Фінансовий менеджмент 2 Розрахунок обсягу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Костромської державний технологічний університет

Контрольна робота

з дисципліни:

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

(Реалістичний варіант)

Виконала: Чистова О.В.

студентка VI курсу

спеціальність 080502

шифр 03-зек-166

Перевірив: Курочкіна Л.П.

Кострома 2008

Таблиця 1.

Обсяг продажів комплектів постільної білизни, шт.

Варіант

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


реалістичний

500

720

810

960

1500

1630

1940

2010

1970

1920

1890

2110

17960

Питома вага,%

2,8

4,0

4,5

5,3

8,4

9,1

10,8

11,2

11,0

10,7

10,5

11,7

100

Питома вага = 500 * 100/17960 = 2,8%

Таблиця 2.

Обсяг виробництва комплектів постільної білизни, шт.

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Обсяг виробництва

680

743

847

1095

1533

1707

1958

2000

1975

1913

1945

2189

18567

Залишок нереалізованої продукції на кінець періоду

180

203

240

375

408

485

503

493

480

473

528

607


Розрахунок обсягу виробництва знаходиться за наступною формулою:

Впр.м n = Вм n + Вм n +1 * 0,25-Ог. П. n -1

Впр.м n 1 = 500 +720 * 0,25 = 680 (шт)

Впр.м n 2 = 720 +810 * 0,25-180 = 743 (шт) і т.д.

Таблиця 3.

Баланс робочого часу

Показник

Значення

Календарний фонд робочого часу за рік, дні

366

Кількість вихідних днів у розрахунковому періоді

90

Кількість святкових днів у розрахунковому періоді

10

Кількість передсвяткових днів у розрахунковому періоді

10

Ефективний фонд робочого часу, год

1281

Ефективний фонд робочого часу розраховується за такою формулою: Фефф. роб. = Ф календ. / 7 * 40 - (Кв * 8 + Кпр .* 8 + Кпрп * 1)

Фефф. роб. = 366 / 7 * 40 - (90 * 8 +10 * 8 +10 * 1) = 1281 (ч.)

Таблиця 4.

Норми часу на виготовлення 1 вироби

Найменування вироби

Час на розкрій 1 вироби, хв.

Час на пошиття 1 вироби, хв.

Всього хв.

Підодіяльник

1,5-спальний (215х143)

8,79

9,23

18,02

Простирадло 1,5-спальне (214х150)

2,4

2,52

4,92

Наволочка (70х70) -2 шт.

5,94

6,25

12,19

Разом на 1 КПБ

17,13

18

35,13

Таблиця 5.

Обліковий склад підприємства, чол

Персонал

Закрійники

Швачки

Прибиральниця

Технолог

Бухгалтер

Директор

Разом

2

2

1

1

1

1

12

Таблиця 6.

Норми витрати сировини, допоміжних матеріалів і заробітної плати на 1 виріб

Найменування

Витрата тканини, м

Нитки, м

Заробітна плата, руб.
закрійників

швачок

разом

Підодіяльник 1,5-спальний (215х143)

4,35

30

1,59

3,71

5,3

Простирадло 1,5-спальне (214х150)

2,18

9,8

0,86

1,99

2,85

Наволочка (70х70) -2 шт.

0,85

9,32

0,83

1,92

2,75

Разом на 1 КПБ

7,38

49,12

3,28

7,62

10,9

Таблиця 7.

Розрахунок потреби в сировинних і допоміжних ресурсах

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Обсяг виробниц-ства

680

743

847

1095

1533

1707

1958

2000

1957

1913

1945

2189

18567

Витрата ресурсів:


-Тканина, м.

5018

5483

6251

8081

11314

12598

14450

14760

14443

14118

14354

16155

137025

-Нитки, м.

33402

36496

41605

53786

75301

83847

96177

98240

96128

93967

95538

107524

912011

Витрата ресурсів:


-Тканина, руб.

180648

197388

225036

290916

407304

453528

520200

531360

519948

508248

516744

581580

4932900

-Нитка, руб.

668

730

832

1076

1506

1677

1924

1965

1923

1879

1911

2151

18242

Запас ресурсів:


-Тканина, м

1246

1421

1837

2571

2863

3284

3355

3283

3209

3263

3672

4223

34227

-Нитки, м

8295

9455

12224

17114

19056

21858

22327

21847

21356

21713

24393

28052

227690

Вартість запасу:


-Тканина, руб.

44856

51156

66132

92556

103068

118204

120780

118188

115524

117468

132192

152028

1232172

-Нитки, руб.

166

189

245

342

381

437

447

437

427

434

488

561

4553

Таблиця 8.

Вартість сировинних ресурсів

Вид ресурсу

Ціна, руб. (Без ПДВ)

ПДВ (18%)

Ціна, руб. (У т.ч. ПДВ)

Тканина

36

6,48

42,48

Нитки

0,02

0,01

0,03

Розрахунки, наведені в таблиці 7, уявімо на прикладі першого місяця - січня.

Витрата тканини та ниток, в метрах, знаходимо за формулами:

Витрата тканини та ниток, в рублях, знаходимо за формулами:

Рт м = Впр * Рт на 1 КПБ = 680 * 7,38 = 5018 (м)

Рт руб. = Рт м * Ц без ПДВ = 5018 * 36 = 180648 (грн.)

Рн м = Впр * Рн на 1 КПБ = 680 * 49,12 = 33402 (м)

Рн руб. = Рн м * Ц без ПДВ = 33402 * 0,02 = 668 (грн.)

Запас тканини та ниток, в метрах, знаходимо за формулами:

Запас тканини та ниток, в рублях, знаходимо за формулами:

Зт м = Рт м n +1 * 5/Кр = 5483 * 5 / 22 = 1246 (м)

Зт руб. = Зт м * Ц без ПДВ = 1246 * 36 = 44856 (грн.)

Зн м = Рн м n +1 * 5/Кр = 36496 * 5 / 22 = 8295 (м)

Зн руб. = Зн м * Ц без ПДВ = 8295 * 0,02 = 165 (грн.)

Таблиця 9.

Розрахунок вартості поставок сировинних і допоміжних ресурсів, руб.


Показник

Місяць розрахункового періоду


Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Потреба в ресурсах


- Тканина, м

6264

5658

6667

8815

11606

13019

14521

14688

14369

14172

14763

16706

141248

- Нитки, м

41697

37656

44374

58776

77243

86649

96646

97760

95637

94324

98218

111183

940163

Вартість постачань ресурсів (з ПДВ)


-Тканина, руб.

266095

240352

283214

374461

493023

553047

616852

623946

610395

602027

627132

709671

6000215

-Нитки, руб.

1251

1130

1331

1176

2317

2599

2899

2933

2869

2830

2947

3335

27617

Потреба в тканини і нитках, в метрах, знаходимо за формулами (приклад 1 і 2 місяців): Пт м 1 = Рт м1 + Зт м1 = 5018 +1246 = 6264 (м)

Пн м1 = Рн м1 + Зн м1 = 33402 +8295 = 41 697 (м)

Пт м 2 = Рт м 2 + Зт м2 - Зт м1 = 5483 +1421-1246 = 5658 (м)

Пн м2 = Рн м2 + Зн м2 - Зн м1 = 36496 +9455-8295 = 37656 (м)

Вартість постачань ресурсів (з ПДВ) знаходимо за формулами (приклад 1 і 2 місяців):

Ст 1 = Пт м1 * Ц з ПДВ = 6264 * 42,48 = 266095 (грн.)

Сп 1 = Пн м1 * Ц з ПДВ = 41 697 * 0,03 = 1251 (грн.)

Ст 2 = Пт м2 * Ц з ПДВ = 5658 * 42,48 = 240352 (грн.)

Сп 2 = Пн м2 * Ц з ПДВ = 37565 * 0,03 = 1130 (грн.)

Таблиця 10.

Розрахунок оплати праці, руб.

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Заробітна плата основних робітників

29648

32395

36929

47742

66839

74425

85369

87200

85325

83407

84802

95440

809 521

Іншого персоналу

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

24500

294 000

Разом

54148

56895

61429

72242

91338

98925

109869

111700

109825

107907

109302

119940

1103521

Заробітну плату основних робочих знаходимо за формулою (за січень):

З / п осн. роб. = Впр1 * Ч раб * 10,9 = 680 * 4 * 10,9 = 29648 (грн.)

Заробітну плату основних робочих знаходимо за формулою (за січень):

З / п пр.пер. = З / п дир. + З / п бух. + З / п тех. + З / п уб. = 10000 +7000 +7000 +500 = 24500 (грн.)

Таблиця 11.

Розрахунок відрахувань, пов'язаних з оплатою праці, руб.

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ФОП, крб.

51148

56895

61429

72242

91338

98925

109869

111700

109825

107907

109302

119940

1 103 521

ЕСН (26%)

13299

14793

15972

18783

23748

25721

28566

29042

28555

28056

28419

31184

286 138

ПДФО (13%)

6649

7396

7986

9392

11874

12860

14283

14521

14277

14028

14209

15592

143 067

Таблиця 12.

План надходження виручки

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Обсяг продажів, шт.

500

720

810

960

1500

1630

1940

2010

1970

1920

1890

2110

17 960

Виручка (без ПДВ)

250000

360000

405000

480000

750000

815000

970000

1005000

985000

960000

945000

1055000

8 980 000

Виручка (з ПДВ)

295000

424800

477900

566400

885000

961700

1144600

1185900

1162300

1132800

1115100

1244900

10 596400

Таблиця 13.

Обсяг реалізації комплекту постільної білизни, руб.

Ціна за 1 комплект, руб.

Ціна (без ПДВ)

ПДВ

Ціна (з урахуванням ПДВ)


500

90

590

Таблиця 14.

Розрахунок вартості обладнання

Найменування ОФ

Кількість, шт.

Ціна, руб.

Вартість,

(Без ПДВ)

ПДВ, руб.

Разом вартість з ПДВ

Швейна машина

2

20 000

33 899

6 101

40 000

Розкрійний стіл

2

50 000

84 746

15 254

100 000

Комп'ютер

1

30 000

25 424

4 576

30 000

Разом144 069

25 931

170 000

Таблиця 15.

Розрахунок щомісячних амортизаційних нарахувань

Показник


Обладнання


Розкрійний стіл

Швейна машина

Комп'ютер

1. Нормативний термін служби, місяців

60

60

60

2. Норма амортизаційних нарахувань,% в місяць

1,66

1,66

1,66

3.Стоимость одиниці обладнання (без ПДВ)

42 373

16 949

25 424

4.Амортізація одиниці устаткування, руб. на місяць (п2 * П3)

703

281

422

5. Кількість обладнання

2

2

1

6. Амортизація, руб. на місяць (П4 * П5)

1 406

562

422

7. Разом амортизація, руб.

2 390

Таблиця 16.

Калькуляція собівартості готової продукції

Статті витрат

Вартість, руб.

Структура,%

1. Сировина і матеріали

4 932 900


2.Вспомогательние матеріали

18 242


3.Аренда приміщення

85 424


4.ФОТ

1 103 521


5. ЄСП

286 138


6. Амортизація

52 296


7. Інші витрати

179 600


8. Відсотки за кредитРазом собівартість

6 658 121

100

Собівартість одиниці виробу

358,60

----

Таблиця 17.

Розрахунок собівартості реалізованої продукції і вартості залишку нереалізованої продукції

Показник

Реалістичний варіант


1 кв.

2кв.

3 кв.

4 кв.

Разом

1


2


Показники:

1-собівартість обсягу продажів (твір собівартості одиниці виробу і обсягу продажів у натуральному вираженні);

2-вартість готової продукції (твори собівартості одиниці виробу і запасу готової продукції.)

Таблиця 18.

Розрахунок ЕСН

Період

Оподатковуваний база, руб.

Ставка,%

Сума податку, руб.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Разом
Таблиця 19.

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ПДВ з реалізації


ПДВ по придбаних цінностях


Разом ПДВ до оплати


Таблиця 20.

Розрахунок податку на прибуток

Показник

Реалістичний варіант


1 кв.

2кв.

3 кв.

4 кв.

Разом

1


2


Таблиця 21.

Розрахунок відсотків по кредиту

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Надходження кредиту


Відсотки по кредиту


Повернення кредиту


Разом повернення кредиту з урахуванням відсотків


Таблиця 22.

Грошовий потік, руб.

Показник

Місяць розрахункового періоду

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Надходження:


- Статутний капітал


- Виручка від реалізації


-Кредит


Витрачання коштів:


- Інвестиції в основні засоби


- Закупівля сировини і матеріалів


- Заробітна плата


- ЄСП


- Орендні платежі


- Податкові платежі


- Повернення кредиту з урахуванням відсотків


- Інші платежі


Разом грошовий потік за місяць


Акумульований грошовий потік


Таблиця 23.

Прогнозний баланс, руб.

АКТИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ПАСИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.Внеоборотние активи:

3.Капітал і резерви:

- Основні засоби

-Статутний капітал

Разом по розділу 1

-Прибуток

2.Оборотние активи:

Разом по розділу 3

-Запаси, у т.ч.:

4.Долглсрочние зобов'язання

сировину і матеріали

Разом по розділу 4

готова продукція

5.Краткосрочние зобов'язання:

-ПДВ

-Кредити і позики

-Грошові кошти

-Кредиторська заборгованість

-Інші активи


Разом по розділу 2

Разом по розділу 5

БАЛАНС

БАЛАНС

Таблиця 24.

Звіт про прибутки та збитки

Показники

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Виручка від реалізації продукції (за мінусом ПДВ)

Собівартість реалізованої продукції

Прибуток від реалізації

Інші доходи і витрати

Прибуток за звітний період

Податок на прибуток

Нерозподілений прибуток звітного періоду

Таблиця 25.

Баланс доходів і витрат (за рік).

Доходи і надходження

Витрати і відрахування

Показники

Сума, руб.

Показники

Сума, руб.

Акціонерний капітал (статутний)


Інвестиції в основні засоби


Короткострокові банківські кредити


Приріст запасів


Приріст кредиторської заборгованості


Погашення за банківськими кредитами суми основного боргу


Прибуток від реалізації продукції


Погашення відсотків за банківськими кредитами


Амортизаційні відрахування


Податкові платежі


Інші доходи і надходження


Грошові кошти на рахунку
Інші витрати і відрахування


Разом доходів і надходжень


Разом видатків і відрахувань


Список використаної літератури

1. Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. Бізнес план. - М.: Ось-89. 2002.-864с.

2. Курочкіна Л.П., Тихонова С.С. Складання фінансового плану підприємства. - Кострома: Вид-во КДТУ, 2004.-17с.

3. Горохів Н.Ю., Малєєв В.В. Бізнес-планування та інвестиційний наліз.-М.: Інф.-вид. будинок Філін, 1998.-280с.

12


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
136.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі Розрахунок податку на прибуток підприємства
Розрахунок обсягу виробництва
Фінансовий менеджмент 9
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент 13
Фінансовий менеджмент 6
Фінансовий менеджмент 3
Фінансовий менеджмент 12
Фінансовий менеджмент 10
© Усі права захищені
написати до нас