Франчайзинг 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

НОУ «Волгоградський інститут бізнесу»
Кафедра економіки, фінансів та бухгалтерського обліку
Курсова робота
З ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСИ»
ТЕМА
«ФРАНЧАЙЗИНГ»
Студентки групи 3 ФК-41сз
Козином Олени Григорівни

Перевірив Ізюмова Ольга Миколаївна
Волгоград
2006
ЗМІСТ
ВВЕДЕНИЕ____________________________________________________________________3


1. ПОНЯТТЯ ФРАНЧАЙЗИНГА________________________________________________5
1.1 ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ_____________________________________________5
1.2 КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГА____________________________7


2. ВИДИ франчайзингу ___________________________________________________9
2.1 ТОВАРНИЙ ФРАНЧАЗИНГ________________________________________________9
2.2 ВИРОБНИЧИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ___________________________________11
2.3 ДІЛОВИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ_______________________________________________12
2.4 ІНШІ ВИДИ ФРАНЧАЙЗИНГА_________________________________________13
2.5 ВИДИ Франчайзинговий СІСТЕМ____________________________________14


3 ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ФРАНЧАЙЗІНГА________________________16
3.1 ПЕРЕВАГИ ФРАНЧАЙЗИНГА_______________________________________16
3.1.1 ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗОРА__________________________________16
3.1.2 ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ_____________________________________18
3.2 НЕДОЛІКИ ФРАНЧАЙЗИНГА__________________________________________20
3.2.1 НЕДОЛІКИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗОРА______________________________________20
3.2.2 НЕДОЛІКИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ________________________________________22


4. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССИИ__________________________________24
4.1 ПРЕДМЕТ І інші істотні умови договору КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССИИ_______________________________________________________________25
4.2 ОБ'ЄКТИ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССІІ_____________________25
4.3 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССИИ_______________________________________________________________26
4.4 ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССИИ_______________________________________________________________29
4.5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССИИ_______________________________________________________________29
4.6 РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕССІІ_________________29
4.6.1 реєстрація договору комерційної концесії У ПОДАТКОВІЙ ОРГАНЕ____________________________________________________________________29
4.6.2 реєстрація договору комерційної концесії у Федеральній службі з ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, патентів і товарних ЗНАКАМ___________________________________________________________________30
5. ПРАКТИКА франчайзингу У РОССІІ___________________________________31
5.1 ІМІДЖ-ВСЕ____________________________________________________________34
5.2 ФРАНЧАЙЗИНГ В ЦИФРАХ І СУММАХ___________________________________39
5.3 ТРИ ПУТИ_______________________________________________________________41
5.4 УРАЗЛИВІ МЕСТА______________________________________________________42
5.5 КУПІВЛЯ ФРАНШИЗЫ__________________________________________________45
5.5.1 ВОПРОССИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗАДАТИ ФРАНЧАЙЗЕРУ___________47


ЗАКЛЮЧЕНИЕ______________________________________________________________52


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ_____________________________________________________54


ДОДАТКИ


Введення.

В даний час вивчення франчайзингу є одним з актуальних питань російської економіки. Дуже багато сучасних бізнесмени присвятили себе темі вивчення та аналізу функціонування бізнесу у формі франчайзингу та створення найкращих умов для успішного розвитку франчайзингової системи.
Метою моєї роботи є: охарактеризувати механізм франчайзингу, виявити плюси і мінуси ведення бізнесу таким способом, для чого будуть розглянуті основні види франчайзингу.
Завданням дослідження інформації в даній курсовій роботі є визначити поняття франчайзингу, механізм функціонування франчайзингу як у Росії, так і за кордоном, використовуючи досвід різних компаній, що працюють за такою схемою ведення бізнесу.
Не повинен залишитися без уваги в цій роботі практичний розділ ведення франчайзингу на основі договору комерційної концесії, тому що в бізнесі юридичний аспект ніколи не залишався осторонь, а навпаки є іноді основним важелем.
Сьогодні в Росії вже нікого не здивувати товарами і послугами, позначеними найвідомішими товарними знаками таких фірм як "Кока-кола", "Адідас", "Ксерокс", "Шелл", "Макдональдс" і багатьох інших. Ці товарні знаки однозначно асоціюються у нас з певним виробником, що має високу репутацію, і опосередковано вказують на високу якість товарів і послуг. Одним з ефективних каналів дистрибуції, за яким ці товари поширюються всередині країн і по всьому світу, є франчайзинг. Якщо звернутися з питанням "Що таке франчайзинг?" До наших співвітчизників, навряд чи набереться і 10% тих, хто зможе впевнено пояснити суть цього явища. Тому основна мета моєї курсової роботи полягає у вивченні даного виду організації ведення бізнесу. Вивчивши і проаналізувавши інформацію, надану фаховою літературою, різними фінансовими журналами, газетами та іншими засобами ЗМІ я постараюся розкрити поняття франчайзингу, виявити переваги та недоліки даних договірних відносин, визначити місце і роль франчайзингу на російському ринку, зробити відповідні висновки та ув'язнення, а так само дати свої рекомендації та пропозиції. Вся франчайзингова система в російській економіці на даний момент знаходиться в стадії становлення, і не може уникнути криз і потрясінь. Саме тому важливо зрозуміти, як звести негативні наслідки до мінімуму, для чого в ході роботи будуть виявлятися слабкі і сильні сторони даної системи функціонування бізнесу на російському ринку в порівнянні з закордонним. У своїй роботі я з великим інтересом освітила практику франчайзингу в Росії, спираючись на досвід диференційованих компаній РФ, що вибрали франчайзингову систему ведення бізнесу. Саме практичний досвід російських компаній зможе показати найбільш ясну картину франчайзингу в нашій країні.
Структура даної курсової роботи буде включати в себе п'ять розділів, які в свою чергу поділені на підрозділи.
Перший блок роботи буде включати в себе загальне поняття франчайзингу. У ньому конкретно будуть розглядатися основна термінологія і критерії ефективності франчайзингу. Далі у другому розділі я постараюся охарактеризувати види франчайзингу. Розгляду будуть підлягати товарний, виробничий, ділової та інші види франчайзингу, а так само види франчайзингових систем. У третьому розділі курсової шляхом аналізу будуть виявлені переваги і недоліки франчайзингу. У четвертому блоці роботи постараюся приділити увагу юридичний бік франчайзингу, шляхом вивчення договору комерційної концепції, а саме предмет і об'єкт договору, права, обов'язки і відповідальність сторін, зміна, припинення та реєстрація договору. У результаті вивчення всієї теоретичної інформації за допомогою п'ятої глави буде розглянута практичне застосування франчайзингу в Росії.
1. ПОНЯТТЯ франчайзингу
1.1 ОСНОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Не можна не відзначити, що для нашої економіки франчайзинг сьогодні є відносно новим явищем, у той час як у розвинених країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних товарах і послугах.
Франчайзинг - як правило, регулюється главою 54 ДК РФ. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д.
Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з встановленням мінімального і (або) максимального обсягу використання), із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів , отриманих від правовласника чи вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).
Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (ст. 1027 ЦК РФ).
У Росії, франчайзинг не завжди має на увазі використання договору комерційної концесії в основі своєї правової бази. У рамках франчайзингу можуть полягати наступні договори: договір комерційної концесії, договір поставки, агентський, ліцензування, товарного кредиту, відповідального зберігання, купівлі-продажу, і ще ряд інших.
Франшиза - право здійснювати певну економічну діяльність з використанням принципу франчайзингу, закріплене договором, угодою, а також діяльність (виробництво, надання послуг тощо) здійснюється з використанням принципу франчайзингу.
Франчайзер - фізична або юридична особа, яка пропонує на продаж угоди на умовах франшизи і забезпечує зі свого боку виконання умов такої угоди.
Франчайзі - фізична або юридична особа, що діє у відповідності з набутою франшизою.
Франчайзинговий договір - договір, за яким одна сторона (правовласник) передає іншій стороні (користувачеві) за відповідну плату і на визначений або невизначений термін права на використання фірмового найменування, на комерційну інформацію, на товарний знак, знак обслуговування і т.д. Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути юридичні та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців.
Паушальний внесок - одноразову винагороду франчайзера у вигляді певної твердо зафіксованої в договорі (угоді) суми, яка встановлюється виходячи з оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків франчайзі на основі використання франшизи, також може розраховуватися як оплата витрат франчайзера пов'язаних з продажем франшизи;
Роялті - винагорода у вигляді періодичних відрахувань фіксованих ставок, визначених франчайзером на підставі власної оцінки вартості права використання торговельної марки єдиної франчайзингової мережі, які виплачуються франчайзі франчайзеру щомісяця.
1.2 КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАЧАЙЗІНГА
Я вважаю, що найцінніша і корисна пільга, яка потрібна підприємцю, - це можливість використовувати вже відпрацьовані й підтверджені технології, вже відому і популярну марку, можливість навчатися і одержувати по ходу справи необхідні консультації. Всі ці можливості можуть надати ті, хто вже має досвід, знання, володіє технологічними секретами підприємців, тобто у своєму розпорядженні капітал не матеріальним, але дуже цінним і ефективним, якщо його правильно використовувати. Система ведення бізнесу під назвою «франчайзинг» якраз і створює необхідні передумови для такої реалізації. Виникнувши в автомобільній промисловості у вигляді передачі фірмі-дилеру виключного права на збут продукції автомобільної корпорації «Дженерал Моторс», франчайзинг став широко використовуватися в торгівлі і громадському харчуванні, автосервісі, готельному бізнесі, побутовому обслуговуванні та ремонтно-будівельних роботах, діловому та професійному обслуговуванні.
Франчайзинг інтегрує елементи оренди, купівлі-продажу, підряду, представництва, однак у цілому є самостійною формою договірних взаємовідносин незалежних господарюючих суб'єктів.
Крім використання обладнання та технологій франчайзера, оператор отримує в нього сировину та матеріали, напівфабрикати і рецептуру, інвентар і меблі, уніформу та символіку. При цьому оператор повинен підтримувати стандарти якості і рівень обслуговування не нижче, ніж на підприємствах франчайзера. Неприпустимість подвійних стандартів якості - характерна риса франчайзингу, що дозволяє споживачам довіряти звичної торгової марки незалежно від того, наскільки далеко від головного підприємства розташована фірма оператора.
Притаманне малим підприємствам почуття господаря грає істотну мотиваційну роль у підвищенні інтенсивності праці і відповідальності за його результати. Тому випадки компрометації операторами торгової марки франчайзера дуже рідкісні і тягнуть за собою розірвання контракту і виплату франчайзеру неустойки. Питання фінансування франчайзингу вирішуються в залежності від його виду і кредитоспроможності учасників. Оператор може повністю здійснити капіталовкладення в основні фонди, які придбаваються у франчайзера. Однак, як правило, оператору не вистачає власних коштів, тому основні фонди можуть передаватися в оренду. Крім того, франчайзер має право сам кредитувати оператора на пільгових умовах або виступати в якості поручителя за договором банківського кредиту.
Крім одноразового внеску оператора і капіталовкладень в основні фонди франчайзер може визначити регулярну плату за рекламу торгової марки, яку використовує оператор. Ця плата складає від 1 до 5% від виручки і характерна для компаній, що здійснюють довгострокові рекламні проекти. Франчайзер також встановлює розмір відрахувань від обсягу поточних продажів оператора.
Система договірних відносин франчайзингу різноманітна, умови кожного контракту залежать від виду діяльності франчайзера, його стабільності і місця на певному ринку товарів і послуг, особливостей місцевого ринку. Існують три основних види франчайзингу.

2. Види франчайзингу

Важливим складовим елементом успіху є чітке й повне знання підприємцем суті франчайзингу, його різновиду, структури, переваг і можливих ризиків при його використанні. Франчайзинг може бути визначений як спосіб доставки продукції або послуг споживачеві, спосіб розвитку бізнесу і завоювання ринку на основі кооперації матеріальних і фінансових коштів і зусиль різних підприємств. Франчайзинг може розглядатися також і як угоду, при якому виробник або одноосібний розповсюджувач продукту або послуги, захищених торговою маркою, дає ексклюзивні права на поширення на даній території своєї продукції або послуг незалежним підприємцям (роздрібним торговцям) в обмін на отримання від них платежів за умови дотримання технологій виробничих і обслуговуючих операцій.
Існують три основних види франчайзингу.
· Товарний франчайзинг;
· Виробничий франчайзинг;
· Діловий франчайзинг або франчайзинг бізнес формату.
2.1 ТОВАРНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ
Товарний франчайзинг являє собою продаж товарів, вироблених франчайзером під зареєстрованим товарним знаком. Франчайзі, як правило, здійснює їх післяпродажне обслуговування («Еконіка взуття», «Червоний куб»).
Даний вид франчайзингу іноді називають «франчайзинг продукту (торгового імені)». Це франчайзинг у сфері торгівлі на продаж готового товару. У товарному франчайзингу франчайзером зазвичай є виробник, що продає закінчений продукт чи напівфабрикат дилеру-франчайзі. Останній здійснює передпродажне і післяпродажне обслуговування покупців продукції франчайзера і відмовляється від продажу товарів конкурентів. Це правило є істотним змістом взаємин партнерів - франчайзера і франчайзі-дилера.
Цей вид діяльності, має на увазі придбання у ведучої компанії права на продаж товарів з її торговою маркою. У цьому випадку франчайзі купує у франчайзера товари і після цього їх перепродує від імені франчайзера. В окремих випадках ведуча компанія має відношення і до оплати гарантійних послуг, та відшкодування витрат на спільну рекламу. Як правило, для товарного франчайзингу характерна вузька спеціалізація франчайзі на реалізації одного виду товарів і послуг.
У США франчайзинги стали популярними на початку нинішнього століття як спосіб продажу машин і бензину. У той період часу франчайзинги були створені на рівні розподільників (дистриб'юторів). Такий підхід давав гарантію виробникам в тому, що їхні товари потраплять до покупців точно в такому вигляді, в якому вони були створені. При цьому ім'я і торгова марка компанії отримували широке поширення і приносили всі вигоди споживачам. В даний час автомобільні компанії і компанії, що виробляють бензин, згідно з американськими законами не вважаються франчайзорам, тоді як багато інших компаній широко користуються франчайзингом як способом поширення і розподілу своїх товарів. Такий спосіб ведення бізнесу, при якому франчайзі купують у ведучої компанії право на продаж товарів з її торговою маркою, називається товарним франчайзингом. В даний час цей вид франчайзингу використовується декількома компаніями, наприклад, з виробництва автопокришок. Якщо ж товари і послуги не мають торгових марок, вони не включаються в цю категорію.
2.2 ВИРОБНИЧИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ
Виробничий франчайзинг - це франчайзинг на виробництво товарів. У цьому випадку фірма, що володіє технологією виготовлення якогось продукту, продає місцевим чи регіональним заводам сировину для виготовлення (наприклад, завод з розливу безалкогольних напоїв).
Дрібна фірма тут не просто виступає під торговою маркою франчайзера і реалізує його продукцію та послуги, але і включається в повний цикл господарської діяльності великої корпорації, виконуючи рівні з нею вимоги технологічного процесу, якості, навчання персоналу, виконання плану продажів, оперативної звітності. Ця форма передбачає тісний контакт франчайзера і франчайзі, детальну регламентацію діяльності і високий ступінь відповідальності малого підприємства.
Цей вид франчайзингу найбільш широко представлений у виробництві безалкогольних напоїв. Кожен з місцевих чи регіональних розливальних і пакувальних заводів є франчайзі від основної компанії. Так, наприклад, американська Coca-Cola, що лідирує на світовому ринку безалкогольних напоїв, а в Росії поступається тільки своєму конкурентові PepsiCo, почала активні дії на ринку в Росії в 1995р. Шляхом розробки програми створення декількох заводів з випуску фірмових напоїв Coca-Cola у великих містах Росії. Загальна сума інвестицій у 2 проекти в Башкирії і Єкатеринбурзі оцінюється в 30 млн. дол При цьому програма організації випуску напоїв Coca-Cola побудована не зовсім звичайно. Інвестує не сама Coca-Cola, а її партнер - Inchape Plc. з залученням російських інвестицій. По суті реалізується створення великої мережі заводів на основі франчайзингового договору, відповідно до якого Coca-Cola передає новим підприємствам технологію і концентрати. А управління заводами здійснюється підприємствами Inchape і партнерами з Росії. Таким чином, незважаючи на те, що Coca-Cola не інвестує сама, надаючи це робити Inchape, разом зі своїм партнером вона контролює розвиток підприємств. Цьому досвіду пішли й інші компанії, які продають концентрати та інші продукти, необхідні для виробництва місцевим разливочні компаніям, які потім змішують концентрати з іншими складовими продуктами і розливають у пляшки чи банки для розподілу по місцевих дилерів. Само собою зрозуміло, що товар у Нью-Йорку не повинен відрізнятися від товару в Сан-Франциско.
2.3 ДІЛОВИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ
Діловий франчайзинг називають «франчайзинг бізнес-формату». При цьому способі франчайзер продає ліцензію приватним особам чи іншим компаніям на право відкриття магазинів, кіосків або цілих груп магазинів для продажу покупцям набору продуктів і послуг під ім'ям франчайзера.
Таким чином, це франчайзинг на вид діяльності, тобто включення малого підприємства в повний виробничо-господарський цикл великої корпорації. Чи не найпопулярніший вид франчайзингу, при якому ведуча фірма продає ліцензію приватним фірмам чи компаніям на право відкриття власної фірми з продажу продуктів і послуг під ім'ям франчайзера (наприклад, прокат і побутове обслуговування, ділові і професійні послуги бізнесу і населенню, магазини або ланцюга закусочних, готелі). З боку великої корпорації пред'являються рівні з нею вимоги до технологічного процесу, якості, а також забезпечується навчання персоналу, вибір площадки будівництва підприємства, інші послуги (методи забезпечення продажів, ведення оперативної звітності і т.п.).
При діловому франчайзингу потрібно, щоб франчайзі оплачував постійні внески, а також робив внески в рекламний фонд, що знаходиться у віданні франчайзера. Франчайзер може здати в оренду франчайзі основні фонди, запропонувати йому фінансування; він має право також виступати і як постачальник для своїх франчайзі.
В даний час в залежності від розміру початкового капіталу франшизи бізнес-формат ділять на такі основні підгрупи:
· Франшиза - робоче місце - робоча франшиза (Job franchise), де франчайзер створює добре підготовлене робоче місце для підприємця; основні інвестиції - купівля прилавка-фургона;
· Франшиза-підприємство - комерційна франшиза (Business franchise), що вимагає більш великих інвестицій у виробниче устаткування, наявності робочих приміщень, додаткового найманого персоналу;
· Інвестиційна франшиза (Investment franchise), основна мета якої - повернення початкової суми інвестицій.
Однією з перших ластівок ділового франчайзингу було відкриття першого ресторану швидкого обслуговування світової франчайзингової системи МакДональдс. У даний момент тут можна спостерігати дуже активний розвиток цієї франчайзі, відкриття нових закусочних і т.д.
Слід виділити ще одну компанію, що займається діловим франчайзингом. Це Російсько-Венесуельський підприємство «Росінтер». Під його веденням знаходиться такі ресторани як: Комбіс, Ростікс, Патіо Піца, артістік, Санта Фе, Американ Бар & Гриль. У даний момент вони продають франшизи на Ростик'с Патіо Піца.
Хоча існує багато варіантів класичного франчайзингу, три з них найбільш часто використовуються. Це: регіональний франчайзинг; суб-франчайзинг; розвивається франчайзинг. У кожному з цих випадків франчайзі одержує всі переваги, які зазвичай пов'язані з франчайзингом: використання торгової марки і логотипу франчайзера, системи його бізнесу, первісне навчання, вибір місця, підтримка і т.д. Основні відмінності їх друг від друга полягають в наступних характеристиках: 1) тривалість відносин франчайзера і франчайзі, 2) до кого франчайзі може звертатися за підтримкою, 3) кому він платить встановлені внески.
2.4 ІНШІ ВИДИ франчайзингу
Корпоративний франчайзинг - сучасна форма організації франшизою бізнесу, при якій франшизоодержувач оперує не окремим підприємством, а мережею франшизних підприємств з використанням найманих менеджерів.
Конверсійний франчайзинг - спосіб розширення франшизной мережі, при якому чинне самостійно підприємство переходить на роботу за договором франчайзингу і приєднується до системи франшизних підприємств, що працюють під контролем одного франшизоодержувача.

2.5 ВИДИ франчайзингових систем

Франчайзингові системи беруть багато форм. Франчайзингові системи можуть об'єднувати:
· Виробника з виробником;
· Виробника з оптовим торговцем;
· Виробника з роздрібним торговцем;
· Оптового торговця з оптовим торговцем;
· Оптового торговця з роздрібним торговцем;
· Роздрібного торговця з роздрібним торговцем;
· Підприємство обслуговування з підприємством обслуговування.
Розглянемо франчайзингові системи, що з'єднують виробника з виробником. Припустимо, фірма з виробництва хімічних речовин патентує новий спосіб виробництва аміаку. Оскільки даний процес знижує вартість виробництва аміаку, припустимо, на 20%, інші хімічні фірми можуть висловити бажання застосовувати його.
Ліцензія дала б їм право використання нового технологічного процесу в обмін на комісійну винагороду, яка називається роялті. У даному випадку ліцензіар фактично є франшизером; ліцензіат є франчайзі. При системі франчайзингу, яка зв'язує виробника з виробником, франчайзі залишаються відносно автономними. Такі франчайзі у своєму розпорядженні майже повною свободою дії. Політика та процедури можуть бути їх власної розробки; навіть цеху та обладнання можуть бути їх власної конструкції.
Інша франшизних система з'єднує виробника і роздрібного торговця. Кращим прикладом є система, що з'єднує виробників автомобілів і роздрібних автомобільних дилерів. Ще одним прикладом є станції автообслуговування, які надають місця для паркування і продають пально-мастильні матеріали, що поставляються за контрактом нафтопереробними компаніями типу "Тексако". Франшизні системи, що з'єднують виробника з оптовим торговцем, оптового торговця з оптовим торговцем і оптового торговця з роздрібним торговцем, діють аналогічним чином.
Роздрібні й обслуговуючі франшизні системи типу "Кентуккі Фрайд чікен" і "Кволіті інн." помітно відрізняються від систем франшизних угод між виробником і оптовим торговцем, тому що франчайзі фактично є тут продовженням франшизера. У подібних системах кожен франчайзі нагадує торговельну точку компанії з єдиним винятком: франшизер вкладає для створення цієї торгової точки гроші франчайзі, а не власні кошти.

3. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ франчайзингу

3.1 ПЕРЕВАГИ

Навіщо франчайзеру продавати права на свій бізнес? Навіщо франчайзеру втрачати в якійсь мірі контроль над своїм бізнесом для того, щоб залучити франчайзі? Чому франчайзер втягує у свій бізнес людей, які нічого про нього не знають? Існує велика кількість подібних питань про те, чому ж все-таки франчайзер хоче розвивати франшизу. У франчайзі в свою чергу теж виникає багато питань пов'язаних з інвестуванням у франчайзингову підприємство. Відповідь проста - переваги. [1]
3.1.1 ПЕРЕВАГИ для франчайзера
Франчайзер - це людина, яка змогла створити працюючий бізнес. Це бізнес, який приносить йому гарний прибуток. Така модель бізнесу повинна легко піддаватися успішному повторенню. Це означає, що можливо відкривати ще більше підприємств, робота яких будувалася б по такій же моделі, як і бізнес франчайзера. Бізнес франчайзера завжди має певний перевірений ринок споживачів і цінну репутацію.
Після того, як бізнес своїм успіхом довів свою життєздатність, засновники бажають розвивати цю справу. Тут виникає два шляхи: розвивати справу, інвестуючи прибуток чи створювати франчайзингову систему. При створенні і розвитку франчайзінгової системи, її засновники будуть розглядати п'ять позицій:
· Франчайзинг приносить додаткові гроші для розповсюдження бізнесу. Якщо компанія прагне до розвитку на регіональному, національному або міжнародному рівні, то будуть потрібні додаткові вкладення на програму розвитку. Ці фонди можна створити за допомогою франчайзі. Франчайзі роблять перший внесок, купуючи повний франчайзинговий пакет. Підписавши додатково кілька франчайзінгових договорів із франчайзі, франчайзер зможе продавати їм інші послуги по управлінню (менеджменту), такі, як особлива підтримка по консалтингу і маркетингу. Обидві угоди (первісний продаж франшизи і продаж спеціальних послуг) служать додатковим джерелом доходу для франчайзера
· Франчайзі роблять додаткові виплати на підтримку послуг, що надаються франчайзером. Усі працюючі франчайзі щомісяця платять франчайзеру за надання послуг. Частина цих грошей йде на надання послуг по підтримці франчайзі цієї системи (навчання персоналу, консультанти і т.д.).
· Франчайзинг відкриває можливості швидкого розширення на новому ринку і зміцнення своєї репутації на існуючому ринку. Збільшення кількості виплачуваних внесків дозволяє франчайзеру швидко й ефективно розвиватися на ринку. Саме франчайзі приносять на новий ринок ім'я франшизи. Кожен окремий франчайзер одержує величезні переваги на всьому ринку тому, що франчайзі, швидко розширюючись на новому ринку і роблячи інвестиції у розвиток цього бізнесу в нових містах, створюють широку мережу бізнесу, на розвиток якої у франчайзора ніколи не вистачило б грошей.
· Франчайзинг відкриває для споживача можливість більше дізнатися про продукт і послуги. З відкриттям нових підприємств споживачі більше довідаються про продукт і послуги. Це дуже важливо, тому що нова франшиза стає пізнаваною на ринку в міру надання своїх послуг. Численні франчайзингові підприємства на специфічному ринку відкривають економний доступ до реклами в засобах масової інформації, що робить франчайзинг відомим серед більшого числа споживачів. Використання реклами приводить до збільшення продажів і прибутку в кожному підприємстві франчайзингової системи.
· Успіх франчайзингової системи при створенні нових бізнес концепцій. Успіх франчайзингової компанії багато в чому залежить від перевіреності і прибутковості бізнес концепції. Франчайзер розвиває свою концепцію бізнесу і доводить її прибутковість на прикладі своїх власних магазинів. Франчайзер розділяє свій досвід з усіма франчайзі системи, надаючи їм можливість вести свій бізнес так само успішно. Тому, якщо компанія хоче довідатися, чи можливо перетворити їхній бізнес в успішну франшизу, вони повинні просто подивитися наскільки успішно пройшло таке перетворення в іншому, схожому бізнесі.

3.1.2 Переваги для франчайзі

· Усі матеріали і підтримка, що надається франчайзорам індивідуальним франчайзі, призначені для підтримки і посилення значимості франшизи. У списку таких переваг можна було б перелічити: матеріали, навчання і консалтинг. Але, якщо дивитися ширше, то найбільшою перевагою є відносини між франчайзером і франчайзі.
· Франчайзинг означає, що у вас є власний бізнес, але ви не залишаєтеся один на один з усіма проблемами і ризиками. Коли франчайзі дає свою згоду вкладати гроші у франчайзингову підприємство, він все одно залишається незалежним власником бізнесу. Ця незалежність означає, що його ніколи не звільнять з цієї роботи. Франчайзі отримує професійну підтримку від франчайзера. Така підтримка допомагає йому уникнути тих помилок, які зазвичай роблять інші підприємці. Франчайзер остерігає франчайзі від прийняття неправильних рішень, які могли б зашкодити чи взагалі зруйнувати його підприємство.
· Франчайзинг - це швидкий і ефективний початок бізнесу. Франчайзингова система дає інформацію, що допомагає франчайзі знайти придатне місце розташування для підприємства, зробити його дизайн і переконатися в тому, що бізнес правильно функціонує. Франчайзі не потрібно турбуватися про проблеми, які виникають на початковій стадії, тому, що він має досвід свого франчайзора.
· Франчайзинг дає підтримку франчайзі в період перед відкриттям бізнесу. Франчайзі завжди має можливість стати фахівцем у новому бізнесі, не витрачаючи роки на навчання в школі бізнесу чи просто працюючи в цій області. Ці знання приходять безпосередньо зі спеціальних програм навчання і програм по розвитку системи управління, які франчайзер передає всім новим франчайзі і ключовим працівникам. Ще за довго до відкриття нового бізнесу, франчайзер і франчайзі повинні проробити один з одним якийсь час. Разом вони повинні достатньо попрацювати над формуванням навичок франчайзі з тим, що б мати всі шанси на успішне ведення бізнесу.
· Франчайзинг означає постійну підтримку. Після відкриття франчайзингового бізнесу франчайзі продовжує одержувати професійні послуги від франчайзера з питань щоденного ведення бізнесу і маркетингу. Якщо виникають проблеми, то їх першим завданням буде перевірити всі надані матеріали та посібники. Але проте можуть виникати і специфічні проблеми. У цьому випадку франчайзі може подзвонити франчайзеру і звернутися по допомогу. Саме тому, що існує такий зв'язок між франчайзером і франчайзі, проблеми франчайзі можуть бути вирішені за допомогою досвідченого франчайзера. Коли незалежний підприємець починає розвивати власний бізнес, він повинен сам знайти спосіб рішення проблем і відкрито дивитися на імовірність здійснення помилок.
· Франчайзинг дає можливість використовувати репутацію і товарний знак франчайзера. При виконанні франчайзінгового договору, франчайзі одержує повноваження від франчайзера на використання торгового знака франчайзера. Тільки франчайзі, що працюють у системі даної франшизи, мають ексклюзивне право використовувати товарний знак франчайзора. Тому, якщо ви володієте франшизою McDonald's, ви користуєтеся правом на володіння назвою фірми, яка дає вам миттєве впізнавання на ринку як бізнесу, що працює на міжнародній арені з міжнародним франчайзером. До моменту відкриття ресторану, усі в окрузі вже знають, що він буде надавати послуги на високо професійному рівні. На відміну від вас індивідуальний підприємець повинен із самого початку думати не тільки про продажі, але перш за все про те, щоб створити гарну репутацію нікому невідомої фірми. Франчайзі ж купує собі репутацію разом з покупкою франшизи. Індивідуальний підприємець ніколи не буде мати доступ до відомого всьому світу імені, а франчайзі відразу користується ім'ям свого франчайзора яке вже отримало загальне визнання.
· Франчайзинг встановлює чіткі територіальні межі ведення бізнесу. Франчайзер визначає своєму франчайзі територію ведення бізнесу. Межі цієї території визначені умовами франчайзингового договору. Отримуючи територію, франчайзі може ефективно розвивати свій бізнес на певній території. Це знімає загрозу суперництва з боку інших власників цієї ж франшизи. Індивідуальний підприємець ніколи не знає, в якому місці виникне найбільша конкуренція, таким чином його територія завжди залишається більш відкритою для конкурентів.

3.2 НЕДОЛІКИ

Як бізнес концепція франчайзинг завжди пропонує багато переваг і для франчайзі, і для франчайзера. Але є і недоліки. Коли ви звертаєтеся до франчайзингу необхідно розглядати і переваги, і недоліки. Ось що потрібно взяти до уваги обом сторонам.

3.2.1 НЕДОЛІКИ для франчайзера

· Неможливість завершити відносини з франчайзі, який не дотримується правил системи. Франчайзинговий договір визначає природу відносин між франчайзером і франчайзі. Франчайзинговий договір передбачає ряд положень, що захищають франчайзі. Ці положення передбачають неможливість для франчайзера розірвати контракт із франчайзі. Але разом з тим такі положення ускладнюють вивід із системи франчайзі, який не виконує законів франчайзінгового бізнесу.
· Франчайзі не є працівниками франчайзера. Франчайзі є незалежними власниками бізнесу. Навіть при наявності франчайзингового договору можуть виникати труднощі при контролі угод, здійснюваних франчайзі у своєму бізнесі.
· Вплив погано працюють франчайзингових підприємств. Багато споживачів сприймають кожне франчайзингову підприємство як частину одного ланцюга підприємств, що працюють під єдиним товарним знаком. І якщо який-небудь франчайзі погано веде свій бізнес, то це буде кидати тінь на всю франчайзингову систему.
· Недоплата або виплата внесків із запізненням. Франчайзер встановлюють структуру виплат за наданий сервіс, приймаючи за основу відсоток від загальної суми продажів у кожному підприємстві. Франчайзі зобов'язані надавати звіт про загальну суму продажів франчайзеру для того, щоб визначити суму оплати за сервіс. Франчайзі може спробувати приховати суму продаж і надати неповний звіт з тим, щоб занизити внесок своєму франчайзеру.
Труднощі збереження конфіденційності комерційної таємниці. Робота будь-якої франчайзингової системи заснована на принципах і стандартах, є інтелектуальною власністю франчайзера. Ці принципи бізнесу являють собою комерційну таємницю і є основою успіху франчайзінгової системи. Франчайзі одержує доступ до комерційних секретів, проходячи навчання по програмі франчайзера. І хоча франчайзинговий договір забороняє франчайзі розголошувати подібну інформацію, все одно це трапляється. Франчайзеру складно з цим боротися, тому якщо йому не вдається виробити ефективні заходи, то вся франчайзингова система може сильно постраждати.
· Вихід з франчайзингової системи успішно працюючих франчайзі. Франчайзі може вважати, що франчайзингові відносини накладають на нього занадто великі обмеження й у результаті втратити інтерес до цього бізнесу. Розірвавши контракт із франчайзером він, можливо, захоче відкрити свій власний бізнес, який буде представляти пряму конкуренцію франчайзеру.
Для того щоб уникнути всіх цих труднощів, франчайзори повинні дуже ретельно відбирати підприємців, яким вони хочуть продавати франшизи. Франчайзер повинен провести інтерв'ю з кожним кандидатом, метою якого буде визначити у франчайзі наявність якостей, необхідних для успішного ведення справи. Після того, як франчайзі стає частиною системи, франчайзер повинен спостерігати за тим, як йдуть його справи. Франчайзер повинен вміти швидко визначати назріваючі проблеми і негайно приймати рішення.
Франчайзер повинен підтримувати безперервний зв'язок з франчайзі і дізнаватися від нього про нові ідеї і рішення вже існуючих проблем. Працюючи разом із франчайзі, франчайзори можуть уникнути проблем, які могли б завдати серйозної шкоди всій системі.
3.2.2 Недоліки для франчайзі
Невиконання контракту по франчайзинговому договорі. Франчайзі повинен дотримуватися правил франчайзингової системи. Ці правила сформульовані у франчайзинговому договорі і їх повинні виконувати всі франчайзі без винятку. Франчайзі можуть вносити свої пропозиції, але вони не можуть змінювати систему.
· Погляд на франчайзингову систему, як обмежуючу ініціативу франчайзі. На додаток до франчайзингового договору франчайзі повинен слідувати спеціальним правилам, що стосуються щоденних операцій у бізнесі та використання товарного знаку франшизи. Це все описано в програмі навчання франчайзера. Такі обмеження можуть стосуватися робочих годин, меж території, асортименту продукту і послуг, пропонованих споживачу. Франчайзі повинен дати згоду на прийняття цих обмежень до початку дії франчайзингового договору.
· Встановлення необхідного співпраці серед усіх франчайзі системи. Хоча франчайзі являє собою незалежного власника свого бізнесу, він є важливою сполучною ланкою в мережі власників франшизи. Кожен окремий франчайзі є товаришем по бізнесу. Не дивлячись на те, що франчайзі надають на ринок однаковий продукт і послуги, вони не є конкурентами.
· Відсутність підтримки з боку франчайзера. Потенційний франчайзі повинен уважно ознайомитися з роботою франчайзінгової системи, щоб визначити чи надає франчайзер необхідну підтримку по менеджменту чи веденню робіт. Підтримка франчайзера є найважливішим аспектом у франчайзингових відносинах. Франчайзі повинен визначити рівень підтримки до того, як почне діяти контракт. Недостатня підтримка з боку франчайзера підриває силу франчайзінгової системи.
· Визначення фінансової потужності франчайзера. Потенційні франчайзі повинні вивчити доступну інформацію про фінансове становище франчайзера. Може статися так, що франчайзер оголосить про банкрутство, що може привести до продажу франшизи чи її ануляції.
До початку приведення у виконання франчайзінгового договору потенційний франчайзі повинен дуже ретельно ознайомитися з матеріалами, наданими франчайзером. Потенційному франчайзі варто зустрітися з іншими франчайзі цієї системи і визначити, як франчайзер виконує свої обіцянки по наданню послуг. Франчайзі повинен дізнатися чи є франчайзер членом місцевої асоціації франчайзингу. Якщо так, то франчайзер повинен виконувати вимоги Етичного Кодексу Асоціації. Так само варто відвідати місцеву Асоціацію Франчайзингу, щоб більше дізнатися про франчайзера.
4. Договір комерційної концесії
Франчайзинг, як правило, регулюється главою 54 ДК РФ. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з встановленням мінімального і (або) максимального обсягу використання), із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів , отриманих від правовласника чи вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг). [2]
Сторонами за договором комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (ст. 1027 ЦК РФ).
У Росії, франчайзинг не завжди має на увазі використання договору комерційної концесії в основі своєї правової бази. У рамках франчайзингу можуть полягати наступні договори: договір комерційної концесії, договір поставки, агентський, ліцензування, товарного кредиту, відповідального зберігання, купівлі-продажу, і ще ряд інших.

4.1 ПРЕДМЕТ І інші істотні умови договору комерційної концесії

Предметом договору є дії правовласника з надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку у межах строку основного договору права використовувати у підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на охоронювану комерційну інформацію, а також на інші передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д., а крім того, може передбачатися постійне технічне та консультативне сприяння користувачеві. Користувач у свою чергу використовує даний комплекс виключних прав і сплачує винагороду, передбачене договором, у формі та порядку, узгоджених сторонами.
Договір повинен визначати спосіб використання фірмового найменування та комерційного позначення правоволодільця, конкретні умови визначення і виплати винагороди правовласнику. [3]

4.2 ОБ'ЄКТИ Договір комерційної концесії

Об'єкти договору комерційної концесії в залежності від правового значення ділять на дві категорії: обов'язкові і факультативні [4] Надання за договором права користування обов'язковими об'єктами становить істота договору; без їх передачі договір не може вважатися укладеним. Це комплекс виключних прав, закріплених за правовласником і індивідуалізують або його (право на фірмове найменування або комерційне позначення правовласника. Крім того, до обов `язкових об'єктів відноситься охороною комерційна інформація, зазвичай складова його комерційну таємницю (" ноу-хау ") (ст. 139 ГК ). Охорона такого роду інформації, яка не підлягає будь-якої спеціальної державної реєстрації, від неправомірного використання іншими особами практично може здійснюватися тільки за договором, який користувач повинен укласти з її власником. Обов'язкова вимога закону - інструктаж користувача і його працівників з усіх питань, пов'язаних із здійсненням відповідних прав (п. 1 ст. 1031 ЦК). Такий інструктаж також стає обов'язковою складовою частиною об'єкта аналізованого договору.
До факультативних об'єктів договору, при не наданні яких договір буде вважатися укладеним, відносяться товарний знак, знак обслуговування, права патентовласника та ін (п.1 ст. 1027 ЦК передбачає приблизний відкритий перелік таких виняткових прав).

4.3 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

Основний обов'язок правовласника за договором комерційної концесії - передати комплекс виключних прав у передбаченому договором обсязі. Цього обов'язку відповідає право використовувати даний комплекс виключних прав і одночасно обов'язок не входити за межі користування, встановлені договором [5].
Договір комерційної концесії може визначати конкретний обсяг використання отриманих користувачем прав та інформації (наприклад, по вартості або кількості вироблених товарів або наданих послуг, використання їх на одному підприємстві або на певному їх кількості і т. п.), причому із зазначенням або без зазначення території використання стосовно до відповідної сфери підприємницької діяльності (наприклад, торгівля певним видом товарів або надання відповідних послуг тільки в даному регіоні).
Разом з тим, закон виключає можливість встановлення договором умов, за якими правовласник отримує право визначати ціну товарів або послуг, що реалізуються користувачем (як у вигляді конкретної ціни, так і шляхом встановлення її верхнього або нижнього краю), або користувач має право будь-яким чином обмежувати коло своїх споживачів-замовників (надаючи послуги лише певним їх категоріями або особам, що мають місце знаходження або проживання на даній території).
Договір комерційної концесії як підприємницький завжди є оплатним. Правовласник має право на отримання винагороди від користувача, яке може бути у формі разових ("паушальних") або періодичних ("роялті") платежів, відрахувань (відсотків) від виручки на оптову ціну товарів і т. п. (ст. 1030 ЦК) . Разом з тим, договір повинен містити конкретні умови визначення і виплати винагороди правовласнику. Воно не може встановлюватися у відповідності з правилом п. 3 ст. 424 ГК, а є істотною умовою даного договору, який сторони зобов'язані погодити.
Обов'язок здійснення реєстрації самого договору за загальним правилом також лежить на правовласників, якщо, однак, інше не передбачено угодою сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК). Правовласник зобов'язаний також контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються і реалізовуються користувачем на підставі договору. Цей обов'язок встановлена ​​в інтересах правовласника, що підтримує такий спосіб свою комерційну репутацію, вона може й не бути в конкретному договорі.
Обов'язки правовласника, визначені п. 1 ст. 1031 Кодексу, відносяться до сформульованих законом імперативно. Умови, зазначені у п. 2 ст. 1031 сформульовані диспозитивно, інакше кажучи, вони можуть бути відсутні в договорі, а в деяких випадках навіть складати обов'язок користувача.
До числа неодмінних обов'язків користувача ст. 1032 ЦК відносить, по-перше, вже зазначену обов'язок використання об'єктів виключних прав лише строго обмеженими в договорі способами, а також нерозголошення змісту конфіденційної комерційної інформації, отриманої від контрагента. По-друге, це ряд обов'язків, виконання яких покликане забезпечити відповідність результатів діяльності користувача аналогічних результатів (товарів, робіт чи послуг) правовласника: відповідність якості названих результатів, дотримання інструкцій і вказівок правоволодільця, в тому числі про технології їх отримання і навіть оформленні комерційних приміщень , які використовуються для їх реалізації, надання замовникам додаткових (супутніх) послуг, які зазвичай надає правовласник.
Договір комерційної концесії може бути змінений сторонами протягом терміну його дії за загальними правилами цивільного права (глава 29 ЦК). Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій державній реєстрації в тому ж порядку, що і його висновок (ст. 1036). Лише з моменту реєстрації зміни набувають чинності для третіх осіб, в тому числі для замовників користувача.
Кожна із сторін договору комерційної концесії має право на дострокове розірвання за умови повідомлення іншої сторони не менше ніж за шість місяців. При цьому дострокове розірвання, як і припинення договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку, підлягають обов'язковій реєстрації (п. 2 ст. 1037 ЦК), як і відповідне припинення користування зареєстрованим об'єктом виключного права. З цього моменту договір вважається припиненим для третіх осіб, і перш за все, замовників користувача.
При переході виключного права, який є об'єктом договору комерційної концесії, до іншої особи стороною договору стає новий правовласник (правонаступник попереднього правовласника), а сам договір зберігає чинність (п. 1 ст. 1038 ЦК).

4.4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ сторін договору комерційної концесії

Оскільки договір комерційної концесії є підприємницьким, взаємна відповідальність сторін за його порушення настає незалежно від їхньої вини, якщо тільки інше прямо не встановлено їх договором (п. 3 ст. 401 ЦК).
У комерційній концесії згідно з абз. 1 ст. 1034 ЦК РФ правовласник несе субсидіарну відповідальність за вимогами, які висуваються замовниками до користувача у зв'язку з неналежною якістю реалізованих їм товарів або послуг. Якщо ж користувач виступає в ролі виробника товарів правовласника, тобто продає покупцям речі (товари), на яких знаходяться товарні знаки та інші фірмові позначення правоволодільця, правоволоділець відповідає за якість цих товарів солідарно з користувачем (абз. 2 ст. 1034, ст. 322 -325 ЦК). Ці норми введені в цілях гарантії прав замовників і споживачів користувача.

4.5 реєстрація договору комерційної концесії

Договір франчайзингу підлягає державній реєстрації.
4.5.1 реєстрація договору комерційної концесії У податковому органі
Вона здійснюється в податковому органі за місцем реєстрації правовласника, а якщо правовласник - іноземна особа, то за місцем реєстрації користувача. Порядок реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) затверджений НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ від 12 серпня 2005р. N 105н (див. Додаток 1). Перелік документів, які потрібно представити, включає:
· Заяву про реєстрацію договору франчайзингу, підписану заявником;
· Документ, що підтверджує повноваження заявника на здійснення дій, пов'язаних з реєстрацією договору;
· Копію документа, що підтверджує статус кожної зі сторін договору в якості юридичної особи або індивідуального підприємця;
· Три примірники договору (прошитих, з пронумерованими аркушами, без підчисток, приписок, закреслених слів чи інших необумовлених виправлень);
· Два примірники опису представлених документів.

4.5.2 реєстрація договору комерційної концесії У ФЕДЕРАЛЬНОЇ слежба ПО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, патентів і товарних знаків

Якщо за договором комерційної концесії передається право використання об'єкта, що охороняється відповідно до патентного законодавства (наприклад, товарний знак, патент на винахід і т. п.), договір реєструється у Федеральній службі з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам РФ відповідно до Наказу Роспатенту від 29 квітня 2003. N 64 "Про Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних "зі змінами від 11 грудня 2003 (див. Додаток 2).

5. ПРАКТИКА франчайзингу В РОСІЇ
У російському франчайзинг ми спостерігаємо невиконання обов'язків як з тієї, так і з іншого боку. Франчайзинг сам по собі як бізнес-інструмент досить цікавий. Ідея продажу «алгоритму успіху» за відсотки спочатку представляється привабливою як для франчайзера, так і для франчайзі: перший отримує можливість уникнути адміністративних витрат, сконцентрувавшись на розвитку бренду, а другий набуває розкручений бренд, і при цьому йому не треба витрачатися на маркетинг, рекламу і т. д. З одного боку, франчайзі отримує пакет з бізнес-схемами, управлінськими рішеннями і ноу-хау. З іншого, пакет цей, діставшись до регіонів, часто виявляється істотно урізаним: бренд потрібно розкручувати чи не з нуля, не кажучи вже про боротьбу за підтримку необхідного асортименту. Разом з тим чудово відомо, що будь-яке починання можна вихолостити, довести до абсурду і навіть перетворити на противагу первісної ідеї. У російському франчайзинг ми спостерігаємо невиконання обов'язків, як з тієї, так і з іншого боку. З одного боку, часто франчайзери практично не підтримують франчайзі. З іншого - покупець франшизи грішить тим, що, скорочуючи витрати, знижує якість, ніж шкодить не тільки бренду, а й розвитку власного бізнесу. Адже підприємницький бізнес, побудований на основі франшизи, передбачає довгострокове стратегічне розвиток, а не отримання миттєвого прибутку.
Як приклад можна навести тенденцію зниження довіри до мережевих брендів АЗС, супермаркетів. Характерно, що інтерес слабшав як з тієї, так і з іншого боку. У зв'язку з відсутністю маркетингової підтримки падав інтерес з боку франчайзі, а франчайзери були незадоволені якістю - аж до того, що франшиза відгукувалася в зв'язку з поганою якістю бензину (випадок мережевих АЗС). Сьогодні стало вже тенденцією, що найбільш сильні гравці на ринку франчайзингових пропозицій вводять обмеження на продаж франшиз, тому що економічні втрати від недовіри покупців відчутно боляче можуть вдарити по економічних показниках компаній.
Важко сказати, чи є ситуація з російським франчайзингом унікальною, чи це просто хвороба росту, через яку проходять ринки, що розвиваються. McDonald's, що славиться своєю технологією швидкого харчування і дуже жорсткими правилами для персоналу, в усьому світі працює за франчайзингом, і лише в Росії всі ресторани McDonald's є дочірніми компаніями. У нашій країні практика франчайзингу поки настільки далека від досконалості, що часто безпечніше відмовитися від цього зручного способу управління. Тим не менше я сподіваюся, що з розвитком ринку використання цього інструменту стане більш цивілізованим.
У Росії дистрибуторам волею-неволею доводиться здавати позиції великим федеральним мережам з сильними брендами, налагодженої логістикою і вигідними умовами поставки. З іншого боку, вони стають жертвами розв'язаної ними ж самими цінової конкуренції. Рятуючи свої канали збуту, дистриб'ютори використовують проти федеральних рітейлерів їх же зброю - збирають роздрібних партнерів в аналогічні за розмахом торгові мережі з великою закупівельними бюджетом і єдиною торговою маркою. Подібну стратегію вже обрали для себе і компанія «Северен» (мережа мобільної електроніки «Цифроград»), і дистриб'ютори побутової техніки та електроніки «Корсо трейд» (мережа «Експерт») і «Арконада» («Лінія струму»). Зараз в їх мережеві проекти входить відповідно 650, 244 і 72 франчайзингових магазини в різних регіонах Росії.
Сформувавши збутової кулак, компанії рано чи пізно замислюються про його якість. Адже, створюючи мережу, франчайзери, як правило, починають з досить символічної плати за право користування своєю франшизою. Навіть «Експерт» (250 магазинів від Санкт-Петербурга до Комсомольська-на-Амурі) задовольняється роялті, яке, за словами генерального директора мережі Кирила Новікова-Глушкова, у два-три рази менше прямих і непрямих доходів від вступу під його бренд.
Відповідно, вирішивши перше завдання - вибивши у вендора вигідні умови постачання і маркетингові бюджети «під мережу», франчайзер починає боротьбу за «пропускну здатність» мережі - збільшення обсягу продажів.
«Є цілий ряд критеріїв, які мають суворо дотримуватися, будь то форма співробітників, мерчендайзинг чи культура обслуговування. Ми використовуємо так звані чек-листи - контролюючі органи приїжджають в магазин і складають список: що відповідає корпоративному стилю, що ні. Перевірки проходять щомісяця - і планові, і непланові », - розповідає Михайло Вуколов, головний спеціаліст відділу франчайзингу компанії« Югснаб »(володіє мережею з 21 магазину для автомобілістів під брендом« Покришкін », п'ять з яких працюють за франшизою). [6]
Компанія «Оптіма» - дистриб'ютор годин і творець мережі «Московський час» - у 2003 році створила спеціальний відділ по роботі з регіональними франчайзі, виявивши, що ті регулярно демонструють нульову рентабельність. Проте в даний час в мережі «Московський час» 30 магазинів. Якщо ж мова йде про великомасштабної експансії, коли на тиждень відкривається по дві-три точки, встежити за всім важко. На думку Євгена Іванова, оптимально, коли один співробітник компанії курирує не більше трьох франчайзі. Що ж говорити про мережі, в які входить декілька сотень компаній!
Інше джерело максимізації прибутку - збільшення маржі на відпускає «своєї» мережі товарі. Тут в дистриб'ютора-франчайзера є прекрасний спосіб компенсації витрат - поставляти своїм партнерам продукцію далеко не з мінімально можливою націнкою. Правда, в цьому випадку власники магазинів можуть скласти відповідні заходи - таємно закупити ці категорії у сторонніх дистриб'юторів. «Уявімо собі ситуацію, - говорить Антон Васильєв .- Варто павільйончик. Продавець сам купив за оптовими цінами товар, продає його, а гроші кладе в кишеню. Власнику ж павільйону каже: «Не купують, вибачте». [7]
Звичайно, дистрибутори, як правило, зобов'язують своїх франчайзі до якогось закупівельному мінімуму. Однак ця умова не стимулює магазин на додаткові продажі. Більш продуктивний, хоча і трудомісткий шлях - створення ІТ-програми, яка б контролювала франчайзі «від і до». Хоча проблема контролю та підвищення ефективності мережі - загальна для всіх типів франчайзерів. Так, дистрибутор «Корсо трейд» збирається ввести подібну систему для мережі «Експерт» до 2007 року. Рітейлер «Ельдорадо» з 2002 року використовує систему SAP, яка в режимі онлайн відстежує інформацію про наявність товару в кожному магазині-франчайзі. А виробник одягу і власник однойменної мережі корпорація Sela домоглася повної звітності приблизно півтора року тому. «Найголовніше - крім оборотів ми знаємо орендні ставки, поточні витрати, які лягають на наших партнерів у регіонах, націнку, яку вони роблять, залишки в магазині і на складі», - стверджує генеральний директор московського представництва корпорації Sela Ірина Нікіфорова.
5.1 ІМІДЖ - УСЕ
У світі франчайзингу є гравці, які володіють всесвітньо відомими брендами і могли б дозволити собі кращі ІТ-програми, контролюючі кожен подих франчайзі, і цілу армію менеджерів-контролерів, але ні про що подібне й не думають: у них інші цілі. Мова про виробників.
Наприклад, у компанії Samsung 43 фірмові магазини в Росії. Частина з них є спільними підприємствами: під брендової вивіскою працюють незалежні підприємці, які зобов'язуються торгувати виключно продукцією корейського виробника. Директор з маркетингу Samsung Сергій Певнєв наполягає на тому, що проект не має нічого спільного з франчайзингом. «Ми просто проводимо з партнерами спільні промоакції, рекламні кампанії, різні спецпрограми, наприклад такі, як запрошення менеджерів-консультантів (продавців) на найбільші російські та світові виставки електроніки. Але як такої франшизи ніхто не набуває. Це загальна політика Samsung для всіх країн », - пояснює він.
На фірмові магазини припадає незначна частка товарообігу компанії (точну цифру в Samsung не розголошують). Точно так само сім «Соні-центрів» і вісім спеціалізованих магазинів в Росії не роблять погоди для Sony. Світові корпорації створюють власні мережі швидше з іміджевих міркувань, не випадково навіть кошти на їх утримання відносяться до витрат на маркетинг. «У фірмовому магазині представлений найбільш повний асортимент компанії по всіх товарних групах. Якщо у «М. Відео »в якій-небудь товарній групі п'ять позицій Samsung, то у нас цілих 25, - зазначає Олександр Піюк, директор компанії« Профіт плюс »(володіє партнерським магазином Samsung в Краснодарі) .- У нас є зобов'язання підтримувати на полицях наявність певних найменувань товарів - так званий дисплей. Може бути, це не завжди вигідно, але ж фірмовий магазин - свого роду виставка досягнень Samsung ». [8]
Конкурувати з мультибрендових магазинах фірмовим непросто, але для збільшення доходу є просте рішення - на свій страх і ризик доповнити асортимент монобрендових магазину продукцією інших марок, дохід від реалізації якої до того ж не треба показувати партнеру.
Антон Васильєв згадує випадки, коли буквально за день до приїзду делегації з головного офісу в магазин надходив дзвінок, і до потрібного часу «лівий» товар зникав з полиць. Та й самі менеджери з головного офісу часом дивляться на ситуацію крізь пальці. Управління монобрендових магазином - непросте завдання. Доводить це приклад компанії Polar, яка, за словами учасників ринку, теж намагалася залучити франчайзі до розвитку будується нею мережі. Проте за весь час існування цієї пропозиції, незважаючи на привабливі умови, жодного охочого так і не знайшлося. Правда, в компанії цю інформацію спростовують і говорять лише про мережу з 20 власних магазинів, яка нещодавно була ліквідована - останній магазин закрився в квітні 2006 року.
Навіщо ж тоді власники магазинів стають франчайзі монобрендових проектів? Відповідь: багато хто з них є також господарями інших магазинів, часом цілих невеликих локальних мереж. А за допомогою монобрендових «члена сім'ї» вони отримують доступ до ексклюзивних умов постачання даної марки і різним бонусів для всіх своїх точок. Як, зрештою, перевіриш, де був проданий товар, отриманий для магазину-франчайзі, - в ньому самому або в сусідньому, під назвою «Аудіовідео»?
Організація подібної «труби», по якій товар «закачується» у всі магазини власника франшизи, - біда не тільки монобрендових мереж. Часом на таку практику не звертають уваги - адже обсяг продажів росте. Але, як правило, намагаються вживати заходів. «Все-таки це нечесна гра. Тому в таких випадках ми домовляємося про те, щоб перебудувати під наш формат все роздрібні точки гравця. Зараз один наш партнер як раз займається переобладнанням другого свого магазину в стандарт нашій мережі », - свідчить Михайло Вуколов.
Як би там не було, франчайзер прагне роздобути локальну партнерську мережу цілком. Найбільш масштабні прецеденти: 50 магазинів челябінської «Ремпобуттехніки» влилися в мережу «Експерт», а Оренбурзька «Коминком» тепер працює під вивіскою «Лінії струму».
Провідні національні роздрібні мережі продовжують атакувати регіональні ринки. У місцевих рітейлерів є кілька можливостей - сидіти в окопах до останнього покупця, збиватися в партизанські загони або здатися на милість переможців. За цей найспритнішим завойовники обіцяють роздавати ярлики - франшизи. Далеко не у всіх великих містах мережі «вбили» бізнес незалежних рітейлерів: час на роздуми ще є. Незалежна продовольча роздріб у великих російських містах переживає важкий період. Поява на регіональних ринках сильних місцевих мережевих операторів, а також розгортається експансія столичних мереж робить бізнес власників «самостійних» роздрібних підприємств все менш стійким.
«Подальший розвиток рітейлу пов'язано, в першу чергу, з регіонами, куди зараз потяглося більшість московських роздрібних мереж», - визнає аналітик інвестиційної компанії "ФІНАМ" Ольга Самарець. [9]
Рівень обслуговування, ціни і асортимент - за всіма цими ключовими позиціями «приватники», як правило, рішуче програють «мережевикам». «У регіонах вже нереально самостійно відкрити магазин, здатний конкурувати з потужними мережами», - стверджує Сергій Рогузько, віце-президент з розвитку компанії «Алекс Ростов», що володіє мережею ростовських універсамів «У 2 кроки». Так що ж, підприємцям-індивідуалам час закривати магазини і більше не замислюватися про торгівлю продуктами харчування як перспективному бізнесі? Необов'язково. Можливий варіант - покупка франшизи. Принаймні, це спосіб проміняти цілком толерантні обмеження на виразні комерційні перспективи. Продовольчий франчайзинг перебуває у фазі активного розвитку, а його роль у розвитку роздрібної торгівлі в найближчі роки буде тільки зростати, - упевнений заступник генерального директора мережі гіпермаркетів «Мосмарт» Семен Слуцький. [10]
Мені здається, що причина в тому, що франшиза допомагає заощадити час і кошти, необхідні для організації нового магазину або мережі. Приєднання до успішної торгової марки з чіткої маркетингової стратегією стає незаперечною конкурентною перевагою, адже сьогодні просто немає можливості чекати два-три роки, щоб реалізувати власний проект. Та й більшість великих російських торгових мереж явно має намір приростати регіонами шляхом продажу франшиз - «Копійка», «Вікторія», «Перехрестя», «Патерсон». Першопрохідником серед продовольчих рітейлерів у цьому сенсі стала «Пятерочка», яка запустила свою франчайзингову програму ще у 2002 році. Але з тих пір навіть ті мережі, які не претендували раніше на території за межами Московської області, переглянули свої стратегічні плани. У серпні минулого року представники «АБК» заявили про намір компанії розширити сферу впливу на всю європейську частину Росії: відпрацювавши бізнес-модель в Москві і області, перша російська мережа «магазинів біля будинку» готова йти в регіони. У минулому році услід за іншими крупними рітейлерами у регіони кинувся і «Сьомий континент». Першим кроком на цьому шляху стала покупка 12 магазинів калінінградської мережі «Алтин», а до 2008 року компанія планує створити мережу з 200 магазинів загальною площею до 330 тисяч кв. м. До підкорення неосяжних російських просторів тяжіють навіть ті мережі, які носять цю назву умовно-заочно. Так, «Мосмарт», представлений лише двома столичними гіпермаркетами, в лютому цього року продав першу франшизу - покупцем стала Тюменська компанія «Партнер», якій належить кілька супермаркетів. За словами Семена Слуцького, в найближчих планах «Мосмарт» значиться ще п'ять таких проектів.
Зростання інтересу до продовольчих франшиза супроводжується появою все нових різновидів. За моїми спостереженнями франчайзингові проекти стають цікавіше і різноманітніше. Зародилися регіональні франшизи, в процес втягуються нові формати, зокрема, гіпермаркети. До цих пір найбільш поширені в продовольчому франчайзинговому ритейлі формати - супермаркет і дискаунтер. Але ось уже «Сьомий континент» і «Мосмарт» пропонують партнерам розвивати формат «гіпермаркету-дискаунтера». А дискаунтери останнім часом все частіше видозмінюються в більш просунутий формат «магазинів біля будинку».
Я вважаю, що на відміну від дискаунтерів, орієнтуються, головним чином, на менш забезпечені верстви населення, «універсам по сусідству» повинен бути привабливим для всіх категорій покупців. Франчайзинг в мережевій продовольчої роздробі - це не стільки вибір між дискаунтерами і супермаркетами, скільки - між майстер-франшизою і франшизою на окремий об'єкт.
5.2 ФРАНЧАЙЗИНГ в цифрах І сума
Купівля франшизи для управління супермаркетом - задоволення дороге. Як правило, необхідні інвестиції складають ніяк не менше 300 тисяч доларів. У той же час франшиза на дискаунтер або «магазин біля дому» куди більш доступна.
Якщо хто і змушує франчайзі викладатися по максимуму, так це федеральні рітейлери. Їх бізнес-модель побудована на тому, що кожен магазин повинен приносити прибуток, а не фіктивно числиться в списку. Новосибірська книготорговельна компанія «Топ-книга» відмовляється від торгової точки, якщо та не виходить на рівень рентабельності протягом півроку, а книжковий бізнес аж ніяк не найбільш прибутковий.
Свою марку федеральні торгові мережі продають дорожче, ніж інші категорії франчайзерів. Вартість франшизи торгової мережі «Пятерочка» становить близько $ 1 млн. на регіон, роялті - 2% від обороту. Партнери даної роздрібної торговельної мережі отримують готову бізнес-модель, яка вже апробована в різних регіонах і повністю готова до використання, з максимальною ефективністю та прибутком. Але для регіонального бізнесу це дуже солідна сума, що різко звужує коло потенційних партнерів. У результаті просування цієї мережі сильно сповільнилося. Наприклад, ні в Нижньому Новгороді, ні в Ростові-на-Дону вона так і не змогла знайти франчайзі. У результаті мережа змушена будуватися сама.
На відміну від лідера продуктового рітейлу, «Ельдорадо» довгий час не брала вступний внесок. Зате відігравалася на роялті. За даними на 2003 рік, їх розмір становив 25% від різниці між закупівельною і відпускною ціною або 5% з обороту в закупівельних цінах (інформацію про умови придбання франшизи на даний момент компанія не розкриває). [11]
Рітейлери з федеральною рекламою та ексклюзивними умовами від постачальників володіють явною перевагою перед своїми локальними колегами. Приміром, за даними компанії «Ельдорадо», впізнанність її бренду в більшості російських регіонів перевищує 80%. Отримати франшизу федеральної мережі вигідно хоча б тому, що рано чи пізно вона все одно прийде до провінційного міста, і тоді краще опинитися з нею по один бік барикад. Цими перевагами не можуть похвалитися регіональні мережі - відповідно, ним рідше вдається заманити до себе франчайзі. У вересні 2005 року омська мережа «Технопарк» теж намагалася зібрати незалежні магазини під свою вивіску.
«Ми взагалі не припускали брати плату. Треба було лише участь у витратах на маркетинг на рівні 1% від обороту. Умова дуже комфортне, якщо вважати, що витрати на супровід бренду складають приблизно 3% ", - зазначає Віктор Корб, колишній директор Омського медіацентру, керуючої компанії мережі« Технопарк ». Тим не менш, магазини не погодилися навіть на настільки щадні умови. Франчайзер з шістьма-сімома магазинами і локальним брендом - малоприваблива партія. [12]
Використовуючи свої спостереження, я помітила, що ціна на франшизу ніколи не є незмінною константою. Немає сумніву, що будь-яка угода є предметом торгу. У випадку з майстер-франшизами суми угод зазвичай зберігаються в таємниці. Так, коментуючи недавній контракт з тюменським партнером, керівництво «Мосмарт» категорично відмовляється називати будь-які суми. Все це дає право незалежним експертам роздрібного ринку припускати, що молоді мережі цілком можуть передавати свою франшизу за відносно низькими цінами або взагалі безкоштовно, обмежившись справлянням роялті. За допомогою франчайзингу в регіонах можна «розгойдувати» не дуже відому торгову марку, щоб потім продати її транснаціональної компанії.
Скажи мені, скільки у тебе франчайзі ...
> «Пятерочка»: 710 магазинів, у тому числі 310 власних - в Москві і С-Петербурзі та 400 франчайзингових - в Росії, Казахстані і Україні.
До речі, число франчайзингових об'єктів надалі буде скорочуватися: справа в тому, що ця найбільша російська роздрібна мережа оголосила про свій намір протягом 10 років витратити 600 мільйонів доларів на викуп бізнесу своїх франчайзі в регіонах,
> «Копійка»: 131 власний магазин і 13 франчайзингових об'єктів працюють у Москві, Московській, Тверській, Тульській, Калузькій, Рязанській, Воронезької та Ярославській областях.
> «АБК»: 29 магазинів в Москві, з них 3 працюють по франчайзингу. У планах - запуск протягом 2006 року ще 10 магазинів: в Москві і Московській області (перший відкритий у Балашисі).
> «Патерсон»: 70 універсамів у різних регіонах Росії і один - у Києві. Перший, і поки що єдиний, франчайзинговий об'єкт компанія відкрила в Балашисі у вересні минулого року. Зовсім недавно «Патерсон» також продав майстер-франшизу в Оренбург.
5.3 ТРИ ШЛЯХИ
Отже, у потенційного франчайзі є три можливості стати під прапори мережевого бренду. Федеральні мережі мають найбільш розкрученими марками і вигідними умовами від виробників, але участь у їхній команді коштує хороших грошей. Крім того, у франчайзерів-рітейлерів найжорсткіші умови для своїх франчайзі. Їх мета - максимізація виручки.
Дистрибутори підходять до франчайзі м'якше, часто не беруть вступного внеску за право торгувати під своєю вивіскою, і розмір роялті тут невисокий. Мета дистриб'юторів - сам факт входження в роздріб, нехай з різношерстої і непрозорою командою партнерів, отримання інструментів тиску на вендора і набуття гарантованого каналу збуту. Щоправда, і партнерів шукають в першу чергу серед перевірених дилерів. До того ж назви більшості таких проектів з'явилися на ринку недавно й не настільки пізнавані споживачами, як бренди великих ритейлерів.
Ті ж, хто вирішить вступити в альянс з виробниками, відразу отримують впізнавану марку та ексклюзивні умови на постачання товару при відносно вільного життя. Мінус у тому, що виробники вимагають, щоб на полицях була присутня тільки їх марка. Мета власника бренду - ефект присутності, вирішення маркетингових завдань. Монобрендових ж магазину нелегко конкурувати з мультібрендовом торговими точками.
У цих умовах цілком логічний хід - утримувати мережу магазинів, частина яких є франчайзі і виробників, і дистриб'юторів, і рітейлерів. Тому не варто дивуватися, якщо «битва за Бреди» продовжиться і в інших російських населених пунктах. Адже переможцем з неї виходять всі учасники.
5.4 УРАЗЛИВІ МІСЦЯ
Найбільш уразливі на споживчому ринку підприємства громадського харчування. Франчайзер надає франчайзі послуги і консультації по обладнанню та оснащенню ресторану, допомагає йому в придбанні устаткування, передає рецептуру, ділиться комерційними таємницями. Після припинення договору колишній франчайзі змінює вивіску, деякі ознаки фірмового стилю (сині скатертини - на зелені) і продовжує працювати на тому ж самому устаткуванні. І, що найголовніше, для тих же «лояльних» відвідувачів.
Особливо це актуально для регіонів. Більшість франчайзерів ні матеріально, ні морально не готові до постійного моніторингу діяльності своїх діючих партнерів і нескінченним судових позовів з колишніми. Тим часом франчайзі досить швидко орієнтуються, дізнаються, що можна підправити, де заощадити, що «вдосконалити», і спокійно продовжують працювати, використовуючи отримані у франшизі досвід і знання. Споживачам же все одно, що написано на вивісці. Люди мало їздять по країні, так що столичний бренд для них - не настільки важливий фактор, як видається самим франчайзерам. На перше місце виходить, перш за все, ціна, а вона буде майже напевно нижче з-за цілого ряду факторів, що впливають на операційні витрати підприємця (відсутність роялті, рекламних відрахувань, місцевих постачальників та ін.).
Найбільш наочний приклад в російській практиці - історія з «Крихіткою-Картоплею» в Нижньому Новгороді. Ми вже не раз згадували про неї, однак зараз варто розповісти про це повчальному прикладі докладніше. Помилки, допущені Андрієм Конончуком і Віталієм Науменко, співвласниками компанії «Технологія і харчування», якій належить торгова марка "Крошка-Картошка», хрестоматійними, і знати їх необхідно кожному підприємцю, особливо якщо він планує розширювати свій бізнес за рахунок рекрутингу партнерів у регіонах.
Почнемо з того, що батьки-засновники та самі скористалися чужий ідеєю - печеною картоплею з наповнювачами давно і успішно торгують по всьому Близькому Сходу. Однією поїздки до Туреччини достатньо, щоб у всіх деталях ознайомитися з цією геніальною розробкою, причому абсолютно безкоштовно.
Саме тому Конончук і Науменко навіть і не думали про те, щоб якось застовпити за собою права на своє виробництво, заклавши тим самим міну під власне світле майбутнє. Якщо б справа відбувалася в якийсь невеликий країні, захистом для «Крихітки-Картошка» став би сам бренд, оскільки покрити ту ж Туреччину мережею кіосків - справа нехитра і цілком підйомне навіть для середнього бізнесу. А ось на неосяжних російських просторах втрачаються навіть найсильніші світові бренди. Хто знає в тому ж Омську, наприклад, світового лідера «Баскін Роббінс»?
Ще одна очевидна помилка - франчайзинговий пакет не розроблявся з необхідним ретельністю. Справа в тому, що спочатку, поки бізнес був невеликий, партнери продавали франшизу тільки своїм хорошим знайомим. Принцип «ворон ворону око не виклює» існує лише в воронячою зграї. Як тільки туди додаються сторонні «птаха», вони починають діяти на свій манер. Оскільки загроза копіювання бізнесу не була припинена спочатку (хоча спеціальним пунктом обумовлювалося, що при розірванні договору франчайзі не має права застосовувати технології «Крихітки-Картошка» протягом двох років, сама технологія патентом захищена не була), в один прекрасний день це і сталося. «Розмочити рахунок» екатеринбургская компанія: підписавши франшизних договір, вона отримала всі необхідні інструкції, технологічні карти, навчила своїх співробітників і потім успішно відкрила в рідному місті кафе з абсолютно іншої вивіскою. На дезертирів тоді махнули рукою - і даремно. Це було ще однією помилкою компанії.
Побачивши подібне, «ініціативу з місць» підтримали нижегородські підприємці. Компанія «Фуд-Корт», пропрацювавши з «Крихіткою-Картоплею» за франшизою договором весь 2003 рік, відмовилася його пролонгувати. Колишній франчайзі «Крихітки-Картошка» в Нижньому Новгороді після припинення договору не має наміру його відновлювати, а й припиняти свою діяльність не збирається. Просто тепер він задумав побудувати аналогічний бізнес, але вже без франчайзера. І велика ймовірність, що йому це вдасться.
«Прокотили» «Крихітку» і в славному місті на Неві, трансформувавши вивіску у «Чудо-Картоплю». При цьому колишній франчайзі, компанія «Нева-Сет», із задоволенням зберіг всі, з його точки зору, вдалі знахідки франчайзера: стилістику, колірну гамму, оформлення вітрин і меню.
Власникам «Крихітки-Картошка» тепер доводиться спішно виконувати роботу над помилками. Як заявляють вони, найближчим часом буде зроблена спроба запатентувати хоча б начинки для картоплі, а вимоги до вибору нових франчайзі серйозно посиляться. Втім, навряд чи цей бізнес вдасться розмінувати - салат, яким фарширують картоплю, може складатися з десятків різних інгредієнтів в самих різних пропорціях, так що ніякого захисту патент, виданий на декілька рецептів, не дасть.
5.5 КУПІВЛЯ ФРАНШИЗИ
Купівля франшизи - варіант для тих, хто бажає інвестувати, але не цілком готовий створювати власний бізнес з нуля. Франчайзинг дає можливість знизити ризики банкрутства нового підприємства і зменшити початкові інвестиції. З іншого боку, покупець франшизи не настільки вільний у діях, як власник власного бізнесу. У західних країнах франчайзинг розглядається як кращий варіант продовження кар'єри для людей виконавчих, але не схильних до ініціативи - наприклад, у США ідеальним франчайзі вважається військовий у відставці.
У Росії кількість франчайзингових компаній швидко росте. Серед відомих марок, франшизу яких можна купити, - магазини "Копійка", "Пятерочка", мережі ресторанів "Ростик'с", "Ялинки-Палиці", торгові мережі Sela, Сarlo Pazolini, "Твоє". Багато франчайзери залишають за собою можливість працювати в Москві, Санкт-Петербурзі і великих містах, дозволяючи франчайзі освоювати менш розвинені регіони.
На відміну від власного бізнесу покупка франшизи зазвичай залишає набагато менше можливостей для швидкого виходу зі справи. Тому ціна помилки тут може бути досить високою. Ось кілька основних підводних каменів, на які варто звернути увагу перед укладенням угоди. Перш за все, вони стосуються юридичної сторони питання:
1. У договорі невірно визначені передаються права. Наприклад, незабаром після купівлі франшизи стає відомо, що у компанії-франчайзера не зареєстрований товарний знак або його термін дії незабаром закінчується. Іноді з'ясовується, що по товарному знаку йде судовий спір.
2. Неправильна термінологія. У договорі можуть бути невірно позначені (перекладені) визначення передаються. Це іноді трапляється з іноземними компаніями, що виходять на російський ринок, або майстер-франчайзі (компаніями, що викупили право на продаж франшизи на території країни). Вони можуть не знати особливостей нашого законодавства, наприклад, того, що в ньому є поняття "товарний знак", але відсутнє юридичне поняття "торговельна марка". Або франчайзер передає своє ноу-хау, а воно не оформлене як комерційна таємниця. Тобто франчайзі платить гроші за ноу-хау, яке фактично знаходиться у вільному доступі.
3. Франчайзер обіцяє більшу підтримку, ніж реально може забезпечити. Наприклад, його виробничі потужності відстають від зростання мережі. У результаті ви купуєте франшизу торгової мережі, а через якийсь час залишаєтеся без товару. Західні країни свого часу пережили хвилю франчайзингових афер і вдосконалили законодавство так, щоб уникнути їх у майбутньому. У багатьох державах тепер закони спрямовані на те, щоб франчайзі міг дізнатися положення справ франчайзера перед покупкою. Франчайзери зобов'язані надавати структуровані звіти про те, наприклад, скільки франчайзі вийшло з бізнесу і з яких причин, про фінансові показники мережі. Все зроблено для того, щоб захистити франчайзі від покупки кота в мішку. У нас же законодавство пішло іншим шляхом. Воно не зобов'язує франчайзера доводити свою міць і спроможність.
4. Завищені виплати за договором. Вони збільшують операційні витрати франчайзі і разом з ними термін окупності проекту.
5. Кабальні умови виходу з договору - наприклад, безкоштовна переуступка прав за оренду приміщення та викуп діючого підприємства за вартістю, визначеною франчайзером. Потрібно заздалегідь з'ясувати, що франчайзер вважає порушенням договору з вашого боку, і визначити процедуру того, як ви зможете залишити бізнес, якщо у вас з'являться на те причини.
Звичайно ж, існують і інші небезпеки. Перед покупкою франшизи ви можете витратити багато часу і зусиль на їх з'ясування або звернутися до консультантів по франчайзингу.
5.5.1 Питання, які необхідно задати франчайзеру
При підготовці до процесу покупки франчайзі, необхідно скласти ряд питань, пов'язаних з різними аспектами діяльності франчайзингу. Потім під час підписання договору франчайзингу необхідно встежити, що б всі відповіді на питання, які ви ставили раніше були вірні, а не перетворилися на порожні обіцянки франчайзера.
Я розробила основний ряд питань, які б задала при покупці франшизи:
Загальні
· Скільки років ви займаєтесь цим бізнесом?
· Скільки років ви є франчайзером?
· Скількома власними підприємствами ви зараз керуєте?
· Скільки з них ви закрили і чому?
· Чи є у вас підприємства в районі, схожому на мій район?
· Як у нього йдуть справи?
· Чи можу я подивитися його фінансові звіти?
· Скільки франчайзингових підприємств зараз у вашій системі?
· Скільки з них ви закрили / викупили / перепродали і чому?
· Чи можу я отримати список всіх франчайзі?
· Чи можу я вибрати кілька франчайзі для особистого відвідування?
· Чи є у вас франчайзі в районі, схожому на мій район?
· Як у нього йдуть справи?
Виробничі
· Чи можу я побачити ваші власний фінансові звіти?
· Чи можу я отримати більше інформації про вашому банку?
· Чи є у вас рекомендації?
· Як влаштований ваш франчайзинговий відділ?
· Чи можу познайомиться з персоналом цього відділу?
· Які критерії відбору ви застосовуєте до франчайзі?
· Як ви бачите майбутнє вашої компанії?
Ринок і продукт
· Чи проводили ви маркетингові дослідження, застосовні вони до "моєї" майбутньої території?
· Який стан ринку - зростає / зменшується / без змін?
· Довгостроковий прогноз на ваш продукт / послугу?
· Чи є сезонність і коли краще почати бізнес?
· Години роботи підприємства?
· Чи легко почати бізнес дрібному підприємцю?
· Хто основні конкуренти?
· Працюють / планують працювати чи вони в "моєму" районі?
· Які їхні сильні сторони?
· Як ми можемо їм протистояти?
· Які їхні слабкості?
· Як ми можемо використовувати їх слабкі сторони?
· Чи постачається ви самі продукт / призначаєте обов'язковий джерело закупівель?
· Чи отримуєте ви прибутку від цього / маєте відсоток від постачальника?
· Чи можу я робити закупівлі в іншого постачальника?
· Як я можу бути впевнений в тому, що ваші ціни залишаться конкурентоспроможними?
· Що трапиться якщо відбудеться збій у поставках від вас / вашого постачальника?
· Чи є мінімальний розмір поставок?
Фінансові аспекти
· Розбивка первинної інвестиції (розмір):
· Початковий внесок
· Облаштування підприємства
· Обладнання
· Інше
· Робочий капітал
· Всього необхідних коштів
Чи достатньо буде цих коштів для покриття всіх витрат?
· Як скоро мені потрібно буде робити додаткові інвестиції?
· Постійні витрати
· Сервісні виплати (роялті)
· Рекламний (маркетинговий) фонд
· Які-небудь інші виплати (уточніть)
· Чи існує мінімальний розмір виплат?
· Через який час я можу сподіватися досягти точки беззбитковості?
· Ваші розрахунки враховують мою зарплату?
· Ваші розрахунки враховують відрахування на амортизацію?
· Ваші розрахунки засновані на реальних цифрах?
· Якщо на реальних, чи отримані з району, схожого з "моїм" майбутнім районом?
· Чи можу я взяти ваші розрахунки з собою для більш детального вивчення?
· Чи є у вас схема фінансування франчайзі?
· Як вона працює / відсоток / гарантійний вимоги?
· Допоможете ви мені знайти і отримати фінансування?
Підтримка франчайзера
· Чи є у вас посібник по функціонуванню підприємства?
· Наскільки воно детально?
· Допоможете ви мені знайти придатне місце розташування для підприємства?
· Проведете ви економічний аналіз цього місця?
· Чи допомагаєте в налагодженні роботи підприємства?
· Яке навчання я отримаю?
· Яке навчання отримає мій персонал?
· Чи існують які-небудь додаткові витрати?
· Скільки часу буде потрібно, щоб все налагодити і почати роботу?
· Хто несе відповідальність за затримки відкриття підприємства?
· Хто несе відповідальність за додаткові витрати, не обумовлені в бюджеті?
· Чи надаєте ви постійну підтримку в рекламній діяльності?
· Повністю за рахунок відрахувань у фонд реклами?
· Чи вносите ви самі відрахування в цей фонд?
· Хто керує радою з реклами та його організаційна структура?
· Чи здійснюєте ви розвиток продукту?
· Чи є у вас вимоги / поради з приводу періодичної зміни обладнання та облаштування підприємства?
· Хто допоможе мені, якщо у мене виникне технічна проблема?
Спілкування
· Чи є у вас періодичне видання новин для франчайзі?
· Чи проводите ви регулярні зустрічі на місцевому / національному рівні?
· Чи можу я регулярно зустрічатися з іншими франчайзі?
Юридичні
· Чи можу отримати ваш франчайзинговий договір?
· Поясніть ви мені його положення?
· Чи можу я взяти один примірник для того, щоб показати мою юристу?
· Чи є ви членом франчайзингової асоціації?
· Якщо ні, то чи зверталися за членством?
Якщо більшість відповідей на дані питання мене б задовольнили або був знайдений компроміс з франчайзером (майстер-френшізой), то угода купівлі-продажу франшизи безсумнівно б відбулася в даній ситуації.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки дослідження вищевикладеної інформації, вказавши їх наукову новизну, практичну значимість і ефективність практичного використання свої отримані висновки можна викласти таким чином:
У цій роботі було проведено дослідження франчайзингу в загальному і в Російській Федерації зокрема. На основі викладеної інформації можна судити про те, що роль франчайзингу в економіці будь-якої країни надзвичайно велика, так як він є самим ефективних каналом дистрибуції, за яким товари і послуги поширюються всередині країн і по всьому світу.
За підсумками курсової роботи чітко видно, що франчайзинг існує з давніх часів, а так само регулярно розвивається і вдосконалюється. В даний час існує класифікація видів франчайзингу та структура франчайзингової системи ведення бізнесу.
Можна зробити висновки про досить грамотному функціонуванні бізнесу у формі франчайзингу. Саме дана форма бізнесу дозволяє отримати можливість використовувати вже відпрацьовані й підтверджені технології, вже відому і популярну марку, можливість навчатися і одержувати по ходу справи необхідні консультації. Всі ці можливості можуть надати ті, хто вже має досвід, знання, володіє технологічними секретами підприємців, тобто у своєму розпорядженні капітал не матеріальним, але дуже цінним і ефективним, якщо його правильно використовувати.
У цій роботі досить чітко розглянуті особливості діяльності франчайзингу в Росії, так як при написанні роботи найбільше зацікавлення викликало все, що пов'язане з нашою країною і функціонуванням у ній франчайзингової системи. Тому досить широко було розглянуто окремим параграфом франчайзинг у кількісних показниках на території Російської Федерації, його вразливі місця і сумний досвід деяких компаній, що не зуміли до кінця зрозуміти сутність і основу ведення бізнесу такого роду.
А також не залишилася без уваги законодавча регулювання процесу ведення бізнесу у формі франчайзингу, яка грунтується на укладенні договору комерційної концесії. Саме для більш глибокого практичного розуміння функціонування франчайзингу була порушена тема правового забезпечення франчайзингової системи ведення бізнесу.
Суворий контроль і уніфікованість всіх франшиз до стандартів франчайзера буде сприяти правильному розвитку франчайзингу в Росії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша і друга. -М. Инфра-М - Норма. 2000.
2. Артеменків І. Варто почати з франчайзингу / / Економіка і життя. - 1996. - 15мА.
3. Бондаренко Ю.А. Франчайзинг та перспективи його розвитку в Росії / / Фінанси. - М., 1994. - N 12. - С20-22.
4. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга Третя / Договори про виконання робіт і надання послуг. - М.: Статут, 2004 р.
5. Цивільне право: Учеб.: У 3 т. Т. 2. - 4 видавництва., Перераб. і доп. / Є.Ю. Валявіна, І.В. Єлісєєв, та ін; Відп. ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - ТК Велбі / Проспект, 2004 р.
6. Гордієнко І. Ще один вигідний незнайомець: франчайзинг / / Харчування та суспільство № квітні 2001 з15, 24.
7. Довгань В.В. Франчайзинг: шлях до розширення бізнесу. Тольятті: Дока-прес. 1994.
8. Зав'ялов М. Імідж-все / / Школа своєї справи 01/2006 р. з 76
9. Ленц Є. Ритейл-франшизи / / Секрет фірми 11/2005 р. з 10
10. Масленников В.В. Підприємницькі мережі в бізнесі М.: Сіблі Інтернешнл, Інк, 1995.
11. Мендельсон М. Посібник з франчайзингу / Пер. з англ. - М.: Совамінко, 1995 р.
12. Никифорова І. За чистоту жанру / / Секрет фірми 05/2006 р. з 55
13. Новосельцев О. Оцінка комерційної концесії. / / Господарство право № березні 2000
14. Паніна М. Фаза активного розвитку франчайзингу на російському ринку / / Гроші 02/2006 р. з 9
15. Практикум по франчайзингу для російських підприємців. / Под ред. Силінг С.А. -Спб. 1997.
16. Рогов В. Франчайзинг - ефективна форма співпраці / / Економіка і життя. № листопада 1998 С20-21.
17. Суханов Е. Комерційна концесія. / / Господарство право № 11 1996 р. з. 15-23.
18. Тотьев К. Комерційна концесія. / / Известия ділового світу N5-(21).
19. Франчайзинг - власний бізнес під маркою кращої фірми / / Корінф. - 1996. - 30 вересня.
20. Internet / www.deloshop.ru (магазин франшиз і все про франчайзинг).
21. Internet / www. buybrand.ru (купівля франчайзингу).

ДОДАТОК 1
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
НАКАЗ
від 12 серпня 2005р. N 105н
Про реєстрації договорів КОМЕРЦІЙНОЇ
КОНЦЕСІЇ (субконцесії)
Відповідно до статей 1028, 1036 і 1037 Цивільного кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 5, ст. 410), Указом Президента Російської Федерації від 9 березня. N 314 "Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 11, ст. 945; N 21, ст. 2023, 2005, N 12, ст. 1023), Постановою Уряду Російської Федерації від 30 червня. N 329 "Про Міністерство фінансів Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908, 2005, N 23, ст. 2270) та Постановою Уряду Російської Федерації від 30 вересня. N 506 "Про затвердження Положення про Федеральної податкової службу" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 40, ст. 3961, 2005, N 8, ст. 654; N 12, ст. 1042; N 23, ст. 2270) наказую :
1. Затвердити Порядок реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії).
2. Визнати, що з дня набрання чинності цього наказу, Наказ Міністерства Російської Федерації з податків і зборів від 20 грудня. N БГ-3-09/730 "Про реєстрацію договорів комерційної концесії (субконцесії)" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 16 січня., Реєстраційний номер 4125; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади, N 8, 24 лютого.; "Російська газета" , N 15, 25 січня.) не застосовується.
Міністр
А. Л. КУДРІН
Затверджено
Наказом
Міністерства фінансів
Російської Федерації
від 12.08.2005 N 105н
ПОРЯДОК
Реєстрації договорів КОМЕРЦІЙНОЇ
КОНЦЕСІЇ (субконцесії)
I. Загальні положення
1.1. Відповідно до статей 1028, 1036, 1037 Цивільного кодексу Російської Федерації реєстрації підлягають: договір комерційної концесії (субконцесії), зміна договору комерційної концесії (субконцесії), припинення договору комерційної концесії (субконцесії) (дострокове розірвання договору комерційної концесії (субконцесії), укладеного з зазначенням терміну, розірвання договору комерційної концесії (субконцесії), укладеного без зазначення строку).
1.2. Договір комерційної концесії (субконцесії) (зміна або припинення договору) реєструється територіальним органом ФНС Росії (реєструючим органом), який здійснив реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що виступає за договором як правовласника.
Якщо правовласник зареєстрований як юридичної особи або індивідуального підприємця в іноземній державі, реєстрація здійснюється реєструючим органом, який здійснив реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, який є користувачем.
Реєстрація здійснюється в строк не більше ніж п'ять робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу.
Реєстрація здійснюється шляхом внесення запису про договір комерційної концесії (субконцесії) (зміну або припинення договору) у Журнал обліку реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) (далі - Журнал) і проставлення на представлених примірниках договору комерційної концесії (субконцесії), змін договору, угоди про припинення договору відповідного напису (штампу) і друку реєструючого органу.
Журнал ведеться на паперовому носії за формою згідно з додатком до цього Порядку.
Кожного запису в Журналі присвоюється реєстраційний номер, який відповідає порядковому номеру. Нумерація починається з одиниці і є наскрізною, що переходить на наступний рік без змін. Для кожного запису вказується дата її внесення до Журнал (дата реєстрації).
Для кожного реєстрованого договору комерційної концесії (субконцесії) заводиться окрема справа. У справу реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) у порядку надходження включаються всі документи, що подаються при реєстрації доктора комерційної концесії (субконцесії), зміни договору комерційної концесії (субконцесії), припинення договору комерційної концесії (субконцесії). Номер справи повинен відповідати реєстраційному номеру договору комерційної концесії (субконцесії).
1.3. При здійсненні реєстрації договорів комерційної концесії необхідно мати на увазі, що:
предметом договору є комплекс виключних прав, що належать правовласнику (в тому числі право на фірмове найменування і / або комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші, передбачені договором об'єкти виключних прав - товарний знак, знак обслуговування і т.д. );
сторонами за договором можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців.
1.4. Документи для реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) (зміни або припинення договору) видаються за угодою однієї зі сторін за договором комерційної концесії (субконцесії) до реєструючого органу із супровідним листом.
Особами, які мають право підписувати супровідний лист, можуть бути наступні особи (далі - уповноважена особа):
керівник постійно діючого виконавчого органу юридичної особи - сторони за договором комерційної концесії (субконцесії) або інша особа, яка має право без довіреності діяти від імені цієї юридичної особи;
індивідуальний підприємець, який є стороною за договором комерційної концесії (субконцесії);
інша особа, що діє на підставі довіреності.
Супровідний лист складається в довільній формі із зазначенням таких відомостей:
вид дії, за вчиненням якого звернулося уповноважена особа (реєстрація договору комерційної концесії (субконцесії), зміна договору комерційної концесії (субконцесії), припинення договору комерційної концесії (субконцесії)). У випадку, якщо виглядом дії є зміна або припинення договору комерційної концесії (субконцесії), вказується дата реєстрації та реєстраційний номер договору комерційної концесії (субконцесії);
відомості про правовласником і користувачем:
повне фірмове найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що засвідчує особистість індивідуального підприємця);
 • місце знаходження юридичної особи (місце проживання індивідуального підприємця);
 • дата державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи як індивідуального підприємця, номер документа (свідоцтва) про державну реєстрацію;
 • контактний телефон;
 • перелік представлених документів.
Уповноважена особа, що підписала супровідний лист, вказує свої паспортні дані або відповідно до законодавства Російської Федерації дані іншого, що засвідчує особу. При підписанні супровідного листа керівником постійно діючого виконавчого органу юридичної особи або іншої особи, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи, вказується його посада, підпис засвідчується печаткою юридичної особи.
1.5. Документи подаються до реєструючого органу безпосередньо або надсилаються поштовим відправленням з повідомленням про вручення за його пересилання та описом вкладення.
Датою подання документів при здійсненні реєстрації є день їх отримання реєструючим органом.
При безпосередньому поданні документів для реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) (зміни або припинення договору) особі, яка подала зазначені документи, видається розписка в отриманні документів із зазначенням переліку та дати їх отримання реєструючим органом. Розписка повинна бути видана в день отримання документів реєструючим органом.
При надходженні до реєструючого органу документів, спрямованих поштою, розписка надсилається не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​отримання документів реєструючим органом, уповноваженій особі поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Реєструючий орган у разі невідповідності документів, поданих уповноваженою особою для реєстрації договору комерційної концесії (субконцесії) (зміни або припинення договору), вимогам, визначеним цим Порядком, повертає вищевказані документи в строк не більше ніж п'ять робочих днів з дня їх подання з супровідним листом, містить підстави повернення документів.
У разі направлення реєструючим органом зареєстрованих документів поштою вони направляються уповноваженій особі поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Реєструючий орган забезпечує облік і зберігання в справах реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) всіх отриманих повідомлень про вручення з відміткою оператора поштового зв'язку про дату вручення зареєстрованого договору комерційної концесії (субконцесії) (зміни договору або угоди про припинення договору), розписки реєструючого органу в отриманні документів, у разі їх направлення поштою.
1.6. Порядок реєстрації договору комерційної субконцесії аналогічний порядку реєстрації договору комерційної концесії.
II. Реєстрація договору комерційної концесії
2.1. При реєстрації договору комерційної концесії в реєструючий орган подаються:
супровідний лист, підписаний уповноваженою особою;
виписка з відповідного державного реєстру, що підтверджує статус кожної зі сторін договору комерційної концесії в якості юридичної особи або індивідуального підприємця;
три примірники договору комерційної концесії, підписані сторонами, які повинні бути прошиті, аркуші пронумеровані, в них не повинно бути підчисток, приписок, закреслених слів чи інших не обумовлених виправлень;
документ про сплату державного мита.
У випадку, якщо уповноваженою особою виступає особа, що діє на підставі довіреності, також подається копія документа, що підтверджує повноваження вказаної особи, засвідчена в установленому порядку.
2.2. На представлених примірниках договору комерційної концесії проставляється напис (штамп):
Найменування реєструючого органу
ЗАРЕЄСТРОВАНО
N __________________
"__" _____________________ Р.
(Посада) ___________ (П.І.Б.)
(Підпис) М.П.
2.3. Два примірники договору комерційної концесії видаються (направляються) уповноваженій особі не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації договору комерційної концесії, а третій зберігається в органі реєстрації.
III. Реєстрація зміни договору комерційної концесії
3.1. При реєстрації зміни договору комерційної концесії в реєструючий орган подаються:
супровідний лист, підписаний уповноваженою особою;
три примірники змін договору комерційної концесії, підписаних сторонами;
два примірники договору комерційної концесії з відміткою про реєстрацію;
при зміні договору комерційної концесії на підставі судового акту - копія даного акта;
документ про сплату державного мита.
У випадку, якщо уповноваженою особою виступає особа, що діє на підставі довіреності, також подається копія документа, що підтверджує повноваження вказаної особи, засвідчена в установленому порядку.
3.2. На представлених примірниках договору комерційної концесії та змін договору комерційної концесії, підписаних сторонами, а також на примірнику договору комерційної концесії, що зберігається в органі реєстрації, проставляється напис (штамп):
Найменування реєструючого органу
ЗАРЕЄСТРОВАНО зміна договору
N __________________
"__" _____________________ Р.
(Посада) ___________ (П.І.Б.)
(Підпис) М.П.
3.3. Два примірники договору комерційної концесії та два примірники змін договору комерційної концесії видаються (направляються) уповноваженій особі не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації змін договору комерційної концесії, а третій примірник змін договору комерційної концесії зберігається в органі реєстрації.
IV. Реєстрація припинення договору комерційної концесії
4.1. При реєстрації припинення договору комерційної концесії в реєструючий орган подаються:
супровідний лист, підписаний уповноваженою особою;
три примірники угоди про розірвання договору комерційної концесії, підписаних сторонами;
два примірники договору комерційної концесії з відміткою про реєстрацію.
У випадку, якщо уповноваженою особою виступає особа, що діє на підставі довіреності, також подається копія документа, що підтверджує повноваження вказаної особи, засвідчена в установленому порядку.
При розірванні договору комерційної концесії на підставі судового акту замість угоди про розірвання договору комерційної концесії подається копія даного акта.
4.2. На представлених примірниках договору комерційної концесії та угоди про розірвання договору комерційної концесії, підписаного сторонами, а також на примірнику договору комерційної концесії, що зберігається в органі реєстрації, проставляється напис (штамп):
Найменування реєструючого органу
ЗАРЕЄСТРОВАНО припинення договору
N __________________
"__" _____________________ Р.
(Посада) ___________ (П.І.Б.)
(Підпис) М.П.
4.3. Два примірники договору комерційної концесії та два примірники угоди про розірвання договору комерційної концесії видаються (направляються) уповноваженій особі не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ​​реєстрації припинення договору комерційної концесії, а третій примірник угоди про розірвання договору комерційної концесії зберігається в органі реєстрації.
ДОДАТОК 2
Наказ Роспатенту від 29 квітня 2003. N 64
"Про Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних"
(Із змінами від 11 грудня 2003)

Відповідно до підпункту 7 пункту 6 Положення про Російському агентстві по патентах і товарних знаках, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 19 вересня. N 1203 "Про Російському агентстві по патентах і товарних знаках і підвідомчих йому організаціях" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 39, ст.4541), наказую:

1. Затвердити Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних.

2. Вважати такими, що втратили чинність:

- Правила розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, затверджені наказом Роспатенту від 21 квітня., Зареєстрованим у Міністерстві юстиції Російської Федерації 12 травня., Реєстраційний N 853.

- Правила реєстрації договорів про поступку товарного знаку та ліцензійних договорів про надання права на використання товарного знака, затверджені головою Роспатенту 26 вересня. та зареєстровані в Міністерстві юстиції Російської Федерації 13 жовтня., реєстраційний N 960 із змінами, внесеними наказом Роспатенту від 27 липня. N 145, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Російської Федерації 24 серпня., Реєстраційний N 1594;

- Правила реєстрації договорів на програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральних мікросхем, затверджені наказом Роспатенту від 31 грудня. N 245, зареєстрованим у Міністерстві юстиції Російської Федерації 11 лютого 2003., Реєстраційний N 1703.
Генеральний директор
А. Д. Корчагін
Зареєстровано в Мін'юсті РФ 19 травня 2003.

Реєстраційний N 4563
Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних
(Із змінами від 11 грудня 2003.)

Глава I. Загальні положення (п.п. 1 - 19)

Глава II. Особливості реєстрації договору про передачу (п.п. 20 - 24) виключного права (уступку патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ліцензійного (субліцензійної) договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка
Глава III. Особливості реєстрації договорів про (п.п. 25 - 30) передачу виключного права на товарний знак (договорів про поступку товарних знаків) та ліцензійних (субліцензійних) договорів про надання права на використання товарного знака
Глава IV. Особливості реєстрації договорів про повну (п.п. 31 - 34) або часткової передачі виключного права на програми для ЕОМ, БД, договорів про передачу виключного права на ТИМС і договорів про передачу права на використання ТИМС

Глава V. Особливості реєстрації договорів (п.п. 35 - 39) комерційної концесії (субконцесії)

Глава I. Загальні положення

1. Ці Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування (далі - товарний знак), зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних (далі - Правила) встановлюють порядок реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності:

- Договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок та ліцензійних договорів на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, зареєстрованих, відповідно, в Державному реєстрі винаходів Російської Федерації, у Державному реєстрі корисних моделей Російської Федерації, у Державному реєстрі промислових зразків Російської Федерації;

- Договорів про передачу виключного права на товарний знак і ліцензійних договорів на використання товарних знаків, зареєстрованих в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації, або охоронюваних без реєстрації в силу міжнародних договорів Російської Федерації товарних знаків;

- Договорів про передачу виключного права на топологію інтегральної мікросхеми (далі - ТИМС), зареєстровану в Реєстрі ТИМС, і договорів про передачу права на використання охороняється ТИМС;

- Договорів про повну або часткову передачу виключного права на програму для електронних обчислювальних машин (далі - програма для ЕОМ) і базу даних (далі - БД), зареєстрованих, відповідно, в Реєстрі програм для ЕОМ і Реєстрі БД;

- Договорів комерційної концесії (субконцесії) на використання товарних знаків, зареєстрованих в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації або охоронюваних без реєстрації в Російській Федерації в силу міжнародних договорів, а також об'єктів, що охороняються у відповідності з патентним законодавством (далі - договір комерційної концесії (субконцесії), як передбачено статтею 1028 Цивільного кодексу Російської Федерації (зі змінами та доповненнями).

2. Відповідно до статей 10 і 13 Патентного закону Російської Федерації (зі змінами та доповненнями), статтею 27 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами та доповненнями), статтею 9 Закону Російської Федерації "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем "(зі змінами та доповненнями) підлягають реєстрації в державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності і без такої реєстрації вважаються недійсними:

- Договір про передачу виключного права (уступку патенту) на запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок;

- Ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

- Договір про передачу виключного права на охоронюваний в Російській Федерації товарний знак (договір про поступку товарного знаку);

- Ліцензійний договір на використання охоронюваного в Російській Федерації товарного знака;

- Договір про передачу виключного права на зареєстровану ТИМС.

3. Відповідно до статті 13 Закону Російської Федерації "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" (зі змінами та доповненнями) та статтею 9 Закону Російської Федерації "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем" (зі змінами та доповненнями) у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності можуть бути зареєстровані за згодою сторін:

- Договір про повну або часткову передачу виключного права на програму для ЕОМ і БД;

- Договір про передачу права на використання охороняється ТИМС.

4. Відповідно до статті 1028 Цивільного кодексу Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) договір комерційної концесії (субконцесії) підлягає реєстрації в державному органі виконавчої влади в галузі патентів і товарних знаків. При недотриманні цієї вимоги договір вважається нікчемним.

5. Зареєстрований ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка, зареєстрованого у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації, товарного знака та охоронюваних в Російській Федерації товарних знаків (далі - ліцензійний договір), договір комерційної концесії (субконцесії), договір про передачу права на використання охороняється ТИМС, договір про часткову передачу виключного права на програму для ЕОМ і БД можуть бути змінені або розірвані відповідно до положень глави 29 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності можуть бути зареєстровані:

- Зміни, що стосуються істотних умов договору;

- Дострокове розірвання, укладеного із зазначенням терміну його дії, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку його дії.

6. Для реєстрації договору в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повинні бути представлені наступні документи:

- Заяву про реєстрацію договору, що відноситься до одного договором, із зазначенням адреси для листування;

- Договір, листи якого повинні бути прошиті, пронумеровані і в них не повинно бути підчисток, приписок, закреслених слів чи інших необумовлених в них виправлень, або виписка з договору, що містить його істотні умови та засвідчена в установленому порядку, в трьох примірниках (далі - договір);

- Документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію договору або реєстраційного збору в установленому розмірі;

- Документ, що підтверджує правонаступництво або право на спадкування (у разі необхідності);

- Довіреність, що засвідчує повноваження представника;

- Інші документи, передбачені пунктами 20, 25, 31, 35 цих Правил (у разі необхідності).

7. Для реєстрації змін, внесених до зареєстрований договір, або розірвання договору у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повинні бути представлені наступні документи:

- Заяву про реєстрацію змін, внесених в один зареєстрований договір, або розірвання одного зареєстрованого договору із зазначенням адреси для листування;

- Документ, що підтверджує угоду сторін зареєстрованого договору про внесення відповідних змін або про розірвання зареєстрованого договору (у трьох примірниках);

- Документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в установленому розмірі;

- Довіреність, що засвідчує повноваження представника;

- Інші документи, передбачені пунктами 20, 25, 31, 35 цих Правил (у разі необхідності).

8. У разі дострокового розірвання договору, укладеного із зазначенням терміну його дії, або розірвання договору, укладеного без зазначення строку його дії, в односторонньому порядку у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності подається заява, яка оформляється і підписується відповідно до вимог і умов, встановлених пунктами 11 і 13 цих Правил. До заяви про розірвання договору додається документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в розмірі, встановленому для реєстрації змін, внесених до зареєстрований договір.

До порядку подання та розгляду такої заяви застосовуються положення пунктів 9, 10, 14 - 18, 20, 35 цих Правил.

9. Ведення справ з реєстрації договору або змін, внесених до зареєстрованого федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності договір, здійснюється правовласником (патентовласником) або відповідно до пункту 25 цих Правил особою, якій передається право за договором, самостійно або через представника, повноваження якого засвідчуються довіреністю , оформленої відповідно до чинного законодавства.

У випадках, встановлених законодавством, заява має бути подана через патентного повіреного, зареєстрованого у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності (далі - патентний повірений).

10. У разі подання заяви через патентного повіреного відомості про надання йому відповідних повноважень можуть бути приведені в заяві про реєстрацію договору або заяві про реєстрацію змін, внесених до зареєстрований договір.

Довіреність, що видається на ім'я патентного повіреного, або її копія, яка може бути підписана особою, яка видала довіреність, із зазначенням, що копія відповідає оригіналу, представляється у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності за бажанням патентного повіреного.

У разі виникнення обгрунтованих сумнівів у достовірності відомостей про наявність у патентного повіреного відповідних повноважень, їх дійсності і т.д. довіреність видається у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності за його запитом.

У разі подання довіреність або її копія долучається до заяви про реєстрацію договору або заявою про реєстрацію змін, внесених до зареєстрований договір.

11. Заява представляється російською мовою або іншою мовою. У заяві, представленому російською мовою, імена, назви і адреси можуть бути зазначені і на іншій мові для цілей публікації відомостей в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності на іншій мові.

Якщо заява видається на іншій мові, до нього додається його переклад на російську мову, який підписується особою, що представив переклад.

Заява, представлене на іншій мові, вважається поданим на дату його надходження у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо його переклад вчинив не пізніше двох місяців з дати направлення на адресу для листування повідомлення про необхідність виконання даної вимоги, в іншому випадку заява вважається представленим на дату надходження його перекладу.

12. Що додаються до заяви документи можуть бути представлені російською або іншою мовою. Якщо документи представлені на іншій мові, до них додається їх переклад на російську мову, підписаний особою, що представив переклад.

13. Заява про реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, підписується особою, якій надано право подачі такої заяви відповідно до пунктів 20, 25, 31, 35 цих Правил, із зазначенням дати підписання.

Від імені юридичної особи заяву підписується керівником організації або іншою особою, уповноваженою на це у встановленому порядку, із зазначенням його посади, підпис скріплюється печаткою юридичної особи.

Підпис розшифровується зазначенням прізвища та ініціалів підписувача.

Якщо дата підписання не вказана, то такою вважається дата, на яку заява про реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, отримано федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.

14. Заява та додані до неї документи подаються в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності безпосередньо або надсилаються поштою. Заява та додані до неї документи можуть надаватись за факсом з наступним поданням їх оригіналів з дотриманням нижчезазначених вимог.

Оригінали заяви та доданих до неї документів, переданих факсом, повинні бути подані протягом одного місяця з дати надходження їх факсом разом з супровідним листом, що ідентифікує документи, що надійшли раніше факсом.

При дотриманні цієї умови датою надходження документа вважається дата надходження його по факсу.

Якщо оригінал документа прибув після закінчення зазначеного строку або документ, що надійшов факсом, не ідентичний представленому оригіналу, документ вважається надійшли на дату надходження оригіналу, а зміст надійшов факсом документа надалі до уваги не береться.

До подання оригіналу документ, переданий по факсу, вважається непоступівшім.

Якщо якийсь документ або його частина, що надійшли факсом, нечитаності або частина документа не отримана, відповідний документ або його частина вважаються надійшли на дату надходження оригіналів.

15. У двомісячний термін з дня надходження заяви та доданих до неї документів федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності здійснює перевірку наявності всіх необхідних документів та їх відповідності вимогам, встановленим цими Правилами, а також положенням законодавства Російської Федерації, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності.

16. У разі відсутності необхідних документів чи порушення вимог до документів, представленим на реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, встановлених цими Правилами, а також положень законодавства Російської Федерації, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, особі, яка подала заяву, надсилається запит з пропозицією представити у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності відсутні і / або виправлені документи (включаючи документ, що підтверджує сплату мита або реєстраційного збору в установленому розмірі) та / або внести відповідні зміни та доповнення у представлений договір або угода про внесення змін до зареєстрований договір протягом двох місяців з дати отримання запиту.

При цьому термін розгляду заяви, встановлений в пункті 15 цих Правил, обчислюється з дати надходження останнього з відсутніх або виправлених документів.

17. Реєстрація договору або змін, внесених до зареєстрований договір, не проводиться, якщо у встановлений термін запитувані документи не подано без поважних причин, а також, якщо у відповідності з даними відповідного Державного реєстру Російської Федерації припинено дію правової охорони винаходу, промислового зразка, корисної моделі, товарного знака. При цьому федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє особі, яка подала заяву, повідомлення про відмову у реєстрації договору, що містить підстави для відмови, і повертає подані документи, за винятком заяви.

18. При позитивному результаті перевірки відповідно до пункту 15 цих Правил, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє в адреси сторін договору або за адресою для листування, зазначеною в заяві:

- Повідомлення про реєстрацію договору або зміни, внесеного в зареєстрований договір;

- Примірник відповідного договору або документа, що підтверджує угоду сторін про внесення змін до зареєстрований договір, з відміткою про реєстрацію, яка містить дату реєстрації та реєстраційний номер;

- Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки або свідоцтва на корисні моделі (далі - патенти), свідоцтва на товарні знаки, свідоцтва про офіційну реєстрацію ТИМС, свідоцтва про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, свідоцтва про офіційну реєстрацію БД із внесеним записом про передачу виключного права, відповідно, на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, ТИМС, програму для ЕОМ чи БД або надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знака.

Один примірник зареєстрованого договору або зміни, внесеного в зареєстрований договір, зберігається в державному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності і є контрольним примірником.

19. Що вступило в законну силу рішення суду про розірвання, про продовження терміну дії або про зміни, які зачіпають істотні умови зареєстрованого договору, має бути доведено сторонами або стороною за договором до відома федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності.


Глава II. Особливості реєстрації договору про передачу виключного права (уступку патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ліцензійного (субліцензійної) договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка

20. Заява про реєстрацію договору про передачу виключного права (уступку патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок або ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка і заява про реєстрацію змін, внесених до зареєстрованого ліцензійний договір, подаються патентовласником або його представником згідно з відповідним зразком, наведеним у додатку 1, 2 або 3 до цих Правил.

Заява про реєстрацію договору про передачу виключного права (уступку патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок або ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка підписується усіма особами, яким належить патент, якщо їх згоду надати ліцензію або передати виключне право (поступитися патент) іншій особі не зафіксовано ні в якому іншому подається документі.

До заяви про реєстрацію договору про передачу виключного права (уступку патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок або ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка додаються:

- Патент;

- Короткий опис об'єкта ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (у разі зацікавленості патентовласника в поширенні інформації про предмет відповідного ліцензійного договору).

Для реєстрації договору про передачу виключного права на винахід (уступку патенту) до заяви про реєстрацію договору повинен бути доданий документ, що підтверджує сплату всіх патентних зборів, від сплати яких відповідно до пункту 3 статті 13 Патентного закону Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) був звільнений заявник (патентовласник), що є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід.

У разі розірвання ліцензійного договору або якщо зміна, внесена в зареєстрований ліцензійний договір, стосується визначення сторін договору, до заяви про реєстрацію такої зміни чи розірвання додається патент.

21. При встановленні відповідності поданого на реєстрацію договору про передачу виключного права (уступку патенту) або ліцензійного договору на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка положенням Патентного закону Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) перевіряється наявність в договорі положень, що відносяться до:

- Визначенню сторін договору;

- Предмету договору (номер патенту, щодо якої укладено договір);

- Йдеться про передачі права;

- Обсягом переданих прав за ліцензійним договором;

- Обов'язки ліцензіата вносити ліцензіару обумовлені ліцензійним договором платежі і (або) здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором.

22. Федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності може бути зареєстрований субліцензійний договір, якщо ліцензійним договором передбачено право ліцензіата дозволяти третім особам використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка на умовах субліцензії, узгоджених ним з правовласником або визначених у ліцензійному договорі.

При реєстрації субліцензійної договору застосовуються положення цих Правил про реєстрацію ліцензійного договору на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

23. Відомості про зареєстрований договорі про передачу виключного права (уступку патенту), ліцензійному договорі на використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка, зареєстрованих зміни та доповнення до ліцензійного договору і розірвання ліцензійного договору вносяться, відповідно, до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації, Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації.

У відповідному офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності публікуються такі відомості:

- Дата і номер реєстрації договору;

- Визначення сторін договору;

- Предмет договору;

- Обсяг переданих прав.


24. Реєстрація у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності договорів про передачу виключного права на секретний винахід і ліцензійних договорів на використання запатентованого секретного винаходу у відповідності зі статтею 30.6 Патентного закону Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) здійснюється відповідно до законодавства про державну таємницю та справжніми Правилами з урахуванням особливостей правової охорони і використання секретних винаходів, встановлених у розділі VI.1 Патентного закону.

Заява про реєстрацію договору про передачу виключного права на секретний винахід (уступку патенту) та ліцензійного договору на використання секретного винаходу, про реєстрацію змін, внесених до зареєстрованого ліцензійний договір, про дострокове розірвання договору, укладеного із зазначенням терміну його дії або без зазначення строку його дії , про дострокове розірвання договору в односторонньому порядку подається з дотриманням законодавства про державну таємницю. Заява має стосуватися одного договору. У заяві повинні бути зазначені адреси для відкритої і секретної листування.

Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності у разі необхідності може запросити в особи, адреса якого вказана в якості адреси для ведення секретної листування, копію ліцензії на проведення робіт з відомостями, що становлять державну таємницю.

До заяви про реєстрацію договору про передачу виключного права на секретний винахід (уступку патенту) та ліцензійного договору на використання секретного винаходу не потрібно програми документів, зазначених в абзацах 5 і 6 пункту 20 цих Правил.

Заява та додані до неї документи, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю, подаються в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності з використанням спеціального зв'язку та з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Якщо документи, спрямовані до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, містять відомості, що становлять державну таємницю, то такі документи направляються з використанням спеціального зв'язку, про що особа, яка подала заяву і додані до нього документи, повідомляється на адресу для відкритої листування.

Реєстраційний номер і дата реєстрації договору, відомості про зареєстровані зміни і доповнення до ліцензійного договору і про розірвання ліцензійного договору вносяться до Реєстру та до патенту.

Відомості про зареєстровані договори про передачу виключного права на секретний винахід (уступку патенту) та ліцензійних договорах на використання секретного винаходу не публікуються.

Глава III. Особливості реєстрації договорів про передачу виключного права на товарний знак (договорів про поступку товарних знаків) та ліцензійних (субліцензійних) договорів про надання права на використання товарного знака
25. Заява подається правовласником, особою, якій передається право за договором, або патентним повіреним, як передбачено пунктом 2 статті 8 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами та доповненнями), згідно з відповідним зразком, наведеним в додатках 4, 5 або 6 до цих Правил.

До заяви може додаватися свідоцтво (свідоцтва) на товарний знак.

26. При встановленні відповідності поданого на реєстрацію договору положенням Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами і доповненнями) перевіряється наявність в договорі положень, що відносяться до:

- Визначенню сторін договору;

- Предмету договору (номер свідоцтва на товарний знак, номер міжнародної реєстрації тощо);

- Йдеться про передачі права;

- Обсягом переданих прав за ліцензійним договором;

- Умовою про те, що якість товарів ліцензіата буде не нижчою від якості товарів ліцензіара і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

При встановленні відповідності поданого на реєстрацію ліцензійного договору положенням Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами і доповненнями) обсяг переданих прав за ліцензійним договором визначається виходячи зі змісту умов договору.

27. Договір про поступку товарного знаку не реєструється, якщо відповідно до статті 25 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами і доповненнями) поступка може з'явитися причиною введення в оману споживача щодо товару або його виробника.

Поступка товарного знака може розглядається як вводить в оману споживача щодо товару або його виробника у випадках, коли товарний знак містить:

- Позначення, що представляє собою державний герб, прапор чи емблему;

- Офіційна назва держави, емблему, скорочена або повне найменування міжнародної міжурядової організації;

- Офіційне контрольне, гарантійне або пробірне клеймо, друк, нагороду і інший знак відмінності або схоже з ними до ступеня змішання, яке було включено як неохоронюваний елемент на підставі згоди відповідного компетентного органу або його правовласника, якщо товарний знак відступається особі, якій така згода не надано;

- Позначення, яке вказує на місце виробництва або збуту товару і включене в товарний знак як неохоронюваний елемент, якщо товарний знак відступається особі, яка перебуває в іншому географічному об'єкті;

- Позначення, що відтворює офіційне найменування і зображення особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації або об'єктів всесвітньої культурної чи природної спадщини, а також із зображеннями культурних цінностей, що зберігаються в колекціях, зборах, фондах, якщо товарний знак відступається особі, яка не має згоди власника;

- Позначення, зареєстроване як найменування місця походження товару і включене в товарний знак як неохоронюваний елемент, якщо товарний знак відступається особі, яка не є власником свідоцтва на право користування цим найменуванням місця походження товару.

Поступка товарного знака може розглядатися як що вводить в оману, коли вона також здійснюється щодо:

- Частини товарів, що є однорідними з товарами, щодо яких правовласник товарного знака зберігає за собою право на товарний знак;

- Товарного знака, визнаного в установленому порядку загальновідомим;

- Товарного знака, що відтворює промисловий зразок, право на який належить особі, що поступається товарний знак, але зберігає за собою право на промисловий зразок;

- Товарного знака, що відтворює фірмове найменування (або його частина), право на яке належить особі, що поступається товарний знак, але зберігає за собою право на фірмове найменування.

28. У разі передачі виключного права на товарний знак відповідно до статті 25 Закону Російської Федерації "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (із змінами і доповненнями) стосовно деяких товарів або послуг, для яких він зареєстрований, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності оформляє на ім'я особи, якій відступлена товарний знак, нове свідоцтво на товарний знак з зазначенням у ньому товарів (послуг), стосовно яких реєструється договір про поступку товарного знаку, і направляє його на адресу згаданої особи разом з документами, зазначеними у пункті 18 цих Правил.

29. Федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності може бути зареєстрований субліцензійний договір, якщо ліцензійним договором передбачено право ліцензіата дозволяти третім особам використання запатентованих винаходу, корисної моделі, промислового зразка на умовах субліцензії, узгоджених ним з правовласником або визначених у ліцензійному договорі.

При реєстрації субліцензійної договору застосовуються положення цих Правил, встановлені для реєстрації ліцензійного договору.

30. Відомості про зареєстрований договорі про передачу виключного права на товарний знак (поступку товарного знаку), ліцензійному договорі на використання товарного знака, зареєстрованих зміни та доповнення до ліцензійного договору і розірвання ліцензійного договору вносяться до Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації.

В офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності негайно після внесення до Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації запису про реєстрацію договору або змін, внесених до зареєстрований договір, публікуються такі відомості:
· Дата та номер реєстрації договору;
· Визначення сторін договору;
· Предмет договору;
· Обсяг переданих прав.
Глава IV. Особливості реєстрації договорів про повну або часткову передачу виключного права на програми для ЕОМ, БД, договорів про передачу виключного права на ТИМС і договорів про передачу права на використання ТИМС
31. Заява подається правовласником або його представником згідно з відповідним зразком, наведеним у додатку 7, 8, 9 або 10 до цих Правил.

Заява про реєстрацію договору про повну або часткову передачу виключного права на програму ЕОМ, БД або договору про передачу права на використання ТИМС, якщо угода сторін про реєстрацію договору не зафіксовано ні в якому іншому подається документі, підписують власником права і особа, якій передається право за договором .

При реєстрації договору про передачу виключного права на зареєстровану ТИМС, договору про повну передачу виключного права на зареєстровану програму для ЕОМ чи БД додатково до документів, зазначених у пункті 6 цих Правил, до заяви повинні додаватися всі примірники свідоцтв про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ, БД або ТИМС.

32. У представленому на реєстрацію договорі про повну або часткову передачу виключного права на програми для ЕОМ і БД перевіряється факт наявності в договорі умов відповідно до статті 31 Закону Російської Федерації "Про авторське право та суміжні права" (із змінами і доповненнями).

33. При встановленні відповідності поданого на реєстрацію договору про передачу виключного права на ТИМС або права на використання охороняється ТИМС положенням Закону Російської Федерації "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем" (зі змінами та доповненнями) перевіряється факт наявності в договорі положень, що відносяться до:
· Обсягом і способами використання;
· Порядку виплати та розміру винагороди;
· Терміну дії договору.

34. Відомості про зміну власника авторських прав на основі зареєстрованого договору про передачу виключного права на зареєстровану ТИМС, договору про повну передачу виключного права на зареєстровані у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності програми для ЕОМ чи БД вносяться, відповідно, до Реєстру ТИМС, Реєстр програм для ЕОМ, Реєстр БД.

У відповідному офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності публікуються такі відомості, пов'язані з реєстрації договору про передачу виключного права на зареєстровану ТИМС, договору про повну передачу виключного права на зареєстровану у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності програму для ЕОМ чи БД:
 • дата і номер реєстрації договору;
 • визначення сторін.
Глава V. Особливості реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії)

35. Відповідно до статті 1031 Цивільного кодексу Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) правоволоділець зобов'язаний забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії, якщо договором комерційної концесії не передбачено інше.

Заява подається патентовласником або його представником згідно з відповідним зразком, наведеним у додатку 11 або 12 до цих Правил. Якщо за договором комерційної концесії надається право на використання товарного знака, то заява подається правовласником або особою, якій передається право за договором, або патентним повіреним.

До заяви додається патент.

У разі розірвання договору комерційної концесії або якщо зміна, внесена в зареєстрований договір комерційної концесії, стосується визначення сторін цього договору, до заяви додається патент.

Для реєстрації змін, внесених до зареєстрований договір комерційної концесії, або дострокового розірвання договору комерційної концесії, укладеного із зазначенням терміну його дії, або розірвання договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку його дії, у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повинні бути представлені два примірника договору комерційної концесії з відміткою про реєстрацію. На представлених примірниках договору комерційної концесії, змін, внесених в договір комерційної концесії, угоди про розірвання договору комерційної концесії, а також на примірнику договору комерційної концесії, що зберігається у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, проставляється відмітка про реєстрацію, яка містить дату і номер реєстрації . Два примірники договору комерційної концесії, змін, внесених в договір комерційної концесії, угоди про розірвання договору комерційної концесії, прямують разом з документами, зазначеними у пункті 18 цих Правил.

36. При встановленні відповідності поданого на реєстрацію договору положенням законодавства Російської Федерації, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, перевіряється наявність у договорі положень, що відносяться до:
 • визначення сторін договору;
 • предмету договору (номер патенту, свідоцтва на товарний знак або номер міжнародної реєстрації і т.д., щодо якої укладено договір);
 • обсягом послуг, виключних прав (зокрема, чи встановлено мінімальний і (або) максимальний обсяг використання, територія використання виключних прав стосовно певної сфери підприємницької діяльності та термін дії договору, якщо договір укладено на строк).
37. Відповідно до статті 1032 Цивільного кодексу Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) у договорі має міститися умова про те, що користувач зобов'язаний забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, виконуваних робіт, послуг, що надаються якості аналогічних товарів робіт і послуг, вироблених, виконуваних або надаються безпосередньо правовласником, і про те, що правовласник буде контролювати виконання цієї умови.

38. Відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу Російської Федерації (зі змінами та доповненнями) договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використовувати об'єкти, які охороняються відповідно до патентного законодавства, або охоронювані в Російській Федерації товарні знаки на умовах субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі.

При реєстрації договору комерційної субконцесії застосовуються положення цих Правил про реєстрацію комерційної концесії.
39. Відомості про зареєстровані договори комерційної концесії та зареєстрованих зміни, внесені до зареєстрований договір комерційної концесії, вносяться, відповідно, до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації, Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації, Державний реєстр товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації.
У відповідному офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності публікуються такі відомості:
 • дата і номер реєстрації договору;
 • визначення сторін договору;
 • предмет договору;
 • обсяг переданих прав.


[1] Артеменків І. Варто почати з франчайзингу / / Економіка і життя. - 1996. - 15мА.
[2] Суханов Е. Комерційна концесія. / / Господарство право № 11 1996 р. з. 15-23
[3] Брагинський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга Третя / Договори про виконання робіт і надання послуг. - М.: Статут, 2004 р.
[4] Брагинський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга Третя / Договори про виконання робіт і надання послуг. - М.: «Статут», 2004 р.
[5] Цивільне право: Учеб.: У 3 т. Т. 2. - 4 видавництва., Перераб. і доп. / Є.Ю. Валявіна, І.В. Єлісєєв, та ін; Відп. ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - ТК Велбі / Проспект, 2004 р.
[6] Никифорова І. За чистоту жанру / / Секрет фірми 05/2006 р. з 55
[7] Никифорова І. За чистоту жанру / / Секрет фірми 05/2006 р. з 55
[8] Зав'ялов М. Імідж-все / / Школа своєї справи 01/2006 р. з 76
[9] Ленц Є. Ритейл-франшизи / / Секрет фірми 11/2005 р. з 10
[10] Паніна М. Фаза активного розвитку франчайзингу на російському ринку / / Гроші 02 / / 2006 р. з 9
[11] Internet / www.deloshop.ru (магазин франшиз і все про франчайзинг)
[12] Internet / www. buybrand.ru (купівля франчайзингу)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
280.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Франчайзинг
Франчайзинг 3
Франчайзинг як особлива форма
Франчайзинг в Росії Міжнародний лізинг
Франчайзинг як форма організації бізнесу
Сутність міжнародної концесії франчайзинг
Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу
Франчайзинг в ресторанному бізнесі теорія і практика
Франчайзинг як спосіб організації свого бізнесу
© Усі права захищені
написати до нас