Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики з навчально-методичного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

века" Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики з навчально-методичного комплекту "Початкова школа XXI століття"

М. М. Перестенко,

вчитель початкових класів

Дивитись, все зрозуміти, все знати, все переживати,

Всі форми, всі кольори увібрати в себе очима,

Пройти по всій Землі палаючими ступнями,

Всі сприйняти і знову втілити.

Максиміліан Волошин

Формування логічного мислення молодших школярів - важлива складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням в повній мірі проявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал - одне з основних завдань сучасної школи.

Мислення дитини в тій чи іншій мірі розвиває кожен загальноосвітній предмет, що викладається в початковій школі. Однак математика серед інших предметів займає особливе місце.

У словнику психологічних понять К.К. Платонова логічне мислення визначається як "вид мислення, сутність якого полягає в орієнтуванні поняттями, судженнями і умовиводами з використанням законів логіки" [206, с. 62].

У психолого-педагогічній літературі "логічне мислення" недостатньо диференційована від понять "абстрактне", "теоретичне", "понятійний", "категоріальне", "словесно-логічне (дискурсивне)" мислення. Іноді вони розглядаються як синоніми.

Її абстрактний характер і спільність методів, які широко використовуються в різних областях, в найбільшою мірою сприяють оволодінню учнями елементарної логічної грамотністю, вміннями застосовувати сформовані на уроках математики общелогическими поняття, прийоми і способи дій при вивченні інших предметів.

Численні спостереження педагогів, дослідження психологів переконливо показали, що дитина, яка навчилася вчитися, не опанувала прийомами розумової діяльності в початкових класах школи, в середніх зазвичай переходить в розряд невстигаючих.

Одним з важливих напрямків у вирішенні цієї задачі виступає створення в початкових класах умов, що забезпечують повноцінне розумовий розвиток, пов'язаний з формуванням стійких пізнавальних інтересів, умінь і навичок розумової діяльності, якостей розуму, творчої ініціативи.

В основі системи знань учнів лежить сформованість системи понять досліджуваної предметної області. Володіння понятійним апаратом у більшій мірі визначає розуміння навчального матеріалу, його використання для вирішення прикладних завдань.

Кожне нове вводиться поняття повинне бути чітко визначено, розкрито суть досліджуваного поняття, крім того, повинні бути визначені зв'язку даного поняття з іншими поняттями, як вже введеними, так ще невідомими учням.

века" закладывает фундамент для развития и формирования логического мышления уже в первом классе, где у Проект "Початкова школа XXI століття" закладає фундамент для розвитку і формування логічного мислення вже в першому класі, де у дітей починають формуватися найпростіші розумові дії, засновані на вміннях спостерігати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати.

У цьому курсі математики подаються теоретичні відомості про логіку, і вводиться логіко-математична лінія курсу, що відрізняє цю програму від інших, у яких таких нововведень не простежується.

века" придают большое значение развитию мышления, а также реализуют математическую подготовку к дальнейшему обучению и закладывают основы для овладения школьниками определённым объектом математических знаний и умений. Ми бачимо, що автори "Початкова школа XXI століття" надають великого значення розвитку мислення, а також реалізують математичну підготовку до подальшого навчання і закладають основи для оволодіння школярами певним об'єктом математичних знань і вмінь.

Немає необхідності доводити, що логічне виховання учнів є складовою частиною загальної культури мислення людини. Процес виховання культури мислення досить тривалий. Тому і починатися він має з перших років навчання дитини в школі.

Для вчителя в практичному плані найбільш важливим є знання тих видів завдань і вправ, на яких має формуватися і розвиватися логічного мислення.

Автори серед таких вправ виділяють наступні: вправи на підведення тих чи інших понять під визначення; завдання на з'ясування зв'язків між різними математичними об'єктами, на встановлення закономірності; вправи на знаходження відсутньої фігури, на виділення зайвого предмета серед даної множини; завдання на докази і т. д.

Ми з'ясували, що успішне формування мислення молодших школярів на уроках математики в основному буде визначатися дотриманням таких психолого-педагогічних умов:

1. На кожному уроці застосовувати спеціальні завдання, спрямовані на формування мислення.

2. Враховувати рівень індивідуального розвитку дитини та у зв'язку з цим здійснювати індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

3. Формувати словесно-логічне, абстрактне мислення на уроках математики в тісному зв'язку з розвитком практично-дієвого і наочного - образного мислення.

4. При формуванні словесно - логічного мислення необхідно застосовувати прийом моделювання.

5. Формувати словесно-логічне мислення на факультативах з математики, позакласних заняттях.

Все вище викладене свідчить, про те, що формування логічного мислення є однією з актуальних проблем. Процес виховання культури мислення досить тривалий.

Тому і починатися він має з перших років навчання дитини в школі на рівні, відповідному його віку, так як формується не тільки математична культура учнів, а й розвиваються уміння по вирішенню життєво важливих і необхідних завдань.

Логічне мислення молодших школярів грунтується на рішенні нестандартних завдань в їх єдності: навчання, виховання і розвитку. Критерієм сформованості логічного мислення є регулярне застосування на уроках математики та у позакласних заняттях нестандартні задачі. Регулярно використовуючи нестандартні задачі, вчитель може сформувати розвиток логічного мислення.

века" уделяется много внимания формированию мышления. Таким чином, в роботі за проектом "Початкова школа XXI століття" приділяється багато уваги формуванню мислення. Вчитель, який працює за цією програмою, має правильно підбирати і систематично використовувати вправи і завдання логічного характеру.

Література

  1. Аблова В.С. Формування елементів логічної та алгебраїчної грамотності / / Початкова школа.-1991 .- № З 24-34.

  2. Бесіди з учителем. Методика навчання: Перший клас чотирьох річної початкової школи. / За ред. Л.Є. Журової. - 2-е вид., Перераб. і доп .- М. Вентана - Графф, 2002.-384 з: ід.

  3. Бесіди з учителем. Другий клас чотирьох річної початкової школи / За ред. Л. Є. Журової .- М. Вента - Графф, 2002 .- 320с.

  4. бесіди з учителем: Третій клас чотирьох річної початкової школи / За ред. Л. Є. Журової .- М. Вента - Графф, 2002.

  5. Бесіди з учителем. Четвертий клас чотирирічної початкової школи Під ред. Журової .- М. Вента - Графф, 2002.

  6. Блонський П.П. Психологія молодшого школяра. - М.. Воронеж. 1997-178 с.

  7. Словник психологічними понять К.К. Платонова. М.. Москва. 1975-365с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Доповідь
21кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики
Використання проблемних ситуацій на уроках математики в розвитку творчого мислення молодших школярів
Розвиток логічного мислення на уроках математики
Розвиток логічного мислення молодших школярів у процесі малювання з натури
Розвиток логічного мислення в процесі ігрової діяльності молодших школярів
Розвиток алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики
Розвиток музичного мислення молодших школярів на уроках музики
Розвиток мислення молодших школярів на уроках курсу Я і Україна
Вплив оціночної діяльності вчителя на формування навчально пізнавальної мотивації молодших школярів
© Усі права захищені
написати до нас