Кросворд

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Мінистерство аграрної політики України

Технікум СДАУ


Виконала: Студентка 27 групи

факультету правознавство

Звякова І.О.

Викладач: Сумець М.П.

Суми, 2000

Запитання:

По горизонталі:

1. Один з основних методів здійснення державою своїх функцій, які заключаються у виданні органами державної влади законів. 2. Форма державнного правлення, за якою влада перебуває в руках духовенства чи глави церкви. 3. Навмисна сумісна участь двох або більше осіб у скоєнні злочину. 4. Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, а також на окремих особистостей, участь їх у банді. 5. Таємне викрадення особистого майна. 6. Примусова міра відповідальності, яка застосовується як правило, за скоєння правопорушення. 7. Міра перешкоди, яка викороистовується у злочині, за котрі законом передбачено вирок у вигляді позбавлення волі. 8. Особа, яка збирає факти і передає їх суду. 9. Законодавчий акт, у якому систематизовані норми, які відносяться до певної галузі законодавства. 10. Вибірний законодавчий орган держави. 11. Вияв представницької демократії з метою вироблення державної політики.12. Особа на яку полягає засвідчення фактів і документів, допомагає правильно створити ці документи. 13. Певна форма організації суспільства, яка характерізується наявністю встановленої території, населення, що проживає на ній, і спеціального апарату здійснення суверемної політичної влади. 14. Режим регулювання, організації суспільних відносин, існуючих у державі. 15. Спосіб систематизації законодавства, заснований на змістовній переробці й узгодженні певної, пов’язаної загальним предметом регулювання, груп юридичних норм і об’єднання їх в єдиному новому нормативно-правовому акті. 16. Обовязковий внесок у бюджет, який здійснюється особами, організаціями, установами та інш. 17. Самостійний державно-правовий інститут, метою якого є підтримування законів, обвинувачення у суді проведення дізнання,оперативно-розшукова діяльність та інш. 18. Державний правоохоронний органспеціального призначення, який забезпечує безпеку держави. 19. Одноосібне здійснення державної влади, яка передається у спадок. 20. Розповсюдження неправдивих мислень. 21. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або амого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, має найвищу юридичну силу. 22. Право самостійного управління, рішення державних питань певною частиною держави. 23. Примусове вилучення у власність держави певного майна. 24. Викрадення майна у присутності власника. 25. Повне або часткове визволення від покарання, а також зняття судимості з осіб які відбули покарання. 26. Особа без громадянства.

27. Притягнення до відповідальності вищіх посадових осіб, у тому числі президента держави.

28. Особисте розпорядження фізичної особи на випадок його смерті. 29. Влада народу. 30. Влада притаманна монархічній формі правлення. 31. Страна або територія, яка втратила самостійність, і знаходиться під іншою державою. 32. Добровільне об’єднання громадян, які займаються адвокатською діяльністю, з метою надання юридичноі допомоги особам. 33. Головний закон України.

По вертикалі:

1. Член колегії адвокатів, який надає правову допомогу фіззичним та юридичним особам. 2. Засоби державного примушування при невиконанні, порушені диспозиція. 3. Документ, який складається для офіційного засвідчення будь-якого факту. 4. Форма державного правління, при якій державні органи законодавчої влади обираються на певний строк населенням держави. 5. Об’єднання двох монархічних держав під владою одного монарха. 6. Початкова форма попереднього розсліду. 7. Робітник правової служби установ підприємств, який очолює контроль за законністю наказів та розпоряджень. 8. Режим відповідності суспільних відносин законами та підзаконним нормативно-правовим актом держави, який створюється всіма субєктами права. 9. Сильнодіюча речовина, яка призводить до повної втрати дієздатності людини. 10. Стійкий правовий звязок людини зі своєю державою, який породжує взаємні рава та обовязки. 11. Політико-правова властивість держави, яка відбувається у верховенстві її у межах території країни, і незалежності у зовнішних відносинах. 12. Психічне відношення субєкта права к здійсненню злочину та їх наслідками. 13. Спосіб систематизації законодавства, який полягає в обєднанні за певними критеріями групи нормативно-правових актів в одному збірнику. 14. Угрупування певної кількості озброєних людей, з метою скоєння злочину. 15. Протиправне повинне діяння деліктоздатного суб’єкта, яке є особисто або суспільно шкідливим або небезпечним. 16. Обєднання побудоване на шлюбі людей, звязаних спільним побитом та взаємною моральною відповідальністю. 17. Жорстоке, диспотичне правлення, для якого характерні гніт народу, насильство над людьми. 18. Держава, яка володіє захопленими їм територіями, котрі мають статус колоній. 19. Назва форми державного правлення, яка виникає внаслідок виродження демократії. 20. Здатність субєкта правових відносин своїми діями здійснювати права та обовязки. 21. Система суспільних правил поведінки людей, заснованих на критерії добра і зла, порядності і непорядності, справедливості і несправедливості. 22. Спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів та інших рішень з важливих питань. 23. Частина норми, в якій визначаються умови, за яких наступає чинність правил. 24. Політичний режим, який базується на загальному контролі за всіма сторонами громадського та особистого життя. 25. Незаконні карні мери з боку держави направлені проти прав людини. 26. Навмисне приниження гідності особистості одної людини іншою. 27. Сукупність конкретних загальнообовязкових правил, всановлених або санкціонованих державою.

Відповіді:

По горизонталі:

1. Законодавство. 2. Теократія. 3. Співучасть. 4. Бандитизм. 5. Крадіжка. 6. Стягнення. 7. Арешт. 8. Слідчий. 9. Кодекс. 10. Парламент. 11. Вибори. 12. Нотаріус. 13. Держава. 14. Правопорядок. 15. Кодифікація. 16. Податок. 17. Прокуратура. 18. СБУ.

19. Монархія. 20. Наклеп. 21. Закон. 22. Автономія. 23. Конфіскація. 24. Грабіж.

25. Амністія. 26. Апатрид. 27. Імпічмент. 28. Заповіт. 29. Демократія. 30. Деспотія

31. Колонія. 32. Адвокатура. 33. Конституція.

По вертикалі:

1. Адвокат. 2. Санкція. 3. Протокол. 4. Республіка. 5. Унія. 6.Дізнання.7. Юрисконсульт.

8. Законність. 9. Наркотик. 10. Громадянство. 11. Суверенитет. 12. Провина.

13. Інкорпорація. 14. Банда. 15. Правопорушення. 16. Родина. 17. Тиранія.

18. Метрополія. 19. Охлократія. 20. Дієздатність. 21. Мораль. 22. Референдум.

23. Гіпотеза. 24. Тоталітаризм. 25. Репресії. 26. Образа. 27. Право.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
21.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Кросворд по філософії
Юридичний кросворд
© Усі права захищені
написати до нас