Широкосмуговий підсилювач потужності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти
Російської Федерації.
Томський державний університет систем
управління та радіоелектроніки (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Широкосмуговий підсилювач потужності
Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни "Схемотехніка аналогових електронних пристроїв"
Виконав
студент гр.148-3
__________Свалов С.С.
Перевірив
викладач каф. РЗИ
___________Тітов А.А.

Реферат
Курсова робота 35 с., 15 рис., 1 табл., 5 джерел.
ПІДСИЛЮВАЧ, ТРАНЗИСТОР, КАСКАД, ЧАСТОТНІ СПОТВОРЕННЯ, КОРИГУВАЛЬНА ЛАНЦЮГ, КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ
У цій роботі проводиться розрахунок широкосмуговий підсилювача потужності амплітудно і частотно модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
Мета роботи - придбання навичок розрахунку номіналів елементів підсилювального каскаду, докладне вивчення існуючих коригувальних і стабілізуючих ланцюгів, вміння вибрати необхідні схемні рішення на основі вимог технічного завдання.
У процесі роботи були здійснені інженерні рішення (вибір транзисторів, схем стабілізації та корекції) і розрахунок номіналів схем.
У результаті роботи отримали готову схему підсилювального пристрою з відомою топологією і номіналами елементів, яку можна використовувати для практичного застосування.
Отримані дані можуть використовуватися при створенні реальних підсилюючих пристроїв.
Курсова робота виконана в текстовому редакторі Microsoft Word 97 і представлена ​​на дискеті 3,5 "(у конверті на звороті обкладинки).Зміст
1 Вступ ------------------------------------------------ ---------------------------------- 3
2 Технічні дані ----------------------------------------------- --------------------- 4
3 Розрахунки ------------------------------------------------ ------------------------------------ 5
3.1 Визначення числа каскадів ---------------------------------------------- --------- 5
3.2 Розподіл спотворень ---------------- ------------------------------- ---------- 5
3.3 Розрахунок кінцевого каскаду ---------------------------------------------- ------------ 5
3.3.1 Розрахунок робочої точки, вибір транзистора ------------------------------------ 5
3.3.2 Розрахунок еквівалентних схем -------------------------------------------- ---------- 10
3.3.3 Розрахунок схем термостабілізації -------------------------------------------- ---- 12
3.3.4 Розрахунок вихідний коректує ланцюга -------------------------------------- 15
3.3.5 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга -------------------------------- 16
3.4 Розрахунок предоконечного каскаду .--------------------------------------------- ------- 19
3.4.1 Розрахунок схеми термостабілізації -------------------------------------------- --- 19
3.4.2 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга -------------------------------- 20
3.5 Розрахунок вхідного каскаду .--------------------------------------------- --------------- 22
3.5.1 Розрахунок схеми термостабілізації -------------------------------------------- - 22
3.5.2 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга -------------------------------- 24
3.6 Розрахунок розділових ємностей ---------------------------------------------- ---- 26
3.7 Розрахунок підсумкового коефіцієнта посилення -------------------------------------- 27
4 Висновок ------------------------------------------------ ----------------------------- 28
Список використаних джерел ----------------------------------------------- - 32
Введення.
Основна мета роботи - отримання необхідних навичок практичного розрахунку радіотехнічного пристрою (підсилювача потужності), усуспільнення отриманих теоретичних навичок і формалізація методів розрахунку окремих компонентів електричних схем.
Підсилювачі електричних сигналів застосовуються в широкій галузі сучасної техніки: у радіоприймальних і радіопередавальних пристроях, телебаченні, апаратури звукопідсилення та звукозапису, системах звукового мовлення, радіолокації, ЕОМ. Як правило, підсилювачі здійснюють посилення електричних коливань із збереженням їх форми. Посилення відбувається за рахунок електричної енергії джерела живлення. Таким чином підсилювальні елементи мають керуючими властивостями.
Підсилювач, що розглядається в даній роботі, використовується в радіотехнічних системах різного призначення, в тому числі і в системах нелінійної радіолокації, забезпечуючи заданий рівень опромінення нелінійного елементу.
Це необхідно для одержання необхідного мінімального рівня досліджуваних нелінійним елементом складових збагаченого спектру сигналу.
2. Технічне завдання
Підсилювач повинен відповідати наступним вимогам:
Робоча смуга частот: 300-800 МГц
Лінійні спотворення
в області нижніх частот не більше 3 дБ
в області верхніх частот не більше 3 дБ
Коефіцієнт посилення 20 дБ
Вихідна потужність Pвих = 1 Вт
Діапазон робочих температур: від +10 до +60 градусів Цельсія
Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 50 Ом
3. Розрахункова частина
3.1. Визначення числа каскадів.
Число каскадів визначається виходячи з технічного завдання. Цей пристрій має забезпечувати коефіцієнт посилення 20 дБ, тому доцільно використовувати три каскаду, відвівши на кожен по 7дБ, залишивши запас по посиленню потужності приблизно наполовину.
3.2. Розподіл спотворень амлітудно-частотної характеристики (АЧХ).
Виходячи з технічного завдання, пристрій повинен забезпечувати спотворення не більше 3дБ. Так як використовується три каскаду, то кожен може вносити не більше 1дБ спотворень в загальну АЧХ. Ці вимоги накладають обмеження на номінали елементів, вносять спотворення.
3.3. Розрахунок кінцевого каскаду.
3.3.1. Розрахунок робочої точки.
У даній схемі може використовуватися як резистивний, так і дросельний каскад. Зробимо їх розрахунок і виберемо найбільш підходящий.
а) У ланцюзі колектора використовується опір
Схема каскаду наведена на рис.3.1.

Малюнок 3.1 - Схема кінцевого каскаду по змінному струму.
Зазвичай опір в ланцюзі колектора та опір навантаження приймають однаковими. Розрахуємо енергетичні параметри схеми:
Напруга на виході підсилювача:
, (3.1)
де P-потужність на виході підсилювача, Вт;
R н - опір навантаження, Ом.
Тоді .
Вихідний струм на опорі навантаження:
, (3.2)
У даній схемі з'явиться еквівалентне навантажувальний опір, що представляє собою паралельне включення опорів і :

Тоді вихідний струм буде таким:

де R еквів - опір ланцюга колектора по змінному струму, Ом.
Тепер можна визначити робочу точку [1]:
, Де (3.3)

Напруга джерела живлення буде наступним:
. (3.4)
Навантажувальні прямі по постійному і змінному струму наведено на рис.3.2.
Розрахунок прямої по постійному струму здійснюється за формулою:
(3.5)
I до0 = 0: U ке0 = Е п = 35 В,
U ке0 = 0: I до0 = Е п / R к = 35/50А = 0.7А.
I, А
0.88
0.7
R ~
0.44
R_
13 24 35 U, В
Рисунок 3.2 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.
Розрахунок прямої по змінному струму здійснюється за формулами:
, ,
, .
Знайдемо так само потужність, що розсіюється на транзисторі і потужність споживання ланцюга:
(3.6)
(3.7)
б) У ланцюзі колектора використовується дросель
Схема каскаду наведена на рис.3.3.
Розрахуємо енергетичні параметри:
Значення не зміняться.
Еквівалентна навантажувальний опір, що виникло в попередньому пункті, тут буде дорівнює опору навантаження, тому що замінив дросель. Тоді вихідний струм буде наступним:

струм в робочій точці зміниться:


Малюнок 3.3 - Схема кінцевого каскаду по постійному струму.
Запишемо значення струму і напруги в робочій точці:
U ке0 = 13В
I до0 = 0.22А.
Напруга джерела живлення:
Е п = U ке0 = 13В.
Видно, що напруга живлення значно зменшилася. Навантажувальні прямі по постійному і змінному струму наведено на рис. 3.4.
I, А
0.44 R_
R ~
0.22


13 24 U, В
Малюнок 3.4 - навантажувальні прямі по постійному і змінному струму.
Розрахунок прямої по постійному струму:

Розрахунок прямої по змінному струму:
, ,
, .
Знайдемо так само потужність, що розсіюється на транзисторі і потужність споживання ланцюга:


Зведемо результати розрахунків в окрему таблицю і проведемо порівняльний аналіз двох схем.
Таблиця 3.1 - Порівняльний аналіз схем
: Параметр

схема з
35
5.72
15.4
0.44
13
схема без
13
2.86
2.86
0.22
13
З таблиці видно, що потужність, що розсіюється на транзисторі і потужність споживання ланцюга у дросельного каскаду в кілька разів менше, ніж у колекторного, напруга джерела живлення для нього потрібно невелике, що вигідно відрізняє дану схему. У подальших розрахунках вона і буде використовуватися.
Вибір транзистора здійснюється виходячи з технічного завдання, за яким можна визначити граничні електричні й частотні параметри необхідного транзистора. У даному випадку вони становлять (з урахуванням запасу 20%):
I до додаткових   > 1.2 * I до0 = 0.264 А
U до доп> 1.2 * U ке0 = 15.6 У (3.8)
Р до додаткових> 1.2 * P рас = 3.43 Вт
f т = (3-10) * f в = (3-10) * 800 МГц.
Цим вимогам з достатнім запасом відповідає широко поширений транзистор КТ 939А, основні технічні характеристики якого наведені нижче [5]:
Електричні параметри:
1. Гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з ОЕ: ГГц;
2. Постійна часу ланцюга зворотного зв'язку при : пс;
3. Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з ОЕ ;
4. Ємність колекторного переходу при У пФ;
Граничні експлуатаційні дані:
1. Постійна напруга колектор-емітер В;
2. Постійна розсіює потужність колектора Вт;
3. Температура переходу К.
3.3.2. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ939А.
а) Модель Джіаколетто.
Модель Джиаколетто представлена ​​на рис. 3.5 [1].

Малюнок 3.5 - Еквівалентна схема Джіаколетто.
Необхідні для розрахунку довідкові дані:
, Постійна ланцюга зворотного зв'язку.
, Статичний коефіцієнт передачі струму бази.
, Ємність колекторного переходу.
Знайдемо за допомогою постійної часу ланцюга зворотного зв'язку опір базового переходу нашої транзистора:
(3.9)
З довідкових даних ми знаємо, що при , А на 12В. Для того, щоб звести параметри до однієї системи скористаємося формулою переходу:
(3.10)
в нашому випадку:

Тепер, знаючи всі параметри, можна знайти опір:
, Тоді
Знайдемо значення колекторної ємності в робочій точці за тією ж формулою переходу:

Знайдемо значення решти елементів схеми:
, (3.11)
де - Паспортне значення статичного коефіцієнта передачі,
- Опір емітерного переходу транзистора. Тоді
.
Ємність емітерного переходу: , Де - Типове значення граничної частоти коефіцієнта передачі струму, взяте з паспортних даних транзистора.
Знайдемо що залишилися параметри схеми:
(3.12)
(3.13)
(3.14)
б) Односпрямована модель.
Односпрямована модель представлена ​​на рис. 3.6 [1].
При визначенні значень елементів високочастотної моделі скористаємося паспортними даними транзистора:
(3.15)
де - Вхідний опір, - Вихідна ємність, - Вихідний опір.


Малюнок 3.6 - Односпрямована модель.
У паспортних даних значення індуктивності не вказано, скористаємося параметрами найближчого аналога - транзистора КТ913, поділивши їх на 3:

де - Індуктивності висновків бази і емітера.
У результаті отримаємо:


3.3.3. Розрахунок схем термостабілізації робочої точки транзистора вихідного каскаду.
Схема емітерний термостабілізації наведена на рис.3.7.

Малюнок 3.7 - Схема емітерний термостабілізації.
Розрахунок номіналів елементів здійснюється виходячи із заданої робочої точки.
Напруга на резисторі повинно бути не менше 3-5 В (у розрахунках візьмемо 3В), щоб стабілізація була ефективною.
Робоча точка:
U ке0 = 13В,
I до0 = 0.22А.
Врахувавши це, отримаємо:
, Де , А колекторний струм - , Що було отримано раніше, тоді:
і Вт (3.16)
Базовий струм буде в разів менше колекторного струму:
, (3.17)
а струм базового подільника на порядок більше базового:
(3.18)
Врахувавши те, що напруга живлення буде таким:
, (3.19)
знайдемо значення опорів, складають базовий дільник:
(3.20)
(3.21)
Схема активної колекторної термостабілізації підсилювального каскаду наведена на рис. 3.8 [1].

Малюнок 3.8 - Схема активної колекторної термостабілізації.
Як керованого активного опору вибраний малопотужний транзистор КТ 361А із середнім коефіцієнтом передачі струму бази 50. Напруга на опорі ланцюга колектора по постійному струму має бути більше 1 В або рівним йому, що і застосовується у даній схемі.
Енергетичний розрахунок схеми:
. (3.22)
Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
. (3.23)
Видно, що розсіює потужність зменшилася в три рази в порівнянні з попередньою схемою.
Розрахуємо номінали схеми [1]:
. (3.24)
Номінали реактивних елементів вибираються виходячи з нерівностей:
. (3.25)
Цим вимогам задовольняють наступні номінали:
L = 100 мкГн (R н = 50 Ом) і С бл = 1 мкФ (f н = 300 МГц).
Схема пасивної колекторної термостабілізації наведена на рис. 3.9
У даній схемі напруга на повинно бути 5 - 10 В. Візьмемо середнє значення - 7В.
Зробимо енергетичний розрахунок схеми:
. (3.26)
Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
. (3.27)
Видно, що при використанні даної схеми потужність буде максимальна.Малюнок 3.9 - Схема пасивної колекторної термостабілізації.
Розрахуємо номінали схеми:
. (3.28)
Порівнявши ці схеми видно, що і з енергетичної, і з практичної точки зору більш ефективно використовувати активну колекторних термостабілізації, яка і буде використовуватися далі.
3.3.4. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Схема кінцевого каскаду з вихідний коректує ланцюгом наведена на ріс.3.10.

Малюнок 3.10 - Схема кінцевого каскаду з вихідний коректує ланцюгом.
Від вихідного каскаду підсилювача потрібне отримання максимально можливої ​​вихідний потужності в заданій смузі частот [1] Це досягається шляхом реалізації відчутного опору навантаження для внутрішнього генератора транзистора рівним постійної величиною у всьому робочому діапазоні частот. Одна з можливих реалізацій - включення вихідний ємності транзистора у фільтр нижніх частот, що використовується в якості вихідної КЦ. Розрахунок елементів КЦ проводиться за методикою Фано, що забезпечує максимальне узгодження в необхідній смузі частот.
За наявною вихідний ємності каскаду (обчисленої в пункті 2.3.2) знайдемо параметр b3, для розрахунку скористаємося таблицею, наведеною в [1]:
. (3.29)
З таблиці отримаємо наступні значення параметрів з урахуванням величини b3 (провівши округлення її в потрібну сторону):
C = b1 = 1.9, L = b2 = 0.783, C = b3 = 1.292, S = 0.292, 1.605.
Разнорміруем параметри і знайдемо номінали елементів схеми:
. (3.30)

3.3.5 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга.
Межкаскадная коригувальна ланцюг (МКЦ) третього порядку представлена ​​на рис. 3.11 [1].


Малюнок 3.11 - Межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку.
Ланцюг такого виду забезпечує реалізацію підсилювального каскаду із заданою нерівномірністю АЧХ і з заданими частотними спотвореннями [1]. Коефіцієнт передачі каскаду з МКЦ описується функцією виду:
(3.31)
Опції надсилання фільтрів мають такий самий вигляд. Отже, даний ланцюг потрібно розраховувати виходячи з теорії фільтрів. Методика розрахунку ланцюга наведена в методичці [1].
У теорії фільтрів відомі табульований значення коефіцієнтів , , відповідні необхідній формі АЧХ ланцюга описуваної функцією виду (3.31). Значення коефіцієнтів , , , Відповідні різної нерівномірності АЧХ, наведені в [1]. Врахувавши задану нерівномірність АЧХ ( ), Знайдемо значення коефіцієнтів у нашому випадку:

У предоконечного і вхідному каскадах будемо використовувати менш потужний транзистор КТ996А, а не КТ939А, Даний транзистор менш потужний, його вихідна ємність і статичний коефіцієнт передачі струму менше, що забезпечить гарне узгодження. Необхідні для розрахунку параметри транзистора КТ996А такі [5]:

при


Для розрахунку нормованих значень елементів МКЦ, що забезпечують задану форму АЧХ з урахуванням реальних значень C вих і R н, слід скористатися рядом формул перерахунку (детально методика викладена в методичці [1]):
Розрахунок полягає в знаходженні ряду нормованих значень і коефіцієнтів, знайдемо нормовані значення :
,
, (3.32)
=
Тут і - Вихідний опір та ємність транзистора КТ996А, а і - Вхідний опір і індуктивність транзистора КТ939А.
У результаті отримаємо:

Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
; (3.33)
;
отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення , , І :

де ; (3.34)
;
;
.
При розрахунку отримаємо:

і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:
(3.35)
(3.36)
де S 210 - коефіцієнт передачі кінцевого каскаду.
Для вирівнювання АЧХ в області нижніх частот використовується резистор , Що розраховується за формулою:
(3.37)
Після розрахунку , , , Істинні значення елементів знаходяться із співвідношень:
, , , (3.38)Розрахунок кінцевого каскаду закінчений.
3.4 Розрахунок предоконечного каскаду.
Транзистор змінився, замість КТ939А поставили КТ996А. Принципи побудови схеми не змінилися.
3.4.1 Активна колекторна термостабілізація.
Схема активної колекторної термостабілізації предоконечного каскаду наведена на рис.3.12.

Малюнок 3.12 - Схема активної колекторної термостабілізації.
Зробимо розрахунок схеми:
Робоча точка змінилася таким чином:
U ке0 = 13В
I до0 = I к0оконечного / S 210 Vt кінцевого = 0.09А.
Енергетичний розрахунок проводиться за формулами, аналогічним (3.22):

Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
.
Розрахуємо номінали схеми за формулами (3.24):

Номінали реактивних елементів ланцюга вибираються виходячи з нерівностей:
.
Цьому задовольняють номінали
L = 100 мкГн (R екв = 98 Ом), і С бл = 1 мкФ (f н = 300 МГц, R 2 = 3625 Ом).
тут є еквівалентне навантажувальний опір каскаду, що представляє собою паралельне включення опорів з МКЦ кінцевого каскаду, розраховане вище і вихідного опору транзистора.

3.4.1 Межкаскадная коригувальна ланцюг.
Межкаскадная коригувальна ланцюг наведена на рис.3.13.
Методика розрахунку та ж сама, коефіцієнти ті ж, змінюються тільки нормовані значення , А саме значення , У зв'язку з тим, що тепер і на виході стоїть транзистор КТ996А.
Зробимо розрахунок:
, , =


Малюнок 3.13 - Межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку.
Тут значення вхідного і вихідного опору, вихідний ємності і вхідний індуктивності відповідають параметрам транзистора КТ996А.
У результаті отримаємо:

Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
;
;
отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення , , І :

де ;
;
;
.
При розрахунку отримаємо:

і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:


де S 210 - коефіцієнт передачі предоконечного каскаду.
Знайдемо істинні значення елементів за формулами:
, Тут є еквівалентне навантажувальний опір каскаду, принцип отримання якого описаний вище.
, Врахувавши це:

, , ,Розрахунок предоконечного каскаду закінчено.
3.5 Розрахунок вхідного каскаду.
Транзистор вхідного каскаду не змінився. Проте на вході каскаду тепер коштує генератор, його опір - 50 Ом.
3.5.1 Активна колекторна термостабілізація.
Схема активної колекторної термостабілізації наведена на рис.3.14. Розрахунок схеми проводиться за тією ж методикою, що і для кінцевого каскаду.

Малюнок 3.14 - Схема активної колекторної термостабілізації.
Всі параметри для вхідного каскаду залишилися колишніми, але змінилася робоча точка:


U ке0 = 13В,
I до0 = I к0предоконечного / S 210 Vt предоконечного = 0.09/2.45 = 37мА.
Енергетичний розрахунок:

Потужність, що розсіюється на опорі колектора:
.
Розрахуємо номінали схеми:

Номінали реактивних елементів ланцюга вибираються виходячи з нерівностей:
.
Цьому задовольняють номінали
L = 100 мкГн (R екв = 49.2 Ом) і С бл = 1 мкФ (f н = 300 МГц, R 2 = 9667 Ом), де
є еквівалентне навантажувальний опір каскаду, що представляє собою паралельне включення опорів з МКЦ кінцевого каскаду, розраховане вище і опору генератора.
3.5.2 Розрахунок вхідний коректує ланцюга.
Коригуюча ланцюг третього порядку вхідного каскаду наведена на ріс.3.15.


Малюнок 3.15 - Вхідна коригуюча ланцюг третього порядку.
Методика розрахунку та ж сама, тип транзистора не змінився. На вході каскаду варто генератор, а не транзистор, як раніше, його параметри, необхідні для розрахунків такі:
і
Зробимо розрахунок:
,
,
=
Отримаємо:

Знаючи це, розрахуємо наступні коефіцієнти:
;
;
;
отримаємо:

Звідси знайдемо нормовані значення , , І :

де ;
;
;
.
При розрахунку отримаємо:

і в результаті:

Розрахуємо додаткові параметри:


де S 210 - коефіцієнт передачі вхідного каскаду.
Знайдемо істинні значення елементів за формулами:
- Еквівалентний навантажувальний опір, принцип його отримання описаний вище.
, Врахувавши це:

, , ,Розрахунок вхідного каскаду закінчено.
3.6 Розрахунок розділових ємностей.
Пристрій має 4 реактивних елемента, що вносять частотні спотворення. Ці елементи - розділові ємності. Кожна з цих ємностей за технічним завданням повинна вносити не більше 0.75 дБ частотних спотворень. Номінал кожної ємності з урахуванням заданих спотворень і обв'язували опорів розраховується за формулою [4]:
(3.39)
де Y н - задані спотворення; R 1 і R 2 - обв'язують опору, Ом; w н - нижня частота, Гц.
Наведемо спотворення, задані в децибелах:
, (3.40)
де М - частотні спотворення, що припадають на каскад в децебеллах. Тоді

Номінал розділової ємності кінцевого каскаду:

Номінал розділової ємності предоконечного каскаду:

Номінал розділової ємності проміжного каскаду:

Номінал розділової ємності вхідного каскаду:

3.7 Розрахунок підсумкового коефіцієнта підсилення.
Розрахуємо підсумковий коефіцієнт підсилення:
,
і переведемо його в децибели:

4. Висновок.
У результаті виконаної курсової роботи отримана схема електрична принципова широкосмугового підсилювача потужності АМ, ЧМ сигналів. Знайдена топологія елементів і їх номінали. Номінальний рівень вихідної потужності підсилювача - 1 Вт, коефіцієнт підсилення - 40 дБ, нерівномірність АЧХ - ± 1 дБ, напруга джерела живлення - 13 В. Підсилювач розраховувався для роботи на смузі пропускання (300-800) Мгц.
\ S

\ S

\ S

Список використаних джерел
1 Тітов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на біполярних транзисторах - http://referat.ru/download/ref-2764.zip
2 Тітов А.А. Розрахунок коригувальних ланцюгів широкосмугових підсилюючих каскадів на польових транзисторах - http://referat.ru/download/ref-2770.zip
3 Тітов А.А. Розрахунок дисипативної межкаскадной коректує ланцюга широкосмугового підсилювача потужності. / / Радіотехніка. 1989. № 2.
4 Мамонкин І.Г. Підсилювальні пристрої: Навчальний посібник для вузів. - М.: Зв'язок, 1977.
5 Напівпровідникові прилади: Транзистори. П53 Довідник. В.Л. Аронов, А.В. Баюк, А.А. Зайцев та ін Під загальною редакцією М.М. Горюнова. - 2-е вид, перероб. - М.: Вища школа, 1985 - 904с, мул.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
101.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Широкосмуговий підсилювач
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Підсилювач потужності 1 5 каналів ТБ
Підсилювач потужності 1-5 каналів ТБ
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Підсилювач потужності для 1 12 каналів TV
Підсилювач потужності звукової частоти
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
© Усі права захищені
написати до нас