Ціноутворення 8

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
«Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського »
(ННДУ)
Курсова
РОБОТА
Дисципліна: «Економіка і управління на підприємстві
(У машинобудуванні) »
Тема: «Ціноутворення»
Виконав:
студент I курсу групи 714
Петрунін А. А.
Перевірив:
викладач ЕіУП
Горячев Р. А.
                                                                                                                  
Нижній Новгород,
2007

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3
Глава 1. Ціни і ціноутворення: теоретичні аспекти проблеми ... ... ...
5
1.1. Види цін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.1.1.Цени внутрішні і зовнішні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..............
5
1.1.2.Віди цін за ступенем участі держави у ціноутворенні ..
7
1.1.3.Віди цін по стадії ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8
1.2.Інформація для ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9
1.3.Сістема ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
11
1.4.Целі ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12
1.4.1.Вижіванія підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
12
1.4.2.Краткосрочная максимізація прибутку і підвищення рівня рентабельності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
13
1.4.3.Краткосрочное максимальне збільшення збуту продукції ... ..
13
1.4.4.Завоеваніе лідерства на ринку й у визначенні цін ... ... ... ... ..
13
1.4.5. «Зняття вершків» з ринку шляхом установлення високих цін ... ..
14
1.5.Методи ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14
1.5.1.Расчет ціни за методом «середні витрати плюс прибуток» ... ..
14
1.5.2.Расчет ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15
1.5.3.Установленіе ціни на основі відчутною цінності товару ... ..
16
1.5.4.Установленіе ціни на основі рівня поточних цін ... ... ... ... ....
16
1.5.5.Установленіе ціни на основі закритих торгів ... ... ... ... ... ... ...
17
1.5.6.Установленіе остаточної ціни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17
1.5.7.Псіхологія ценовоспріятія ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
17
1.6.Стратегіі ціноутворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
17
1.6.1.Стратегіі ціноутворення, заснована на цінності товару ...
17
1.6.2.Стратегіі проходження за попитом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
18
1.6.3.Стратегіі встановлення конкуренції ... ... .... ... ... ... ... ... ... ....
18
Глава 2. Підприємство ВАТ «Металіст»: характеристика діяльності та особливості функціонування ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21
2.1.Аналіз ринку продукції, що випускається ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23
2.2.Характеристика основних показників ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25
Глава 3. Ціноутворення на підприємстві ВАТ «Металіст» ... ....
30
3.1.Політіка ціноутворення ВАТ «Металіст» ... ... ... ... ... ... ... ...
40
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...............
42
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45

Введення
Історично склалося, що ціни встановлювалися покупцями і продавцями в ході торговельних переговорів один з одним. Продавці звичайно запитували ціну вище тієї, що сподівалися отримати, а покупці - нижче тієї, що розраховували заплатити. Поторгувавшись, вони, врешті-решт, сходилися на взаємоприйнятній ціні. Встановлення єдиної ціни для всіх покупців - ідея порівняно нова. Поширення вона одержала тільки з виникненням наприкінці XIX ст. великих підприємств роздрібної торгівлі.
Ціна завжди була основним фактором, що визначає вибір покупця. Це положення дотепер справедливо в бідних країнах серед незаможних груп населення стосовно до продуктів типу товарів широкого вжитку. Однак в останні десятиліття на купівельному виборі відносно сильніше стали позначатися нецінові фактори, такі, як стимулювання збуту, організація розподілу товару і послуг для кліентов.PRIVATE "TYPE = PICT; ALT = 06_Konovalcev.JPG (18397 bytes)"
PRIVATE "TYPE = PICT; ALT = stuff.gif (822 bytes)" Основою будь-якої ринкової системи є механізм ціноутворення. У період перехідної економіки це дійсно окрема завдання, оскільки за 70 дет планового ціноутворення російські економісти, і передовсім економісти підприємств, втратили ту культуру господарської діяльності в умовах ринку, якою володіли повною мірою наші колеги в дореволюційній Росії і елементом якої є і комерційне ціноутворення. Тому, запропонувавши економістам підприємств у 1992 р .: «А тепер встановлюйте ціни самі - як хочете!», Держава не вправі було очікувати від них використання інших методів ціноутворення, крім найбільш їм відомого і звичного - витратного. До того ж саме на цей шлях їх підштовхувала інфляція, яку самі підприємства і підстьобували своєю політикою цін, і яка потім формувала вже їх власні цінові очікування.
Але економічна ситуація в країні до середини минулого десятиліття сильно змінилася: темпи інфляції вже до кінця 1995р. істотно знизилися: ступінь конкуренції помітно зросла через імпорту (у 1995р. на частку імпорту припали вже більше 50% всього обсягу продажів споживчих товарів); різко впав виробничий і споживчий попит стали бар'єром на шляху витратного ціноутворення - і бар'єром куди більш потужним, ніж колишній Держкомцін.
Для російських підприємств настав час освоювати нові моделі комерційної політики, вчитися виживати за рахунок адаптації до непростої і постійно мінливої ​​ринкової ситуації, знаходить і власні способи боротьби із зарубіжними конкурентами на російських і світових ринках.
Основною метою даної роботи є визначення та аналіз основних напрямків цінової політики підприємств на сучасному етапі. Для досягнення цієї мети в роботі передбачається вирішити такі завдання:
1) розглянути стратегію ціноутворення.
2) проаналізувати можливі стратегії цінової політики підприємства в умовах як розвиненої ринкової, так і перехідної економіки;
3) дослідити реальну практику політики ціноутворення на прикладі підприємства ВАТ «Металіст»
У першому розділі розглянуті види цін, система, цілі, методи ціноутворення. Друга глава присвячена аналізу ринку продукції, що випускається, особливостям функціонування підприємства. У третьому розділі досліджено процес ціноутворення на підприємстві ВАТ «Металіст» і процес проаналізовано з метою вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва та реалізації продукту.
У роботі використані відомості з різних теоретичних праць, присвячених проблемам ціноутворення. І конкретні економічні показники діяльності ВАТ «Металіст», опубліковані у відкритій пресі.
Перехідний характер сучасної російської економіки і відсутність досвіду господарювання в умовах ринкових відносин викликали труднощі у підприємств і що з'явилися фірм. Однією з найбільш складних проблем стало вільне ціноутворення після лібералізації цін.

Глава 1. Ціни і ціноутворення: теоретичні аспекти проблеми
1.1 Види цін
Залежно від різних критеріїв можна провести наступну класифікацію існуючих видів цін.
1.1.1.Цени внутрішні і зовнішні
ü Ціни, що обслуговують національну економіку (або внутрішні ціни), - це ціни, які формуються з урахуванням особливостей галузей національного господарства.
Оптові ціни на продукцію промисловості - ціни, за якими промислова продукція реалізується усім категоріям споживачів (крім населення) незалежності від форм власності.
Ціни на будівельну продукцію надають собою або кошторисну вартість об'єкта (граничний розмір витрат на будівництво кожного об'єкта), або усереднену кошторисну вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного об'єкта (за 1 м 2 житлової площі, 1м 2 малярних робіт і т.д. ).
Тарифи вантажного і пасажирського транспорту - плата за переміщення вантажів і пасажирів, яка стягується транспортними організаціями з відправників вантажів і населення.
Роздрібні ціни на споживчі товари використовуються для реалізації товарів і роздрібної торгової мережі населенню і організаціям. Вони обслуговують обіг товарів, які, як правило, вибувають зі сфери обігу та споживання в домашньому господарстві або виробництві.
Тарифи на послуги - система ставок, за якими підприємства сфери послуг реалізують їх споживачам.
Названі ціни відносяться до класу національних і повинні, перш за все, відшкодовувати витрати на виробництво і реалізацію товарів і послуг а також забезпечувати прибуток національним виробникам.
ü Ціни зовнішньоторговельні - ціни, за якими здійснюється експорт та імпорт товарів і послуг. Формування цих цін принципово відрізняється від формування цих цін. При розрахунку зовнішньоторговельних цін найбільш плідний метод використання конкурентних матеріалів, тобто інформацією окремих фірм, які виробляють та реалізують на світовому ринку аналогічну або близьку за техніко-економічними параметрами продукцію.
Ціни експортні - ціни, по яких російські виробники або зовнішньоторговельні організації продають вітчизняні товари (послуги) на світовому ринку.
Алгоритм формування експортних цін
1. Вибір на світовому ринку ціни - орієнтир
2. Приведення цієї ціни до умов угоди (з урахуванням якості товару, транспортування, платежу, страхування, зберігання і т.д.).
3. Включення експортного мита.
4. Переказ валюти за курсом Банку Росії на дату укладення угоди.
Ціни імпортні - ціни, по яких російські фірми закуповують товари (послуги) за кордоном. Ціни на імпортовану продукцію встановлюються на базі митної вартості імпортного товару з урахуванням митних імпортних мит, валютного курсу, витрат на реалізацію даного товару всередині країни. Значне місце в структурі імпортних цін займають непрямі податки - акциз і податок на додану вартість.

1.1.2. Види цін за ступенем участі держави у ціноутворенні.
Ціни ринкові товарів (робіт, послуг) - ціни, що складаються в процесі взаємовідносин суб'єктів ціноутворення на ринку під впливом кон'юнктури.
Ринкові ціни за умовами їх формування і за рівнем поділяються на ціни вільної конкуренції, монопольні і демпінгові.
Ціни вільної конкуренції - ринкові ціни, стихійно складаються під впливом попиту та пропозиції в умовах вільної конкуренції. Наприклад, такі ціни на обчислювальну на російському комп'ютерному ринку в умовах безлічі конкуруючих продавців і покупців. До цієї категорії належить більшість цін.
Ціни монопольні (високі, низькі) - ринкові ціни, які формуються в умовах домінуючого становища одного або кількох суб'єктів ціноутворення. Так, в період перехідної економіки деякі великі російські комерційні структури в умовах монопольного положення на ринку встановлювали ціни на свою продукцію значно вище середнього рівня. Монопольні ціни використовуються для отримання додаткового прибутку.
Ціни демпінгові - ринкові ціни, рівень яких свідомо занижений одним або кількома суб'єктами ціноутворення в порівнянні зі сформованим ринковим рівнем цін. Використовуються як засіб витіснення конкурентів з ринку і збільшення обсягу продажів. До них зазвичай відносять ціни нижче витрат виробництва.
Ціни регульовані - ціни, що складаються на ринку в процесі прямого державного впливу. До державних методів регулювання цін відносяться попереднє повідомлення про зміну цін і їх декларування. Регульовані ціни за умовами їх формування поділяються на фіксовані та граничні ціни.
Ціни фіксовані - регульовані ціни твердо певної величини. Встановлюються, наприклад, на природний газ, електро-і тепло-енергію, перевезення вантажів залізничним транспортом.
Ціни граничні - регульовані ціни, які обмежені нижнім або верхнім межею, граничними розмірами постачальницько-збутових або торгових надбавок, граничним рівнем рентабельності.
1.1.3. Види цін за стадіями ціноутворення.
Встановлення таких цін відображає кількісну взаємозв'язок між цінами, що складаються в міру руху товарів (робіт, послуг) від виробника до кінцевого споживача. Ціна на кожній попередній стадії руху товарів є елементом ціни наступної стадії.
Ціни оптові виробника формуються на стадії виробництва товарів (робіт, послуг) є розрахунками, повинні компенсувати витрати виробника товарів (робіт, послуг) на виготовлення і реалізацію та забезпечувати плановану підприємством прибуток.
Ціни оптові відпускні включають крім цін виробника непрямі податки - акциз і податок на додану вартість. Забезпечують нарахування непрямих податків, що становлять найважливіші статті доходів федерального бюджету. Ставка акцизу з підакцизних товарів вітчизняного виробництва встановлено у відсотках до відпускної ціни без ПДВ (але з акцизом) і показує частку акцизу в цій ціні. Найбільш часто зустрічається помилка при розрахунку цін - застосування ставки акцизу у відсотках до оптової ціни виробника. Ставка ПДВ, так само як і акциз, встановлена ​​у відсотках до відпускної ціни без цього податку, але має інший зміст. Ставка ПДВ показує, на скільки відсотків треба збільшити відпускну ціну без ПДВ, щоб включити в неї цей податок.
Ціни оптові закупівлі формуються на стадії посередництва. Крім оптової відпускної ціни включають посередницькі надбавки (знижки). Забезпечують необхідні фінансові умови для роботи посередницьких ланок. Посередницька знижка (надбавка) в російській практиці може мати різні назви (наприклад, постачальницько-збутова знижка або надбавка, комісійну винагороду або збір і т.д.). Але в будь-якому випадку - це ціна за послуги посередника з просування товару від виробника до споживача. В абсолютному вираженні посередницька знижка і надбавка збігаються, оскільки обчислюються як різниця між двома цінами. Різниця між поняттями «знижка» і «надбавка» з'являється, якщо вони приводяться у відносному (відсотковому) вираженні. Тоді надбавка - це нарахування на ціну придбання товару у постачальника, а знижка - це частка кінцевої ціни реалізації товару покупцеві, що залишаються в розпорядженні посередника.
Посередницька надбавка використовується для компенсації витрат звернення посередника, сплати ПДВ і формування прибутку. Ставки ПДВ для посередницьких організацій встановлені у відсотках до посередницької знижці (надбавку).
Можливі два варіанти розрахунку оптової ціни закупівлі.
За першим варіантом вона визначається як різниця між ціною реалізації продукції посередником споживачеві (підприємства-споживача, іншому посереднику організації торгівлі) і ціною, по якій товар був куплений у постачальника (виробника, посередника).
За другим (найбільш поширеній варіанту) оптова ціна закупівлі розраховується як сума складових її елементів.
Ціни роздрібні встановлюються у сфері роздрібної торгівлі. Крім оптових цін закупівлі включають торгові знижки (надбавки). Забезпечують необхідні умови для прибуткової роботи роздрібної торгівлі.
В узагальненому вигляді структура ціни, що формується в процесі руху товару від виробника товару від виробника до кінцевого споживача, показана на рис.1.1.

1.2. Інформація для ціноутворення
Для вирішення питання про встановлення цін необхідна інформація, яку слід ретельно піддати вивченню та аналізу. Окремі дані не можуть служити інформацією, вони є лише вихідним матеріалом для аналізу, в результаті якого можна отримати необхідну інформацію.
Перш за все, фірма повинна визначити, яку і в якому обсязі необхідно збирати інформацію. Недолік інформації також як і її надмірність ускладнюють вирішення проблеми.
Зазвичай інформацію збирають за такими основними напрямками: ринок товару, тип конкуренції, конкуренти, урядова політика, а також об'ємні та якісні показники з виробництва конкретного товару.
Вивчаючи ринок товару, фірма повинна визначити потенційні можливості виробництва його як на власних підприємствах, так і на підприємствах конкурентів на найближчу перспективу.
Умовний перелік необхідної інформації, можна уявити за такими основними розділами: про товар і ринку, конкуренції і урядовій політиці, виробництві і витратах, виручці від продажу товарів та прибутку.
Інформація про товар і ринку, вимоги, які пред'являються до товару покупцями. Новизна та якість товару. Місткість ринку, його сегменти. Конкуренти. Перспективи зростання обсягу виробництва товару і його продажу. Можливості підвищення якості товару та модифікації. Динаміка ціни та її сприйняття покупцями.
Перспектива кон'юнктури на найближчі кілька років і на окрему перспективу.
Інформація про конкуренцію та урядової політики. Конкуруючі товари, їх частка на ринку. Ціни на товари, можливі зміни цін. Конкуруючі фірми, їх частка на ринку, фінансове становище, дані про прибутки та збитки. Вплив урядової політики на ринок.
Інформація про виробництво і витрати, виручка від продажу товарів та прибутку. Обсяги виробництва і складських запасів. Співвідношення між виручкою, витратами і прибутком на фірмі й у конкурентів. Вплив обсягів виробництва і запасів на прибуток.
Наведена схема переліку необхідної інформації є умовною, і вона повинна конкретизуватися залежно від виду товару, структури ринку та інших факторів.
1.3. Система ціноутворення
Ціни визначають, що ми захочемо і зможемо купити, продовжимо ми навчання або підемо працювати відразу після школи, де і коли побудувати завод, який бізнес буде успішним, а який - ні. І навіть стиль і колір одягу, що буде зроблена, залежать від цін.
Ціна, виражена в грошах вартість речей і послуг - несе так багато інформації і так сильно впливає на поведінку покупців і продавців, що економісти часто називають економіку ценоуправляемой системою.
Система ціноутворення дає відповіді і на фундаментальні питання: Що з товарів і послуг буде зроблений? Як повинні бути зроблені ці товари та послуги? Хто їх отримає?
Як система ціноутворення відповідає на питання Що? Коли покупці бажають отримати більшу кількість продукту, вони готові платити за нього більшу ціну. Більш високі ціни приваблюють нових виробників. Зі зростанням виробництва вони змушені наймати додаткових робочих, що призводить до зростання заробітної плати. Коли попит на продукцію падає, відбувається зворотне. Ціни знижуються, виробники, які не можуть працювати більш прибутково, розоряються або переключаються на інший продукт, і виробництво скорочується до величини попиту.
Як система ціноутворення відповідає на питання Як? Система ціноутворення допомагає виробляти товари таким чином, щоб продавець міг при мінімальних витратах отримати максимальний прибуток.
Стенлі Лі володіє службової доставки газет. Він наймає 10-15 школярів, які до і після школи розводять на велосипедах газети. Як-то Стенлі підрахував, що йому буде дешевше найняти одного агента з автомобілем, ніж платити 10-15 школярам за доставку газет.
Він звільнив школярів і найняв дорослого.
Як система ціноутворення відповідає на запитання Хто? Закінчили середню школу, як правило, заробляють більше людей, які не мають середньої освіти, професійні атлети - більше посильних, лікарі і адвокати - більше стенографісток і вахтерів.
Заробітки спортсменів - професіоналів, лікарів і адвокатів дозволяють або купити більше товарів і послуг, ніж людям, що заробляють менше. Таким чином, оцінюючи роботу, виконувану людьми, система ціноутворення відповідає на питання Хто.
1.4. Цілі ціноутворення.
Починаючи процес ціноутворення, підприємець повинен, перш за все, визначити, яких цілей він бажає досягти, продаючи свій товар. Часто виявляється, що стратегічних цілей у підприємства трохи, і вони досяжні в короткостроковий або довгостроковій перспективі. Слід виробити навички уміння розпізнавати і за допомогою цінової політики реалізовувати оптимальне співвідношення можливо більшої кількості цілей. При формулюванні цілей ціноутворення звичайно орієнтуються на стратегічні цілі підприємницької діяльності.

1.4.1.Вижіванія підприємства.
Ця мета може розглядатися як короткострокова. В умовах конкурентного ринку підприємство часто йде на зниження цін для ліквідації запасів продукції на складі. При цьому прибуток втрачає своє значення. Виробництво буде здійснюватися до тих пір, поки ціна, встановлена ​​на нижній межі, покриває хоча б витрати.
1.4.2.Краткосрочная максимізація прибутку і підвищення рівня рентабельності, що в свою чергу збільшує прибутковість і розширює інвестиційні можливості фірми. Цю мету найбільш доцільно ставити в короткостроковій політиці цін. У перспективному плані вона є похідною від глобальної мети - максимізації цінності фірми, тобто максимальної вартості її активів при продажі їх за ринковими цінами. Реалізуючи у своїй діяльності цю мету, підприємство робить основний упор на короткострокові чекання прибутку і мало враховує довгострокові перспективи роботи на ринку. Також слабко беруть до уваги відповідні дії конкурентів і заходи впливу держави, спрямовані на регулювання діяльності ринку. Однак саме ця мета найбільш часто висувається підприємствами в умовах формування і встановлення ринку в Росії.
1.4.3.Краткосрочное максимальне збільшення збуту продукції.
Підприємці виходячи з того, що збільшення обсягу збуту приведе до зниження витрат на одиницю продукції і, як наслідок, - до збільшення прибутку. Враховуючи чутливість ринку до рівня ціни, керівництво форми встановлює ціну на мінімальному допустимому рівні. Це забезпечує на якийсь час розширення ніші ринку, займаної підприємством. Однак політика низьких цін може забезпечити позитивний результат тільки в тому випадку, коли чутливість ринку до цін дуже велика і розширення обсягу виробництва супроводжується зниженням витрат виробництва. Ця дуже ризикована політика, так як може призвести до розв'язання цінової війни.
1.4.4.Завоеваніе лідерства на ринку й у визначенні цін.
Цю мету переслідують, як правило, великі компанії, вона відбиває лідируюче положення фірми на ринку при встановленні загальних цінових рівнів. Наприклад, концерн «Du Pont» на новинки свого виробництва - целофан, нейлон, тефлон, що володіють незаперечними перевагами перед товарами конкурентів, установлює максимально можливу ціну.
Прагнення до завоювання лідерства може виявлятися й у виробництві продукції гарантовано високої якості. У цьому випадку фірма, якій вдається протягом багатьох років зберігати за собою таку репутацію, встановлює більш високу ціну в порівнянні з конкурентами, щоб компенсувати підвищення витрат. А вже саме ім'я фірми є надійним гарантом неперевершеної якості, як, наприклад, японська фірма «Sharp» - у виробництві звуковідтворювальне техніки, німецька фірма «Mersedes» - в автомобілебудуванні, американська фірма «Good Year» - у виробництві автомобільних шин.
1.4.5. «Зняття вершків» з ринку шляхом встановлення високих цін. Така ціль може використовуватися фірмами, що випускають зовсім нові товари, раніше відомі на ринку (персональні комп'ютери, мобільні телефони, цифрові відеокамери і т.п.). використовуючи товари - новинки, окремі покупці одержують економію на витратах, на якісно новому рівні задовольняючи свої потреби. Як тільки відбувається насичення цього сегмента ринку товаром - новинкою за високою ціною, фірма знижує ціну, переходячи до іншого сегменту. Таким чином, досягається залучення максимальної кількості покупців у кожному сегменті ринку.   

1.5.Методи ціноутворення.
1.5.1. Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс вибір».
Найпростіший спосіб ціноутворення полягає в нарахуванні визначеної націнки на собівартість товару.
Ця методика розрахунку цін на основі націнок залишається популярної з ряду причин. По-перше, продавці більше знають про витрати, чим про попит. Прив'язуючи ціну до витрат, продавець спрощує для себе проблему ціноутворення. Якщо не доводиться занадто часто коректувати ціни в залежності від коливань попиту. По-друге, якщо цим методом ціноутворення користаються усі фірми галузі, їхні ціни швидше за все будуть схожими. Тому цінова конкуренція зводиться до мінімуму. По-третє, багато хто вважає методику розрахунку «середні витрати плюс прибуток» долее справедливої ​​по відношенню і до покупців і продавців. При високому попиті не наживаються за рахунок покупців і разом з тим мають можливість одержати справедливу норму прибутку на вкладений капітал.
1.5.2 Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.
Ще одним методом ціноутворення на основі витрат є розрахунок із забезпеченням цільового прибутку. Фірма прагне встановити ціну, яка забезпечить їй бажаний обсяг прибутку. Ця методика грунтується на графіку беззбитковості. На такому графіку представлені загальні витрати й очікувані загальні надходження при різних рівнях обсягу продажів.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Незалежно від обсягу збуту постійні витрати дорівнюють 6 млн. дол Валові витрати (сума постійних і змінних витрат) ростуть одночасно з ростом збуту. Крива валових надходжень починається з нульової позначки і піднімається вгору у міру збільшення числа проданих одиниць товару. Крутизна нахилу кривої валових надходжень залежить від ціни товару. У нашому прикладі ціна товарної одиниці дорівнює 15 дол (з розрахунку отримання 12 млн. дол за 800 тис. штук проданого товару).
При такій ціні для забезпечення беззбитковості, тобто для покриття валових витрат надходженнями, фірма повинна продати як мінімум 600тис. товарних одиниць. Якщо вона прагне до отримання валового прибутку в розмірі 2 млн. дол, їй потрібно продати як мінімум 800 тис. товарних одиниць за ціною 15 дол за штуку. Якщо фірма готова стягувати за свій товар більш високу ціну, скажімо по 20 дол за штуку, то для отримання цільового прибутку їй не обов'язково продавати так багато одиниць товару. Однак при більш високій ціні ринок, можливо, не захоче закупити навіть меншу кількість товару. Багато чого залежить від еластичності попиту за цінами, чого графік беззбитковості не відображає. Такий метод ціноутворення вимагає від фірми розгляду різних варіантів цін, їх впливу на обсязі збуту, необхідних для подолання рівня беззбитковості та отримання цільового прибутку, а також аналізу ймовірності досягнення всього цього при кожній нагоді ціні товару.
1.5.3.Установленіе ціни на основі відчутною цінності товару.
Все більше число фірм при розрахунку ціни починають виходити із відчутною цінностей своїх товарів. Основним фактором ціноутворення вони вважають не витрати продавця, купівельну сприйняття. Для формування у свідомості споживачів уявлення про цінності товару вони використовують у своїх комплексах маркетингу нецінові прийоми впливу. Ціна в цьому випадку покликана відповідати відчутною ціннісної значимості товару.
Якщо продавець запросить більше визнаній покупцем ціннісної значимості товару, збут фірми виявиться нижче, ніж міг би бути. Багато компаній завищують ціни своїх товарів, і ті погано йдуть на ринку. Інші фірми, навпаки, призначають на свої товари занадто низькі ціни. Товари ці чудово роблять ринку, але приносячи фірмі менше надходжень, ніж могли б при ціні, підвищеної до рівня їхньої ціннісної значимості в представленні покупців.
1.5.4.Установленіе ціни на основі рівня поточних цін.
Призначаючи ціну з урахуванням рівня поточних цін, фірма в основному відштовхується від цін конкурентів і менше уваги звертає на показники власних витрат чи попиту. Вона може призначити ціну на рівні, вище або нижче рівня цін, своїх основних конкурентів.
Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін досить популярний. У випадках, коли еластичність попиту з працею піддається виміру, фірмам здається, що рівень поточних цін здійснює собою колективну мудрість галузі, застава одержання справедливої ​​норми прибутку. І, крім того, вони відчувають, що дотримуватися рівня поточних цін - значить зберігати нормальну рівновагу в межах галузі.
1.5.5.Установленіе ціни на основі закритих торгів.
Конкурентне ціноутворення застосовується й у випадках боротьби фірм за підряди в ході торгів. У подібних ситуаціях при призначенні своєї ціни фірма відштовхується від очікуваних цінових пропозицій конкурентів, а не від взаємин між цією ціною і показниками власних витрат чи попиту. Фірмі хочеться завоювати контракт, а для цього потрібно запросити ціну нижче, ніж в інших. Однак ціна ця не може бути нижче собівартості, інакше фірма нанесе сама собі фінансова втрата.
1.5.6.Установленіе остаточної ціни.
Встановлені рівні цін можуть бути в трьох варіантах
1. Мінімальний рівень ціни, що визначається витратами;
2. Максимальний рівень ціни, що визначається попитом;
3. Оптимально можливий рівень ціни.
На основі вибраної методики фірма приступає до розрахунку ціни, яка повинна враховувати психологічне сприйняття покупців, відповідати ціновому образу фірми, враховувати реакцію конкурентів і інші моменти.
1.5.7.Псіхологія ценовоспріятія.
Продавець повинен враховувати не тільки економічні, але й психологічні чинники ціни. Багато споживачів дивляться на ціну як на показник якості
1.6. Стратегії ціноутворення
Практика діяльності підприємств в умовах ринкової економіки виробила певні стратегії в області встановлення цін. Найбільш поширені з них описуються нижче.  

1.6.1. Стратегія ціноутворення, заснована на цінності товару
Дана стратегія полягає у встановленні високої ціни на товар на невеликому сегменті ринку і "зняття вершків" у вигляді високої рентабельності продажів. Ціна тримається високою для того, щоб нові покупці, що входять в даний сегмент ринку виходили на якісно новий, більш високий рівень. Застосування даної стратегії стає можливим за переваги даного вироби над аналогами або його унікальності.
1.6.2. Стратегія слідування за попитом
Дана стратегія схожа зі стратегією "зняття вершків", але замість утримування ціни на постійному високому рівні і переконання покупців вийти на новий рівень споживання, ціна під суворим контролем знижується. Часто товар отримує несуттєві зміни в дизайні та можливості, щоб значно відрізнятися від попередніх моделей. Іноді, щоб відповідати зниження ціни, доводиться міняти зовнішній вигляд товару, заходи щодо стимулювання його збуту, упаковку або спосіб розподілу. Ціна утримується на кожному новому зниженому рівні досить довго, щоб задовольнити весь існуючий попит. Як тільки обсяг продажу починає істотно скорочуватися, слід готуватися до наступного зниження ціни.
1.6.3. Стратегія проникнення
Ціновий прорив, як видно із самої назви є встановлення дуже низької ціни для проникнення і розвитку діяльності на новому ринку в найкоротші терміни, щоб убезпечити переваги у витратах від обсягу виробництва. Така стратегія мало підходить для невеликої компанії, так як вона не має потрібних обсягів виробництва, а роздрібна торгівля конкурентів може відреагувати дуже швидко і жорстко.
1.6.4. Стратегія усунення конкуренції
Стратегія усунення конкуренції схожа зі стратегією проникнення, але використовується в інших цілях. Вона призначена для того, щоб не дати потенційним конкурентам вийти на ринок, інше її призначення - домогтися максимального обсягу продажів перш, ніж на ринок вийде конкурент. Ціна тому встановлюється максимально близько до витрат, що дає малий прибуток і виправдовується тільки великим обсягом продажів. Невелика компанія могла б вдатися до даної стратегії для концентрування своєї діяльності на невеликому сегменті ринку: швидко вийти на нього, швидко отримати прибуток і так само швидко покинути цей сегмент.
Крім описаних стратегій, можливі й інші:
- Збереження стабільного становища на ринку (збереження помірного відсотка рентабельності до акціонерного капіталу: на заході 8-10% для великих підприємств)
- Підтримання та забезпечення ліквідності - платоспроможності підприємства (ця стратегія в основному пов'язана з вибором надійних замовників, які могли б забезпечити стабільне надходження грошових коштів на рахунок підприємства, що пов'язано з переходом на вигідні для замовників види оплати, надання бездоганним в платежах замовникам пільг за цінами і т.п.)
- Цінова стратегія, спрямована на розширення експортних можливостей підприємства (вона пов'язана зі стратегією "зняття вершків" на нових ринках).
Ціна, єдиний елемент традиційного маркетингу, що забезпечує продавцю реальний дохід. Ринкова ціна не є незалежною змінною, її значення залежить від значення інших елементів маркетингу, а так само від рівня конкуренції на ринку і загального стану економіки. Зазвичай інші елементи маркетингу також змінюються (наприклад, при збільшенні диференціації продукції з метою максимально підняти ціну або, як мінімум, різницю між ціною і собівартістю).
Основним завданням стратегії ціноутворення в ринковій економіці стає отримання максимального прибутку при запланованому обсязі продажів. Цінова стратегія повинна забезпечити довгострокове задоволення потреб споживачів, шляхом оптимального поєднання внутрішньої стратегії розвитку підприємства та параметрів зовнішнього середовища в рамках довгострокової маркетингової стратегії.
Отже, при розробці цінової стратегії кожне підприємство має визначити для себе її головні цілі - концепцію, як, наприклад, доведення до максимуму виручки, ціни, обсягів реалізації продукції чи конкурентоспроможності, забезпечення певної рентабельності.

Глава 2. Підприємство ВАТ «Металіст»: характеристика діяльності та особливості функціонування.
Про знаменитих сталеслесарних промислах, дивовижному майстерності чарівників - металістів, що живуть на високому правому березі Оки в Нижньогородській губернії, вже не одне століття ходять легенди. Знаменитий своїми ножами, виделками, замками, кованими ювелірними прикрасами місто Павлово. «Кому не відомі павловські вироби? - Писав російський письменник П. І. Мельников-Печерський - Майже кожен із нас обідає з Павловським ножем і виделкою, лагодить перо Павловським ножичком, замикає свої пожитки свої пожитки Павловським замком ... »
Однак і навколишні селища, як, наприклад, Соснівське, були багаті майстрами металообробки. Соснівське виникло понад чотирьох століть тому серед мальовничих лісів. А металообробка, що виникла на базі місцевих болотних руд, поступово витіснила інші виробництва. Туди-то з Павлово в кінці 19 століття прийшов купець Микола Васильович Перов. Він вирішив об'єднати кустарів і створити торговельно-фабричне товариство металевих виробів. Для цього у місцевої громади купив ділянку землі, де і було в 1889 році створено об'єднання.
Вже в 1899 році майстерність тутешніх умільців підкорило весь світ. На Всесвітній Паризькій виставці зберігалися багато століть традиції батьків і дідів були високо оцінені учасниками. Вироби Сосновських майстрів відзначалися медалями і на російських виставках в Єкатеринбурзі, Саратові, Казані. Вони виготовляли металеві вироби, такі як напилки, стамески, ножі столові й хлеборезние, ножиці для стрижки овець, які знаходили збут по всій Росії.
З історії в сучасність.
Частина цього асортименту до цих пір випускається на Соснівському підприємстві «Металіст», які 6 листопада 1992 року було акціоноване і перетворилося у ВАТ. Наприклад, як і в колишньому Радянському Союзі, його напилками забезпечується практично вся територія Росії і СНД.
ВАТ «Металіст» спеціалізується на випуску металообробного інструменту (див. каталог2006-07г):
- Напилки (44 найменування)
- Викрутки (29 найменувань)
- Шарнірно-губцевий інструмент (27 найменувань)
- Ключі трубні важільні № 0, № 1, № 2, № 3
- Набори інструменту (25 найменувань)
Територіально підприємство розташоване на п'яти виробничих майданчиках, що знаходяться в різних населених пунктах районах.
До основних цехах і виробництвам відносяться: Віткуловское виробництво, Литвиновський виробництво, ковальський і інструментальний цехи головного майданчика.
Для забезпечення роботи основних цехів і виробництв є допоміжні цехи: ремонтний, електроцех, будівельний, транспортний.
Підприємство працює стабільно. В даний час підприємство випускає понад 130 найменувань продукції.
За 2006 рік випущено продукції на 368 млн.р. в тому числі:
- Напилки - 133,4 млн. р..
- Ключі трубні важільні - 112,2 млн.р.
- Шарнірно-губцевий інструмент - 49 млн.р.
- Викрутки - 25,5 млн.р.
- Набори інструменту - 26,1 млн.р.
- Молотки - 16,4 млн. р..
- Інша продукція - 4,9 млн.р.
На виготовлення даного інструменту щомісячна потреба в металі становить близько 450 тонн, у тому числі інструментально-вуглецева 260 тонн і конструкційна 190 тонн.
В даний час працює на підприємстві 1546 чоловік. Очікувана середня зарплата в лютому місяці 2006 року 5300 руб.
Непоганими результатами роботи відзначився 2006 рік. Реалізовано продукції було на 344 млн.р., що на 11% вище рівня 2005 року. Ринки збуту залишаються традиційними: Центральний район, Поволжя, Урал, Сибір, Далекий Схід, країни ближнього зарубіжжя.
Відвантаження склала на експорт 10% від загальної реалізації. Найбільшу питому вагу в експорті становить України (14,4 млн.р.), Білорусія (10,9 млн.р.), республіка Прибалтики (5,5 млн.р.). Найбільш затребувані на російському і зарубіжному ринках напилки. Стійким попитом користуються набори, їх продано на 100 тис. штук більше, ніж у 2005 році.
2.1. Аналіз ринку продукції, що випускається.
Щоб точно уявити процес ціноутворення продукції на даному підприємстві, важливо знати ситуацію на галузевому ринку. Доцільно буде розглянути положення випуску продукції в Росії.
Протягом року стійким попитом користувалися напилки всіх видів. У порівнянні з 2005 роком їх випуск збільшився (без ПДВ) на 106,2% і досяг 311,9 млн. рублів. Знову почали, затребувані на ринку напилки тригранні 150 мм. за рік їх вироблено на 20,1 млн. рублів, що на п'ять мільйонів рублів більше рівня 2005 року. На 187,3% зросло виробництво надфилей.
Досягнуто зростання з виробництва слюсарно-монтажного інструменту. У минулому році його вироблено (без ПДВ) на 198,8 лн. рублів - 111,4% до рівня 2005 року. Освоєно випуск молотків штампованих. У цілому випуск молотків склав 13,8 млн. рублів, що перевищує показник 2005 року на 35,7%.
Стабільно працювали з виробництва ключів трубних-важільних. Усього їх вироблено на 95,5 млн. рублів - 103,9% до рівня 2005 року. Найбільше зростання досягнуто по КТР № 3-123,8%, по КТР № 0-105%.
Більше, ніж у 2005 році вироблено плоскогубців комбінованих 160 і 200мм. Відповідно на 108,7 і 102,4%. Освоєно випуск плоскогубців з двоколірними ізолюючими рукоятками, що значно підвищило їх конкурентоспроможність. Набирає обертів попит на набори напилків, їх випущено на 640 тис. рублів і напилки в індивідуальній упаковці.
Зроблені кроки по розширенню асортименту продукції, що випускається. Освоєно випуск гами штампованих молотків від 100 грамів до одного кілограма, які користуються підвищеним попитом, а також двох видів зубил 160 і 200мм.
У цьому році почали освоювати випуск ножівкові полотен нового виду, бічний кусачки 160 і 200мм. торцевій 180мм.
Результати роботи торгового центру кажуть про те, що йде укрупнення фірм-споживачів інструменту. У 2006 році до 110 млн. рублів зросли обсяги продажів у Центральному регіоні, до 101 млн. рублів - в Приволзькому.
2.2.Характеристика основних показників.
За 2006 рік обсяг виробництва в зіставних цінах зменшився в порівнянні з 2005 роком на 1,6%. Випущено товарної продукції на суму 311861 тис. рублів. Реалізовано продукції, товарів і надала послуг на суму 343877 тис. рублів.

Показники
Од. ізм.
2005р.
2006р.
Обсяг товарної продукції (без ПДВ)
У діючих цінах
У порівнянних цінах
Тис. руб.
Тис. руб.
288122
317062
311861
Обсяг реалізованої продукції всього в т.ч. власного виробництва (без ПДВ)
Тис. руб.
268883
286109
Собівартість реалізованої продукції
Тис. руб.
236556
259712
Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції
Тис. коп.
88,0
90,8
Прибуток від реалізованої продукції
Тис. руб.
32327
26397
Рентабельність реалізованої продукції
%
13,7
10,2
Продуктивність праці / ППП /
Руб.
152850
193462
Фонд оплати праці, всього:
в т.ч. ППП
Тис. руб.
Тис. руб.
78478
77910
85264
84374
Середня з / плата на 1 працюючого
Руб.
3408
4289
Середньооблікова чисельність, всього:
в т.ч. ППП
Чол.
Чол.
1913
1889
1642
1612
Балансова прибуток
Тис. руб.
20204
10971
Випуск товарної продукції в натуральних і вартісних показниках
в порівняних цінах
Найменування
Од. ізм.
2005р.
2006р.
Темп зростання
2006/2006 у%
напилки
Тис.шт.
6306
6245
-1,0
Тис. руб.
120119
113072
-5,9
Ключі трубні важільні
Тис.шт.
1350
1372
+1,6
Тис. руб.
92061
95518
+3,8
Губцевий інструмент
Тис.шт.
1239
1185
-4,4
Тис. руб.
42610
41535
-2,5
Набори інструменту
Тис.шт.
170
225
+32,4
Тис. руб.
22461
22120
-1,5
Викрутки
Тис.шт.
1549
1809
+16,8
Тис. руб.
18530
21626
+16,7
Усього:
Тис. руб.
317062
311861
-1,6
У 2006 році збільшився випуск товарної продукції в натуральному вираженні:
- КТР - на 1,6%
- Набори - 32,4%
- Викрутки-16,8%
- Молотки-42, 6%
- Плоскогубці 160мм., 200мм.-2, 3%.
Виконання планового завдання з виробництва виглядає наступним чином:
Найменування підрозділу
Виконання планового завдання,%
Головне інструментальне виробництво
98,3
Литвиновський інструментальне виробництво
93,9
Віткуловское інструментальне виробництво
97,3
Відвантаження металобрухту.
За 2006 рік відвантажено металобрухту 1305 тонн на сему 3239,5 тис. руб., Що на 4,4% більше рівня 2005 року.
Забезпечення виробництва матеріалами.
Матеріальне забезпечення господарської діяльності, в основному, здійснювалося постачанням матеріалу з підприємств, з якими у нас тривалі господарські відносини.
Металопрокату на виробництво продукції в 2005 році придбано 5,4 тис. тонн на суму 92 млн. рублів, кольорового прокату в кількості 17 тонн на суму 3,0 млн. рублів.
Найбільші поставки були зі наступних підприємств:
1. Красноярського металургійного заводу «Сібелектросталь» - 780 тонн.
2. Омутнінський металургійного заводу - 1400 тонн.
3. ВАТ «Златметкомбінат» - 90 тонн.
4. Серовский металургійний комбінат - 700 тонн.
5. Новосибірський завод ім. Кузьміна - 850 тонн.
6. «Іжсталь» - 90 тонн.
Крім металопрокату було придбано: пластмас 75 тонн на 3,3 млн. руб., Хімічних матеріалів 215 тонн на 1,7 млн. руб., Допоміжних матеріалів 5,0 млн. руб., Спецодягу на 600 тис. руб., Електроматеріалів на суму 3,5 млн. руб. витрати на пально-мастильні матеріали склали 15,6 млн. руб.
Капітальні вкладення
За 2006 рік освоєно капітальних вкладень на суму 11 млн. 025 тис. руб. у тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами, склав 1 млн. 845 тис. руб., підрядним способом - 303 тис. руб. Проектні роботи склали 375 тис. руб.
У 2006 році велося будівництво побутових приміщень у ВІП, прибудують до наскальних цеху ВІП, теплиці, складу ГСМ, башти Рожновського, приміщення під газове обладнання, розчинно-бетонного вузла, ділянки виготовлення пластмас у МТК, реконструкція автогаражу в ВІП, технічне переозброєння механічного корпусу ВІП , монтаж і пуско-налагоджувальні роботи котла № 3 на котельні ВІП, газифікація методичної печі в ковальському цеху ВІП, газифікація ковальського цеху головного майданчика, заводоуправління та будівельного цеху.
Здано в експлуатацію:
- Газифікація ковальського цеху в ВМП-1млн.245 тис. руб.
- Котел № 3 на котельні ВІП-94 тис. руб.
- Теплиця у ВІП-25 тис. руб.
- Ділянка виготовлення пластмас у МТК-86 тис. руб.
- Башта Рожновського-82 тис. руб.
- Склад ПММ-15 тис. руб.
Всього на суму - 1млн.547 тис. руб.
Незавершене будівництво на 01.01.2006р. склало 5млн.477 тис. руб.
Введення та вибуття основних засобів.
У розрізі цехів введення і вибуття основних засобів виглядає наступним чином: (тис. крб.)
Найменування підрозділу
введення
Вибуття
вартість
балансова
залишкова
продано
Ковальський цех
184
14
14
-
Механіко-термічний корпус
2322
320
8
-
Литвиновський виробництво
418
41
41
-
Віткуловское виробництво
2145
65
61
-
Макасовский виробництво
160
-
-
-
Лесуновское виробництво
-
13
-
-
Ремонтний цех
26
63
18
-
Інструментальний цех
476
45
32
-
Транспортний цех
1125
1196
711
674
Крутецкий виробництво
-
61
-
-
Будівельний цех
24
10
10
-
Загальнозаводські
717
374
337
140
Непромислова сфера
32
1140
659
1130 *
Разом
7629
3342
1892
814 +1130 *
*- Безоплатна передача
У т.ч. ЛЕП Павлово-Соснівське-1013,7 тис. руб.
ЛЕП Павлово-Соснівське (отпайка ЛІП) - 116,7 тис. руб.
Структура прибутку.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризує сума отриманого прибутку і рівень рентабельності.
Найменування
2006р.
2005р.
Прибуток звітного періоду
10971
20204
Рентабельність реалізованої продукції
10,2%
13,7%
Отримано прибутку за звітний 2006року - 10971 тис. руб.
Нараховано до бюджету податку на прибуток - 2540 тис. руб.
Чистий прибуток склав - 8431 тис. руб.
Глава 3. Ціноутворення на підприємстві ВАТ «Металіст».
Стан розрахунків.
найменування
Од. ізм.
1997р.
1998р.
1999р.
2000р.
1
Дебіторська заборгованість, в т.ч. покупці і замовники
УРАХУВАННЯМ
32232
44064
33507
33867
2
Кредиторська заборгованість у т.ч.
-Постачальники та підрядники-заборгованість з оплати праці
-Бюджети

УРАХУВАННЯМ
УРАХУВАННЯМ
УРАХУВАННЯМ
УРАХУВАННЯМ
35395
15360
1877
18158
64799
33969
1791
29039
63740
21385
1855
40500
56686
20261
3064
33361
3
Середній термін обороту дебіторської заборгованості
днів
152
180,7
113,3
79,7
4
Середній термін обороту кредиторської заборгованості
днів
220
244,1
185
153
Аналіз даних показує, що в структурі дебіторської заборгованості присутній прострочена заборгованість склалася до 1997 року. Причиною цьому послужив механізм бартерних багатоступеневих заліків. На практиці для остаточного оформлення розрахунку документообіг був не відпрацьований. Кредиторська заборгованість зростає через стан розрахунків з бюджетом. Заборгованість по зарплаті працюючим становить у межах місячної суми нарахувань.
Облікова політика і порядок формування витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності на підприємстві за аналізований період ведеться згідно з наказом про облікову політику підприємства, затвердженого керівником підприємства, (аналогічні накази видавалися у 1997, 1998, 1999 році), який розроблявся відповідно до «Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ ». Згідно наказу про облікову політику виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, а так само від реалізації основних засобів та іншого майна для цілей оподаткування визначається в міру оплати. Виручка ж у бухгалтерському обліку відображається по моменту відвантаження.
При калькулюванні собівартості при формуванні прямих витрат закладений метод прямого рахунку, виходячи з відповідних норм та нормативів витрат, діючих і прогнозованих цін і тарифів.
Порядок формування цін на продукцію.
Реалізація продукції здійснювалася за вільними відпускними цінами, які формування виходячи з витрат на виробництво і реалізацію продукції, прибутку і ПДВ. Витрати визначалися відповідно до «Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, що включаються до собівартості продукції, та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку», затвердженим постановою Уряду РФ від 05.08.92г. № 552., Змінами і доповненнями до нього, внесеними Урядом РФ від 01.07.95г. № 661. з урахуванням галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.
Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) Сосновського ВАТ «Металіст»

п / п
найменування
Од.
прод.
2000
2005
2006
2007
1
Сировина і матеріали
УРАХУВАННЯМ
82500
118798
137967
30386
2
Покупні комплектуючі напівфабрикати
УРАХУВАННЯМ
1297
2028
2678
3150
3
Паливо
УРАХУВАННЯМ
6096
11372
10193
3145
4
Енергія
УРАХУВАННЯМ
7121
11354
12253
3690
5
Всього матеріальних витрат
УРАХУВАННЯМ
97014
62059
83163
97014
6
Зарплати па оплату праці
УРАХУВАННЯМ
28420
78478
85314
45230
7
Відрахування на соц. потреби
УРАХУВАННЯМ
12164
14293
13383
3184
8
Амортизація основних засобів
УРАХУВАННЯМ
2348
3851
3980
2150
9
Інші витрати
УРАХУВАННЯМ
8891
5600
6060
1597
10
Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)
УРАХУВАННЯМ
148837
23876
25765
28560
   Порівнюючи витрати на сировину та матеріали, у 2002 році відбулося збільшення на 65,5% або на 32334 тис. руб. Витрати на оплату праці збільшилися на 39,2% або на 8009 тис. руб. Причинами збільшення витрат є:
1. Збільшення у 2000 році обсягом виробництва продукції на 9,3% (у порівнянних цінах).
2. Зростання цін придбання матеріалів у т.ч. на метал 61%. Середня ціна 1 тонни напілочного прокату в 2005 році склала-23300 руб. в 1999р.-8730. таким чином, ціни на метал зросли за напілочному прокату в 2 разу.
3. Підвищення витрат на заробітну плату у зв'язку з переглядом -25,3%
Структура загальногосподарських
накладних витрат ВАТ «Металіст»
2000р.
1999р.
Збільшення витрат у сумовому вираженні
% Повів. до 1999р.
2006р.
Зарплата
5829
3910
+ 1919
+49,0
17679
Відрахування від зарплати
2495
1672
+823
+49,0
3228
Амортизаційні відрахування
239
189
+50
+26,5
512
Витрати на відрядження
1357
1247
+110
+8,8
1923
Податок, вкл. в себ / вартість
4710
3831
+879
+22,9
1139
Послуги банків
39
8
+31
+387,5
344
Інші витрати
5067
3550
+1517
+42,7
1710
разом
19736
14407
+5329
+377
26535
Загальногосподарські витрати
Порівнюючи витрати 2000р. з попереднім 1999р. випливає висновок, що загальногосподарські витрати зросли на 36,9% або 5329 тис. руб. і за питомою вагою у витратах звернення розподіляються наступним чином:
1. заробітна плата з відрахуваннями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42,2%
2. матеріали ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13,2%
3. витрати на відрядження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 6,9%
4. інші витрати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Аналізуючи зміни статей витрат в 2000 році в порівнянні з 1999р. випливає, що:
- Відбулося збільшення витрат по заробітній платі з відрахуваннями на 49,0% або 2742 тис. руб. у зв'язку з переглядом зарплати.
- Витрати на відрядження виросли на 8,8% або 110 тис. руб. у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва та доставки матеріалів автотранспортом підприємства.
- Витрати на послуги банків зросли в 4,4 рази або на 30,2 тис. руб. через збільшення грошових операцій в банках.
Структура загальновиробничих витрат ВАТ «Металіст»
2000р.
1999р.
Збільшення витрат у сумовому вираженні
% Повів. до 1999р.
Зарплата
15830
10717
+5113
+47,7
Відрахування від зарплати
6775
4586
+2186
+47,7
Допоміжні матеріали
12605
7174
+5431
+75,7
Електроенергія
5590
3513
+2077
+59,1
Амортизаційні відрахування
1510
1351
+159
+11,8
Знос МШП
674
368
+306
+83,2
Опалення виробничих приміщень
2132
1732
+400
+23,1
Інші витрати
9035
1663
+7372
+44,3
Разом
54151
31104
+23047
+74,1
Загальновиробничі витрати
Загальновиробничі витрати в 2000 році в порівнянні з 1999 роком збільшилися на 74,1% або на 23047 тис. руб. та їх середньомісячне значення склало 4512 тис. руб. проти 2592 тис.ц 36 + 9 + руб. в 1999р. Найвищими статтями в загальновиробничих витратах є:
1. матеріальні витрати (допоміжні матеріали, паливо, ПММ - 23,3%)
2. заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби - 41,7%
3. електроенергія - 10,3%
Аналіз зміни статей витрат у вартісному вираженні в 2000р. проти 1999 року показує, що в 2000 році відбулося:
- Збільшення видатків із зарплати з відрахуванням від неї на соціальні потреби - 47,7% у зв'язку з переглядом заробітної плати.
- Збільшення витрат на утримання і ремонт основних фондів за статтею допоміжних матеріалів-75,7% або 5431,0 тис. руб. за рахунок підвищення цін на матеріали, збільшення обсягів ремонту.
- Витрати на електроенергію збільшилися на 59,1% або 2077 тис. руб. у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію з 1 березня і 15 липня 2000р.
- Витрати на опалення виробничих приміщень зросли на 23,1% або 400 тис. руб., Що пов'язано з підвищенням ціни на газ, збільшення заробітної плати працівникам котелень.
- Амортизаційні відрахування збільшилися на 11,8% або 159,0 тис. руб. у зв'язку із зносом основних фондів.
- Зростання витрат по віднесенню на собівартість зносу МШП в експлуатації на 83,1% або 306 тис. руб. пояснюється збільшенням цін на спец. інструмент та інвентар.
Динаміка цін на основну номенклатур товарної продукції. В рублях

Найменування продукції
1998рік
1999год
2000глд
Темп зростання 2000р до 1999р у%
1
Напилок тригранний 150 ДТП
Від 3-83
ДО 6-25
Від 8-33
До 9-53
Від 6-25
До 7-50
Зниження
2
Кусачки бокові 137мл
Від 4-25
До 6-38
Від 6-38
До 7-33
Від 7-33
До 9-17
3
Викрутка 95 Х 0,3
Від 1-17
До 2-0,8
Від 2-42
До 2-75
Від 2-67
До 3-25
4
Стіл для автомобіля «Соболь»
1063-43
Від 1776
До 1211
Від 1275
До 1445
Зростання цін на сировину і матеріали
(Метал і матеріали в рублях)

Найменування
1998р.
1999р.
2000р.
Темп
1
Сталь У13 Гост 1435
Від 5260
До 7040
Від 7840
До 9920
Від 10560
До 17330
2
Сталь 45s = 22,5
Від 3640
До 4150
Від 5780
До 7460
Від 6170
До 8140
3
Сталь У7 діаметр2
Від 8650
До 9140
Від 17940
До 33490
Від 48060
До 58370
4
Пластик АБС
31300
Від 32930
До 45850
Від 39340
До 54170
5
Полістирол
8430
Від 20830
До 24110
Від 25830
До 26920
Зростання цін на сировину і матеріали вище зростання цін на кінцеву продукцію. Ціни в 2000р. на метал і матеріали в середньому збільшені на:
- Метал-8% до 210%
-Матеріал в середньому до 20% в порівнянні з 1999 роком. Незважаючи на незначне зростання відпускних цін продукції, виробленої на підприємстві в середньому від 10% до 20%
По позиції «Напилок тригранний 150мл БТП зважаючи незначного попиту на цей вид продукції з метою прискорення оборотності оборотних коштів вільно відпускні ціни були знижені від 9-58 рублів до 7-50 рублів на рік. (Наказ № 56 від 24 січня 2001р.)
Протягом 2000 року ціни на підприємстві розглядалися два рази:
- З 15 травня 2000р - наказ № 219 від 28.04.2000г.
- З 1 жовтня 2000 р - наказ № 500 від 25.09.2000г.
На підприємстві розроблена гнучка система знижок до відпускної ціни на продукцію, вироблену підприємством.

Структура прибутку.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.
Найменування
Од. ізм
1998р.
1999р.
2000р.
Прибуток звіт. період
УРАХУВАННЯМ
13247
14471
18145
Прибуток від реалізації
-
13931
14258
19606
Узагальнена інформація для аналізу фінансових результатів подана у формі № 2 «Звіт про фінансові результати», додаток до балансу, форма № 1.
Аналіз структури прибутку звітного 2000 дозволяє зробити висновок, що основну частину її становить прибуток від реалізації продукції 19606 тис. рублів, що на 5348 тис. рублів або в 1,4 рази вище прибутку 1999 року.
На зростання прибутку вплинули наступні фактори:
- Зростання виробництва в зіставних цінних-9, 3%;
- Зниження собівартості на 4,2 коп. на 1 рубль товарного випуску.
Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю.
Аналіз стійкості фінансового стані дозволяють з'ясувати, наскільки правильно підприємство управляє фінансовими ресурсами протягом звітного року.
Абсолютним показником фінансової стійкості є показники, що характеризують стан запасів і забезпеченість їх джерелами формування.


1998рік
1999год
2000рік
Нормативне значення
1
Коефіцієнт забезпечений. собств. засобами
0,186
0,151
0,146
> 0,1
2
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,23
1,18
1,17
> 2
3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,0002
0,0016
0,0045
0,2-0,25
1. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами: 14,6% поточних активів сформовані за рахунок власних коштів. Цей коефіцієнт низький і в 2000 році була тенденція до його зниження в порівнянні з 1998 і 1999 роками
2. Коефіцієнт поточної ліквідності відображає достатність оборотних коштів у підприємства для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом певного періоду. Цей коефіцієнт низький і величина його нижче нормативу. Сума поточних активів не набагато перевершує суму короткострокових зобов'язань.
3. Коефіцієнт, абсолютної ліквідності характеризує миттєву платоспроможність і який показує, яку частина короткострокової заборгованості зможе підприємство за рахунок наявних коштів і короткострокових фінансових вкладень, швидко реалізованих у випадку необхідності.
Аналіз даних показує, що підприємство знаходиться в складному фінансовому становищі. Однак слід зазначити, що перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями не дуже бажано, бо свідчить про нераціональне вкладення підприємством коштів. У ВАТ «Металіст» коефіцієнти низькі, але позитивні. Отже, підприємство може вважатися ліквідним.

Втрачені можливості і резерви.
Зміст
1998рік
1999год
2000рік
Темп 2000 до 1999 в%
Нараховано до бюджетів всіх рівнів (за розрахунком)
20840
27430,6
42786,0
156,0
Фактично внесено до бюджетів всіх рівнів
10873
19662,3
35924,0
182,7
Підприємство, збільшивши обсяг реалізованої продукції на 31,6% або 38871тис. руб. в 2000р. в порівнянні з 1999 року фактично внесено до бюджету 35924,0 тис. руб., що на 16262 тис. руб. або на 82,7% більше, ніж у 1999году. Питома вага грошових розрахунків у спільній реалізації займали:
- 1998р.-15, 9%
- 1999р.-20%
- 2000р.-34, 4%
Однак цих коштів було не достатньо. Тому, не забезпечені поточні платежі до бюджетів всіх рівнів та сума заборгованості за 2000рік:
- На початок року - 27572,4 тис. крб.;
- На кінець року - 39122 тис. руб.
Але за два місяці поточного року заборгованість знижена і становить 34841,4 тис. руб. На підприємстві реструктурована заборгованість за розрахунками з грудня 2000р.:
- Пенсійний фонд-8, 4 млн. крб.
- Соцстрахування-1, 4 млн. крб.
- Зайнятість населення-0, 5млн. руб.
- Соціальне страхування від нещасних випадків-0, 7млн.руб.
- Дорожній фонд-4, 4млн. руб.
- Крім того, пені-3, 0млн. руб.
Разом -18,4 млн. руб.
Графік поточних платежів і реструктуризації виконується.

3.1. Політика ціноутворення ВАТ «Металіст»
Директор з фінансів і
економіці
Для того щоб мати уявлення про ціноутворення на ВАТ «Металіст», необхідно описати структуру управління відділу цін та цінової політики:
Начальник відділу цін та цінової політики
Економіст I
категорії
Економіст
II категорії
ЕкономістГоловним завданням відділу цін та цінової політики ВАТ «Металіст» є розробка ефективної цінової політики на основі контролю, аналізу, розробки рекомендацій, розрахунку та коригування поточних цін з метою забезпечення надійної адаптації підприємства до коливань ринкової кон'юнктури, цінової політики до змін зовнішнього середовища і внутрішніх факторів для забезпечення рентабельності господарської діяльності підприємства. Основні обов'язки начальника відділу цін та цінової політики полягають у тому, щоб давати пропозиції про зміну цін в залежності від еластичності попиту на даний вид продукції та рівня конкуренції, коригувати цінову політику в залежності від зміни політичних, екологічних, соціальних та інших зовнішніх факторів, прогнозувати ціни на сировину, матеріали, роботи та послуги, аналізувати вплив цін на відхилення фактичної собівартості від розрахункової (за видами продукції).
Так, цінова політика ВАТ «Металіст» будується наступним чином:
1. Ціни виходячи з фактичної собівартості, з урахуванням цін конкурентів, що застосовуються для внутрішнього ринку.
2. Експортні ціни, коректуються залежно від світового ринку продукції, що випускається і цін на ньому.
3. Державно-регульовані ціни, призначені для сільськогосподарських товаровиробників.
4. Залікові ціни, що формуються за принципом «все одно візьмуть», що враховують несприятливе становище покупців.
5. Ціни, спрямовані на політику витіснення конкурентів, тобто які на першому етапі можуть бути збитковими, з подальшим досягненням рентабельності за рахунок обсягів поставок.

Висновок
Аналіз ціноутворення на підприємстві ВАТ «Металіст» наочно показує, що система цін - це диференційована система, що складається з окремих блоків (оптові, роздрібні та ін), що знаходиться у тісному взаємозв'язку і взаємодії. Зміна цін в одному з основних блоків швидко передається по ланцюжку в усі інші. Формуванню ефективного ціноутворення в Росії заважає ряд факторів, таких, як високі податки, збори, платежі до фондів, імпортні та експортні мита, завищені ціни природних монополій, відсутність кваліфікованих фахівців у цій галузі на підприємствах. Російська система цін ще не сформована, тому доцільно використовувати досвід зарубіжних колег.
Поки що для переважної більшості вітчизняних компаній актуальне завдання оволодіння грамотними методами витратного ціноутворення в поєднанні з жорстким управління цими витратами. І тут вітчизняним економістам цілком можна скористатися досвідом зарубіжних фірм, у практиці яких витратне ціноутворення застосовується поки досить широко. На перший погляд для країн з розвиненими ринковими механізмами подібна ситуація дивна, тому що з точки зору сучасної економічної теорії такий підхід до обгрунтування цін зовсім неприйнятний, тому що: не забезпечує облік умов формування попиту та економічної цінності товару (ціна визначається виходячи із заданого обсягу продажів , хоча цей обсяг у силу законів попиту сам залежить від ціни); спирається на бухгалтерські, а не економічні (повні) витрати і використовує як основу визначення цін середні змінні, а не граничні витрати. Але витратне ціноутворення продовжує широко використовуватися, і для цього є наступні вагомі причини:
1. Витратне ціноутворення спирається на реально доступні дані - Всю інформацію, необхідну для встановлення цін за такою методикою, можна отримати всередині самої фірми на основі бухгалтерської звітності і документів, що регламентують величину націнок. Не потрібні ніякі дослідження ринку або опитування покупців. Тому рішення про ціни можна приймати швидко.
2. Не завжди у фірми є фахівці і менеджери, які володіють більш досконалими методами ціноутворення. Сучасні підходи до обгрунтування цін (деякі з яких представлені в попередніх розділах) поєднують в собі як наукові елементи, так і творчість. У багатьох фірм (в тому числі у переважної більшості російських фірм) просто немає фахівців такого типу і менеджерів, які говорять з ними на одній мові - Але будь-який менеджер розуміє, що таке витрати і що ціна повинна бути більше витрат на величину «прийнятною прибутку" .
3. Витратне ціноутворення може бути загальноприйнятим в даній галузі. Якщо ситуація саме така, то менеджери діючої в ній фірми і не вважають за потрібне освоювати інші підходи до обгрунтування цін, знаючи, що лідери ринку теж йдуть від витрат і націнки. Це характерно поки і для більшості галузей російської економіки. Що стосується цін на імпортну продукцію, то вони сприймаються як даність, народжена якимись «світовими ринками».
4. Витратне ціноутворення часто сприймається менеджерами фірм як найбільш обгрунтоване і справедливе. Формування цін на основі витрат йде корінням в глибоку старовину, так що це традиція; освячена століттями комерції. Більш того, в основі витратного ціноутворення лежить цілком розумна для повсякденного мислення ідея про те, що «чесний виробник» повинен мати можливість відшкодувати свої витрати і отримати нормальний прибуток у винагороду за його зусилля. Тому, використовуючи витратний метод ціноутворення, менеджери фірм (у тому числі особливо директора російських підприємств, що мають, як відомо, переважно технічну освіту) сприймають його як метод не просто закономірний, але і має куди більш реальну основу, ніж методи, засновані на ідеях маркетингу .
Проаналізувавши цінову політику на ВАТ «Металіст», в якості рекомендацій щодо подальшого її вдосконалення, необхідно зробити наступні висновки:
- Цінова політика ВАТ «Металіст» на даному етапі розроблена в правильному напрямку. Основними цілями маркетингу, є забезпечення виживання, максимізація прибутку, завоювання лідерства за показниками якості
- В ціноутворення підприємства застосовується витратний метод, проте враховується існуюча кон'юнктура ринку
- Для подальшого зниження собівартості продукції шляхом зниження вартості закупівель може сприяти ліквідація монополізму менеджера, відповідального за номенклатуру комплектуючих, незалежний кон'юнктурний аналіз внутрішніх і зовнішніх пропозицій
- Доцільно організувати постійний динамічний перерахунок собівартості, проводити щомісячний аналіз залежності проданого обсягу продукції і ціни продажу для подальшого нормативного планування.

Список літератури
1. Герасименко В.В. «Ціноутворення» - М., 2005.
2. Горфінкеля В. Я., Швандара В. А. / / «Економіка підприємства», - М.: ЮНИТИ, 2001.
3. Зайцев І. Л. «Економіка промислового підприємства» - М.: Инфра-М, 1998.
4. Котлер Ф. «Основи маркетингу - Санкт-Петербург: Короткий курс», 2001.
5. Ноздревой Р. «Маркетинг: як перемагати на ринку». - М.: Инфра-М, 1992.
6. Шуляк П. Н. «Ціноутворення», 2005.
7. «Ринкова економіка. 1000 термінів »- М.: Крон-Прес, 1993.
8. Статті з газети «Металіст» № 12, № 13, № 14.
9. Інтернет.
10. Junior Achievement «Прикладна економіка» - М., 1993.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
305.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Ціноутворення на різних типах ринків постановка завдань ціноутворення
Ціноутворення 2
Ціноутворення 12
Ціноутворення 5
Ціноутворення 7
Ціноутворення
Ціноутворення 4
Ціноутворення
Ціноутворення 11
© Усі права захищені
написати до нас