Фізіологічні і біохімічні основи адаптації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Фізіологічні і біохімічні основи адаптації


УФА 1999

Протягом усього життя організми пристосовуються до еволюційних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. При цьому неодмінною і єдиною умовою життя живих організмів є сталість внутрішнього середовища, тобто гомеостаз. Відносне динамічну сталість середовища організму і функціонування всіх органів і систем, необхідне для збереження життя підтримуються пристосувальними або адаптивними реакціями організму.

Адаптація - це система внутрішнього і взаємного прилаживания організму і вищих біологічних, екологічних та інших систем один до одного за визначальної ролі останніх.

Розрізняють такі рівні адаптації:

 1. субклітинних (посилення синтезу нуклеїнових кислот і білків, активація мітохондріального апарату клітини, як енергетичної станції клітини).

 2. клітинний

 3. тканинної

 4. окремого органу

 5. окремої системи органів

 6. цілісного організму

 7. груповий

 8. популяційний

 9. видовий

 10. біоценотіческій

 11. екосферний.

Не слід розглядати поняття адаптації застосовується лише до окремого організму, адаптація - це процес підтримки всієї екосфери у відносно стабільному стані, тобто її гомеостазу і окремі організми є лише ланками цього механізму.

З фізіологічної та патофізіологічної точок зору поняття «пристосування», «норма» і «патологія» повинні даватися тільки з метою обгрунтування погляду, що нормологіческій і патологічний процеси є різними якісними проявами одного й того ж процесу - пристосування або адаптації. При цьому патологія не завжди є адаптивною аномалією, як і адаптивної нормою.

Виходячи з цього усі хвороби є наслідком помилок в адаптивних реакціях на зовнішні подразники, з цієї точки зору більша частина хвороб (нервові розлади, ГБ, ЯБЖ і ЯБДК, деякі типи ревматичних, алергічні, серцево-судинні захворювання і ниркові хвороби) є хворобами адаптації, тобто патологічні процеси і хвороби це всього лише особливості пристосувальних реакцій.

Одним із шляхів збереження гомеостазу є реагування - розвиток загальних адаптаційних реакцій. Розвиток цих реакцій підпорядковане кількісно-якісного принципом: на різну кількість подразника організм відповідає якісно різними реакціями. При цьому кількість (міра) є спільною в дії самих різних за якістю подразників і служить основою формування декількох стандартних відповідей організму. Якість подразника накладається на цей стандартну відповідь як основа.

При цьому слід розрізняти міру і норму адаптації. Виділяють індивідуальну, строго детерміновану неповторну норму і популяційної (видову) норму, яка є в своїй основі статистичної, ймовірнісної (референтні величини). У медичній діагностиці, лікуванні та профілактики хвороб необхідно враховувати обидві норми. Кожна конкретна норма строго індивідуальна і практично кожна людина представляє собою в тому чи іншому відношенні відхилення від норми.


Відповідно до теорії адаптаційних реакцій в залежності від сили (заходи) впливу, в організмі можуть розвиватися 3 типи адаптаційних реакцій:

 1. реакція на слабкі впливи - реакція тренування

 2. реакція на дії середньої сили - реакція активації

 3. реакція на сильні, надзвичайні впливу - стрес-реакція за Г. Сельє.

Реакція тренування має 3 стадії: стадію орієнтування, стадію перебудови, стадію тренованості. У ЦНС переважає охоронне гальмування. В ендокринній системі спочатку помірно підвищується активність глюко-і мінералокортикоїдних гормонів, а потім поступово збільшується секреція МК і нормалізується секреція ГК на тлі помірно підвищеної функціональної активності щитовидної і статевих залоз.

Реакція активації має 2 стадії: стадію первинної активації і стадію стійкої активації. У ЦНС переважає помірне, фізіологічне збудження. В ендокринній системі відзначається збільшення секреції МК при нормальній секреції ГК і підвищення функціональної активності щитовидної і статевих залоз. Підвищення активності залоз внутрішньої секреції виражено більше, ніж при реакції тренування, але не носить характеру патологічної гіперфункції. В обох стадіях реакції активації підвищується активна резистентність до ушкоджувальних агентам різної природи.

Реакція активації підрозділяється на спокійну активацію (СА) і підвищену активацію (ПА). ПА викликається подразниками, дещо більшими за абсолютною величиною, ніж СА. При ПА спостерігаються великі зрушення в АД, рівні ЦК і енергетичному обміні.

Реакції тренування і реакція адаптації - це ті адаптаційні реакції, які зустрічаються протягом нормального життя організму.

Реакція стресу розвивається у відповідь на надсильні подразники. Стрес, є адресною основою патологічних процесів - синдромом хвороби взагалі, що сприяє розумінню спільності протягом різних патологічних процесів, що допомагає не тільки розкрити патогенез, а й обгрунтувати терапію цілого ряду хвороб. В даний час вважають, що на основі стресу розвивається близько 10 000 захворювань і більше 100 тисяч симптомів хвороб.

Стрес-теорія Сельє. Реакція організму не залежить від якості подразника, а залежить тільки від сили дії подразника. У першій стадії стресу - реакції тривоги, що триває 24-48 годин відбувається викид в кров А надпочечниками, стимуляція секреції АКТГ гіпофізу, що призводить до підвищення секреції ГК кори надниркових залоз. Пригнічується секреція МК.

Після реакції тривоги настає стадія резистентності. У цій стадії стійкість до зовнішніх подразників підвищена.

Якщо дія стресора повторюється або він дуже сильний, то стадія резистентності переходить в стадію виснаження. Характер змін близький до того, що спостерігається при реакції тривоги: ГК переважають над МК, знижена активність щитовидної і статевих залоз, імунної системи.

У чому ж біологічний зміст першої стадії - реакції тривоги?

При зустрічі з сильним подразником основне завдання - будь-що отримати енергію в короткі терміни, щоб забезпечити необхідні умови для «битви» або «втечі». Швидкий викид енергії мобілізується А та ГК навіть невигідним шляхом за рахунок розпаду жирів, вуглеводів і білків (перш за все лімфоїдної тканини). ГК у великих кількостях пригнічують тимус, лімфатичні залози, імунні реакції, а також беруть участь в п / запальних реакціях, тобто пригнічують діяльність захисних систем організму. МК, які надають протилежний вплив на сприймали. процеси навпаки, пригноблені. Ці зміни біологічно доцільні, тому що захисний відповідь, адекватний великій силі подразника (наприклад, запальна реакція), міг би привести організм до загибелі. Якщо би не розвивалася імунодепресія, то при стресі в умовах пошкодження тканин в постстрессорний період могли б виникнути автоімунні захворювання. Тому спочатку організму доводиться не посилювати, а послаблювати свою відповідь: у відповідь на дію сильного подразника активність основних захисних систем не наростає, а падає.

Всі ці пристосувальні зміни, що відбуваються в першу стадію стресу, можуть викликати важкі наслідки в організмі, особливо в умовах гіпокінезії та гіподинамії, коли зміни, властиві стресу, не реалізуються на м'язову роботу. Реакція тривоги - це приклад того випадку в організмі, коли захист досягається ціною пошкодження.

Але як уявити собі, чому слідом за реакцією тривоги, тобто на тлі пригнічення захисних сил організму, формується без будь-яких додаткових впливів стадія резистентності, тобто відбувається нормалізація або навіть підвищення стійкості? Відомо, що в ЦНС під впливом сильних подразників розвивається різке збудження, яке потім змінюється позамежним гальмуванням - «крайнім заходом захисту» по І.П. Павлову. При позамежному гальмуванні чутливість центральних нервових апаратів знижується, завдяки цьому падаючі на організм інші сильні впливи вже сприймаються не як сильні, і тим самим стійкість організму підвищується. Т.ч. перехід стадії тривоги в стадію резистентності пов'язаний з позамежним гальмуванням в ЦНС.

Стадія виснаження ще більшою мірою, ніж стадія тривоги, є прикладом такого стану, коли збереження життя досягається ціною пошкодження. У найбільш важких випадках ця стадія може призвести до загибелі.

Всі реакції організму мати щось спільне у відповідь реакції на різні за якістю подразники, сформувати основу для стандартного пристосувального відповіді. Якість не може з'явитися такою основою, оскільки кожному подразнику притаманне свою якість. Загальне, що характеризує дію самих різних подразників, - це кількість, що визначається у відношенні живого як ступінь біологічної активності. Кількість, захід є основою спільності реакції організму на дію різних за якістю подразників, основою для розвитку в процесі еволюції біологічно доцільних комплексних, стандартних відповідних реакцій організму.

В основі механізмів неспецифічних адаптаційних реакцій лежать загальні принципи.

Ці комплексні реакції характеризуються, перш за все, автоматизмом. Найважливіша роль у пристосуванні належить ЦНС - основний регулюючої системі організму. Кора ГМ з системою аналізаторів приймає інформацію від зовнішнього світу, підкіркові утворення ГМ - від внутрішнього середовища. Автоматична регуляція сталості внутрішнього середовища здійснюється, головним чином, гіпоталамічної областю ГМ, що є центром інтеграції вегетативного відділу НС та ендокринної системи - основних виконавчих ланок, що реалізують вплив ЦНС на внутрішнє середовище організму. У гіпоталамусі поєднуються нервовий і гуморальний шляху автоматичного регулювання. У здійсненні адаптивних функцій беруть участь всі системи організму, при цьому ГМ є вищим координаторні центром адаптаційних процесів.

При дії слабких, порогових (для загальних реакцій) подразнень розвивається реакція тренування. У ЦНС при цьому переважає охоронне гальмування. Біологічна доцільність цього - у зниженні збудливості, реактивності по відношенню до слабкого подразника, на який найбільш доцільно не відповідати.

При дії подразників середньої сили відбувається розвиток «реакції активації». У ГМ переважає помірне порушення. Мабуть, роздратування середньої сили є оптимальним для порушення захисної діяльності організму. На таке роздратування найбільш доцільно реагувати шляхом первинної активації захисних систем організму.

При дії сильних, надзвичайних подразників (реакції стрес) в ЦНС розвивається різке збудження, що змінюються позамежним гальмуванням - крайнім заходом захисту. Біологічна доцільність цього - у зниженні збудливості, реактивності, так як адекватний надмірній силі відповідь могла б погубити організм. Потім, внаслідок зниження реактивності, сильні впливи вже не сприймаються як сильні, розвивається стадія резистентності. Зниження збудливості при розвитку позамежного гальмування призводить до того, що сильні подразники (у разі повторення дії стресора) вже не є для організму сильними і викликають розвиток не стресу, а реакції активації або навіть тренування. Якщо ж дія стресора не повторюється і на організм падають звичайні подразники фізіологічних параметрів, розвивається частіше реакція тренування, але можливий розвиток та реакції активації. Якщо дія стресора систематично повторюється або разовий стресор був надзвичайно сильним, стадія резистентності переходить в стадію виснаження, яка може призвести до загибелі.

Таким чином, фактично нервова система організовує патологічний процес. Всі адаптаційні реакції формуються в ЦНС, зокрема в гіпоталамусі. В ЦНС формується і реакції стрес, що є неспецифічної основою патологічного процесу.

Там же формуються реакції тренування та активації, які є неспецифічної основою норми і підвищують неспецифічну резистентність організму, тобто іншими словами НС організовує і захист від патологічних процесів.


Взаємодія генів, ферментів і гормонів у загальному процесі регуляції, створює гомеостаз.


Насичення

Активація


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
25.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Біохімічні закономірності адаптації до м`язової роботи
Біохімічні основи спадковості
Біохімічні основи харчування
Біохімічні основи стомлення
Біохімічні основи рухових якостей спортсмена
Фізіологічні основи розвитку втоми
Фізіологічні основи поведінки людини
Фізіологічні основи психіки і здоров`я людини
Фізіологічні основи здорового способу життя
© Усі права захищені
написати до нас