Фінансова звітність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Додаток 11

до Порядку складання місячного та квартального фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до квартальної фінансової звітності
станом на 1 квітня 2009 рік
Коди
за ДКУД
Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ
21124290
Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4_____________________________ за КОАТУУ
5910136600
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ
Періодичність: квартальна.
Короткий опис основної діяльності установи
Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа
Середня чисельність працівників
Примітка
1
2
3
4
Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.
Державний комітет ветеринарної медицини України
Місцезнаходження установи: 40002,
м. Суми,
вул. Перемоги,4.
Згідно кошторису на 2009 рік план асигнувань за1 квартал 2009 року складає 247350,00 грн.
Фактичні видатки перевищують касові видатки на загальну суму 14160,53 грн.: по КЕКВ 1131, 1135, 1138, 1171 фактичні видатки перевищують касові видатки відповідно на суми 867,22 грн., 6484,64 грн.3147,85 грн.2444,62 грн. тому що за 1 квартал 2009 рік були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя; паливно-мастильні матеріали, талони, запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних; ваучери, поштові марки, конверти з марками та без марок, які знаходилися на обліку в установі станом на 01.01. 2009р.; по КЕКВ 1140 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 10,00 грн., тому що станом на 01.04. 2009р. був залишок у касі. По КЕКВ 1161 фактичні видатки перевищують касові видатки на суму 1226,20 грн. тому, що в установі рахується кредиторська заборгованість строк сплати якої не настав, яка виникла у зв’язку з недостатнім фінансуванням на відповідний період і буде погашена при надходженні коштів згідно плану асигнувань.

КЕКВ
Залишок коштів, грн.
1110
22888,29
Кошти не використані у зв’язку з економією
1111
22888,29
1120
8248,55
1130
4685,42
1131
462, 20
1135
2500,00
1137
300,00
1138
1200,00
1139
223,22
1160
1340,14
1162
185,00
1163
631,51
1165
523,63
Разом:
37162,40
Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2009р. відсутня.
Залишок коштів відкритих асигнувань програми загального фонду державного бюджету станом на 01.04. 2009р. по рахунку № 90757005000712 складає 37162,40 грн.
Керівник _____________ _О.А. Власенко ___
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ _В.П. Славкова_______ (підпис) (ініціали і прізвище)
“____”_квітня__2009 р.

Додаток 11

до Порядку складання місячної та квартальної
фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до квартальної фінансової звітності
станом на 1 квітня 2009 рік
Коди
за ДКУД
Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ
21124290
Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4___________________________ за КОАТУУ
5910136600
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ
Періодичність: квартальна.
Короткий опис основної діяльності установи
Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа
Середня чисельність працівників
Примітка
1
2
3
4
Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.
Державний комітет ветеринарної медицини України
1153
Місцезнаходження установи: 40002,
м. Суми,
вул. Перемоги, 4.
Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802010 мережа включає 25 підвідомчих установ, відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802020 мережа включає 67 підвідомчих установ та відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802030 мережа включає 42 підвідомчі установу.
Штатна чисельність працюючих в установах ветеринарної медицини в Сумській області за 1 квартал 2009 рік складає 1167,5 чоловік.
Згідно кошторису за загальним фондом на 2009 рік план асигнувань за 1 квартал 2009 року складає 5499400,00 грн.
Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802010 фактичні видатки перевищують касові видатки на загальну суму 42472,39 грн.
По КЕКВ 1131, 1135, 1138 фактичні видатки перевищують касові видатки на суми відповідно 2067,38 грн., 32416,01 грн., 8144,26 грн. тому, що за 1 квартал 2009 року були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливно-мастильні матеріали, талони на бензин, запчастини до транспортних засобів, які використовуються для заміни зношених, ваучери, поштові марки, конверти з марками та без марок, які знаходилися на обліку в установах станом на 01.01. 2009р.; по КЕКВ 1140 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 10,00 грн. тому що станом на 01.04. 2009р. був залишок у касі. По КЕКВ 1161, 1163 фактичні видатки перевищують касові видатки відповідно на суми 1226,20 грн., 28,54 грн. тому, що в установі значиться кредиторська заборгованість, строк сплати якої не настав, яка виникла у зв’язку з недостатнім фінансуванням на відповідний період і буде погашена при надходженні коштів згідно плану асигнувань. По КЕКВ 1166 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 1400,00 грн. тому, що станом на 01.04. 2009 р. на обліку в установах рахується не списані вугілля та дрова.
Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802020 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 276396,11 грн.: по КЕКВ 1132 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 299100,57 грн. тому що станом на 01.04. 2009р. на обліку знаходяться не списані медикаменти та перев’язувальні матеріали; по КЕКВ 1171 фактичні видатки перевищують касові видатки на суму 22704,46 грн. тому що за 1 квартал 2009 року були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливно-мастильні матеріали, талони на бензин, які знаходилися на обліку в установах станом на 01.01. 2009р.
Дебіторська заборгованості відсутні.
Залишок коштів відкритих асигнувань програми загального фонду державного бюджету станом на 01.04. 2009р. складає 958401,00 грн.:
КПК
КЕКВ
Сума, грн.
2802010
1111
40206,17
1120
13705,91
1131
744, 20
1135
2500,00
1136
300,00
1137
300,00
1138
1400,00
1139
223,22
1161
769,48
1162
356,40
1163
1461,04
1164
1201,86
1165
523,63
1166
600,00
Всього
64291,91
2802020
1132
819396,70
Всього
819396,70
2802030
1111
44156,25
1120
16016,48
1131
1400,00
1132
1000,00
1133
800,00
1135
7,80
1137
920,00
1138
1800,00
1139
1400,00
1140
1721,14
1162
2141,02
1163
1147,12
1164
2,58
1165
700,00
1166
1500,00
Всього
74712,39
Разом:
958401,00
У квітні 2009 року заплановано виплату грошової допомоги при досягненні граничного віку проходження державної служби в розмірі 10 місячних посадових окладів (надане подання на продовження терміну перебування на державній службі), кошти будуть використані згідно укладених договорів про надані послуги в квітні поточного року.
Керівник _______________О.А. Власенко______
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________Н.Г. Рудик________ (підпис) (ініціали і прізвище)
“__”__квітня________2009 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
55.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Консолідована фінансова звітність - звітність групи компаній
Консолідована фінансова звітність звітність групи компані
Фінансова звітність 2
Фінансова звітність 2 Фінансова звітність
Бухгалтерська фінансова звітність 5
Бухгалтерська фінансова звітність
Фінансова звітність корпорацій
Бухгалтерська фінансова звітність 4
© Усі права захищені
написати до нас