Чисельність населення Китайської народної республіки і е зміна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки РФ
Якутська державний університет ім. М.К. Аммосова
Фінансово-економічний інститут
Кафедра міжнародних економічних відносин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курсова робота
 
з дисципліни «Економічна, соціальна і політична географія країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону»
на тему: «Чисельність населення Китайської народної республіки та її зміна»
 
 
 
 
 
 
 
виконав: ст.3-го курсу, гр.МЕ-02
Іванов С.Ф.
перевірив: к.г.н., професор каф.МЕО
Єгоров І.Д.
 
 
 
 
 
Якутськ 2005
Зміст
 
 
 
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 3
 
ГЛАВА I Оцінки чисельності населення і природний приріст ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
 
1.1 Історія розвитку демографії КНР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .5
1.2 Оцінки чисельності населення і природний приріст ... ... ... ... 7
1.2.1 Щільність населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Демографічна політика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3.1 нові напрямки демографічної політики ... ... ... .. ... 15
1.4 Етнічна структура населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .17
1.5 Статево-статева структура населення ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 19
1.6 Динаміка народжуваності та смертності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
 
РОЗДІЛ II. Аналіз демографічної політики та тенденції розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
 
2.1 Результати демографічної політики ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 23
2.2 Тенденції розвитку демографії КНР ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 28
 
ГЛАВА III. Глобальні демографічні проблеми ... ... ... ... ... 33
 
3.1 Проблема старіння населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
3.2. міграції населення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 40
3.2.1 Міграції населення з КНР до Росії ... ... ... ... ... ... ... .. ... 42
3.3 Процес урбанізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .48
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 52
 
 
 
Введення
 
КНР протягом усього періоду свого існування і, особливо в останні десятиліття відчувала величезну впливу демографічного чинника на соціально-економічний розвиток країни.
Аналіз демографічних процесів у сучасному світі показує,
що в останні десятиліття в динаміці і структурі населення Землі
відбулися значні зрушення. Проблеми народонаселення
починають грати все більшу роль у внутрішній і зовнішній політиці
різних держав земної кулі.
Перше місце у світі за чисельністю населення займає Китайська Народна Республіка, населення якої відіграє основну роль у формуванні світової демографічної ситуації, але він не стоїть на одному місці, з кожним днем ​​він змінюється і змінює за собою всю структуру населення планети.
Величезне населення надає всім проблемам в Китаї масштабність, глибину, надзвичайну гостроту і настійність. Важко керований зростання населення в значній мірі вносить елемент стихійності і в розвиток суспільного виробництва. Зараз стає очевидним, що, не домігшись стабілізації чисельності населення, неможливо досягти помітних результатів у розв'язанні інших соціально-економічних проблем.
Демографічна проблема завжди перебувала в центрі уваги і китайського уряду, і світового співтовариства Необхідність вирішення питань, що виникають у зв'язку з існуванням величезного за чисельністю населення країни, змушує китайське керівництво проводити демографічну політику
Метою даної курсової роботи є розглянути демографію, зміна і тенденції розвитку чисельності населення КНР, дати характеристику етнічної структури населення, простежити динаміку статистичних даних і зробити відповідні висновки.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
· Дати оцінку чисельності населення КНР на даний момент;
· Дати характеристику демографічної політики;
· Розглянути етнічну і віково-статеву структуру населення;
· Провести аналіз результатів проведеної демографічної політики, вивести тенденції розвитку;
· Зробити відповідні висновки.

ГЛАВА I. Оцінки чисельності населення і природний приріст.


1.1 Історія розвитку демографії Китаю
У древніх історичних хроніках вказується, що на території
Китаю першого обліки («перепису») населення здійснювалися в царстві
Чжоу в 788 році до н.е. і в царстві Чу в 589 році до н.е. такі обліки
населення проводилися порівняно регулярно після освіти
централізованої держави. За перші 150 років цього періоду їх
було понад 10; обліку підлягали лише платники податків, а також
жінки у віці 15-30 років; середня чисельність населення за цими
переписами 63,5 млн. чоловік, з поправкою на все населення - 80-85 млн.
осіб. Ці «перепису» були недосконалі, неповні; недооблік і
повторний рахунок існували одночасно, реєстрації не
підлягали національні меншини, не враховувалися переселенці.
Після утворення КНР в країні став налагоджуватися повсюдний
облік населення і в 1953 році була проведена перша
загальнодержавна перепис, результати якої показали
чисельність населення - 582,6 млн. чоловік (без Тайваню).
Друга перепис населення КНР відбулася в 1964 році, чисельність
населення на цю дату склало 698,6 млн. чоловік. Влітку 1982 року
проводилася третій загальнонаціональний перепис населення;
чисельність склала 1008200 тисяч чоловік, тобто вперше
перевищила 1 мільярд осіб. Дані перепису 1990 року показали,
що населення 29 провінцій і автономних районів Китаю склало
1,160 млрд. чоловік.
Населення КНР за 1949-1990 рік зросла на 618 мільйонів, з
542 до 1160 млн. чоловік, середній абсолютний приріст становив
близько 15 млн. чоловік. Слід зазначити, що за першу половину ХХ
століття населення збільшилося лише на 50-60 млн. чоловік, темпи
приросту населення становили близько 0,3% на рік. Із загальної суми
абсолютного приросту на 1950-ті роки припадає 120 млн. чоловік, на
1960-ті роки - 145 млн., на 1970-ті роки - 146 млн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Оцінки чисельності населення і природний приріст
 
Демографічні ресурси Китаю не мають собі рівних у світі. У 2003 році населення становило близько 1,287 млрд. чол., Або 22% населення планети Земля (див. табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники демографічної ситуації в Китаї за оцінками 2003 [1]

Населення
1.286.975.468 чол.
Статево-вікова структура населення
0-14 років: 23,1% (155.473.656 чоловік. Статі; 141.737.406 дружин. Статі)
15-64 року: 69,5% (461.223.219 чоловік. Статі; 433.154.970 дружин. Статі)
65 років і більше: 7,4% (44.954.643 чоловік. Статі; 50.431.574 дружин. Статі)
Природний приріст населення
0,6%
Народжуваність
12,96 чол. на 1.000 чол. населення
Смертність
6,74 чол. на 1.000 чол. населення
Середня тривалість життя
72,22 року
у чоловіків: 70,33 року
у жінок: 74,28 років


За даними Національного бюро статистики, 6 січня 2005 року чисельність населення Китаю досягла 1,3 млрд людей.
За останні два з лишком десятиліття режим відтворення населення в Китаї змінився докорінно. Природного приросту населення його вже не віднесеш до категорії слаборозвинутих країн: зокрема, щорічний природний приріст населення знизився до менш ніж 1%, а середня тривалість життя перевищила 70 років. Така ситуація є наслідком, з одного боку, що проводиться державою твердої демографічної політики, а з іншого боку, поліпшення матеріального становища людей та їх медичного обслуговування. (див. таблицю 2) [2]
Таблиця 2
Приріст населення за п'ятиріччя, млн чол.

Демографічна проблема завжди перебувала в центрі уваги і китайського уряду, і світового співтовариства. Починаючи з серпня 1956 року, уряд цілеспрямовано здійснює контроль за чисельністю населення, а саме: молодим людям забороняється вступати в шлюб до досягнення 20 років, а подружнім парам дозволяється мати не більше однієї дитини (за винятком представників національних меншин, для яких планка піднімається до рівня двох дітей). Отже, політика стабілізації чисельності населення принесла свої плоди.
Тим не менше, і в цієї медалі є своя оборотна сторона: необхідно враховувати такі негативні наслідки демографічної політики, як відносне скорочення працездатного населення, на яке лягає все більш важка демографічна навантаження, і зростаюче невдоволення громадян втручанням держави в особисте життя кожного громадянина.
До кінця березня 2001 року вона досягла 1 млрд.295 млн.330 тисяч чоловік. Розподіл населення неровномерно. У минулі десять років у східній частині Китаю було зафіксовано більш швидке зростання населення, ніж у західних регіонах страни.Вторая зведення про підсумки 5-щй загального перепису населення, опублікована 30-го березня 2001 Державним статистичним управлінням Китаю, показала, що населення в 12 західних провінціях, автономних районах і містах складає близько 28,1 відсотка чисельності населення країни, знизившись на 0,3 процентного пункту в порівнянні з 10-ма роками тому.
Підсумки п'ятого загального перепису населення Китаю показали, що дев'ять провінцій в країні мають населення чисельністю більш ніж в 50 млн чоловік кожна.
Відповідно до зведення, опублікованій 2-го квітня 2001 року Державним статічтіческім управлінням Китаю, найбільшої за чисельністю населення провінцією є Хенань, розташована в Центральному Китаї, її чисельність населення становить 92560 тисяч чоловік. За нею слід провінція Шаньдун Воосточного Китаю з населенням 90790 тисяч человек.Остальние провінції, чисельність населення яких перевищує 50 млн осіб, наводяться по порядку: Гуандун/86, 42 млн /, Сичуань / 83290000 /, Цзянсу / 74, 38 млн /, Хебей / 67440000 /, Хунань/64, 40 млн /, Хубей/60, 28 млн /, Аньхой / 59860000 /.
Статистичні дані показала також, що Тибетський автономний район має найменше в країні населення, чисельність якого, за станом на 1 листопада 2000 року, склала 2,62 млн осіб. У список малонаселених провінцій і автономних районів материкової частини країни входять провінція Цинхай / 5180000 /, Ніся-Хуейський автоносний район / 5620000 / і провінція Хайнань / 7870000 /.
Чисельність населення в усіх чотирьох містах центрального підпорядкування перевищила 10 млн осіб: Чунцин - 30,9 млн, Шанхай - 16740000, Пекін - 13820000, Тяньцзінь - 10,01 млн. (див. таблицю 3 ) [3]
Таблиця 3
Динаміка чисельності населення, млрд чол.


1 .. 2.1 Щільність населення
 
У середині 2000 р. воно становило, за статистикою ООН (включаючи жителів Сянгана і Аоменя / Аоминь /), 1285,0 млн чол., Або 21,2% світового населення.
Разом з тим, головною, життєво важливим завданням розвитку Китаю незмінно залишається складна проблема його народонаселення. Більш того, вона загострилася, вийшла на перший план у роки народної влади, залучаючи до себе широку увагу і в країні, і в світі. Які ж її найважливіші особливості та можливі шляхи вирішення?
Середня щільність населення КНР - 134 чол. / км 2. Серед країн Азії, навіть великих, це не такий вже високий показник. Для Японії він складає 341, КНДР - 195, Південній Кореї - 475, для Індії - 308, Пакистану - 195, Індонезії - 112, Філіппін - 252, В'єтнаму - 242. Дуже високий він у Бангладеш: там середня щільність населення досягла 873 осіб / км 2, зростаючи в останній час на 12-14 осіб / км 2 щороку. (Див.таблицю 4) [4]
Таблиця 4
Щільність населення в деяких азіатських країнах, чол./км2
Проте фактична щільність населення Китаю, як і в інших країнах, у тому числі у Східній, Південно-Східної та Південної Азії, різко відрізняється від середніх величин. Так, в провінції Цзянсу, де понад 70 млн. мешканців, середня щільність населення близько 700 осіб / км 2, у такий же рядовий провінції Шаньдун (більше 90 млн жителів) - 600 чол. / км 2, майже стільки ж - у провінції Хенань , чисельність населення якої наближається до 100 млн чол., ще в 7 провінціях - від 350 до 450 осіб / км 2 і т. д. Близько 1 млрд чол. в Китаї, а саме у східній половині країни, таким чином, живуть в умовах високої і дуже високої щільності населення. У той же час в західній половині держави - в основному в горах і пустелях - рідкісна заселеність території, щільність в десятки і сотні разів нижче.
У містах Китаю, як і інших країн, десятки тисяч жителів на кожен квадратний кілометр, в сільськогосподарських районах, насамперед у рисоводческих на сході, особливо в дельтах річок - 3000, 4000, 5000 чол. і більше на 1 км 2 в середньому. У другій половині ХХ ст. населення Китаю зростала, як ніколи раніше, високими темпами і у величезних розмірах. (Див. додаток 1)1.3 Демографічна політика
 
Демографічна політика: еволюція, методи проведення,
результати.


Маючи саме численне населення у світі, КНР протягом усього
періоду свого існування і, особливо в останні десятиліття
відчувала величезне впливу демографічного чинника на
соціально-економічний розвиток країни.
Необхідність вирішення питань, що виникають у зв'язку з
існуванням величезного за чисельністю населення країни,
змушує китайське керівництво проводити демографічну
політику, спрямовану на обмеження народжуваності. Певні
кроки в цій області були зроблені ще в середині 50-х років з тих пір
демографічна політика, її характер і обгрунтування не раз
зазнавали істотних змін, причому періоди "активності"
і "спаду" багато в чому залежали від стану економічної і
політичного життя країни.
Для здійснення контролю над народжуваністю на початку 80-х
років прийнято цілу низку законів та урядових постанов.
З першого січня 1981 року набув чинності новий закон про шлюб, який
передбачає підвищення віку вступу в шлюб з 20 до 22 років
для чоловіків і з 18 до 20 років для жінок, а також положення
щодо обмеження народжуваності.
В даний час однодетная сім'я розглядається китайським
керівництвом як єдино можливого методу оптимізації
відтворення населення. Однак дослідження сучасної
демографічної ситуації в КНР і репродуктивної поведінки
китайського населення показує, що в справжніх умовах населення
ще не готове до сприйняття і реалізації установок на однодетную
сім'ю. Здійснення цієї політики стикається з великими
труднощами, особливо у сільській місцевості, де населення
орієнтується на менш ніж на дводітну сім'ю. Такий орієнтації
сприяє, і традиційні переконання у необхідності віддавати
перевагу синам, страх не мати підтримки в старості.
Наслідок цього - почастішали останнім часом явища
інфантіціда (вбивство новонароджених дівчаток). За матеріалами
вибіркового обстеження селянських родин у провінції Хубей
мати одну дитину бажають лише 5% сімей, 2-х дітей - 51%, 3-х і
більше - 44%.
У протиріччя із здійсненням політики однодетной сім'ї
вступає і введення системи виробничої відповідальності.
Закріплення окремих ділянок землі за окремими сім'ями
сприяє зацікавленості селян у збільшенні розмірів
сім'ї, особливо за рахунок чоловічих робочих рук. За таких формах
організації сільськогосподарського виробництва зростання матеріального
добробуту створює умови для утримання більшої кількості
дітей, що призводить до закріплення традицій багатодітності,
характерних для Китаю. У китайській друку визнається, що система
виробничої відповідальності "завдала удару по плануванню
народжуваності ".
Зміни в природному русі населення (істотне
зниження народжуваності, зменшення смертності та природного
приросту населення) стали проявлятися особливо помітно в 70-х -
початку 80-х років. Тим не менш, утримання чисельності населення до
2000 році на рівні 1,2 млрд. чоловік, відповідно до планів китайського
керівництва, не надається можливим. За даними третину
населення КНР припадає на вікову групу від 10 до 23 років, що
може призвести в найближчі роки до "нового буму дітонародження".
Якщо кожна нова сім'я буде мати 2-х дітей, то до 2000 року народиться
майже 400 млн. осіб і загальна чисельність населення перевищить 1,3
млрд. осіб.
1.3.1 Нові напрямки демографічної політики
У Китаї на зміну адміністративного регулювання дітонародження приходить матеріальне стимулювання. Прем'єр Держради КНР Вень Цзябао висунув нове гасло демографічної політики: "Менше дітей маєш - швидше богатеешь".
За даними Національного бюро статистики, 6 січня 2005 року чисельність населення Китаю досягла 1,3 млрд людей. Як відзначає агентство "Синьхуа", не обмежуй уряд народжуваність, Китай досяг би 1,3-мільярдної позначки ще 4 роки тому.
У найближчі роки пекінська влада прогнозують щорічний приріст населення в розмірі 10 млн чоловік, але він буде поступово наближатися до нуля. До 2030 року чисельність населення КНР повинна досягти абсолютного піка - 1,46 млрд. При цьому кількість людей працездатного віку досягне максимуму в 2020 році і становитиме 940 млн (65% населення). До середини XXI століття майже чверть населення Китаю виявиться пенсіонерами (сьогодні таких 10%).
Якщо уряд КНР не пом'якшить сімейне законодавство, згідно з яким міським сім'ям дозволяється мати тільки одну дитину, а сільським - двох (і то лише за умови, якщо першою народилася дівчинка), то в 2030-х роках населення "Піднебесної" почне скорочуватися, в результаті чого до середини XXI століття самим багатонаселеним державою світу стане Індія.
Якщо в 1970-і роки на середньостатистичну китайську подружню пару доводилося 5,8 дитини, то зараз - 1,8. Для збереження числа жителів на стабільному рівні цей показник повинен складати 2,2. Однак демографічні показники характеризуються деякою інерцією, і поки населення КНР росте - але лише за рахунок "старого багажу".
У 2002 році в Китаї народилося 16 млн дітей, що збільшило населення країни до 1,28 млрд осіб. Паралельно 15400000 чоловіків і жінок або ж пройшли процедуру стерилізації, або перенесли інші подібні операції. За той же період в КНР було здійснено 1300 тисяч абортів.
В кінці 2004 року китайський суд оштрафував подружню пару на 780.000 юанів ($ 94.200) за те, що вони завели другу дитину. Крім того, за рішенням суду був опечатаний будинок, в якому дана сім'я проживала. Ця подружня пара входить до числа дев'яти сімей, які були недавно оштрафовані за заклад більш ніж одну дитину. Перша дитина у них з'явився в 1997 році, а в 2003 році у них народилися хлопчики-близнюки.
На противагу політиці обмеження народжуваності, активно здійснюваною в Китаї, гонконгські муніципальні власті закликають городян активніше розмножуватися. "Одна сім'я - троє дітей" - з таким гаслом виступив Головний міністр спеціального адміністративного району Сянган - Дональд Цан, виступаючи на радіостанції RTHK-3.
1. 4 Етнічна структура населення.

Китайська Народна Республіка розташована в Центральнойі Східної Азії. Найбільша в світі країна за чисельністю населення.
Старокитайська етнічна спільність склалася в 7-6 століттях
до н.е. на средньокитайский рівнині внаслідок контактів різних
народів, які говорили на китайсько-тибетських, протоалтайскіх, австро-
азіатських і індонезійських мовах. Результатом подальшого
історичного розвитку Китаю з'явилася наявність у сучасному
населенні великої кількості національних меншин. Незважаючи на те,
що національні меншини становлять лише 6,7% всього
населення, вони розселені на території, що займає близько 60%
площі країни. Щільність населення в цих районах в середньому дорівнює
10 людям на 1 кв. км, у той час як середня щільність у районах,
населених китайцями, складає більше 250 чоловік на 1 кв. км.
У складі населення Китаю понад 50 народів,
належать до різних мовних груп і сім'ям; 93,3%
населення - китайці (хань), решта - хуей, уйгури, маньчжури,
іцзу, тибетці, буї, мяо та інші.
Національні меншини населяють всю західну частину
країни, а також ряд районів на півдні та півночі Китаю. На півдні та південному
заході живуть народи, пов'язані з сино-тибетської, паратайской і
австроазіатськой сім'ям. в сукупності вони становлять 73% загальної
чисельності національних меншин. 26% загальної чисельності
нацменшин утворюють народи алтайської сім'ї та корейці,
розселені на заході та півночі Китаю.
Найбільш складним в етнічному відношенні районом
є Південно-Західний Китай. Тут на порівняно невеликій
території живе близько 30 народностей.
Своєрідним етнічним складом відрізняються міста
Китаю. Переважну частину населення міст складають китайці;
разом з ними там живуть в невеликому числі хуей, а в Північно-
Східному Китаї - і маньчжури. У містах південної частини Сіньцзяну
живуть в основному тільки уйгури, а в містах Тибету - тибетці.
(Етнічний склад населення див. у додатку 2).
1.5 Статево-статева структура населення
 
Вікова структура населення країни характеризується
інтенсивним процесом наростання питомої ваги групи осіб у
працездатному віці. У перші роки існування КНР на
молоді віку припадало 34% населення, в кінці 60-х років -
43%. Однак, в результаті заходів з обмеження народжуваності
питома вага населення у віці до 15 років дещо зменшився і
становить нині 33,6% загальної чисельності населення. У 1953 році на
частку осіб у віці до 14 років доводилося 36,3%, від 15 до 64 років -
59,3%, в 1964 році - відповідно, 40,4 і 56,1%; у 1972 році - 35,8 і
59,4%; у 1982 році - це співвідношення змінилося дуже значно:
до 14 років - 33,6%, 15-64 року 61,5, а в 2000 році - 23 і 70%.
Особливістю структури населення Китаю є
значне перевищення чоловічого населення над жіночим
(Відповідно 519,4 млн., або 51,5%, і 488,7 млн., або 48,5%). У КНР
кількість чоловіків перевищує число жінок на 30,7 млн. чоловік. На
кожні 100 жінок припадає 106 чоловіків. У Китаї є ряд
провінцій і районів з великим перевищенням чоловічого населення.
Це стосується, перш за все, до периферійних районів інтенсивної
міграції. (см.табліца5.) [5]
Таблиця 5


Вікова структура населення КНР
рік, частка населення у віці
рік
0-14 років
15-59 років
65 і старше
1970
37,70%
57,20%
5,10%
1985
33,60%
61,50%
4,90%
1995
26,50%
67,70%
5,80%
2000
22,80%
70,20%
7%
1.6 Динаміка народжуваності і смертності
 
Протягом багатьох століть для Китаю була характерна
виключно висока смертність. Тільки в кінці 40-х, початку 50-х
років нашого століття вдалося значно знизити показники
смертності; дитяча смертність зменшилася у 3-4 рази і склала в
містах 75 на 1000 дітей у віці до одного року. Число вмираючих
від інфекційних захворювань різко зменшилася, змінилася і
структура причин смертності. Значна зміна смертності,
яке відбувалося у 50-х роках, було припинено в період
1958-1962 рік. Середня тривалість життя при народженні в
1981 становила 67,9 року (66,4 для чоловіків і 69,3 року для
жінок).
Зважаючи на зміну вікової структури і підвищення в ній частки
літніх вікових груп відбувалося поступове
збільшення смертності - до 7,3% до 2000 року і 9,4% у першій третині
наступного тисячоліття за прогнозними оцінками ООН. (Див. таблиця 6) [6]
Таблиця 6.
Динаміка коефіцієнта смертності в КНР.
Роки
Коефіцієнт смертності,%
1950
18,00
1955
12,28
1960
25,43
1965
9,50
1970
7,60
1975
7,32
1980
6,34
1985
6,57
1990
6,59
1995
6,6
2000
7,3

На початку 50-х років зберігалася на високому і майже незмінному
рівні, що визначалося збереженням комплексу факторів,
обумовлюють традиційно високий рівень народжуваності в
старому Китаї. Наявність мирних умов у цей період часу,
сприятлива соціально-економічна обстановка в країні
сприяли утворенню нових сімей. Результати 16
обстежень, проведених в різних провінціях Китаю в 1951 -
1954 роках, дають середній показник народжуваності 41,6%. У
наступний період часу чітко простежується тенденція до
зниження коефіцієнта народжуваності - до кінця 70-х років
показник зменшився вдвічі в порівнянні з періодом 50-х - 60-х
років. (Див. таблиця 7) [7]
Таблиця 7
Динаміка коефіцієнта народжуваності в КНР.
Роки
Коефіцієнт народжуваності,%
1950
37,00
1955
32,60
1960
20,86
1965
37,88
1970
33,43
1975
23,01
1980
18,21
1985
17,80
1990
19,37
1995
18,20
2000
16,30

 
Зменшення народжуваності відбувалося під впливом
зміни соціально-економічних умов, дії цілого ряду
довготривалих факторів, серед яких слід зазначити
такі:

1) зростання рівня загальної та санітарної культури населення, що
призвело до зменшення дитячої смертності; менше народжень
було потрібно для досягнення бажаного розміру сім'ї;
2) зміна функцій сім'ї, трансформація традиційних
сімейних відносин, зменшення економічної корисності
дітей;
3) ослаблення релігійних норм традиційного китайського
суспільства, втрата значення багатьох релігійних ритуалів;
4) залучення жінок в активну трудову діяльність, як у
міської, так і в сільській місцевості, поширення
освіти.

РОЗДІЛ II. Аналіз демографічної ситуації і тенденції розвитку
 
2.1 Результати демографічної політики
 
Величезне населення - головна з проблем і для Китаю. Без урахування демографічного чинника не можна усвідомити ні розмах змін у такому азіатському велетень, ні його політику. Перш за все неясно, яка насправді чисельність населення КНР. Згідно з офіційною інформацією, сьогодні в цій країні проживає більше 1,26 млрд. чоловік (це 22% жителів планети). Прогнозується, що в 2010 році цей показник складе приблизно 1,4 млрд., а в 2030 - 1,6 млрд. чоловік. Проте більшість західних аналітичних центрів уже зараз оцінює чисельність китайського населення набагато вище - аж до 2,2 млрд. чоловік. Хоча найчастіше фігурує цифра, що наближається до 1,6 млрд. Західні аналітики вважають, що китайський уряд не бажає лякати світ реальною кількістю своїх підданих і афішувати свої невдачі в політиці стримування природного приросту. Але навіть згідно офіційних цифр, китайців у КНР більше, ніж представників негроїдної раси в усьому світі; більше, ніж європейців в Європі, Росії та США, разом узятих.
Настільки численна людська маса робить досить відчутний тиск на навколишнє середовище, природні ресурси та інші аспекти життя китайського суспільства: адже кожен має потребу, як мінімум, в їжі, одязі та взутті, навчанні та працевлаштуванні. Поступаючись за розмірами економіки тільки США, Китай з обсягом ВНП близько трильйона доларів (1999 рік) у перерахунку на середньодушовий дохід на рік (600 доларів - у городян і 200 доларів - у селян) залишається, незважаючи на вражаючі економічні успіхи, в розряді країн, що розвиваються .
Чисельність населення КНР занадто велика, щоб світ міг дозволити собі ставитися до цієї країни, як до будь-якої іншої. Все більш гострим стає питання про забезпечення Китаю продовольством і виробничим сировиною. Чисельність населення сьогодні - це знаряддя тиску Пекіна на розвинені країни з метою отримання все більших інвестицій заради запобігання зростанню внутрішньополітичної напруженості. Цей же аргумент - і засіб захисту Пекіна від можливих підривних дій Заходу: чим більше китайців, тим менше охочих "підірвати" Китай.
Про необхідність коригування демографічного курсу КНР стали всерйоз замислюватися ще в першій половині 70-х років, коли пропагувався перш концепція "людських хвиль" авторства Мао Цзедуна призвела там до різкого зростання кількості жителів. Тільки за 10 років (з 1964 по 1974) населення Китаю збільшилося з 700 до 900 мільйонів людей. Однак контроль над народжуваністю почала фігурувати в КНР в якості офіційної політики лише в кінці 70-х. Тоді стало ясно, що без запровадження обмежень на зростання народонаселення під питанням опиняється елементарне виживання країни (на Китай, де проживає 1 / 5 жителів планети, припадає лише 7% світових орних земель).
Однак у настільки делікатній сфері діяти лише адміністративними заходами і заборонами - все одно, що рубати по-живому. Тому в Китаї стали поєднувати заходи переконання і примусу - у країні заохочуються пізні шлюби і пізніше народження дитини, настійно рекомендується дотримуватися принципу "одна подружня пара - одна дитина". Дотримання цих основних постулатів демографічної політики ставиться китайським громадянам головним законом країни - стаття 49 Конституції КНР зобов'язує кожну подружню пару займатися плануванням сім'ї.
Результати обмежувальної політики не змусили себе довго чекати. За словами віце-президента Китайського товариства народонаселення Тянь Сюеюаня, за двадцять років з початку переходу до політики планування народжуваності влади КНР вдалося вирішити завдання зниження трьох показників: народжуваності, смертності і темпів приросту населення в цілому. Якщо в 1969 році показник народжуваності досягав 34,11 на тисячу населення, то тридцять років потому - 16,03. Природний приріст населення скоротився за той же період майже в 6 разів (з 26,08 до 4,53 на тисячу населення). Таким чином Китаю вдалося уникнути тягаря змісту додаткових 300 мільйонів "ротів".
Тим не менше, населення КНР настільки велике, що нестримно збільшується просто в силу інерції. У 1999 році, наприклад, воно виросло на 10,99 мільйона осіб - це більше, ніж усе населення Білорусії. Кількість новонароджених склало 19,09 млн., тобто приблизно кожні півтори секунди на світло з'являвся ще один китаєць.
Обмеження зростання населення допомагає вирішувати одні проблеми, але породжує нові. Потягнулася ціла низка важковирішуваних демографічних ребусів. Зниження дітонародження при подовженні середньої тривалості життя вже призвело до того, що Китай впритул зіткнувся з проблемою старіння населення. Три роки тому число жителів країни старше 60 років перевалило за 100-мільйонну позначку і продовжує зростати в геометричній прогресії. За прогнозами експертів, при збереженні нинішньої тенденції в 2040 році число китайців літнього віку сягне чверті мільярда й у 2-3 рази перевищить кількість молодих жителів країни (до 20 років). Не за горами той час, коли кожній парі працюють подружжя доведеться утримувати на утриманні одну дитину і чотирьох людей похилого віку, що призведе до додаткових витрат держбюджету на пенсії, соціальне страхування та медобслуговування.
Інший демографічною проблемою Китаю став контроль над народжуваністю в середовищі селян, розкиданих по містах у пошуках заробітку. Число таких не піддаються точному обліку мігрантів перевищує 80 мільйонів. Встежити за кожним не представляється можливим, тому питання про планування відтворення населення в їх середовищі практично нерозв'язний. Як свідчить статистика, рекордні показники народжуваності відзначаються в найбільш відсталих і бедниx районах країни, де широко поширені ранні шлюби. Нарешті, як вважають експерти, політику обмеження народжуваності не можна розглядати окремо від проблеми освіти - за офіційними даними, число неписьменних у віці старше 15 років досягає в КНР 180 мільйонів, що становить 15,8% усього населення. І це далеко не повний перелік наслідків демографічних змін.
Якщо рахувати в абсолютних цифрах, то на кінець 90-х років в Китаї проживало близько 80 млн. людей похилого старше 65 років, що становило близько 6,5% від загальної чисельності населення країни. Іншими словами, вже на той момент в Китаї проживала половина всіх пенсіонерів Азії і п'ята частина населення похилого віку в усьому світі.
Ще однією характерною рисою китайської демографічної статистики є різке збільшення частки самого старого населення країни старше 80 - 85 років у порівнянні із приростом сукупного числа населення похилого віку. У 90-і роки таких людей похилого віку в Китаї налічувалося близько 8 млн., у 2000 році - вже 28 млн., тобто за десять років відбулося майже трикратне збільшення чисельності населення похилого віку країни.
Розглядаючи передумови прийдешнього кризи сучасної системи соціального страхування в Китаї, не можна не враховувати існування величезної прірви між рівнем розвитку міст і сільських районів цієї країни. Причому за темпами старіння населення лідирує саме місто, де контроль за плануванням народжуваності був більш жорстким. Так, частка літніх людей у ​​Шанхаї наприкінці 90-х років становила трохи більше 16%, тоді як у сільських районах вона не перевищувала 6 - 7%.
Такий стан справ, у свою чергу, пояснює досить низький рівень сукупних витрат держави на пенсійну систему, які наприкінці 90-х років становили близько 2% ВВП країни. І все ж, незважаючи на очікуване збільшення цього показника в найближчі десятиліття, Китай на кілька пунктів відстає від країн ОЕСР, де на пенсії держава вже зараз витрачає в середньому 10% ВВП.
Саме з такими демографічними, економічними і соціально-політичними тенденціями китайська система соціального страхування підійшла до початку XXI століття
За прогнозами китайських фахівців, при збереженні нинішніх тенденцій приріст населення в країні досягне нульової позначки до 2050 року. І саме середина наступаючого століття визначена орієнтиром для входження Китаю до лав середньорозвинених країн світу.
 
 
2.2 Тенденції розвитку демографії КНР
 
В даний час демографічна ситуація в КНР розвивається з деяким випередженням наміток другого сценарію. У середньому виконується установка "одна сім'я - дві дитини". Швидкі темпи природного приросту населення ускладнюють вирішення таких питань, як забезпечення житлом, продовольством, робочими місцями, соціальним страхуванням. До даного комплексу проблем відноситься і поступове старіння населення. Поліпшення умов життя сприяло збільшенню середньої тривалості життя, зараз вона зросла до 69 років. В даний час в КНР старіння населення йде більш швидкими темпами, ніж у країнах Західної Європи. До 2020 р. середній вік населення складе 38 років. Це означає, що на одного працюючого буде припадати 3-4 утриманця, витримати таку сімейну навантаження багатьом буде нелегко.
Вчені Академії наук Китаю в підготовленому ними "Доповіді про перспективи здійснення стратегії неухильного розвитку Китаю" заявили, що демографічний стан в Китаї вже вступило в стадію розвитку, що характеризується низькою народжуваністю і низькою смертністю, а сукупний відсоток дітонародження у жінок вже наближається до аналогічного показника розвинутих країн .
Світила китайської науки відзначили, що в Китаї дозрівають достатні умови, необхідні для забезпечення нульового зростання населення. Як йдеться в цій доповіді, в 2030 році в Китаї буде відзначений нульовий природний приріст населення, чисельність якого досягне пікового рівня, склавши 1,6 млрд людей.
За прогнозом ООН, в 2050 році чисельність населення Китаю знизиться до 1,517 млрд осіб. Одночасно Індія, в якій незмінно зберігається тривале зростання населення, перевершить за чисельністю населення Китай і перетвориться на найбільшу за цим показником країну в світі.
Перераховані в доповіді дані показують, що здійснення мети нульового зростання населення дозволить забезпечувати постійне збільшення валового національного продукту Китаю на 1,2 - 1, 5 процентних пункту з року в рік і додаткове збільшення рабочіхмест на 6,5 - 7 відсотків. Разом з тим різко зросте прогнозована середня тривалість життя китайців, в 2050 році кожен китаєць буде мати принаймні 12-річну освіту.
За повідомленнями інформаційних джерел ІТАР-ТАСС, зростання чисельності населення Китаю зупиниться до 2040 року, до того періоду в країні буде проживати 1,5 млрд чоловік. З таким прогнозом виступив віце-президент Демографічного суспільства КНР Лі Хунгуей.
Досягши критичної відмітки до 2040 року, вважає вчений, чисельність населення Китаю почне поступово знижуватися. Частка людей похилого віку / понад 65 років / досягне 12 проц від загального числа населення. На сьогоднішній день цей показник складає 7,6 відс. Через кілька десятиліть держава навіть може зіткнутися з нестачею робочої сили.
Лі Хунгуей вважає, що демографічна політика Китаю після 2040 повинна будуватися таким чином, щоб не допустити різкого зниження чисельності. "Важливі зміни в політиці необхідно прийняти ще до цього моменту", - сказав він в інтерв'ю агентству Сіньхуа. Однак, прогнозує вчений, в даний час не слід очікувати кардинального перегляду положень у цій області, тому що контроль за народжуваністю є важливим механізмом демографічної політики країни.
Чисельність китайців продовжує збільшуватися: якщо в даний час населення Китаю становить приблизно 1,3 мільярда осіб, то, за прогнозами експертів, до середини століття чисельність китайців досягне 1,6 мільярда. Проте вже в поточному столітті основна частина мільярдного населення Китаю активно почне вступати в ряди пенсіонерів.
Тенденція падіння рівня народжуваності укупі із зростанням очікуваної тривалості життя спостерігається в більшості країн європейського та американського континентів. Відмінною рисою Китаю в цьому сенсі є швидкість і розміри тенденції падіння народжуваності, що веде до різкого збільшення чисельності літніх громадян країни. Основною причиною такого розвитку стала державна соціальна політика планування народжуваності, що проводиться під гаслом «Одна сім'я - одна дитина» з метою запобігання зростанню загальної чисельності і без того багатомільйонного населення країни. У результаті протягом більш як сорока років спостерігалася поступове зниження рівня народжуваності (графік 1). [8]
Графік 1
\ S
До 2020 року експерти прогнозують початок зниження частки економічно активного населення (15 років - 64 роки) і поступове зростання частки людей похилого віку в загальній чисельності населення країни, а до 2050-го частка літніх зросте з 10 до 40%. При цьому фаза найбільш інтенсивного старіння населення буде спостерігатися в період з 2015 по 2020 рр.. Таким чином, до цього часу середньостатистична китайська сім'я з трьох чоловік буде змушена забезпечувати не тільки свої потреби і потреби дитини, а й «годувати» чотирьох пенсіонерів.
Індія обжене Китай
 
На рубежі двох століть вчені в усьому світі - демографи, соціологи, екологи - намагаються вгадати, якими шляхами піде розвиток людства в майбутньому.
Фахівці відзначають, що ще недавно чільної була теорія безперервного і неконтрольованого зростання населення планети. Висловлювалася навіть думка, що вже через два-три десятиліття рід людський настільки заселить Землю, що виявиться не в змозі прогодувати себе. Така теорія отримала відповідну назву - "популяційна бомба".
Однак останні прогнози вчених в цілому стали більш спокійними. Сьогодні населення планети наблизилося до 5,8 мільярда чоловік. Щорічний приріст останні 2 роки становить приблизно 100 мільйонів чоловік. При цьому, на думку директора вашингтонського Інституту населення Вернера Форноса, 90 відсотків приросту припадає на бідні країни, "переживають громадянську боротьбу і громадські заворушення, де занадто багато людей живуть в убогості". Відмінності між багатими і бідними державами у демографічних процесах Форнос демонструє на прикладі Британії та Бангладеш. При нинішніх темпах зростання сучасна чисельність населення Бангладеш - 125 мільйонів чоловік - подвоїться менш ніж за 30 років. Британії, де сьогодні живе приблизно 59 мільйонів людей, для цього буде потрібно 385 років.
Разом з тим проблема перенаселеності сьогодні вже не стоїть так гостро, як ще кілька років тому. Статистика свідчить, що на порозі третього тисячоліття приріст населення Землі значно сповільнилося. Міжнародний інститут прикладного аналізу (МІКА) в Люксембурзі прогнозує, що до 2100 року населення Землі досягне 10,4 мільярда чоловік, але це стане природним межею зростання. На думку фахівців МІКА, головним чинником стабілізації і навіть, можливо, скорочення приросту стане "триваючий спад народжуваності в більшості регіонів світу".
Що ж стосується окремих країн, то тут фахівці допускають різні регіональні демографічні "відхилення". Приміром, у середині 1996 року населення Індії досягла 949,6 мільйона чоловік. За цим показником Індію випереджає тільки Китай, що має населення в 1217,6 мільйона чоловік. Однак демографи припускають, що в осяжній перспективі ці два гіганти можуть помінятися місцями, оскільки сьогодні на 10 китаянок у фертильному віці припадає 18 дітей, а на 10 індіанок - 34. (Див. додаток 3)
Американські демографи Карл Хауб і Машіко Янагшіта у своєму недавно опублікованому дослідженні взагалі висловлюють думку, що народам ряду країн загрожує небезпека фізичного зникнення. Що ж стосується Індії та Китаю, то при сьогоднішніх тенденції зростання населення, вважають Хауб і Янагшіта, вони не зможуть прогодувати себе вже до 2025 року.
ГЛАВА III. Глобальні демографічні проблеми
3.1 Проблема старіння населення
У Китаї, як і в багатьох інших країнах, все різкіше позначаються проблеми, викликані особливостями сучасних соціально-демографічних процесів. Одна з них - старіння населення, іншими словами - стабільне збільшення частки людей похилого віку в складі населення. У КНР частка громадян старших за 65 років, згідно Всекитайської перепису населення 2000 року становила 6,96% від загальної чисельності населення (88,11 мільйона чоловік). Щорічно чисельність людей похилого віку збільшується більш ніж на 3%.
Процес старіння населення КНР йде набагато більш стрімкими темпами, ніж у будь-якій іншій країні, що пояснюється успіхами в реалізації жорсткої політики обмеження народжуваності та покращенням соціально-побутових умов життя китайського народу в останні десятиліття. Регулювання народжуваності з метою прискорення економічного розвитку країни породило проблему "навпаки" - у країні стрімко зростає група населення старше 60 років. Згідно з прогнозами демографів, до 2030 року кожен п'ятий житель Піднебесної переступить цю вікову межу.
Нація, що має більше 10% населення старше 60 років, вважається у відповідність з документами ООН "старіючої". Китай у другій половині XXI століття стане найстарішою (за складом населення) країною світу. Такого роду демографічна ситуація в свою чергу породжує непрості економічні, соціокультурні та соціопсіхологічесіе проблеми, які необхідно вирішувати, причому негайно, вже зараз, не чекаючи 2030 року. Вперше в історії людства складеться настільки несприятлива для суспільного розвитку вікова структура населення. В інтересах збереження соціальної стабільності і поступального розвитку керівництво Китаю в короткі історичні строки має виробити таку систему піклування людей похилого віку, яка могла б забезпечити гідне життя літнім громадянам.
Політики, науковці і китайська громадськість в останні роки все активніше обговорюють проблеми старіння суспільства, шукають шляхи їх вирішення. Найбільш актуальні, на думку китайських фахівців, такі проблеми: 1) знижується рівень життя людей похилого віку у зв'язку зі зміною структури доходів; 2) відсутня гарантована медична допомога літнім людям у зв'язку з недостатніми відрахуваннями підприємств на медичне обслуговування пенсіонерів, 3) люди похилого віку експлуатуються власними дітьми , які часом жорстоко поводяться з ними і навіть залишають напризволяще, 4) багато людей похилого віку старше 80 років потребують допомоги по веденню господарства і самообслуговування; 5) багатьом літнім людям бракує духовної та культурної активності.
Політика контролю над зростанням населення, зокрема політика «планування сім'ї», викликала ще одне явище в демографії КНР: відбуваються зміни у віковій структурі. Збільшується частка дорослого та працездатного населення. Різке «постаріння» населення очікується в наступні 40 років. В кінці 1996 року в Китаї було близько 130 млн. чоловік у віці 60 років і старше - приблизно 10% від загальної чисельності населення. Згідно з оцінкою ООН, якщо кількість людей у ​​віці 60 років і старше становить понад 10% від загальної чисельності населення, то дана країна є «країною з літнім населенням». Таким чином, Китай входить у число подібних країн. Протягом наступних 40 років кількість літніх китайців буде збільшуватися щорічно більш ніж на 3%,. До 2025году воно складе понад 300 млн. чоловік, або понад 20% від загальної чисельності населення. В 2035 році частка літніх людей підніметься до 27%, тобто кожна четверта людина в країні буде літнім.
Разом зі збільшенням частки людей похилого віку в загальній чисельності населення збільшується і коефіцієнт їх утриманської навантаження, що означає і збільшення економічного навантаження. У 1988 році кількість пенсіонерів сягала 18 млн. Людина (14% від чисельності працюючих), а витрати на пенсії - 18 млрд. юанів. У 2000 році пенсіонерів стало 40 млн., або 17% від чисельності працюючих. Таким чином, витрати на них зросли до 50 млрд. юанів. У промислово розвинених містах старіння населення вже сьогодні є серйозною проблемою. Наприклад, в Шанхаї наприкінці 1986 року кількість пенсіонерів перевищувало 1,38 млн., що становило близько 28,3% від працюючих городян. Сума пенсій становила 20% від загального фонду заробітної плати.
Держава багато робить, щоб забезпечити спокійну та безбідну старість громадян КНР. Майже у всіх провінціях, автономних районах і містах центрального підпорядкування створена мережа будинків престарілих. Китайська влада, особливо на місцях, прагнуть, піклуючись про пенсіонерів, не ізолювати їх від суспільства. Перш за все вони втягують їх у різні форми суспільно-корисної діяльності. Для них створено низку підприємств «з полегшеним способом виробництва», також вони беруть участь у підтримці громадського порядку, вихованні підростаючого покоління, допомагають радою і консультаціями на місцях своєї колишньої роботи.
Старіння населення вплине на розподіл і перерозподіл національного доходу, на економічну систему і її розвиток в цілому. У 1984 році китайські пенсіонери в середньому отримували пенсію у сумі 769 юанів щомісяця. Ці витрати в 5 разів більше, ніж витрати на дітей у містах Китаю. Також змінюються пропорції між витрачанням і накопиченням капіталу.
У Китаї в основному традиційна структура сім'ї. На сьогоднішній день лише 4% осіб у віці 60 років і старше живуть окремо. Але зі старінням населення сімейна структура змінитися: збільшиться кількість окремих сімей літніх людей і сімей типу 4:2:1, де 4 - люди похилого віку, 2 - працездатне населення, 1 - неповнолітні. Так політика «одна сім'я - одна дитина; породила свого роду демографічний капкан. Створилася ситуація, коли максимальна соціальне тягар має лягти на покоління, мінімально для цього підготовлене. На «маленьких імператорів», як охрестили китайці егоїстичне плем'я своїх єдиних синів і дочок єдиних, які виросли без братів і сестер, не звикли ні з ким ділитися і ще менше - чим-небудь жертвувати.
На думку китайський фахівців, швидкий безконтрольне зростання населення зводить і буде зводити практично нанівець досягнення в економічній області. Країна, на їхню думку, повинна «взятися за два види виробництва» - економіку (в напрямку її неухильного розвитку) і демографію (у напрямку різкого скорочення темпів зростання населення).
Перед державою і суспільством постають проблеми не тільки матеріального, але морально-етичного порядку стосовно до стареньких. Гуманне ставлення до старості - це не тільки пенсійне забезпечення, гідні людини соціальні послуги та гарантоване медичне обслуговування, це і повсякденна практична робота з вирішення медико-соціальних, сімейно-побутових, емоційно-психологічних та багатьох інших проблем громадян старшого віку, які мають здійснюватися на місцях різними структурами системи соціального захисту населення спільно з громадськими та благодійними об'єднаннями.
У Система догляду за людьми похилого віку в суспільстві детермінується рівнем економічного розвитку, соціальною структурою, сімейної організацією і культурними традиціями. У Китаї ця система, що стала культурною традицією, ефективно функціонувала протягом більше двох тисячоліть. Соціальні та економічні зміни другої половини XX століття мали значний вплив на систему догляду за людьми похилого віку в китайському суспільстві, підірвали саму основу її існування, що склалася на основі конфуціанської концепції сяо модель взаємовідносин між батьками та дітьми, представниками різних поколінь - старшими і молодшими. Перший удар системі було завдано "Законом КНР про шлюб", який закріпив основні принципи матримоніальної системи та відносин між членами родини в соціалістичному Китаї: одношлюбність, рівність чоловіка і жінки, вільний вибір шлюбного партнера. Трансформувалися і взаємини між представниками різних поколінь, що було пов'язано зі змінами порядку спадкування, рахунки споріднення, що відбулися у зв'язку з впровадженням в китайське суспільство ідей демократії, рівності представників різних вікових груп, соціалістичних уявлень про власність.
Жорстка демографічна політика, різко обмежила кількість дітей в китайських сім'ях, також завдала деякий збиток системі сімейного догляду за батьками, зваливши на плечі єдину дитину об'єктивно непосильну турботу про власних батьків і двох парах прабатьків (дідусів та бабусь).
У сучасному суспільстві домінуючим структурним типом є нуклеарна сім'я (що складається з подружжя і не перебувають у шлюбі дітей), а основними відносинами - відносини між подружжям. Разом зі зміною структури китайської сім'ї на користь нуклеарних сімей зростає і прірва між батьками та дітьми в уявленнях про життєві цінності та спосіб життя. Саме тому сучасні молоді подружні пари прагнуть жити окремо від батьків. Так, кількість молодят, які живуть окремо від батьків, з 1992 по 1998 рік зросла вдвічі, досягши 68%. У Пекіні кількість сімей, що складаються з людей старше 60 років, становлять 34%, а в Шанхаї 36,8% від загального числа сімей.
Соціологічне опитування студентів і людей похилого віку в Пекіні, виявив, що представники різних поколінь по-різному розуміють концепцію синівської шанобливості і зобов'язання дорослих дітей по відношенню до батьків. Для старших вікових груп характерні високі очікування щодо шанобливого і поваги з боку молодших за віком. Молодь також позитивно оцінює шанобливе ставлення до старших, особливо до батьків, однак такі показники як "покора" і "слухняність" отримали найнижчі коефіцієнти, тоді як "повага" - найвищий. Турбота про старих батьків (мається на увазі догляд і допомогу по будинку) і фінансова допомога - так бачать свої обов'язки молоді люди. Дівчата на перше місце поставили збереження зв'язків зі старшими. "Повага старших, але без обов'язкового покори їм" - така нова культурна установка, що характеризує ставлення до старших у сучасному китайському суспільстві.
У другій половині XXI століття молоді покоління навіть при всьому бажанні (наявність якого знаходиться під питанням) об'єктивно не зможуть забезпечити адекватну необхідної і необхідної економічну та іншу допомогу старшим поколінням. Проблема полягає в тому, що на одну молоду людину падає турбота про шести найближчих родичів (батьків і двох парах прабатьків). Це практично неможливо при необхідності робити кар'єру, домагатися підвищення рівня життя, створювати свою сім'ю, виховувати, забезпечувати і давати освіту своїм дітям. Все це вимагає витрат, непорівнянних із витратами на дітей у традиційному суспільстві. Час і можливості доглядати за батьками, бабусями і дідусями і спілкуватися з ними сильно обмежена через значно прискорилося ритму життя. Ситуація ускладнюється і стійкою тенденцією до роздільного проживання батьків і перебувають у шлюбі дітей, відсутністю братів і сестер, з якими можна було б розділити турботи по догляду за
У 2002 році в КНР налічувалося понад 10 мільйонів нужденних в догляді громадян у віці старше 70 років. У державних будинках для престарілих живуть 170 тисяч осіб, у будинках для престарілих, які утримуються за рахунок колективів - 660 тисяч чоловік, у притулках, створених на благодійні кошти - 30 тисяч чоловік. Потреба в такого роду закладах набагато вище. Як правило, раніше в будинку для людей похилого віку потрапляли люди, котрі не мають дітей і родичів. Зараз ситуація принципово змінилася: самотність перестало бути основним критерієм.
3.2 Міграції населення
Останнім часом в демографічній області виникла ще одна складна проблема, яка викликає серйозне занепокоєння. Це величезна маса мігруючого населення. Як вважають у Китаї, її виникнення пов'язане із здійсненням у селі аграрної реформи. Перехід на систему сімейної підрядної відповідальності вивільнив значна кількість селян. Більшість колишніх хліборобів влаштувалося на місцеві волосні не селищна підприємства, мережа яких швидко розвивається в сільських районах, частина ж рушила до міста у пошуках роботи на будмайданчиках, промислових підприємствах, у сфері обслуговування. Наплив мігрантів обертається великими клопотами для міської влади: збільшується і без того напружене становище на громадському транспорті, в охороні здоров'я.
Мобільне і тому важко піддається контролю мігруюче населення ускладнює реалізацію демографічної установки «одна сім'я - сім'я, одна дитина». Обстеження, проведене в ряді міст, показало, що 70% жінок з числа приїжджих «не слід державній політиці« планування сім'ї », маючи по двоє і більше дітей. Місцева влада вживає заходів, щоб контролювати положення. У ряді провінцій муніципалітети вимагають, щоб перебираються в міста місцеві селяни пред'являли спеціальні «сертифікати планування сім'ї», засвідчують їх сімейний стан і наявність дітей. Без таких документів їх не приймають на роботу.
Міграція значно ускладнює прискорився останнім часом процес урбанізації в КНР. Останнім часом помітно зростає число міст-мільйонерів та інших великих міст, в яких проживає переважна більшість мешканців, що характерно для процесу урбанізації в Китаї.


Протягом багатьох століть до середини 19 століття
зовнішні міграції не грали істотної ролі в зміні
чисельності населення Китаю, переселення китайців за кордон не були
значні в порівнянні з масою його населення.
В даний час китайці проживають більш ніж в 70
стра3нах світ, але розміщення їх по країнах і континентах дуже
нерівномірно. Китайська еміграція традиційно прямувала в
країни Південно-Східної Азії.
З 90-х років проходить значне збільшення міжнародної міграції робочої сили, що стимулюється установою першої в КНР
міжнародної корпорації трудових послуг.
Внутрішні міграції. Внутрішні міграції відіграють істотну
роль у розміщенні населення. Жителі густонаселених провінцій
Шаньдун, Хенань, Хебей, Хунань, Цзянсу, Аньхой та інших
переселяються в менш освоєні і заселені райони. Особливо
швидко зростає чисельність населення (у результаті припливу
переселенців з внутрішніх районів) у північно-східних провінціях,
головним чином Хейлунцзяні і Гирина, а також у Внутрішній
Монголії і Сіньцзяні.
Великий інтерес представляють склад і характеристики
мігрантів. Основна маса мігрантів представлена ​​сільській
молоддю
Статевий склад мігрантів залежить від відстані і галузі
промисловості в новому місці проживання. Як правило, на більш
тривалі відстані переїжджають більше чоловіків, які пізніше
вступають в шлюб або перевозять свої сім'ї. Для нових районів
освоєння або інтенсивного будівництва в початковий період
характерний перевагу в статевій структурі на користь чоловіків
 
3.2.1 Міграції населення з КНР до Росії
Статистика Федеральної прикордонної служби Росії (ФПС) дозволяє зробити висновок, що приблизно 80 відсотків китайців в'їжджають на територію Росії через прикордонні переходи Далекосхідного прикордонного округу, до 50 відсотків - через прикордонні переходи в Приморському краї. У 1998-2001 роках інтенсивність перетину російсько-китайського кордону була приблизно однаковою: щорічно в Росію в'їжджали й виїжджали з неї 450-490 тисяч китайців. У 2002 році ситуація різко змінилася: кількість осіб, що в'їхали в країну, зросла майже на 55 відсотків у порівнянні із середньорічним рівнем попередніх чотирьох років. Число китайців, що покинули Росію, збільшилося на 52 відсотки. Якщо за 1998-2001 роки в Росії залишилися в цілому 35,9 тисячі китайців, то в одному тільки 2002 році - 27,2 тисячі, в три рази більше середньорічного рівня попередніх чотирьох років. У 2003 році ситуа ція мало змінилася - в країні залишилися 23,3 тисячі мігрантів. Всього за шість років в Росії залишилися 86,4 тисячі чоловік.
За відомостями ФПС основна маса китайських мігрантів прибуває до Росії легально, тобто маючи документи на перетин кордону. Проблема полягає в тому, чи законним чином вони отримали ці документи
Китайська державна стратегія глобального зовнішньоекономічного наступу під девізом «Йти зовні» орієнтована, крім іншого, на збільшення імміграції громадян Китаю в інші країни. Ще недавно Росія не входила до числа країн, куди китайці хотіли виїхати в пошуках кращої долі. В останні роки ситуація почала швидко змінюватися. У ході першого раунду російсько-китайських переговорів з питань вступу Росії до СОТ китайська сторона висунула вимогу про зняття бар'єрів для в'їзду в РФ китайських торговців і надання їм рівних прав з російськими підприємцями. Хоча надалі КНР зняла дана вимога, в країні стали стимулювати поїздки громадян РФ. У 2002-2003 роках в 50 містах Китаю був введений вільний порядок оформлення закордонних паспортів. Виникло понад 200 компаній, що спеціалізуються на підборі китайців на роботу в інших країнах. Це нововведення сприяло й буде сприяти зростанню імміграції з Китаю.
По-перше, різко зросла частота поїздок китайських мігрантів до Росії. До нашого дослідження 2002 року фахівці вважали, що на Далекому Сході панує маятникова міграція. У 1998-1999 роках багато китайців воліли не відповідати на питання, скільки разів вони приїжджали до Росії. У 2002 році китайці вже не уникали відповіді на питання про частоту своїх поїздок до Росії.
По-друге, збільшилася середня тривалість перебування китайців в Росії. Серед китайських мігрантів з'являється все більше постійних жителів Росії.
По-третє, змінилися структура і склад китайських мігрантів. На Далекому Сході помітно скоротилося число мігрантів, що прожили в Росії більше чотирьох років ..
Проте в Росії поступово формується постійне китайське населення. На Далекому Сході цей процес носить обмежені масштаби і відрізняється уповільненими темпами. У Хабаровську частка китайських мігрантів, які прожили в Росії більше чотирьох років, у 2002 році була в два рази менше, ніж у 1999 році, у Владивостоці - на 20 відсотків менше. У той же час у цих містах помітно зросла кількість мігрантів, які прожили в Росії менше одного року.
По-четверте, можна виділити дві принципово різні групи: частина мігрантів виконує функції «кур'єрів», що доставляють товари постійним продавцям, або «вахтових» працівників у китайських торгових точках, інша частина мігрантів осідає в Росії, незважаючи на відсутність або хиткість свого легітимного статусу.
По-п'яте, аналіз планів китайських мігрантів з урахуванням термінів їх проживання на російській території показав, що серед охочих виїхати в іншу країну більше половини становлять мігранти, які прожили в Росії менше року.
По-шосте, китайські соціологи давно помітили, що в силу багатьох обставин (особливо в міру набуття економічної незалежності) жінки почали демонструвати незрівнянно більшу самостійність, ніж раніше.
Світова історія китайської міграції показує, що в багатьох країнах серед мігрантів в перші роки абсолютну більшість складали неодружені чоловіки. Потім в країну починали прибувати жінки. Поступово встановлювався баланс підлог, складалася повноцінна діаспора. У Росії спостерігається специфічна ситуація. Її особливість полягає в тому, що до останнього часу в РФ прибувало досить багато сімейних людей. У 2002 році, проте, виявився різке зростання чисельності неодружених мігрантів.
3.3 Процес урбанізації
 
Великі міста в Китаї все більше стикаються з проблемою надмірної скупченості, брак джерел енергії і сировини, транспорту, недоліками системи освіти, питаннями зайнятості забезпечення житлом, загострення екологічної ситуації. Саме тому одним з основних напрямів політики в області урбанізації було жорстке обмеження надмірного зростання великих міст.
Населення нерівномірно концентрується і в межах міської території. При загальній площі Пекіна 16 тис. кв. км на 2% його території зосереджено 45% жителів.
Така скупченість населення загострює забезпеченість городян житлом та комунальними послугами .. У великих містах забезпеченість житлом набагато гірше, ніж у малих. Якість житлових приміщень у містах не відповідає сучасним вимогам. Взимку будинки опалюються дуже погано. Вода в містах поганої якості, її недостатньо, більше 150 міст країни гостро страждають від постійної нестачі води, її не вистачає як міському населенню, так і промисловим підприємствам.
Зростання кількості міських жителів на передній план висуває і проблему міського транспорту, який протягом багатьох років майже не оновлювався; використовуються в основному старі, зношені машини. Навантаження на транспорт величезні - в Пекіні перевозиться в середньому 15 млн. пасажирів на день. Багато міські жителі через жахливу скупченості і тисняви ​​у громадському транспорті воліють користуватися велосипедом.
Слабо контрольовані темпи урбанізації сприяють зростанню злочинності. Питома вага кримінальних правопорушень, скоєних приїжджими у великих і середніх містах КНР, становить уже близько 40%, що викликає у влади закономірну тривогу. Центральна влада прийняли ряд законодавчих актів, які передбачають жорсткі обмеження "подальшого розбухання міст-гігантів», створення навколо них населених пунктів з належною інфраструктурою.
17 серпня 2001 р. У Китаї були оприлюднені нові подробиці планів великомасштабної урбанізації країни. За даними Державної комісії планування і розвитку, в даний час жителі міст становлять трохи більше 30% загальної чисельності населення Китаю. Але вже до 2010 року планується довести їх частку до 40%.
Експерти, яких цитують державні ЗМІ Китаю, вважають ймовірним, що через 20 років у містах проживатиме 60% населення країни.
Згідно з оприлюдненими даними, швидке перетворення Китаю з переважно сільськогосподарського товариства в урбанізоване відбувається все швидше. Зараз у КНР вже 660 великих міст - втричі більше, ніж два десятиліття тому. Загальне ж число поселень міського типу зросла за цей час і зовсім у дев'ять разів і перевищила тепер 20 тисяч. Якщо в 1978 році в містах проживало 170 млн китайців, то зараз їх там вже 456 мільйонів. І, якщо вірити комісії, надалі з села в місто щороку буде перебиратися не менше 10 мільйонів чоловік.
Влада КНР розглядає урбанізацію як спосіб боротьби з бідністю та скорочення розриву між заможнішою сходом країни і відсталими західними регіонами. Намагаючись обмежити приплив у великі міста робітників-мігрантів із сільських районів, влада вже прийняли рішення про будівництво 10 тисяч нових міст. Багато хто з них виростуть в тих самих місцях, звідки зараз йде основна міграція. Таким чином планується створити мільйони нових робочих місць. Однак є побоювання, що ці плани можуть мати серйозні негативні наслідки для навколишнього середовища. Комісія з розвитку стверджує, що екологічний чинник буде врахований: не пізніше, ніж через чотири роки не менше 35% відсотків площі кожного міста Китаю буде складає "зелена зона". Крім того, комісія взялася забезпечити різке скорочення використання вугілля для опалення міських будинків, а також зайнятися проблемою каналізації. (Див. таблицю 8) [9]
                                                                                                                    Таблиця 8
Співвідношення частки міського та сільського населення

 
 
Висновок
 
На думку китайських фахівців, швидкий безконтрольне зростання населення зводить і буде зводити практично нанівець досягнення в економічній області. Країна, на їхню думку, повинна «взятися за два види виробництва» - економіку (в напрямку її неухильного розвитку) і демографію (у напрямку різкого скорочення темпів зростання населення).
Щоб вирішити існуючі проблеми, китайській владі волею-неволею доводиться йти на жорсткий демографічний контроль. Це передусім удосконалення політики суворо планування народжуваності, пошук дієвих шляхів реалізації державної установки «одна сім'я - одна дитина».
Разом з тим держава має намір і надалі вживати суворих заходів до порушників цієї установки. Ряд експертів пропонують навіть збільшити розміри штрафів за «позапланових» дітей. Прихильники більш розумного підходу закликають вести широку, продуману, комплексну, роз'яснювальну роботу, пропагувати важливість і невідкладність планової народжуваності, виховувати селян, пояснюючи їм політику держави, що б вони, розділяючи його стурбованість, обмежували зростання сім'ї.
Важливим чинником, який може або сприяти успіху в обмеженні народжуваності, або в чому приректи на провал всі зусилля в цій області, є, на думку фахівців, поліпшення становища жінок, в першу чергу підвищення їх загальноосвітнього рівня.
Найближчим часом Китаю навряд чи загрожує демографічна криза. Чисельність китайців продовжує збільшуватися: якщо в даний час населення Китаю становить приблизно 1,3 мільярда осіб, то, за прогнозами експертів, до середини століття чисельність китайців досягне 1,6 мільярда. Проте вже в поточному столітті основна частина мільярдного населення Китаю активно почне вступати в ряди пенсіонерів.
Основною причиною такого розвитку стала державна соціальна політика планування народжуваності, що проводиться під гаслом «Одна сім'я - одна дитина» з метою запобігання зростанню загальної чисельності і без того багатомільйонного населення країни. У результаті протягом більш як сорока років спостерігалася поступове зниження рівня народжуваності. До 2020 року експерти прогнозують початок зниження частки економічно активного населення (15 років - 64 роки) і поступове зростання частки людей похилого віку в загальній чисельності населення країни, а до 2050-го частка літніх зросте з 10 до 40%. При цьому фаза найбільш інтенсивного старіння населення буде спостерігатися в період з 2015 по 2020 рр.. Ще однією характерною рисою китайської демографічної статистики є різке збільшення частки самого старого населення країни старше 80 - 85 років у порівнянні із приростом сукупного числа населення похилого віку
Таким чином, до цього часу середньостатистична китайська сім'я з трьох чоловік буде змушена забезпечувати не тільки свої потреби і потреби дитини, а й «годувати» чотирьох пенсіонерів.
Мета курсової роботи, можна сказати, досягнута, зроблена оцінка чисельності населення та її змін, виведені тенденції подальшого розвитку; дата характеристика етнічної структури населення, простежено динаміка статистичних.
Список використаної літератури
 
 
 1. Медков В.М. Основи демографії: Уч.пособие, серія «підручники та навчальні посібники» .- Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2003 р. - 448с.
 2. Алісов Н.В., хореїв Б.С. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): підручник. - М.: «Гардарики», 2000 р. - 704 с.
 3. Борисов В.А. Демографія: підручник для вузів .- М.: «Нота Бене» медіа трейд компанія, 2003 р. - 344 с.
 4. Звєрєв Н.В. Основи демографії: навчальний посібник .- М.: «Вища школа», 2004 р. - 374 с.
 5. Бутов В.І. Демографія: навчальний посібник / під ред. Ігнатова В.Г. .- М.: «МарТ», Ростов-на-Дону: видавничий центр «МарТ», 2003 р. - 592 с.
 6. Кочергін І.В., Щічко В.Ф. Демографія: підручник. - М.: ВД «Мураха», 1999 р. - 336 с.
 7. Дев'яносто А., Мартиросян М. Китайський прорив і урок для Росії: навчальний посібник. - М.: «Москва». 2002 р. - 395 с.
 8. Селищев А.С., Селищев Н.А.. Китайська економіка в 21 столітті: навчальний посібник. - Спб.: «Пітер», 2004 р. - 240 с.
 9. Саліцкій А.І. Взаємодія КНР зі світовим господарством: навчальний посібник. - М.: 2001 р.
 10. Попов В.В. Три крапельки води нотатки некітаіста про Китай. - М.: 2002 р.
 11. Малевич І.А. Увага Китай. - Мінськ: 2000 р.
 12. Цзішен Лі, Казірінова О.В. Економічні реформи в Китаї. - М.: 2002 р.
 13. Баженова Є.С., Островський О.В. . Населення Китаю. - М.: 1999р.
14. Народонаселення. Енцеклопедіческій словник. Москва. 1999р.
15. Гельбрас В. Г. Росія в умовах глобальної китайської міграції. М.: «Мураха», 2004.
Періодичні видання
1. Проблеми Далекого Сходу, 2003, № 3, с. 65-78
2. Бергер Я.М. "Соціальна підтримка людей похилого віку в Китаї" / / Проблеми Далекого Сходу 2002 № 1-2
3. Китайські мігранти розповідають про себе / / Вісті. 23.05.2002;
4. Известия. 14.12.2001; Експерт. 18.03.2002. № 11 (318).
5. Известия. 26.12.2001.
6. Yao Yuan. Weakening Family Support for Elderly in China / / Chinese Society and Anthropology, 2001, Vol 34, № 1, P 26-34
7. Wang Laihua, Bai Hongguang Safeguarding the Lives of the Elderly and Their Dependence on the Community / / Social Sciences in China. 2000, Spring, P. 123
8. Economist 1998 November 21
9. Dein S., Huline-Dickens S. Cultural Aspects of Aging and Psychopathology / / Aging and Mental Health. 1997. May. Vol. 1 P. 115
10. Asian Journal of Social Psychology 1999 Aug, Vol2, Issue 2
11. People's Daily Online 2000 8 Aug
12. A. Zhang, L. Yu, etc. Family and Cultural Correlates of Dedivssion among Chinese Elderly / / International Journal of Social Psychiatry. 1997. Vol. 3 N3 P. 200
13. Bezlova A. China: Battle with Tradition Spills into Cyberspace. Traditional Funerals and the Internet / / Religioscope. 2002. April 9
Засоби Інтернету
 
1. http / / enghsh / / peopledaily com.cn/2002/08/15
2. http://www.cia.org
3. http://www.chinatoday.com
4. http://www.asiatimes.narod.ru/story2002/0097/01.htm .
5. http://www.drcnet.com
6. http://www.refine.com
7. http://www.chinanews.ru
Інші джерела
1. Матеріали прес-канцелярії Держради КНР "Народонаселення та розвиток Китаю в XXI столітті". Пекін. 2000.
2. Другий Російсько-китайський фінансово-банківський форум / Основні організатори: Всекитайські фінансове товариство, Асоціація російських банків. Пекін, 27-28 листопада 2003 р. С. 170.
3. інформаційні джерела ІТАР-ТАРС.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програми
Додаток 1 [10]
 
Динаміка чисельності населення, млрд чол.
 
Приріст населення за п'ятиріччя, млн чол.
Додаток 2 [11]
Народи населяють КНР: тис. чол.

Сіно-тибетська сім'я ......... 993965
Китайська група ................ 977900
китайці (хань )......................... 970500
хуей ......................................... 7400
Центральна група ............ 16065
іцзу ......................................... 5600
тибетці ................................... 3970
туцзя ........................................ 2900
бай ........................................... 1160
хани ......................................... 1090
менше 500 тис. чол:
Лисицю, лаху, насі, цян, цзінпо, пумі, ну, ача, Цзінь, меньба, дулун,
лоба.
Паратайская сім'я ............... 19552
Тайська група ..................... 16902
чжуан ....................................... 13730
а також: буї, тай, мула, маонань
Кам-Суйские група ............. 1755
Дун, шуй.
Група Чи .............................. 840
Група Гела ......................... 55
Алтайська сім'я .................. 15840
Тюркська група ................. 7264
уйгури, казахи, киргизи, салари, узбеки, юйгу, татари
Тунгусо-маньчжурська група .. 4521
маньчжури, сибо, евенки, Орочони, хечже
Монгольська група ............ 4055
Моноголи КНР, дунсяни, ту, Даури, Баоань
Австроазійська сім'я ........ 7375
Група мяо-яо ........................ 6980
Мяо, яо, Ше
Група палаунг-ва ................ 383
Ва, булан, бенлун
Єт-мионгская група ....... 12
В'є, корейці, гаошань, Памірські народи, російські
Інші і невідомі ........... 635

Додаток 3 [12]
30 найбільших країн, ранжируваних за чисельністю населення1950

1996

2050
Ранг
Країна
Чисельність населення (млн. чол.)
Ранг
Країна
Чисельність населення (млн. чол.)
Ранг
Країна
Чисельність населення (млн. чол.)
1
Китай
555
1
Китай
1232
1
Індія
1533
2
Індія
358
2
Індія
945
2
Китай
1517
3
США
158
3
США
269
3
Пакистан
357
4
Росія
102
4
Індонезія
200
4
США
348
5
Японія
84
5
Бразилія
161
5
Нігерія
339
6
Індонезія
80
6
Росія
148
6
Індонезія
318
7
Німеччина
68
7
Пакистан
140
7
Бразилія
243
8
Бразилія
54
8
Японія
125
8
Бангладеш
218
9
Великобританія
51
9
Бангладеш
120
9
Ефіопія
213
10
Італія
47
10
Нігерія
115
10
Іран
170
11
Франція
42
11
Мексика
93
11
Заїр
165
12
Бангладеш
42
12
Німеччина
82
12
Мексика
154
13
Пакистан
40
13
В'єтнам
75
13
Філіппіни
131
14
України
37
14
Іран
70
14
В'єтнам
130
15
Нігерія
33
15
Філіппіни
69
15
Єгипет
115
16
В'єтнам
30
16
Єгипет
63
16
Росія
114
17
Іспанія
28
17
Туреччина
62
17
Японія
110
18
Мексика
28
18
Таїланд
59
18
Туреччина
98
19
Польща
25
19
Франція
58
19
Південна Африка
91
20
Єгипет
22
20
Ефіопія
58
20
Танзанія
89
21
Філіппіни
21
21
Великобританія
58
21
М'янма
81
22
Туреччина
21
22
Італія
57
22
Таїланд
73
23
Республіка Корея
20
23
України
52
23
Німеччина
70
24
Таїланд
20
24
Заїр
47
24
Уганда
66
25
Ефіопія
18
25
М'янма
46
25
Кенія
66
26
М'янма
18
26
Республіка Корея
45
26
Колумбія
62
27
Аргентина
17
27
Південна Африка
42
27
Афганістан
61
28
Іран
17
28
Іспанія
40
28
Ємен
61
29
Румунія
16
29
Польща
39
29
Судан
60
30
Канада
14
30
Колумбія
36
30
Саудівська Аравія
60[1] Джерело: http://www.cia.org / / Cайт ЦРУ, розділ - the World Fact Book; http://www.chinatoday.com / / Інформаційний сервер Китаю)
[2] http://www.refine.com
[3] * За даними статистики Фонду народонаселення ООН; 2005 і 2010 рр.. -
розрахунки і прогнози, середній варіант.
З урахуванням переписів населення КНР у 1953, 1964, 1982 і 1990 рр..
без Сянгана (Гонконгу) і Аоменя (Макао).
[4] Борисов В.А. Демографія: підручник для вузів .- М.: «Нота Бене» медіа трейд компанія, 2003 р. - 344 с.
[5] Матеріали прес-канцелярії Держради КНР "Народонаселення та розвиток Китаю в XXI столітті". Пекін. 2000.


[6] Алісов Н.В., хореїв Б.С. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): підручник. - М.: «Гардарики»,
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Курсова
219.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Чисельність населення Китайської народної республіки та її зміна
Демографія Китайської Народної Республіки
Конституційне право Китайської Народної Республіки
Основи конституційного права Китайської Народної Республіки
Чисельність і структура населення
Чисельність населення світу
Чисельність і структура населення
Чисельність і відтворення населення світу
Чисельність і відтворення населення світу 2
© Усі права захищені
написати до нас