Характеристика Відділу Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Загальна характеристика організації: галузь, форма власності, організаційно-правова форма, структура управління, види діяльності

2. Основні завдання Міністерства фінансів

3. Форми фінансової звітності організації

4. Порядок формування фінансових ресурсів організації, джерела фінансування діяльності

5. Структура і динаміка витрат, джерела їх фінансування

6. Аналіз виконання кошторису доходів і витрат

7. Порядок використання коштів від підприємницької діяльності

8. Склад, структура і динаміка основних засобів організації

9. Організація контролю за цільовим використанням бюджетних коштів

10. Форми організації та оплати праці в бюджетній організації

11. Класифікація витрат з надання платних послуг в організації. Особливості оподаткування видів діяльності організації

12. Пропозиції щодо поліпшення забезпечення діяльності організації фінансовими ресурсами

13. Список використаних літератур

1. Загальна характеристика організації: галузь, форма власності, організаційно-правова форма, структура управління, види діяльності

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району (далі іменується відділ) є структурним підрозділом Міністерства фінансів Чуваської Республіки, що здійснюють казначейське виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки і діє відповідно до Конституції Російської Федерації. Конституцією Чуваської Республіки, федеральними законами і законами Чуваської Республіки, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації та Президента Чуваської Республіки, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації і Кабінету Міністрів Чуваської Республіки, наказів та інструкцій Міністерства фінансів Російської Федерації Чуваської Республіки і іншими нормативними правовими актами і в фінансовій сфері, включаючи бюджетну, податкову сферу.

Скорочене найменування відділи: відділ Мінфіну Чувашії по Моргаушскому району.

Відділ здійснює свою діяльність у координації та взаємодії зі структурними підрозділами Міністерства фінансів Чуваської Республіки. Фінансовим відділом адміністрації муніципального району (далі фінансовий відділ). Управлінням Федерального казначейства по Чуваської Республіці, а також з іншими федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади Чуваської Республіки, органами місцевого самоврядування, підрозділами Національного банку Чуваської Республіки Центрального Банку Російської Федерації (Банку Росії), комерційними банками та іншими фінансовими організаціями

Майно, що перебуває на балансі відділу, є власністю Російської Федерації та Чуваської Республіки і закріплюється за ним на праві оперативного управління в установленому законодавством порядку.

Фінансування діяльності апарату відділу здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, гранична чисельність працівників затверджується Міністром фінансів Чуваської Республіки.

Відділ є юридичною особою, має особові рахунки в Управлінні казначейства Міністерства фінансів Чуваської Республіки, печатку із зображенням Державного герба Чуваської Республіки і зі своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення своєї діяльності печатки, штампи і бланки.

Юридична адреса відділу: 429040. Чуваська Республіка Моргаушскій район, с. Моргауші, вул. Миру д.6.

2. Основні завдання Міністерства фінансів

Відділ здійснює казначейське виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки на території району. Організація казначейського виконання бюджетів муніципального району і поселень (далі місцеві бюджети) здійснюється в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством, виходячи з принципу єдності каси на підставі угод з адміністраціями муніципального району і поселень (далі - угоди з органами місцевого самоврядування).

Основними завданнями відділу є:

здійснення попереднього і поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при фінансуванні видатків республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів за умови укладання відповідних угод з органами місцевого самоврядування, в рамках вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації, законів Російської Федерації та Чуваської Республіки, нормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації та Чуваської

Республіки, наказів та інструкцій Міністерства фінансів Російської Федерації та Міністерства фінансів Чуваської Республіки, організація обліку операцій з виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки і з коштами, отриманими від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, а також з коштами місцевих бюджетів та коштами, отриманими бюджетними установами муніципального району, поселення від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності за умови укладання відповідних угод з органами місцевого самоврядування, па особових рахунках бюджетополучателей, відкритих у відділі;

забезпечення своєчасного проходження розрахунково-платіжних документів і додатків до них до одержувачів бюджетних і позабюджетних коштів та установ банків;

забезпечення інформаційної безпеки при обміні електронними документами між користувачами інформаційних систем.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

Відділ відповідно до покладених на нього завдань при здійсненні казначейського виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки і місцевих бюджетів, на підставі угод з органами місцевого самоврядування, па території району, виконує такі основні функції:

Розробляє і затверджує: порядок документообігу в відділі при виконанні покладених функцій; порядок захищеного обміну електронними платіжними документами між відділом та одержувачами бюджетних коштів.

Регламент взаємодії учасників бюджетного процесу при казначейському виконанні місцевих бюджетів при виконанні зазначених функцій. Відкриває в установах Банку Росії і кредитних організаціях рахунки з обліку коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і місцевих бюджетів та рахунки з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, та коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району і поселень, від підприємницької та інший приносить дохід діяльності.

Виконує функції організатора з: ​​казначейського виконання витрат республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів у порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством;

з відкриття та ведення особових рахунків одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності, а також особових рахунків головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району і поселень від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності;

доведення обсягів бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування видатків до головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів; складання звітності про виконання місцевих бюджетів і консолідованого бюджету району при казначейському виконанні місцевих бюджетів;

проведення підвищення кваліфікації працівників відділу. Контролює на підставі аналізу поданих документів: правильність витрачання коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів; відповідність розрахунково-платіжних документів і додатків до них вимогам Бюджетного кодексу Російської Федерації, затверджених кошторисів доходів і видатків, доведеним лімітам бюджетних зобов'язань та обсягами фінансування витрат;

дотримання одержувачами коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки вимог законодавства про здійснення закупівель продукції (робіт, послуг) на підставі державних контрактів (договорів), укладених ними на конкурсній основі;

місцевих бюджетів та рахунки з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, та коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району і поселень, від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності.

Виконує функції організатора з: ​​казначейського виконання витрат республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів у порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством;

з відкриття та ведення особових рахунків одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності, а також особових рахунків головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району і поселень від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності;

доведення обсягів бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування видатків до головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів; складання звітності про виконання місцевих бюджетів і консолідованого бюджету району при казначейському виконанні місцевих бюджетів;

проведення підвищення кваліфікації працівників відділу. Контролює на підставі аналізу поданих документів: правильність витрачання коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів; відповідність розрахунково-платіжних документів і додатків до них вимогам Бюджетного кодексу Російської Федерації, затверджених кошторисів доходів і видатків, доведеним лімітам бюджетних зобов'язань та обсягами фінансування витрат;

дотримання одержувачами коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки вимог законодавства про здійснення закупівель продукції (робіт, послуг) на підставі державних контрактів (договорів), укладених ними на конкурсній основі;

обгрунтованість надходжень на особові рахунки отримувачів коштів, отриманих бюджетними установами від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності;

усунення виявлених порушень бюджетного законодавства Російської Федерації та Чуваської Республіки;

правильність складання звітності по виконанню республіканського бюджету Чуваської Республіки і місцевих бюджетів;

цільове використання коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів. Аналізує:

підсумки казначейського виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів, результати яких становить відповідно Міністерству фінансів Чуваської Республіки і фінансовому відділу.

Приймає рішення про:

відкритті особових рахунків одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності, а також відкриття особових рахунків головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району, поселень від підприємницької та інший приносить дохід діяльності;

підтвердження виконання прийнятих установами грошових зобов'язань, що підлягають виконанню за рахунок коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів;

формуванні платіжних документів з операційного дня для представлення їх в електронному вигляді до установи банку;

організації стягнення грошових коштів на підставі виконавчих листів судових органів, пред'явлених до одержувачів коштів

республіканського бюджету Чуваської Республіки. Виконує аналогічні функції з головним розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів;

зупинення операцій по особових рахунках одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів у порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними правовими актами Чуваської Республіки та органів місцевого самоврядування; списання у безспірному порядку з особових рахунків одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням. Виконує аналогічні функції по особових рахунках головних розпорядників та одержувачів коштів.

Веде:

облік операцій з казначейського виконання республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також місцевих бюджетів; особові рахунки одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і з обліку коштів, отриманих республіканськими установами від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності, а також особові рахунки головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів і з обліку коштів, отриманих бюджетними установами муніципального району і поселень від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності,;

Зведені реєстри і Довідники одержувачів коштів місцевих бюджетів Чуваської Республіки;

облік прийнятих бюджетними установами і організаціями грошових зобов'язань за рахунок коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки і місцевих бюджетів.

Готує:

документи для доведення до одержувачів коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування видатків відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації, а також обсягів бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування видатків до головних розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

листи головним розпорядникам та одержувачам коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки з вимогою усунути виявлені порушення бюджетного законодавства Російської Федерації та Чуваської Республіки;

територіальним органам Банку Росії і кредитних організаціях інформації про виявлені порушення бюджетного законодавства Російської Федерації та Чуваської Республіки;

відповіді на що надійшли до відділу звернення і листи громадян і організацій. Забезпечує;

технічний супровід програмних продуктів, використовуваних при здійсненні обміну електронними платіжними документами з головними розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів;

технічний супровід програмних продуктів, використовуваних для складання та виконання місцевих бюджетів у фінансовому відділі;

інформаційну безпеку при обміні електронними документами між користувачами інформаційних систем;

обмін захищеними електронними документами з одержувачами коштів республіканського бюджету Чуваської Республіки, а також з головними розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, фінансовим відділом, установами банку та іншими організаціями по каналах електронного зв'язку.

Надає методологічну допомогу та проводить консультації для бюджетних установ, що здійснюють свою діяльність на території муніципального району по курируючих питань.

Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міністром фінансів Чуваської Республіки після розгляду на колегії Міністерства фінансів Чуваської Республіки. У період відсутності начальника відділу (знаходження у відпустці, тимчасової непрацездатності та інших випадках) обов'язки начальника відділу виконує уповноважений співробітник відділу у відповідності з наказом про покладання обов'язків.

Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій. Начальник відділу:

видає на основі та на виконання нормативних правових актів у межах компетенції відділу накази і розпорядження, вносить приписи, дає вказівки, перевіряє їх виконання;

керує діяльністю відділу на основі єдиноначальності;

розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

призначає на. посаду і звільняє з посади працівників відділу. На посади державної цивільної служби Чуваської Республіки призначення і звільнення здійснюється за погодженням з Міністерством фінансів Чуваської Республіки;

затверджує штатний розклад відділу в межах затверджених Міністерством фінансів Чуваської Республіки чисельності і фонду оплати праці працівників відділу;

представляє в установленому порядку особливо героїв працівників відділу до нагородження Почесною грамотою Міністерства фінансів Чуваської Республіки і заохочення Подякою Міністра фінансів Чуваської Республіки;

організовує документування діяльності відділу, визначає і затверджує систему документування та забезпечення схоронності документів. При зміні начальника відділу документальна частина майна передається за актом;

забезпечує в установленому порядку виконання заходів з охорони праці, мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та дій у надзвичайних ситуаціях у відділі;

діє без довіреності від імені відділу, представляє його в усіх органах представницької та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, в судових органах, в установленому порядку розпоряджається майном та грошовими коштами відділу:

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства Російської Федерації та Чуваської Республіки.

Відділ видає в межах своєї компетенції накази, інструкції та інші нормативні правові акти.

3. Форми фінансової звітності організації

З метою встановлення єдиного порядку складання та подання бюджетної звітності органи місцевого самоврядування та створені ними бюджетні установи складають річну, квартальну і місячну бюджетну звітність за формами документів згідно з Інструкцією про порядок складання та подання річної, квартальної і місячної бюджетної звітності, затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 21.01.2005г.5н.

Бюджетна звітність складається головними розпорядниками, розпорядниками, одержувачами коштів бюджетів; органами, що організують виконання бюджетів, органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів, на наступні дати: квартальна - станом на 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня поточного року, річна - на 1 січня року, наступного за звітним, місячна - на перше число місяця, наступного за звітним.

Бюджетна звітність складається у зброшурованому вигляді з нумерацією сторінок, змістом і супровідним листом на паперових носіях інформації, а також на електронних носіях інформації.

Бюджетна звітність підписується керівником і головним бухгалтером головного розпорядника, розпорядника, одержувача коштів бюджетів; органу, що організує виконання бюджетів, органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджетів.

Бюджетна звітність (за винятком зведеної та консолідованої) складається на основі даних Головної книги. До складання бюджетної звітності проводиться звірка оборотів і залишків по аналітичних регістрів обліку з оборотами і залишками на рахунках бюджетного обліку.

Показники річної бюджетної звітності мають бути підтверджені даними інвентаризації, проведеної в установленому порядку.

Бюджетна від парність складається наростаючим підсумком з початку року в рублях з точністю до другого десяткового знаку після коми.

Одержувачі коштів бюджету складають бюджетну звітність і подають її своєму вищестоящому розпоряднику бюджетних коштів у встановлені терміни.

Головні розпорядники (розпорядники) коштів бюджету на підставі поданої бюджетної звітності складають зведену бюджетну звітність для представлення її органів, які організують виконання відповідного бюджету (головному розпоряднику), у встановлені ним строки, тобто фінансовому відділу адміністрації.

До складу бюджетної звітності за кошторисом витрат, що надаються фінансовим відділом адміністрації включаються такі форми документів:

Звіт про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф.0503127); (додаток № 1)

Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф.0503130); (додаток № 2)

Звіт про фінансові результати діяльності (ф.0503121) додаток № 3);

Пояснювальна записка; (ф.0503160);

Бухгалтерська звітність про виконання місцевого бюджету фінансовим відділом адміністрації складається у структурі кодів бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до Вказівками про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації, затвердженими наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 25 грудня 2008 р. № 145н.

Звітність складається наростаючим підсумком з початку року і відображає виконання бюджету Моргаушскому району за поточний період.

4. Порядок формування фінансових ресурсів організації, джерела фінансування діяльності

Стаття 161 Бюджетного кодексу України встановлює, що діяльність бюджетної установи фінансується з відповідного бюджету або позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат. При цьому в кошторисі показуються доходи за рахунок усіх джерел: основне і додаткове бюджетне фінансування від розпорядників бюджетних коштів і доходи від підприємницької діяльності. І ще витрати, які проводяться за рахунок усіх цих коштів.

При визначенні обсягу фінансування по кошторису фінансового відділу на рік враховуються як натуральні норми споживання, так і грошові (розрахункові). Як правило, на основі цих норм визначаються видатки по захищених бюджетних статей. Наприклад, витрати на заробітну плату працівників відділу визначаються на основі кількості штатних одиниць і встановлених ставок заробітної плати відповідно до Указу Президента Російської Федерації.

Спочатку відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району одержує повідомлення (додаток 4) про те, які обсяги бюджетних асигнувань їм виділяють. На підставі повідомлення про бюджетні асигнування відділ складає кошторис витрат на відповідний рік (додаток 5) і подає на затвердження до адміністрації району. Голова адміністрації району у свою чергу розглядає представлену кошторис витрат на відповідний рік і стверджує кошторисів). Крім затвердженого кошторису витрат на відповідний рік відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району на початку фінансового року формує витратне розклад, де показується ліміт бюджетних зобов'язань та обсяг фінансування витрат. У межах лімітів фінансовий відділ вже на початку року має право прийняття грошових зобов'язань щодо здійснення витрат і платежів.

На основі затвердженого бюджету Моргаушского району на черговий фінансовий рік місцевими органами виконавчої влади та іншими прямими одержувачами коштів (далі головні розпорядники) складається бюджетний розпис за розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків бюджету Російської Федерації з поквартальною розбивкою і подається у фінансовий відділ протягом 10 днів з дня затвердження бюджету Моргаушского району на черговий фінансовий рік.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району протягом п'яти днів з дня отримання від головних розпорядників коштів бюджетного розпису перевіряє відповідність поданих цифр призначень затвердженого бюджету, а також здійснюють попередній аналіз даних бюджетних розписів на предмет відповідності заявленої бюджетній політиці. У разі наявності зауважень до бюджетного розпису фінансовий відділ повідомляє про це головним розпорядникам коштів, які протягом трьох днів з дня повідомлення вносять зміни до бюджетного розпису і представляють її у фінансовий відділ.

Остаточні варіанти бюджетних розписів бюджетні установи району представляють в одному примірнику у фінансовий відділ.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району на підставі бюджетних розписів, представлених головними розпорядниками коштів складає зведену бюджетний розпис бюджету Моргаушского району на черговий фінансовий рік згідно з додатком 8 протягом 15 днів після затвердження місцевого бюджету.

Зведена бюджетний розпис на черговий фінансовий рік затверджується начальником відділу Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району протягом 15 днів з дня затвердження бюджету Моргаушского району на черговий фінансовий рік, і фінансування видатків бюджету району здійснюється відповідно до затвердженої зведеної бюджетним розписом.

Протягом 10 днів з дня затвердження зведеної бюджетного розпису фінансовий відділ доводить показники затвердженої розпису до головних розпорядників коштів по формі повідомлень про бюджетні асигнування на черговий рік.

Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про бюджетні асигнування від головних розпорядників коштів підвідомча організація - бюджетна установа складає та подає на затвердження головного розпорядника коштів кошторис доходів і витрат.

Протягом п'яти днів головний розпорядник коштів затверджує кошториси доходів і видатків підвідомчих установ, які в одному примірнику з необхідними розрахунками - обгрунтуваннями передається у фінансовий відділ.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району протягом трьох днів перевіряє відповідність поданих кошторисів доходів і видатків бюджетних призначень, встановлених для головних розпорядників коштів, та здійснюють введення даних кошторисів в мережеву базу даних фінансового відділу.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району доводить ліміти бюджетних зобов'язань та обсяги фінансування видатків до головних розпорядників казначейськими повідомленнями (додаток № 6). Головні розпорядники коштів після отримання казначейських повідомлень формують витратні розкладу (додаток № 7), де самостійно розподіляють місячний обсяг фінансування за статтями бюджетної класифікації за підвідомчим одержувачам та / або на власне утримання, але в межах затвердженого кошторису витрат і в дводенний термін з моменту отримання казначейського повідомлення представляють їх у фінансовий відділ.

5. Структура і динаміка витрат, джерела їх фінансування

Витрати у фінансовому відділі адміністрації Моргаушскому району в залежності від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати.

До поточних витрат відносяться витрати на:

придбання товарів і оплату робіт і послуг;

оплату праці державних службовців і залучених осіб;

виплату нарахувань на оплату праці (єдиний соціальний податок (внесок)), включаючи тарифи па обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

придбання предметів постачання і видаткових матеріалів;

відрядження і службові роз'їзди;

оплату транспортних послуг;

оплату послуг зв'язку;

оплату комунальних послуг;

оплату геологорозвідувальних робіт;

оплату послуг з типового проектування;

оплату послуг науково - дослідних організацій;

оплату поточного ремонту обладнання та інвентарю;

оплату поточного ремонту будівель і споруд;

виплату відсотків;

субсидії, субвенції, дотації і поточні трансферти;

оплату послуг з визнання прав власності за кордоном. Капітальні витрати становлять витрати на:

придбання і модернізацію устаткування і предметів тривалого користування;

капітальне будівництво;

капітальний ремонт;

створення державних запасів і резервів;

придбання землі і нематеріальних активів;

капітальні трансферти;

надання бюджетних кредитів (бюджетних позик). Фінансування фінансового відділу в 200 8 -200 9 мм. вироблялося з місцевого бюджету.

Таблиця 1. Динаміка фінансування (надходження доходів і витрат, структура доходів і витрат) по фінансовому відділу за 2008-2009 роки.

Показники предмет ної статті, підстатті економічної класифікації видатків (екр)

Код

Показника

200 8 р.

2009р.

Зміни

+ / -

Темп

зростання,%

Заробітна плата

211

1165684

1665822

500138

142,9

Інші виплати (відрядження)

212

2000

150 0

-500

75

Нарахування на оплату праці

213

406356

407038

682

100,2

Послуги зв'язку

221

25000

25000


100

Транспортні послуги (оплата проїзду по службових відрядженнях)

222

2000

300

-1700

15

Комунальні послуги (Оплата за водоспоживання, е / енергію, теплову енергію)

223

20079,9

17600

-2479,9

87,6

Послуги з утримання майна (поточний ремонт приміщень)

225


51000

51000


Інші послуги

226

33147

19000

-14147

57,3

Посібник із соціальної допомоги населенню (вихідна допомога при звільненні)

262


27781

27781


Інші витрати (податок на майно)

290

665

7200

6535

1082,7

Збільшення вартості

310

9000

37370

28370

415

основних засобів


Збільшення вартості

340

70000

86160

16160

123,1

матеріальних запасів


Разом витрат


1733931,9

2345771

611839,1

135,3

Вся діяльність відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району адміністрації Моргаушского району з 2006 року фінансується з бюджету району на підставі кошторису доходів і витрат, затвердженого Головою Адміністрації району.

6. Аналіз виконання кошторису доходів і витрат

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району складає і подає місячну, квартальну і річну бухгалтерську звітність Міністерству фінансів Чуваської Республіці у встановлені ними терміни, тобто баланс виконання кошторису доходів і витрат та звіт про виконання кошторису доходів і витрат за бюджетними коштами.

Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району вже на початку року може укласти договори (прийняти грошові зобов'язання) по комунальних послугах і по інших видатках.

З балансу виконання кошторису доходів і витрат і звіту про виконання кошторису доходів і витрат фінансового відділу МФ ЧР у Моргаушском районі за бюджетними коштами видно, що фінансування, передбачене в 2008 році, було освоєно в повному обсязі. За кошторисом витрат на утримання відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району за 2008рік було виділено 1094658 рублів, з них 69,2% на заробітну плату державним і цивільним службовцям, нарахування на заробітну плату ~ 17,2%, витрати на капітальний ремонт об'єктів виробничого призначення, виключаючи капітальний ремонт житлового фонду - 0,2%, витрати на збільшення вартості матеріальних запасів - 1,5%, комунальні послуги - 1,0%, витрати на зв'язок - 1,3%, інші витрати і послуги - 9,6 %. На виплату заробітної плати для фахівців і службовців за 2008 рік виділено 757704 рубля, на відрахування від заробітної плати - 188518 рубля, на утримання матеріально-технічної бази - 16556 рубля.

З таблиці 2 видно, що середня заробітна плата за 2009 рік за державним службовцям відділу складає 12628.4 рубля (757 704: 12: 5) або більше у порівнянні з 2007 роком на 3722 рублів (2003 - 6325 руб), а середня заробітна плата але молодшому обслуговуючому персоналу за 2008 рік становить 1788 або більше в порівнянні з 2008 роком на 73 рубля (в 2006року - 1964 рубля).

Таблиця 2. Аналіз середньої заробітної плати відділу Міністерства фінансівСередня

чисельність

з початку

року

Ліміт на рік

Профінансовано

Фактичні

витрати

Фактична

середня

заробітна

плата

1

2

3

4

5

6

7

Фінансовий

відділ МФ ЧР у

Моргаушском

районі

Фахівці

5

X

X

757704

12628.4


Разом

5

X

X

757704

12628.4

Всього матеріальних цінностей за 2009 рік витрачено на одного фахівця 3711/2рублей (18556: 5).

Таблиця 4. Аналіз використання коштів за комунальні послуги у відділі Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району станом на 1 січня 2009 року в руб.

Опалення

Освітлення

Водоспоживання

Послуги зв'язку

Фактичні

Фактичні

Фактичні

Фактичні

витрати

Витрати

витрати

витрати

на 1 кв. м.

на 1 кв. м

на 1 кв. м

всього

Гкал

Сума

КВт. годину

Сума

Куб. м.

Сума

Сума

У тому
числі в
місяць
(Руб)

0.24

111

40,4

50,1

0,54

3,2

25000

2083,3


(11888: 107кв. М


(5366: 107)


(346: 107)Всі виділені на поточні витрати суми повністю освоєні суворо за кодами цільового призначення бюджетної класифікації.

Таким чином, за кошторисом витрат за 2009 рік не допускалися перевищення касових і фактичних видатків над лімітами бюджетних зобов'язань.

7. Порядок використання коштів від підприємницької діяльності

Операції з коштами, отриманими від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності одержувачами коштів місцевого бюджету, фінансуються на підставі кошторисів доходів і витрат, відображаються на особових рахунках для обліку операцій з коштами, отриманими від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, відкритих ним у відділі Мінфіну Чувашії по Моргаушскому району.

Підставою для відкриття одержувачам коштів особових рахунків для обліку операцій з коштами, отриманими від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, стало генеральний дозвіл на відкриття особових рахунків по обліку коштів, отриманих від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, видане фінансовим відділом головним розпорядникам коштів бюджету району , та дозволи на відкриття особового рахунку для обліку операцій з коштами, отриманими від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, які видаються відповідно до генеральними дозволами головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів місцевого бюджету (далі - розпорядники коштів) одержувачам коштів.

У відділі Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району відкрито 27 лицьових рахунки з обліку коштів, отриманих від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності. Всіма бюджетними установами у відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району представлені кошторису доходів і витрат щодо підприємницької й інший що приносить дохід діяльності за 2009рік і на 2009рік.

Джерела утворення та напрями використання коштів, отриманих від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, зазначені у дозволах одержувачів коштів, відповідають генеральним дозволами.

Кошториси витрат з позабюджетних коштів складені на підставі дозволів вищестоящих організацій на відкриття позабюджетних рахунків.

8. Склад, структура і динаміка основних засобів організації

Відповідно до інструкції по бюджетному обліку (затв. Наказом Мінфіну РФ № 25Н від 10 лютого 2006 р) до основних засобів відносяться матеріально - речові цінності, строк корисного використання яких перевищує 12 місяців незалежно від вартості об'єктів.

У складі основних засобів враховуються: будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна та оргтехніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби.

Не належать до основних засобів і враховуються в складі малоцінних предметів - предмети з терміном корисного використання менше 12 місяців, незалежно від їх вартості.

Облік основних засобів ведеться на рахунку 101 "Основні кошти", який поділяється на субрахунки:

10101 "Житлові приміщення";

10102 "Нежитлові приміщення";

10103 "Споруди";

10104 "Машини та обладнання";

10105 "Транспортні засоби";

10106 "Виробничий і господарський інвентар";

10107 "Бібліотечний фонд";

10108 "Коштовності та ювелірні вироби";

10109 "Інші основні засоби".

Облік основних засобів, що належать відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району на праві оперативного управління, а також придбаних за рахунок цільових коштів і безоплатних надходжень, у 2008-2009 рр.. вівся на інвентарних картках ф. ф. ОС-6 бюдж., ОС-8, ОС-9 і роздільних оборотних відомостях за основними засобами ф.326. У 2006 році відповідно до інструкції по бюджетному обліку затвердженої наказом Мінфіну РФ № 25Н від 10 лютого 2006 р. Облік основних засобів ведеться на інвентарних картках, яка відкривається на кожен об'єкт основних засобів.

Всі основні засоби в Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району знаходяться на відповідальному зберіганні.

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, включаючи податок на додану вартість, а об'єкти, які піддавалися переоцінці, - по відновлювальної вартості.

На основні засоби фінансового відділу виробляються амортизаційні нарахування.

Надходження основних засобів оформляються такими первинними документами;

акт приймання - передачі основних засобів в бюджетних установах ф.0306001;

акт приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ф. ОС-3 (0306002);

накладна (вимога) ф.434.

Об'єкти основних засобів, придбані у постачальників, оприбутковуються на балансі у документах постачальника, у яких матеріально відповідальна особа повинна розписатися в одержанні цих цінностей із зазначенням дати оприбуткування.

Вибуття основних засобів проводиться установою в установленому чинним законодавством порядку.

Для оформлення списання які прийшли в непридатність основних засобів застосовуються; акти про списання основних засобів в бюджетних установах.

ОС-4 бюдж. Зазначений акт складається постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника установи.

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Присвоєний інвентарному об'єкту номер позначений шляхом нанесення фарбою.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках:

інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах;

інвентарна картка групового обліку основних засобів.

Картки ведуться по кожному інвентарному об'єкту.

Інвентарні картки реєструються в опису інвентарних карток з обліку основних засобів. Опис ведеться в одному примірнику. Записи в ній проводяться в розрізі груп основних засобів із зазначенням року відкриття карток. Для кожної групи відводиться відповідна кількість сторінок. Нумерація ведеться по кожній групі, починаючи з номера 1.

Таблиця 5. Склад, структура і динаміка основних засобів організації за 2008-2009 роки тис. руб.


2007

2008

Зміна (+; -)

Темп росту,%

Будинки

57,0

57,0

-


Машини та Обладнання

520,3

614,7

94,4

118,1

Транспортні засоби

164,1

164,1

-

-

Інструменти, виробничий (включаючи приладдя) та господарський інвентар

39,2

40,3

1,1

102,8

Разом

780,6

876,1

95,5

112,2

Як видно з таблиці 5, основні кошти у 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшилися на 95,5 тис. руб. або на 112,2%. В основному збільшення відбулися за рахунок машин і устаткування.

9. Організація контролю за цільовим використанням бюджетних коштів

Особливості цільового використання бюджетних коштів бюджетними установами, полягають у їх обов'язки витрачати кошти місцевого бюджету в суворій відповідності з цільовим призначенням, зазначеним у видаткових розкладах, якими здійснюється доведення асигнувань до бюджетополучателей при казначейської системи виконання місцевого бюджету. Такий обов'язок випливає з Цивільного кодексу РФ і Бюджетного кодексу РФ. У відповідності зі ст.296 Цивільного кодексу РФ установа повинна використовувати закріплене за ним майно відповідно до завданнями власника і призначенням майна. Завдання ж власника (у термінології Цивільного кодексу РФ) формулюються у видаткових розкладах на фінансування витрат бюджету району, в яких цільове призначення коштів визначається головними розпорядниками бюджетних асигнувань, що здійснюють функції з управління діяльністю підвідомчих установ. Крім того, цей обов'язок закріплена ст.38 Бюджетного кодексу Російської Федерації "Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів".

Контроль за використанням коштів бюджету, виділених на фінансування витрат організацій, здійснюється в наступному порядку: попередній контроль, поточний контроль, наступний контроль.

Попередній контроль - це контроль, що проводиться до здійснення фінансових операцій на стадії складання, розгляду і затвердження кошторисів доходів і видатків, договірних угод та інших документів і спрямований на попередження неефективного і нецільового витрачання бюджетних коштів. Проведення попереднього контролю передбачає перевірку: обгрунтованості витрат, правильності поданих розрахунків, повноти зазначених джерел доходів, очікуваних доходів (прибутків), можливості досягнення мети в аналізовані терміни.

Після прийняття рішення про виділення бюджетних коштів бюджетополучателям настає етап поточного (оперативного) контролю.

Поточний контроль - це контроль, який здійснюється на етапі здійснення фінансових операцій з коштами бюджету з метою запобігання порушень при витрачанні цих коштів, дотримання фінансової дисципліни та своєчасного здійснення фінансово-грошових розрахунків. Поточний контроль передбачає перевірку відповідності передбачуваних до оплати витрат затвердженим кошторисом витрат, кодами економічної класифікації та відповідності укладених договорів доведеним лімітам бюджетних зобов'язань, а також наявності документів, що підтверджують належну реалізацію договорів на поставку продукції, виконання робіт, послуг, укладених трудових угод.

Після документальної перевірки обгрунтованості і правильності поданих документів на здійснення платежу перевіряється правильність оформлення платіжних документів і здійснюється платіж, або дається дозвіл на отримання готівкових грошей за чеком в уповноваженому банку. Оперативний контроль здійснюється протягом усього періоду фінансово - господарської діяльності бюджетополучателей.

На цій стадії ефективність контрольних дій важлива, оскільки такий контроль запобігає саму можливість порушення бюджетної дисципліни.

Подальший контроль - контроль, що проводиться після використання коштів федерального бюджету в звітному періоді шляхом аналізу і ревізії звітної фінансової і бухгалтерської документації для визначення ефективності, цілеспрямованості витрачання бюджетних коштів та своєчасності здійснення операцій з цими коштами.

Наступний контроль здійснюється фахівцем з фінансового контролю.

10. Форми організації та оплати праці в бюджетній організації

Працівники Відділ Міністерства фінансів Чуваської Республіки з Моргаушскому району є державними службовцями цивільними Російської Федерації. Тому згідно з Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації" від 27.07.2004 р. № 79-ФЗ оплата праці цивільного службовця здійснюється у вигляді грошового утримання, що є основним засобом його матеріального забезпечення та стимулювання професійної службової діяльності з замещаемой посади цивільної служби.

Грошове утримання цивільного службовця складається з місячного окладу цивільного службовця відповідно до замещаемой ним посадою цивільної служби та місячного окладу цивільного службовця відповідно до присвоєним йому класним чином цивільної служби, які складають оклад місячного грошового утримання цивільного службовця (далі - оклад грошового утримання), а також із щомісячних та інших додаткових виплат.

До додаткових виплат відносяться:

1) щомісячна надбавка до посадового окладу за вислугу років на цивільній службі у розмірах:

при стажі цивільної служби у відсотках

від 1 року до 5 лет10

від 5 до 10 років 15

від 10 до 15 років 20

понад 15 лет30

2) щомісячна надбавка до посадового окладу за особливі умови цивільної служби в розмірі до 200 відсотків цього окладу;

3) щомісячна відсоткова надбавка до посадового окладу за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, в розмірах і порядку, визначених законодавством Російської Федерації;

4) премії за виконання особливо важливих і складних завдань, порядок виплати яких визначається представником наймача з урахуванням - забезпечення завдань і функцій державного органу, виконання посадової регламенту (максимальний розмір не обмежується);

5) щомісячне грошове заохочення;

6) одноразова виплата при наданні щорічної оплачуваної відпустки та матеріальна допомога, що виплачується за рахунок коштів фонду оплати праці державних службовців.

Розміри щомісячного грошового заохочення, що виплачується федеральним цивільним службовцям, встановлюються за федеральним державним органам диференційовано указами Президента Російської Федерації.

Виплати матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду оплати праці державних службовців визначено у розмірі двох посадових окладів на рік.

При формуванні фонду оплати праці фінансового відділу понад суму коштів, що спрямовуються для виплати посадових окладів, передбачаються такі засоби для виплати (у розрахунку на рік):

1) окладу за класний чин - у розмірі чотирьох посадових окладів;

2) щомісячної надбавки до посадового окладу за вислугу років на цивільній службі - у розмірі трьох посадових окладів;

3) щомісячної надбавки до посадового окладу за особливі умови цивільної служби - у розмірі чотирнадцяти посадових окладів;

4) щомісячної відсоткової надбавки до посадового окладу за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - у розмірі півтора посадових окладів;

5) премій за виконання особливо важливих і складних завдань - у розмірі двох окладів грошового утримання;

6) щомісячного грошового заохочення - в розмірі, який встановлюється диференційовано указами Президента Російської Федерації;

7) одноразової виплати при наданні щорічної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги - у розмірі трьох окладів грошового утримання.

11. Класифікація витрат з надання платних послуг в організації. Особливості оподаткування видів діяльності організації

Фінансовий відділ Адміністрації Моргаушского району не займається наданням платних послуг. Згідно Податкового законодавства фінансовий відділ сплачує такі види податків:

податок на майно;

транспортних і податок;

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний соціальний податок за ставкою 26%, з них:

пенсійний фонд - 20%;

фонд соціального страхування Російської Федерації - 4,2%;

територіальний фонд обов'язкового медичного страхування - 3,4%;

федеральний фонд обов'язкового медичного страхування - 0,2%.

За 2009 рік фінансовим відділом сплачено всього податків на суму 491662 рублів. У тому числі:

1. Єдиний соціальний податок у сумі 394435 рубля, з них сплачено до: пенсійний фонд у сумі 303412 рублів;

фонд соціального страхування Російської Федерації в сумі 48546 рублів;

територіальний фонд обов'язкового медичного страхування в сумі 30341 рублів;

федеральний фонд обов'язкового медичного страхування в сумі 12136 рублів.

2. Податок на майно в сумі 5853 рубля.

3. Транспортний податок у сумі 350 рублів.

4. Податок на доходи фізичних осіб в сумі 91024 рублів.

12. Пропозиції щодо поліпшення забезпечення діяльності організації фінансовими ресурсами

З метою підвищення результативності бюджетних видатків Уряд Російської Федерації своєю постановою схвалив Концепцію реформування бюджетного процесу в Російській Федерації в 2004 - 2006 роках.

У 1990-х - початку 2000-х років у бюджетній сфері Російської Федерації були проведені великі структурні реформи.

В основному була вирішена задача забезпечення фінансової і макроекономічної стабільності. Прийнятий у 1998 році і набув чинності з 2000 року Бюджетний кодекс Російської Федерації встановив засади бюджетної системи і бюджетного процесу. Були впроваджені елементи середньострокового фінансового планування з розподілом ресурсів "зверху вниз" в рамках жорстких бюджетних обмежень. Завершено перехід до казначейського обслуговування виконання федерального, бюджетів суб'єктів і місцевих бюджетів. Упорядковано систему фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації.

У той же час, незважаючи на певні успіхи в галузі реформування бюджетної системи, в Росії в даний час відсутні включені в бюджетний процес механізми середньострокового планування та забезпечення результативності бюджетних витрат.

В даний час складаються сприятливі умови для прискорення бюджетної реформи. Створений у 2004 році Стабілізаційний фонд Російської Федерації забезпечує підвищення стійкості федерального бюджету до негативних впливів зовнішньоекономічної кон'юнктури. У рамках реалізації Програми розвитку бюджетного федералізму в Російській Федерації на період до 2005 року, схваленої постановою Уряду Російської Федерації від 15 серпня 2001 р. N 584, закладені основи принципово нової системи міжбюджетних відносин, що забезпечує чітке розмежування витратних і прибуткових повноважень органів влади

різних рівнів, а також скорочення зобов'язань, встановлених федеральними законами для бюджетів всіх рівнів без урахування можливостей щодо їх виконання (далі - "незабезпечені мандати"). Відповідно до схвалених Урядом Російської Федерації принципами розпочато підготовку до проведення реструктуризації бюджетного сектора і бюджетних установ.

Метою передбаченого Концепцією реформування бюджетного процесу є створення умов і передумов для максимально ефективного управління державними (муніципальними) фінансами відповідно до пріоритетів державної політики.

Суть цієї реформи полягає у зміщенні акцентів бюджетного процесу від "управління бюджетними ресурсами (витратами)" на "управління результатами" шляхом підвищення відповідальності і розширення самостійності учасників бюджетного процесу та адміністраторів бюджетних коштів в рамках чітких середньострокових орієнтирів.

У рамках концепції "управління ресурсами" бюджет в основному формується шляхом індексації сформованих витрат з детальною розбивкою їх за статтями бюджетної класифікації Російської Федерації. При дотриманні жорстких бюджетних обмежень такий підхід забезпечує збалансованість бюджету і виконання бюджетних проектировок. У той же час очікувані результати бюджетних витрат не обгрунтовуються, а управління бюджетом зводиться головним чином до контролю відповідності фактичних і планових показників.

У рамках концепції "управління результатами" бюджет формується виходячи з цілей і планованих результатів державної політики. Бюджетні асигнування мають чітку прив'язку до обгрунтування кінцевих результатів у рамках бюджетних програм. Розширюється самостійність і відповідальність адміністраторів бюджетних коштів: встановлюються довгострокові перехідні ліміти асигнувань з їх щорічною коригуванням у рамках середньострокового фінансового плану, формується загальна сума асигнувань (глобальний бюджет) на виконання певних функцій і програм, деталізація напрямків, використання яких здійснюється адміністраторами бюджетних коштів, створюються стимули для оптимізації використання ресурсів (персоналу, устаткування, приміщень і т.д.), пріоритет віддається внутрішнього контролю, відповідальність за прийняття рішень делегується на нижні рівні. Проводиться моніторинг і подальший зовнішній аудит фінансів і результатів діяльності, оцінка діяльності адміністраторів бюджетних коштів ведеться за досягнутими результатами.

Ядром нової організації бюджетного процесу має стати широко застосовувана в світі концепція (модель) "бюджетування, орієнтованого на результати в рамках середньострокового фінансового планування". Її суть розподіл бюджетних ресурсів між адміністраторами бюджетних коштів та (або) реалізованими ними бюджетними програмами з урахуванням або в прямій залежності від досягнення конкретних результатів (надання послуг) відповідно до середньостроковими пріоритетами соціально - економічної політики і в межах, прогнозованих на довгострокову перспективу обсягів бюджетних ресурсів.

Крім створення системи моніторингу результативності бюджетних витрат ця модель передбачає перехід до багаторічного бюджетному плануванню з встановленням чітких правил зміни обсягу і структури асигнувань та підвищенням передбачуваності обсягу ресурсів, якими керують адміністратори бюджетних коштів. У зв'язку з цим виникає необхідність у групуванні видаткових зобов'язань залежно від ступеня їх обумовленості і правил планування асигнувань на їх виконання. Процедура складання та затвердження бюджету повинна бути переорієнтована на вироблення чітких видаткових пріоритетів і оцінку їх реалізації (що тягне за собою укрупнення планованих позицій і зміна переліку та формату бюджетних документів) з істотним розширенням повноважень органів виконавчої влади при виконанні бюджету.

Таким чином, реформування бюджетного процесу пропонується здійснити за такими напрямами:

а) реформування бюджетної класифікації Російської Федерації та бюджетного обліку;

б) виділення бюджетів діючих та прийнятих зобов'язань;

в) удосконалення середньострокового фінансового планування;

г) вдосконалення та розширення сфери застосування програмно - цільових методів бюджетного планування;

д) упорядкування процедур складання і розгляду бюджету.

У рамках першого напрямку передбачається наближення бюджетної класифікації Російської Федерації до вимог міжнародних стандартів з урахуванням змін структури і функцій федеральних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи, а також введення інтегрованого з бюджетною класифікацією плану рахунків бюджетного обліку, заснованого на методі нарахувань і забезпечує облік витрат за функцій і програм.

Друге і третє напрямки повинні забезпечити підвищення надійності середньострокового прогнозування обсягу ресурсів, доступних для адміністраторів бюджетних коштів у рамках прийнятих бюджетних обмежень і пріоритетів державної політики.

Четверте - основне - напрям передбачає формування і включення у бюджетний процес процедури оцінки результативності бюджетних витрат, поетапний перехід від кошторисного планування і фінансування витрат до бюджетного планування, орієнтованого на досягнення кінцевих суспільно значущих і вимірних результатів.

П'ятий напрям передбачає вдосконалення процедур складання і розгляду бюджету відповідно до вимог і умов середньострокового бюджетного планування, орієнтованого на результат.

13. Список використаних літератур

Нормативні документи:

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Повний текст (із змінами і доповненнями). М, "Проспект", 2001.

 2. Податковий кодекс Російської Федерації (Частини 1 і 2) М., "ТД ЕЛІТ" - 2000 ", 2002.

 3. Трудовий кодекс Російської Федерації. ML Видавництво НОРМА, ИНФРА - М, 2002.

 4. Положення про виробничу (професійної) практиці студентів, курсантів освітніх установ середньої професійної освіти, затверджене наказом Міністерства освіти РФ від 21 липня 1999 р. "1991.

 5. Рекомендації з планування та організації виробничої 9 професійної практики за спеціальностями середньої професійної освіти економічного профілю. Лист Міністерства освіти РФ від 27 березня 2001 р. № 18 - 52 - 354ін / 18-25.

 6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. Затверджено наказом Міністерства Фінансів РФ від 29 липня 1998 р. № 34н (із змінами).

 7. Фінанси підприємств. Підручник. Під редакцією проф. Н.В. Колчин. М., ЮНІТІ-Данло, 2001.

 8. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. Навчальний посібник. М., "Фінанси і статистика", 2001.

 9. Балабанов Основи фінансового менеджменту. М.: Фінанси і статистика, 2001.

 10. Бухгалтерський облік Підручник. Під редакцією П.С. Безруких. М., "Бухгалтерський облік", 2001.

 11. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. Навчальний пособіе.М., ИНФРА - М, 2002.

 12. Палій В.Ф., Палій В.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник, ВД ФБК-ПРЕС, 2001.

 13. Палій В.Ф. Міжнародні стандарту фінансової звітності. Навчальний посібник. М., І НФРА - М, 2002.

 14. Фінансовий облік. Підручник / за редакцією проф. В.Г. Гетьмана. М.: Фінанси і статистика, 2002.

 15. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. М.: Фінанси і статистика, 2002.

 16. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. М.: Фінанси і статистика, 2000.

 17. Шеремет А.Д.: Сайфулін Р.С., Нагешев Є.В. Методика фінансового аналізу. Навчальний посібник. М., ИНФРА - М, 2000.

 18. Фінансовий вісник фінанси, податки, страхування, бухгалтерський учет.М., Фінанси і статистика "

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Звіт з практики
  138.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Сальмонельоз телят в СГВК ім Короткова Вурнарского району Чуваської республіки за 2007 рік
  Характеристика діяльності Інспекції Міністерства з податків і зборів по Енської району
  Територіальний продукт Чуваської Республіки
  Повноваження Міністерства фінансів РФ
  Статистичний аналіз рівня життя населення Чуваської республіки
  Державне регулювання ринку стоматологічних послуг Чуваської республіки
  Методи і способи фінансового контролю Міністерства Фінансів
  Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України
  Юридична діяльність Міністерства освіти Республіки Башкортостан
© Усі права захищені
написати до нас