Ціноутворення 11

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Недержавні освітні установи
БАЛТІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
№ групи і варіанти ХХХХХХХХХХ
П.І.Б студента ххххххххххх
Дата здачі студентом К.Р.
Контрольна робота
ЦІНОУТВОРЕННЯ
П.І.Б. викладача Чернобрівая Надія Василівна
Дата перевірки К.Р. оцінка
Контрольна робота пред'являється екзаменатору при здачі іспиту (заліку)
Калінінград 2004

Зміст
"1-3" 1. Розрахункові і публікуються ціни ....................................... .................. 3
1.1. Розрахункові ціни: сутність, можливості застосування ................ 3
1.2. Опубліковані ціни, їх види (довідкові ціни, біржові котирування, середні ціни за статистичними джерелами, ціни аукціонів і торгів та інші) 4
2. Метод розрахунку цін з орієнтацією на відшкодування повних витрат фірми 10
Література ................................................. ................................................ 14

1. Розрахункові і публікуються ціни
За способом отримання інформації про рівень ціни розрізняють опубліковані та розрахункові ціни. На ці види цін орієнтуються постачальники продукції і покупці при визначенні рівня ціни в договорі чи контракті.
1.1. Розрахункові ціни: сутність, можливості застосування
Розрахункові ціни застосовуються в контрактах на нестандартне спеціальне обладнання, вироблене, як правило, за індивідуальними замовленнями. Відмінності у такого обладнання щодо конструкції, експлуатаційних властивостей, характеру виконання, якості, ваги настільки великі, що стає неможливим порівняння його з іншим аналогічним устаткуванням того ж призначення. Тому ціни на спеціальне устаткування розраховуються й обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з урахуванням технічних і комерційних умов даного замовлення, а в деяких випадках остаточно встановлюються лише після виконання замовлення.
На рівень розрахункової ціни певний вплив робить та обставина, що спеціальні машини й устаткування найчастіше випускають фірми, фактично пануючі в даній порівняно вузькій області, і вироблене ними устаткування зв'язано з запатентованими винаходами, удосконаленою технологією, наявністю висококваліфікованого персоналу. Відомості про ціни на спеціальне устаткування зустрічаються у пресі епізодично, і їх, як правило, неможливо використовувати при виборі рівня ціни.
Ціни попередніх угод використовуються у випадку відносної стабільності цін і, перш за все, на промислову сировину, а також на машини й устаткування. Як правило, вони застосовуються при розміщенні замовлень в умовах стійкості зв'язків між контрагентами.
1.2. Опубліковані ціни, їх види (довідкові ціни, біржові котирування, середні ціни за статистичними джерелами, ціни аукціонів і торгів та інші)
Опубліковані (декларуються) ціни повідомляються в спеціальних і фірмових джерелах інформації. Вони, як правило, відображають рівень світових цін (world market price) найбільших постачальників даної продукції. Наприклад, на пшеницю й алюміній світовими є експортні ціни Канади; на пиломатеріали - експортні ціни Швеції; на каучук - ціни Сінгапурської біржі; на хутро - ціни Санкт-Петербурзького і Лондонського аукціонів; на чай - ціни аукціонів у Калькутті, Коломбо і Лондоні.
Якщо по сировинних товарах світову ціну визначають основні країни-постачальники, то стосовно готових виробів і обладнання вирішальну роль відіграють провідні фірми, що випускають і експортують певні типи, і види виробів.
До публікуються цінами відносяться: довідкові ціни (advertised price), біржові котирування (exchange quotation), ціни аукціонів (auction price), ціни фактичних угод (price of the actual quotation), ціни пропозицій (price of an Offer) великих фірм.
Довідкові ціни являють собою ціни товарів у внутрішній оптовій чи зовнішній торгівлі, що публікуються в різних друкованих виданнях, економічних газетах і журналах, спеціальних бюлетенях, фірмових каталогах і прейскурантах, Довідкові ціни можуть бути або номінальними, тобто не пов'язаними з реальними комерційними операціями, або відображають минулі операції, здійснені за минулий тиждень, місяць. Номінальні ціни застосовуються в якості бази при укладанні угод. Нарахування знижок, надбавок здійснюється з номінальної ціни, Номінальну ціну часто називають базовою чи базисною ціною, тому що вона застосовується як вихідну базу при встановленні ціни на аналогічні вироби. У якості базисної ціни розуміють ціну товару визначеної якості, кількості, специфікації, розмірів, хімічного складу в тому чи іншому заздалегідь установленому географічному пункті - так званому базисному пункті.
В останньому випадку метод встановлення ціни стосовно базисного пункту дозволяє продавцю обрати те чи інше місто в якості базисного і стягувати з усіх замовників транспортні витрати в сумі, що дорівнює вартості доставки з цього пункту незалежно від того, звідки в дійсності відбувається відвантаження. Перевага використання базисного пункту поза районом розташування підприємства полягає в тому, що одночасно з підвищенням розмірів сумарної ціни для замовників, що знаходяться неподалік від підприємства, для віддалених замовників ця ціна знижується.
Довідкові ціни, як правило, завищені в порівнянні з цінами реальних угод, Тому розмір знижок з довідкових цін у процесі переговорів досягає 15-30 і навіть 50%.
Номінальною називають біржову котирувальні ціну за товар, по якому в день котирування не було укладено угод.
Біржові ціни (exchange price, stock price) або біржові котирування являють собою ціни спеціально організованого та постійно діючого ринку масових, якісно однорідних, взаємозамінних товарів. На товарних біржах продають сільськогосподарське непродовольчі і лісове сировину (бавовну, джут, шовк, шерсть, пиломатеріали, фанеру), кольорові і дорогоцінні метали, нафтопродукти, зернові і т.д.
У зовнішній торгівлі зарубіжних країн у сучасний період на біржах поширюється більш ніж 50 видів сировинних товарів, на які припадає близько 15-20% всього експорту розвинених країн.
Біржові котирування є цінами реальних контрактів, в той же час вони служать орієнтиром для встановлення цін по товарах, що реалізуються за звичайними договорами, контрактами. Офіційна котирування (formal quotation) - єдина ціна, встановлювана для кожної позиції (місяця постачання) і на день. Ця котирування використовується для повідомлення ринкових цін поза біржею і для проведення розрахунків з розрахунковою палатою біржі.
У тих випадках, коли біржові котирування не мають під собою конкретних угод, при їх публікації перед ціною ставиться індекс «Н», відрізняти номінальну котирування.
Біржові ціни чуйно реагують зміна кон'юнктури, схильні до впливу спекуляції та інших випадкових факторів. Будучи різновидом оптової (відпускний) ціни промисловості, ціна біржового товару (0ілі біржових угод) формується на базі біржового котирування і надбавок чи знижок з неї залежно від якості товарів, відстані товару від місця поставки, передбаченого біржовим контрактом.
Аукціон - це торги, що спеціалізуються на збуті певних товарів. Вони проводяться, як правило, один або кілька разів на рік, частіше всього в традиційній для кожного аукціону формі. Ціни аукціонів - це ціни публічного продажу за максимально запропонованого рівня на попередньо оглянуту покупцем партію товарів (лот). Ціни на аукціонах встановлюються в результаті зміни співвідношення між попитом і пропозицією. Особливістю аукціону є наявність у більшості випадків багатьох покупців і одного або декількох продавців. На аукціонах, на відміну, наприклад, від бірж, продаються реальні товари зі строго індивідуальними властивостями. Аукціонна ціна може істотно відрізнятися від ринкової ціни (бути багаторазово вище її), оскільки відображає унікальні та рідкісні властивості та ознаки товарів, а також у значній мірі залежить від майстерності особи, що проводить аукціон.
Ціни аукціонів використовуються на продукцію лісового, сільського господарства, рибальства, в торгівлі пушно-хутряним товаром, чаєм, дорогоцінними каменями, предметами старовини і мистецтва.
Рівні цін аукціонів і біржові котирування публікуються в спеціальних бюлетенях, що випускаються біржовими і аукціонними комітетами в щомісячних і щорічних виданнях міжнародних економічних організацій (ООН, МВФ і т.д.).
Ціни торгів - це ціни особливої ​​форми спеціалізованої торгівлі, яка заснована на видачі замовлень на поставку товарів або отримання підрядів на виробництво певних робіт за заздалегідь оголошеним у спеціальному документі (тендері) умовами. Тендер передбачає залучення до певного терміну на принципах конкуренції пропозицій від декількох виробників з метою забезпечення найбільш вигідних умов угоди для її організаторів.
Іншими словами, ціни торгів опосередковує особливу форму торгівлі, коли декілька конкурентів пропонують замовнику свої проекти з виконання певних робіт, з яких він згодом обирає найефективніший.
Відмінною рисою такої форми торгівлі є наявність декількох продавців (оферентів) і одного покупця (замовника), який з цих пропозицій вибирає найбільш вигідне, в тому числі і за ціною, пропозиція.
Система внутрішніх торгів у Росії розвинена слабо. Що стосується міжнародних торгів, то вони проводяться за технічно складною і капіталомісткої продукції машинобудування, що володіє яскраво вираженими індивідуальними характеристиками (енергетичне, металургійне машинобудування, підйомно-транспортне, дорожньо-будівельне, літаки, судна і т.д.). В даний час ціни торгів охоплюють близько 1 / 3 всіх експортних цін на машини й устаткування. Крім цього, на торгах оцінюються будівництво промислових підприємств, мостів, залізних і автомобільних доріг, трубопроводів, портових і комунальних споруд, електростанцій, так само ліцензії та різні інженерно-консультаційні послуги.
Так як на торгах складається високий рівень конкуренції серед продавців, ціни в цих умовах на порівнянні види товарів і послуг, як правило, нижче, ніж ціни аналогічної продукції, що реалізується за звичайним комерційним контрактом.
У результаті торгів, у тому числі і ціни, публікуються рідко, хоча про місце та терміни їх проведення регулярно даються оголошення в офіційних (зазвичай урядових) органах друку, спеціальних бюлетенях, економічних журналах, а також розсилаються в торгові представництва і посольства інших держав (через представників торгових палат) для поширення серед ділових кіл.
Середні (average) експортні та імпортні ціни обчислюються на основі даних зовнішньоторговельної статистики шляхом ділення вартості товарної маси на її фізичний обсяг і виявляються більш надійними індикаторами, ніж довідкові ціни. Хоча ці середні показники відображають не стільки ціни фактично здійснених в даний період експортно-імпортних угод, скільки експорт або імпорт, зареєстрований за відповідний часовий інтервал. Цей зсув у часі має особливе значення в тих галузях, де спостерігається великий розрив між сезоном продажів і фактичним експортом, як, наприклад, у торгівлі пиломатеріалами.
Ціни фактичних угод (transaction) є найбільш грунтовною критерієм для визначення рівня ціни в контракті. Однак ці ціни, як правило, регулярно не публікуються, а з'являються в пресі епізодично лише по конкретних операціях. Тим не менш, зіставлення (comparison of prices) фактичних угод з довідковими дають можливість більш правильно встановити рівень ціни в шуканому контракті.
Ціни пропозицій великих фірм менш представницькі, ніж ціни фактичних угод, оскільки відображають монопольний характер поставок товару і, по суті, мають характер довідкових цін, так як початкові ціни (original price) в результаті узгодження при укладанні угод зазвичай знижуються, що взагалі типово для договірних цін. Відомо, що майже немає торгових організацій, що працюють з твердими цінами, які визначаються за допомогою розглянутих вище методів. Залежно від особливостей клієнта, рівня споживчого попиту і товарної пропозиції, поточного стану або довгострокових цілей компанії застосовують деякі модифікації цін.

2. Метод розрахунку цін з орієнтацією на відшкодування повних витрат фірми
Встановлення рівня цін в умовах ринку полягає в знаходженні такої ціни, яка представляла б собою оптимальний баланс між тим, що хотів би заплатити за цей товар покупець, і витратами фірми при його виготовленні. Тому визначення ціни має грунтуватися в першу чергу на факторах, які відносяться до попиту, тобто на оцінці того, скільки покупець може і хоче заплатити пропонований йому товар, Значення витрат при встановленні цін не повинно перебільшувати. На практиці, як правило, фірма в першу чергу намагається встановити, за яку ціну вона могла б продати свій товар на ринку виходячи з характеру попиту, конкуренції, якості товару і т.п., а потім вже визначати свої виробничі, комерційні та адміністративні витрати , відповідні такою ціною і змінюються в залежності від кон'юнктури ринку.
При обчисленні ринкової ціни в даний час найбільш широко застосовується метод, заснований на визначенні повних витрат.
Сутність цього методу полягає в тому, що підприємство визначає суму повних витрат на одиницю продукції і додає до них максимально можливу суму прибутку. Величина прибутку залежить від прийнятої при розрахунку ціни норми прибутку, яка може бути встановлена ​​до повної собівартості або до шуканої ціною. Розмір норми прибутку, що враховується в ціні, залежить від мети підприємства в даний момент часу, умов ринку, традицій, прийнятих у цій сфері (галузі), виду товару. У ряді виробництв норма рентабельності регламентується державними органами. Що стосується витрат, то порядок їх включення в собівартість продукції також регламентується державними органами. Не всі витрати, вироблені підприємствами, можуть бути віднесені на собівартість. Деякі види витрат підприємство повинно відшкодовувати за рахунок прибутку. Треба зазначити, що віднесення постійних накладних витрат на собівартість продукції може здійснюватися на різній основі, що призводить до різної величиною собівартості продукту як основи ціни і внаслідок цього до різних розрахунковими цінами даного продукту.
Формули для обчислення ціни на основі повних витрат мають вигляд:
,
де P - нетто ціна;
З - повні витрати на одиницю продукції;
d c - величина рентабельності (прибутковості) до повних витрат,%.
,
де d p - Величина прибутковості до шуканої ціною,%.
Якщо до нетто - ціною додати податки, знижки, врахувати умови поставки, страхування та інше, то вийде брутто - ціна.
Визначення цін з орієнтацією на витрати може здійснюватися на основі попередньої планової калькуляції, поточних і очікуваних витрат.
Метод визначення цін на основі повних витрат є найпоширенішим у простаті застосування, так як він не вимагає багато інформації. Вся інформація знаходиться всередині підприємства. Вважається, що якщо до цього методу визначення цін звертаються всі фірми галузі, то їх ціни будуть схожими. У цьому випадку цінова конкуренція зводиться до мінімуму. Крім того, багато хто вважає цей метод більш справедливим по відношенню і до покупців, і до продавців. При високому попиті продавці не наживаються за рахунок покупців, і разом з тим є можливість отримати справедливу норму прибутку на вкладений капітал.
У той же час цей метод має недоліками, які перш за все пов'язані з методами калькулювання непрямих витрат, які є довільними. Підприємства найчастіше будують свої ціни не на основі очікуваних, а на основі поточних витрат. Використання очікуваних витрат правомірно не тільки під час інфляції, але і також при вході на ринок з новим товаром. При виході на широкий ринок з новим товаром виявляються, як правило, приховані витрати, які при збуті пробної партії себе не виявляють.
Побудова цін на базі поточних витрат та ігнорування відносини покупців до рівня ціни можуть поставити підприємство у важке становище. Якщо за ціни, обчисленої на базі повних витрат, обсяг збуту продукції виявиться низьким, підприємству доведеться фактичні витрати розподілити на меншу кількість продукції. Це змушує підприємство встановити більш високу ціну на даний товар (ціну підтримки прибутку), яка може призвести до ще більшого зниження обсягу продажів. Тут значним чинником зростання ціни виступають зростаючі на одиницю продукції постійні витрати. Даний метод не враховує зв'язок між реальними витратами та фактичним обсягом збуту.
Проблематичним є також визначення обсягу випуску продукції, який необхідний для розрахунку повних витрат. Оскільки підприємства не знають, скільки буде реалізовано протягом планованого періоду (наприклад, в майбутньому році), вони підраховують витрати на основі передбачуваного стандартного обсягу, тобто функціонування виробництва в умовах 75-80% завантаження потужності. Як видно, обсяг випуску встановлюється раніше ціни, однак обсяг збуту залежить від ціни і фактичний обсяг збуту може виявитися нижчим від запланованого.
При цьому методі ціноутворення підприємства не використовують ціну як ефективне комерційне засіб і тим самим сковують свою свободу діями. Ціна продукту може виявитися нижче тієї ціни, яку покупці готові були заплатити. Виробники ігнорують той факт, що ціна може не перебувати у прямій залежності від витрат, які з метою задоволення ринку можуть бути змінені. Метод визначення цін на основі повних витрат більше годиться для визначення мінімальної ціни (особливо довгострокової). Застосування цього методу є неефективною, хоч і часто практикується ціновою стратегією.
Метод визначення цін на основі повних витрат застосовується у торгівлі, будівництві, на настандартізірованное обладнання, в одиничному виробництві, у сфері науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських робіт.

Література
Ліпсіц І.В. Комерційне ціноутворення: Підручник. - М.: БЕК, 2000 р.
Тарасевич В.М. Цінова політика підприємства. - СПб: Пітер, 2001 р.
Уткін Е.А., Паніна О.В. Ціноутворення: Посібник для підготовки до іспиту. - М.: ІКФ «ЕКМОС», 2002 р.
Цацулин О.М. Ціноутворення в системі маркетингу. - М.: Філін, 1997 р.
Ціноутворення: Навчальний посібник / За ред. Тактарова Г.А. - М.: Фінанси і статистика, 2003 р.
Ціни і ціноутворення: Підручник для вузів / Під ред. Салімжанова І.К. - М.: ЗАТ «Фінстат інформ», 1999 р.
Ціни і ціноутворення: Підручник для вузів / Під ред. Єсипова В.Є. - СПб: Пітер, 2002 р.
Шуляк П.М. Ціноутворення: Навчально-практичний посібник. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1998 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
38.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Ціноутворення на різних типах ринків постановка завдань ціноутворення
Ціноутворення 2
Ціноутворення 8
Ціноутворення 12
Ціноутворення 5
Ціноутворення 7
Ціноутворення
Ціноутворення 4
Ціноутворення
© Усі права захищені
написати до нас