Шпори на Держіспит МГУП ФКДіР отд книгознавство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Квиток 1

 1. Діяльність першодрукаря І. Федорова

В Росії почали друкувати книжки тільки через 100 років після винаходу Гутенберга, тобто під час царювання І. Грозного. Питання про організацію друкарні вирішувалося на 100главом соборі в 1551г. Друкарня була відкрита в Китай-місті на Нікольській вулиці. На чолі друкарні був Іван Федоров.

Біографічні відомості про Івана Ф. Досить мізерні. І. Федоров народився около1510г. прийнято вважати, навчався у Краківському університеті в 1529 - 1532 рр.., отримав ступінь бакалавра.

Відомості про діяльність Ів. Ф. Наприкінці 1530 - 40-х рр.. відсутні. Є припущення, що в цей час він перебував в оточенні митрополита Макарія і з ним приїхав до Москви. Джерела зберегли згадка про службу Івана Федорова як диякона в храмі Миколи Гостунского в 1563 р., а з цього часу життя Ів. Ф. І історія друкарства на Русі нерозривно пов'язані.

1 березня 1564 велінням Івана IV і благословенням митрополита всієї Русі Макарія вийшла перша російська точно датована книга «Апостол» і Ів. Ф. Разом зі своїм помічником Петром Мстиславцем увійшли в історію як російські першодрукарі. З післямови до «Апостола» відомо, що робота над ним велася протягом року з 19 квітня 1563 р. по 1 березня 1564 р. для надрукування «А». Необхідно було відлити шрифти, зробити устаткування. Тривалий час посіла підготовка тексту. Він був відредагований за участю митрополита Макарія. У ньому укладені перші зразки тлумачення учнями Христа Св. Письма, в цьому плані видання «А». ще раз доводить його державно-національне значення у боротьбі із смутою шляхом церковного освіти.

У 1565 в Москві Ів. Ф. і П. Мстиславець видають Часовник для навчання дітей грамоті. Після вони їдуть з Москви. Одна з гіпотез, що їх змусила поїхати наклеп писарів. Вони у велику князівство Литовське і влаштувалися в Заблудові у Гетьмана Ходкевича, частина інвентарю друкарні вони привезли з собою. За пропозицією Ходкевича Ф. і М. в 1569 р. (17 березня) видають Учительное Євангеліє. На відміну від московських видань його прикрашав титульний лист, у ньому було передмову Ходкевича з його гербом. Заставки і шрифт відповідала московським виданням.

З 26 вересня 1569 р. по 23 березня 1570 Ф. готує одне з найкращих своїх видань - Псалтир з Часословцем, яку так само, як і московський «А»., Прикрашала фронтіспісная гравюра на дереві з зображенням співця царя Давида. Після об'єднання Польщі з Литвою Ходкевич не міг боротися з католицьким духівництвом, які виступали

проти випуску православних книг, і закрив друкарню. У 1573 Ф. з родиною переїздить до Львова. З допомогою членів православного братства в 1574 р. виходить повторне видання Апостола, так званий "Львівський Апостол". Після тексту вміщено післямова І. Федорова, що є автобіографією. Крім Апостола, у Львові була надрукована «Азбука». У Федорова виникають матеріальні труднощі у Львові. І Костянтин Острозький запрошує його стати управителем монастиря. Там складається гурток "Острозька Академія" на чолі з Герасимом Смотрицьким. У 1580 р. Федоров видає "Новий Завіт" з Псалтир і покажчик до нього "Книжка збори речей найпотрібніших". У 1581 р. першу повну друковану слов'янську Біблію - як пам'ятка культури східнослов'янських народів, а й поліграфічного мистецтва. Всього в Острозькій друкарні вийшло 5 видань.

5 грудня 1583 І. Федоров помер. Але його справа принесло великі плоди, бо як і раніше, що друкована книга XVI ст. і наступного століття носила переважно духовний характер, вона поклала основу нової книжкової культури, на якій розвивалася вся подальша культура Нового часу.

Виникли в різних місцях православні друкарні використовували видання І.Ф. як зразки. А в Москві стиль видань зберігали його продовжувачі - Никифор Тарасиев і Андронік Невежа.


2.Етіка і психологія спілкування в книготорговом підприємництві.

Спілкування - сторона нашої діяльності, що дозволяє погоджувати її з діяльністю інших людей. Це процес, при якому відбувається обмін інформацією між декількома суб'єктами, передача одна одній емоційних станів, надання різного роду впливів і впливів, що сприяють формуванню взаємних уявлень одне про одного.

Спілкування буває пряме (обличчям до обличчя) і непряме (за допомогою технічних засобів, листування), взаємне (бесіда) та одностороннє (диктор на радіо), міжособистісне (удвох або невеликій групі) і масова (тут, на мітингу).

У процесі будь-якого спілкування люди виявляють одне на одного дуже складна вплив. Серед основних способів впливу на особистість може бути:

- Переконання

 • навіювання

 • примус.

Переконання - прагнення долучити партнера до ідеї використовуючи систему доказів (логіку).

Навіювання - вплив без жодних доказів, коли людина приймає повідомлення на віру, без критики.

Примус - це спосіб змусити людину посткпать всупереч власним бажанням або переконанням, що він змушений прийняти нав'язуваний образ дій.

У заімодействіе в процесі спілкування пов'язані з ролями, які людина виконує в тій чи іншій ситуації (продавець і покупець). З одного боку ролі значно полегшують контакти людей у ​​магазині при вирішенні питань, пов'язаних з придбанням товарів, але з іншого боку, звернутися до незнайомого продавця з питанням або проханням для багатьох людей представляється скрутним, можливо виникнення взаємного недовіри: кожен з них може підозрювати один одну в обмані, в тому, що інший свідомо виводить його з себе. Крім того спостерігається таке явище, як знеособленість спілкування: загальна кількість контактів зростає, а тривалість і глибина кожного з них зменшується, переважає формальний компонент, продавці і покупці виступають один перед одним як знеособлені фігури. Звернення негативну реакцію покупця на продавця (покупець бачить у продавця уособлення всієї системи створення, постачання та розповсюдження книги, тому всі претензії він адресує продавцю. Продавець, який діє в магазині «від себе», вважає такі претензії проявом надмірної вимогливості і примхливості покупців). Нерівноправне становище продавця (покупець платить, йому належить право вибору і останнє слово, продавці зобов'язані обслужити покупця тенденція до опору).

Конфлікт (зіткнення) між покупцем і продавцем - неприємний варіант взаємодії. Можливі конфлікти і між покупцями і всередині колективу - між працівниками магазину. Можливий односторонній конфлікт (з одним активним учасником) і однорідний (кілька активних опонентів: 1) істинний конфлікт (взаємне обмеження інтересів); 2) непорозуміння (обопільна помилка); 3) психологічна несумісність (взаємна нетерпимість)), якщо учасники мають різні підстави вступити в конфлікт, його слід вважати складним. Вихід: об'єктивність і поступливість; ясність і доброзичливість; дистанція і самовладання. Завдання продавця настоїться на позитивний лад. Це його робота.


Квиток 2

1.Реформи Петра 1 в області кн.дела.

грандіозні реформи Петра I охопили всі напрямки громадської діяльності. Головне для нас, що цар-реформатор як усвідомлював роль інформації в житті суспільства, а й активно сприяв впровадженню друкарства як найважливішого засобу формування ідеології, розвитку науки, техніки, мистецтва, освіти і культури в цілому.

Спочатку Петро мав намір видавати книги в Голландії. Там Ян Тессінг та Ілля Копієвський видають ок. 20 книг.

У першу чергу реформуванню піддалася найстарша російська друкарня - Московський Друкарню. Технічна реконструкція почалася 1708р. З виготовлення станів цивільного друку і введення нового шрифту, що отримав назву «цивільний». У 1710 р. сюди було переведено Гравировальная майстерня. У друкарні було організовано словолитная майстерня, снабжавшая новими шрифтами інші друкарні Москви і Санкт-Петербурга. Поступово Моск. Печ. Двір виконував функції не тільки друкарні, а й видавництва. Першим директором був призначений видатний діяч освіти, автор книг і перекладач Ф. П. Полікарпов. Під його керівництвом було налагоджено випуск книг світської тематики, в першу чергу цивільних календарів.

У 1711 було відкрито універсальна друкарня в Санкт-Петербурзі. Для її устаткування за вказівкою П.I c Друкованого двору узяли друкарський стан, шрифти переведені майстра. У травні 1711 вийшло перше видання газети «Відомості», а через рік була видана перша датована книга «Короткий зображення процесів і судових тяжеб» . Надалі друкарня випускала навчальні та загальноосвітні книжки, військову і морську літературу, технічні посібники та календарі.

У 1714 р. була відкрита Гравировальная майстерня, оснащена «фігурним станом» для виготовлення ілюстрацій до книг, гравюр.

У 1719 була відкрита Сенатська друкарня. У ньому друкувалися переважно законодавчі матеріали - укази, маніфести.

На початку 1724 р. було засновано друкарня Морської академії. Основну частку її продукції становила література морської тематики.

У період петровських реформ у Росії склалася централізована система книговидання, провідне місце в якій займав Друкарню. Вперше виникли спеціалізовані центри книговидання, які обслуговували потреби різних відомств.

Важливу роль у створенні нового типу книжки зіграв цивільний шрифт. Ідея розробки належить П. I. Новий шрифт був створений на основі існувала ділової скоропису. За своїм накресленню він нагадував кращі латинські шрифти Ельзевирів. Петро змінив склад і спростив графіком. Раніше перші 9 букв з рисою нагорі означали одиниці, такі десятки. Петро ввів арабські цифри.

Новим шрифтом друкувалися книжки, сприяють поширенню світських знань.

У цілому книга першої чверті XVII ст. разюче швидко увійшла у життя російських людей, впливала на їх свідомість. Змінила сприйняття навколишнього світу.

Петро заснував друкарні:

 1. Друкарня Василя Кіпріянова (1705 р.).

 2. Санкт - Петербурзька друкарня

 3. Відомчі:

 • друкарня Морської Академії (1724)

 • Сенатській Академії

 • Олександро-Невської Лаври. (1720)

Усі друкарні були державними і перебували у віданні Синоду.

За час реформ Петра кількість богослужбових книг по відношенню до світських знизилося до 14%. До 1725 р. - бл. 350 кн. цивільної друку.


2.Соціально-психологічні і моральні аспекти управління.

Серед різних методів управління для вирішення різноманітних завдань, застосовується соціально-психологічний метод управління. Його суть зводиться до використання психологічних засобів з метою впливів, які сприяли б реалізації потенціалу як окремих працівників, так і різних груп, в які вони об'єднуються. Успіх такого впливу багато в чому залежить від морально-психологічного клімату колективу і від того, наскільки в цьому інформований керівник. У взаєминах між членами колективу можна виділити дві системи відносин: офіційні (будуються на основі формальної структури колективу і відображають розподіл прав і обов'язків між його членами у процесі трудової діяльності) і особисті (складаються з індивідуальних властивостей працівників). У відповідності з особистими відносинами відбувається тісне згуртування одних працівників і нерідко їх протиставлення іншим. У рамках єдиного колективу намічається поділ на первинні групи - неофіційні об'єднання людей на основі подібності, взаємного доповнення особистих інтересів і т.д. формуються групові норми, виділяється лідер.

Найважливішу роль у формуванні психологічного клімату (як сприятливого, так і навпаки) грає керівник. Більшість руков. спрямовує основні зусилля на вирішення організаційних і «виробничих» завдань, невміння поставити себе на місце підлеглого, високі вимоги. Або інша крайність - панібратство. Усе це чітко проявляється в стилі керівництва, під яким розуміється тяжіння керівника до тих чи інших прийомів і методів управління. Виділяють:

Авторитарний (директивний) - переважає особиста активність, енергія, придушення ініціативи членів групи.

Демократичний, тобто орієнтований стійкий мікроклімат - взаємна повага і суспільна злагода.

Ліберальний (культивується панібратство)

Стиль управління тісно пов'язаний з орієнтацією керівника. 3 варіанти (умовно):

На кінцевий результат, виконання завдань, які підприємством зовнішніх завдань. (Відповідає авторитарного стилю)

На внутрішній психологічний клімат, на взаємини між співробітниками, їх особисті інтереси (демократично стиль)

На свої особисті інтереси («Живи сам і дай жити іншим»), мінімальне втручання в справи співробітників, задоволення власних потреб.

Квиток 3

1. Видавнича та книготорговельна діяльності М. І. Новікова.

«Ревнителем російського освіти» - так називали М. І. Новикова (1744-1818) за його заслуги в розвитку російської культури.

За час своєї видавничої діяльності М. І. Новіков випустив близько 10,5 сотень назв книг - це у 1,5 рази більше, ніж випущене за всю першу чверть XVII ст. Він популяризував твори вітчизняної словесності, друкував навчально-виховну літературу.

Вчився у французькому класі Університету, але був відрахований за самовільну відсутність. Служив в армії в Пітері, брав участь у палацовому перевороті, присягнув Катерині П.

Почав свою видавничу діяльність Новиков з випуску сатиричних журналів. У 1769 р. заснував журнал «Трутень». За рік було випущено 53 аркуша тиражем близько 1000 прим. але незабаром журнал припинив своє існування (полеміка з журналом Катерини II «Всяка всячина» по гострим суспільно-політичних питань, що викликало гнів імператриці, цензурні гоніння, обмеження). Влітку 1770 р. був зареєстрований новий журнал під назвою «Пустомеля», однак він був так само закритий. У 1772 -1775 рр.. Новиков видавав журнали «Живописець», «Гаманець», але переслідування уряду змушували зупиняти їх видання. Була вжито спроба видання журналу для жінок, але «Модне щомісячне видання ...» вийшов у 4-х книгах і закрився (занадто висока ціна).

Новиков розробив програму публікації історичних пам'яток культури та побуту Київської Русі. Першим досвідом була «Давня идрография» (1773 р.) - опис водних шляхів Московської держави, складене російськими топографами на початку XVII ст. Потім почав публікувати матеріали з історії Росії, які зберігалися в архівах, допомагав йому академік Міллер. Вони видавали в «Стародавньої Російської вифлиотике» (1773-1775 рр.).. 1772 р. «Досвід історичного словника про російських письменників».

У 1773 р. він створив «Суспільство старающееся про надрукування книг».

Найбільш плідний період діяльності Новікова був пов'язаний з друкарнею Московського університету, яка перейшла до його відання на 10 років (1779 - 1789) - взяв в оренду. Крім господарської самостійності, він отримав право визначати видавничий репертуар. Він оновив обладнання та шрифти і зробив її однією з кращих. У період з 1781 - 1785 рр.. було випущено 125 назв книг різноманітної тематики. Газета «Московские ведомости» стала виходити накладом 4000 прим. замість 800, збільшилася книготорговельна бібліографічна інформація крамниці Московського університету.

У 1782 р. за участю московських масонів заснував «Дружнє вчене суспільство», а 12 вересня 1784 р. з участю цього товариства була створена «Типографічний компанія», отримавши економічну і політичну самостійність. Була обладнана нова друкарня, крім того, «Компанія» мала бібліотеку і книжкові склади, успішно конкурувала з найбільшими російськими друкарнями.

За 13 років (1779 -1792) в друкарнях Новикова було надруковано сотні назв книг і журналів, що становило третину друкованої продукції країни. Їм було випущено понад триста творів російських авторів. Сорок книжок для юнацтва на століття склали золотий фонд дитячої літератури. Новіков видав перший дитячий журнал «Дитяче читання», перший жіночий журнал «Для серця і розуму», перший книговедческий журнал - «С.-Пб. Вчені відомості ». Але, незважаючи на успіх, людина, так багато зробив для розвитку російського книговидавництва та освіти, бал оголошено державним злочинцем за зв'язок з масонами і був укладений до Шліссельбурзької фортеці, де провів 4 роки. Вийшов тільки після смерті Катерини П. Залишок життя провів у селі у важких матеріальних умовах.


2.Понятие і сутність теорії маркетингу. Специфіка книжкового маркетингу.

Маркетинг - діяльність у сфері ринку, товарів, послуг, цінних паперів, спрямована на формування попиту, стимулювання збуту в ім'я отримання прибутку. («Маркет»-ринок).

2 осн.толкования маркетингу: 1) як сукупність дій, яку виробляють на ринку для збуту товарів, 2) як філософія бізнесу.

Теорія маркетингу - теорія передбачення успіху на ринку.

Вихідною позицією М-га явл. потреба покупця.

Т.а, М-р 1) виявляє потребу у товарі (у, св-ва), 20 формує потребу пок-ля товару, щоб його продати. Теорія М-га реалізується у товарної, цінової, збутової політики і стимулюванні збуту (Маккарті - 4 «П»: product, price, place, promotion).

Маркетингові дослідження включають в себе:

 • соц.исследования (вивчення споживача)

 • спостереження (вивчення ринку).

Поняття життєвого циклу товару:

1.Фаза впровадження та розвитку

2.Фаза зростання

3.Фаза насичення

4.Фаза спаду

5.Товарние залишки.

Завдання маркетолога якомога довше утримувати товар в 3й фазі. Маркетинг зобов'язаний продовжувати життєвий цикл товару.

Сегментація книжкового ринку: жанрова і тематична спрямованість. Специфіка книги-товару: суто індивідуалізована, має цільове призначення. Її знос має на увазі утилізацію. Мінова і споживна вартість кн. Якість кн. має умовне позначення.


Квиток 4

1. Видавнича та книготорговельна діяльності Смирдина А.Ф.

Найбільшим видавцем першої половини XIX ст. був Олександр Пилипович Смирдин (1795-1857).

Майже все краще, що з'являлося в російській художній литературес кінця 1820-х і до кінця 1830-х рр.., Було видано Смирдина. Він видавав твори А.С. Пушкіна, М. В. Гоголя, В. А. Жуковського, І. А. Крилова, П. А. В'яземського. Випускав видання російських письменників XVIII ст., Зокрема М.В. Ломоносова і Г. Р. Державіна. До Смирдина літературна праця не вважався професією, а був справою осіб, які потребували гонорари. Смирдин ввів постійну виплату гонорару, розміри якого були досить високі.

Почав він свою діяльність у Москві, у книжковій крамниці Ільїна, потім Ширяєва, з 13років він працює у Плавильщикова, той робить його прикажчиком. Після смерті Плавильників заповідає йому все: бібліотеку, крамницю, видавництво. Його успіх як видавця приходить після виходу роману Ф. В. Булгаріна «Іван Вижігін» (1829 р.). величезний на ті часи тираж - 4 тис. прим. - Розійшовся за 3 тижні.

Процвітанню Смирдина сприяло видання поеми О. С. Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», який мав небувалий успіх у читача. У 1834 р. Смирлин заснував журнал «Бібліотека для читання», став найбільш популярним журналом для провінційного читача. У ньому містилися белетристичні твори, поезія, науково-популярні статті, матеріали по сільському господарству. Смирдин випустив 3 томи із запланованого десятитомника «Сто російських літераторів».

До кінця 30-х років все ясніше простежуються ознаки прийдешнього руйнування Смирдина. Книги, видані великими тиражами, розкуповуються значно повільніше, ніж необхідно для успішної роботи. Тим не менш, Смирдин ще спробу відновити своє видавництво. З 1841 - 1842 рр.. з'явилися 3 томи збірника «Російська бесіда. Зібрання творів російських літераторів »з припискою на титульному аркуші« Видаване на користь А. Ф. Смирдина ». Збірники не мали успіху. Намагаючись уникнути розорення, Смирдин організує книжкову лотерею. Лотерея пройшла успішно, але справи поправити не вдалося. Друга лотерея не могла зупинити наближався розорення.

У другій половині 40-х рр. XIX ст. Смирдин намагається відновити видавництво. Було випущено масове видання «Повного зібрання творів російських авторів» в 1 / 8 частку аркуша, ціною по 1 рублю за компактний томик. Його значення було велике, тому що раніше дворяни воліли переважно іноземну літературу. За десять років (1846 - 1856) були випущені зібрання творів більше 35 авторів - ціла бібліотека в 70 томів. Він випускав газету «Північна бджола». Обтяжений боргами, він припинив свою діяльність. Його заслуга в тому, що він популяризував російську літературу і прищеплював любов до читання у провінціалів. Його справу успадкував син.

Розпис крамниці Смирдина становив Анастасевич-до 1857 р. бл. 12 000 кн., Описана майже вся кн.продукция Росії з 1814 р.


2.Ценовая політика у книжковій справі. Структура ціни книжкової продукції.

Цінова політика в системі маркетингу - визначення конкретної ціни на товар, на основі обраної методики ціноутворення.

Методика ціноутворення:

1.Постановка завдань ціноутворення (виживання, одержання макс. Прибутку, лідерство на ринку, лідер з якості);

2.Аналіз попиту (залежить від потреби в товарі, доходи порт-ля, ціни, ціни аналогічного товару, думки пок-ля);

3.Аналіз власних витрат обігу (ціна повинна відповідати товариств. Витрат);

4.Аанализ цін товарів конкурентів;

5.Вибор методу ціноутворення ІВ + ТН, отримання цільового прибутку, метод відчутною цінності товару);

6.Установление остаточної ціни (психологич. сприйняття ціни, цінової образ фірми, реакція з боку опт., Транспортних фірм та ін.)

Ціна - в першу чергу це себестимость + Враховуються всі витрати на виробництво товару і прямі та непрямі (витрати + податки), накладні витрати (транспорт, зберігання).

Необхідно врахувати торгову націнку і знижку для оптовиків. Маркетинг (вивчення потреб населення) - диктує свої ціни.

У процесі товароруху ціна змінюється: видавнича-оптова-роздрібна. Структура ціни - структурну угоду між утворюючими її елементами.


Квиток 5

 1. Видавнича діяльність А. Ф. Маркса

Року життя - 1838 - 1904 рр..

Народився Адольф Федорович у Німеччині в сім'ї фабриканта. У 1859 р. на запрошення Битепажа переїхав до Росії (до цього працював прикажчиком у відомій книжкової торгівлі Гиршвальда). Пропрацювавши ок. 5 років у Битепажа, перейшов працювати до М. О. Вольфу, а в 1870 р. отримав дозвіл на видання масового щотижневого журналу для сімейного читання - «Нива», підписатися на який було безліч бажаючих. По всій широті програми журналу. Включає історичні нариси, біографії знаменитих людей, опис подорожей, країн і міст, популярні статті з науки і мистецтва, медичні поради. А в 1879 р. разом з дозволу Міністерства внутрішніх справ розпочав випускати безкоштовні додатки до «Ниві» - картини, портрети, календарі і т.д. Наклад журналу досяг небаченої цифри - 250 тис. екз., І Марксу довелося обзавестися друкарнею, найбільшої той час. Збільшуючи тиражі видань, Маркс мав можливість знижувати ціни на книги і успішно конкурував з іншими видавництвами. Видавав журнал «Паризькі моди» у застосуванні друкувався літературний матеріал, календарі та плакати.

У числі найбільш відомих видань фірми - випущені в якості додатків зібрання творів В. А. Жуковського, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоєдова, М. В. Гоголя, І. А. Гончарова, Ф. М. Достоєвського, І . С. Тургенєва, М. С. Лескоа, А. П. Чехова та ін Він доводить ставки гонорарів до 1000р. У нього друкуються кращі автори: Майков, Фет, Полоцький, він друкує повісті Гнєдича, «Гутаперчівий хлопчик» Григоровича. Його видання друкувалися на поганому папері, але дуже великим тиражем. Він видавав атласи та видання з природничих наук, подарункові видання. «Втрачений рай» Мільтона викликав величезний інтерес в Пітері, це було розкішне видання з ілюстраціями Доре. Він видавав альбоми з картинами російських художників. Поряд з книжками випускав картографічні видання, наприклад «Великий всесвітній настільний атлас», «Загальний географічний і статистичний кишеньковий атлас» та ін У провінції класиків читати завдяки Марксу. Він вперше надрукував «Неділя» Толстого. Помер він в 1904р. Його дружина продала його бізнес Ситін за мільйон рублів. У Маркса було найбільше універсальне вид-во у Росії, «Нива»-найбільш поп. ж-л.


2. Історико-книгознавчий аналіз та його роль в ціноутворенні на букіністичну книгу.

Це комплексне вивчення книги як історичного факту. Історико-книгознавчий аналіз - це метод, за допомогою якого вивчають лише антикварну книгу. Мета: встановлення букіністичної рідкості книги для того, щоб встановити сучасну продажну ціну. Букіністична рідкість - це частота або ймовірність попадання книги на букіністичний ринок. Кожен букініст, який займається оцінкою книжок, що купуються у населення, по суті користується прийомами і-к. аналізу. Історико-книгознавчий аналіз включає:

1.Изучение загальних умов створення книги із залученням додаткових матеріалів (довідників).

2.Ісследованіе товарних властивостей і якостей книги: семантичних і перцептивних, включаючи ОБК (особливі букіністичні якості).

3.Изучение результатів поширення книги в суспільстві.

4.Установленіе букіністичної рідкості. Рідкість моральна (що зі змістом) найчастіше представляє сьогодні інтерес для споживачів, рідкість фізична (що зі знищенням книги). Є Абсолютна рідкість (тиражна) і Відносна (екземплярності). Абсолютна має 4 показника:

1.Все книги до 1725 (до смерті Петра1). Усі вони зафіксовані в каталогах.

2.Тіражний ознака (крихітний тираж). Поміщик Струйскій видав свої опуси тиражем 7-8 екземплярів у цельнокожанном палітурці на дорогому папері.

3.Особое художньо-поліграфічне оформлення. Байки Крилова (2,5 х 2 см, срібний шрифт, шкіряна палітурка, середини 19 століття). Унікальне видання.

4.Особое суспільне значення (видання, характеризує початок будь-якого періоду). Перші видання Маркса, Енгельса.

Структура ціни на букіністичної торгівлі: Купівельна ціна (за нею магазин розраховується зі сдатчиком), Торговельна надбавка (повністю йде у дохід магазину), Нова продажна ціна.

Функція букіністичної ціни полягає у розподілі та перерозподілі суспільних і приватних фондів споживання. ІКА складається з 13 етапів, визначення: 1.Жанра твори типу издания.2.Особенности тематики творів і групи видань у яких ця тематика реалізується. 3.Обстоятельства видання даної книги.4.Особенности авторського виконання. 5.Особенности текстологічної та авторської обработкі.6.Справочний і науковий апарат. 7. Тираж. 8.Формат і обсяг. 9. Графічні особливості тексту книги. 10 Особливості художнього оформлення. 11. Ознаки поліграфічного оформлення. 12 Торгові ознаки (штампи, колишні ціни), 13. Власницькі ознаки (написи, ступінь зношеності).


Квиток 6

1.Крупнейший російський видавець І. Д. Ситін

Найбільший російський видавець Іван Дмитрович Ситін (1851 - 1934), виходець із селян, у 1866 р. вступив до лубочную крамницю московського купця П. М. Шарапова.

У 1876р. відкрив маленьку літографію на Воронухиной горі, близько Дорогомиловского мосту і друкував лубочні картинки. Картинки з видавництва малювали відомі художники В. В. Верещагін, В. М. Васнецов та ін Якість лубочних картинок Ситіна було значно вище, ніж в інших видавців. У рік випускалося понад 50 млн. картин. Сюжети були різними: портрети царів, вельмож, генералів, ілюстрації до казок і пісень, картинки на релігійні теми, побутові та сатиричні сюжети. Ціна лубочних картин була гранично низькою. С. вміло працював з офенями, надавав їм довгострокові кредити, сам займався підбором асортименту і це зіграло чималу роль в залученні свого покупця.

З 1890 р. Ситін почав випускати календарі: «Загальнонародний календар», його «Малий загальний», «Київський», «Сучасний», «Старообрядницький» та ін тиражі сягали 6 млн. на рік. Ситинські календар був універсальну довідкову книгу для народу, ці календарі стали своєрідною енциклопедією для народу - доступною і дешевою.

Видавець враховував інтереси широкого кола читачів. Випускалися підручники і навчальні посібники (для поч. Школи), науково-популярні книги (серія «Бібліотека для самоосвіти»), дитяча література, практичні керівництва для селян і релігійна література. У період 1910 - 1915 рр.. Ситін випускає кілька багатотомних видань: «Народна енциклопедія наукових і прикладних знань» (т. 1 -14, 1910 -1912); «Вітчизняна війна і російське суспільство. 1812 -1912 »(т. 1 -7, 1911 -1912);« Військова енциклопедія »(т. 1-10, 1913 - 1914) та ін Важливу роль в освіті народу зіграли масові видання зібрань творів А. С. Пушкіна, М. В. Гоголя, Л. М. Толстого, А. П. Чехова та інших

У 1916 р. видавець придбав більшість паїв видавництва А. Ф. Маркса, в тому числі популярний журнал «Нива». Видавав газету «Русское слово» (1897 - 1917), журнали «Навколо світу» (1891 - 1917), «Іскри» (1901 - 1916), «Хірургія» (1897 - 1898) та ін Ситін належали 2 великі друкарні в Москві, обладнані першокласною технікою, - книжкова і газетна, а також ряд книжкових магазинів у різних містах. Підприємство Ситіна було найбільшим у Росії. Кожна четверта книга, виходила в країні, друкувалася в його друкарнях. Після революції 1917 він у Росії і роки НЕПу відкрив свою справу.


2. Сутність комерційної діяльності в книжковій справі. Фактори, які б підприємницької діяльності.

Книжка це товар особливого роду. Специфіка книги-товару: суто індивідуалізована, має цільове призначення. Її знос має на увазі утилізацію. Мінова і споживна вартість кн. Якість кн. має умовне позначення.

Унікальна постать автора. Комерційна діяльність у книжковій справі - це посередництво між автором і покупцем.

Особливості ринку:

1. Економічні умови (кон'юнктура, попит). 2. Матеріально-технічна база. 3. Політична обстановка (тому що книга - носій ідеології).

 1. Соціальні умови (грамотність).

Книжковий ринок сегментований. Сегменти ринку жанрову і тематичну спрямованість.

1. Деталі. забезпечення КБ. 2. Визначення потреби у книзі. 3. Вибір форм і методів продажу, партнерів та каналів распр-я. 4. Рекламно-пропагандистська робота. 5. Надання послуг.


Квиток 7

1.НЕП в книжковій справі.

У березні 1921 р. на X з'їзді партії більшовиків було прийнято план нової економічної політики, метою якої було створення економічної бази соціалізму, товарно-грошова реформа обміну, господарський розрахунок, ринок, торгівля. На практиці це призвело до ліквідації державної монополії в середній ланці і торгівлі, у сфері обслуговування.

НЕП у книжковій справі країни розпочався з ослаблення політичного контролю над виданням і розповсюдженням друкованої продукції. У першу чергу питання торкнувся продажу книжок, яка прийшла на зміну розподільної політики «військового комунізму». 28 листопада 1921 була відновлена ​​платність видань.

У сфері книговидання було допущено частнопредпринимательская діяльність. НЕП була спрямована на відновлення поліграфічної промисловості, збільшення обсягу друкованої продукції, що виходить державними видавництвами за участю приватних підприємців. Але гос. підприємства знаходилися в більш вигідних умовах фінансування і кредитування, що дозволяло забезпечити безперебійне виробництво незалежно від подальшого збуту. Поступово це привело до «книжкового голоду».

У критичному стані перебувала і поліграфічна промисловість, парк поліграфічних машин зруйнований. Найбільш прийнятний шлях для підйому поліграфії перебував в укрупненні підприємств та створення трестів. У 1922 р. в Москві виник поліграфічний трест - Мосполиграфтрест, об'єднав 6 друкарень. Потім виник трест у Петрограді. У провінційних містах прижилася інша форма - оренда, а в деяких випадках передача друкарень у приватні руки. Державне управління галуззю здійснював Поліграфічний відділ ВРНГ, якому було надано необмежені можливості. У ці роки почалося створення поліграфічних підприємств у республіках: в 1922 р. побудовано друкарні в Узбекистані, Азербайджані. У 1926 - 1927 рр.. був споруджений поліграфічний комбінат - друкарня газети «Известия».

Але стан поліграфічної промисловості залежало від стану папероробної промисловості. У країні гостро постало питання про брак паперу («паперовий криза») в березні 1926 р. була підписана конвенція найбільших радянських видавництв, мета якої - обмежити випуск продукції, зживаючи паперовий криза. 12 грудня 1921 А. Д. Цюрупа і М. П. Горбунов підписали декрет Раднаркому «Про приватних видавництвах», надавалися додаткові права: друкувати книги за кордоном, мати склади, друкарні, продавати книги ... пожвавлення приватно-кооперативної діяльності на початку НЕПу стало однією з головних причин створення 6 червня 1922 р. Головного управління у справах літератури і видавництв. (Головліт), в обов'язки якого входили попередній перегляд всіх творів друку, видача дозволів на право видання окремих творів і т.д. (Секретне розпорядження: «створити приватних видавництв цілковиту неможливість нормальної реалізації літератури»). Обмеження економічного характеру впливали на діяльність приватних видавництв. У 1930 р. залишилися одиниці приватних вид., Больш-во припинили існування.

16 серпня 1921 вийшла постанова Раднаркому «Про порядок видання підручників». Виключні повноваження у виданні підручників надавалися Держвидаву. І прийнято постанову Колегії Наркомосу, відповідно до якого тим. план кожного видавництва затверджувався Держвидавом. Паралельно з Держвидавом працювало багато партійних, кооперативних і громадських організацій: найвпливовіша партійне видавництво Главполитпросвета - «Червона новина» (з 1922 р., найдешевша книга), «Правда», «Прибій», «Робоча Москва» та інших

З численних відомчих видавництв («Питання праці», издат-ва ВРНГ, Держплану і ЦСУ, «Народна освіта», «Пролетарський суд», «Транспечать», «Фінансове видавництво», «Економічне життя», «Юридичне видавництво») слід виділити вид-во «Нове село» (1922), яке випускало с / г літературу порівняно високої якості, рівня виконання. У 1920 виникло Держ. издат-во технічної літератури (Гостехиздат)

На поч. 1920-х рр.. наукові товариства і установи організовували свої видавництва.

Специфіка НЕПу в книжковій справі виражалася:

 1. У відновленні платності творів друку (заміна принципу розподілу принципом вільної торгівлі)

 2. Впровадження суворого госпрозрахунку.

 3. Допуск приватного капіталу у книжкову справу.

Найбільше державне видавництво перевели на госпрозрахунок. Якщо в перші роки Радянської влади видавалася політична брошура, то введення НЕПу позитивно відбилося на стані книжкового бізнесу. З'явилося видавництво дитячої літератури «Веселка».


2.Преимущества і недоліки організаційно-правових форм юридичних осіб з позиції їх вибору при організації приватного книготорговельного підприємства.

Індивідуальні підприємства. (Одноосібні (Бринцалов) або сімейні). У нас в країні це дуже малі підприємства, з малою площею та асортиментом.

+ Переваги:

1. Близькість до покупців і можливість врахувати їх попит. 2. Швидко реагують на зміну попиту, виявляють гнучкість в асортиментній політиці. 3. Найвищий рівень підприємницької мотивації (працює на себе) .4. Швидко створюється.

Недоліки:

 • 1. Має обмежені фінансові ресурси (капітал 1 людини) і обмежений масштаб діяльності. 2.Неозможность мати істотні цінові знижки при закупівлі (маленький обсяг) 3. Висока залежність від коливань кон'юнктури ринку 4. Низький рівень конкурентоспроможності.

 • Партнерські підприємства (товариства суспільства, з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ і ТДВ)

+ Переваги: ​​1. Зростання фінансових можливостей (складеного капіталу), більше масштаб обслуговування і оборот. 2. Розподіл функцій управління. 3. Солідарна відповідальність.

Недоліки - 1. Більш низький рівень мотивації, 2. Менша оперативність у прийнятті управлінських рішень, 3. Можливість внутрішніх конфліктів.

Корпоративні підприємства (ВАТ) Переваги: ​​1. Необмежені фінансові можливості, 2. Найвищі можливості в стратегічному плані, 3. Висока конкурентноздатність, 4. Здешевлення закупівель великих партій товарів, 5. Високий професійний рівень працівників.

Недоліки: 1. Складнощі управління у зв'язку з кількома рівнями організації. 2. Неоперативність реагування на зміни кон'юктури ринку через великих масштабів, 3. Тривалість установи. 4. Відкритість інформації (доступність конкурентам).

Чинники чи етапи вибору організаційно-правової форми підприємства

Фактори загального х-ра,: Вибір масштабу діяльності. Капіталоємність. Темпи стратегічного розвитку. Пільги, які надасть держава (по податках, оренді). Державне регулювання (обмеження статутного фонду, асортименту, обсягу обороту).

Індивідуальні фактори: Фінансові можливості підприємця. Мотивація до підприємницької діяльності (тяжіє чи підприємець до індивідуальної діяльності або до партнерської). Рівень професіоналізму. Особисте ставлення до комерційних ризиків.


Квиток 8

1.Происхождение і сутність поняття "Бібліографія". Основні соціальні функції бибилиографии.

У наш час можна з повною впевненістю говорити про 4-х основних періодах в історії бібліографії:

I - виникнення у Стародавній Греції бібліографії (V ст. До н .. е..) Як книгописання, як праці книгописці («бібліографа»);

II - виникнення бібліографії (XVII - XVIII ст.) Як узагальнюючої науки про книгу та книжковому справі (інформаційної діяльності) (у Франції - «наука про книгу»);

III - виникнення бібліографії (кінець XIX - поч. XX ст) як особливої ​​науки книговедческого (інформаційного) циклу;

IV - (сучасний), усвідомлення бібліографії як особливої ​​області книжкової справи зі своєю специфічною дисципліною - библиографоведением.

Саме на сучасному етапі в нашій країні було введено нове поняття для позначення науки про бібліографії - «бібліографознавство». Вперше воно було запропоновано в 1948 р. І. Г. Марковим: «Бібліографія - це покажчики і довідники, які мають своїм об'єктом книги, а бібліографічна наука - це теорія створення, оформлення та використання бібліографічних покажчиків». Нове позначення увійшло ГОСТ 16 448 -70 «Бібліографія. Терміни та визначення ». Але в Гості 7.0 - 84 (3-м) визначення не було. ГОСТ 7.0 -99 (нині) (4-та редакція): «Бібліографія - інформаційна інфраструктура, що забезпечує підготовку, розповсюдження та використання бібліографічної інформації». (У Гречихина: Бібліографія - це галузь інформаційної діяльності, основною суспільною функцією якої є управління процесом виробництва, розповсюдження і використання соціальної інформації в суспільстві.).

Є різні школи та концепції бібліографії.

Бібліографознавство - це наукова дисципліна, що вивчає теорію, історію, методологію, технологію, методику, організаційну бібліографію.

Визначальною суспільною функцією бібліографії є ​​управління .. Функції: 1.Учета (Кн.Палата). Державна бібліографія, здобути обов'язковий, описати його, проинформировать.2. Оцінка. 3. Рекомендаційна. 4. Функція самоврядування (бібліографія 2й ступеня) (облік, оцінка, рекомендація бібліографічної літератури).


2.Коммерческій ризик і способи його зменшення.

Ризик - це можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів і використання бюджету підприємства.

Види ризику: виробничий, комерційний, фінансовий, кредитний, інвестиційний та ринковий.

Виробничий - ризик невиконання господарських договорів, непередбачених витрат, втрати майна.

Комерційний ризик - нереалізація закуплених товарів, невиконання зміни, втрати товару, перевищення витрат обігу.

Втрати від ризику: матеріальні, трудові, фінансові, спеціальні види втрат.

Страхування ризику - передача відповідальності за певні ризики страхової компанії.

Основні способи зменшення ризику:-залучення до розробки проекту компетентних партнерів, компаньйонів і консультантів. -Розподіл ризику між учасниками проекту та його співвиконавців. - Резервування коштів на покриття непередбачених витрат.

Диверсифікація - одночасний розвиток поряд з основною видавничою діяльністю інших напрямків діяльності, не пов'язаних з нею.

Ризики існують об'єктивно (неможливо врахувати всі чинники - це закон кон'юнктури).

Ступінь ризику залежить від суми вкладених коштів.

У книжковому виробництві ризик може виражатися в нестачі результату, непередбачених витратах, неможливості розплатитися за кредит, недостатньої інформації про партнерів, про ринок.


Квиток 9

1.Библиографическая запис і системи бібліографічних посібників.

БЗ

опис анотація реферат


Б. посібник:

б. список б. покажчик б. огляд

Б. запис - фіксований, закріплене бібліографічне повідомлення. Або: історично сформована форма відтворення бібліографічної інформації. Види:

 1. Бібліографічний опис (ГОСТ 7.1-84 «Б. опис документа»: ідентифікує цю книгу, твір, документ, видання, їх частини в цілому серед інших, всього накопиченого в світі масиву документальної інформації). Монографіч., Зведене, аналитич., Об'єднане (короткий, розширене, повне) + Б.ссилка - кр. опис розглянутого / згадуваного док-та.

 2. Анотація - одиничний жанр бібліографічного запису, що відображає необхідний мінімум бібліографічної інформації з метою ідентифікації змісту книги, її частини, окремої сукупності творів, документів, видань. Загальна, аналитич., Справ., Рекомендат., Оцінна, зведена (групова).

 3. Реферат - одиничний жанр бібліографічного запису, що відображає необхідний мінімум бібліографічної інформації з метою ідентифікації новизни, цінності та корисності змісту книги, її частини, окремої сукупності творів, документів, видань. Індикативний, фактографічний, оцінний, рекомендат., Зведений. (ГОСТ 7. 9 - 95 «Реферат і анотація»).

Усі види зводяться в бібліографічний посібник.

Бібліографічний посібник (ГОСТ 7. 0-90) - це впорядкована множина бібліографічних повідомлень або записів, що відбиває зміст бібліографіруемих документів відповідно до жанровими особливостями і поставленим завданням інформаційного управління ..

Основні види биб.записей:

 • Б. список - бібліографічний посібник перечислительного характеру, в якому бібліографічні записи систематизовані по одному якому-небудь ознакою (алфавітному, хронологічним, тематичним і т. п.), зазвичай супроводжує твір, документ, видання.

 • Б. покажчик - біб. посібник перечислительного характеру, в якому бібліографічні записи систематизовані за кількома ознаками, обиний існує самостійно. 17 видів з ГОСТ 7.0-99).

 • Б. огляд - б. посібник, що включає б. інформацію, як результат логічної переробки змісту определеннного безлічі творів, документів, видань з метою одержання необхідних висновків про стан і можливі шляхи інформаційного рішення відповідної проблеми. Статист., Критич. / оцен., Рекомендат.

 • Б. Довідка - відповідь на разовий запит (тематич., уточнююча, адресна).


2. Поняття і сутність менеджменту.

Менеджмент - це управління господарською діяльністю - вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки, інтелект інших людей ..

Бізнес менеджмент - управління групою людей.

Менеджмент передбачає управління в умовах ринкової економіки. Це:

 • орієнтація фірми на попит і потреби ринку, запити споживача, організація виробництва технологічних видів продукції, яка може принести прибуток;

 • постійне прагнення до ефективного виробництва.

 • господарська самостійність, свобода у прийнятті рішень.

 • постійне коректування цілей і програм в умовах ринку, де кінцевий результат діяльності фірми визначається на ринку в процесі обміну.

 • Необхідність використання сучасної інформаційної бази для прийняття обгрунтованого рішення.

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення певних цілей, під час будь-якої господарської діяльності фірми, що діє в ринкових умовах, шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, із застосуванням принципів, методів і функцій економічного механізму менеджменту.

Менеджмент передбачає наявність суб'єктом цієї діяльності фахівця - менеджера. І як об'єкта - господарську діяльність фірми в цілому або якусь її частину. Завдання менеджера - досягти злагодженої діяльності, менеджер - це керуючий, не залежно від рівня управління, професійної підготовки.

Менеджер може бути власником і найманим працівником.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність фірми в будь-якій галузі економіки, в будь-якій сфері діяльності (виробництво, збут, фінанси), якщо ця діяльність спрямована на отримання прибутку.

Управління здійснюється з урахуванням потенційних можливостей фірми і її забезпечення необхідними ресурсами. Раціональне використання матеріальних ресурсів передбачає досягнення мети при мінімумі витрат та максимальної ефективності. Економічний механізм менеджменту обумовлений господарською діяльністю фірми в ринкових умовах, коли результати діяльності визначаються на ринку.


Квиток 10

1.Современние універсальні бібліографічні класифікації.

До їх числа належать, насамперед, УДК, має міжнародний характер, і Бібліотечно-бібліографічна (ББК), використовувана зараз в масштабах тільки в нашій країні. Їх індекси, відповідно до ГОСТу 7. 4 - 98, проставляються на звороті титульного аркуша в лівому верхньому кутку. Крім того, використовується Державний рубрикатор науково-технічної інформації.

4 бібліотеки працюють за класифікацією Дьюї. Сучасні класифікації - комбіновані, побудова ієрархічне.

УДК - універсальна десяткова класифікація. (Розроблена Полем Отли і Анрі Лафонтеном на основі класифікації Дьюї). За своєю структурою класифікація складається з 3-х основних частин: основного ряду, системи типових поділів чи визначників (покажчики мови та ін доп. Інформація) і алфавітно-предметного покажчика (з другого видання називається «відносний покажчик»). УБК містить 10 основних розділів, які мають 10 підрозділів і т.д. Центр УДК - ВІНІТІ (Всеросійський інститут наукової і технічної інформації). УДК використовується у державної бібліографії і в книжковій торгівлі. ГОСТ 7.4-95 «Видання, вихідні відомості»

ББК - бібліотечна класифікація розроблена у 40х рр.. Шамурін для бібліотек. Структуру ББК становлять: основні таблиці, таблиці загальних і спеціальних типових поділів, алфавітно-предметний покажчик. Їх поєднання утворює розгорнуті таблиці. З урахуванням прикладного характеру класифікації та її ідеологічної спрямованості вихідна угруповання (природа, суспільство, мислення) диференційована на 6 основних груп: 1) марксизм-ленінізм, 2) природа і науки про природу; 3) техніка, сільське господарство, медицина, 4) суспільство і науки про суспільство; 5) мислення та науки про мислення; 6) література універсального змісту. У таблицях ББК для масових бібліотек ці групи утворюють основний (перший) ряд поділок. У таблицях для наукових бібліотек основний ряд вказано великими літерами російського алфавіту, для масових бібліотек - арабськими цифрами. Робота з удосконалення ББК ведеться в РДБ.


2.Особие (спеціальні) види букіністичного асортименту.

Букіністичний асортимент можна класифікувати за хронологічним ознакою. Наприклад: у Петровську епоху з'явилася гравюра, зміст, титульний лист. Хронотипической класифікацією бук.книги називається така товарна угруповання видань, в якій книжки отримують своє класифікаційне місце залежно від часу їх видання. Відповідно до цієї класифікації бук.книги діляться на антикварні книги (рік изд.1564-1850), старі книги (рік изд.1851-1945) та вживані книжки (з 1946).


За типо-видової класифікації книги видкляют групу особливих, спеціальних видів асортименту (за типами і видами):

 1. Рукописна книга.

 2. Факсимільні видання

 3. Бібліофільські видання (видання для колекціонерів, видані маленьким тиражем)

 4. Рекомплект

 5. Псевдоиздания.

Вони виділяються тому, що в асортименті нової мережі їх немає або вони потребують дуже пильної уваги товарознавців, продавців букинистичеких магазинів, з ними треба працювати: особлива реклама, пошук покупця.

Бібліофільські видання дуже дорогі, потрібно шукати свого покупця, проводити особливі рекламні акції. Вони мають особливий, незвичний палітурка, формат, маленький тираж, незвичайні прикмети.

Факсимільні видання - це копії вже вийшли книжок: 1. Власне копії рідкісних пам'яток старовини;

2. . Репринт (часткові копії). Копіюють текст, але з палітурка, формат, плями на папері. Для репринта беруться книги недавнього минулого, але зникли з ринку. Наприклад: записні книжки Блоку, там важливий зміст, але з палітурка.

Це роблять фото способом. Видання дороги в технічному виконанні. Чим ближче до оригіналу, тим дорожче.

Рекомплект - під однією палітуркою виявляються декілька книг (створюють власники): Конволют - видання що в різний час і не пов'язані між собою («Слово о полку Ігоревім» було знайдено Мусіним-Пушкіним в конволюте). Алигат - Об'єднуються складові частини одного твору, але що у різний час (10 глав «Євгенія Онєгіна», випущені за 7 років) Підшивка - періодика.

Псевдоиздания - хибні твори: Літературні містифікації (неправда стосується змісту книги або автора: Козьма Прутков, Гомер, Некрасов видавався як Барб'є - французький поет 14 століття);

Видавничі підробки (підробка форми книги):

Ряджені книжки (щоб уникнути цензурного гоніння). Старообрядницькі книги: чи інший автор, інші вихідні дані, у залежавшегося тиражу змінювали титульний лист, писали видання 15-те щоб краще продалося.

Культурно-просвітницькі підробки - купець 19в. Бардин з маньякальним завзятістю 5 разів підробляв «Слово о полку Ігоревім» і папір і палітурка, і плями від свічки.


Квиток 11

1.Издательская і книготорговельна бібліографія в зарубіжних країнах. Сучасний стан інформаційно-бібліографічного забезпечення книжкового ринку: харак-ка і проблеми.

Відрізнить. осіб - тю сучас. систем видавничої і книготорг. б-ии явл. їх існування у двох рівнях, перший з яких умовно можна назвати «загальнонаціональним», а другий - «фірмовим», що визначається принципами охоплення розкритих документів. I рівні. Представлений бібл. ук-лями, отраж. всю сукупність друкованих видань та інших видів док-тов, намічених до випуску і наявних у продажу. У більшості країн матеріали цього рівня відкриваються національними поточними та бібліографічними покажчиками, інформація яких широко використовується у видавничій справі та книжковій торгівлі. Такими виданнями у Великобританії явл «Британська національна бібліографія», у Франції - «Національна бібліографія Франції», у Німеччині - «Німецька національна бібліографія», в Австрії - «Австрійська бібліографія» і т.д. Друга група - бібліографічні видання, випущені національними товариствами видавців та книготорговців чи окремими видавничими фірмами. Ці матеріали характеризуються загальнонаціональним принципом охоплення документів (перспективних, готівки, розпроданих) в межах однієї держави.

Великобританія.

Історія нац. б-ии Англії веде свій початок з бібл. ук-лей Дж. Леленда і Дж. Бейла. Перший з них підготував в 1545 р. «Коментарі про британських письменників», в яких їм були відображені рукописні та друковані книги англ. авторів, представлені у вигляді биобибл. нарисів. Продовженням «Коментарів ...» став «Перелік знаменитих письменників Великої Британії, то є Англії. Камбрії (Уельсу) і Шотландії ... - до 1548 р. », составл. Дж. Бейлом. Весь матеріал розташований в єдиному хронол. ряду.

Першим чисто бібл. працею зазвичай називають «Каталог англійських друкованих книг» (1595 р., Е. Монселл). Книготорговельний характер библ.ук-лей на протязі всіх наступних століть визначав розвиток НБ Великобританії. У 1663 р. був прийнятий 1-й закон про обязат. прим-ре, відповідно до кіт. друкарі і видавці були три екземпляри своїх тиражів направляти до бібліотек: Бодлеянську, Королевську та Кембриджського університету. Особливе місце в розвитку і формуванні НБ належить Семпсону Лоу (S. Low) і Джозефа Уайтекеру (J. Whitaker). Книговидавець і книгопродавець С. Лоу в 1837 р. заснував ж-л «Циркуляр видавців» (The Publishers 'circular »), що виходив спочатку раз на два тижні, а з 1891 р. - щотижня. Зміст журналу - издат. і книготорг. хроніка, а постійний бібл. розділ - «Кн. за 2 тижні », потім« Кн. за тиждень », матеріал кіт. кумулировался в щомісячні і щорічні зведення. У 1858 р. - Перший № ж-ла «Книготорговець» («Bookseller») книговидавця Дж. Уайтекера, вип. спочатку щомісяця, а з 1909 р. - щотижня. Постійним розділом ж-ла став розділ «Кн. за тиждень », інф. про новинки кн. ринку Великобританії. З 1965 р. - щорічно. ук-ль «Книги у продажу» («Books in print"). Сучас. назву ката-лога: «Уайтекеровскіе Книги у продажу». Т.ч., ком-панія Дж. Уайтекера і фірма С. Лоу організували бібл. облік нац. друкованої продукції, випускаючи поточні щотижневі ук-ли та щорічні зведення. 1950 р. - «Британської нац. бібл-ия »(1949 р. - Рада Британської нац. б-ии) Таким чином,« «вперше за всю історію англійської НБ з'явився покажчик, складений на основі матеріалів Бюро авторського права Бібліотеки Британського музею, куди надходили обов'язкові примірники різних видань. Існування трьох бібл. систем - «БНБ», видань фірми «J. Whitaker and Sons Ltd. ", А також« Циркуляра видавців »та« Англійського каталогу книг »Асоціації видавців, певною мірою дублировавших один одного, було логічно невиправданим. Тому в 1969 р. Асоціація видавців припинила випуск своїх бібліографічних видань, і информац. ринку залишилися дві системи, чітко розділили сфери своєї дії. Компанія Дж. Уайтекера забезпечує бібл. інф-цією усіх видавців і книгопродавців, створивши систему англ. «Нац. книготорг. б-ІІ », а Рада Бріт. нац. бібл-ии став НБА країни з усіма її ф-ціями. Його гол. завдання - поточний облік всієї виходить на території країни друкованої продукції та ін видів документів незалежно від способу розповсюдження та реалізації. У наст. час «БНБ» випускається одним із трьох основних підрозділів Бріт. б-ки - Бібліографічними службами. У щотижневих випусках «БНБ" відображаються книги й серіальні видання. У першій частині ук-ля представлені бібл. опису не тільки вийшли, а й згідно з програмою CIP намічених до видання док-тов. Самі записи розташовуються за класифікацією Дьюї, а в описах після ціни наводиться CIP. У другій частині ук-ля опису роз. в алфавіті прізвищ авторів, заголовків і предметних рубрик. В остан. № кожного місяця поміщається «Compass Index» - предметний ук-ль всіх офіційно зареєстрованих Бібл. службами за минулий період док-тов. Протягом року виходять три кумулятивних ук-ля, останній з кіт. річною. З 1971 р. підготовка BNB повністю автоматизо-рована, а її інф-я явл. основою Британської библотечной автоматизованої інф. служби.


2. Маркетингові дослідження, їх роль і місце в системі маркетингової інформації.

Специфіка ринкової ек-ки вимагає від підприємств проведення аналізу протікають на ринку процесів, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів і задоволення потебит вимог. Щоб прийняти оптимальне управлінське рішення в умовах жорсткої конкурентної боротьби, підприємству потрібно мати у своєму розпорядженні величезним обсягом комерційної інформації.

Маркетингове дослідження є систематичний збір, обробку та аналіз всіх аспектів процесу маркетингу: самого продукту, ранка продукту, системи ціноутворення, каналів розподілу, методів і прийомів збуту, заходів стимулювання збуту, реклами і т.п.

Етапи дослідження:

 1. Складання програми дослі-я.

 2. Підготовка проекту дослі-я.

 3. Метод дослі-я.

Вторинне і. - Дані були зібрані спеціально (Кн.Палата). Первинні і.: Пошукове (нічого не знайшли у вторинному і.), Описове (портрет пок-ля - спостереження, опитування), каузальні (експеримент по гіпотезі).

4) Вибірка: випадкова, псевдослучайная (кажд.20-й), стратификационная (ділимо ген.совокупность на групи), цільова (дослідник сам вибирає респондентів). Генеральна сукупність - всі люди, думка яких важливо.

5) Розробка інструментарію опитування

6) Обробка получ.инф-ції

7) Підготовка звіту

Результати оформляються у вигляді звіту і використовуються для: а) стратегічного і поточного планування; б) економічної та соціальної діяльності підприємства; в) встановлення якості продукції; г) визначення обсягів виробництва, експорт; д) визначення стратегії, тактики, методів стімуліорванія проса; е ) оцінка ефективності підприємства.

Аналіз та оцінка намічених до виробництва видань з точки зору показників попиту на них (визначається саме платоспроможна потреба). Визначення попиту і розмірів ринку включає в себе оцінку величини і структуру поточного дійсного попиту і перспективну оцінку на ринку.

Важливо визначити тривалість життєвого циклу видань - від задуму до початку насичення ринку. Необхідно переглядати стратегію видавництва згідно з фазами циклу: 1.Фаза впровадження та розвитку 2.Фаза зростання 3.Фаза насичення 4.Фаза спаду 5.Товарние залишки. Тримати товар в 3-ій фазі!

Характеристика особливостей комерційної діяльності спирається на аналіз конкурентів, вивчення можливих покупців і аналіз торгово-політичної ситуації. Сегментація ринку: жанрова і тематична спрямованість.


Квиток 12

1.Енціклопедіческіе видання зарубіжних країн (на прикладі конкретного видання за вибором)

Енциклопедія - довідкове видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих в алфавітному або систематичному порядку. Сучасні енциклопедії за змістом зазвичай ділять на універсальні (загальні), галузеві і тематичні, розміщенням матеріалу - на алфавітні чи систематичні. У залежності від обсягу енциклопедії умовно поділяються на настільні (1-4тома), малі (10-12) та великі. Зміст ЕНЦ. Складають статті-відсилання, статті-тлумачення, статті-довідки, статті-огляди. Важливою характеристикою енциклопедії є її структура і склад довідково-бібліографічного апарату.

1751-1780 - «ЕНЦ-я, або Тлумачний словник позов-в, наук і ремесел» Дідро і Д'Аламбера. Осн. видання сост. з 17 т. тексту + 11 т. илл. (+4 Т. доповнень +1 т. доп. До гравюрам +2 т. аналитич. Змісту).

У грудні 1768 з'явився «Словник мистецтв і наук» або «Британіка» (Колін Макфаркуер, Ендрю Белл - члени Единбурзького «Товариства джентльменів Шотландії», Вільям Смелли-батьки засновники). Состаяла зі ста випусків, поширювалася за передплатою, виходила раз на два тижні, закінчено в 1771. 2569 сторінок, 160 гравюр. Знак - реп'ях.

У 19 столітті вийшло 6 видань. Дев'яте видання (1875-1889), в 25 тт, вперше містив бібліографічні списки до основних статтях і випущено в США. У 11-му виданні (1910-1911), в 29 тт, вперше поміщаються біографії видатних людей. 12-е і 13-е (по 3 тт) доповнення до попереднього.

У 1929 підготовлено 14-е видання в 24 тт, з якого починає безперервно оновлюватися матеріал, з року в рік передруковується з доповненнями і виправленнями.

У 1986 вийшло 15 вид в 32 тт - унікальне за структурою і змістом. "Індекс" (2 т) - алфавітно-тематичний покажчик до основного тексту. «Мікропедія» (12 т) - близько 70 тис статей, і «Макропедія» (17 тт) - 700 статей-монографій. «Пропедия» (1 т) - навчальні плани з різноманітних галузей знань, які можна вивчати самостійно, користуючись Британникой.

Автори 15-го видання - 6 тис зі ста країн світу. Щорічне доповнення «Книжка року» відкривається хронікою подій минулого року. Окрема глава посвящана яскравим людям, також некрологи. Фактичні та статистичні матеріали, найважливіші досягнення в областях человеской роботи і в політико-економічному розвитку всіх країн світу. Наприкінці список найважливіших монографій, опублікованих у минулому році і розташованих по основних фундаментальних розділам Пропедии.

Випуск на диску повного тексту; можливість усно задавати питання комп'ютера.

У 1968 до 200-річчя Британніки був випущений факсимільний репринт першого видання.


2. Поняття, зміст і специфічні особливості товарної політики в книжковій справі.

Товар - все, що може задовольнити потребу чи потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, use або споживання. Товарна одиниця - відособлена цілісність, характер-травня показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду і іншими атрибутами.

Товарна політика розробляється в плані кілька років. Досліджуючи ринок, який проводять для товарної політики ставлять завдання відповісти на два питання: Кому продавати книжки? Чи будуть купувати ті, кому планується продавати книжки? Товарна політика передбачає вирішення наступних завдань: Формування асортименту і його управління, Підтримка конкурентоспроможності товару, Перебування для товару певного сегмента, Визначення упаковки, маркування товару. Етапи товарної політики: 1. Попереднє визначення категорії покупців. Збір даних метод опитування, спостереження і т.д. 2. Книговидання - конкурентоспроможність. Збір інформації про конкретну книжку й споживачі. 3. Розробка сегмента ринку (географіч., демографич., Поведенч., І т.д.). 4. Процес виробництва товару і його реалізації ЖЦТ. 5 фаз: Розробка товару; Впровадження товару на ринок; Розвиток ринку, якщо необхідно, освоєння нових ринків; Стабілізація ринку, дореклама і стимулювання збуту; Скорочення ринку, «товар помер».

Невдачі продуктів бувають абсолютними і відносними. Абсолютний провал, коли підприємство не здатне компенсувати свої витрати на виробництво і маркетинг і несе фінансові втрати. Відносний, коли підприємство отримує дохід, але цей товар не досягає цілей з прибутку і (або) негативно позначається на образі підприємства.


Квиток 13

1. Зарубіжні біобібліографічні видання (на конкретному прикладі).

У XX ст. найбільше поширення отримали биобилиографические словники про сучасних діячів або про які живуть обличчях. Найпопулярнішою різновидом таких видань стали словники типу «Хто є хто» ("Who is who"). Вперше словник з цією назвою був виданий у Великобританії в 1849 р. братами Блек. Для словників цього характерні короткі біографічні довідки: ім'я, спеціальність, дата народження, національність, відомості про сім'ю, освіту, хронологічна канва життя, кар'єра, отримані нагороди, адресу і список основних публікацій (іноді зазначається хобі, членство в клубах, товариствах тощо . п.). такі словники видаються, як правило, щорічно або раз у кілька років. При кожному перевиданні біографії доповнюються новими фактами, включаються нові імена, а відомості про померлих виключені публікуються у виданнях типу «Хто був хто». Словники типу «Хто є хто» є поточними биобиблиографическими виданнями, які в певній мірі служать вихідним матеріалом для формування великих біографічних словників. Сучасні біобібліографічні видання представлені широким розмаїттям словників і довідників, покажчиків, збірників, родовідних книг, календарями пам'ятних дат і т.д. за змістом вся сукупність біобібліографічних видань ділиться на загальні (універсальні), багатогалузеві, галузеві (за однією спеціальністю), тематичні (в якості тем. ознаки можуть виступати: стать, стан, професія, релігія, приналежність до якої-небудь партії і т. д .); за територіальним охопленням - всесвітні, одного або двох континентів (регіональні), однієї країни (національні) і його окремим місцевостям (словники місцевих діячів); за хронологічним охопленням - ретроспективні та поточні.

Who is who in American politics / D. Holliscer, Dg. Redel, B. Daley, H. Levine. - NY: RR. Bowker CO., 1987. - 1811 p. - ISBN 0-8352-2219-5.

Структура: Титульний аркуш; Зміст; Передмова; Структура кабінету президента США; Списки делегатів від кожного штату в Конгрес; Список губернаторів і вицегубернаторов; Список конгресменів (демократи і республіканці); Список абревіатур і скорочень; Статті-довідки (алфавітний порядок). Пошук можна здійснювати по штатах і з кандидатам (2 покажчика). Обсяг - 14 статей на сторінку = 25 300 статей. Пристатейні бібліографічних списків немає. Оформлення: формат А4, обкладинка темно-синій із золотим тисненням, ілюстрацій немає, шрифт дуже дрібний, загаловки виділені. Папір гладка, щільна, високої якості.

Серед аналогів - «Політичні партії, рухи Росії» (видає Московський громадський науковий фонд).


2. Методика розробки рекламної компанії.

Рекламна компанія - це комплекс рекламних заходів, розроблений відповідно до програми маркетингу і спрямований на споживачів товару, що становить сегмент ринку.

Рекламна компанія - це комплекс які у певний період заходів з рекламування товарів або послуг у конкретному радіусі дій.

РК класифікуються в залежності від предмета і мети, тривалості та масштабу, організуючого їх суб'єкта.

Головними завданнями є вибір цільового типу реклами, розробка головною рекламної ідеї. Виявлення адресата. Особливості зовнішньої реклами магазину: загальну характеристику наочних і витринно-виставкових рекламних повідомлень і композицій; особливості внутрішньої реклами: інтер'єр магазину, особливості та організаційні форми рекламних заходів РР у магазині. Методика проведення рекламної компанії. Вибравши рекламну компанію, що практикуються в книжковій справі, визначити основну і проміжну цілі компанії; головну рекламну ідею; виявити групу рекламного взаємодії. Вибрати оптимальні засоби реклами книги (серії), згідно з цілями компанії та виділеного бюджету. Визначити методику складання тематико-фінансового плану, ефективність рекламної компанії. Встановити відповідальність за виконання заходів, визначити час їх проведення, позначити етапи компанії, визначити терміни й умови виготовлення необхідних технічних засобів та обладнання. Організація реклами в книжковому магазині. Визначити основні напрямки рекламної діяльності роздрібного книготорговельного підприємства: реклама видань, що у книготорговом асортименті; видань перспективного асортименту; реклама послуг; РР, у відповідності з рекламними бюджетом підприємства. Скласти тематико-фінансовий план пропагандистсько-рекламної компанії, в якому відобразити такі розділи такі розділи, як остаточний план проведення компанії з розподілом обов'язків між її учасниками, графіки проведення заходів (перелік робіт пов'язаних з підготовкою та проведенням з термінів), план, кошторис.


Квиток 14

1.Каталогі книжкових магазинів І. І. Глазунова, А. Ф. Базунова, Я. А. Ісакова. Характеристика. Видова приналежність.

50 - 60-і рр.. XIX ст. - Підйом громадського руху, зростання науки і культури. Розвивається книгодрукування, видавничу справу, книжкова торгівля, а також російська бібліографія, в тому числі - видавничо-книготорговельна. З каталогів книг цього періоду насамперед слід назвати каталоги книжкових магазинів Івана Ілліча Глазунова, Олександра Федоровича Базунова і Якова Олексійовича Ісакова. Ці каталоги розглядаються разом тому, що їх склали видатні бібліографи П. О. Єфремов і В. І. Межов, і ці каталоги доповнюють один одного, створюючи єдине ціле.

Першою за часом вийшла складена П. А. Єфремовим «Систематична розпис книгам, продаються в книжковому магазині Ів. І. Глазунова ... Складена за останнє десятиліття (1855-1866), із зазначенням які нині в продажу книг, що вийшли до 1857 р., всіх видань св. Синоду і імп. Академії наук, і всіх книг, виданих перше півріччя 1867 р. »(СПб., 1867. 498 с.). Через 2 роки (1869) вийшло 1-е поповнення (відображає книги з липня 1867 р. по лютий 1869 р.), а в 1874 - 2-е (з февр. 1869 по жовтень. 1873 р.).

Конкуренти гідно оцінили комерційне значення фундаментальної розпису, увагу, яку вона викликала до себе. Книготорговець А. Ф. Базунов доручає В. І. Межову скласти каталог свого магазину. У 1869р. вийшов перший каталог (разом з 1-м додатком): «Систематичний каталог російським книгам, продаються в книжковому магазині А. Ф. Базунова ...» з зазначенням 20 000 критичних статей, рецензій та бібліографічних нотаток, що стосуються книг, поміщених у каталозі (інформація про те, де можна знайти відгуки дану книгу). (Величезний інтерес і увагу сучасників, 39 рецензій). У наступні роки В. І. Межов становив до каталогу Базунова 6 додатків. Кожне прібвл. налічувало 150 -200 стор після руйнування А. Ф. Базунова видання додатків у своїх каталогів продовжив Я. А. Ісаков. Так вийшли 7-8-е (1877) (Межов включає і періодичні видання в свої каталоги) і 9-10 (1880, 700 стор.) Всього в каталозі і 10 додатках вміщено близько 37 тис. назв книг і 64 тис. вказівок на рецензії і переклади. Після смерті Ісакова в 1881 р. Межов перейшов до Глазунову і продовжив випуск додатків до її каталогу (перші два підготував ще Єфремов), 3, 4, 5-е поповнення до «Розписи» Глазунова одночасно стали продовженням 9-10-го додавання до каталогу А. ф. Базунова. У своїх каталогах Єфремов і Межов використовували різні класифікаційні схеми. У Єфремова 21 розділ, у Межова 16 (постійно доповнювалася). Подальша деталізація в межах розділу в схемі Межова було значно більш дробової, ніж в Єфремова. Ряд публічних бібліотек Росії використовували клас. Межова як основу для своїх систематичних каталогів.

Ці каталоги не мають точних хронологічних рамок випуску включених в них книжок. Але вони цінні тим, що в них описано понад 80 000 назв і кілька десятків тисяч рецензій за 33-річний період (з 1855 по 1887). Інших бібліографічних посібників, які відображали б книги і рецензії за ці роки, немає. Перевагою каталогів були допоміжні покажчики. У 1857р. припинився випуск державних каталогів. І вони стали єдиним джерелом бібліографічної інформації.


2. Методика проведення рекламної компанії.

Рекламна компанія - це комплекс рекламних заходів, розроблений відповідно до програми маркетингу і спрямований на споживачів товару, що становить сегмент ринку.

Рекламна компанія - це комплекс які у певний період заходів з рекламування товарів або послуг у конкретному радіусі дій.

РК класифікуються в залежності від предмета і мети, тривалості та масштабу, організуючого їх суб'єкта.

Головними завданнями є вибір цільового типу реклами, розробка головною рекламної ідеї. Виявлення адресата. Особливості зовнішньої реклами магазину: загальну характеристику наочних і витринно-виставкових рекламних повідомлень і композицій; особливості внутрішньої реклами: інтер'єр магазину, особливості та організаційні форми рекламних мереприятий РР у магазині.

Методика проведення рекламної компанії.

Вибравши рекламну компанію, що практикуються в книжковій справі, визначити основну і проміжну цілі компанії; головну рекламну ідею; виявити групу рекламного взаємодії. Вибрати оптимальні засоби реклами книги (серії), згідно з цілями компанії та виділеного бюджету. Визначити методику складання тематико-фінансового плану, ефективність рекламної компанії. Встановити відповідальність за виконання заходів, визначити час їх проведення, позначити етапи компанії, визначити терміни й умови виготовлення необхідних технічних засобів та обладнання.

Організація реклами в книжковому магазині.

Визначити основні напрямки рекламної діяльності роздрібного книготорговельного підприємства: реклама видань, що у книготорговом асортименті; видань перспективного асортименту; реклама послуг; РР, у відповідності з рекламними бюджетом підприємства.

Скласти тематико-фінансовий план пропагандистсько-рекламної компанії, в якому відобразити такі розділи, як остаточний план з розподілом обов'язків між учасниками, графіки заходів, план підготовки друкованих засобів, публікацій у пресі, на радіо і ТБ, загальний кошторис витрат.


Квиток 15

1.Книготорговое бібліографічне обслуговування: довідково-баблиографическое обслуговування та інформування.

Бібліографічне обслуговування - це процес доведення до споживачів бібліографічною інформацією.

Бібліографічна інформація доводиться до споживача за двома напрямками.

Довідково-бібліографічне обслуговування - це обслуговування відповідно до запитів споживачів інформації та надання бібліографічних довідок та послуг. Запит-відповідь. Найчастіше запитують інформацію про поточний асортименті, перспективному, ретроспективному.

Бібліографічний інформування - систематичне забезпечення бібліографічною інформацією абонентів відповідно до довгостроковими запитами (надання інформації за бажанням оптово-роздрібної ланки).

 • За одержувачу: кнігопродавческое (1. Проведення оглядів або інших заходів для співробітників; 2. Бібл. Інформація межмагазинная).

 • Рекламно-бібліографічне обслуговування:

1. Магазинні (усередині торгового залу): презпнтации, радіотрансляції, картотека, магнітні носії;

2. Внемагазинная інформація:

Масове рекламно-бібліографічне обслуговування - публікація списків наявності в масовій та центральній пресі, інформація для радіо і ТБ, рекламні щити в місті.

Групове (колективне) - публікації в галузевій пресі, для навчальних закладів, проведення бібліографічних оглядів на підприємствах.

Індивідуальне - розсилка списків поштою, передача бібліографічної інформації по телефону.

Форми надання бібліографічної інформації: усна і письмова.


2. Організація реклами в книжковому магазині.

Осн. засобами внутр. реклами кн. магазину є інтер'єр торгового залу, рекламна викладка кн.товаров, рекл. покажчики (табло, стрілки, схеми, піктограми), плакати-постери, інф. листівки / буклети, кн.лотереі, реклама на радіо в маг-ні, а також такі організовані разом із видавцем рекламні заходи, як зустрічі з авторами книжок, дегустація страв (при рекламі кулінарних книг), роздача безкоштовних рекламних наклейок та ін

Рекламна служба магазину зобов'язана вчасно виготовити макет вітрини, підготувати і провести рекл. кампанію видання.

Важливі естетіч.качества торговельного обладнання: прилавки, вітрини, стенди-гірки, полиці. Для показу товарів у маг-нах часто застосовують уніфіковане торг. обладнання, кіт. можна легко сбирать-розбирати, переставляти, при необхідності змінювати планування торг. залу або технологію обслуговування пок-лей в гранично короткі терміни. Важливу роль грають правильне освітлення і колірне оформлення інтер'єру маг-ну. Для реклами нової книги рекомендується створювати информац. куточки (у вхідних дверей чи на широких сходових клнтках маг-ну). Рекламна викладка товару вирішує завдання інформування пок-лей про товар і явл. наочною агітацією його якості і особливостей.

Рекламна кампанія - це комплекс рекламних заходів, розроблений відповідно до програми маркетингу і спрямований на споживачів товару, що становить сегмент ринку, які у певного періоду заходів з рекламування товарів або послуг у конкретному радіусі дій.

Перш за все необхідно визначити основні напрямки рекламної діяльності роздрібного книготорговельного підприємства: реклама видань, що у книготорговом асортименті; видань перспективного асортименту; реклама послуг; РР, у відповідності з рекламними бюджетом підприємства. Потрібно скласти тематико-фінансовий план пропагандистсько-рекламної компанії, в якому відобразити такі розділи, як остаточний план з розподілом обов'язків між учасниками, графіки проведення всіх рекламно-пропагандистських заходів (перелік робіт, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходів, із зазначенням термінів), план підготовки, випуску та распространенья засобів пропаганди та реклами (друкованих засобів, публікацій у пресі, передач по радіо і ТБ), загальний кошторис витрат на проведення компанії.


Квиток 16

1. Книготорговое бібліографування. Зміст.

Видавничо-книготорговое бібліографування - процес підготовки бібліографічної інформації для сприяння видавничої та книготорговельної діяльності - складова частина бібліографічної роботи видавництв та книжкової торгівлі. результатом такого библиографирования є створення посібників видавничо-книготорговельної бібліографії.

У процес підготовки біб. інформації входить:

 • біб. виявлення;

 • біб. відбір;

 • Предметизація:

 • індексування;

 • складання б. опису;

 • анотування;

 • реферування;

 • бібліографічна угруповання;

 • систематизація.

Бібліографічна інформація залежить від змісту, типу, форми, обсягу видань, враховується цільове і читацьке призначення.

1. Аналітичний етап: аналіз документа, з метою виявлення його тематики, цільового та итательского призначення, достоїнств і недоліків, опис документа, анотування, індексування, та предметизації.

2. Синтетичний етап: виявлення, відбір документів, угруповання бібліографічних записів для складання бібліографічного посібника:

 1. Підготовчий етап: на основі характеристик посібники розробляється його проект;

 2. 2-й етап: угруповання матеріалу, складання бібліографічного покажчика;

 3. Заключний етап: редагування, остаточне формування структури посібники, процес підготовки довідкового апарату.


2. Економічні методи управління у видавничих та книготорговельних підприємствах

Метод упр-я - засіб впливу суб'єкта управління на об'єкт упр-я (осіб, колектив, орг-я).

Класифікація методів управління:

1) За видами на упр. об'єкт: прямі (непоср. вплив) і непрямі (створюють умови). 2) За умовами організації: загальні (все орг-ції) і локальні (відділи). 3) За хар-ру прийняття рішень: одноосібні, колективні, колегіальні .. 4) За складністю ситуації: універсальні, специфічні. 5) За періодом впливу: довгострокові, короткострокові. 6) За частотою повторення: повторювані, единич-ні. 7) За цілеспрямованості: стратегіч-ські, тактичні. 8) По впливу **: організаційно-розпорядчі, економічні, соціально-психологічні.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-розпорядився. МЕТОДИ УПР-Я:

Їх исп-е грунтується на владі, їх ще називають адміністративними. Керуван. орган вирішує питання шляхом односторонніх владних приписів. Спираються як на переконання, і на примус. Хар-ни для командно-адмін. системи.

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПР-Я:

Явл. пріоритетними в рин. ек-ці. Надають непрямий вплив на волю учасників госп. деят-ти, з пом. ек. важелів стимулюють інтерес виконавця. ЕМ з пом. економіч. важелів утворюють ек. механізм господарювання пр-я - сукупність ек. важелів і стимулів, які включають фінансово-кредитні важелі, податки, систему цін і тарифів, засоби та методи матер. стимулювання, систему дотацій і т.д. (Відносини між сторонами регулюються договорами, контрактами, взаим. Зобов'язаннями, за порушення - штрафи). Сукупність ек. важелів та інструментів впливу утворять систему ек. методів:

- Методи держ. регулювання економіки,

- Методи, що діють на рівні пр-ємства,

- Методи матеріального стимулювання.

1) Методи держ. регулювання економіки:

1.Гос. програми. 2.Налогообложеніе (прямі н. - З доходу, непрямі н. - Надбавки на ціну).

3.Финансово-кредитна і банківська система. 4.Трудовое законодавство. 5.Ценовие обмеження (держ. тарифи на енергоносії, ж / д перевезення). 6.Протівомонопольние заходів (якщо пр-ті контролює 60% ринку, потрапляє під антимонопольний контроль, якщо 90% - обов'язкове розукрупнення).

2) Методи, які діють на рівні підприємства (методи самонастройки):

Методи самонастройки базуються на принципах: самофінансування (відшкодування поточних витрат, виплата з / п, задоволення соц.-побутових потреб за рахунок пр-я), самоорганиза-ції (свобода вибору і здійснення різних видів деят-ти), вільного ціноутворення, самостійного розподілу і исп-я прибутку, можливості исп-я финанс.-кредитн. важелів і конкуренції.

3) Методи матеріального стимулювання:

Матер. стимулир-е - система ек. заходів, яка обеспеч. матер. зацікавленість працівників у поліпшенні показників заг. пр-ва (з / п, премія, пільги, передача в собств-ть имущ-ва).

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПР-Я:

Реалізуються через роз'яснення завдань, цілей, воспитат. роботу (моральне стимулювання: исп-е прагнення чел-ка до самовираження, творчості, визнанню заслуг). Після розвалу СРСР їх мало використовують, необхідно їх відновлення для норм. внутр. клімату пр-я.

Усі методи тісно взаємопов'язані. Переважно ня криз исп-е економіч. методів не виключає исп-я організаційно-розпорядиться. методів і дає поштовх розвитку соц.-психол.м.


Квиток 17

1, «Книги в наявності і друку» (Russian Books in Print) - Національна інформаційна система. Загальна характеристика.

Система Books in Print - єдиний каталог друкованої продукції, що випускає майже всіма країнами Європи та Америки. У Росії з 1995 по 1999 р. 8 вип. 2 рази на рік в книжковому варіанті, після - 6 разів на рік на CD.

1. Мушу служити акумулятором інформації про всіх книгах виданих в Росії і представлених на ринку. 2. Повинен був сприяти створенню сучасного книжкового ринку. 3. Формувати розвиток оптової ланки та мережі роздрібної торгівлі. 4. Мав підвищити інформаційні зв'язки. Каталог формується на основі інформації отриманої від видавництв і книготорговельних організацій на безкоштовній основі.

Спочатку містив 4 розділи: книги в наявності, книжки у пресі, книги які плануються до видання, видають і книготорговельні організації. У 1,2 розділах інформація згрупована за видами літератури - 7 груп. З 2 випуску структурі відбуваються зміни: 2 перших відділу об'єднали («Книги в наявності і друку»). З 4 випуску - зарубіжні вид. в наявності і друку. З 2 по 5 не виділяються тематичні рубрики - записи в алфавітному порядку. З 6 випуску 29 рубрик, з 7 випуску нова тематична класифікація, містить 7 рубрик з 29 подрубриками. Авторські, тематичні і т.д. покажчики більше всього в 3 випуску. Бібліографічний опис: автор, назва, видавництво, рік випуску, обсяг, палітурка, формат, тираж або залишок, ББК чи УДК, ціна роздрібна, оптова ціна, стандарт упаковки, організація книгорозповсюджувач, коротка анотація, ISBN. З 4 випуску включений елемент час виходу у світ.

Електронний каталог виходить 6 разів на рік, з періодичністю 1 раз на 2 місяці. Розповсюджується у вигляді баз даних. Має пошуковий механізм за автором, назвою, видавництву, тематики, ключовими словами, видами видань, ISBN, нові надходження. У вигляді: на дискеті, електронною поштою, текстовий файл. Має сторінку в інтернеті (хоча б механізм).

На додаток до цього видання Російська книжкова палата і Book Chamber International з 2000 р. випускає інформаційний бюлетень - «Нові книги Росії» (щотижня в 2-х випусках: інформація про всіх книгах, які надходять у РКП).


2. Поняття і складові елементи господарського механізму книготорговельного підприємства.

Господарський механізм підприємства - це сукупність форм, методів та інструментів управління, під впливом яких здійснюється господарська діяльність і досягаються поточні та стратегічні цілі. Господарський механізм включає 3 складових його суть підсистеми: планування, економічних важелів і стимулів, управління. Кожна з підсистем має 4 рівня: державний, галузевий, регіональний, підприємства. З огляду на те яка підсистема і який рівень формується тип економіки. Командно-адміністративний, ринковий. Книготорговое підприємство відчуває вплив державного врегулювання в рамках системи заходів стосуються економіки в цілому, окремих сфер, секторів економіки господарюючого суб'єкта. Вплив держави різна методами, обсягами сфер діяльності. Закон РФ «Про сертифікації продукції та послуг», «Про захист прав споживачів». Структура господарського механізму на рівні книготорговельного підприємства: Організаційно-правові форми господарювання:

Методи управління. Це спосіб цілеспрямованого впливу на об'єкт управління з метою підтримки його стійкості в заданих рамках функцій і в процесі переведення з одного стану в інший. У практиці виділяють наступні методи управління: адміністративне (ад-прав), організаційно. - Розпорядча, економічні, соціально-психологічні. За видами впливу на керований об'єкт: прямий, непрямий, централізований, децентралізоване вплив. За формами організації: одноосібне, колегіальне, колективне.

Економічні важелі і стимули. Непряме вплив на волю учасників господарської діяльності. В основі економічних методів лежать форми реалізації економічних законів та економічних інтересів. Економічний механізм підприємства це сукупність важелів і стимулів включаючи фінансово кредитні важелі, податки, систему цін і тарифів, засоби і методи матеріального стимулювання, систему пільг і дотацій. Система економічних методів: Метод державного регулювання економіки, метод самонастройки підприємства з його ефект, метод економічного стимулювання.

Планування. Планування господарської діяльності предвидеться і готується на відомий період програм соціально-економічного розвитку книготорговельного підприємства і поза його підрозділів. Принципи планування: науковість, комплексність, безперервність, реальність, гнучкість. Методи планування: балансовий, нормативний, техніко-економічних розрахунків, економіко-математичний.

Матеріальне стимулювання. Це система економічних заходів, які забезпечують матеріальну зацікавленість працівників у поліпшенні показників суспільного виробництва.


Квиток 18

1. Система видавництв, що випускають навчально-педагогічну книгу.

Система російських видавництв і видають організацій, що випускають КПК, сучасна специфіка. КПК і перелік федерального комплекту. Універсальні та спеціалізовані видавництва. Спеціалізація видавництв на кшталт видань: наукові, навчальні, довідкові тощо Спеціалізація видавництв за віковими категоріями. Спеціалізація видавництв формою власності (держ., акціонерні, приватні); за місцем знаходження (центральні і периферійні). Університетські видавництва. Державні видавництва: Найстарішим вид. МДУ видає з 1765 р. Наукова, навчальна просвітницька література. Випускає серії: «Університетська бібліотека» мемуари, пам'ятники думки, твори вітчизняної та зарубіжної літератури. «Фізика: ідеї, досягнення, перспективи», «З духовного минулого Батьківщини», «Філософські читання», «Творча спадщина, видатні вчені університету». «Вища школа» з 1939 р. як «Рад. наука ». Випускає підручники практично з усіх дисциплін. Випускає підручники, навчальні посібники довідники. Серії: З історії вітчизняної духовності, Філософські портрети, Бібліотека філософа, Історія в особах. «Просвіта» з 1931? (1921, 1930 - створено при злитті вид.). Випускає підручники з усіх предметів, для початкової та середньої школи паралельні комплекти (підручник, довідкові та дидактичні матеріали, книга для вчителя і учня). Підручники та навчальні посібники для студентів вузів і технікумів.

Недержавні видавництва: Дрофа, Владос, МИРОС, Школа-просс, Аспект-прес і ін «Дрофа» з 1991 р. Всі підручники та навчальні посібники випускаються відповідно до гостами і остами. Випускає підручники, навчальні методичні та дидактично посібники, довідкові матеріали з усіх предметів шкільного циклу. А також супутньої навчальної літератури. Серії: На допомогу абітурієнту, Контрольні й перевірочні роботи, Шпаргалки. «Владос» з 1991 р. спеціалізоване видавництво, лише освітня книга для дитячих садів, шкіл, ліцеїв, вузів. Переважно з гуманітарних наук. Не видає книжки що входять до Федерального комплект. «МИРОС» З 1992 р. Не видає книжки що входять до Федерального комплект підручників, орієнтується на поглиблене вивчення предмета, випускає нестандартні за змістом і оформленням навчальні видання. Аудиторія 5-6 класи. «АСТ-Прес» з 1992 р. спеціалізується на випуску навчально-методичних посібників та навчальних програм. Переважають популярні довідкові навчальні видання в основному в серіях: Відкриття світу, Цікаві уроки, Мій перший словник. «Школа-Прес» з 1992 р. Основний напрям діяльності - видання 14-та провідних педагогічних журналів для вчителів, учнів, студентів та батьків. «Біологія в школі», «Виховання школярів», «Питання психології» і т.д. Видаються також підручники та навчальні посібники з біології та хімії що входять у федеральний комплект. Випускає дві серії: Коло читання: Шкільна програма, Школа абітурієнта: Навчися сам.


2. Поняття, класифікація та показники виміру товарних запасів і товарооборачиваемости. Фактори, що впливають на них.

Товарні запаси - це маса товарів що у сфері чи каналах товарного обігу і призначені для продажу. Товарні запаси впливають на величину витрат книготорговельного підприємства. Формування оптимального торговельного запасу. Норматив товарних запасів показує той розмір запасів, який необхідний книготорговому підприємству для організації безперебійної торгівлі.

Товарні запаси можна класифікувати по ряду ознак:

1. за призначенням: запаси текушего зберігання, сезонного зберігання, дострокового завозу.

2. за місцем зберігання: із. оптові, із. роздрібні, з. в дорозі.

3. по відношенню до розглянутого періоду: звітні та планові.

4. за розміром: мінімальні, максимальні, середні.

Показники виміру товарних запасів.

1. Абсолютні показник - вартісні, натуральні (кількість назв - кількість примірників). 2. відносні показники-показник забезпеченості товарообігу товарними запасами обчислюваний в днях.

Здн = сума товарних запасів на звітну дату одноденний товарообіг (Р1нд)

Р1дн = реалізація (Р) \ число днів (Д)

Здн = Тз * Д Р

Для розрахунку забезпеченості товарообігу товарними запасами в днях в майбутнім планованому періоді необхідно суму запасів розділити на одноденний товарообіг за планом майбутнього періоду.

Товарооборочиваемость - швидкість реалізації товарів. 2 показника.

1. Час товарного обігу. (Товар в днях - ТДН)

2. Коофициент оборотності (або товарний оборот числі оборотів). Показник кількості днів протягом яких був реалізований середній товарний запас.

ТДН = Тз (середня сума запасу) * Д Р

3. Товарооборачиваемости в числі оборотів. Показник скільки разів обернеться середній товарний запас за звітний період, чим більше число оборотів, тим менше товарного обігу.

Тоб = Р \ ТЗ

Тоб = Д \ ТДН


Квиток 19

1. Типи і види навчально-педагогічної книги.

Істрін і Шавурин запропонували типологічну схему в основу виділення типів і видів видань було покладено 4 основних критерії. Цільове призначення, Читацький адресу, Структура видання (залежно від цільового і читацького призначення), Характер інформації. 6 основних типів КПК.

1. наукові видання (це вид. утримуючі. відомості теоретичного наукового або прикладного характеру що сприяє подальшому розвитку науки. Види: монографія, зібр. тв. тематич. Збірник, сб. наукових праць, вибрані твори) - н. історичні видання, н. теоретичні видання, н. методичні видання.

2. Навчальні видання (це вид. Утримуючі. Відомості теоретичного наукового або прикладного характеру викладені у формі зручній для викладання, вивчення і засвоєння) - навчально-теоретичні (Види: підручник, навчальний посібник, навчально-наочне приладдя, практикуми), програмно-методичні (навчальні плани, навчальні програми, дидактичні матеріали, методичні посібники).

3. Інформаційні видання (це вид. Утримуючі. Відомості про опубліковані або неопублікованих виданнях. Види: бібліограф. Покажчик, реферативний покажчик, оглядовий покажчик) - держ. інформ. вид., науково-допоміжне вид., рекомендаційно-інформаційне вид.

4. Виробничі видання (це вид. Утримуючі. Відомості про професійну діяльність у будь-якій галузі знання. Види: видання з обміну досвідом, практичні керівництва).

5. Популярні видання (це вид. Утримуючі. Відомості містять відомості теоретичного або прикладного характеру викладені у формі зручній для масового читача. Види: популярні монографії та моноиздания) - навчально-популярні видання, популярно-просвітницькі, науково-популярні.

6. Довідкові видання (вид. що містить короткі відомості в тій чи іншій галузі знання не призначеної для суцільного прочитання) - енциклопедії, словники, довідники.


2. Аналіз роздрібної реалізації книготорговельного підприємства.

Товарообіг - основний показник господарської діяльності, економічного і фізичного руху. Товарообіг оптовий і роздрібний.

Аналіз роздрібної реалізації: Формула балансової ув'язки.

Запаси на початок + надходження = реалізація + інші вибуття + запаси на кінець періоду. Зн + П = Р + В + Зк

Роздрібний товарообіг це сукупність всіх показників.

Р = Зн + П-В-Зк

Зміст і методика аналізу роздрібної реалізації: оцінка виконання бізнес-плану в цілому і по окремих структурних підрозділах.

Аналіз ритмічності виконання плану реалізації за окремі внутріотчетние періоди.

Кр = сума фактичної реалізації за внутріотчетний період в межах плану планову суму реалізації * аналізований період

Аналіз динаміки роздрібної реалізації в діючих і порівняних цілях - мета виявити зміни обсягу роздрібного товарообігу в порівнянні з попередніми періодами.

Динаміка товарообігу у діючих цінах =

Динаміка товарообігу у порівнянних цінах =

Аналіз основних факторів, що впливають на суму реалізації товарів і методика їх оцінки. Вплив 3 групи факторів.

1. фактори пов'язані з ефективним використанням товарних ресурсів (на осн. Формули тов. балансу - вища).

2. фактори пов'язані з ефективним використанням трудових ресурсів

3. фактори пов'язані з ефективним використанням основних фондів - Аналізуються 3 методами:

1. метод підстановок (послідовна заміна доданків предшест. періоду на отчетн.)

2. метод різниць (порівняння з показниками бавовняні,. періоду)

3. інтегральний метод (визначення так зв. неразлагаемого залишку, кіт приписується якісному і кількісному показнику).


Квиток 20

1. Асортиментна роботу з КПК.

Зміст асортиментної роботи з КПК: формування асортименту та моніторинг готівкового асортименту. Значення і зміст бібліографічної інформації про видавничу репертуарі: система бібліографічних посібників в традиційному та електронних варіантах. Цент сучасної педагогічної бібліографії та підготовки видань є бібліографічний відділ державної наукової бібліотеки імені К.Д. Ушинського. Поточний облік педагогічної бібліографії підготовка інформаційних педагогічних видань. Джерелом є бібліографічний педагогічний покажчик «Література з педагогічних наук і народної освіти» виходить з 1950 р. раніше щоквартально, з початку 90-х р. відновлює діяльність видавництво «Педагогіка-прес», виходить 1 раз на рік. Інформація на сторінках газет і журналів: Вузівські вести, Університетська книга. Каталоги видавництв «Школа-прес», «Дрофа» та ін

Характеристика книготорговельних підприємств, які працюють із КПК. Універсальні, спеціалізовані та профільні підприємства. Мережа книжкових магазинів спеціалізованих видавництв. Специфіка асортиментної роботи з виданнями КПК за предметно-галузевим розділах, за типами і видами видань, за цільовим і читацьким призначенням, по котрий подає організаціям.


2. Поняття, класифікація, склад і показники витрат обігу книготорговельного підприємства.

Витрати - це виражені в грошовій вартості витрати виробниц факторів необхідних для здійснення підприємством своєї статутної діяльності.

Види витрат: Економічні (витрати включаемость до складу витрат обігу та фінансові витрати та витрати не включені до складу витрат обігу), Поточні витрати (економічні витрати + витрати на закупівлю товарів), Сукупні (поточні витрати + капіталовкладення в розширення відтворення основних фондів).

Класифікація витрат обігу:

1. По участі в освіті: чисті - це витрати що носять невиробничий характер (заробітна плата тощо), додаткові - ці витрати обумовлені витратами виробничого характеру, додаткові витрати (транспорт, навантаження, розвантаження тощо)

2. За способом віднесення на окремі товари і товарні групи: Прямі, Непрямі (переважають у книжковій торгівлі).

3. За складом: прості - витрати які можна розчленувати на види (заробітна плата), комплексні - ст. інші витрати.

4. За ступенем залежності зміни товарообігу: 1) Умовно-постійні - витрата сума якої змінюється: стартові - витрати які виникають при поновленні торговельної діяльності, залишкові - витрати, які підприємство має під час припинення діяльності. 2) Умовно-змінні - сума змінюється разом зі зміною обсягу товарообігу:

Пропорційно-змінні - змінюються в тому ж напрямку і темпі, що і обсяг роздрібного товарообігу. Тому і сума змінюється, а рівень залишається без змін.

Дегрессивно-змінні - зміна у досить меншій пропорції, ніж обсяг роздрібного товарообігу, тому їх рівень дещо не знижується зі збільшенням товарообігу зростає у зв'язку з його скороченням.

Прогресивно-змінні - зміни у відносно більшій пропорції, ніж обсяг роздрібного товарообігу, тому їх рівень незначно зростає із зростанням товарообігу і знижується внаслідок зниження його обороту.

5. за економічними елементами: Матеріальні, Витрати на оплату праці, Відрахування на соціальні потреби амортизація основних фондів, Інші витрати.

6. явні, неявні.

7. диктував - виникають в умовах обмежених ресурсів, коли в ім'я реалізації альтернативного рішення: а) доводиться обмежиться, б) або повністю відмовитися від вирішення. інкрементні (приростні) - мають місце в умовах прийнятого рішення про розширення діяльності підприємства за рахунок збільшення торговельної площі або в разі освоєння нового підприємства товарів.

Показники витрат звернення:

1. Абсолютний показник - їх сума за певний період часу обчислена в рублях.

2. Основний відносний показник витрат обігу виступає їх рівень який розраховується як відношення суми витрат обігу за певний період часу до суми товарообігу.

Уио = Сума іс товарообігу * 100%

Загальний рівень витрат обігу є рівень змінних + сума постійних на товарообіг * 100%

3. Показник економічності

Пе = планові витрати фактичні витрати

4.Еффект використання виробничих ресурсів ставлення товарообігу або прибутку до витрат обігу.


Квиток 21

1. Типи і види художньої літератури.

Типи літературно-художніх видань (виділено з урахуванням цільового і читацького назанчения):

науковий. Мета - філологічна оцінка твору хл, адресовано - професіоналам літературознавцям, філологам та інших Зовнішні ознаки - канонічний текст, всі варіанти, авторські редакції цього тексту, все мемуари і документальні джерела, величезний довідковий апарат (лише російські автори, не перекладні)

науково-масовий. Мета - популяризація як авторського тексту, а й знання про нього. Адресовано - кваліфікований читач. Зовнішні ознаки - докладний довідковий апарат наявність канонічного тексту.

масовий. Мета - популяризація хл як одного з видів мистецтв. Адресовано - широке коло читачів, який передбачає наявність елементарного художнього сприйняття. Зовнішні ознаки - відсутність довідкового апарату. Титульний лист і текст.

Види художньої літератури (виділено структурою і складом):

Зібрання творів - однотомне чи багатотомне видання містить частина значних творів одного автора щоб представити творчість в цілому. Бувають: Повні, Обрані, Неповні.

Збірник - ряд творів. Авторські (2 або більше одного автора, буває - жанровий, тематичний, хронологічний, підсумковий та інших), колективні (2 і більше авторів на тему, літературного напряму, жанру, присвячені певній літературній школі, перебігу, кружку та ін Бувають - альманах (жанри різні, одне літературний напрям, 2 і більше авторів), антологія (в сб. включені твори одного жанру), хрестоматія (ряд або частину творів які входять в один навчальний курс).

Моноиздание. Окреме видання одного автора. Різновиди: моноиздание з повним текстом, видання з скороченим (адаптованою текстом).


2. Поняття, види і методика розрахунку прибутку книготорговельного підприємства.

Прибуток - є вираз у грошовій формі чистий дохід від підприємницької діяльності отримується як різниця між сукупними доходами і сукупними витратами. Прибуток впливає на фінансове становище господарюючого суб'єкта.

Види прибутку:

 1. Валовий прибуток. Балансовий прибуток, прибуток від фінан. Госп. Діяльності.

 2. Прибуток від реалізації товарів. Розраховується як різниця між валовими доходами витратами обігу і податку на додану вартість.

ПР = ВД - ПДВ - ОІ

ТН = ІВ + ОП + П (торгова надбавка = витрати звернення + обов'язкові платежі та податки + прибуток)

 1. Операційні доходи і витрати (прибуток від іншої реалізації).

 2. Оподатковуваний прибуток

 3. Чистий прибуток (балансовий прибуток - податки та обов'язкові платежі)

Рентабельність книготорговельного підприємства і показник її оцінки.

Відношення суми прибутку до товарообігу.

Рт = П \ Т * 100%

Рт = П \ ТПЦ + ІВ + ВП * 100%

Показник рентабельності можна визначити в три групи:

 1. Показник рентабельності продажів.

Прибуток від Обсяг продажів * 100%; Прибуток від фінансової діяльності обсяг продажів * 100%; оподатковуваний прибуток обсяг продажів * 100%; Чистий прибуток обсяг продажів * 100%.

 1. Шляхом зіставлення прибутку до обороту, витрат чи ресурсів. Показник рентабельності капіталу (Рк).

Балансова (або чистий прибуток) сума активів по балансу * 100%;

Балансова (або чистий прибуток) середньооблікова чисельність працівників * 100%;

Балансова (або чистий прибуток) середньорічна вартість оборотних средст * 100%;

Балансова (або чистий прибуток) середньорічна вартість основних засобів * 100%;

чистий прибуток інвестований капітал * 100%

чистий прибуток власний капітал * 100%.

 1. Ефективність поточних витрат.

Балансова прибуток витрати звернення * 100%

Балансова прибуток Витрати на оплату праці * 100%

На суму прибутку впливають: товарообіг, валовий дохід, витрати обігу, операційні витрати і доходи, позареалізаційні доходи і витрати. У результаті аналізу визначається сума прибутку в результаті впливу кожного з факторів окремо.


Квиток 22

1. Система видавництв випускають літературно художню книгу.

Недержавні видавництва:

ЕКСМО - видання книг з 1993 року. Детективні та пригодницькі твори (Чорна кішка, Російський бестселер, Спецназ), Фантастика (Сталева щур, Знак єдинорога), Сентиментальні твори (Спокуса, Насолода, Голос серця), Світова класична література (Домашня бібліотека поезії, Зарубіжна класика, Російська класика 20 століття) .

АСТ - з 1992 року. Сентиментальні твори (Шарм, Чарівність, Пристрасть), Фантастика - відображає широкий спектр провідних напрямків сучасного розвитку цього жанру. (Вік дракона, Світи братів Стругацьких, Вік дракона. Хроніки), Детективи - (Російська бійня, Іронічний детектив), спільно з іншими видавництвами випускає сучасних російських письменників.

Терра з 1989 року. Випускає видання вітчизняної літератури включають як репринтні видання раніше виходили в Росії і за кордоном зібрань творів російських класиків наукового і науково-масового типу (Толстой, Гумелев), так і оригінальні зібрання творів (Лєсков). Видання зарубіжної прози представлені зборами творів (Кіплінга, Шекспіра). Видає твори популярних жанрів - історичну белетристику, фантастику, детективи. Серії: Велика бібліотека пригод та наукової фантастики, Скарби світової літератури, Таємниці історії в романах повістях і документах.

Олма-пресс засновано в 1991 році. Детективи (Особа страху), сентиментальний роман (Купідон), класичні твори світової літератури (Бібліотека класичної поезії), твори сучасних вітчизняних письменників (Імена).

Вагриус з 1992 року. Випускає твори художньої, дитячої, науково-популярної, документально-публицестической літератури, мемуари. Детективи (Правосуддя по-російськи, Честь і сила, Чоловіча справа), сентиментальний роман (Афродіта, Подарунок Афродіти), випускає кращі твори сучасних прозаїків як зарубіжних так і вітчизняних (зібрання творів Лимонова, Вознесенчкого, серії - Сучасна російська проза, Жіночий почерк, Нова російська проза. Серія мемуарів - Мій 20 століття.

Державні видавництва:

Наука зберегла своє значення у випуску науково - коментовані видань творів світової класики художньої літератури. Триває підготовка і випуск видань наукових зібрань творів (Пушкіна, Блока, Некрасова).

Художня література - як раніше продовжує випуск коментованих видань зібрань творів, різноманітні збірники і моноиздания. Серія - Бібліотека світової літератури.


2. Структура соціологічного дослідження.

Соціологічне дослідження містить у собі 4 основні стадії: підготовка, проведення, обробка та аналіз.

На стадії підготовка, розробляється програма соціологічного дослідження та календарний план проведення робіт. Програма соціологічного дослідження (її методична частина) включає: визначення проблеми дослідження, вибір об'єкта і предмета дослідження, формулювання, мета і завдання, інтерпретацію понять (основні поняття в анкеті мають бути інтерпретовані, слова повинні розумітися), системний аналіз об'єкта і постановку робочої гіпотези ( припущення про результати дослідження). У процедурної частини програми передбачається визначення методу дослідження та розрахунок вибіркової сукупності.

На стадії проведення, проводитися інструктаж інтерв'юерів і анкетеров, збір первинної інформації та контролю за проведенням дослідження.

На стадії обробка проводитися вибракування даних, складання аналітичних таблиць та обрахунок отриманих даних.

На стадії аналіз - аналізуються складені таблиці, і складається звіт, наданий замовнику.


Квиток 23

1. Типи і види дитячої книги.

Дитяча книга як оригінальний тип книги. Основні типи і види видань для дітей.

 1. літературно-художні видання для дітей - моноиздания, збірники, зібрання творів.

 2. науково-популярні книги для дітей - (науково-позновательная) АСТ-Юний натураліст, Цікава біологія.

 3. Довідкові книги для дітей - енциклопедії, словники, довідники. Переводлние лецензірованние видання. Енциклопедія для школярів «Дитячий Плутарх», «Великий енциклопедичний словник школяра».

 4. Ділова література - з організації дитячого дозвілля. Ігри та розваги.

 5. Образотворчі видання. - Кн. Іграшки, панорамки, розкладачки, розмальовки та комікси.


2. Класифікація соціологічних методів збору інформації.

У практиці соціологічних досліджень виділяються три основні методи збору інформації: опитування (один з найбільш широко використовуваних методів), спостереження та аналіз документів.

Метод опитування дозволяє отримати інформацію про думках, оцінках і наміри людини, як заочно, так і безпосередньо. За процедурою опитування може бути індивідуальний і груповий, за формою проведення - усний та письмовий, за способом комунікації - особистий і заочний. Залежно від конструкції питань - відкритий (всі варіанти відповідей дає респондент) і закритий (відповідає сам). В основі лежить опитувальник, анкета. Способи анкетування: поштове, пресове, раздаточное.

Спостереження - метод збору первинної інформації про досліджуваному об'єкті шляхом безпосереднього вивчення соціального явища в природних умовах. Об'єктом спостереження можуть бути окремі індивіди і групи, їх діяльність, залежність між індивідами і групами, обстановка. Розрізняють польове і експериментальне спостереження, включене і включене і т.д.

Метод аналізу документів базується на вивченні документальних джерел. Розрізняють традиційний аналіз документів (розмаїття розумових операцій спрямованих на інтерпретацію які у документі відомостей з певної точки зору прийнятої дослідником у конкретному випадку, недолік - суб'єктивність думки документ) і контент-аналіз (метод угруповання текстів, використання стандартизованих показників, для пошуку, обліку і підрахунку масовості тих чи інших показників тексту. Відповідальні на прості питання: Що?, хто?, кому?, і з яким результатом?), (спочатку вивчаються легко підраховувані ознаки, властивості документа, які відображають суттєві сторони змісту документа, таким чином результат об'єктивніший), кожен з яких має свою специфіку та особливості.


Квиток 24

1. Система видавництв випускають дитячу книгу.

Видавництво «Дитяча література» засновано в 1933 році. Випускає літературу для всіх вікових груп. 40 назв на рік близько 600 тис. екз. Найбільш відомі сери - Мої перші книжки, Книга за книгою, Читаємо самі. Бібліотека світової літератури для дітей, Шкільна бібліотека (для шкільного і позакласного читання). Серія з організації дитячого дозвілля «Знай і вмій». Сучасний стан 2% ринку.

Видавництво «Малюк». Дошкільний і молодший шкільний вік. Книжки-розкладачки, панорамки, вирубки. Сучасний стан 3% ринку.

«Махаон», «Самовар» серія «Бібліотека шкрльніка», «Карапуз», «Біле місто», Росмен, Ексмо серія «Дитяча бібліотека», «Бібліотека пригод» «Всесвітня дитяча бібліотека», АСТ.

«Росмен». З 1992 року. Випускає книжки для дітей різного віку. 10% ринку дитячої літератури. Випускає книг усіх типів. Специфіка - маленькі серії або бібліотечка одного автора. Співпрацює з Г. Остером, Е. Успенським. Серії класичних дитячих письменників, Читаємо у школі і вдома. Казки в оформленні Васнецова, Сутеева. Випускає також книжки іграшки, розмальовки, подарункові набори. Науково популярну літературу для учнів. Серія «Ілюстрована світова історія», № Загадки землі ». Довідкова література всі види. Дитячий енциклопедичний словник. Довідники по шкільних предметів.

Видавництво «Махаон». 6% ринку дитячої літератури. З 95 року. Література всіх типів, акцент на казки. Науково-популярна серія «Хочу все знати», довідники та енциклопедія «Від А до Я про все на світі». Изоиздания, комікси за мультфільмами У. Діснея.


2.Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік предстовляет собою упорядковану систему збору, реєстрації та обощения інформації. Він організовується в рамках окремих господарюючих суб'єктів, є суцільним і безперервним, суворо документований, використовує спеціальні прийоми і способи обліку.

Предмет б. у. - Відображення стану та руху майна, джерел його утворення та результатів діяльності господарюючого суб'єкта.

Метод б.у. - Сукупність способів і прийомів, за допомогою яких пізнається предмет (об'єкти) бух. обліку.

Метод б.у. включає в себе такі способи і прийоми, які прийнято називати елементами методу:

 • документація;

 • інвентаризація;

 • оцінка;

 • калькуляція;

 • рахунку;

 • подвійний запис;

 • баланс.

Документація - письмове свідоцтво про досконалої господарської операції або про право її здійснення. Кожна господарська операція оформляється документально. Документ служить лише підставою для фіксування операцій, але й способом первинного спостереження та реєстрації. Докум-я дає можливість проводити документальні перевірки, забезпечує збереження майна.

Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичної наявності майна в натурі з даними обліку.

Оцінка - спосіб, за допомогою якого господарські кошти отримують грошове вираження (базується на фактичній собівартості)

Калькуляція - спосіб обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції в цілому і по окремих статтях.

Баланс - як засіб б.у. відображає стан майна і зобов'язань в подвійній угруповання в грошовому виразі на певну дату, як правило, на перше число наступного за звітним періодом. Баланс (рівність 2-х чаш) - двостороння таблиця, ліва сторона = правою. Ліва сторона відображає стан майна (актив), права - зобов'язання (пасив). Кожному виду майна / зобов'язання обов'язково відведена стаття балансу, на підставі яких розносяться залишки (початкове сальдо) по рахунках б.у.

Рахунки - бухгалтерські документи, на яких згруповані і відображені господарські операції. Ліва частина рахунки іменується «дебет», права - «кредит».

Подвійна запис - відображення господарської операції на двох взаємопов'язаних рахунках за дебетом одного і кредитом іншого (контроль за правильністю ведення обліку)


Квиток 25

1. Система типів і видів видань мистецтвознавчої літератури, изоизданий, нотних видань.

Типи і види видань мистецтвознавчої літератури. Переважає 10 типів.

 1. наукові видання - результати теоретичних чи експериментальних досліджень. Монографії, збірки авторські та колективні зібрання творів або видатних діячів. Видавництва «Наука», «Мистецтво».

 2. науково-популярні видання - теж як і наукова, але викладено у формі доступній для розуміння непідготовленим читачем. Навчальні видання - система відомостей наукового і прикладного характеру викладені у формі доступній для навчання. Виходять підручники та навчальні посібники, короткий історичний аспект для школярів, навчально-методичні посібники - курс лекцій, навчально-наочні посібники.

 3. Довідкові видання - відомості наукового або прикладного характеру розташовані в порядку зручному для їх швидкого пошуку. Енциклопедії, словники. «Енциклопедія. Музика »вид. БРЕ.

 4. Науково-інформаційні видання - містить короткі відомості про опубліковані і неопубліковані виданнях з мистецтва. Книжкова палата-відділ. Книжковий огляд - сигнальний примірник. «Бібліографія искуссив».

Серія «Життя в мистецтві» вид. Мистецтво. Випускається з 1967 року. Це біографічна серія в ній більше 150 видань. До 90 року виходило 5-7 видань на рік, зараз 1 видання на рік. Присутні вступні статті, примітки, список ілюстрацій. Для підготовки серії створена спеціальна редколегія. У серії виходять науково-популярні монографії, підготовлені мистецтвознавцями, іноді історичні романи, іноді белетризованій біографії. Тематика ділиться на 6 розділів: життя і творчість російських та зарубіжних художників, скульптори і архітектори, актори російського та закордонного театрів, драматурги, меценати, композитори. Серія відкрита і триває.

Изоиздания: книжкові (альбом), листові вид-я та художні ілюстрації в друкованих виданнях. Альбом - 2 різновиди: текст + ілюстративний ряд, вплетена в тканину тексту, збірка репродукцій - альбом - каталог «Держ. Ермітаж ». На початку виступає стаття наукового, науково-популярного і популярного характеру - рівень визначається поруч ілюстрацій.

Художні альбоми: персональні і загальні.

Листові видання: плакат, репродукція, естампи (відбиток з авторського примірника литографском камені), листівки.

Нотні видання. Основні види і типи. Типізуються по ряду ознак, в тому числі: За цільовим призначенням (наукові, навчальні, концертні). За читацьким адресою (для професіоналів та напівпрофесіоналів). За складом (зібрання творів, збірники, моноиздания).


2. Товарні властивості та якості бук.книги.

Споживча вартість розуміється як суспільна корисність речі, здатність задовольняти будь-які людські потреби. Щоб стати споживною вартістю, товар повинен протистояти природної потреби, предметом задоволення якої він є. Бук.книга, яка виступає в якості споживчої вартості, є корисна для суспільства книга, яка повернулася в товарний обіг і має сукупністю товарних властивостей і якостей, які дають їй можливість задовольняти певні соціальні потреби. Бук.книга як споживча вартість представляє собою як би суму різних споживчих вартостей, що відповідають елементам кожної книги та утворених у сфері нематеріального і матеріального виробництва і в сфері споживання. Згідно з властивостями і якостями товарів їх можна розділити на групи, потрібні покупців. Споживчі властивості речей пред'явлені на ринку в процесі товарної пропозиції, виступають як товарні властивості. Товарні властивості книжки можна розділити на просторові, що утворюються в сфері матеріального виробництва і організують її форму, і тимчасові, що утворюються в сфері обігу і споживання і несуть на собі відбиток свого часу. Товарні властивості можуть бути постійними і змінними. Постійні - властивості книжки, якими вона володіє як продукт виробництва (зміст твору, книжковий блок, характер художнього оформлення та поліграфічного оформлення). Змінні - існуючі книжки тільки в певний момент її товарного обігу (категорія "новинка", "уцененная книга" та ін.) Товарні якості книжки екземплярності, вони відносяться до одного конкретного примірнику із усієї збереженої маси тиражу (автограф письменника, власницький палітурка, ступінь зношеності). Товарні якості дають можливість властивостями бук.книги проявитися у вигляді своєрідної споживної вартості конкретної товарної одиниці.


Квиток 26

1.Тип і види природничо-наукової і технічної книги.

Основним документом є галузевий стандарт ОСТ 130-97 «Видання терміни та визначення". Вся література ділитися на 12 типів видань за цільовим призначенням, на 60 видів за типом інформації. Типи:

Наукові видання призначаються науковим працівникам, містять результати теоретичних чи експериментальних досліджень, включають публікації історичних та інших документів, що є джерелами для подальших досліджень. Монографія - найпоширеніший різновид, містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми і належить одному або дек. авторам. Збірники праць складаються з окремих робіт різних авторів, тема не висвітлюється в цілому, а розглядається щодо окремих аспектів з різних точок зору. У препринтів мат-ли попереднього характеру для вузького кола фахівців.

Навчальні видання містять систематизований. відомостей наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для викладання та вивчення. Підручник - обов'язкове вивчення видання, що містить систематичний виклад навчальної дисципліни точному соответсвтии з програмою курсу. Навчальний посібник необов'язково для вивчення.

Виробничі видання призначені для використання у сфері виробництва та охорони здоров'я, містять конкретні практичні відомості. Практичні посібники - роз'яснення сутності виробничих процесів, опис принципів дії, пристрої, обслуговування обладнання. Практичні керівництва високо нор. Виробничі монографії висвітлюють певну проблему. Є виробничі плакати, технічні альбоми та атласи, видання з обміну досвідом, нормативно-виробничі видання, стандарти (єдині якісні показники і вимоги), технічні умови (обмежена сфера дії), нормальний (детально характеризують продукцію), керівні технічні матеріали, инстркции, технічні каталоги, пам'ятки, прейскурант.

Довідкові видання - акумуляція і систематизація накопичених фактичних даних, найвищий ступінь узагальнення. Енциклопедії (наукові, виробничі, науково-популярні) - в основні відомості у вигляді коротких статей, в алфавітному або систематичному порядку. Виробничо-технічні довідники (спеціаліста, тематичний, нормативний) . Науково-техніч словники (тлумачні, термінологічні, тезаурус, біографічні, мовні).

Науково-популярна - розширення політехнічного кругозору. Серійні і несерійні. Серія «ЖЗЛ»;

? видання для дозвілля - книжки з форм самодіяльної творчості і різних захоплень. Домоведення, садівництво, авто


2. Організація складських технологічних процесів.

Склад - спеціально обладнане місце для утримання товарів на всіх стадія руху матеріального потоку. Функції складу: тимчасове розміщення і зберігання матеріального запасу, перетворення матеріального потоку, забезпечення логістичного сервісу в системі товароруху. Класифікація складів оптового підприємства: Отсортировочно-розподільний (велика партія на дрібні), транзитно-перевалочний, склад сезонного зберігання, склад дострокового завезення, склад накопичувальний. Технологічне вимогу до складів: повинен відповідати вимогам оптимізації і раціонально технологічної оптимізації. Складське приміщення 4 групи: основного виробничого призначення, допоміжні (піддони), підсобно-технічні (машинне відділення), адміністративні і побутові. Технологічне устаткування складу: стелажі: поличні, клітинні, ящикові, каркасні, гравітаційні; піддон (пристрій для формування вантажних пакетів): плоскі, стоічние, ящикові. Підйомно-транспортне обладнання: вантажопідйомні машини і механізми, транспортують машини та устаткування, вантажно-розвантажувальні машини. Упаковка: пакувальні матеріали, тара (транспортна і споживча, заставна і інвентарна, одноразова і поворотна, розбірна і складна і нерозбірна, герметична і негерметичная. На оптовому складі здійснюється повна передпродажна підготовка. Для поліпшення рентабельності слід логістично вірно місце розташування цього складу. Правильно організувати структуру приміщення. Визначити які приміщення для тимчасового зберігання товару, які для тривалого. Стандартизувати і автоматизувати технологію обробки товару (для зниження вартості робочої сили).


Квиток 27

1. Книговедческие особливості видань по техніці.

Комплекс технічного книги охоплює видання по галузях важкої та легкої промисловості, енергетика, радіоелектроніка, обчислювальна техніка, машинобудування, транспорт, будівництво. Щорічно видається близько 1000 назв технічно книг і брошур, в основному малотиражні видання, не призначені для продажу. Даний комплекс літератури відкривається розділом: книги загальногалузевий тематики, з розділу загально технічної книги. Техніка, Промисловість, Література з енергетики, Радіоелектроніки, Літ. За автоматизованої і обчислювальної техніки, Машинобудування, технологія машинобудування і металообробка, Транспорт, Будівництво споруд та реконструкція об'єктів, Техніка, технологія, матеріалознавство, Побутове обслуговування населення, торгівля, домоведення, Енергетика.

Читацька аудиторія величезна (розширюється завдяки исп-ю техніки в побуті). «Будинок техніч.кнігі», спец. Відділи у маг-нах (малих - лише ТК масового попиту). Позамагазинної форми реклами - спец.ж-ли, Інтернет.


2. Устаткування книгарні.

Три методи торгівлі: через прилавок, самообслуговування, торгівля за зразками. Розміщення торгового обладнання: трек (петля), решітка, комплексний (обидва типу). Поняття комплексного оснащення книжкового магазину - оснащення «під ключ». Взаємозв'язок між принциповою концепцією книжкового магазину та його оформленням. Основні елементи оформлення книжкового магазину: вивіска, освітлення, вхід в книжковий магазин, двері. Устаткування торгового залу: хвіртки і турнікети, огородження, візки, стелажі та інші. Меблі торгового залу. Це меблі для викладки та демонстрації товару: стелажі, стійки, вертушки, гірки, прилавки, касові модулі. Це має відповідати середньому антропологічному зростанню населення: по Москві це - 175см, середній стелаж має бути вище не більше ніж на 15 см. В іншій країні, наприклад, у Фінляндії, де середній зріст вище і обладнання відповідно може бути вище. При розкладці товару слід враховувати те, що тягнуться дуже високо і низько накланяться не зручно для покупця. Меблі повинні бути екологічно чистою, щоб люди, які перебувають довго в приміщенні магазину відчували себе комфортно. Якщо це магазин для дітей меблі повинна бути міцною, без гострих кутів. Інтер'єр: ні що не повинно дратувати покупця (кольори, запахи). Ширина проходів не менше 170см., Відстань між прилавком і стелажем не більше 120см., Щоб продавець менше втомлювався. Магазин має визначити чиє устаткування стояти в залі власне чи постачальника товару (хто буде розпоряджатися його заповненням). Обладнання для підсобних приміщень. Обладнання для маркування товарів. Принтери етикеток. Ручні, стаціонарні та бездротові сканери, термінали збору даних. Пакувальне обладнання. Розрахунково-касові вузли. Електронне торгове обладнання. Системи захисту від крадіжки товарів.

Квиток 28

1. Книговедческие особливості видань з природничих наук.

Значна частина видань малотиражна, поширюється по своїх каналах. Щороку 4000 назв. Своєрідним вступом до природознавство служить комплекс видань з питань науки, наукознавства, кібернетики, семіотиці, інформатики. Література за фізико-математичних наук: Математика, Механіка, Фізика, Астрономія, Хімія; Науки про землю, Біологія, Ботаніка, Зоологія.

Малотиражні, але об'ємні видання. Велика кількість теоретич. мат-ла. Має тривалий термін реалізації, вимагає доп. стимулювання збуту. Позамагазинної форми рекл. - Спец.ж-ли, на стендах в НДІ. «Академкнига».


2. Обслуговування покупців.

Базовий рівень книготорговельного обслуговування, можливість паркування, підтримання чистоти, комфортна внутрішнє середовище з контрольованим температурним режимом. Автоматичні двері. Туалетні кімнати і фойє. Оперативне обслуговування в касі. Привітний персонал. Система оповіщення відвідувачів. Спеціальні послуги. Це частина бізнес процесу роздрібного підприємства. У це організація роздрібних товарів у книжковому магазині. Система обслуговування покупців передбачає вплив на покупця вже при вході показувати товар, залучати, пропонувати додатковий спектр послуг. Важливо правильно організувати рух купівельних потоків, асортимент, викладку (правильну класифікацію), консультацію, комфорт і зручність для покупців (кафе, телефон, комп'ютерний зал, кімната для дітей).

Вимоги до продавців: Симпатичні особи, охайна форма, вміння спілкуватися (культурний рівень, витримка). Мета продавця кожного відвідувача зробити потенційним покупцем.


Квиток 29

1. Система видавництв, що випускають суспільно-політичну книжку.

За місцем у книговиданні видавництва ділять на великі і дрібні, центральні ми місцеві, державні та приватні і т.д.

«Республіка» (1919 р. «Комуніст», «Госполитиздат», 1963р. «Политиздат», з 1991 р. «Республіка» (держ. издат-во). У радянські часи - монополіст у виданні книг про Леніна, Маркса, їх праць. З 1991 р. займається випуском книг з історії, філософії, економіці, політиці. Найбільш відомі серії: «Мислителі XX століття» та «Бібліотека етичної думки». 2 проекту: повне зібрання творів Розанова (вийшло 12 з 14 томів), твори Мережковського і А. Білого.

«Думка» (1930 р. «Соцекгіз», з 1963 р. - «Географгиз» і перейменований в «Думка») репертуар: історія, право, філософія. Найвідоміша серія - «Філософська спадщина» (с1963 р. понад 130 томів). Двічі видавали твори Соловйова (18 томів + додаткові) і Ключевського (9т.), а також збірка творів Лосєва (6 томів).

«Прогрес»

«Фінанси та статистика»

«Економіка» (АТ): серії: «Економічне спадщина», «Економічні лаурята Нобелівської премії» + «Еконоіческая енциклопедія».

«Юридична література» (знаходиться у віданні президента РФ)

«Міжнародні відносини» (1957 р. - издат-во МГІМО, потім госуд-е). серії про спецслужбуж, «Історія зовнішньої розвідки» (6 т.), «Історія російської Америки» (3т.).

 1. Група універсальних видавництв:

Академиздатцентр «Наука» (1922 р. - издат-во АН СРСР, у 1963 р. + вид-во восточ.літ-ра = «Наука»). Серії: «Літературні пам'ятники», «Пам'ятки письмености сходу», «Пам'ятки історичної думки», «Пам'ятки психологічної думки». Чимало видань, що продовжуються: «Повне собр.русских літописів». Колективна монографія «Історія Європи». «Історія держ. Російського »(12 т.)

«Велика Російська Енциклопедія»: «Радянська історична енциклопедія», «Міфи народів світу» (2 т.), «Християнство» (3 т.), «Історія Росії до 1917 р. (3 з 5).

«Молодь»: військова література

«Патріот»

«Молода гвардія»: «Життя чудових людей»

«Мистецтво»

 1. Група Вузівських видавництв:

Видавництво РДГУ

Вид-во С-Пб. Університету.

Вид-во Московського Університету

4. Альтернативні видавництва:

«Инфра - М»: економіка, право, серії: «Вища освіта», «Словники Инфра - М».

«Дело»

«Норма»

«Юрист»

«КНОРУС»

«Вісь 89»

«Зерцало»

«Юрайт»

«ЕКСМО» (серія «Антологія думки»);

«АСТ»

«Терра» (історія, релігія, військова історія)

«Пітер»

Видавництва релігійних організацій: «Ліствиця», «Сатіс'», «поломников», «Софія», «Сфера», (ізотер), «Істинне життя» (католицьке)


2.Мир книготорговельного бізнесу: суб'єкти, конкуренти, покупці, середа.

Сучасний книжковий ринок і його характеристика. Число покупців на книжковому ринку. Зниження попиту на книжкову продукцію. Основні канали в книжковій торгівлі. Характеристики конкуренції. Концентрація та монополізація. Триваюче розширення асортименту великих книготорговельних підприємств. Основа цього процесу - відкрита модель «видавництво - книготорговое підприємство - споживач», побудована на основі єдиних стандартів електронного обміну даними.

Ринок - ек. відносини, связ.с обміном товарів / послуг, в результаті кіт. формується попит, пропозиція і ціна. Ринок кн. продукції: міждержавний, зовнішній, регіональний, міжрегіональний.

Кн. - Товар вторинної потреби, її потребит.качества повинні відповідати попиту.

Попит: 1) Твердосформулірований, 2) Альтернативний, 3) Імпульсний. З 91 р. - зниження попиту на книги. 14% частка активних пок-лей (1-5 кн. В рік), 40% не мають можливості. Більше 70% - покупці-споживачі, крім того-бібліотеки. 1 / 3 пок-лей купує 2 / 3 асортименту.

Канали распр-я: оптова і розн. торгівля.

Альтернативні канали: кн.клуби, Інтернет.


Квиток 30

1. Типи і види суспільно-політичної книжки.

Типологія видань по ОПК за цільовим призначенням, читацького адресою, матеріальної конструкції, періодичності, знакової природи інформації та ін

За цільовим призначенням - вид. наукові, нп, масового, навчального, виробничо практичного, довідкового, офіційного типу. Переважаючий тип ОПК - науковий.

Видова класифікація видань КПК всередині типів за призначенням і структурі основного тексту (монографії, збірники, зборів тв., Документальні видання, підручники навчальні посібники, навчально-методичні посібники, енциклопедії, словники, довідники тощо). Найважливіші енциклопедії ОПК: «Радянська історична енциклопедія» в 16 т. (67-76гг.), «Філософська енциклопедія» в 5 т., «Нова філософська енциклопедія» в 4 т., «Міфи народів світу» в 2 т., « Історія Росії »в 5 т. (не завершена),« Військова енциклопедія »у 8 т. і т.д.

Серійний принцип організації випуску ОПК. Найважливіші серії: Повне зібрання Російських літописів (з 1841р. Видавництва »ЯРК» 40 т.), Листи й папери Петра 1 (13.т.), Історичні записки, Археографічний щорічник, Літературні пам'ятники, Пам'ятники письменності Сходу. Спеціалізовані серії: Філософська спадщина (вид. «Думка», вийшло 130 т.), Пам'ятки історичної думки, Історія естетики у пам'ятках і документах (вид. Мистецтво з 73г. Вийшло понад 70 т.), Пам'ятники філософської думки (вид. Наука з 79г.) і т.д.


2. Товарна класифікація бук.товаров, її принципи.

Класифікацією називається система понять, представлена ​​у вигляді схеми або ієрархії. Документальною основою товарної класифікації у книжковій торгівлі є скорочений варіант "Єдиної схеми класифікації літератури для книговидання в СРСР" (1977). Цей документ застосовується в бук.торговле при роботі з вживаної книгою (виданій після 1946р). При класифікації бук.книги необхідно враховувати її історизм.

Прийнято дві товарні класифікації бук.изданий - типо-видову та хронотипическая (за часом видання).

Основні класифікаційні катагории типу бук.изданий збігаються з класифікацією творів друку і включають книги, брошури, листові видання, газети, журнали.

Типо-видова класифікація відображає склад бук.ассортимента з урахуванням уявлень про види книжкової продукції, що існували в різні періоди книговидання. У зв'язку з цим вона багато в чому відрізняється від сучасних класифікацій вид. продукції ухваленій у книговедении. Вона враховує і ті товарні групи, які зустрічаються лише тоді в букіністичної торгівлі: рукописи та рукописні книги, псевдоиздания, Рекомплект (конволюте, підшивки, аллігати), образотворчого мистецтва (лубки, літографії, гравюри і т.д.).

Хронотипической класифікацією бук.книги називається така товарна угруповання видань, в якій книжки отримують своє класифікаційне місце залежно від часу їх видання. Відповідно до цієї класифікації бук.книги діляться на антикварні книги (рік изд.1564-1850), старі книги (рік изд.1851-1945) та вживані книжки (з 1946).


Квиток 31

1. Класифікації, застосовувані у видавництвах і книжкової торгівлі

У роки монополізму в Росії вся книжкова торгівля працювала за єдиним класифікатором - скороченою формою універсального видавничого класифікатора (ЕКЛ). Такі класифікатори як УДК і ББК були предметом суто бібліотечним застосовувалися видавництвами для того, щоб допомогти бібліотекам розставити їх на своїх полицях.

У 65г. Була прийнята Єдина Схема Класифікації літератури в кн. торг. У 67г. 3-тя редакція цієї схеми. У 77г. опубліковано єдина схема класифікації літератури в СРСР. ЕСКЛ. У 86г. 2-а редакція, нею користуються до цих пір, хоча й застаріла. 50 розділів зібрані на кілька комплектів, 5 рівнів деталізації - розділ, підрозділ, рубрика, підрубрика - всього 2700 поділок.

У ринковій ситуації подолано монополію не тільки на торгівлю, а й на внутрішню організацію і технологію обслуговування покупців у різних групах книжкових магазинів і роздрібно-оптових об'єднань. Російська книжкова палата, ТД «Бібліо-Глобус», Центркніга, а надалі і ВІНІТІ запропонували свою версію книготорговельної класифікації, розробленої на основі УДК. Книготорговое підприємство МАЙСТЕР-КНИГА, використовуючи зарубіжний досвід, розробило свою торгово-бібліографічну класифікацію і активно її використовують у своїх книжкових магазинах, як мережевий продукт. 9 розділів. Класифікація дозволяє управляти 3 потоками: інформаційний, товарний, фінансовий. 1.Худ.літ.2. Літ. для дітей та юнош.3. Літ. Для середньої школи, абітурієнтів. Педагогіка. 4. Будинок, Побут, Дозвілля. 5. Прикладні науки. Техніка. Медіціна.6. Природничі науки. Математика. 7. Суспільні науки. Право. Економіка. 8. Гуманітарні науки. Релігія. Мистецтво. 9. Спеціальний розділ.

Свої робочі таблиці (системи довідників), розроблені на основі старої (радянської) схеми ЕКЛ, для власних книготорговельних підприємств застосовує «Московський будинок книги». Бібліографічна інформаційна система Московського Будинку книги включає три види довідників: види товару, види видань за цільовим призначенням та класифікаційний довідник за тематикою літератури. Безперечною перевагою системи є сумісність з класичною УДК, для чого були розроблені порівнянні коди скороченого варіанту УДК і кодів довідника тематичної класифікації. Працює забезпечується спеціальними електронними таблицями відповідності. Перелік інших схем розстановки книжок на торгових залах книжкових магазинів і на оптових базах можна було б і продовжити. Творча думку книготорговців працює активно, спираючись на власний досвід і розмах книготорговельної справи.

Однак все більш очевидним стає, що в книжковій торгівлі необхідні зміни і корпоративні рішення, в тому числі і в частині створення підходящого для галузі класифікатора. Сьогодні група фахівців у рамках державного проекту Єдина інформаційна платформа для видавництв, книжкової торгівлі і бібліотек розробляє корпоративну версію і намагається подолати інформаційний дисбаланс у роботі всіх книжкових ланок. Як нам стало відомо на початку наступного року можлива поява першого колективного класифікатора.  

2. Політика збуту в системі кн. маркетингу

Ринкові. модель ек-ки представлена ​​2 типами ринок:

Ринок продавця - пріоритетне становище зан. продавець товару. Пр-во орієнтується преимущ-но на свої можливості, і менше-на попит. (Адм.-командна система, перекоси попиту і проп., Відсутність конкуренції).

Р. пок-ля - пріор. підлогу. зан. пок-ль. Пр-во товарів будується в зависнув. від його потреб і потреб. (Безжальна конкуренція).

Система р.пок-ля зажадала наук. розробки = теорія маркетингу. Нею робота будь-якої фірми складається з: тов. політики, цінової пол-ки, збутової пол-ки, пол-ки стимул-я збуту.

Збутова політика - способи інтенсифікації просування та продажу товарів. (Кн. прод-я движ. По кан. Рас-я).

Канал розподілу - сукупність юр.осіб, що забезпечують або способств. передачу права соб-ти на товар на шляху його движ-я від виробника до споживача.

КР виконує 3 ф-ції: 1) укладання угод (договорів); 2) виконання зобов'язань за договорами; 3) товаро-рух. Вони становлять обрій. (Дог.соглашенія юр.осіб, не завис. Один від одного) і вертик. системи (сущ. ек. зави-ність між учасниками угоди).

3 види вертик. систем: 1) Корпоративна - 1 член системи явл. власником інших. 2) Договірна - є дог. про співпрацю. 3) Керована - 1 з членів має право контролю.

СБ пол-ка зв. з процесом товародві-вання - физич. переміщенням товару від продавця до пок-лю з передачею права соб-ти. Товародвиж-е осущ. через канали товародвиж-я, кіт. вкл. все орг-ції всіх людей, зв. пересувні. і продажем товару (вони учасники каналів збуту або посередники). Процес товародвиж-я д. б. заснований на слід. принципах: 1.Оптімізація процесу. 2.Раціоналі-зація шляхів движ-я тов. маси. 3. Правильність вибору ділових партнерів. 4. Ефективність исп-я тран. коштів. 5.Со-лення торг. і торгово-технологічн. операцій.

Канали розподілу кн.продукции:

1) Розн. кн. торгівля - заключит.звено сфери обр-я (реалізація пок-лю), відшкодовує витрати у сфері пр-ва та звернення, удовл. попит. 2) стаціон. торг.сеть - форма розн.т. (маг-ни, кіоски, намети). 3) Пересувна кн.т. - Додатк. розн. кн.т. (Комівояжери). 4) Посилоч-ва кн.т. - форма розн.т. по предв.заказам поштою. 5) Опт.кн.т. - частина сфери обращ-я, обеспеч. переміщення товарів від вид-в у розн.торговлю.


Квиток 32

1. Основні поняття асортиментної роботи.

Предмет - соціальна інформація, що міститься в даній книзі. Мета - Це соціальна функція, реалізована у цій книзі. Адреса - соціальна потреба в інформації ув'язнена у цій книзі. Книга є спосіб відображення і засіб формування індивідуально групового і суспільної свідомості. Книжкова справа - спосіб існування книги. Асортиментна робота в цілому безупинно постійно відтворює процес руху книги в книжковій справі книговедческими засобами. АР - процес руху товарів - це є маркетингова діяльність. АР може бути умовно розділена на 2 процесу: Вивчення книги як соціального явища; Вивчення книжкової справи. Робота як вид книгознавчої діяльності спирається на видавничий репертуар і книготорговельний асортимент. Види роботи: видавничо-репертуарна, книготорговельної-асортиментна, бібліотечно-фондова, бібліографічна.

Засоби і методи асортиментної роботи: Історико-книгознавчий аналіз - сутність руху книжки в часі і просторі. Інформаційно-бібліографічний метод - система посібників (каталоги, буклети) використовувані в АР. Пропагандистсько-рекламний - доведення до споживача через рекламні матеріали. Економіко-статистичний - кон'юнктура ринку, попит, ціна. Соціолого-психологічний (соціологічний) - дослідження з виявлення книжкових потреб з різних заздалегідь заданими параметрами. Системно-типологічний (типологічна) - питання типологічного моделювання, тобто репертуару читацьких потреб, репертуару літературних творів на основі вивчення їх предмета цілі й адреса.


2. Типи организац. структур издат. і книготорг. підприємств

У процесі упр-я ф-ція орг-ції реалізується 2 шляхами: 1) Шлях оператив-ного управління (через виконавця).

2)! Шлях адміністративно-организац. упр-я (передбачає створення организац. структури з розподіленими ф-ціями).

Орг.структура - 1 із гол. складаю-щих менеджменту. Під структурою упр-я мається на увазі впорядкування взаємо-зв'язку ел-тів, що забезпечують ф-ційно-вання орг-ції як єдиного цілого.

Більшість фірм мають рівні управління: верхній, середній і нижній. До верхнього рівня управління відносять президента і віце-президентів. Управ-рами середньої ланки очолюють відділення або відділи. Нижній рівень управління - це рівень посадових осіб, безпосередньо керівних рабо-той своїх підлеглих.

Сущ. 2 типу организац. структур: бюрократична і органічна.

Принципи бюрократич. орг. структури:

1. Чіткий поділ праці між робіт-никами. 2. Ієрархія упр-я. 3. Наявність норм і правил виконання робіт. 4. Формальна знеособленість працю. обов'язків. 5. Наймання в соотв. з кваліфікацією.

Гол. ознаки бюрократіч.структури: 1) Раціональність. 2) Відповідальність. 3) Ієрархічність.

Недоліки: 1.Не реалізує полн.возмож-ності чел-ка. 2.Ні коллект. розуму. 3. Чи не гнучко реагує на зміну ситуації.

Типи бюрократичних орг. структур:

1. Лінійна (підлеглі вип. Поруче-ня тільки свого рук-ля - принцип єдиноначальності. Рук-ль в кожн. Відділі).

Хар-на для дрібних і середніх орг-цій.

* Переваги: ​​Відповідальність рук-ля, узгодженість дій виконавців, оперативність прийняття рішень.

* Недоліки: 1 чол-к керує всім - високі вимоги до рук-лю, знижена ефективність упр-я.

2. Лінійно-функціональна (наіб. розпод. Тип бюр. С-ри. Кожні. Напрям роботи має свою «шахту» з рук. Ланкою -закупка/продажа, склад, бухгалтерія, ..).

* Переваги: ​​Квалифиц. працівники в апараті упр-я, розширено ініціатива рук-лей на місцях).

* Недоліки: Складність координації робіт між відділами, тривалість прийняття рішень, дублювання.

3. Лінійно-штабна (усі підрозділи підпорядковуються особисто 1 рук-лю, він прин. Всі).

* Переваги: ​​Біль. к-ть спеціаліс-тів, зайнятих конкр. ділянкою роботи.

* Недоліки: Сильна ієрархія упр-я, відсутність взаємодії відділів.

4. Дивизионная (біль. корпорація відокремлює від дочірні пр-я, наділяючи правами, але гол. Ф-ція у центр. Апарату корпорації).

1) Відділення товарної спеціалізації - гол. Фірмі підпорядковані філії зі своїми внутр. структурою.

(+): Рук-ль кожн. філії відповідає за збут конкр. продукції - в його руках орг-я торгівлі по конкр. товару, швидке реаг. на конкуренцію, попит.

2) Відділення-я. споживчої спец-ии.

(+): Кожен підрозділ працює з певною групою покупців.

3) Відділення-я. територіальної спец-ии.

(+): Спец. на обслуг. опред. регіону.

Принципи органічної орг. структури:

1. Рішення - не на ос. правил, а обгово-дення. 2. Гол. - Довіра, а не команда. 3. Розподіл роботи за посадами, а з урахуванням хар-ра викон. робіт. Орг. структура фірми завжди готова зробити свої зміни.

Нах. в початковій. фазі свого розвитку, в чистому вигляді зустрічей. дуже рідко.

Типи органічних орг. структур:

1. Матрична (для вирішення к.-л. конкр. Завдань створюються групи фахівців, кіт. Вилучаються з різн. Підрозділів.)

* Переваги: ​​Гнучкість структури, наявність координації в вирішене. проблеми.

* Недоліки: Двоїсте підпорядкування людей, кіт. будуть працювати разом.

2. Бригадна (була розпод. В СРСР).

3. Конгломератная (тільки у великих фірм, кіт. Мають дочірні орг-ції, не мають фінансової ф-цією. Реаг-ю чи на зовн. Середу, К.С. продає свої підрозділи і утворює нові).

Сущ. 2 форми управління орг-цією:

 • Централізовані структури упр-я - керівництво вищого рівня залишає за собою більшу частину повноважень для прийняття рішення.

 • Децентралізовані структури упр. - Процес упр-я розділений між рук-лями (більше прав і возм-тей реаг. На середу).


Квиток 33

1. Методологія формування асортименту книготорговельного підприємства.

Моделювання - процес визначення оптимальної структури асортименту і фонду.

Товарознавчий підхід до моделі репертуару, асортименту і фонду.

Предметний (галузевої) - асортимент книг різної тематики, відбивається у різних класифікаційних схемах УДК, ББК, ЕКЛ.

Типологічна - основа систематизації це типізація видання з ОСТ 97 12 типів ..

Хронологічний - враховує динаміку асортименту, час продажів, час видання. Ретроспективний, готівковий, перспективний.

Споживчий - сполучає типи та види книг і їх споживача через такі внутрішні рівні, як асортиментний мінімум, асортиментна ядро, асортиментний профіль.

Асортиментний мінімум - частина асортименту, лікує підвищений попит у кожному книготорговом підприємстві, незалежно від місця розташування. Це класика + сьогоднішня кон'юнктурна література.

Ядро - частина асортименту, що формується з метою задоволення сформованих потреб у регіоні, з урахуванням особливостей його культурно економічного профілю. Користується регіональним попитом ("Проблеми чорної металургії Півдня Уралу").

Профіль - Встановлюється для кожного підприємства, відповідно до його типом, найбільш доцільний асортимент літератури. Те, що характерно тільки для цього підприємства ("Санітарна служба м. Грозний").

Іноді профільна література сполучається з ядром.


2. Методи упр-я издат. і книготорг. пр-ем

Метод упр-я-спосіб впливу суб'єкта упр-я на об'єкт упр-я (осіб, колектив, орг-я).

Класифікація методів управління:

1) За видами на упр. об'єкт: прямі (непоср. вплив) і непрямі (створюють умови). 2) За умовами організації: загальні (все орг-ції) і локальні (відділи). 3) За хар-ру прийняття рішень: одноосібні, колективні, колегіальні .. 4) За складністю ситуації: універсальні, специфічні. 5) За періодом впливу: довгострокові, короткострокові. 6) За частотою повторення: повторювані, единич-ні. 7) За цілеспрямованості: стратегіч-ські, тактичні. 8) По впливу **: організаційно-розпорядчі, економічні, соціально-психологічні.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-розпорядився. МЕТОДИ УПР-Я:

Їх исп-е грунтується на владі, їх ще називають адміністративними. Керуван. орган вирішує питання шляхом односторонніх владних приписів. Спираються як на переконання, і на примус. Хар-ни для командно-адмін. системи. Переваги: ​​Прямі розпорядження обеспеч. планомірно. деят-ть всіх ланок системи; висока произв. дисципліна. Недоліки: Перетворюють виконавців у механізми, позбавляючи самостоят-ти; боль.кол-під упр. апарату, занадто біль. централізація.

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПР-Я:

Явл. пріоритетними в рин. ек-ці. Надають непрямий вплив на волю учасників госп. деят-ти, з пом. ек. важелів стимулюють інтерес виконавця. ЕМ з пом. економіч. важелів утворюють ек. механізм господарювання пр-я - сукупність ек. важелів і стимулів, які включають фінансово-кредитні важелі, податки, систему цін і тарифів, засоби та методи матер. стимулювання, систему дотацій і т.д. (Відносини між сторонами регулюються договорами, контрактами, взаим. Зобов'язаннями, за порушення - штрафи). Сукупність ек. важелів та інструментів впливу утворять систему ек. методів:

- Методи держ. регулювання економіки,

- Методи, що діють на рівні пр-ємства,

- Методи матеріального стимулювання.

1) Методи держ. регулювання економіки:

1.Гос. програми. 2.Налогообложеніе (прямі н. - З доходу, непрямі н. - Надбавки на ціну).

3.Финансово-кредитна і банківська система. 4.Трудовое законодавство. 5.Ценовие обмеження (держ. тарифи на енергоносії, ж / д перевезення). 6.Протівомонопольние заходів (якщо пр-ті контролює 60% ринку, потрапляє під антимонопольний контроль, якщо 90% - обов'язкове розукрупнення).

2) Методи, які діють на рівні підприємства (методи самонастройки):

Методи самонастройки базуються на принципах: самофінансування (відшкодування поточних витрат, виплата з / п, задоволення соц.-побутових потреб за рахунок пр-я), самоорганиза-ції (свобода вибору і здійснення різних видів деят-ти), вільного ціноутворення, самостійного розподілу і исп-я прибутку, можливості исп-я финанс.-кредитн. важелів і конкуренції.

3) Методи матеріального стимулювання:

Матер. стимулир-е - система ек. заходів, яка обеспеч. матер. зацікавленість працівників у поліпшенні показників заг. пр-ва (з / п, премія, пільги, передача в собств-ть имущ-ва).

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПР-Я:

Засновані на вплив на людей через їх соц. потреби і психологічний. особливості. Реалізуються через роз'яснення завдань, цілей, воспитат. роботу (моральне стимулювання: исп-е прагнення чел-ка до самовираження, творчості, визнанню заслуг). Після розвалу СРСР їх мало використовують, необхідно їх відновлення для норм. внутр. клімату пр-я.

Усі методи тісно взаємопов'язані. Переважно ня криз исп-е економіч. методів не виключає исп-я організаційно-розпорядиться. методів і дає поштовх розвитку соц.-психол.м.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Твір
304.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Держіспит
Квитки на держіспит для медичних училищ
Шпори п`ят
Шпори
Шпори з БЖД
Шпори по фармакології
Шпори з історії
Шпори по страхуванню
Шпори по датах
© Усі права захищені
написати до нас