Цінні папери кредитних організацій державні та муніципальні цінні папери

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО «Сибірський державний технологічний університет»
Лесосибірський філія
Кафедра економіки природокористування і охорони навколишнього середовища
Контрольна робота з дисципліни «Ринок цінних паперів»
Цінні папери кредитних організацій, державні та муніципальні цінні папери
Керівник: С. А. Євсєєва
Розробив: В. В. шпилем
2007

Зміст
Введення
1. Цінні папери кредитних організацій (ощадні та депозитні сертифікати, чеки). Державні та муніципальні цінні папери
1.1 Цінні папери кредитних організацій (ощадні та депозитні сертифікати, чеки)
1.2 Державні та муніципальні цінні папери
2. Практична частина
2.1 Завдання по акціях
2.2 Завдання за векселем
2.3 Завдання по облігації
Висновок
Бібліографічний список літератури

Введення

Основною метою контрольної роботи по «Ринок цінних паперів» є засвоєння основоположного набору відомостей у сфері фондового ринку і біржової справи. Предмет вивчення - фінансові активи, що представлені різними типами цінних паперів: депозитні й ощадні сертифікати, чеки, різні державні та муніципальні цінні папери.
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.
У теоретичній частині розглядається: Цінні папери кредитних організацій. Державні та муніципальні цінні папери.
Цінні папери кредитних організацій включають в себе наступні цінні папери: депозитний і ощадний сертифікати, чеки.
Державні та муніципальні цінні папери включають в себе: державні облігації, які поділяються на:
1. Державні короткострокові бескупонние облігації (ДКО);
2. Облігації внутрішньої позики (ОВВЗ);
3. Облігації федеральної позики (ОФП);
4. Державні ощадні облігації (ДСО)
5. Облігації державної неринкового позики (ОГНЗ)
6. Єврооблігації
ЛФ Сиб ГТУ
Гр. 83-1
У практичній частині наведено розв'язання задач за темами: акція, вексель, облігація.

1. Цінні папери кредитних організацій (ощадні та депозитні сертифікати, чеки). Державні та муніципальні цінні папери

1.1 Цінні папери кредитних організацій (ощадні та депозитні сертифікати, чеки)

Депозитний і ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про вклад грошових коштів, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та відсотків по ньому.
Депозитний сертифікат - свідоцтво про внесок в банк юридичної особи
Ощадний сертифікат - свідоцтво про внесок фізичної особи.
Вкладник грошових коштів називається бенефіціаром. Якщо в якості вкладника виступає юридична особа, то оформляється депозитний сертифікат, якщо фізична особа - ощадний.
Сертифікати можуть випускати тільки банки, причому:
1.осуществляющіе банківську діяльність не менше 1 року;
2.опубліковавшіе річну звітність, підтверджену аудитором;
3.соблюдающіе директивні економічні нормативи;
4.імеющіе резервний фонд не менше 15% статутного капіталу.
Порядок випуску. Відмітна особливість банківського сертифіката (як це випливає навіть з його назви) полягає в тому, що він є єдиним видом цінного паперу, випускати яку може виключно банк.
Умови випуску та обігу банківських сертифікатів повинні бути зареєстровані в порядку, визначеному Центральним банком РФ і федеральним органом виконавчої влади але ринку цінних паперів.
Оскільки випуск ощадних сертифікатів зачіпає інтереси населення, остільки, на відміну від депозитних, ощадні сертифікати можуть випускати тільки банки, що відповідають наступним вимогам:
· Займаються банківською діяльністю не менше року;
· Опублікували річну звітність (баланс і звіт і прибутки і збитки), підтверджену аудиторською фірмою;
· Дотримуються банківське законодавство і нормативні акти ЦБ РФ, в тому числі його директивні економічні нормативи;
· Створили резервний фонд у розмірі не менше 15% о г фактично сплаченого статутного капіталу
· Мають резерви на можливі втрати по позиках у відповідності з вимогами ЦБ РФ.
· Випуск банківських сертифікатів може здійснюватися як серіями, так і в разовому порядку.
Звернення. Банківські сертифікати на пред'явника передаються шляхом вручення, а іменні - шляхом оформлення цесії на зворотному боці сертифіката (скріплюється підписами і печатками сторін, що беруть участь в операції).
Розрахунки за депозитними сертифікатами здійснюються лише в безготівковому порядку, а за ощадними - як у готівковому, так і в безготівковому.
Банківський сертифікат, на відміну від векселя та чека, не може служити засобом платежу в будь-яких розрахунках.
З настанням строку платежу з банківського сертифікату виплачується грошова сума, рівна початкового внеску і встановленої суми процентів за весь строк обігу сертифіката, незалежно від часу його придбання останнім власником.
При достроковому пред'явленні будь-якого виду сертифіката до оплати банком виплачуються сума вкладу та відсотки, але останні лише в розмірах, що виплачуються за вкладами до запитання, якщо за умовами сертифіката не встановлений інший розмір їх.
Реквізити банківського сертифіката:
· Найменування
· Причина видачі сертифіката - Внесення депозиту, або ощадного внеску
· Дату внесення депозиту, або ощадного внеску
· Розмір депозиту, або ощадного внеску
· Безумовне зобов'язання банку повернути суму, внесену в депозит або на вклад
· Дата запитання вкладником суми за сертифікатом
· Ставка відсотка за користування депозитом або внеском
· Назва та адреса банку
· Підпис обох сторін
Характеристики банківських сертифікатів:
1. Випускаються в разовому порядку і серіями;
2. Не є платіжним засобом;
3. Можуть бути іменними та на пред'явника;
4. Термін обігу депозитних сертифікатів - до 1 року, ощадних - до 3 років.
5. Мають документарний вигляд;
6. Прибутковий
Якщо термін погашення прострочений, то банк зобов'язаний оплатити сертифікат на першу вимогу власника. При достроковому погашенні, банк сплачує суму вкладу та відсотки по ньому за зниженою ставкою, яка визначається в момент видачі сертифіката.
Види сертифікатів:
1. пред'явницькі - передаються іншій особі шляхом простого вручення
2. іменні - звернення здійснюється за допомогою цесії (передавального напису).
Цесія - перехід прав або поступка права вимоги. Оформлюється на зворотному боці сертифіката двосторонньою угодою між поступається свої права (цедентом) і купують (цесіонарієм), скріплюється підписами і печатками.
Ощадні сертифікати передаються тільки фізичним особам, розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах. Депозитні сертифікати - тільки юридичним особам і розрахунок - у безготівковій формі.
У разі ліквідації банку в першу чергу погашається заборгованість власникам ощадних сертифікатів.
При розрахунку доходу за сертифікатом застосовуються формули простих і складних відсотків.
Виділяють такі види сертифікатів:
1. пред'явницькі - передаються іншій особі шляхом простого вручення;
2. іменні - Звернення здійснюється за допомогою цесії (передавального напису). Цесія - перехід прав або поступка права вимоги. Оформлюється на зворотному боці сертифіката двосторонньою угодою між поступається свої права (цедентом) і купують (цесіонарієм), скріплюється підписами і печатками.
Ціна сертифіката. Купівля-продаж банківських сертифікатів ме КДУ інвесторами здійснюється за ринковою ціною, в основі якої лежить наступний розрахунок:
(1.1)
де Ц з - Поточна ціна банківського сертифіката;
N - сума вкладу (номінал сертифіката);
r - процентна ставка за сертифікатом, частки;
T - число днів на яке випущений сертифікат;
t - кількість днів. Залишився до погашення сертифіката.
При розрахунку доходу за сертифікатами застосовуються формули простих і складних відсотків.
1. Нарахування простих відсотків здійснюється за формулою
, (2.35)
де - Величина простого відсотка, руб.;
- Номінал сертифіката, руб.;
- Річна процентна ставка (в частках) за сертифікатом;
- Термін обігу сертифіката.
Сума при погашенні сертифікату визначається за формулою
, (2.36)
Прибутковість сертифіката (річна процентна ставка) визначається за формулою
, (2.37)
2. Нарахування складних відсотків - відсотки визначаються з урахуванням капіталізації прибутку. Нарахований дохід приєднується до основного внеску і наступний відсоток береться вже від їх суми. Періодів капіталізації на рік може бути кілька, тому важливо визначити відсоток, який отримають за конкретний період. Сума при погашенні сертифікату визначається за формулою
, (2.38)

де - Кількість періодів капіталізації за весь термін вкладення засобів;
- Календарний фонд часу, днів, місяців;
- Тривалість одного періоду капіталізації, днів, місяців.
Чек.
Чек - документ встановленої форми, що містить письмове доручення чекодавця (особи, що чек) платнику здійснити платіж чекодавцю (особі, що володіє чеком) зазначеної у ньому суми.
Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.
Чеки відносяться до неринкових цінних паперів, оскільки самостійно не продаються і не купуються. Вони обслуговують розрахунки за товари та послуги або їх пересування.
Платником є, як правило, банк, в якому відкрито поточний або спеціальний рахунок чекодавця. За домовленістю зі своїм клієнтом банк може оплачувати чеки на певну суму понад наявних коштів на рахунку за допомогою автоматично надається.
Види чеків:
1. Іменний чек - виписаний на користь певної особи. Забороняється передавати даний вид чеків.
2. Ордерний - Виписується на користь певної особи або його наказу. Такий чек передається за допомогою індосаменту.
3. Чек на пред'явника - Грошова сума виплачується пред'явнику чека і передається шляхом простого вручення.
4. Розрахункові чеки - оплата готівкою не дозволяється
5. Грошові чеки - призначений для отримання готівкових грошей в банку.
Чеки мають такі характеристики:
· Терміновий
· Документарний
· Неемісійні
· Представницькими, іменний або ордерної
· Борговий
· Безприбуткових
Реквізити чеків:
· Найменування
· Доручення банку виплатити певну суму грошей
· Найменування платника і реквізити рахунку з якого повинен бути здійснений платіж
· Валюта платежу
· Дата і місце складання чека
· Підпис чекодавця
При передачі чеків за допомогою індосаменту робиться передатна напис на зворотному боці або алонжі. Індосаменти бувають наступних видів:
1. бланковий - в передавальному написі не вказується, за наказом якої особи здійснюється платіж, але підписується індосантом (передавальним чек).
2. індосамент на пред'явника - виражається словами «платіть пред'явнику цього чека»
3. іменний (повний) індосамент - В передавальному написі зазначається ім'я або найменування індосата (одержувача чека)
4. препоучітельний (інкасові) індосамент - Передавальний напис робиться чекодержателем при передачі цього документа певній особі з проханням отримати платіж і включає напис: "валюта до отримання», «на інкасо» або аналогічні.
У виняткових випадках, коли на майно чекодержателя накладається стягнення, передача іменних чеків здійснюється за допомогою цесії. Відмінність цесії від індосаменту:
1. Індосамент приймає на себе відповідальність перед будь-яким наступним чекодержателем. При цесії поступається права відповідає тільки перед своїм наступником та лише за дійсність цих прав. а не за здійсненність.
2. Цессія є двостороннім договором між поступається і купують права. Індосамент - це одностороння угода, чинена поступається свої права за чеком.
3. Цессія може бути тільки іменний (індосамент-бланковий і представницькою).
4. Індосамент передбачає повну і безумовну передачу прав по чеку. При цесії можлива часткова передача чека чи за будь-якому іншому умови.
5. Цессія може бути здійснена і у вигляді окремого договору, індосамент - тільки на бланку або алонжі.
Так як оплата чеків проводиться з поточного рахунку чекодавця, сума якого може сильно коливатися, то строки звернення чека обмежені: 10 днів - якщо чек виписаний на території Росії, 20 днів-на території країн СНД, 7 - днів - на території іншої держави.
Чек, як і вексель може бути гарантований - авальовані будь-якою особою, крім платника. Акцепт чека, тобто підтвердження банком оплати чека, заборонений, тому що банк не несе відповідальність за його оплату. У разі відмови платника оплатити чек його власник може пред'явити позов будь-якій особі, зобов'язаному по чеку (чекодавцю, аваліста, индоссантам), кільком їхнім них або всім разом.

1.2 Державні та муніципальні цінні папери

Державна облігація - це цінний папір, що випускається державою та засвідчує договір державної позики;
Державна облігація - це цінний папір, що засвідчує право громадянина або юридичної особи на отримання від Російської Федерації або суб'єкта РФ наданих їм у позику грошових коштів або, в залежності від умов позики, іншого майна, встановлених відсотків або інших майнових прав у строки, передбачені умовами випуску позики в обіг
Державні та муніципальні цінні папери випускаються у вигляді облігацій або інших цінних паперів, що засвідчують право їх власників на отримання від емітента грошових коштів у порядку, передбаченим умовами емісії.
Державні цінні папери складають частину державного боргу. У випадку, якщо дані цінні папери деноміновані в рублях, то вони належать до частини внутрішнього боргу, а якщо у валюті - то зовнішнього. До державних цінних паперів Росії відносяться:
1. Державні короткострокові бескупонние облігації (ДКО);
Випускаються Міністерством фінансів РФ з 1993 р., до дефолту 1998 р. вони були основним видом державних облігацій в нашій країні.
ДКО має характеристики:
· Терміни звернення - до 1 року;
· Номінал - зазвичай 1000 руб. (Встановлюється емітентом при випуску);
· Форма існування - документарна (але з обов'язковим централізованим зберіганням сертифіката та обліком власників на бездокументарній основі);
· Іменна;
· Форма доходу - дисконт, тобто облігації продаються за ціною нижче номіналу;
· Місце торгівлі - Московська міжбанківська валютна біржа, яка виконує одночасно функції торговельної системи, розрахункової системи і депозитарію.
2. Облігації внутрішньої позики (ОВВЗ);
Мета випуску - повернення юридичним і фізичним особам їх валютних коштів, які зберігалися в Банку зовнішньоекономічної діяльності СРСР на момент його банкрутства влітку 1991 р. У травні 1993 р. Міністерством фінансів РФ був здійснений внутрішній валютний позику, відповідно до якого борги перед юридичними особами переводилися в облігації цієї позики. (Борги перед фізичними особами були погашені в повному обсязі з 1 липня 1993р.)
Умови позики: валюта позики - долари США, процентна ставка - 3% річних. Обсяг позики - 7885 млрд дол у 1993 р. і 5050 млрд дол у 1996 р. Номінал облігації - 1 000, 10 000 і 100 000 дол США. Форма випуску - представницькою облігація з купонами. Дата виплати за купонами - 14 травня кожного року; купон дійсний протягом 10 років. Всього було випушено 7 серій облігацій, з яких до теперішнього часу залишаються три транші: 5-й транш - на суму 2167 млн ​​дол і з датою погашення - 14 травня 2008 р.; 6-й транш - на суму 1,750 млрд дол і з датою погашення - 14 травня 2006 р.; 7-й транш - на суму 1,750 млрд дол і з датою погашення - 14 травня 2011
Облігації цієї позики вільно продаються і купуються з розрахунком за рублі або за конвертовану валюту, але їх вивезення з Росії заборонений. Придбання цих облігацій іноземними юридичними або фізичними особами (тобто нерезидентами) дозволено тільки за рахунок коштів спеціальних рублевих рахунків в уповноважених російських банках. Валютні облігації можуть вноситися в якості внеску до статутного капіталу підприємств і комерційних організацій.
3. Облігації федеральної позики (ОФП);
Випускаються Міністерством фінансів РФ з липня 1995 р. Мета - поступовий перехід держави до запозичення грошових коштів на довгостроковій основі.
ОФЗ мають характеристики:
· Терміни звернення - понад 1 року;
· Форма існування - документарна (але з обов'язковим централізованим зберіганням сертифіката та обліком власників на бездокументарній основі);
· Номінал - зазвичай 1000 руб.;
· Іменна;
· Вид доходу - фіксована або мінлива купонна ставка;
· Місце торгівлі - Московська міжбанківська валютна біржа.
Існують чотири різновиди облігацій федеральної позики в залежності від особливостей встановлення відсоткового доходу по них:
а) ОФЗ з фіксованим купонним доходом (ОФЗ-ФД) - за такими облігаціями процентний дохід заздалегідь фіксується на кожний відповідний період, наприклад, на кожен конкретний рік всього терміну існування облігації встановлюється свій відсотковий (купонний) дохід;
б) ОФЗ з постійним купонним доходом (ОФЗ-ПД) - в даних облігаціях встановлюється єдина процентна ставка доходу на весь термін існування облігації;
в) ОФЗ зі змінним купонним доходом (ОФЗ-ПК) - у цій облігації процентний дохід не фіксується при випуску облігації, а визначається для кожного періоду його виплати на основі дохідності ДКО (наприклад, дохід встановлюється на кожні наступні три місяці, виходячи із середньої дохідності по ДКО) або шляхом прив'язки до інших ринкових показниках;
г) ОФЗ з амортизацією боргу (ОФЗ-АМ) - у цій облігації процентна ставка є єдиною на весь період і нараховується тільки на непогашену частину боргу. Погашення номінальної вартості облігацій випуску здійснюється заздалегідь визначеними частинами у встановлені дати з числа дат, які збігаються з датами виплати купонів (відсотків).
4. Державні ощадні облігації (ДСО)
Мета випуску з боку Міністерства фінансів РФ - залучення коштів юридичних осіб на тривалі терміни на взаємовигідних для сторін умовах, а також створення інструменту для вкладення коштів пайових інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, а також страхових організацій.
Основні характеристики:
· Терміни звернення - середньострокові і довгострокові;
· Номінал - 1000 руб.;
· Документарна
· Процентний дохід:
· Виплачується два рази на рік;
· Розраховується (встановлюється) на кожний купонний період як сума фіксованої ставки і плаваючої ставки, яка враховує індекс споживчих цін за півроку;
· Власники - тільки російські юридичні особи;
· Розміщення - первинне розміщення здійснюється Міністерством фінансів РФ у формі аукціону;
· Поводження:
- Вторинний ринок відсутній, тобто вони не можуть продаватися і купуватися між інвесторами, а підлягають погашенню емітентом;
- Інвестор має «оферту», ​​тобто право пред'явити до дострокового погашення до 25% придбаних на первинному ринку (аукціоні) облігацій в кожну з дат викупу, встановлених емітентом при випуску облігації.
5. Облігації державної неринкового позики (ОГНЗ)
Облігації державної неринкового позики (ОГНЗ). Їх випуск зазвичай має якусь специфічну мету через що не допускається їх вільний обіг, а дозволяється лише строго цільове звернення. Наприклад, основною метою випуску ОГНЗ в останні роки було погашення боргів держави за оборонним замовленням. Власники ОГНЗ, отримали їх від Мінфіну Росії в рахунок державної оплати замовлення, могли з допомогою цих облігацій сплачувати борги перед своїми кредиторами (постачальниками за оборонним замовленням).
Основні характеристики:
· Терміни звернення - короткострокові, середньострокові і довгострокові;
· Номінал-1000 руб.;
· Документарна;
· Іменна;
· Процентний дохід:
- Виплачується один раз на рік;
- Фіксована ставка, встановлювана для кожного випуску облігацій;
· Власники - російські та іноземні юридичні липа;
· Розміщення - первинне розміщення здійснюється Міністерством фінансів РФ у формі вільного пропозиції;
· Поводження - вторинний ринок відсутній, т. з. вони не можуть продаватися і купуватися між інвесторами, а підлягають погашенню емітентом;
· Гасіння - здійснюється в грошовій формі або шляхом обміну на нові випуски ОГНЗ.
6. Єврооблігації
Державні облігації, що розміщуються на світовому ринку (єврооблігації). З 1996 р. Росія здійснює розміщення своїх боргових цінних паперів на світовому ринку. На європейському ринку ці папери називаються єврооблігаціями.
Основні характеристики:
· Терміни обігу - 5 - 10 років;
· Номінал - в доларах США, в євро або інших валютах, крім російського рубля:
· Дохід:
- Фіксований на весь термін обігу купонний дохід; встановлюється у відсотках до номіналу приблизно на рівні 9 - 13% річних;
- Виплачується у валюті номіналу 1 - 2 рази на рік;
· Форма існування - зазвичай документарна;
· Первинне розміщення - через міжнародний синдикат банків відразу не менш ніж у двох або більше країнах світу;
· Емісія єврооблігацій не підлягає реєстрації в жодній країні світу;
· Поводження - єврооблігації вільно звертаються на світовому ринку цінних паперів.

2. Практична частина

2.1 Завдання по акціях

Визначити ринкову вартість акції ВАТ «ЮКОС» та ефективність вкладень, якщо ставки дивідендів складають 15% річних, номінальна вартість акцій - 350 рублів, ставка банківського відсотка за вкладами 12%
Рішення:
руб.
руб.
%

2.2 Завдання за векселем

Інвестор придбав банківський вексель номіналом 2000 руб. і через 180 днів продає його. Визначити ціну продажу векселя, якщо банківська депозитна ставка дорівнює 20%. Вексель виписаний на рік.
Рішення:

руб.

2.3 Завдання по облігації

Купонна ставка конвертованій облігації ВАТ «ЛУКОЙЛ» складає 12% річних, термін погашення 4 роки, номінал облігації 1000 руб. Через 2 роки облігація може бути обміняна на 2 звичайних акцій акції. Ринкова прибутковість простих облігацій 15%, ринкова ціна звичайних акцій 530руб. Визначте чи слід проводити обмін конвертованої облігації на акції за даних умов.
Рішення:
1) визначимо купонний дохід за формулою:

руб.
2) визначимо облігаційну вартість за формулою:

Так як обмін проводиться через 2 ода, то Т = 2, звідси:
руб.
3) визначимо конверсійну вартість за формулою:

К к = 2 Так як обмін відбувається на 2 звичайних акції.
руб.
Обмін облігацій на акції в даному випадку вигідний, так як продавши акції можна отримати 1060 рублів, а облігаційна вартість складає 951,23 рубля (тобто це вартість облігації, з урахуванням майбутніх відсотків).

Висновок

В даній контрольній роботі розглянуто в теоретичній частині розглянуто: цінні папери кредитних організацій. Державні та муніципальні цінні папери.
Цінні папери кредитних організацій включають в себе наступні цінні папери: депозитний і ощадний сертифікати, чеки.
Державні та муніципальні цінні папери включають в себе: державні облігації, які поділяються на:
1. Державні короткострокові бескупонние облігації (ДКО);
2. Облігації внутрішньої позики (ОВВЗ);
3. Облігації федеральної позики (ОФП);
4. Державні ощадні облігації (ДСО)
5. Облігації державної неринкового позики (ОГНЗ)
6. Єврооблігації
У практичній частині наведено розв'язання задач за темами: акція, вексель, облігація.
У практичній частині вирішені три завдання за темами: акція, вексель, облігація.

Бібліографічний список літератури

1. Закон РФ «Про ринок цінних паперів» № 39-ФЗ від 22 квітня, 1996р. / / Ринок цінних паперів. - 2007. - 59с.
2. Жуков Є.Ф. Цінні папери та фондові ринки: Навчальний посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. - 224с.
3. Каратуев А.Г. Цінні папери: види і різновиди: Навчальний посібник. - М.: Російська ділова література, 1997. - 256с.
4. Семенова О.В. Операції з цінними паперами: Підручник .- К.: Перспектива, «Инфра-М», 1997. - 328с.
5. Ринок цінних паперів: Підручник / За ред. Галанова В.А., Басова А.І. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 352с.
6. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - С-Пб: Видавництво Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів, 1997. - 143с.
7. Довідково-інформаційна система Консультантплюс.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
56.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Державні цінні папери 10
Державні цінні папери
Державні цінні папери 4
Державні цінні папери 2
Державні цінні папери 3
Державні цінні папери 2 лютого
Державні цінні папери Росії
Державні цінні папери 2 Березня
Державні цінні папери сутність і значення
© Усі права захищені
написати до нас