Штучні водосховища

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Водосховища - штучні водойми, утворені при перекритті русла річок. Багатьом з них властиво добове коливання рівня води, що досягає іноді 1,5-2 м, характерний також режим паводку (збільшення стоку без значної зміни швидкості течії).

Формування рибного населення водосховищ йде трьома шляхами: із заплавних водойм району затоплення; з озер і ставків, пов'язаних з річкою; з річки, в руслі якої утворено водосховище.

Багато риб, що жили у річці до зарегулювання стоку, не зберігаються у водосховищах. У першу чергу це прохідні види (осетрові і ін), а також пристосовані до проживання в річці за наявності течії (жерех, підуст, ялець, форель, харіус та ін.)

Більшість водосховищ у гирлах річок Україна споруджені відносно недавно, тому формування іхтіофауни в них не завершено. Проте вже зараз очевидна тенденція до витіснення цінних видів риб бур'янистими: щука, судак, сом, сазан, язь, головень замінюються тугорослої окунем, бичками, пліткою, карасем і т. д. Цей процес посилюють несприятливі умови для нересту у водосховищах таких риб, як сазан, щука, чехоня й ін Крім того, великої шкоди завдає рибному стаду масове розмноження у водосховищах синьо-зелених водоростей, що спостерігається в літні місяці з-за перегріву води при недостатній швидкості водообміну.

Водосховища Дніпровського каскаду

Найбільші водосховища України розташовані в руслі Дніпра. Загальна площа Київського, Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського, Запорізького і Каховського водосховищ - понад б тис. км 2. Рибна фауна в них однакова, з природним зміщенням теплолюбних видів на південь, а холодноводних на північ.

Найбільш поширені тут лящ, судак, щука, окунь, минь, сом, сазан, плотва, карась, лин, густера. Рідше зустрічаються головень, язь, жерех, краснопірка, синець, підуст, вугор, стерлядь. Порівняно недавно акліматизовані білий амур, товстолобики.

Відносне сталість видового складу Дніпровських водосховищ зберігається завдяки наявності великої кількості не зарегульованих припливом.

В Україні широко поширені штучні водойми - водосховища і ставки, які мають виключно важливе господарське значення. Вони використовуються для гідроенергетики, судноплавства, промислового і побутового водопостачання, риборозведення, зрошення та обводнення регіонів країни.

Водосховища і ставки

Штучні водойми Україні займають площу близько 12 тис. км 2 і містять обсяг води до 60 км 3, який перевищує середній річний стік Дніпра і в цілому водні ресурси країни, що формуються на території країни у середні за водністю роки.

Існує лише кількісне відмінність між ставком і водосховищем - умовно прийнято, що штучна водойма об'ємом до 1 млн. м 3 є ставком, а з більшим - водосховищем. Створення штучних водойм пов'язано з необхідністю регулювання дуже нерівномірного в часі стоку річок. Акумулюючи воду під час повені ставки і водосховища дозволяють використовувати її в меженний період, коли стік річок малий, а потреба у воді найбільша. Створений при цьому напір може використовуватися для виробництва електроенергії та подачі води самопливом на зрошення.

На території Україні ставки і водосховища створювалися ще в давні часи, особливо при заселенні південних маловодних районів. Найбільш інтенсивне зростання їх кількості спостерігається в другій половині XX століття. Якщо в 1950 р. площа водного дзеркала всіх ставків і малих водоймищ становила близько 98 тис. га, а їх повний обсяг - 1,4 км 3, то вже через 10 років площа ставків і малих водоймищ збільшилася вдвічі, а об'єм - майже в 3 рази. В даний час такими водоймами (близько 1100 водосховищ і майже 28000 ставків) зарегульовано близько чверті середнього річного стоку, що формується в межах України.

Розподіл штучних водойм

Із загальної кількості водосховищ Україні 90% водойм мають об'єм не більше 10 млн. м 3, 8% - від 10 до 100 млн. м 3 і лише 2% - понад 100 млн. м 3.

Розподіл штучних водойм по території країни нерівномірно. Найбільшу площу вони займають у лісостеповій та степовій зонах. Тут у середньому на 1 км 2 території припадає 1 га водної поверхні водоймищ і ставків, тобто 1% площі перебуває під водою. Понад 1 га / км 2 площі водного дзеркала ставків і водоймищ мають Вінницька, Донецька, Одеська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, найменше - 0,1-0,3 га / км 2 - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська області та Автономна Республіка Крим.

Водойми заповнюються під час повені, але деяка частина (розташованих в посушливих районах) заповнюється частково або повністю за рахунок води з інших територій та річкових басейнів. Серед таких - водойми Донецької, Харківської, Херсонської областей та АР Крим.

Використання водосховищ і ставків

У степових і в центральних маловодних лісостепових районах ставки і водосховища використовуються переважно для водопостачання, зрошення і риборозведення. У північній частині країни (на Поліссі) вони найчастіше є водоприймача осушувальних систем, джерелом водопостачання, використовуються для зволоження, рекреації та рибного господарства. У Карпатському регіоні їх головне призначення - водопостачання, гідроенергетика, риборозведення і як захист від паводків.

У середньому по Україні на 1 км 2 площі доводиться (без урахування великих водосховищ на Дніпрі та Дністрі) 0,8 га водної поверхні штучних водойм, а з ними - майже 2 га. З сумарного обсягу водосховищ і ставків на одного жителя країни відповідно припадає 221 і 1126 м 3 води.

Особливе місце займають найбільші штучні водойми Україна - водосховища Дніпровського каскаду і Дністровське водосховище. Дніпро завжди мав велике значення для розвитку господарства країни - спочатку в якості воднотранспортної магістралі, а потім як джерело дешевої гідроенергії, для водопостачання міст, промислових підприємств, зрошення сільськогосподарських угідь, боротьби з повенями і затопленнями, рекреації, розвитку рибного господарства та ін

Водосховища на Дніпрі

До складу Дніпровського каскаду входять (з півночі на південь - вниз за течією ріки): Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське і Каховське водосховища. Сумарний повний об'єм водосховищ каскаду складає 43,7 млрд. м 3, а корисний проектний обсяг - 18,7 млрд. м 3. Реально ж у силу ряду причин корисний об'єм водосховищ становить до 8 млрд. м 3.

Рівень регульованого стоку штучними водоймами більшості річок Україна досягає 30-70%. Це стосується, перш за все, до річок басейнів Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дніпра, річок півдня країни і Криму, де в більшості річок стік зарегульований ставками та водосховищами на 100%. Найменш всього (1-17%) зарегульований стік річок басейнів Вісли, Прип'яті і Десни.

Київське водосховище, створене у 1964-1966 рр.., Є верхнім ступенем Дніпровського каскаду. Створ його гідровузла розташований вище впадання р.. Десни в Дніпро. Дзеркало водосховища площею 922 км 2 знаходиться на території Київської, Чернігівської областей України та Республіки Білорусь. Довжина водосховища складає 100 км, максимальна ширина - 12 км, а середня глибина - 4 м (максимальна до 14,5 м).

Основним призначенням Київського водосховища є вироблення електроенергії, підтримання необхідних судноплавних глибин та задоволення потреб споживачів води в маловодні періоди. У літньо-осінній період водосховище здійснює сезонне регулювання стоку і потужності ГЕС.

Канівське водосховище - наймолодший штучне водоймище на Дніпрі, створений у 1972-1978 рр.., В районі м. Канева. Площа дзеркала водосховища, розташованого на території Київської та Черкаської областей, складає 675 км 2, його довжина - 123 км, максимальна ширина досягає 8 км, а середня глибина - 3,9 м (максимальна до 21 м).

Основним призначенням водосховища є вироблення електроенергії, підтримання судноплавних глибин і регулювання рівня Дніпра в паводковий період року. Введення в експлуатацію Канівського водосховища забезпечило безперебійний рух суден з осадкою до 3,5 м від м. Києва до гирла Дніпра. У верхів'ї Канівського водосховища розташовані водозабори для господарсько-питного водопостачання м. Києва, київських ТЕЦ, а також великий водозабір (до 40 м 3 / с) Трипільської ГРЕС.

Створ Кременчуцького водосховища, створеного у 1959-1961 рр.., Розташований вище м. Кременчука. Це найбільший за площею (2250 км 2) штучне водоймище Україні. Чаша водосховища розміщена на території Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. Її довжина становить 149 км, максимальна ширина сягає 28 км, а середня глибина - 6 м (максимальна до 20 м).

Кременчуцьке водосховище є основним регулятором стоку Дніпра. Режим його роботи визначається вимогами всіх учасників водогосподарського комплексу Дніпровського каскаду і міркуваннями економного витрачання водних ресурсів протягом усього літньо-осіннього періоду. Режим роботи водосховища безпосередньо коригується режимом роботи Каховського водосховища, з якого здійснюються найбільші відбори дніпровської води.

Поширення водосховищ по регіонах Україні

Регіон

Кількість водосховищ

Площа водного дзеркала, км 2

Загальний обсяг, млн. м 3

АР Крим

21

35,1

336,9

Вінницька

70

122,8

326,3

Волинська

12

8,9

20,5

Дніпропетровська

121

205,8

944,9

Донецька

148

195,0

866,8

Житомирська

41

67,5

160,6

Закарпатська

9

11,1

52,1

Запорізька

28

39,1

97,6

Івано-Франківська

3

16,7

63,5

Київська

57

93,5

195,1

Кіровоградська

81

90,0

257,4

Луганська

62

58,1

220,1

Львівська

22

41,6

90,8

Миколаївська

41

64,1

302,6

Одеська

53

761,7

1959,5

Полтавська

64

61,0

139,0

Рівненська

11

35,0

70,7

Сумська

45

53,1

109,3

Тернопільська

17

32,4

73,2

Харківська

50

325,9

1526,2

Херсонська

29

125,4

216,5

Хмельницька

60

98,1

153,2

Черкаська

32

54,0

188,1

Чернігівська

15

19,4

36,5

Чернівецька

2

1,4

4,5

України

1094

2636,7

8361,9

З Кременчуцького водосховища здійснюється водозабір для господарсько-питних потреб міст Кіровограда та Світловодська, а також низки великих промислових підприємств Черкаської та Полтавської областей. Найбільшим водозабірних вузлом тут є насосна станція каналу Дніпро-Інгулець (37 м 3 / с).

Дамба Дніпродзержинського водосховища, введеного в експлуатацію в 1966 р., розташована вище м. Дніпродзержинськ. Водосховище знаходиться на території Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Площа дзеркала штучного водоймища складає 567 км 2, загальна довжина - 149 км, максимальна ширина до 8 км, а середня глибина - 4,3 м (максимальна більше 16 м).

Обсяг водосховища використовується переважно для регулювання стоку Дніпра, що забезпечує працездатність місцевої ГЕС. Звідси здійснюється водозабір в канал Дніпро-Донбас (здатний пропускати 120 м 3 / с), на господарсько-питні цілі (2,9 м 3 / с - Аульський водозабір), для промислового водопостачання (12 м 3 / с) і для подачі на 16 зрошуваних ділянок (близько 4,9 м 3 / с).

Дніпровське водосховище (Дніпрогес) перше водосховище з Дніпровського каскаду, побудоване в 1927-1932 рр.. Під час Великої Вітчизняної війни гребля була зруйнована, а в післявоєнний час гідровузол відновили, реконструювали і тепер тут діють дві гідроелектростанції - ГЕС-1 (біля правого берега річки) і ГЕС-2 (біля лівого берега, введена в експлуатацію в 1980 р.) . Водосховище площею 410 км 2 розташоване на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Його загальна довжина становить 129 км, максимальна ширина сягає 7 км, а середня глибина - 8 м (максимальна - 53 м).

Тільки після спорудження Дніпрогесу вдалося забезпечити умови вільного судноплавства на цій ділянці Дніпра. Порожистий ділянка мала довжину понад 65 км і завширшки до 1 км, а загальний перепад висот становив понад 30 метрів. Дніпровське водосховище є єдиним у всьому каскаді, створення якого не призвело до підтоплення земель і утворення мілководних зон. Воно є джерелом господарсько-питного водопостачання міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Новомосковська (загальний водозабір близько 18 м 3 / с). Значна кількість води (до 148 м 3 / с) з нього відбирається на потреби промисловості й сільського господарства.

Створ Каховського водосховища, побудованого в 1955-1958 рр.. і замикаючого Дніпровський каскад, розташований нижче м. Каховка. Чаша водосховища площею 2155 км 2 простягається по території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Його довжина складає 238 км, максимальна ширина сягає 24,2 км, а середня глибина - 8,5 м (максимальна до 36 м).

Каховське водосховище - найбільший водозабірний вузол Дніпровського каскаду, що є джерелом питного водопостачання міст Нікополь, Марганець, Орджонікідзе, а також ряду населених пунктів Херсонської області та АР Крим. Звідси вода відбирається в найбільші канали не тільки Україні, а і Європи - Північно-Кримський канал (295 м 3 / с), Каховський (350 м 3 / с), насосні станції Северорогачінской (55,5 м 3 / с), Верхнетарасовской ( 13 м 3 / с) і Нікопольської (6,5 м 3 / с) зрошувальних систем. Сумарний обсяг водозабору з водосховища перевищує 900 м 3 / с, що значно більше меженний витрати Дніпра в створі гідровузла в маловодні роки. З промислових об'єктів найбільшими споживачами води є Запорізьку ДРЕС (133 м 3 / с) і канал Дніпро-Кривий Ріг (35 м 3 / с).

Поширення ставків по регіонах Україні

Регіон

Кількість ставків

Площа водного дзеркала, км 2

Обсяг, млн.м 3

АР Крим

823

41,9

217,1

Вінницька

3210

223,0

273,6

Волинська

391

34,3

31,4

Дніпропетровська

1242

91,9

155,1

Донецька

1012

86,0

196,5

Житомирська

794

99,1

118,1

Закарпатська

58

4,6

8,4

Запорізька

849

58,6

89,9

Івано-Франківська

587

23,5

30,4

Київська

2386

181,4

235,2

Кіровоградська

1918

134,4

89,0

Луганська

303

26,8

69,5

Львівська

1183

56,3

83,4

Миколаївська

871

93,6

111,3

Одеська

826

67,8

65,0

Полтавська

1225

152,3

224,8

Рівненська

420

72,8

98,6

Сумська

1195

89,3

161,9

Тернопільська

488

56,0

59,0

Харківська

1910

98,6

115,2

Херсонська

718

51,8

77,4

Хмельницька

1797

120,2

143,2

Черкаська

2268

162,5

250,9

Чернігівська

675

68,5

99,6

Чернівецька

430

27,4

38,7

України

27579

2123

3043,2

Дніпровський каскад водосховищ є класичним прикладом комплексного використання водних ресурсів. Зарегульований їм стік використовують для водопостачання міст і сільських населених пунктів; водопостачання промисловості, зрошення і зволоження земель, гідроенергетики, рибного господарства, водного транспорту, рекреації та ін

Дністровське водосховище

Створ гідровузла Дністровського водосховища розташований в районі м. Нижньодністровського Вінницької області. У Дністровський комплекс входять: основне водосховище з гідроелектростанцією, буферне водосховище і гідроакумулююча електростанція. Перший агрегат ГЕС запущений в експлуатацію в 1981 р.

Чаша основного водосховища простягається по території Вінницької, Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської областей України та Республіки Молдова. Площа дзеркала водосховища становить 142 км 2. Дністровське водосховище має комплексне призначення і забезпечує потреби енергетики, водопостачання, зрошення, судноплавства та боротьби з повенями. У літньо-осінній період воно здійснює компенсує регулювання стоку з метою забезпечення потреб у воді споживачів від створу гідровузла до гирла Дністра, у зимовий період - працює в енергетичному режимі

Сімферопольський гідровузол - сучасне гідротехнічна споруда, яка дозволить зросити 10 тисяч гектарів колгоспних земель Сімферопольського і Жовтневого районів, поліпшити водопостачання міста, упорядкувати центр ".

28 грудня 1955 "Кримська правда" повідомила: "Вчора Державна комісія прийняла гідротехнічна споруда на Сімферопольському водосховищі. Сімферопольський гідровузол, що будувався протягом чотирьох років, став до ладу. Гребля Сімферопольського водосховища є найбільшою земляною греблею на Україну. Вона побудована з аптского глин .

Заповнення Сімферопольського водосховища водами Салгира почалося в лютому 1955 року і тривало до грудня 1956-го. Водне дзеркало, яке простягнулося на п'ять кілометрів, покрив заплавний Кримтаевскій лісок і пасовища Бітака. На лівому березі був влаштований пляж, засипаний жовтим черепашкові піском, з лежаками, "грибками" і парасолями. Тут з'явилися роздягальні, кіоски, рятувальна станція і навіть ресторан. На водній гладі забіліли вітрила яхт. Лихо розрізали хвилі моторні катери. А глибини заселили рибою: крім традиційних коропа і карася стали новоселами срібний карась, в'язь, судак, тарань. Навколо посадили сосни.

До зони відпочинку проклали автобусний маршрут. Зупинка так і називалася - "Пляж". Городяни любовно називали водосховищі Сімферопольською морем. Але ситуація змінилася, коли з 1961 року у зв'язку з нестачею питної води в Сімферополі водосховище стало працювати на місто.

У листопаді 1968-го міськрада ухвалила рішення "Про охорону греблі гідровузла Сімферопольського водосховища", яким городяни були позбавлені свого "моря". Зараз на території прилеглої до водосховища заборонена будь-яка господарська діяльність.

Площа водного дзеркала: 323 Га, об'єм при повному заповненні становить 36 млн м3, глибина - до 34 м. Риболовля дозволена тільки з берега.

Коливання рівня води до 4 м - на останній фотографії місце, де при повному заповненні водойми ловити неможливо (з того, що бачив по Криму рекорд належить Білогірському водосховища - 8 м).

Рівень води залежить від опадів у горах і використання води на технужди. І він може дуже варіювати протягом року, що сильно відбивається на клюванні. Також на клювання впливає колосальний пресинг.

По рельєфу - є відносно дрібні затоки і глибини (при занедбаності метрів на сорок з берега - глибина може досягати 20 м, на останньому фото місце з глибиною до 15 м). Тип берега скельний, рясно зарослий черепашкою-дрейсеной і мідіями - відповідно зачепи) У деяких місцях на дні багато сміття. Подветренний берег (за переважанням троянди вітрів) заболочений через наносів мулу.

З хижаків - окунь, щука, судак. Риба є, але ловити її можна тільки з берега. Зі всім перерахованим вище - ловити її дуже складно, але цікаво

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Геологія, гідрологія та геодезія | Реферат
55.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення водосховища
Гідробіоценоз Кременчуцького водосховища
Штучні мови
Розрахунок водосховища багаторічного регулювання
Міжнародні штучні мови
Цукор і штучні підсолоджувачі
Штучні та синтетичні волокна
Ставки та водосховища Мордовії Проблеми і перспективи
Стандартні штучні порцелянові зуби
© Усі права захищені
написати до нас