Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти

Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Широкосмуговий підсилювач КАЛІБРУВАННЯ РАДІОМОВНИХ СТАНЦІЙ

Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни

"Аналогові електронні пристрої (АЕУ)"

Студент гр.148-3

_________Д.В. Коновалов

7.05.2001

Керівник

доцент каф. РЗИ

_________А.А. Тітов

_________

Томськ 2001

РЕФЕРАТ

Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі є методи розрахунку підсилювальних каскадів на основі транзисторів.

Мета роботи - набути практичних навичок у розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі розв'язання конкретного завдання.

У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.

Пояснювальна записка виконана в текстовому редакторі Microsoft Word 7.0.

Технічне завдання

Вихідні дані для проектування широкосмугового підсилювача калібрування радіомовних станцій:

Діапазон частот: 0.5 ¸ 50МГц.

Допустимі частотні спотворення 2дБ.

Коефіцієнт посилення 30дБ.

Вихідна потужність Р вих .= 20Вт.

Величина навантаження Rн = 50 Ом.

Опір генератора rг = 50 Ом.

Діапазон робочих температур: від 0 до +60 градусів Цельсія.

1 ВСТУП

В даний час підсилювачі отримали дуже широке поширення практично у всіх сферах людської діяльності: в промисловості, в техніці, в медицині, в музиці, на транспорті і в багатьох інших. Підсилювачі є необхідним елементом будь-яких систем зв'язку, радіомовлення, акустики, автоматики, вимірювань і управління.

При ремонті підсилювачів потужності, які входять до складу радіомовної станції, або їх повірку використовується стандартна вимірювальна апаратура з амплітудою вихідного сигналу 1 вольт. Тому з'являється необхідність посилення тестових сигналів до амплітуди, що забезпечує стандартний режим роботи підсилювача потужності радіомовної станції. По-іншому, такий підсилювач називають підсилювачем розгойдування, і до нього висуваються такі вимоги: забезпечення заданого рівня вихідної потужності; широкополосность; підвищений коефіцієнт корисної дії; малий рівень нелінійних спотворень. При проектуванні такого підсилювача необхідно використовувати потужні біполярні транзистори і міжкаскадні коригувальні ланцюги, які дозволяють досягти необхідних параметрів.

2 Визначення числа каскадів

Число каскадів для будь-якого підсилювача вибирається виходячи з того, який коефіцієнт посилення повинно забезпечувати заданий пристрій. Для того щоб забезпечити коефіцієнт посилення 30дБ необхідно з'єднати послідовно три підсилювальних каскаду, оскільки одним каскадом неможливо досягти такого посилення, який може видати приблизно 10-12дБ.

3 Розподіл спотворення на ВЧ

Допустимі частотні спотворення за завданням рівні 2дБ. Виходячи з числа підсилювальних каскадів знайдемо спотворення що припадають на кожен каскад:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4 Розрахунок кінцевого каскаду

4.1 Розрахунок робочої точки

Для розрахунку робочої точки знайдемо вихідна напруга, яку повинен видавати підсилювач, скориставшись наступним співвідношенням:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

1. Розрахунок робочої точки при використанні активного опору Rk в ланцюзі

колектора.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

2. Розрахунок робочої точки при використанні дроселя в ланцюзі колектора.

Схема каскаду по змінному струму наведена на малюнку 4.2.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Результати вибору робочої точки двома способами наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Eп, (В)

Ікс, (А)

Uкео, (В)

Pрасс., (Вт)

Pпотр., (Вт)

З Rк

50.5

5

17.5

87.5

252.5

Без Rк

17.5

2.75

17.5

48.1

48.1

З таблиці 4.1 видно, що для даного курсового завдання доцільно використовувати дросель в ланцюзі колектора.

Побудуємо навантажувальні прямі, які зображені на малюнку 4.4

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.4 - навантажувальні прямі по змінному і постійному струму

4.2 Вибір транзистора

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

З нерівності (4.10) визначимо значення допустимих параметрів.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Виходячи з отриманих значень, виберемо вихідний транзистор КТ930Б за допомогою довідника [2].

Транзистор має наступні допустимі параметри:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.3 Розрахунок еквівалентних схем транзистора

4.3.1 Схема Джиаколетто

Численні дослідження показують, що навіть на помірно високих частотах транзистор не є безінерційні приладом. Властивості транзистора при малому сигналі в широкому діапазоні частот зручно аналізувати за допомогою фізичних еквівалентних схем. Найбільш повні з них будуються на базі довгих ліній і включають в себе ряд елементів із зосередженими параметрами. Найбільш поширена еквівалентна схема-схема Джиаколетто, яка представлена ​​на малюнку 4.5. Детальний

опис схеми можна знайти [3].

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.5 - Схема Джиаколетто

Гідність цієї схеми полягає у наступному: схема Джиаколетто з достатньою для практичних розрахунків точністю відображає реальні властивості транзисторів на частотах f £ 0.5fт; при послідовному застосуванні цієї схеми і знайдених з її допомогою Y-параметрів транзистора досягається найбільше єдність теорії лампових і транзисторних підсилювачів.

Розрахуємо елементи схеми, скориставшись довідковими даними і наведеними нижче формулами.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

де U ¢ КЕТ - довідкове або паспортне значення напруги;

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.3.2 Односпрямована модель

Односпрямована модель, так само як і схема Джиаколетто, є еквівалентною схемою заміщення транзистора. Схема являє собою високочастотну модель, яка зображена на малюнку 4.6. Повне

опис односпрямованої моделі можна знайти в [4].

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.6 - Односпрямована модель

Розрахуємо елементи схеми скориставшись довідковими даними і наведеними нижче формулами.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.4 Розрахунок схем термостабілізації

Вибір схеми забезпечення вихідного режиму транзисторного каскаду тісним чином пов'язаний з температурною стабілізацією положення робочої точки. Пояснюється це наступним. Важливою особливістю транзисторів є залежність їх вольт-амперних характеристик від температури р-n переходів і, отже, від температури зовнішнього середовища. Це явище небажане, оскільки температурні зміщення статичних характеристик обумовлюють не тільки зміни підсилювальних параметрів транзистора в робочій точці, а й призводять до переміщення робочої точки. Зміни в положенні робочої точки в свою чергу супроводжуються подальшим зміною підсилювальних параметрів, так як останні залежать від режиму. Таким чином, електричні показники підсилювача виявляються схильними до впливу температури і при несприятливих умовах можуть істотно відхилитися від норми.

Для збереження режиму роботи транзистора в умовах мінливості температури навколишнього середовища в схему каскаду вводять спеціальні

елементи температурної стабілізації. Існує три види температурної стабілізації: емітерна стабілізація, колекторна стабілізація і активна колекторна стабілізація.

4.4.1 емітерна термостабилизация

Однією з поширених схем зі зворотним зв'язком, призначених для стабілізації режиму, є схема з емітерний стабілізацією [5], яка зображена на малюнку 4.7.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.7 - Схема емітерний термостабілізації

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.4.2 Колекторна термостабилизация

Колекторна стабілізація є найпростішою і найбільш економічною із всіх схем термостабілізації. Стабілізація положення точки спокою здійснюється паралельної негативним зворотним зв'язком за напругою, що знімається з колектора транзистора. Повний опис і роботу схеми можна знайти у книзі [5]. Схема колекторної стабілізації представлена ​​на малюнку 4.8.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.8 - Схема колекторної термостабілізації

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.4.3 Активна колекторна термостабилизация

У даному курсовому проекті використана активна колекторна термостабилизация, яка є досить ефективною в потужних підсилювальних каскадах. Схема активної колекторної термостабілізації зображена на малюнку 4.9.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.9 - Схема активної колекторної термостабілізації

VT1 - транзистор КТ814: b о = 40, Uкедоп .= 20В, Ік = 2.5а;

VT2 - транзистор КТ930Б.

Розрахуємо елементи схеми за наступними формулами:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.5 Розрахунок коригувальних ланцюгів

4.5.1 Вихідна коригувальна ланцюг

Для передачі без втрат сигналу від одного каскаду багатокаскадного підсилювача до іншого використовується послідовне з'єднання коригувальних ланцюгів (КЦ) та підсилювальних елементів [6]. На малюнку 4.10 зображено приклад побудови такої схеми підсилювача по змінному струму.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.10 Схема підсилювача з коригуючими ланцюгами

Розрахунки вхідних, вихідних і міжкаскадних КЦ ведуться з використанням еквівалентної схеми заміщення транзистора наведеної на малюнку 4.11. Для отримання максимальної вихідної потужності в заданій смузі частот необхідно реалізувати відчувається опір навантаження для внутрішнього генератора транзистора, рівне постійній величині в усьому робочому діапазоні частот. Це можна реалізувати, включивши вихідну ємність транзистора у фільтр нижніх частот, що використовується в якості вихідної КЦ. Схема включення вихідний КЦ наведена на малюнку 4.11.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.11 - Схема вихідний коректує ланцюга

Вихідну коригувальну ланцюг можна розрахувати з використанням методики Фано, яка детально описана в методичному посібнику [6]. Знаючи Свих і fв можна розрахувати елементи L1 і C1.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

4.5.2 Межкаскадная коригувальна ланцюг

Як згадувалося раніше, для передачі сигналу від одного каскаду багатокаскадного підсилювача до іншого, від джерела сигналу на вхід першого підсилювального елемента і від вихідного ланцюга останнього підсилювального елемента в навантаження застосовують різні схеми, звані міжкаскадні коригуючими ланцюгами (МКЦ). Ці схеми одночасно служать і для подачі живлячих напруг на електроди підсилювальних елементів, а також надання підсилювача певних властивостей.

Існуємо безліч різних схем МКЦ, але в даному курсовому проекті використовується межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку, яка зображена на малюнку 4.12.

Межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку забезпечує досить гарне узгодження між підсилювальними елементами і сприяє максимальній віддачі вихідний потужності підсилювального елемента в навантаження.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.12 - Каскад з межкаскадной корегуючої ланцюгом

третього порядку

Як підсилювального елемента VT2 використовується транзистор КТ930А.

Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга третього порядку проводиться за наступною методикою.

На початку розрахунку визначають нерівномірність амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) припадає на кожен каскад. Потім з таблиці, яка знаходиться у методичному посібнику [6] за нерівномірності АЧХ визначають коефіцієнти а1, а2,, а3. Після знаходять нормовані значення Свих.н, Lвх.н і Rвх.н за наступними формулами:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Для знаходження нормованих значень С1, С2, L1 розраховують наступні коефіцієнти:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Розрахуємо межкаскадной коригувальну ланцюг між вихідним і предоконечного каскадом. Для цього представимо схему наведену на малюнку 4.12 у вигляді еквівалентної схеми зображеної на малюнку 4.13.

Розрахуємо елементи МКЦ.

Значення вихідних параметрів транзистора КТ930А візьмемо з пункту 5.2, де розрахована еквівалентна схема цього транзистора.

КТ930А: Cвих .= 78.42 пФ;. Rвих .= 8.33 Ом.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 4.13 - Еквівалентна схема каскаду

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Нерівномірність АЧХ припадає на кожен каскад складає 0.7дБ. З таблиці знаходиться в методичному посібнику [6] коефіцієнти а1, а2,, а3 будуть рівні:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

5 Розрахунок предоконечного каскаду

5.1 Розрахунок робочої точки

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

5.2 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора

Як еквівалентної схеми розрахуємо односпрямовану модель транзистора.

Розрахуємо елементи схеми, скориставшись довідковими даними і формулами наведеними в пункті 4.3.2.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Вхідну індуктивність визначимо за формулою 4.19.

Визначимо вхідний опір по формулі (4.12), для цього знайдемо Ск при напрузі Uке = 10В скориставшись формулою (4.11.)

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

5.3 Розрахунок схеми термостабілізації

У предоконечного каскаді використовується схема активної колекторної термостабілізації.

Розрахуємо елементи схеми скориставшись формулами наведеними в пункті 4.4.3 і малюнком 4.9.

Виберемо напруга UR4 = 1В і розрахуємо значення резистора R4 за формулою (4.32).

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

5.4 Розрахунок межкаскадной коректує ланцюга

Расчитаем межкаскадной коригувальну ланцюг між вхідним і предоконечного каскадом. Еквівалентна схема зображена на малюнку 5.1.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 5.1 - Еквівалентна схема каскаду

Як підсилювального елемента VT1 використовується транзистор КТ916А.

Розрахуємо елементи МКЦ.

Значення вихідних параметрів транзистора КТ916А візьмемо з пункту 6.2, де розрахована еквівалентна схема цього транзистора.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Навантаженням для предоконечного каскаду є паралельне з'єднання Rвих. транзистора і R1. Де R1-опір, що входить до межкаскадной коригувальну ланцюг, розраховане у пункті 4.5.2.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

6 Розрахунок вхідного каскаду

6.1 Розрахунок робочої точки

В якості вхідного каскаду використовується транзистор КТ916А. Напруга в робочій точці буде дорівнювати:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Струм в робочій точці змінюється відповідно до коефіцієнта посилення межкаскадной коректує ланцюга, яка розрахована в пункті 5.4.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

6.2 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора

Як еквівалентної схеми розрахуємо односпрямовану модель транзистора.

Розрахуємо елементи схеми, скориставшись довідковими даними і формулами наведеними в пункті 4.3.2.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

6.3 Розрахунок схеми термостабілізації

У вхідному каскаді використовується схема активної колекторної термостабілізації.

Розрахуємо елементи схеми скориставшись формулами наведеними в пункті 4.4.3 і малюнком 4.9.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

6.4 Розрахунок вхідний коректує ланцюга

В якості вхідних коректує ланцюга використовується межкаскадная коригувальна ланцюг третього порядку. Еквівалентна схема зображена на малюнку 5.1.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Малюнок 5.1 - Еквівалентна схема каскаду

Розрахуємо елементи МКЦ.

Вихідними параметрами в даному випадку будуть параметри генератора.

Свих = 0;

Rвих = Rr = 50 Ом

Значення вхідних параметрів транзистора КТ916А візьмемо з пункту 6.2.

КТ916А:

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Навантаженням для вхідного каскаду є паралельне з'єднання Rвих. транзистора і R1. Де R1 - опір, що входить до межкаскадной коригувальну ланцюг, розраховане у пункті 5.4.

Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

7 Расчет разделительных и блокировочных конденсаторов

Рассчитаем разделительные конденсаторы по следующей формуле:

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

(7.1)

где Yн – искажения приходящиеся на каждый конденсатор;

R1 – выходное сопротивление транзистора;

R2 – сопротивление нагрузки;

В нашем случае число разделительных конденсаторов будет равно четырем. Расчитаем разделительные конденсаторы С1 , С6 , С11 , С16 , которые изображены на принципиальной схеме (см. Приложение А). Искажения, приходящиеся на каждый конденсатор, будут равны:

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Тогда искажения в области низких частот найдем по формуле:

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Найдем значение конденсаторов С1 , С6 , С11 , С16 по формуле (7.1).

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Блокировочные конденсаторы С4 , С9 , С14 , определим из следующего условия:

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций (7.2)

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

где R – это сопротивление R2 в схеме активной коллекторной термостабилизации.

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

8 Заключение

В результате работы был рассчитан усилитель, который имеет следующие параметры:

1.Рабочая полоса частот 0.5 – 50МГц.

2.Допустимые частотные искажения 2дБ.

3.Коэффициент усиления 44дБ.

4.Питание Еп =20В.

5.Выходная мощность Рвых.=20Вт.

Усилитель имеет запас по усилению 14дБ, это необходимо для того, чтобы в случае ухудшения параметров отдельных элементов коэффициент передачи усилителя не опускался ниже заданного уровня.

Список використаних джерел

1 Проектирование радиопередающих устройств./ Под ред. О.В. Алексєєва. – М.: Радио и связь, 1987.- 392с.

2 Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник / Под ред. Горюнов Н.Н. - 2-е вид. М.: Энергоатомиздат, 1985-903с.

3 Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах. – М.: Энергия, 1975.-248с.

4 Титов А.А., Бабан Л.И., Черкашин М.В. Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности // Электронная техника СЕР, СВЧ – техника. - 2000. - Вип. 1(475).

5 Цыкин Г.С. Усилительные устройства.-М.: Связь, 1971.-367с.

6 Титов А.А. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах, http://referat.ru/download/ref-2764.zip.

7 Красько А.С. Проектирование аналоговых электронных устройств. - Томск: ТУСУР, 2000.-29с.

Додаток А

Принципиальная схема представлена на стр. 41.

Перечень элементов приведен на стр. 42,43.

Широкополосный усилитель калибровки радиовещательных станций

РТФ КП 468740.001 ПЗ

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

Літ

Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.

Підпис.

Дата

УСИЛИТЕЛЬ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

Виконав

Коновалов

КАЛИБРОВКИ

Перевірив

Тітов

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

СТАНЦИЙ

Лист

Листів

ТУСУР РТФ

Принципова

Кафедра РЗИ

Схема

гр. 148-3

Поз.

Позна-

Чение

Найменування

Кол.

Примітка

Транзистори

VT1

КТ916А

1

VT2

КТ814

1

VT3

КТ930А

1

VT4

КТ814

1

VT5

КТ930Б

1

VT6

КТ814

1

Конденсатори

С1

КД-2-3.5нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С2

КД-2-150пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С3

КД-2-91пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С4

КД-2-1.6нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С5

КД-2-470нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С6

КД-2-5.1нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С7

КД-2-270пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С8

КД-2-130пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С9

КД-2-6.2нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С10

КД-2-2мкФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С11

КД-2-6.8нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С12

КД-2-820пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С13

КД-2-430пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С14

КД-2-22нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С15

КД-2-9.1мкФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С16

КД-2-82нФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

С17

КД-2-160пФ ± 5% ОЖО.460.203 ТУ

1

Трансформатори

Тр1

Трансформатор

1

РТФ КП 468740.001 ПЗ

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

Літ

Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.

Підпис.

Дата

УСИЛИТЕЛЬ

Виконав

Коновалов

КАЛИБРОВКИ

Перевір.

Тітов

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

СТАНЦИЙ

Лист

Листів

ТУСУР РТФ

Перелік елементів

Кафедра РЗИ

гр. 148-3

Поз.

Позна-

Чение

Найменування

Кол.

Примітка

Котушки індуктивності

L1

Индуктивность 82нГн ± 5%

1

L2

Индуктивность 620мкГн ± 5%

1

L3

Индуктивность 39нГн ± 5%

1

L4

Индуктивность 470мкГн ± 5%

1

L5, L7

Индуктивность 11нГн ± 5%

2

L6

Индуктивность 20мкГн ± 5%

1

Резистори

R1

МЛТ – 0.125 – 200 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R2

МЛТ – 0.125 – 2.2 кОм ± 10% ГОСТ7113-77

1

R3

МЛТ – 0.125 – 18 кОм ± 10% ГОСТ7113-77

1

R4

МЛТ – 0.125 – 1.8 кОм ± 10% ГОСТ7113-77

1

R5

МЛТ – 0.125 – 7.5 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R6

МЛТ – 0.125 – 160 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R7

МЛТ – 0.125 – 620 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R8

МЛТ – 0.125 – 5.1 кОм ± 10% ГОСТ7113-77

1

R9

МЛТ – 0.125 – 510 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R10

МЛТ – 0.125 – 1.8 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R11

МЛТ – 0.125 – 130 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R12

МЛТ – 0.125 – 150 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R13

МЛТ – 0.125 – 1.3 кОм ± 10% ГОСТ7113-77

1

R14

МЛТ – 0.125 – 130 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

R15

МЛТ – 0.125 – 1 Ом ± 10% ГОСТ7113-77

1

РТФ КП 468740.001 ПЗ

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ

Літ

Маса

Масштаб

Змін

Лист

Nдокум.

Підпис.

Дата

УСИЛИТЕЛЬ

Виконав

Коновалов

кАЛИБРОВКИ

Перевір.

Тітов

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

СТАНЦИЙ

Лист

Листів

ТУСУР РТФ

Перелік елементів

Кафедра РЗИ

гр. 148-3


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
65.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Широкосмуговий підсилювач
Широкосмуговий підсилювач потужності
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Проектування електричних станцій та підстанцій
Екологічність та безпека автозаправних станцій
Технологія та управління роботою станцій і вузлів
Калібрування СІ
Калібрування засобів вимірювань
Біотелеметріческіе сигнали і їх калібрування
© Усі права захищені
написати до нас