поселенська структура Луцька в Литовський період Література Верхнiй замок Oкольний замок Miсто XIV - XVI XIV Гром В. Середньовічний Луцьк в історико-краєзнавчих дослідженнях ХIХ-ХХ ст.: деякі підсумки і завдання Літописні міста і середньовічна культура.
Реферат
Становлення Української Православної Церкви 3 Утворення Київської держави в 9 ст допомагає зміцненню зв `язків з греками. Військові походи, діпломатічні зносини й особливо торговельні зв `язки Київської Русі з Візантією утворюють спріятліві обставини для Поширення християнства Серед наших предків.
Реферат
Національно-визвольний рух на Україні в 40-50-ті роки ХХ століття історія та проблеми історични Аспекти БОРОТЬБИ. Створення і розкол ОУН. Створення військових ФОРМУВАНЬ. Структура і чисельність оун УПА. Історіографія питання II. Українська НАЦІОНАЛІСТИЧНА. АНТИУКРАЇНСЬКА. Українська ДИСИДЕНТСЬКА.
Реферат
Національно-державне відродження укр народу Передумова державного відродження України : а Причини та суть кризових явищ в економічному та духовному житті суспільства б Політична еволюція в Україні Прийняття Верховною Радою урср. Декларації про державний суверенітет в Україні в Кроки на шляху політичної реформи демократизації Формування багатопартійної системи в УкраїніПрийняття Верховною Радою.
Реферат
© Усі права захищені
написати до нас