Хрестоматія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСІЯ У XVII СТОЛІТТІ


Зміст


Розділ 3. Росія в XVII столітті:

Договір 17 (27) серпня 1610 про визнання

королевича Владислава російським царем .... ... ... ... ... ... ... ... 1

Соборний Покладання 1649 р ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

Посилення самодержавства та органів центрального

управління по Соборному укладенню 1649 р. ... ... ... ... ... ... .9

З рішення Земського собору про возз'єднання Україні

з Росією, 1653 р., 1 жовтня ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

Жалувана грамота царя Олексія гетьману Богдану

Хмельницькому і всьому війську про збереження їх прав

і вольностей, 1654 р. березня 27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12

«Чарівні грамоти» С. Т. Разіна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

Пресняков А.Є. Смутні часи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

Платонов С. Ф. Нариси з історії Смути ... ... ... ... ... ... ... .19

Платонов С.Ф. Борис Годунов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

Ключевський В.О. Лжедмитрій I ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .35

Скринніков Р. Г. Лихоліття: Москва в XVI-XVII століттях.
Загибель царевича Дмитра ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

Морозова. Л. Є. Борис Федорович Годунов ... ... ... ... ... ... ... .. 46

Ключевський В. О. Початок династії Романових ... ... ... ... ... .. 79

Кобрин В. Б. Обрання царем Михайла Романова ... ... ... .. ... .81


договір 17 (27) серпня 1610 про визнання

королевича Владислава російським царем


Запрошення московськими боярами польського королевича

на російський престол


З благословення та за порадою святійшого Єрмогена, патріарха Московського і всієї Русії, і митрополитів, архієпископів і, і єпископів, і архімандритів, і ігуменів, і всього освяченого собору (1) і за вироком бояр і дворян і дяків думних, і стільникові, і торгових людей, і стрільців, і козаків, і гармашів, і всіх чинів служивих людей великого Московського держави ми бояри князь Федір Іванович Мстиславській, та князь Василь Васильович Голіцин, та Федір Іванович Шереметєв, та окольничий князь Данило Іванович Мезетской, та думні дяки Василь Телепнєв , та млоїло Луговський (2), з'їжджалися великого государя Жигимонта (3) короля Польського і великого князя Литовського з Станіславом Желтковскім з Жовкві, з воєводою, гетьманом корони польської і говорили про оббиранні государское на Володимирське і Московське і на всі великі держави Російського царства і засудили на те: що послати бити чолом до великого государя до Жигимонта короля Польського і великого князя Литовського, і до сина його до королевича до Владиславу Жигімонтовича (4), щоб великий государ Жігімонг король подарував, дав на Володимирське і Московське і на всі великі держави Російського царства сина свого Владислава королевича; про що святійший Гермоген патріарх Московський і всієї Русії, і весь освячений собор Бога молять, і Владислава королевича на Російську державу хочуть з радістю. А ми всі бояри і дворяни, і дяки думні, і наказові люди, і торгові люди, і стрільці, і козаки, і всіх чинів служиві люди Московського держави великому государю королевичу Владиславу Жигімонтовича і дітям його цілували святий животворящий хрест Господній на тому, що нам йому навіки служити, як колишнім природженим государям. А на якій мірі государеві королевичу Владиславу Жигімонтовича бити на Російській державі, і про те ми бояри дали гетьману листа за статтями, і на ті статті дав нам боярам гетьман запис і затвердив своєю рукою і печаткою, і на тій запису цілували хрест гетьман і всі полковники за великого государя Жигимонта короля, а ми бояри дали гетьману сее запис про тих же статтях: королевичу Владиславу Жігомонтовічу, колико прийде в панує град Москву, вінчати на державу царським вінцем по колишньому чину. Владиславу Жигімонтовича на Російській державі, церкви Божі по всіх містах і селах чтити і від від розорення оберегаті і святим Божим ікон і чудотворним мощам поклонятися і почитати, костьолів та інших вір молебних храмів в державі ніде не ставити, а що говорив гетьман, щоб у Москві хоча б один костьол бити міг для людей польських і литовських, які при государі королевич мешкати (5) будуть, про те государеві королевичу з патріархом і з усім духовним чином і з боярами і з усіма думним людьми Говорити; а християнські наші православні віри грецького закону нічим не руйнують і не бесчестіті та інших ніяких вер НЕ вводіті, щоб наша свята православна віра грецького закону мала свою цілість і красу, як і раніше. А що дано церквам Божим і в монастирі вотчин і угідь, не от'іматі. Боярам і дворянам і наказним всяким людям у всяких державних справ бити як і раніше, а польським і литовським людям на Москві ні в яких справ і по містах у воєводах і наказових людях не бити. Колишніх звичаїв і чинів не переменяті і московських княжих і боярських родів приїжджими іноземці не поніжаті. А платню грошове і вотчини, хто що мав, тому бити як і раніше. Суду бити по-старому звичаю і по судебнику Російської держави, а буде похотят в чому пополніті для зміцнення судів, і государеві на те поволіті з думою бояр і всієї землі. А хто винен буде, того з вини його казнити, що засудив наперед з боярами і з думним, людьми; а дружини, діти, брати, які того діла не робили, тих не казнити і вотчин у них не от'іматі; а не знайшовши вини і не засудив судом всіма боярами, нікого не казнити. Доходи государское з міст, з волостей, також з шинків і з тамог (6) велети государеві сбіраті як і раніше, не поговорю з боярами, ні в чому не прібавляті. А які міста від війни запустіли, і в ті городи і повіти послдаті государеві описати і дозіраті, багато ль чого вибуло, і доходи велети имети за описом і по дозору; а на запустошенние вотчини й маєтки дати пільги, поговорю з боярами. Купцям торговаті повольно як і раніше. А про злодія, що називається царевичем Дмитром Івановичем, гетьману промишляті з нами, бояри, як би того злодія ізиматі або убити, а як злодій вилучати або убитий буде, і гетьманові з усім королівським військом від Москви відійти. А тільки злодій Москві похочет яке злодійство чи насильство чинити, і гетьману проти того злодія стояти і битися з ним. І в усьому королевичу Владиславу Жигімонтовича делати на нашу прохань, і за договором послів з великим государем Жигимонтом королем, і до цього утверженной запису. А про хрещення, щоб государеві королевичу Владиславу Жигімонтовича пожаловати хрестити в нашу православну християнську віру і бити в нашій в православній християнській грецькій вірі, і про інших недоговірних статтях і о всяких справах як би між государьмі та їх державами про все договір і докончаніе учинилося. А для затвердження, до цього запису ми бояри друку свої доклали, а дяки руки свої приписали (7).

Цей договір укладено гетьманом Станіславом Жолкевським, що діяли від імені польського короля Сигізмунда III, і московським боярським урядом Федора Мстиславського «c товариші», які опинилися при владі після падіння царя Василя Шуйського. При його складанні використовувалися статті договору, укладеного в лютому того ж року з Сигізмундом III делегацією «тушинських» бояр, що служили Лжедмитрій II до його втечі в Калугу. Уряд Мстиславського при укладанні серпневого договору прагнуло забезпечити привілеї, чини, посади, володіння московської аристократії. Разом з тим московські бояри прагнули обмежити самодержавну владу запрошуваного монарха. Договір не був виконаний Сигізмундом III, який, спираючись на військову перевагу, прагнув до більш повного підпорядкування Російської держави. Цей договір - цікавий пам'ятник правової та політичної думки того часу, відображає погляди російської родовитої знаті.

 1. Освячений собор - собор вищого духовенства, вирішував найважливіші питання церковного життя, брав участь у розгляді багатьох проблем державної політики. У разі скликання земського собору освячений собор входив до його складу.

 2. Федір Іванович Мстиславській (пом. у 1622г.)-Один ід останніх представників аристократичного роду, що походив від литовського князя Гедиміна і володів Мстиславський князівством на сході Білорусі. Дід Ф. І. Мстиславського перейшов на службу до Москви за Василя III. Його батько, Іван Федорович, полководець Івана Грозного, учасник походу на Казань і Лівонської війни, за часів опричнини складався в земській Боярської думи і піддавався опалі. Сам Ф. І. Мстиславській, воєвода і боярин Бориса Годунова, завдав ряд поразок Лжедмитрій I, але після його воцаріння «повинився» перед ним і став першим його боярином. Після повалення самозванця як представник знатнейшего роду претендував на царський трон, але поступився його Василь Шуйський. Коли Василь Шуйський позбувся влади, Ф. І. Мстиславській очолив московське боярський уряд. Від його імені видавалися укази, інші розпорядження, він значиться першим і серед підписали договір про запрошення Владислава з російської сторони. Данило Іванович Мезецкий належав до нащадків чернігівського князя Михайла Всеволодовича. Його предки володіли Мезецкіе (нині - Мещовск в Калузькій обл.), Перейшли на службу до Москви наприкінці XV ст., Але високих постої не заслужили. Лише Д. І. Мезецкий став одним з фаворитів Бориса Годунова, отримав чин окольничого, потім служив Василь Шуйський, а за Михайла Федоровича наданий в бояри. Василь Григорович Телепнєв - наприкінці XVI ст. піддячий Посольського наказу, з 1607 р. - дяк того ж наказу, а з 1609г. -Думний дяк, неодноразово брав участь в переговорах з польськими послами. Млоїло Іудіч Луговський - на початку XVII ст. дяк Разрядного наказу, який відав службою дворян, бояр та інших вищих категорій служилих людей Московської держави.

 3. Жигимонт - так у Литві і на Русі вимовляли ім'я Сигізмунд. Саме ім'я - німецького походження.

 4. Владислав (1595 - 1658) - син Сигізмунда III, польський король Владислав IV з 1632 р. Після воцаріння Михайла Романова продовжував вважати себе претендентом на російський престол і в 1617-1618 рр.. здійснив похід у Росію, що закінчився Деулінським перемир'ям. Відмовився від претензій на російський трон тільки за Поляновським світу 1634 після закінчення війни з Росією за Смоленськ.

 5. Мешкати - тут: жити (від польського - mieskac).

 6. C тамог - мова йде про митні збори, які стягуються з торговельних операцій.

 7. Руки свої приписали - т. е. розписалися власноруч.


Договір 17 (27) серпня 1610г. про визнання королевича

Владислава російським царем

/ / Хрестоматія з історії СРСР: XVI-XVII ст. 1 Під ред. А. А. Зіміна.

М., 1962. С. 317-324.

Соборний Покладання 1649 р.

<...> Глава XI. Суд про крестьянех. А в ній 34 статті

1. Які государеві палацових сіл і чорних волостей селяни і бобирі, вибігши з государевих палацових сіл і іс чорних волостей, живуть за патріархом, або за митрополити, і за архієпископи, і єпископом, або за монастирі, або за бояр, або за околничим і за думним, і за кімнатними людьми, і за стольники і за стряпчими, і за дворяни московськими, і за дяки, і за мешканці, і за городовими дворяни і дітьми боярськими, і за іноземці та за всякими вотчинники і поміщики, а в Писцовой книгах, які книга писарі подали до Помісної і в иние накази після московського пожежі минулого 134 році, ті селяни-втікачі, або їхні батьки написані за государем, і тих государевих втікачів бобирів сисківая свозіті в государеві палацові села і в чорні волості, на старі їх лошат, по писарським книг з дружинами і з дітьми і з усіма їх селянськими животи без визначених років.

2. Так'же буде хто вотчинники і поміщики учнут государеві біта чолом про втікачів своїх крестьянех і про бурлаку, і скажуть, що їх селяни і бобирі, вибігши з-за них, живуть в государевих в палацових селех, і в чорних волостях, або на посадех в посадських людех, або в стрільців, або в козаках, або в Пушкаря, або в и (и) них в яких-небудь в служивих людех в Замосковних і в Україні городех, або за патріархом, або за митрополити, або за архієпископи і єпископи, або за монастирі, або за бояр, і за околничим, і за думним і за кімнатними людьми, і за столніка, і за стряпчими, і за дворяни московськими, і за дяки, і за жілци, і за городовими дворяни і детми боярськими, і за іноземці, і за всякими вотчинники і поміщики: і тих селян бобирів по суду і з розшуку отцаваті по писарським книг, котория книга писарі Помісної наказ віддали після московського пожежі минулого 134-го року, буде ті їх беглия селяни, або тих їх втікачів селян батьки, в тих Писцовой книгах за ними написані, або після тих Писцовой книг ті ж селяни, або їх діти за новими дачах написані за ким в отцепних або в відмовних книгах. А отдавати втікачів бобирів з перегонів на писарським книг всяких чинів людям без визначених років.

<....> 9. А які селяни і бобирі за ким написані в переписних книгах минулих, 154-го і 155-го років, і після тих переписних книг з-за тих людей, за ким вони в переписних книгах написані, збежалі або вперед учнут втікати: і тих втікачів селян бобирів, і їх братью, і дітей, і племінників, і внучат з дружинами і з дітьми і з усіма животи, і з хлібом стоячим і з молоченим віддавати з бігів тим людям, через кого вони вибежат, по переписним книг, без визначених років, а надалі отнюд нікому чюжіх селян не пріімать, і за собою не тримати.

<...> 22. А які крестіанскіе діти від своїх батьків, і від матерів учнут отпіратіся: і тих робити спроби. <....>

30. А за якими поміщики і вотчинника селяни і бобирі в Писцовой, або під окремих або під відмовних книгах, і в випіс написані на по-

місцевих їх і на вотчинних землях порізно, і тим поміщикам і вотчинником селян своїх з помісних своїх земель на вотчінния свої землі не сводіті, і тим своїх маєток не пустошити.

<...> 32. А буде чиї селяни і бобирі учнут у кого наймоватіся в роботу і тим селянам і бурлакою у всяких чинів людей наймоватіся на роботу по записах, і без записів похвилюються. А тим людям, у кого вони в роботу наймуть, житлових і позичкових записів і служивих кабан на них не имати та нічім їх собі не крепіті, і як від них ті наймити відпрацювати, і їм отпущаті їх від себе без усякого затримання. <.. .>

Глава XIX. Про посадських людех. А в ній 40 статей

I. Котория слободи на Москві Патріарший і митрополичі, і Владична, і монастирська, і бояр і околничим і думних і ближніх, і всяких чинів людей, а в тих слободах живуть торгові і ремісничі люди і всякими торговими промисли промишляють і лавками володіють, а государевих податків не платять, і служб не служать, і ті всі слободи з усіма людми, які в тих слободах живуть, всіх взята за государя в тягло і в служби бездітна і безповоротно, опріч кабалних людей. А кабалних людей, по роспросу буде позначиться, що вони їх вічні, отдавати тим людям, чиї вони, і веліти їх звести на свої подвір'я. А які і кабальні люди, а їхні батьки і батьки їх були посадських люди, або з государевих волостей: і тих імати в посади жити. А надалі, опріч государевих слобід, нічиїм слободах на Москві і в городех не бути. А у патріарха слободи взята зовсім опріч тих дворових людей, які ізстарі за колишніми патріархи мешкали в їх патріарших чінех діти боярські, півчі, дяки, піддячі, опалювачі, сторожі, кухарі і хлібники, конюхи і інші чинів дворових його людей, яким дається річну платню і хліб. <...>

5. А котория слободи Патріарший і властелінскія, і монастирських, і бо-Ярський, і думних і всяких чинів людей біля Москви, і ті слободи з усякими промисловими людми, опріч кабалних людей, тому ж по розшуку, взята за государя. А орних селян буде які з'являться за роспросу їх поместей і вотчин старовинні селяни, а привезені на ті землі, і з тих слобід велети тим людям, у кого ті слободи будуть взяті, звести в свої вотчини і на приватні маєтки. А буде в тих орних селян на Москві і в городех є крамниці і підвали і соляні варниці, і їм ті крамниці й підвали і варниці продати государевим тяглих людем, а надалі крамниць і льохів і варниц опріч государевих тяглих людей нікому не держати.

6. А вигону побуту близько Москви на всі боки від Земляного міста ото рові по дві версти, а отмеріті ті вигони новою сажнем, яка сажень, по государеву указу, здолати в три аршини, а в версті учинити по тисечі сажнів.

7. А які патріарший, і властелінскіе і монастирські, і боярських і околничим і думних і всяких чинів людей слободи влаштовані в городех на государевих посадських землях, або на білих местех, на куплених і не на куп-ляних, або на животини випусках без государева указу: і ті слободи з усіма людми і з землями, по роспросу, взята в посад без років і безповоротно, за те, не будуй на государеве землі слобід, і не купуй посадской землі. <...>

II. А які в городех стредци, і козаки, і драгуни всякими торговими промисли промишляють, і в крамницях сидять, і тим стрільцем і козаком, і драгуном, з торгових своїх промислів платіта таможенния мита, а з крамниць оброк, а з посадських людми тягла їм не платити, і тяглих служб НЕ служити.

148

<...> 13. А які московські і городові посадські тяглі люди самі, або їхні батьки в минулих годех мешкали на Москві, і в городех на посадех і в слободах в тяглі, і тягло платили, а інші жили на посадех само і в слободах у тяглих людей у ​​сіделцах і в наймитах, а нині оне живуть в заклатчіках за патріархом само, і за митрополити, архієпископи і за, і за єпископи, і за монастирі, і за бояр, і за околничим, і за думним, і за ближніми і за будь-яких чинів людми на Москві і в городех, на їх дворах, і у вотчині, і в маєтках і на церковних землях, і тих всіх сисківаті і свозіті на старі їх посадські місця, ще хто живав напередь цього, бездітні ж і безповоротно. І в'передь тим усім людем, які взяті будуть за государя, ні за ково в за-клатчікі НЕ запісиватася, і нічиїми селян і Людмила не називатись. А буде вони в'передь учнут за ково закладиватіся і називатись чиїми селян або людьми, і їм за те лагодить жорстоке кара, біта їх батогом по торгом і ссилата їх до Сибіру на життя на Олену. Та й тим людям, які їх учнут вперед за себе пріімата в заставники, по тому ж побуту від государя у великій опалі, і землі ВДЕ за ними ті заставники вперед учнут жита, имати на государя. <...>

21. А які посадські люди давали дочок своїх дівок за водних за будь-яких людей, і тих водних людей по дружинам їх у черния слободи не матимете нагороди.

22. А які водні люди одружилися на посадских на тяглих вдів, і одружилися з тягла зійшли, а колишні чоловіки тих їхніх дружин написані в Писцовой книгах на посадех в тяглі, і тих людей, які женіліся тяглих людей на дружин, имати на посад для того, що вони одружилися на тяглих женка, і йшли до них в домівки.

23. А які посадські люди зятів своїх пріімалі в доми, і за них давали дочок своїх для того, щоб тим їх зятем жита в їх домех, на їхню живіт і їх корміті, і тим усім жита в тяглі в сотнях і в слободах; а буде за кого вийдуть, і їх взята в посад. <...>

37. А буде чиї небудь старовинні, або кабальні люди, або селяни і бобирі, які за ким написані в Писцовой книгах, бегаючі у кого одружуються на Москві і в городех у посадських людей, з дочками на дівках, або на вдів, і таких втікачів людей по фортецям, а селян по писарським книг з посадів отдавати з дружинами їх і із дітьми тим людям, з за кого вони збежат, а в посад їх в тягло по дружинам їх не имати.

<...> 39. А які тяглі люди продають беломесцом тяглия свої двори, а пишуть замість купчих заставні, й ті свої двори прострочують, а ті люди, кому вони ті свої двори заложи прострочать обелівают, і чорним людем в чорних сотнях і слободах тяглих дворів і дворових місць нетяглим людем не за-кладивата, і не продавати. А хто продасть, або закладе білим людем тягло двір, і ті двори имати і отдавати безгрошової в сотні, а по заставних у кого ті двори були закладені в денге відмовлятися. А хто чорні люди ті свої двори продадуть, або закладуть, і тих чорних людей за крадіжку біта батогом.

40. А у кого всяких чинів у руських людей двори на Москві в Китаї і в Білому і в Земляному місті в Загородська слободах, і тих дворів і дворових місць у руських людей німцям і німкеням вдовам не покупати, і в заставу не матимете нагороди. А які німці та їхні дружини і діти у руських людей двори або місця дворові учнут покупати, або по заставних учнут біта чолом на руських людей, і купчі та заставні учнут приносить до записці в Земської наказ, і тих купчих і застав не запісиваті. А хто руські люди учнут німцям, або німкеням двори і дворовия місця продавати, і їм за те від государя побуту в опалі. А на яких німецьких дворах поставлені німецькі керки, і ті керки сломаті, і попереду в Китаї і в Білому і в Земляному місті на німецьких дворах Керка НЕ ​​бити. А бити їм за містом за Земляному, від церков божих в далнейшее местех.


Карамзін Н.М. Історія ... Кн. 2, т. 8. Стб. 49 - 66.


М. М. Кром


ПОЛІТИЧНИЙ КРИЗА 30-40-х РОКІВ XVI СТОЛІТТЯ

(Постановка проблеми)


В історичній літературі "боярське правління" 1530-1540-х рр.. зазвичай розглядається як період нестримного свавілля тимчасових правителів, часто змінювали один одного при владі, лютою міжусобної боротьби боярських кланів, втрати орієнтирів у внутрішній політиці і ослаблення зовнішньополітичних позицій країни. Витоки цієї історіографічної традиції виявляються в літописанні та публіцистиці епохи Івана Грозного.

За рідкісними винятками (про які мова попереду), ми не володіємо безпосередніми відгуками очевидців на події в Росії 30-40-х рр.. XVI ст. Більш того, літописи, складені в епоху дитинства Івана IV, не містять будь-яких оцінок або суджень узагальнюючого характеру, з яких було б видно ставлення сучасників до тодішніх правителів країни. Це характерно не тільки для літописів, які доводять виклад лише до кінця 1530-х рр.. (Вологодско-Пермської третьої редакції, Новгородської IV за списком Дубровського), але і для найбільшого літописної пам'ятки, створеного в першій половині 1540-х рр.., - Воскресенської літописі. Її політична тенденція аж ніяк не ясна; про симпатії і антипатії укладача літопису дослідники висловлюють різні думки. Важко знайти яку-небудь спрямованість і в Постниківській літописця, в якому виклад подій обривається 1547 роком: недарма перший публікатор цього пам'ятника М.М. Тихомиров зауважив, що автор цих "своєрідних мемуарів середини XVI ст." "Не висловлює своїх симпатій відкрито", а "як би реєструє події ...".

Як це нерідко трапляється, оцінка епосі "боярського правління" була дана постфактум, вже в іншій політичній обстановці. У творах кінця 1540-х - початку 1550-х рр.. (Повісті про московському пожежі, творах І. С. Пересветова, статті Продовження Хронографа редакції 1512 про "соборі примирення" 1549 р., царських "промовах" на Стоглавого соборі) давалася коротка, але підкреслено негативна характеристика періоду государева змалку. Боярам інкримінувалися хабарництво, владолюбство, насильство, міжусобні чвари і т.п. Нижче ми спробуємо знайти пояснення виразилося саме на рубежі 1540-1550-х рр.. загальному осуду недавнього "боярського правління".

Та ж тенденція була послідовно проведена в створеному між 1553 і 1555 рр.. Летописце початку царства - по суті перший докладному викладі (з офіційних позицій) політичної історії 1533-1552 рр..: Упорядник при кожному зручному випадку підкреслював "самовілля" бояр, що діяли в 1530-1540-х рр.. "Без великого князя відома". У новій редакції Літописця, створеної в другій половині 1550-х рр.. і відбилася в списках Патріаршому і (починаючи з 1542 р.) Оболенського Никонівському літописі, до тексту були внесені коментарі риторичного характеру, покликані ще сильніше викрити свавілля бояр-правителів, розкрити ниці мотиви їхньої поведінки. Так, в розповідь про конфлікт князів Шуйских з кн. І.Ф. Бєльським з приводу роздачі думських чинів восени 1538 була вставлена ​​фраза: "І багато проміж їх (бояр) бяше ворожнечі про користех і про племянех їх, всяк своїм печеться, а не государьской, ні земьским".

Певна тенденція містилася не лише в коментарях, подібних до наведеного, але і в самому відборі фактів, гідних згадки: характерно, що в офіційному московському літописанні не згадані такі важливі заходи, як губна реформа чи помісне верстання кордону 1530-1540-х рр.. По суті вся внутрішньополітичне життя країни від смерті Олени Глинської до царського вінчання зведена там до придворних інтриг, боярським чвар та безсудним розправ. У такому контексті цілком виправданим виглядав узагальнюючий висновок редактора-упорядника другої половини 1550-х рр..: "Всяк своїм печеться, а не государьской, ні земьсским".

Ще більш різка оцінка діяльності боярських правителів була дана Іваном Грозним у посланні Курбскому: викладаючи довгий перелік "бід і скорботи", які йому і його підданим довелося зазнати від "запанувала" бояр, цар так підвів підсумки їх правління: "правити ж мняще і строїти , і, замість цього, неправди і негаразди многая устроіша, мзду безмірне від усіх збірающе, і вся по мзде творяще і глаголюще ". Період ж після смерті матері представлявся Грозному суцільний низкою насильств: "шість років і стать не престаша ся зла! "

Та ж характеристика цікавить нас епохи, майже в тих же виразах, що і в царському посланні, містилася в іншому пам'ятнику першої половини 1560-х рр.. - Степенній книзі. Тут в особливому розділі, названої "Про представленні великої княгині Олени і про крамолах Болярським і про мітрополітех", викривали "міжусобні крамоли" і "неситним мьздоімьство" бояр, "знайшовши час собі" при "Млада" государя.

Докладний розбір літописних текстів 1560-х - першої половини 1570-х рр.., Які висвітлювали події епохи "боярського правління", не входить у наше завдання. Важливо тільки підкреслити, що, як встановлено дослідниками, основним джерелом розповіді про першу половину царювання Грозного у всіх пам'ятниках предопрічного і опричного часу-Львівського літопису, Степенній книзі. Особовому зведенні (Синодальної літописі і царственої книзі), - послужив Літописець початку царства в редакціях, відображених у списках Никонівському літописі. При цьому фактичний матеріал міг піддаватися скороченню (як в Степенній книзі), доповнюватися звістками інших літописів або навіть (як у знаменитих пріпіскахік Особовому зводом) раніше не відомими подробицями, але концептуальна основа залишалася незмінною: це була все та ж, створена у другій половині 1550 -х рр.. трактування подій дитинства Івана IV, підкреслює при кожному зручному випадку егоїзм і свавілля бояр-правителів.

До кінця царювання Івана Грозного приємність йому версія історії «боярського правління» була «розтиражована» в багатьох текстів. Звинувачення, кинуті Іваном IV і його помічниками за літописним справі діячам 1530-1540-х рр.., Поклали початок історіографічної традиції, вплив якої не подолано й досі.

Коли почалася наукова розробка історії Росії XVI ст., В основі її виявилися офіційні літописні пам'ятки грозненського часу: Никонівський та Львівська літопису, Царствена і Степенева книги, опубліковані вперше в епоху Катерини II. До того ж "сімейства" належав і Архивского літописець (звід 1560.), Іспользоваішй Н.М. Карамзіним в його "Історії". Якщо врахувати, що шахматовского "революція" в летопісеведеніі відбулася лише на рубежі XIX-XX ст., а систематичне освоєння актового спадщини епохи Івана Грозного почалося лише з середини нинішнього століття, то стає зрозуміло, що історикам XVIII-XIX ст. важко було звільнитися від впливу схеми, нав'язуваної офіційним літописанням 50-60-х рр.. XVI ст.

Не дивно, що оцінки, дані "боярському правлінню" історіографами кінця XVIII - початку XIX ст., По суті мало чим відрізнялися від наведених літописних характеристик: лиха, нібито пережиті країною в 30-40-х рр.. XVI ст., Пояснювалися моральними якостями тодішніх правителів. Загальним залишався і монархічний погляд на історію, віра в рятівну єдиновладдя. "Тоді як всередині Росії, користуючись дитинством великого князя, фізичні й духовні російські сановники намагалися кожен честолюбство своє задовольнятися, - писав М. М. Щербатов, - розливається всюди слабкість такого правління і те, що відбувається від того безлад підбадьорювало ворогів російських ..." Описавши палацові перевороти кінця 1530-х рр.., Н. М. Карамзін ставив риторичне питання: "Серед таких хвилювань і турбот, вироблених особистим владолюбством бояр, уряд міг мати належну твердість, єдність, невсипно для внутрішнього благоустрою зовнішньої безпеки?" Повторюючи услід за Грозним інвективи проти Шуйских, історик протиставляв їх пануванню "благословенне царювання князя Вольського".

Там, де попередні історики бачили лише боротьбу честолюбство, С.М. Соловйов, у руслі своєї загальної концепції, угледів зіткнення двох протилежних начал - родового та державного. Після смерті Олени Глинської, писав він, "в чолі управління стають люди, не співчували прагненням государів московських", люди, абсолютно віддані питомої старовини. "У прагненні до особистих цілях вони розрізнені свої інтереси інтересом державним, не зуміли навіть піднятися до свідомості станового інтересу своєкорисливим поведінкою ШуйсьКі, Бєльські, Глинські позбавили себе підтримки" землі "і в підсумку" остаточно зміцнили силу того початку, якому думали протидіяти в ім'я старих прав своїх ".

У своєму лекційному курсі В.О. Ключевський повторив багато хто з цих висновків С.М. Соловйова, але по-іншому розставив акценти: боярські усобиці в роки дитинства Івана IV велися "з особистих або фамільних рахунків, а не за будь-який державний порядок". У результаті авторитет бояр в очах суспільства впав: "Всі побачили, яка анархічна сила це боярство, якщо воно не стримується сильною рукою ..." Однак якихось принципових змін в той період, за Ключевського, не відбулося: основне протиріччя московської політичної системи - між самодержавним государем і його аристократичним оточенням - не одержало тоді дозволу.

Ще рішучіше відсутність будь-яких "принципових підстав боярської взаємної ворожнечі" підкреслив С.Ф. Платонов. "Всі зіткнення бояр, - писав історик, - представляються результатом особистої чи сімейної ворожнечі, а не боротьби партій або політичних організованих гуртків". На підтвердження своїх слів він навів думку "сучасника" (а насправді - літописця другої половини 50-х рр..) - Вже знайому нам фразу про "багатьох ворожнеча" через корисливість і про те, що "всяк своїм печеться, а НЕ государьской, ні земьсским ".

Так в історіографії виникли два різних підходи до оцінки "боярського правління": більшість істориків розглядали його як період панування тимчасових правителів, які боролися один з одним за владу і безсоромно грабували населення; інший погляд на епоху був запропонований С.М. Соловйовим, який побачив за подіями 30-40-х рр.. XVI ст. глибинні історичні процеси.

Продовжувачем "лінії С. М. Соловйова" в трактуванні епохи малолітства Грозного виступив І.І. Смирнов. У статті 1935 р., а потім у книзі 1958 історик, заперечуючи проти наведеної точки зору С.Ф. Платонова, підкреслював принципове політичне значення боротьби, що розгорілася в 30-40-х рр.. XVI ст. при московському дворі. Сенс "боярського правління", на його думку, полягав у "спробі феодальної реакції - княжат і бояр - затримати процес будівництва Російського централізованого держави шляхом руйнування апарату влади та управління ... і відродження традицій і звичаїв часів феодальної роздробленості" '.

Останній теза викликала заперечення В.І. Буганова і В.Б. Кобрина, що опублікували рецензії на книгу І.І. Смирнова, і А.А. Зіміна - в його монографії про реформи середини XVI ст. На думку цих дослідників, в роки "боярського правління" мова вже не могла йти про повернення до часу феодальної роздробленості; змагалися угруповання прагнули не до руйнування центрального апарату держави, а до оволодіння ним у своєкорисливих інтересах. Крім того, якщо І.І. Смирнов вважав реакційними всі боярські угруповання 1530-1540-х рр.., То його опоненти беззастережно зараховували до табору реакції тільки князів Шуйских, знаходячи в політиці їх суперників Бєльських деякі, хоч і непослідовні, централізаторські тенденції.

Втім, ступінь цих розбіжностей не слід перебільшувати. Всі учасники дискусії поділяли тезу про прогресивність самодержавної централізації, якою протистояла феодальна аристократія. Як і І.І. Смирнов, А.А. Зимін писав про "тимчасове торжестві князівсько-боярської реакції в малолітство Івана Грозного": саме така оцінка "боярського правління" містилася в абсолютній більшості робіт з історії Росії XVI ст., Що вийшли в 1940-х-1960-х рр..

Сила історіографічної традиції опинилася настільки велика, що оригінальні дослідження, виконані на основі нелетопісних джерел - губних і іммунітетних грамот, Писцовой книг, дворянських чолобитних - і висвітить нові сторони внутрішньополітичної історії 1530-1540-х рр.., - Губну реформу (Н.Є. Носов), іммунітетние політику (С. М. Каштанов), помісне верстання (Г. В. Абрамович) внесли лише деякі корективи в ситуацію, що схему, але не привели до перегляду стала вже звичної концепції "боярської реакції" в роки дитинства Грозного.

Перегляд цієї концепції став можливий після того, як в роботах А.А. Зіміна, Н.Є. Носова, В. Б. Кобрина, що вийшли у 1960-1980-х рр.., Був підданий ревізії тезу про боротьбу прогресивного дворянства проти реакційного боярства, нібито опирається централізації. І ось у книзі "Влада і власність в середньовічній Росії" В.Б. Кобрин констатував безплідність всіх спроб знайти відмінності в політичних програмах змагалися один з одним боярських угруповань, як і спроб визначити, яка з них "прогресивніше", а яка - "реакційні". На його думку, в роки "боярського правління" йшла просто "безпринципна боротьба за владу". Але такий висновок означає по суті повернення до точки зору С.Ф. Платонова: історіографічний коло замкнулося!

З тих же позицій, що і В.Б. Кобрин, підійшов до оцінки політичної боротьби в 30-х рр.. XVI ст. А.Л. Юрганов: на його думку, ця боротьба носила характер особистого і кланового протиборства.

Подібні погляди на природу придворних конфліктів досліджуваної епохи раніше вже висловлювалися зарубіжними дослідниками. На початку 1970-х рр.. західнонімецькі історики X. Рюс і П. Нічо піддали серйозній критиці панував тоді в радянській історіографії тезу про "феодальної реакції", що настала після смерті Василя III, і про боротьбу прихильників і противників централізації як основному конфлікті того часу. Натомість було запропоновано традиційне пояснення, чітко сформульоване ще С.Ф. Платоновим: головними мотивами міжусобної боротьби 30-40-х рр.. XVI ст. оголошувалися прагнення до влади, жадібність і честолюбство.

Оригінальне трактування подій "боярського правління" запропонувала нещодавно американська дослідниця Н. Коллман - автор монографії про формування московської політичної системи в XIV - першій половині XVI ст. Слідом за Е. Кінаном вона підкреслює визначальну роль спорідненості та шлюбу в московській політиці: конфлікти всередині еліти виникали не через ідеологічні, релігійних і т.п. розбіжностей, а з-за першості при дворі; політичні угруповання формувалися на основі шлюбно-сімейних зв'язків, відносин залежності і покровительства. Близькість до двору, а отже, і роль у прийнятті політичних рішень, залежала від ступеня спорідненості з великим князем: звідси значення государевих весіль, які на покоління вперед закріплювали склалася розстановку сил, визначаючи придворну ієрархію. Під час малоліття Грозного бояри протягом 15 років не могли прийти до згоди, поки Іван IV не досяг шлюбного віку та одруженням з Анастасії Захар'їній не відновив втрачене було рівновага 25. В іншій роботі М. Коллман відзначає, що літописи, розповідають про час малоліття Івана IV і приписують йому, дитині, прийняття всіх рішень, зображують не реальну, а ідеальну картину політичного життя - якою їй, згідно з ідеологією, слід було бути. Насправді, "за фасадом самодержавства" бояри відігравали важливу політичну роль. Причому епоха неповноліття государя, підкреслює американський історик, не була якимось винятком, відхиленням від політичної системи: великий князь не був "самодержцем" в буквальному сенсі слова, але поділяв прийняття рішень з боярськими угрупуваннями, діяв у згоді з елітою.

Розпочата Н. Коллман спроба зазирнути за ідеологічний "фасад", відрізнити ритуал від дійсності в житті Московії XVI ст., Безсумнівно, заслуговує на підтримку. Запропонована нею модель динамічної рівноваги, "балансу інтересів" для пояснення механізму придворної боротьби епохи "боярського правління" - крок вперед у вивченні теми в порівнянні з традиційним обговоренням невисоких моральних якостей змагалися між собою бояр. Разом з тим ряд положень концепції, висунутої американською дослідницею, викликає принципові заперечення. Головне з них в тому, що московське самодержавство виявлялося не тільки в ідеології, і государеві в цій політичній системі належала куди більш значна роль, ніж ритуально-представницькі або арбітражні функції. Теза про те, що бояри ніби-то на рівних з великим князем брали участь у процесі прийняття рішень, представляється абсолютно необгрунтованим. У роки дитинства Івана IV бояри справді зосередили у своїх руках вищу владу (хоча неправомірно, як це робить Коллманн, виключати зі сфери реальної політики впливових дяків, дворецьких, скарбників, а також митрополитів), але чи означає це, що політичні відносини на той час були "нормальними", звичайними, і можуть бути екстрапольовані на весь період XV-XVI ст.? Швидше навпаки: обстановка 30-40-х рр.. XVI ст. може бути охарактеризована як екстремальна, кризова. Обгрунтуванню цієї тези і присвячена дана робота.

У новітній вітчизняній історіографії помітна тенденція до деякої "реабілітації" "боярського правління". Так, Р.Г. Скринніков відзначає, що, хоча боротьба придворних угруповань за владу мала запеклий характер, вона "не супроводжувалася ні феодальною анархією, ні масовими репресіями. Жертвами їх стали небагато особи". Проте натомість відкинутої концепції С.М. Соловйова - І.І. Смирнова в сучасній науці не запропоновано будь-якого нового комплексного пояснення сенсу подій 30-40-х рр.. XVI ст. У судженнях, висловлюваних з даного приводу в новітній літературі, еклектично з'єднуються старі і нові історіографічні уявлення: з одного боку, як позитивні явища оцінюються ліквідація доль в 1530-і рр.., Проведення грошової і губної реформ, помісне верстання, з іншого - в провину боярським правителям ставиться розкрадання земель і державних доходів і інші зловживання владою (В. Д. Назаров), нестримний свавілля тимчасових правителів, розхитування "елементарного порядку в країні" (В. М. Панеях). Саме "боярське правління", як і раніше, представляється у вигляді низки змінювали один одного при владі «з калейдоскопічною швидкістю» угруповань.

На мій погляд, концептуальною основою XVI ст. може служити поняття "політична криза» (сам цей термін стосовно до розглянутого часу вже почав входити у вжиток у сучасній науковій літературі). Представляється, що першопричиною виник у грудні 1533 стала не "підступність" бояр, як це зображувалося в офіційному літописанні часів Івана Грозного і в подальшій історіографії, а сам факт малолітства великого князя, успадковував померлому Василю Василю III. Таким чином, на перший план висувається питання: як могла функціонувати монархія при недієздатному государя? Здається, історія "боярського правління" може сприяти уточненню наших уявлень про ролі великого князя або царя в московській політичній системі.

Отже, спробуємо з'ясувати, які були прояви кризи у сфері внутрішньої і зовнішньої політики країни, визначити його хронологічні рамки і наслідки.

З точки зору офіційної ідеології заняття 4 грудня 1533 престолу малолітнім Іваном IV не внесло ніяких змін протягом державного життя. Від імені нового великого князя, якому нещодавно минуло три роки, видавалися і підтверджувалися жалувані грамоти, велися дипломатичні переговори, відправлялися воєводи на службу ... Лише іноді джерела немов "проговорюються", називаючи імена тих, кому насправді належало те чи інше рішення.

Офіційний погляд на співвідношення віку великого князя і його високого сану висловив могутній тимчасовий боярин І.Ф. Овчина Оболенський в 1536 р. Відповідаючи литовському гетьману Юрію Радзівіллу, який підкреслив у своєму листі факт дитинства Івана IV, він заявив: "... государ наш нині у молодих летех, а милістю Божою держави своїми у скоєних летех". Але якщо государ, на відміну від звичайної людини, вважався "повнолітнім" незалежно від його реального віку, то чи можлива була над ним офіційна опіка? І якщо всі піддані, включаючи самих знатних, називали себе "холопами" великого князя, то хто з них законно міг претендувати на роль регента?

Наслідком цієї колізії між ідеологією та життям (адже не міг же справді трирічний хлопчик керувати державою!) Стала тривала політична нестабільність. Опікуни, призначені при сина Івана вмираючим Василем III, протрималися у владі менше півроку: вибух політичної боротьби влітку 1534 перекреслив останні розпорядження покійного государя; єдиною регентшею стала мати юного великого князя - Олена Глинська. Їй справді належала велика влада в державі; Олена домоглася визнання за собою статусу співправителькою свого сина і титулу "государині". Однак і це регентство носило, так би мовити, напівофіційний, не цілком легітимний характер: як давно вже відмічено дослідниками, всі публічно-правові акти видавалися від імені одного Івана IV, і зовнішня політика (переговори, дипломатичне листування тощо) велася номінально без участі великої княгині Олени.

Правління Олени Глинської нерідко протиставляється настала після її смерті боярської "анархії". Відмінності між двома періодами - до і після 1538 - дійсно існують, але це лише відмінності між різними фазами політичної кризи. Яких зусиль коштувало правительці і її радникам підтримку відносної стабільності, видно з довгого списку знатних осіб, які зазнали репресій за цей короткий період. Мартиролог відкривають імена дядьком Івана IV по батькові, удільних князів Юрія Дмитровського та Андрія Старицького, загиблих в ув'язненні, відповідно, в 1536 і 1537 рр.. Та ж доля спіткала дядька самої великої княгині Олени, кн. М.Л. Глинського, а також кн. І.М. Воротинського. Весь період правління Олени провели в ув'язненні князі А.М. Шуйський і І.Ф. Бєльський, а також бояри удільних князів - Дмитровська і старицького; лише смерть правительки в квітні 1538 відкрила перед ними двері в'язниці (а синові та вдові Андрія Старицького довелося чекати звільнення ще два з половиною роки - до грудня 1540 р.). Репресивний характер правління Олени Глинської - явний показник внутрішньої слабкості, неміцності режиму. Можна пригадати ще страту декількох десятків новгородських дітей боярських, перейшли було в 1537 р. на бік бунтівного Андрія Старицького, або таку виразну деталь: в 1530-х рр.. населення Новгорода принаймні тричі наводилося до присяги на вірність государю: перший раз - у грудні 1533 р., разом з усією країною, при вступі Івана IV на престол; потім повторно в серпні 1534г. (Разом з псковичі) - у зв'язку з втечею до Литви кн. С.Ф. Бельського і І.В. Ляцких і проведеними в Москві арештами, і, нарешті, - під час старицького заколоту 1537

Якщо Олена Глинська, безперечно, мала більше прав, ніж будь-хто, на роль опікуна свого сина, то ні в кого з бояр, які боролися після її смерті за місце регента при малолітньому государя, не було серйозних аргументів для підкріплення своїх домагань (крім сили , зрозуміло). Тому протягом цілого десятиліття не припинялася запекла боротьба, що супроводжувалася палацовими переворотами, інтригами, розправами, затулившись від погляду літописців і наступних істориків всі інші події того періоду.

Слід врахувати і соціально-психологічний аспект проблеми. Спробуємо поглянути на політичну ситуацію 30-40-х рр.. XVI ст. очима сучасників.

Тепер-то ми добре знаємо, що маленький хлопчик став згодом грізним царем і помер 18 березня 1584 Але люди, що жили в 30-і рр.. XVI століття, не могли бути впевнені, що царствений отрок доживе до свого зрілого віку: раз у раз виникали чутки про смерть або фізичне усунення государя. Найперша збереглося звістка такого роду відноситься до літа 1534: 4 липня Мстиславській державця Ю. Зеновійович доносив королю Сигізмунду I про те, що до нього прибули з-за кордону смоленські поміщики Коверзіни з дружинами і дітьми; прибули повідали, що "заспівно ( напевно, ймовірно) молодий князь великий вмер по Святій Трійці перед Петровим запустив (Тройця в 1534г. припадав на 24 травня) і брат його менший князь Василів (!) також вмер після його, ніжлі їх (...) ещо таять ". Цікаво, що лазутчики, які повернулися з московських меж, підтвердили цю інформацію: "шпекгі мої, - писав далі Зеновійович, - прийшли з закордонні, і вони мені тії ж промови повідали, іж запевне його (Івана IV) та з братом не стало .. . ". S Таким чином, можна вважати, що принаймні в західних районах Російської держави в червні 1534г. ходила наполеглива чутка про смерть великого князя і його молодшого брата Юрія (у процитованому документі він помилково названий Василем).

У червні 1538 в Польщі було записано звістка про осліплення московського государя і смерті його матері, великої княгині - цей запис читається в одному з рукописних томів документальної колекції "Акту Томіціана" 39. Нарешті, влітку 1542 знову пройшов слух про смерть Івана IV: у серпні, під час набігу на рязанську "Україна", кримські мурзи захопили в полон, в числі інших, "людини доброго (...) з Москви", який впевнено ("запевне") "поведу, іж князя великого московського в животі не стало ...", - цю новину мурзи поспішили повідомити своєму" приятеля "кн. С.Ф. Вольському, який перебував тоді в Литві.

Потрібно підкреслити, що, хоча всі наведені известия записані були за межами Московії - у Литві, в Криму (іншими ми не маємо через недостатність документів, що збереглися московського походження того часу), тим не менш джерела містилася в них інформації знаходилися усередині Російської держави. Тому наведені свідчення представляють для дослідника безперечну цінність, знайомлячи нас, хоча б по крихтах, з політичними розмовами в Росії 30-40-х рр.. XVI ст. Дуже симптоматично, що підданих Івана IV в ті роки не покидало сумнів: а чи живий їх государ? Чутки відображають, можливо, і деяка недовіра до влади: великий князь помер, але смерть його "ще таять".

Поголос не пощадила і імені великої княгині Олени: під час зимової кампанії 1534/35 р. з Литвою в російських полках щосили обговорювалися негожі відносини правительки з боярином Іваном Овчиною Оболенським; від полонених "московитів" таємниці особистого життя великої княгині стали відомі в литовській столиці, а вже незабаром компрометуюча Олену Глинську інформація досягла двору імператора Карла V і врешті-решт потрапила на сторінки "Записок про Московію" Сигізмунда Герберштейна.

Незабаром після смерті великої княгині Олени, в 1538/39 р. втік до Лівонії перебував на московській службі італійський архітектор Петро Фрязіно. На допиті в Юр'єва (Дерпті) він так виклав причини своєї втечі: "... нинеча як великого князя Василя не стало і великої княгі [ні], а государ нинішній малий залишився, а бояри живуть по своїй волі, а від них велике насильство , а управи в землі нікому немає, а проміж бояр велика ворожнеча; того ділячи есми мислив от'ехаті геть, що в землі в Руській велика заколот і безгосударьство ... "

Ця виразна характеристика стану в Росії кінця 1530-х рр.., Що міститься у складеній в Посольському наказі запису (або "пам'яті": заголовка документ не має, немає і закінчення) про втечу Петра Фрязина, часто наводиться дослідниками на підтвердження традиційної оцінки "боярського правління "як епохи нестримного свавілля і беззаконня. Між тим, перш ніж отримувати з цього документа будь-яку інформацію, його слід було б піддати джерельній критиці.

Почнемо з того, що італієць, прагнучи якомога переконливіше мотивувати свою втечу і уникнути видачі московській владі, не шкодував похмурих фарб для зображення ситуації в країні, яку він тільки що покинув. Потрібно врахувати і час, коли все це говорилося: 7047-й вересневий рік, яким датована запис про втечу, ознаменувався новим спалахом боротьби при московському дворі. Жертвами її стали в жовтні 1538 кн. І.Ф. Бєльський і дяк Федір Мишурин (перший з них був посаджений у в'язницю, а другий страчений), а в лютому 1539 - митрополит Данило, зведеного боярами з престолу. Так що слова Фрязина про "великої ворожнечі" серед бояр і про яке чинять ними насильство можна вважати емоційною відгуком на ці драматичні події. Але ось заява втікача про те, що "управи в землі нікому немає", - явне перебільшення. Судячи по наявних в нашому розпорядженні документів, принаймні монастирські корпорації (а головним чином саме в їх фондах збереглися відповідні праві грамоти і судні списки) мали непогані шанси домогтися задоволення своїх позовів, навіть якщо в числі відповідачів виявлялися члени могутніх боярських сімей. У цьому плані дуже показовий випадок, що відноситься саме до 1538-1539 рр.., Коли Петро Фрязіно втік до Лівонії.

Викладаючи факти біографії відомого діяча "боярського правління" кн. А.М. Шуйського, А.А. Зимін відзначив, що в 1538 р. на нього і на Головіних били чолом великому князеві старці Ізосімінской пустелі. Здавалося б, перед нами - яскравий доказ самоуправства всесильних тимчасових правителів. Але звернення до даного документу, на який посилається дослідник, - указной грамоті великого князя Г.Ф. Заболоцький та Р.В. Унковському від 27 серпня 1538 р., внесеної до копійний книгу Троїцького монастиря по Твері, - не підтверджує це припущення.

З цієї грамоти дізнаємося, що, виявляється, ігумен Ієн "з братією" били чолом не тільки на кн. А.М. Шуйського і М.П. і І.П. Головіних, але і на Т.К. Хлуденева, і на зовсім пересічних дітей боярських К.Т. Конюхова, В.К. і Н.К. Коромоліних, вдову Курбата Ситнікова Аріни з сином Постніков і навіть на Егорьевского попа Михайла. Всіх названих осіб об'єднувало тільки те, що вони були сусідами Ізосімінской пустелі і "вступали сильно" в монастирські землі та угіддя. Грамота наказувала Г.Ф. Заболоцький та Р.В. Унковському (як можна зрозуміти, тверським переписувачам) зробити "обшук" і суд по кожному спірному справі, після чого списки і самих тяжущіхся відправити до Москви. З вміщеній слідом у копійний книзі указной грамоти тим же переписувачам від 31 березня 1539 випливає, що ізосімінскіе старці виграли позов у ​​Аріни Ситникова та її сина, а "в достальних землях у изосімінскіх" писарі повинні були "з дітьми боярськими їх (старців) судити ". Документи по тяжбах монастиря з іншими сусідами до нас, мабуть, не дійшли, але про те, як зважився суперечка старців з кн. А.М. Шуйський, можна судити з роз'їжджаючи грамоті тверських переписувачів І.П. Заболоцького "з товариші" від 2 серпня 1541: за "слову" великого князя і по указное списку писарі "роз'ехалі" "поместьіце князя Андрія Михайловича Шуйського з Изосімінского монастиря селами". Як бачимо, хоча розгляд тягнулося довго, ізосімінскіе старці все-таки добилися "управи", а до політики всі ці пересічні земельні позови не мали ніякого відношення.

Повертаючись до наведеного свідченням Петра Фрязина, слід зазначити, що намальована ним картина як би побачена з палацового вікна. Будучи придворним архітектором, обласканим великим князем (за кордон він взяв із собою "грамоти помісні і жаловальние", а також коштовності), Петро зі смертю Василя III і Олени Глинської позбувся високих покровителів, а спалахнула при дворі запекла боротьба за владу не обіцяла йому особисто нічого хорошого. Було б необережним тому бачити в його словах про "заколоті і безгосударьстве" в Руській землі відображення нібито настала в 1538 р. анархії. Цьому, до речі, суперечать деякі деталі, що містяться в самому "справі" про втечу Фрязина: він був посланий "на державну службу" в Себеж скарбником І.І. Третьяковим і дяком О. Нікіфоровим, йому були дані "списки городові" і проїжджі грамоти, його супроводжував товмач, по шляху проходження давалися поводирі і підводи. У наявності, таким чином, нормальне функціонування державних служб. Доречно нагадати також, що якраз на кінець 1530-х рр.. довелося проведення помісного верстання і початок губної реформи.

З набагато більшою підставою вжите Фрязіно (у передачі наказовій "записи") слово "безгосударьство" слід розуміти буквально - як відсутність государя, його недієздатність. Хіба не тієї ж ситуацією породжувалися наполегливі чутки про смерть малолітнього великого князя, про які йшла мова вище? Про гостроту переживання цієї проблеми сучасниками свідчить написане Максимом Греком "Слово, докладно викладає з жалем негаразди і безчінія царів і властей останнього житія".

Хоча датування цього знаменитого твору варіюється в науковій літературі від 30-х до першої половини 50-х рр.. XVI ст., Дослідники одностайні в тому, що воно відображає події епохи малолітства Грозного. Вчений чернець зобразив тут сидить біля дороги "дружину", одягнену в чорне вдовине вбрання, ім'я якій "Василя", тобто "Царство". "Мене, - скаржиться вона подорожньому, - вси укупі, еліци славолюбці і властолюбці суть вдачею, подручіті (підпорядкувати) собі тужаться ..." Не знаючи справжнього царського призначення - бути "фортецею і утверженіем" підданим - "мучителі" і її, Василю, "обезчествовавше, і собі в останніх лютих і болезнех ввергоша ..."

Той же образ вдовствующей царства зустрічається в посланні Івана IV Стоглавого собору 1551 р. На відміну від пізніших творів Грозного, пройнятих викривальним антибоярские пафосом, ця "мова" царя (можливо, продиктована кимось із духовних його наставників - Макарієм або Сильвестром) вражає своїм покаянним настроєм. Так, відповідальність за загибель дядьком покладається Іваном не тільки на бояр: частина провини, нехай мимовільною, він готовий прийняти на себе, просячи прощення у загиблих "за юність і незнання". "Мені сіротствующу, а царству вдовствующу", - такими словами характеризується період після смерті матері, великої княгині Олени; "і тако боляри наші, - продовжує цар, - улучаше собі час, самі владеюще усім царством самовладно, нікому ж возбраняющу їм від усякого неудобнаго починання, і моїм гріхом і сирітством і юності мнозі межуусобною бідою споживання биша ... "

Уподібнення царства, що залишився без государя, невтішної вдові властиво і письменникам епохи Смути. Так, у "Временнике" Івана Тимофєєва знаходимо характерне міркування на тему про те, що цар і "царство" невіддільні одне від одного, як душа невіддільна від тіла, а в кінці свого твору автор помістив дві притчі "Про вдівстві Московської держави".

Таким чином, те, що ми тепер називаємо "політичною кризою", люди XVI - початку XVII ст. висловлювали словами "вдовствующей царство" і "безгосударьство". При цьому "самовладдя" бояр, "живуть по своїй волі", оцінювався як виключно негативне явище, як порушення боговстановленої порядку. Можна припустити, що саме в ці особливості тогочасних уявлень про владу, більшою мірою, ніж у реальних зловживання тимчасових 30-40-х рр.. XVI ст., Кореняться причини того упередження проти "боярського правління", яке Іван Грозний поділяв зі своїми сучасниками, - упередження, що став основою для формування негативного образу цікавить нас добу.

До цих пір мова йшла головним чином про ідеологічний і психологічному аспектах кризи. Тепер звернемося до іншої його боці - соціальної.

У першій половині XVI ст. служба зберігала ще властивий середньовіччю особистий характер: служили не державі, а володаря. Тим часом на Русі в той час, крім великого князя, були й інші "государі", що мали власні загони озброєних слуг. У першу чергу потрібно назвати двори удільних князів Московського будинку: у 1533 р. їх було два - Дмитровський та старицький. Чимало дітей боярських складалося на службі у митрополита і єпископів. Нарешті, є уривчасті відомості про вільних слуг ряду знатних осіб. Так, у 40-х рр.. XVI ст., Згідно Тверській писцовой книзі, князям Микулинський служило зі своїх вотчин кілька десятків дітей боярських. У кн. Ф.М. Мстиславського були свої поміщики, яким він видавав жалувані грамоти. З випадкового літописної згадки дізнаємося про існування слуг у князів Глинських: під час московського повстання 1547 р. "чернь" багато "дітей боярських незнайомих побиша з Севери, називаючі їх Глинського людми".

Виникає питання: як поставилися великокнязівські дворяни і діти боярські до того факту, що на престолі опинився трирічний хлопчик, і чи не виникло у них спокуси перейти з великокнязівської служби на чию-небудь іншу? У нашому розпорядженні є достатньо даних для цілком певної відповіді на це питання.

У Летописце початку царства (ранній редакції) є цікавий епізод, що відноситься до подій, пов'язаних з арештом кн. Юрія Дмитровського в грудні 1533 Основна мета цього вкрай тенденційного оповідання - покласти всю відповідальність за те, що трапилося на бояр і на кн. А.М. Шуйського, який задумав "від'їхати" до Юрія, але відвести підозри від самого Дмитровського удільного князя. Виявляється, диявол "вклади бояром великого князя думка неблаг: тільки не поимати князя Юрья Івановича, іно великого князя державі міцно бити не можна, тому що государ ще молодий, трьох років, а князь Юрьі совр'шенниі людина, люди пріучіті вміє, і як люди до нього підуть, і він стане під великим князем государьства його подісківаті ". Потім, знову ж таки не без диявольського втручання, у кн. Андрія Шуйського з'являється намір "від'їхати" до Юрія; у свій задум він присвячує родича - кн. Б.І. Горбатого і, намагаючись переконати його їхати з ним, вдається до наступних аргументів: "а здесе нам служити - і нам не вислужіті: князь великі ще молодий, а се слова носяться про князя Юрья. І тільки буде князь Юрьі на государьства, а ми до нього раніше від'їдемо, і ми в нього тим вислужив ".

У даному випадку нас не цікавить сам розвиток інтриги і дійсна роль в ній згаданих вище осіб. Зате не можна не звернути уваги на виразну характеристику переваг дорослого удільного князя перед його малолітнім племінником, тільки що зайняв великокнязівський престол. Те, що міркування героїв наведеного епізоду не є просто домислом літописця 1550-х рр.., І "слова про князя Юрья" дійсно "носилися" в повітрі в кінці 1533 р., видно з сучасного тим подіям документа - чолобитною Івана Яганова на ім'я юного Івана IV, написаній наприкінці 1533 - початку 1534 Нагадуючи про свої заслуги, - Яган вірно служив Василю III як інформатора при дворі того ж Юрія Дмитровського, - він не забув відзначити: "а не хотів би яз тобе государю служити, і яз б, пане, і у князя у Юрья вислужив ".

Оперативність, з якою опікуни великого князя "нейтралізували" Юрія Дмитровського в грудні 1533 р., показує, що той справді розглядався як серйозна альтернатива (і загроза) дитині на троні.

Не менш тривожна ситуація склалася в 1537 р., коли інший удільний князь - Андрій Старицький, вступивши в конфлікт з урядом Олени Глинської, став розсилати грамоти до новгородських поміщикам, кличучи їх до себе на службу. Воскресенська літопис так передає зміст цих грамот: "князь великі малий, а тримають государьства боаре, і вам у кого служити? І ви едте до мене служити, а яз вас радий жаловаті". Не можна поручитися, що були сказані саме ці слова, але безсумнівно, що заклик був почутий і частина новгородських поміщиків перейшла на бік бунтівного князя. За придушенні виступу Старицького 30 дітей боярських були страчені.

Після загибелі удільних князів служиві люди, схоже, почали орієнтуватися на лідерів боярських угруповань. Так, коли в грудні 1541 дозрів змову проти кн. І.Ф. Бєльського, який був тоді у великого князя "в первосоветнікех", і митрополита Іоасафа, кн. І.В. Шуйський, що знаходився в той момент на чолі полків у Володимирі, "багатьох дітей боярських до цілування привів, що їм бити в їх (боярському) раді". У наступному незабаром, на початку січня 1542 р., палацовому перевороті, що привів до скинення митрополита і арешту І.Ф. Бельського і його прихильників, активну участь взяли дворяни і городові діти боярські, у тому числі особливо відзначені "ноугородци Великого Новгорода всі містом".

"Шатость", що виявилася серед служивого люду в роки дитинства Івана IV, виявляла себе ще в одній формі, на яку до цих пір дослідники не звертали уваги: ​​мова піде про масову втечу дітей боярських до Литви.

Хоча жодних статистичних даних в нашому розпорядженні немає, але суцільний перегляд книг Литовської метрики за першу половину XVI ст. дозволяє говорити про те, що потік втікачів з Московії зріс з весни 1534 18-20 травня 1534 Сигізмунд I роздавав в Литві "на хлебокормленіе" порожні землі дітям боярським, які тільки що "на Нашо ім'я госпо-Дарскій з Москви приїхали ", в тому числі Івану Степановичу Поросукову, Федору Селеві, якомусь Артему Васильовичу, братам Науму і Протасу Костянтиновича Ярцовим. У серпні того ж року зі служби з Серпухова разом з воєводами кн. С.Ф. Вольським та І.В. Ляцких "від'їхали (...) до Литви служити королю" "багато дітей боярські великого князя дворяни"; це був загін чисельністю в 400, а за деякими оцінками - навіть 500-600 кінних. Роком пізніше, щоправда, частина з них повернулася до Москви, "пограбувавши скарбниці" своїх воєвод-зрадників.

У ході розпочатої восени 1534 російсько-литовської війни служиві люди раз у раз перебігали, прямо з полків, на бік супротивника - і, мабуть, у чималій кількості, якщо вже влітку 1535 перед литовським урядом постало питання про їх розміщення і прожиток . Тоді король розпорядився тимчасово розмістити новоприбулих на господарських дворах, видати їм по кілька бочок жита і сіно коням, а також грошей - "по дві або по Три копи грошей". У березні 1539 Сигізмунд був змушений повернутися до проблеми приїжджих "москвичів": по донесенню урядників, вони зібралися "до Москви за ся утекаті". Бажання повернутися на батьківщину з'явилося у втікачів внаслідок невиконання тими ж урядниками королівського наказу про видачу "москвичам" "живності"; скарги не допомагали, тим часом "тії москвичі, што (...) статки свого мілини, то все при оних вряднікох проїли" . Своє послання панам-раді, з якого запозичені ці подробиці, Сигізмунд закінчив наступним міркуванням: треба знайти "спосіб", "яко б живность (тобто їжу) ім крейди бути давана", а, з іншого боку, може, надалі взагалі не варто пропускати приїжджають "москвичів"?

Всі ці коливання служивого люду - перехід частини новгородських поміщиків на бік Андрія Старицького в 1537 р., участь багатьох дворян і дітей боярських в палацовому перевороті 1542 р., масові втечі до Литви у 1530-х рр.. - Є, на мій погляд, симптомами серйозної кризи, яка зачепила тоді і Государева двір, і масу провінційних дітей боярських. Ця криза стала одним з факторів політичної нестабільності досліджуваної епохи. Про причини його поки, до проведення грунтовного спеціального дослідження, можна судити лише може бути. З одного боку, тут могла позначитися матеріальна невлаштованість багатьох поміщиків, нестача землі: за спостереженнями Г.В. Абрамовича, в Тверській половині Бежецкой п'ятини число співвласників у маєтках зросла з 1501 р. до опису 1536-1545 рр.. більш ніж у 3,5 рази, тобто "Достигли" до служби сини залишалися в батькових маєтках. З іншого боку, важливе значення, як ми намагалися показати, мав питання "кому служити?" у зв'язку з недієздатністю великого князя і неясністю долі престолу.

Є підстави вважати, що апогей кризи припав на 1530-ті - початок 1540-х рр.. У всякому разі, хоча в середині 1540-х рр.. і згадуються живуть у Литві діти боярські (серед них зустрічаються і нові імена - наприклад, Г. І. Солнцев, 1546 р.), але всі вони виїхали туди раніше; масових ж "від'їздів" служивих людей з Московії до Литви акти Метрики в 1540 -х рр.. не відзначають. Якщо це так, то тут можна побачити як благотворний вплив великого помісного верстання кінця 1530-х рр.., Так і подолання династичного кризи до початку 1540-х рр.. (Важливим симптомом тут можна вважати звільнення сім'ї загиблого кн. Андрія Старицького з ув'язнення в грудні 1540 і повернення його синові Володимиру батьківського спадку в 1541 р.).

Якщо на першому етапі політичної кризи, в 1530-х рр.., Основними дестабілізуючими чинниками, як нам представляється, виступали династична проблема і нестійка позиція рядових служилих людей, то на другому етапі, починаючи з рубежу ЗО-х-40-х рр.. XVI ст., На перший план висувається боротьба всередині правлячої боярської еліти-боротьба, двигуном якої виступали місницькі рахунки.

А.А. Зиміну належить важливе спостереження про те, що до 30-х рр.. XVI ст., Поки місництво існувало тільки в середовищі старомосковского боярства, зіткнення на цьому грунті були вельми рідкісні, зате в епоху "боярського правління", коли служиві князі включилися в цю систему відносин, інститут місництва вступив в пору свого розквіту. Дійсно, відповідно до складеного Ю.М. Ескін хронологічним переліком всіх відомих з джерел місницьких справ XVI-XVII ст., За першу третину XVI ст. (По 1530 р. включно) є дані про 16 таких випадках (з них 10 - сумнівні), за час правління Олени Глинської - два випадки (причому один з них сумнівний), зате за період з 1539 до січня 1547 - 33 випадки ! Продовжуючи розпочаті А.А. Зиміним спостереження, американська дослідниця А.М. Клеймола в спеціальній роботі про зростання місництва в роки "боярського правління" обгрунтовано пов'язує це явище не тільки з інкорпорацією князів Західної Русі до складу московської еліти, але і зі "слабкістю на верху" - відсутністю в той період суверена, здатного здійснювати функції кінцевої інстанції.

Мабуть, невипадково потік місницьких справ різко зріс з 1539 р.: хоча перші спалахи парафіяльний боротьби відбулися одразу після смерті Василя III (чим, ймовірно, і пояснюється невдала спроба "від'їзду" А. М. Шуйського до Юрія Дмитровскому, а також пагони до Литви в 1534-1536 рр.. кн. С. Ф. Бельського, І. В. ляцких і кн. І. Д. Шуйського 76), але з приходом до влади Олени Глинської, змусила рахуватися з собою придворну еліту, це суперництво було як би "заморожено", і тільки після смерті у квітні 1538 "государині великої княгині" бояри більше не відчували над собою "грози". У відсутність верховного арбітра місництво, не зустрічаючи до кінця 1540-х рр.. будь-яких перешкод або обмежень з боку уряду, встигло стати звичайною практикою, інстітуціоналізі-рова. Особливістю даного періоду в історії місництва стало надзвичайне розширення поля суперництва, коли боротьба велася не тільки за більш престижні місця в армії і за государевим столом, а й за доступ до самого керма влади, до роздачі думних чинів і т.п.

З фактичної недієздатністю юного государя можна зв'язати, ймовірно, ще одне примітне явище епохи "боярського правління": відсутність крестоцеловальной і поручні записи, за допомогою яких великі князі і царі гарантували вірність своїх підданих. За період 1533-1547 рр.. ми маємо тільки один документ такого роду: це - крестоцеловальная запис кн. Андрія Старицького на вірність Івану IV і його матері великої княгині Олени. Цілком зрозуміло, що після смерті Глинської, при боярах-правителів, цей механізм контролю за лояльністю знаті залишався без вживання.

Внутрішньополітична криза не могла не позначитися і на міжнародному становищі країни. Особливо важкими у цьому відношенні виявилися перші роки "правління" юного Івана IV.

За поняттями тієї епохи суб'єктами міжнародно-правових відносин були не держави, а государі: вони воювали і мирилися один з одним, укладали договори (діяли тільки за життя відповідних царствених осіб!) І т.д. Малоліття Івана IV применшувало престиж Російської держави в контактах з правителем сусідній Литовської держави - Сигізмундом Старим. У лютому 1534 литовські пани в посланні московським боярам уїдливо радили останнім "стерегти" свого государя, "аби він у молодості літ своїх до великого же впадемо сам і з господарьством своїм не прийшов". І в подальшому литовська дипломатія намагалася отримати вигоду з різниці у віці короля Сигізмунда і московського великого князя Івана, наполягаючи на тому, що останній, будучи в "молодих летех", повинен першим послати своїх послів до короля, "яко до батька свого". Московська сторона відкидала подібні домагання, і врешті-решт литовське посольство прибуло-таки в січні 1537 р. у Москву. Цій події, проте, передували кілька років війни.

Більш серйозні зовнішньополітичні ускладнення, ніж тимчасове зниження престижу через малоліття государя, викликала затяжна боротьба за владу при московському дворі. Чутки про чвари, які приходили у Вільно протягом всього 1534 р., стали благодатним грунтом для зростання там реваншистських настроїв, які призвели до чергової російсько-литовської війни (1534 - 1537 рр..). І згодом у сусідніх державах уважно прислухалися до известиям з Московії, пов'язуючи з тамтешніми міжусобицями власні войовничі плани. Так, у березні 1544 князь Пруссії Альбрехт радив польському королю Сигізмунду скористатися внутрішнім розладом у "московитів" і організувати разом з Данією, Гольштейн і Швецією морську експедицію проти Росії; рада, втім, не був реалізований.

Переходячи до питання про хронологічні рамках внутрішньополітичної кризи 30-40-х рр.. XVI ст., Потрібно зазначити, що початкова дата не викликає особливих сумнівів: грудень 1533 р., арешт кн. Юрія Дмитровського. Значно важче визначити кінцеву дату, час виходу з кризи.

Сам Іван Грозний, як ми пам'ятаємо, стверджував, що лиха "боярського правління" продовжувалися шість з половиною років (рахуючи від смерті його матері), коли ж йому виповнилося 15 років, він сам почав "строїти своє царство". Історик, однак, не може погодитися із запропонованою царем "періодизацією".

Насправді 1545-1547 рр.. ознаменувалися новими опалами і стратами, причому сам Іван Васильович виступав всього лише знаряддям помсти змагалися один з одним угруповань. Так, влітку 1546 за доносом дяка В.Г. Захарова Гнільевского були страчені бояри І.І. Ку-бенскій, Ф.С. Воронцов і В.М. Воронцов, а в 1547 р. "велінням князя Михайла Глина-ського і матері його княгині Анни" - кн. І.І. Дорогобужский і кн. Ф.І. Овчінін-Оболенський.

Важко повірити в те, що государ, досягнувши повноліття, сам почав "будувати" своє царство, читаючи, наприклад, докірливе зауваження псковського літописця з приводу короткочасного приїзду Івана IV з братом Юрієм у Новгород і Псков в кінці грудня 1546: обидва поїхали незабаром назад до Москви, "а не впорається своєї отчини нічого". "А князь великий,-додає літописець, - все ганяв на Ямський, а Християном багато проторував і волокіди учініве". Та ж літопис розповідає про те, як влітку 1547 молодий цар "бесчествовал" псковських чолобитників, що прийшли до нього зі скаргою на свого намісника Турунтая Пронського (а роком раніше, якщо вірити приписку до царственої книзі, Іван велів "відіслати" групу новгородських піщальніков , також намагалися "бити чолом" йому про щось).

Ланцюг подій 1547: січнева страту двох юних князів, "великі пожежі" у столиці у квітні та червні, за яких пішло повстання московських "чорних людей", що супроводжувалося вбивством царського дядька кн. Ю.В. Глинського, слуг Глинських і навіть незнайомих дітей боярських з Сіверщини, нарешті, невдала спроба втечі до Литви 5 листопада князів М.В. Глинського і І.І. Турунтая-Пронського, все це не дозволяє вважати 1547 часом виходу з кризи. Можна припускати, що період "заспокоєння" виявився більш тривалим і тривав принаймні до початку 1549

До цього слід додати, що в 1547-1548 рр.. не сталося яких-небудь помітних змін у внутрішньополітичному курсі. Дослідники відзначають в ці роки лише входження в правлячу еліту ряду нових осіб, значне збільшення чисельності бояр і окольничий. Поворотним став тільки 1549, коли почалося проведення цілої серії широкомасштабних реформ: діти боярські були звільнені від наместнічьего суду, отримала продовження губна реформа, були зроблені перші кроки до регламентації місництва в полках 90.

Початку реформ передувала знаменита сцена примирення царя з боярами в присутності митрополита і Освяченого собору 27 лютого 1549 Згідно Продовженню Хронографа редакції 1512г., Государ звинуватив бояр, окольничий, дворецьких і скарбників в тому, що "до його царьского віку від них і від їх людей детем боярським і хрістьяном чініліся сили та продажу і образи великі у землях і в холопех і в иних в багатьох делех ", зажадавши, щоб вони" вперед так не чинили "- під страхом" опали "і" страти ". Бояри, природно, тут же "били чолом государеві", просячи не класти на них опали і обіцяючи надалі вірно йому служити, а цар, зворушені, відразу дарував їм усім повне прощення. Потім аналогічну промову він виголосив перед воєводами, княжатами, дітьми боярськими і "великими" дворянами. Про покаяння і примирення своєму з боярами цар згадував пізніше в "мови" до Стоглавого собору.

Не входячи в обговорення дискусійного питання про те, скільки "примирних" зібрань (або соборів) відбулося у 1547-1550 рр.. і яка з них мав на увазі цар у виступі на Стоглавого соборі, підкреслимо головне: ритуал покаяння і примирення покликаний був ідеологічно оформити сталася до кінця 1540-х рр.. консолідацію правлячої еліти і Государєва двору в цілому; основою для цього послужило колективне засудження всього того, що діялося "царьского віку". Тим самим досягався ефект "оновлення та очищення": всі образи і насильства залишилися в недавньому минулому, надалі все повинно було відбуватися праведно і благочестиво. Криза була подолана, але репутація "боярського правління" остаточно знищено.

На закінчення хотілося б зупинитися на, можливо, найбільш складною і суперечливою проблеми - про наслідки політичної кризи 30-40-х рр.. XVI ст.

Що стосується зовнішньополітичного становища країни, то, хоча деколи, особливо в середині 30-х рр.., Воно виявлялося дуже важким, серйозних поразок і чутливих територіальних втрат вдалося уникнути. Війна з Литвою 1534-1537 рр.. закінчилася "внічию":

Гомель литовцям вдалося відвоювати, але зате побудовані на їх території "московитами" фортеці Себеж (Іван-місто) і Заволочье з перемир'я залишилися за Росією. У 1541 р. був успішно відбитий набіг кримського хана Сахіб-Гірея, а з 1545 р. почалося широкомасштабне наступ на Казань ("Казанська війна").

Найважче оцінити наслідки кризи всередині країни, але у всякому разі вони також не були катастрофічними.

До числа негативних наслідків, безсумнівно, належить тривала політична нестабільність, падіння авторитету уряду в очах населення і, звичайно, загибель людей: за 1533-1547 рр.. загинуло приблизно півтора десятка найбільш знатних осіб, включаючи обох удільних князів - дядьком Івана IV, а також кілька десятків дітей боярських. Палацові перевороти і розправи не могли не справити враження шокуючого на сучасників. Але все пізнається в порівнянні: люди, що жили в другій чверті XVI ст., Ще не знали, що таке опричнина або Смута.

Звинувачення боярських правителів у всіляких зловживання і насильства, що стали "загальним місцем" в публіцистиці і літописанні 50-60-х рр.. XVI ст., Потребують серйозної перевірки. Лише поодинокі випадки можуть бути документально підтверджені.

Так, утвердився в історіографії після робіт Г.В. Абрамовича теза про розкрадання державних земель тимчасовими в роки дитинства Грозного базується по суті на досить спірному тлумаченні даних Писцовой книг Тверського повіту 1540-х рр.. Г.В. Абрамович звернув увагу на те, що в книзі 1548 за кн. І.М. Шуйський в маєток значаться 38 сіл та 5 пусток (всього 743 четв. В одному полі), які в попередній книзі 1539/40 р. значилися ще чорними. На цій підставі робиться висновок, що ці землі були отримані кн. Іваном Михайловичем під час "другого правління Шуйских" (1542-1543), коли до влади прийшов його брат Андрій. Однак це не більше, ніж логічне припущення, оскільки Писцовойкниги не містять точних вказівок, коли саме між 1540 і 1548 рр.. І.М. Шуйський отримав цей маєток. Додам, що горезвісне "друге правління Шуйских" в 1542-1543 рр.. - Історіографічний міф, що не витримує перевірки за джерелами. Таким же довільним припущенням є твердження Г.В. Абрамовича про те, що вотчина померлого в 1540 р. бездітним кн. В.А. МіКулінсьКого була пущена Бєльський у "помісну роздачу своїм прихильникам" - кн. А.Б. Горбатому, кн. С.В. Ростовському і Г.В. Морозову: роль Вольських в цій помісної роздачі нічим не підтверджена, а приналежність до числа їхніх прихильників всіх названих осіб ще треба довести.

Обгрунтованість "політизації" земельних відносин 30-40-х рр.. XVI ст. викликає великі сумніви. У тому, що в помісну роздачу йшли палацові та чорносошну землі, немає нічого незвичайного або характерного тільки для епохи "боярського правління". Питання, очевидно, полягає в співвідношенні кількості землі, розданої рядовим служилим людям і дісталася знатним особам. Але за підрахунками того ж Г.В. Абрамовича, виконаним на основі товариський писцовой книги 1539/40 р., ^ з розданої тоді землі (114 маєтків) дісталися рядовим дітям боярським, а '/ 3 (14 маєтків) - знаті, причому, додаю від себе, з числа останньої лише в щодо князів П.І. Шуйського і С.І. Глинського, отримали, відповідно, 1306 і 1117 четв. землі, можна припускати наявність якоїсь політичної кон'юнктури.

Єдина згадка в Писцовой книгах захоплення боярами земель сусідніх поміщиків варта того, щоб його навести: в товариський книзі 1548 значиться маєток конюхів Кістки і Федка Софроновскіх, у яких стерні (80 кіп сіна) "забрав сілно" Г.В. Морозов, а пустка Лукіно (5 чвертей. Ріллі і 200 копиць сіна) - кн. І.М. Шуйський. Навряд чи для пояснення цього факту потрібно обчислювати - яка саме угруповання панувала в той момент при московському дворі. Ясно, що перед нами - проблема "сильних людей", від яких страждали бідні поміщики і в XVI, і в XVII ст.

Правосуддя в ту епоху було доступне не всім. Але якщо зубожілим служилим людям було часом не по плечу змагатися з "сильними людьми", то більш великі землевласники цілком могли за себе постояти. Згадаймо ізосімінскіх старців, які подали в 1538 р. позов на десяток своїх кривдників, включаючи кн. А.М. Шуйського і Головіних. Не відставали й інші монастирі:

в тому ж 1538 Спаський Ярославський монастир виклопотав у великого князя охоронну грамоту, наказував городовому прикажчика і посольському "берегти" монастирських селян "від дітей боярських і від сторонніх людей", а в 1543 р. той самий обитель виграла земельну тяжбу у поміщиків, служили кн. І.Ф. Мстиславському. Ну, і зрозуміло, найбільша корпорація - Троїце-Сергіїв монастир - також відстоювала права на свої володіння і не давала скривдити жили в них селян.

Прийнято вважати, що в роки "боярського правління" за відсутності контролю з боку центрального уряду свавілля кормленщиков на місцях досяг небачених розмірів. При цьому мало не єдиним доказом цієї тези служить стаття Псковської 1-й літописі під 7049 роком про намісниках у Пскові, "лютих, аки лвове": кн. А.М. Шуйском і кн. В.І. Рєпніна Оболенський. Справедливість такої характеристики в даному випадку не викликає сумнівів, тим більше, що Псковська третій літопис додає нові штрихи до портрета А.М. Шуйського, який іменується там не інакше, як "лиходієм" 104. Проте не варто випускати з виду, що ті ж літописи повідомляють далі про дарування Пскова, поряд з іншими містами, губної грамоти, а Псковська 1-а згадує також про те, що "намісника псковського князя Ондрея Шуйського князь великий Іван Васильович до себе звів" . Так, значить, якийсь контроль "згори" за намісниками був?

Зустрічаючи в літописах і творах публіцистів тих років (Максима Грека, І. С. Пересветова) емоційні оцінки зловживань місцевої влади, корисно задатися питанням: чи дійсно намісники стали "гірше" або зросла нетерпимість сучасників до пороків архаїчної системи? Другий варіант здається більш ймовірним: якщо врахувати, що вже з кінця 1530-х рр.. починається реформування місцевого управління і суду, то посилення критики на адресу кормленщиков і що почалися перетворення можна розглядати як дві сторони одного і того ж процесу.

Словом, хоча прояви кризи в різних сферах життя країни потребують подальшого вивчення, то, що ми знаємо на сьогоднішній день, не дозволяє погодитися з традиційними уявленнями про "боярському правлінні" як про період анархії, нічим не стримуваного свавілля і беззаконня. Серйозної уваги заслуговує механізм управління державою в 30-40-х рр.. XVI ст.: Активна участь митрополитів у прийнятті політичних рішень, що зросла роль дьяческой апарату і особливо Боярської думи, яку з набагато більшою підставою можна вважати тодішнім урядом країни, ніж мінялися мало не щороку придворних фаворитів.

Зрозуміло, в рамках однієї статті неможливо було з належною повнотою висвітлити всі аспекти обраної багатопланової теми. Мета викладених спостережень більш скромна-намітити шляхи подальшого дослідження поставленої тут проблеми. Тому й висновки на даному етапі можуть носити лише попередній характер. Головний із них зводиться до того, що криза 30-40-х рр.. XVI ст. був викликаний не чиєюсь злою волею, а виявлену тоді органічної слабкістю московської політичної системи, яка не могла "нормально" функціонувати при недієздатному монарху.

Разом з тим "боярське правління", немов якийсь "історичний експеримент", дозволяє розмежувати функції государя і його радників у політиці. До числа невід'ємних прерогатив монарха, які ніхто за нього не міг виконувати, ставилися представництво в зовнішніх зносинах, підтримка внутрішньої політичної стабільності, контроль за лояльністю знаті і регулювання місницьких суперечок. Зате ініціаторів грошової і губної реформ, помісного верстання та інших важливих заходів 1530-1540-х рр.. потрібно, ймовірно, шукати серед бояр, дворецьких, скарбників та дяків.


В. Б. Кобрин

ПАДІННЯ ОБРАНОЇ РАДИ

В історії середньовічної Росії, мабуть, не було такого десятиліття, в яке було б проведено стільки реформ, як роки правління вибраних раді. Тоді йшла напружена, поступова реформаційна діяльність. У вибраних раді, мабуть, не було ретельно розробленої програми дій. Ідеї ​​народжувалися у правителів в самому процесі перетворень, вони вчилися у життя як би на ходу. Не все вдалося здійснити. У 1560 рік урядова гурток Сильвестра і Адашева був усунутий від влади, а самі його діячі опинилися в опалі. Цей розлад царя з радниками тільки підбив риску під давніми розбіжності і взаємне невдоволення. Перші провісники охолодження позначилися в 1553 році. У березні цар важко захворів: хто знає, що це була за хвороба, відомо лише, що вона була «тяжка зело». Здавалося, молодий государ вмирає. Постало питання про спадкоємця. Цар на той час був батьком єдиного сина Дмитра (згодом те ж ім'я отримає останній син Івана IV - нещасний царевич, загиблий в Угличі дитиною майже через 40 років), первістка, якому було всього близько п'яти місяців від народження. Цар Іван хотів, щоб бояри присягнули як спадкоємцю саме Дмитру. Однак серед наближених почалося бродіння.

Найсумнішим для царя було те, що серед тих, хто підтримував кандидатуру Володимира Андрійовича (1) і сумнівався, присягати чи «пеленочніку», були і деякі діячі вибраних раді. Так, Сильвестр, хоча і не виступав прямо за те, щоб Володимир Андрійович став спадкоємцем, все-таки захищав його, бо він у старицького князя «Ради і в великій любові бисть». Батько Олексія Адашева боярин Федір Григорович, згідно з офіційною літописі, говорив до царя, що хоча він і поцілував хрест царевичу Дмитру, але все ж відчуває сумніви: «... син твій, государ наш, ещо в пеленіцах, а володіти нам Захарьіним, Данилу з братією. А ми вже від бояр до твого віку біди бачили многая ».

Здавалося, інцидент було вичерпано: все врешті-решт присягнули немовляті царевичу, включаючи і самого князя Володимира Андрійовича, цар одужав, а сам царевич не дожив до року: влітку годувальниця впустила його в річку, коли входила з ним на царське судно при поїздці на прощу . Колебавшиеся не тільки не постраждали, але багато хто незабаром навіть отримали підвищення по службі. Але осад залишився, і муть від нього піднялася з дна кілька років по тому.

Вибух у відносинах царя з його радниками стався близько 1560 року. Тоді впала уряд вибраних раді. Сильвестра постригли в ченці, відправили спочатку в Кирило-Білозерський, а потім ще далі - в Соловецький монастир. Іван Грозний дуже пишався тим, що не стратив Сильвестра і навіть залишив на волі його сина, з тим лише, щоб той не бачив царської особи, не бував при дворі. Олексій Адашев і його брат Данило були послані на службу в Лівонію, де йшла тоді війна. Незабаром туди прибули люди для їх арешту. Олексія в живих вже не застали. Данило ж був укладений у в'язницю і через два-три роки страчений.

У чому ж причини такої різкої зміни уряду? Нерідко стверджують, що розбіжності між Іваном IV і вибраних радою лежали перш за все у сфері зовнішньої політики, що уряд Адашева і Сильвестра наполягало, щоб після взяття Казані і Астрахані продовжувати дії на цьому ж, південно-східному, напрямку: вести війну проти Криму, а в перспективі і проти Туреччини. Тому нібито ці діячі були проти Лівонської війни.

Однак факти говорять інше. У 1558 році, коли почалася Лівонська війна, саме Адашев був реальним керівником зовнішньої політики (ВисКоватий (2) - його підлеглий), саме Адашев вів ті переговори з ливонскими послами, зрив яких привів до початку військових дій. Адашев і Сильвестр, розумні й обдаровані політики, зрозуміло, могли через деякий час після початку конфлікту з Лівонією, коли стало ясно, що Велике князівство Литовське і Польща будуть у цій війні противниками Росії, переконатися у безперспективності цієї війни (що було правдою) і радити царя знайти шляхи, щоб з честю виплутатися з важкої ситуації. Вони могли виступати проти авантюризму у веденні Лівонської війни.

Щоб розібратися в причинах падіння вибраних ради, звернемося спочатку до двох найобізнанішим свідкам: Івану IV і КурбсьКому. Дивно: розходячись в оцінках фактів, ці два супротивники сходяться в самих фактах. Іван Грозний пов'язує свій розрив з радниками зі смертю першої дружини - цариці Анастасії, прямо звинувачуючи вчорашніх тимчасових у вбивстві: «А і з жінкою ви мене про що розлучили? Тільки б ви у мене не відібрали телиць моєї, іно б кронові жертви (жертв лютім грецькому богу часу - Хронос) не було ».

У свою чергу Курбський в «Історії про великого князя Московському» говорить, що ще за життя Анастасії її брати «клеветаша» на Сильвестра і Адашева і «у вуха шептаху заочне» доноси і звинувачення проти них. Він гнівно називає Захар'їним «безбожними згубниками тамтешнього царства». Після смерті Анастасії вони ж звинуватили Сильвестра і Адашева в тому, що царицю «счеровалі (зачарували) оні мужі».

Однак розбрати через Анастасії, мабуть, стали лише останньою краплею у розладі між царем і радниками. Саме охолодження у відносинах, розчарування в Сильвестра, Адашева та інших діячів урядового гуртка могли змусити Івана IV повірити безглуздим звинуваченням. Повинно бути, Адашев і Сильвестр переоцінили свій вплив, не помітили того фатального моменту, з якого цар став підпорядковуватися їм з усе більшою небажанням. І тоді прихильність царя до своїм радникам перетворилася на пекучу ненависть.

Але і цей психологічний конфлікт між царем і вибраних радою був тільки наслідком іншого, більш істотного конфлікту - між різними уявленнями про методи централізації країни. Структурні реформи, які проводив уряд вибраних ради, як і всякі структурні реформи, йшли повільно, їх плоди дозрівали не відразу. Нетерплячому людині (а цар Іван був нетерплячий) у таких обставинах звичайно здається, що і результатів-то ніяких немає, що нічого і не зроблено. Прискорений шлях централізації в умовах Росії XVI століття був можливий тільки при використанні терору.

Прискорена централізація вимагала терору перш за все тому, що ще не був сформований апарат державної влади. У роки правління вибраних раді суд кормленщиков на місцях був замінений управлінням через виборних з місцевого населення. Але виконують свої управітельскіе функції «на громадських засадах» і фактично з-під палиці губні і земські старости - це ще не апарат влади 3. Центральна влада була ще дуже слабка, не мала своїх агентів на місцях.

Як так, чую я заперечення, це влада-то Івана Грозного слабка? Чия ж влада тоді сильна? Справа в тому, що часто плутають силу влади та її жорстокість. Насправді ж вони суперечать один одному. Сильна влада не потребує жорстокості. Жорстокість, терор - показник слабкості влади, її невміння домогтися своїх цілей звичайними шляхами, тобто компенсація слабкості. Замість тривалої і складної роботи зі створення державного апарату цар Іван намагався вдатися до самого «простою», найбільш зрозумілому методу: не роблять те, що треба? - Наказати. Не слухаються? - Стратити. Чому дивуватися, якщо навіть у наш освічений час дуже багато сумують за командно-репресивних методів, наївно вважаючи, що якщо розстріляти 20 і посадити 200 шахраїв з торговельної мережі, то всі інші негайно почнуть чесне життя. Тим більш зрозумілий такий хід думок для людей середньовіччя. Але цей шлях терору, який тільки й дозволяв сподіватися на швидкі результати, був неприйнятний для діячів вибраних раді. Суворий і непохитний Адашев не був добреньким. Але все ж таки не масовий терор, не атмосфера загального страху і масового доносів, а жорстке і за сьогоднішніми мірками, бути може, жорстоке покарання винних. Але тільки винних! Ось що характеризувало правління вибраних раді.

Звідси випливає і опір Сильвестра і Адашева тим чи іншим починанням царя і наполегливість у проведенні в життя власних задумів. Так зіткнулися дві сили, два владолюбства. На жаль, владолюбна підданий не може сподіватися на перемогу в конфлікті з властолюбним монархом. Конфлікт вирішився падінням вибраних раді.

Серед сучасних досліджень історії Росії XVI ст. чільне місце займають праці професора Володимира Борисовича Кобрина (1930-1990) «Влада і власність в середньовічній Росії», «Іван Грозний» та ін В. Б. Кобрин вважав, що головним у драматичних подіях тієї епохи було питання про владу і в їх підгрунтя лежить прагнення Івана Грозного до необмеженого єдиновладдя. З цих позицій розглядаються у що наводиться уривку і причини переходу Івана Грозного до опричной, відкрито терористичної політиці, 'відмови від реформістського шляху, якого дотримувалися діячі вибраних раді.

 1. Володимир Андрійович (1533-1569) - двоюрідний брат Івана IV, володів Старицьким удільним князівством. Воно виникло після смерті Івана III, який заповідав Старицю одному зі своїх синів - Андрія. До правління Олени Глинської запідозрений у зраді Андрій був схоплений і помер у в'язниці. Старицької князівство дісталося його синові - Володимиру Андрійовичу, про який і йде мова. Саме йому намагалися присягнути деякі бояри, не бажаючи служити «пеленочніку». Покаравши їх, цар став вважати своїм супротивником і Володимира Андрійовича, хоча питома князь завжди лояльно ставився до Івана Грозного, був одним з його найкращих воєначальників і ніколи не виявляв будь-яких намірів боротися за владу в Москві. Тим не менш у роки опричнини Володимир Андрійович був позбавлений всіх земель, а потім отруєний (за іншими відомостями, обезголовлений) за наказом царя.

 2. Іван Михайлович ВисКоватий - видатний діяч правління Івана Грозного. Вважалося, що він - один із нащадків князів Мещерських. Але за більш достовірними даними, він походить з небагатого дворянського роду або навіть з «низів всена-спорідненості». Почав свою кар'єру посольським піддячим і в 1549 р. в цій якості фактично очолив Посольський наказ, ставши одним з організаторів цього центрального внешнепол-тичного відомства. Незабаром став дяком, а з 1553 р. - думним дяком, тобто отримав право засідати в Боярської думи. І. М. ВисКоватий був послідовним прихильником активної політики Росії на Заході, боротьби за вихід до Балтики. Після падіння вибраних раді і в роки опричнини його кар'єра тривала. Він брав участь у найважливіших переговорах з представниками інших держав, іноземці називали його «канцлером». У 1561 р. І. ВисКоватий наданий в друкарі, тобто став охоронцем державної печатки, якою скріплював найважливіші документи держави. Але коли опричних терор досяг апогею, він наважився виступити проти свавілля опричників, настійно радив цареві припинити репресії. Це зумовило його долю. 25 липня 1570 він був страчений (див. стор 235-236).

 3. З XV ст. місцеве управління знаходилося в руках кормленщиков. Вони призначалися великим князем, але платні в його скарбниці не отримували, а стягували на свою користь певні збори (корм) з підвідомчого населення. Тому вони були майже незалежні від центральної влади. У 30-х роках XVI ст. починається так звана губна реформа. Окремі питання (перш за все суд і розшук по важливих кримінальних справах) вилучаються з компетенції кормленщиков і передаються губним старостам, що обирається місцевими дворянами (губа - округ, будь-яка адміністративна територія). До правління вибраних раді ця реформа продовжилася, а компетенція губних старост розширилася. Аналогічні цілі переслідувала і земська реформа 1555-1556 рр.., Відповідно до якої городяни і чорносошну селяни обирали земських «улюблених голів», або старост, зобов'язаних займатися різними питаннями місцевого управління (збір податей, суд по дрібних позовів і т. п.) . У зв'язку з цим годування скасовувалися. Однак ці реформ! залишилися незавершеними. Слабкою була зв'язок нових органів влади з центральним апаратом, що і зазначає В. Б. Кобрин.


Кобрин В. Б. Іван Грозний. М. 1989. С. 36-59.


Опричнини в ОЦІНЦІ Вітчизняні історики

Основний сенс опричних перетворень зводився до завершального удару, який був нанесений останнім оплотів удільної роздробленості.

Ліквідація спадку Володимира Старицького та розгром Новгорода підвели фінальну риску під тривалою боротьбою за об'єднання російських земель під егідою московського уряду в роки опричнини. Сильний удар нанесений був і по феодальної відособленості російської церкви, остаточне включення якої в централізований апарат влади після зіткнення Івана Грозного з митрополитом Філіпом було справою часу. Викликана корінними інтересами широких кіл панівного класу феодалів, ця боротьба в якійсь мірі відповідала потребам городян і селянства, що страждали від нескінченних міжусобних чвар феодальної аристократії.

Разом з тим опричнина була дуже складним явищем. Нове і старе перепліталося в ній з дивовижною химерністю мозаїчних візерунків. Її особливістю було те, що централізаторська політика проводилася у вкрай архаїчних формах, часом під гаслом повернення до давнини. Так, ліквідації останніх уділів уряд прагнув добитися шляхом створення нового государева спадку - опричнини. Стверджуючи самодержавну владу монарха як непорушний закон державного життя, Іван Грозний у той же час передавав всю повноту виконавчої влади в земщине, тобто основних територіях Росії, в руки Боярської думи і наказів, фактично посилюючи питома вага феодальної аристократії в політичному ладі Російської держави .

Варварські середньовічні методи боротьби царя Івана зі своїми політичними супротивниками, його нестримно жорстокий характер накладали на всі заходи опричних років зловісний відбиток деспотизму і насильства.

Будівля централізованої держави будувалося на кістках багатьох тисяч трудівників, які сплачували дорогою ціною за торжество самодержавства.


* Зімін О. А. Опричнина Івана Грозного. М., 1964. С. 477-479.


При своїй установі опричнина мала різко виражену антікняжескую спрямованість. Опали, страти і конфіскації, що обрушилися на суздальську знати (1) в перші місяці опричнини, послабили політичний вплив аристократії і сприяли зміцненню самодержавної монархії. Об'єктивно подібні заходи сприяли подоланню залишків феодальної роздробленості, найглибшої основою яких було найбільше князівсько-боярського землеволодіння.

Однак опричная політика не була чимось єдиним протягом семи років її існування, вона не була підпорядкована ні суб'єктивно, ні об'єктивно єдиної мети, принципом або схемою. Слідом за короткою смугою компромісу в 1566 р. прийшло час масового терору 1567-1570 рр.. Стрижнем політичної історії опричнини став жахливий процес над прихильниками двоюрідного брата царя князя Володимира Андрійовича, що завершився розгромом Новгорода. Причиною терору був не стільки горезвісний новгородський сепаратизм, скільки прагнення правителів, які втратили підтримку правлячих угруповань панівного класу, за всяку ціну утримати владу в своїх руках. В обстановці масового терору, загального страху і доносів апарат насильства, створений у опричнині, придбав зовсім непомірну вплив на політичну структуру керівництва. Зрештою пекельна машина терору вислизнула з-під контролю її творців. Останніми жертвами опричнини опинилися вони самі.

Традиційні уявлення про масштаби опричного терору потребують перегляду. Дані про загибель багатьох десятків тисяч людей вкрай перебільшені. За синодик опальних, що відбив справжні опричних документи, в роки масового терору було знищено близько 3-4 тис. чоловік. З них на частку дворянства доводилося не менш 600-700 чоловік, не рахуючи членів їх сімей. Опричний терор послабив вплив боярської аристократії, але завдав також великої шкоди дворянству, церкви, вищої наказовій бюрократії, тобто тим соціальним силам, які служили найбільш міцною опорою монархії. З політичної точки зору терор проти цих верств і угруповань був повною нісенітницею.


Скринніков Р. Г. Іван Грозний. С. 191.


Так чи був все ж таки якийсь сенс, і якщо було, то який, у всій цій вакханалії страт, вбивств, у всіх цих дивних, часто суперечливих звивинах урядової політики, у раптових узвишшях і настільки ж раптових падінь тимчасових? Мова, зрозуміло, не йде про пошуки виправдань для опричнини. Які б не були прогресивні наслідки опричнини (якщо були), все одно в історика немає морального права прощати вбивство десятків тисяч ні в чому не винних людей, амністувати звірство. Викинувши з історії моральну оцінку, ми опинимося прихильниками давно засудженого, але все ще, на жаль, живого тези: «Мета виправдовує засоби». Але така позиція не тільки морально вразлива, вона антинаукова, бо, як у фізиці, вимір часом змінює властивості об'єкта, так і в житті мету змінюється під впливом засобів. Не можна досягти високої мети брудними засобами.

Дослідження останніх десятиліть показали, що уявлення про боярстве як про реакційну силі, яка опирається централізації, в той час як дворяни виступають за централізацію, не відповідають дійсності.

Думка про те, що боярство було постійної аристократичної опозицією центральної влади, виникла в нашій науці багато в чому під впливом знайомства з історією Західної Європи, де горді і самоуправні барони чинили опір королям і навіть імператорові. Але зіставлення це грішить неточністю. Перш за все, на Русі не було боярських замків. Високі огорожі боярських садиб ще не робили їх замками з функцій, функція замку - не захист від злодія, а військові дії. Замок облягали, барон зі своїми васалами його обороняв. Це і створювало його незалежність. На Русі ж ще в період феодальної роздробленості, коли підходив ворог - іноземний або з сусіднього князівства, боярин ніколи не приймався за зміцнення і оборону своєї садиби. Російські бояри захищали не кожен своє село, а всі разом-князівський (пізніше - великокняжий) град і все князівство в цілому. Недарма кожен боярин мав у місті «облоговим двором» (2), «Городня облога» була найважливішим обов'язком боярства.

У концепції, за якою реакційний боярство вороже централізації, укладено внутрішнє логічне протиріччя. Як широко відомо, вищим урядовим установою була Боярська дума; всі укази та закони оформляли як «вироки» або «уложення» царя і великого князя з боярами. Всі історики згодні, що втілена в цих указах урядова політика була спрямована на централізацію країни. Отже, боярство - своєрідний колектив самогубців, наполегливо проводить заходи, спрямовані проти самого себе? В історії відомі випадки, коли будь-яка соціальна група протягом тривалого часу вперто діяла проти своїх інтересів. Бояри, великі феодали, були не менше, а мабуть, часом навіть більше, ніж дрібні, економічно зацікавлені в єдності країни.

Для великих російських феодалів були характерні великі латифундії, розташовані «в одній межі», такі, щоб можна було їхати цілий день і у відповідь на питання, чиї це землі, чути, як у відомій казці Перро, одне і те ж: маркіза де Карабаса. Зазвичай у боярина були вотчини одночасно в кількох повітах - чотирьох, п'яти, а то й шести. Кордони ж повітів, як правило, збігалися зі старими рубежами князівств. Тому повернення до часів питомої сепаратізма реально загрожував землевласницькі інтересам знаті.

Часто можна прочитати, що бояри володіли вотчинами - великими спадковими володіннями, а дворяни - дрібними маєтками, які давалися лише під умовою служби і не передавалися у спадок. Це поширена думка не відповідає історичній дійсності. Як правило, у одного і того ж феодала були у власності одночасно і вотчини, й маєтки. Маєтки з самого початку (з кінця XV ст.) Були фактично спадковими і досягали часом дуже великих розмірів. Але разом з тим досить поширені були й дрібні вотчини, часом наближалися за розмірами до селянського наділу. Таким вотчинникам доводилося нерідко (поряд з експлуатацією селян) самим ходити за плугом.

Нарешті, кожен вотчинник був зобов'язаний служити під загрозою конфіскації вотчини, а помістя часом передавали малолітнім синам померлого служивого людини, з тим щоб вони, коли достигнуть »до служби, служили« с »цього маєтку. Так що протиставлення вотчин і маєтків не витримує критики. Але ж саме це протиставлення - головна опора уявлень про боротьбу боярства проти центральної влади і про підтримку цієї влади дворянами.

Якщо ж уважніше придивитися до політики опричнини, то ми побачимо, що вважати її спрямованої проти бояр немає підстав. С. Б. Веселовський (3) спеціально вивчив склад страчених у роки опричнини. Природно, скласти повний список жертв царського гніву неможливо.

Серед постраждалих багато бояр. Вони стояли близько до государя і легше накликали на себе його гнів. «Хто був близький до великого князя, той ожігался, а хто залишався далекий, замерзав», - пише Штаде (4). До того ж страта знатного боярина була куди помітніше. І тим не менш дяків і под'ячих серед страчених - безліч. «За царя Івана, - писав Веселовський, - служба в наказовому апараті була не менш небезпечним для життя заняттям, ніж служба в боярах.

Нарешті, склад самого опричного двору (5). Існує поширений стереотип: цар Іван наближав до себе нових, безрідних людей. Сам Іван Грозний сприяв створенню цієї легенди.

Проте дослідження призвело до несподіваних висновків: серед нових слуг царя Івана було безліч нащадків аристократичних родів.

Серед опричних бояр були князі Василь Андрійович Сицький і Василь Іванович Тьомкін-Ростовський, нетитулованих аристократи з Бутурліним, Чеботових, Количевих, Пушкіних. Князь Микита Романович Одоєвський, князь Андрій Петрович Хованський, нащадки великого князя литовського Гедиміна князі Федір Михайлович і Микита Романович Трубецькі.

Таким чином, опричних двір принципово не відрізнявся ні від доопрічного, ні від сучасного йому земського. Істотно інше: вони-особисті слуги царя, готові на все для виконання будь-якого його самого брудного доручення. Цьому допомагала гарантія безкарності. Заснувавши опричнину, цар послав у земщину наказ: «Судіть праведно, наші винні не були б».

Отже, опричнина не була антибоярские заходом. Більш того, вона навіть не змінила структуру російського феодального землеволодіння. Велике землеволодіння, в тому числі і княже, збереглося.

Так що ж, опричнина всього лише примха напівбожевільного деспота, нещасний випадок? У пошуках відповіді на питання про сенс опричнини спробуємо звернутися до її результатів. Страта Володимира Андрійовича Старицького. Результатом виявилася ліквідація останнього удільного князівства на Русі. Інший важливий епізод опричнини - справа митрополита. Філіп - одна з найсвітліших постатей в нашій історії. Але згадаємо про об'єктивний результат цієї справи. Церква була союзницею, а не служницею центральної влади, зберегла відносну самостійність. Це був такий же пережиток питомої старовини, як і Старицький князівство. Загибель митрополита Філіпа і багатьох інших духовних осіб завдала удар, хоча і не остаточний, з цього особливому становищу церкви в державі. Хотілося б лише зазначити, що автор зовсім не впевнений, що незалежна, хоча б частково, церква - шкідлива, а підпорядкування її державі - у всіх випадках - благо. Мова йде лише про реальні політичні підсумки.

Нарешті, новгородський погром. Новгород не випадково був обраний царем Іваном для нанесення удару. Адже там буквально все дихало спогадами про колишню незалежності від Москви. У політичному ладі тут зберігалися деякі особливості. Можна назвати традицію, згідно з якою намісниками в Новгород призначали тільки людей з князівськими титулами (як би новгородських князів). Особливим було й положення новгородського архієпископа. Він, наприклад, єдиний з архієпископів і єпископів носив білий, а не чорний клобук. Білий же клобук був знайомий митрополичого гідності.

Таким чином, виходить, що незалежно від бажань і намірів царя Івана опричнина сприяла централізації, була об'єктивно спрямована проти пережитків питомої часу. Історичного діяча чи історичне явище треба судити за результатами. Але чи тільки по них?

Тенденції централізації, ліквідації питомої сепаратизму були об'єктивними; до міцного єдиній державі, як до Риму, вели всі шляхи. Отже, обов'язок історика помізкувати, найбільш чи вдалий шлях до мети був обраний, з найменшими або з найбільшими витратами був пройдений.

Чи існувала в реальному житті альтернатива тому шляху, яким пішов цар Іван, вводячи опричнину? Так, існувала.

Це показала діяльність вибраних ради, за правління якої були розпочаті глибокі структурні реформи, спрямовані на досягнення централізації. Цей шлях не тільки був не таким болісним і кривавим, як опричних, він і обіцяв результати більш міцні, і виключав становлення забезпеченою державним апаратом деспотичної монархії. Але цей шлях не обіцяв результатів негайних. Виникає спокуса утопічного, волюнтаристського, командно-репресивного шляху розвитку. Адже ці три епітета жорстко пов'язані: будь-яка утопія - волюнтарістічна, а тому для свого здійснення потребує строгих наказів, підкріплених репресіями.

Шлях вибраних раді був заснований на реальних тенденції розвитку країни, бути може, не настільки пізнаних, наскільки, принаймні, уловлених чуттям розумних і реальних політиків. Дорога ж опричнини грунтувався на довільному хотіння.

Результаты опричнины были трагичны для страны.

70-80-і роки XVI століття - час важкої економічної кризи. Села і села центру країни і значної частини північного заходу, Новгородської землі, запустіли. Про голод одностайно твердять всі джерела. У всій Новгородської землі залишився всього лише п'ята частина населення.

Це насилля над краєм зіграло значну, якщо не вирішальну роль в утвердженні кріпосного права в Росії.

У нашій країні кріпосне право прийняло в кінці кінців огидні рабовласницькі форми. Чи варто і в цьому звинувачувати опричнину, у якій і без того багато на рахунку? Стоит. Мова тут йде про одному з віддалених наслідків опричнини.

Справа в тому положенні, в якому опинився в результаті опричнини російська панівний клас. Грозненский террор и установившийся деспотический режим завершили превращение русских дворян в холопов самодержавия. На перший погляд не наша печаль. Що нам до лих експлуататорів? Проте в історії дуже багато взаємопов'язане, щоб можна було знехтувати інтересами якоїсь соціальної групи без шкоди для всього суспільства. Адже государева хлоп не може не бути деспотом по відношенню до своїх селянам, завжди буде прагнути перетворити їх у своїх холопів. Раб не терпить нижче себе вільних або хоча б напіввільних людей. Принижене, покріпачене становище російського дворянства призвело до ще більшої закрепощенности і приниженості селянства.

Отже, той шлях централізації через опричнину, за яким повів країну Іван Грозний, був згубним, руйнівних для країни. Він призвів до централізації в таких формах, які не повертається язик назвати прогресивними. І тому було б помилкою вважати прогресивної терористичну диктатуру опричнини. Не тільки тому, що протестує наше природне моральне почуття (хоча, підкреслюю, і це вкрай важливо), але й тому, що наслідки опричнини негативно позначилися на ході вітчизняної історії. Повинно бути, це не випадково. Аморальні діяння не можуть привести до прогресивних результатів. История опричнины еще раз наглядно демонстрирует справедливость этой утешительной истины.


* Кобрин В. Б. Іван Грозний. С. 97-126.

Опричнина як найбільш драматичний і трагічний період правління Івана Грозного давно служить об'єктом особливої ​​уваги істориків. М. М. Карамзін, С. М. Соловйов, В. О. Ключевський по-різному розуміли опричнину. І у вітчизняній історичній науці досі немає єдиної думки про причини, сутності та наслідки цього явища. Тут наводяться уривки з творів вітчизняних істориків останніх десятиліть. Цілком очевидно, що їхні оцінки залежали від стану та умов розвитку історичної науки в той чи інший період. Був час, коли в науці переважали однозначні оцінки явищ минулого, які прямо декретував вищестоящими ідеологічними органами в залежності від політичної обстановки в країні.

Так, з кінця 30-х до середини 50-х років панувала апологетическая оцінка правління Івана Грозного. У науці, на сторінках підручників, а також у літературі та мистецтві царя Івана стали зображати тільки як великого патріота Руської землі, який у загальнонаціональних, народні інтереси вів нещадну, справедливу боротьбу проти реакційного боярства, що став на шлях державної зради. Зокрема, ця концепція відбилася в чудовому за своїми художніми якостями фільмі С. Ейзенштейна «Іван Грозний».

Причини такого підходу лежали за межами науки. Терор Івана Грозного здався привабливим І. В. Сталіну, бо служив виправданням його власної політики, що проводиться в ті роки. Не дивно, що більшості істориків включилося в кампанію з вихваляння Грозного; вони повинні були вільно чи мимоволі дотримуватися цієї єдиної концепції, що носила офіційний характер. Она нашла свое отражение и на страницах «Очерков истории СССР», крупного коллективного труда по отечественной истории, выходившего в 50-е годы.

З другої половини 50-х років, після XX з'їзду КПРС, наука стала повертатися до більш об'єктивними оцінками епохи Івана Грозного, хоча сліди колишніх уявлень і стереотипів до цих пір можна знайти і в підручниках, і в наукових дослідженнях. За останні три десятиліття вийшли у світ роботи С. Б. Веселовського, А. А. Зіміна, Р. Г. Скриннікова, М. М. Тихомирова, С. О. Шмідта, В. Б. Кобрина, Д. Н. Альшица. Различные оценки опричнины современных историков представлены здесь фрагментами книг А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова, В. Б. Кобрина.

Олександр Олександрович Зімін (1920-1980)-один з найбільших сучасних дослідників історії середньовічної Росії, автор безлічі робіт з російської історії XI-XVII ст. Найбільший внесок зробив у вивчення історії XVI ст., Якому присвятив серію монографій («Росія на порозі нового часу». М., 1972; «Реформи Івана Грозного». М., 1960; «Опричнина Івана Грозного». М., 1964; та ін.) Багато його судження відрізнялися оригінальністю, викликали суперечки, дискусії. Характеризуючи опричнину, історик головною її метою вважає ліквідацію пережитків феодальної роздробленості, в тому числі останніх уділів, незалежності церкви, які залишилися слідів автономії Новгорода.

Р. Г. Скринніков у своїх роботах, присвячених історії XVI ст., Особливу увагу приділяє саме опричнині та її наслідків. Він докладно розглядає соціально-економічну основу опричних заходів, зміни в феодальному землеволодінні. З його точки зору, опричнина спочатку була спрямована проти боярсько-князівської знаті, яка в ході її позбулася більшої частини своїх земельних володінь.

В. Б. Кобрин, характеризуючи опричнину, протистоїть поширеній версії про те, що за допомогою опричнини Іван Грозний боровся з ворожим його влади боярством. Він не згоден з тим, що боярство виступало проти державної централізації, а дворянство було свого роду опорою царської влади. Як і падіння вибраних ради, запровадження опричнини він пояснює прагненням царя будь-яким шляхом, включаючи терор, зміцнити свою одноосібну владу.

 1. Суздальская знать — Р. Г. Скринніков має на увазі нащадків суздальських князів, що склали при Івані Грозному найбільш впливову угруповання родовитої знаті.

 2. Облоговий двір - двір, тобто садиба, в місті всередині фортечних стін. У разі небезпеки бояри перебиралися зі своїх заміських маєтків на належали їм облогові двори і, перебуваючи там, брали участь в обороні міста.

 3. Степан Борисович Веселовський (1876-1952)-радянський історик, академік АН СРСР. Займаючись історією соціально-економічних відносин, систематизував величезний архівний матеріал з історії Росії XV-XVII ст. Роботи С. Б. Веселовського про опричнині суперечили офіційним трактуванням 30-50-х років і з'явилися в пресі лише після смерті вченого.

 4. Генріх Штаде - виходець з Німеччини, опинився в Росії до моменту установи опричнини і сам став опричником. Після повернення на батьківщину написав автобіофафіческое твір «Країна і правління московитів», яке є цінним джерелом з історії опричнини, оскільки його автор - безпосередній очевидець і учасник описуваних подій.

 5. Двором в даному випадку називається сукупність людей, що знаходилися на службі у царя (пор. дворянин, придворний). Опричний двір - ті, хто перебував на службі в опричнині.

 6. До титулованої знаті зі згаданих тут бояр належали князі, що успадкували цей титул від своїх предків, що княжили колись у різних російських землях або у володіннях Великого князівства Литовського. Це Рюриковичі (Тьомкін-Ростовський, Сицький, Одоєвський) і Гедиміновичі (Трубецькой, Хованський). Твмкіни-Ростовські - одна з численних гілок князів ростовських. Князі Сицький - з ярославських князів, їх вотчини перебували на річці Сіті, на берегах якої у 1238 р. військо володимирського князя Юрія Всеволодовича було розбито татарами. Князі Одоєвські ведуть свій рід від князів чернігівських, їх предки володіли Одоєв (нині селище в Тульській обл.) У верхів'ях Оки. Микита Романович Одоєвський - опричних боярин і притому шурин опального питомої старицького князя Володимира Андрійовича, страчений в 1573 р. Князі Трубецькі володіли колись Трубчевському в Брянській землі. Їх предок - брянський князь Дмитро Ольгердович, онук Гедиміна, союзник Дмитра Донського у битві на Куликовому полі. Не мали князівського титулу названі тут нащадки бояр, що служили першим московським князям. Рід Количевих, як і рід Захар'їним-Юр'євих і походять від них Романови, сходить до Андрія Кобили, московським боярину XIV ст. Бутурліни, Чоботова, як і Пушкін, ведуть свій рід від легендарного Ратша і Гаврила Алексіча, героя Невської битви 1240
Розділ I. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIV – XVI ВВ.

ОСВІТА РОСІЙСЬКОГО

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДЕРЖАВИ


ЗМІСТ


Судебник 1497 г. о крестьянах и холопах ………………………..….1

Ключевський В. О. Юрій Данилович Московський

и Михаил Ярославич Тверской………………………………………..2

Ключевський В. О. Москва і Твер на початку XIV ст. …….…………….7

Костомаров Н.И. Московская Русь в эпоху Куликовской

битви. Дмитрий Донской……………………………………………...10

Ключевський В. О. Характер московських князів XIV-XV ст. ……..21

Ключевский В.О. От московского князя к «Государю всея Руси»… 24

Горський А. А. Московсько-ординський конфлікт

начала 80-х годов XIV в.: причины, особенности, результаты……..28


Судебник 1497 р. Про селяни й холопи


«Літа 7006-го місяця септемвріа уклав князь великий Іван Васильович всієї Русі з детми своїми і з боярами про суд як судити боярам і околничим ...

Стаття 57. О христианском отказе. А христианом (крестьянам. - Сост.) отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Двори літні платять у полех за двір рубль, а в лесех полтина. А якою християнин поживе за ким рік, та піде геть, і він платить чверть двору, а два роки поживе Так поідете геть, і він полдвора платить; а три роки поживе, а піде геть, і він платить три чверті двору, а чотири роки поживе, і він весь двір платить. <...>

Стаття 62. Про межах. А хто сореть між чи межі ссечет з великого князя землі боярина і монастир, чи боярської і монастирської у великого князя землі, чи боярської або монастирської у боярина чи боярської у монастиря і хто хутрі сміття або грані зсік, іно того бити батогом, та ісцу взяти на ньому рубль. А християни проміж себе в одній волості або в селі хто в кого межу переорет або перекосить, іно волостелем або поселскому (керуючому палацовими селами. - Сост.) Имати на тому за боран (грошовий штраф. - Сост.) По два алтини і за рану присудять, подивившись по людині і по рані і за розумом. <...>

Стаття 66. Про повну грамоті (самопродажа в рабство. - Сост.). За ної грамоті холоп. За тіуньству і по ключ по сільському холоп з доповіддю та без доповіді, і з жінкою і з детми, які в одного государя, а які діти в іншого або собі учнут жити, то не холопи, а я за гороцкому ключ (служба. - Сост. ) не холоп; по робі холоп, по холопі роба, придане холоп, за духовною холоп.

Судебники XV – XVI веков. М.-Л., 1952.


В. О. Ключевський


ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ МОСКОВСКИЙ

И МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ


Місце родових суперечок між князями заступило суперництво по праву сили: Юрій Московський був так само сильний, якщо ще не сильніше Михайла Тверського, і тому вважав себе вправі бути йому суперником.

Юрій недарма жив в Орді; він умів зблизитися з сімейством хана і одружився на сестрі його, Кончак, яку при хрещенні назвали нічого не відповідав. Ханський зять повернувся в Русь з сильними послами татарськими, з яких головним був Кавгадий. Нарешті війська Юріїв пішли до Тверської волость і сильно спустошили її провісники Кавгадиеви їздили до Твері, до Михайла, з лестощів, за словами літописця, але світу не було, і в 40 верстах від Твері при селі Бортеневе стався сильний бій, в якому Михайло залишився переможцем; Юрій з невеликою дружиною встиг втекти в Новгород, але дружина його, брат Борис, багато князів і залишилися полоненими в руках переможця.

Юрій з'явився знову у Волги, і з ним весь Новгород і Псков з володарем своїм Давидом: зрозуміло, що Новгород повинен був заступитися за Юрія, не чекаючи собі добра від посилення Михайлів Тверський князь вийшов до супротивнику назустріч, але битви не було: уклали договір, по якому обидва суперника зобов'язалися йти в Орду і там вирішувати свої спори; Михайло зобов'язався також звільнити дружину Юріїв і брата. Але дружина Юрієва не повернулася до Москви: вона померла в Твері, і пронісся слух, що її отруїли. Ці чутки були вигідний Юрію і небезпечний для Михайла в Орді, і коли товариський князь відправив до Москви посла Олександра Марковича з мирними пропозиціями, то Юрій убив посла і поїхав в Орду з Кавгадий з багатьма князями, боярами і новгородцями.

Начальником всього зла літописець називає Кавгадия: за Кавгадиеву раді Юрій пішов в Орду. Кавгадий наклеветал xaну на Михайла, і розсерджений Узбек велів схопити сина Міхаілова, Костянтина (1), посланого батьком перед собою в Орду; хан наказав було заморити голодом молодого князя, але деякі вельможі помітили йому, що якщо він вб'є сина, то батько ніколи не з'явиться в Орду. У серпні 1318 Михайло відправився в Орду, і коли був у Володимирі, то з'явився туди до нього посол з Орди, ім'ям Ахмил, і сказав йому: «Кличе тебе хан, їдь швидше встигай на місяць, якщо ж не приїдеш до терміну, то вже призначений рать на тебе й на міста твої: Кавгадий обгородив тебе перед ханом ». Давши ряд синам, розділивши їм отчину свою, написавши грамоту (2), Михайло вирушив в Орду, наздогнав хана на гирлі Дону, за звичаєм, відніс подарунки всім князям ординським, дружинам ханським, самому ханові і півтора місяці жив спокійно; хан дав йому пристава , щоб ніхто не смів ображати його. Нарешті Узбек згадав про справу і сказав князям своїм: «Ви мені говорили на князя Михайла, так розсудіть його з московським князем і скажіть мені, хто правий і хто винен». Почався суд; два рази приводили Михайла в збори вельмож ординських, де читали йому грамоти обвинувальні: «Ти був гордий і непокорлів хану нашому, ти ганьбив посла ханського Кавгадия, бився з ним і татар його побив, данини ханські брав собі, хотів бігти до німців з казною і скарбницю в Рим до папи відпустив, княгиню Юр'єву отруїв ». Михайло захищався, але судді стояли явно за Юрія і Кавгадия. Іншим разом Михайла привели на суд вже пов'язаного; потім відібрали у нього сукню, відігнали бояр, слуг і духівника, наклали на шию важку колоду, ночами руки Михайла забивали в колодки, і так як він постійно читав псалтир, то юнак сидів перед ним і перевертав аркуші. Орда зупинилася в Заріччі Тереком, на річці Севенце, під містом Дедяковим, недалеко від Дербента. На дорозі отроки говорили Михайлу: «Княже! Провідники і коні готові, біжи в гори, врятуй життя свою ». Михайло відмовився. «Якщо я один врятуюся, - говорив він, - а людей своїх залишу в біді, то яка мені буде слава?» На очах його були завжди сльози, тому що він передбачав свою долю. Минув ще день, і Михайло звелів відспівати заутреню, висповідався, потім сказав: «Дайте мені псалтир, дуже важко у мене на душі». Вдруг вскочил отрок в вежу, бледный, и едва мог выговорить: «Господин князь! Йдуть від хана Кавгадий і князь Юрій Данилович з безліччю народу прямо до твоєї веже! »Михайло зараз устав і, зітхнувши, сказав:« Знаю, навіщо йдуть, вбити мене », - і послав сина свого Костянтина до ханша. Юрій та Кавгадий відрядили до Михайла в вежу вбивць, а самі зійшли з коней на торгу (3), тому що торг був близько від вежі, на переліт каменю. Вбивці схопилися в вежу, розігнали всіх людей, схопили Михайла за колоду і вдарили його об стіну, так що вежа проломився; незважаючи на те, Михайло схопився на ноги, але тоді впало на нього безліч вбивць, повалили на землю і били п'ятами нещадно; нарешті один з них, на ім'я Романець, вихопив великий ніж, вдарив ним Михайла у ребро і вирізав серце. Вежу розграбували русь (4) і татари, тіло мученика кинули голе. Коли Юрію та Кавгадия дали знати, що Михайло вже убитий, то вони приїхали до тіла, і Кавгадий з серцем сказав Юрія: «Старший брат тобі замість батька; чого ж ти дивишся, що тіло його кинуто голе?» Юрій звелів своїм прикрити тіло, потім поклали його на дошку, дошку прив'язали до воза і перевезли до міста Маджар (5); тут гості (6), які знали небіжчика, хотіли прикрити тіло його дорогими тканинами і поставити в церкві з честю, зі свічками, але бояри московські не дали їм подивитися на небіжчика і з лайкою поставили його в хліві за сторожами; з Маджар повезли тіло в Русь, привезли до Москви і поховали в Спаському монастирі (7).

З бояр і слуг Михайлових врятувалися тільки ті, яким вдалося втекти до ханша; інших же пограбували догола, били як лиходіїв і закували в заліза (1319 р.).

У 1320 році Юрій повернувся до Москви з ярликом (8) на велике князювання і привів із собою молодого князя тверського Костянтина і бояр його у вигляді бранців; мати і брати Константинова, довідавшись про кончину Михайла і поховання його в Москві, надіслали просити Юрія, щоб відпустив тіло у Твер; Юрій виконав прохання не раніше, як син Михайлов Олександр (9) з'явився до у Володимир і уклав мир, ймовірно, на умовах, запропонованих московським князем.

Димитрій товариський (10) поїхав в Орду і виклопотав собі ярлик на велике князювання; є звістка, що він пояснив хану всю неправду Юрія і особливо Кавгадия і що хан наказав стратити останнього, а Димитрію дав велике князювання, довідавшись від нього, що Юрій збирає данину для хана і утримує її у себе. Юрій бачив необхідність знову йти в Орду і відправився по Камі, будучи покликаний послом ханським, в 1324 році. Димитрій товариський не хотів пускати суперника одного в Орду і поспішив туди сам. Мы не знаем подробностей о встрече двух врагов; летописец говорит, что Димитрий убил Юрия, понадеявшись на благоволение ханское, Узбек, однако, сильно осердился на это самоуправство, долго думал, наконец велел убить Димитрия (1325г.); но великое княжение отдал брату его Александру; таким образом, Тверь не теряла ничего ни от смерти Михаила, ни от смерти Димитрия; в третий раз первенство и сила перешли к ее князю. |

У 1327 році приїхав до Твері ханський посол Шевкал (Чол-хан), або клацати, двоюрідний брат Узбека, і за звичаєм всіх послів татарських дозволяв собі і людям своїм всякого роду і насильства. Вдруг в народе разнесся слух, что Шевкал сам хочет княжить в Твери, своих князей татарских посажать по другим русским городам, а христиан привести в татарскую веру. Коли пронеслася чутка, що татари хочуть виконати свій задум у Успенье день, користуючись великим збігом народу з нагоди свята, то Олександр з тверічамі захотіли попередити їх намір і рано вранці, на сонячному сході, вступили в бій з татарами, билися цілий день і до вечора здолали. Шевкал кинувся в старий будинок князя Михайла, але Олександр велів запалити батьківський двір, і татари загинули у полум'ї; купці старі, ординські, і нові, що прийшли з Шевкалом, були винищені, незважаючи на те, що не вступали в бій з російськими: одних з них перебили, інших перетопили, інших спалили на вогнищах. Узбек очень рассердился, узнав об участи Шевкаловой, и, по некоторым известиям, послал за московским князем, но, по другим известиям, Калита 12 поехал сам в Орду тотчас после тверских происшествий и возвратился оттуда с 50 000 татарского войска. Приєднавши до себе ще князя суздальського, Калита увійшов до Тверської волость по ханського наказу; татари попалили міста і села, людей повели в полон і, просто сказати, поклали пусту всю землю Руську, за словами літописця, але врятувалася Москва, отчина Калити, та Новгород , який дав татарським воєводам 2000 срібла і безліч дарів. Узбек дал великое княжение Калите.


Цей уривок присвячений одному з драматичних зіткнень в боротьбі за владу між Москвою і Твер'ю на початку XIV ст. З 1305 ярликом на велике князювання володимирське володів тверський князь Михайло Ярославович. Він отримав цей ярлик по праву старшинства серед нащадків Всеволода Велике Гніздо. Його батько князь Ярослав Ярославович, брат Олександра Невського, був великим князем володимирським ще в 1264-1271 рр.. Московські князі, відповідно до існували тоді на Русі порядком престолонаслідування, не могли претендувати на велике володимирське князювання, так як засновник династії московських князів Данило Олександрович був лише молодшим сином Олександра Невського і ніколи не займав володимирського княжого столу. Однак в умовах ординського ярма багато чого залежало від волі хана. Тому московські князі на початку XIV ст., І в першу чергу князь Юрій, старший син Данила Олександровича, прагнуть заручитися підтримкою Орди, встановивши союзні і родинні стосунки з її правителями. Так, Юрій Давидович подовгу жив в Орді, був одружений на сестрі хана Узбека, завдяки цьому й вдалася його інтрига проти Михайла тверського.

1. Великий Новгород і Тверське князівство, дві сусідні землі, постійно ворогували між собою. Тому московські князі в боротьбі з Твер'ю неодноразово використовували підтримку Новгорода.

2. Костянтин Михайлович - третій син Михайла Ярославовича тверського. Был женат на Софье Юрьевне, дочери московского князя Юрия Даниловича, виновника гибели его отца. Княжив у Твері в 1328-1337 і 1339-1345 рр.. Всецело зависел от московских князей и по сути дела был их ставленником.

3. Мова йде про духовну грамоті, тобто про заповіт.

4. Торг - ринкова площа.

5. Русь — т. е. росіяни з оточення князя Юрія.

6. Маджари (Маджар} - великий торговий місто на Північному Кавказі. Перебував на річці Кумі при впадінні в неї притоки Буйволи (нині територія Ставропольського краю). Входив до складу володінь Золотої Орди. Зруйнований в кінці XIV ст. Під час навали Тімура.

7. Гості - купці.

8 ... у Спаському монастирі - мається на увазі монастир, що існував при церкві Спаса на Бору, розташованої в Московському Кремлі поблизу княжого двору, в XV ст. Спасский монастырь был переведен из Кремля на новое место, ниже по течению Москвы-реки, и с тех пор называется Новоспасским.

9. Ярлик (в азербайджанською мовою ярл-ек - веління, наказ) - грамоти ханів Золотої Орди, що підтверджували права руських князів на їх князювання. Існували ярлики, відповідно до яких надавалися пільги, тархани.

10. Олександр Михайлович - другий син Михайла Ярославовича тверського. У 1325 - 1327 рр.. володів ярликом на велике князювання володимирське. Після повстання 1327 р. і походу на нього татар та Івана Калити втік у Псков і далі в Литву, Твер. У 1337г. побував в Орді, отримав прощення у хана, і йому знову була дана Твер, в 1339 р. знову був викликаний в Орду, де в цей час перебував Іван Калита, який, ймовірно, обмовив його перед ханом. Після деяких коливань Олександр зважився поїхати в Орду і був там страчений за наказом хана Узбека, як колись його батько. Разом з ним загинув його син Федір.

11. Дмитрий тверской — старший сын Михаила Ярославича тверского, носивший прозвище Дмитрий Грозные Очи.

12. Речь идет о московском князе Иване Даниловиче, младшем брате Юрия, княжившем в Москве в 1325—1340гг. Його прізвисько-Калита означає гаманець або сумку з грошима і свідчить про дбайливості князя Івана Даниловича. Але, можливо, мається на увазі рясна милостиня, яку князь роздавав своєї «калити» жебраком. З 1328 р. Іван Калита став великим князем володимирським.


Соловйов С. М. Історія ... Кн. II, т. 3. С. 213-224


В. О. Ключевський

МОСКВА И ТВЕРЬ В НАЧАЛЕ XIV ВЕКА

Користуючись своїми засобами і розважливою фамільної політикою, московські князі в XIV ст. постепенно сами выступали из положения бесправных удельных князей. Молодші, але багаті, ці князі зробили сміливу боротьбу зі старшими родичами за великокнязівський стіл. Головними їх суперниками були князь тверські, старші їх родичі. Діючи в ім'я сили, а не права, московські князі довго не мали успіху. Князь Юрій московський оскаржував велике князювання у свого двоюрідного дядька Михайла тверського і погубив в Орді свого суперника, але потім сам наклав головою, убитий сином Михайла. Однак остаточне торжество залишилося за Москвою, тому що кошти боролися сторін були нерівні. На боці тверських князів були право старшинства та особисті доблесті, кошти юридичні та моральні; на боці московських були гроші і вміння користуватися обставинами, кошти матеріальні та практичні, а тоді Русь переживала час, коли останні кошти були действительнее перших. Князья тверские никак не могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. все ще вважали можливої ​​боротьбу з татарами. Інший син Михайла тверського, Олександр, закликав свою братію, руських князів, «один за одного і брат за брата стояти, а татарам не видавати і всім разом противитися їм, боронити Руську землю і всіх православних християн». Так відповів він на умовляння руських князів підкоритися татарам, коли вигнанцем переховувався в Пскові після того, як в 1327 р., не витерпівши татарських насильств, він з усім містом Твер'ю піднявся на татар і винищив знаходилося тоді в Твері татарське посольство. Московські князі інакше дивилися на стан справ. Вони поки зовсім не думали про боротьбу з татарами; бачачи, що на Орду набагато вигідніше діяти «смиренною мудрістю», тобто догідництвом і грошима, ніж зброєю, вони старанно доглядали за ханом і зробили його знаряддям своїх задумів. Ніхто з князів частіше Калити не їздив на уклін до хана, і там він був завжди бажаним гостем, тому що приїжджав туди не з порожніми руками. В Орді звикли вже думати, що, коли приїде московський князь, буде «багато золото й срібло» і у великого хана-царя, і у його ханша, і у всіх іменитих мурз Золотої Орди. Завдяки тому московський князь, з генеалогії молодший серед своєї братії, домігся старшого великокнязівського столу. Хан доручив Калиті покарати тверського князя за повстання. Той справно виконав доручення: під його проводом татари розорили Тверське князівство «і просто виріши, - додає літопис, - всю землю Руську положиша пусту», не чіпаючи, звичайно, Москви. У нагороду за це Калита в 1328 р. отримав великокнязівський стіл, який з тих пір вже не виходив з-під московського князя.

Придбання великокнязівського столу московським князем супроводжувалося двома важливими наслідками для Русі, з яких одне можна назвати моральним, інше - політичним. Нравственное состояло в том, что московский удельный владелец, став великим князем, первый начал выводить русское население из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние несчастия. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить в нем общественную безопасность и тишину, московский князь, получив звание великого, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям Северо-Восточной Руси.

Літописець зазначає, що з тих пір, як московський князь отримав від хана великокнязівський звання, Північна Русь почала відпочивати від постійних татарських погромів. Розповідаючи про повернення Калити від хана в 1328 р. з пожалування, літописець додає: «... бисть ізвідти тиша велика по всій Руській землі на сорок років і престаша татарове воевати землю Руську». Bремя з 1328 по 1368 р., коли вперше напав на Північно-Східну Русь Ольгерд литовський 1, вважалося часом відпочинку для населення Русі, яке за те дякувало Москви. У ці спокійні роки встигли народитися і вирости цілих два покоління, до нервів яких враження дитинства не прищепили несвідомого жаху батьків і дідів перед татарином: вони і вийшли на Куликове поле.

Політичне наслідок придбання московським князем великого князювання полягало в тому, що московський князь, з великим, перший почав виводити Північну Русь з перебуваючи |, політичного роздроблення. Навколо Москви з часу велікокняженія Калити утворюється княжий союз, керований самим московським князем. Спочатку цей союз був фінансовий і підневільна. Доручення збирати ординську данину з багатьох, якщо з усіх, князів отримав Іван Данилович, коли став великим князем володимирським. Це повноваження послужило могутнім знаряддям політичного об'єднання питомої Русі. Не мисливець і не майстер бити свою братію мечем, московський князь отримав можливість бити її рублем. Простий відповідальний прикажчик хана по збору та доставки данини, московський князь зроблений був потім повноважним керівником та за суддю руських князів. Коли діти Калити після смерті батька в 1341 р. з'явилися до хана Узбека, той зустрів їх честю і любов'ю. Старшому синові Семенові, призначеному великим князем, дані були «під руки» всі князі російські. По смерти Семена в 1353 г. его брат Иван получил от хана вместе с великокняжеским званием и судебную власть над всеми князьями Северной Руси. За князювання Іванова сина Димитрія цей княжий союз з Москвою на чолі ще більше розширився і зміцнився, отримавши національне значення. Коли при Димитрія відновилася боротьба Москви з Твер'ю, тверський князь Михайло Олександрович шукав собі опори в Литві і навіть в Орді, ніж погубив популярність, якою доти користувалися тверські князі в Північній Русі. Коли в 1375 р. московський князь ішов на Твер, до його полкам приєдналися 19 князів. Вони сердилися на тверського князя за те, що він неодноразово наводив на Русь Литву і з'єднався навіть з поганим Мамаєм. Нарешті, майже вся Північна Русь під керівництвом Москви стала проти Орди на Куликовому полі і здобула під московськими прапорами першу народну перемогу. Це повідомило московському князю значення національного вождя Північної Русі в боротьбі з зовнішніми ворогами. Так Орда стала сліпим знаряддям, за допомогою якого створювалася політична і народна сила, направила проти неї ж.


Василь Осипович Ключевський (1841-1911)-видатний російський історик другої половини XIX - початку XX ст. Професор Московського університету. Автор багатьох досліджень про політичному ладі середньовічної Русі, про Боярської думі, монастирської колонізації, становленні кріпосного права і т. д. Але особливу славу В. О. Ключевський здобув як лектор. Його лекції приваблювали студентів, безліч інших слухачів яскравістю, цікавістю оповідання, влучністю та точністю характеристик історичних осіб, оригінальністю багатьох оцінок і спостережень. «Курс російської історії» В. О. Ключевського, до якого входять його університетські лекції, неодноразово видавався. В последних изданиях он занимает пять томов и охватывает период с древнейших времен до середины XIX в, В приводимом здесь отрывке сжато и четко раскрываются причины успеха Москвы в борьбе с Тверью, дается общая оценка политической жизни Руси этого периода. У лекціях В. О. Ключевського не було потреби детально зупинятися на ході самих подій. Достаточно обстоятельно написал об этом в своей многотомной «Истории...» его учитель С. М. Соловьев.

1. В XIV в. Велике князівство Литовське досягає свого розквіту, його територія розширюється далеко за межі власне литовських земель, за рахунок приєднання западнорусских князівств, територій сучасних України й Білорусії. При князя Ольгерда (1345-1377), сина Гедиміна, засновника династії литовських князів, до складу його володінь включаються Волинь, Чернігівські (Сіверські) землі, частково Смоленські. Підтримуючи тверських князів у їхній боротьбі з Москвою, Ольгерд тричі (у 1368, 1370 і 1372гг.) Підходив до Москви, але місто взяти не зміг.


Ключевський В. О. Курс російської історії

// Ключевский В. О. Соч. У 9 т. Ч. II. М., 1988. С. 19-22.


Н.І. Костомаров


МОСКОВСКАЯ РУСЬ В ЭПОХУ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ


Першість Москви, якому початок поклали брати Дані-Лович, спиралося головним чином на заступництво могутнього хана. Іван Калита був сильний між князями руськими і примушував їх слухатися себе саме тим, що всі знали про особливу Господню до нього хана і тому боялися його. Він умів скористатися як не можна краще таким становищем. При двох наступників його умови були всі ті ж. З 1341 по 1353 був великим князем старший син Калити Симеон, а з 1353 по 1359 інший син Іван. Обидва князя нічим важливим не ознаменували себе в історії. Останній, як по розуму, так і за характером, був особистістю абсолютно нікчемною. Але значення Москви для інших князів трималося в ці два князювання тимчасовою милістю хана до московських князів. По смерті Івана Москва піддавалася великої небезпеки втратити це значення. Наступником Івана був дев'ятирічний Димитрій (1); тут-то виявилося, що прагнення до піднесення Москви не було справою одних князів, що поняття і вчинки московських князів були вираженням того середовища, в якій вони жили і діяли. За малолітнього Димитрія стояли московські бояри; здебільшого це були люди, за своїм походженням не належали Москві; почасти вони самі, а частково їх батьки і діди прийшли з різних сторін і знайшли собі в Москві загальне батьківщини, а вони-то і ополчилися дружно за першість Москви чад Руссю. Та обставина, що вони приходили до Москви з Різних сторін і не мали між собою іншої політичної зв'язку, крім того, що всіх їх прихистила Москва, сприяло їх взаємному сприяння в інтересах спільного для них нової батьківщини. У цей час в Орді стався перелом, з якого швидко почалося її остаточне падіння. Суздальский князь (2), приехавши с ханским ярлыком, сел на великокняжеском столе во Владимире, этому городу опять, по-видимому, предстояло возвратить себе отнятое Москвою первенство. Але покровитель суздальського князя Наврус був убитий. Було природно новому володарю змінити розпорядження колишнього: він дав ярлик на князювання Димитрію (3). Таким чином, на цей раз вже не обличчя московського князя, нездатного по малолітству управляти, а сама Москва, як одна з земських одиниць, набувала головне значення серед інших земель і міст на Русі; раніше її підносило те, що її князь був з волі хана найстаршим, а тепер навпаки - малолітній князь робився найстарішим саме тому, що був московським князем.

Вже під час неповноліття Димитрія бояри від його імені розпоряджалися долею удільних князів. У 1363 році вони тиснув ростовського князя і вигнали князів галицького і стародубського з їх волостей. Гонимые и теснимые Москвою, князья прибегали суздальскому князю, но после примирения с Москвою сам суздальский князь признал над собою первенство московского.

У числі тодішніх керівників справами безперечно займав важливе місце митрополит Алексій (4), шановний не тільки Москвою, але і в Орді, так як ще раніше він зцілив дружину Чанібека, Тайдулу, і на нього дивилися як на людину, що володіє вищою чудотворною силою. Під його благословенням складено був в 1364 році договір між Димитрієм московським і його двоюрідним братом Володимиром Андрійовичем (5), що одержали в спадок Серпухов. Цей договір може до певної міри служити зразком тодішніх відносин залежних князів до найстаршого: Володимир Андрійович мав право розпоряджатися своєю волостю, як вотчинник, але зобов'язаний був коритися Димитрію, давати йому данину, які належать їм за хану, вважати ворогами ворогів великого князя, брати участь зі своїми боярами і слугами у всіх походах, що вживаються Димитрієм, отримуючи від нього під час походів платню. Таким чином, у той час, коли Москва височіла над іншими руськими землями і розпоряджалася їх долею, в самій Московській землі виникло удільне дроблення, природно уповільнює розвиток єдиновладдя, але в той же час і вживалися заходи, щоб, при такому дробленні, зберігалася верховна влада особи, який князював у самій Москві.

Особистість великого князя Димитрія Донського представляється за джерелами неясно. Ми бачимо, що в його отроцтві, коли він ніяк не міг діяти самостійно, бояри вели справи точно в такому ж дусі, в якому б їх вів і повнолітній князь. Літописи, вже описуючи його кончину, кажуть, що він у всьому радився з боярами і слухався їх, що бояри були у нього як князі; так само заповідав він ходити і своїм дітям. Від цього неможливо відокремити: що з його дій належить власне йому, і що його боярам; за деякими рисами можна навіть допустити, що він був людина мало здібної і тому керований іншими; і цим можна частково пояснити ті протиріччя в його житті, які кидаються в очі , то змішання відваги з нерішучістю, хоробрості з боягузтвом, розуму з безтактністю, прямодушності з підступністю, що виражається у всій його історії.

У серпні 1375 Димитрій з союзниками вступив до Тверської землю, осадив Твер. Він простояв там чотири тижні, а тим часом його воїни палили в Тверській області селища, цькували на полях хліб, вбивали людей або гнали їх у полон. Михайло (6), не дочекавшись нізвідки допомоги, вислав владику Євфимія (7) до Димитрію просити миру. Здавалося, прийшла сама сприятлива хвилина покінчити назавжди важку і руйнівну боротьбу з непримиренним ворогом, знищити тверське князювання, приєднати Тверський землю безпосередньо до Москви і тим самим забезпечити з цього боку внутрішній спокій Русі. Але Димитрій задовольнився вимушеним смиренням ворога, який у крайній біді готовий був погодитися на який завгодно принизливий договір, аби залишалася можливість його порушити в майбутньому. Що найважливіше в цьому договорі, постановлено було по відношенню до татар, що якщо вирішено буде жити з ними в світі і давати їм вихід (8), то і Михайло повинен давати, а якщо татари підуть на Москву або на Твер, то обом сторонам бути заодно проти них, якщо ж московський князь сам захоче йти проти татар, то і тверський повинен іти разом з московським. Таким чином, Москва, возвисившись передусім татарскою силою, тепер вже мала настільки власної сили, що зобов'язувала князів інших земель коритися їй і у війні проти самих татар.

Упокорення тверського князя роздратувало Ольгерда, але не проти Димитрія, а проти смоленського князя, за те, що останній, якого він вважав уже своїм подручником, брав участь у війні проти Михайла. Набагато сильніше роздратувався за Твер Мамай і притому на всіх взагалі руських князів: він бачив явне зневага до своєї влади; його останній ярлик, даний Михайлу, був поставлений російськими ні в що. Він замислив провчити непокірних рабів, нагадати їм батиевщіну, поставити Русь в таке становище, щоб вона довго не посміла думати про звільнення від влади ханів. Мамай зібрав всю силу волзької Орди, найняв хівинців, буртасів, ясів, увійшов в союз з Генуєю, заснували свої поселення на Чорному морі, і уклав з литовським князем Ягелло договір заодно напасти на московського князя (9).

Коли Мамай, влітку 1380 року заклав свій стан при гирлі ріки Воронеж, призначав там збірне місце для своїх полчищ і чекав Ягелло, Димитрій збирав підручних князів на загальне де захисту Русі. Бажання розправитися з поневолювачами настільки вже дозріло і опанувало почуттями російського народу, що московському князю не належало необхідності чекати рать і примушувати до якнайшвидшого прибуття.

Митрополита Алексія вже не було в живих. Він помер в 1378 році. Цей архіпастир, найголовніший радник Димитрія, весь час свого первосвятітельства вживав свою духовну владу для піднесення Москви і служив її інтересам. Московскому князю не хотелось иметь в Москве иных первосвятителей, кроме таких, каких само московское правительство будет представлять патриарху для посвящения (10). У той час, коли доводилося Димитрію йти на війну, Москва залишалася без митрополита, і ця обставина позбавляло робили походи звичайного першосвятительського благословення; але Димитрій звернувся за благословенням до преподобного Сергія, хоча і був з ним у суперечці (11). Сергій користувався загальною повагою, його молитвами приписували велику силу, за ним визнавали дар пророцтва. Сергій не тільки підбадьорив Димитрія, але і передбачив йому перемогу. Таке передрікання, зробившись відомим, сильно порушило у війську відвагу і надію на перемогу.

Димитрій виступив з Москви до Коломну в серпні; російські сили звідусіль приставали до нього. 26 і 27 серпня російські перевезли через Оку і пішли по Рязанської землі до Дону. На шляху прискакав до Димитрію гонець від преподобного Сергія з благословенною грамотою: «Іди, пан, - писав Сергій, - йди вперед, Бог і св. Трійця допоможе тобі! »

6 сентября русские увидели Дон, а 8, в субботу, на заре русские уже были на другой стороне реки и при солнечном восходе двигались стройно вперед к устью реки Непрядвы.

День был пасмурный; густой туман расстилался по полям, но часу в девятом стало ясно. Близько полудня здалося незліченна татарське натовп. Сторожові (передові) полиці росіян і татар зчепилися між собою, і сам Димитрій виїхав разом зі своєю дружиною «на перший Суйми» (12) - відкривати битву. За старовинним звичаєм прадедовскому випливало, щоб князь, як ватажок, власним прикладом збуджував у воїнах відвагу. Побівшісь недовго з татарами, Димитрій повернувся назад влаштовувати полиці до битви. У першій годині почалася січа, який, за висловом літописця, не бувало на Русі. У московській раті було багато небувалих в бою: на них знайшов страх, і пустилися вони почали тікати. Татары со страшным криком ринулись за ними и били их наповал. Дело русских казалось проигранным, но к трем часам пополудни все изменилось.

У діброві на західній стороні поля стояв обраний російський загін, від'їхали туди заздалегідь для засідки. Загін стрімко кинувся на татар, які ніяк не очікували нападу ззаду.

Перемога була досконала, але зате багато князів, бояр і простих воїнів полягло на полі битви. Сам великий князь, хоча не був поранений, але обладунок на ньому був пом'ятий. Поховавши своїх убитих, великий князь зі своїм військом не переслідував більше розбитого ворога, а повернувся з торжеством до Москви.

Мамай, який втік у свої степи, зіткнувся там з новим ворогом: то був Тохтамиш, хан Заяіцьком Орди (13), нащадок Батия. Тохтамыш разбил Мамая на берегах Калки и объявил себя владетелем волжской Орды. Мамай втік до Кафи (нинішня Феодосія на східному березі Криму) і там був убитий Генуєю.

Тохтамиш, запанувавши в Сараї (14), відправив дружелюбне посольство до Димитрію, оголосити, що спільного ворога їх немає більш і що він, Тохтамиш, тепер владика кипчакский Орди і всіх підвладних їй країн. Димитрій відпустив послів з великою честю і дарами, але не виявляв знаків рабської покірності. Це показує, що в Москві вважали справу з Ордою поконченним і не боялися її, але тим часом там, по сокрушении Мамая, не брали жодних заходів ні до подальшого винищення, ні навіть до власної оборони.

У наступному, 1382 році Тохтамиш рушив карати Русь за спробу звільнитися від татар.

Звістка про похід Тохтамиша, хоча й запізно, але все-таки дійшла до Димитрію перш, ніж татари наблизилися до Москви.

Раптовість навали справила таке враження, що князі, воєводи і бояри зовсім втратили голову. Між ними почалася ворожнеча, взаємна недовіра; великий князь побоявся йти назустріч ханові і, покинула Москву напризволяще, біг в Переяславль, звідти до Ростова, а звідти до Костроми.

Грізний ворог не сьогодні-завтра повинен з'явитися, а в столиці не було ні князя, ні воєвод. Одні кричали, що треба зачинити в Кремлі, інші хотіли бігти. Задзвонили в усі дзвони на віче. Поднялся вопль. Народ кричал: затворять ворота и не пускать никого из города. Митрополит (15) і бояри кинулися перші і міста; їх випустили, але пограбували, а коли за ними стали тікати інші, то ворота зачинили, одні стали біля воріт з рогатинами і оголеними шаблями, погрожували бити біжать, а інші метали на них камені з стін.

23 серпня під'їхали передові татарські вершники до кремлівських стін. Москвичі дивилися на них з стін: «Чи тут великий князь Димитрій?» - Запитували татари. Їм відповідали: «Ні». Татари об'їхали кругом Кремля, оглядали рови, стіни, бійниць ворота. У місті благочестиві люди молилися Богу, наклали себе пост, каялися в гріхах, причащалися Святих Тайн, а вдалі молодці витягали з боярських льохів меди, діставали боярських комор дорогі судини і напивалися з них для бадьорості.

П'яні вилазили на стіни, кричали на татар, лаяли, плювали і всіляко ображали їх і їх царя, а роздратовані татари махали на них шаблями, удаючи, як будуть рубати їх. Москвичі розхрабрився так, думаючи, що татар всього стільки і прийшло, скільки вони їх бачили під стінами. Але до вечора з'явилася вся ординська громада зі своїми царем, і тут багато лицарство прийшли в жах.

Тохтамыш сообразил, что не взять ему Кремля силою; он порешил взять его коварством. На четвертий день опівдні за їхали до стін шляхетні мурзи і просили слова. З ними стоячи двоє синів суздальського князя, Шурья великого князя (16). Мурзы сказали: «Царь наш пришел показнить своего холопа Димитрия, а он убежал; приказал вам царь сказать, что он не пришел разорять своего улуса, а хочет соблюсти его, и ничего от вас не требует,— только выйдите к нему с честью и дарами».

Москвичи отворили ворота и вышли, впереди князь Остей (17), потом шли духовные в облачении, с иконами и крестами, за ними бояре и народ. Татари, давши москвичам вийти з воріт, кинулися на них і почали рубати шаблями без розбору. Винищуючи кого попало направо і наліво, вдерлись у середину Кремля. За повідомленням літописця, різанина тривала до тих пір, поки у татар не стомилися плечі, не іступілісь шаблі. Всі церковні скарби, великокнязівська скарбниця, боярське майно, купецькі товари - все було пограбовано. Нарешті, місто було запалено. Вогонь винищував тих небагатьох, які встигли уникнути татарського меча. Так покарала Москву, татари відступили від неї.

Нікому було ні відспівувати мертвих, ні оплакувати їх, ні телефонувати по них.

Татари розсіялися і по інших містах. Всюди татари вбивали людей або гнали їх натовпами в полон. Пригадалися давно забуті часи Батия, з тою різницею, що в батиевщіну російські князі вмирали зі своїм народом, а тепер голова Русі сидів, замкнувшись у Костромі зі своєю родиною, інші князі чи також ховалися, або поспішали раболіпством отримати пощаду в розгніваного владики. Тільки один Володимир Андрійович не зрадив собі: виїхавши з Волока (18), він ударив на татарський загін, розбив його вщент і взяв багато полонених. Цей подвиг так подіяв на хана, що він почав відступати назад до Рязанської землі, побоюючись, щоб росіяни, зібравшись з силами, не вдарили на нього: ось доказ, що ця навала не мало б такого сумного результату для Москви і всієї Русі, якби росіяни не були так помилки і великий князь своїм ганебним втечею не зрадив свого народу на розтерзання варварам.

Димитрій разом з Володимиром Андрійовичем, прибувши до Москви, одразу зайнявся похованням мертвих, щоб попередити заразу. Він давав від вісімдесяти похованих тіл по рублю, і довелося йому заплатити 300 рублів. Цей рахунок показує, що в Кремлі загинуло від татарського меча 24 000 чоловік, не рахуючи гріли і потонули. Потім мало-помалу почали збиратися залишки населення і відбудовувати спалений місто. Тоді, за неможливістю мстити татарам, Димитрій звернув помста на Рязанську землю: московська рать вступила в цю землю і вкрай розорила її без усякого милосердя, гірше татар (19).

Князі російські, налякані страшною карою над Москвою, один за іншим їздили в Орду кланятися ханові. Надія на свободу блиснула для росіян на короткий час і була знищена малодушністю Димитрія.

Михайло Олександрович товариський з сином Олександром відправився в Орду крутими дорогами, щоб не попастися в руки Димитрія: він сподівався знову випросити собі велике князювання (20). Але Димитрій весною відправив до хана сина свого Василя (21). Василий был удержан в Орде заложником верности и 8000 рублей долга, начитанного на Димитрия. Московський князь так старанно принижувався тоді перед ханом, що Тохтамиш оголосив йому свою царську милість, але в покарання наклав на його володіння важку данину.

Князювання Димитрія Донського належить до самим нещасним і сумним епох історії багатостраждального російського народу. Невпинні розорення і спустошення то від зовнішніх ворогів, або від внутрішніх усобиць, слідували один за одним у величезних розмірах. Московська земля, не рахуючи дрібних руйнувань, була два рази спустошена литовцями, а потім зазнала нашестя Орди Тохтамиша; Рязанська - страждала два рази від татар, два рази від москвичів і була приведена в крайнє розорення; Тверську - кілька разів розоряли москвичі; Смоленська - терпи і від москвичів, і від литовців; Новгородська зазнала руйнування від тверічей і москвичів. До цього приєднувалися фізичні лиха. Страшна зараза, від якої російська земля страждала в сорокових і п'ятдесятих роках XIV століття нарівні з усією Європою (22), повторювалася і в князювання Димитрія з великою силою різних місцях Русі. К заразе присоединялись неоднократные засухи, как, например, в 1365, 1371 и 1373 гг., которые влекли собою голод и, наконец, пожары — обычное явление на Руси. Її ми візьмемо до уваги ці лиха, що з'єднувалися з частими разорениями жителів від воєн, то повинні уявити собі тодішню Східну Русь Краєм малолюдно та зубожілих. Сам Димитрій не був князем, здатним мудрістю правління полегшити важку долю народу; чи діяв він від себе або з навіюванням бояр своїх, - в його діях видно ряд промахів. Следуя задаче подчинить Москве русские земли, он не только умел достигать своих целей, но даже упускал из рук то, что eму доставляли сами обстоятельства; он не уничтожил силы и самостоятельности Твери и Рязани, не умел и поладить с ними так, чтоб они были заодно с Москвою для общих русских целей; Димитрий только раздражал их и подвергал напрасному разорению ни в чем не повинных жителей этих земель; раздражил Орду, но не воспользовался ее временным разорением, не предпринял мер к обороне против опасности; и последствием всей его деятельности было то, что разоренная Русь опять должна была ползать и унижаться перед издыхающей Ордой.


Дмитро Донський, великий князь володимирський і московський в 1359-1389 рр.. увійшов в російську історію зі славою переможця Мамая на Куликовому полі. Ця слава заслужена і безперечна. Проте він знаходився на чолі Московського князівства майже 30 років; на відміну від попереднього, порівняно безтурботного періоду правління Івана Калити і його синів, час Дмитра Донського - період напруженої внутрішньополітичної боротьби в князівстві, безперервні зіткнення з зовнішніми ворогами, в яких Москва знала не тільки перемоги . У цьому нарисі Н. І. Костомаров оцінює все життя і діяльність Дмитра Донського. Підсумки його правління історик оцінює досить критично. Тут яскраво проявилося скептичне ставлення історика до багатьох діячів російської історії, адже в даному випадку мова йде про один правителів Москви, яка в результаті стала центром могутньої держави, придушив, на думку М. І. Костомарова, останні залишки вічового ладу і «народоправство» , коли-то широко поширених на Русі.

1. Дмитро Донський, син і наступник Івана Івановича, народився у 1350 р.

2. Суздальський князь ... имеется в виду нижегородско-суздальский князь Дмитрий Константинович, получивший в Орде в 1360г. від хана Навруза ярлик на велике князювання володимирське.

3. У цей час в Орді відбувалася «велика застрягання», що почалася після вбивства в 1357 хана Джанібека (Чанібека) його сином Бердібеком. Хан Навруз, який убив свого попередника, правил менше року і був убитий в 1361 р. Хизира, які прийшли з-за річки Уралу. Але й Хизира незабаром був убитий своїм сином Тимур-Ходжею, котор був скинутий і убитий у 1362 р. Влада захопив темник Мамай, але він не був нащадком Чингісхана і не міг займати ханський трон, формально правил його ставленик хан Абдаллах. Але влада Мамая поширювалася тільки на західну частину Орди. На сході, за Волгою, до влади прийшов хан Мюридів, у якого б свої суперники. Так боролися між собою правителі різних частин Орди видавали ярлик то князя московського, то князю суздальському. У 1365 р. Дмитро суздальський остаточно відмовився від отриманого ним втретє ярлика Орди на користь Москви. У свою чергу, московські війська надали йому підтримку в боротьбі з його братом Андрієм Костянтиновичем.

4. Алексий — в миру Елевферий, принадлежал к знатному боярскому роду, отец Федор Бяконт пришел на службу в Москву из Чернигова в конце XIII в., его крестный отец — сам Иван Калита. Прийняв чернецтво в Богоявленському монастирі під ім'ям Алексія, став потім єпископом володимирським, а з 1353 р. до своєї смерті в 1378 р. був митрополитом, главою російської церкви. У дитинстві Дмитра Донського Алексій фактично очолював московський уряд. Використовуючи свій авторитет на Русі і в Орді, багато зробив для зміцнення позицій Москви. Сприяв монастирському руху, активно підтримував Сергія Радонезького. Заснував Чудов монастир (на честь Чуда Архангела Михаїла) в Кремлі на місці ординського двору, подарованого йому ханом Джанібек (Чани-беком) за зцілення Тайдули.

5. Володимир Андрійович Хоробрий (1353-1410) - князь серпуховский (з 1358 р.). Його батько Андрій Іванович, молодший син Івана Калити, отримав від Івана Калити по духовній грамоті (заповіту) Серпухов з прилеглими волостями на південь від Москви. Володимир Андрійович брав активну участь у московських справах, яскраво проявив себе в битві на Куликовому полі.

6. Михайло Олександрович (1333-1399)-син тверського князя Олександра Михайловича, онук Михайла Ярославовича, убитих в Орді. З 1368 р. затвердив на тверському князювання. Як і його дід, спробував протистояти зростаючому могутності Москви. Його союзником був литовський князь Ольгерд. Завдяки смути в Орді, зацікавленості її керівників у чварах між російськими князями Михайлу Олександровичу вдавалося тричі (у 1370, 1371, 1375 рр..) Отримувати від ханів ярлик на велике князювання володимирське. Але Дмитро московський вже не зважав на волею Орди, не визнавав великого князювання за Михайлом і в 1375 році здійснив великий похід на Твер.

7. Євфимій Віслень - тверський єпископ з 1374г. У 1390г. позбавлений єпархії, очевидно, через розбіжності з князем Михайлом. Був звинувачений у втручанні в справи Михайла і навіть у єресі.

8. Вихід - данину Орді.

9. Мамай утримував під своєю владою частина Золотої Орди в правобережжі Волги і далі на захід. Тому його іноді називають правителем «Волзької Орди». До її складу входило і Північне Причорномор'я з Кримом, де було багаті торгові міста, що належали тоді італійської морської республіці Генуя. Це - Кафа (Феодосія), Солдайя (у російських джерелах - Сурож, нині - Судак), Чембало (Балаклава) і ін хівинцями Н. І. Костомаров називає, очевидно, вихідців з Хорезму, великого оазису в низов'ях Амудар'ї, яким після завоювання монголами володіли родичі Батия. (У XIX ст. Там існувало Хівинське ханство.) Буртаси - народ, що мешкав в правобережжі Волги, споріднений мордві. Мамай розраховував також на підтримку Ягайло Ольгердовича (1350-1434), сина Ольгерда, великого князя литовського у 1377 - 1392 рр.., У 1385 р. став і королем польським після унії Польщі і Литви.

10. До середины XV в. російська церква не мала автокефалії (самостійності) і перебувала під управлінням константинопольського патріарха, який присвячував в сан російських митрополитів. Після смерті митрополита Алексія Дмитро висунув свого ставленика на митрополичу кафедру - Михайла-Мітяя. Але вище духовенство виступило проти його кандидатури. Незважаючи на це, Михайло-Митяй відправився на поставлення до Константинополя, але раптово помер у дорозі. Патріарх посвятив у сан архімандрита Пимена, одного з супроводжували Михайла-Мітяя осіб. Але Дмитро Іванович не прийняв його в Москві. Так виник затяжний конфлікт між великокнязівської владою і церквою, коли протягом кількох років у Москві не було митрополита.

11. Можливо, причиною сварки було несхвалення Сергієм дій великого князя по висуненню Михайла-Мітяя на митрополичий престол.

12. «Перший Суйми» - сутичка передових загонів, з якої починається битва.

13. Заяіцьком Орда (Ак-Орда) - частина володінь Золотої Орди за річкою Уралі (Яїком), займала великі простори Казахстану та частина Південної Сибіру. Тут правили нащадки брата Батия - хана Орди Ічена, до яких, ймовірно належав і хан Тохтамиш. При ослабленні Золотої Орди в середині XIV ст. Ак-Орда стає фактично незалежною, її правителі втручаються в боротьбу за владу в ставці золотоординських ханів. В кінці XIV ст. Тохтамыш стремится восстановить былое единство всех владений Золотой Орды от Причерноморья до Сибири (до монгольского нашествия здесь кочевали половцы, иначе — кипчаки, почему эта земля часто именуется Кипчакской степью, или Кипчакской Ордой. Тохтамышу удалось достичь этой цели после разгрома Мамая на Куликовом поле. Но в 90-х годах XIV в. он потерпел тяжелое поражение от среднеазиатского завоевателя Тимура (Тамерлана).

14. Сарай (Сарай-Берке, від тюркського сарай - палац) - столиця Золотої Орди находилась на левобережье Волги, в начале ее рукава Ахтубы (к востоку современного Волгограда, где ныне г. Ленинск, а до революции был г. Царев). З початку XIV ст. столицей Золотой Орды был Сарай-Бату, расположенный в низовьях Волги, в районе Астрахани.

15. Мається на увазі митрополит Кипріян, який прибув до Москви в 1381 р. Очолював російську церкву до своєї смерті в 1406 р.

16. ... Шурья великою князя (шурин - брат дружини) - Дмитро Донський був одружений на Євдокії, дочки Нижегородської-суздальського князя Дмитра Костянтиновича. У переговорах від імені Тохтамиша біля стін Кремля взяли участь її брати Василь і Семен.

17. Князь Безбородий, з роду князів литовських, опинився в той час в Москві, очоливши оборону міста.

18. Волок Ламский (нині - Волоколамськ) - невелике місто на захід від Москви у верхів'ях річки Лами (басейн Волги), яка волоками була пов'язана з річкою Москвою.

19. Приводом для настільки жорстокої помсти рязанцам було їх співпрацю з Тохтамишем: вони вказали йому броди через Оку.

20. Михайло Олександрович так і не отримав великого князівства. Сподіваючись домогтися цього в майбутньому, він залишив в Орді сина Олександра, який одержав тому прізвисько Ордінец. У 1386 р. він повернувся на Русь, князював у Кашину (доля у складі Тверського князівства), де помер у 1389г.

21. Мова йде про старшого сина Дмитра Донського Василя Дмитровича, згодом великого князя володимирському і московському (1389-1425).

22. У середині XIV ст. Русь, як і вся Європа, була вражена небувалою епідемією чуми. Так, в 1353 р. від неї загинули великий князь Семен Гордий, обидва його cина, брат Андрій, митрополит Феогност.


Костомаров М.І. Великий князь Дмитрий Иванович Донской //

Костомаров М.І. Російська історія в життєписах ...


В. О. Ключевський


ХАРАКТЕР МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ XIV—XV ВВ.


Часто дають переважне значення в ході піднесення Московського князівства особистим якостям його князів. Немає потреби перебільшувати це значення, вважати політичне і національне могутність Московського князівства виключно справою його князів, створенням їх особистої творчості, їх талантів. Історичні пам'ятки XIV і XV ст. не дають нам можливості жваво відтворити вигляд кожного з цих князів. Московські великі князі є в цих пам'ятках досить блідими фігурами, природно змінюються на великокнязівському столі під іменами Івана, Семена, іншого Івана, Димитрія, Василя, іншого Василя. Вдивляючись у них, легко помітити, що перед нами npoxодят не своєрідний особистості, а одноманітні повторення одного і того ж фамільного типу. Усі московські князі до Івана III як дві краплі води схожі один на одного, так що спостерігач їх не може вирішити, хто з них Іван і хто Василь.

Перш за все московські Даниловичі (1) відрізняються чудовою стійкою посередністю - не вище і не нижче середнього рівня. Плем'я Всеволода Велике Гніздо взагалі не блищало надлишком видатних талантів, за винятком хіба одного Олександра Невського. Московские Даниловичи даже среди этого племен шли в передовом ряду по личным качествам. Це князі без жодного блиску, без ознак як героїчного, так і морального величі. По-перше, це дуже мирні люди, вони неохоче вступають у битви, а вступаючи в них, частіше програють їх, але вони вміють відсиджуватися від ворога за дубовими, а з Димитрія Донського за кам'яними стінами московського Кремля (2), але ще охочіше при нападі ворога їдуть в Переяславль або куди-небудь подалі на Волгу, збирати полки, залишаючи в Москві для її захисту владику митрополита та дружину з дітьми. Чи не виблискуючи ні великими талантами, ні яскравими чеснотами, ці князі одно не відрізнялися і великими вадами або пристрастями. Це робило їх у багатьох відносинах зразками поміркованості й акуратності; навіть їх схильність випити зайве за обідом не підносилася до певної пристрасті давньоруської людини, висловленої вустами Володимира Святого (3). Це середні люди Стародавньої Русі, як би сказати, більше хронологічні знаки, ніж історичні. У шести поколіннях один Димитрій Донський далеко видався вперед з суворо вирівняного ряду своїх попередників і наступників. Молодість (помер 39 років), виняткові обставини, з 11 років посадити його на бойового коня, чотиристороння боротьба з Твер'ю, Литвою, Рязанню і Ордою, наповнені шумом і тривогами його 30-річне князювання, і найбільше велике побоїще на Дону поклали на нього яскравий відблиск Олександра Невського, і літопис з помітним піднесенням духу говорить про нього, що він був «міцний і мужній і поглядом дивен зело». Але не виблискуючи особливими чеснотами, ці князі поєднували в собі багато менш дорогих, але більш дохідних якостей, відрізнялися великою кількістю обдарувань, якими звичайно наділяються недаровітие люди. Перш за все, ці князі дружно живуть один з одним. Вони тримаються міцно батьків: «жити за один». Потім московські князі - дуже шанобливі сини: вони свято шанують пам'ять і заповіт своїх батьків. Повага до батьківського заповіту в їх холодних духовних грамотах часом зігрівається до ступеня теплого побожного почуття. «А пишу вам се слово, - так Семен Гордий закінчує свій заповіт молодшим братам, - того для, щоб не перестала пам'ять батьків наших і наша і свічка б не згасла». Вони хороші господарі-скнари по дрібницях, потроху. Недаром первый из них, добившийся успеха в невзрачной с нравственной стороны борьбе (4), перешел в память потомства с прозванием Калиты, денежного кошеля. Готовясь предстать перед престолом всевышнего судии и диктуя дьяку духовную грамоту, как эти князья внимательны ко всем подробностям своего хозяйства, как хорошо помнят всякую мелочь в нем! Не забудуть ні шубки, ні стадца, ні пояса золотого, ні коробки Сердолікової, все запишуть, всьому знайдуть місце і спадкоємця. Зберегти батьківське набуток і додати до нього що-небудь нове, нову шубку побудувати, нове сільце прикупити - ось на що, мабуть, були звернені їх урядові помисли, як вони виявляються в їхніх духовних грамотах. Ці властивості і допомогли їх політичним успіхам.


Цей уривок цікавий не тільки для вивчення особистих якостей московських князів, він дуже характерний і для творчості В. О. Ключевського в цілому. На сторінках його «Курсу російської історії» навряд чи можна знайти захоплені, панегіричні оцінки кого б то не було. Набагато більшою мірою для В. О. Ключевського характерний гострий критичний погляд з відомою часткою скептицизму. Наведена тут його оцінка московських князів протистоїть широко поширеній в літературі поданням про них як про блискучі політиках і дипломатів, героїв і полководців, «збирачів землі Руської».

 1. Даниловичі - московські князі, нащадки молодшого сина Олександра

Невського Данила, який князював у Москві в 1276-1303 рр..

 1. До правління Дмитра Івановича вперше були зведені стіни Московського Кремля з білого каменю (1367). Вони допомогли відбити нашестя Ольгерда.

 2. Имеется в виду знаменитая фраза «Руси есть веселье питье, не можем без того быти», вложенная летописцем, автором повести о Крещении Руси и выборе веры Владимиром Святославичем, в уста великого князя. Відповідно до цієї явно легендарної версією саме тому Володимир Святославич відкинув іслам, що забороняє вживання алкогольних напоїв.

В. О. Ключевський має на увазі участь Івана Калити і московських вої в придушенні антиординської повстання в Твері в 1327 р.


В. О. Ключевський


ОТ МОСКОВСКОГО КНЯЗЯ К «ГОСУДАРЮ ВСЕЯ РУСИ»


Відчувши себе в новому положенні, але ще не віддаючи ясного звіту про своє новому значенні, московська державна влада навпомацки шукала вдома і на боці форми, які відповідали цим положенням, і, вже одягнувшись у ці форми намагалася за допомогою їх усвідомити собі своє нове значення. З цієї сторони отримують важливий історичний інтерес деякі дипломатичні формальності і нові придворні церемонії, що з'являються в князювання Івана III.

Іван був одружений два рази. Перша дружина його була сестра його сусід великого князя тверського, Марія Борисівна. По смерті її (1467) Іван став шукати іншої дружини, подалі й важливіші. Тоді в Римі проживала сирота племінниця останнього візантійського імператора Софія Хомівна Палеолог. Незважаючи на те, що греки з часу флорентійської унії сильно упустили себе в російських православних очах, не дивлячись на те що Софія жила так близько до ненависного татові, в такому підозрілому церковному суспільстві Іван III, здолавши в собі релігійну гидливість, виписав царів з Італії і одружився на ній в 1472 р. Ця царівна, вапна тоді в Європі своєю рідкісною повнотою, привезла в Москву дуже тонкий розум і отримала тут дуже важливе значення. Бояри XVI приписували їй всі неприємні їм нововведення, які з часу з'явилися при московському дворі. Уважний спостерігач московського життя барон Герберштейн (1), два рази приїжджав до Москви послом германського імператора при Івановом наступника, наслухавшись боярських розмов, зауважує про Софії у своїх записках, що це була жінка надзвичайно хитра, що мала великий вплив на великого князя, який за її навіюванню зробив багато. Її впливу приписували навіть резолюція Івана III скинути з себе татарське іго. У боярських вигадках і судженнях про царівну нелегко відокремити спостереження від підозри чи перебільшення, керованого недоброзичливістю. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама и что понимали и ценили в Москве. Вона могла привезти сюди перекази і звичаї візантійського двору, гордість своїм походженням, досаду, що йде заміж за татарського данника. У Москві їй навряд чи подобалась простота обстановки і безцеремонність відносин при дворі, де самому Івану III доводилося вислуховувати, за висловом його онука (2), «багато поносное і докірливі слова» від непокірних бояр. Но в Москве и без нее не у одного Ивана III было желание изменить все эти старые порядки, столь не соответствовавшие новому положению московского государя, а Софья с привезенными ею греками, видавшими и византийские и римские виды, могла дать ценные указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены. Їй не можна відмовити у впливі на декоративну обстановку і закулісне життя московського двору, на придворні інтриги та особисті відносини; але на політичні справи вона могла діяти тільки навіюваннями, другий таємний або невиразним помислам самого Івана. Особливо понятливо могла бути сприйнята думка, що вона, царівна, своїм московським заміжжям робить московських государів наступниками візантійських імператорів з усіма інтересами православного Сходу, які трималися за цих імператорів. Тому Софія цінувалася в Москві і сама себе цінувала не стільки як велика княгиня московська, скільки як царівна візантійська. У Троїцькому Сергієвому монастирі зберігається шовкова пелена, шита руками цієї великої княгині, яка вишила на ній і своє ім'я. Пелена ця вишита у 1498 р. У 26 років заміжжя Софії, здається, пора вже було забути своє дівоцтво і колишнє візантійське звання, а проте в підпису на пелені вона все ще величає себе «царівну царегородскою», а не великою княгинею московської. І це було недаремно: Софія, як царівна, користувалася в Москві правом приймати іноземні посольства. Таким чином, шлюб Івана і Софії отримував значення політичної демонстрації, якою заявляли всьому світу, що царівна, як спадкоємиця полеглого візантійського будинку, перенесла його державні права в Мс як в новий Царгород, де і розділяє їх зі своїм чоловіком.

Відчувши себе в новому положенні і ще поряд з так знатної дружиною, спадкоємицею візантійських імператорів, Іван в йшов тісній і негарною колишню кремлівську обстановку, який жили його невибагливі предки. Слідом за царівною з Італії виписані були майстри, які побудували Івану новий Успенський собор, Грановитої палату і новий кам'яний двір на місці колишніх дерев'яних хором. У той же час у Кремлі при дворі став заводитися той складний і суворий церемонія який повідомляв таку манірність і натягнутість придворної московського життя. Точно так само, як у себе вдома, в Кремлі, серед придворних слуг своїх, Іван почав виступати більш урочистою ходою і в зовнішніх зносинах, особливо з тих пір, як саме собою, без бою, при татарською ж сприяння (3), впало з плечей ординське ярмо, загрожувало північно-східній Руссю два з половиною століття (1238-1480). У московських урядових, особливо дипломатичних, паперах з тієї пори є новий, більш урочистий мову, складається пишна термінологія, незнайома московським дякам питомих століть. В основу її покладено дві вистави: це думка про московському государя про національний володаря всієї Руської землі і думка про як за політичну та церковну наступника візантійських імператорів. Багато Русі залишалося за Литвою і Польщею (4), і, проте, в зносинах з західними дворами, не виключаючи і литовського, Іван III вперше наважився показати європейському політичному світові вибагливий титул государя всієї Русі, перш вживався лише в домашньому побуті, в актах внутрішнього вживання, і в договорі 1494 (5) навіть змусив литовський уряд формально визнати цей титул. Після того як спало з Москви татарське ярмо, в зносинах з неважливими іноземними правителями, наприклад з ливонським магістром, Іван III титулує себе царем всієї Русі. Цей термін, як відомо, є скорочена південнослов'янська і російська форма латинського слова цісар, або за старовинним написання цьсарь, як від того ж слова по іншому вимові, кесар відбулося німецьке Kaiser. Титул царя в актах внутрішнього управління за Івана III іноді, за Івана IV звичайно з'єднувався з подібним за значенням титулом самодержця - це слов'янський переклад візантійського імператорського титулу автократор. Обидва терміни в Стародавній Русі означали не те, що стали означати потім, висловлювали поняття не про государя з необмеженою внутрішньої владою, а про володаря, не залежному від жодної сторонньої зовнішньої влади, нікому не платять данини. На тодішньому політичному мові обидва терміни противополагались того, що ми розуміємо під словом васал. Пам'ятки російської писемності до татарського ярма іноді й руських князів називають царями, надаючи їм цей титул на знак поваги, не в сенсі політичного терміна. Царями по перевазі Давня Русь до половини XV ст. кликала візантійських імператорів і ханів Золотої Орди, найбільш відомих їй незалежних володарів, і Іван III міг прийняти цей титул, тільки переставши бути данником хана. Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то историческое оправдание: Иван III мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире православным и независимым государем, какими были византийские императоры, и верховным властителем Руси, бывшей под властью ордынских ханов. Усвоив эти новые пышные титулы, Иван нашел, что теперь ему не пригоже называться в правительственных актах просто по-русски Иваном, государем великим князем, а начал писаться в церковной книжной форме: «Иоанн, божиею милостью государь всея Руси». До цього титулу як історичне його виправдання привешивается довгий ряд географічних епітетів, що позначали нові межі Московської держави: «Государ всієї Русі і великий князь Володимирський, і Московський, і Новгородський, і Псковський, і Тверській, і Пермський, і Югорский, і Болгарський, і інших »(6), тобто земель. Відчувши себе і за політичним могутності, і по православному християнству, нарешті, і за шлюбним спорідненості наступником полеглого будинку візантійських імператорів, московський государ знайшов і наочне вираження своєї династичної зв'язку з ними: з кінця XV ст. на його печатках з'являється візантійський герб - двоголовий орел.


Об'єднання російських земель навколо Москви наприкінці XV ст. призвело до корінного вменению політичного значення Москви й великих князів московських. Вони, недавні правителі одного з російських князівств, опинилися на чолі обширнейшего держави в Європі. Про усвідомлення Іваном III своїй новій ролі, про зміни при дворі, нових обрядах і титулах йдеться у що наводиться тут уривку з курсу російської історії »В. О. Ключевського.

1. Сигізмунд Герберштейн побував у Москві за Василя III в 1517 і 1527гг. і представляв імператора «Священної Римської імперії німецької нації» Максиміліана, під владою якого перебували головним чином німецькі та австрійські землі. «Записка про Московію» С. Герберштейна - найцінніше джерело з історії Росії XVI ст.

 1. ... Його онука ... - Івана Грозного, який прагнув не допускати при дворі свавілля бояр.

 2. при татарською ж сприяння ... - В. О. Ключевський має на увазі, боротьбі проти хана Великої Орди Ахмата Іван III використовував допомогу кримського хана Менглі-Гірея.

 3. Речь идет о землях Украины и Белоруссии, а также о Смоленской э входивших когда-то в состав Древнерусского государства и оказавшихся в течение XIII—XIV вв. у складі Великого князівства Литовського.

 4. Цей договір завершив війну між Москвою і Великим князівством Литовським, що розгорілася після смерті короля Казимира через перехід багатьох князів. Литви до Москви зі своїми володіннями. За договором до Москви відійшли Вязьма, також землі князів Воротинського, Одоєвськ, Новосільскіе та ін, розташованих у верхів'ях Оки. Великий князь литовський Олександр був змушений визнати за Іваном III титул «государя всієї Русі», хоча також мав у своєму титулі слова «великий князь литовський і росіянин».

 5. Ряд географічних термінів у титулі московських государів означають назви земель на сході і північному сході, населених угро-фінськими і тюркськими народами і що увійшли до складу Росії наприкінці XV-XVI ст.: Пермська земля - Північно-Західний Урал, басейн Верхньої Ками і її приток; Югорськая земля - частина Західного Сибіру, ​​в середній течії Обі, земля Хант і мансі; Болгарська земля - територія колишньої Волзької Болгарії на Середній Волзі і Нижньої Камі, де нині Татарстан і Чувашія.


Ключевський В.О. Курс … Ч. II . С. 46 - 49.

А.А. Горський


Московсько-Ординський КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ 80-х РОКІВ XIV СТОЛІТТЯ: причини, особливості, результати


Події, що мали місце в московсько-ординських відносинах на початку 80-х рр.. XIV ст., В історіографії як би залишаються в тіні Куликовської перемоги 1380 Прийнято вважати, що успішний похід Тохтамиша на Москву (1382 р.) відновив залежність Північно-Східної Русі від Орди, ліквідовану при Мамая. Оскільки до розриву вів. кн. Дмитром Івановичем васальних відносин з Мамаєм (у 1374 р.) залежність від Орди існувала близько 130 років, а після походу Тохтамиша - ще без малого 100, цей останній виглядає при такому підході по суті справи подією, порівнянним за своїми результатами з навалою Батия. Між тим слабку увагу дослідників до конфлікту 1382 призвело до того, що недостатньо з'ясованими залишилися два комплекси питань: 1) які були відносини руських князів з Тохтамишем до походу 1382 і чим була викликана військова акція хана, 2) чому наслідки ураження опинилися такими м'якими для Москви: Тохтамиш не спробував відібрати в Дмитра велике князювання володимирське (Мамай робив це тричі - в 1370, 1371 і 1375 рр.. - і, зумій перемогти, напевно зробив би в четвертий раз), тобто позбавити його положення головного князя Північної Русі.

У самому кінці 1380 щойно завдав остаточної поразки Мамаю і прийшов до влади в Орді Тохтамиш прислав послів до Дмитра Донському та іншим російським князям, "повівши їм свої прихід і како в'царіся, і како супротивника свого і їхнього ворога Мамая переможи". Зимой и весной 1381 г. русские князья, отпустив послов Тохтамыша "с честию и с дары", "отъпустиша коиждо своих киличеев (послов) со многыми дары ко царю Токтамышю". Зокрема, Дмитро Іванович "от'пустіл в Орду своїх кілічеев Толбугу та Мохшея до нового царя з дари і з Поминки". Свідчив цей акт про визнання Дмитром свого васального положення по відношенню до Тохтамишу?

Спецификой конфликта Москвы с Мамаем было то, что последний не являлся законным правителем Орды, ханом (по русской терминологии - "царем"): он правил от лица марионеточных представителей династии Чингизидов. Цей статус Мамая як узурпатора чітко усвідомлювався на Русі. Поэтому посылка новому, легитимному правителю "даров и поминков" означала констатацию факта восстановления в Орде "нормальной" ситуации и формальное признание Тохтамыша сюзереном. Але питання про виплату заборгованості по данини ("виходу"), що накопичилася за шість років протистояння з Мамаєм, московська сторона явно не збиралася піднімати ("дари і поминки" - не "вихід"). Очевидно, Дмитро Іванович не поспішав відновлювати даннічні відносини з Ордою, але в той же час не мав підстав не визнати "царське" гідність (і, отже, формальне верховенство) нового правителя Орди, до того ж тільки що покінчив з його ворогом. Великий князь зайняв вичікувальну позицію, вирішивши подивитися, як поведе себе хан.

Ставлення московських правлячих кіл до Орди в період між Куликовської битвою і зіткненням із Тохтамишем відображено в договірній грамоті Дмитра Донського з Олегом Рязанським. Після поразки Мамая Олег, побоюючись удару з боку Москви, біг, і Дмитро посадив на Рязанському князівстві своїх намісників. Але до літа 1381 союзницькі відносини Москви і Рязані відновилися, що було закріплено договором. У ньому є спеціальний пункт про відносини з Ордою. При його зіставленні з аналогічною статтею московсько-тверського докончанія 1375 (договір 1381 р. в цілому є угодою того ж типу: Олег, як і Михайло Олександрович Тверській, визнає себе "молодшим братом" Дмитра і "братом", тобто рівним його двоюрідному брату Володимиру Андрійовичу Серпуховскому) виявляються розбіжності.

Договір 1375:

А з татари оже буде нам світ, по думі. А будет нам дати выход, по думе же, а будет не дати, по думе же. А підуть на нас татарове або на тобі, битися нам і тобе з єдиного всім супроти їх. Або ми підемо на них, і тобе з нами з єдиного піти на них.

Договір 1381

А з татари оже буде князю великому Дмитру світ і його братові, князю Володимеру, або данье, іно і князю великому Олгу світ або данье з єдиного зі князем з великим з Дмітреем. А буде Немир князю великому Дмитру та братові його, князю Володимеру, з татари, князю великому Олгу бити зі князем з великим з Дмитром і з його братом з єдиного на татар і битися з ними.

Домовленість з приводу данини принципово не різниться: можливість її виплати допускається, але не виглядає обов'язковою. А ось домовленість про спільні воєнні дії сформульована в московсько-рязанському договорі по-іншому: не обумовлені окремо оборонні та наступальні дії, замість цього застосована формулювання загального характеру "бити ... з єдиного ... і битися з ними" (останні слова в договорі 1375 ставилися до оборонних дій). Ймовірно, передбачати наступальні дії проти Орди, очолюваної законним правителем, здавалося неприпустимим.

Влітку 1381 на Русь відправився посол "царевич" Акхожа із загоном в 700 чоловік. Він дійшов до Нижнього Новгорода "і возвратися воспять, а на Москву не др'знул ити".

Тохтамишу вдалося забезпечити раптовість нападу. Князь Дмитро Костянтинович Нижегородський, дізнавшись про наближення хана, відправив до нього своїх синів Василя та Семена. Олег Рязанський вказав Тохтамишу броди на Оці. Дмитрий Иванович покинул Москву и отправился в Кострому. Тохтамиш взяв і спалив Серпухов і підійшов 23 серпня 1382 до столиці. Татари увірвалися до Москви і піддали її розгрому. Потім Тохтамиш розпустив свої загони по московських володінь: до Звенигорода, Волок, Можайська, Юр'єву, Дмітрову і Переяславль. Але взяти вдалося тільки останній. Загін, який підійшов до тяганини, був розбитий знаходилися там Володимиром Андрійовичем Серпуховским. После этого Тохтамыш покинул Москву и отправился восвояси, взяв по дороге Коломну. Переправившись через Оку, він розорив Рязанську землю; Олег Рязанський втік.

У трактуванні подій літа 1382 зберігаються два спірні питання. Перший - щодо "ворожнечі в російських князів" як причину поразки. Вона згадується раніше всього в так званої Великої повісті про нашестя Тохтамиша, що дійшла у складі Новгородської Карамзинской, Новгородської IV і Софійській I літописів. Навряд чи правомірно, спираючись на цю звістку, говорити про розпад очолюваної Дмитром Донським князівської коаліції. Вказівка ​​на "ворожнечу" являє собою вставку в текст більш ранньої Короткої повісті про події 1382 р. (що дійшла у складі Рогожского літописця і Симеоновской літописи), на основі якої була створена Велика повість. Швидше за все, перед нами спроба пояснення перебігу подій, що з'явилася в протографа названих літописів (зводі кінця першої або початку другої чверті XV ст.) 14. Швидкість просування Тохтамиша виключала можливість будь-якого широкого ради князів Північно-Східної Русі.

Інший спірне питання - мотиви поведінки Дмитра Донського, точніше - залишення ним столиці. Тут думки коливаються від визнання від'їзду необхідним тактичним маневром, який мав на меті збір військ 16, до оголошення його ганебним втечею.

Якщо розглядати дії великого князя на широкому історичному тлі, так би мовити, "історії облог", то його поведінка виявляється типово. Известно немало случаев, когда правитель княжества в условиях неизбежного приближения осады его столицы покидал ее и пытался воздействовать на события со стороны. Очевидно, існувало уявлення, що правитель повинен по можливості уникати сидіння в облозі - найбільш пасивного способу ведення військових дій. Дмитрий действовал в соответствии с этими тактическими правилами. Білокам'яний Московський кремль витримав дві литовські облоги, і великий князь явно розраховував на його неприступність (власне, розрахунок був вірним, - штурмом татари не змогли взяти місто).

Є підстави вважати, що великий князь подбав про оборону столиці. По дорозі з Москви до Костроми він зупинявся у Переяславі. Це місто у 1379 р. отримав в тримання який перейшов на службу до московського князя Дмитро Ольгердович. Онук Ольгерда Безбородий, який очолив оборону Москви, з'явився в столиці вже після від'їзду великого князя. Швидше за все, він був сином Дмитра Ольгердовича, якому Дмитро Донський, перебуваючи в Переяславі, доручив організацію оборони Москви (у самій московській династії крім великого князя був тоді тільки одна доросла князь - Володимир Андрійович, перед яким була поставлена ​​інша задача). Возможно, факт взятия татарами именно Переяславля после овладения столицей связан с ролью Остея в ее защите.

Але є інша сторона питання - чим мотивували від'їзд Дмитра сучасники після того, як його тактичний план не вдався, Москва була розорена і кампанія програна.

Найбільш раннє оповідання пояснює поведінка великого князя наступним чином: "Князь же великий Дмитра Івановича, то послухавши, що сам цар йде на нього з усією силою своєю, не ста на бої супроти його, ні подня руки проти царя, але поеха у свої град на Кострому ". Це судження літописця вірно лише в тому сенсі, що Дмитро не став приймати відкритого генерального бою, а не в тому, що він взагалі відмовився від опору: великий князь не поїхав на уклін до хана, не намагався з ним домовитися; Володимир Андрійович розбив татарський загін у Волока; за словами того ж літописця, Тохтамиш "в'скоре отиде" з взятої їм Москви, "чуючи, що князь великий на Костромі, а князь Володимер у Волока, поблюдашеся, чаю на собі наїзду". Фактично московські князі "стали на бій" і "підняли руку" проти "царя". Они отказались только от встречи с ним в генеральном сражении. Як же розуміти літописна пояснення дій Дмитра Донського?

Думка, що дана характеристика містить звинувачення великого князя в малодушності (оскільки належить, можливо, сводчику, близькому до митрополита Кіпріану, який ворогував з Дмитром), не представляється переконливим. Весь тон літописного оповідання про нашестя Тохтамиша - співчутливий по відношенню до московських князів. Автор з симпатією говорить про перемогу Володимира Андрійовича, про помсту Дмитра Олегу Івановичу Рязанському, що прийняв сторону хана, навіть фактично пише про страх Тохтамиша перед московськими князями, що примусив його швидко піти з Північно-Східної Русі ("чаю на собі наїзду, того заради не багато днів стоявше у Москви "). Співчутливо зображено і повернення Дмитра і Володимира в розорену Москву ("князь великий Дмитра Івановича і брат його князь Володимер Андрійович з своїми боярами в'ехаша у свою отчину в град Москву і відеша град узятий і вогнем спалений, і церкви розорені, і людіі мертвих бещісленое множьство лежать , і про се зело сжалішася, яко расплакатіся има ..."). Тому характеристику мотивів поведінки Дмитра Донського не можна вважати принизливій. Мова може йти про те, що пояснення відмови від відкритого бою небажанням боротися з "самим царем" було кращим в очах громадської думки виправданням для князя, більш привабливим, ніж констатація безсумнівно мав місце нестачі сил після важких втрат у Куликовській битві. Зауважимо, що похід Тохтамиша був першим випадком після Батиєвої навали, коли в Північно-Східну Русь на чолі війська з'явився сам хан улусу Джучі. А якщо врахувати, що Батий на вістях російських авторів-сучасників про його походах 1237-1241 рр.. царем не називався, то це взагалі перший прихід на Русь "самого царя".

Ставлення російських сучасників подій до Тохтамишу - зовсім інше, ніж до Мамаю. Останній, на відміну від колишніх правителів (законних "царів"), щедро нагороджується зневажливими епітетами: "поганий", "безбожний", "злочестиві". До Тохтамишу такі епітети не додавалися (причому не тільки в оповіданні Рогожского літописця і Симеоновской літописі, а й в Повісті Новгородської IV - Софійській I). Очевидно, що традиційне уявлення про ординських "царя" як правителя більш високого рангу, ніж великий князь володимирський, як про його законному сюзерену, не зникло після перемоги над узурпатором Мамаєм.

Взяття столиці супротивника - безсумнівна перемога. Однак факт руйнування Москви кілька затуляє загальну картину результатів конфлікту. Тохтамиш не розгромив Дмитра у відкритому бою, не продиктував йому умов з взятої Москви, навпаки, змушений був швидко піти з неї. Крім столиці, татари взяли тільки Серпухов, Переяславль і Коломну. Якщо порівняти цей перелік зі списком міст, які стали жертвами походу Едигея 1408 (тоді були взяті Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижній Новгород і Городець), виявиться, що масштаби руйнування, заподіяної Тохтамишем (якщо не враховувати взяття столиці), виглядають меншими. А события, последовавшие за уходом хана из пределов Московского великого княжества, совсем слабо напоминают ситуацию, в которой одна сторона - триумфатор, а другая - униженный и приведенный в полную покорность побежденный.

Восени того ж 1382 Дмитро "посла свою рать на князя Олга Рязанського, князь же Олег Рязанскиі не у мнозе дружині витекти, а землю всю до залишку взяша і вогнем пожгоша і пусту створиша, пущі йому і татарьская раті". Але головною проблемою був Михайло Тверський: поразка Дмитра дозволяло йому згадати про претензії на велике князювання володимирське, здавалося б, похованих у 1375 р.

Небезпека союзу Михайла з Тохтамишем усвідомлювалася в Москві вже в самий момент нападу хана: навряд чи випадково Володимир Андрійович перебував зі своїми військами не де-небудь, а у Волока, тобто на шляху з Москви в тверські межі. Швидше за все, його метою було перешкоджати ординсько-тверським контактам. Серпуховский князь впорався з цим завданням не повністю: підійшли до тяганини татари були розбиті, але посол Михайла зумів дістатися до Тохтамиша і повернутися. Після цього тверський князь виїхав до хана, "шукаючи великого князювання", але рушив "околиці, не пряміцамі і не путма". Поскольку отправился Михаил в путь 5 сентября, вполне вероятно, что он не знал об уходе хана из Москвы и уж во всяком случае рассчитывал застать его еще в русских пределах. Проте, побоюючись москвичів, змушений йти обхідним шляхом, Михайло не зумів цього зробити.

Тієї ж осені до Дмитра від Тохтамиша прийшов посол Карач. Метою цього посольства, безсумнівно, був виклик великого князя в Орду. Отже, Дмитро після відходу Тохтамиша не тільки не поїхав в Орду сам, але навіть не відправив туди першим посла. Фактично це означає, що великий князь продовжував вважати себе у стані війни з Тохтамишем і чекав, коли хан зробить крок до примирення. Не квапився Дмитро і після приїзду Карача - тільки навесні наступного, 1383, він відправив в Орду свого старшого сина Василя, "а з ним бояр найстаріших".

Этот ход был политически точен. Якби великий князь вирушив сам, по-перше, його життя загрожувала б небезпека - якщо не з боку хана (що, втім, мало видаватися цілком реальним - Михайло і Олександр Тверські в 1318 і 1339 рр.. Були страчені за куди менші провини, їм і в голову не приходило воювати з "самим царем"), то з боку колишніх воїнів Мамая, які бажали помститися за ганьбу Вожи і Куликова поля, або з боку знаходилися в Орді людей Михайла Тверського. У разі загибелі Дмитра Московське князівство потрапило б у складну ситуацію: його старшому синові було 12 років. У вбивстві ж Василя зацікавлених не було: для хана воно означало б посилення конфронтації з Дмитром, для Мамаєвим татар не мало сенсу, тому що княжич не брав участь у Куликовській битві, для тверічей означало б навлеченіе на себе помсти Дмитра, від якої, як показав приклад Олега Рязанського, заступництво Орди не рятує. По-друге, поїхавши в Орду особисто, Дмитро поставив би себе нарівні з Михайлом Тверським і визнав би свою повну поразку. З іншого боку, послати когось рангом нижче великокнязівського сина було б у даній ситуації надмірної зухвалістю.

Михайло Тверській, незважаючи на особисту явку, великого князювання володимирського не отримав, воно було залишено за Дмитром Івановичем. Як причини такого рішення хана називалися багаті дари, отримані від москвичів, і реалістична оцінка Тохтамишем співвідношення сил на Русі. Виходячи із загальних міркувань подібного роду, можна ще згадати, що Тохтамиш вже готувався до війни з Тимуром і йому невигідно було мати в тилу сильного ворога.

Тим часом видається, що склалася в 1383 р. ситуацію можна розглянути більш детально, звернувши належну увагу на звістку Новгородської IV літописі, що "Василья Дмитрович пріа цар в 8000 сребра". Що означає ця сума? Известно, что в конце правления Дмитрия Донского дань с великого княжения (т.е. с территорий собственно Московского княжества и Владимирского великого княжества) составляла 5000 руб. на рік, у тому числі з Московського князівства - 1280 руб. (960 з володінь Дмитра і 320 з спадку Володимира Андрійовича) або (якщо в цей розрахунок не входить данину з самої Москви) дещо більше - близько 1500 руб. Цифра 8000 руб. близька до суми "виходу" за два роки за вирахуванням данини з власне Московського князівства. Остання була рівна за цей термін 2560 руб. або близько 3000, а без урахування данини з спадку Володимира Андрійовича - 1920 або трохи більше 2000. Отже, дуже ймовірно, що Василь привіз в Орду данину за два роки з Московського князівства (може бути, за винятком спадку Володимира Серпуховського, особливо постраждав від ординських військ), а вже в Орді була досягнута домовленість, що Дмитро заплатить за ті ж два роки "вихід" і з території великого князівства Володимирського (8000 руб.). Таким чином, Москва визнала борг по сплаті "виходу" з Московського князівства за 1381/82 і 1382/83 рр.. - время правления Тохтамыша после гибели Мамая. Виплата ж заборгованості "виходу" з великого князівства Володимирського була поставлена ​​в залежність від ханського рішення про його долю: у разі залишення великого князювання за Дмитром Івановичем він гарантував погашення боргу, а якщо б Тохтамиш віддав Володимир Михайлу Тверському, Москва вважала б себе вільною від цих зобов'язань - виконувати їх повинен був новий великий князь володимирський. Тохтамиш вважав за краще не продовжувати конфронтацію з найсильнішим з російських князів: передача ярлика Михайлу призвела б до нового конфлікту і зробила б вельми сумнівними шанси хана отримати коли-небудь борг. Наполягати на сплаті "виходу" за 1380 р. і тим більше за період правління в Орді Мамая Тохтамиш не став. Таким чином, в 1383 р. було досягнуто компроміс: Тохтамиш зберіг за собою позу переможця, проте Дмитро опинився в положенні гідно програв.

Осенью 1383 г. во Владимире побывал "лют посол" Тохтамыша Адаш. Очевидно, він і привіз Дмитру ярлик на велике князювання. Михайло Тверській тоді ще знаходився в Орді: він повернувся 6 грудня, а незабаром після цього був убитий Некомат Сурожанін, у 1375 р. добув у Мамая великокняжий ярлик тверському князю: "тое зими убьен бисть якийсь Брех, ім'ям Некомат, за якусь крамолу колишню і зраду ". Представляється, що ці дві події пов'язані між собою: мабуть, у Москві санкціонували усунення Некомата (з літописного звістки не ясно, страта це була чи вбивство) тоді, коли стало остаточно зрозуміло, що Михайло не отримав в Орді бажаного.

Втім, тверський князь повернувся все ж таки не з порожніми руками. 6 травня 1382 помер Кашинський князь Василь Михайлович, а в 1389 р. в Кашину помер син Михайла Тверського Олександр; отже, між 1382 і 1389 рр.. Кашин опинився під владою тверського князя. Це суперечило одному з пунктів договору 1375 р. між Дмитром Івановичем і Михайлом: "А в Кашин ти (Михайлу) ся не в'ступаті, і що потягли х Кашину, відає те вотчічь князя Василя. Ні виходом не надобе тобе до Тферь Кашину тягнуть. А його ти не образити. А маєш його образити, мені його від тобе боронити ". У грамоті не обумовлена ​​доля Кашина в разі бездітної смерті Василя Михайловича; але оскільки його отчина вивільнялася з-під юрисдикції Твері і Кашинський князь ставав безпосереднім васалом Дмитра Івановича, в такій ситуації мало діяти древнє право великого князя володимирського на відумерлою князівства. Тим не менш Кашин дістався не йому, а тверському князю.

1399 роком датується дійшов до нас текст докончанія Михайла Олександровича з Василем Дмитровичем Московським. Тут, на відміну від договору 1375 р., тверський князь іменується просто "братом", а не "молодшим братом" московського; підтверджено зобов'язання тверських князів не на велике князювання володимирське, навіть якщо в Орді будуть їм його "давати". Оскільки дійшла до нас грамота адресована Василем Михайлу, зобов'язання московських князів по відношенню до тверським не збереглися. Але в договорі 30-х рр.. XV ст. Василя II з Борисом Олександровичем Тверським (у цьому випадку до нас дійшла, навпаки, грамота тверського князя московським) тими ж словами, якими в грамоті 1399 йдеться про відмову тверських князів від претензій на Москву, велике князювання і Великий Новгород, декларується відмова московських князів претендувати на "Тферь і Кашин". Можна вважати, що несохранившаяся грамота 1399 з переліком зобов'язань московських князів також містила визнання приналежності Кашина Тверському князівства.

Таким чином, докончаніе 1399 стосувалося, мабуть, обох пунктів угоди 1375 р., порушених Твер'ю після походу Тохтамиша. У відношенні великого князювання володимирського була підтверджена домовленість 1375 р., пункт ж про Кашину був сформульований прямо протилежним чином. Кроме того, московский князь признавал независимость Твери: это выражалось в именовании Михаила Александровича "братом" и в признании за ним права самостоятельных сношений с Ордой. Однак чи можна вважати, що врегулювання московсько-тверських відносин новим договором відбулося тільки в 1399 р.? Є підстави для негативної відповіді на це питання.

У докончаніі 1399 є пункт: "А що есмя воював зі царем, а покладе на нас у тому цар вино, і тобе, брате, в тому нам не дати нічого, ні твоїм детем, ні твоїм внучатом, а в тому нам самим ведати ". У Василя Дмитровича в XIV столітті було лише одне зіткнення з Ордою - похід його брата Юрія "на Болгари". Але це була війна не з самим ханом, а договір 1399 в іншому своєму пункті чітко розділяє взагалі "рать татарську" і рать, очолювану "царем": "А за гріхом, піде на нас цар ратію, або рать татарьская ... ". А головне, цей похід насправді мав місце в кінці 1399 р., вже після смерті Михайла Олександровича (26 серпня 1399 р.). Очевидно, що згадка "війни з царем" може мати на увазі тільки події 1382 р., коли дійсно "сам цар" з'явився з військом у Північно-Східну Русь і московські князі, хоча і не прийняли генерального бою, надали йому збройний опір. Отже, пункт договору 1399 про можливі наслідки війни з "царем" московського князя, від імені якого виходить грамота, узятий з докончанія Михайла Олександровича та Дмитра Івановича, укладеного після походу Тохтамиша. Порушення Михайлом зобов'язання не претендувати на велике княжіння і неясна після смерті Василя Михайловича доля Кашина вимагали поновлення договору. Датувати це не дійшла до нас московсько-тверське докончаніе слід, незабаром все, 1384 роком, часом незабаром після повернення Михайла з Орди, де Тохтамиш відмовився віддати йому велике князювання володимирське, але, очевидно, надав права на відумерле Кашинське князівство і дав санкцію на незалежність Твері від московського князя. Михайло змушений був підтвердити свою відмову від претензій на велике князювання, а Дмитрові довелося визнати рівний статус тверського князя і його права на Кашин.

Примечательно, как в целом сказано об отношениях с Ордой в договоре 1399 г. (а, следовательно, очень вероятно, уже в 1384 г.): "А быти нам, брате, на татары, и на Литву, и на немци, и на ляхи заодин. А по грехом, пойдет на нас (т.е. на московских князей) царь ратию, или рать татарьская, а всяду на конь сам и своею братьею, и тобе, брате, послати ко мне на помочь свои два сына да два братанича, а сына ти одного у собя оставити (...) А что есмя воевал со царем, а положит на нас в том царь вину, и тобе, брате, в том нам не дати ничего, ни твоим детем, ни твоим внучатом, а в том нам самим ведатися". З одного боку, оборонна війна з татарами, в тому числі і з їх "царем", сприймається як саме собою зрозуміле справу. З іншого - наступальні дії (як у договорі 1375) не передбачаються. При розмежуванні двох варіантів татарських походів (просто "рать татарська" і похід, очолюваний самим "царем"), війна з "царем", незважаючи на її допустимість, розцінюється як провина перед сюзереном, за яку той має право вимагати особливу плату ("вина" в даному випадку має сенс саме плати за провину, тобто штрафу за скоєну провину).

У 1389 р. фіксуються три нові явища, пов'язані з московсько-ординськими відносинами. По-перше, в докончаніі Дмитра Донського з Володимиром Андрійовичем Серпуховским (25 березня 1389 р.), а пізніше в духовній грамоті Дмитра (травень того ж року) говориться про можливість звільнення в майбутньому від влади Орди: "А оже ни Бог позбавить, звільнить від Орди, іно мені два лошат, а тобі третину ";" А перемінить Бог Орду, діти мої не імуть давати виходу в Орду, і який син мої візьме данину на своїй долі, то тому і є ". Швидше за все, мається на увазі повторення ситуації, реально мала місце в 1374-1380 рр..: Нове "невпорядкованість" в Орді повинне буде спричинити за собою припинення платежу данини. По-друге, Дмитро (на відміну від батька і діда) передає своєму старшому синові Василю влада не тільки над Московським князівством, а й над великим князівством Володимирським, прерогатива розпорядження яким з часів Батия належала ординському хану, причому велике князівство іменується "отчину", тобто спадковим володінням московських князів: "А се благословляю сина свого, князя Василья, своєю отчиною, велике князювання". Нарешті, після смерті Дмитра (19 травня 1389 р.) Василь був зведений ханським послом на велике князювання володимирське без особистої явки за ярликом в Орду, чого раніше ніколи не траплялося. Якщо перше з нових явищ - наслідок успішного протистояння Мамаю, то два інших явно пов'язані з угодою, укладеною з Тохтамишем в 1383 р.: очевидно, саме тоді хан пішов на визнання володимирського великого князювання спадковим володінням московського князівського будинку.

Таким чином, похід Тохтамиша, при всій тяжкості пережитого Москвою удару, не був катастрофою. З точки зору суспільної свідомості непокору великого князя Дмитра Івановича узурпатора Мамаю ще не привело до свідомого заперечення верховенства ординського "царя". З приходом до влади в Орді законного правителя, правда, була зроблена обережна спроба побудувати з ним стосунки, не вдаючись до сплати "виходу" (формальне визнання верховенства, але без фактичного підпорядкування). Спроба виявилася невдалою, але цей факт не залишив трагічного сліду в суспільній свідомості: по суті було відновлено "нормальне" положення - законному "царя" підкорятися і платити данину не соромно.

Говорячи ж про політичну сторону питання, слід визнати, як не парадоксально це здасться, що результати в цілому невдалого конфлікту з Ордою 1381 - 1383 рр.. виявилися для Москви більш значущими, ніж наслідки перемоги на Куликовому полі. Розгром Мамая не викликав корінної зміни у московсько-ординських відносинах, більше того, сприяв швидкому відновленню єдності Орди під владою Тохтамиша, а понесені російськими військами важкі втрати не дозволили ефективно протистояти ханові в 1382 р. (це, зрозуміло, не знижує історичного значення Куликовської битви в цілому, яке вийшло далеко за рамки конкретних політичних наслідків). Итогом же московско-ордынского конфликта 1381-1383 гг. було фактичне визнання законним, за тодішніми мірками, правителем Орди її нездатності похитнути чільне становище Москви в Північно-східній Русі. Велике князівство Володимирське було закріплено за московськими князями (чого раніше не визнавали ні законні хани, ні "нелегітимний" Мамай). У результаті злиття Московського князівства з великим Володимирським склалося ядро ​​державної території майбутньої Росії.


Тихомиров М.Н., Епифанов П.Л. Соборное уложение 1649 г.

М.. 1961. С. 160-168, 228-236.


УСИЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ И ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 г.

<…> Глава П. О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать <…>

1. Будет кто каким у мышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смерти.

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хота Московским государьством завладеть и государем быть и для того своего злого умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке. Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова лать хотел, и такова по сыску казнить смертию.

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взята на государя. <...>

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое наказание, бив кнутом нещадно, отцати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким изветчиком не верить. <...>

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, и им про то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем. <...>

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходит скопом и заговором, и учнуг кого грабити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо всякия пощады. <...>

Глава Ш. О государеве дворе, чтоб на государево дворе ни от кого никакова бесчиньства и брани не было

1. Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и в его госу-дарьских палатах, не опасаючи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бита челом о управе, и сыщется про то допряма, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадити в тюрму на две недели, чтоб на то смотря иным неповадно было впередь так делали. <...>

3. А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю, или иное какое оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры он кого досмсрти убьет, и того убойца самого казнити смертию же. <...>

4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди оружье, а не ранит и не убьет, и того казнити, отсечь рука. <...>

6. Такоже царьского величества во дворе на Москве, или где изволит царьское величество во объезде быти, и ис пищалей и из луков и из ыного ни ис какова оружья никому без государева указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве дворе не ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде кого ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же.

7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, учнет ходити с пищальми и с луками, хотя и не для стрельбы, и ис того оружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинута на неделю в тюрму. <...>


Тихомиров М.Н., Епифанов П.Л. Соборное уложение 1649г.

М., 1961. Гл. П-Ш.


ИЗ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБОРА О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ, 1653 Г. ОКТЯБРЯ 1

<...> А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович веса Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на святые божий церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бита челом многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их принята под свою государскую высокую руку. А будет государь их не пожалует, под свою государскую высокую руку принята не изволит, и великий бы государь для православные християнские веры и святых божиих церквей в них вступился, велел их помирити через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен.

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие послы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада междоусобье успокоили, и с черкасы помирились, и православную християнскую веру не гонили, и церквей божиих не отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, а ученили б мир по Зборовскому договору.

А великий государь его царское величество для православные християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку учинит: тем людем, которые в его государском имянованье в прописках объявились, те их вины велит им отдать. И Ян Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в миру с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять: в присяге Яна Казимера короля написано, что ему в вере христианской остерегати и защищата, и никакими мерами для веры самому не теснити, и никого на то не попущата. А будет он тое своей присяги не здержит, и он подданых своих от всякия верности и послушанья чинит свободными.И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на православную християнскую веру греческого закона востал, и церкви божий многие разорил, а в ыных униею учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турскому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди. И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять...

// Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. М.. 1953. Т. III. С. 413-414.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ГЕТМАНУ БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ

И ВСЕМУ ВОЙСКУ запорожскому О СОХРАНЕНИИ

ИХ ПРАВ И ВОЛЬНОСТЕЙ, 1654 г. МАРТА 27


Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя Росии самодержец <...>, пожаловали есмя наших царского величества подданных Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожского, и писаря Ивана Выговского, и судей войсковых, и полковников, и ясаулов, и сотников, и все Войско Запорожское, что в нынешнем во 162-м (1654 г.) году как по милости божий учинились под нашею государскою высокою рукою он, гетман Богдан Хмельницкий, и все Войско Запорожское и веру нам, великому государю, и нашим государским детем, и наследником на вечное подданство учинили. <...>

И мы, великий государь наше царское величество, подданного нашего Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожского, и все наше царского величества Войско Запорожское пожаловали велели им быта под нашею царского величества высокою рукою по прежним их правам и привилиям, каковы им даны от королей польских и великих князей литовских, и тех их прав и вольностей нарушивати ничем не велели, и судитись им велели от своих старших по своим прежним правам, а наши царского величества бояря и воеводы в те иха войсковые суды вступатись не будут. А число Войска Запорожского указали есмя, по их же челобитью, учинить спискового 60 000, всегда полное. А буде, судом божиим смерть случитца гетману, и мы, великий государь, поводили Войску Запорожскому обирати гетмана по прежним их обычаем самим меж себя. А кого гетмана оберут, и о том писати к нам, великому государю, да тому же новообранному гетману на подданство и на верность веру нам, великому государю, учинити, при ком мы, великий государь, укажем, а при булаве гетманской староству Чигиринскому со всеми его приналежностями, которые преж сего при нем были, указали есмя быти попрежнему. Также и именей казатцких и земель, которые они имеют для пожитку, отнимати у них и вдов поеле казаков осталых у детей не велели, а быти им за ними по-прежнему. А буде ис которых пограничных государств учнут приходить в Войско Запорожское к гетману к Богдану Хмельницкому послы о добрых делех, и мы, великий государь, тех послов гетману принимать и отпускать поводили. А ис которых государств, и о каких делех те послы присланы, и с чем отпущены будут, и гетману о том о всем писати к нам, великому государю, вскоре. А буде которые послы от кого присланы будут с каким противным к нам, великому государю, делом, и тех послов в Войске задерживать и писать об них к нам, вели"? кому государю, вскоре ж, а без нашего царского величества указу назад их не отпускать. А с турским салтаном и с польским королем без нашего царского величества указу ссылки не держать. И по нашему царского величества жалованью нашим царского величества подданным Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского, и всему нашему царского величества Войску Запорожкому быти под нашею царского величества высокою рукою по своим прежним правам и привилиям и по всем статьям, которые писаны выше сего. И нам, великому государю, и сыну нашему, государю царевичю князю Алексею Алексеевичю, и наследником нашим служити, и прямити, и всякого добра хотети, на наших государских неприятелей, где наше государское повеленье будет, ходити, и с ними битись, и во всем быти в нашей государской воле и послушанье навеки.


// Воссоединение Украины с Россией.Документы и материалы в трех томах. М., 1953. Т. III . С. 567-570. Т.1. С. 202 – 231.


«ПРЕЛЕСТНЫЕ ГРАМОТЫ» С.Т.РАЗИНА

1. Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да государю послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичи), и я выслал казаков, и вам бы заодно измеников выводить и мирских краваливцев выводить.

И <..> мои казаки како промысь (промысл. - Сост.) станут чинить, и ва[м] бы <...> итить к ним в совет, и кабальныя и алальныя шли бы в по[л]к к моим казакам.

2. От донских и от яицких атаманов молотцов, от Стефана Тимофеевича и ото всего великого войска Донского и Яицкого паметь Цывильского уезду розных сея и деревень черней руским людем и татаром и чювашс и мордве. Стоять бы вам черне, руские люди и татаровя и чювяша, за дом пресвятые богородицы и за всех святых, и за великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича <...> (т), и за благоверных царевичев, и за веру православных християн. А как не Цывильска к вам, к черте, руские люди и тагарови и чюваша и мордва, высыльщики в Цывилъской уезд по селом и по деревням будут и станут загонеть в осад стоять в Цывильску, и вам бы, черне, в осад в Цывильск не ходить, потому что над вами учинет обманом, всех в осаде вас прерубет. А тех бы вам цивильских высильщиков ловить и привозить в войско в Синбирск. А которые цывиленя дворяня и дети боярские и мурзы и татаровя, похотев заодно тоже стоять за дом пресвятые богородицы и за всех святых и за великого rocyдаря и за благоверных царевичев, и за веру православных крестиян, и вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар ничем не тронуть и домов их не разореть. А с войсковой памяти вам, чернь, списывать отдавать списки по селам церковным причетником дьячком в слово в слово. И списывая, отдавать их по розным волостем и по селам и по деревням сотцким и старостам и десяцким, чтоб они, уездные люди, все в сию высковою паметь знали. К сей памяти высковую печать атаман Степан Тимофеевич приложил. А с сею высковою памятью послан наш высковой казак Ахпердя мурза Килдибяков, и вам бы, чернь, ево во всем слушать и спору не держать. А буде ево слушать ни в чем не станете, и вам бы на себя не пенять.

3. Великого войска Данского и Еицкого и Запорожского от атаманов от Михаила Харитоновича, да от Максима Дмитревича, да от Михаила Китаевича, да от Семена Нефедьева, да от Артемья Чирскова, да от Василья Шилова, да от Кирилы Лаврентьева, да от Тимофея Трофимовича в Челнавской атаманом молотцом и всему великому войску.

Послали мы к вам Козаков лысогорских Сидара Леденева да Гаврилу Болдырева для собранья и совету великого войска. А мы ныне в Тамбове ноября в 9 день в скопе, у нас войскова силы с 42 000, а пушак у нас 20, а зелья у нас полпятаста и больши пуд. |

И кой час к вам ся память придет, и вам бы пожаловать атаманы и молот— цы, собрався, ехоть к нам на помочь с пушками и з зельем безо всякого мотчанья днем и ночью наспех. А писал к нам из Орзамасу донской атаман, что наши козаки князь Юрья Долгаруково побили со всем его войским, а у него была пушак 120, а зелья 1500.

Да пожаловать бы вам, поредеть за дом пресвятые богородицы и за великого государя, и за батюшку за Степана Тимофеевича, и за всю провославную християнскою веру. Потом вам, атаманы молотцы, атаман Тимофей Трофимов челом бьет.

А будет вы к нам не пойдетя собраньем на совет, и вам быть от великого войска в казни, и женам вашим и детем быть порубленым и домы ваши будут розарены, и животы ваши и статки взяты будут на войска.


// Крестьянская война под предводительством Степана Разина.

Сборник документов. М., 1957. Т. IL Ч. I. С. 65, 91, 252.


А.Е.Пресняков


СМУТНОЕ ВРЕМЯ

 1. Загальна характеристика епохи

В два столетия — XIV-е и XV-е незначительное Московское удельное княжество выросло в Московское государство, объединившее всю Великороссию (1). Ближние и дальние соседи увидали в Московии сильное государство, победоносно справившееся с татарскими царствами, перекинувшее свою власть в Сибирь. Политические деятели Западной Европы стали считаться с новой силой.

Но внешнее политическое значение было куплено дорогой ценой неимоверного напряжения народных сил в борьбе за свою самостоятельность против напиравших со всех сторон соседей, и напряжение это нарушило внутреннюю крепость и равновесие народных сил и средств. В XVII век Московское государство переходит в состоянии глубокой внутренней Смуты.

Причины Смуты коренились в самом строе Московского государства XVI века. В их основе лежало противоречие между целями, которые должно было преследовать правительство, и средствами, какими оно располагало. В стране, слабо развитой в экономическом отношении и редко населенной, создать достаточную крепость государственной самообороны при сложных международных отношениях было возможно только с большим трудом, и притом сосредоточивая в распоряжении правительства все средства и силы народные. Оно и борется в XVI веке за установление безусловной власти, сокрушая все частные и местные авторитеты, какими отчасти оставались в своих вотчинах потомки удельных князей, Гюяре-княжата. Привилегии, какими пользовалась эта аристократия, претендовавшая на первую роль в управлении и в царской думе, на подчинение себе в деле суда, расправы и военной службы населения своих вотчин, были сломлены бурей опричнины Грозного.

Уничтожая в боярстве старое и привычное орудие своей власти, псковское правительство одновременно создает взамен новую ад-министрацию и новое войско, администрацию приказов и войско ужилых людей, детей боярских и дворян. В этом классе, вершину торого составила новая придворная знать, сильная не родовито-ью, а высоким служебным положением и царскою милостью, — тет опоры царская власть. Этот класс она стремится обеспечить местьями и крепостным крестьянским трудом, постепенно сводя на нет крестьянскую свободу. Но интересы помещиков часто проворечили интересам казны: делясь со служилыми людьми доходом крестьянского труда, она рисковала потерять источник своей тнансовой системы при разорении крестьян и обращении их в холопов, податей не плативших (2). К тому же потребность колонизировать Поволжье и южные области заставляла правительство покровительствовать переселениям земледельцев на новые земли, наперекор выгоде служилых землевладельцев. Переселенческое движение вызвало сильный отлив населения из центральных областей, оно довело их до тяжелого сельскохозяйственного кризиса (3).

Сложный исторический процесс вызвал глубокое брожение и в знании русского общества. Столкновение противоположных интересов, усиленное кроваво-жестокими действиями Грозного, привело к двум главным последствиям: падению правительственного торитета, когда царь Иван «смяяте люди вся» тем, что «всю млю яко секирою на полы рассече» (на опричнину и земщину), к сознанию каждым общественным классом своих особых интересов. Совпадение общего социально-политического кризиса с прекращением династии было последним толчком к Смуте. Началась онa сверху, борьбою партий за престол. Выдвинутый личными перниками Годунова, первый Лжедмитрий победил при поддержке низшего слоя населения, недовольного московской политикой, и родовитой знати, охотно изменившей опричнику-Годунову, увлекая служилых людей, еще не сплотившихся в особую политическую партию. Партия княжеской аристократии свергла Самозванца и хватила власть при Шуйском, но против нее подымаются другие общественные группы: закрепощаемое холопство и крестьянство, которым стоит плоть от плоти его — казачество, под начальством Ивана Болотникова, и враги бояр, служилые люди, с Прокопием Ляпуновым (4). Разыгравшаяся социальная борьба довела государство до полного разрушения и до вмешательства соседей. Международные осложнения ставят перед государством новую задачу: преодолеть внутреннюю смуту и организовать национальную самооборону. Подымаются на защиту государственной самостоятельности и внутреннего порядка средние классы, служилые торговые люди по почину Минина и под руководством Минина и Пожарского (5) счастливо решают свою сложную историческую задачу.

Смутой, или Смутным временем, называют обычно начало XVII в., когда Русское государство было потрясено глубоким социально-политическим кризисом: произошли мощные выступления крестьян, холопов, казаков, резко обострилась борьба различных групп правящего класса за власть и привилегии, в связи с пресечением династии Рюриковичей на московском престоле возник династический кризис — все это создало условия для деятельности всякого рода самозваных претендентов на трон, для иностранного вмешательства. Историки по-разному объясняли причины Смуты. В дореволюционной официальной историографии большое внимание уделялось пресечению правящей династии и «узурпации» власти Борисом Годуновым. В то же время многие историки стремились выделить различные факторы, обусловившие Смуту, показать их взаимосвязь. Здесь приводится отрывок из вводной статьи видного русского историка начала XX в. Александра Евгеньевича Преснякова (1870— 1929) к книге «Люди Смутного времени». Большое место в его трудах занимает политическая история России (главный труд А. Е. Преснякова «Образование Великорусского государства» посвящен объединению русских земель вокруг Москвы в XIV—XV вв.).

Говоря о причинах Смуты, историк подчеркивает противоречия в социальной, экономической политике правительства, столкновение интересов различных классов. Налицо комплексный подход к анализу факторов, породивших Смуту, свойственный и многим другим дореволюционным историкам. В советский период понятие «Смута» долгое время считалось научно несостоятельным; в большинстве трудов, посвященных началу XVII в., речь шла в основном о крестьянском движении либо об иностранной интервенции. В последнее время в ряде работ, прежде всего в трудах Р. Г. Скрынникова, возобновлен комплексный подход к изучению Смуты как сложного и многогранного социально-экономического и политического процесса.

1. Великороссия — так в дореволюционной литературе называлась территория расселения собственно русского народа в отличие от Малороссии (Украины) и Белоруссии. Официально в Российской империи не признавалось существование украинского и белорусского народов, их рассматривали как особые группы русского народа наряду с великороссами.

2. Государство, чтобы увеличить войско, основу которого составляло дворянское ополчение, наделяло дворян поместьями, в основном за счет черносошных земель. Тем самым оно теряло налогоплательщиков — черносошных крестьян, которые становились крепостными (автор не вполне точно называет их холопами) у своих новых владельцев и выполняли повинности теперь уже по отношению к ним.

3. Большая часть поместий служилых землевладельцев (дворян) находилась в центральных уездах. Из-за ухода населения из этих мест дворяне лишались многих своих крепостных. Необходимо отметить, что это «переселенческое движение» активизировалось еще в XVI в. из-за налогового гнета в период Ливонской войны и опричных погромов.

4. Василий Иванович Шуйский (1552—1612) вступил на престол после свержения Лжедмитрия I в 1606 г. Он принадлежал к одной из ветвей знаменитого в XVI в. аристократического рода, многие члены которого погибли в борьбе за власть в период малолетства Ивана IV, а также в периоды опричнины и правления Бориса Годунова. Князь Андрей Михайлович Шуйский, казненный в 1543 г.,— дед Василия Ивановича. На початку XVII ст. Василий Шуйский, хитрый и изворотливый политик, оставался одним из немногих уцелевших представителей своей фамилии. Избран на царство при поддержке узкой группы родовитой знати, вошел в историю как «боярский царь». Иван Исаевич Болотников (казнен в 1608 г.), бывший холоп князя А. Телятевского, возглавил движение холопов, крестьян и казаков против правительства Шуйского в 1606—1607 гг. Рязанские дворяне Ляпуновы. были наиболее яркими лидерами среди служилых людей. После подавления восстания Болотникова в 1607г. многие недовольные политикой правительства Василия Шуйского поддержали нового самозванца Лжедмитрия II, под власть которого перешли многие города и уезды. Василий Шуйский не сумел нанести ему решающее поражение, его войска не могли противостоять наступавшей на Москву армии польского короля Сигизмунда, и в 1610г. он был свергнут с престола, затем оказался в плену в Польше, где и умер.

5. Кузьма Минич Минин (Захарьев-Сухорук, ум. до 1616 г.) — посадский человек из Нижнего Новгорода, небогатый купец. В 1611 г. избран земским старостой. После изгнания поляков из Москвы и воцарения Михаила Романова стал думным дворянином, т. е. получил право участвовать в заседаниях Боярской думы.

Дмитрий Михайлович Пожарский (1578—1642) принадлежал к одной из ветвей династии Рюриковичей, восходившей к князьям стародубским, потомкам князя Ивана, младшего сына Всеволода Большое Гнездо. Князья Пожарские никогда не занимали значительных постов при московском дворе. Д. М. Пожарский при Борисе Годунове имел средний придворный чин стольника. При Василии Шуйском был воеводой в Зарайске, активно противодействовал сторонникам Лжедмитрия II, отличился в восстании в Москве против поляков в марте 1611 г. Как военный предводитель ополчения, освободившего Москву, все же получил боярский чин, при Михаиле Романове возглавлял некоторые приказы, был воеводой в Новгороде.


Пресняков А. Е . Смутное время //Люди Смутного времени. СПб., 1905. С. 5—6.


Платонов С. Ф.


Очерки по истории Смуты

2. Периоды Смуты


У розвитку московської Смути ясно розрізняються три періоди. Первый может быть назван династическим, второй — социальным и третий — национальным. Первый — обнимает собою время борьбы за московский престол между различными претендентами до царя Василия Шуйского включительно. Второй период характеризуется междоусобною борьбою общественных классов и вмешательством в эту борьбу иноземных правительств, на долю которых и достается успех в борьбе. Наконец, третий период Смуты обнимает собою время борьбы московских людей с иноземным господством до создания национального правительства с М. Ф. Романовым во главе. Главнейшие моменты в ходе Смуты следовали в такой постепенности: началась открытая Смута рядом боярских дворцовых интриг, направленных на то, чтобы захватить влияние во дворце, власть и впоследствии престол. Эти интриги открылись тотчас по смерти Грозного и разрешились регентством, а затем и воцарением Б. Годунова. Главным орудием боярской борьбы, решившим дело бесповоротно в пользу Бориса, послужил земский собор, возведший семью Годуновых на царскую степень(1). Тогда оппозиционные элементы из дворца перенесли смуту в войско и, выдвинув Самозванца, сделали орудием борьбы войсковые массы. Эти массы, служа послушно тем своим вождям, которым они верили, сражались за Годуновых и за Димитрия (2), шли против Димитрия за Шуйского, словом, принимали пассивное участие в борьбе за престол, доставив последнее торжество в ней Шуйскому. Однако ряд политических движений не прошел бесследно для воинских людей. Участвуя в походах и переворотах в качестве силы, решающей дело, они поняли свое значение в стране и научились пользоваться воинскою организациею для достижения своих общественных стремлений. В движении Болотникова обнаружилось, во-первых, что почин в создании социального движения принадлежит низшим слоям войска — украинскому казачеству (3) и, во-вторых, что различие общественных интересов и стремлений разбило войско на враждебные сословные круги. Высшие из них стали за Шуйского как за главу существовавшего общественного порядка; низшие примкнули к Тушинскому вору, превратив его из династического претендента в вожака определенных общественных групп. Междоусобная борьба окончилась победою стороны Шуйского благодаря вмешательству торгово-промышленного севера, который поддержал старый порядок в лице царя Василия (4). Однако торжество Шуйского было непрочно. Он пал вследствие осложнений, созданных польским и шведским вмешательством, и взамен его слабого правительства создалась польская военная диктатура. Она не прекратила общественного междоусобия и не поддержала государственного единства, так как сама была слаба и держалась лишь оккупацией столицы. Но она подготовила важный перелом в общественном сознании. Против иноземного господства спешили соединиться в одном ополчении все народные группы, до тех пор взаимно враждовавшие. Временное правительство, созданное в ополчении вокруг Ляпунова (5), собрало в себе представителей этих враждебных групп, но оно скоро погибло вследствие их слепой вражды. Общий патриотический порыв не мог, таким образом, погасить народные страсти и примирить обостренную рознь. Попытка создать общее земское правительство не далась, и страна, не желавшая польской власти, не имела в сущности никакой. Тогда, в 1611 году, сложилась, наконец, программа действий, именем патриарха призывавшая к единению не всех вообще русских людей, а только консервативные слои населения: землевладельческий служилый класс и торгово-промышленный тяглый. Их силами создано было нижегородское ополчение, освобождена Москва и побеждены казаки. Правительство 1613 года земские соборы времени царя Михаила стали органами этих торжествовавших в борьбе средних слоев московского общества (6). Политика царя Михаила была поэтому одинаково холодна к интересам и старинной родовой знати, и крепостной рабочей массы: она руководилась интересами общественной середины, желавшей по-своему определить и укрепить порядок в освобожденной от поляков стране.

Сергей Федорович Платонов (1860—1933)—выдающийся русский историк, долгие годы читал курс русской истории в Петербургском университете. Его лекции пользовались большой популярностью и неоднократно издавались. Основное внимание С. Ф. Платонов уделял истории государства, истории самодержавия. Активно занимался научной и научно-педагогической деятельностью и после революции. Был в 1920—1931 гг. академиком АН СССР, председателем Археографической комиссии, директором Пушкинского дома. Оставался на тех же научных и мировоззренческих позициях, что и до 1917 г., в итоге был лишен научных постов и званий, пестован и сослан. Умер в ссылке в Самаре. Среди трудов С. Ф. Платонова ведущее место занимают исследования, посвященные Смутному времени. Здесь приводится отрывок из его наиболее значительной монографии на эту тему. Эта книга передавалась и в советское время, она содержит наиболее полное, систематическое сложение событий Смуты. Периодизация С. Ф. Платонова несколько условна, как любая периодизация, однако она дает хороший ориентир каждому, кто попытается взобраться в сложнейших переплетениях действий и устремлений разнообразных политических сил, социальных групп, а также личных интересов и страстей, так ярко проявившихся в ту драматическую эпоху.

 1. Земские соборы — созывавшиеся царем собрания представителей различных сословий (боярства, духовенства, дворянства, иногда посадских людей и черносошных крестьян), на которых рассматривались важные вопросы внутренней и внешней политики. В периоды междуцарствия, пресечения правящей династии, на земских соборах избирался новый монарх. Земский собор, состоявшийся в феврале 1598 г., избрал на царство Бориса Годунова. Это избрание означало и закрепление престола за его наследниками, т. е. приход к власти новой царствующей фамилии, или диинастии.

 2. И меется в виду царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, погибший в 1591 г., од именем которого против Бориса Годунова, а затем против Василия Шуйского действовали самозванцы Лжедмитрий I и Лжедмитрий II.

 1. украинному казачеству... — речь идет о казачестве окраин, или «украин», Русского государства.

 2. Имеется в виду поход М. В. Скопина-Шуйского в 1609—1610гг., в результате чего от власти тушинцев были освобождены многие города на севере и в центре России. Активную поддержку войскам Скопина-Шуйского повсеместно оказывало посадское население, возмущенное произволом и насилиями ставленников Лжедмитрия II.

 3. Речь идет о так называемом первом ополчении, которое подошло к Москве в марте 1611 г. Его состав был крайне разнороден. Ополчение состояло и из дворян, служивших Василию Шуйскому, и отрядов крестьян и посадских людей из Поволжья, и ратных людей, воевавших на стороне самозванца, и, наконец, казаков, по выражению С. Ф. Платонова, «социальных врагов» дворянства.

 4. Иначе эти слои общества С. Ф. Платонов называет «средними классами». Под «консерватизмом» этих слоев автор подразумевает, видимо, их неучастие в движении казаков, крестьян, их приверженность к порядку, устойчивости. Именно эти слои, по мнению С. Ф. Платонова, стали социальной базой второго ополчения, руководимого К. Мининым и Д. Пожарским, главной целью которого было изгнание интервентов, а также наведение порядка в стране, прекращение смуты. Выразителем этих настроений стал патриарх Гермоген, посвященный в сан в 1606г. после свержения Лжедмитрия I и низложения поставленного им патриарха Игнатия. После отстранения от власти Василия Шуйского патриарх Гермоген, защищая православие и российскую государственность, настаивал на принятии православной веры королевичем Владиславом, вопреки его мнению приглашенным на русский престол, категорически возражал против восшествия на царский трон самого короля Сигизмунда. Он рассылал по городам грамоты с призывами идти к Москве «на литовских людей». Патриарх также призывал бороться с «воровскими» казаками, поддерживавшими Лжедмитрия II, а после гибели самозванца — его сына («Воренка»). Уже в конце 1610г. Гермоген установил регулярные связи с организаторами нижегородского ополчения. Так патриарх стал одним из вождей патриотического движения. Он подвергся гонениям со стороны находившихся в Москве поляков и их русских сторонников и был заточен на подворье Кирилло-Белозерского монастыря в Кремле, где и умер от голода, в феврале 1612 г., за несколько месяцев до вступления в Москву войск Минина и Пожарского.


Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты. СПб., 1901. С. 146—147.


С.Ф.Платонов
БОРИС ГОДУНОВ

Власть перешла в руки Бориса как раз в ту минуту, когда московское правительство сознало силу общественного кризиса, тяготевшего над страною, и поняло необходимость с ним бороться.

Мягкий, любезный, склонный к привету и ласке в личном обращении, «светлодушный», по современному определению, Борис был чуток к добру и злу, к правде и лжи; он не любил насильников и взяточников, как не любил пьяниц и развратников. Он отличался личной щедростью и «нищелюбием» и охотно приходил на помощь бедным и обездоленным. Современники, все в один голос, говорят нам о таких свойствах Бориса. Из их отзывов видно, что, воспитанный в среде опричников, Борис ничем не был на них похож и из пресловутого «двора» Грозного с его оргиями, развратом и кровавою «жестокостию» вынес только отвращение к нему и сознание его вреда. Соединяя с большим умом административный талант и житейскую хитрость, Борис сумел внести в жизнь дворца и в правительственную практику совершенно иной тон и новые приемы. Пристальное знакомство с документами той эпохи обнаруживает большую разницу в этом отношении между временем Грозного и временем Бориса. При Борисе московский дворец стал трезвым и целомудренным, тихим и добрым, правительство — спокойным и негневливым. Вместо обычных от царя Ивана Васильевича «грозы» и «казни», от царя Федора и «доброго правителя» Бориса народ видел «правосудие» и «строение». Но от «светлодушия» и доброты Бориса было бы ошибочно заключать к его правительственной слабости. Власть он держал твердою рукою и умел показать ее не хуже Грозного, когда видел в этом надобность. Только Грозный не умел обходиться без плахи и веревки, а Борис никогда не торопился с ними. На интригу отвечал он не кровью, а ссылками; казнил по сыску и суду; а «государевы опалы», постигавшие московских людей без суда и сыска, при Борисе не сопровождались явным кровопролитием. Современники, не принадлежавшие к числу друзей Бориса, ставили ему в вину то, что он любил доносы и поощрял их наградами, а людей опальных приказывал их приставам (1) «изводить» — убивать тайно в ссылке. Но доносы составляли в московском быту того времени не личную слабость Годунова, а печальный обычай, заменявший собою позднейшую «агентуру». А тайные казни (если захотим в них верить) были весьма загадочными и редкими, можно сказать, единичными случаями. Сила правительства Бориса заключалась не в терроре, которого при Борисе вовсе не было, а в других свойствах власти; она действовала технически умело и этим приобрела популярность. Борис в успокоении государства, после опричнины и несчастных войн, добился несомненного успеха, засвидетельствованного всеми современниками. Под его управлением страна испытала действительное облегчение. Русские писатели говорят, что в правление царей Федора и Бориса Русской земле Бог «благополучно время подаде»; московские люди «начаша от скорби бывшие утешатися и тихо и безмятежно жити», «светло и радостно ликующе», и «всеми благинями Россия цветяше». Иностранцы также свидетельствуют, что положение Москвы при Борисе заметно улучшалось, население успокаивалось, даже прибывало, упавшая при Грозном торговля оживлялась и росла. Народ отдыхал от войн и от жестокостей Грозного и чувствовал, что приемы власти круто изменились к лучшему.

Во все годы своей власти Борис чрезвычайно любил строить и оставил по себе много замечательных сооружений. Начал он свои государственные постройки стеною Московского «белого» города, шедшего по линии нынешних московских бульваров. Эту стену, или «град каменной около большого посаду подле земляные осыпи», делали семь лет, а «мастером» постройки был русский человек «церковный и палатный мастер» Федор Савельев Конь(или Конев). По тому времени это было грандиозное и нарядное сооружение. С внешней стороны его прикрыли новою крепостью — «древяным градом» по линии нынешней Садовой улицы, «кругом Москвы около всех посадов». С участием того же мастера в то же приблизительно время построили в Астрахани каменную крепость (2). С 1596 г. начали работать по сооружению знаменитых стен Смоленска, и строил их все тот же «городовой мастер» Федор Конь. Стены Смоленские, длиною более 6 верст, с 38 башнями, были построены менее чем в пять лет. Наконец, Борис на южных границах государства с необыкновенною энергией продолжал строительство Грозного (3).

В 1570-х годах был разработан в Москве план занятия «дикого поля» на юге крепостями, и постройка городов была начата; но главный труд выполнения плана пришелся уже на долю Бориса. При нем были построены Курск и Кромы; была занята линия р. Быстрой Сосны и поставлены на Сосне города Ливны, Елец и Чернавский городок; было занято, далее, течение р. Оскола городами Осколом и Валуйками; «на Дону на Воронеже» возник г. Воронеж; на Донце стал г. Белгород; наконец, еще южнее построили Царев-Борисов город (4). Эта сеть укреплений, планомерно размещенных на степных путях, «по сакмам татарским» (5), освоила Московскому государству громадное пространство «поля» и закрыла для татар пути к Москве и вообще в московский центр.

В государственной деятельности Бориса любопытною чертою было его благоволение к иноземцам. Борис мечтал учредить на Руси европейские школы (даже будто бы университеты); он приказывал искать за границей и вывозить в Москву ученых; принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или с торговою целью; много и часто беседовал он со своими медиками-иностранцами; разрешил постройку лютеранской церкви в одной из слобод московского посада 6 ; наконец, настойчиво желал выдать свою дочь Ксению за какого-либо владетельного европейского принца. Последнее желание Борис пытался исполнить дважды. Первый раз был намечен в женихи изгнанный из Швеции королевич Густав, которого пригласили в Московское государство на «удел» и очень обласкали. Но Густав не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которая последовала за ним в Москву из Данцига 7 . Дело со сватовством расстроилось, и Густав был удален с царских глаз в Углич, где его приберегали на случай возможного воздействия его именем и особою на шведское правительство. Однако Густав не пригодился и против Швеции; он умер мирно в Кашине в 1607 году. Сближение Бориса с Данией повело к другому сватовству: в 1602 году в Московию прибыл в качестве жениха царевны Ксении брат датского короля Христиана герцог Ганс (или Иоанн). С герцогом Гансом дело пошло лучше, чем с Густавом; но волею Божией Ганс расхворался и умер в Москве месяца через полтора по приезде.

При Борисе московское правительство впервые прибегло к той просветительной мере, которая потом, с Петра Великого, вошла в постоянный русский обычай. Оно отправило за границу для науки несколько «русских робят», молодых дворян; они должны были учиться «накрепко грамоте и языку» той страны, в которую их посылали. Документально известно о посылке в Любек пяти человек и в Англию — четырех. По свидетельству же одного современника — немца, было послано всего 18 человек, по 6-ти в Англию, Францию и Германию. Из посланных назад не бывал ни один: часть их умерла до окончания выучки, часть куда-то разбежалась от учителей «неведомо за што», а кое-кто остался навсегда за границею, проникшись любовью ко вновь усвоенной культуре. Напрасно московские дипломаты пытались заводить за границею речь о возвращении домой посланных: ни сами «робята», ни власти их нового отечества не соглашались на возвращение их в Москву.

Очерк политической деятельности Бориса не вскрывает никакой «системы» или «программы» его политики.

Несколько легче определить по известным фактам тенденцию, руководившую на деле политикой Бориса: несомненно, он действовал в пользу средних классов московского общества и против знати и крепостной массы. По крайней мере именно от средних общественных слоев он получал благосклонную оценку и признание принесенной им пользы и «благодеяний к мирови». Политический расчет Бориса был дальновиден и для московского правительства был оправдан всем ходом общественной жизни XVII века. Но сам Борис не мог воспользоваться плодами собственной дальновидности, ибо при его жизни средние слои московского общества еще не были организованы и не сознали своей относительной социальной силы. Они не могли спасти Бориса и его семьи от бед и погибели, когда на Годуновых ополчились верх и низ московского общества: старая знать, руководимая давнею враждою к Борису и его роду, и крепостная масса, влекомая ненавистью к московскому общественному порядку вообще.

Карамзин считает «беззаконием» Бориса то преступление, которое ему приписывалось современниками, — убийство царевича Димитрия в Угличе. В другие «беззакония» Бориса Карамзин не верил; но в это не смел не верить, так как оно утверждаемо было церковью (8).

Ропот зависти и злобы сопровождал, конечно, всякий шаг Бориса по пути его к власти и единоличному господству во дворце и государстве. Борьба Бориса с боярами-княжатами за дворцовое преобладание повела за собою ссылки бояр (причем кое-кто из них в ссылке умер) и даже казни некоторых их сторонников. Корни самозванческой интриги были скрыты где-то в недрах дворцовой знати, враждебной Борису, и скорее всего в кругу Романовых и родственных им или близких по свойству семей 9 . Когда войска самозванца появились на московских рубежах и надобно было двинуть на них московскую рать, Борис без колебаний вверил начальство над нею родовитым «княжатам»: Трубецкому, Мстиславскому, Шуйскому, Голицыну. Он не боялся, что они изменят и предадут его, ибо знал, что эта высокородная среда далека от самозванщины. И он не ошибался: княжата загнали самозванца в Путивль и лишь случайно не добили его. Но Борис не послал в свое войско уцелевших от опал и ссылок людей Романовского круга, по их явной для него ненадежности и «шатости». Никого из фамилий, прикосновенных к делу Романовых, мы не видим в составе военного начальства в рати, действовавшей против самозванца. В их именно среде Борис мог предполагать тех своих недоброхотов, которые желали успеха самозванцу и о которых один современник сказал, что они, «радеюще его (самозванцева) прихода к Москве, егда слышат победу над московскою силою Борисовою, то радуются; егда же над грядущего к Москве чаемого Димитрия победу, то прискорбии и дряхлы ходят, поникши главы».

В борьбе с самозванцем Годуновы испытали на себе действие вражды, возбужденной против них как ими самими, так и вообще московским правительством, среди всех оппозиционных кружков московского общества. Если самозванца подготовила против Бориса одна часть московской придворной знати, бывшая когда-то с Борисом в «завещательном союзе» дружбы, то другая часть этой знати, именно княжата, выждала удобную минуту для того, чтобы с помощью самозванца попытаться низвергнуть преемников Бориса. Моменты выступлений были различны, но цель у знати была одна — уничтожение ненавистной династии Годуновых. Когда народная масса на московских украйнах встала «за истинного царя Димитрия Ивановича», она пошла против Годуновых как представителей той власти, которая создала крепостной режим в государстве и сжила трудовой народ с его старых жилищ и привычной пашни (10). Если «лихие бояре», становясь против Годуновых, хотели себе власти, то украинная чернь, ополчаясь на Годуновых, шла против «лихих бояр» и желала себе воли, надеясь, что «истинный царевич» даст народу щедрое «жалованье» и чаемую перемену общественных порядков.

Устроясь в замке Мнишков в Самборе (11), самозванец навербовал себе небольшое войско из местных польских элементов, готовых поддержать авантюру московского царевича. К этому войску современники относились с некоторым пренебрежением, как к «жмене» (горсточке) людей, не представлявшей собою сколько-нибудь заметной силы. Численность «жмени» не превышала 3500—4000 человек в ту минуту, когда (в октябре 1604г.) самозванец начал свой поход на Бориса и под Киевом «перевезся» через Днепр на московскую сторону, «в рубеж Северский» (12). Все лето 1604 года поддерживал он из Самбора сношения с населением московской украйны и налаживал там восстание в свою пользу. Все лето привлекал он к себе московских выходцев и рассылал по московским областям свои «прелестные письма» (так назывались тогда прокламации). Посылал самозванец и на Дон извещать о себе «вольных» казаков, там живших. Есть известие, что ходоки с Дона были у самозванца в Самборе; приходили они к нему и на походе в разных местах, а на берегах Днепра и Десны казаки присоединялись к самозванцу уже тысячами. В Чернигове он имел их уже до 10 000. А кроме того, отдельно от рати самозванца, на востоке от нее, на путях с юга к Москве, составилась особая казачья и служилая рать, действовавшая именем Димитрия и в пользу самозванца. Таким образом, можно сказать, что самозванец и его агенты и вдохновители начали свою борьбу с Борисом тем, что организовали против московского правительства восстание южных областей государства.

Общая почва для этого восстания нам уже известна. Выселение на юг недовольной массы наполнило «край земли» московской «воинственным людом» оппозиционного настроения. К этому люду голодовка 1601—1603 годов присоединила новые кадры беглецов из государства, новых «приходцев». Государство, однако, не оставляло эмигрантов в покое на новых местах их поселений. Вышедшие на южную границу государства «приходцы» недолго могли там пользоваться простором и привольем, так как быстрая правительственная заимка «дикого поля» приводила свободное население «поля» в правительственную зависимость, обращая «приходцев» или в приборных служилых людей (13), или же в крестьян на поместных землях. Даже казачество привлекалось на службу государству и, не умея пока устроиться и само обеспечить себя на «поле» и «реках», шло служить в пограничные города и на сторожевые пограничные посты и линии. Таким образом, государственный режим, от которого население уходило «не мога терпети», настигал ушедших и работил их. Уже в этом заключалась причина раздражительности и глухого неудовольствия украинного населения, которое легко «сходило на поле» с государевой службы, а если и служило, то без особого усердия. Но недовольство должно было увеличиваться и обостряться особенно потому, что служилые тяготы возлагались на население без особой осмотрительности, неумеренно. Не говоря уже о прямых служебных трудах — полевой или осадной службе, население пограничных городов и уездов привлекалось к обязательному земледельческому труду на государя. В южных городах на «поле» была заведена казенная «десятинная» пашня (63). В Ельце, Осколе, Белгороде, Курске размеры этой пашни при царе Борисе были так велики, что последующие правительства, даже в пору окончательного успокоения государства, не решались возвратиться к установленным при Борисе нормам. Собранное с государственных полей зерно если не лежало в житницах в виде мертвого запаса, то посылалось далее на юг для содержания еще не имевших своего хозяйства служилых людей.

Таким образом, то население московского юга, которое служило правительству в новых городах, не могло быть довольным обстановкою своей службы. Собранные на службу «по прибору» из элементов местных, из недавних «приходцев» с севера, эти служилые люди — стрельцы и казаки, ездоки и вожи, пушкари и затинщики (15) — еще не успели забыть старых условий, которых сами они или их отцы стремились «избыть» в центральных местностях государства. Но «избыв» одного зла, этот люд на новых местах нашел другое — вместо барской пашни нашел казенную, одинаково кабалившую. Если ранее его врагом представлялся ему землевладелец, то теперь его врагом было правительство и чиновники, угнетавшие народ тягостной службой и казенной запашкой. В голодные годы настроение недовольных должно было очень обостриться, и «прелестные письма» самозванца находили для себя прекрасную обстановку. Украина легко поднималась на центр, увлеченная возможностью соединить свою месть угнетателям с помощью угнетенному «истинному царевичу». В одну «казачью» массу сбились ставшие за Димитрия служилые люди и «вольные казачия» — военное население укрепленных городков и бродячие обитатели казачьих заимок, юртов и станов; и вся эта масса двинулась на север, ожидая соединения с «царем Димитрием» там, где он укажет.

Таким образом, кампания самозванца против Бориса началась сразу на двух фронтах. Сам самозванец вторгся в Московское государство от Киева и пошел вверх по течению р. Десны, по ее правому берегу, надеясь этим путем выйти на верховье Оки, откуда пролегали торные дороги на Москву. В то же время казачьи массы с «поля» пошли на север «по крымским дорогам», группируясь так, чтобы сойтись с самозванцем где-нибудь около Орла или Кром и оттуда вместе с ним наступать на Москву через Калугу или Тулу.

В Путивле самозванец узнал, что его признали Оскол, Валуйки, Воронеж, Елец, Ливны. Все «поле» было захвачено движением против московского правительства, и бояре, стоявшие во главе армии Бориса, должны были оставить преследование самозванца и к весне отвести войска на север, чтобы они не были отрезаны от сообщений с Москвою. Бояре отошли к крепости Кромам, у которой был важный узел дорог, сходившихся здесь изо всего охваченного восстанием района. В Кромах уже сидели казаки; московские войска окружили Кромы и заградили выход казакам на север к Москве. Здесь и образовался надолго фокус военных операций; ни казаки не могли двигаться вперед, ни Борисовы войска не могли их прогнать из Кром на юг. Так протекла зима 1604—1605 года. А раннею весною произошло решительное событие: царь Борис скончался 13 апреля 1605 года.

Прошло только три недели с его смерти, и войско Бориса под Кромами уже изменило Годуновым и передалось «истинному царю Димитрию Ивановичу». А еще через три недели семья Бориса была взята из дворца на старый Борисов двор, где 10 июня были убиты вдова и сын Бориса, а его дочь обращена в поруганную узницу.

Годуновых не щадили даже после их смерти, и прах их не сразу нашел место вечного успокоения. Тело Бориса из Архангельского собора, где его первоначально похоронили, было вывезено в Варсонофьевский монастырь (16) (в самой Москве), а оттуда отправлено в Троице-Сергиев монастырь, где в конце концов были погребены и другие члены его семьи.

Сложность и многогранность его деятельности обнаружили во всем блеске его правительственный талант и его хорошие качества — мягкость и доброту; но эти же свойства сделали его предметом не только удивления, восторга и похвал, но и зависти, ненависти и клеветы. По воле рока, злословие и клевета оказались вероподобными для грубых умов и легковерных сердец и обратились в средство политической борьбы и интриги. Пока Борис был жив и силен, интриги не препятствовали ему править и царствовать. Но как только он в пылу борьбы и в полном напряжении труда окончил свое земное поприще, интрига и клевета восторжествовали над его семьей и погубили ее, а личную память Бориса омрачили тяжкими обвинениями. Обвинения, однако, не были доказаны: они только получили официальное утверждение государственной и церковной власти и передали потомству загрязненный облик Бориса.

Многие истоки Смуты коренятся в правлении Бориса Федоровича Годунова. Он взял власть в свои руки еще при царе Федоре Иоанновиче, неспособном к самостоятельной политической деятельности. К тому же сестра Годунова Ирина была супругой царя Федора. В 1598 г. после смерти Федора Иоанновича, не оставившего наследников, Борис Годунов добился избрания на царский трон, который занимал до своей смерти в 1605 г. Без изучения взглядов и политики этого выдающегося деятеля русской истории рубежа XVI—XVII вв. невозможно разобраться во многих событиях и коллизиях Смутного времени. Яркая, противоречивая личность царя Бориса, его драматическая судьба привлекали внимание многих историков и художников. Достаточно вспомнить соответствующие страницы книг Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, произведения А. С. Пушкина, А. К. Толстого, М. П. Мусоргского, запечатлевших его образ с большой художественной силой. Все они подчеркивают властолюбие и честолюбие Бориса Годунова, склонность к интригам, неразборчивость в средствах достижения целей, что предопределяет трагедию самого царя и его семьи. При этом используется версия гибели царевича Дмитрия от рук убийц, подосланных Годуновым, которая в правление Романовых носила официальный характер. Однако многие историки, специально изучавшие период Смуты, дают более объективную и всестороннюю характеристику личности и деятельности царя Бориса. Среди них — С. Ф. Платонов, заключительные страницы книги которого о Борисе Годунове приводятся здесь.

 1. Пристав — здесь: надсмотрщик, «приставленный» к опальным в ссылке или в тюрьме, ответственный за их охрану.

 2. Белый город — третья система укреплений Москвы (после Кремля и Китай-города), возведенных в 1586—1592 гг. и охвативших полукругом кварталы к северу, западу и востоку от центра столицы. Стены и башни Белого города были оштукатурены и выбелены известкой, чем, очевидно, объясняется его название. Белым городом называли также территорию внутри этих стен. В конце XVIII — начале XIX в. укрепления были снесены, на их месте возникли бульвары (ныне — Бульварное кольцо в центре Москвы). В 1591 г. при завершении строительства Белого города была возведена еще одна линия укреплений из деревянных стен и башен на земляном валу. Они защищали слободы и кварталы за пределами Белого города, включая обширный район к югу от Кремля за Москвой-рекой. Возведенные в течение года, эти укрепления назывались Скородомом, позднее — Земляным городом. В настоящее время на их месте проходит Садовое кольцо. Каменная крепость — астраханский кремль, был построен в конце XVI в. под руководством зодчих М. Вельяминова и Д. Губастого.

 3. И ван Грозный с целью защиты от набегов крымских татар предпринял строительство Большой засечной черты (завершена в 1566 г.), которая проходила к югу от Оки на широте Тулы, включала крепости, лесные завалы, частоколы, земляные валы.

 4. К урск впервые упоминается еще в 1032 г. С тех пор неоднократно разрушался завоевателями. В данном случае речь идет, видимо, о восстановлении города (крепости) в конце XVI в. То же можно сказать и о Ельце, который впервые упоминается в 1146 г. Впоследствии он неоднократно разрушался во время нашествий, в 1395 г. на него напал среднеазиатский завоеватель Тимур. Прочие упомянутые здесь города впервые основаны в XVI в. по мере освоения «Дикого поля» и строительства укрепленных линий. Большинство из них ныне крупные города Черноземного центра России. Кромы, которые вошли в историю также в связи с движением первого самозванца, восстанием Болотникова, сейчас небольшой поселок в Орловской обл. Чернявский городок находился на реке Сосне, выше Ельца; Царев-Борисов — далеко на юге, на Северском Донце при впадении в него Оскола, близ современного города Изюма Харьковской обл. Україна.

 5. С акмы — дороги или тропы в степи, по которым двигались татары во время набегов на южные рубежи Московского государства.

 6. Возможно, имеется в виду церковь (кирха), построенная в Немецкой слободе, недалеко от Яузы.

 7. Густав (1568—1607) —сын шведского короля Эрика XIV, свергнутого с престола его братом Иоанном III. Находился в изгнании в Польше, где принял католичество. Но С. М. Соловьев считает его приверженцем протестантизма (лютеранства) — господствующей религии Швеции. Принц Густав побывал также в Германии, других странах, активно занимался науками. Вместе с ним из Данцига (немецкое название Гданьска в Польше) прибыла некая Катерина. «Привязанность» принца к ней С. Ф. Платонов называет «морганатической», поскольку так именуются и браки особ королевских или царских фамилий с особами не столь высокого происхождения. Вступившие в морганатический брак не обладают правами, принадлежащими членам царствующего дома.

 8. Уже в 1606 г. царевич Дмитрий был причислен к лику святых, его останки были торжественно перенесены в Архангельский собор Московского Кремля. Канонизация Дмитрия, мученически погибшего, по официальной версии, от рук подосланных Борисом убийц, соответствовала политическим интересам тогдашнего царя Василия Шуйского, который хотел застраховать себя от появления новых самозванцев. Отвечала она и интересам пришедших к власти в 1613 г. Романовых, которые считали Бориса Годунова своим врагом и узурпатором престола.

 9. Свойственниками называют иногда людей, не состоящих в кровном родстве, но породнившихся в результате браков членов своих семей. Романовы, представители одной из старинных московских боярских фамилий, состояли в родстве и свойстве с Черкасскими, Сицкими, Шереметевыми и др. Возвышение этих фамилий происходит в середине и второй половине XVI в., им удалось существенно потеснить бояр-княжат, т. е. Рюриковичей и Гедиминовичей, потомков правивших в различных землях князей, перешедших в XV — начале XVI в. на службу в Москву. По мнению С. Ф. Платонова, в борьбе за власть представители новой дворцовой знати были опаснее для Бориса Годунова, чем бояре-княжата. В 1601 г. по доносу одного из дворовых Романовы были обвинены в заговоре против царя Бориса Годунова и сосланы. Многие из них погибли в ссылке. Уцелели лишь старший из Романовых Федор Никитич (в монашестве - Филарет) и его брат Иван.

 10. Крепостное право означает прикрепление крестьянина к земле там, где он жил испокон веку. В данном случае С. Ф. Платонов имеет в виду бегство крестьян от крепостной неволи.

 11. Среди польских магнатов, поддерживавших авантюру Лжедмитрия, ведущую роль играл Юрий Мнишек (ум. в 1613 г.) — воевода сандомирский, староста львов-ский и самборский. Самбор — небольшой город к юго-западу от Львова.

 12. Рубеж Северский — пограничные с Польшей Северские земли, вошедшие в состав России в начале XVI в. (бассейн Десны с Черниговом, Брянском, Стародубом, Новгородом Северским). Значительная часть населения этих земель в начале XVII в. активно поддержала обоих самозванцев.

 13. Приборные служилые люди или служилые люди по прибору — низшие категории служилых людей (стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.), получавшие за свою службу жалованье деньгами или «хлебом». Они набирались («прибирались») из свободных людей разных сословий. Ведущая роль на государевой службе принадлежала служилым людям по отечеству (т. е. по происхождению) — боярам и дворянам, которым за службу давались земли с прикрепленными к ним крестьянами.

 14. В южных степных районах государственные крестьяне, имевшие свой надел, были обязаны обрабатывать и находившиеся там казенные земли (казенная пашня или десятинная государева пашня). Выращенный хлеб оттуда поступал в казну и шел на жалованье служилым людям, находившимся в гарнизонах городов и крепостей по засечным чертам.

 15. Затинщики— служилые люди при затинных пищалях (небольших орудиях), находившихся за крепостной стеной, т. е. «за тыном».

 16. Варсонофьевский монастырь — небольшой монастырь, существовавший в Москве в начале XVII в. В нем, по данным Н. М. Карамзина, находилось родовое кладбище Годуновых. Но по свидетельству многих других источников, Лжедмитрий приказал перезахоронить Бориса Годунова в столь «убогом» монастыре, чтобы предать его посмертному позору и поруганию. Варсонофьевский монастырь был упразднен в 1764 г. Память о нем сохранилась в названии Варсонофьевского переулка, проходящего ныне между улицами Лубянкой и Рождественкой.


Платонов С. Ф. Борис Годунов. Пг., 1921. С. 84-1.54.


В.О.Ключевский


ЛЖЕДМИТРИЙ I


В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Его личность доселе остается загадочной (1). Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престолі московських государів він був небувалим явищем. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Він негайно показав себе діяльним управителем, цурався жорстокості, сам заглиблювався в усі, щодня бував в Боярської думи, сам навчав ратних людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе. Лжедимитрий держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того созвал земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народнопредставительского, с выборными от всех чинов или сословий (2).

Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам.

Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями Лжедимитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах популярность его не ослабевала заметно.

Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца, кн. В. И. Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедимитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою: романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с кн. В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки.

Данный отрывок из «Курса русской истории» В. О. Ключевского — еще один яркий пример недюжинного мастерства ученого в изображении исторических личностей. Говоря о первом самозванце, В. О. Ключевский в первую очередь отмечает привлекательные качества этого человека. Ведь Лжедмитрий I добился невероятного успеха — захватил власть и в течение года ее удерживал, чего не удалось больше ни одному самозванцу, которых отечественная история знает немало. И очевидно, что этому успеху способствовали. не только благоприятным образом сложившиеся для самозванца обстоятельства, но и некоторые черты его характера, выгодно отличавшие его от «природных» российских самодержцев. Весьма интересна и мысль В. О. Ключевского о том, что самозванец был «заквашен в Москве». Следовательно, начало Смуты связано не столько с происками враждебных держав, сколько с ситуацией, сложившейся в самой России. По мнению автора, большую роль в этом сыграли боярские интриги; именно они привели к падению Лжедмитрия I.

 1. Традиционно считается, что первым самозванцем был беглый монах Чудова монастыря Григорий, до пострижения Юрий Отрепьев, костромской дворянин, служивший боярам Романовым и принявший монашество, спасаясь от преследований со стороны Бориса Годунова. Но многие крупные историки (В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) не считали эту версию полностью доказанной, а Н. И. Костомаров вовсе считал ее недостоверной. Тем не менее в пользу традиционной версии свидетельствует немало фактов, зафиксированных в источниках начала XVII в. Известно, что сразу при появлении самозванца официальным расследованием, проводившимся по приказу Бориса Годунова, было установлено, что это именно Григорий Отрепьев (подробнее см. Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. Смута. М„ 1988).

 2. Действительно, по свидетельству некоторых источников, в суде над Шуйским приняли участие представители разных сословий, в том числе и «из простых людей». Но подробных сведений о составе этого собора нет. Современные историки, в том числе академик Л. В. Черепнин, автор крупной монографии о земских соборах в России, полагают, что это был не земский собор, а судебная расправа Лжедмитрия I со своими противниками. // Ключевский В. О. Курс русской истории.

Скрынников Р. Г.
Лихолетье: Москва в XVI—XVII веках
Гибель царевича Дмитрия

Иван IV был последним потомком Калиты, имевшим многочисленную семью. Его первая жена Анастасия Романова родила трех сыновей — Дмитрия, Ивана и Федора — и несколько дочерей. Вторая царица Мария Тюмрюковна родила сына Василия, последняя жена Мария Нагая — сына Дмитрия. Всі дочки Грозного, як і царевич Василь, померли в дитячому віці. Первенец царя и его младший сын, носившие сходные имена, погибли из-за несчастной случайности (1). Царевич Иван Иванович, достигший двадцатисемилетнего возраста и объявленный наследником престола, умер от нервного потрясения, претерпев вместе с беременной женой жестокие побои от отца (2). Единственный внук Грозного появился на свет мертворожденным, и в этом случае виновником несчастья был царь, подверженный страшным припадкам ярости. Потомство Грозного оказалось обречено на исчезновение. Причиной был не только дурной характер царя и несчастные стечения обстоятельств, но и факторы природного характера. Шлюби всередині одного і того ж кола знатних сімей мали негативні біологічні наслідки. Вже в середині XVI ст. стали явственно видны признаки вырождения царствующей династии. Брат Ивана IV Юрий Васильевич был глухонемым от рождения и умер без потомства. Сын Грозного царь Федор Иванович отличался слабоумием, болезненным телосложением и тоже не оставил детей. Младший сын Ивана Дмитрий страдал эпилепсией. Недуг был неизлечим, и шансы на то, что царевич доживет до зрелых лет и оставит наследника, были невелики.

Умирая, царь передал трон любимому сыну Федору, а сыну Дмитрию выделил удельное княжество со столицей в Угличе.

Федор отпустил младшего брата на удел «с великой честью», «по царскому достоянию». В проводах участвовали бояре, 200 дворян и несколько стрелецких приказов (3).

Прошло несколько лет, и Борис Годунов, управлявший государством от имени недееспособного Федора, прислал в Углич дьяка Михаила Битяговского (4). Дьяк был наделен самыми широкими полномочиями.

Жизнь царевича Дмитрия Угличского оборвалась в то время, когда Углич перешел под управление Битяговского.

Со времени Н. М. Карамзина обвинение Годунова в убийстве Дмитрия стало своего рода традицией. «Злодейское убийство» незримо присутствует в главных сценах пушкинской трагедии о Борисе Годунове. Именно Карамзин натолкнул Пушкина на мысль изобразить в характере царя Бориса «дикую смесь: набожности и преступных страстей». Под влиянием этих слов А. С. Пушкин, по его собственному признанию, увидел в Борисе его поэтическую сторону. Разумного и твердого правителя не страшит бессмысленная злобная клевета, но его гнетет раскаяние. Тринадцать лет кряду ему все снится убитое дитя. Муки совести невыносимы: ...Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах...

В самом ли деле эпизод смерти Дмитрия сыграл в жизни Годунова ту роль, какую ему приписывали? Рассмотрим факты, чтобы ответить на этот вопрос.

Младший сын Грозного, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в полдень 15 мая 1591 г. Повести и сказания Смутного времени заполнены живописными подробностями его убийства. Но среди их авторов не было ни одного очевидца угличских событий. В лучшем случае они видели мощи царевича, выставленные в Москве через пятнадцать лет после его гибели.

Искать в житиях достоверные факты бесполезно. Несравненно большую ценность представляют следственные материалы, составленные через несколько дней после кончины царевича на месте происшествия. Однако давно возникли подозрения насчет того, что подлинник «углицкого дела» подвергся фальсификации.

Существует мнение, что Годунов направил в Углич преданных людей, которые заботились не о выяснении истины, а о том, чтобы заглушить молву о насильственной смерти угличского князя. Такое мнение не учитывает ряда важных обстоятельств. Следствием в Угличе руководил князь Шуйский, едва ли не самый умный и изворотливый противник Бориса. Один его брат был убит повелением Годунова, другой погиб в монастыре. Сам Василий Шуйский провел несколько лет в ссылке, из которой вернулся незадолго до событий в Угличе. Инициатива назначения Шуйского принадлежала скорее всего Боярской думе. Церковное руководство направило для надзора за его деятельностью митрополита Гелвасия. В состав комиссии Шуйского входили также окольничий Клешнин и думный дьяк Вылузгин 5 . Члены комиссии придерживались различной политической ориентации. Каждый из них зорко следил за действиями «товарища» и готов был использовать любую его оплошность.

Слідчі матеріали свідчили про непричетність Бориса до смерті царевича.

К моменту смерти царевича не исчезла полностью возможность рождения законного наследника в семье Федора. Никто не мог точно предсказать, кому достанется трон. Из ближних родственников царя наибольшими шансами обладал не Годунов, ими обладали Романовы (6).

Ситуация, сопутствовавшая угличским событиям, носила критический для правительства характер. Над страной нависла непосредственная угроза вторжения шведских войск и татар. Власти готовились к борьбе не только с внешними, но и с внутренними врагами. За одну-две недели до смерти Дмитрия они разместили на улицах столицы усиленные военные наряды и осуществили другие полицейские меры на случаи народных волнений. Достаточно было малейшего толчка, чтобы народ поднялся на восстание, которое для Годунова могло кончиться катастрофой.

В такой обстановке гибель Дмитрия явилась для Бориса событием нежелательным и, более того, крайне опасным. Факты опровергают привычное представление, будто устранение младшего сына Грозного было для Годунова политической необходимостью.

Следственные материалы сохранили, по крайней мере, две версии гибели Дмитрия.

Версия убийства исходила от Нагих, родни погибшего (7). Михаил Нагой на протяжении всего следствия решительно настаивал на том, что Дмитрия зарезали сын дьяка Битяговского, его же племянник Никита Качалов и муж его племянницы Осип Волохов. Братья Михаила выступили с более осторожными показаниями. Возле тела царевича, сказал Григорий Нагой, собралось много людей и «почали говорить, неведомо хто, что будто зарезали царевича». Михаил и Григорий Нагие прибыли к месту происшествия с большим запозданием. Тем не менее они утверждали, что «царевич ещо жив был и при них преставился».

Они явно путали. Андрей Нагой обедал с царицей во дворце, когда под окнами закричали, что «царевича не стало». Поспешно сбежав во двор, Андрей убедился, что «царевич лежит у кормилицы на руках мертв, а сказывают, что его зарезали, а он того не видел, хто его зарезал». Причина ошибки, допущенной Михаилом и Григорием, достаточно проста. Несколько человек, видевшие их вблизи, не сговариваясь показали, что Михаил прибыл во дворец «мертв пиян», «прискочил на двор пьян на коне». Григорий был «у трапезы» вместе с братом.

Протоколы допросов позволяют установить, зачем понадобилась Нагим версия убийства Дмитрия. С помощью этой версии они пытались оправдать расправу с государевым дьяком Битяговским.

В полдень 15 мая царица Мария стала обедать, а сына отпустила погулять и потешиться игрой с четырьмя сверстниками. Дети играли на небольшом заднем дворике — в углу между дворцом и крепостной стеной. За ними приглядывала мамка Василиса Волохова и две другие няньки. Обед только начался, как вдруг на дворе громко закричали. Царица поспешно сбежала вниз и с ужасом увидела, что ее единственный сын мертв. Обезумев от горя, Нагая принялась избивать Волохову. Мамка не уберегла царского сына, и царица готова была подвергнуть ее самому страшному наказанию. Колотя Василису по голове поленом, Мария громко кричала, что царевича зарезал сын мамки Осип. Слова царицы равнозначны были смертному приговору.

Нагая велела бить в колокола и созвать народ. Немолчный гул набата поднял на ноги весь город. Возбужденная толпа запрудила площадь перед дворцом. Главный дьяк Углича Михаил Битяговский, заслышав звон, прискакал в кремль. Он помчался в верхние покои, «а чаял того, что царевич вверху», оттуда бросился в церковь и мимо тела царевича взбежал на колокольню. Дьяк ломился в звонницу и требовал, чтобы прекратили бить в колокола, но звонарь, по его словам, «ся запер и в колокольню его не пустил».

Отношения государева дьяка Битяговского с Нагими были испорчены едва ли не с момента его приезда в Углич. Удельная семья утратила право распоряжаться доходами своего княжества и стала получать деньги «на обиход» из царской казны. Назначенное правительством содержание казалось царице мизерным, а зависимость от дьяка — унизительной. Стряпчий 8 царицы и другие лица сообщили комиссии, что Михаил Нагой постоянно «прашивал сверх государева указу денег ис казны», а Битяговский «ему отказывал», из чего проистекали ссоры и брань. Последняя стычка между ними произошла утром 15 мая.

На княжом дворе сначала дьяк попытался прикрикнуть на толпу, а затем принялся увещевать Нагого, чтобы «он, Михаила, унел шум и дурна которого не зделал». С помощью Качалова Битяговские помешали расправе с Волоховыми, что окончательно взбесило царицу и ее братьев. Решено было натравить на Битяговских толпу. Избитая в кровь и брошенная на площади Василиса Волохова видела» как царица указала на Битяговских и молвила миру: «то-де душегубцы царевича». Пьяный Михаил Нагой взялся было руководить расправой с дьяком, но на помощь Битяговским пришли их родственники и холопы. Несколько позже Михаил Нагой хвастался перед своими сообщниками, что это он велел убить дьяка и его сына, а Качалова «да Данила Третьякова да и людей их велел побити я же для того, что они у меня отнимали Михаила Битяговского (с) сыном».

Спасаясь от Нагого, дьяк и его сторонники заперлись в Дьячей избе. Малодушие окончательно погубило их. Толпа высекла двери, разгромила избу и расправилась с укрывавшимися там людьми. Даже служивший царице дворянин должен был признать перед комиссией, что приказных побила всякая чернь «с Михайлова веленья Нагова».

С площади люди ринулись на подворье Битяговских, разграбили его и «питье из погреба в бочках выпив, и бочки кололи». Жену дьяка, «ободрав, нагу и простоволосу поволокли» с детишками ко дворцу.

Версия о злодейском убийстве Дмитрия возникла, таким образом, во время самосуда. Нагие выдвинули ее как предлог для расправы с Битяговскими. Но обвинения против государева дьяка не выдерживали критики. Семья Битяговских не могла принять участия в преступлении. Вдова дьяка рассказала на допросе, что члены ее семьи обедали на своем дворе, когда позвонили в колокол. Гостем Битяговских был в тот день священник Богдан. Будучи духовником Григория Нагого, Богдан изо всех сил выгораживал царицу и ее братьев. Но он простодушно подтвердил перед комиссией Шуйского, что сидел за одним столом с дьяком и его сыном, когда ударили в набат. Таким образом, Битяговские имели стопроцентное алиби.

Допрос главных свидетелей привел к окончательному крушению версии о преднамеренном убийстве Дмитрия.

Царевич погиб при ярком полуденном солнце, на глазах у многих людей. Комиссия без труда установила имена непосредственных очевидцев происшествия. Перед Шуйским выступили мамка Волохова, кормилица Арина Тучкова, постельница (9) Марья Колобова и четверо мальчиков, игравших с царевичем в тычку. Мальчики кратко, но точно и живо описали то, что случилось на их глазах:

«Играл-де царевич в тычку ножиком с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь — падучей недуг — и набросился на нож».

Трое видных служителей царицына двора — подключники (10) Ларионов, Иванов и Гнидин — показали следующее: когда царица села обедать, они стояли «в верху за поставцом, ажио деи бежит в верх жилец Петрушка Колобов, а говорит: тешился деи царевич с нами на дворе в тычку ножом и пришла деи на него немочь падучая... да в ту пору, как ево било, покололся ножом, сам и оттого и умер».

Петрушка Колобов был старшим из мальчиков, игравших с царевичем. Перед Шуйским он держал ответ за всех своих товарищей. Колобов лишь повторил перед следственной комиссией то, что сказал дворовым служителям через несколько минут после гибели Дмитрия.

Показания Петрушки Колобова и его товарищей подтвердили Марья Колобова, мамка Волохова и кормилица Тучкова. Слова кормилицы отличались удивительной искренностью. В присутствии царицы и Шуйского она назвала себя виновницей несчастья: «Она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная... и он ножом покололся...»

Показания главных угличских свидетелей совпадают по существу и достаточно индивидуальны по словесному выражению.

Версия нечаянной гибели царевича, опиравшаяся на показания главных свидетелей, заключала в себе два момента, каждый из которых может быть подвергнут всесторонней проверке.

Первый момент — болезнь Дмитрия, которую свидетели называли «черным недугом», «падучей», «немочью падучею». Судя по описаниям припадков и по их периодичности, царевич страдал эпилепсией.

Последний приступ эпилепсии у царевича длился несколько дней. Он начался во вторник, на третий день царевичу «маленко стало полехче», и мать взяла его к обедне, потом отпустила во двор погулять. В субботу Дмитрий во второй раз вышел на прогулку и тут-то у него внезапно возобновился приступ (показания мамки).

Буйство маленького эпилептика внушило такой страх его нянькам, что они не сразу подхватили его на руки, когда припадок случился в отсутствие царицы во дворе. Как иначе объяснить тот факт, что ребенка бросило оземь и «било его долго». Факт этот засвидетельствовали очевидцы. Мальчик корчился на земле, а возле него кружились няньки и мамки. Когда кормилица подняла его с земли, было слишком поздно.

Второй момент — царевич играл в ножички. Его забаву свидетели описали подробнейшим образом: царевич «играл через черту ножом», «тыкал ножом», «ходил по двору, тешился сваею (остроконечным ножом) в кольцо». Игра в тычку состояла в следующем: игравшие поочередно бросали нож в очерченный на земле круг, нож обычно брали с острия, метнуть его надо было так ловко, чтобы нож описал в воздухе круг и воткнулся в землю. Никто не знал, в какой именно момент царевич нанес себе рану — при падении или когда бился в конвульсиях на земле. Достоверно знали лишь одно: эпилептик ранил себя в горло.

Могла ли небольшая горловая рана привести к гибели ребенка? На такой вопрос медицина дает недвусмысленный ответ. На шее непосредственно под кожным покровом находятся сонная артерия и яремная вена. Если мальчик проколол один из этих сосудов, смертельный исход был не только возможен, но неизбежен.

Иногда высказывают мысль, что смерть царевича все же не была нечаянной, так как в подходящий момент кто-то коварно вложил нож в его руку. Такое предположение беспочвенно, ибо оно не учитывает привычек и нравов чванливой феодальной знати, никогда не расстававшейся с оружием. Сабля и нож на бедре служили признаком благородного происхождения. Сыновья знатных фамилий привыкали владеть оружием с самых ранних лет. Маленький Дмитрий бойко орудовал сабелькой, а с помощью маленькой железной палицы забивал насмерть кур и гусей. Ножичек не однажды оказывался в его руке при эпилептических припадках.

Настоящий отрывок посвящен угличской трагедии 1591 г., которая уже несколько столетий привлекает внимание историков. Ведь гибель царевича Дмитрия привела к пресечению царской династии, что, по мнению многих, способствовало началу смуты и поставило Россию на грань национальной катастрофы.

Оборвалась ли жизнь царевича в результате несчастного случая, как это было объявлено комиссией Шуйского, расследовавшей дело по «горячим следам» или царевич пал от рук наемных убийц, подосланных Борисом Годуновым, о чем уже тогда говорили в народе и писали многие историки в последующие века?

И в наше время историки нередко обращаются к этим событиям, анализируют следственное дело комиссии Шуйского, которое в целом сохранилось. Изучив его, Р. Г. Скрынников пришел к выводу об обоснованности заключений комиссии Шуйского, отрицавшей наличие злого умысла в гибели царевича. Однако и сейчас далеко не все историки согласны с аргументацией Р. Г. Скрынникова.

 1. Первенец Ивана Грозного, царевич Дмитрий не дожил и до года и погиб в результате несчастного случая: кормилица уронила его в реку.

 2. Имеются в виду события 1581 г., когда жертвой ярости Ивана Грозного пал его сын царевич Иван. Ссора между отцом и сыном произошла из-за того, что Иван Грозный избил свою невестку, жену царевича, которая была беременной. После этого ребенок родился мертвым.

 3. стрелецких приказов... — в отличие от приказов — государственных учреждений, стрелецкими приказами назывались стрелецкие полки.

 4. Михаил Битяговский дьяк с 1578 г. Был ставленнииюм Бориса Годунова при дворе царевича Дмитрия в Угличе, руководил там администрацией и хозяйством. Те, кто считает Бориса Годунова виновником гибели царевича, видят в Битяговском и его сыне Даниле непосредственных исполнителей злодеяния. В этом их обвинили и Нагие, родственники Дмитрия, жители Углича. Во время восстания, вспыхнувшего в городе сразу после гибели царевича, Битяговские были убиты.

 5. Гелвасий (Геласий, ум. в 1601 г.) стоял во главе Сарской и Подонской епархии я 1586—1601 гг. Эта епархия была создана в XIII в. для православных, находившихся в Золотой Орде и ее столице Сарае. Глава епархии занимал видное место в иерархии русской церкви, после учреждения патриаршества на Руси (1589г.) получил высокий сан митрополита. Его резиденция находилась недалеко от Москвы, вниз по течению Москвы-реки, на ее высоком крутом берегу', в местности, именуемой Крутицы. Поэтому эта епархия именуется иногда Крутицкой. Андрей Петрович Клешнин окольничий, состоял «дядькой» (воспитателем) при царевиче Федоре Иоанновиче, вошел в ближайшее окружение Бориса Годунова. В версии, по которой Годунов — виновник гибели царевича Дмитрия, Клешнину отводится роль организатора преступления. Когда Борис Годунов стал царем, Клешнин постригся в монахи Пафнутьева Боровского монастыря, где и умер в 1599г. Елизар Дани.пович Вылуз-гин — думный дьяк, возглавлял Поместный приказ, ведавший распределением земель служилым людям. Как опытный чиновник организовал работу следственной комиссии, ведение делопроизводства.

 6. Д ело в том, что мать Федора Иоанновича, первая жена Ивана Грозного, царица Анастасия происходила из рода Романовых. Сыновья ее брата боярина Никиты Романовича, в том числе старший Федор, были двоюродными братьями царя Федора Иоанновича. Борис Годунов был всего лишь его шурином. Родство Романовых с семьей Ивана Грозного сыграло большую роль и при избрании на царство сына Федора (в монашестве Филарета) —Михаила в 1613г. (см. стр. 335—338).

 7. Мария Федоровна Нагая — жена Ивана Грозного с 1581 г., дочь незнатного дворянина, возвысившегося во времена опричнины. Находилась в Угличе со своим сыном Дмитрием, после его гибели приняла монашество под именем Марфа. Была вынуждена принимать участие в событиях Смутного времени. Так, она признала первого самозванца своим сыном, чудом спасшимся, а во время восстания против Лжедмитрия I отреклась от своих слов. В правление Василия Шуйского участвовала в церемонии встречи мощей своего сына, объявленного святым, подтвердила, что он погиб от убийц, подосланных Борисом Годуновым. Умерла в 1610 г., погребена в Вознесенском монастыре Московского Кремля, традиционной усыпальнице цариц и великих княгинь. Вместе с Марией Нагой и царевичем в Угличе находились ее братья Михаил, Григорий, Андрей, Семен. По заключению комиссии Шуйского их обвинили в подстрекательстве жителей Углича к мятежу, к убийству Битяговских и сослали. Некоторые из Нагих при воцарении Лжедмитрия I как его «родственники» были приближены ко двору. Михаил Нагой (ум. в 1612 г.) получил даже чин конюшего.

 8. С тряпчий — придворный чин и должность в допетровской Руси, связанная с выполнением разного рода хозяйственных поручений.

 9. П остельница (постельничий) — должность при царском дворе. Ее занимали люди, пользовавшиеся особым доверием царя или царицы. Причем редко это были представители высшей аристократии. Они отвечали за «постельную казну» (белье, платье, посуду, иконы и т. п.). Постельничий сопровождал царя во время торжественных выходов, ночевал с ним в одной комнате.

 10. П одключник — помощник стряпчего.


* Скрынников Р. Г. Лихолетье: Москва в XVI—XVII веках. М., 1988. С. 147—159.


Л.Е.Морозова


Борис Федорович Годунов


Более 400 лет назад, 17 февраля 1598 г. в истории Российского государства произошло знаменательное событие— впервые на Земском соборе был избран царь. До этого верховная власть передавалась по наследству внутри одного правящего рода, ведущего начало от легендарного Рюрика, а с образованием Московского Великого княжества — от Ивана Калиты. Однако после смерти 6 января 1598 г. бездетного царя Федора Ивановича престол оказался вакантным. Его судьбу решил избирательный Земский собор, созванный через 42 дня после смерти Федора. Новым царем единодушии, без какой-либо политической борьбы был провозглашен боярин Борис Федорович Годунов, не принадлежавший ни к «царскому племени», ни к родственному кругу прежней династии московских князей. Как и почему это произошло, до сих пор остается предметом спора среди историков, писателей и поэтов.

Действительно много странного и труднообъяснимого в том событии, нарушившем многовековую традицию престолонаследия и повлекшем за собой трагическое пятнадцатилетие Смутного времени.

Ряд историков, начиная с В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, И. Е. Забелина, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, С. Ф. Пла-тонова и др., пытались ответить на вопросы: в чем была причина стремительного взлета Годунова и почему его конец был бесславен и трагичен? Многие полагали, что Борис добился престола путем кровавых преступлений, главным из которых было убийство царевича Дмитрия, последнего сына царя Ивана Грозного от шестой жены Марии Нагой. Так, Карамзин видел в нем лишь человека, терзаемого ненасытным властолюбием и ради этого готового на любые преступления. Костомаров не находил в Годунове ни одной положительной черты и даже в его хороших поступках искал дурные мотивы . Наиболее ярко эта концепция нашла отражение в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», повлияв на умы многих поколений читателей.

Истоки данного представления о Борисе лежат в публицистике Смутного времени, созданной политическими противниками царя уже после его смерти. Иной образ Годунова создали историки, критически подошедшие к их показаниям. Ключевский отметил у него ряд положительных качеств: глубокий ум, рассудительность, умение управлять государством, заботу о его благосостоянии, нищелюбие, милостивость и т. д. Именно эти качества, по мнению историка, обеспечили успех Бориса на Земском соборе. Напротив, отрицательные качества: властолюбие, подозрительность, покровительство доносчикам, репрессии в отношении бояр, оттолкнули от него людей и способствовали падению его авторитета. С большой симпатией относился к Борису Годунову Платонов, полагая, что тот был незаслуженно очернен современниками. Обвинение в убийстве царевича Дмитрия считал политической клеветой. Причину успеха Бориса историк видел в его умении управлять государством, проявившемся еще в царствование Федора, причину краха — в несчастном совпадении исторических случайностей: трехлетний голод опустошил страну, ненадежная боярская среда поддержала самозванческую интригу и т. д.

Соловьев первым поставил вопрос о том, что Б. Годунов не был столь уж великим государственным деятелем. Его воцарение историк объяснял поддержкой многих лиц, пользовавшихся в стране авторитетом: патриарха Иова, сестры царицы Ирины, приказных дьяков. Неудачу царствования Бориса Соловьев объяснял тем, что тот оказался недостоин трона: всех подозревал, всех боялся, никому не доверял.

Р. Г. Скрынников попытался «заново перечесть источники» и дать иную оценку Б. Годунову как государственному деятелю. Он обратил внимание на происхождение и служебную деятельность Бориса еще при Иване Грозном, и отметил, что своим возвышением тот был обязан опричнине, дяде Дмитрию Ивановичу, царскому постельничему, и женитьбе на дочери царского любимца Малюты Скуратова. Брак сестры Ирины с царевичем Федором еще больше укрепил его положение при дворе. По мнению Скрынникова, Борис достиг трона только благодаря политическим интригам и поддержке сторонников. В целом же в русском обществе он не имел опоры, что и привело его к краху. Подготовленный в боярской среде самозванец Г. Отрепьев стал сразившим его орудием. Сходную оценку Годунову дал и А. П. Павлов.

Много внимания личности Годунова уделял А. А. Зимин, полагавший, как и многие другие, что тот был соправителем слабоумного царя Федора и, «используя приемы социальной демагогии, овладел ситуацией в стране и укрепил свою власть». Причину падения Бориса историк видел в том, что его политика привела к перенапряжению народных сил, закончившемуся социальным взрывом — Крестьянской войной против крепостного строя, знаменем которой стал самозванец.

Таким образом, по мнению большинства исследователей, Борис Годунов представлялся человеком весьма выдающихся личных качеств: либо «гений злодейства», либо «добрый гигант», с помощью которых он и пришел к власти. Противопоставив себя современникам и не сумев завоевать их любовь, он оказался в изоляции и потерпел крах.

Точная дата рождения Бориса Годунова неизвестна. Ряд исследователей (Платонов, Скрынников) полагал, что он появился на свет приблизительно в 1552 году. «Борисов день» отмечался 24 июля, поэтому эта дата, скорее всего, и была днем его рождения. Его отец, Федор Иванович Кривой, ничем особым не прославился и на царской службе, судя по разрядам, не состоял. Исходя из этого, некоторые исследователи (Зимин, Скрынников) считали Годунова весьма худородным, сделавшим карьеру при дворе только благодаря опричнине.

Однако С. Б. Веселовский, изучая род Годуновых, обнаружил его глубокую древность и знатность. Он подверг сомнению легенду о его родоначальнике татарском мурзе Чете, поскольку она содержала много хронологических неточностей. Он предположил, что родоначальником Годуновых, а также Сабуровых и Вельяминовых, был некий богатый костромской боярин Захарий, владевший крупными вотчинами по берегам Волги. В летописях есть сведения о том, что его сын Александр был убит в 1304 году. В 1328—1332 годах Кострома вошла в состав Московского княжества, и внук Захария Дмитрий Зерно в 1330г. поехал служить московскому князю. Здесь Зерновы стали видными боярами — в 1406 г. Константин Дмитриевич подписывал духовную грамоту Василия I. Старший сын Дмитрия Иван Красный стал родоначальником Сабуровых (от его старшего сына Федора Сабура) и Годуновых (от младшего сына Ивана Годуна). Константин был бездетен, а от младшего сына Дмитрия пошел род Вельяминовых-Зерновых. Прозвища Годун и Сабур, по мнению Веселовского, были связаны с названием родовых вотчин, а не с татарскими корнями этого рода, как полагали некоторые.

Таким образом можно сделать вывод, что Годуновы принадлежали к исконно русскому древнему боярскому роду, несколько веков служившему московским князьям. К примеру, Романовы вели свое родословие от Ф. Кошки — пятого сына выходца из Пруссии А. Кобылина, приехавшего в Москву только в 1347 году. Согласно родословию, Б. Ф. Годунов был знатнее Ф. Н. Романова поскольку несколько поколений его предков были первыми сыновьями свои отцов, а Романовы — лишь младшей ветвью всего рода А. Кобылина.

Следует развеять и еще один миф о том, что Борис сделал карьеру только благодаря опричнине и браку с дочерью Малюты Скуратова. Разрядные книги свидетельствуют о том, что многие Годуновы были весьма заметными людьми в государстве с самого начала XVI века. Василий Григорьевич Большой, двоюродный дед Бориса, в 1515г. на Великих Луках был первым воеводой Сторожевого полка, а после объединения с основным войском стал третьим воеводой Большого полка. Еще один двоюродный дед Бориса, Петр Григорьевич в 1508 г. был воеводой Великих Лук. Василий Дмитриевич, троюродный дед Бориса, в 1516и 1519 гг. возглавлял большой полк на Белой, после объединения войск стал вторым воеводой Сторожевого полка, в 1531 г.— Коломенским наместником, в 1532 г.—воеводой Галича, в 1542г. на приеме литовских послов возглавлял дворянство Вязьмы. Видной фигурой был и его сын Михаил Васильевич: в 1543 г. — воевода Серпухова, в 1548 г. — Васильсурска, в 1562 г. — пристав царя Шиголея, в Полоцком походе 1563 г.— у знамени, в 1564—1565 гг.— второй воевода Смоленска. Дядя Бориса, Иван Черемной был в 1551 г. третьим воеводой Смоленска. Воеводами различных городов были и другие родственники Бориса в 50-е и начале 60-х годов, т. е. до опричнины.

Наибольшего успеха при дворе Ивана IV удалось достичь Дмитрию Ивановичу Годунову, родному дяде Бориса. С 1567 по 1573г. он был царским постельничим, возглавляя Постельничий приказ. Должность постельничего была особой— в его обязанности входило организовывать спокойный сон государя, следить за опрятностью постельного белья, охраной покоев в ночное время и даже иногда спать с царем «в одном покое вместе». Естественно, что исполнять такую должность мог только очень близкий к Ивану IV человек, поскольку тот отличался подозрительным нравом, боялся заговоров и покушений на свою жизнь. Дмитрий Иванович, судя по всему, пользовался большим доверием царя и смог не только сам сделать блестящую карьеру, но и пристроить ко двору многочисленных родственников. Став постельничим, он получил разрешение на постройку в Кремле своего двора. Вместе с дядей поселились и рано осиротевшие племянники: Василий и Борис и их младшая сестра Ирина. В Утвержденной грамоте Бориса писалось, что Ирина оказалась при царском дворе с 7 лет. Это могло быть как раз в 1567 году. В это же время свою первую придворную должность получил Борис— в разрядных книгах отмечено, что в сентябре 1567г. во время предполагавшегося похода государя на Великие Луки пятым стряпчим значился Б. Годунов.

Вероятно он был стряпчим Постельничего приказа, и в его обязанности входило принимать и подавать царю одежду. Скорее всего, Иван IV сразу заметил красивого и обходительного юношу (Борису было в то время 15 лет) и стал ему покровительствовать. Это придало молодому честолюбцу уверенность, и он стал бороться за более высокое место в придворной иерархии. Согласно росписи сентябрьского 1570г. похода царя против крымцев (несостоявшегося) Борису с четырьмя помощниками полагалось нести рогатину царевича Ивана, а его двоюродному брату Федору Ивановичу — второй саадак (колчан) царевича Ивана. Но братьям Годуновым такое назначение показалось умалением родовой чести, поэтому они вступили в местнический спор с князем Ф. В. Сицким, которому полагалось нести копье царевича. Состоявшийся суд вынес решение в пользу Годуновых — за ними закреплялось право быть выше Сицкого.

В следующем 1571 г. царь планировал поход в Ливонию. Борис снова должен был нести рогатину царевича, но с копьем вместо Сицкого был назначен его старший брат Василий, а их троюродный брат Яков Афанасьевич получил назначение нести рогатину самого царя Ивана. Но ему это показалось умалением родовой чести, и он начал местнический спор с кн. ГГ. Хворостининым, которому полагалось нести царское копье. Иван Грозный не стал разбираться в сути спора, но челобитье Якова удовлетворил и повелел быть «без мест», то есть данную службу официально не фиксировать. Правда, и этот поход не состоялся.

В этом же 1571 г. Борис, очевидно, женился, поскольку в сентябре присутствовал на свадьбе Ивана IV с Марфой Собакиной вместе с женой Марией Григорьевной и тестем Малютой Скуратовым-Бельским. Роспись свадьбы показывает, что Годуновы к тому времени заняли при дворе достаточно высокое место и были весьма близки к царю. Борис с Малютой являлись царицьшыми дружками, его жена — царицыной свахой, дядя Василий Иванович ходил за царскими санями и был у постели, старший брат Василий ходил с подножием в церковь. Кроме того, Борис мылся с царем в бане, что опять же свидетельствовало о его близости к царю.

Женитьба Бориса на Марии Григорьевне позволила ему породниться с Шуйскими и Глинскими, поскольку ее сестры стали женами Дмитрия Ивановича Шуйского (Елена) и Ивана Михайловича Глинского (Аграфена).

Еще одним знаменательным событием для Годуновых стал брак царевича Ивана, наследника престола, с Евдокией Сабуровой, принадлежавшей к одному с ними роду. В перспективе Евдокия могла стать царицей. Однако вскоре этот брак был расторгнут, что впрочем на карьере Бориса никак не отразилось.

У 1572г. во время похода царя к Новгороду и в 1573г. в походе на Пайду Годунов с копьем царевича Ивана. Его служебный оклад составлял в то время 50 рублей. В 1574 г. на свадьбе Ивана IV с Анной Васильчиковой Борис уже дружка самого царя и снова мылся с ним в бане. Дядя Дмитрий Иванович удостоился еще большей чести — сидел за свадебным столом.

Настоящий взлет придворной карьеры Годунова начался после того, как его сестра Ирина стала женой царевича Федора. Точная дата этого события неизвестна. Скорее всего, это произошло в 1577—1578 годах, поскольку именно в это время все Годуновы получают повышение по службе и входят во двор Федора, будущего удельного князя (согласно завещанию отца). Борис получает должность кравчего, дядя становится боярином, Степан Васильевич (троюродный брат) — окольничим, Яков Афанасьевич и Григорий Васильевич (бывший дядька царевича) — дворянами, Андрей Никитич, Яков и Константин Михайловичи, Никита и Петр Васильевичи (четвероюродные братья) — стольниками.

По предположению С. П. Мордовиной и А. Л. Станиславского в 1577 г. Борис с многочисленными родственниками входил в особый государев двор Ивана IV, что однако не мешало им считаться придворными царевича Федора, еще не выделенного на удел. По завещанию Ивана IV дворы царя и удельного князя могли при необходимости объединяться.

Еще одним примечательным событием в карьере Бориса стал местнический спор с кн. И. В. Сицким, женатым на родной сестре Ф. Н. Романова. В 1578 г. во время праздничного обеда по случаю Рождества Христова Б. Годунов и И. Сицкий должны были стоять у государева стола. Князю такое назначение показалось умалением родовой чести, и он подал на Бориса в суд. Тот в свою очередь также принес челобитную, в которой ясно и толково доказал свое более высокое положение, чем у спорщика.

Сравнивая челобитную Бориса с подобными ей документами, можно заметить ее существенное от них отличие. Затевая местнические споры, многие вельможи приносили малодоказательные документы, не позволявшие убедиться в их правоте. Борис же выбрал из истории своего рода наиболее яркий пример. Он писал, что его дед (двоюродный) Василий Григорьевич в 1515г. был первым воеводой Сторожевого полка и считался выше Федора Телепня и Петра Елецкого. В следующем году Василий Овца был выше Александра Сицкого, деда Ивана, затеявшего спор. Через два года Василий Овца оказался ниже Петра Елецкого» который еще в 1515г. был ниже деда Бориса. Так опосредованно, хорошо разбираясь в истории родов и служебных назначений Б. Годунов доказал свою знатность. Для проверки правдивости сведений Бориса царь сделал запрос в Разрядный приказ, и дьяк Василий Щелкалов их подтвердил. На самом же деле ловкий кравчий погрешил против истины. В челобитной он утверждал, что Василий Григорьевич, на чью службу он ссылался, был младшим братом его родного деда Ивана, Василий же был старшим братом. Обман удался лишь потому, что среди братьев был еще один Василий, носивший прозвище Меньшой, так как был младшим. Некоторые списки разрядов фиксировали разницу между братьями, указывая и старшинство. Из них известно, что первый воевода Сторожевого полка Василий Григорьевич носил прозвище Большой, но эти тонкости вряд ли знал князь Сицкий. Щелкалов, возможно, знал истину, но не стал ее раскрывать.

Выиграв спор, Борис получил правую грамоту и мог теперь считать себя выше не только Сицких, но и князей Телепневых, Овцыных, Елецких.

Челобитная Годунова свидетельствует, что для своего времени он был достаточно хорошо образован и с успехом разбирался в сложных родословных делах. Очевидно, у него был архив предков, в котором хранились генеалогические записи, грамоты служебных назначений, собственные разрядные книги (часть его, видимо, и была обнаружена П. Свиньиным). Известно, что у дяди Дмитрия Ивановича была обширная библиотека и целый штат переписчиков, изготавливавший рукописи для пожертвований в монастыри. Ясно, что он постарался дать хорошее образование племянникам, зная, как высоко ценил Иван IV образованных людей. Однако оно, видимо, носило светский характер, поэтому среди современников существовало мнение, что Б. Годунов был «некнижным человеком» (И. Тимофеев, Авраамий Палицын). Опровержением ему служит находка Скрынниковым автографа Бориса.

В 1578 г. Борис становится боярином. «Боярство ему сказывал» один из наиболее знатных людей государства Ф. М. Трубецкой, признавая тем самым старшинство Годунова 16 . Его земельные богатства растут. Если в начале карьеры он вместе в дядей владел лишь родовой вотчиной в Вязьме и Костроме, то со временем у него появляются земли в Дмитровском, Тверском и Малоярославском уездах и Подмосковье.

В 1579г. царь предпринял новый ливонский поход. Поскольку Федор в нем не участвовал, Годуновы вошли в государево войско: Дмитрий Иванович и Борис — при царевиче Иване, Степан и Иван Васильевичи (оба окольничий) — при царе. Похід виявився невдалим. Против Ивана IV выступили и поляки, и шведы. Потерпев поражение, царь был вынужден начать мирные переговоры. Это был, пожалуй, первый военный поход, когда Годунову пришлось принять участие в сражениях. Неудача, видимо, так на него повлияла, что он навсегда потерял вкус к войне и стал больше испытывать склонность к дипломатической деятельности.

Многие исследователи жизненного пути Бориса обращали внимание только на его личные успехи, не учитывая, что по лестнице придворных чинов он продвигался в окружении многочисленных родственников, дружной толпой отвоевывающих «место под солнцем» для всего рода. Свидетельством их общего успеха является роспись последней свадьбы Ивана Грозного с Марией Нагой, состоявшейся осенью 1580 года. На ней присутствовал весь цвет царского двора. На исключительно почетном материном месте была Ирина Годунова (Федор — на отцовом). Борис считался в общей иерархии вторым дружкой (первым был В. И. Шуйский), его жена — второй свахой. За праздничным столом сидели на почетных местах боярин Д. И. Годунов и С. В. и И. В. Годуновы. Коровайниками являлись: Яков и Константин Михайловичи, Никита и Петр Васильевичи, Андрей Никитич Годуновы. Кроме того, Дмитрий Иванович ходил звать государя на венчание, Иван Васильевич шел у саней, Никита и Петр Васильевичи исполняли роль стряпчих. Попытка П.Я.Салтыкова и М.М.Салтыкова-Кривого местничать с Годуновыми была пресечена самим царем — в их знатности он уже не сомневался.

В последние годы жизни грозного царя Дмитрий Иванович и Степан Васильевич вели очень щекотливые переговоры с английскими послами по поводу его брака с Марей Гастингс. Иван Васильевич после хорошей школы воеводства занимался разменом пленными с Речью Посполитой, что было также непростым делом после военных неудач.

После воцарения Федора Ивановича в 1584г. родовая корпорация Годуновых превратилась в главную опору его трона. Дмитрий Иванович стал наиболее влиятельным боярином в Думе и доверенным лицом царицы Ирины. Борис Федорович, хотя и получил звание конюшего, то есть старшего боярина, но занял место ниже дяди. В его распоряжении оказался Земский приказ, ведавший сбором налогов с городов и черносошных крестьян (отсюда и сведения о том, что он был «правителем земли»). Григорий Васильевич стал дворецким, приняв на себя управление всем царским имуществом. Степану Васильевичу стали поручаться важные дипломатические дела, в частности, переговоры об избрании царя Федора польским королем, Иван Васильевич возглавил Разрядный приказ и занялся росписями войска для военных походов и Береговой службы. Все три брата Васильевича вместе с дальним родственником Б. Ю. Сабуровым получили боярские чины. При дворе оказалось и множество других Годуновых и Сабуровых. Все вместе, а не один Борис, они помогали царю Федору в управлении государством. Миф о том, что только Б. Ф. Годунов был соправителем царя, возник в период борьбе его за трон. Обосновывая права на царский титул своего ставленника» 'патриарх Иов явно приукрасил его заслуги и преувеличил роль в государственном управлении (это наглядно прослеживается в избирательных документах и «Повести о честном житии царя Федора», написанной Иовом 1598 году).

В то время при сильной разветвленности и слабой связанности между собой различных частей государственного аппарата один человек был не в состоянии управлять всем государством. Нити управления могла сосредоточить в своих руках только дружная родовая корпорация. Будучи таковой, Годуновы заняли основные ведущие посты в правительстве царя Федора и начали наводить свои порядки: сняли с должности и наказали казначея П. Головина, укротили наиболее знатных бояр И. Ф. Мстиславского и И.П.Шуйского, подавили мятеж недовольного Б. Бельского, сняли с поста митрополита Дионисия, выступавшего против царицы Ирины. Публицисты Смутного времени припишут потом все эти действия одному Борису, хотя таким могуществом он не обладал, часто находясь в тени дяди и троюродных братьев Васильевичей. Так, роспись предполагавшегося в 1585 г. похода царя Федора против шведов показывает, что Борис ничем не выделялся среди родственников; В Москве вместо царя должен был остаться Дмитрий Иванович. Степан Васильевич был назначен третьим воеводой полка Правой руки (после Симеона Бекбулатовича и И. П. Шуйского), Иван Васильевич — первым воеводой полка разведки (вместе с А. П. Клешниным, когда-то являвшимся дядькой Федора), Григорий Васильевич с Б. Ю. Сабуровым — в дворовый полк, наиболее близкий к царю. Борис Федорович — лишь второй воевода Передового полка (после нагайского царевича). Во время приема посла Л. Сапеги Борис стоял подле царя в то время, как Дмитрий Иванович и Степан Васильевич сидели на кривой лавке, почетной для бояр. На праздничные обеды к Константинопольскому патриарху Иеремии в 1587 и 1588 годах приглашались только дядя и троюродные братья Васильевичи. В Боярской думе Б. Ф. Годунов всегда был ниже Д. И. Годунова.

Выделиться Борису удалось только после учреждения патриаршества. В 1588г. именно ему (с А. Щелкаловым) царь поручил вести переговоры с константинопольским патриархом Иеремией. Льстивыми словами царский шурин сначала убедил патриарха остаться в Московском государстве и в нем основать свою патриархию. Когда же согласие было получено, Иеремии предложили в качестве резиденции Владимир, под предлогом, что в Москве уже есть свой иерарх. Жить вдали от столицы и царя патриарху не захотелось, но он согласился учредить в Москве патриархию и рукоположить на ее престол любого царского ставленника. 26 января 1589 г. в Успенском соборе первым русским патриархом был торжественно провозглашен Иов, бывший до этого московским митрополитом.

Успех на дипломатическом поприще еще больше убедил Бориса, что эта сфера деятельности для него наиболее подходящая. До этого он часто покровительствовал иностранным купцам, пленным, принимал у себя некоторых лиц, приезжавших в Москву с дипломатической миссией. Особенно доверительные отношения сложились у него с Дж. Горсеем, ловким и пронырливым человеком, представлявшим интересы английской торговой компании. Англичанин умело использовал в своих целях желание Б. Годунова прославиться в европейских странах и получил с его помощью большие привилегии для английских купцов. Некоторые из них, например, Марш, стали злоупотреблять доверчивостью русской знати и занимать без возврата огромные суммы денег. Жалобы на англичан в конце концов надоели царю Федору, и против Марша было возбуждено уголовное дело, а Дж. Горсей был выслан из страны.

Борису покровительство иностранцам принесло большую выгоду. Пленные ливонцы, осыпанные его ласками, всячески прославляли его на родине: «Есть на Москве шурин государский, Борис Федорович Годунов, правитель земли и милостивый вельможа. На отпуске он кормил и поил нас у себя, пожаловал сукнами, а как в тюрьмах были, великие 'милостыни присылал». Иностранные купцы говорили о нем повсюду: «Это великий человек, боярин и конюший, государю шурин, государыне брат родной, а разумом его Бог исполнил всем и о земле великий печальник».

В результате о Борисе стало известно даже при европейских королевских дворах. Сначала к нему за помощью обратился брат австрийского императора Рудольфа Максимилиан, добивавшийся польского престола и нуждавшийся в деньгах. Потом к Годунову написала английская королева Елизавета с просьбой о покровительстве английским купцам. Царский шурин чувствовал себя на вершине славы, ведь особы королевской крови считали его равным себе! Однако царь Федор несколько отрезвил его. На заседании Боярской думы он заявил, что «боярину Борису Федоровичу Годунову грамоты получать пригоже ныне и впредь. Это царскому имени к чести и прибавлению, что его государев конюший и боярин ближний станет ссылаться с великими государями», добавив при этом, что ответные грамоты отныне будут посылаться через Посольский приказ. В итоге переписка Бориса оказалась под официальным контролем.

Царь Федор называл Годунова только ближним боярином, то есть членом Ближней думы, состоящей из 4-х бояр, и конюшим. В отзывах же о нем иностранцев встречается титул «правитель всей земли», который, по мнению исследователей, свидетельствовал о том, что Борис был соправителем царя. Но данный титул, скорее всего, использовался лишь для внешних сношений, чтобы возвеличить Бориса за рубежом, подобно титулам различных наместников у русских послов. На самом же деле царский шурин был лишь главой Земского приказа, поэтому А. Щелкалов, возглавлявший Посольский приказ, называл его таким же приказным человеком, каким был сам. Подтверждением этому служит сообщение разрядов о том, что в 1597г. Борис ездил «обкладывать» налогами новый Смоленский кремль 22 . Это сообщение некоторые исследователи истолковали так, будто Б. Годунов был строителем Смоленского кремля. На самом деле им был князь Звенигородский. Следует отметить, что не только Годунов имел право вести дипломатическую переписку. Им обладал ряд бояр еще во времена Ивана IV.

Семейная жизнь Бориса Федоровича довольно долго складывалась не слишком удачно, поскольку наследников не было (два ребенка умерли во младенчестве). Только в 1589г. родился сын Федор, а за ним дочь Ксения. Отец души не чаял в своих детях и делал все возможное, чтобы они росли крепкими, здоровыми и хорошо образованными. По отзывам современников, Федор и Ксения полностью оправдали надежды родителей и были красивы, прекрасно сложены, отличались любовью ко всевозможным знаниям и благовоспитанностью.

Новой вехой к возвышению Годунова при дворе стал Ругодивский (Нарвский) поход царя Федора, предпринятый зимой 1589—1590 года. Вместе с Ф. Н. Романовым, двоюродным братом царя, он возглавил некий Государев полк, обозначенный в росписи последним. Вероятно он был создан для ближайших царских родственников во избежание местничества с ними знати. Следует отметить, что и другие Годуновы имели в этом походе большую роль: Степан Васильевич остался правителем в Москве, Дмитрий Иванович поехал с царицей Ириной до Новгорода, Иван Васильевич был назначен вторым воеводой Большого полка (после Ф. И. Мстиславского), Григорий Васильевич должен был находиться при царской особе, Б. Ю. Сабуров стал вторым воеводой Передового полка (после Ф. М. Трубецкого). Неизвестно, чем прославился Борис в этом походе, но после него его место в дворцовых мероприятиях стало более высоким: в январе 1591 г. на приеме польских послов он уже за столом с Ф. И. Мстиславским и Д. И. Годуновым (сами переговоры были поручены И. В. Годунову и Б. Ю. Сабурову). На обеде по случаю Пасхи 3 апреля 1591г.— он за столом после Мстиславского, правда, дяди в это время не было.

Еще одной важной вехой в придворной карьере Годунова стала оборона столицы от внезапного и стремительного нападения крымского хана Казы-Гирея летом 1591 года. У Москвы в это время было мало защитников, поскольку основное войско стояло под Новгородом на случай новой войны со Швецией. Для обороны царь мог использовать только полки Береговой службы и свой двор. Поэтому он спешно отозвал с берега Оки полки Мстиславского и поручил Борису возглавить отряд, состоящий из представителей двора и московского дворянства. Все остальные Годуновы оказались в подчинении у царского шурина, правда, Дмитрий Иванович и Григорий Васильевич в обороне не участвовали, находясь при самом царе. Вполне возможно, что именно под руководством Б. Годунова был поставлен гуляй-город у Данилова монастыря, ставший главной линией обороны Москвы. Казы-Гирей не решился напасть на город и бежал. Посланные вслед за ним Ф. И. Мстиславский и Б. Ф. Годунов не догнали основное крымское войско и лишь разгромили обозы.

Наконец-то Борис мог праздновать свою первую воинскую победу. Правда его радость была омрачена пренебрежительным отношением Мстиславского, главного воеводы объединенного войска (Годунов был назначен вторым). В ответных грамотах царю тот даже не упоминал имени своего подчиненного. Чтобы как-то утешить шурина, Федор высказал Мстиславскому свое неудовольствие и вручил Борису не только такие же награды, как у главного воеводы, но даже больше, отметив, что они даны не только «за нынешнюю службу, но и за Ругодивскую». В итоге Борис Федорович получил: «золотой португал», высший орден того времени в виде золотой португальской монеты, дорогую шубу из большой казны, кубок ценой в 12 гривен (как и Мстиславский) и золотую гривну (ожерелье) вместе со званием «царского слуги», которое, по объяснению русских послов, считалось при дворе самым почетным. Награды получили и другие Годуновы: Степан Васильевич — «корабленный золотой» — золотую монету с изображением корабля, Иван Васильевич — дорогую шубу, 100 рублей и кубок в 7 гривен.

Однако на праздничных пирах Борис оказался ниже не только Мстиславского и дяди, но и Н. Р. Трубецкого. Видимо царь не захотел раздражать знать особым возвеличиванием своего шурина. В глазах же иностранцев Б. Годунов пытался представить себя вторым после царя человеком в государстве. Поэтому Максимилиан в письмах называл его «дражайшим, особенно любительным приятелем, своего царя начальным, тайной думы думцем и властителем». Император Рудольф уверял его, что «за свои добрые дела у него и у короля испанского в великой славе, чести и похвале и из ласки их никогда не выйдет». Хитрые австрийцы ловко играли на честолюбии и тщеславии Бориса, стараясь с его помощью добиться для себя выгод.

В ответном письме Рудольфу царский шурин писал: «Я принял, государь, твое жалование, грамоту с покорностью любительно выслушал и тебя, великого государя, выставлял перед государем нашим при многих государевых царях, царевичах и государских детях разных государств, которые под государя нашего рукою, при боярах, князьях и всяких служилых людях, что ты, великий государь, своею великою милостию и ласкою меня навестил, свою грамоту ко мне прислал. И впредь хочу тебя, великого государя, выставлять. Я и прежде о твоих делах радел, а теперь и больше того радею и вперед радеть и промышлять хочу».

Переписываясь с Борисом, Рудольф пытался через него выпросить у царя Федора денег, якобы для войны с Турцией. Русский двор был заинтересован в дружбе с императором, так как, надеялся склонить его к антипольскому союзу, поэтому деятельность Годунова поощрялась.

Однако австрийцы, умело используя тщеславие царского шурина, обманули русскую дипломатию. В Москву был прислан посол Н. Варкоч, якобы для закрепления дружеских отношений. На самом деле его миссия позднее была объявлена неофициальной. Перед поездкой Варкоч направил Борису письмо, в котором попросил денег на свадьбу дочери и походатайствовать за своего приятеля Шкота перед царем для устройства его на службу. На это Борис ответил: «Пишешь ко мне о таком невеликом деле, а о большом деле, которое началось между нашим и вашим государем, не пишешь. Государь наш, желая быть в соединение с Рудольфом цесарем, по твоим же речам, с турецким султаном и с крымским царем не ссылается и с литовским королем вечного мира заключать не велел. А теперь к нам слух дошел, что Рудольф цесарь с турским султаном ссылается о перемирье, а с литовским королем о вечном мире и сватовстве. И я тому очень подивился, как такое великое дело, годное всему христианству, начать и покинуть».

Почувствовав подвох со стороны австрийцев, Борис даже отказался пристроить на царскую службу приятеля Варкоча, ссылаясь на то, что ситуация при дворе для этого неблагоприятна, но послал меха в подарок невесте.

Борису очень импонировала идея создания антитурецкого союза, поскольку это прославило бы его имя среди европейских держав. При этом он, казалось, не замечал, что его деятельность не приносит плодов, а иногда даже вредна для Русского государства. «Великое дело, годное всему христианству»— борьба с Турцией, оказалось только на бумаге и на словах. Император Рудольф, получив от Федора материальную помощь в виде дорогих мехов, вопреки обещаниям начал переговоры с Турцией, наладил тесные контакты с польским королем Сигизмундом III и даже выдал за него замуж свою племянницу. Это окончательно похоронило русский план привлечь его к антипольскому союзу.

Несмотря на эти неудачи, Борис продолжал изображать из себя великого человека и искусного дипломата. По царски принял он Н. Варкоча, посетившего Москву в 1593 году. В своих воспоминаниях один из членов посольства так описал встречу: «Когда наше шествие вступило в Кремль, нас повели направо к жилищу Бориса Федоровича. Это было очень обширное здание, только все деревянное. Тут, кто ехал на лошади, сошел, и мы, несшие подарки, устроились за господином послом и пошли через два покоя, где находились служители Бориса Федоровича, одетые по их обычаю пышно. В третьем покое, в который мы вошли, находились Борис Федорович и несколько бояр. Этот покой и по полу, и кругом устлан был прекрасными коврами, а на лавке, на которой сидел Годунов, лежала краснея бархатная подушка. На нем было такое платье: во-первых, на голове была надета высокая московская шапка с маленьким околышком из самых лучших бобров; спереди у ней вшит был прекрасный большой алмаз, сверху его — ширинка из жемчуга, шириной в два пальца. Под этой шапкой носил он маленькую московитскую шапочку, вышитую прекрасными крупными жемчужинами, а в промежутках оставлены драгоценные камни. Одет он был в длинный кафтан из золотой парчи с красными и зелеными бархатными цветами. Сверх этого кафтана надет на нем еще другой, покороче из красного с цветами бархата и белое атласное исподнее платье. Кафтан был отделан жемчужным шитьем. На шее надето нарядное ожерелье и повешена крест-накрест превосходная золотая цепь. Пальцы обеих рук были в кольцах, большей частью с сапфирами.

Варкоч привез от Рудольфа лично Борису такие подарки: две золотые цепи, на одной был медальон с портретом императора, золоченые часы с изображением планет. При этом он подчеркнул, что подобные дары император делал только своим братьям. В ответ Годунов послал дорогие меха.

На официальном приеме у Федора Варкоч заявил, что дружба между русским царем и Рудольфом установилась «ходатайством, радением и промыслом царского шурина Бориса Федоровича Годунова, и цесарское величество за то его пресветлейшество своею любовию всячески воздавать будет и ни за что не постоит». В конце концов, видя бесперспективность для России отношений с императором, царь Федор поручил А. Щелкалову как главе Посольского приказа взять их под свой контроль.

Также ловко и умело играла на тщеславии и честолюбии Бориса и английская королева Елизавета. Называя его в письмах «кровным люби-тельным приятелем», она с его помощью добилась больших льгот для английских купцов. В ответных письмах Годунов писал: «Для тебя, сестры своей, и для нашего печалования твоих подданных пожаловал больше прежнего. А я об них впредь буду государю печаловаться и держать их под своею рукою, буду славить перед государем и государынею твои к себе милость и ласку». Покровительство англичанам привело к тому, что они стали обогащаться в ущерб русским купцам и даже пытались препятствовать торговле с другими странами, в частности с Голландией.

Происки и злоупотребления англичан рассердили царя. Он приказал не брать подарков от королевы Елизаветы и очень холодно обошелся с послом Флетчером. В итоге Борис был вынужден писать своей «любительной сестре»: «Ты, государыня, прислала ко мне свое жалование, поминки, и я твоего жалования не взял, потому что посол твой привез от тебя к государю нашему в поминках золотые... Такие поминки между вами, великими государями, прежде не бывали. Государь наш этих поминков брать не велел, и я поэтому твоего жалования взять не посмел... Я впредь хочу видеть и государя умолять и на то наводить, чтоб между вами любовь братская утвердилась навеки и больше прежнего. Твое жалованье впредь хочу на себе держать и твоих гостей хочу держать под своею рукою во всяком береженье».

Годунов нажил от своей дипломатической деятельности неплохой политический капитал: в Европе он стал известной личностью, получал от особ королевской крови честь чуть ли не равную царской. При бездетном Федоре эти достижения могли оказаться весьма ценными, что, в итоге, и произошло.

Вполне вероятно, что Борис думал о царском престоле, нося звание царского шурина, то есть наиболее близкого родственника царской семьи. Но сомнительно, что он совершал все приписываемые ему преступления на пути к трону. В 1591 г., когда на престоле был еще достаточно молодой царь Федор и его надежда иметь наследников еще не умерла (действительно, в 1592 г. у него родилась дочь Феодосия), для Бориса перспектива стать царем была слишком призрачной. Идти ради нее на преступление — убийство малолетнего царевича Дмитрия, было бессмысленно. В это время Годунов мог стремиться только к личной карьере боярина, чтобы занять

у трона наиболее высокое место, оттеснив всех соперников. Большую помощь в этом ему оказывали братья Щелкаловы. Василий помог когда-то разрешить важный местнический спор и стать выше многих князей. А. Щелкалов содействовал дипломатической деятельности. Так, в посольском наказе русским послам в Речь Посполитую, составленном под руководством Андрея в 1592 г., о Борисе писалось: «Это человек начальный в земле, вся земля ему от государя приказана, и строение во всей земле такое, какого никогда не бывало. Города каменные на Москве и в Астрахани поделал, что ни есть земель в государстве, все сохи в тарханах, во льготе, даней никаких не берут ни по сох, ни по какому делу, городовые дела всякие делают из казны наймом, а плотников устроено больше 1000 человек».

Несомненно, сведения в даннмо наказе не ссответствовали истине, посокльку отменить все гналоги в стране по собственной воле Годунов не мог. Ни в одном источнике нет сведений о том, что в это время все городовые работы проводились наемными работниками. Возможно, такое явление начало зарождаться, но вряд ли носило повсеместный характер, и, конечно, не Борис был его инициатором, а царь с ближними боярами, казначеем и Строительным приказом (Приказ каменных дел).

Разрядные книги свидетельствуют, что не всегда Борис Федорович блистал при дворе царя. Так за период с 1592 по 1595г. его имя как бы выпадает из хроники придворной жизни. Его нет даже на семейных торжествах, на которых присутствовали другие Годуновы. На крестинах царевны Феодосии 14 июня 1592 г. присутствовали лишь Дмитрий Иванович, Степан Васильевич, Иван Васильевич и Яков Михайлович. Не было его ни на именинах царевны 29 мая, ни на именинах Федора 31 мая, ни на приемах послов, ни на Береговой службе. Даже переговоры с персидским послом в сентябре 1593г. были поручены Ф.И.Мстиславскому, В.И.Шуйскому, С. В. и И. В. Годуновым, хотя Борис вел с шахом переписку и получал от него подарки. Императорского же посла принимал И. В. Годунов.

Неучастие Бориса в придворной жизни в это время было, возможно, связано с тем, что у царя наконец-то появилась долгожданная наследница престола царевна Феодосия (1592—1594), и амбиции царского шурина с прицелом на корону стали казаться неуместными.

Вновь его имя появляется в разрядах только в 1596г.: летом он был назначен вторым воеводой Большого полка (после Мстиславского) для несения Береговой службы, в 1597г. поехал обкладывать налогами новый смоленский кремль, потом снова на Береговую службу вместе с С. В. Годуновым (второй воевода Полка Правой руки), И. В. Годуновым (второй воевода Передового полка), Я. М. Годуновым (второй воевода Сторожевого полка). В июле этого же года Б. Ф. Годунов был на большом приеме императорского посла Абрагама Донау— сидел за столом после Мстиславского. Сами переговоры вел И. В. Годунов.

Значит, к концу жизни царя Борис Федорович вновь занял ведущее положение среди своих родственников (дядя Дмитрий Иванович в это время либо болел, либо был уже стар и в придворной жизни активно не участвовал). К тому же он стал одним из наиболее богатых людей государства, имея около 100 тысяч рублей годового дохода (16 тыс. с имений в Вязьме и Дорогобуже, 12 тыс.— оклад конюшего, 32 тыс.— с кормления в Bare, 40 тыс.— с земель Глинских, родственников по линии жены). Его земельные владения были огромны— 106 десятин подмосковных поместий, 55 дес. подмосковных вотчин, 285 дес. дмитровских и тверских вотчин, а также земли в Вязьме, Угличе, Ростове и Малоярославце (всего 1651 десятина пахотной земли при трехпольной системе) 31 . В будущем к нему должны были отойти и владения бездетного дяди Д. И. Годунова, которые были самыми большими среди всех Годуновых.

Богатство позволило Борису вести активное строительство и заниматься благотворительностью. Для себя в Кремле рядом с Чудовым монастырем он построил большой трехэтажный дом, что было в то время редкостью. В своих владениях он возводит храмы: в селах Хорошово, Вяземах и др. Хотя родовым монастырем Годуновых был костромской Ипатьевский, основные вклады он делал в Троице-Сергиев, главное место паломничества царей. В 1587 г. жертвует туда покров, в 1588 г.— красивую лампаду, в 1594г.— колокол «Лебедь», в 1597г.— золотой потир с 16 драгоценными камнями и многое другое. Получает от него дары и Ипатьевский монастырь: в 1587 г.— ризы, в 1588 и 1590 годы— коней, в 1595 г.— двор в Китай-городе. Все это в будущем обеспечило ему мощную поддержку духовенства на избирательном Земском соборе в 1598 году.

Таким образом, по славе (за рубежом), богатству, высоте положения, обширности родственных связей с наиболее знатными людьми государства мало кто мог соперничать с Борисом Годуновым к моменту смерти царя Федора Ивановича. 7 января 1598 г. после смерти его официально царицей была провозглашена вдова Ирина. Так было записано в завещании умершего царя, и так захотел народ (по сообщениям некоторых иностранцев). В воцарении женщины не было чего-то необычного: когда-то в Киевской Руси правила княгиня Ольга, вдова Игоря; была на престоле и Елена Глинская, мать Ивана Грозного; в Англии долгие годы правила королева Елизавета. Но Ирина править не захотела, хотя и возглавляла страну месяц с небольшим (с 7 января по 17 февраля). Отказ от власти, возможно, был связан с провалом попытки сменить воевод в крупнейших приграничных городах Смоленске, Новгороде и Пскове — знать затеяла местнические разборки и отказалась выполнить приказ царицы.

15 января Ирина постриглась в Новодевичьем монастыре под именем Александры и официально стала называться государыней царицей-инокиней. Борис последовал за сестрой. На время монастырь превратился в центр управления государством. В Москве же в это время ситуацию контролировали всесильные Годуновы во главе с патриархом Иовом, не желавшим перемен в Кремле. В их руках были и царское имущество, и армия, и дипломатия. При дворе и в правительстве они представляли самую мощную родовую группировку, обеспечивая успех своему ставленнику. Таким образом, к трону Борис подошел не один, а в окружении многочисленных родственников, которые, как и для царя Федора, должны были стать его главной опорой в управлении страной.

Конечно, после смерти Федора Ивановича русские люди пребывали в шоковом состоянии, и перед всеми стоял один вопрос: кому править. Ведь до этого власть передавалась по наследству внутри одной династии московских князей. Да и само государство по сути своей представляло их разросшийся удел и принадлежало им на правах собственности. Значит, власть вместе с имуществом должна была перейти к ближайшему царскому родственнику.

После Федора ближайшим родственником оставалась жена Ирина, получившая благословение на царство. Отказавшись править, она формально имела право благословить уже своего родственника, то есть Бориса. По существовавшей до этого традиции одно это уже обеспечивало законность его воцарения. Но брат и сестра понимали, что такие права на престол весьма призрачны и что их могли оспорить другие родственники Федора, например, двоюродные братья по линии матери, Романовы. Надежность будущему царю могли обеспечить лишь желание и готовность подданных служить ему. Узнать об этом можно было только на избирательном Земском соборе, сходном по своим функциям с польским сеймом, постоянно избиравшим королей. Поэтому 17 февраля 1598г. в Успенском соборе был собран Земский собор, имевший одну задачу — избрать нового царя. Его инициаторами официально считались патриарх и Боярская дума, хотя на самом деле все было сделано, скорее всего, по инициативе Бориса и его родственников, желавших иметь от подданных твердые гарантии верности.

У исследователей нет единодушного мнения ни по поводу состава собора, ни по поводу законности его решений. Одни полагали, что его вообще не было, а решения были подтасованы (Костомаров), другие полностью доверяли всем его постановлениям и дошедшим до нас документам (Платонов). По мнению Карамзина, на соборе было 500 избирателей, Соловьев насчитывал 474 человека, Ключевский— 512, Мордовина— более 600. Причина разногласий заключается в том, что до нас дошло мало подлинных документов этого собора. Многие исследователи полагали, что две «Утвержденные грамоты об избрании Бориса как раз и являются его итоговыми документами. Однако возможно и другое предположение: данные грамоты к избирательному собору отношения не имели, а являлись своеобразной крестоцеловальной записью духовенства, правительства и двора, свидетельствующей о готовности верно служить новому царю. Одна грамота была составлена и подписана после согласия Бориса стать царем, вторая — после Серпуховского похода непосредственно перед его венчанием на царство. Поэтому подписи под ними разные— кто был на момент подписания в Москве, тот и подписывал. Судить же по подписям на Утвержденных грамотах о составе избирательного собора нельзя.

Соловьев полагал, что на соборе был весь Освященный собор во главе с патриархом (около 100 человек), правительство и двор, (около 300 человек), выборные от городов (около 33 человек) (по мнению С. П. Мордови-ной это были лица, избиравшиеся на 3 года для участия в земских соборах), 22 гостя, 45 старост гостинных сотен, 7 стрелецких голов.

Разумеется ведущую роль на соборе играл патриарх Иов, официально возглавлявший правительство после пострижения Ирины. Именно он предложил избрать новым царем Бориса Федоровича Годунова как мудрого соправителя царя Федора и брата царицы. О содержании его речи можно судить по Утвержденной грамоте и по Повести о честном житии царя Федора, написанной патриархом в 1598 году.

Права Бориса на престол Иов объяснил так: с детских лет вместе с сестрой он был при «светлых царских очах и от премудрого царского разума навык». Именно ему царь Иван завещал заботиться о Федоре и Ирине, которую почитал как дочь. Борис твердо помнил наказ и верно служил царю и царице; разгромил крымского хана, отнял города у шведов, охранял границы. К Борису присылали послов и «цесарь христианский, и султан турецкий, и шах персидский», и короли многих государств. «Все российское государство в тишине устроил, святая вера стала сиять выше всех, и государево имя стало славиться от моря и до моря, от рек и до конца вселенной».

Патриарх сильно преувеличил заслуги Годунова, но такова была цель его речи, и она была достигнута. Все собравшиеся единодушно согласились с избранием Бориса Федоровича Годунова на царство. Почему же Борис так легко добился трона, который буквально через несколько лет будут оспаривать друг у друга самые различные претенденты, ввергая страну в пучину смут и междоусобиц? Причин, видимо, было несколько. Прежде всего, после многовекового правления одной династии русское общество было еще не готово к политическим баталиям, поэтому у Бориса просто не было соперников. Кроме того, при покровительстве царицы, пользовавшейся всеобщим уважением, мощный родовой клан Годуновых занимал в правительстве все ведущие позиции и обеспечивал своему лидеру огромную поддержку. В дополнение ко всему можно предположить, что воцарение Бориса устраивало знать, поскольку не вносило ничего нового в сложившуюся при дворе иерархию. Ожидалось, что и во внешней и во внутренней политике будущего царя все останется как и при Федоре, суля государству спокойствие и стабильность.

При всей благоприятности стечения обстоятельств Борис боялся власти и далеко не сразу согласился на коронацию. Поселившись с сестрой в Новодевичьем монастыре, он издали мог наблюдать за тем, что происходило в столице. После единодушного избрания на Земском соборе к нему начались ежедневные шествия бояр, духовенства с толпами народа, умолявших его принять царский венец. Но каждый раз пришедшие получали отказ. Борис демонстрировал всем, что не только не стремится к власти, но даже ее не хочет. 18 и 19 февраля в Успенском соборе патриарх организовал многолюдный молебен о даровании нового царя. Наконец 21 февраля, во вторник Сырной недели, все духовенство во главе с Иовом, бояре, дворяне и «великое множество народа» в праздничных одеждах, с крестами и иконами направились в Новодевичий монастырь. Это был настоящий крестный ход, только входивший в церковную практику. 21 февраля было выбрано не случайно. Именно по вторникам в Византии праздновалась память Богоматери Одигитрии, в честь которой был построен собор Новодевичьего монастыря, поэтому светское по своей значимости шествие как бы окрашивалось духовным ореолом.

В воротах монастыря пришедших встретил Годунов с монахами, держащими икону Смоленской Богоматери. В руках патриарха была икона Владимирской Богоматери, главной святыни страны. При виде ее Борис упал на колени и долго со слезами молился, восклицая: «Зачем, о царица, ты такой подвиг сотворила, придя ко мне?». Патриарх сурово ответил, что она пришла исполнить волю сына своего, которой нельзя противиться.

Обряд умоления иконой должен был означать, что Борис являлся не только людским избранником, но и божьим. (В 1613 г. он был повторен при избрании на царство Михаила Романова.) Однако далеко не все представители духовенства его одобрили, полагая, что божество не должно умолять о милости тленного человека.

После литургии в монастырском храме процессия направилась к царице-инокине Александре и стала умолять ее благословить брата на царство. Увидев Владимирскую Богоматерь, царица воскликнула: «Против воли Бога кто может стояти?», — и благословила Бориса. Так он получил первое благословение на царство. Второе — от Иова произошло в монастырском храме. С этого момента Б. Ф. Годунов стал считаться нареченным царем. До этого в процедуре восхождения на престол никакого промежуточного этапа не было — через 40 дней после смерти царя, в удобный день наследника венчали. Борис же, видимо, так сомневался в прочности власти и боялся трона, что на долгие месяцы растянул свое восхождение на него.

Наречение в монастырском храме, считавшемся наиболее святым местом, позволило Б. Годунову включить в свой титул такие слова: «Благочестивый, христолюбивый, Богом почтенный. Богом возлюбленный. Богом превознесенный и Богом избранный ото всего христианского народа». Для подданных же такое помпезное величание говорило лишь о непомерном тщеславии нового царя.

21 февраля было провозглашено новым церковным праздником и до смерти Бориса отмечалось крестным ходом в Новодевичий монастырь.

После наречения Годунов не сразу поехал в столицу. Дело в том, что начинался пост, и какие-либо празднества казались неуместными. Только 26 февраля, на Масленицу, состоялся его первый въезд в столицу. Он напоминал въезд французских королей в Париж после коронации в Реймсе и, возможно, с него был скопирован, как и сам обряд наречения в монастыре (правда, этап наречения был, видимо, взят из церемонии возведения на престол русских иерархов).

Около стен столицы нареченного царя радостными криками встретила огромная толпа народа, символизируя его единение с простыми людьми и их готовность служить ему. Именитые гости преподнесли хлеб-соль и богатые дары. Духовенство и бояре вышли навстречу избраннику только из кремлевских ворот. В Успенском соборе патриарх в третий раз благословил Бориса, держа над его головой животворящий крест, одну из царских регалий. Затем с детьми и боярами новый царь обошел кремлевские соборы, демонстрируя свое уважение к святыням и умершим царям.

После наречения была составлена «Избирательная грамота», узаконивавшая воцарение Бориса и подтверждавшая готовность духовенства и знати служить ему. В храмах все население государства целовало крест новому царю, что было определенным новшеством, поскольку раньше приводить к присяге можно было в любом месте. Новой процедурой Борис еще больше хотел себя обезопасить, так как преступление против него теперь превращалось в преступление против Бога. Новшеством стало и то, что в церквах перед любой службой стали петь многолетие не только царю, но и его жене и детям. Вполне вероятно, что все это раздражало многих русских людей, сомневавшихся в богоизбранности Б. Годунова.

Только 1 апреля царь Борис переехал в Кремль. К тому времени с южных границ неоднократно приходили тревожные вести о том, что крымский хан собирает огромное войско для похода на Москву. Действительно, междуцарствие представлялось наиболее удобным временем для грабительского нападения. 20 апреля на заседании Боярской думы Борис поставил вопрос о необходимости отправки на Берег большого войска, не менее 500 тыс. человек, во главе которого собирался встать сам. Вскоре войско было собрано и 7 мая выступило из Москвы по направлению к Серпухову. Его роспись показывает, кто был у трона нового царя в момент прихода к власти.

Большой полк возглавили царевич Араслан, Ф. И. Мстиславский, С. В. Годунов и С. Ф. Сабуров. Передовой полк — сибирский царевич, Д. И. Шуйский и А. А. Репнин. Полк правой руки — казанский царевич, В. И. Шуйский, И. В. Годунов и И. В. Сицкий. Сторожевой полк — С. Ф. Сабуров, а для подготовки места расположения войска заранее поехали Я. М. Годунов и И. М. Пушкин. В Дворовом полку при царе были Ф. Н. Романов и его брат А. Н. Романов. Печатником остался В. Щелкалов, постельничим — И. Безобразов, оружничим — Б. Бельский (как при Федоре). Как видим, никаких кардинальных изменений при дворе и в войске нового царя не произошло. По-прежнему главной опорой трона оставались Годуновы и Сабуровы (Д. И. Шуйский и Б. Я. Бельский были свояками Бориса по линии жены).

В Москве вместо царя осталась править царица-инокиня Александра с царицей Марией. При них: Ф. М. Трубецкой, Д. И. Годунов, Н. Р. Трубецкой, И. М. Глинский и Б. Ю. Сабуров. Григория Васильевича среди них уже нет, так как он либо болел, либо уже умер. В следующем году дворецким стал С. В. Годунов.

В Серпуховском походе Бориса участвовали и более молодые представители его рода. Все они находились в государевом полку: Н. В. и П. В. Годуновы, М. Б. Сабуров, Ж. С. Сабуров, Б. С. Сабуров, С. С. Годунов, И. И. Годунов, И. Н. Годунов, И. М. Годунов, 3. И. Сабуров. Роспись показывает, что, хотя Борис и окружил себя многочисленными родственниками, но поставил их не на ведущие должности, уважая родовитость остальной знати. Поэтому крупных местнических споров не возникло, в целом же поход был объявлен «без мест».

11 мая войско прибыло в Серпухов и стало готовиться к обороне. Царь Борис лично осмотрел засечные чертежи, указал, кого послать к засекам, кому остаться у Серпухова и в каких полках.

18 июня стало известно, что крымский хан Казы-Гирей не решился напасть на Русь, узнав о воцарении Б. Годунова и готовности знати ему служить. Вместо войска в царский стан прибыли крымские послы. Желая показать свое могущество, Борис устроил им помпезную встречу: на протяжении 7 верст расположил у дороги полки, в огромной расписной палатке устроил прием вместе с боярами и дворянами «в золотых парадных платьях». Все это должно было показать крымцам прочность власти и могущество «божьего избранника».

30 июня как победитель важно и торжественно Борис въехал в столицу. Народ снова радостно его приветствовал. (Публицисты Смутного времени потом обвинят его в том, что он умышленно пустил слух о нападении крымцев и «бездельно» стоял под Серпуховом, пируя и раздавая милости знати, чтобы снискать ее любовь). Но, думается, эти обвинения были напрасными. Угроза нападения крымцев в то время была суровой реальностью.

Серпуховский поход показал новому царю, что открытых противников у него нет и что подданные готовы служить ему «верой и правдой». Однако Борис вновь попросил патриарха составить Утвержденную грамоту и вновь велел подписать ее представителям духовенства, боярства, дворянства и городов. Один экземпляр положили в царскую казну, другой — в гробницу митрополита Петра для освящения и бережения.

Все эти предосторожности как бы свидетельствовали, что Б. Годунов предчувствовал свой бесславный конец и пытался любым путем обезопаситься от предательства знати. Однако все оказалось напрасным. Первому выборному царю современники не простили ни одного промаха, ни одной ошибки и на века заклеймили как преступника и узурпатора.

Только через полгода после избрания, 3 сентября, Борис решился венчаться царским венцом. Весь двор принял участие в церемонии. «Шапку Мономаха» нес виднейший боярин кн. Ф. И. Мстиславский, скипетр, символ царской власти — боярин кн. Д. И. Шуйский, яблоко (державу) — боярин С. В. Годунов, золотыми монетами обсыпал при выходе из собора царевич Федор. Соблюдая иерархию, Годунов смог окружить себя преимущественно близкими родственниками (кроме Мстиславского). Этим он показал всем, кто будет при нем на первых ролях.

Венчание на царство было отмечено со всей пышностью. До 10 сентября шли праздничные пиры в кремлевском дворце. Для народа на площадь выкатывали бочки с пивом и медом. Все придворные чины получили тройное годовое жалование, население было освобождено на год от налогов. Заключенных выпустили на волю, и было объявлено, что новый царь 5 лет обещает никого не казнить.

По случаю торжества Борис щедро раздавал чины: боярство получили М. П. Катырев-Ростовский, А. Н. Романов, А. Б. Трубецкой, В. К. Черкасский, Ф. А. Ноготков; окольничими стали: М. Н. Романов, Б. Я. Бельский, В. Д. Хилков, М. М. Салтыков, Н. В. Годунов, С. Н. Годунов, Ф. А. Бутурлин, С. С. Годунов, М. М. Годунов. Конюшим был назначен Д. И. Годунов, кравчим — И. И. Годунов, казначеем — И. П. Татищев, чашником — П. Ф. Басманов, ясельничим — М. И. Татищев. Два последних стали вскоре царскими любимцами.

Новые назначения свидетельствуют о том, что царь Борис хотел сохранить созданное при Федоре равновесие среди знати, не забывая при этом и своих родственников, на которых собирался опираться. Два года по воспоминаниям современников, все были довольны новым царем. Он старался выполнять все данные при венчании обещания. Никого не казнил, не наказывал, заботился о всеобщем благосостоянии следуя своей клятве: «Бог свидетель сему: никто не будет в моем царстве нищ или беден! Сию последнюю рубашку разделю со всеми». Известный писатель А. Палицын так писал об этом времени: «Двоелетнему же времени прошедшу, и всеми благими Росия цветяше. Царь же Борис о всяком благочестии и о исправлении всех нужных царству вещей зело печашеся. По словеси же своему о бедных и нищих крепце промышляше, и милость к таковым велика от него бываше, злых же людей люте изгубляше. И таковых ради строений всенародных всем любезен бысть».

Прежде всего для успокоения знати Борис разобрал местнические споры, разгоревшиеся в дни правления царицы Ирины. Затем щедрыми пожалованиями он склонил многих на свою сторону. Поскольку войны не велись, то царская служба стала легкой и необременительной для боярства и дворянства. Городское население и черносошные крестьяне получили послабление в налогах. Многие работы по строительству укреплений, мостов и дорог стали вестись за счет казны наемными работниками. Наиболее широкое распространение данная практика получила в период трехлетнего голода.

Царские указы облегчили и участь крепостных крестьян. Согласно им было точно определено, сколько каждый крестьянин был обязан платить хозяину и сколько дней на него работать. Более того, в 1601 г. был издан указ, разрешающий крестьянский выход в Юрьев день и определяющий размер «пожилого»— 1 руб. 2 алтына за год. Правда, крестьянам не разрешалось переходить к крупным вотчинникам, а только к небогатым служилым людям, жильцам, детям боярским и иноземцам. Это было сделано для того, чтобы служилые люди не разорялись окончательно, так как крестьянский труд был их единственным средством для существования.

В первые годы правления Борис старался угождать всем и быть рачительным хозяином огромного государства. Незаурядные личные качества, пытливый ум, приветливость и чувствительность, ораторское искусство («вельма сладкоречив»), красивая внешность и величавость царя привлекали к нему подданных. Один из современников писал о нем: «Муж зело чуден, в рассуждении ума доволен и сладкоречив, весьма благоверен и ни-щелюбив и строителен зело, и державе своей много попечения имея и многое дивное о себе творяше». Всем было известно, что Борис очень любил жену и детей, ненавидел низменные забавы и винопитие.

До нас дошли царские указы в Сибирь, в которых наглядно прослеживается рачительное отношение государя к природным богатствам. В них воеводам запрещалось рубить лишний лес даже для строительства судов, чтобы ничего не оставалось и не гнило. Отходы от строительства следовало использовать для отопления казенных помещений. Четко регламентировалось, сколько можно было отстреливать пушного зверя и каким оружием. Нельзя было грабить и эксплуатировать местное население, которому полагалось отводить сенокосные, пушные промыслы, рыбные угодья. Больных и увечных освобождали от платы ясака.

Освоение Сибири в царствование Бориса продолжалось исключительно интенсивно. В 1598 г. воевода Воейков разбил войско хана Кучума и взял в плен его семью. Под конвоем цариц и царевичей отправили в Москву, где они были весьма ласково встречены Борисом. Самому Кучуму также неоднократно предлагалось прибыть к царскому двору, но тот предпочел убежать в нагайские степи, где и был убит. Продолжалось строительство сибирских городов: Верхотурья, Мангазеи, Томска и др. Царь стремился к тому, чтобы в Сибири были не только городки-крепости, но и хорошие дороги, села с пашнями, мельницы, солеварницы и т. д. Для этого всячески поощрялись всевозможные промыслы и их заводчикам давались большие льготы, переселялись семьи купцов, крестьян, которым давались денежные ссуды, хлеб, орудия труда.

В жены стрельцам направлялись молодые девушки, чтобы они обзаводились семьями и заселяли огромные просторы. Сибирские воеводы были обязаны за счет казны строить суда для перевозки товаров, сооружать мосты и дороги и следить за их состоянием. Местному населению предлагалось креститься и наниматься на царскую службу. В городках-крепостях строились церкви, присылались книги, церковная утварь, в Верхотурье был основан первый в этой местности монастырь, куда могли постричься старые и увечные казаки.

Отличительной чертой Бориса еще до вступления на престол была любовь к иностранцам и всему иностранному. Воцарившись, он стал всячески покровительствовать выходцам из Ливонии, бежавшим в Россию во время польско-шведской войны. Им давались большие денежные ссуды, земельные угодья, предлагалось поступать на царскую службу. Много льгот от царя получили английские, ганзейские и голландские купцы.

Им было позволено поселиться в особой немецкой слободе на Кукуе и даже построить там кирху. Для нужд двора Борис стремился выписывать из-за границы всевозможных специалистов: медиков, рудознатцев, часовщиков, ювелиров. Личную его охрану составили иностранцы-наемники. Для приобщения русских людей к иноземным наукам царь хотел пригласить в Москву известных европейских ученых и организовать особую школу. Но против этого активно выступило духовенство во главе с патриархом Иовом, полагавшим, что вместе с науками на Русь проникнет чуждая вера. Тогда царь решил послать несколько молодых людей для обучения в Англию, Голландию и Любек. Смута помешала этому замыслу— из 9 посланных вернулся только один.

Царствование Бориса началось при весьма благоприятной для России международной обстановке. Два самых опасных западных соседа, Речь Посполитая и Швеция, вели между собой ожесточенную борьбу. Поэтому, когда 16 октября 1600г. в Москву прибыло польское посольство во главе с Л. Сапегой для заключения «вечного мира», царь не слишком торопился его принять. Под разными предлогами аудиенция откладывалась. Только 26 ноября Сапега смог предстать перед «светлыми царскими очами». Однако сами переговоры с боярами начались еще позднее — 3 декабря и продолжались до августа 1601 года Борис медлил, так как хотел узнать исход борьбы поляков со шведами. Кроме того, он стремился заставить короля Сигизмунда признать свой царский титул, но это не удалось. Тогда в свою очередь Годунов отказался признать права Сигизмунда на шведскую корону, тем самым принимая сторону его дяди Карла. В конце концов с поляками было заключено лишь перемирие на 20 лет.

Борис не хотел терять надежду на приобретение Ливонии, но военным путем делать этого не стремился, поскольку боялся неудач. Дипломатический путь казался ему более перспективным. Для его реализации царь пригласил в Москву опального шведского принца Густава, надеясь выдать за него свою дочь Ксению и посадить на Ливонский престол. Но этот план не удался. Густав оказался человеком строптивым и малодостойным. Он привез с собой любовницу, пьянствовал, не желал принять православие, и царь был вынужден выслать его в Углич.

Неудача не остановила Бориса. Он решил подыскать жениха для Ксении в европейских королевских домах, вскоре удалось договориться о браке с датским принцем Иоганном, братом короля Христиана. В конце лета 1602г. в Москву прибыл жених, радушно встреченный царем и его семьей (Ксения, правда, до свадьбы с ним не должна была видеться). Однако и этой свадьбе было не суждено состояться. В октябре Иоганн тяжело заболел и скоропостижно умер.

Безрезультатными оказались и попытки высватать для царевича Федора грузинскую княжну. Кахетинский государь Александр, считавший себя царским вассалом, был убит сыном, принявшим магометанство и перешедшим под протекторат Персии. «Зондирование почвы» в Австрии и Англии также не принесло результата. Рудольф не хотел портить из-за России отношения с Сигизмундом, а Елизавета всегда вела осторожную политику.

После Серпуховского похода с Крымским ханством установились мирные отношения. Чувствуя свою силу, Борис стал уменьшать ежегодные поминки хану, одновременно укрепляя южные границы. С берегов Оки линия обороны сместилась на юг и стала проходить у городов-крепостей Царева-Борисова, Белгорода, Валуйки. Сюда из казны регулярно подвозились хлебные запасы, вооружение, порох, снаряды. Основные полки стояли теперь у Мценска, Новосили и Орла. В помощь им в случае опасности должны были подходить отряды из Рязани, Михайлова и Пронска.

Продвижение русских на юг очень не нравилось крымскому хану, но воспротивиться ему он не мог. Даже турецкий султан, его покровитель, был в этом отношении бессилен. Борис же для ущемления интересов Турции стал поддерживать православного молдавского господаря Михаила, посылая ему деньги, дорогие подарки, книги и церковную утварь.

Умелое управление государством позволило царю существенно пополнить царскую казну. В итоге за казенный счет началось большое строительство. В Кремле выстроили обширные каменные палаты для военных приказов, около Конюшенного приказа устроили водопровод по образцу европейских. Был надстроен верх колокольни Ивана Великого и под ее куполом золотыми буквами написали имя Бориса с полным царским титулом. Чтобы прославить себя на века, царь начал строительство нового собора по образцу иерусалимского храма «Святая святых» с копией Гроба Господня внутри. Правда, завершить это строительство не удалось, и позднее храм был разобран.

Через Неглинку возвели новый широкий мост, на котором даже расположились лавки купцов. Для нищих были построены богадельни. С роскошью была отстроена загородная резиденция Большие Вяземы.

Для прославления своего имени Борис повелел заложить на границе государства новый город Царев-Борисов. Его строителем был назначен Богдан Яковлевич Бельский, родственник царицы Марии Григорьевны. В помощь ему присылались люди, деньги, продовольствие. Однако Бельский не оправдал царского доверия и стал вести себя в новом городе как полновластный хозяин и владыка. За злоупотребления его подвергли опале и выслали в Нижний Новогород. Наказание показало, что милости царя имеют предел даже по отношению к родственникам.

Новшеством правления Бориса стало использование на службе «охотчих людей», преимущественно в войске. Из казны им платили только жалование. Такими же наемниками были царские стражники, состоящие из иностранцев. Любой царский выезд превращался в грандиозное зрелище, поскольку царя окружало несколько десятков тысяч дворян со своими знаменами и набатами (10—12 труб и барабанов) и множество стрельцов на лошадях из царских конюшен.

Став царем, Борис продолжил свою обширную благотворительную деятельность. Наиболее богатые дары получал Троице-Сергиев монастырь, куда царь неоднократно ездил на богомолье. Казалось, Борис чувствовал, что именно в этом монастыре будут покоиться его останки и именно здесь найдет приют его дочь, превратившаяся по воле самозванца Лжедмитрия в монахиню Ольгу. У 1598г. он пожертвовал дорогой покров, в 1599г.— паникадило, пелену, потир восточного хрусталя в золоте и серебре, в 1600г.— большой колокол и тройной подсвечник, в 1604г.— «большой воздух», особый покров. Регулярно делались денежные вклады и в Иосифо-Волоколамский монастырь, где в родовой усыпальнице хранились останки тестя Малюты Скуратова. Сюда же еще раньше Годунов пожертвовал с. Неверове в память об Ф. И. и В. И. Умных-Колычевых и Б. Д. Тулупове, казненных Иваном Грозным. Когда-то это село было даровано ему «за некое безчестие», но дар, видимо, тяготил его душу.

Желая заслужить любовь подданных, царь Борис проводил широкомасштабные благотворительные мероприятия, особенно во время трехлетнего голода. Всем нуждающимся из казны раздавались деньги, на рынки привозился дешевый хлеб из казенных запасов. Желающим предлагалось за плату работать на казенных стройках. Однако уменьшить масштаб народного бедствия это не могло, а иногда даже усугубляло положение: тысячи людей устремились в Москву за раздаваемыми деньгами, но прокормиться на них не могли и умирали прямо на улицах. В итоге в столице пришлось организовывать особые команды по захоронению умерших в «скудельницах» — братских могилах.

Стихийное бедствие подорвало доверие подданных к царю. Многие стали поговаривать, что причина несчастия в том, что Бог покарал государя за его преступления и сделал его правление несчастливым. Репутацию царя подрывало и его непомерное тщеславие и подозрительность. Желая укоренить культ поклонения себе, как царствующей особе, он заставлял подданных каждый день молиться о своем здравии и о здравии всех членов его семьи. Для этих целей даже была написана особая молитва. В церквах три раза в день пели ему многолетие. Постепенно Борис становился недоступным не только для простых людей, но и для бояр и членов правительства. Запираясь в покоях, он отправлял на официальные приемы и заседания думы сына Федора, который хотя и был не по годам умен и образован, все же был неспособен управлять огромным государством.

Будучи очень подозрительным и боясь заговоров, царь решил внедрить систему доносов, по которой слугам разрешалось доносить на своих хозяев, если они усматривали в их действиях антиправительственный характер. За это доносчики получали имущество господ. Такая система существенно расшатывала моральные и нравственные устои общества, поскольку открывала для бесчестных людей легкий путь к обогащению.

Одними из первых жертвами новой системы стали 5 братьев Романовых и их многочисленные родственники. В ноябре 1600 г. слуга Александра Никитича Второй Бартенев донес, что в казне его хозяина хранятся какие-то корешки, которыми он хочет извести царя. Началось шумное разбирательство с привлечением бояр и патриарха. Корешки были найдены и представлены на суд как вещественное доказательство. После разбирательства, продлившегося несколько месяцев, все братья Никитичи и их родственники были объявлены виновными и сурово наказаны. Глава семьи Федор Никитич с женой Ксенией были пострижены в монахи и отправлены далеко на север, их братья: Александр, Василий, Михаил и Иван были отправлены в ссылку в Сибирь. Даже маленьких детей Федора, Михаила и Татьяну, и всех жен братьев Никитичей и сестер с мужьями наказали, разослав в отдаленные тюрьмы. Имения же их конфисковали и отписали в казну. Условия заключения оказались такими тяжелыми, что вскоре Александр, Василий и Михаил Романовы умерли. За ними последовали И. В. Сицкий с женой и Б. К. Черкасский. Репрессиям были подвергнуты и более дальние родственники: Шереметевы, Шестуновы, Репнины, Карповы. В итоге Боярская дума и царский двор буквально обезлюдели (среди осужденных было 4 боярина).

Жестокое наказание, обрушившееся на весь род Романовых по весьма сомнительному поводу потрясло современников. Все поняли, что царь Борис расправляется с ближайшими кровными родственниками Федора Ивановича, чтобы не иметь соперников. Действительно, возмужавшие и породнившиеся со многими знатными фамилиями дружные братья Никитичи могли вскоре составить конкуренцию дряхлеющему роду Годуновых. Видя это, Борис нанес удар первым, но это не укрепило его трон, а, напротив, лишь подорвало доверие подданных к царю.

Недовольство знати вызывали не только широкомасштабные репрессии, но и то, что царь Борис стал всячески пресекать все попытки местничества, связанные с отстаиванием родовой чести и прав на высокие должности. Для придания своим действиям законного характера в 1601 г. Борис собрал Освященный собор и Боярскую думу и объявил, что из-за своеволия бояр, не желавших служить там, где им предписано, он не может успешно организовывать оборону государства от крымцев. Царя поддержал патриарх Иов и стал упрекать бояр за то, что они крест целовали государю и обязывались служить верно, а сами все делают «худо и оплошно». В итоге решение Бориса объявить всю летнюю службу 1601 г. «без мест» было одобрено. И в 1602г. царь вновь объявил службу «без мест», посылая служилых людей туда, куда считал нужным без учета родовитости и заслуг предков.

Новая система назначений полностью подчиняла бояр и дворян воле царя, что не могло не вызвать их недовольства. Непокорных сажали в тюрьму и даже понижали в звании. Так в 1603 г. князя И. Ромодановского сначала посадили в тюрьму, а потом заставили служить в детях боярских у М. Шеина за то, что при назначении на пограничную службу тот не захотел быть под его началом. Не ведя войн, Борис обязал боевых воевод нести городовую службу (охранять от воров и разбойников, тушить пожары), что также не могло быть им по вкусу. Массовое недовольство вызывала любовь царя к иностранцам и ко всему иностранному.

Удары судьбы стали обрушиваться и на самого Бориса, и на его семью. В 1602 г. умер И. В. Годунов, видный военачальник и дипломат, долгие годы составлявший росписи основных полков для приграничной службы, находя равновесие среди знати. В 1603 г. умерла царица-инокиня Александра, пользовавшаяся всеобщим уважением и любовью и являвшаяся главной опорой трона царя. Состарился и окончательно отошел от дел дядя Дмитрий Иванович, умный царедворец и политик, открывший когда-то для Бориса путь к трону. В конце 1604 — начале 1605 г. он умер. Утратой стала и смерть верного постельничего И. Безобразова. Еще раньше умерли А. П. Клешнин, Б. Ю. Сабуров, С. Ф. Сабуров. Сам Борис Федорович постоянно недомогал, чувствуя, как сгущаются тучи над его троном и все его благие намерения дают лишь отрицательный результат.

Наиболее сокрушительный удар по правлению Б. Годунова нанесла природа. Три года подряд, начиная с 1601 по 1603 гг., стояло в центральных районах холодное и дождливое лето. Хлеба не вызревали и погибали. Начался массовый голод, приведший к большой смертности и оттоку населения в южные районы. Там образовалось большое казачье поселение, не подчинявшееся московскому правительству. Именно оно стало благоприятной средой для развития авантюры Лжедмитрия.

В конце 1603 г. до царя дошли слухи, что в Речи Посполитой появился самозванец, который выдает себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Началось расследование, в ходе которого выяснили, что царевичем назвался беглый монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев, служивший когда-то у бояр Романовых и Черкасских. Это очень обеспокоило царя, поскольку он стал подозревать бояр в причастности к этой авантюре. Для опознания самозванца в Польшу был направлен его дядя Смирной Отрепьев, но увидеться с племянником ему не удалось. Вопрос о личности новоявленного царевича остался открытым.

Весной 1604г. появились слухи о готовящемся нападении на Русь крымского хана. Царь стал собирать войска, но их оказалось так мало, что пришлось приглашать на службу любых «охотчих людей». Во главе Большого полка поставили П. И. Шереметева, еще не забывшего репрессии против своих родственников; во главе Передового полка — М. Г. Салтыкова, также имевшего родственные связи с Романовыми; во главе Сторожевого полка — И. П. Ромодановского, не так давно сурово наказанного за местничество. Вряд ли такое войско могло стать опорой трона. К счастью, нападение хана не состоялось. Но другая угроза вскоре оказалась суровой реальностью.

Осенью 1604 г. войска Лжедмитрия пересекли западную границу России и вступили на ее территорию. В их составе были не только поляки, но и запорожские казаки, желавшие видеть самозванца своим государем. В спешном порядке царь стал собирать рать, чтобы разбить смутьяна. Во главе ее он поставил всех своих лучших полководцев, весь цвет знати, но среди них слишком мало было родственников, когда-то вознесших его на трон. Этот важнейший для судеб государства поход не смог возглавить ни сам Борис, одолеваемый тяжкими болезнями, ни его юный сын царевич Федор. Бороться за свой трон они поручили знати, которая была недовольна царским правлением. Хотя Борис и пытался окружить себя родственниками, даже ввел в думу 6 бояр Годуновых (Ивана Ивановича, Степана Степановича, Якова Михайловича, Матвея Михайловича, Никиту Васильевича и Ивана Михайловича), среди них нашелся только один способный возглавить далеко не самый важный полк (Сторожевой). Прошло то время, когда талантливые воеводы Годуновы были во всех полках, полностью контролируя государево войско. Настроив против себя знать и подданных и не создав опору трона в армии, Годунов сам подписал себе смертный приговор.

Один за другим стали сдаваться Лжедмитрию северские города. Если царские воеводы пытались оказывать сопротивление, население их арестовывало и отсылало к Лжедмитрию. Царское войско хоть и сражалось, но доблести не проявляло. В нем началось брожение, появились перебежчики.

Наконец постоянные ощущения тревоги и страха окончательно подточили и без того слабое здоровье царя. 13 апреля 1605 г. он скоропостижно умер, вероятно, от апоплексического удара, хотя некоторые современники полагали, что царь отравился, предчувствуя крах.

В спешном порядке умершего постригли под именем Боголепа, следуя традиции не только прежних царей, но и всех представителей рода Годуновых. Пышные похороны состоялись в Архангельском соборе, где гроб Бориса положили рядом с гробом царя Федора. Однако пролежал он там недолго.

Как только в царское войско, стоявшее под Кромами, пришла весть, что Борис умер, начался массовый переход на сторону Лжедмитрия. Никто не хотел служить молодому царевичу Федору, полагая, что за него будут править мать и ее многочисленные и худородные родственники. Присланная новая роспись войска окончательно возмутила всех. Лишь несколько человек бежали в Москву. Все остальные полководцы со своими полками перешли на службу к новому претенденту на царский трон Лжедмитрию. Не на полях сражения, а в людских сердцах победил самозванец, там же следует искать причины краха правления царя Бориса.

Царевичу Федору не удалось воцариться, хотя официально он был провозглашен наследником. Присланные от Лжедмитрия гонцы всколыхнули москвичей, и они бросились громить царский дворец и дома Годуновых. Федор с матерью и сестрой были арестованы и вскоре умерщвлены. В живых осталась только Ксения, которую постригли в монахини под именем Ольга и некоторое время держали в столице для услады самозванца. Гроб царя Бориса восставшие с позором выбросили из Архангельского собора. После всяких поругательств он был захоронен в убогом Варсонофиевском монастыре вместе с женой и сыном. Только после воцарения Василия Шуйского его перезахоронили в Троице-Сергиевом монастыре. Этим Борис как бы лишался прав на царский титул и официально объявлялся узурпатором, с помощью преступлений незаконно захватившим престол. Так русское общество отомстило Б. Ф. Годунову за то, что он решился стать первым выборным царем, нарушив вековые традиции престолонаследия.


Ключевский В. О.

НАЧАЛО ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Вожди земского и казацкого ополчения (1) князья Пожарский и Трубецкой разослали по всем городам государства повестки, призывавшие в столицу духовные власти и выборных людей из всех чинов для земского совета и государственного избрания. Это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли хотели очиститься от грехов Смуты перед совершением такого важного дела. По закінченні посту почалися наради. Единомыслия не оказалось. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние известия называют князей Голицына, Мстиславского, Воротынского (2), Трубецкого, Мих. Ф. Романова. Сам, скромный по отечеству (3) и характеру, князь Пожарский тоже, говорили, искал престола и потратил немало денег на поиски. Наиболее серьезный кандидат по способностям и знатности, кн. В. В. Голицын был в польском плену, кн. Мстиславский отказывался; из остальных выбирать было некого. Московское государство выходило из страшной Смуты без героев; его выводили из беды добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов — не кн. Скопин-Шуйський. При недостатке настоящих сил дело решалось предрассудком и интригой. В то время как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим «писания», петиции за Михаила от дворян, больших купцов, от городов Северской земли и даже от казаков; последние и решили дело.

Соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств: предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Популярность Романовых, приобретенная личными их качествами, несомненно усилилась от гонения, какому подверглись Никитичи при подозрительном Годунове. Вражда с царем Василием и связи с Тушином доставили Романовым покровительство и второго Лжедимитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку, и в земстве и в казачестве. Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение Смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание казалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного, наследственного царя. Недаром дьяк И. Тимофеев в непрерывной цепи наследственных царей ставил Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. Так явился родоначальник новой династии, положивший конец Смуте.


* Ключевский В. О. Курс... Ч. III. С. 57—61.


Кобрин В. Б.


/ИЗБРАНИЕ ЦАРЕМ МИХАИЛА РОМАНОВА/


…В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор, исключительно многолюдный и представительный: в нем участвовали выборные дворян, посадских людей, духовенства и, возможно, представители черносошных крестьян. Собор принял решение «никаких иноземных государств на Московское государство не избирать». Наиболее приемлемой для всех участников собора оказалась кандидатура 16-летнего Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета. Сохранилось известие, что один из бояр писал в Польшу кн. В. В. Голицыну: «Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Вряд ли, однако, только этими качествами Михаил Романов был обязан своему избранию, тем более что молодость и незрелость должны были со временем исчезнуть, а за спиной действительно не слишком умного «Миши Романова» стоял его властный и талантливый отец. Правда, пока Филарет находился в польском плену, но его возвращение было неизбежно. Дело, видимо, в другом. Страна в этих условиях нуждалась в правительстве своеобразного общественного примирения, правительстве, которое сумело бы обеспечить не только сотрудничество людей из разных политических лагерей (сторонники Годунова, Шуйского, Владислава, тушинцы и т. п.), но и классовый компромисс. Крестьянская война (4) не столько потерпела поражение, сколько как бы увяла. Крестьянская война не может продолжаться слишком долго. Если победа не приходит, а отряды восставших не разгромлены, они постепенно вырождаются в грабительские. Это и происходило со многими из казаков. Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору: на престол Романовы имели право только через свойство с Иваном Грозным, а одним из инициаторов опричнины называли Василия Михайловича Юрьева 5 , приходившегося двоюродным дедом молодому царю. Но и пострадавшие от опричнины не чувствовали себя чуждыми этому семейству: среди его членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, а сам Филарет оказался в ссылке при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди казачества, с ними связывались многие крестьянские

иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине в качестве «нареченного патриарха» (6) заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в свое время делегацию, которая приглашала на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича могли не беспокоиться за свое будущее при Романовых. Романовы оказались той посредственностью, которая устраивала всех.

При вступлении на престол в феврале 1613г. Михаил Федорович, по некоторым известиям, дал обязательство не править без Земского собора и Боярской думы. Не исключено, что речь шла о повторении крестоцеловальной записи Василия Шуйского (7), которая включалась почти во все программные документы 1610—1611 гг…


Кобрин В. Б. I и II ополчения. Разгром интервентов

/ / Павленко Н. И., Кобрин, В. Б., Федоров В. А. История СССР с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 181—182.


Избрание в 1613 г. на царский престол Михаила Федоровича Романова (1596— 1645) знаменовало собой не только приход к власти новой династии, но и завершение эпохи Смуты. Почему был избран именно Михаил Романов? Приводимые отрывки из сочинений В. О. Ключевского и В. Б. Кобрина дают представление о том, как решался этот вопрос дореволюционными историками и решается ныне. В. Б. Кобрин известен не только как один из крупнейших современных исследователей истории России XVI в. В течение многих лет он был профессором Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне — МПГУ) и Московского государственного историко-архивного института. Его лекции по русской истории пользовались огромным успехом и всегда проходили при переполненных аудиториях. Материал этих лекций использован им при написании учебной книги для будущих учителей истории, откуда и взят нами рассказ об избрании на царство Михаила Романова.

 1. Вожди земского и казацкого ополчения... — ополчение под предводительством Д. Пожарского и К. Минина, начало формированию которого положено в Нижнем Новгороде, В. О. Ключевский называет земским. Оно было ополчением «всей земли»; в него вошли (или дали на него средства) посадские люди, купцы, крестьяне, дворяне. В ходе борьбы за освобождение Москвы к этому ополчению примкнули казацкие отряды из распавшегося первого ополчения под предводительством Д. Трубецкого. Ниже В. О. Ключевский еще раз говорит о тех же основных силах этого движения как о земстве и казачестве.

 2. Иван Михайлович Воротынский (ум. в 1627 г.) — князья Воротынские, как и Одоевские, Мезецкие, Мосальские и др., принадлежали к потомкам Михаила Всеволодовича черниговского, владевшим землями в верховьях Оки. Ныне недалеко от Калуги находится село Воротынск, когда-то центр небольшого княжества. Князья Воротынские перешли на службу в Москву на рубеже XV—XVI вв., и некоторые из них отличились как военачальники. Особенно князь Михаил Иванович, воевода Ивана Грозного, разбивший крымских татар при Молодях в 1572 г. (умер в ссылке после жестоких пыток). Его сын Иван Михайлович активно боролся с Болотниковым и Лжедмитрием II, однако вскоре выступил как один из инициаторов свержения Василия Шуйского. Впоследствии — сторонник патриарха Гермогена, противился притязаниям Сигизмунда III на русский престол.

 1. скромный по отечеству... — отечество в данном случае означает происхождение, родство, степень знатности (ср. отчество, отец). Оно имело большое значение в местнических спорах боярско-княжеской знати при назначении на те или иные посты. Д. М. Пожарский и принадлежал к одной из ветвей династии Рюриковичей, восходившей к князьям Стародубским. Предки Д. М. Пожарского высоких чинов при московском дворе не имели.

 2. О крестьянской войне в России в начале XVII в. говорится в работах отечественных историков последних десятилетий. Обычно под ней понимается движение крестьян, холопов и казаков под руководством И. И. Болотникова в 1606—1607 гг. Некоторые исследователи понимают ее шире — как движение крестьянских масс в течение всего Смутного времени, в этом случае восстание под предводительством Болотникова рассматривается как кульминация крестьянской войны, после которой наступает ее постепенный спад.

 3. Василий Михайлович Юрьев (ум. в 1567 г.) — боярин, один из приближенных Ивана Грозного. Двоюродный брат царицы Анастасии и ее брата Никиты Романовича, деда Михаила Федоровича Романова.

 4. ...«нареченного патриарха»... —- как известно, отец Михаила Романова был насильно пострижен в монахи под именем Филарет еще при Борисе Годунове. В 1605 г. он стал митрополитом ростовским. Затем Филарет оказался в тушинском лагере, и Лжедмитрий II, желая подчеркнуть свое мнимое родство с ним, назначил («нарек») его патриархом. Филарет осуществлял патриаршую власть на территории, подвластной тушинцам, но не прошел торжественного обряда посвящения в сан, оставаясь лишь нареченным патриархом. Тем более что в Москве находился патриарх Гермоген, посвященный в сан при царе Василии Шуйском. Филарет участвовал в переговорах с польским королем в феврале 1610г. от имени тушинцев и в конце 1610 г.— начале 1611 г. от имени тогдашнего московского правительства, после чего оказался в плену в Польше. Только по возвращении из плена в 1619г. Филарет был посвящен в сан патриарха. Умер в 1633 г.

 5. При вступлении на престол после свержения первого самозванца Василий Шуйский дал запись, подтвердив ее целованием креста, что будет осуществлять суд по важным делам только совместно с Боярской думой. Это в какой-то степени ограничивало самодержавие. В дальнейшем идеи крестоцеловальной записи Шуйского были развиты в февральском и августовском договорах 1610г. с королем Сигизмундом, других документах.
РОССИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО

Ограничение местничества, 1550 г. ………………………………….1
Учреждение стрелецкого войска, 1550 г……………………………..2

Создание дворянского ополчения (Уложение о службе 1556 г.)..…2

Судебник 1550 г…………………………………………………….....4

Стоглавый собор, 1551 г. …….………………………………………8

Отмена кормлений, 1556 г…………………………………………....12

Учреждение опричнины, 1565 г. (по Никоновской летописи)….…13

Карамзин Н.М. Детство и юность Ивана ……………………………20

Кром М. М. Політична криза 30 - 40-х років XVI століття

(Постановка проблемы)………………………………………………29

Кобрин В.Б. Падение Избранной рады ……………………………..54

Опричнина в оцінці вітчизняних істориків:
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного……………………..59

Скрынников Р. Г. Иван Грозный.……………………………...60

Кобрин В. Б. Иван Грозный……………………………….…..61


Обмеження місництва, 1550


<...> Цар і великий князь Іван Васильович всеа Русіі засудив з батьком своїм Махаром митрополитом, і з братом своїм зі князем Юрьем Васильовичем, і з князем Володимирі Андрійовичем, і з своїми боярами, та й в наряд службової велів написати, де бити на Царьов і великого князя службі боярам і воєводам по полком: у болшой полку бити болшой воєводі, а передового полку, і праві руки, і ліві руки воєводам і сторожового полку першим воєводам бити менше болшой полку перваго воєводи. А хто буде інший (другий) в болшой полку воєвода, і до того болшой полку другово воєводи праві руки болше воєводі справі і рахунки немає, бити ним без місць. А які воєводи будуть у правій руці, і передового полку та сторожовому полку воєводам перший бити праві руки не менше. А ліві руки воєводам бити менше передового полку і сторожового полку першим воєвод. А быти левые руки воеводам менши правые руки первого воеводы. А іншому воєводі в ле руці бити менше другова ж воєводи праві руки. А князі та дворяни болше, та дітям боярським на Царьов і великого князя службі з боярами і з воевсоди або з лехкімі воєводами (1) царева і великого князя для справи бити без місць. И в наряд служебной царь и великий князь велел записати, что боярским детем дворяном болшим лучитца на Цареве и великого князя службе быти с вех ми не по их отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет (2). А до дворяни болше нині будуть з меншими воєводами де на Царьов і вів князя службі не за своєї Батьківщини, а вперед з них лучітца кому ис дворян болше самим бути в воєводах і з тими ж воєводами разом, з якими вони були, або лучітца де бити на які посилці, і з тими їм воєводами, з якими оне бували, рахунок дата тощи, і бити їм тоді в воєводах по своїй батьківщині (3); а наперед того хоча і бували з якими воїв меншими на службі, і тим дворяни з тими воєводами в рахунку в своїй вітчизні порухи немає по государеву цареву і великого князя вироком (4).


1. Легкі воєводи - поставлені в поході під пиві окремих загонів, вило-приватні задачі (розвідка, захоплення невеликих міст або фортець, переслідування розбитого ворога і т.п.).

2. В летописном варианте приговора 1550 г. сказано: «хто с кем в одном полку послан, тот того и менши». Це правило не приносило «порухи» (приниження) «отечеству» призначеним в той чи інший полк на нижчі посади дворянам.

3. Знатні («болше») дворяни одержували право після служби під начальством яких вони вважали менш знатними, підучити з ними парафіяльний «рахунок» і призначення воєводами «по своїй батьківщині».

4. Фактически местничество воевод друг с другом продолжалось (даже в годы опричнины) вплоть до окончательной его отмены в 1682 г.


Разрядная книга 1475-1598 рр.. М., 1966. С. 125-127


УСТАНОВА стрілецького війська, 1550


1550 Того ж літа вчинив у себе цар і великий князь Іван Васильович виборних стрільців з пищалей 3000 чоловік, а звелів їм жігі в Воробьевской слободі, а голови в них учинив дітей боярських: в першій статті Гришу Желобова сина Пушечнікова, а в нього піщальніков 500 осіб, та з ним голів ста чоловік син боярської, а в іншій статті дяк Ржевський, а в нього піщальніков 500 чоловік, а у всяких у ста чоловік син боярської; в третій статті Іван Семенов син Черемисинов, а в нього 500 чоловік, а у ста чоловік боярської в сотників; у четвертій статті Васька Фуніков син Прончіщев, а з ним 500 чоловік, а у ста чоловік син боярської; в п'ятій статті Федір Івана син Дурасов, а з ним 500 чоловік, а у ста чоловік син боярської; в шиї статті Яків Степанов син Бунтов, а у нього 500 чоловік, а у ста чоловік боярської. Та й платню стрільцем велів давати по 4 рублі на рік.


Полное собрание русских летописей. Т. XXII. Друга половина. С. 532-533.


СОЗДАНИЕ ДВОРЯНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

(Ухвала про службу 1556 р.)


Посем ж государ і сіючи Розглянемо, які велможи і всякі воїни мно-гимі землями завладалі, службою оскудеша, - не проти государева жалування й своїх вотчин служба їх (1), - государ ж їм вирівняна творяше: у маєтках землемірство їм учініша (2) , комуждцо що гідно, так устроіша, преізлішкі ж розділила незаможним (3); а з вотчин і з маєтку покладену службу учини ж: зі ста чвертей добрі вгодю землі людина на коні і в обладунках повному, а згодом похід про дво кінь (4 ), і хто послужить по землі (5) і государ їх дарує своїм платнею, годівлі, і на укладені люди (6) дає грошове платню: а хто землю тримає, а служби з неї не платить на тих на Самех имати денги за люди ( 7); а хто дає в службу люди зайві перед землею (8), через укладення люди, і тим від государя болше платню самим, а людем їх перед укладеними в пол'третіа (9) давати денги. І все государ строяше, як би будова воіньст'ву і служба царською без брехні була і без гріха справді, і справжні того розряда у царьских чіноначалніков, у наказових людей.


1. Не проти вотчин ... служба їх - феодали були в похід з числом людей і зброєю на свій розсуд, незалежно від багатства і розмірів їх земельных владений.

2. Землемірство їм учініша - близько 1551 р. був складений єдиний Писцовой наказ, і писарі почали вимірювати земельні володіння у загальнодержавній податкової одиниці - «сохи», з якою соразмерялись старі одиниці, що існували в різних областях держави (вити, смаження та ін.) У руках переписувачів як посібник з'явилася «Книга, що називається Геометрія або Землемір».

3. Преізлішкі ... незаможним - дрібним дворянам.

4. Сто чвертей (четей) - близько 50 га; якщо у феодала було 200 четей землі, він повинен був привести з собою в похід одного слугу на коні, зі зброєю і в обладунках, якщо 300 четей - двох слуг і т.д.

5. Хто послужить по землі - чи виконає повністю норму постачання людей, коней і зброї.

6. Укладені люди - ратники, що виставляються феодалом по одному з кожних 100 четей належної йому землі.

7. Имати гроші за люди - утримувати гроші з платні по окладу за недоставлених за нормою ратників.

8. Зайві перед землею - виставлені в похід понад встановлену норму («передавальні люди»).

9. У пол'третіа - у два з половиною рази більше.


Полное собрание русских летописей. Т. XIII. С. 268-269.


Судебник 1550 р.


Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич веса Руси [с] своею братьею и з бояры сесь Судебник уложил: как судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным людем, и по городом намесником, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям.

1. Суд царя і великого князя судити боаром, і околничим, і дворецьким, і скарбником, і дяком. А судом не дружиті і не мстити нікому, і обіцянки в суді не имати; також і кожному судді обіцянок в суді не имати.

2. А якою боярин, або дворецький, або скарбник, або дьак просудится, а звинуватить кого не через суд безхитрісним (1), або список підпише і праву грамоту (2) дасть, а обшукає то в правду, і боярину, і дворецькому, і околничим , і скарбнику, і диаком в тому пені немає (3); а позивачем суд з голови, а взяте отдати.

3. А якою боярин, або дворецкоі, або скарбник, або дяк в суді обіцянка візьме і звинуватить не через суд (4), а обшукає то в правду, і на тому боярина, на Дворецькому, або на скарбники, або на дяка взяти ісцов позов ( 5), а мита і великого князя, і езд, і правда, і пересуд, і хоженое, і правої десяток і пожелезное взяти втричі (6), а в піні що государ вкаже.

4. А якою дяк списку поряд або справу запише не через суд, не таж, на суді було, без боярьского, або без дворецького, або без Казначеєва відома обшукає то в правду, що він від того обіцянка взяв, і на тому дьаке взята боярином впол та кинута його в тюрму.

5. Подьачеі, якої запише не через суд для обіцянки без дяче наказом, і того піддячого казнити торговою стратою, бити батогом. <...>

8. А имати боаріну, і дворецькому, і скарбнику і дяку в суді від рублевого справи (7) на винуватого мит, хто буде винен, іщеа (8) або відповідач, та боярину, або дворецькому, або скарбника на винуватого одіннатцать грошей, а дяку сім грошей, а подьачему два денги; а буде діло вище рубля і нижче рубля, і имати мита за росчету; а болше того їм не имати. <...> А візме боарін або дворецький, або скарбник, або дьак, або піддячий, або неделщік (9) на кому що надлишок, і на тому взята втричі. А хто учнет бити чолом на боярина, чи | дяка, або на піддячого, або на неделщіка, що взяли на ньому понад мит надлишок, і обшукає те, що той збрехав, і того жалобніка казнити торговою стратою та вкинути в тюрму. <...>

26. А безчестя (10) детем боярським, за якими годування (11), указат доходу, що на тому годування по книгах доходу 11, а дружині його безчестя проти того доходу; які діти боарьскіе емлют грошове жалування, сколков якої платні імал, то йому і безчестя, а дружині його вдвічі проти їх ганьбу, а дяком полатним і палацовим безчестя що цар і великий князь вкаже, а дружинам їх удвічі проти їхнє соромом; <...> а торговим людем і посадських людем і всім середніх безчестя п'ять рубльов, а дружинам їх удвічі безчестя проти їх ганьбу, а боярському людині доброму (13) безчестя п'ять рубльов, опріч тіунів і довотчіков, а дружині його вдвічі, а тіунові боярському або довотчіку і праведчіку (14) безчестя проти їх доходу, а дружинам їх удвічі; крестіаніну орного і непашенние безчестя рубль, а дружині його безчестя два рублі, а боярському людині молотчему (15) або чорному Городоцька людині Молодчого (16) рубль безчестя, а дружинам їх безчесно вдвічі. А за каліцтво указиваті крестіаніну, подивившись по каліцтва та з безчестя; і всім вказували за каліцтво, подивившись по людині і по каліцтва.

61. А государьской убойца, і градської здавцу, і коромолніку, і церковному татю, і головному татю, і подметчіку, і зажігалніку (17), відомому лихому людині, живота не дати, казнити ево смертною карою. <...>

64. А дітей боарьскіх судити намісником по усім містом за нинішніми царевим государевим жалуваним вопче грамотам. <...>

72. А за містом намісником міських посадських всіх людей проміж їх судити, обшукуючи за їх животом і по промислом і по Розметов (18): сколці рублів хто цареву і великого князя подати дає, по тому их , обыскивая, судити и управа чинитя. А розметния книги (19) старостам і СоцКом і десяцкім і всім і людем тих міст своїх Розметов Земскова дьака руку за своїми руками ежегод прісилаті на Москву до тих боаром, і дворецьким, і х скарбником, і до дьаком, у кого будуть які городи в наказі (20), а інші книги розметние своїх Розметов старостам і СоцКом і десяцкім тих міст, ще хто живе, отдавати тих міст старостам і целовалніком (21), які у намісників в суді сидять. І хто тих міст Городоцька посадцкіе люди учнут проміж себе іскаті багато, не по своїм животом, і про тих ісцов сисківата розметнимі книгами, сколков він рубльов з свого живота податі дає, і стане живота ево столку є, на сколці шукає, іно йому дата суд ; а буде живота ево сколці немає, і тих ісцов в їх іскех тим і звинувачує, а мита имати за Судебник, а Царьов государсве піні велети дата на поруку та пріслаті до Москви до володаря. А Городоцька посацкім людем іскаті на наместнікех і на їх людех по своїх же живот і по промислом і по Розметов. <...>

81. А дітей боарьскіх служилих і їх дітей, які не обслугового, в хлоп не прііматі нікому, опріч тих, яких государ від служби відставить. <...>

88. А крестіаном відмовлятися з волості у волость і з села в село один термін на рік: за тиждень до Юр'єва дні до осіннього і тиждень по Юр'єву дні осінньому. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лессх, ще десять връст до хоромного лесу (22), за двор полтина и два алтына. А якою крестіанін за ким живет рік нехай же геть, і він платить чверть двору; а два роки поживет, і він платить полдвора; а три роки поживет, і він платить три чверті двору; а чотири роки поживе, і він платить весь двір, рубль і два Алтин.

А літнє имати з воріт (23). А за повозу (24) имати з двору по два Алтин; опріч того мит на ньому не имати. А останетца у якого крестіаніна хліб у землі, і як той хліб пожне, і він з того хліба або з стоачего дасть борін (25) два Алтин, а я за котрі місця була пик його в землі, і він подати цареву і великого князя платить зі ржи, а боярьского справи йому, за ким жил, не делати. А попові пожилого немає, і ходити йому геть безстрокових воля. А якій селянин з ріллі продасться в холопи на повну, і він вийде безстрокових ж, і пожилого немає, а якої хліб його залишиться в землі, і він з того хліба подати цареву і великого князя дає, а хто не похочет податі платіті, і він свого хліба земленаго позбавлений. <...>

92. А якою людина помре без духовної грамоти, а не буде в нього сина іно статок весь і землі взяти дочки, а хто не буде в нього немає дочки, іно взяти ближнього від його роду. <...>

98. А які будуть справи нові, а цьому Судебнике не написані і як ті справи з государевого доповіді і з усіх боар вироком вершается, і ті справи в цьому Судебнике пріпісиваті. <...>


1. Безхитрісним - помилково.

2. Права грамота - постанова (рішення) суду.

3. Пені - покарання (штрафи).

4. Не по суду - за хабар, всупереч достовірним результатами слідства і суду.

5. Взяти исцов иск - взыскать штраф в размере суммы иска (частного).

6. Перераховано судові витрати (езд, хоженое) і мита, стягуються з винної у потрійному розмірі.

7. Oт рублевого справи - від суми позову у рубль.

8. Ищеа - истец.

9. Неделицік - виборний або призначений людина, виконуючий доручення суду тижнях.

10. Безчестя - плата за образу.

11. Годування - доходи за виконання обов'язків у справах управління.

12. За книгами - за доходами, записаним в книгах.

13. Боярський людина добра - хлоп за своїм становищем або професії, більше цінується паном.

14. Тіун, довотчіх, праведчік - хлоп, який виконував у будинку та господарстві пана адміністративні або судові функції за його дорученням.

15. Боярський людина молотчій - рядовий холоп, що виконував «чорну» роботу.

16. Городоцька людина Молодчий - малозабезпечений посадский чоловік.

17. Государьской убойца - вбивця свого пана; Градський здавец - здав зрадою ворогові місто (фортеця); церковний злодій - злодій, обікрав церкву, головні читати - вбивця; подметчік - людина, який підкинув з злим умислом якусь річ; зажігалнік - палій, який учинив умисний підпал.

18. Розметов - визначення розміру податків всередині громади посадських людей між її членами з майна і доходів.

19. Розметние книга - із записом «Розметов».

20. В приказе - в ведении.

21. Выборные старосты и целовальники (целовавшие крест о добросовестном исполнении выборной должности, например, при таможнях, тюрьмах и т.д.) и участвовавшие в наместничьем суде.

22. Хоромне ліс - придатний для будівництва будинку і господарських будівель.

23. З воріт - з двору з воротами, а не з інших споруд.

24. Повозитися - поставка на підводах натуральних податей, замість яких стягується два Алтин з двору за рік.

25. Борін - подати, штраф.


Судебники XV-XVI століть. М.-Л.. 1952. С. 141 – 176.


Стоглавий Собор, 1551


<..> О монастырех, иже пусты от небрежения.

У монастирі Боголюбцев дають душам своїм і батьком на поминок вотчинні села і прикупив, а інші вотчини собою купують в монастирі, а інше угідь у мене припрошують. І зловили багато по всьому монастирем, а братії у всіх монастирех за старим, а інду старою менше, їсти і пити старе братье бідніший; улаштування в монастирях ні котораго не прибуло, і старе спорожніло, де ті прибутки і хто тим користі? А тарханні і не судимі і пільгові грамоти (1) у них же про торгівлях без мита. А Чернцов по селом та в місті, тяжутся про землі. Чи достойно то? А села і маєтки в монастирі емлют, а по тих душах і по родітелех і за їхнім наказом і пам'яті не виправляють, хто про це катую буде в день страшнаго суду? <->

Глава 6.

Колись вніде в чутки боговенчаннаго і христолюбивого царя государя і великого князя Івана Васильовича ваги Русі самодержця, що по церквах божим дзвонять і співають не під час <...> і багато церковних чини не сповна відбуваються по священних правилом і не за статутом. <...> Відтепер надалі в царстві граді Москві і по всіх градом <...> російського царства, по всім святим церквам дзвоніть і божественної літургії служити та інше церковне спів правити сповна і по чину. <...>

Глава 26. Про училищах книжкових по всіх градом. <...>

У царстві граді Москві і по всіх градом <...> ізбраті духовних священиків і дияконів і дяків одружених і благочестивих грамоті б і честь, і пеги й писати набагато. І в тих священиків і у дяків учинити в домех училища, щоб священиці і диякони і всі православні хрестьяне в коемждо граді зраджували своїх дітей на навчання грамоті кніжнаго пісма і церковнаго петія ... и чтения налойнаго. І ті неначебто священики та диякони і дяки обрані вчили своїх учнів страху божу і грамоті і писати і співати і честі з усяким духовним покаранням. <...>

Глава 20. Про книжкових пісцех.

Так само які писарі по градом книга пишуть, і ви б їм веліли писати з добрих перекладів. Так написавши правили, потім же і продавали. А якою писар написавши книгу продасть не виправивши, і ви б тим докоряли з великим забороною. А хто <...> невиправлених книгу купить <...>, тому що докоряли щоб ​​надалі так не творили. А надалі тільки учнут тако творити продавці і купці, і ви б у них ті книги імалі задарма без всякого зазору, так, "праворуч, віддавали в церкву, які будуть книгами мізерні. <...>

Глава 32. Про христитиме не по чину.

Мнозі нерозумно человеци, махающе рукою по обличчю своєму, творять крестяще а всує тружающеся. Тому бо махання ней радіють. А тако є право хрестити. Перше покладе руку на чолі своєму, потім на персех, потім на правому плечі, таже і на лівому, то є справжнє уяву хрещеному чудом, аще хто право крещаю обличчя своє сим знаменням, тієї ніколи ж не побоїться диявола ні злато супостата й від Бога мзду сприймає за те, <-..> аще хто лінощі або невігластво не виправляє хреста на обличчі своєму, тієї отмещется хреста Христового і припадає дияволу. <...>

Глава 41.

<...> Писати живописцем ікони з давніх проводів, як грецькі живописці писали і як писав Андрій Рубльов та інші пресловущие (2) живописці, і подпісиваті свята Трійця, а від свого задуманій нічтоже предтворяті. <...>

У мирських весіллях грають глумотворци і арганіікі, і сміхотворні, і Гусельніков та бісівські пісні співають, і як до церкви венчатися поїдуть, священик зі хрестом буде, а перед ним з усіма тими іграми бісівськими нишпорять (3), а священиці їм про те не забороняють і не забороняють. <„.> О том <...> запрещати великим запрещением. <...>

Та по далеких країнах ходять блазні ... ватагами багатьма, з шістдесяти і до семідесят людина, і по сто <...> і по селах у селян сильно ядят і п'ють, і з клітей животи грабують, а по дорогах людей розбівают. <...>

Та з кладовищем і по селом ходять брехливі пророки, мужики і жіночку, і дівки, і старі баби, голі й босі, і волосся отростів і розпустив, трясуться і побиваються. А сказывают, что им являются святая пятница и святая Анастасия и велят им заповедати хрестияном каноны завечати. Вони ж накаже христячи-ном в середу і в п'ятницю ручного справи не дслаті, та дружинам не прясти, і сукні не мита, і камінь не разжігаті. <..>

<...> Злые ериси кто знает их и держится: рафли, шестокрыл, воронограй, остромии, зодей, алманах, звездочетье, аристотель, аристотслсвы врага и иные составы и мудрости еретичсския и коби бесовские <...> -, и в те прелести веруючи многих людей от бога отлучают и погибают. <...>

У троїцьку суботу по селом і з кладовищем сходяться мужі і дружини на жальниках (4) і плачуться за труною померлих з криком великим. І єгда почнуть іграти блазні у всякі бісівські ігри, вони ж від плачу прсставше, почнуть скакати і плясати і в долоні (5) біт та пісні сотонінскіс співати на тих же жальниках, обманщики і шахраї. <->

<...> Русал про Іванові дні і в навсчеріі Різдва Христового і сходяться мужі і дружини й дівчата на нощно плещеванне, і на непорядних гомін і на бісівські пісні, і на плясаніе, і на скакання, і на богомерзкіе справи. І буває отроком осквернення і дів розтління. <...>

Глава 72. Про спокуту полонених.

Которых откупят царевы послы в ордах и в Цареграде и в Крыму... А кожен полонених окупаті з цареві скарбниці. А яких православних xpістіан полонених призводять, окупивши греки і туркчане, Вірменії або інші гості, та бувши на Москві, захотівши їх із собою знову повести, іно їх не давати, і за те міцно стояти, нехай їх окупаті з цареві ж скарбниці. <...>

Глава 75. Про вотчинах і про купівлю, які Боголюбцев давали святим церквам на пам'ять своїм душам і по своїх родітелех у вічний поминок і в спадщину благ вічних.

Так духовним ж пастирем, архімандритом та ігуменом і будівельником з соборними старці <...> по всіх по тих боголюбцех, які давали вотчини і села і купівлі ставити за них корми (6) і на пам'яті їх співати понахіди й обідні служити <.. .> Імена їх написати в синодик (7) і поминати за церковним статутом, а отчин їх і сіл, які дані на поминок святим церквам без викупу (8) та інших церковних і монастирських земель та інших нерухомих речей, по священних божественним правилом, ні отдати, ні продати, але міцно хранити і дотримуватися (9). <...>

Глава 92. Про ігрищах еллінських (10) бесованія.

Ще ж мнозі від нерозуміння проста чадь (11) православних християн під градех і в селех творять виселенців бесованіе, різноманітні ігри та плясанія у навечір'я Різдва Христового і проти свята Різдва Івана Предтечі в нощи і в свято весь день і ніч. Чоловіки і дружини, і діти в домех по вулицях відходячи і по воді глум (12) творять усякими гри <...> і піснями сотанінскімі <..> і багатьма види скаредним (13). <...>

Глава 98.

<...> Засудив єси государ преже цього з нами, з своїми <...> про слободах наших мігрополічіх і про архіепіскопліх і епіскопліх і про монастирських, що слободах всім новим тягнуть Грацькому людьми всяке тягло та з судом. І ми нині той вирок пам'ятаємо. У нових слободах відає бог да ти, опріч суду. А нині намісники твої государеві і властелі тих слобожан ходять судити, і в тому <...> слобожанам нашим запустеті. А перед тим <...> твої намісники і властелі наших слобожан не звужували. І ти б, государ, своїм намісником і властелем надалі наших слобожан не велів судити. А нині твій царський вирок з нами, що в ті нові слободи вийшли посацкіе люди після опису, і тих б людей з нових слобід знову вивести в місто на посад. І про те відає бог та ти, государ, як тобі про них бог сповістить. А впредь бы митрополитом и архиепископом, и епископом, и монастырем держати свое старые слободы по старине.., а новых бы слобод не ставити, и дворов новых в старых слободах не прибавляти... А в яких старих слободах двори спорожніють, і в ті двори звати сільських людей орних і непашенние по старовині, як преже цього було. А відмовлятися тих людей на строк про Юр'єва дні осінньому по государеву указу по старовині ж. А з посаду надалі горадскіх в слободи НЕ називат і не прііматі, хіба козаків нетяглих людей.

 1. Тарханные и несудимые грамоты - освобождали крупных церковников и монастыри от уплаты податей и выполнения повинностей в пользу государства, от вмешательства царских управителей и судей (кроме душегубства, разбоя и татьбы с поличным) в дела церковных вотчин.

 2. Пресловущие - відомі, відомі.

 3. Рыщут (от ристать) - быстро бегать, скакать, ездить.

 4. Жальниках - поминках.

 5. Долоні - долоні.

 6. Ставити ... корми - годувати жебраків в день поминання померлого «Боголюбцев», який віддав церкві свої вотчини.

 7. Синодик - рукописна книга, за якою під час церковних служб проголошувалася «вічна пам'ять» внесеним до неї померлим. У синодики Іван IV записував страчених під час опричнини.

 8. Без викупу - без права викупу членами «роду» (прізвища).

 9. Забороняючи відчужувати будь-яким способом вотчини, села і всяке нерухоме майно церкви і монастирів, Стоглав зміцнював феодальну власність церковників.

 10. Виселенців - грецького, тут: у сенсі язичницького.

 11. Проста чадь - прості люди, селяни і городяни.

 12. Глум - жарти, сміх, потіхи, забави, глузування.

 13. Види скаредним - накладні маски-личини, потішні одягу та прикраси.

Російське законодавство Х-ХХ століть. М.. 1985. Т. 2. С. 267-374.


ВІДМІНА Годування, 1556


Приговор царской о кормлениах и о службе. Літа 7064-го (1556) засудив цар і великий князь Іван Васильович всеа Русіі з братією і з боляри про годівлях і про службу всім людем, як їм вперед служити. А за се час бояри і князі й діти боярські сиділи по годуванням за містом і по волості, для росправи людем і всякого улаштування землі і собе від служб для спокою і прекормленія; на яких городех і волостех були вряди літа намісники і волостелі, і тим міст і волостей розсправу і зроби робили і від будь-якого їх лиха звертали на добру, а самі були доволно оброк своїми і митами вказні, що їм государ уклав.

І вніде в слух благочестивому цареві, що багато гради і волості порожні вчинили намісники і волостелі, з багатьох років знехтувавши страх божий і государьской статути, і багато підступних справ на них учініша, не биша їм пастирі і вчителі, але с'творішася їм гонителі і руйнівний. Такоже тих міст і волостей мужви багато підступності чуда ставались і вбивства їх людем: і як їдуть з годувань, і мужики багатьма іски отьісківают, бо багато у тому кровопролиття і осквернення душам чуда ставались, їх же не личить в християнському законі не чують, і багато намісника і волостелі і старого свого стяжения ізбиша, животів і вотчин. <...>

Про заборону царьском. І повів государ під градех і у волостях разчініті старости, і сотцкие, і пятьдесятцкие, і десятцкие та з страшним і грізним забороною заповідь положити, щоб їм разсужаті проміж розбої та татби і всякі справи, аж ніяк би нікотора ворожнеча не йменувався, також ні мзда неправедна , ні лживое послушество, а кого переможе собою така лиха знайдуть, таких велів стратити предаваті; а на гради і на волості положити оброк по їх промислом і по землях, і ті оброк збирати до царьским скарбниця своїм диаком; бояр ж і велмож і всіх воїнів влаштував годуванням, праведними уроки, йому ж достоїть по батьківщині і за дородству, а городових у четвертій рік, а інших в третій рік денежьним платнею.

О расмотрении государьском. По цьому ж государ і сіючи розгляну: які велможі і всякі воїни багатьма землями завладалі, службою оскудеша, - не проти государева жалування й своїх вотчин служба їх - государ ж їм вирівняна творяше: у маєтках землемірство їм учініша, комуждо що гідно, так устроіща, преізлішкі ж разделіша незаможним; а з вотчин і з маєтку покладену службу учини ж: зі ста чвертей добрі вгодю землі людина на коні і в доспесе в повному, а згодом похід про дво кінь, а хто послужить по землі, і государ їх дарує своїм платнею, годівлі, і на укладені люди дає грошове жалування, а хто землю тримає, а служби з неї не платить, на тих на Самех имати денги за люди, а хто дасть у відправу, зайві перед землею, через укладені люди, і тим від государя болше платню самим, а людем їх перед укладеними і пол'третіа давати денги.

І все, государ, строяще, як би будова воін'ству і служба царською без брехні була і без гріха справді, і справжні того розряда у царських чіноначалніков, у наказових людей.


Полное собрание русских летописей.

Т. XIII . Перша половина. СПб., 1904. С. 267-269.


Заснування опричнини, 1565

(За Никонівському літописі)


<...> Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю (1), царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею (2) и с своими детми <...> поехал с Москвы в село в Коломенское. <...> Підйом ж його не такий був, якоже преже того езжівал по монастир молитися, або на які свої потіхи в об'їзди їздив: узяв же з собою святість, ікони та хрести, златом і кам'яним драги прикрашені, і суди (3) золоті і срібні, і поставці (4) всі всяких судів, золоте і срібне, і платить і денги і всю свою казну повів взята з собою. Яким же боярам і дворянам ближнім і наказним людем повів з собою їхати, і тим чому повів з собою їхати з дружинами і із детми, а дворяни та дітям боярським вибором з усіх міст, яких прибрав государ побуту з ним (5), звелів тим усім їхати з собою з людми і з якими, з усім службовим нарядом (6). А жив у селі в Коломенському два тижні для негоди і безпути, що були дощі і в річках була приводу великий ... І як ріки стали, і цар і государ ис Коломенського поїхав в село Танінское в 17 день, на тиждень, а з Тонінского до Трійці, а чюдотворцову пам'ять Петра митрополита, грудня 21 день, святкували у Трійці в Сергєєва монастирі, а від Трійці з Сергєєва монастиря поїхав в Слободу (7). На Москві ж худа биша Афонасій митрополит всеа Русіі, Пімінов архієпископ Великого Новаграда і П'скова, Никандр архієпископ Ростовський і Ярославський і іни єпископи і архімандрити та ігумени, і цареві і великого князя бояри і околничим і всі прикази люди (8); все ж про те в здивуванні й у зневірі биша, такому государьской великому незвичайного підйому, і путнього його ходи не ведів, куди бяще. А генваря в 3 дня надіслав цар і великий князь зі Слободи до батька свого і богомолцу до Офонасію митрополиту всеа Русіі з Костянтинов Дмітреевим сином Поливанова з товарищи та список, а в ньому писані зради боярські й воєводські і всяких наказових людей, які вони зради робили і збитки государьства його до його государьской віком після батька його блаженні пам'яті великого государя царя і великого князя Василя Івановича всеа Русі. І цар і великий князь гнів свій поклав на своїх богомолцов, на архієпископів і єпископів та на архімандритів і на ігуменів, і на бояр своїх і на дворецького і конюшого і на околничим і на скарбників і на дяків і на дітей боярських і на всіх наказових людей опалу свою поклав в тому, що після батька його ... великого государя Василя ... в його государьской несвершение літа, бояри і всі прикази люди його государьства людем багато збитки робили і скарбниці його государьской тощілі, а прибутки його казні государьской нікоторой не додавали, також бояри його й воєводи землі государьской собі розоімалі, і другом своїм і племяні його государьской землі роздавати; і держачи за собою бояри і воєводи маєтки і вотчини великі, а платні государьской годовані емлючі, і зібравши собі великі багатства, і про государя і про його государьства і про усьому православному християнства не хоча радує, і від недругів його від Кримського і від Литовського і від Німець не хоча крестіянства обороняті, особливо ж крестіяном насильство чинити, і самі від служби учалі втечуть, і за православних крестіян кровопролиття проти безсермен і проти Латин і Німець стоять не похотел; і в чому він, государ, бояр своїх і всіх наказових людей, також і служивих князів і дітей боярських похочет яких у їхній винах понаказаті і посмотріті (9) і архієпископи і єпископи і архімандрити та ігумени, склав з боярами і з дворяни та з дяки і з усіма приказними людми, почали по них же государя царя і великому князю покриваті; і цар і государ і великий князь від великі жалості серця, не хоча їх багатьох змінити справ терпіти, залишив своє государьства і поїхав, ще вселітіся, идеже його, государя, бог наставить.

До гостем ж і х купцем і до всього православного крестіянству граду Москви цар і великий князь прислав грамоту з Костянтинов Полівановим, а велів перед гостьмі і перед усіма людми ту грамоту пронести дяком Путилі Михайлову та Ондрей Васильєву, а в грамоті своїй до них писав, щоб вони собі нікоторого сумненія не тримали, гніву ними і опали нікоторие немає. Почувши ж ця пресвящснний Афонасій митрополит всеа Русіі і архієпископи і єпископи і весь освячений собор, що їх для гріхів ся сключіша-ся, государ государьства залишив, зело про се оскорбсша і в велице подиві було. " Бояри ж і околничим, і діти боярські і всі прикази люди, і священичого та чернечий чин (11), і безлічі народу, чуючи така, що государ Гаєв свій і опалу на них поклав і государьства своє залишив, вони ж від багато чого захліпанія слізного перед Офонасіем митрополитом всеа Русіі і перед архієпископи і єпископи, і перед усім освяченим собором з плачем проказуючи: «на жаль! горі! како согрешіхом перед богом і прогневахом государя свого багатьма перед ним провини, і милість його вслію превратіхом на гнів і на лють! нині до того вдамося і хто нас помилує і хто нас позбавить від нахоженія іноплемінних? како можуть бути вівці без пастиря? егда вовки бачать вівця без пастуха, і вовки захопить вівця, хто ізметца від них? (12) такоже і нам як побуту без государя? "І інша многая словеса подібна цих ізрекоша до Афонасій митрополиту ваги Русіі і всьому освяченому собору, і не тільки ся глаголюще, особливо веліем гласом молишся його з багатьма слізьми, щоб Афонасій митрополит всеа Русіі з архієпископи і єпископи і з освяченим собором подвиг свій вчинив і плач їх і крик втамував і благочестивого государя і царя на милість ублагав, щоб государ цар і великий князь гнів свій отовратіл, милість показав і опалу свою віддав, а государьства свого не залишав і своїми государьства володів і правил, якоже придатно йому, государеві, а хто буде государьской лиходії які змінені справи робили, і в тих відає бог та він, государ, і в животі і в страті його государьской воля: "а ми всі своїми головами їдемо за тобою, государем святителем, своєму государю царю і великому князеві про його государьской милості біта чолом і плакатися.

Також і гості і купці і всі гражане граду Москви за тим же Біша чолом Афонасій митрополиту всеа Русіі і всьому освяченому собору, щоб били чолом царю і великому князю, щоб над ними милість показав, государьства не залишав і їх на разхіщеніе вовком не давав, особливо ж від рук сілно спасав; а хто буде государьской лиходіїв і зрадників, і вони за тих не стоять і самі тих потребят (13). Митрополит же Афонасій, чуючи від них плач і стогін невгамовним, сам же схаті до государеві не нищить для градского бреженія, що всі прикази люди накази государьской отставіша і град отставіша нікім ж брег, і послав до благочестивому царю і великому князю в Олексанпровскую слободу від себе того ж дні, генваря в 3 день, Пімінов архієпископа Великого Новгорода і П'скова та Михайлова чюда архіманцріта Левків (14) молить і біта чолом, щоб цар і великий князь над ним, своїм батьком і богомолцем і над своїми богомолци, над архієпископи і єпископи, і на всьому освяченому соборі милість показав і гнів свій відклав, такоже б над своїми боярами і над околничим і над скарбники і над воєводами і треба всіма приказними людми і треба всім народом крсстіянскім милість свою показав, Гаєв б свій і опалу з них склав, і на государьства би був і своїми б государьства володів і правил, як йому, государеві, придатно: і хто буде йому, государеві, і його государьства зрадники і лиходії, і над тими в животі і в страті його государьской воля. А архієпископи і єпископи самі про себе біта чолом поїхали в Слободу царя і государю і великому князеві про його царської милості. <...> Бояри князь Іван Дмитрович Белен, князь Іван Федорович Мстиславської і всі бояри і околничим, і скарбники і дворяни і прикази люди багато хто, не їздячи до домів своя, поехаша з митрополича двору з міста за архієпископом і владиками В Олександрівському слободу; такоже гості та купці і багато чорні люди зі чому плачем і сльозами граду Москви поїхали за архієпископи і єпископи біта чолом і плакатися царя і великого князя про його царьской милості. Пімінов ж <...> та Чюдовскій архімандрит Левків приїхавши в Слотіно і обослаліся в Слободу, як їм государ велить очі свої бачити.

Государ ж їм повів їхати до себе з пристави; прісхаша хе в Слободу генваря в 5 день ... І чому молінням молишся його зі сльозами про весь народ крестіянском, якоже перед ізрекохом. Благочестивий хе государ цар і великий князь Іван Васильович всеа Русіі, мілосердуя про усьому православному крестіанстве, для батька свого й богомолца Афонасій митрополита всієї Русі і для своїх богомолцов архієпископів і єпископів, бояр своїм і наказним людям очі свої бачити велів і архієпископом і єпископом і всьому освяченому собору милостиве своє жаловалное слово річок: "Для батька свого і богомолца Афонасій митрополита всеа Русіі моління і вас для, своїх богомолцов, челобітья государьства свої взята хочемо, а як нам свої государьства взяти і государьства свої володіти, про те про все накажемо до батька своєму і богомолцу до Офонасію митрополиту всі Русіі з своїми богомолци "... і відпустив їх до Москви ... А прости у себе бояр князя Івана Дмитрович біленого та князя Петра Михайловича Щетянева та інших бояр, а до Москви того ж дні генваря в 5 день, відпустив бояр князя Івана Федоровича Мстиславського, княз »Іван» Івановича Пронського та інших бояр і наказових людей, та будуть вони за своїм наказом і правлять його государьства по старому звичаю. Челобитье ж государ цар і великий князь архієпископів і єпископів прийняв на тому, щоб йому своїх зрадників, які зради йому, государеві, робили і в чому йому, государеві, неслухняні, на тих опалу своя класти, а інших казнити і животи їх і статки (15) имати; а учинити йому на своєму государьства собі опрішніну (16), двір йому собі і на весь свій побут учинити осібне, а бояр і околничим і дворецького і скарбників і дяків і всяких наказових людей та й дворян і дітей боярських і столніка і стряпчих і жілцов (17) учинити собі особно, і на цьому дворцех, на ситний і на кормові і на Хлебенном (18), учинити Клюшніков і подклюшніков і Ситник та кухарів і хлібників, та й всяких майстрів і конюхів і псарів і всяких дворових людей на всякій ужиток, та й стрільців засудив учинити собі особно (19).

А на свій побут наказав государ цар і великий князь, та й на дітей своїх царевич Іван і царевичем Федором ужиток, городи і волості: місто Іожаеск, місто Вязму, місто Козелеск, місто Перемишль два лошат, місто Бєлєв, місто Ліхвін обидві половини (20 ), місто Ярославець і з Суходровью, місто Мединь і з Товарково, місто Суздаль і з Шуею, місто Галич з усіма при-містечка, з Чюхломою і з Унжею і з Коряковой та з Бслогородьем, місто По-лощу, місто Юр'євець Поволской, Балахну і з Узол, Стару Русу, місто Вишегород на Поротве, місто Устюг з усіма волостьмі, місто Двіну, Каргополь, Вагу; а волості: Олешню, Хотунь, Гусак, Муромське Сільце, Аргунова, Гвоздну, Опака на Угрі, Коло Клинської, Чіслякі, Ординський села і стан Пахрянской в ​​Московському повіті, Білгород в Кашину, та волості Вселун, Ошту, Поріг ладошської, Тотму, Прибужжя. І інші волості государ зловив годований окуп (21), з яких волостей имати всякі доходи на його государьской ужиток, жаловаті бояр і дворян і всяких його государевих дворових людей, які будуть у нього в опрішнінс; а з яких міст і волостей доходу не дістане на його государьской ужиток, і інші городи й волості имати 2.

А учинити государю у себе в опрішніне князів і дворян і дітей боярських дворових і городових 1000 голів (22), й маєтки їм подавав до тих городех з однова (23), які городи зловив в опрішніну; а вотчинников і поміщиків, яким не побуту в опрішніне, велів ис тих міст вивести і подаваті землі велів у те місце (24) в иних городех, понеже опрішніну повеле учинити собі особно ... Повів ж і на посаді вулиці взяти в опрішніну від Москви річки:

Чертолскую вулицю і з Семчіньскім Сільце і до Вспольє (25), та Арбацкую вулицю по обидві сторони і з Сивцова Ворогом і до Дорогомилівського Вспольє, та до Нікіцкой вулиці половину вулиці, від міста їдучи лівою стороною і до Вспольє, опріч Новинського монастиря та Савінського монастиря слобід і опріч Дорогоміловскім слободи, і до Нового Девіча монастиря і Олексіївського монастиря слободи, а слободах побуту в опрішніне: Іллінській, під сосонками, Воронцовской, Лишіковской. І які вулиці і слободи зловив государ в опрішніну, і в тих вулицях велів побуту боярам і дворянам і всяким наказним людем, яких государ зловив в опрішніну, а яким у опрішніне побуту не велів, і тих ис всіх вулиць велів перевести в иние вулиці на посад .

Государьства ж своє Московське, воїнство і суд і управу і всякі справи земські, наказав ведати і делати бояром своїм, яким велів побуту в земських: князю Івану Дмитрович Белен, князь Іван Федорович Мстиславському і всім боярам, ​​а конюшому і дворетцкому і скарбником і дяком і всім наказним людем велів побуту по своїм наказом і управу по старовині, а про болше делех приходити до бояром; а ратні які будуть вести або земські великі справи, і боярам про тих делех приходити до государеві, і государ з боярами тією справою управу велить чинити ( 26).

За підйом ж свій засудив цар і великий князь взяти з земського сто тисяч рублів, а ті, бояри і воєводи і наказові люди дійшли за государьской великі зради до страти, а інші дійшли до опали, і тих животи і статки взята государю на себе. Архієпископи ж і єпископи і архімандрити та ігумени і весь освячений собор (27), та бояри і наказові люди то все поклали на государьской волі.

Тоя ж зими, лютого місяця, повів цар і великий князь казнити смертною карою за великі їх змінені справи боярина князя Олександра Борисовича Горбатова та сина його князя Петра, та околнічево Петра Петрова сина Головіна, та князя Івана князю Іванова сина Сухово-Кашина, та князя Дмітрея князю Ондреева сина Шевирьова. Бояр же князя Ивана Куракина, князя Дмитрия Немово повеле в черньцы постричи. А дворяне и дети боярские, которые дошли до государьские опалы, и на тех опалу свою клал и животы их имал на себя; а иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и детми.


1. Декабря в 3 день, в неделю - 3 декабря 1564 г., в воскресенье.

 1. Марія - друга дружина Івана IV Марія Темрюковни, дочка кабардинського князя.

 2. Суди - тут: судини.

 3. Поставці - посудні шафи.

 4. Иван IV взял с собою бояр, дворян, детей боярских, приказных люден, которых заранее «прибрал» «быта с ним» в опричнине.

 5. З людми ... з усім службовим нарядом - тобто зі своїми військовими слугами і в повному озброєнні.

 6. У Слободу - в Олександрівську слободу.

 7. Прикази люди - дяки і піддячі Наказів та палацового управління.

 8. Посмотріті - перевірити, переглянути.

 9. Священників - біле духовенство, чернечий - чернецтво, чорне духовенство.

 10. Ізметца - спасеться, сховається.

 11. «Словеса» прихильників Івана IV з бояр, дворян і наказових людей митрополиту Панасу частково розкривають зміст грамоти царя духовенству, боярам і дворянам, наказним людям, які залишилися в Москві.

 12. Самі потребят - самі знищать.

 13. Михайлова чюда - Чудова монастиря у Кремлі.

 14. Животы их и статки - все имущество без остатка.

 15. Опрішніна - особлива частина.

 16. Стольники, стряпчі, мешканці (кращі з городових дворян, по черзі жили в Москві при дворі) - розряди дворян «московського чину», прямі царські слуга при його дворі.

 17. Ситний, Кормовий, Хлібний «палаци» відали заготівлею різного роду напоїв, їстівних запасів, хлібних виробів і на «ужиток» царської сім'ї, палацових слуг, майстрів, іноземних послів і тд.

 18. «Осібне» стрільці отримали назву стременним: у кінному строю вони несли службу як би у стремена царського коня.

 19. Жеребья, половина - части доходов с этих городов с их уездами.

 20. Годування окуп - податок на населення, введений після скасування «годувань». Оговаривалось право царя собирать доходы с городов и волостей, не взятые в опричнину при ее учреждении.

 21. Загальне число опричників (князів, бояр, дворян) за 1565-1572 рр.. не превышало 4,5-5 тысяч человек, по другим данным, до 6 тысяч.

 22. З однова - в одних межових кордонах володінь, компактно.

 23. У те місце - замість конфіскованих маєтків і вотчин.

 24. Вспольє - окраїна московського посаду, де починалися поля і луки.

 25. Земські бояри і наказові люди відали лише поточним управлінням, верховна ж влада в державі належала царю, как и до введения опричнины.

 26. У цьому переліку церковних владик не названий митрополит Афанасій, який ухилявся від схвалення заходів Івана IV.


Полное собрание русских летописей. Спб., 1906. Т. Х III . З 391-396.


Н. М. Карамзін


ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ИВАНА


Народжений з палкою душею, рідкісним розумом, особливою силою волі, він мав би всі якості великого монарха, якщо б виховання вдосконалило б у ньому дари природи; але рано позбавлений батька, матері і відданий у волю буйних вельмож (1), засліплених безрозсудним особистим владолюбством , був на престолі нещасний сиротою держави Російської: бо не тільки для себе, але і для мільйонів готував нещастя своїми вадами, легко виникають при найкращих природних властивостях, коли ще розум, виправних пристрастей, ньому в юній душі, і якщо, замість його, мудрий пестун НЕ виясняв їй законів моральності. ШуйсьКі намагалися прив'язати до себе Івана виконанням всіх його дитячих бажань: Постійно бавили, тішили в палаці гучними іграми, в полі звірячої ловом, живили в ньому схильність до сластолюбство і навіть жорстокості, не передбачаючи наслідків. Наприклад, люблячи полювання, він любив не тільки вбивати диких тварин, а й мучити домашніх, кидав їх з високого ганку на землю; а бояри говорили: «Нехай державний веселиться!» Оточивши Іоанна юрбою молодих людей, сміялися, коли він ледачому пустував з ними або скакав по вулицях, тиснув дружин і старців, веселився їх криком. Тоді бояри хвалили в ньому сміливість. Вони не думали тлумачити йому святих обов'язків вінценосця, бо не виконували своїх, не пеклися про освіту юного розуму, бо вважали його невігластво сприятливим для їх владолюбства; запеклими свої серця, зневажали сльози Іоанна в надії загладити свою зухвалість догоду його шкідливим примхам. Ця божевільна система обрушилася над головою її винуватців. Шуйские хотели, чтобы великий князь помнил их угождения и забывал досады: он помнил только досады и забывал угождения, ибо уже знал, что власть принадлежит ему, а не им. Кожен день, який наблизив його до вчиненого віком, примножував мережі в Кремлівському палаці, утруднення панівних бояр і число їх ворогів, між якими найсильніші були Глинські, государеві дядька, князі Юрій та Михайло Васильовичі, мстиві, честолюбні: перший засідав у Думі, другий мав знатний сан конюшого (2). Вони вселяли тринадцятирічному племіннику, що йому час оголосити себе дійсним самодержцем і повалити хижаків влади, які, пригнічуючи народ, тиранять бояр і лаються над самим государем, погрожуючи смертю кожному, кого він любить; що йому треба тільки озброїтися мужністю і повеліти, що Росія чекає його слова. Ймовірно, що і мудрий митрополит (3), незадоволений зухвалим насильством Шуйских, залишив їх бік і той же радив Іоанну. Вміли приховати важливий задум: ​​двір здавався абсолютно спокійним. Государ, слідуючи звичаєм, їздив восени молитися в лавру Сергієву і на полювання в Волок-Ламский зі знатних сановники, весело святкував Різдво в Москві і раптом, скликавши бояр, в перший раз з'явився наказовим, грізним, оголосив з твердістю, що вони, вживаючи під зло юність його, беззаконства, самовільно вбивають людей, грабують землю, що багато хто з них винні, але що він карає лише винної: князя Андрія Шуйського, головного радника тиранства. Його взяли і зрадили у жертву псарям, які на вулиці понівечили, забили цього знатнейшего вельможу. Шуйские і друзі їх мовчали; народ виявив задоволення. Оголосили злодіяння вбитого. Пишут, что он, ненасытимый в корыстолюбии, под видом купли отнимал дворянские земли, угнетая крестьян; что даже и слуги его господствовали и тиранствовали в России, не боясь ни судей, ни законов. Але ця варварська кару, хоча і заслужена негідним вельможею, чи була гідна справжнього правителя і государя? Вона явила, що лихо Шуйський не зуміла їх наступників, що не закон і не справедливість, а тільки одна сторона над іншою взяла верх, насильство поступилося насильству.

Одного разу государ, за своїм звичаєм, виїхавши на звірину ловлю, був зупинений п'ятдесятьма новгородськими пищальники (4), які хотіли принести йому якісь скарги: Іван не слухав і наказав своїм дворянам розігнати їх. Новгородцы противились: началась битва; стреляли из ружей, секлись мечами, умертвили с обеих сторон человек десять. Государ велів ближнього дяку Василю Захарову (5) дізнатися, хто підмовив новгородців до зухвалості і заколоту? Захаров, може бути за згодою з Глинськими, доніс йому, що бояри, князь Іван Кубенський і Воронцови, Федір і Василь, суть таємні винуватці заколоту. Цього було досить, а без будь-якого подальшого дослідження гнівний Іоанн велів відрубати їм голови. Так нові вельможі, пестун або радники Іванові, привчали юнака-монаха до жахливого легковажності у справах правосуддя, до жорстокості, тиранства. Подобно Шуйским, они готовили себе гибель; подобно им, не удерживали, но стремили Иоанна на пути к разврату и паслись не о том, чтобы сделать верховную власть благотворною, но чтобы утвердить ее в руках собственных.

Тим часом великий князь їздив по різних областях своєї держави, але єдино для того, щоб бачити славні їхні монастирі і бавитися звірячої ловом в диких лісах: не для спостережень державних, не для захисту людей від утисків користолюбних намісників. Не бачив печалей народу і в шумі забав не чув стогонів бідності; і залишав за собою сльози, скарги, нову бідність, бо ці подорожі государеві, не приносячи жодної користі державі, коштували грошей народу: двір вимагав частування, дарів.

Великому князю виповнилося 17 років від народження. Він закликав митрополита і довго говорив з ним наодинці. Митрополит вийшов від нього з особою веселим, відспівав молебень у храмі Успіння, послав за боярами, навіть за тими, які перебували в опалі, і разом з ними був у государя.

Минуло три дні. Веліли побратими двору: первосвятитель, бояри, всі знатні сановники оточували Іоанна, який, помовчавши, сказав митрополиту: «Покладаючи на милість Божу і на святих заступників землі Руської, маю намір одружитися: ти, отче, благословив мене. Першою моєю думкою було шукати нареченої в інших царствах; але, розсудивши грунтовніше, відкладається цю думку. Можу не зійтися вдачею з іноземкою: чи буде тоді подружжя щастям? Бажаю знайти наречену в Росії, з волі Божої і твоєму благословення ».

Бояри плакали від радості, як каже літописець, і з новим захопленням прославили мудрість державного, коли Іван оголосив їм інший намір: «ще до свого одруження виконати стародавній обряд предків і вінчатися на царство. Він звелів митрополиту і боярам готуватися до цього великого торжества. Воно було не нове для московської держави: Іоанн III коронував свого онука на царство, але радники великого князя, бажаючи або дати більш важливості сему обряду, або видалити від думок гіркий спогад про долю Дмитра Івановича, говорили тільки про найдавнішому прикладі Володимира Мономаха, на якого митрополит Ефеський поклав вінець, золотий ланцюг і барми Константинова (6).

16 січня-го вранці Іван вийшов до вітальні кімнату, де знаходилися всі бояри: а воєводи, князі і чиновники, багато одягнені, стояли в сінях. Духівник государева, Благовіщенський протоієрей, взявши з рук Іванових на златом блюді Животворящий Хрест, вінець і барми, відніс їх до храму Успіння. Скоро пішов туди і великий князь: перед ним духівник з хрестом і святою водою, кроп людей на обох сторонах. Вступивши в церкву, государ приклався до ікон, митрополит благословив його. Служили молебень. Посеред храму, на амвоні з дванадцятьма ступенями, були виготовлені два місця, одягнені злотом наволочки; в ногах лежали оксамити і камки (7): там сіли государ і митрополит. Перед амвоном стояв багато прикрашений аналой з царською начинням: архімандрити взяли і подали її Макарію: він встав разом з Іваном і, покладаючи на нього хреста, барми, вінець, гучно молився, щоб Всевишній захистив цього християнського Давида (8) силою Св. Духа, посадив на престол чесноти, дарував йому жах для непокірних і милостиве око для слухняних. Обряд уклався проголошенням нового многоліття володаря. Прийнявши привітання від духовенства, вельмож, громадян, Іоанн слухав літургію. Как скоро государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, безмолвный, с шумом кинулся обдирать царское место: всякий хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для России.

З цього часу російські монархи почали вже не тільки в добрих відносинах, з іншими державами, а й усередині держави, в усіх справах і папери, іменуватися царями, зберігаючи і титул великих князів, освячений старовиною. Хоча титло не надає природного могутності, але діє на уяву людей, і біблійне ім'я царя, нагадуючи ассірійських, єгипетських, іудейських, нарешті, православних грецьких вінценосців, прославило в очах росіян гідність їхніх государів.

Між тим, знатні сановники, окольничі (9), дяки об'їжджали Росію, щоб бачити всіх дівчат благородних і представити кращих наречених государю: він вибрав з них юну Анастасію, дочку вдови Захар'їній, якій чоловік, Роман Юрійович, був окольничим, а свекор - боярином Іоанна III. Рід їх походив від Андрія Кобили, що виїхав до нас з Пруссії в XIV столітті (10). Але не знатності а особисті достоїнства нареченої виправдовували цей вибір, і сучасники, зображуючи властивості її, приписують їй всі жіночі чесноти, для яких тільки знаходили вони ім'я у мові російській: цнотливість, смирення, побожність, чутливість, добрість, її з'єднаних із розумом грунтовним; не говорять про красу, бо він вважалася вже необходимою приналежністю щасливою царської нареченої.

Побожність Іванового щира любов до доброчесного cyпруге не могли приборкати його палкої, неспокійної душі, стрімкої в рухах гніву, привчене до галасливої ​​неробства, забавам грубим. Він любив показувати себе царем, але не у справах мудрого правління, а в покарання, в неприборканість примх: грав, так би мовити, милостями і опалами; множачи число улюбленців, ще більше примножить число знедолених; своевольствовал, щоб доводити свою незалежність, і ще залежав від вельмож, бо не трудився в улаштуванні царства. Ніколи Росія не управлялася гірше; Глинські, подібно Шуйський, робили що хотіли ім'ям юнака-государя; насолоджувалися почестями, багатством. Чесні бояри з потупленим поглядом мовчали в палаці: блазні, скоморохи бавили царя, а підлабузники славили його мудрість. Цнотлива Анастасія молилася разом з Росією, і Бог почув їх. Характери сильні вимагають сильного потрясіння, щоб скинути з себе ярмо злих пристрастей і з живою ревнощами спрямуватися на шлях чесноти. Для виправлення Іванового належало згоріти Москві!

Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими, но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году. Цар з вельможами пішов у село Воробйова (11), як би для того, щоб не чути і не бачити народного відчаю, викликаного пожежею. Він наказав негайно відновити Кремлівський палац, багаті також поспішали будуватися, про бідних не думали. Сім скористалися вороги Глинських. Звершилося досі нечуване в Москві злодійство: бунтівники у святому храмі вбили рідного дядька государева (12), витягли його тіло з Кремля і поклали на лобному місці, розграбували маєток Глинських, повбивали їх слуг і дітей боярських. Никто не унимал беззакония: правительства как бы не было.

В се жахливий час з'явився дивний чоловік, ім'ям Сильвестр, саном ієрей (13), родом з Новгорода, наблизився до Івана, з под'ятим, загрозливим перстом, з видом пророка і голосом переконливим розповів йому, що суд Божий гримить над головою царя легковажного і злострастного, що вогонь небесний спопелив Москву, що сила вишніх хвилює народ. Сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных, заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов, представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком. Обливаючись сльозами каяття, простяг правицю до наставника натхненній, вимагав від нього сили бути доброчесним і прийняв таку. Смиренний ієрей, не вимагаючи ані високого імені, ні честі, ні багатства, став біля трону, уклавши тісний союз з одним з улюбленців Іванових, Олексієм Федоровичем Адашевим, прекрасним хлопцем, якого описують земним ангелом: маючи ніжну, чисту душу, звичаї благі, розум приємний, грунтовний і безкорисливу любов до добра, він шукав Іванове милості не для своїх особистих вигод, а для користі вітчизни. Сильвестр порушив у царя бажання блага, Ада-шев полегшив царя способи доброчинність. - Так оповідає розумний сучасник, князь Андрій Курбський, що був тоді вже знатним сановником двору. Принаймні тут починається епоха Іванове слави, нова, ревна діяльність в правлінні, ознаменована щасливими для держави успіхами і великими намірами.

Приборкали бунтівну чернь, яка стала шумною толпою в Воробйовому, оточила палац і кричала, щоб государ видав їй свою бабцю, княгиню Анну і сина її Михайла (14). Іоанн велів стріляти в бунтівників: натовп розкидається, схопили і стратили деяких, багато хто пішов, інші падали на коліна і вінілісь. Порядок відновився. Тоді пан виявив піклувальної батька про бідних: взяли заходи, щоб ніхто з них не залишився без даху над головою і хліба.

Панування бояр валилося зовсім, поступившись місцем єдиновладдя царського, далекого тиранства і примх. Государ велів, щоб з усіх міст надіслали до Москви людей обраних, всякого чину або стану, для важливої ​​справи державного (15). Вони зібралися, і в день недільний, після Служби Божої, цар вийшов з Кремля з духовенством, з хрестами, з боярами, з дружиною військової на лобне місце, де народ стояв в глибокому мовчанні. Відслужили молебень. Тут государ вклонився на всі сторони: «Люди Божий і нам Богом даровані! Молю нашу віру до нього і любов до мене: будьте великодушні! Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чого вже немає і не буде! »

У той же день він доручив Адашеву приймати чолобитні від бідних, сиріт, скривджених.

Цар говорив і діяв, спираючись на пару обраних, Сильвестра і Адашева, які взяли в священний союз свій не тільки митрополита, але і всіх мужів доброчесних, досвідчених, старанних до батьківщини і перш відганяє від трону. Ласкатели і блазні оніміли при дворі. Незважаючи на довіреність, яку Іван мав до ради, він сам входив і до державних і в найважливіші судні справи, щоб виконати обітницю, даний їм Бога і Росії.

У «Історії ...» М. М. Карамзіна міститься одне з найбільш яскравих описів правління Івана Грозного. На думку автора, хід історії залежить від особистості правителів, їх моральних, етичних якостей. Тому історик дуже докладно розповідає про становлення особистості майбутнього тирана і багато його пороки пояснює відсутністю належного виховання, несприятливою обстановкою при московському дворі під час дитинства і отроцтва Івана IV. Вже тоді Іван IV придбав смак до кривавих розправ. Настав період «боярського правління», який тривав до 1547г., Початку самостійного царювання Івана IV. Через тиждень після смерті Олени Глинської був схоплений її фаворит - боярин, конюший Іван Овчина-Телепнєв-Оболенський (пізніше він помер у в'язниці). Влада захопила угрупування Шуйских, найбільш численних із нащадків князів Нижегородської-суздальських, що перейшли на службу до Москви наприкінці XV ст. У 1540 р. при владі виявилася фуппіровка князя Івана Федоровича Вольського (його предки з роду литовських Гедиміновичів володіли містом Білим у Смоленській землі, але його батько служив уже Івану III). У 1542 р. князь Бєльський був скинутий і убитий, влада знову перейшла до угруповання ШуйсьКих. Їх свавілля і самоуправство, як і сама обстановка інтриг, доносів, розправ, справили глибоке враження на юного великого князя Івана. В 1543 р. численним ворогам Шуйских вдалося відсторонити їх від влади. Глава їх клану князь Андрій Михайлович Шуйський був страчений. Большое влияние приобрели князь Иван Иванович Кубенской, принадлежавший к одной из многих ветвей потомков князей ярославских (как и Курбские, Прозоровские, Шаховские и др.), а также боярин Федор Демид Семенович Воронцов и его племянник Василий Михайлович, происходившие из старинного московского боярства, их предок ты-сяцкий Протасий служил еще Ивану Калите (а предком Протасия, по преданию, был варяжский князь Шимон, упоминаемый в «Киево-Печерском Патерике»). Після страти Кубенського і Воронцових в 1546г. отримали великий вплив дядьки Івана IV - Михайло Васильович і Юрій Васильович Глинські, брати його матері великої княгині Олени. Сімейство Глинських на чолі з їх дядьком князем Михайлом Львовичем прибуло до Москви з Литви до правління Василя III.

 1. Іван IV народився в 1530 р. У 1533 р. помер, застудившись на полюванні, його батько - великий князь Василь III Іванович. У 1538 р. несподівано померла його мати велика княгиня Олена (Глинська). За повідомленням С. Герберштейна, вона була отруєна.

 2. До онюшій - посаду і чин сановника, який відповідав за «царський виїзд», під його початком знаходилися придворні стайні і всі відповідні служби. У XVI ст. на цю посаду, як правило, призначалися люди, які користувалися особливою довірою царя (великого князя), його фаворити.

 3. «... Розсудливий митрополит ... - мова йде про митрополита Макарія, який очолював російську церкву у 1542-1563гг.

 4. Загони піщальніков, створені на початку XVI ст., Представляли собою ударну силу російської піхоти. Вони були озброєні ручними пищалями (старовинна назва вогнепальної зброї-як рушниць, так і невеликих гармат). В июне 1546г. в Коломне произошли волнения пищальников, набранных в Новгороде. Про їхні вимоги і наміри певних відомостей немає.

 5. Василь Захаров (гниль) - ближній дяк Івана Грозного. В кінці 40-х років XVI ст. супроводжував його у походах, поїздках, користувався великою довірою. Недарма Іван доручив йому наслідок про виступ піщальніков і видав на розправу Кубенського і Воронцових, запідозрених дяком у зраді. Згодом Василь Захаров сам виявився жертвою опричного терору. У 1568 р. він був страчений з усією родиною. Серед опричників тоді перебували сини Федора Воронцова, які, як припускає Р. Г. Скринніков, не пропустили нагоди звести рахунки з винуватцем загибелі їхнього батька.

 6. Іван III, дід Івана Грозного, першим став називати себе государем всієї Русі. Він же зробив спробу ввести і царський титул. В 1498 г. он объявил преемником своего внука Дмитрия Ивановича, на которого в торжественной обстановке в Успенском соборе Московского Кремля были возложены знаки царского достоинства — венец, бармы (оплечье) и золотая цепь. За переказами, ці регалії на початку XII ст. были переданы от византийского императора Константина Мономаха его внуку великому князю киевскому Владимиру Мономаху. Митрополит эфесский Неофит, один из иерархов византийской церкви, возложил их на князя Владимира. Батьками Дмитра Івановича були Іван Іванович Молодий, син Івана III від першого шлюбу, який помер, і Олена Волошанки, дочка молдавського господаря Стефана. Менше ніж через рік Дмитро Іванович опинився в опалі у свого діда. Його царський вінчання було скасовано, а сам він, як і його мати, опинився в темниці. Спадкоємцем Іван III оголосив свого сина від другого шлюбу з Софією Палеолог - Василя Івановича, який і став великим князем в 1505 р.

 7. П аволоки — дорогие шелковые ткани с золотыми нитями. Камки — шелковые ткани с узорами.

 8. У своїй молитві митрополит Макарія уподібнює Івана древньому ізраїльсько-іудейським царя Давида (X ст. До н.е.), діянням якого велике місце відводиться в Біблії. Він ще юнаком був «помазаний на царство» пророком Самуїлом, вважався «помазаником Бога». На основі цього сюжету виник християнський обряд «помазання монарха». У Росії обряд був розроблений митрополитом Макарієм при підготовці церемонії вінчання на царство Івана Грозного.

 9. Про кольнічій - високий придворний чин, другий за значенням після боярина.

 10. Серед нащадків Андрія Кобили в XV-початку XVI ст. відомі бояри Кошкіна, Захар'їни, Захар'їни-Юр'єви, до них і сходять Романови, за якими це прізвище закріпилася в XVI ст. на ім'я батька цариці Анастасії. За правління Івана Грозного великим впливом користувалися її брати Данило Романович (пом. у 1571 р.) і особливо Микита Романович (пом. у 1585г.), Який на початку царювання Федора Іоанновича входив в уряд. Онук Микити Романовича Михайло Федорович в 1613 р. став першим царем династії Романових.

 11. Село Воробйова розташовувалося на високому правому березі Москви-ріки, там, де нині Воробйови гори.

 12. Мова йде про князя Юрія Васильовича Глинськом.

 13. І ерей - священик.

 14. Невдоволення правлінням Глинських і ненависть до них широко поширилися серед москвичів. Народна поголоска звинувачувала Анну Глинську, мати Олени Глинської, в чаклунстві, ніби вона виймала людські серця, вимочувала їх і кропила тією водою Москву, ніж накликала на місто спустошливий пожежа. Ймовірно, ці чутки розпускали політичні супротивники Глинських.

 15. Збори виборних відбулося в 1549 р. фактично це був перший земський собор в історії Росії, який поклав початок становленню станово-представницької монархії.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
836.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Філософія хрестоматія
Філософія хрестоматія
Хрестоматія як високе мистецтво
Соціальна психологія - електронна хрестоматія
Хрестоматія з філософії. Частина 1.Радугін А.А.
Хрестоматія з історії Нового часу країн Європи і Америки. Кузнєцов Д.В. книга 1, ч.1
Хрестоматія з історії Нового часу країн Європи і Америки. Кузнєцов Д.В. книга 2
© Усі права захищені
написати до нас