Хімізація сільського господарства 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

Хімізація сільського господарства

Зміст

 1. Хімічна меліорація

 2. Вапнування грунтів

 3. Гіпсування грунтів

 4. Перші дослідження ефективності меліорації

 5. Вплив меліорацій на комплексність грунтового покриву

 6. Таблиці

Список використаної літератури

 1. Хімічна меліорація

Хімічна меліорація, система заходів хімічного впливу на грунт для поліпшення її властивостей і підвищення врожайності с.-г. культур. При хімічної меліорації з кореневмісного шару грунту видаляються шкідливі для с.-г. рослин солі, в кислих грунтах зменшується вміст водню і алюмінію, в солонцях - натрію, присутність яких в грунтовому поглощающем комплексі погіршує хімічні, фізико-хімічні та біологічні властивості грунту і знижує грунтову родючість.

Способи хімічної меліорації: вапнування грунтів (в основному в нечорноземній зоні) - внесення вапняних добрив для заміни в грунтовому поглощающем комплексі іонів водню і алюмінію іонами кальцію, що усуває кислотність грунту; гіпсування грунтів (солонців і солонцевих грунтів) - внесення гіпсу, кальцій якого замінює в грунті натрій, для зниження лужності; кіслованіе грунтів (з лужною і нейтральною реакцією) - підкислення грунтів, призначених для вирощування деяких рослин (наприклад, чаю) при внесенні сірки, дисульфат натрію та ін До хімічної меліорації відносять також внесення органічних і мінеральних добрив у великих дозах, що приводить до докорінного поліпшення поживного режиму меліорованих грунтів, наприклад піщаних.

 1. Вапнування грунтів

Вапнування грунтів, внесення в грунт вапна та інших вапняних добрив для усунення надлишкової кислотності, шкідливою для багатьох с.-г. рослин; спосіб хімічної меліорації кислих грунтів. Вапнування грунтів засноване на заміні в грунтовому поглощающем комплексі іонів водню і алюмінію іонами кальцію і магнію. При вапнуванні в результаті нейтралізації кислотності грунту та збільшення вмісту кальцію посилюється життєдіяльність корисних мікроорганізмів (наприклад, бульбочкових бактерій, мікроорганізмів, минерализующих органічні залишки і перегній) і грунт збагачується доступними для рослин елементами живлення, поліпшуються її фізичні властивості (структура, водопроникність і ін) . Вапнування грунтів підвищує ефективність органічних і мінеральних добрив.

Вапнування грунтів широко застосовують на підзолистих, дерново-підзолистих і деяких торф'яних грунтах, рідше на сірих лісових грунтах і червоноземах. На підзолистих грунтах при pH їх у сольовий витяжці менше 4,5 необхідно вапнування грунтів під усі с.-г. культури; при pH 4,5-5,0 - під всі культури, крім люпину; при pH 5,1-5,5 - під культури, дуже чутливі до кислотності (буряк, капуста, цибуля, часник, конюшина, люцерна, смородина ), які потребують слабокислою і близькою до нейтральної реакції (бруква, турнепс, вика, квасоля, кукурудза, пшениця, ячмінь, огірки, яблуня, вишня) і переносять помірну кислотність, але підвищують врожай при внесенні високих доз вапна (овес, жито, тимофіївка , гречка); при pH 5,6-6,0 - тільки під буряком і люцерну, при pH більше 6,0 грунт вапнувати не слід. Дози вапняних добрив залежать від величини кислотності грунту та його механічного складу; вони повинні бути достатні для підтримки протягом 10-12 років слабокислою реакції грунту, що забезпечує нормальні умови для росту і розвитку більшості с.-г. культур (див. табл.1).

Дози вапняних добрив можуть бути знижені при неглибокій закладенні їх в грунт і застосуванні разом з органічними та мінеральними добривами. Вапняні добрива зазвичай вносять 1 раз на ротацію сівозміни. У деяких випадках, наприклад, якщо в сівозміні культури різко розрізняються за своєю потребу у вапнуванні, доцільно дробове внесення (у декілька прийомів) повної дози. Вапняні добрива можна вивозити в поле навесні, влітку і восени, на вирівняних масивах - по мерзлій землі і дрібному снігу. Ефективність вапнування грунтів в значній мірі залежить від рівномірності розподілу добрив по поверхні і хорошою закладенні їх в грунт. Вапнування грунтів дає значну прибавку врожаю (в середньому по СРСР в ц / га): зернових колосових культур (зерно) 0,5-4; зернобобових (зерно) 1-3; кормових буряків 30-60; картоплі 5-15; льону ( солома) 1-3; конюшини (сіно) 7-15; капусти 30-70; моркви 15-45. Для планового вапнування грунтів проводять спеціальні грунтові обстеження та польові досліди, складають картограми кислотності грунтів і вапнування.

 1. Гіпсування грунтів

Гіпсування грунтів, внесення в грунт гіпсу для усунення надлишкової лужності, шкідливою для багатьох с.-г. рослин; спосіб хімічної меліорації солонців і солонцюватих грунтів. Гіпсування грунтується на заміні натрію, поглиненого грунтом, кальцієм, в результаті чого покращуються її несприятливі фізико-хімічні та біологічні властивості і підвищується родючість. Дози гіпсу (встановлюють за кількістю натрію в кореневмісному шарі грунту, який необхідно замістити кальцієм) від 3-4 до 10-15 т / га, найбільші - на содових солонцях. Гіпс вносять у 2 прийоми: перед оранкою і після неї під культивацію. На солонцюватих грунтах, що містять меншу кількість натрію, ніж солонці, гіпс (3-4 ц / га) вносять у рядки разом з насінням. Гіпсування грунтів проводять у комплексі з агротехнічними заходами: глибока оранка (на 40-50 см) з перемішуванням солонцьово шару (це дає можливість перемістити гіпс, що міститься в підорному шарі, в орний шар), зрошення, внесення органічних добрив, снігозатримання та затримання талих вод , посів багаторічних трав.

Для гіпсування грунтів застосовують в основному сиро-мелений гіпс (з природних покладів), фосфогіпс - відходи виробництва добрив, відходи содової промисловості. Тривалість переходу солонців під дією гіпсу в культурну грунт, тобто меліоративний період, 8-10 років в незрошуваних умовах і 5-6 років при зрошенні. Середня прибавка врожаю зерна при внесенні гіпсу складає в чорноземній зоні (без зрошення) 3-6 ц / га, в зоні каштанових грунтів 2-7 ц / га. На зрошуваних землях ефективність гіпсування грунтів підвищується.

 1. Перші дослідження ефективності меліорації

Окремі прийоми хімічна меліорація були відомі в античний час. У 16-18 ст. вапнування застосовували у Великобританії, Німеччині, Голландії та інших країнах Європи.

Перші дослідження ефективності внесення вапна були проведені в Росії Д. І. Менделєєвим в 1867-69. У наступні роки питання вапнування вивчалися О. М. Енгельгардтом, П. А. Костичева, П. С. Коссовіч, Д. М. Прянишникова. Наукові основи хімічна меліорація закладені К. К. Гедройцем, що розробив теорію поглинальної здатності грунту.

 1. Вплив меліорацій на комплексність грунтового покриву

(Показано вплив хімічної та комплексної меліорацій на формування однорідного грунтового покриву комплексних грунтів на прикладі південних чорноземів з солонцями)

Багаторічні дослідження показують, що при зрошенні, особливо в умовах комплексності грунтового покриву, родючість знижується на всіх грунтах. Так, наприклад, південні чорноземи, розташовані в комплексі з солонцями, без застосування хімічної та комплексної меліорацій деградують. При цьому процеси осолонцювання, зумовлені підтягуванням мінералізованих грунтових вод до поверхні грунтів, досягають поверхневого шару. Якщо в 1991 році утримання поглиненого натрію в шарі 0-20 см чорноземів становило 4%, а в шарі 0-100 см 11%, то в 2000 році відбулося його перерозподіл по шарах: у шарі 0-20 см його кількість склала 8% від суми ППК (грунтово-поглинаючого комплексу), в шарі 0-100 см - 8%. Збільшення натрію в ППК супроводжується зменшенням в нім кальцію.

Крім осолонцювання у зональній грунті йдуть процеси вторинного засолення, зачіпаючи метрову товщу. Засолення в межах 0,4-0,6% відзначається з 40-60 см, де при близькому заляганні грунтових вод утворюється капілярна кайма. Так, в 1991 році середньозважена вміст токсичних солей в шарі 0-100 см становила 0,18%, в 1995 році - 0,31%, у 2000 році - 0,38%, тобто накопичення солей за 10 років зрошення склало 110% . Цьому сприяють грунтові води сульфатно-натрієвого хімізму засолення з мінералізацією 10-15 г / л, що знаходяться на рівні вище критичного (1,8-2,0 м). При цьому глибина грунтових вод з року в рік і від весни до осені змінюється, тому й глибина сольових горизонтів різна, звідси різне вміст солей в метровій товщі.

Лучно-степові солонці, розташовані серед південних чорноземів, при зрошенні теж набувають позитивних властивостей: рН залишається високою, зміст поглиненого натрію підвищений не тільки в солонцьово горизонті, але і на поверхні. Його вміст у 0-20 см шарі досягає 20-22% за рахунок вертикальної і горизонтальної міграції грунтових розчинів. Звідси і низька стійкість грунтів до содовому засолення, низький вміст гумусу, слабка забезпеченість елементами живлення. Обидві грунтові різновиди ущільнені, мають схильність до слітізаціі, водопрочной агрегатів або незадовільна, або взагалі відсутня.

На таких масивах в першу чергу необхідно провести заходи щодо зниження рівня грунтових вод нижче критичних величин (більше 3 м), а потім здійснити хімічну або комплексну меліорації. Головне завдання таких меліорацій - згладжування комплексності грунтового покриву та створення таких якостей солонців, які за своїми властивостями наближалися б до зональних.

Польові досліди з дослідження даних питань були проведені в ТОВ "Цимлянське" Мартиновського району Ростовської області. Дана територія відноситься до сухостеповій зоні. Клімат континентальний. Рельєф рівнинний, досліди проводилися на першій надзаплавній терасі р.. Західний Манич (Доно-Маницька провінція). Грунтовий покрив представлений комплексом південних чорноземів і лучно-степових солонців. Останні займають в комплексі 25-30%. Як видно з таблиці 2, згладжування комплексності грунтового покриву за основними показниками відбулося при використанні в якості хімічного меліоранту фосфогіпсу та його поєднань з гноєм.

На контролі вміст обмінного натрію в 0-40 см шарі в південному чорноземі становило 10%, на Солонці - 21%, рН 7,9-8,5 відповідно, об'ємна маса практично однакова в силу фізичної ущільненості, а коефіцієнт дисперсності на Солонці в 1 , 5 рази вище, ніж на південному чорноземі, загальний вміст гумусу складало 3,7%, на Солонці - 3,19%. У силу різних властивостей грунтів, що входять в комплекс, врожайність на солонцях була на 15-20% нижче, ніж на південних солонцюватих чорноземах. У результаті хімічної меліорації в варіантах з чистим фосфогіпсу, у сполученнях з 10 т / га Ф + 20 т / га і 10 т / га Ф + 40 т / га Н на солонцях вже в 1-й рік післядії солонцюватих знизилася до категорії середньосолонцюваті грунтів і наблизилася до солонцюватості зональних грунтів. Самі південні чорноземи з ряду слабосолонцеватих перейшли в розряд несолонцюваті грунтів.

Одночасно відбулося зниження лужності, грунту разуплотнілісь, і грунтові частинки в тій і іншій різновидах грунтів скоагульованого, що наочно представлено коефіцієнтом дисперсності, який зменшився майже в 2 рази. За рахунок внесення гною і кращого розвитку сільськогосподарських культур збільшилося в 40 см шарі вміст гумусу. На 4-й рік післядії відновлення негативних властивостей грунтів солонцьово комплексу не спостерігалося. Це підтверджується як властивостями грунтів, так і врожайністю сільськогосподарських культур. При цьому зазначено, що хімічна меліорація солонців, як найгіршій грунту комплексу, супроводжується більшою віддачею за продуктивністю. Так, в перший рік після меліорації врожайність кукурудзи на зелену масу у варіанті з 10 т / га Ф + 20 т / га Н на Солонці була вищою порівняно з контролем на 33%, а на південному чорноземі на 26%.

На 4-й рік після меліорації врожайність озимої пшениці відповідно вище на 39 і 35% в порівнянні з контролем. Аналогічна ситуація складалася на варіанті з 10 т / га Ф і 20 т / га Н. У варіанті з чистим фосфогіпсу надбавки на обох грунтах однакові, а на 4-й рік на південному чорноземі надбавка в порівнянні з контролем склала 32%, на солонцях 35 %.

Гній у чистому вигляді на солонцях з високою лужністю не сприяє рассолонцеванію і, отже, не покращує основні властивості грунтів, а на південних чорноземах з реакцією грунтів ближче до слабощелочной знизилася солонцюватих, зменшилася об'ємна маса до 1,30 т/м3, дещо знизився коефіцієнт дисперсності , зросла вміст гумусу. За рахунок цих властивостей врожайність у порівнянні з контролем в 1-й рік його післядії зросла на 11%, а на 4-й рік вже на 28%, тобто на південних чорноземах гній у чистому вигляді меліорірующее дію надає, але використовувати його для меліорації грунтів солонцевих комплексів недоцільно (табл. 3).

Таким чином, проведення комплексної меліорації на грунтах солонцевих комплексів ще більшою мірою виключає прояв негативних процесів і сприяє формуванню однорідного грунтового покриву.Список використаної літератури

 1. Вапнування кислих грунтів нечорноземної смуги СРСР, Л., 1971;

 2. Солонці та їх сільськогосподарське використання, М., 1975;

 3. Корнілов М.Ф., Благовідов Н. Л., Вапнування грунтів північно-західної зони нечорноземної смуги СРСР, М. - Л., 1955;

 4. Авдоніна Н.С., Підвищення родючості кислих грунтів, М., 1960;

 5. Корнілов М.Ф. і Трунін З.В., Вапнування кислих грунтів, Л., 1960;

 6. Шедер С.Г., Вапнування кислих грунтів, 2 изд., М., 1960;

 7. Хімізація сільського господарства. Науково-технічний словник-довідник, під ред. Л.Л. Балашова та С.І. Вольфкович, 2 изд., М., 1968, с. 5-6;

 8. Науковий журнал кубанського державного аграрного університету, Усаніна Т.В. - Науч. співр., Шалашова О.Ю. - К. с.-г. н., доцент.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Реферат
39.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Хімізація сільського господарства
Колективізація сільського господарства 2
Механізація сільського господарства
Механізація сільського господарства
Економіка сільського господарства
Колективізація сільського господарства
Кредитування сільського господарства
Аналіз сільського господарства в Швейцарії
Оподаткування сільського господарства в Україні
© Усі права захищені
написати до нас