Юридичне оформлення документів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Таврійський Національний Університет
ім. В.І. Вернадського
Звіт з проходження практики
у фірмі "Декорум"
Підготувала
студентка III курсу,
юридичного факультету
___________________________

Перевірив:
_________________________
_________________________
м. Сімферополь, 2006

У період з 6 листопада по 4 грудня 2006 року, я проходила практику в фірмі «Декорум».
Фірма діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (див. дод. 1), а також статуту фірми, затвердженого Протоколом зборів Учасників № 8 та зареєстрованого Виконавчим комітетом Київської районної Ради м. Сімферополя (див. дод. 2), і надає певний спектр послуг, перерахований в її статуті (див. дод. 3). У своїй діяльності я ознайомилася з одним з напрямків: посередницькими послугами в пошуку об'єктів нерухомості для купівлі й (або) продажу, оренди приміщень, забезпечення юридичного супроводу угоди, підготовки пакетів документів на нерухоме майно.
Фірма складається з директора, секретаря, заступника директора, юриста, бухгалтерського відділу, водія автотранспортного засобу та ріелтерів. У даному штаті я проходила практику в якості помічника юриста у цивільних справах.
Юридичний відділ
Директор
Бухгалтерія
Спрощена схема фірми:
Секретар
Заступник
директора


Транспорт
Ріелтер
Ріелтер
Ріелтер

Своєю діяльністю фірма мінімізує ризик при купівлі-продажу житла (перевірка на арешт житла, відсутності боргів по комунальних платежах, відсутність прописки сторонніх осіб, посвідчення дійсності грошових купюр при розрахунку і т.д.)
Нерухомість - земельні ділянки, надра, відокремлені водні об'єкти і все, що пов'язано з землею, а також ті об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, (З.1, ст.181 ЦКУ).
Працюючи в сфері нерухомості, фірма орієнтується на ринок. Для спрощення сприйняття і обробки вхідної інформації про об'єкти весь ринок нерухомості підрозділяється на сегменти:
1. Ринок земельних ділянок;
2. Ринок житла:
а) ринок міського житла;
б) заміське житло;
в) оренда житла.
3. Ринок нежитлових приміщень:
а) офіси;
б) торгові приміщення;
в) складські приміщення.

4. Ринок промислової нерухомості.
Сам же ріелтер - юридична або фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства на ринку нерухомості з метою отримання прибутку.
Фірма, будучи посередником, призначена надавати наступний асортимент послуг:
- Купівля - продаж житла;
- Розселення осіб проживають в комунальних квартирах;
- Здача житла в оренду;
- Обмін житла;
- Продаж квартир в розстрочку;
- Продаж нежитлових приміщень;
- Продаж земельних ділянок;
- Супровід з питання приватизації об'єктів.
- Сприяння та консультування у питаннях введення в експлуатацію та реєстрації незаконних будівельних перепланувань;
- Оформлення дозволу на приватизацію земельних ділянок.
Перебуваючи в штаті фірми на посаді помічника юриста, я виконувала роботу по тлумаченню основних і найбільш важливих статей Цивільного та Сімейного Кодексу України, проводила додаткове консультування з питань доцільності юридичних операцій з нерухомістю. Також мені було довірено складання договорів, що стосуються різних видів нерухомого майна.

I. Складання договору оренди житлового приміщення ("договір найму").
Правовідносини, що виникають у зв'язку здійсненням оренди нерухомості, врегульовані ст. 793 - 797 ЦКУ (§ 4, глава 58 "Найм будівлі або іншої капітальної споруди").
За договором найму житлового приміщення сторона (наймодавець) зобов'язується надати жиле приміщення в користування іншій стороні (наймач),
а останній у свою чергу зобов'язується використовувати приміщення відповідно до його призначення та регулярно вносити квартплату.
Основні, невід'ємні пункти договору складаю:
1) Реквізити власника житла та наймача (прізвище, ім'я, по батькові, прописка, серія і номер паспорта, ким і коли виданий).
2) Термін договору із зазначенням терміну проживання орендаря.
3) Розмір оплати, форма оплати.
4) Додаток у вигляді акту передачі майна в оренду.
Також у договорі вказується, що при бажанні розірвати цю угоду однією або обома сторонами інша сторона повинна бути попереджена за місяць до виселення.
Наступним важливим моментом є обговорюванні умов оплати комунальних послуг та прийняття власником певної суми у вигляді застави за цінне майно, залишені в приміщенні під відповідальність наймача, за послуги телефонного зв'язку АТС та ін
Окреслена в договорі відповідальність сторін вказує на наслідки у випадку невиконання зобов'язань.
Таким чином, сторони беруть участь в оформленні договору, що полегшує досягнення згоди у підтвердженні свого рішення укласти такий договір, сторони власноруч заповнюють графу "квартироздавачів" і "Квартиронаймач", ставлять свої підписи, а директор фірми, присутність якого весь час укладення обов'язково, також у письмовій формі підтверджує свою участь в укладенні такого, ставить свій підпис і печатку на загальних примірниках.
Згідно зі ст. 794 ЦКУ, договір найму приміщення підлягає державній реєстрації. На практиці таке правило застосовується лише у випадках оренди великих виробничих приміщень і складів.
II. Складання "договору про завдаток".
  
Поняття, зміст і мета завдатку зазначені у ст. 570 і 571 ЦКУ. тобто договір фактично описує деталі видачі завдатку, заповнює "прогалини" у правовідносинах, пов'язаних із завдатком на придбання нерухомого майна.
Так само, і в договорі оренди, в першу чергу в договорі про завдаток вказуються реквізити сторін. У розділі "Предмет договору" заповнюються рядки адреси об'єкта, правовстановлюючого документа, ціни об'єкта, характеристики об'єкта по його найменуванню площі, стану, ринкової вартості, так само П.І.Б. осіб там прописаних.
Розмір завдатку обумовлюється в розділі "Гарантії сторін".
Захист інтересів приватного підприємця проводить купівлю - продаж об'єкта, гарантується пунктом про "веденні переговорів між сторонами лише в його присутності".
Відмінною рисою завдатку від інших форм інших гарантійних виплат є передбачене відшкодування збитків у вигляді утримання його Продавця (якщо невиконання угоди відбулося з вини покупця), або повернення його у подвійному розмірі Продавцем Покупцю (якщо не виконано з вини Продавця).
Договір підписується обома сторонами.
Представник фірми (директор) відзначає законність угоди таким же чином, як і в договорі найму.

Ш. Складання "договору про авансовий платіж".
Авансової платіж є м'якою формою завдатку. За своїм змістом - вищевказаний договір про завдаток. Відмітна пункт у розділі "Відповідальність сторін", де в разі невиконання обумовлених зобов'язань авансовий платіж повертається покупцеві незалежно від того, яка зі сторін не виконала умови договору.
Фактично договір про авансовий платіж необхідний лише в тому випадку, якщо сторонам, що бажають здійснити операцію купівлі - продажу, необхідно якийсь час для підготовки необхідних документів для нотаріального оформлення.
Слід зазначити, що в разі необхідності можливе складання спершу договору про авансовий платіж, а потім договору про завдаток. Причому авансовий платіж (грошові знаки) набувають форми завдатку, а договір про авансовий платіж розривається.
IV. Підготовка пакету документів для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу.

Договір купівлі - продажу - угода двох або більше сторін, в силу якого перша сторона (продавець) зобов'язується передати нерухоме майно у власність другій стороні (покупець), а Покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну, грошову суму. Договір є оплатним (ч.5, ст. 626 ЦКУ). Дозволяє сторонам самостійно в договорі визначити його вид (в залежності від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками).
У першу чергу при підготовці пакету документів до операції необхідний
правовстановлюючий документ. Або може бути:
1) Договір купівлі-продажу - нотаріально посвідчений договір, внаслідок якого цей власник раніше придбав нерухомість у попереднього власника.
2) Дарчий - договір дарування, за яким справжній власник раніше прийняв у дар нерухомість.
3) Договір міни - за яким справжній власник придбав нерухомість внаслідок обміну свого попереднього нерухомого майна на нове, як і колишній власник даного житла.
4) Свідоцтво про право на спадщину (про закон, про заповіт) - свідоцтво про прийняття спадщини відповідно чинного законодавства.
5) Свідоцтво про право власності на житло-документ, набутий внаслідок приватизації державного житла.
6) Рішення суду - придбання внаслідок судового розгляду і вирішення судової суперечки на користь справжнього власника.
Технічний паспорт - документ, що відображає технічні характеристики житла, метраж, конфігурацію і т.д.
Витяг - державна оцінна вартість житла, вироблена Бюро Технічної Інвентаризації. Оцінка проводиться спеціалістами бюро. Пізніше у відповідності з вартістю, зазначеною в ви тязі, будуть підраховані суми податків і відрахувань до пенсійного фонду в розмірах за 1%.
Заява чоловіка / дружини - про те, що не заперечує проти продажу / купівлі стороною житла.
Якщо сторона не в шлюбі - заява від сторони про те, що не перебуває у шлюбі на момент здійснення операції.
Рішення органу опіки та піклування - необхідно у разі продажу частини нерухомого майна, що належить неповнолітньому або недієздатній. Оригінал паспорта, ідентифікаційного коду сторін. В'їзна міграційна карта - якщо в купівлі - продажу бере участь іноземець.
V. Підготовка документів для приватизації земельної ділянки.
Законодавством визначено поняття земельної ділянки як частини земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з позначеними щодо неї правами (ст.79 ЗКУ).
Право власності на землю - право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками (ст. 78ЗКУ).
Право власності на земельну ділянку набувається суб'єктами права шляхом:
1. Передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності
2. придбання права на земельну ділянку заданістю користування (набувальна давність).
3. Придбання на підставі цивільних правових угод.
4. Продажу земельних ділянок на конкурентних засадах.
5. примусового відчуження.
Всі перелічені та інші умови чітко описані законодавцем у ст.81ЗКУ - стосовно громадян, та ст. 82ЗКУ - юридичних осіб.
Земельна ділянка, виділена під будівництво або інше користування державою фізичній або юридичній особі, може бути приватизований, тобто перевезений у приватну власність цієї особи.
Згідно з Декретом КМУ "Про приватизацію земельних ділянок", приватизації підлягає землі, надані громадянам для бачення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і госп. будівель (присадибні ділянки), садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва.
Приватизація майна державних підприємств - це відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній власності та комунальної власності, на користь фізичних осіб і недержавних юридичних осіб.
Приватизація земельної ділянки відбувається у відповідності з Земельним Кодексом України. Зокрема, ст.116, 118-119, 121, 125,126. Однак ЗКУ не передбачає загальні вимоги, якими має володіти фізична та юридична особа для придбання земельної ділянки. Такі вимоги передбачені ст.325, 374ГКУ.
Таким чином, можна перерахувати документи, необхідні для приватизації державного земельної ділянки:
1. Ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду особи;
2. рішення місцевої ради про виділення ділянки у користування.
3. якщо на ділянці є введене в експлуатацію житло-необхідні документи на таке (правовстановлюючий документ, технічний паспорт)
4. заяву на ім'я голови місцевої райдержадміністрації.
Приватизація державного нерухомого майна здійснюється також шляхом укладення договорів купівлі - продажу у порядку, передбаченому статтями 224-240 ЦКУ та законами про приватизацію. Порядок приватизації шляхом викупу:
1. подача заяви у відповідний орган приватизації за місцем знаходження об'єкта приватизації.
2. орган приватизації на підставі заяви в 10-денний термін приймає рішення про приватизацію.
3. оцінка вартості майна, затвердження акту оцінки.
4. підписання договору купівлі - продажу з нотаріальним посвідченням та реєстрацією в органах самоврядування.
5. після повної оплати вартості - складання акту прийому - передачі.
У ході практики я ознайомилася з порядком роботи юридичного відділу фірми, зокрема його взаємодії з державними виконавчими та судовими органами, принципами спілкування з клієнтурою. Велике значення для мене мало ознайомлення з законами, кодексами законів.
З переліку виконаних мною робіт найбільше я спеціалізувалася на оренді житлових приміщень, тому що на даний вид посередницької послуги припадає більший попит.
Крім того, я придбала певний досвід в оцінці житла, призначеного як для оренди, так і купівлі - продажу.
Також мені вдалося трохи розібратися в системі видачі банківських кредитів на житло, що грає важливу роль у справах купівлі - продажу нерухомості.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Звіт з практики
34.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Селянська реформа 1861 року і її юридичне оформлення
Селянська реформа 1861 року і її юридичне оформлення
Процес закріпачення селян на Русі Юридичне оформлення кріплення
Процес закріпачення селян на Русі Юридичне оформлення кріпосного права
Оформлення документів
Вимоги до оформлення документів
Оформлення службових документів
Правила оформлення документів 2
Нотаріальне оформлення документів
© Усі права захищені
написати до нас