Що таке щастя

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Факультет психології

Звіт про практичні роботах

На тему: "Що таке щастя?"

(Інтерв'ю та анкетування)

Виконала: студентка 1 курсу

групи ПС-11

Гарна Олександра Олександрівна

Перевірила:

доцент, кандидат психолог. наук

Мельник Інна Михайлівна

Харків 2008

Зміст

Введення

Глава 1. Щастя. основні шляхи його досягнення і його значення в житті людини

1.1 Що таке щастя?

1.2 Щастя і потреби

1.3 Самореалізація, як шлях до досягнення щастя

1.4 Функції щастя

Глава 2. Дослідження уявлення про щастя людей різного віку

2.1 Цілі, завдання та методи дослідження

2.2 Характеристика вибірки

2.3 Особливості ставлення до щастя хлопців 16-17 років

2.4 Особливості ставлення до щастя людей у віці 60-70 років

2.5 Порівняльний аналіз ставлення до щастя людей юнацького та похилого віку

2.6 Висновки

Висновок

Література

Додаток

Введення

Що таке щастя? Я думаю, це питання хвилювало людство із часів його виникнення. Звичайно, час відкладає свій відбиток на суспільство і на кожну людину окремо, змінюються пріоритети, цілі, цінності, але потреба відчувати себе щасливим залишається незмінною. Інше питання в тому, які явища приносять нам щастя, і чи всі ми вміємо бути щасливими? Напевно, кожна людина не раз запитував себе про це, тому як кожен з нас мріє бути щасливим. Але чи всім легко буде відповісти на ці питання? Чи всі чітко уявляють, що їм необхідно для того, щоб відчувати себе щасливим? І як багато людей відчувають щастя? Щоб розібратися з цими загальнолюдськими питаннями я вирішила провести своє дослідження і з'ясувати, як поняття про щастя змінюється в залежності від віку людини, як впливає на розуміння щастя історія і культура, і, врешті-решт, з'ясувати, коли ж люди відчувають себе щасливими.

Проблема щастя піднімається в безлічі психологічних праць. Особливо яскраво вона показана в роботах дослідників, що вивчають емоції. Це такі видатні вітчизняні вчені, як Сергій Леонідович Рубінштейн, Лев Семенович Виготський, це один з найвизначніших американських фахівців у галузі вивчення емоцій - Керрол Елліс Ізард, і багато інших.

Як ми бачимо, щастя - це дійсно важлива частина нашого життя, хвилююча людей різних поглядів і культур. Тому дана тема насправді є актуальною і зараз. І так, почнемо. Що ж таке щастя?

Глава 1. Щастя. основні шляхи його досягнення і його значення в житті людини

1.1 Що таке щастя?

Людина, як жива істота, не є неупередженим спостерігачем явищ навколишнього світу. Діючи, він не тільки виробляє зміни в цьому світі, але й відчуває на собі вплив всього навколишнього, певним чином ставиться до цього, переживає все, що з ним відбувається. Саме переживання цього відношення і становить сферу його відчуттів або емоцій. Емоції людини виражають його ставлення до того чи іншого явища. У залежності від того, чи знаходиться дійсність в позитивному або негативному ставленні до потреб, настанов і інтересам індивіда, вони набувають позитивний або негативний характер.

Починаючи своє дослідження, я вирішила насамперед звернутися до словника, і зрозуміти, що ж розуміють під щастям професійні психологи. Отже, "щастя - це прикордонно інтенсивне переживання людиною універсальності і глибини свого буття, максимальної відповідності дійсності самим заповітним бажанням і мріям, моральне насолоду життям". [1, с.212]. Таким чином, щастя - це позитивна емоція, яка, з одного боку, сприяє продуктивній, творчої діяльності, а з іншого сама є наслідком цієї самої діяльності, як сказав К.А. Гельвецій (французький філософ-матеріаліст), "щастя людей полягає в тому, щоб любити робити те, що вони повинні робити".

Крім цього, щастя тісно пов'язане з радістю: "щаслива людина радіє більше і частіше, ніж нещасний". [3, с.183]. Однак, щоб відчувати щастя і, відповідно, радість, потрібні певні причини, стимули. Як вже говорилося, щастя виникає при відповідності навколишнього своїм бажанням, цілям, тобто при задоволенні потреб індивіда. Так витоки щастя - це потреби.

1.2 Щастя і потреби

Так, саме задоволення потреб є основним способом досягнення щастя. Хоча взаємозв'язок щастя і потреб може розглядатися з двох сторін, так як сама потреба може означати для людини одночасно залежність від чого-небудь і прагнення до нього. З одного боку, задоволення елементарної потреби може принести щастя, а з іншого - сама потреба може випробовуватися як почуття щастя, тобто відчуття необхідності в чомусь або, якщо це щось прекрасне, думки про досягнення цього можуть породжувати стан щастя. У зв'язку з цим виникає припущення, що щастя полягає не тільки в задоволенні потреби, але і в прагненні до цього, в процесі досягнення потреби: "Щастя полягає не стільки у володінні, скільки в процесі оволодіння предметом наших бажань" (Гельвецій Клод Адріан).

Однак ставлення однієї і тієї ж потреби до стану щастя неоднозначно, тому що людина має величезну кількість різних потреб, задоволення однієї з яких може йти на шкоду іншій. С.Л. Рубінштейн писав з цього приводу: "У силу різноманіття потреб, інтересів, установок особистості одне і те ж дію або явище в співвідношеннями з різними потребами може придбати різне і навіть протилежне - як позитивне, так і негативне - емоційне значення ... Тому почуття людини не визначені у договорі співвідношенням з ізольовано взятими потребами, а зумовлені їх місцем у структурі особистості в цілому. " [4, с.553-554]. Таким чином, почуття людини відображають його особистість, його індивідуальність. Так, щоб пізнати людину краще, іноді просто достатньо знати, що ж приносить їй позитивні емоції: задоволення, радість, щастя.

1.3 Самореалізація, як шлях до досягнення щастя

Розглядаючи шляхи досягнення щастя, важко не помітити такий важливий аспект людського життя, як самореалізація. І дійсно, людина протягом усього життя прагнути пізнати і реалізувати свою сутність, успіхи в чому, безсумнівно, приводять його в позитивний стан, стан радості і щастя. Так, розглядаючи самореалізацію як необхідну передумову щастя, напрошується висновок про те, що гонитва за самореалізацією, прагнення до неї, є ні що інше, як гонитва за щастям. Перешкоди на шляху самореалізації перепиняють людині шлях до щастя.

Шутц, подібно Маслоу і Роджерсу, вважав, що відкритість і щирість мають важливе значення для самореалізації і переживання щастя: "Людина повинна дозволити собі розкритися, розкритися перед собою та іншими людьми. Він повинен виражати і пізнавати свої почуття, повинен кожен раз відкривати в собі щось нове ... ". Також, щоб реалізувати свої можливості, людина повинна пізнати біологічні, психологічні та соціальні аспекти своєї особистості.

У ході вивчення взаємозв'язку між щастям, розвитком особистості і прагненням до досягнень і цілям, в Америці, в кінці 60-х років було проведено широке дослідження, в якому взяли участь студенти. З'ясувалося, що чоловіки починають своє студентське життя, маючи більш низький показник рівня щастя, ніж жінки. Однак у міру навчання у чоловіків виявляли все більш високі показники щастя, тоді як у жінок вони знижувалися. Так нам надається можливість говорити про протилежні тенденції зміни рівня щастя. Тут виникає важливий і справедливе питання: "Чому ж показник щастя у жінок знижується, тоді як у чоловіків - навпаки?" Відповідь на це питання був запропонований дослідником - Константінопл. Вона пише: "Навчання, що розглядається багатьма як спосіб самореалізації, придбання почуття соціальної компетентності, досить рідко допомагає в досягненні цієї мети. І в цьому полягає суть проблеми, принаймні для тієї частини дівчат, які оцінюють свою соціальну спроможність в аспекті романтичних відносин, бачачи свою головну мету в заміжжя та материнство; їх прагнення вийти заміж ще більше загострюється до старших курсів. Для дівчини-старшокурсниця заміжжя і материнство, як символи соціальної заможності, стають такими ж важливими елементами самоідентичності, яким для юнака виступає професійна самореалізація. Однак під час навчання дівчата, мабуть, відчувають все більше розчарування ". [3, с.184].

Цей експеримент тільки доводить те, що самореалізацію дійсно слід розуміти як шлях до щастя. Тому, щоб відчувати стан щастя, людині необхідно самовизначитися, поставити перед собою конкретні цілі і завдання, що відповідають істинному "Я", і впевнено йти вперед за бажаним. Звичайно, це вимагає великої роботи над собою і чималих зусиль. У зв'язку з цим виникає справедливе питання: "А навіщо ж тоді воно взагалі потрібне, може можна прожити як-небудь так, без щастя, не докладаючи особливих зусиль?"

1.4 Функції щастя

Як же це "навіщо", запитає будь-який адекватний чоловік? "Щастя ж ... ну воно просто необхідне!" Розглянемо це питання більш детально.

Щастя переживається як приємне, бажане, корисне, позитивне почуття, яке можна назвати почуттям психологічного комфорту і благополуччя. Таке відчуття і є сутністю щастя. Переживання цього стану супроводжується впевненістю людини у собі, у своїй необхідності, розумінням життєвого сенсу, постачанням собою і всім навколишнім. Стан щастя підвищує сприйнятливість до світу:

людина здатна бачити прекрасне, насолоджуватися буденними явищами, він бачить навколо красу і гармонію, приймаючи все таким, яким воно є, а не оцінює і не піддає його критиці. "Щастя змушує людини з особливою гостротою відчути свою єдність зі світом. Це не просто позитивне ставлення до світу і до себе, це своєрідна зв'язок між людиною і світом. Це загострене почуття причетності, власної приналежності до миру ". [3, с.153].

Крім цього, стан щастя часто супроводжується відчуттям енергії і сили. Щаслива людина відчуває в собі активність і наявність сил для продуктивної діяльності, тому можна стверджувати, що щастя дійсно є тією рушійною силою, яка штовхає людину на сміливі вчинки, на виконання різних видів діяльності, у тому числі й творчої творчої діяльності. Щастя породжує почуття свободи, легкості, наснаги.

Також щастя грає величезну соціальну роль, допомагаючи у встановленні контактів, у формуванні почуття прив'язаності та відповідальності за навколишній світ. Щасливі люди часто виявляються добре адаптованими до умов навколишнього середовища. Їх поведінка ускладнюється, стає більш різноманітним. Приємна емоційність щасливих людей викликає симпатію оточуючих.

І нарешті, щастя виконує біологічні функції. Коли людина приходить в стан щастя, всі системи її органів функціонують легко і вільно, а розум і тіло знаходяться в розслабленому стані. Радісні переживання під час хвороби, як правило, прискорюють процес одужання.

Завершуючи огляд функцій, виконуваних щастям, мені хотілося б згадати про унікальність кожної людини і, в результаті чого, виникають відмінності відчуттів і почуттів, супроводжуваних щастям. "Широкий розмах індивідуальних відмінностей у взаємодії переживання щастя з процесами сприйняття, пам'яті, мислення, уяви призводить до того, що це переживання, причини його виникнення та наслідки щастя описуються людьми по-різному" - стверджував Керрол Е. Ізард. [3, с.153]. Індивідуальні відмінності у переживанні щастя породжують різноманітність життєвих стилів. А, як сказав Гегель, "щасливий той, хто влаштував своє існування так, що воно відповідає особливостям його характеру". Саме тому виникає

необхідність у дослідженні цих питаннях в окремих групах, учасники яких мають якісь загальні характеристики.

Глава 2. Дослідження уявлення про щастя людей різного віку

2.1 Цілі, завдання та методи дослідження

Дослідження питання про щастя припускає використання психологічних методів. Для свого дослідження я буду використовувати такі методи, як анкетування та інтерв'ю.

Проведення даного дослідження розраховане на досягнення двох цілей:

1) навчальна: навчитися використовувати такі психологічні методи дослідження, як анкетування та інтерв'ю;

2) дослідницька: визначити та порівняти особливості уявлення про щастя людей 16-17 років і 60-70 років.

У ході досягнення основних цілей, мною поставлено декілька завдань:

1) навчитися встановлювати контакти з незнайомими людьми;

2) навчитися проводити процедуру анкетування та інтерв'ю;

3) навчитися аналізувати і інтерпретувати отримані результати;

4) з'ясувати, як вік впливає на розуміння і уявлення про щастя;

5) з'ясувати, як впливає на уявлення про щастя історія та культура;

6) з'ясувати, що приносить людям щастя і чи дійсно самореалізацію можна розглядати, як шлях до досягнення щастя;

7) визначити, яка кількість людей вважає себе щасливими;

8) з'ясувати, коли ж люди відчувають себе найщасливішими.

2.2 Характеристика вибірки

Для дослідження уявлень, пов'язаних із щастям, я провела анкетування та інтерв'ю в двох різних вибірках.

Перша вибірка складалася з учнів 11 класу. Піддослідні даної вибірки потрапили в період юності (всім хлопцям близько 16-17 років). В анкетуванні взяло участь 24 людини, 7 з яких - хлопчики, і 17 - дівчатка.

У другу ж вибірки потрапили літні люди, у віці 60-70 років. В основному це були пенсіонери, серед яких виявилося 4 чоловіки і 6 жінок. У даній вибірці мною було проведено інтерв'ю.

2.3 Особливості ставлення до щастя хлопців 16-17 років

У результаті проведеного анкетування в цю вибірку мною були виявлені наступні особливості ставлення її учасників до щастя:

Розуміння сутності щастя

Переживання стану щастя

Наявність приводу для щастя

Вплив неприємності на відчуття щастя

Те, що приносить щастя

"Не в грошах щастя"

Щасливі люди

Коли приходить щастя

Таким чином були розподілені відповіді на поставлені питання. При цьому закономірних відмінностей між відповідями жіночої та чоловічої статі не спостерігалося. Таким чином, можна стверджувати, що уявлення про щастя в юнацькому віці не є гендерно-обумовленим.

У ході інтерпретації отриманих даних, з'ясувалося, що переважна більшість хлопців у віці 16-17 років мають своє сформоване бачення щастя, досить часто відчувають цей стан і в цілому вважають себе щасливими людьми. Також учні мають гарне уявлення про те, що приносить їм щастя, і розглядають себе щасливими в сьогоденні і майбутньому, і тільки деякі бачать своє щастя протягом усього життя.

2.4 Особливості ставлення до щастя людей у віці 60-70 років

У результаті проведеного інтерв'ю з учасниками даної вибірки мною були виявлені такі особливості ставлення до щастя:

Розуміння сутності щастя

Наявність приводу для щастя

Те, що приносить щастя жінки чоловіки

"Не в грошах щастя" жінки чоловіки

Щасливі люди

Коли приходить щастя

Таким чином, проаналізувавши відповіді респондентів у віці 60-70 років, можна помітити деякі закономірності.

По-перше, практично всі розуміють, що означає для них бути щасливими. При цьому, всі зізнаються, що до цих пір можуть відчувати стан щастя і без вагомої причини, радіючи, наприклад, гарної погоди, прекрасного пейзажу, прекрасним творам мистецтва, або ж просто прокинувшись вранці в хорошому настрої.

У людей в цьому віці спостерігається явна гендерна специфіка розуміння щастя. Так у жінок щастя полягає в сімейне благополуччя, здоров'я близьких, розумінні дітьми та онуками. Для них гроші не є джерелом щастя. Чоловіки ж бачать своє щастя в професійні успіхи, в улюбленій роботі і в кар'єрному зростанні, розглядаючи гроші, як шлях до досягнення щастя. При цьому всі опитані, мають те, що є джерелом їхнього щастя, а тому є щасливими людьми. Проте всі вони зізнаються, що в минулому мали набагато більш високий показник рівня щастя.

2.5 Порівняльний аналіз ставлення до щастя людей юнацького та похилого віку

Давайте тепер порівняємо, як же розуміють і ставляться на щастя люди 16-17 років і люди 60-70 років. Вони знаходяться в такий віковий залежності по відношенню один до одного, як бабусі і дідусі до своїм онукам. Фактично їх розділяє ціле покоління. І природно, що між уявленнями про щастя перших і других повинні існувати деякі відмінності. Хоча повинно бути і щось, що об'єднує їх розуміння щастя, адже це загальнолюдське поняття.

Відразу стає помітним те, що розуміння сутності щастя не залежить від віку, тобто це розуміння не приходить з віком. Швидше за все це пов'язано з особливостями конкретної особистості, яка, якщо не має чіткого поняття про щастя, ймовірно, не зрозуміє його і з віком.

Здивував мене той факт, що приблизно половині хлопців у віці 16-17 років необхідний привід для щастя, тоді як жоден респондент віком 50-70 років не заявив про це. Навпаки, всі вони стверджували, що до цих пір можуть відчувати щастя без наявності на це вагомих обставин. Я думаю, що це є наслідком ходу історії, того, що сьогоднішній час прогресу і техніки настільки залучає до себе молодь, що деякі з них вже не здатні отримувати величезне задоволення і відчувати щастя від простих, на перший погляд, але в той же час прекрасних явищ дійсності.

Підтвердилися також результати американського дослідження Константінопл. Виявилося, що дійсно досягнення щастя залежить від самореалізації, яку чоловіки представляють відмінно від жінок. Так, чоловіки бачать своє щастя саме в професійній самореалізації, коли як жінки представляють свою соціальну роль в сімейному житті, для них саме сім'я є джерелом щастя. Проте усвідомлення свого місця в соціумі, своєї соціальної ролі приходить з віком, що підтверджується тим, що ще в юнацькому віці у хлопців не спостерігається залежність факторів, що приносять щастя від статі. Це ж і пояснює і ставлення до грошей, як до джерела щастя. Так як з найдавніших часів саме чоловік є годувальником, добувачем, то чоловіки розуміють гроші як спосіб утримання сім'ї, а конкретніше, як спосіб виконання своєї соціальної ролі, тобто як шлях до досягнення щастя.

Порадував той факт, що практично всі опитані мною люди, вважають себе щасливими. Це дійсно прекрасне обставина, яка свідчить про відкритість людей, про цілеспрямованість юних, і про досягнення поставлених цілей, про благополучну самореалізації старших людей.

Останній, хвилюючий мене питання, полягав в тому, коли ж люди відчувають стан щастя. Виявилося, що це є саме періоди юності, зрілості, і як наслідок щасливої ​​молодості - щаслива старість. Більшість хлопців бачили своє щастя в сьогоденні і в майбутньому, тоді як всі респонденти пенсійного віку стверджували, що показник рівня щастя знижується у них з віком. Це може бути пов'язано з тим, що саме період молодості - найпродуктивніший час життя, час досягнення цілей і самореалізації. Дану залежність можна відобразити за допомогою графіка:

показник рівня щастя

вік

2.6 Висновки

У ході проведеного мною дослідження були виявлені такі особливості ставлення до щастя:

на усвідомленість щастя не впливає вік;

самореалізація дійсно виступає як шлях до досягнення щастя, але поняття про свою соціальну роль приходить з віком і різне у чоловіків і жінок;

на поняття про щастя впливає історія і культура;

переважна більшість людей вважають себе щасливими;

показник рівня щастя знижується з віком, тому самим щасливим періодом життя люди вважають молодість.

Висновок

Щастя - це не тільки психологічний, а й філософське питання, здавна хвилюючий людство. Тему щастя розглядало величезна кількість геніальних людей, які піднімають загальнолюдські питання, від давньогрецьких філософів, до наших сучасників, які працюють в різних галузях філософії та психології.

У результаті аналізу деякою літератури, яка описує даний аспект людського буття, було з'ясовано, що щастя - одне з найважливіших переживань людини, що носять позитивний характер. Джерело щастя - задоволення потреб. Коли ж потреби досягають вищого етапу свого розвитку, викликаючи потребу самореалізації, вона стає одним з основних шляхів до досягнення щастя. Задоволення цієї потреби носить багатозначний характер: по-перше, що виконується людиною соціальна роль має найважливіше значення в існуванні і розвитку суспільства, а по-друге, воно приносить щастя, яке наповнює людину енергією, силою, визначає його позитивне ставлення до себе і світу, підтримує стан біологічного та психологічного здоров'я.

У результаті ж проведеного мною дослідження, було доведено вплив самореалізації на відчуття щастя. Також було відмічено, що показник рівня щастя знижується з віком, але, тим не менше, люди похилого віку можуть радіти світу та життя, не маючи для цього вагомого приводу. З'ясувалося також, що більшість людей - щасливі.

Я вважаю, що дане питання був, є і буде актуальним завжди. Тому він вимагає подальших вивчень, які врешті-решт зможуть допомогти людям залишатися щасливими.

Як говорив Ф.М. Достоєвський: "Щастя не в щасті, а в його досягненні". Тому людині необхідно завжди до чогось прагнути, досягати все нових і нових вершин, ніколи не зупиняючись на шляху до мети, і тоді життя дуже часто буде балувати його щастям.

Література

  1. Войтко В.І. Психологічний словник. К., 1982.

  2. Виготський Л.С. Психологія. М., 2000.

  3. Ізард К.Е. Психологія емоцій. СПб., 2000.

  4. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. СПб.: Пітер, 2008.

Додаток

Інтерв'ю

У чому полягає для Вас щастя?

Як часто Вам вдається відчувати стан щастя?

Чи можете Ви відчувати стан щастя без особливого приводу?

Що найбільше приносить Вам стан щастя?

Наскільки велику роль по-Вашому відіграють гроші в досягненні щастя?

Ви себе вважаєте щасливою людиною?

З яким періодом життя у Вас асоціюються найщасливіший час?

АНКЕТА

Шановний учень, дане дослідження проводиться студенткою факультету психології ХНУ ім. Каразіна, з метою з'ясування того, як підлітки розуміють щастя.

Переконливе прохання, уважно прочитавши питання, поставте навпроти відповіді, який найбільш точно виражає Вашу думку.

Чи розумієте Ви, що значить для Вас щастя?

та

немає

2. Чи часто Ви відчуваєте стан щастя?

та

немає

3. Чи завжди Вашому стану щастя передує привід?

та

немає

4. Чи може Ваш стан щастя бути зруйновано дрібної неприємністю?

та

немає

5. Найбільше щастя Вам приносить:

успіхи у навчанні

успіхи в особистому житті

заняття Вашим улюбленою справою (Ваше хобі)

6. Чи згодні Ви з твердженням: "не в грошах щастя"?

та

немає

7. Ви вважаєте себе щасливою людиною?

та

немає

8. Коли Ви уявляєте себе щасливою людиною?

в минулому

у цьому

в майбутньому

Для більш повного аналізу результатів, будь ласка, вкажіть Ваш пол.

чоловік.

дружин.

Дякую за співпрацю!

Будьте щасливі!


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Практична робота
53.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Твори на вільну тему - Що таке щастя
Толстой л. н. - Що таке людина і що таке життя в зображенні товстого в романі
Що таке аускультація перкусія пальпація Прилади для аускультації Що таке ЕКГ місце електрод
Щастя
Щастя в помірності
Здоров`я це щастя
Концепт щастя
Не в грошах щастя
Бунін і. а. - Здивування щастя
© Усі права захищені
написати до нас