Цивілізації Від Русі до Росії XVII століття Люди і час смута Епоха Петра Великого

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. ТИПИ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Цивілізація як основна типологічна одиниця історії


Цивілізація - це магічне слово зачаровує, створюючи в уяві образ незвичайного спільноти, де все влаштовано розумно і на користь людини. Не випадково так часто можна почути у Росії заклики зі сторінок газет і з екрана телевізорів "повернутися в цивілізацію". Куди ж, власне, треба повертатися? Реальне життя людства й у високорозвинених суспільствах, і в бідних важка, суперечлива, прозаїчна. Питання тим більш актуальне, що молоді держави, що утворилися на території колишнього СРСР, судячи з усього, зібралися повертатися в різні місця. Одні орієнтуються на Захід, інші - на Туреччину, треті - на Іран, четверті пропонують жити своїм розумом.

Вік людського суспільства оцінюється в 35-40 тис. років. На зорі історії людина почала з однієї і тієї ж "стартової позиції" незалежно від регіону проживання, яку прийнято називати первісно-общинним ладом. Цей лад характеризувався надзвичайним схожістю на всій території проживання людей: однотипність соціальних структур, прийомів трудової діяльності, вірувань, побутової культури і т.п. Але впродовж історії людство прийшло до вражаюче неоднаковим результатами. У сучасному світі ми маємо колосальну різноманітність соціальних структур, політичних систем, рівнів і типів економічного розвитку, духовної, художньої культури і т.п. Для того, щоб систематизувати величезний масив історичних даних, введемо поняття цивілізації як основний типологічної одиниці історії.

У силу універсальності та багатозначності цієї категорії вона важко піддається визначенню. Робилося безліч спроб її сформулювати. Існує понад сто визначень цивілізації. Вихідні принципи найрізноманітніші. Р. Лоуї (США) називав цивілізацію "безладної мішаниною з черепків і клаптів" '. Він - археолог і, природно, історія поставала перед ним у вигляді збережених залишків людської діяльності. Найбільш поширене визначення цивілізації через поняття культури: О. Шпенглер, М. Бердяєв, Ф. Нортроп, А. Кребер та ін Для вітчизняного соціолога, що став громадянином США, П. Сорокіна цивілізації - це величезні музееподобние сховища матеріальної культури, виставлені на огляд без будь-якої системи. О. Шпенглер вважав головним у цивілізації характерні для цього суспільства форму і стиль культури. Такий підхід має багату традицію і широко використовується в теорії та історії культури.

Але зараз спостерігається прагнення, спираючись на існуючі розробки, розширити рамки цивілізаційного підходу до загальноісторичної методології. Дедалі більшого поширення набуває поняття про цивілізацію як про соціокультурну макро-або суперсистеми, що має внутрішній механізм функціонування. У даному випадку визначення дається через категорію суспільства і його функціональних складових. Такий підхід характерний для Н. Я. Данилевського. Він писав про цивілізацію, що "головне має полягати в отличении культурно-історичних типів, так би мовити, самостійних, своєрідних планів релігійного, соціального, побутового, промислового, політичного, наукового, художнього, одним словом, історичного розвитку". Праці відомого англійського соціолога та історика А. Тойнбі викликають великий інтерес. Він також представляв цивілізацію як цілісну суспільну систему: "Цивілізації - це цілісності, частини яких узгоджені один з одним і взаємозалежні ... Усі аспекти соціального життя цивілізації, що знаходиться у стадії зростання, скоординовані у єдине соціальне ціле, де економічні, політичні та культурні елементи узгоджені в силу внутрішньої гармонії ". У сучасних публікаціях російських суспільствознавців можна зустріти синтезовані, ускладнені дефініції, сформульовані з урахуванням традиції і сьогоднішніх пріоритетів. А. Малашенко писав наступне: "Цивілізація, в нашій трактуванні, є сукупність відносин між людьми однієї конфесії, а також між індивідом і державою, сакралізоване релігійної або ідеологічної доктрини, яка забезпечує стабільність і тривалість в історичному часі фундаментальних нормативів індивідуального і суспільної поведінки". Наведені приклади свідчать, що спроби визначити базову категорію цивілізаційного підходу як загальноісторичної методології йдуть в одному напрямку: цивілізація - це складна суспільна система, що має внутрішній механізм функціонування.

Що являють собою фактори, що визначають істота цивілізації, її неповторну своєрідність? Визначалися вони по-різному. Найбільш часто виділяли наступне: географічна (або природна) середовище; система ведення господарства; соціальна організація, релігія (духовні цінності); політична система. На одне з перших місць у цьому списку останнім часом висувається ментальність (менталітет). Це поняття використовується різними суспільними науками: психологією, соціологією, філософією. Піонерами в застосуванні цього поняття в історії стали французькі вчені, що належали до школи "Анналів". Вони орієнтувалися на пошук фундаментальних стійких структур свідомості, які, на їхню думку, визначали стрижень історичного розвитку. Єдиного загальноприйнятого визначення поняття ментальність (менталітет) не існує. У французькому філософському словнику записано: "Менталітет - це сукупність розумових установок, звичок мислення, фундаментальних вірувань індивіда". У радянській історичній науці першим спробував сформулювати поняття ментальності А.Я. Гуревич, який є пристрасним пропагандистом традицій школи "Анналів" в Росії: "Ментальність - це наявність у людей того чи іншого суспільства певного спільного розумового інструментарію, психологічної оснащення, яка дає їм можливість по-своєму сприймати та усвідомлювати світ і самих себе". Як видно, французьке визначення робить упор на індивідуальність. У визначенні А.Я. Гуревича йде мова про суспільну свідомість. У силу цього останнє визначення в історичних описах є кращим, тому що історія має справу перш за все з громадськими системами. Ментальність, при всій удаваній ефемерності категорії, формує соціальну поведінку суспільства, груп, індивідів. А.Я. Гуревич писав: "Хаотичний в різнорідний потік сприйнятті переробляється свідомістю на більш-менш упорядковану картину світу, і це світобачення накладає незгладимий відбиток на все поводження людини. Суб'єктивна сторона історичного процесу, спосіб мислення і відчувала притаманний людям даної соціальної або культурної спільності, включається в об'єктивний процес їх історії ". У більш широкому історичному контексті поняття ментальності адекватно особливостям суспільної свідомості. Для того, щоб зрозуміти сутність цивілізації, треба реконструювати притаманний людям цієї цивілізації спосіб сприйняття дійсності, тобто менталітет.

Взявши за основу все сказане вище, сформулюємо робоче визначення цивілізації. Воно не претендує на глибоку науковість, але їм зручно користуватися при аналізі історичного матеріалу. Цивілізація - це спільнота людей, що мають схожу ментальність, загальні основні духовні цінності та ідеали, а також стійкі особливі риси в соціально-політичної організації, економіці, культурі. Як видно з визначення, при цивілізаційному підході у центрі історичного процесу - людина з особливостями його менталітету, складними взаємозв'язками з суспільством і спільне - як саморозвивається. Такий підхід дозволяє звільнитися від марксистського економічного редуціонізма, тобто від жорсткої прив'язки будь-яких історичних явищ до економічного інтересу, способу виробництва. Зникнення віджилих цивілізацій і виникнення нових викликано не розвитком продуктивних сил, а пре все змінами у ментальності, в системі основних цінностей та ідеалів. Людина та її світогляд - першооснова всього. Він - початок і кінець земного світу.

Цивілізація не є чимось нерухомим. Вона розвивається, проходить ряд стадій: зародження, розквіт, розкладання і смерть. Характер розвитку многоваріантен, плюралістичний. Протягом історії існувало й існує безліч цивілізацій, що володіють неповторним виглядом і яскравими характерними рисами. Одні руйнувалися або їх руйнували, інші виникали на їх уламках, засвоюючи попереднє спадщину. Яка тривалість існування цивілізації? Скільки-небудь певної думки з цього приводу не існує, але висловлювалися різні гіпотези. А. Тойнбі та О. Шпенглер стверджували, що цикл розвитку цивілізації від зародження до занепаду становить приблизно I тисячу років. Л. Гумільов іншої думки: 1,5 тисячі років. У 1848 р. бельгієць Кетле, використовуючи суто математичні методи, дійшов висновку, що середня тривалість життя цивілізації на прикладі стародавніх імперій становить 1461 р., потім він уточнив, що похибка в його розрахунках становить + / - 185 років. Очевидно, рівень знань про закономірності існування цивілізацій такий, що, мабуть, поки логічніше вести мову про тривалість існування конкретних цивілізацій, оскільки їх виникнення, розквіт і загибель обумовлені занадто великим, що важко піддається усередненому обліку кількістю чинників.

Робилися спроби виявити загальний принцип формування цивілізацій, систематизувати їх різноманіття. А. Тойнбі, вивчаючи всесвітню історію, спробував визначити кількість самостійних цивілізацій, що володіють особливими, неповторними рисами. Спочатку він нарахував до 100 самостійних цивілізацій. Потім, працюючи над своєю концепцією, він послідовно скорочував їх число: до 36, потім до 21 і, нарешті, до 13. Решта суспільства він вважав варіантами самостійних цивілізацій. Ф. Бродель, П. Сорокін вважали, що кожну цивілізацію треба вивчати такою, яка вона є і не треба прагнути виявити якісь загальні, глобальні закони.

У сучасній Росії найбільш поширене виділення цивілізацій за національно-етнічним принципом: японська, китайська, російська і т.д. Підвищений інтерес до ролі національного в житті людини в нашому суспільстві зрозумілий. Тривалий час національне розчинялося в соціально-класовому. Його значення в житті людини зводилося до мінімуму. Тепер настала зворотна реакція і відбувається педалювання національного. Поняття "народ", "нація" знаходять значення містичних сакральних символів. Все це далеко не нешкідливо. Спроба поєднати цивілізаційні цінності з національними символами підживлює націоналізм і національний екстремізм. Але справа не тільки в цьому.

Історичний матеріал свідчить, що цивілізація є позанаціональні феноменом, хоча національно-етнічні фактори відіграють важливу роль. Приміром, ханти, мансі, чукчі поставши собою різні етнічні утворення, але ведуть подібний спосіб життя. Європейська цивілізація, існування якої загальновизнано, складається з багатьох народів, що мають яскраво виражені національні особливості: від холодних шведів до темпераментних італійців. Пропонується також виділення цивілізацій за регіональним принципом: західна, східна, латиноамериканська і т.д. Однак цей принцип також малопродуктивний. У різних регіонах можуть існувати подібні суспільства. Покладемо, між Австралією і Північною Америкою більше спільного, ніж відмінного. І все ж, на мій погляд існує якийсь "генетичний" код, який визначає магістральні потоки цивілізаційного розвитку. Спробуємо виділити в цивілізаційному різноманітті ці магістральні потоки, які з очевидністю проглядаються. Введемо укрупнену одиницю аналізу - тип розвитку (інакше - тип цивілізації). Виділення типів розвинувши можна здійснити по набору ознак, які, з одного боку носять досить загальний характер, а з іншого, дозволяють позначити специфічні особливості, характерні для багатьох існували і існуючих товариств. Які це ознаки?

1. Загальні фундаментальні риси в ментальності.

2. Спільність і взаємозалежність історика-політичної долі, економічного розвитку.

3. Взаимопереплетение культур.

4. Наявність сфери спільних інтересів і спільних завдань з точки зору перспектив розвитку.

На основі своєрідного "генетичного" коду типу розвитку виникає розмаїття незалежних паралельно розвиваються або хронологічно змінюють один одного конкретних цивілізацій. Поняття тип розвитку - це категорія, яка розкриває «секрет» багатоваріантності історії. На основі сформульованих ознаці; к можна виділити три типи розвитку (цивілізації): природні суспільства (індіанці Північної Америки, аборигени Австралії, кочівники Азії) - Непрогрессівная форма існування; східний тип цивілізації, західний тип цивілізації - тип прогресивного розвитку.


Сучасні дискусії про місце Росії у світовому історичному процесі

Історія нашої країни є частиною світової і не може розглядатися поза її контекстом. Яке ж місце Росії у світовому співтоваристві цивілізацій? До якого типу цивілізацій її можна віднести? У переломний період, який переживає суспільство, суперечки з цих питань як ніколи гарячі. Розглянемо основні напрями цієї дискусії.

Відповідно до марксистсько-ленінської точкою зору, цивілізаційні особливості не мають значення. Поняття "цивілізація" при такому підході не використовується. Але оскільки марксизм - це продукт західної культури, то фактично пропонується розглядати Росію за аналогією з товариствами, які належать до західної цивілізації. Головне зводиться до наступного. У країні відбувалася зміна суспільно-економічних формацій, хоча і з відставанням від Європи і зі значними особливостями. Проте в другій половині XIX ст., Стверджують прихильники цієї точки зору, вона різко прискорила свій розвиток. Практично одночасно з розвиненими країнами на рубежі Х1Х-ХХ ст. перейшла до імперіалізму і, нарешті, раніше Інших країн підійшла до межі переходу до вищої формації-комунізму (її перший ступінь - соціалізм). Вже йшла мова про те, що соціалізм - це суспільний ідеал і він, як усякий ідеал, не може бути реалізований на практиці. Але навіть якщо абстрагуватися від цього, то для прийняття такої концепції як основний при розгляді історії Росії необхідно дати переконливі відповіді, принаймні, на два питання. Чому країна, яка відставала від європейських країн, ставилася до другого ешелону, виявилася першою при переході до соціалізму? Чому ні одна з країн першого ешелону, тобто розвинених, за Росією »соціалізм не пішла? При всій великій кількості марксистсько-ленінської літератури, що видавалася багатотисячними накладами до радянських часів, переконливої ​​відповіді на ці питання не існує, якщо не вважати тверджень про підступність світової буржуазії і зраду соціал-демократії, другі не можна сприймати серйозно. Тим не менш прибічники цієї точки зору існують до цих пір, і в чималій числі, особливо серед "Професійних суспільствознавців старшого покоління. Апріорі, під заздалегідь задану теоретичну концепцію підібрані підходящі історичні факти. Наступна точка зору в певній мірі близька до I оскільки пропонує розглядати Росію як частина западнолізаціі. Її прихильники визнають тільки західний досвід і при до Росії тільки західні категорії. Вони вважають, що Росія, відставанням, розвивалася в руслі західної цивілізації. Н; першої світової війни її розвиток стало дуже динамічним дало вихід Росії в категорію розвинених країн вже в ближ. майбутньому. Однак в ослабленій першою світовою війною краї! більшовик, спираючись на неписьменні, люмпенізовані маса влада, і Росія зійшла з цивілізаційної магістралі. У ній вилася охлократія - влада натовпу, яка призвела до Тотал (насильству в масових масштабах). Лише зараз, стверджується, чи є умови для повернення в цивілізацію, яка за виключно як західна. Таким чином, на цій позиції хто виступає за швидкий перехід Росії на чисто західний розвитку. Це, як правило, самі радикальні демократи »економістів, істориків, політологів. Ця точка зору не л розвиненою історіографії, багато в чому запозичена з зарубіжної ріографіі, де вона має давню історію. Описуючи особистість Сталіна, відомий західний дослідник Р. Конквест зазначав, що саме такий "лідер зміг повести за собою неписьменні, агресивні маси, готові будь-яку ціну досягти своїх абсурдних цілей ". Збіг повне. Пропонована концепція - це більшовизм навпаки. Раніше говорили соціалізм зі знаком плюс, тепер пропонуєте! говорити охлократія зі знаком мінус. Але справа не тільки в цьому. Росія-країна своєрідна, вона не може бути повністю описана в категоріях лише західної культури. У ній дуже багато такого, що не має аналогів на Заході. Наприклад, Радянська влада, феномен РКП (б) - ВКП (б) - КПРС і т.д. Викликає сумнів подібна оцінка і з іншого приводу: як країна, що була світовою державою, одне »з опор світового балансу сил, на 75 років опинилася у владі натовпу Ця позиція є непродуктивною. Є суспільствознавці, які пропонують віднести Росію до країна 'східного типу. Траплялися, вважають вони, спроби включить Росію в європейський шлях розвитку: прийняття християнства, реформ! Петра I. Але вони закінчилися невдачею. Після Жовтневої революції і декількох років боротьби країна перетворилася на звичайну східну деспотію на чолі з тираном - партійним вождем. На перший погляд дуже схоже, особливо про тирана - партійного вождя. На другий погляд, можна констатувати наявність явних рис східного типу радянському суспільстві. У період існування СРСР у суспільстві функціонували виключно вертикальні зв'язки (через влади структури). Все було замкнуто на партгосноменклатуре. Ще недавно "* два заводи, розділені тільки парканом, могли спілкуватися між собою виключно через міністерство. В історії Росії, в тому числі і радянського періоду, можна простежити циклічність, яка була виділена на прикладі історії Китаю. За періодом реформ неминуче дотримувався період контрреформ, за революцією - контрреволюція і т.д. Дійсно, ця точка зору відповідає, на мій погляд, на багато питань, особливо радянського періоду історії. Однак багато з них залишаються без відповіді. Зверніть увагу: від 65,5% (у дожовтневий період) до 70% (у радянський) населення нашої країни було слов'янським (росіяни, українці, білоруси). Воно сповідує християнство. Додайте до цього католицьку Прибалтику, православну Грузію, григоріанську Вірменію. Очевидно, що переважна більшість населення країни сповідувало цінності християнства, які лежать в основі західної цивілізації. І незважаючи на те, що в радянський період християнські цінності інтенсивно руйнувалися, все ж у суспільній свідомості вони були сильні. Не випадково православна церква так швидко вийшла на перший план після 1985 р. Можна знайти й інші докази, що Росія не вписується повністю в східний тип розвитку. Що найбільш болісно сприймається зараз, в умовах критики минулого старшим поколінням? Твердження, що за 75 років радянського ладу країна не, мала досягнень. Люди старшого покоління вважають, що подібна | критика позбавляє їх життя сенсу, хоча вони багато і важко працювали. Вони не хочуть і не можуть прийняти таку оцінку минулого. Але ж це типово європейський тип мислення: життя повинна бути витрачена на просування вперед себе і суспільства в чомусь конкретному. Що стосується дорадянського періоду, то там дуже багато чого не вкладається східний тип цивілізації. Існувала приватна власність, підприємництво, ринок, класи, багатопартійність, елементи парламентаризму і т.д. Р. Кіплінг сказав одного разу: "Схід є Схід. А Захід є Захід, і вони ніколи не зійдуться". Однак є точка зору, відповідно до якої Схід і Захід зійшлися, і зійшлися вони в Росії. Це - євразійська концепція. Вона зараз активно розвивається, навколо неї йде згуртування різних сил - від націонал-патріотів до прихильників комунізму, від фанатичних прихильників православ'я до затятих атеїстів. Розглянемо трохи докладніше цю концепцію. Ідея про євразійську, особливої ​​сутності Росії присутній в суспільній свідомості і в теоретичних розробках давно, кілька століть. П. Я. Чаадаєв у першому філософського листі в 1836 р. писав: "Одна із самих сумних особливостей нашої своєрідною цивілізації полягає в тому, що ми все ще відкриваємо істини, що стали побитими в інших країнах ... Справа в тому, що ми ніколи не йшли разом з іншими народами, ми не належимо до жодного з відомих родин людського роду, ні до Заходу, ні до Сходу, і не маємо традицій ні того, ні іншого "'. Крутий поворот, який зробила країна в 1917-1920 рр.., Викликав до життя євразійське течія »поширився серед молодої інтелігенції в еміграції. Молоді філософи, історики, літератори, правознавці захопилися пошуками сенсу російської історії. Вперше євразійство голосно заявило про себе на початку 20-х рр.. Група російських вчених - кн. М. С. Трубецькой, П. М. Савицький, Г. В. Флоровський та ін, спочатку в Софії (Болгарія), потім у Берліні (Німеччина) та Празі (Чехословаччина) випустили поспіль кілька збірок з характерними назвами. Пізніше до цієї течії приєдналися ще кілька представників емігрантської інтелігенції: філософ Л. П. Карсавін, історик Г. В. Вернадський, юрист М.М. Алексєєв і деякі інші. Навколо євразійства в еміграції кипіли пристрасті. Були прихильники, але більше - противників, які бачили в цьому захопленні спробу виправдати більшовизм. Велика частина тих, хто починав ці дослідження, в кінці 20-х рр.. відійшли від євразійства. Тоді ж у їхні ряди чекістськими органами СРСР були впроваджені агенти, які використовували євразійців як "дах". У 1928 р. на гроші "органів" в Парижі видавалася газета "Євразія". Це призвело до розпаду і дискредитації євразійства. Воно остаточно затухло з початком другої світової війни. Для радянських людей у ​​той час євразійство було закритою сторінкою. Зараз активно публікуються роботи євразійців, коментуються і розвиваються їхні ідеї. У чому суть їх позиції і чому спостерігається сплеск інтересу до них сьогодні? Євразійці пропонували своє трактування історичного процесу Налаштовані різко негативно по відношенню до Заходу, вони західництво вважали чужим для Росії. Антизахідництво настільки яскраво виражено в їхній концепції, що вони відокремлювали Росію не тільки від Європи, але і від слов'янського світу. Вони критикували слов'янофільської модель світу, яка (за В. Соловйову) включала три сили: Захід, мусульманський Схід і слов'янський світ на чолі з Росією. Стверджували, що в такому випадку російський народ розчинявся в слов'янстві, російське національну свідомість розпливалося в панславізм, в основі якого лежить ідея про винятковість, окремішність слов'янства. Євразійці ж наполягали на винятковості Росії і росіян. Одним з головних (а може бути, і головним) чинником історії євразійці вважали зв'язок культури і життя народу з географічним середовищем - "місцем розвитку" народу. Саме тут вони шукали витоки самобутності різних країн і народів, в тому числі і причини своєрідності Росії та російської національної самосвідомості. Величезні простору Росії, стверджували вони, що охоплюють усі часта світла, позбавлені природних різких географічних рубежів, наклали відбиток на історію країни, сприяли створенню своєрідного культурного світу. Поряд з цим підкреслювалося особливий вплив на російське (російське) самосвідомість східного - "туранського" (переважно тюрксько-татарського) чинника, без урахування якого. на думку євразійців, не можна зрозуміти хід російської історії. Звідси виникало протиставлення Європи і Азії, педалировалась зв'язок Росії з Азією. Вони більше пишалися азіатським Чингісханом. ніж європейським Платоном. У зв'язку з цим і події 1917 р. вони сприйняли як фінал давнього кризи європейського республіканізму і соціалізму. Криза європейської культури, на їхню думку, свідчив про початок великого повороту історії до Сходу і відродженню Азії. Росії в цих умовах відводилася роль рятівниці всього світу. Основні ідеї євразійства про історичне місце Росії перебуваючи-1и в наступному. Вони вважали, що Росія відрізняється як від Заходу, так і від Сходу, це особливий світ - Євразія. Які аргументи наводилися на підтвердження цієї тези? Російська національність, яка формувалася під сильним впливом тюркських та угро-фінських темний, прийняла на себе ініціативу об'єднання різномовних год носів в єдину багатонаціональні-нальної націю євразійців, які об'єднані в єдину державу - Росію. Провідний теоретик євразійства М. С. Трубецькой стверджував, що національним субстратом російської держави є сукупність населяють його народів, звана євразійської, - єдина багатонаціональна нація. Підкреслювалася винятковість, неповторність російської культури, що була евразийско-російської: "Культура Росії не є ні культура європейська, ні одна з азіатських, ні сума або механічне поєднання з елементів тієї та інших ... Її треба протиставити культурам Європи та Азії як серединну, євразійську культуру "2 Багато писалося про симфонизме, соборності, цілісності рос-Сийского світу. Таким чином, виділялася ідейно-релігійна основа Росії. Євразійці відводили вирішальну роль у цій частині православ'ю і православної церкви. Вони вважали, що російська церква - це осередок російської культури, вона визначає її істота. Суть православ'я в понятті соборності, тобто єднанні всіх під заступництвом церкви для того, щоб усім разом знайти порятунок у царстві божому. Важливе місце в системі аргументації євразійців займала ідея про ідеократичної держави. Абсолютизуючи роль православної церкви у духовному житті, вони ідеалізували і абсолютизували роль держави в життя суспільного. Держава виступала в їхній концепції верховним господарем суспільства, що володіє сильною владою, але в той же час зберігає зв'язок з народом. Згідно з твердженнями євразійців монголи першими вирішили історичне завдання - поклали початок єдності безмежного океану-континенту, виклали основи його державного устрою. Їх прямий • дніцей стала Московська Русь. "Без" татарщини "не було б Росії", ~ вигукував П. М. Савицький. Поділяючи цю позицію, Н.С, Трубецькой вважав, що засновниками російської держави були не київські князі, а московські царі, що стали хрещеними монгольських ханів. Повалення татарського іга, на його думку, звелося »перенесенню ханської ставки із Сарая до Москви. Розпалася Золото Орда відродилася в новому обличчі Московського царства. Диво перетворення татарської середовища в російську державність відбулося завдяки православ'ю, релігійно-духовного підйому. Російська держава для євразійців уособлювало одночасно і громадську організацію, і церковну, це - ідеократичної держави. Можна вказати на твердження про самодостатності російського суспільства. Росія розглядалася як замкнутий океан-континент, У ній усе є. Якщо весь світ завалиться, Росія може існувати без втрат одна у всьому світі, стверджували євразійці. Говорилося і про євразійському типом мислення і дії, про відносність усіх форм буття в Росії, розбіжності явищ та їх громадського сприйняття, особливої ​​духовності і т.п.

Ідеї ​​євразійців 20-х рр.. були продуктом витонченого теоретизування, грою інтелекту. Їх уявлення про особливості Росії багато в чому пояснювалися кризою західної цивілізації, падіння »престижу західних цінностей, а також крутим поворотом країн! сторону від європейських цінностей в умовах першої світової вої) У наворотах сучасної політичної боротьби євразійська концепція була спрощена, вульгаризувати і стала підмогою; пропаганди російського націоналізму. Тепер мова йде про "русо цивілізації", "російській ідеї". Стверджується, що ця цівілізацш має особливий духовний базис - православ'я, її відрізняє особлива форм! спільності, колективізму - соборність, особливе ставлення до господарської діяльності, що характеризується як "некористолюбство '(тобто відсутність прагнення до прибутку). Як найбільше достіженш російської цивілізації розглядається створення могутньої держави.

Західна цивілізація на відміну від російської характеризується приземлена, позбавлена ​​духовності, споживча і навіть сивно-споживча. О. А. Платонов, сучасний автор декількох книг на цю тему, пише: "Російська цивілізація відкидала зап. Європейське поняття розвитку як переважно науковість кого, матеріального прогресу, постійного нарощування маси верба рів і послуг, володіння все більшою кількістю речей, переростає у справжню гонку споживання, "жадібність до речей". Цьому 'поняттю російське світорозуміння протиставляло ідею советствованія душі, перетворення життя через подолання гріховної оди людини "3.

Як можна в цілому оцінити євразійську концепцію і її думка модифікації? Треба погодитися, що Росія несводима тому вигляді ні до Сходу, ні до Заходу, необхідно справді враховувати вплив східного (туранського) чинника на її розвиток. Але це мабуть, і все, що можна взяти у євразійців. Базувати на ідеях евразййства, особливо у тому сучасних модифікаціях, концепцію історії Росії, на мій погляд, не можна. Аналіз історії з позицій російського націоналізму означає нове насильство над нею. Необгрунтовано прагнення звести всі до росіян і російської. Для будь-якого неупередженого людини очевидно, що це не відповідає історичним реаліям.

У сучасній нестабільною і нестійкою житті важливе місце займає процес самоідентифікації суспільства, усвідомлення своєї сутності, особливостей, місця у світовому співтоваристві, Тупиковість багатьох нинішніх політичних ситуацій в Росії викликана значною мірою тим, що реформатори слабко уявляють глибинні, століттями що складалися особливості країни і вибирають такі варіанти реформ. які відкидаються суспільним організмом. Уявлення, що радянський народ - це авангард людства, що прокладає шлях до раю на землі-комунізму, для багатьох втратив реальний сенс, а для молоді, яка не знає "тієї" життя, є китайської головоломкою. Пропоновані замість варіанти як крайніх західників ("країна рабів" і вічно "наздоганяльна"), так і ура-патріотів (Росія - "батьківщина слонів") нічого не пояснюють і не узгоджуються з реальністю. Так що ж це таке - Росія? Все частіше, незалежно від поглядів, для визначення сутності Росії використовується поняття "цивілізація" Легко вписали свої ідеї в це поняття і комуністи, і монархісти, і ліберали. І тут, і там стикаєшся зі словосполученням "російська цивілізація", або більш точно - "російська цивілізація". При всій різниці в позиціях і ліберальні, і комуністичні, і патріархально-консервативні уявлення про російської цивілізації виходять з особливостей російської ментальності, російської культури, російського православ'я, оскільки розглядають Росію як цілісність. Деякі політики і діячі культури національно-патріотичного спрямування при слові Росія впадають буквально в транс, і тоді поняття "російська цивілізація" звучить як заклинання, як нова кабала, яка апелює не до розуму, а до віри або навіть забобони. Все це далеко не нешкідливо. Тут таїться небезпека маніпулювання суспільною свідомістю, в якому відсутнє чітке історичне світорозуміння - старе зруйнувалося, нове складається повільно і важко. Спостережувані зараз і серед політиків, і серед вчених активні спроби виділити суто російську складову долі Росії і саме з нею пов'язати уявлення як про минуле, так і майбутнє країни, на мій погляд, малопродуктивні в науковому плані і небезпечні в політичному. Так, російський народ створив багатющу культуру. Так, російська держава створювалося як російське! Але це не вичерпує всього російського світу. Використовуючи цивілізаційний підхід необхідно пам'ятати, що Росія - СРСР є державою, тобто продуктом політичних процесів: завоювань, поділу територій, добровільних приєднань і отсоединений і т.п. Дійсно. це держава виникла на стику християнського світу, мусульманської цивілізації, класичного (буддійського) Сходу і величезного регіону, який представляє собою ареал розселення кочових і напівкочових товариств, які можна назвати природна Росія - це особливий, історично сформований конгломерат нардів відносяться до всіх існуючих типів цивілізацій, об'єднаний) потужним централізованою державою.

Безліч народів з різною цивілізаційної орієнтацією, що входили до складу держави (коли більше, коли менше, але в <багато), перетворювало Росію в неоднорідне, сегментарно загально Це значить, що існує не одна (російська) Росія, а багато "Ріс * в одному державі. У різний час і в різному обсязі в її складі перебували природні співтовариства (народи Сибіру і Півночі Ще сповідують язичництво), анклави мусульманської цивілізації Поволжі. Середня Азія, значна частина Кавказу), а також Буський регіони (Калмикія, Тува, Бурятія, Хакасія ), регіони з назвою, що належать до європейської цивілізації (Фінляндія, Поль! Прибалтика, деякі інші західні райони). Всі ці народу сповідують цінності, які не здатні до зрощення, синтезу. інтеграції. Вони не зводяться до російської. Татаро-мусульманські, моя ло-ламаїстські, православні, католицькі, протестантські, язичницькі та інші цінності не можна звести воєдино, підпорядкувати православ'ю, Росія не має соціокультурного єдності, цілісності. У силу цього вона не може бути виражена в межах альтернативи "Схід-3апад" (тобто наявність східних і західних рис), вона не є самостійним цивілізаційним типом (Євразія, наприклад). Дореволюційна Росія впродовж сторіч зберігала і примножувала соціокультурний і духовний плюралізм. Сутність Росії намагалися змінити за радянських часів, але безуспішно (це показав розпад СРСР) Неоднорідним в цивілізаційному відношенні суспільством залишається Росія і зараз.

Росія - СРСР не може розглядатися як єдина цивілізації, Мова може йти, на мій погляд, про цивілізаційні характеристики певних сегментів і формах їх співіснування та взаємодії в рамкам держави, а також про певну, загальною для всієї країни парадигмі (або парадигмах) розвитку, яка не була постійною, а змінювалася на різних етапах її історії.

Після всього сказаного з яких же позицій пропонується раси »ривать історію країни? В основу аналізу матеріалу покладені такі вихідні принципи:

1. Росія не є самостійною цивілізацією і не относ »ні до одного з типів цивілізацій у чистому вигляді.

2. Росія являє собою цивілізаційно неоднорідне суспільство. Це особливий, історично сформований конгломерат народів, що відносяться до різних типів розвитку, об'єднаних потужним, централізованою державою з великоруським ядром.

3 Цивілізаційна парадигма розвитку цього складного величезної спільноти на різних етапах історії змінювалася. Росія геополітично розташована між двома потужними центрами цивилиза-ційного впливу - Сходом і Заходом, включає до свого складу народи, що розвиваються як за західним, так і за східним варіантом. Це неминуче позначалося при виборі шляхів розвитку. При крутих поворотах історичні вихори "зрушували" країну то ближче до Заходу, то ближче до Сходу. Росія являла собою як би "дрейфує суспільство" на перехресті цивілізаційних магнітних полів. У зв'язку з цим для нашої країни, як ніякий інший, протягом всієї історії вкрай гостро стояла проблема вибору альтернатив. Яким шляхом розвиватиметься?


Історичний феномен Росії сформувався в основних рисах в умовах Московської держави. Тоді ж народилося і закріпилася назва країни, яке існує до сьогоднішнього дня. Однак феномен Росії має глибокі історичні корені, які є загальними для трьох народів: російського, українського та білоруського.

Слов'янська цивілізація, яка тільки складалася була залучена в процес великого переселення народів (1У-У1 ст.), Потім була розсічена потужними потоками цивілізаційної експансії і в подальшому доля слов'янських народів склалася по-різному. Західні слов'яни (поляки, чехи, словаки) стали частиною сучасної європейської цивілізації. Південні слов'яни (серби, болгари, хорвати та інших), що осіли на Балканах, стали предметом постійних завоювань і тиску величезних імперій, які претендували на цей регіон:

Візантії, Османської Туреччини, Австро-Угорщини. Серед південних слов'ян представлені православні християни, католики, мусульмани. Східні слов'яни як самостійна гілка виділилися з слов'янства в VI ст. і поступово заселили Східно-Європейську рівнину. Вони представляли собою змішання різних расових ліній: індоєвропейських і арійських, з відчутним додаванням урало-алтайських гілок монгольських, тюркських і фінських народів. Вони розглядали себе як частину європейського світу, усвідомлювали свою близькість з ним. Розвивалися сільське господарство, ремесла, виникали міста. У духовній сфері панувало язичництво. Племена східних слов'ян поклонялися обожнюваний силам природи.

Важливим рубежем в історії Стародавньої Русі є поява державності. Його тип багато в чому визначав долю цих земель.

Давньоруське суспільство була частина сучасної йому Європи. Які тенденції виявлялися в цей час на континенті? У Х-XIII ст. відбувалося відокремлення міста від села, посилилася роль міст як економічних і культурних центрів, розгортався процес класоутворення на основі виділення приватної власності. руйнувалася громадська структура, затверджувалися відносини васалітету, які припускали поняття свободи, автономії. Ці процеси найбільш яскраво були виражені на крайньому заході Європи. У центрі ж, де розселені германські племена, панувала середньовічна традиція: сюди пізніше прийшло християнство, тривалий час зберігалися племінні об'єднання і т.д.

Давньоруське суспільство демонструвало тенденції, характерні для становлення сучасної європейської цивілізації. Київська держава будувалося на основі західного інституту васалітету, який надавав васалу певну автономію. Главою держави був великий князь, який походив з роду Рюриковичів. Київські великі князі, починаючи від Ярослава Мудрого (1019-1054 рр..), Мали високий титул "цісаря", тобто імператора. Цісарів в тодішній Європі було три: імператор Візантії, цісар Священної Римської імперії (на німецькій основі) і цісар Русі. Вищий шар суспільства складали бояри, які були васалами князя, зобов'язаними служити у його війську. Але одночасно вони були господарями на "своїй" території, маючи у свою чергу васалів менш знатних. За боярами визнавалося право від'їзду до іншого сюзерену. Боярство утворювалося двома шляхами. З одного боку-це родова і племінна знать, що перейшла на певному етапі в загальнодержавну еліту. З іншого - верхівка князівської дружини, "смисленние мужі" князівського оточення.

При великого князя існував вища рада - Боярська дума, Вона носила дорадчий характер і складалася з членів дружини, знаті, представників міст, іноді духовенства. Боярська дума не мала постійного складу і збиралася у міру потреби. Вона символізувала права та автономію васалів. На засіданнях бояри нерідко намагалися утримати не в міру палкого князя від усобиці. А в разі потреби і погрожували князям. Боярська дума мала правом "уеЮ". У цих умовах сильна князівська влада скластися не могла. Сутність взаємин була така. Князь управляє землями, піклується про правосуддя і законності, захищає від ворогів, але зобов'язаний рахуватися з інтересами земель, які представляють бояри. Володимир Мономах був тим князем, який вмів мудро поєднувати інтереси влади та інтереси земель.

б повної державної консолідації Стародавньої Русі говорити немає підстав. Її частини зберігали родоплемінні кордону. Зі зростанням території наприкінці Х століття Володимир Хреститель ввів поділ держави на уділи. Спочатку було створено 6 уділів, центрами яких стали Новгород, Полоцьк, Туров, Ростов, Муром і далека Тмутаракань. Удільними князями стали сини Володимира, залишаючись васалами великого князя. Поступово число уділів росло, стиралися родоплемінні кордону, а також яскраво виражене спорідненість удільних князів, але все ж усі вони були з роду Рюриковичів. Головну і широку основу для входження в європейське співтовариство створювало, звичайно, прийняття християнства. Хрещення Русі стало важливою і багато в чому переломним кордоном. Християнство стало проникати в східно-слов'янські землі задовго до хрещення. Церковна традиція відносить початок християнізації до I ст. н.е. У літописах згадується ходіння брата апостола Петра Андрія Первозванного на Русь. Займаючись місіонерською діяльністю, він потрапив на Київські гори і передбачив виникнення тут великого християнського держави. Проте серйозні історики вважають цей епізод легендою, яка з'явилася в літописі під тиском церковних діячів. Христа-нізаціяславян в масштабах, помітних для історика, почалася з VIII ст., У другій половині IX ст. цей процес знайшов чіткі обриси і походив, мабуть, під впливом, перш за все, Болгарії, християнізація якої розгорнулася також у IX ст. Християни були серед дружинників князя Ігоря, християнкою була княгиня Ольга. Проте офіційною датою хрещення Русі прийнято вважати 988 р. Київський князь Володимир довго упорстовал в язичництві. Однак, зібравшись одружитися з грецької принцесі Анні, сестрі візантійських імператорів, він прийняв хрещення в Корсуні (Севастополі). Повернувшись до Києва, він хрестив його жителів. Така літописна версія. У 990 р. не без опору був хрещений Новгород. Потім християнство поширилося інших містах і селах.

У підручниках, літературі радянського періоду робився наголос на насильницький характер хрещення. Насильство, дійсно, застосовувалося широко. Не хоче хреститися люди йшли в ліси, займалися розбоєм. Однак подивимося на це з іншого боку. Зміна духовних і моральних пріоритетів - це глибока революція в усіх сферах життя. Цей процес не міг бути простим і легким. На зміну життєлюбного, оптимістичним язичництва йшла віра, яка вимагала обмежень, суворого виконання моральних принципів. Прийняття християнства означало зміна всього ладу життя: від сімейних відносин до громадських встановленні. Подивимося на простому прикладі, які глибокі зміни несла нова релігія. Язичництво не спинили багатоженство. У великого князя Володимира у язичницькі часи було, за відомостями літопису, п'ять дружин і незліченна кількість наложниць ("триста в Білгороді, двісті в Берестові ..." тощо). Звичайно, рядовий трудівник не міг утримувати таку кількість дружин як великий князь, але не в цьому справа. Тепер пропонувалося перейти до інших основам життя. Сім'ю християнство розглядає як священний релігійний союз чоловіка і жінки, які пов'язані взаємними зобов'язаннями на все життя. Багатоженство категорично заборонялося. Діти визнавалися законними тільки в тому випадку, якщо вони народжені в шлюбі, освяченому церквою. На цьому прикладі видно що прийняття християнства було глибокої революцією в усіх сферах життя. І вона не могла пройти без боротьби.

Треба уявляти, що язичницька культура допускала жорстокість у всіх сферах життя як норму. Вбивство коханої дружини або наложниці по смерті господаря було звичайною справою. Політична культура також відображала ці традиції. Один приклад: останній князь-язичник Святослав, зазнавши невдачі в балканському поході, в порядку помсти наказав посадити на палю (це болісна смерть) 20 тисяч полонених болгар. Християнство принесло пом'якшення моралі, загальну гуманізацію життя. Затверджувалася традиція милосердя.

Зміна віри на Русі відбувалася без іноземного втручання. Це було її внутрішня справа, і вона сама робила вибір. Більшість її західних сусідів прийняли християнство з рук місіонерів чи хрестоносців. Християнство утвердилося на Русі в основному за 100 років. Це короткий термін для такого кардинального перелому. Щвеции знадобилося 250 років для прийняття християнства, Норвегії - 150 років. Християнство створювало широку основу для об'єднання давньоруського суспільства, для формування єдиного народу на основі спільних духовних і моральних принципів. Зникла межа між русами і слов'янами, між різними племенами слов'ян. Всіх об'єднала спільна духовна основа. Християнство було прийнято в східному, візантііском варіанті. Пізніше воно отримало назву православ'я, тобто істинної віри. Прийняття християнства означало включення 'Русі в європейський християнський світ. З цього часу Русь, а за нею і Росія, вважала себе частиною християнського світу, прагнула грати в ньому видну роль, завжди порівнювала себе з ним

Християнський вибір, зроблений древніми російськими тисячу років тому, справив великий вплив на всі сторони життя сучасних росіян. П. Сорокін наголошував: "Основні риси російської свідомості і всі компоненти російської культури і соціальної організації, а також всієї системи основних цінностей представляли собою ... втілення положень християнської релігії" 6. Прийняття нової релігії допомогло встановити міцні політичні, торгові, культурні зв'язки з багатьма християнськими країнами. З'явилися перші російські монети. Церква сприяла створенню на Русі чудової архітектури, мистецтва-Відразу після прийняття християнства в країні з'явилися перші школи, в яких проходили навчання діти з різних верств населення. Вони виникали при монастирях, учнями були і хлопчики, і дівчатка.

При цьому слід мати на увазі, що Давня Русь особливою релігійністю не відрізнялася. Давньоруське суспільство багато в чому було світським. У містах посадські люди із задоволенням брали участь в ігрищах, заохочували скоморохів. Створювалася сатирична поезія - гостра зброя в боротьбі проти спроб церкви підпорядкувати суспільство. Народжувалися ідеї єретиків, які критикували ортодоксальне християнство. Ставлення до єретиків було м'яке, хоча деякі з них піднімали голос не тільки проти церкви, а й проти Бога. Все це свідчить, що суспільство сприйняло християнські духовні і моральні орієнтири, але суспільна свідомість не була поглинена релігією.

Однак те, що християнство було прийнято в східному варіанті, мало і дещо інші наслідки, хоча позначилися вони. не відразу, а проявилися у віддаленій історичній перспективі. Християнство виникло як єдина всесвітня церква. Головним її центром з I в. н.е. вважався Рим. У IV ст. в результате распада Римской империи появилась Византия, которая также претендовала на роль центра христианства (на се территории были важнейшие христианские святыни). Это соперничество не было внешним, на самом деле уже в VIII в. оформились два направления в христианстве: западное - во главе с Римским Папой, и восточное - во главе с Кбнстантинопольским Патриархом. С течением времени нарастали различия в церковной догматике, в организации церкви, в богослужении. Западное христианство менялось, восточное провозгласило верность древности, неизменность христианских идеалов (отсюда православие — правильная вера). Окончательный раскол на православие и католичество произошел в XI в.

В православии слабее, чем в западном христианстве, выражена идея прогресса. Первоначально христианский символ веры был сформулирован на основе Евангелий (Новый Завет). В дальнейшем западное христианство расширяло символ веры. Русское православие длительное время ориентировалось, прежде всего, на Евангелия, а идея прогресса наиболее ярко выражена в Ветхом Завете. Религиозные деятели, приверженные классическому русскому православию, постоянно подчеркивали это различие. Архимандрит Иларион (Троицкий) писал: "Идеал православия есть не прогресс, а преображение... Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу к Богу" 7 . Во времена Киевской Руси это различие не имело существенного значения (окончательного разделения христианства на два направления еще не произошло). Но по мере того, как Европа ускоряла темп развития, ориентация православия на иное понимание целей жизни сказывалось существенно. Установка в общественном сознании на преобразующую деятельность была сильной на первых этапах истории, но она была трансформирована под влиянием православия. Русское православие ориентировало человека на духовное преображение, стимулировало стремление к самосовершенствованию, приближению к христианским идеалам. Это способствовало появлению такого феномена, неизвестного западному христианскому миру, как духовность. Но при этом православие не давало стимулов для социального и общественного прогресса, для преображения реальной жизни людей.

Православная церковь на Руси являлась митрополией Константинопольского Патриархата. Стремясь укрепить влияние Византии, Патриарх присылал на митрополичий престол в Киеве греков. Князь Ярослав Мудрый, желая оградить независимость государства, в том числе и духовную, в 1051 г. поставил во главе церкви "русина" Илариона, который был выдающимся религиозным философом. Влияние Византии во всех сферах: культурной, политической, духовной, было плодотворным. Однако ориентация на Византию имела и другие стороны. Восточная патристика, восточное монашество через византийское посредничество принесли на Русь сильную тягу к философии интуитивного, иррационального, мистического характера, которая отличалась большей созерцательностью и меньшей прагматической активностью, нежели западная. Влияние Византии означало также отторженность от латинства, от греко-римского наследия. Представлявшие византийское христианство на Руси проповедники, монахи, иконописцы противостояли влиянию античности, клеймили латинство. Максим Грек предостерегал от перевода трудов западных мыслителей на русский язык. Он считал, что это может оказать вредное влияние, нанести ущерб истинному христианству. Особенной хуле, как ни странно, подвергалась эллинская литература, которая вообще не имела отношения к христианству.

Разумеется, полностью отрезанной от античного наследия Русь не была. Вторичное влияние эллинизма сказывалось через византийскую культуру, которая многое из него вобрала. Греческие колонии в Причерноморье оставили свой след. В Древней Руси был велик интерес к античной философии. Сохранились сборники античных авторов, например, "Пчела", были известны сочинения Демокрита. Однако это была лишь слабая ниточка, связывавшая Древнюю Русь с античным миром. В первичном варианте античное наследие усвоить России не удалось. У нее не было того первоначального капитала, который получила современная европейская цивилизация, воспринявшая античное наследие.

С принятием христианства язычество не утратило в русских землях своей перспективы. Оно органично слилось л. христианством. Домовые, лесовики, русалки мирно уживались с христианскими апостолами и святыми. Христианские праздники совместились с языческими. Особенно яркий пример — масленица, в которой христианские молебны соседствуют с языческим карнавалом. Русский культ Богородицы, опоэтизированный в древних иконах, родился как синтез христианской девы Марии и славянского женского культа Мать-сыра-земля.

Древнерусское общество строилось на принципах коллективизма. Основной ячейкой общественного устройства была община. Наибольшее значение имели родовые корпорации знати и территориальные общины свободных крестьян. Родовые корпорации знати строились на принципах кровного родства. Главой общины был старший в роде. Это была община крупных земельных собственников (вотчина). Обрабатывали землю и обслуживали знать рабы и полусвободные. Рабство в Древней Руси не было масштабным (главная добыча в военных походах - военнопленные, которые становились рабами) и носило патриархальный характер (рабы считались членами семьи). Вотчина, основанная на рабском труде, не играла существенной роли в экономике.

Территориальная община свободных крестьян (вервь, мир) была основана на коллективной форме собственности. Это замкнутая социальная система, организующая все виды деятельности человека: трудовую, обрядовую, культурную. Она многофункциональна, базировалась на принципах уравнительности. Ее внутренняя жизнь строилась на основе прямой демократии (выборность старейшин, коллективное принятие решений). Каждая община владела определенной территорией. Все владения делились на общественные и личные. В общественном пользовании находились земля, луга, водоемы, промысловые угодья и т.п. Пахотные земли и покосы подлежали разделу между членами общины (в пользование). В рамках общины важную роль играла община семейная — большая семья из нескольких поколений.

Кроме того, функционировали общины ремесленников: кожевенников, кузнецов и т.д. Церковная община объединяла всех верующих (и знать, и простых земледельцев).

Во времена Киевской Руси развитие шло динамично. Уже в XI -XII вв. развернулся процесс классообразования на основе выделения частной собственности. Крупная собственность выделилась в XI в.:

церковная, княжеская, боярская. Но все же процессы классообразования, по сравнению с Западной Европой того времени, выражены слабее. В западном понимании частной собственности еще не существовало, были только права владения. Купля-продажа земли как важнейший признак утверждения частной собственности начала проявляться в XIIв.

Классообразование не зашло далеко. В целом, в период Киевского государства существовала коллективистская структура общества. Она формировала соответствующую ментальность: стремление к коллективизму, уравнительным принципам социальной справедливости. Община играла колоссальную роль в жизни человека. Если в силу каких-то причин он оказывался за пределами общины, то терял социальную защиту и превращался в изгоя. Общинность сказывалась и на характере власти, определяла принципы ее наследования. Носителем верховной власти являлся не князь как таковой, а княжеский род. Каждый князь был лишь временным владельцем власти, которая передавалась по принципу - старший в роде. После смерти князя на престол садился не обязательно его сын, а старший в роде, чаще всего, брат. Потере разрастания рода Рюриковичей определение старшего в роде становилось все более проблематичным и разрешалось с помощью военной силы (междоусобицы).

В древнерусском обществе господствовал идеал народоправства -коллективного общинного управления. Можно назвать его вечевым идеалом. Князь в Киевской Руси не был в полном смысле слова государем (ни в восточном варианте, ни в западном). Государство строилось, в буквальном смысле, на принципах общественного договора. Приезжая в ту или иную волость, князь должен был заключить "ряд" - договор с народным собранием (вече). А это значит, что он тоже был элементом общинной власти, призванной блюсти интересы общества, коллектива. Государственное устройство держалось на договоре земель и княжеской власти, который предусматривал взаимные обязательства. Народное вече обладало большими правами. Оно ведало вопросами войн и мира, распоряжалось княжеским столом (престолом), финансовыми и земельными ресурсами волости, санкционировало денежные сборы, входило в обсуждение законодательства, смещало администрацию и т.д. Состав вече - демократический.

Древнерусская знать не обладала необходимыми средствами для его подчинения. С помощью вече народ влиял в XI - начале XIII вв. на ход общественно-политической жизни.

Западная цивилизация – это городская цивилизация. Древняя Русь » развивалась в этом же русле. Ее столица - Киев — представляла собой большой культурный город с прекрасными деревянными и каменными храмами, палатами, со школами и книгохранилищами, с развитой торговлей и ремеслами. Кроме Киева, существовал еще ряд культурных центров, где городская жизнь была даже оживленнее, чем на Западе. Скандинавские саги называли Русь "страной городов". Но роль городов была несколько иной, чем в Европе. Там город — центр торговли, ремесла, культуры. На Руси город являлся политическим центром, к которому тяготела округа. Это был город-государство. Жизнь древних русских была организована на демократических началах, более демократических, чем в Западной Европе. Демократия по типу была близка к античной, к демократии античных городов-полисов. Так же, как в античности, демократия носила ограниченный характер. Из ее сферы были исключены женщины и рабы.

Еще одна особенность — всеобщее вооружение народа. Не только князь и дружина, но и рядовое население Древней Руси было вооружено. Вооруженный народ был организован по десятичной системе (сотни, тысячи). Это народное ополчение. Именно оно решало исход сражения. Влияние княжеской дружины было существенным, но не решающим. Это, скорее, "штаб". Подчинялось народное ополчение не князю, а вечу. Эта традиция сложилась под влиянием постоянной военной опасности. Высокая, как сейчас бы сказали, мобилизационная готовность населения Руси объяснялась прежде всего постоянной угрозой со стороны кочевников. Степная полоса на Юге была своеобразным коридором, по которому прокатывались волны кочевой экспансии.

Уровень развития Древней Руси для своего времени был высоким. В настоящее время накоплены новые знания. Научные материалы подтверждают высокий уровень духовного развития. Это признают и многие западные историки. Еще недавно за рубежом было распространено мнение, что философия была заимствована Россией у Запада в относительно недавнюю эпоху: в XVIII или даже XIX вв. Однако сейчас мнение меняется. Так, известный английский философ Ф.Коплстон относит зарождение философской мысли к периоду Киевской Руси, Причем справедливо утверждается, что Киевскую Русь нельзя отделять от Европейского Запада. Истоки философской культуры относят теперь к первой половине XI столетия. Их связывают с выдающимся религиозно-философским произведением "Слово о законе и благодати", автором которого является киевский митрополит Иларион (первый митрополит из русских — ранее были греки).

Любопытно, что Иларион невольно свидетельствует о высокой культуре Киевской Руси. Он пишет: "Ибо, что в иных книгах писано и вам ведомо, то здесь излагать - пустая дерзость и желание славы. Ведь не к несведущим пишем, но к преизобильно несытившимся сладостью книжно..." 8 . Просвещение, благодаря международным связям древне русского государства, особенно с Византией, было развито в стране достаточно широко. До нас дошла значительная духовная и светская литература — "слова", проповеди, поучения, такая жемчужина мирового класса, как "Слово о полку Игореве" и др. От этой эпохи дошел до нас ряд документов общегосударственных и правовых: договоры с греками и немцами, уставы о церковных судах, первый правовой кодекс "Русская правда", "Кормчая книга" и др. Дошедший до нас правовой кодекс "Русская правда" поражает высоким уровнем законотворчества, развитой для своего времени правовой культурой. Возникли обширные библиотеки при княжеских дворцах и монастырях. Получило развитие летописание. У першій половині XI ст. совершенствуется древнерусская азбука, утверждается кириллица. В страну проникали произведения зарубежных авторов, которые переводились на древнерусский язык, переписывались во многих экземплярах и распространялись среди жителей городов. Грамотность была распространена широко. Князья и высшие круги знали иностранные языки. Возможно, что некоторые русские люди учились в заграничных университетах.

Внешняя политика Киевского государства решала ряд задач: укрепление государства, охрана границ и обеспечение безопасности населения, развитие дипломатических, торговых, культурных связей с окружающим миром; расширение территории, получение дополнительных ресурсов за счет военных походов. Широкие экономические, политические, династические и другие связи имела Древняя Русь с Европой. Через ее территорию проходил важнейший в условиях арабских завоеваний торговый путь - "путь из варяг в греки". Важное место занимали отношения с Византией. Главнейший неписаный принцип взаимоотношений с кочевниками состоял в полном отказе от территориальных приобретений. Оседлый земледельческий и городской быт Руси был несовместим с кочевой культурой. Укрепление границ со степью с целью охраны населения от грабежей, отражение набегов и упреждающие удары против угрожающих группировок кочевых племен сочетались с привлечением кочевников для охраны границ, а также в качестве наемной военной силы.

Обратите внимание, в Киевской Руси формировались предпосылки для перехода на прогрессивный путь развития. Она развивалась по пути, близкому к античному. В сущности, она была ближе к прогрессивному типу развития, чем современная ей средневековая Европа. Можно сказать, что Древняя Русь - это наша античность. Но все же Русь не Древняя Греция. Важнейшая проблема соотношения личности и общества разрешалась в Древней Руси в пользу приоритета коллектива. Но эти особенности Древней Руси на этапе становления пока еще были вполне совместимы с тенденциями прогрессивного развития. Причем некоторые особенности уже начали изживать себя. Как говорилось, началось утверждение частной собственности. Вече как демократический институт, характерный для традиций прямо! демократии, уже в XI веке теряло свою главенствующую роль, хотя существовало еще продолжительное время. Только в Новгороде | Пскове включенное в систему республиканских демократических институтов вече сохраняло свою силу в течение столетий, хотя современники осознавали недостатки этого института (решение вопросов .1 кулачном бою и т.д.). Казалось бы, быть Руси частью современен европейской цивилизации и развиваться по тому же прогрессивном типу. Однако ситуация на просторах русской равнины коренным образом изменилась.

Проблема цивилизационного выбора в условиях раздробленности

Київська держава почала розпадатися в кінці XI ст. Возникло множество суверенных земель - княжеств, и число их увеличивалось. До середини XII ст. образовалось 15 княжеств, к началу XIII в. их было уже около 50. Древнерусское государство исчезло. Единого центра власти не было. Титул великого князя в XII в. применялся к черниговским, владимирским и другим князьям. Процес роздроблення великого ранньосередньовічного держави був природним. Европа также пережила полосу распада, раздробленности, локальных войн, чтобы затем развился процесс образования национальных государств светского типа, которые существуют до сих пор. Можно сделать вывод:

Древняя Русь, пройдя полосу распада, могла прийти к аналогичному результату.

Раздробленность ослабила общий военный потенциал, междоусобные войны разоряли население. Вместе с тем, в этот период бурно росли города, древнерусское искусство достигло необычайного расцвета. Закладывались основы хозяйственного единства. Замкнутое натуральное хозяйство разрушалось, городские мастера переходили к работе на рынок. Появилось ростовщичество, которое обеспечивало первоначальное накопление капиталов. Таким образом, в условиях раздробленности созревали предпосылки для единства на новой основе -экономической, культурной, политической. Здесь, в перспективе, могло возникнуть национальное государство, сформироваться единый народ. Однак цього не сталося. Розвиток на території Русі пішло інакше.

Перломным в истории Древней Руси, как и в Европе, стал XIII в. Но если Европа с XIII в. активно продвигалась по пути внедрения прогрессивного типа развития, то перед Русью встала другая проблема. В 1237 г, в русских пределах появились монголо-татары. Они несли массовую гибель людей, уничтожение того, что создавалось столетиями. Проте небезпека йшла не тільки зі Сходу, але і з Заходу. Усиливающаяся Литва, шведы, немцы и ливонские рыцари наступали на русские земли. Раздробленная Древняя Русь столкнулась с труднейшей проблемой: как самосохраниться, как выжить. Она оказалась как бы между жерновами Востока и Запада. Причем характерно: с Востока, от татар, шло разорение, Запад требовал смены веры, принятия католичества. Ярл Биргер, из знаменитого шведского рода Фолькунгов, предпринял два крестовых похода против Северо-Западной Руси. В связи с этим русские князья для спасения населения могли пойти на поклон к татарам, соглашались на тяжелую дань и унижение, но нашествию с Запада сопротивлялись.

Монголо-татары, как смерч, пронеслись по русским землям, объявились в Венгрии, Польше, затем ушли в низовья Волги, совершая оттуда сокрушительные набеги, собирая тяжелую дань. В соответствии с распространенной среди русских историков точкой зрения, с распадом Киевского государства, а затем и потерей независимости многими княжествами, история здесь как бы замерла и переместилась на Северо-Восток, где возникали новые центры исторического развития. Это -промосковская традиция, утвердившаяся в историографии. Однако на самом деле история в Юго-Западных землях не прерывалась. Она шла свои путем. Галич оказался в составе Польши. Минск, Гомель, а затем и Киев, другие города втягивались под власть языческой Литвы для спасения от монголо-татарского разорения, сохранения своего типа развития.

Що таке Литва того часу? У 40-і рр.. XIII в. з'явилося і швидко збільшилося в розмірах Литовське князівство. О нем мало известно, но уже в XIV в. оно объединяло в своем названии три элемента: Литва, жмудь, русские земли - Русь. Позже слово "русское" в названии государства перешло на второе место после "литовского" -Великое княжество Литовское, Русское и Жомойтское.

У період розквіту це князівство простягалося від Балтики до Чорного моря, від кордонів Польщі та Угорщини до Підмосков'я (Можайськ). '/ю территории Литвы составляли древние русские земли. Не випадково противники посилюється в Москві центральної влади втікали до Литви. Таким образом, Западные и Юго-Западные земли, где шло формирование Малороссии и Белоруссии, гораздо дольше существовали в условиях европейской традиции. Там более глубокие корни прогрессивного типа развития. Русское население Литвы называло Русью свою державу. Оно считало ее наследницей Киевской Руси. В рамках Литвы Русь развивалась в соответствии со своими традициями (вечевой идеал прослеживается до второй половины XV в.).

Політичне та матеріальне становище Русі в складі Литви було сприятливим. Продолжали развиваться города, наиболее крупные из них получили магдебургское право. Интересно то, что жители пограничных территорий, проживавшие в "зоне риска", под угрозой вторжения монголо-татар или московитов, имели дополнительные привилегии. Например, жители Белой Церкви, подвергшиеся набегу татар, были освобождены от податей на 9 лет. Русские аристократы пользовались значительными правами и имели большое влияние при дворе литовского князя. В Литве длительное время господствовали древнерусские законы, древнерусский язык.

Велике князівство Литовське склалося як федерація окремих земель і князівств. Степень зависимости от центральной власти была различна и определялась обстоятельствами вхождения. В большей или меньшей степени, но землям была обеспечена значительная автономия, неприкосновенность социально-экономических и политических структур. Литовское княжество строилось на принципах вассалитета, разрушалась корпоративная структура общества. Уже в конце XV — начале XVI вв. в Литве не прослеживается наличие родовых корпораций знати. На месте корпоративности утверждалась классовая структура общества. С 1386 г. в Литве началось утверждение католичества. Принятие христианства в католическом варианте привязывало Литву к Западу.

Таким образом, на Западе, под эгидой сначала языческой, а затем, с конца XIV в., католической Литвы развитие русских земель продолжалось в соответствии с тенденциями прогрессивного типа. Но территория эта сокращалась. В древнерусских землях, которые находились в составе Литвы, развернулось становление украинского и белорусского этносов. В современных условиях историки Украины и Белоруссии складывание украинского и белорусского этносов представляют как процесс, имеющий своим началом Киевскую Русь. Однак це навряд чи правомірно. Складывание этих народов развернулось в ХУ-ХУ! ст. Самосознание формировалось под влиянием реальной социально-политической ситуации в Литве, а затем в Речи Посполитой, и антикатолических, анти-польских настроений. Загроза полонізації і окатоличення населення стимулювала усвідомлення спільності людей на основі православ'я.

Северо-Западная Русь оказалась в другой ситуации.

Крупный центр русских славян - Новгород - развивался относительно независимо и демонстрировал близость к европейскому типу развития, особенно ярко в период Новгородской республики (конец XI—XV вв.). У XIV ст. статус республіки отримав Псков, але ця республіка проіснувала недовго. Новгород не подвергся татаро-монгольскому нашествию (хотя и платил дань). Если Древняя Русь демонстрировала близость к античности и погибла как и греко-латинский мир, то Новгород развивался в одном темпе с Западной Европой того времени и являлся ее частью. Фактически Новгородская республика была аналогом городам-республикам Ганзейского союза, городам-республикам Италии: Венеции, Генуи, Флоренции. Новгород уже в XII в. был огромным торговым городом, известным всей Европе.

Новгород имел развитые для своего времени формы республиканской демократии. Принципы новгородской демократии давали возможность участвовать в жизни республики не только знати, владельцам городских дворов и усадеб, но и городскому плебсу. Высшим органом власти являлось народное собрание (вече). Вече обладало широкими правами. Оно рассматривало важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя и заключало с ним договор-ряд, избирало должностных лиц. К выборным высшим должностным лицам (исполнительная власть) относились посадник, ведавший управлением и судом, тысяцкий, который возглавлял ополчение в случае войны, а в мирное время исполнял полицейские функции. Вече избирало также имевший особое значение для Новгорода суд по торговым делам, являлось верховным судом республики. Административные части республики имели самоуправление по принципу общины.

Князья не имели государственной власти и приглашались в Новгород для исполнения определенных функций. В их задачи входило защищать город от врагов (но начинать войну без разрешения веча они не могли), исполнять представительские функции - князь представлял Новгород в отношениях с другими землями. Он обладал также функциями судебной власти, но судить мог только с посадником. На ім'я князя йшла данину. Для того, чтобы князь не превышал власти, ему было запрещено владеть собственностью на территории Новгорода. Князья недолго задерживались на новгородском столе. За 200 с небольшим лет (с 1095 до 1304 г.) на новгородском столе побывало около 40 человек. Некоторые князья не по одному разу. В общем, смена княжеской власти за этот период происходила 58 раз.

Церковь в Новгороде также была самостоятельна и отличалась по положению от других русских земель. Во времена, когда Новгород входил в Киевское государство, митрополит киевский присылал в Новгород епископа, главу церкви. Однак, зміцнившись, новгородці і в церковних справах відокремилися. С 1156 г. они стали избирать духовного пастыря. Вече называло трех кандидатов: наиболее авторитетных служителей церкви. Их имена записывались на пергаменте, посадник запечатывал записи своей печатью. Затем эти записи несли на другой берег Волхова в главный Софийский собор, где шла литургия. После окончания службы слепец или ребенок брал одну из записей, и написанное на ней имя оглашалось. Лишь затем избранный епископ ехал к«митрополиту в Киев для посвящения. Никогда, ни до Новгородской республики, ни после, православная церковь не знала такого Демократического порядка, чтобы сами верующие выбирали себе Духовного пастыря. Этот порядок близок к протестантской традиции.

Цікаво, що в Новгороді процвітали єресі. Єретичні вчення представляли собою суміш юдейства з християнством. Приверженцы ересей выступали за то, чтобы признать Ветхий Завет и даже ставили его выше Нового Завета. Новгородские еретики отрицали монашескую и церковную иерархию, отвергали поклонение иконам, отрицали троичность божества и божественность Христа. Некоторые отказывались верить я бессмертие души. Попи часто виступали проти канонічного візантійського православ'я. У XIV - XV ст. Новгород явился источником церковных ересей, которые потрясали православие. Обратите внимание, гораздо раньше, чем на Западе, в Новгороде проявлялись реформаторские тенденции по отношению к церкви и даже атеистические настроения. Многое напоминало будущую европейскую Реформацию. После падения Новгорода церковный Собор 1504 г. принял решение о беспощадном искоренении ереси. Многие еретики были казнены жестоким образом: сожжены в клетке. Другие попали в заточение.

В Новгородской и развивавшейся аналогично Псковской республиках, активно шел процесс, формирования класса собственников. В Псковской судной грамоте частная собственность была закреплена законодательно. Новгород активно обзаводился колониями, превращаясь в метрополию западного типа. З XI ст. почалася активна колонізація Карелії, Подвинья і великого Північного Помор'я. Споряджалися торгово-промислові експедиції в Печорську і Югорський землі. Розташований на початку важливих для Східної Європи торгових шляхів, що зв'язують Балтійське море з Чорним і Каспійським, Новгород грав посередницьку роль у торгівлі.

Грамотность в Новгородской республике была распространена широко. Читать и писать умели не только зажиточные люди, но и многие посадские, а также крестьяне. Об этом свидетельствуют берестяные грамоты, найденные археологами на раскопках в Новгороде. Уровень грамотности был выше, чем в других русских землях. Уже в XI—XII вв. велась оживленная деловая, бытовая переписка. Грамотой владели и женщины, о чем свидетельствует любовная переписка. В одной из берестяных грамот читаем: "Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил?" 9 . Это письмо было написано девятьсот лет назад, на рубеже XI—XII вв., но звучит вполне современно, так как касается вечных проблем любви и измены.

В условиях давления как с Запада, так и с Востока республика стремилась сохранить независимость, отстоять свой тип развития. У боротьбі за незалежність Новгорода особливо прославився князь Олександр Невський. Він проводив гнучку політику, роблячи поступки Золотій Орді і організовуючи опір наступу католицтва з Заходу. Дореволюционная Россия высоко ценила подвиг Александра Невского. Вот как писал о нем С.Соловьев: "Соблюдение Русской земли от беды на Востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на Западе доставили Александру Невскому славную память на Руси" 10 . Однако в самом Новгороде отношение к Александру было иное. Там сохранялись устойчивые западнические настроения и ориентации, поэтому Александра осуждали за то, что он делал уступки Золотой Орде.

Новгородська республіка протрималася майже до кінця XV ст. С появлением и усилением Московского государства стала ощутимой потеря независимости. Стремление подавить новгородские вольности, симпатии к "латинству" наблюдались со стороны Москвы с середины XV в. Давление Москвы усиливало прозападные настроения в новгородском высшем обществе. У 70-і рр.. XV в., то есть накануне падения, высказывались настойчивые предложения о присоединении к Литве. Негативно сприймалося все промосковське. В мае 1477 г. на вече были убиты три посадника по обвинению в предательстве интересов Новгорода. У великого князя Московского они' пытались найти помощь в борьбе с противной им группировкой бояр. Летопись объясняя это, свидетельствует, что "не было от начала, как земля их стала" такого. Однак прийняла католицтво Литва не здавалася більшості порятунком. Противостоять же Московскому князю Ивану III, имея только ополчение, было нереально. В результате, в 1478 г., Новгород потерпел поражение. Москва жестоко расправилась с прозападно настроенными представителями боярства, торговыми людьми. Республіка пішла в минуле. После падения республики была предпринята коренная ломка землевладения в Новгороде, конфискация у опальных бояр земли. Однако, чтобы не вызвать открытого возмущения, некоторое время Москва сохраняла отдельные традиции республиканского Новгорода. Продолжали существовать непосредственные отношения с Ганзой, прибалтийскими, скандинавскими государствами. В оформлении дипломатических актов участвовали, наряду с наместниками Московского ^великого князя, представители старого Новгорода — бояре и купеческие старшины.

В 1510г. Псковская республика была ликвидирована Василием III, который предъявил псковичам ультиматум: вечевой колокол снять и подчиниться великокняжеским наместникам. Псковичі, згнітивши серце, взяли ультиматум. 300 наиболее богатых семейств по приказу Василия III были выселены из Пскова. Итак, исчез последний независимый островок на территории России, имевший прогрессивный тип развития.

ЛЕКЦИЯ 2. ОТ РУСИ К РОССИИ

Московское государство: особенности возникновения и развития

Колонизация земель на Северо-Востоке началась примерно в Х — Х! ст. Скорее всего пионерами были новгородцы, которые активно колонизировали окружающие территории. Миграция из района Киева интенсивно началась в XII в., а может быть и несколько раньше. Междуречье Волги и Оки было заселено народами финской (или финно-Угорской группы): меря, мордва, марийцы (черемисы), мурома. Жили здесь также вятичи, кривичи. О жизни этих народов в древности известно мало. До наших дней сохранились мордва, марийцы. По особенностям их культуры можно судить о прошлом. Большинство финских племен было постепенно ассимилировано (обрусели). Земли заселялись быстро, однако в отличие от Киевской Руси городов здесь было мало, господствующим типом селений были деревни. Считается, что именно смешение русских славян с финнами положило начало формированию русского народа — великороссов. Они отличались от русских славян Киевской Руси. Жили в другой географической среде - в лесах, а не в степи. Другим был и образ жизни, а жизнеобеспечение требовало больших физических усилий, тяжелого труда Произошло некоторое изменение физиологического типа. Если на древних киевских иконах мы видим овальные, тонкие лица, то в Суздальской земле тип другой: круглое лицо, мягкие (невыраженные) черты лица и т.д.

Произошли изменения и в ментальности. Это отразилось прежде всего в языке, в восприятии окружающего мира, в отношении к природе. Приверженность православию сохранилась, но языческие традиции усилились.

Однако не меньшее, а, может, большее влияние по сравнению ^ финским элементом на формирование русского народа и его общественной организации оказал монголо-татарский фактор. Проблем. монголо-татарского влияния всегда волновала русское общество. Две крайние позиции противостоят друг другу.

1. Монголо-татарское иго принесло разорение, гибель людей, задержало развитие, но существенно не повлияло на жизнь и быт русских и их государственность. Эту позицию защищали С. Соловьев, В. Ключевский, С. Платонов, М. Покровский. Традиционна она и для советской историографии на протяжении 75 лет. Главная идея заключалась в том, что Россия развивалась в период монголо-татарского нашествия по европейскому пути, но начала отставать из-за масштабных разрушений, человеческих потерь, необходимости платить дань.

2. Монголо-татары оказали большое влияние на общественную и социальную организацию русских, на формирование и развитие Московского государства. Впервые эту мысль высказал Н.М. Карамзина затем ее развили Н.И. Костомаров, Н. П. Загоскин и др. В XX в. эти идеи развивали евразийцы, которые считали Московское государство частью Великого Монгольского государства. Есть авторы (например, В.В. Леонтович), которые утверждали, что и крепостное право было заимствовано Россией у монголов.

Прежде чем определить позицию, давайте посмотрим на исторические реалии. Обратите внимание: общеупотребительное название по отношению к нашествию - моиголо-питчарское — имеет чисто символический характер. Русский летописец, описывая битву на реке Калка в 1223 г., характеризовал их как "языци незнаеми... их же никто же добре н( весть, кто суть". Прошло более семи с половиной столетий. Но историки, как и древний летописец, констатируют, что этническая принадлежность народа, пришедшего на берега реки Калка в 1223 г., не ясна. Собственно монголы составляли лишь небольшую часть огромной армии завоевателей- (Вряд ли современные монголы имеют прямые этнические связи с древними монголами, которые или погибли в бою, или остались в завоеванных странах). Более определенно можно сказать о населении Золотой Орды. Известно, например, что в XIV в. основную массу ее населения составляли потомки половцев и других кочевых народов причерноморских степей. Таким образом, когда речь идет о "монголо-татарах" или "татаро-монголах", либо просто "татарах" или "монголах", под этим названием подразумевается не полностью определенный народ, а возникшее в начале XIII в. объединение десятков кочевых племен, где монголы составляли малую часть. Кто бы они ни были, нашествие крайне разрушительно сказалось на состоянии русских земель: они были отброшены на столетия назад. В чем это выразилось? В районах нашествия были разрушены города, села, культурное земледелие, ремесла. По подсчетам археологов, в XII - XIII вв. на Руси было 74 города. 49 были разорены Батыем, причем в 14 из них жизнь не возобновилась, а 15 городов превратились в села. Запустели пашни, зарастая бурьяном и лесом, исчезли многие ремесла.

Скоротилася чисельність населення Русі. Люди гибли, многие попадали в плен и превращались в рабов. Источники сообщают о тысячах русских рабов в Орде. Если речь идет о тысячах, то по отношению к численности населения того времени это много. Ведь средние города -Ростов, Рязань — имели население не более 1000 человек. А самые крупные - Киев, Чернигов, Владимир - 20-30 тысяч жителей. Поэтому масштаб рабства резко возрос. У рабство вели насамперед майстерних ремісників і жінок. Излишек рабов продавали на невольничьих рынках Крыма и Кавказа. Русских невольников продавали в Египет, охотно покупали их в Италии. Особенно высоко ценились русские женщины. Известно, что в 1429 г. за 17-летнюю русскую девушку была заплачена самая высокая цена, которую когда-либо платили за рабов, - 2093 лиры. Пленные русские воины участвовали в походах Орды, воевали в Китае, в других азиатских странах.

Как видно, основания для утверждения первой точки зрения есть. Но только ли этим ограничивались последствия нашествия? Ведь Русь попала в зависимость от Золотой Орды. Разоренная, она платила тяжелую дань серебром. Более того, русские князья ездили в Орду, чтобы получить ярлык (право) на княжение. Первым за ярлыком отправился в 1242 г. Александр Невский, Последнее упоминание о поездке русского князя в Орду отмечено 1434 г. (Василий Косой). Князья подвергались неслыханным унижениям, их могли просто убить. Неужели это не оказывало существенного влияния? На этом основании отдельные историки защищают вторую позицию, делают вывод, что Русь в период монголо-татарского нашествия являлась частью Золотой Орды. Указывают, что с разложением Золотой Орды, которое развернулось в XV в., Москва постепенно взяла на себя управление ее территориями. Важным считается, что уже в XV в. ряд татарских князей и мурз перешли на службу к князю Московскому. Однако вряд ли с этой позицией можно согласиться в полной мере. Каковы очевидные аргументы против?

1. Яса Чингисхана, правовой кодекс монголов, на территории Руси не действовала. Не создали они и специальных законов для нее. На Руси действовали собственные правовые нормы (они нашли отражение в судебниках).

2. Монголо-татары не устранили русских князей, не создали своей династии на Руси, как это было в завоеванной ими Персии. Не имели они и постоянного наместника или наместников с определенными функциями. Баскаки назначались спорадически в отдельные места, не имели функций управления, а наблюдали главным образом за сбором дани. Таким образом, систематического управления Русью со стороны Золотой Орды не было. Управление находилось в руках русских князей, а сношение с Ордой — главным образом в руках великого князя

3. Русь сохранила свою духовную основу - православие. Сначала языческая, а затем мусульманская Золотая Орда не настаивала на смене веры.

Из сказанного очевидно - нет оснований говорить, что в период монголо-татарского нашествия Северо-Восточная Русь стала составной частью Золотой Орды. Речь может идти о ее зависимости от Золотой Орды и монголо-татарском влиянии на процесс формирования русского народа и Московского государства. Причем это влияние было не прямое, а опосредованное. Влияли сам факт господства на русской земле и атмосфера насилия на протяжении двух с лишним столетий. Стремясь вернуть независимость, создавая свое государство с центром в Москве, русские многое перенимали из общественной организации противника. С XII по XVII вв. в Европе шло складывание современной цивилизации в острой политической и религиозной борьбе. В общественно-политической жизни боролись две тенденции.

Первая тенденция - сохранение средневекового общества с приоритетом католических ценностей Священная Римская империя, или, как было сформулировано в XVв., "Священная Римская империя германской нации", наиболее ярко представляла эту тенденцию. Максимилиан I видел в Римской империи осуществление идеи "Божьего государства" на Земле. Наибольшего расцвета эта империя достигла при Карле V, последнем императоре, получившем корону из рук папы римского. Усиление исламской Турции, государства восточного типа, подпитывало эту тенденцию. Однако прошлое разрушалось. Сфера действия этой тенденции суживалась

Вторая тенденция — образование национально-территориальных государств светского типа с рациональным мировосприятием, автономия личности. Оно было связано с формированием гражданского общества, и ограничением прав власти законом. Эту тенденцию олицетворяли Англия, Франция, Швеция. Вторая тенденция побеждала. У першій половині XVII ст. рухнула Священная Римская империя - оплот средневекового типа развития, превратившись в конгломерат независимых государств.

Московское государство в период своего становления и развития рассматривало себя как часть европейского мира, мира христианского. На рубеже XV - XVI вв. род Рюрика, основателя великокняжеской династии, стали выводить из Римской империи, считая его потомком римского императора Августа. Иван Грозный на встрече с польскими послами с гордостью поминал, что ведет свой род от "сродника Августа-кесаря". В последующем Россия стремилась выступать защитницей христианских ценностей, доказывала, что она причастна к истокам христианства. В период Московского государства особенно популярной стала легенда об Андрее Первозванном, предсказавшем создание могущественного христианского государства на восточно-европейской равнине. Эта легенда обрастала подробностями, деталями. Она служила обоснованием важного тезиса: православная церковь в Московском государстве - апостольская, то есть у ее истоков - первоученики Христа. Иван Грозный и его современники ни на йоту не сомневались в истинности легенды. Иван Грозный, принимая послов из папского Рима, сказал: "Мы уже с самого основания христианской церкви приняли христианскую веру, когда брат апостола Андрей пришел в наши земли, ...а впоследствии, когда Владимир обратился к вере, религия была распространена еще шире"". Этим утверждением Иван IV стремился доказать многое. Папский Рим гордился древностью христианства. Оно утвердилось там раньше, чем в русских землях, почти на десять веков. Однако обратите внимание на важное! По легенде, Андрей Первозванный посетил киевские горы в I в. Апостол Петр посетил Рим тоже в I веке, и эта дата считается официальной датой христианизации Рима. Следовательно, если следовать легенде, русские изначально приобщились к христианству одновременно с Римом и независимо от него. Москва проповедовала равные права русских с древнейшими центрами христианского мира. Идея о "Москве - Третьем Риме" утверждала равноправное положение ее среди таких древнейших центров, как Рим, Константинополь. Москва ни у кого не собиралась принимать эстафету, она хотела укорениться в христианском мире.

У XVII ст. предпринимались попытки связать начало русской истории с Библией, доказать, что непосредственные предки славян происходили от легендарного праотца Ноя. Дело в том, что правнука Ноя, сохранившего жизнь человеческую и животную во время всемирного потопа, звали Скифом. А старших сыновей Скифа - Словеном и Русом. Отсюда выводили самоназвание народа и страны.

Раздробленная Северо-Восточная Русь не могла противостоять Золотой Орде, обеспечить независимость. Она нуждалась в своей государственности. У Х1У-ХУ ст. на этой территории сложилось централизованное государство со столицей в Москве. Становление государства в русских землях развернулось в соответствии с первой, средневековой тенденцией в Европе. Почему не по второй, прогрессивной? Прежде всего, Северо-Восточная Русь с татаро-монгольским нашествием оказалась изолированной от Запада. Русские княжества как бы исчезли с европейской исторической сцены, выпали из поля зрения западных писателей. Закрылся путь из варяг в греки, были прерваны и другие связи л с Европой. Контакты были редки, иностранцы единично посещали Московию. Ее изоляция усилилась с падением Византии в 1453 г. Русская православная церковь обрела самостоятельность (автокефальность). Но одновременно Россия оказалась отрезанной от христианского мира. Церковная жизнь в Московском государстве приобрела черты фанатизма, расцветал культ жертвенности. Особенно почитаемы в обществе стали юродивые, блаженные, пустынники, отшельники, затворники и т.п. Церковь проповедовала покорность судьбе, смирение, оказывала колоссальное влияние на жизнь государства и повседневную жизнь граждан.

Если на Западе общество в трудной борьбе, но освобождалось от влияния церкви и церковных догматов, то в Московском государстве -наоборот. Общественным идеалом стало религиозное подвижничество подвиг во имя Христа, общества, а интересы личности были забыты. Духовным символом Московского государства стал Сергий Радонежский – духовный отец Дмитрия Донского. Какие черты Сергия в истории превратили его в святого: кротость, смирение, скромность и трудолюбие, умение тихо и незаметно, но неуклонно и твердо совершать свой подвиг, нести свой крест. Причем суть подвига Сергия – в служении обществу, Христу.

Под угрозой падения от Османской Турции Византия повела переговоры с Папой Римским о соединении православной и католической церквей (расчет на то, что все христиане встанут на защиту Византии). Римский Папа отнесся благосклонно к этой идее, и было решено провести Вселенский собор для заключения унии (союза) между православной и католической церквями.

Великий князь Василий II не рекомендовал Московскому митрополиту из греков Исидору ехать на собор. Более того, он предупреждал, что Москва не примет унии. Митрополит, будучи сторонником объединения, все-таки поехал. Собор открылся во Флоренции 5 июля 1439г. Папская курия и Константинопольская Патриархия подписали акт о принятии православной церковью католических догматов и верхоглавенстве Римского Папы при сохранении православных обрядов и богослужения.

Византию это не спасло. Она пала в 1453 г. под ударами османских войск. Но православие и католичество сблизились. Митрополит Исидор вернулся на Русь с твердым намерением реализовать Флорентийскую унию. Однако Василий II приказал сместить его с митрополичьего престола как "латинского злого прелестника" и заточить в Чудов монастырь. После длительных злоключений он бежал к Римскому Папе. В Москве решения собора рассматривались как измена истинной вере. В 1442 г. собор русского духовенства в Москве по предложению Василия II назначил митрополитом Иону без санкции Константинопольского Патриарха. Это означало объявление русской церкви независимой от Византии и, следовательно, свободной от унии. Русская православная церковь отмежевалась от европейского православия. Вскоре в 1458 г. от Московской митрополии откололись русские земли в Литве. Впоследствии, при Иване III, Рим пытался добиться выполнения Москвой Флорентийской унии, но безуспешно. Московская православная церковь, изолированная от христианского мира, который менялся, создавала особый мир, пронизанный религией. Проповедуется идея о возможности прижизненного общения с богом через посредство праведной жизни как главном предназначении человека в этом мире. Произошла интенсификация духовной жизни. Для этого времени характерно движение монашеских идеалов в общество. Стирается грань между монастырем и миром. Именно этот период в русской истории с интенсивной духовной жизнью, идеалами духовного подвижничества получил название Святой Руси.

Итак, в силу изолированности от Европы (политической, культурной, духовной) становление Московского государства происходило в соответствии с первой (средневековой) тенденцией. Это отягощалось рядом особенностей, сформировавшихся под влиянием нашествия-Произошло общее огрубление нравов. В гражданской жизни утверждалась жестокость: введены смертная казнь, наказание кнутом, пытки. Ни правовой кодекс Киевской Руси ("Русская правда"), ни республиканские кодексы ("Новгородская и Псковская судные грамоты") ничего подобного не содержали.

Істотним виявилося вплив Золотої Орди в громадській організації. Вже до кінця XV ст. (при Иване III) сложилась неограниченная единоличная власть Московского князя. У суспільстві встановлювалися стосунки підданства, як на Сході, а не васалітету, як на Заході. Западный институт вассалитета предполагал отношения двух договаривающихся сторон, которые обе были связаны взаимными правами и обязательствами. Васальні відносини, що утвердилися в давнину, поступово ліквідовувалися. Скасовано право васала поміняти сюзерена, імунітет (автономія). Бояр, які представляли інтереси земель, стали витісняти служиві люди, дворяни (дворові люди по службі відомі з XII ст.). Это - государственная бюрократия, которая постепенно стала опорой усиливающейся власти. Боярская дума сохранялась длительное время. Використовуючи її, бояри намагалися відстоювати автономію суспільства від влади, але безуспішно. Роль ее падала В Московском государстве шел процесс нивелирования личности уничтожения автономии общества и полного подчинения ее власти. Московські князі вимагали беззаперечної покори підданих і мали практично безмежну владу. Не тільки простий хлібороб, але й знатний боярин був лише холопом князя. Так само, як і в свою чергу, князь був лише ханським холопом.

Белозерская уставная грамота 1488 г. ввела в закон отношения подданства. Всі були зрівняні перед особою державної влади: феодали і чорні люди, світські та церковні. Усі ставали підданими держави, повністю від нього залежали. Сигизмунд Герберштейн, посол империи Габсбургов, посетил Москву в 1517 и 1526 г. Будучи представителем не самой передовой державы, он был поражен московскими порядками. Особенно удивительным показалось могущество Василия III. " Властью, которую он имел над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира... Всех одинаково гнетет он жестоким рабством..." И далее: " Все они называют себя холопами, то есть рабами государя..." 12 .

Любопытно, как шло становление самоназвания русского государства. В момент завершения образования единого Московского государства и обретения независимости (в 1478 г., 1480 г.) его глава, великий князь Московский и Владимирский Иван III, усвоил титул князя Всея Руси, провозгласив тем самым себя приемником князей Киевских прокламировав права на территории Древней Руси. Следует отметить ни Литва, ни Польша, ни другие западные соседи такого названия не приняли. Они не признавали прав Москвы на западные и севере западные (Новгород) земли. Московия, Московское государство -употреблялось такое название. В остальных странах Европы, которьк были далеки от борьбы в этом регионе, закрепилось название Русия Русь стала Россией в 1547 г. после венчания Ивана IV на царство. Официальное наименование страны стало Российское государство, ил» Россия. Однако у западных соседей еще долго в ходу было название Московское государство (в Речи Посполитой, например). В период ему ты временами исчезало слово Россия и в Москве, поскольку территории крайне сузилась. Любопытно, что первый царь из династии Романовы был избран на престол Московского царства Российского государства. Ь XVII в. окончательно за страной закрепилось название Россия.

Решающую роль в том, как пошло развитие Московского государства, сыграло монголо-татарское нашествие.

От Московского княжества — к царской деспотии-эпоха Ивана IV Грозного

В 1480 г. была '""-•"!'"ипорг- дарства от Золотой


мом русском обществе восточные черты приобрели определенность и свою социальную базу. Поэтому в XVI в. наблюдалась наибольшая близость Московского государства к восточному типу развития. Наиболее близко к типу восточной деспотии Московское государство подошло в эпоху Ивана IV Грозного. Для советского времени Иван Грозный ~ это привлекательная фигура. Личность царя Ивана импонировала всесильному Сталину. У 30-і рр.. историкам была дана команда: найти аргументы для оправдания террора в эпоху Грозного. Даже апологетическая, возвеличивающая Грозного вторая серия фильма Сергея Эйзенштейна об этой эпохе была осуждена в специальном постановлении ЦК ВКЩб). В этом постановлении, принятом в 1946 г., была дана оценка деятельности опричного войска как "прогрессивного". Советские историки обязаны были следовать в этом русле.

На самом деле деятельность Ивана IV была направлена на разрушение элементов, которые служили опорой для становления прогрессивного типа, и укрепляла восточные черты в организации российского общества. В 1547 г. 17-летний Иван IV венчался на царство. С этого времени великий князь как глава государства уступил место царю. До этого времени царем на Руси звали золотоордынских ханов. Теперь это — титул Московского государя. Однако не только внешне высказывал Иван IV симпатии к восточной организации общества. Его политические взгляды свидетельствовали, что он категорически не принимал европейский тип светского государства. Для него идеалом являлась неограниченная монархия, в которой власть царя санкционирована церковью. Полное подчинение всех подданных, независимо от положения божественной воле монарха было обязательным. Монарх, по мнению Ивана IV, не светский государь, а проводник Божьего провидения на Земле.

Ивана IV преследовал кошмарный, в его представлении, призрак европейского парламентаризма. На Западе, где шло становление прогрессивного типа развития, он видел те формы государственного устройства, которые хотел категорически избежать в своей стране. Его возмущало, что английская королева должна обсуждать государственные дела в парламенте, что от воли парламента во многих важнейших вопросах, таких как финансы, объявление войны и заключение мира, зависели и французские короли. Иван IV с осуждением писал князю А. Курбскому о западном государственном устройстве: "А о безбожных языцех, что и глаголити! Понеже те все царствами своими не владеют- како им повелят работные их, тако и владеют" 13 .

Иван IV считал, что только сильная единоличная власть самодержца может сплотить общество и спасти от раздоров. В чем он видел главное зло демократии? "Там особь каждо о своем печеся" 14 . Индивидуализм, права личности категорически отвергались. Главный аргумент царя против демократического устройства: при самодержавии царство процветает, при самоуправлении граждан - падает. Особенно нападал Иван Грозный на Польшу. Король на польском престоле был не "помазанник Божий", а избирался шляхтой. Поэтому польский король Си-структуры, а граждан. Шло расширение электората» был отм "императивный" мандат, который сковывал депутатов. Общинна мократия и Земский собор являлись теми элементами, которые связь-Россию с Европой, но ...средневековой.

Общественное сознание русского народа формировалось в условиях Московского царства. Сейчас много говорят о русской идее, об бом предназначении русского народа. Массовыми тиражами изд соответствующая литература16. Делается попытка вывести рус идею из Киевской Руси, хотя тогда не было России, не было рус народа. Але справа не тільки в цьому. Русской идеи не существует. особенности русского национального самосознания, которые в основе сформировались в период Московского царства. Каковы о;

1. Соединение характерной для Востока духовности, сосредоточенности на высшем смысле сущего, выраженного в православии стремлением к свободе, демократии, прогрессу, характерным Запада.

Из этой особенности проистекает стремление всех спасти. Н, кантильный Запад принести духовность, на жесткосердный В - христианское милосердие. Эта черта общественного сознан массовом уровне давала оправдание завоевательной политик» сийского государства. Считалось, что истинные ценности нахс только в России и заключены в православии. Даже монархия ( лась истинной только в России — царство (православная мона;

Остальные монархии были неправильными.

2. Коллективизм, слабовыраженное личностное сознание. Индитлизм никогда не пользовался симпатиями масс. Корпорат структура утверждала этот приоритет повседневно, общинная кратия была глубоко укоренена.

3. Приверженность ценностям православия с его своеобразный пониманием оказала огромное влияние на формирование ственных идеалов. Два фактора были решающими: опыт нет ственной общинной демократии, православие. В условиях, большинство населения было неграмотно, церковь играла} сальную роль в формировании общественного сознания и ственных идеалов. Какие стороны православия наиболее замет влияли на общественное сознание?

В православии более четко, чем в западном христианстве, выражена идея социализма, общества социального равенства. Если в зап христианстве социализм - это чаще всего "блудный сын", который неизбежно после бунта вернется в лоно общества, то в православ социального равенства - один из важнейших догматов. Почитаеу Руси Иоан Златоуст учил: "Горе Вам, прибавляющие дом к дому соединяющие поле к полю так, что другим не остается места"17.

Православие всегда обращалось с укором к богатым и с угеи к бедным. Святые на Руси чаще всего страстотерпцы, великие муки. Если в Европе в протестантской среде вера толкала человека к активной общественной и экономической деятельности, поскольку это было залогом индивидуального спасения, то в России спасение могло быть только коллективным, во главе с православным царем. Отсюда проистекали бесконечные поиски "настоящего царя", на которые уходило столько духовных сил в XVII - XVIII вв. Самозванство вызвано сомнениями (в начале XVII в. особенно) в святости царской власти.

Мир совершенен, в соответствии с положениями православия он многогранен, но гармоничен. Представление о нераздельном полифоническом мироустройстве, характерное для православия, получило название соборного идеала. Если что-то разъять в этой гармонии, мир умрет, гармония погибнет. Стоит ли после этого спрашивать, почему России так трудно достается разделение властей в современную эпоху. Соборное представление о мире столетиями воспитывалось православием. Из идеи соборности вытекают и некоторые другие особенности представления о мире. Положим, для западного рационалистического сознания является очевидным, что часть составляет только элемент целого, часть не может дать представления о целом, только составив все части вместе можно составить представление о целом. Казалось бы разве можно понимать иначе? Виявляється можна. В православии и целое, и часть этого целого имеют полный, одинаковый набор признаков. Они тождественны по существу, разница лишь в масштабе, степени. Такое представление вытекает из следующего: если часть имеет в себе только отдельные элементы целого, то она ущербна, значит нарушается гармония мира. Казалось бы, бог с ними, с этими религиозными тонкостями понимания мира. Что нам до них. Однако не будем спешить. (Например, Советы: Верховный Совет и местный Совет - одни и те же структура и функции - разница лишь в масштабе). Православие влияло не только на культуру, но и на общественно-политическую организацию.

Однако как ни велико было влияние православия на общественное сознание русских, все же никогда не было полного его поглощения религией (харизматизации), как не было и выраженной секуляризации (перехода к светскому, гражданскому сознанию). Этатизм, приоритет государственного начала — характерная черта общественного сознания русских. Держава, обретенная в ходе борьбы за независимость, считалась главным национальным достижением и ее интересы воспринимались как интересы лично каждого. Интересы общества и государства слиты, нераздельны.

Московское царство в конце XVI в. было мощным военно-бюрократическим государством. Оно объединяло в своем составе значительные территории. Хотя 25-летнюю войну за Ливонию Иван IV проиграл, почти треть русских территорий Литовского княжества вошла в состав Московского государства. Не удалось удержать Нарву и другие Юрода по берегам Финского залива, но граница была отодвинута на Запад. У середині XVI ст. Казанское и Астраханское ханства были разгромлены, и Поволжье включено в состав России. Отряды первопроходцев двинулись уже в XVI в. за Урал. Казалось, этот мощный организм находится в расцвете. Однако после смерти Ивана IV, при отсутствии сильного властителя, монолит государства покрыли трещины а затем оно распалось.

ЛЕКЦИЯ 3. XVIII век: ЛЮДИ И ВРЕМЯ Смута: социальнаякатастрофа и время альтернатив

Итак, в XVI в. Россия вплотную подошла в своей общественной организации к восточной деспотии. Утвердились отношения подданств;

как на Востоке: единоличная власть царя, корпоративность в организации общества. Цена за подобный сдвиг была заплачена большая замедление развития. Московское общество было малоподвижным. В второй половине XVI в. оно ощутимо отставало от Европы и от западных русских земель в составе Литвы. Разрыв в уровнях развития нарастал, тяжелый пресс царского деспотизма вызывал брожение общества. Недороды, эпидемии еще более ухудшали положение. Здаж самодержавной монархии, воздвигнутое Иваном Грозным, оказалось прокрустовым ложем. Когда трон перешел к сыну Ивана IV Федор Иоановичу, мощная деспотическая система начала давать сбои. Начались распри между аристократическими родами, народные волнения Федор, страдавший слабоумием, не мог выполнять государственные обязанности. При царе функционировал опекунский Совет, руководство которым вскоре перешло в руки Бориса Годунова, брата жены царя. После смерти в (1598 г.) царя Федора прервалась линия лично власти, иссякла династия Рюриковичей, и страна стала скатываться в пучину гражданской войны, которая получила название Смутного времени.

Если рассматривать Московское государство по аналогии с Воете ком, то с момента возникновения государства и до конца XVI в. бы пройден полный цикл и страна подошла к стадии социальной кат. строфи. Все ее признаки были налицо: кризис власти и отсутствие претендента с твердыми правами на престол; недовольство, бунт народ < (восстания происходили повсеместно, наиболее крупное – восстань под руководством Болотникова); ослабление, а затем и распад государства; иностранная интервенция (шведы захватили Новгородску! землю, в Москве хозяйничали поляки).

Поскольку в период древней Руси утверждались тенденции агрессивного типа, и элементы этого типа сохранялись, то во ш Смуты у страны появилась альтернатива: или по-прежнему идти по близким к восточному, и, следовательно, превратиться в обычную потию, или вернуться на европейский путь, что означало необходимость ограничения власти, предоставления свободы обществу. В смутное время развернулась борьба общественных сил за выбор пути развития. На разных этапах Смуты она протекала по-разному, но всегда присутствовала тенденция приближения к европейскому типу. Для удобства рассмотрения материала выделим основные этапы Смуты и рассмотрим их особенности.

Первый этап Смуты: 1598—1605гг.

На этом этапе появились первые признаки дестабилизации системы, но управляемость сохранялась. Такая ситуация создавала условия для осуществления контролируемого процесса изменений путем реформ. Отсутствие претендента с твердыми правами на престол после смерти Федора Иоановича было крайне опасным при самодержавной ничем неограниченной власти. В 1598 г. состоялся Земский собор. Точное число его участников не известно. Н.Карамзин писал о 500-х, С.Соловьев - 476-ти, В.Ключевский — 512-ти участниках. Современные исследователи придерживаются цифры 600 участников. Состав Собора широкий: бояре, дворяне, приказные, гости (купцы), и всех "хрестьян" представители. Собор высказался за венчание на царство Бориса Годунова, который фактически уже правил страной.

Боярская дума собралась отдельно от Земского собора и призвала присягнуть Думе как высшему органу власти. Как видно, сразу же возникла альтернатива: либо избрать царя и жить по-прежнему, либо присягнуть Думе и это означало возможность изменений в общественной жизни, учитывая особенности этого органа. Исход борьбы решила улица, высказавшаяся за Бориса. Борис Годунов согласился на царство.

Полагают, что Борис Годунов принадлежал к дворянскому роду татарского происхождения. Татарский царевич Чет-Мурза числился в его предках. Выдвинуться ему помогла опричнина (в немалой степени благодаря женитьбе на дочери кровавого главы опричников Малюты Скуратова). Как политический деятель Годунов сформировался во времена Ивана Грозного, в его окружении. Будучи по российским меркам незнатным, сумел выдвинуться. При царе Федоре он являлся фактическим правителем страны и проводил ту же линию в политике, что и Иван Грозный. Ставка делалась на служилых людей (бюрократию). Дворяне получили льготы. Барская запашка, в отличие от крестьянской, не облагалась налогом. Произошло "обеление" дворянских земель, то есть освобождение от податей. Основная тяжесть разорительных налогов легла на крестьянство. Продолжалась политика закрепощения и ужесточения крепостного права. Крестьяне потеряли право в осенний Юрьев день покидать своего помещика. Для укрепления Москвы как православного центра, по инициативе Годунова, в 1589 г. было учреждено патриаршество. Русская православная церковь, имевшая фактическую независимость от Константинополя со времени падения Византии, теперь и юридически ее оформила. Казалось, выбор Годунова на царство предрешал развитие в том же русле. Однако, став царем, он избрал иные приоритеты.

Годунов проявлял живой интерес к науке, к успехам западной цивилизации. Ради поощрения торговли с Западом он осыпал щедрыми милостями немецких купцов, некогда переселенных на Русь из завоеванных ливонских городов. Они получили от казны большие ссуды и разрешение свободно передвигаться как внутри страны, так и за ее пределами. Для жителей немецкой слободы в Москве снова открылась кирха в Кукуе. При Борисе западных иноземцев в Москве было больше, чем когда-либо прежде. Он любил общество западных медиков и подолгу беседовал с ними о порядках в Европе. Он так далеко зашел в своих симпатиях к Западу, что сформировал свою личную охрану (отряд телохранителей) из наемников-немцев.

Годунов первым из русских правителей отважился послать нескольких дворянских "робят" за границу "для науки разных языков и (обучения - Л.С.) грамотам"'8. При нем власти проявляли заботу о распространении книгопечатания. Во многих городах были открыты типографии. Он вынашивал планы учреждения в России школ и даже университетов по европейским образцам. Много внимания уделялось городам. Они отстраивались, прежде всего Москва. В Кремле появилось невиданное ранее техническое новшество - водопровод. Города превращались в очаги культуры, активно развивалась торговля. Расцвет городов при Годунове — важнейший показатель прозападности его политики.

Однако прозападность его политики была очень умеренной и не последовательной. Это — скорее тенденция. Однако даже заявленное в полной мере реализовать не удалось. Корпоративная структура общества, сдерживавшая процесс социальной мобильности, изменений, оставалась в неприкосновенное ж. Власть по-прежнему имела дело с корпоративными объединениями, а не с гражданами. Его новшества касались городского населения, которое составляло не более 2%. Что касается основной массы населения - крестьян, политика Бориса не принесла им ничего нового. Дворяне усиливали эксплуатацию крестьян в своих поместьях. Крестьяне бунтовали, убивали помещиков, бежали на окраины. Развитие шло медленно, положение большинства народа было бедственным. На початку XVII ст. сельское хозяйство пришло в упадок, к этому добавились стихийные бедствия. В 1601 г. разразился страшный голод, который продолжался три года. По данным иноземных послов только в Москве погребли в братских могилах более 120 тыс. человек, погибших от голода. Современники сообщали, что за три голодных года "вымерла треть царства Московского". В трудных условиях власть пошла на некоторые послабления: восстановлен Юрьев день, организована раздача хлеба голодающим. Но это не спасло. В 1603 г. восстания приняли массовый характер.

Оценивая короткое царствование Годунова (семь лет), следует иметь также в виду, что он был глубоко религиозным человеком и его религиозность усиливалась по мере ухудшения состояния здоровья. Естественно, что это перекрывало переход к светскому государству, без чего невозможно было ускорение развития. Несмотря на сказанное, некоторые историки считают, что, если бы в распоряжении Бориса Годунова оказалось несколько спокойных лет, то, возможно, реформы, которые мы связываем с именем Петра I, были бы проведены на сто лет раньше- Однако этого не случилось. Царь Борис скончался в 1605 г. Таким образом, возможность контролируемых преобразований в обществе не была реализована. Страна стояла на пороге масштабной гражданской войны,

II этап Смуты: 1605 - 1609гг.

На этом этапе страна погрузилась в пучину гражданской войны, произошел распад государства. Москва утратила значение политического центра. Кроме старой столицы появились новые, "воровские":

Путивль, Стародуб, Тушино. Началась интервенция западных стран, привлеченных слабостью государства. Швеция и Польша стремительно продвигались в глубь российского государства. Державна влада опинилася в стані паралічу. В Москве как в калейдоскопе сменялись власти: Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Боярская дума, правление которой вошло в историю под названием "семибоярщины" Однако власть их была эфемерна. Сидевший в Тушино, Лжедмитрий II контролировал чуть не полстраны. Многие города и земли самостоятельно пытались противостоять распаду и иностранной интервенции. От государства отделились Новгород, Астрахань, заколебалась Казань. В этих условиях окрепли традиции прямой демократии. Широко применялись выборность, коллективная организация руководства на местах,

На этом этапе возможность европеизации России связывают с именем Лжедмитрия I. В 1603 г. в пределах Речи Посполитой появился человек, назвавшийся именем сына Ивана IV Дмитрия, который уже двенадцать лет считался убитым. Он тайно принял католичество и ориентировался на Запад. В России было объявлено, что под этим именем скрывается беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Точных доказательств, что это именно так, нет, но все же большинство специалистов считает эту версию достоверной. В 1604 г. Лжедмитрий I вторгся в пределы России. Он обещал польскому королю и некоторым польским магнатам значительные территории в России за военную поддержку. Однако под его знаменами было всего около двух тысяч наемников. При неудаче эти войско разбегалось. Ситуация в стране способствовала успеху его похода. Восстания потрясали Россию. Часто казаки и посадские люди сдавали города самозванцу без боя и вливались в его вооруженные силы. Распри в высших слоях общества после смерти Годунова облегчили продвижение Лжедмитрия I к Москве.

В Москве Лжедмитрий I был признан действительным сыном Ивана IV и коронован летом 1605 г. Вместе с ним была коронована, приехавшая из Польши, аристократка Марина Мнишек, которая согласилась стать его женой, чтобы обрести царскую корону. Оказавшись в Кремле, Лжедмитрий I распустил свое войско и как бы забыл об обещаниях. раздававшихся в Польше. Перед ним стояла проблема организации управления страной, остановить распад. Что Лжедмитрий 1 считал первостепенно важным? Прежде всего, водворение в стране правопорядка и справедливости, борьбу с бюрократизмом и коррупцией чиновников. Он запретил взятки в приказах, заявил, что два раза в неделю, в среду и в субботу, будет в Кремле лично принимать жалобы от населения. Высказываются мнения, что Лжедмитрий I намеревался освободить крестьян от крепостной зависимости. Он обдумывал проекты учреждения в России Академии и школ. Самозванец ввел свободу торговли, невиданную в Московском государстве. Он снял запреты на игру в шахматы, карты, на пляски и песни. Предпринимались попытки раскачать догматическое русское православие. Он говорил в беседах "Вы поставляете благочестие только в том, что сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого понятия не имеете о существе веры..."19. Он проповедовал свободу совести. Лжедмитрий 1 подчеркивал превосходство европейцев над русскими, насмехался над русскими предрассудками, носил иноземное платье, окружил себя иностранцами. Он укорял бояр как людей несведующих и необразованных, предлагал им ехать в чужие земли, чтобы чему-то научиться. Известный российский историк Н.И.Костомаров писал о Лжедмитрии I: "Он заговорил с русскими голосом свободы, настежь открыл границы прежде замкнутого государства и для въезжающих в него иностранцев, и для выезжающих из него русских, объявил полную веротерпимость, предоставил свободу религиозной совести; все это должно было освоить русских с новыми понятиями, указывало им на иную жизнь"20

Глубоко религиозное общество, ориентированное на монашеские идеалы, было потрясено новыми порядками. В Кремле между соборами целый день играли 68 музыкантов, по приезду Марины Мнишек закатывались роскошные балы с танцами. Лжедмитрий I не имел четкой политической программы, но попытался одним махом перейти к светскому государству. Причем, будучи не подотчетен обществу, допускал традиционные для подобной системы власти злоупотребления. Такой лидер не мог обрести поддержку общества. Стремясь укрепить свое положение, он объявил себя императором. Но это его не спасло. Через одиннадцать месяцев царствования Лжедмитрий I был убит боярами заговорщиками.

Во времена правления Василия Шуйского, сидевшего в Москве, г Лжедмитрия II, сидевшего в Тушине, гражданская война достигла своего пика. Появились десятки лжепретендентов на царский престол, царевичей: Иван-Август, Лавер, Осиновик, Федор, Климентий, Савелии Симеон, Ерошка, Гаврилка и т.д. Лжедмитрий 11, который был по сведениям иезуитов учителем из г. Шклова, крещеным евреем, сначала признавал своих "родственников", принимал их вместе с отрядами, затем велел повесить двух из них. В 1610 г. Лжедмитрий II был убит своей охраной в Калуге. На втором этапе гражданская война приняла масштабный характер, захватила все общество, все слои. Серьезной силы, способной стабилизировать ситуацию, фактически не было, наступило время собирать камни.

III этап смуты: 1610-1613 гг.

Это время выбора путей развития. В эти годы предпринимались активные попытки возродить на русских землях европейское устройство. Они связаны с западными государствами, прежде всего с Польшей. Что такое Польша того времени? Она представляла собой конституционную монархию. В стране действовала Конституция. Во главе государства стоял король, власть которого была ограничена двухпалатным Сеймом (парламентом). Одним из основных принципов польской Конституции был принцип выборности королей. В выборах участвовала шляхта (аристократия). Король Польши мог не быть поляком, но обязан был быть католиком. В 1573 г. королем Польши был избран французский принц Генрих Валуа (правил недолго, до 1574 г.). Король без согласия Сейма не мог объявить войну, собрать ополчение. Он обязан был через два года на третий собирать Сейм. Земли, входившие в польское государство, обладали значительной автономией и имели свои местные парламенты - сеймики. Польшу того времени называют "дворянской республикой".

У середині XVI ст. в Польше развернулась религиозная Реформация, направленная на ограничение роли католической церкви. Позиции церкви были потеснены, но Польша не приняла протестантства, она осталась католической и церковь продолжала играть важную роль во всех сферах жизни на протяжении всей истории страны. Как видно, Польша развивалась в русле западной цивилизации и значительно отличалась по общественному устройству от Московского государства. XVI - начало XVII вв. - это время расцвета Польши. Она активно расширяла свою территорию, прежде всего на Востоке, пользуясь ослаблением Великого княжества Литовского. Литва, раздираемая внутренними противоречиями, теснимая усиливающимся Московским государством, стремилась укрепить свои связи с Польшей, с которой ее объединяла общая вера ~ католичество. В 1569 г. Литва пошла на создание единого польско-литовского государства. Так появилась Речь Поспо-литая21. Обе части Речи Посполитой - Литва и Польша - полностью сохраняли свою автономию. Обе части имели свои атрибуты государственности: административное устройство, суд, бюджет, войско. Во главе государства стоял король, который избирался двумя частями государства, и вольный сейм, являвшийся законодательным органом.

Речь Посполитая стремилась остановить экспансию Московского государства на земли, которые входили в состав Литвы, вела себя агрессивно по отношению к московитам. Воспользовавшись смутой. Речь Посполитая решила не только вернуть все русские земли, которые ранее входили в состав Литвы, но и вообще ликвидировать Московское государство. Польша поддерживала Лжедмитрия I, Лжедмитрия II. В 1609 г. началась открытая интервенция. Польские войска захватили западные земли, дошли до Москвы. Часть московского боярства решила использовать ситуацию и опереться на силу польского короля Сигизмунда III. Было предложено избрать российским царем его сына Владислава, оговорив это рядом условий. Русская сторона выдвинула следующие условия: принятие Владиславом православия и венчание на царство по православному обряду. Это положение имело принципиально важное значение: приняв православие, Владислав терял право на польский престол, что сеимало угроза присоединения России к Польше. Представители боярства выдвинули категорический запрет на распространение католичества в русских землях (предусматривалась смертная казнь тем русским, которые откажутся от православия и примут католичество). Предусматривалась также женитьба Владислава на православной невесте, уход польских войск с территорий Московского государства, отпуск всех русских пленных домой. Таким образом предполагалось, что Российское государство останется независимым.

Любопытно, что в ходе переговоров оговаривалось европейское устройство Московского государства. Предусматривалось ввести разделение властей. Боярской думе предстояло стать правительством и иметь в сфере своей деятельности административное управление, суд и финансы. Законодательная власть ~ законодательствует "вся земля", то есть Земский собор. Царь являлся бы главой государства (ограниченная монархия с разделением властей). Договор с польской стороной был подписан 17 августа 1610 г. В соответствии с ним Владислав становился московским царем. Однако российской стороне далеко не все условия удалось включить в договор. Так, оказался нерешенным вопрос о переходе Владислава в православие. Королевич, которому было 15 лет, оказался ревностным католиком, к тому же ни он, ни его отец не хотели терять права на польский престол. В результате упорного сопротивления польской стороны в договоре указано лишь, что венчаться на царство Владислав должен по православному обряду Не четко в договоре изложены вопросы об устройстве власти. Упор сделан на то, чего не может делать царь без совета бояр. Следует отметить, что соглашение не предусматривало отмену крепостного права или его ослабление. Специально оговаривалось, что крепостное право останется нерушимым. Этот договор открыл ворота Кремля польскому гарнизону, который выступал от имени царя Владаслава.

Таким образом, часть московского боярства стремилась реализовать переход России на европейский путь развития, используя польские войска и поддержку; а также польскую династию. Однако этот пла1 некоторой европеизации России встретил резкое сопротивление общества. Патриотические силы выступали за то, чтобы Россия самостоятельно без иностранного влияния решала свои проблемы. Дважды собиралось ополчение для освобождения территории России от иностранных войск. Особенно успешным было второе ополчение. Его лидерами являлись князь Дмитрий Михайлович Пожарский и нижегородский торговец Кузьма Анкудинович Минин. В рядах ополчения были выходцы из разных слоев: дворяне, посадские люди, купцы, крестьяне, казаки. Ополченцами были не только русские. Народы Поволжья принимали участие в освобождении территории государства от польских отрядов. Есть свидетельства, что жители Украины принимали участие в ополчении. Любопытно, что ополченцы называли себя "свободными людьми" и думали не только о чисто военных задачах (вытеснить поляков из русских земель), но и о государственных вопросах. В ополчении был избран Земский совет, созданы приказы (поместный, судный, посольский и т.д.). Ополчение стремилось стать базой для восстановления российской государственности.

Активную роль в определении будущего России на этом этапе играли нижегородцы. Здесь наблюдалось тяготение к европейскому типу развития и, одновременно, стремление к независимости. Нижний Новгород категорически не согласился с планом московских бояр превратить государство в зависимое от Польши. Они приняли активное участие в создании и финансировании ополчения. Но они не отвергали в принципе возможность введения в русских землях европейской династии. В 1912 г. к ополчению, которое находилось в Ярославле, прибыла авторитетная делегация из Нижнего Новгорода — игумен Геннадий, князь Оболенский, дворяне, посадские люди. Что они предложили? ' "...Похотели бы на Российское государство государем, царем и великим князем всея Руси государского сына Карла-Филиппа Карловича" и чтобы нижегородцы стояли "с немецкими людьми заодно"22. Обратите внимание, горячее желание нижегородцев развиваться по европейскому пути или, как они выразились, "стоять с немецкими людьми заодно" вылилось в предложение избрать на московский престол шведского королевича Карла-Филиппа, сына Карла IX. Надо сказать, что это соответствовало обычной европейской практике. Несколько монарших родов, связанных к тому же родственными узами, "обслуживали" большинство престолов Европы. Нижегородцы предложили и России присоединиться к этой практике. Земский совет ополчения согласился на избрание шведского королевича царем, правда, оговорив, что он примет православие. Однако реализовать этот план не удалось. В октябре 1612 г. от польских войск была освобождена Москва. Ополчение выполнило свою роль в борьбе против иностранной интервенции и было распущено, повлиять на принятие политических решений оно не могло.

После освобождения Москвы первоочередным делом стало восстановление государственности. По стране были разосланы грамоты о созыве Земского собора. Он собрался в январе 1613 г. Состав его был представительным. Здесь были бояре, высшее духовенство, дворяне, ужилые люди, люди посада. Были представители от казачества и свободных крестьян-общинников (черносошных). Однако значительная часть населения не была представлена на соборе: крепостное крестьянство, нерусские народы. Земский собор 1613 г, был многолюден. Точное число участников неизвестно, но историки предполагают, что оно приближалось к 700 человек. Заседания чаще всего шли в Успенском соборе Кремля. Это было единственное помещение, которое могло вместить такое количество людей.

О том, как проходил собор известно мало, документов почти нет но ясно, что борьба была острой. Все варианты решения вопроса о власти были вынесены на обсуждение. На московский престол предлагали польского принца Владислава, сына германского императора Рудольфа, шведского королевича Карла-Филиппа, кандидатов из старинных княжеско-боярских родов, а также сына Марины Мнишек Ивана Земский собор отсек европейских кандидатов, приняв решение о том что царем должен быть человек из российских земель. Царь из иностранце многим казался невозможным. Летописец свидетельствовал, что предложение об иноземном царе исходило от аристократии, которая надеялась в этом случае усовершенствовать государственное устройство. 0днако низы не поддержали это стремление. Псковский летописец указа. "Народы же ратные не восхотели ему быти"23.

Затем развернулась борьба вокруг старинных княжеско-боярсю родов. Борьба была упорной. В ход пускалось все: агитация, демагоги подкуп голосов и т.д. Полного списка кандидатов не сохранилось. Известно, что обсуждались кандидатуры Василия Шуйского, Воротынского, Трубецкого, Мстиславского, Михаила Романова и др. Какие силы стояли за этими фигурами? Что они символизировали?

Василий Шуйский уже находился на престоле в 1606-1610 гг., власть его была эфемерной и не распространялась дальше Москвы был известен тем, что впервые в истории России присягнул народ подписал крестоцеловальную грамоту при восшествии на престол, таким образом, Шуйский уже имел шанс вывести страну из кризиса 1 смог этого сделать. Эту кандидатуру могли поддержать только самые консервативные силы. Известный историк Н.И.Костомаров писал Шуйском: "Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени от творялись свойства старого русского быта, пропитанного азиат». застоем"24. Он боялся всего нового, умом не отличался. Добровольно сойдя с престола по требованию народа в 1610 г., он оказался в польском плену, где и умер в 1612 г. Собор напрасно тревожил его прах.

Иван Михайлович Воротынский, князь, древнего знатного рода Этот род перешел на службу к московским князьям на рубеже XV -XVI вв. Он был противником всего западного, не хотел никаких пленении. Его идеал - традиции Московского царства. Естественно, его диктатуру поддерживали те, кто разделял эти взгляды.

Замечательной личностью был Федор Мстиславский. Потомок литовских великих князей и праправнук Ивана III, он был главой Боярской думы и умел заставить считаться с мнением бояр. Есть основания говорить о прозападной ориентации Мстиславского. Он активно способствовал как глава Думы приглашению на московский престол королевича Владислава. Современники отмечали, что он отличался умом. силой воли. Некоторые историки полагают, что, окажись он на троне, Россия вступила бы в полосу реформ и сдвинулась к Европе. Очевидно, что эту кандидатуру могли поддержать те, кто хотел перемен в Московском государстве, европеизации России. Но Мстиславский отказался от борьбы за престол, снял свою кандидатуру. Был еще князь В.В. Голицын, который по знатности и (по свидетельству современников) по способностям был одним из главных кандидатов на престол, но он находился в польском плену.

Получалось, что избрание Михаила Романова становилось неизбежным. Бояре Романовы были влиятельными людьми в Московском государстве, хотя и неродовитыми. Они вели свой род от Андрея Кобылы, который приехал в русские земли в конце XIII в. из Пруссии (возможно, Литвы). Михаил Романов был в родстве с Иваном 1У ,хотя никаких прав на престол не имел. Михаилу Романову в 1613 г. шел семнадцатый год. Заявить себя он ничем еще не мог. Отец царя Филарет сделал церковную карьеру при самозванцах (Лжедмитрий II сделал его патриархом). Во время избрания царя Филарет находился в польском плену.

7 февраля 1613 г. собор остановился на кандидатуре Михаила Романова. Очевидцы свидетельствовали, что его поддержали не верхи общества, а мелкие служащие, казачество. Но окончательный выбор был отложен. Надо было узнать мнение народа о таком важном деле. Если выбор будет не удачным, то возможен новый всплеск гражданской войны. Вскоре города высказали свое мнение: за Михаила. Провинция решила судьбу России. 21 февраля 1613 г. в Успенском соборе Кремля состоялось торжественное заседание Собора, на котором единогласно был избран царем Михаил Федорович Романов и члены Собора присягнули новому царю. Присягнули Михаилу вскоре и все го-юда. Самое интересное, что население присягнуло новому царю, а Романов ничего об этом не знал. Требовалось получить личное согласие Михаила. Посольство Земского собора разыскало Михаила у его матери инокини Марфы в Ипатьевском монастыре в Костроме. Предание свидетельствует, что и Михаил, и, в особенности, его мать отказываюсь от чести, но уступили горячим просьбам. Михаил Романов положил начало новой династии, которая правила в России триста лет.

Что же означало избрание царем Михаила Романова с точки зрения перспектив развития? Это — свидетельство того, что большинство высказалось за восстановление Московского царства со всеми его особенностями. Смута преподнесла важный урок: свободный выбор пока зал, что большинство было привержено традициям общинности, коллективизма, сильной централизованной власти и не хотело от них отказываться. Россия начала медленно выходить из социальной катастрофы, восстанавливая общественную систему, разрушенную в период Смуты.

Необходимость перемен

В результате смуты самодержавие, политическая организация общества были изрядно разрушены. Відновлення йшло не просто. В первой половине, и даже в середине XVII в. власть царя далеко не всегда являлась неограниченной. На светскую власть претендовала церковь. Патриарх Филарет, пользуясь положением отца царя, стремился подчинить государство церкви. Его порой величали "великим государем" наряду с царем. Беспокоили самозванцы: один выдавал себя за сына царевича Дмитрия, другой - за сына Василия Шуйского. Ивашка Воробьев выдавал себя за царевича Симеона Алексеевича. Опыт смутного времени учил. что такие явления в общественной системе, основанной на личной наследственной власти, опасны, грозят дестабилизацией. Опасность возрастала в связи с тем, что Михаил Романов был выборным царем и наследственных прав на престол не имел.

Эти факты внимательно отслеживались властями. Претендовала на московский престол и Польша. После взятия Москвы народным ополчением польские войска не ушли с территории России, еще долго удерживали западные земли, Смоленск. Владислав, ссылаясь на договор 1610 г., претендовал на престол царя. Восстановление государства шло трудно и потому, что царь Михаил не был государственным деятелем Выход находили в постоянном диалоге с обществом в лице Земского собора. У першій половині XVII ст. Земский собор работал непрерывно, обеспечивая связь власти с обществом. Ситуация медленно, но стабилизировалась. Самодержавство було відновлено за царя Олексія Михайловича. В 1654 г. он принял титул "Царь, Государь, Великий князь, всея Великия и Малыя России самодержец" (Малой Россией или Малороссией называлась Украина). Этот титул окончательно закрепил за страной название. Царь не был стеснен никакими законами, считалось, что перед самодержавной властью ни у кого нет прав. Отношения подданства были восстановлены в полном объеме.

Сохранились свидетельства, хотя и глухие, что политическим идеалом Алексея Михайловича была монархия Ивана Грозного. К этому идеалу тяготели многие Романовы. Алексея Михайловича принято называть Тишайшим за вежливость, склонность к компромиссам. Эпоха Грозного привлекала его не своей кровавостью, а прежде всего неограниченностью власти. Однако мир Московского царства безвозвратно рухнул в смутное время. Были необходимы изменения. Они развернулись во второй половине XVII в. Опорой царя по-прежнему была бюрократия, но Алексей Михайлович попытался опереться на ее лучшую часть, выдвигал умных, сведущих людей, независимо от их происхождения. В его царствование выдвинулась целая плеяда талантливых государственных деятелей: Ф.М.Ртишев, А.Л.Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев и др. Время боярства ушло в прошлое окончательно. Государственная бюрократия выросла в числе. Если в 1640 г. служилых людей в центральном аппарате насчитывалось 1611 человек, то через пятьдесят лет, в 1690 г. - уже 4657 человек25. Это — почти трехкратное увеличение.

Процесс бюрократизации государственного управления нашел отражение и в падении значения Боярской думы. Боярская дума в XVII в. сохранилась, но менялся ее состав и прерогативы. Склад Думи збільшився за рахунок наказових людей, державної бюрократії. В ней все большую силу набирали дворяне и приказные чины, то есть бюрократия. Увеличился численный состав Думы. К концу века он составлял 94 человека (в XVI в. — не более 24). Дума осталась высшей служебной инстанцией государства. Многие ее члены выполняли обязанности начальников приказов. Таким образом, появились элементы деятельности характерные для правительства. Некоторые историки так и предлагают рассматривать Думу. Однако правительством Боярская дума стать не могла, она — орган другой общественной системы. В кінці XVII ст. Боярская дума потеряла всякое значение.

Ведущее значение в государственном управлении приобрели административные органы, которые назывались приказами. Большинство приказов носило военно-административный характер: стрелецкий, казачий, рейтарский. Система власти была основана на силе, возникавшие постоянно социальные конфликты разрешались также силовыми методами, поэтому армии уделялось большое внимание.

Общество стало более открытым. Расширились связи с Европой. Из-за границы привозили газеты. Дети царя учились латыни и польскому языку. Однако на общественном устройстве России это не сказывалось. Наоборот, во второй половине XVII в. предпринимались попытки усовершенствовать сложившуюся корпоративную систему, основанную на отношениях подданства. Какие были предприняты реформы? Был учрежден приказ Тайных дел со значительными функциями и широкими полномочиями. В его задачи входило обеспечение слаженной работы бюрократического механизма самодержавной власти, борьба за точное выполнение указаний царя, пресечение казнокрадства, злоупотреблений властью. Подьячие Тайного приказа сопровождали бояр-послов за границу, следя за точным соблюдением инструкций, данных царем. Они ведали политическим сыском, расследовали дела о злоупотреблениях властью, волоките и т.д. Тайный приказ подчинялся непосредственно царю. Через него царь сосредоточил в своих руках контроль за деятельностью государственных служащих сверху до низу.

У другій половині XVII ст. Россия продвинулась по пути правового государства. Взаимоотношения власти и общества регламентировались светскими законами, закрепленными в Соборном уложении 1649 г. Уложение называлось Соборным, поскольку принималось Земским собором и представляло собой основы законодательства России. Земские соборы собирались в первой половине XVII в. довольно часто. Этот корпоративно-представительный орган сам по себе не играл существенной роли, отражая лишь наличие значительной сферы прямой демократии на низовом уровне, и был формой диалога общества и власти. Главным его делом в XVII в. было принятие Соборного уложения в 1649 г. В дальнейшем. Соборы собирались все реже и к концу XVII в. прекратили свое существование. Подлинный текст Соборного уложения сохранился в Государственном архиве РФ. Это — огромный свиток длиной в 309 м. Специалисты графологи установили, что он написан всего четырьмя людьми (можно выделить четыре почерка). Уложение утверждало, что царь в управлении опирается на чиновничество - дворян. Резко ограничивалась автономия мест, сфера выборной демократии. Там, где сохранялись выборные должности, они подчинялись представителям власти — воеводам. Лишь в "черных" землях, то есть у черносошных крестьян-общинников, прямая демократия продолжала действовать в полном объеме. Но их осталось не так уж много, в основном на северных землях. Уложение несколько ограничило аппетиты церковной корпорации как собственника. То, что уже церкви принадлежало, признавалось за ней, вновь приобретать вотчины церкви категорически запрещалось. Был создан Монастырский приказ, которому стало подсудно, гражданским судом, а не церковным, духовенство. Это положение Уложения делало общество более светским. так как утверждался приоритет светских правовых норм над церковными установлениями.

Корпоративность российского общества также была закреплена законом. Причем закон предусматривал прикрепление к общине не только крестьян-крепостных, что общеизвестно, но и городских жителей посада. Запрещались переходы жителей городских посадов из одной общины в другую. Уложение 1649 г. запрещало переходы жителей городских посадов не только непосредственным членам общины (мужчинам), но и их детям, братьям, племянникам. Таким образом социальная структура российского общества была закреплена законом и не могла меняться. Общество как бы законсервировалось, социальная мобильность была крайне ограничена.

Центральная власть добивалась, чтобы все в государстве делалось в соответствии с законом. Сами законы были крайне жестокими. "Богохульство", то есть выступление против церкви , каралось сожжением на костре, заговор против царя — смертной казнью. Выступления против власти подавлялись жестоко и кроваво. Фальшивомонетчикам заливали горло расплавленным свинцом или оловом, за царское бесчестие вырезали язык. Однако эти расправы регламентировались законом, Незаконные наказания или более жестокие, чем предусмотрено за данное преступление, преследовались. Известен случай, когда один грузинский князь, живший в Москве, приказал отрезать нос и уши русскому слуге за амурные похождения с придворными дамами князя. Слух об этом облетел Москву, доложили царю. Алексей Михайлович через посла выразил князю строгое порицание и потребовал, чтобы он покинул Москву. Жестокость не предусмотренная законом не допускалась (за "прелюбодейство" законы предусматривали лишь битье кнутом на конюшне).

Эти усовершенствования в государственном устройстве России не ускорили развитие общества, а наоборот - закрепили корпоративно-чиновничью структуру общества, сдерживали социальную мобильность. Россия с трудом развивалась, в тяжелом экономическом положении находилось большинство населения: посадские люди, казачество, ратные люди (воины), не говоря уже о крепостных крестьянах. Низкий уровень жизни, бесправное положение приводило к социальным конфликтам и взрывам. Бесконечные бунты потрясали Россию во второй половине XVII в.: медные, соляные и т.д. Особенно мощным было восстание под руководством казака Степана Разина, которое вошло в историю под названием крестьянской войны.

Россия нуждалась в глубоком реформировании. Однако это было невозможно без предваряющих изменений в духовной сфере. В то время как в Европе политическая и социально-экономическая деятельность были освобождены от регламентирующего влияния религии, Россия продолжала оставаться глубоко религиозным обществом. Влияние религии, церкви сказывалось во всем, даже в мелочах. В записках иностранных послов говорится о том, что после обязательного целования руки послами, московский царь тут же в их присутствии немедленно мыл руки в серебряном рукомойнике. Церковь настаивала, что все неправославные, даже если они христиане, "поганые" и надо немедленно смыть заразу. Естественно, такие порядки шокировали европейских послов. Но дело не в них.

Религиозная регламентация сдерживала процесс изменений в обществе. Реформы надо было начинать с духовной сферы. Однако именно в этой сферы реформы представляли наибольшую сложность. Восточное христианство — православие - консервативно, оно почти не поддается изменениям. Более того, оно отрицает возможность изменений. Свое вероучение православные считают от бога данным и истинным. В буквальном смысле слова православие значит истинная вера. А разве можно что-либо менять в истине, - вопрошают его приверженцы и отвечают: нет. Если в истине что-то изменить, то она станет ложью. Упорствуя в этом положении, православие на протяжении многих столетий не менялось по сути, в отличие от западного христианства. В православной церкви до сегодняшнего дня являются действующими установления византийских соборов, принятые в IV - VIII вв. Пение аллилуйи (торжественной песни) было введено еще при апостолах в I в. н.е. и сохраняется до сих пор.

Русская православная церковь проявляла особое упорство в противостоянии изменениям. В соответствии с Флорентийской унией православная и католическая церкви должны были руководствоваться единым вероучением. Однако русская церковь эту Унию не признала и продолжала ориентироваться на символ веры, сформулированный еще в IV — V вв. Она оказалась изолированной не только от католичества и протестантства, но и от европейского православия. Более того, всех православных , которые не принадлежали к русской церкви, считали вероотступниками и еретиками, Православных греков ругали за латинство. Не лучше обстояло дело и в отношении православия в западнорусских землях, которые находились в составе Речи Посполитой. Православным центром этих земель был Киев, где была резиденция митрополита. В Киеве вводились новшества, которые в Москве рассматривались как уклон к латинству. В 1631 г. появился прообраз светского университета на Украине— Киевская коллегия (академия). Ее основателем был Петр Могила. Академия имела 8 классов: два подготовительных, грамматики, синтаксиса, пиитики, риторики, философии и богословия.

В России, таким образом, считали еретиками всех православных, которые не подчинялись Московскому патриарху. Надо сказать, что страшные для того времени обвинения в ереси были взаимными. У середині XVII ст. Москву потрясло известие, что на святом Афоне греческие монахи сожгли русские богослужебные книги как еретические. Надо было делать выбор: либо и дальше находиться в изоляции от христианского мира, либо налаживать связи.

Нужна была реформа церкви. В этом прежде всего было заинтересовано государство. Чому?

Во-первых, укрепление международного положения государства было невозможно без налаживания связей с христианским миром.

Во-вторых, претензии на главенство церковной организации над светской властью, так ярко проявившиеся в первой половине XVII в., были опасны для государства и самодержца. Надо было утвердить приоритет светской власти.

В-третьих, к реформе побуждали внутренние причины. В 1654 г. в состав России была включена Украина. Необходимо было обеспечить единство православного населения страны и сблизить позиции русской и украинской православной церквей.

В силу этих причин государство инициировало церковную реформу, царь активно способствовал ее развитию. К реформе духовной сферы приступил патриарх Никон, занявший этот самый высокий пост в церковной иерархии в 1652 г. Никон по своему мировоззрению был сторонником православного фундаментализма, имел устойчивые представления о превосходстве церковной власти над светской. Введение Соборного уложения 1649 г., как и большинство церковных иерархов, он встретил отрицательно, поскольку вводилось светское правовое регулирование жизни общества. Никон, властный и жестокий, ставил своей целью победу над светским мировоззрением, которое постепенно в России утверждалось. Имел он и далеко идущие вселенские планы. Он мечтал превратить Московское государство из провинции христианского мира в центр равный Византии. Но на короткий период интересы Никона и государства совпали. Никон считал, что сближение русской православной церкви с христианским миром приведет к расширению возможностей для роста ее влияния будет способствовать превращению Москвы в ведущий религиозный центр. Это совпадение интересов произошло лишь на очень короткий период, пока задачи Никона и государства не расходились. Таким образом в деятельности Никона сплелись в единый клубок интересы государства, потребности церкви и личные амбиции властолюбивого патриарха.

Церковные преобразования Никона преследовали две главные цели:

1.Устранение различий в богослужебной практике между русской и греческой православными церквами. Это позволяло восстановить связи с европейским православным миром, привязать Россию к Европе духовно и тем расширить возможности для ее влияния.

2. Введение единообразия в церковной службе по всей России. Дело в том, что единого культа Христа не существовало, на местах богослужение велось по-разному, приобретало часто черты языческих культов, характерных для данной местности. В каждой местности были свои святые. Установление единого канона освобождало христианский культ от наносного.

Как видно, сама реформа Никона была очень умеренной. Она ни в какой мере не касалась основ вероучения, роли церкви в жизни общества, взаимоотношений церкви и верующих. Она не сравнима с религиозной Реформацией на Западе ни по каким параметрам. Но даже эта попытка приблизить духовную жизнь России к Европе вызвала сопротивление значительной части общества и церковнослужителей. Произошел раскол на сторонников реформ Никона и ревнителей старой веры (староверов). С этого времени общественный раскол, как последствие реформ будет сопровождать всю историю России, включая современность. Сторонники Никона выступали за реформу и, следовательно, за обновление общества. Староверы (их еще называли раскольниками) боролись за сохранение в неизменности русского православия, старины. И там, и там были люди разных слоев, разного положения.

Яростная борьба в обществе заставила Никона сложить полномочия патриарха в 1658 г. и удалиться в монастырь. Главные события в церковной реформе развернулись после удаления Никона. Дело реформы взял в свои руки царь Алексей Михайлович. В государственных интересах он приветствовал преобразования в церковной обрядности После соединения с Украиной, церковь которой находилась в юрисдикции греческого патриарха, важно было обеспечить единство в духовной сфере. Но задачи, которые ставил перед собой царь, шли гораздо дальше сделанного Никоном. В 1666 г. царь созвал церковный Собор, уверенный, что теперь, когда новшества в обрядности прижились, архиереи поддержат власть в борьбе с бунтующими староверами и пойдут на признание приоритетных прав светского государя. Собор открылся речью царя в присутствии бояр и приказных людей. Царю на соборе во многом удалось решить главную задачу: обеспечить примирение в обществе, склонить старообрядцев к отказу от открытого сопротивления власти и церкви. Однако остался нерешенным вопрос: как быть с решением авторитетнейшего Стоглавого собора, который в 1551 г. утвердил старый обряд и верность древности.

В 1666-1667 гг. в Москве заседал церковный собор, на котором присутствовали иерархи других православных церквей. На соборе обсуждался важный вопрос о соотношении духовной власти и светской. От царя заблаговременно поступил запрос к иерархам, что они полагают о соотношении власти царской и патриаршей, с просьбой дать точно сформулированный ответ. Царь стремился заранее повлиять на Собор, используя греческих иерархов. Многие русские священнослужители выступали за превосходство духовной власти над светской, за контроль церкви над государством. После борьбы Собор признал, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх в делах церковных. Это крайне важно! Церковь пришла к выводу о необходимости разделения светской и духовной сфер деятельности. Это положение казалось настолько революционным, что в окончательном виде оно не было зафиксировано в документах Собора. Но сам факт примечателен:

Россия двигалась к светскому обществу. Собор осудил Никона за чрезмерные претензии на власть, лишил его звания патриарха. Но одновременно: Собор признал православными всех греческих патриархов (раньше их клеймили за приверженность латинству) и признал все греческие богослужебные книги. Решения Стоглавого собора были отменены. Это означало, что русская православная церковь сблизилась с христианским миром. Старообрядчество было решительно осуждено.

Решения Собора еще более углубили раскол в обществе. Сторонники неразделенности религиозной и светской жизни, детальной регламентации жизни человека церковью поднимали восстания, уходили в леса. У экзальтированных натур появилось желание перед угрозой, как они считали, нашествия Антихриста уйти в мир иной. Среди фанатиков древней веры прокатилась волна самоубийств в форме самосожжений. Православие осуждает самоубийство: бог дал жизнь, он ее в нужный срок и отнимет, человек не вправе решать этот вопрос. Однако староверы стали проповедовать, что мучительное самоубийство есть смерть за веру.

Лидер староверов протопоп Аввакум доказывал: "Насильственная смерть за веру вожделенна, что лучше сего?". Эти призывы находили последователей даже среди молодежи. Они говорили" "Пойдем в огонь, на том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, меду и орехов, и яблок довольно;

пожжемся сами, а антихристу не поклонимся". Самосожжения приняли грандиозные размеры. Староверы грозили "спалить всю Русь". Специалисты считают, что с середины 80-х до начала 90-х гг. XVII в. покончили с собой не менее 20 тысяч человек.

Церковная реформа, при всей ее ограниченности и несопоставимости с западной Реформацией, воспринималась обществом как прозападная. Иллюзий, что ее сторонники в конечном итоге призывают воссоединиться на духовной основе с Европой, освободить государственную жизнь от регламентации церкви, не было. Протопоп Аввакум, неистовый ревнитель старой веры, нераздельности светской и духовной сфер жизни, в своих обличительных писаниях поместил царя Алексея Михайловича, допустившего реформу церкви, и Никона, стоявшего у истоков реформы, в ад. Но самое интересное, в какой компании, по мнению Аввакума, окажутся Алексей Михайлович и Никон. Рядом с ними — Платон, Аристотель, Диоген — крупнейшие мыслители греко-латинской цивилизации.

Церковная реформа показала, что общество поддается изменениям. Изменения в такой сложной сфере как духовная, открывали дорогу для деятельности Петра I. Его великие преобразования были бы невозможны без предшествующей им церковной реформы.


ЛЕКЦИЯ 4. ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО Реформы и государство

Российская общественная система, отличительными чертами которой были корпоративность и сильное, деспотическое государство, была малоподвижной. Ее сближение с европейским типом не могло произойти путем естественной эволюции. Опыт Европы говорит об этом. Она ломала средневековую корпоративность болезненно: революции, массовые движения. Европейский тип не мог быть также итогом выбора снизу (это показала смута). Народ существовал столетиями в рамках общественной системы близкой к восточному типу. Поэтому европейский тип мог быть привнесен только сверху, путем реформ. Петр I страстный приверженец западного рационализма и деловитости, предпринял глубокое реформирование российского общества. Он мечтал сделать Россию страной открытой, процветающей, придать ей динамизм.

Петр I оказался на престоле вместе с братом Иваном в 1682 г. Однако фактическим правителем стал в 1689 г, В 1697 г. Петр 1 в составе большой делегации под чужим именем отправился в Европу. Инкогнито русского царя было скоро раскрыто, а сама поездка получила название Великого посольства. Царь посетил Англию, Голландию, некоторые другие страны и проявил живой интерес ко всем сторонам жизни европейцев. Он воочию увидел колоссальную разницу между Европой и Россией того времени. По образному выражению В.О.Ключевского, Европа предстала перед ним в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами. В то время в Европе было развито книгопечатание, выходили труды по философии и политической экономии таких классиков как, Гоббс, Спиноза, книги по астрономии, естественным наукам и технике. Издавались газеты, работали театры. Петр I внимательно подмечал все: осматривал фабрики, мастерские, китобойный флот, госпитали, воспитательные дома. Посмотрел чудо тогдашней европейской техники - микроскоп Левингука. Он был поражен развитием медицины. В анатомическом театре его восхитило искусство врача, который на трупе ребенка показал ему, как устроено внутри человеческое тело. Петр 1 поцеловал труп ребенка. Русская делегация отпрянула в ужасе и отвращении. Тогда у Петра вполне проявились деспотические качества русских царей. Чтобы члены русской делегации преодолели отвращение, он заставил их кусать труп ребенка, чем привел в ужас уже медиков.

Что тогда было в России? Несколько железоделательных заводов (в Туле, Кашире, близ Москвы и Воронежа), несколько мануфактур (писчебумажные, стекольные, соляные и т.д.). Не тысячи, не сотни, а 20—30 на всю страну. Армии по существу не было. Она состояла из нескольких солдатских полков, стрельцов и дворянской конницы, причем плохо вооруженных. Между войнами эту армию распускали по домам, чтобы не тратить на нее государственные средства. Школы были при церквах, в которых учили грамоте и священному писанию. Да и тех было мало. Светского образования не существовало, не было национальной медицины, не было ни одного русского врача, кроме редких иноземцев. Существовала одна аптека на всю страну, и та - царская. Типография печатала в основном церковные книги: псалтырь, евангелие и т.д.

Для Европы Россия того времени была варварской державой на уровне Крымской и Ногайской "Татарии" В 1690 г. в Голландии известный географ Николае Витсон составил карту России, которая называлась "Новая Ландкарта Северной и Восточной Татарии 1687 г.", а позже написал отдельную книгу "Северная и Восточная Татария", которую посвятил Петру I. Многие смотрели на Россию как на будущую колонию Европы. Один из знаменитых ученых XVIII в. Г.В.Лейбниц полагал, что будущее России - это ее превращение в колонию Швеции26 Предупреждением для России была судьба Османской Турции, которая находилась на вершине могущества в XVI в., а в XVIII в. она стала добычей иностранного, в основном английского и французского капитала, который завладел внешней и, в значительной мере, внутренней торговлей. До кінця XVIII ст. Османская Турция превратилась в страну зависимую от Запада.

Петр I не хотел такой судьбы для России. Из посещения Европы он извлек следующие важные уроки:

1. Россия не сможет быть на равных с Европейскими странами, не сможет сохранить независимость, если не ликвидировать разрыв в уровнях развития.

2. Развитие промышленности, торговли, напрямую зависят от уровня образования, науки, общей культуры, свободных от давления религии.

Реформы Петр I начал уже на следующий день после прибытия из-за границы. Бояре пришли поздравить царя с возвращением. Принимая поздравления, царь потребовал ножницы и начал собственноручно обрезать бороды у высшей московской знати. Этот шаг, при всей внешней анекдотичности, имел глубокий смысл. Дело в том, что православная церковь на протяжении многих столетий создавала культ бороды. Борода считалась "Богом данным украшением для мужчины". "Русская правда", правоверный кодекс Киевской Руси, предусматривала наказание за лишение человека бороды. Это рассматривалось как преступление. Не случайно, даже в наше время, если человек увлекается классическим русским православием, то он, как правило, начинает с отращивания бороды. Таким образом, стрижка бороды — шаг, направленный на ограничение влияния православия в повседневной практической жизни, шаг к рационализации общественного сознания.

Православная церковь расценила эти новшества как удар по своим позициям. Патриарх Адриан объявил брадобритие смертным грехом, безбородых людей называл котами, псами и обезьянами. Однако Петр I упорно менял образ и стиль жизни людей, разрушал религиозную регламентацию: одежда должна быть удобной для работы, распорядок дня определяется практическими делами, а не расписанием церковных служб. Замкнутый православный мир разрушался, уступая место европейской деловитости и новому темпу жизни.

Петр I, приступая к глубоким преобразованиям, не мог не коснуться духовной сферы, положения церкви. Каково было личное отношение Петра I к религии? Его ранние годы прошли в окружении глубоко религиозных людей. Мать царя. Наталья Кирилловна Нарышкина, шагу не могла ступить без оглядки на религиозные установления, буквально ненавидела иностранцев (иноверцев) и не допускала их к целованию руки, хотя это требовалось по этикету. Естественно, Петр I сложился как человек верующий, приверженный православию. Однако он был категорическим противником обособления русской православной церкви, проповеди ее исключительности по сравнению с остальным христианским миром. В необходимости разрушить обособленность русского православия его еще более убедили страшные, кровавые бунты староверов в начале его царствования. Юный царь был потрясен жестокостью религиозных фанатиков.

Ему не нравилось, что церковь регламентирует повседневную жизнь: постничество, бесконечное битье поклонов перед иконами, распорядок, дня, подчиненный звону церковных колоколов. У него было другое представление о роли христианства. Однажды он написал боярину Стрешневу: "Мы по заповеди Божией к праотцу Адаму в поте лица своего хлеб едим"27. Обратите внимание: царь считал, что главное в христианстве это проповедь активного труда (европейского типа установка на активную деятельность). "Молись и трудись", - часто повторял он и добавлял слова апостола: "Аще кто не хощет делати, ниже да ясть"28 Кто не работает, тот не ест, - так сурово ставил вопрос царь, опираясь на христианские установки.

Православная церковь не только не поддерживала реформы Петра, но выступала категорически против. Бритье бороды, курение табака воспринималось как крушение христианского мира. Некоторые священнослужители даже считали царя Антихристом. Любопытно, что Московское духовенство было наиболее консервативно, оно осуждало Петра I, впрочем как и значительная часть московского общества. Не случайно царь так стремился создать новую столицу. Одним из немногих церковников, которые поддерживали царя по реформированию России был новгородский митрополит Иов.

Ко времени Петра I, начала его царствования, относится появление элементов западной реформации - попытки снизу, со стороны верующих ограничить роль церкви и церковной атрибутики. Однако эти попытки были очень робкими, выглядели эпизодами, часто сводивимися к общим заявлениям против регламентирования церковью жизни человека. Любопытно, что это поддерживали, в основном, люди из низов. Известно, что фельдшер Тверитинов, который работал с полковым врачем-иностранцем, видимо протестантом по убеждениям, выступил против церковной обрядности, призвал отказаться от поклонения иконам, кресту, мощам святых и других церковных установлении. У него объявились последователи среди мастеровых, стрельцов. Эта слабая попытка освободиться от церкви была жестоко подавлена. Брадобрей Фома Иванов был казнен по приговору гражданского суда.

Петр I, узнав о расправе над русскими протестантами, был недоволен, он выступал за большую религиозную свободу. Для него было очевидно: если оставить церковь в том виде, в каком она есть, то она будет тормозом для реформ. Поэтому после смерти в 1700 г, патриарха Адриана, царь решил повременить с выбором нового патриарха. Колоссальная церковная собственность была поставлена под контроль и управление государственных органов.

Отмена выбора патриарха произвела сильное отрицательное впечатление на приверженцев русского православия. В Москве распространилось мнение, что близко нашествие Антихриста, что столица превратилась в безбожный новый Вавилон, все жители которого неизбежно погибнут. Паника среди глубоко религиозных людей была так велика, что некоторые рыли себе могилы, делали гробы, закутывались в саван и ждали конца света. Однако Петра I это не остановило. В 1721 г, была создана государственная коллегия по управлению церковными делами - Святейший Синод. Фактически патриаршество ликвидировалось, хотя официальных актов не принималось (патриаршество было восстановлено в 1917 г.). Синод занимался не только имущественными делами церкви, но и распределением епархий среди священнослужителей. Его члены назначались царем, а деятельность определялась Духовным регламентом.

Таким образом, церковь была подчинена светской власти и была обязана работать на государственные интересы. Показательно: требовалось обязательное исполнение исповеди и донесение священников властям об их содержании. Обратите внимание: никакие изменения в основах вероучения, взаимоотношениях церкви и верующих не произошли. Православная церковь была административно ограничена и законсервирована.

Надо иметь в виду: Петр I оставался верующим человеком, часто обращался к Богу в трудные моменты, но его сознание — рационально. Рациональные мотивы в его деятельности преобладали безусловно. Он был знаком с новейшими достижениями науки, техники и стремился, порой наивно, воплотить их в жизнь, в общественную организацию.

С 1 января 1700 г. в России было введено новое летоисчисление по юлианскому календарю. До этого момента страна жила в другом времени. Летоисчисление велось от сотворения мира. В соответствии с этим в России шло уже восьмое тысячелетие, а Европа вела счет от рождества Христова и жила во втором тысячелетии. В результате реформы календаря Россия стала жить в одном времени с Европой, стала ощущать себя во временном смысле частью Европы.29

Будучи западником, сторонником западного рационализма, Петр I провел реформы по-азиатски, опираясь на государство. Поэтому в итоге роль государства и государственных институтов усилилась. Произошло тотальное огосударствление хозяйственной и торговой деятельности, усилилась центральная власть. Россия стала империей, а глава государства - императором. Будучи за границей, царь бывал и в английском парламенте, и в Оксфордском университете, и в Английском королевском обществе, являвшемся центром научной мысли^0. Если наука, достижения техники в Европе интересовали Петра I практически, с целью применения в своей стране, то английский парламент не произвел на него никакого впечатления и к парламентской системе он остался равнодушным. Петр I посетил еще раз Европу в 1717 г. в зрелом возрасте (ему было 45 лет). В Париже и в других местах он проявлял поражавшую всех любознательность. Его по-прежнему интересовали арсеналы, мануфактуры, новейшие достижения науки и техники. Но европейская демократия, индивидуализм его не интересовали. Петр I сказал однажды приближенным: "Английская вольность здесь не у места. как в стене горох. Надлежит знать народ , как оным управлять" Активно разрушая обособленность России от Европы, вводя светские порядки , Петр I был и оставался продуктом русского общества. В европейском опыте он видел лишь орудие усиления России. "Европа, -писал он, - нужна нам только на несколько десятков лет. А после того мы можем обернуться к ней задом"31.

Петр I, приступая к реформам, не имел четкого плана (вряд ли это было возможно!), но тем не менее, очевидно, что главным в модернизации России он видел следующее.

1. Внедрение в России рыночных отношений, предпринимательства и соответствующей им светской культуры, науки и образования.

2. Опора в проведении реформ не на инициативу людей (это потребовало бы перехода к демократическому устройству), а на государственный механизм

Обратите внимание демократия на Западе дала свободу личности и тем самым запустила механизм прогрессирующего саморазвития. Поскольку Петр I не видел ценности в демократии, он решил из государства сделать механизм, ускоряющий развитие. Государственная машина, созданная Петром I, рассчитана на подстегивание общества выжимание максимальных сил и средств. Естественно, это означало что государство применяет по отношению к обществу открытое насилие. Насилие, жестокость при Петре 1 имели колоссальные масштабы. Силовые элементы в государственной системе — армия, полиция, созданные Петром I, играли важную роль в гражданской жизни.

Темп преобразования России при Петре I поражает. Это ярко видно на примере законодательной активности. За 20 лет - с 1700 по 1720 гг. самим Петром и учрежденным им правительствующим Сенатом было издано 1700 законодательных актов, которые в корне меняли жизнь страны, предполагали ломку общественного устройства, экономики, культуры, всего образа жизни, В 1720-1725 гг., в последние пять лет царствования было издано 1200 законодательных актов.

Государство при Петре I модернизировалось в соответствии с новыми задачами, но не изменило своей деспотической сущности. В руках царя была сосредоточена вся полнота законодательной, исполнительной, судебной и духовной власти. Причем деспотизм единоличной власти даже увеличился. Царь активно вмешивался во все сферы общества, в повседневную жизнь людей. Власть царя никогда не была такой полной, абсолютной. Систему власти, созданную Петром I, принято именовать абсолютизмом.

Государственная машина была усовершенствована, появился правительствующий Сенат, который являлся высшим учреждением своей деятельности он полностью подчинялся царю. Члены Сенат;

назначались государем. В расчет при назначении принимались исключительно деловые качества. Создаваемый заново государственный аппарат , в основе которого имелись европейские образцы, был вписан в систему единоличной, ничем и никем неограниченной власти и превратился в военно-бюрократический аппарат этой власти.

Устаревшая система приказов была отменена. Введены коллегии, каждая из которых занималась определенной отраслью государственного управления: иностранных дел, военная, мануфактурная коллегия и т.д. Хотя в коллегиях устанавливался совместный (коллегиальный) принцип рассмотрения дел, все же степень централизации была крайне высокой. Создано новое административное деление. Вся страна была разделена на восемь губерний, во главе которых были поставлены губернаторы, обладающие всей полнотой исполнительной и судебной власти на местах.

В результате реформы Россия получила большой разветвленный бюрократически-полицейский аппарат, который будет усовершенствоваться, в чем-то меняться, но в своей основе сохранится до 1917 года-При отсутствии демократии, контроля общества за властью, это открывало безграничные возможности для злоупотреблений. Петр I это понимал. Не будучи ни в малейшей степени сторонником демократии, Петр I выбрал другой путь: поставил деятельность государственной бюрократии под контроль с помощью соответствующих законов. Принимаются разного рода регламенты, установления, которые детально регулируют деятельность чиновников. В силу этого государство Петра I называют регулярным: все действия чиновников оговорены соответствующей процедурой в регламентах

Принятие Петром I в 1721 г. титула императора стало символом абсолютной единоличной власти монарха, опиравшегося на разветвленный государственно-бюрократический аппарат.

Государство превратилось в корпоративного собственника. Собственность государства уже тогда была значительна:

- Из 200 мануфактур, созданных при Петре I, половина принадлежала государству. В основном это оружейные, судостроительные, металлургические предприятия.

- Земли, на которых жили свободные крестьяне — общинники (черносошные), были объявлены государственной собственностью. Таким образом, свободные крестьяне превратились в зависимых от государства. Их так и называли - государственные крестьяне. Их положение было значительно лучше, чем крепостных у помещиков, но все же они находились в полной зависимости от государства.

Монополия государства на торговлю рядом товаров внутри страны (соль, табак, водка и т. д.), а также некоторые монополии на торговлю за рубежом приносили в казну значительный доход.

Наличие значительной доли собственности превращало государство в субъект экономической деятельности с преимущественными правами по отношению к другим субъектам. Государство определяло правила игры и, безусловно, в свою пользу.

Особо следует сказать о роли бюрократии. Эта роль была большой с момента возникновения и усиления Московского государства. Но с ростом империи, ее территории и населения роль бюрократии возросла, усложнилась ее структура.

Характерные черты русской бюрократии. 1 Зависимость чиновников, даже самых высших от воли и капризов монарха.

2. Строгая иерархия государственных учреждений и должностных лиц 3 Детальная регламентация деятельности чиновников многочисленными уставами, регламентами и т.д.

Основные устои деятельности бюрократии были определены в генеральном регламенте. Вводилось обязательство действовать в соответствии с инструкциями, регламентами и указаниями. Там же был приведен текст присяги, под которой ставили подписи как сенаторы, так и канцелярские служащие. Должностные лица и учреждения от самых высоких правительственных инстанций до самых низких были наделены особыми инструкциями и регламентами. Зависимость чиновника от государства была больше, чем в Московской Руси. В Московской Руси думные чины (особенно бояре, окольничие) обеспечивались землей и крестьянами и имели определенную экономическую независимость Иное дело в петровской России. Сенаторы, например, как и прочие чиновники, получали жалованье, а прекращение деятельности в Сенате влекло за собой и прекращение выдачи жалованья. Введение должностных жалований, усиливало, с одной стороны, заинтересованность в должности, а с другой — зависимость бюрократии от вышестоящей инстанции и императора как вершины власти.

Любопытно, что принципы коллективизма, соборности находили отражение в регламентах, В 1720 г., когда составлялся Генеральный регламент, была предпринята попытка обосновать преимущества коллегиального управления. Однак це не вдалося. Зато в Духовном регламенте, определяющем деятельность коллегии по делам церкви, со держалось положение о преимуществах коллегиальной формы управления в духовной области. Выдвигалась идея замены единолично формы правления (патриаршества) коллегиальной (Синодом). Любопытно обоснование: "Сие правление (коллегиальное - Л.С.) соборное и всегдашнее, и аки всегдашний Синод или синедрион, совершеннейии есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве монаршем, каковое есть наше Российское"32.

На практике господствовали единоначалие и строгая должности иерархия. Это способствовало зависимости низших служащих от высших Строгая иерархия российской бюрократии нашла отражение Табели о рангах, которая устанавливала 14 рангов. Вся бюрократия от коллежского регистратора до фельдмаршала и канцлера была расписана в соответствии с этой табелью. Табель - это лестница служебной иерархии. Переход со ступени на ступень строго регламентировался. Например, чтобы из "подлого" сословия перейти в дворянство надо было дослужиться по гражданской части - до восьмого ранга, по военной - до первого офицерского чина. В последующем дворянство могло стать наследственным. Интересно, что мерилом успешной работы чиновника являлось не состояние дела, а упорядоченное делопроизводство.

Однако никакие регламенты и Табели о рангах не могли спасти от того, что неизбежно в любой бюрократической системе: казнокрадства, коррупции, волокиты и т.п. Павел Ягужинский, обер-прокурор, говорил царю: "Мы все воруем, только один более и приметнее, чем другой"33. Чем выше чиновник, тем выше взятки. Бороться с этим можно только путем расширения демократии, контроля общества за властью. Однако в России это было исключено. Способы борьбы со злоупотреблениями - тоже бюрократические. Вводится фискальная служба, которой было поручено негласно надзирать над всем и вся. Все граждане были обязаны "доносить". Фискалы пользовались нелестной репутацией, злоупотребляли своим положением. Доносительство часто становилось формой сведения счетов. Фискальная система, созданная при Петре I, хотя ее контрольные и ревизионные возможности расширялись, не была эффективной. Она не предупреждала преступления, а лишь регистрировала их. Фискал был даже заинтересован в совершении преступления, поскольку это давало очевидные улики. Контроль охватывал всю иерархию учреждений. Возглавлял его обер-прокурор Синода.

Петр I, разрушая многое в старой системе Московского государства, не только не затронул корпоративность, но даже усилил ее. Были введены гильдии для купцов, ремесленники были объединены в цехи. В Западной Европе цехи как средневековый институт давно ушли в прошлое, а в России они появились при Петре I. Цехи и гильдии тормозили личную инициативу, продолжали традиции средневековой корпоративности, которая вела к ограничению передвижений по стране, в выборе занятий, в изменении социального статуса. Следовательно, она сдерживала возникновение рыночных отношений.

Традиционная для России общинная демагогия на низовом уровне сохранялась, а в городах ее сфера даже была расширена. Якщо в XVII ст. посадская община подчинялась царскому чиновнику — воеводе, то Петр I дал посаду выборное самоуправление - земскую избу. Имущее население городов избирало для ведения городских дел магистрат. Несмотря на это, демократические традиции России наибольший урон понесли при Петре I. Государственный контроль свел действенность демократии до минимума. Парадокс: шли к европейскому типу и перекрыли демократические традиции. Декабристи. А.Радищев, отдавая дань деятельности Петра I, в то же время справедливо отмечали, что он "истребил последние признаки вольности в своем отечестве".

Незважаючи на те, що суспільство перебувало під контролем держави і позбавлялося можливості виявляти ініціативу, самостійність, результати реформ, проведених Петром I, були дуже значні. Создана новая структура государственной власти. Изменились жизнь и быт слоев, связанных с западноевропейским укладом. Россия вошла в сообщество европейских государств. Более того, перед ней открылась возможность войти в состав держав, решающих судьбу континента.

Уже при Петре I за 20-30 лет произошли колоссальные изменения:

1) промышленность выросла в 7—10 раз (было 20—30 мануфактур, стало более 200); по металлу страна вскоре оказалась на первом месте в мире; 2) созданы крупнейшая в Европе регулярная армия, артиллерия, современный флот; 3) пробито "окно в Европу", завязаны разнообразные дипломатические и торговые связи, из-за рубежа приглашены сотни специалистов; 4) построена новая столица - Санкт-Петербург; заложены новые города, прорыты каналы.

Особливо слід сказати про освіту й культуру. Майже через 600 років після Європи Росія активно вводила світську освіту. Появились инженерные, медицинские, горные, штурманские, военные, ремесленные школы, школы начального обучения. Це був колосальний прорив. Была образована Академия наук. Развернуто издание светских книг, прежде всего учебных: "Арифметика", "Букварь", "Грамматика Славянская" и даже славяно-греко-латинский "Лексикон" (Словарь). Друкувалися книги з військових, морських справ, з юриспруденції та історії, художні твори. Здійснено перехід від церковнослов'янської на новий цивільний шрифт. Створювалася світська культура, вільна від церковної регламентації. Світський живопис, театр, бібліотеки - все це входить в життя російського суспільства. Видавався дозвіл на виїзд за кордон для отримання освіти.

Однако прививалось все это очень трудно. В немногочисленные школы учеников набирали с трудом, часто под плач и крики матерей. Просвещение и культура светского характера во времена Петра I охватывали очень узкий круг людей — 0,5 % населения34. Подавляющее большинство населения продолжало существовать в традициях Московского царства.

Государство выколачивало средства из общества на новое строительство, на масштабные проекты. Дело доходило до таких вещей, которые можно было бы считать анекдотом, если бы это не касалось печальной стороны человеческой жизни - смерти. В 1705 г. последовал приказ, по которому все дубовые гробы в государстве надо было сдать органам власти по установленной цене. Затем эти гробы продавались по цене, увеличенной вчетверо. Таким образом, даже на смерти людей добывались средства для реформ.

Существовала ли оппозиция петровским преобразованиям? Серьезной оппозиции реформам в высших слоях российского общества не было. Це говорить про те, що необхідність реформ усвідомлювали багато. Три—четыре заговора" против царя среди поборников старины -это мало при таком крутом повороте. Правда с оппозицией была связана личная трагедия царя. Его сын Алексей выступил на стороне тех кто от стаивал традиции Московского царства, и погиб в борьбе с отцом. '

В низах, которые несли на своих плечах основную тяжесть рейсом протест был значительным. Число беглых крестьян к концу царствования Петра I достигло 200 тыс". В 1705 году началось восстание в Астрахани среди стрельцов. Поводом послужило насильственное брадобритие и обязательное ношение иноземной одежды. К стрельцам присоединилось купечество и духовенство. Восставшие выступали против иноземных новшеств, в защиту православия и старых порядков Любопытно. что восставшие для управления избрали совет старшин. Они хотели склонить на свою сторону донских казаков, но это не удалось Восстание было подавлено вооруженной силой.

Но более, чем иноземные нововведения, возмущал народ тяжелый государственный пресс, налоги, насилие, жестокий контроль Бесконечные возмущения наблюдались на протяжении царствования Петра I. Особенно крупное - восстание казаков под руководством Кондрата Булавина. Однако в целом жесткая государственная система контролировала ситуацию в обществе, не давала ему в условиях реформ пойти в разнос. Этот опыт многим политикам современной России не дает покоя. Призывы проводить реформы под жестким контролем государства раздаются постоянно. Однако надо помнить и о другой стороне' государственный контроль ведет к масштабному применению насилия к большим человеческим потерям, медленному темпу реформ. Такой путь не дает обществу механизмов саморазвития.

Цивилизационный раскол русского общества

Если оценивать результаты и последствия реформ Петра I, можно ли сказать, что Россия стала страной европейской или, во всяком случае, приблизилась к европейскому типу? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Дело в том, что реформы Петра I раскололи русское общество. Реформы привели к образованию двух разных укладов Сложилось крайне сложное положение, для характеристики которого обратимся к В.О. Ключевскому: "Из древней (т.е. допетровской - Л С ) и новой России вышли не два смежных периода нашей истории а два враждебных склада и направления нашей жизни, разделивших силы русского общества и обративших их на борьбу друг с другом, вместо того, чтобы заставить их дружно бороться с трудностями своего положения". Тема раскола российского общества стала с этого времени одной из важнейших в общественной жизни. На какие два уклада раскололась Россия? "Почва" и "цивилизация" (по терминологии В.О. Ключевского). Рассмотрим эти уклады.

"Почва". Этот уклад, основные черты которого сложились в условиях Московского царства. В нем господствовало общинно-корпоративное устройство, вертикальные связи, отношения подданства. Развитие шло медленно, тяготело к застою. С этим укладом была связана подавляющая масса населения - прежде всего общинное крестьянство, находившееся в зависимости от помещика или государства. Эта часть населения была связана в повседневной жизни с общинной демократией и православными идеалами. Здесь господствовали коллективизм, уравнительные принципы социальной справедливости, антисобственнические настроения. В годы реформ положение населения, связанного с почвенным укладом, было крайне тяжелым, и коллективизм выступал мощным фактором социальной защиты. Община помогала старикам, солдаткам, воспитывала сирот и т.п.

По мере увеличения территории государства происходило перемещение русского населения и распространение общины, ее коллективистских ценностей на новые территории: Дон, Кубань, Кавказ, Сибирь. Все стороны почвенного уклада определяло российское православие. Здесь - безраздельная сфера его господства. Православие призывало сосредоточиться на духовной стороне, отрешиться от тягот, смиренно нести свой крест. Православие осуждало стремление к прибыли как цели экономической деятельности, не согласилось признать предпринимательство, богатство богоугодной деятельностью. Антирыночная направленность православия очевидна.

"Почва" жила насыщенной духовной жизнью, здесь была богатейшая культура. Прозрения праведников и подвижников представляли философию "почвы". Кумиры "почвы": Сергей Радонежский и Нил Сорский, Серафим Саровский и Тихон Задонский, Паисий Величков-ский и Амвросий Оптинский. Смирение, жертвенность, терпимость и все-человечность, утонченный мистицизм - вот нравственный идеал этого уклада. Для него характерна неразделенность гражданской и религиозной сфер жизни. Здесь была своя живопись; лубок, икона, своя литература: жития святых, художественные произведения религиозной православной направленности (Лесков, Мельников-Печорский и др.). "Почва" развивала богатейшие традиции народной культуры: песни, сказания, былины, народные обряды. Существовала своя система народного образования, которая обеспечивала непрерывность и жизнь традиции. Важнейшую роль играла славяно-греко-латинская академия, созданная в XVIII в. В 1814 г. она была переведена в Троице-Сергиеву Лавру. Академическое богословие поддерживало в неприкосновенности основы русского православия, защищало их от размывания протестантскими и католическими идеями. Из стен академии выходили не только богословы, но и дипломаты, государственные деятели. На низовом уровне большую роль играли школы при церквах.

Таким образом, "почва" представляла собой уклад, преобладавший по объему: с ним было связано большинство населения. Мировоззрение здесь определялось русским православием и традициями общинности.

"Цивилизация". Это западного типа уклад. Он включал лишь малую часть России, в основном грамотную и активную. В этом укладе начались формирование классовой структуры, развивалось предпринимательство, появилась профессиональная интеллигенция, складывались рыночные отношения. Но этот уклад насаждался государством, им контролировался и не был в полном смысле слова западным. Он был значительно деформирован.

Мировоззрение этой часта населения становилось рациональным.

Личностное начало получило импульсы для своего развития и общественные идеалы формировались под влиянием европейского образования, европейских мыслителей. В котле отечественной культуры начали вариться европейские достижения: идеи французских просветителей и социалистов, достижения новейшей философии, науки. В XVIII в., по выражению В.О.Ключевского: "...чуть не в один век перешли от Домостроя попа Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера .

Прозападно настроенная интеллигенция охладела к православию. Распространились антицерковные и даже атеистические настроения. П Я Чаадаев критически оценивал православие и религиозный выбор, сделанный в Х в., как акт, оторвавший Россию от европейской истории и культуры. П.Я. Чаадаев писал: "Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величественно шествовало по пути, указанному божественным его основателем, и увлекло за собой поколения людей, мы не двигались с места... Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства. Но особенно ярко это продемонстрировал XIX в. - век, когда Россия значительно продвинулась по западному пути. Вспомним атеизм А.Герцена, резкую критику православного духовенства в русской публицистике, литературе, живописи. Те западники, которые не порывали с христианством, исповедовали скорее общехристианские ценности, чем собственно православие. Однако возможности для рационализации сознания и индивидуализации общества были ограничены. Давили корпоративность и мощное государство.

Значительные шаги уже при Петре I были сделаны в формировании социально-классовой структуры западного типа. Рос класс собственников Указом 1714 г. все поместья, которые были розданы на правах владения, превращались в вотчины, т.е. в собственность. К слову, этот акт одновременно юридически закрепил право собственности помещика на крепостного крестьянина. В 1714 г. был введен закон О единона следии" (майорате) — о наследовании собственности, который способствовал выделению крупных собственников, хотя просуществовал недолго. Недвижимую собственность наследовал один из сыновей (или дочерей). Остальные должны были служить по военной или гражданской части. Вопрос о собственности приобрел первостепенное значение. Началось выяснение границ поместий с точностью до аршина. Был издан специальный указ о размежевании земель по всей территории государства и закреплении размеров владений. Это еще не частная собственность в западном смысле. Права собственника не защищены законом. Но это важный шаг в западном направлении.

Формировался слой предпринимателей, промышленников из разных слоев. Петр I поощрял предпринимательство, известным предпринимателям давал дворянское звание (например, Демидовым). В 1719 г. всем жителям страны, независимо от положения, было разрешено искать полезные ископаемые и строить заводы по их переработке, независимо от того кому принадлежала земля. Получила распространение практика передачи государственных предприятий частным владельцам или специально созданным для этого компаниям. Таможенный тариф 1724 г. облегчал вывоз за границу отечественной продукции и сдерживал ввоз иностранной-

Вже з середини XVIII ст. в России появилась новая социальная категория: "наемные рабочие". Оторвавшись от деревни они приживались на фабрике и потом свое новое семейное положение передавали по наследству детям. Этот процесс шел медленно. Из чего складывался класс рабочих?

- Свободные наемные мастера из ремесленников, горожан.

- Крепостные, отпущенные помещиками на денежный оброк, выступали по отношению к предпринимателю как вольнонаемная рабочая сила.

Тогда же и зародилась и классовая борьба рабочих (из-за тяжелых условий труда). Крупные волнения рабочих вспыхнули в 1749 г. и вновь повторились в 1762 г. на одной из самых больших в стране текстильных мануфактур - Московском суконном дворе, расположенном на Софийской набережной против Кремля. Сильные волнения рабочих произошли в 1752 - 1753 гг. на полотняных заводах Гончарова в Калужской губернии. Подобные выступления были характерны и для других фабрик и заводов.

Казалось бы, укрепление слоя собственников, поощрение предпринимательства, развитие торговли, в том числе с другими странами, означало становление свободного рынка. Действительно, становление рыночных отношений шло, но в деформированном виде. Государство вмешивалось во все, указывало, что производить, чем торговать, в каких портах выгружать товары, где жить и т.д. Становление рынка шло медленнее, чем это было возможно при ресурсах страны. Круг собственников, людей с капиталами был узок. Практически не рос и слой мелких и средних собственников. Мелкой частной собственности на землю не существовало. Отсутствие развитого рынка наемной рабочей силы, конкуренции среди рабочих сдерживали рост квалификации, снижали рост производства. Нехватка вольнонаемной рабочей силы привела к следующему. В 1721 г. Петр I издал указ, который разрешил частным предпринимателям покупать крепостных для работы на заводах. Труд крепостных - неэффективен. Вновь - азиатская мера при решении вопросов. В большинстве стран Европы в XVII в. гораздо более мягкое чем в России крепостное право было отменено. У Росії у XVIII ст. крепостными были не только крестьяне, но и новый класс рабочих. Отношения подданства остались неизмененными.

Конкуренция была очень слабой. Дело в том, что все предприниматели были обязаны работать прежде всего на казенный заказ. Все, что производилось сверх госзаказа, продавалось на свободном рынке. Отсутствие конкуренции не давало стимулов для усовершенствования производства. Да и царь, имея неограниченную власть, в любой момент мог конфисковать предприятие в казну.

Западный уклад имел сильные восточные черты. В 1736 г. правительство Анны Иоанновны издало указ о прикреплении рабочих к заводам. Ранее поступавшие на завод мастера служили по вольному найму, а теперь они становились, по сути, крепостными.

Культура западного уклада была светской: театр, литература, живопись - все развивалось на рациональной основе. Несмотря на то, что светская культура западного типа стала складываться в России лишь с началом XVIII в., то есть относительно недавно, она за короткий исторический срок достигла необычайных высот, которые и для мировой культуры - недостижимые вершины. Достаточно назвать такие имена, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоєвський. Причина в том, что культура западного образца подпитывалась богатейшей, уникальной культурой "почвы".

Культура "почвы" в целом изучалась мало и была неизвестна цивилизованной" России. Это была затонувшая Атлантида. Когда в 1871 году. Ключевский опубликовал книгу "Древнерусские жития святых как исторический источник" общество было потрясено богатством житейской литературы. Выход книги превратился в общественное событие. Печально, что интеллектуальная элита России не знала "почвы", и представляла ее серой, негативно относилась к традиционным ценностям допетровской России. Это сыграло трагическую роль: интеллектуальная элита, призванная вести общество вперед, не знала и не понимала свое общество.

Западный уклад, несмотря на государственный контроль, по сравнению с "почвой" развивался динамично, был ведущим по значению. Именно развитие западного уклада определило место России в мире. Реформы Петра I положили начало двухсотлетнего "дрейфа" страны всторону Европы. Между почвой и цивилизацией была пропасть, даже говорили они на разных языках. Почва - на русском, цивилизация — преимущественно на французском. Практически: в рамках одной страны сосуществовали два общества, обладавшие разными ценностями и идеалами, тяготевшие к разным путям развития. Разрыв в уровнях развития этих укладов постепенно увеличивался. Расколотость России, противостояние двух России -один из важнейших факторов, определивших развитие России в XVIII— XX вв. Все остальные противоречия (включая классовые) накладывались на этот глубинный раскол, усложняя коллизии российской жизни. Расколотость несла трагические последствия. Противостояние двух укладов сверху донизу, постоянная угроза нарушения общественного согласия и скатывания к гражданской войне была повседневной реальностью, В послепетровской России не было лидеров общенационального масштаба, которые могли бы объединить большинство. Даже цари отличались по приверженности ценностям определенного уклада жизни. Большинство членов династии Романовых были сторонниками почвы.

Таким образом, реформы Петра I имели масштабные долговременные последствия, которые сказываются ощутимо в современной России. Наследие Петра Великого на протяжении почти трех столетий вызывает споры, неоднозначные оценки. Западники утверждали, что всем лучшим в своей истории Россия обязана Петру 1. Он сделал, по их мнению, государство европейским, воссоединил Россию с Европой. Сторонники почвы (их называют также русофилами, славянофилами) утверждали обратное: Петр I изменил национальному началу в истории России, исказил русскую культуру заимствованиями из западной и нанес вред естественному ходу развития страны. Эта неоднозначность оценок сохранится еще долго. Пока общество не обретет единство и согласие.

Расколотость неизбежно должна была ставить общество перед выбором:

• либо "почва" и значит скатывание к восточному типу развития, как это произошло во времена царствования Ивана Грозного;

• либо европейский путь и тогда - отказ от московских традиций Киевской Руси, республиканского Новгорода, усвоение того, что проделано Европой.

Почти 300 лет Россия решает эту проблему. У першій половині 90-х рр.. XX столетия Россия вновь стоит перед выбором: "почва" или "цивилизация"!? И нет уверенности, что выбор сделан...

Территориальные приобретения России . Любое государство, обладающее военной силой стремится расширить территорию, укрепить свое положение. Особливо яскраво це виявляється в періоди становлення суспільної системи, модернізацій чи криз, занепаду. Історія людства не тільки історія продуктивної діяльності, але й історія нескінченних війн, поділу територій і сфер впливу. Росія не є винятком. У її історії війни, військові походи, військова слава займають значне місце. Охоплюючи в момент виникнення невелику територію на північному сході російської рівнини, російська держава постійно розширювалося, включивши до своїх кордонів у кінцевому підсумку величезну територію на двох континентах - Європі та Азії. З 1368 по 1893 р., тобто за 525 років, Росія провела у війнах 305 років. Або на неї нападали, або нападала вона. В основному в ході війн Росія набувала нові території, хоча, безумовно, були й добровільні рішення про входження до складу російської держави. Цей процес є природним для всіх спільнот в певній стадії. Пояснюється це об'єктивною потребою в захищеній території і ресурси (будь-яких: людських, фінансових, природних, сировинних). Історичний досвід свідчить, що ця характерна риса процесу розвитку простежується практично скрізь. Експансія має свої відмінності в залежності від типу розвитку. У процесі формування території Росії можна виділити три етапи, які мали свої особливості.

I етап: XIV - перша половина XVI ст. На цьому етапі склалася територія, яка стала колискою російської (великоруського) народу. Перебувала в залежності від Золотої Орди, роздроблена Північно-Східна Русь, для того, щоб не зникнути, потребувала своєї державності. Московський князь Юрій Данилович вперше отримав ярлик в Золотій Орді на стіл великого князя. Він привів із собою ординські війська, щоб змусити російські землі підкоритися московському князю. Проте відстояти права на велике князювання не зміг, незважаючи на підтримку монголо-татар. Завдяки активній політиці московських князів, особливо Івана Калити, в 1328 р. стіл великого князя і столиця північно-східних руських земель були перенесені до Москви і навколо неї почалося збирання і консолідація російських князівств. Боротьба була важкою, було пролито багато крові протягом XIV - XV ст. Вже в другій половині XV ст. поява російської держави з центром у Москві стало фактом. Вихідна територія московського ядра невелика і навіть у середині XV ст. залишалася невеликою. Південний кордон з татаро-монголами проходила в 80-100 км від Москви. На заході Смоленськ, Курськ - вже територія Литви.

Однак територія Московської держави безперервно розширювалася. Всі російські князівства і республіки, які не входили до складу Литви, були об'єднані під егідою московського великого князя. Об'єднання російських земель завершилося в першій чверті XVI ст. Великий князь Василь III був прозваний "останнім збирачем землі російської". Він поклав край системі доль. Зникли останні питома. ні князівства: Волоцкой, Калуське, Углицьке. У 1521 р. впала Рязанське князівство. У 1523 р. така ж доля спіткала Новгород-Сіверське князівство. Приєднувалися й інші території. У 1472 р. був підкорений великий Пермський край, колишній колонією Новгорода. У 1478 р, були приєднані інші новгородські колонії. У 1489 р. приєднана Вятская земля. До середини XVI ст. рубежі держави відсунулися від Москви істотно. Колиска великоросів визначалася кордонами: Біле і Баренцове моря - на Півночі, Чернігів, Путивль, Рязань - на Півдні, Смоленськ - на Заході, на Сході територія простягалася до Північного Уралу і Нижнього Новгорода.

Населення Московської держави на цьому етапі складалося не тільки з росіян, але багатьох народів, які здавна проживали на цій території: карели, комі (Зирянов), ханти, мансі, мордва і т.д. Треба відзначити і зростаючий відсоток татарського населення, що осідає постійно в російських землях, особливо посилено в XV ст. в міру ослаблення монгольської держави. Основна маса населення жила в селах і селах. Населення вже на початку XVI ст. становило 9 млн. чоловік. Зверніть увагу: поле історичної діяльності російських спочатку - багатонаціональна середовище, мозаїчна з точки зору цивілізаційних характеристик. Сама історична ситуація зробила їх відкритими для контактів з іншими народами, толерантними до будь-якої етнонаціональної середовищі. Це було найважливіша умова існування і життєдіяльності росіян. Освіта держави в російських землях на Північно-Сході мало колосальне історичне значення. Утворилося захищене поле для формування російського народу, будівництва суспільної системи, національної культури, активної життєдіяльності. Це сприяло самозбереження суспільства від руйнування під натиском іншої цивілізації та забезпеченню незалежності. Зверніть увагу: держава з'явилася раніше, ніж сформувався російський (великоруський) народ. Але одночасно відносини підданства, на яких будувалося московська держава, жорстка централізація вели до руйнування намітилися і затвердилися у період Стародавньої Русі традицій прогресивного розвитку, до ліквідації автономії місць, обмеження прямої демократії та зосередження влади в одних руках. Вже в кінці XV століття встановилася необмежена, одноосібна влада московського великого князя. Не тільки простий хлібороб, але й знатний боярин були лише холопами князя. Все тепер зрівняні перед государевої влади: бояри і чорні люди, світські та церковні - все залежали від неї. В епоху Івана Грозного Московська держава впритул підійшло до типу східної деспотії. Найважливіша для молодої країни проблема співвідношення влади і суспільства була вирішена на користь пріоритету влади - так завершилося формування самодержавства. Головною опорою влади стала бюрократія, її чисельність постійно зростала. Приватна власність, яка утвердилася на Русі в домонгольський період, була ліквідована. Влада ставала верховним власником, а за громадянами визнавалися тільки права володіння. Держава, набута під час боротьби за незалежність, розглядалася як головне національне досягнення і надбання. Пріоритет держави і державності став яскравою рисою ментальності російського народу. Інтереси держави та особистості злиті, нероздільні. Держава розглядалася як предмет національної гордості. Будь-яке ослаблення держави, а тим більше його крах, означало сильний удар по національній самосвідомості і незмінно призводило до зростання націоналізму. О. Герцен сказав: "Москва врятувала Росію, задушивши все, що було вільного в російського життя". У період Московської держави сформувалася ще одна найважливіша особливість російського суспільства. Вона пережила багато століть і ще сьогодні чинить опір руйнуванню - це корпоративність. Влада мала справу не з громадянами, а з корпоративними структурами різного виду і співпідпорядкованості: родові корпорації знаті; посадская громада; купецькі сотні; громада вільних селян - чорносошну, заснована на принципах прямої демократії; козача громада, що будувалася за принципами військової демократії, і, нарешті , громада кріпаків, що включала традиції прямої демократії. Державна бюрократія також була корпоративним шаром, що мають свої інтереси. Вищий шар бюрократії аж до кінця XVII століття формувався родовими корпораціями знаті на основі місництва. Місництво - це своєрідна середньовічна номенклатура, коли знатний рід мав право займати певні місця в апараті держави своїми представниками. Згодом норми місництва були скасовані, але корпоративність бюрократії навіть посилилася. Кожна людина був пов'язаний з певною корпоративної осередком, в рамках якої складалися свої взаємини, норми моральності, культурні уподобання та суспільні ідеали. Більшість російського населення було пов'язане з селянською територіальною громадою - світом, який стверджував уравнительность, колективізм, політичну культуру, засновану на нормах прямої общинної демократії (селянство становило більшість російського населення аж до індустріалізації за радянських часів). Громада залишалася найважливішим соціальним інститутом російського народу протягом усієї його історії. Корпоративна суспільна система широко поширена в світі - і в минулому, і в сьогоденні, а її історичний досвід дуже багатий і наочний - від товариств класичного Сходу до фашистської Німеччини. Корпоративна структура суспільства вимагає сильної централізованої держави, яка пов'язує воєдино общини, тримає в своїх руках управління, розпоряджається власністю, відає ідеологічним, духовним і політичним контролем і т. п. Влада, яка не обмежена і не обмежена жодними рамками, повністю підпорядковує суспільство. Держава постає як самодостатня сила, що стоїть над людиною, яка регулює все різноманіття відносин. У таких суспільствах, як правило, існує багатюща культура, активне духовне життя, але розвиток йде повільно. Корпоративність, могутня держава обмежують процес соціальної мобільності та особистої ініціативи. Права і свободи громадян вкрай обмежені. Соціально-економічне становище більшості народу - тяжке. Важлива особливість: при такій суспільній системі прогрес настільки уповільнений, а життя так важка, що корпоративність, колективізм стають для людини найважливішою гарантією соціального захисту і виживання. Чим бідніша суспільство, тим сильніше колективізм і тяга до корпоративності. Соціально-класова структура в подібних умовах скластися не може, і класові категорії до подібних товариствам незастосовні. Такі суспільні системи дуже стійкі і після якої-небудь катастрофи прагнуть відновитися в незмінному вигляді. У нашій історії це особливо яскраво продемонструвала Смута початку XVII століття - після розпаду і декількох років громадянської війни система відновилася в колишньому вигляді за підтримки суспільства. Ці системи не можуть змінитися шляхом еволюції чи під тиском масових рухів (маси - за корпоративність). Єдиний шлях, який відкритий перед таким суспільством, - модернізація, поступова реконструкція суспільної системи, демонтаж корпоративних структур і обмеження влади.

П етап: середина XVI - кінець XVII ст. Московське царство за типом розвитку наближалося до східних країнах та зовнішня експансії носила яскраво виражений східний характер. Протягом XVI ст держава все ще перебувало у стадії зростання. Після здобуття незалежності спостерігався сплеск зовнішньої експансії, яка вирішувала ряд завдань:

1. Забезпечення безпеки держави. Природна відкритість кордонів руських земель для іноземних навал з Заходу і Сходу. Російські території не були захищені природними перешкодами: їх не захищали ні моря, ні гірські ланцюги. Дана обставина, природно, використовували сусідні народи і держави: Польща, Швеція, Німеччина (Ливонський і Тевтонський лицарські ордена в Прибалтиці, Німеччина в I і II світові війни) і навіть Франція (за Наполеона I), з одного боку, і кочівники Великої степу - з іншого. Постійна загроза військових вторгнень і відкритість прикордонних рубежів вимагали від російської та інших народів Росії колосальних зусиль із забезпечення своєї безпеки: значних матеріальних витрат, а також людських ресурсів (і це при нечисленному і рідкісному населенні!. Приклад: у 18 столітті щільність населення становила 1 чол / кв. км. Європа: 20-30 чоловік.). Більш того, інтереси безпеки вимагали концентрації народних зусиль: внаслідок цього роль держави повинна була надзвичайно зрости. Продовжимо ланцюжок причин і наслідків далі: «Таким чином, бідний розкиданий на величезних просторах народ повинен був постійно з неймовірною працею збирати свої сили, віддавати останню важко здобуту копійку, щоб позбутися від ворогів, що загрожували з усіх сторін, щоб зберегти головне благо, народну незалежність ; бідна засобами сільська, землеробська країна повинна була утримувати велике військо ... Держава бідна, малонаселених і повинно містити велике військо для захисту розтягнутих на довгому протязі і відкритих кордонів. Зрозуміло, що ми повинні тут зустрітися зі звичайним в землеробських державах явищем: збройне стан, військо, безпосередньо годується на рахунок неозброєного. Бідна держава, але зобов'язане утримувати велике військо, не маючи грошей внаслідок промислової і торгової нерозвиненості, роздає військовим служилим людям землі. Але земля для землевласника не має значення без хлібороба, без працівника, а його-то і бракує; робочі руки дороги, за них йде боротьба між землевласниками - працівників переманюють землевласники, котрі багатші ... і бідний землевласник, не маючи працівника, позбавляється можливості служити, бути на першу вимогу держави в належному вигляді, на коні, з відомим числом людей і в достатній озброєнні, Конен, людний і зброї. Що тут робити? Головна потреба держави - мати напоготові військо: але воїн відмовляється служити, не виходить у похід, тому що йому нема чим жити, нема чим озброїтися, у нього є земля але немає працівників. І ось єдиним засобом задоволення цієї головної потреби країни знайдено прикріплення селян, щоб вони не йшли з земель бідних поміщиків, не переманювали багатими; щоб служилий людина мала завжди працівника на своїй землі, завжди мав засіб бути готовим до виступу в похід ... Прикріплення селян - це крик відчаю, іспущенний державою, що перебуває в безвихідному економічному становищі »(Соловйов С. М. Публічні читання про Петра Великого. С.20-23).

2. Обретение выхода к международным торговым путям. Зверніть увагу: ядро ​​державної території, що сформувалося на першому етапі лежало осторонь від торговельних шляхів. На Заході торгові шляхи контролювали Швеція. Литва, Польща. На Сході та Півдні - осколки Золотої Орди (Кримське, Астраханське, Казанське ханства). Про відірваності від морів і морської торгівлі можна довго не говорити: через це доводилося продукти свого експорту продавати задешево посередникам, а продукти імпорту купувати задорого у тих же посередників, і все це змушені були робити жителі і держава бідної землеробської країни. Щоб пробитися до морів Росії довелося сторіччями вести напружені кровопролитні війни. Вихід до незамерзаючих портів став головною метою зовнішньої політики Росії ще за Івана Грозного. Внаслідок цього роль держави та армії в суспільстві зростала ще більше.

3. Задоволення потреби в ресурсах.

На Заході Московська держава домагалося виходу до Балтійського моря і затвердження на балтійському узбережжі, набуття Карелії, а головне - Литовської Русі, на яку заявив права ще Іван III (кінець XV ст.). Протягом XVI ст. Росія вела десять воєн на Заході, які зайняли в цілому 50 років (найбільш тривалою була Лівонська війна - з 1558 по 1583 рр..) .0 Не були малоуспішними, тому що доводилося мати справу з сильними склалися державами, які належать до європейської цивілізації: Литва, Польща, Швеція.

Найбільш масштабною на цьому етапі була експансія на Схід, де Росія мала справу з утвореннями, що склалися на руїнах монгольської держави. Розгром Казанського ханства і взяття Казані (1552 р.), Астраханського ханства (1556 р.) означав приєднання територій з переважно татарським населенням, що були анклавом мусульманської цивілізації. Перебувала в складі Казанського ханства Західна Башкирія добровільно увійшла до складу Росії. Башкири, що прийняли мусульманство, займалися кочовим скотарством, полюванням, громадська організація будувалася на основі родової громади і колективних форм власності на землю.

Сибір привертала увагу московитів давно. Вже у XV ст. вона була проголошена сферою інтересів Московської держави. Сибір населена народами, які вели кочовий або напівкочовий спосіб життя, сповідували язичництво і ставилися до природних спільнот. Там існували величезні по території, але слабкі осколки монгольської держави. До кінця XVI ст. увагу Росії до територій за Кам'яним поясом посилилося. Казачья дружина Ермака Тимофеевича в 1581 г. начала движение в Сибирь. Дата походу легендарного Єрмака є спірною. Джерела називають різні дати: 1579,1580,1581,1582 і навіть 1584, 1585 рр.. Але все таки більшість істориків схиляється до дати 1581 За козаками до Сибіру кинулися торгові люди, селяни-втікачі, ремісники, авантюристи і шукачі щастя. За цією строкатою хвилею рухалися царські війська, чиновники, другі перетворювали сибірські території в частини російської держави. Колонізація Сибіру зайняла сторіччя і завершилася в кінці XVII ст. Ще один чинник - на думку Р. Пайпса, «Росія має єдину в своєму роді мережею судноплавних водних шляхів, що складаються з великих річок з їх численними притоками, що з'єднуються між собою зручними волоками. Користуючись навіть примітивними засобами транспорту, можна пропливти через Росію від Балтійського моря до Каспійського і добратися по воді до більшості земель, що лежать між ними. Річкова мережа Сибіру густа відмінно - настільки, що в XVII ст. мисливцям на хутрового звіра вдавалося в найкоротший час проробляти тисячі верст до Тихого океану і заводити регулярну річкову торгівлю між Сибіром і своїми рідними місцями. Якщо б не водні шляхи, до появи залізниці в Росії можна було б тягнути саме жалюгідне існування. Відстані лише такі великі, а вартість лагодження доріг при різкому перепаді температур настільки висока, що подорожувати по суші мало сенс лише взимку, коли сніг дасть достатньо гладку поверхню для саней. Цим пояснюється, чому росіяни так залежали від водного транспорту. До другої половини XIX ст. переважна частина товарів перевозилася на суднах і на баржах »(Пайпс Р. Указ. соч. С.15-Г6).

Величезні простору, заселені кочівниками і напівкочівників, продовжували зберігати свій традиційний уклад. Але виникали осередки іншого типу: міста, остроги, факторії, які ставали джерелами руйнівного впливу на природні співтовариства. За словами Хелфорд Дж. Маккіндера, «поки" морські "народи Західної Європи заповнювали поверхню океану своїми судами, що прямував до відмежовані землі, і тим чи іншим чином обкладали даниною жителів океанічного узбережжя Азії, Росія організувала козаків і, вийшовши зі своїх північних лісів, взяла під контроль степ, виставивши власних кочівників проти кочівників-татар. Епоха Тюдорів, що побачила експансію Західної Європи на морських просторах, лицезрела і те, як Російська держава просувалася від Москви у бік Сибіру. Кидок вершників через всю Азію на схід був подією, в тій же самій мірі чреваті політичними наслідками, як і подолання мису Доброї Надії, хоча обидві ці події довгий час не співвідносили один з одним ». «Тевтонці цивілізувалися і прийняли християнство від римлян, слов'яни ж - від греків». (Протистояння греків і римлян, суша і море).

Слабка заселеність земель Східно-Європейської рівнини та Сибіру, ​​наявність великих земельних резервів → сприятливі умови для відтоку землеробського населення з історичного центру Росії при збільшенні норми його експлуатації → держава і експлуататорські верстви суспільства посилюють контроль за особистістю хлібороба (щоб не позбутися джерел доходу). Чим більше в ході історичного розвитку зростали потреби держави і суспільства в (додатковому продукті, тим більш жорстким ставав цей контроль, привівши в XVII ст. До закріпачення значної маси російського селянства.

У XVII ст. зовнішня експансія Московської держави дещо спала. Смута показала, що можливості розвитку на основі східної парадигми виявилися досить швидко вичерпаними. Відновилися після громадянської війни держава вирішувала поточні завдання: тривало просування в Сибір, вирішувалися проблеми, пов'язані з витісненням Речі Посполитої та Швеції з російських територій, робилися спроби послабити ці держави й одержати геополітичний виграш. Найбільш плідними були дипломатичні методи вирішення міжнародних питань, а не військові. Якщо б не було вжито кардинальні зміни в громадській організації, держава, швидше за все, стало б слабшати, втрачати території, а, можливо, стало б здобиччю сильніших держав (як сталося з багатьма колись потужними імперіями подібного типу).

Особлива розмова про входження України до складу Росії. С XV в. йшли війни Росії з Великим князівством Литовським за "київське спадок" - території Київської держави. Оголосивши за часів Івана III Московське держава спадкоємицею Київської держави, Москва вважала великі міста Мінськ, Полоцьк, Вітебськ, Смоленськ та інші захопленими Литвою і ставила своєю метою їх "повернення". Однак російські території в складі Литви чинили опір, вони, як формулюють документи, захищали свою "старовину", тобто свій тип розвитку, той обсяг прав і привілеїв, які були отримані від литовських великих князів і систематично ними підтверджувалися. Навіть близький до Москви Смоленськ довгий час не вдавалося включити до складу Росії, він не раз переходив з рук в руки.

Що було характерно для Литви того часу? На території Великого князівства Литовського була поширена приватна власність на землю і не тільки велика. Існували приватні селянські господарства, що складаються з декількох родин. Земельна площа таких господарств коливалася від кількох десятків гектарів до декількох сотень. У Литві було багато міст, які були великими на ті часи торговими і ремісничими центрами. У містах був значний шар власників: землевласники - міщани, торговці, лихварі, власники майстерень і т.п. Громада руйнувалася, затверджувався індивідуалізм. Таким чином у Литві затверджувався поступово прогресивний тип, розвитку.

Литва після прийняття католицтва тяжіла до Польщі, мала з нею міцні зв'язки. У 1569 р. була укладена Люблінська унія, відповідно до якої було утворено польсько-литовську державу - Річ Посполита. Українські землі, на відміну від Білорусі, були виділені з Литви та включені до складу так званих коронних земель Речі Посполитої. В кінці XVI - початку XVII ст. землі на південь від лінії Київ-Вінниця, на яких жили українські козаки, були також включені до складу Речі Посполитої. У 1572 р. частина українських козаків була зарахована на державну службу. У результаті українські землі опинилися під напорів полонізації і окатоличення, втратили низку прав і виявилися людьми другого сорту. Польська аристократія сосредотачивала у свої руках великі володіння в українських землях. У деяких великих містах, наприклад, у Львові, українців обмежували в праві торгівлі, у праві брати участь у міському суді і самоврядуванні. Офіційною мовою на Україну став польський.

Польща активно прагнула просунути на Україні католицтво. Католицька пропаганда, очолювана орденом єзуїтів, мала успіх серед власників, особливо великих. Багато в правобережній України прийняли католицтво, але більшість населення, особливо в лівобережній України, залишалося привержено православ'ю. Захист православної духовної основи стала важливою рисою розгортається національно-визвольного руху. Наступ католицтва, полонізація змушували шукати зв'язків і захисту з боку православної Росії. Тиск Польщі призводило до відходу в Росію козаків, міщан, селян. Вже на початку XVII ст. відчутно проявляється протест українців проти свого нерівноправного становища. Польський сейм неодноразово згадував у своїх постановах "українське свавілля", "розбій і злодійство українні". Лідерами українського національно-визвольного руху стало козацтво. Ще в XVI ст. за дніпровськими порогами утворилися козачі поселення - Запорізька Січ. Цікаво: у Січ приймали будь-якого, не питаючи, хто він і чим займається, але за умови: не бути католиком, євреєм чи жінкою. Тут було царство православних чоловіків, які жили суворої військової життям. Щоб підтримувати бойовий дух, використовували покарання. За привід жінок на Січ страчували. Сюди тікали люди з Речі Посполитої, з Російської держави. Саме козацтво виступило головною військовою силою в боротьбі проти полонізації Україні. У середині XVII ст. національно-визвольний рух українців набуло великого розмаху. Казаков очолив Зиновій Хмельницький, прозваний у народі Богданом - богом даними. Козаків підтримало селянство. Виникла можливість створити українську державність. Територія Україна, підконтрольна козацтву, стало базою державної консолідації на принципах військової демократії. Населення було поділене на полки, сотні, на чолі стояли полковники, сотники. Гетьмана Хмельницького визнавали турецький султан, молдавський і волоський господарі, кримський хан. Московський цар Олексій Михайлович вітав його з перемогами.

Однако Хмельницкий понимал, что как самостоятельное государство, Украина слаба и не может долго противостоять Речи Посполитой, даже имея такого воинственного союзника, как крымский хан. Потрібна була підтримка і захист сильної держави. Обговорювалися різні варіанти: приєднання до Туреччини, Швеції та ін Але все ж найбільш привабливим варіантом, з точки зору Хмельницького, була Росія. З нею об'єднувала віра - православ'я, глибокі історичні коріння, спільні риси в культурі та традиціях. Непрості переговори йшли з 1648р. 8 січня 1654р. в Переяславі відбулася Велика Рада возз'єднання з Росією. Російські посли прийняли присягу українців на вірність московському царю. Пізніше присягу на вірність принесли всі міста і села України, включаючи Запорізьку Січ. За царської дарованій грамоті України надавалася значна автономія:

зберігалася територіальна цілісність України і митний кордон між Україною і Росією;

главою Україна зізнавався виборний гетьман, який затверджувався царем;

за гетьманом зберігалося право дипломатичних відносин, за винятком двох країн - Польщі і Туреччини, давніх супротивників Москви;

військово-адміністративний устрій України, яке склалося під час національно-визвольного руху, залишалося недоторканним, зберігалася виборність посадових осіб (старшини);

суд продовжував діяти на основі місцевих законів і звичаїв;

Україна зберігала збройні сили - козаки.

Як видно, Україна майже нічого не губила із завойованого, але отримувала захист сильного, сформованого держави. Що ж вигравала Росія? Мирне і добровільне приєднання України вирішувало, нарешті, проблему "київського спадщини" на користь Москви, воно давало прецедент для претензій на інші давньоруські території. Приєднання їх тепер було лише питанням часу. Річ Посполита, що опинилася між двох вогнів - наступ Швеції на Півночі і національно-визвольний рух на Україні, була ослаблена. Ослаблення було настільки значним, що була зроблена спроба створення союзу Польщі й Росії. У 1656 р. були укладені Віленські угоди, за якими цар міг бути обраний на польський престол. Ця спроба союзу не вдалася, але сам факт примітний. Зріс міжнародний престиж Росії. Вона виступала захисницею пригноблених, брала участь в європейських справах. "Росіяни варвари" наблизилися до воріт Європи. Таким чином, на I-му етапі Росія розширювалася в східному типу, розповзаючись на прилеглі території, які включалися до складу єдиної держави. До кінця XVII ст. це була величезна багатонаціональна освіта, територія якого була розташована на двох континентах - у Європі та Азії.

III етап: ХУШ-початок XX ст. У цей період Росія стала імперією та її зовнішня експансія визначалася завданнями модернізації, потребами для розвинена західного укладу (цивілізації). Стався потужний сплеск зовнішньої експансії, метою якої було рішення наступних завдань: вихід до світових комунікацій, набуття джерел сировини і ринків збуту, реалізація геополітичних інтересів і розширення зони геополітичного впливу. У період існування Російської імперії (XVIII - початок XX століття) "національна гордість великоросів" часто переростала в великодержавність (втім, це було притаманно всім імперіям того часу). Величезне багатонаціональна держава розглядалася як російське, а історія країни була перш за все історією росіян. Це живилося тим, що неосяжні, найчастіше слабко заселені території Сибіру, ​​Казахстану, Середньої Азії, та й інші райони країни, освоювалися російськими першопрохідцями ціною каторжної праці, самозречення, подвигу.

Нові території потрібні були для програми підприємницьких сил. У зв'язку з цим у територіальних придбаннях Росії проглядаються деякі західні риси. Західний тип зовнішньої експансії передбачає виділення метрополії (світське національна держава) і колоніальної периферії в якості донора. В епоху модернізації Європи склалися величезні колоніальні імперії які проіснували до середини XX століття. Виник феномен великих держав, які служили опорою світової рівноваги протягом кількох століть. У 1721 р. Росія була оголошена Петром I імперією за західним зразком. Вона активно включилася в європейську політику, брала участь в різних союзах. Її вага у світовій політиці постійно зростав. Вже в ході Північної війни (1700-1721 рр.). Росія заявила права на участь у світовій політиці на рівних з провідними європейськими державами. В останній чверті XVIII ст. Росія увійшла до клубу великих держав. Вона підтвердила своє положення в ході першого світового конфлікту - наполеонівських воєн. Якщо раніше сфера геополітичних інтересів Росії не виходила за межі прилеглої території, то тепер оформилися більш широкі, великодержавні претензії на сфери контролю та відповідальності.

Які основні територіальні надбання Росії на цьому етапі? Зовнішня експансія Росії протягом двох з гаком столітті носила масштабний характер. Життєво важливим для держави в умовах модернізації було здобуття виходів до морів. У 1721 р Росія знайшла вихід у Балтійське море, в 1774 р. - в Чорне, в 1860 р засноване місто і порт на Тихому океані - Владивосток. Більше 100 років, з початку XVIII ст. до початку XIX ст, Росія боролася за Прибалтику, щоб закріпитися на морських берегах. Населення цього району тяжіло до західного типу розвитку. Прибалтика (Латвія, Естонія) тривалий час була театром нескінченних воєн, поділу, що приводили до спустошення цієї території. На ці землі претендувала Швеція, прагнула перетвори Балтику у своє внутрішнє море, Річ Посполита, Росія. Великий вплив на життя прибалтійських народів надали німецькі земельні власники, які закріпилися тут за часів панування Орденів. Але все-таки тут затверджувався прогресивний тип розвитку. За часів панування Швеції в Прибалтиці з'явився перший університет (у г.Тарту в 1632 р.). За результатами Північної війни до Росії відійшли території по берегах Балтики: Інгрія, Ліфляндія, Естляндія, Карелія, острови Езель, Даго, Моон. У результаті трьох поділів Польщі (1772,1793,1795 рр..), Здійсненої державами: Росією, Австрією і Пруссією, до складу російської дарства були включені Білорусія, Західна Україна (без Львова), більша частина Литви і Курляндія. У ході російсько-шведської 1808-1809 рр.. було приєднано Велике князівство Фінляндське. Засідав у 1814-1815 рр.. за результатами антинаполеонівської міжнародний Віденський конгрес передав до складу Росії Герцогство Варшавське (Царство Польське). Зверніть увагу, всі перераховані території, хоча і не найпередовіші, але частини сучасної європейської цивілізації, де затверджувався прогресивний тип розвитку.

У другій половині XVIII ст. в результаті воєн з Туреччиною (1783, 1791 рр..) до Росії відійшли Крим та північні береги Чорного та Азовського морів. Кримське ханство, що утворилося на руїнах Золотої Орди, виявилося дивно життєздатним. Будучи у складі Туреччини, воно активно втручалася у справи сусідів: Росії, Україні та Польщі, руйнувало своїми набігами пониззя Дону і Дніпра, відводячи захоплене населення в рабство. На думку славіста професора В.І. Ламанского, з XV по XVIII століття включно Росія, Україна і Польща втратили від 3 до 5 млн. чоловік, які були відведені турками і кримцями і продані в рабство. З кінця XVI ст., В XVII і навіть у XVIII ст. Венеція і Франція використовували російських рабів як веслярів на галерах. У результаті двох війн з Туреччиною, кримські та кубанські татари стали незалежними від Туреччини, а потім були приєднані до Росії. До Росії відійшли також Кабарди на Північному Кавказі. Не тільки Персія, але і європейські держави (Англія, Франція не проти були прибрати до рук цей стратегічно важливий регіон. З точки зору цивілізаційних характеристик це була мозаїчна територія. Тут - мусульманський Азербайджан (Албанія), православна Грузія, григоріанська Вірменія, буддійська Калмикія, гірські народи, що жили на основі родової громади (більшість з них сповідували мусульманство, але були і християни). Активізація Росії на Кавказі відбулася у XVIII ст., з переходом до модернізації. При I. була розпочата епопея боротьби за Кавказ. У 1723 р. до Росії перейшло від Ірану західне і південне узбережжя Каспійського моря з міста Баку, Дербент і ін (Північна Персія). На прикордонних рубежах Північного Кавказу створювалися козачі станиці. Просування Росії на Кавказ було з ентузіазмом зустріли християнськими народами (грузини, вірмени), які відчували сильний тиск мусульманських держав. У християнській Росії вони бачили захисницю спільних духовних цінностей. Петро I зумів знайти політичну і військову підтримку у черкесів, кабардинців, народів Дагестану і Азербайджану. Прагнення Петра I просунутися на Кавказ, зайняти плацдарм для більш глибокого проникнення в Азію, багатьма у верхніх ешелонах при владі не поділялося. Загострилися відносини з Туреччиною, Персією, лякали також незвичний клімат, інша духовна і культурна традиція. Після смерті Петра I почалися переговори про повернення цих територій Персії. За договором 1732 російські війська були виведені з цього району. Відносини Росії з кавказькими народами у XVIII ст. розвивалися і зміцнювалися. Російський уряд, активізуючи зв'язки з народами Кавказу, не тільки вивчало їх політичну орієнтацію (Росія або Туреччина), але намагалося конкретно розглядати питання про можливість приєднання цих народів до Росії. Будувалися російські міста-фортеці. Створено Кавказька лінія "від моря до моря", куди входили значні території з козачим населенням. Самодержавство вживав енергійних заходів по заселенню Кавказької лінії (росіянами, козаками і горцями). У 1785 р. чисельність населення лінії становила 200 тис. осіб . Заохочувався переселення селян з російських місць на Північний Кавказ. Але ця колонізація обмежувалася вузькою смугою між Ставрополь і Моздоком і не була масовою. У другій половині XVIII ст. утвердилася проросійська орієнтація в Осетії, Інгушетії, Кабарді. У 1770 р. Інгушетія добровільно увійшла до складу Росії, в 1774 р. - Осетія.

У 1783 р., що знаходилося у васальній залежності від Персії Картлі-Кахетинське царство (Східна Грузія) підписало з Росією Георгіївський трактат, відповідно до якого імперія зобов'язувалася забезпечувати територіальну цілісність царства, захищати його у випадку війни. А царство, відмовлялося від самостійної зовнішньої політики, приймала заступництво Росії. Передбачався введення і постійна дислокація двох російських батальйонів. Цей трактат викликав невдоволення Туреччини. Персія спустошила Східну Грузію і активізувала свою політику в Закавказзі. Агресія Персії змушувала християнські народи шукати захисту в Росії. У 1799 р. Східна Грузія знову звернулася до Росії по допомогу, заявивши, що "Царство грузинське в повне підданство Росії" переходить. Восени Російські війська рушили в Закавказзі. Цей регіон представляв собою строкату суміш різних царств, ханств, більшість з яких перебувало у залежності від Туреччини або Персії. Економічне "складання цих утворень було важким. Крім залежності, гусельно роль грали нескінченні чвари й усобиці. До 1810 р. велика частина Закавказзя була включена до складу Росії. Християнські народи прийняли підданство Росії здебільшого добровільно (хоча і не без внутрішньої боротьби), мусульманські - під військовим генієм. У Туреччині залишилися Єреванське і Нахичеванське ханства, а також Західна Грузія. Перемоги Росії в Закавказзі чинили сильний вплив ситуацію на Північному Кавказі. У 1809 р. низка товариств Дагестану добровільно прийняли підданство Росії. Повторно була прийнята присяга Росії в Осетії , Інгушетії. Але в цілому ситуація в цьому регіоні була складною. Північний Кавказ на південь від річок Кубань і Терек виявився незалежним островом, оточеним російською державою. Чи міг він довго проіснувати? Питання риторичне. У 1816 р. намісником Кавказу був призначений генерал А. П. Єрмолов, який, будучи переконаним прихильником державній лінії, жорстко проводив політику на перетворення Кавказу в звичайний адміністративний район Росії, чим викликав загострення ситуації. Англія виявляла велику стурбованість посиленням Росії і падінням впливу Туреччини в цьому регіоні, шукала зв'язків з горскими народами, прагнучи не допустити їх приєднання до російської держави. Незважаючи на складність ситуації, збройний опір горців, Росія зміцнювала свої позиції на Кавказі. У результаті воєн з Персією і Туреччиною були приєднані Західна Грузія, Нахічеванське і Єреванське ханства. Боротьба за підпорядкування гірських народі була важкою. У час Кавказької війни в середині 60-х рр.. XIX ст. Північний Кавказ був поставлений під контроль царської влади.

У XVIII - б0-і рр.. XIX ст. до Росії були приєднані біль території Казахстану, населені кочовими і напівкочовими народами. Молодший і середній жузи казахів приєдналися до імперії добровільно, великий жуз - під військовим тиском Москви. Із закінченням Кавказької війни активізувалося середньоазіатську напрямок в імперській політиці. З середини 60-х рр.. почалося актив просування військ у цьому напрямку. У 1864 р. були взяті за згодою царського уряду Туркестан і Чимкент. У 1865 р. з власної ініціативи генерала М.Г. Черняєва був узятий Ташкент. Міністр внутрішніх справ П. Валуєв записав у щоденнику про цю подію: "Ташкент узятий ген. Черняєва. Ніхто не знає, чому і для чого ... Є щось еротичне у всьому, що у нас робиться на віддаленій периферії імперії ». Успіхи в Середньоазіатському напрямку породили мрії про похід вглиб Азії, завоюванні Індії. Олександр II не підтримав ці ідеї і зупинив війська на кордонах Афганістану.

Середня Азія, включена до складу Росії в другій половині XIX ст., Була мусульманської і представляла собою щодо державного устрою мозаїчну територію. Одну третину становили Сарті (узбеки, таджики, араби, татари та ін), які вели осілий спосіб життя. На базі осілого населення існували три державні освіти, засновані на принципах підданства, - Бухарський емірат, Хівинське і Кокандське ханства. Дві третини населення становили кочівники і напівкочівників (киргизи, узбеки, туркмени, курям, каракалпаки і т.д.), які перебували в залежності від цих державних утворень. Для мусульманської цивілізації характерна корпоративність і, отже, потреба в сильній владі. Іслам створював особливий духовний клімат і відігравав колосальну роль у житті суспільства. Детальна регламентація життя релігійними інститутами стримувала процес змін, тобто обмежувала прогрес, тому розвиток мусульманських спільнот йшло повільно, вони тяжіли до незмінності, були віддані традиціям старовини. У Бухарі, наприклад, в середині XIX ст. існувало рабство. Здесь только начало появляться мануфактурное производство, шли бесконечные междоусобные войны, которые разоряли население. Проте в Росії Середню Азію розглядали як перспективний район, який відкриє торгові шляху вглиб Азії, стане джерелом сировини, ринком збуту. В одній зі статей у пресі в 1862 р говорилося: "Користь, яку Росія одержить від зносин з СР Азією так очевидна, що всі пожертви на цю справу скоро окупляться".

Отже, зовнішня експансія на третьому етапі була викликана потребами у розвитку західного укладу, становленням ринкових відношенні. Проте тип завоювань і раніше - східний. Росія не стала метрополією, а завойовані території - колоніями. Колоніальний тип експансії в Росії не склався. Завойовані території включалися до складу єдиної держави. Звідси виникало байдужість Росії до заморських районам. Приклад Аляски тут дуже характерний. У 1741 р. російська експедиція на чолі з В. Берінгом досягла Аляски. У другій половині XVIII ст. російські промисловці і мореплавці активно освоювали Російську Америку (Аляска і невелика колонія в Каліфорнії). Була заснована Російсько-Американська кампанія. У 1867 р. Російська Америка була продана США за символічну навіть на ті часи суму - 7,2 млн. доларів. Чому? Російська Америка розглядалася як складова частина Росії. У результаті доходи на її утримання перевищували доходи від неї. Так що продаж Аляски склала істотну економію в бюджеті. Те ж саме відбулося, коли постало питання про приєднання до Росії Гавайських островів. Александр 2 ответил отказом.

Цікаво, що російська держава в період модернізації проводило цілеспрямовану політику на запрошення представників європейських народів для постійного проживання з метою закріплення і розширення бази західного укладу. Запрошувалися французи, італійці, англійці, але це було, в основному, як би штучно: вчителі мов, архітектори, актори, музиканти і т.п. Но в массовом масштабе поощрялось переселение в Россию немцев. Якщо до початку XVIII століття німці селилися в основном в Москве, Санкт-Петербурге, то Екатерина 2 в начале 60 гг. XVIII ст. запрошення німців зробила державною політикою. Міграція німецьких колоністів припинилася в 20-і рр.. XIX століття. Результатом державної політики, що проводилася понад півстоліття, стало переселення великих груп німців у Поволжі, Причорномор'я, Молдавію. Німці, як і у себе на батьківщині, поступово створили зразкове, прибуткове господарство, подаючи приклад росіянам. До кінця XIX ст. по данным переписи 1897 г. в России (включая Польшу и Прибалтику, но без Финляндии) говорящих на немецком языке насчитывалось 1,8 млн. чел., что составляло 1,4% населения. Але суттєвого впливу на ситуацію в Росії німці не надавали. Більше того, вони ставали заручниками відносин між Росією і Німеччиною, а також ситуації в самій державі. Росія неоднорідна в цивілізаційному відношенні і будь-яка зміна в цивілізаційній парадигмі позначалося на їх долю.

Таким чином, протягом кількох століть йшов процес розширення території держави. Що характерно?

1. Територіальні надбання Росії за масштабами значно поступалися придбань західних, колоніальних імперій (Британської насамперед).

2. Нові території включалися до складу єдиної держави, яке вважалося російською.


Росія - продукт природних для великих держав політичних процесів: завоювань, поділу територій добровільних приєднань і отсоединений і т. п. Але у цієї держави є і свої особливості. Воно виникло на стику християнського світу, мусульманської цивілізації, класичного (буддійського) Сходу і величезного регіону, зайнятого кочовими і напівкочовими товариствами, їх умовно можна назвати природними. Росія - це особливий, історично сформований конгломерат народів, які відносяться до всіх існуючих типів цивілізацій, об'єднаних потужним централізованою державою. Множинність народів, що входили до складу нашої держави (коли більше, коли менше, але завжди багато), перетворювала Росію в неоднорідне, сегментарно суспільство. У різний час і в різному обсязі в її складі перебували природні співтовариства - народи Сибіру і Півночі Європи, які сповідують язичництво, анклави мусульманської цивілізації (Поволжя, Казахстан, Середня Азія, частина Кавказу), буддійські регіони (Калмикія, Тува, Бурятія, Хакасія), регіони з населенням, належать до європейської цивілізації (Фінляндія, Польща, Прибалтика) і деякі інші. Більш того, всі ці народи сповідують цінності, які не здатні до зрощення, до синтезу. Вони не зводяться до російської. Татаро-мусульманські, монголо-ламаїстські, православні, католицькі, протестантські, язичницькі та інші духовні цінності не можна звести воєдино, підпорядкувати православ'ю.

Росія, яка має соціокультурного єдності, не може бути виражена в рамках простої альтернативи: Схід-Захід. Дореволюційна Росія впродовж сторіч зберігала і примножувала соціокультурний і духовний плюралізм.

Росіяни завжди складали значну частину населення Росії, але з ростом держави частка їх падала. І тим не менш вони завжди були найбільшим за чисельністю народом, і вже це визначає його величезну роль у долі країни. Домінування одного народу в рамках багатонаціональної системи - та неминучість, з якою доводиться миритися, поки не дозріють передумови для демократичного суспільного устрою. Інакше кажучи, хтось повинен встановлювати загальні "правила гри" - причому для загального блага. Інакше держава розвалиться. Росіяни і російськомовні протягом п'яти століть визначали ці "правила гри" в рамках російської держави. Проте немає підстав зводити історію Росії тільки до історії росіян: це означало би відхід від складної та суперечливої ​​реальності, яка суттєво впливала і на долю російського народу.

Якщо суспільство, цивілізаційно неоднорідне, важлива роль належить міжцивілізаційного діалогу і пов'язаного з ним феномену, коли одна з культур і мову починають виконувати роль трансляторів. Цей феномен народився в епоху колоніальних завоювань. Досягнення різних народів через мови-транслятори ставали доступними багатьом іншим народам. Французька, іспанська, англомовна культура і мови стали свого часу такими трансляторами, які виконують найважливіші завдання: збагачують свою і інші культури, виводять на світовий рівень досягнення великих і малих народів, сприяють суспільному прогресу. Вже в колоніальну епоху європейські метрополії, виступаючи в ролі трансляторів, використовували самі і зробили доступними для інших багато чого з культури і досвіду колоній. Одночасно в колонії надходив потік досягнень західної цивілізації, створюючи передумови для їх модернізації.


На чому трималася єдність настільки величезного, різнорідного по духовним цінностям, соціальної організації, культури, традицій і способу життя конгломерату? Стабильность и устойчивость этого многонационального сообщества определяло централизованное унитарное государство. На всій території імперії існували єдине адміністративний поділ (губернії), етнічна складова при цьому не враховувалася; єдина система діловодства і суду, єдине правове та економічний простір. Уніфікація єдність.

Райони, населені кочівниками, включалися в унітарну систему Росії, як правило, без перехідного періоду. Для решти районів існував певний період адаптації, протягом якого на новій території поступово вводилися в дію закони Росії. Так, період адаптації Прибалтики склав понад шістдесят років. Ще більшим він був для України, яка увійшла до складу Росії, обумовивши собі колосальну автономію. Протягом 128 років йшов процес поступового включення України в унітарну систему Російської держави. У 1764 р. було скасовано гетьманство, територія України була розділена на 2 губернії - Слобідську і Новоросійську. Потім була ліквідована Запорізька Січ. До початку XIX століття від особливостей Україні практично вже нічого не залишилося.

Інше, що забезпечувало цілісність держави протягом століть, прийнято називати русифікацією, хоча цей термін і не зовсім точно відображає суть процесу. Власне русифікація, звичайно, існувала, але не була настільки масштабною, як прийнято думати і треба визнати, була малоефективною. У П. Налівкін, багато років працював у російській адміністрації в Середній Азії і добре знав її проблеми, писав на початку XX століття: "народжувалося нове явище місцевого життя, спроби можливо широкого розповсюдження серед тубільців знань російської мови російської грамоти та інших предметів нашого шкільного викладання , причому за цією офіційної, гласною вивіскою ховалися смутні і ретельно маскували голосні надії на можливість русифікації тубільного населення, надії згодом опинилися безумовно нездійсненними спроби русифікації були мало перспективнішою і в інших мусульманських частинах країни. Ось що писав мандрівник в кінці XIX століття про Азербайджан: " Важко уявити собі, що їдеш з російської царства. Ніде жодного російського обличчя, жодного російського слова, нічого російського. Хоч би випадково де-небудь промайнув хрестик православного храму, але ж ось вже скоро ціле століття, як цей край вважається російським ". Не була скільки-небудь ефективної русифікація і на Заході - у Прибалтиці, Фінляндії, Польщі.

Особлива розмова про русифікацію України і Білорусії, що мають спільні з великоросами історичні коріння, спільні риси в культурі й духовності. Великоросія, вважаючи себе прямою спадкоємицею Київської Русі, з часів Івана III домагалася єдності всього православного населення під егідою російської церкви і російської держави. А потому вплоть до 1913 года не признавала прав украинцев и белорусов на национальную самобытность. Їх вважали частиною російського народу, а їхні мови - прислівниками російської. Саме тому на Україну і в Білорусії русифікаторська політика була виражена яскравіше і жорсткіше, ніж де б то не було. Ще до революції тут були потужні російськомовні анклави, які суттєво впливали на долю цих народів.

Однак, визнаючи русифікацію як таку, слід пам'ятати про домінування російського народу в суспільній системі Росії - у всіх сферах суспільного життя і в державній перш за все. Русифікація - лише наслідок більш широкого і неминучого (в умовах різнорідного, але корпоративного суспільства) процесу. Домінування російського народу виражалося насамперед у тому, що всі народи Росії жили за законами, що відображає російську традицію. В органах влади вищого та середнього рівня переважали росіяни, у сфері управління застосовувався російську мову. Православ'я мало пріоритет у порівнянні з іншими конфесіями. Наприклад, правом на місіонерську діяльність (боротьба за розуми і серця людей) мала тільки православна церква. Більш того, на інші конфесії накладалися деякі обмеження, особливо це стосувалося ламаистами і язичникам, які вважалися ідолопоклонниками, що за православною традицією було страшним гріхом. У найбільш скрутному становищі опинилися язичники: за Миколи I їх почали переслідувати за виконання язичницьких обрядів. Лише в 1905 році указом імператора було заборонено розглядати ламаїстів як ідолопоклонників, але язичників цей указ не торкнулася.

Щоб згладити цивілізаційні відмінності, держава створювала на приєднаних територіях російськомовні анклави перетворюючи їх в опору влади на місцях (в силу свого становища вони неминуче були зацікавлені у збереженні і зміцненні унітарної держави). Ці анклави створювалися двояким чином: переселяли росіян на нові території і долучали до російської мови і російської культури частина місцевого населення. Більш того, в правлячу еліту Росії входили не тільки російські, але й представники інших національностей, поступово вона ставала багатонаціональної, але при цьому - обов'язково російськомовною. Вже за часів Московської держави на службу до царя переходили татарські мурзи, вихідці з Литовської Русі, пізніше в політичній еліті Росії з'явилися представники інших народів. Однак низові органи влади завжди складалися з представників місцевого населення.

І все ж переселення російського, а вірніше, слов'янського населення на нові території у дореволюційній Росії не було масштабним. У величезній Сибіру до кінця XVII століття, після ста років колонізації, налічувалося всього 150 тисяч російського населення. У Амурську область (вона в складі Росії з 1858 року) з 1859 по 1882 рік переселилося всього 8709 селян. За переписом 1897 року у Фінляндії було 14018 росіян (при загальній чисельності населення понад 2,5 мільйона).

У імперський період протягом 200 років російське православ `я зіграло своєрідну роль: духовна система для російського народу і ідеологія для поліетнічної держави. Робилися спроби розширити сферу безпосереднього впливу православ'я як духовної системи (хрещення якутів, представників інших народів - новокрещенци. Це можна розцінити як спроби влади подолати цивілізаційну неоднорідність. Але цей процес не був масштабним.

Прагнення держави створити опору влади в особі російськомовних анклавів не руйнувало в цілому соціокультурного плюралізму в суспільстві. Писемність і, отже, якої в ній культура, в мусульманських регіонах була на основі арабської абетки, в буддійських - монгольського, в Молдові, Польщі - латиниці, у деяких народів була власна самобутня писемність. Для того, щоб уявити суспільство в його плюралістичної реальності, наведемо деякі дані. У Дагестанської області (утворена в 1846 р.) наприкінці XIX ст. населення становило 586,6 тис. осіб (аварці лезгини, даргинці, Лакці, татари, росіяни, євреї і т.д.). Там працювало 26 російських шкіл. З відкриттям спеціальних навчальних закладів число російських шкіл збільшилася і до 1915 р. склало 93. Але одночасно в Дагестані працювало 740 мусульманських шкіл, 20 горянської-єврейських, 1700 мечетей невпинно стверджували традиції мусульманської культури. У Бухарі на початку XX ст. при населенні 70-100 тисяч осіб було 360 мечетей і понад 130 медресе та інших навчальних закладів. Агінський дацан (нині територія Читинської обл.) Був великим центром буддизму. До 1917 р. там діяли 9 храмів, кілька каплиць (в тому числі на честь коронації Миколи II), працювала богословська школа (чоіра), школа тибетської медицини, друкарня. Дацан мав Найціннішим і найбагатшим зібранням книг і ксилографических дощок з релігійними текстами, був центром буддійського іконописання. У Бурятії до революції було 16 тисяч лам (монахів).

Як не дивно це звучить сьогодні, держава охороняло духовний і соціокультурний плюралізм у суспільстві. Всі неправославні конфесії користувалися правом вільного віросповідання своєї релігії. Обмеження (окрім місіонерської діяльності) стосувалися, як уже зазначалося, деяких релігійних процесій та обрядів, що відносяться головним чином до язичництва. Право вести метричні записи про народження, шлюб, смерть (найважливіший соціальний інститут) було надано всім конфесіям, крім ламаїстів і язичників. Шлюб визнавався законним незалежно від віросповідання, якщо він був релігійно освячено. Але перехід з однієї віри в іншу був вельми ускладнений, подібні труднощі існували і для змішаних, з релігійної точки зору, шлюбів. Все це зберігало мозаїчність суспільної тканини. З християнської віри в нехристиянську перейти було не можна взагалі. Що ж стосується православ'я, то був заборонений перехід навіть в іншу християнську віру - католицьку, лютеранську ... Перейти з нехристиян в християни було можливо, але для цього треба було отримати дозвіл влади. З нинішніх позицій все це виглядає малопривлекательно, але, з іншого боку, саме ці заходи захищали різнорідні соціальні і культурні анклави в російському суспільстві від розмивання.

Між тим життя в Російській імперії не була ідилією. Виникнення навіть невеликих переселенських вогнищ, спроби русифікації викликали невдоволення і протест. Проблема, однак, полягала не стільки в русифікації, скільки в нестачі прав і свобод, в жорсткому контролі держави, у сваволі і бюрократизм і як неминучий наслідок - у зловживаннях владою. А оскільки закони приймалися в центрі (з точки зору місцевого населення були росіянами) і в органах влади переважали росіяни, то протест часто (але не завжди) брав антиросійський характер. 1705. Йде Північна війна і складається поки невдало для Росії. У цей час до башкирам, які були кочівниками, приїжджають царські чиновники і пред'являють непомірні, з точки зору башкирів, вимоги: виплатити надзвичайний податок; виставити тисячу солдатів і п'ять тисяч коней. Чиновники до того ж, не бажаючи вислуховувати аргументи іншої сторони, повели себе вкрай зарозуміло по відношенню до башкирським вождям. Результат виявився трагічним: спалахнуло повстання, яке тривало шість років і прийняло антиросійський характер. Сотні російських сіл було спалено, безліч селян було взято в полон і продано в рабство на ринках работоргівлі в Криму та на Кавказі. Башкири, які в другій половині XVI століття добровільно увійшли до складу Росії, тепер шукали можливості з'єднатися з єдиновірної Туреччиною. Повстання в Башкирії в XVIII столітті було пригнічені силою: і з боку влади, і з боку суспільства сила була головним аргументом у вирішенні виникаючих конфліктів, інших механізмів узгодження інтересів, на жаль, тоді в Росії не було.

Модернізації, що вживали в XVIII - поч. XX ст. стосувалися насамперед російського суспільства (в цьому також позначалася домінуюча роль російського народу). За даними першої ревізії (171 ^ -1727 рр..) Росіяни складали '"ю населення країни. До кінця XVIII століття їх частка в загальній чисельності населення зменшилася приблизно до половини (49%) 52. За даними перепису 1897 р. частка росіян ще більше скоротилася • 44,3% 53. Таким чином, за часів найбільш стрімкого розвитку країни у бік демократії, громадянського суспільства і ринкової економіки (друга половина XIX - початок XX ст.), росіяни, при всій численності, становили меншість в країні.

Районів мусульманської орієнтації, особливо на Кавказі і в Середній Азії, модернізація стосувалася точково: створення промислових районів у місцях важливих сировинних родовищ, будівництво транспортних артерій та інфраструктури їх обслуговування. Як правило, в цих точках модернізації населення було інтернаціональним зі значною часткою російського. Ось опис нафтового Баку наприкінці XIX ст: "Здалеку Баку вже не справляє враження мусульманського міста. Зношені наївні куполи його Джуми та високо забрався мінарет ханської мечеті непомітно тонуть серед європейських будинків і християнських церков. Магометанство тут стерлося і потемніло, як ці сирі старі куполи , як руїни ханського замку ... Взагалі не пахне шаблонним губернським містом глухий околиці, а скоріше кипучою життям який-небудь Одеси чи Ростова, хоча, звичайно, що починає Одеси, початківця Ростова ". За межами цих районів життя текло відповідно до східних традицій.

Для анклавів європейського типу модернізація означала набуття певної свободи для сталого розвитку у відповідності зі своїми цивілізаційними уподобаннями. У силу цього всі проблеми та протиріччя модернізацій, успіхи і неуспіхи пов'язані насамперед з російським суспільством і його особливостями.

В умовах цивілізаційно-неоднорідного суспільства важливу роль відіграє міжцивілізаційний діалог і пов'язаний з ним феномен культур (мов) - трансляторів. Цей феномен породила епоха колоніальних завоювань. Досягнення різних народів через культури (мови) - транслятори ставали доступними багатьом іншим народам. Російська культура і російська мова також поступово (з XVIII століття) перетворилися на транслятори на території величезного багатонаціонального субконтиненту, що входив до складу Російської імперії. Чому саме з XVIII століття, а не раніше, адже держава було багатонаціональним і в XVI столітті? Справа в тому, що культура може виконувати роль транслятора при двох взаємопов'язаних умов: перше - вона повинна бути світською, друге - вона повинна бути відкритою. Світська російська культура з'явилася в XVIII столітті, тоді ж розпочався процес її перетворення на міжнаціональний транслятор. Твори культури, досягнення і самобутні ідеї різних народів через російську культуру, за допомогою російської мови ставали надбанням сотень мільйонів у своїй країні, а потім виходили за її межі. Збагачувалася російська культура - а через неї до різних народів Росії приходило багато зі світового і російського досвіду. Каналів міжцивілізаційного обміну було чимало - загальна економіка, загальні території і правовий простір в рамках Російської держави створювали природні стимули для міжнаціональних контактів.

Центрами міжнаціонального спілкування стали міста, кількість яких постійно зростала. Таким чином, в рамках держави йшов міжцивілізаційний діалог, взаємообмін роль російської культури як транслятора в міжцивілізаційному обміні в повній мірі ще належить оцінити.

Але коли виникають кризи, революції, коли слабшає централізована влада, з'являється загроза розпаду такої країни, як Росія, - з її сегментарностью, цивілізаційної неоднорідністю і переважанням корпоративності в суспільній системі. Розпад величезного багатонаціональної держави являє собою жахливу катастрофу, що несе незліченні лиха і жертви. Причому такий розпад страшний тим, що він йде не тільки по лініях міжцивілізаційних кордонів, а й по всій тканині суспільства: рвуться нитки, що пов'язують і корпоративні осередки.

Ясно, що російський народ, який створив свою державу відповідно до законів розвинена, зацікавлений в захищеній території, в ресурсах і зручному геополітичному положенні, за кілька століть істотно розширив межі держави. Але що ж російське держава принесло іншим народам? Про негативні сторони говорилося: посередність розвитку, домінування російських у всіх сферах суспільного життя, деспотизм і свавілля жорстко централізованої влади, спроби русифікації та переселення слов'янського населення в інші райони.

Але було й інше, про що теж не слід забувати. Простір на стику цивілізацій, що відносяться до різних типів розвитку - мозаїчно, нестабільно, остроконфликтной. Мови цивілізаційної експансії захоплювали цю територію то зі Сходу, то із Заходу. Нестабільність і напруженість створювалася і в місцях локальних стиків Наявність потужної держави на цій території стабілізувало ситуацію, погасило локальні війни, забезпечило стабільні умови для життя і безпеку. Стабільність і безпека дорогого коштують. важливо і те, що в суспільстві з нерозділеного громадянської та релігійної сферою прийшло світське правове регулювання життя На основі законів Російської держави народжувалася світська культура в рамках держави вирішувалися проблеми модернізації районів східного типу. що було б неможливо при опорі тільки на їх власні сили. У рамках держави йшов інтенсивний соціокультурниі діалог. Величезний духовний, культурний, людський, природний економічний потенціал країни був загальним надбанням.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
489.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Смута в Росії на початку XVII століття очима іноземців
Епоха Петра Великого
Від Русі до Росії XIII XVII ст
Від Русі до Росії XIII-XVII ст
Смута на Русі соціальна катастрофа і час альтернатив
Смутний час в Росії на початку XVII століття
Служиві люди в Сибіру XVII століття
Росія в кінці XVII століття Внутрішня і зовнішня політика Петра I
Смутний час на початку XVII століття
© Усі права захищені
написати до нас