Форми бухгалтерської звітності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Форми бухгалтерської звітності

Зміст

  1. Залишки рахунків на початок кварталу

  2. Журнал реєстрації господарських операцій за квартал

  3. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

  4. Оборотна відомість за квартал

  5. Баланс

  6. Звіт про фінансові результати

Список використаної літератури

1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.

рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.Дебет

Кредит

10

Основні засоби

450000


112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

5000


12

Нематеріальні активи

25000


131

Знос основних засобів

150000


132

Знос інших необоротних матеріальних активів

2500


151

Капітальне будівництво

14900


201

Сировина та матеріали

55000


203

Паливо

3600


30

Каса

250


311

Поточні рахунки в національній валюті

165000


312

Поточні рахунки в іноземній валюті

3500


361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

27500


372

Розрахунки з підзвітними особами

350


375

Розрахунки по відшкодуванню збитків

1400


38

Резерв сумнівних боргів

3500


40

Статутний капітал


550000

424

Безкоштовно отримані необоротні активи


13695

441

Прибуток нерозподілений


6000

451

Вилучені акції


15000

46

Неоплачений капітал


28000

473

Забезпечення гарантійних зобовязань


6880

601

Короткострокові кредити в національній валюті


30000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками


16100

641

Розрахунки по податках


2700

651

Розрахунки по пенсійному забезпеченню


960

652

Розрахунки по соціальному страхуванню


120

653

Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття


45

661

Розрахунки по заробітній платі


3000

685

Розрахунки з іншими кредиторами


9000

УСЬОГО:

595500

595500

2. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

1

Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму150010424

2

Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем189001040

3

Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості


2650


201


745

4

Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

а) вартість МШП

б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)
9900

1980
22

641
631

631

5

Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:

а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)

б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних)
11880415,80311

631631601

311311

6

Відпущені зі складу МШП:

а) на загально виробничі потреби

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) відділу збуту


1920


64

360


91


23

93


22


22

22

7

Відпущені зі складу матеріали:

а) у виробництво для виготовлення продукції

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення

г) для капітального будівництва


20950


6500


780


840


23


23


91


151


201


201


201


201

8

Відпущене зі складу паливо:

а) на адміністративно-управлінські потреби

б) на потреби відділу збуту


1480

421


92

93


203

203

9

Отримані від постачальника на склад матеріали:

а) вартість матеріалів

б) податковий кредит по ПДВ21300

4260201

641631

631

10

Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9)25560631311

11

Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:

а) здані на склад запасні частини для устаткування

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)296


0
207


301
372


372

12

Зроблено ремонт і модернізація компютера:

а) придбані

- материнська плата

- сканер

б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

в) поданий рахунок підрядної організації:

- за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу

- за установлювання сканера

- ПДВ (суму визначити)

г) прийнятий компютер у експлуатацію
365

838


240,6090

39

25,80

1203
152

152


641631

631

641

10
631

631


631311

311

631

152

13

Нараховано заробітну плату:

а) основна заробітна плата робітникам

б) основна заробітна плата персоналу керування цехами

в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу

г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту

д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

є) премія робітникам

ж) премія адміністративно-управлінському персоналу

з) оплата тимчасової непрацездатності


17000


3900


4580


1020


1990

3100


2490

750


23


91


92


93


151

23


92

652


661


661


661


661


661

661


661

661

14

Утримано з заробітної плати:

а) прибутковий податок

б) у Пенсійний фонд

в) на соціальне страхування на випадок безробіття

г) страхові внески


д) аліменти


5500

696,60


174,15

348,30

750

120


661

661


661

661

661

661


641

651


653

652

652

685

15

Згідно до законодавства України, нараховані платежі:

а) Пенсійний фонд

1 - робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

б) фонд соціального страхування

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

в) фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
6673,20

1294,80

2347,24

338,64


660,68


201

39

70,70

10,20


19,90261,30

50,70

91,91

13,26


25,87
23

91

92

93


151


23

91

92

93


15123

91

92

93


151
651

651

651

651


651


652

652

652

652


652653

653

653

653


653

16

Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:

а) від покупців за відвантажену продукцію

б) пеня за невиконання договірних зобовязань20000

820311

361361

715

17

Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити):

а) у Пенсійний фонд

залишок на початок кварталу

б) у фонд соціального страхування

залишок на початок кварталу

в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття

залишок на початок кварталу

г) прибутковий податок

залишок на початок кварталу

д)страхові внески

є) аліменти12011,16

960

340,80

120


617,19

45

5500

2700

348,30

120651

651

652

652


653

653

641

641

652

685311

311

311

311


311

311

311

311

311

311

18

Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:

а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)

б) для оплати витрат на відрядження
27240.95

387
30

30
311

311

19

Виплачені з каси суми:

а) заробітна плата

б) менеджеру зі збуту на відрядження


26985

387


661

372


30

30

20

Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити)255.95


661

311


662

661

21

По встановлених нормах нарахована амортизація:

а) основних фондів виробничого призначення

б) основних фондів загальногосподарського призначення

в) основних фондів повязаних із збереженням і транспортуванням готової продукції

г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення
890


286125


149
23


9193


92
131


131131


131

22

Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження:

а) витрати склали

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)
329


58
93


30
372


372

23

Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції410631311

24

Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)


305$

(1656,15)


30312


25

Інвалюта видана у підзвіт

305$

(1656,15)

372

30

26

Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:

а) витрати склали (курс НБУ не змінився)


б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)302$

(1639,86)

3$

(16,29)92


30

312372


372

30

27

Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою


489


30


375

28

Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20)


255.95


30


311

29

Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам


255.95


662


30

30

Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту11880601311

31

Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити):

а) що розподіляються

б) нерозподілені
8270,50

0
23

901
91

91

32

Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає)639102623

33

Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами


121200


361


701

34

Нараховане податкове зобовязання по ПДВ (суму визначити)


20200


701


641

35

Відображено формування резерву сумнівних боргів


5200


94


38

36

Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити)


63910


901


26

37

Віднесені на рахунок фінансових результатів:

а) доходи діяльності (суму визначити)б) витрати діяльності (суму визначити)
101000

2650

820

63910

12848,71

2617,10

5200701

745

715

79

79

79

7979

79

79

901

92

93

94

38

Нараховано податок на прибуток (суму визначити)


4973,55

98

79

641

98

39

Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити)


14920,64


79


441

40

Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):

а) податок на додану вартість

б) податок на прибуток13693,60

4973,55641

641311

311


РАЗОМ за квартал (суму визначити)
  1. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

10 «Основні засоби»


424 «Безоплатно отримані необоротні активи»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01

450000Залишок на 1.01


13695

Операції: № 1

2

12г

1500

18900

1203Операції: № 11500

Оборот за квартал

21603Оборот за квартал


1500

Залишок на 30.03

471603Залишок на 30.03


15195

40 «Статутний капітал»


201 «Сировина й матеріали»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


550000


Залишок на 1.01

55000


Операції: № 218900


Операції: № 3

2650

21300


20950

6500

780

840

Оборот за квартал


18900


Оборот за квартал

23950

29070

Залишок на 30.03


568900


Залишок на 30.03

4988022 «МШП»


745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: №

9900


1920

64

360


Операції: № 3

37а


2650

2650

Оборот за квартал

9900

2344


Оборот за квартал

2650

2650

Залишок на 30.03

7556Залишок на 30.03631 «Розрахунки з вітч.постачальн»


311 «Поточні рахунки в нац. валюті»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


16100


Залишок на 1.01

165000


Операції: №

10

12а

12б

12в

2311880

415,8025560129

410

9900

198021300

4260


1203

240,60

25,80


Операції: №

10

12в

16а

16б

17а

17б

17в

17г

17д

17є

18а

18б

20

23

28

30

40а

40б

11880
20000

820

255,95

11880

415,80

25560

12912971,16

460,80

662,19

8200

348,30

120

27240.95

387


410

255,95

11880

13693,6

4973,55

Оборот за квартал

38394,8

38909,4


Оборот за квартал

32955,95

119588,3

Залишок на 30.03


16614,6


Залишок на 30.03

78367.65


91 «Загально виробничі витрати»


23 «Виробництво»


Сума, грн..Сума, грн..


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: №

13б

15а

15б

15в

21б

31а

1920

780

3900

1294,80

39

50,70

2868270,50


Операції: №

13а

13є

15а

15б

15в

21а

31а

32

64

20950

6500

17000

3100

6673,20

201

261,30

890

8270,5063910

Оборот за квартал

8270,50

8270,50


Оборот за квартал

63910

63910

Залишок на 30.03
Залишок на 30.0393 «Витрати на збут»


151 «Капітальне будівництво»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01

14900


Операції: №

13г

15а

15б

15в

21в

22а

37б

360

421

1020

338,64

10,20

13,26

125

329

2617,10


Операції: №

13д

15а

15б

15в


840

1990

660,68

19,90

25,87


Оборот за квартал

2617,1

2617,10


Оборот за квартал

3536,45


Залишок на 30.03
Залишок на 30.03

18436,45


92 «Адміністративні витрати»


203 «Паливо»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01

3600


Операції: №

13в

13ж

15а

15б

15в

21г

26а

37б

1480

4580

2490

2347,24

70,70

91,91

149

1639,86


12848,71


Операції: №1480

421

Оборот за квартал

12848,71

12848,71


Оборот за квартал


1901

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03

1699


207 «Запасні частини»


152 «Придбання основних засобів»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: № 11а


296Операції: № 12а

12г

1203


1203

Оборот за квартал

296Оборот за квартал

1203

1203

Залишок на 30.03

296Залишок на 30.03661 «Розрахунки за заробітною платою»


651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


3000


Залишок на 1.01


960

Операції: № 13а

13б

13в

13г

13д

13є

13ж

13з

14а

14б

14в

14г

14д

19а

20

5500

696,60

174,15

1098,30

120

26985

255.95

17000

3900

4580

1020

1990

3100

2490

750255.95


Операції:№ 14б

15а

17а12971,16


696,60

11314,56Оборот за квартал

34830

35085.95


Оборот за квартал

12971,16

12011,16

Залишок на 30.03


3255.95


Залишок на 30.03685 «Розрахунки з ін. кредиторами»


361 «Розрахунки з вітч. покупцями»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


9000


Залишок на 1.01

27500


Операції: № 14д

17є


120

120


Операції: № 16а

16б

33


820

121200

20000

820

Оборот за квартал

120

120


Оборот за квартал

122020

20820

Залишок на 30.03


9000


Залишок на 30.03

128700


652 «Розрахунки за соц. страх.»


38 «Резерв сумнівних боргів»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


120


Залишок на 1.01


3500

Операції: № 13з

14г

15б

17б

17д

750460,80

348,30


1098,30

340,80


Операції: № 35


5200

Оборот за квартал

1559,10

1439,10


Оборот за квартал


5200

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03


8700

653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття»


641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток)


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01


45


Залишок на 1.01Операції: № 14в

15в

17в
662,19

174,15

443,04


Операції: № 38

40б
4973,55

4973,55

Оборот за квартал

662,19

617,19


Оборот за квартал

4973,55

4973,55

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03641 «Розрахунки за податками» (ПДВ)


641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ)


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01


2700

Операції: №

12б

12в

34

40а

1980

4260

240,60

25,80


13693,60

20200


Операції: № 14а

17г8200

5500

Оборот за квартал

20200

20200


Оборот за квартал

8200

5500

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03715 «Одержані пені, штрафи»


131 «Знос основних засобів»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01


150000

Операції: № 16б

37а


820

820


Операції: № 21а

21б

21в

21г890

286

125

149


Оборот за квартал

820

820


Оборот за квартал


1450

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03


151450

30 «Каса»


372 «Розрахунки з підзвітними особами»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01

250Залишок на 1.01

350


Операції: № 18а

18б

19а

19б

22б

24

25

26б

27

28

29

27240,95

38758

1656,15


16,29

489

255,9526985

3871656,15

16,29255,95


Операції: № 11а

19б

22а

22б

25

26а

26б3871656,15


296


329

58


1639,86

16,29Оборот за квартал

30103,34

29300,39


Оборот за квартал

2043,15

2339,15

Залишок на 30.03

1052,95Залишок на 30.03

54


662 «Розрахунки з депонентами»


312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01

3500


Операції: № 20

29


255,95

255,95


Операції: № 24

26б16,29

1656,15

Оборот за квартал

255,95

255,95


Оборот за квартал

16,29

1656,15

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03

1860,14


375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків»


601 «Короткострокові кредити в нац.валюті»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01

1400Залишок на 1.01


30000

Операції: № 27


489


Операції: №

3011880

11880

Оборот за квартал


489


Оборот за квартал

11880

11880

Залишок на 30.03

911Залишок на 30.03


30000

26 «Готова продукція»


701 «Дохід від реалізації готової продукції»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: № 32

36

63910


63910


Операції: № 33

34

3720200

101000

121200

Оборот за квартал

63910

63910


Оборот за квартал

121200

121200

Залишок на 30.03
Залишок на 30.0394 «Інші витрати операційної діяльності»


901 «Собівартість реалізованої готової продукції»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: № 35

37б

5200


5200


Операції: № 36

37б


63910


63910

Оборот за квартал

5200

5200


Оборот за квартал

63910

63910

Залишок на 30.03
Залишок на 30.0398 «Податок на прибуток»


79 «Фінансові результати»


Сума, грн.Сума, грн.


дебет

кредитдебет

кредит

Залишок на 1.01
Залишок на 1.01Операції: № 38

4973,55

4973,55

Операції: № 37а

37б

38

39


84575,81

4973,55

14920,64

104470Оборот за квартал

4973,55

4973,55


Оборот за квартал

104470

104470

Залишок на 30.03
Залишок на 30.03441 «Прибуток нерозподілений»


Сума, грн.


дебет

кредит

Залишок на 1.01


6000

Операції: № 39


14920,64

Оборот за квартал


14920,64

Залишок на 30.03


20920,64

4. Оборотна відомість за квартал

рахунку

Найменування рахунку

Сальдо початкове

Обороти за квартал

Сальдо кінцевеДебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

450000


21603


471603


112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

5000
5000


12

Нематеріальні активи

25000
25000


131

Знос основних засобів


150000


1450


151450

132

Знос інших необоротних матеріальних активів


2500
2500

151

Капітальне будівництво

14900


3536,45


18436,45


152

Придбання основних засобів1203

1203201

Сировина й матеріали

55000


23950

29070

49880


203

Паливо

36001901

1699


207

Запасні частини296


296


22

МШП9900

2344

7556


23

Виробництво63910

6391026

Готова продукція63910

6391030

Каса

250


30103,34

29300,39

1052,95


311

Поточні рахунки в національній валюті

165000


32955,95

119588,3

78367,65312

Поточні рахунки в іноземній валюті

3500


16,29

1656,15

1860,14


361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

27500


122020

20820

128700


372

Розрахунки з підзвітними особами

350


2043,15

2339,15

54


375

Розрахунки по відшкодуванню збитків

1400489

911


38

Резерв сумнівних боргів


3500


5200


8700

40

Статутний капітал


550000


18900


568900

424

Безоплатно отримані необоротні активи


13695


1500


15195

441

Прибуток нерозподілений


6000


14920,64


20920,64

451

Вилучені акції

15000
15000


46

Неоплачений капітал

28000
28000


473

Забезпечення гарантійних зобовязань


6880
6880

601

Короткострокові кредити в нац.валюті


30000

11880

11880


30000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками


16100

38394,80

38909,40


16614,6

641

Розрахунки за податками (податок на прибуток)4973,55

4973,55641

Розрахунки за податками (ПДВ)20200

20200641

Розрахунки за податками (НДФЛ)


2700

8200

5500651

Розрахунки по пенсійному забезпеченню


960

12971,16

12011,16652

Розрахунки за соціальним страхуванням


120

1559,10

1439,10653

Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття


45

662,19

617,19661

Розрахунки за заробітною платою


3000

34830

35085.95


3255.95

662

Розрахунки з депонентами255,95

255,95685

Розрахунки з іншими кредиторами


9000

120

120


9000

701

Дохід від реалізації готової продукції121200

121200715

Одержані пені, штрафи820

820745

Дохід від безоплатно одержаних активів2650

265079

Фінансовий результат104470

104470901

Собівартість реалізованої готової продукції63910

6391091

Загально виробничі витрати8270,50

8270,5092

Адміністративні витрати12848,71

12848,7193

Витрати на збут2617,10

2617,1094

Інші витрати операційної діяльності5200

520098

Податок на прибуток4973,55

4973,55
Всього

789500

794500

836453,79

836453.79

833416,19

833416.19

  1. Баланс

Додаток до стандарту 2

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

25000 

25000 

первісна вартість

011

 25000

25000 

накопичена амортизація

012

(

0

)

(

0

)

Незавершене будівництво

020

 14900

18436.45 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

 302500

322653 

первісна вартість

031

 455000

476603 

знос

032

(

152500

)

(

153950

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

(


)

(


)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 342400

366089.45 

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

58600 

59431 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

Готова продукція

130

 

 

Товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 24000

120000 

первісна вартість

161

 27500

128700 

резерв сумнівних боргів

162

(

 3500

)

(

 8700

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1750

965

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

 165250

79420.60 

в іноземній валюті

240

 3500

1860.14 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

253100 

261676.74 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

 595500

627766.19 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 550000

568900 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 13695

15195 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 6000

 

 

20920.64 

 

Неоплачений капітал

360

(

 28000

)

(

28000 

)

Вилучений капітал

370

(

 15000

)

(

15000 

)

Усього за розділом I

380

 526695

562015.64 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 


Інші забезпечення

410

6880 

6880 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 6880

6880 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

30000 

30000 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 16100

16614.60 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

2700 

0 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 1125

0 

з оплати праці

580

 3000

3255.95

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

9000

9000 

Усього за розділом IV

620

 61925

 58870.55

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 595500

627766.19

Керівник

 


 


Головний бухгалтер

 


 


6.Звіт про фінансові результати

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг)

010

121200


Податок на додану вартість

015

20200

Акцизний збір

020

0

 

025

0


Інші вирахування з доходу

030

0


Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

101000

Собівартість реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг)

040

63910

Валовий :

 

прибуток

050

37090


збиток

055

0

Інші операційні доходи

060

820

Адміністративні витрати

070

12848.71

Витрати на збут

080

2617.10


Інші операційні витрати

090

5200


Фінансові результати від операційної діяльності :

 

прибуток

100

17244.19


збиток

105


Доход від участі в капіталі

110

0

Інші фінансові доходи

120

0

Інші доходи

130

2650

Фінансові витрати

140

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

Інші витрати

160

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

прибуток

170

19894.19


збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4973.55

Фінансові результати від звичайної діяльності :

 

прибуток

190

14920.64


збиток

195Надзвичайні :

 

доходи

200

0


витрати

205

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0


Чистий :

 

прибуток

220

14920.64


збиток

225
II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

30971


Витрати на оплату праці

240

35580

Відрахування на соціальні заходи

250

23392.45

Амортизація

260

1450

Інші операційні витрати

270

0

Разом

280

91393.45III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті 

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310


Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320


Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330


Дивіденди на одну просту акцію

340
Директор _________________________

/ . . /(підпис)


Бухгалтер _________________________

/ . . /(підпис)

Список використаної літератури

  1. Верига А.В., Кондрашова Т.Н. Бухгалтерський учт: Учеб.-метод.пособие./ Изд.2-е дополн., переработанное. Донецк: Норд-Пресс, 2007. – 242с.

  2. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие Контракты, 2004. – 832с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
448.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні форми бухгалтерської звітності
Концепція бухгалтерської звітності до 2 Завдання бухгалтерської
Концепція бухгалтерської звітності в РФ 2
Складання бухгалтерської звітності 2
Основи бухгалтерської звітності 2
Складання бухгалтерської звітності
Трансформація бухгалтерської звітності
Аналіз бухгалтерської звітності
© Усі права захищені
написати до нас