Функції і можливості текстового редактора

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

«Функції та можливості текстового редактора»

Виконала:

Герченко Є.

2010

Практично кожен користувач комп'ютера зустрічається з необхідністю підготовки тих чи інших документів - листів, статей, службових записок, звітів, рекламних матеріалів і т.д. Зручність і ефективність застосування комп'ютерів для підготовки текстів призвели до створення безлічі програм для обробки документів. Такі програми називаються редакторами текстів (Word Processors). Основні функції цього класу прикладних програм полягають у введенні і редагуванні текстів. Додаткові функції полягають у автоматизації процесів введення і редагування.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошук фрагментів тексту, то програмний засіб, що забезпечує введення, збереження, перегляд, редагування, форматування, вивід на екран для контролю та друк текстів.

Умовно виділяють два типи редакторів, а також окремо робочі середовища, що містять редактор.

Текстовий редактор

Перший тип орієнтований на роботу з послідовністю символів в текстових файлах. Такі редактори забезпечують розширену функціональність - підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони, конвертацію кодувань, показ кодів символів і т. п. Іноді їх називають редактори коду, так як основне їхнє призначення - написання вихідного коду комп'ютерних програм.

Текстовий процесор

Інші текстові редактори мають розширені функції форматування тексту, впровадження в нього графіки і формул, таблиць і об'єктів. Такі редактори часто називають текстовими процесорами і призначені вони для створення різного роду документів, від особистих листів до офіційних паперів.

Текстова робоче середовище

Також виділяють більш загальний клас програм - текстові середовища. Середовища являють собою повноцінне робоче середовище, у якому можна вирішувати найрізноманітніші завдання: за допомогою надбудов вони дозволяють писати й читати листа, веб-канали, працювати в вікі й Вебі, вести щоденник, управляти списками адрес і завдань. Представники цього класу - Emacs, Archy, Vim й Acme з операційної системи Plan 9. Такі програми можуть служити середовищам розробки програмного забезпечення. У будь-якому разі, останні завжди містять текстовий редактор як необхідний інструмент програмування.

Принцип роботи текстового редактора.

Принцип роботи редакторів середнього класу і потужних редакторів схожий на принцип роботи систем програмування.

Текстовий редактор надає користувачеві текстове вікно для введення тексту і набір команд для форматування.

Першим етапом створення текстового документа є набір тексту. Після того, як текст введено можна приступати до його форматування. Оформляючи документ користувач застосовує до окремих частин тексту команди форматування. Відпрацьовуючи ці команди текстовий редактор змінює зовнішнє уявлення форматіруемого тексту і вставляє в текст документа елементи форматування, які, при повторним читанні документи дадуть йому можливість однозначно інтерпретувати їх.

Після закінчення форматування тексту в документ вставляються і форматуються необхідні зовнішні об'єкти.

Тут важливо зазначити, що існують два різних методи вставки зовнішніх об'єктів.

У першому випадку текстовий редактор вставляє посилання на зовнішній об'єкт і елементи його форматування. Відповідно, це вимагає постійної наявності об'єкта за вказаною адресою. Наприклад, ми вставляємо в документ картинку, що знаходиться у файлі image.gif. При переміщенні, видалення або перейменування даного файлу замість необхідної картинки текстовий редактор видасть діагностику помилки або його не якісний образ. Тому подібні дії при даному підході неприпустимі. Проте зручність даного підходу полягає в незалежності зовнішнього об'єкта від текстового редактора. Ми можемо обробляти зовнішній об'єкт не запускаючи текстового редактора, при цьому всі зміни зроблені над об'єктом відобразяться в текстовому документі. До того ж обсяг текстового документа стає менше, що актуально для комп'ютерів з невеликим об'ємом оперативної пам'яті.

У другому випадку зовнішній об'єкт повністю міститься в документ, що збільшує його об'єм, але робить незалежним від файлу з якого взято цей об'єкт. При цьому підході в текстовий документ записується не посилання на файл, а команда вставки зовнішнього об'єкта та коди даного об'єкта.

Таким чином, текстовий документ містить в собі власне текст, елементи його форматування; посилання на зовнішні об'єкти або команди вставки об'єктів та коди цих об'єктів; елементи форматування вставлених об'єктів.

При читанні файлу, що містить текстовий документ, текстовий редактор зчитує текст і елементи його форматування, команди вставки зовнішніх об'єктів і їх форматування, інтерпретує ці елементи і команди (тобто застосовує до тексту і зовнішніх об'єктах команди форматування і виводить на екран або інше зовнішній пристрій) відформатовані текст і зовнішні об'єкти.

Окрім засобів оформлення тексту, текстові редактори часто постачають додатковими утилітами, що полегшують роботу з документом: засобами пошуку і заміни; перевірки орфографії, пунктуації; засобами роботи з буфером обміну; довідкової системою за програмою; засобами автоматизації (написання сценаріїв або макросів) і т.д .

Таким чином, потужний текстовий редактор складається з текстового вікна для введення тексту, бібліотеки елементів форматування, інтерпретатора цих елементів, ряду допоміжних програм для створення і форматування зовнішніх об'єктів і набором утиліт, що полегшують роботу з документом.

Набір елементів форматування суто індивідуальний для кожного текстового редактора. Тобто інтерпретатор одного текстового редактора не може зрозуміти і правильно відпрацювати елементи іншого текстового редактора. Тим не менш, необхідність читання документів, створених в іншому текстовому редакторі все ж таки існує. Для вирішення цієї проблеми потужні редактори та редактори середнього класу забезпечують набором конверторів, які переводять елементи іншого текстового редактора в команди даного.

Текстовий редактор Microsoft Word.

Microsoft Word - потужний текстовий процесор, призначений для виконання всіх процесів обробки тексту: від набору й верстки, до перевірки орфографії, вставки в текст графіки в стандарті *. pcx чи *. bmp, роздруківки тексту.

Він працює з багатьма шрифтами, як з російським, так і з будь-яким з двадцяти однієї мови світу. В одну з багатьох корисних властивостей Word входить автоматична корекція тексту по границях, автоматичний перенос слів і виправлення правопису слів, зберігання тексту у визначений проміжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, що дозволяють у лічені хвилини створити діловий лист, факс, автобіографію, розклад, календар і багато іншого.

Word забезпечує пошук заданого слова або фрагмента тексту, заміну його на зазначений фрагмент, видалення, копіювання у внутрішній буфер або заміну за шрифтом, розміру шрифту, а так само по надрядковим або за підрядковим символів. Наявність закладки в тексті дозволяє швидко перейти до закладеного місця в тексті. Можна так само автоматично включати в текст дату, час створення, зворотну адресу й ім'я написав текст.

Типова структура інтерфейсу.

Рядок меню містить імена груп команд, об'єднаних за функціональною ознакою. Рядок меню знаходиться у верхній частині екрана. Вибір режиму з рядка меню відкриває відповідне підменю, а вибір певної опції у ньому забезпечує доступ до меню більш низького рівня. Така система вкладених (спадаючих) меню складає основу інтерфейсу текстового процесора. Команди меню вибираються за допомогою миші, клавіш керування курсором або комбінацій натискання певних клавіш ("гарячих клавіш").

Рядок стану (статусу) містить ім'я редагованого документа і визначає поточне положення курсору в цьому документі. У рядку виводиться довідкова інформація.

Рядок підказки містить інформацію про можливі дії користувача в поточний момент.

Робоче поле - це простір на екрані дисплея для створення документа і роботи з ним. Максимальний розмір робочого поля визначається стандартними параметрами монітора і становить 25 рядків по 80 знаків кожна.

Координатна лінійка визначає межі документа і позиції табуляції. Розрізняють вертикальну та горизонтальну лінійки. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Нульова точка координатної лінійки вирівняна по першому абзацу тексту.

Лінійка прокручування служить для переміщення тексту документа в робочому полі вікна. Лінійка, що забезпечує вертикальне переміщення тексту, називається вертикальною лінійкою прокрутки, а горизонтальне переміщення горизонтальній лінійкою прокручування.

Курсор - коротка, як правило, миготлива лінія, показує позицію робочого поля, в яку буде поміщений введений знак або елемент тексту. У текстовому режимі курсор горизонтальний, знаходиться внизу знакоместа, на яке показує. У графічному режимі вертикальний, знаходиться лівіше місця вставки чергового символу. Кожен текстовий процесор має свої можливості для забезпечення руху курсору (як і керування інтерфейсом взагалі). Управління інтерфейсом здійснюють за допомогою клавіатури і миші.

Часто сучасні текстові процесори, використовуючи різні комбінації функціональних і звичайних клавіш, дають можливість переміщати курсор на одне слово, речення або абзац, направляти його на початок або кінець рядка.

У режимі використання миші переміщення по документу здійснюється клацанням по відповідній стрілці на лінійках прокручування або клацанням по самій лінійці прокручування, а також перетягуванням мишею движка по лінійці прокручування.

Індикатори - знаки або символи, що відображають відповідні режими роботи програми або комп'ютера. Індикатори в рядку стану - це символи або службові (ключові) слова, що відображають режими роботи програми. Індикатори на клавіатурі відображають режим роботи перемикачів клавіатури, їх три: NumLock, CapsLock, ScrollLock.

Перемикач - елемент екранного інтерфейсу або команда, яка використовується для включення або виключення того чи іншого режиму. Індикатор може виявитися і перемикачем, якщо по ньому клацнути мишею.

Основні функції текстового редактора.

Microsoft Word дозволяє вводити, редагувати, форматувати та оформлювати текст і грамотно розміщувати його на сторінці. За допомогою цієї програми можна вставляти в документ графіку, таблиці і діаграми, а також автоматично виправляти орфографічні та граматичні помилки. Текстовий редактор Word має і багатьма іншими можливостями, які значно полегшують створення і редагування документів. Найбільш часто використовувані функції:

 • набір тексту;

 • вирізування шматків тексту, запам'ятовування їх протягом поточного сеансу роботи, а також у вигляді окремих файлів;

 • вставка шматків у потрібне місце тексту;

 • заміна слів одне на інше частково або повністю по всьому тексту;

 • знаходження в тексті потрібних слів або пропозицій;

 • форматування тексту, тобто надання їй певного виду за такими параметрами: ширина текстової колонки, абзац, поля з обох сторін, верхнє і нижнє поле, відстань між рядками, вирівнювання краю рядків;

 • автоматична розбивка тексту на сторінки із заданим числом рядків;

 • автоматична нумерація сторінок;

 • автоматичне введення підзаголовків у нижній або верхній частині сторінки;

 • виділення частини тексту жирним, похилим або підкресленим шрифтом;

 • перемикання програми для роботи з іншим алфавітом;

 • табуляція рядків, тобто створення постійних інтервалів для представлення тексту у вигляді колонок;

 • при введенні тексту ви упираєтеся в кінець рядка, Word автоматично робить перехід на наступний рядок;

 • якщо при введенні тексту робиться помилка, функція автокорекції автоматично її виправляє. А функція автоматичної перевірки орфографії підкреслює неправильно написані слова червоною хвилястою лінією, щоб їх було легше побачити і виправити;

 • якщо користуватися дефісами для виділення пунктів списку, вживати дробу, знак торгової марки або інші спеціальні символи, функція автоформатування буде сама їх коригувати;

 • можливість вставки в текст формул, таблиць, малюнків;

 • можливість створення кількох текстових стовпчиків на одній сторінки;

 • вибір готових стилів і шаблонів;

 • для представлення тексту у вигляді таблиці можна, звичайно, користуватися і табулятором, проте Microsoft Word пропонує набагато більш ефективні засоби. А якщо таблиця містить цифрові дані, то їх легко перетворити на діаграму;

 • режим попереднього перегляду дозволяє побачити документ у тому вигляді, в якому він вийде з друку. Крім того, він дає можливість відобразити відразу всі сторінки, що зручно для внесення змін перед друкуванням.

Спеціальні можливості текстових редакторів:

 1. редагування тексту

 • робота з ділянкою тексту

 • виділення

 • видалення

 • запис у буфер

 • копіювання

 • запис у вигляді окремого файлу і т.д.

 • вирівнювання тексту

 • по краю (правому, лівому, ширині)

 • по центру

 • по ширині

 • автопереносів слів

 • цілком

 • за правилами перенесення

 • організація колонок

 1. створення резервних копій через рівні проміжки часу

 2. робота з таблицями

 • розмітка

 • видалення і додавання стовпців і рядків

 • вирівнювання тексту в осередках

 • оформлення рамок

 1. відмова від останніх дій і відмова від відмови

 2. операції над малюнками

 • вставка в текст

 • масштабування і розтяжка по осях

 • обтікання малюнка текстом і т.д.

 1. розбиття на сторінки

 • автоматичне, шляхом завдання числа рядків на сторінці

 • жорстке, примусове

 • нумерація сторінок (зверху, знизу)

 1. використання шаблонів документів

 2. використання набору шрифтів

 • true type (ttf) - пропорційні шрифти

 • шрифти з довільно змінюваними розмірами

 • різні способи виділення шрифтів - підкреслення, курсив і т.д.

 1. контекстний пошук і заміна заданої послідовності слів у тексті

 2. перевірка орфографії з використанням вбудованого словника

 3. підказка синонімів і антонімів

 4. перевірка граматики - аналіз речення як цілого

 5. побудова змістів, індексів, виносок

 6. набір складних формул (математичних, фізичних)

 7. використання в тексті інформації з СУБД і ЕТ

Останнім часом комп'ютерні технології просуваються дуже інтенсивно, і це сприяє бурхливому розвитку програмного забезпечення. Кожні півроку виходять продукти з безліччю нововведень. Так і текстові редактори не стоять на місці. З кожним разом все більше і більше функцій містять в собі дані програми. Але їх розвиток поставлено таким чином, що з кожною новою версією програма зберігає попередній набір можливостей і користувач може використовувати як старі, так і нові функції, останні введені лише для полегшення роботи з програмою.

Широкі можливості текстових редакторів дозволили комп'ютера практично витиснути друкарські машинки з діловодства, а використання комп'ютерних видавничих систем багато в чому змінило організацію підготовки рукопису до видання, автоматизувати працю людей кількох друкарських професій - верстальника, складача, коректора і ін

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
52.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Налаштування текстового редактора MS Word
Технологічні можливості редактора векторної графіки CorelDraw
Microsoft Excel його функції і можливості
Графічний редактор Paint Опис графічного редактора Paint - стандартоного графічного редактора
Дослідження можливості реалізації навчальної розвиваючої і виховують функції природничо 2
Дослідження можливості реалізації навчальної розвиваючої і виховують функції природничого
Меню ПРАВКА редактора Word Опис усіх пунктів меню Правка редактора Word
Принципи текстового аналізу
Вивчення можливостей текстового процесора MS Word при створенні документів
© Усі права захищені
написати до нас