Фондові індекси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

"1-2" НАВІЩО ПОТРІБНІ ФОНДОВІ ІНДЕКСИ? _ 3
ІСТОРІЯ І ГЕОГРАФІЯ ІНДЕКСОВ_ 3
Індекси фондового ринку США__ 3
Індекси інших стран_ 10
Російські фондові індикатори. 12
Індексні фонди, РЕАЛЬНІ ІНДЕКСИ, індексні акції 17
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДРАХУНКУ ІНДЕКСІВ. 18
МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛЬНИХ ІНДЕКСОВ_ 21
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ІНДЕКСІВ? _ 22
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 24

НАВІЩО ПОТРІБНІ ФОНДОВІ ІНДЕКСИ?

Ідеальний фондовий індекс повинен відповідати таким основним цілям, виправдувати очікування його користувачів:
• точно і своєчасно відображати ситуацію на всьому, індикованих їм ринку в цілому;
• бути хорошим інструментом для прогнозування напрямку руху ринку, зручним засобом для передбачення ситуації за допомогою інструментів технічного аналізу;
• давати відповідь великим інвесторам, які виробляють значні стратегічні інвестиції на різних ринках, на якій з них робити ставку;
• служити інструментом для ф'ючерсних і опціонних контрактів з метою хеджування ризиків як по ринку, так і за окремими його показниками (наприклад, за процентними ставками);
• служити базою для створення оптимального портфеля в категоріях «надійність» - «дохідність»;
• показувати базову мінімальну величину доходу, який повинен отримати трейдер (керуючий портфелем і т.д.), що працює на яке характеризується індексом наборі фондових цінностей або на аналогічному (корелюється) ринку;
• служити інструментом оцінки якості роботи конкретних керуючих компаній у порівнянні з середньогалузевими значеннями і ринком у цілому;
• характеризувати діяльність регулюючих органів на ринку (у країні), на якому звертаються (де емітовані) наведені в портфелі індексу інструменти, відображати економічну ситуацію та інвестиційний клімат.

ІСТОРІЯ І ГЕОГРАФІЯ ІНДЕКСІВ

Індекси фондового ринку США

Dow Jones Indexes. 3 липня 1884 видатний фінансист Чарльз Доу запропонував перший біржовий індекс Dow Jones Railroad Average, який здебільшого складався із залізничних компаній (9 - залізничних та 2 - промислові).
Методика його розрахунку для зручності застосування в ході торгів була найпростішою: бралося середнє арифметичне цін, що входять до нього 11 акцій. Значення індексу на закриття першого дня становило 69,93 пункту (сумарна вартість вхідних в нього акцій на той момент складала 769,23).
26 травня 1896 вводиться ще один індекс, названий «промисловий середній», Dow Jones Industrial Average (DJIA, DJA), який розраховувався аналогічним чином і складався вже з промислових компаній. З тих пір цей індекс залишається найпопулярнішим біржовим індексом в світі.
У 1928 р. в методику розрахунку індексу було введено зміна: вводився спеціальний множник (поточний дільник, current divisor), покликаний запобігти спотворення значень, викликані дробленням акцій (stock split), виплатою дивідендів, зміною в складі його лістингу.
У 1929 р., вже набагато пізніше смерті містера Доу (помер в 1902 р. на 51-му році життя), в обіг був введений індекс комунальних компаній Dow Jones Utility Average. З початок він складався з акцій 20 комунальних компаній. Потім кількість компаній у лістингу було зменшено до 15 і в подальшому не змінювалося.
У 1970 р. було переглянуто назву найпершого індексу Dow Jones Railroad Average. Так як в лістинг «залізничного» індексу входили на той момент також акції авіакомпаній та інших вантажоперевізників, його стали називати «транспортним» Dow Jones 20 Transportations Average
Вінцем всіх трьох індексів на сьогоднішній день є Dow Jones Composite average, до якого входять 65 акцій, що належать до інших індексах сімейства Dow Jones і торгуються на NYSE.
Методологія розрахунку індексів за весь час практично не змінювалася, однак входять до лістингу акції змінювалися неодноразово. З усіх входять в індекси акцій тільки General Electric може похвалитися завидною сталістю, інші ж акції то входили, то виходили з нього і взагалі пропадали з ринку. Слід зауважити, що в Dow Jones досить довго не включалися акції компаній «нової» економіки та їх включення принесло значенням індексу великі клопоти. Хоча варто визнати, що факт включення підвищив показність індикатора і наблизив його складу до реального розкладу сил на фондовому ринку США.
Ф'ючерси на індекси Dow Jones торгуються на Chicago Mercantile Exchange.
NYSE Indexes. Індекси Нью-Йоркської фондової біржі (New York Stock exchange, NYSE) - типові біржові індекси, для яких в якості одного з незмінних параметрів включення до лістингу є торгуемого цінного папера на цій біржі.
У лістинг біржових індексів входять акції, що перебувають у лістингу біржі, а головний індекс звичайно включає в себе всі акції, що торгуються на зазначеній майданчику.
Головним індексом NYSE є зведений індекс біржі NYSE Composite. Цей індекс зважує по вартості (з урахуванням коректувань, пов'язані з подрібненням, злиттями, поглинаннями) акції всіх корпорацій, що зареєстрували свої папери на Нью-Йоркській фондовій біржі (близько 2300 компаній). Індекс NYSE Composite, по суті, являє собою середню вартість акції на біржі і, на відміну від індексів сімейства Dow Jones, вимірюється не в пунктах, а в доларах.
Ф'ючерси по індексам NYSE торгуються на самій біржі, опціони з ф'ючерсними контрактами - на Нью-Йоркській біржі ф'ючерсів, що є підрозділом NYSE.
АМЕХ Indexes. Американська фондова біржа - American Stock Exchange представлена ​​трьома індексами. Перший з них - АМЕХ Major Market Index є не більш ніж відповіддю на існування індексу Dow Jones Industrial AVR. Має аналогічну методику лістингу та розрахунку, будучи простим середнім 20 найбільших промислових компаній. Досить незвичним для біржових індексів є те, що частина включених в цей індекс компаній торгується на NYSE.
Ф'ючерси за цим індексом торгуються в Чикаго на біржі Chicago Mercantile Exchange.
Більший інтерес представляє другий індекс біржі - АМЕХ Market Value Index. Створений в 1973 р. індикатор включає в лістинг більше 800 видів акцій, зареєстрованих на Американській фондовій біржі і охоплюють практично всі існуючі галузі. Цікавий факт включення в індекс американських депозитарних свідоцтв та підписних сертифікатів. Ще однією його особливістю є розрахункова реінвестиція виплачуються з цінних паперів дивідендів.
Опціони за цим індексом торгуються на АМЕХ.
Ще один індекс - АМЕХ Composite - узагальнений композитний індекс усіх видів цінних паперів, що торгуються на АМЕХ, який почав публікуватися з 29 грудня 1995
NASDAQ Indexes. 8 лютого 1971 почалася торгівля на першому в світі електронному ринку - National Association of Dealers Automated Quotation (NASDAQ)
У 1994 р. середньорічні обороти NASDAQ перевищили обороти NYSE. У 1998 р. відбулося злиття NASD і AМЕХ в єдину Nasdaq Amex Market Group.
Група індексів NASDAQ представлена:
NASDAQ Composit (часто називають просто NASDAQ) - зведений індекс, що враховує поведінку 4381 американської та зарубіжної корпорації («зважування по капіталізації»), що пройшли листинг в системі (загальною капіталізацією близько 6000 млрд. дол). історія сприяла тому, що більшість цих компаній - представники «нової» економіки, розробники і виробники комп'ютерного «заліза», програмного забезпечення; телекомунікаційні та біотехнологічні компанії. Ще однією особливістю можна вважати наявність значної кількості іноземних компаній, більше, ніж на NYSE і АМЕХ разом узятих.
• NASDAQ National Market Composipe-аналог головного індексу NASDAQ за лістингу National Market, частини біржової системи.
• NASDAQ-100, в який входять 100 компаній «нової» економіки, згрупованих по галузях. Особливістю цього індексу є не просто «зважування по капіталізації», але й внесення додаткового щоквартально уточнюється вагового коефіцієнта по кожній акції (починаючи з 1998 р.), який вносить до поведінки індексу додаткову непередбачуваність, хоча, на думку розробників методики, є корисним.
• Многотою галузевих індексів, серед яких Nasdaq Financial-100, Nasdaq Industrial, Nasdaq Transportation, Nasdaq Bank, Nasdaq Telecommunications, Nasdaq Insurance, Nasdaq Computer, Nasdaq Other Finance, Nasdaq Biotechnologe. Ці індекси відображають становище у відповідних галузях американської економіки та інтересу для off-shore-користувачів не представляють. У методологію індексів вони також не привносять нічого нового.
Ф'ючерси та опціони на індекси NASDAQ торгуються в Чикаго на біржеChicago Mercantile Exchange.
Standard & Poor's (S & P) Indexes. Одними з найбільш популярних індексів у світі є індикатори, що розраховуються найбільшим рейтинговим агентством Standard & Poor's (S & Р). Свою історію більшість з них веде з 1941-1943 рр..
• Standard & Poor's 500 - головний індекс, що розраховується по 500 найбільшим (найбільш капіталізованим) американським компаніям із застосуванням технології «зважування по капіталізації». На сьогоднішній день укрупнена галузева пропорція в ньому наступна: 400 промислових компаній, 20 транспортних, 40 комунальних і 40 фінансових. У показності індекс не замикається на NYSE, хоча в ньому представлено більше 80% торгуються на ній випусків (за ринковою вартістю), в його лістингу присутні також акції, що торгуються на АМЕХ і в позабіржовому обороті.
Цей індикатор є одним з найбільш визнаних за щеня економіки США в цілому і вважається найбільш шанованим серед пов'язаних з реальним сектором трейдерів та менеджерів.
• Standard & Poor's 100 - "зважений за капіталізацією» індекс 100 найбільших компаній США, щодо яких існують опціони на Чиказькій товарній біржі (Chicago Mercantile Exchange). Складається переваж-цественно з промислових корпорацій.
• Галузеві індекси Standard & Poor's - це близько 90 індексів, індукують практично всі галузі економіки США.
• Існує величезна кількість інших індексів, які розраховуються S & P. Географічні індекси Standard & Poor's - охоплюють велику частину регіонів Землі, в яких торгуються цінні папери. Існують також індекси, що групує компанії за розміром капіталізацій. Серед основних таких індикаторів можна навести: S & P Europe 350, S & P Asia Pacific 100, S & P Latin America, S & P MidCap 400, S & P SmollCap600, S & P rEIT Composite, S & P / BARRA Growth & Value, S & P / TOPIX 150, S & P / TSE 60, S & P / TSE Canadian MidCap, S & P / TSE Canadian SmallCap.
Практично всі індекси S & P мають загальну методологію, у зв'язку з чим їх легко зіставляти між собою.
Ф'ючерси та опціони на індекси S & Р торгуються в Чикаго на біржі Chicago Mercantile Exchenge.
Russell Indexes. Індекси, що видаються кампанією Frank Russell Company (Tacoma WA), одними з перших стали відображати поведінку компаній, відібраних за ознакою величини капіталізації. Це нововведення дозволяє більш чітко оцінювати вплив економіки на великий та малий бізнес окремо.
• Rassell 1000 Index відображає поведінку 1000 найбільш високо капіталізованих компаній Америки.
• Rassell 2000 Index призначений для індексації компаній з малою капіталізацією (smoll cap companies - компанії з капіталізацією менше 380 млн дол.)
Wilshire 5000. Найбільший ринковий індекс, у лістинг якого включені 5000 компаній, що пройшли лістинг на NYSE, AMEX, NASDAQ ..
Goldman Sachs Technology Indexes (GSTI)
• Досить цікаві індекси для фахівців у галузі технологічних компаній. Типова методика розрахунку і вузька спрямованість роблять індекси зручними для роботи фахівців в індукованих областях. Серед них можна виділити: GSTI Hardware Index (GHA), GSTI Internet Index (GIN), GSTI Multimedia Networking Index (GIP), GSTI Semiconductor Index (GSM), GSTI Software Index (GSO), GSTI Services Index (GCV). Назви індексів говорять самі за себе і коментарів не потребують; існування цих індексів показує, як далеко можна зайти на грунті звуження индуцируемой області, хоча, можливо, наявність таких індексів і має сенс.
Value Line Indexes. Ці індекси становлять практичний інтерес у зв'язку з особливостями методик їх розрахунків. Ця група належить компанії Value Line і представлена ​​двома індексами-Value Line Composit (Arithmetic) Index і Value Line Composet (Geometric) Index. У лістинг індексів включені акції більше 1700 компаній.
Особливість методології полягає у рівній кількості початкових коштів, визначених у кожну з акцій. Наприклад, на 1000 дол можна придбати 10 акцій по 100 дол, або 1000 акцій по 1 дол Видно, що при такій методиці розрахунку індекс схильний до великих коливань і своєрідному відображенню відбуваються економічних процесів. Ця методика слабо відображає ситуацію на ринку в цілому, зате дуже корисна для динамічних спекулянтів на ринку.

Індекси інших країн

На відміну від Сполучених Штатів Америки, кількість індексів в інших країнах значно нижче, а для off-shore-користувачів зазвичай інтерес представляє тільки один з них. Причини цього прості: по-перше, капіталізація не американських ринків нижче, по-друге, вплив поведінки акцій регіональних компаній на інші ринки також невелика.
Крім основних індексів, що мають походження країни індексації, практично на кожному ринку представлена ​​ціла лінійка індикаторів великих інвестиційних банків, інформаційних і рейтингових агентств, які здійснюють експансію на регіональні ринки, у тому числі і в такий спосіб.
Розглянемо найважливіші з регіональних індексів інших країн.
FTSE Indexes. На третьому за величиною і одному з перших у світі фондовому ринку існує кілька індексів. Найстарший індекс Великобританії, створений агентством Financial Times в 1935 р., носить назву Financial Times Industrial Ordinary Share Index або скорочено FT-30 (FTSE-30). Більш популярним та поширеним на сьогоднішній день є FTSE-100 (Footsie). Розрахунком і публікацією цих індексів займається компанія FTSE International.
FT-30 (FTSE-30) включає в себе акції 30 найбільших промислових і торгових компаній; розраховується як геометричне середнє (корінь 30-го ступеня з добутку курсів акцій, що входять у лістинг).
FTSE-100 нараховує в лістингу акції 100 компаній і не обмежується промисловими і торговельними. Відбір акцій у лістинг проводиться фахівцями, серед яких є представники газети Financial Times. У цей час капіталізація компаній, що входять у лістинг цього індексу, відображає 70% загальної капіталізації фондового ринку Великобританії. Розрахунок проводиться зважуванням курсів акцій компаній за ринковою капіталізацією з 3 січня 1984 р., коли значення індексу, становило 1000.
FTSE Mid 250 - індекс, у лістинг якого входять наступні після першої сотні 250 компаній Великобританії (по ринковій капіталізації). Розраховується з 1985 р., коли його значення становило 100; покликаний характеризувати ринок акцій середніх компаній, які у Великобританії становлять 20% економіки.
FTSE-All Share - представляє вибірку з усіх акцій за аналогією з іншими індексами.
DAX Indexes. Індекси ділової активності Німеччини розраховуються за Франкфуртської фондової біржі, серед них:
DАХ 30 - основний, найважливіший і авторитетний індекс Німеччини, що обчислюється за 30 найбільш великим акціям, їх котирування «зважуються за капіталізацією».
Xetra DAX - індекс, практично збігається з DАХ 30, проте розраховується за даними електронної сесії, яка довший звичайної.
DАХ 100 - аналог DАХ 30, за винятком присутності в його лістингу більшої кількості акцій.
СDАХ-композитний індекс по 320 акціям.
САС Indexes. Основними французькими індексами є САС-40 і САС General. Абсолютно класичні індекси, що включають в лістинг відповідно 40 і 250 найбільших французьких корпорацій, розраховуються спільно Паризької біржею та Товариством французьких бірж. На початкову дату розрахунку - 31 грудня 1987 значення САС-40 становило 1000 пунктів.
Nikkei Index. Японський індекс Nikkei-225 (Nikkei Dow Jones Average) включає в лістинг акції 225 компаній, що обертаються на найбільшій після американської (NYSE) Токійської фондової біржі. Методика розрахунку цього індексу повністю збігається з методикою Dow Jones Industrial Average; публікується з 1950 р.
Topix Index - японський індекс, що публікується з 1968 р., в якості бази для лістингу якого взято всі акції, що торгуються на першій секції Токійської фондової біржі; розраховується за методом «зважування за кількістю випущених акцій».
TSE Indexes. Торонтський біржа розраховує індекс TSE 300, як «зважування по капіталізації» 300 корпорацій, що торгуються на цій біржі, що представляють 14 секторів економіки Канади. Початок розрахунку індексу - 1975 р., коли його значення становило 1000.
IPS Index. 1РС Index розраховується Мексиканської фондовою біржею. Являє собою значення, «зважене за капіталізацією» 35 провідних мексиканських компаній. Початок розрахунку індексу - 30 жовтня 1978 р., коли його значення становило 0,78. Лістинг індексу переглядається кожні два місяці.
Bovespa. Індекс Bovespa розраховується по найбільш ліквідним акціям, включеним в лістинг біржі в Сан-Паулу (Бразилія).
Hang Seng. Ведучий азіатський індекс Hang Seng розраховується поданим Гонконгської фондової біржі. 33 акції, включені в лістинг індексу, становлять близько 70% від капіталізації всіх торгованих на ній випусків і в основному представляють п'ять секторів ринку - виробництво, комерцію, фінанси, комунальні послуги та землеволодіння. Початок публікації індексу - 31 липня 1964 р., коли він складаючи 100 пунктів.

Російські фондові індикатори.

Незважаючи на відносне «дитинство» російського ринку цінних паперів, російські компанії досягли у сфері будівництва індексів і на сьогоднішній день можуть похвалитися неабияким їх кількістю і різноманітністю підходів. Причому сьогодні вижили лише найсильніші, які чесно констатують досить непривабливу ситуацію на ринку цінних паперів в Росії.
Першими індикаторами фондового ринку в Росії були індекси ROS-30 інвестиційного банку CS First Boston і індекс агентства «Скейт Прес». Трохи пізніше на цей ринок вийшло агентство АК & М з цілою серією індексів.
Наступним з провідних з'явився індекс РТС.
На інформаційних стрічках представлений також індекс The Moscow Times Index (MTMS).
Розглянемо основні, значущі для російського ринку та інформативні для трейдерів індекси.
АК & М Indexes. Сімейство індексів АК & М представлено зведеним індексом АК & М, індексом акцій промислових підприємств, індексом акцій «другого ешелону», 11 галузевими індексами та індексом АДР.
Зведений індекс АК & М - покликаний характеризувати весь ринок цінних паперів. На 1 березня 2001 р. в лістингу цього індексу було представлено 50 акцій. Дата початку розрахунку зведеного індекс АК & М - 1 вересня 1993 р., початкове значення рівне 1000.
Індекс акцій промислових підприємств АК & М - включає в себе акції промислових підприємств. На 1 березня 2001р. в лістингу цього індексу було представлено 35 акцій. Дата початку розрахунку індексу промислового АК & М - 1 вересня 1993 р., початкове значення рівне 1000.
Індекс акцій «другого ешелону» АК & М - лістинг включає в себе акції «другого ешелону». На 1 березня 2001 р. в лістингу було представлено 40 акцій. Дата початку розрахунку індексу акцій «другого ешелону» - 15 жовтня 1997 Початкове значення дорівнює 1000.
Галузеві індекси АК & М - це індекси акцій промислових підприємств, банків, нафтогазовидобувної галузі, нафтохімії, кольорової металургії, чорної металургії, енергетики, зв'язку, транспорту, хімічної промисловості, машинобудування.
Індекс АДР АК & М - лістинг включає в себе акції компаній, що випустили депозитарні розписки. На 1 березня 2001 р. в лістингу було представлено 10 акцій. Дата початку розрахунку індексу АДР - 17 листопада 1997 Початкове значення рівне 1000
Всі фондові індекси АК & М розраховуються за однаковою схемою, в основі якої лежить визначення відносного зміни сумарної капіталізації компаній лістингу. Виняток складає індекс АДР, який враховує тільки цінні папери емітентів, які звертаються на закордонних фондових ринках.
Листинги індексів АК & М дуже широкі і включають в себе часом акції з досить низькою ліквідністю, з чого випливає особливість розрахунку - розрахунок капіталізації ведеться на базі котирувальних цін.
Допуск до лістингу здійснюється за принципом впливу цінних паперів емітентів на ринкову ситуацію. В якості основних факторів, що визначають ступінь такого впливу, приймаються ринкова капіталізація і ліквідність акцій.
RTS Indexes. У сімейство індексів RTS входять індекс RTSI, RTST і розраховується індексним агентством РТС-Інтерфакс індекс RUX.
Індекси РТС є капіталізаційних і розраховуються як відношення сумарної ринкової капіталізації акцій, включених до списку для розрахунку індексу, до сумарною ринкової капіталізації цих же акцій на початкову дату, помножене на значення індексу на початкову дату.
Розрахунок ринкової капіталізації проводиться на основі даних про ціни акцій і кількості облямованих емітентом акцій. Відмінною рисою кожного індексу є періодичність його розрахунку і метод розрахунку ціни акції.
RTSI-індекс РТС є єдиним офіційним індикатором Фондової біржі РТС. Початкове значення індексу: на 1 вересня 1995 р. - 100.
RTST-технічний індекс РТС розраховується протягом торговельної сесії (з 11:00 до 18:00) один раз на хвилину. Початкове значення індексу: на 31 грудня 1997 р. (18:00) - 396,858.
Відзначимо, що з 1 січня 2000 р. за рішенням ради директорів РТС в методику розрахунку індексів RTSI і RTST були внесені зміни: діяла до 01.2000 методика розрахунку індексів РТС була заснована на ціновій інформації про акції, включених до категорії «А» списку цінних паперів РТС . Згідно з рішенням, прийнятому радою директорів РТС, з 1 січня 2000 р. розподіл Списку цінних паперів Торговельної системи РТС на категорії «А» і «Б» скасовано. У зв'язку з цим Інформаційний комітет РТС вніс зміни до методики розрахунку індексу «RTSI» та Технічного індексу «RTST» в частині, що визначає правила складання списків для розрахунку індексів. З 5 січня 2000 список цінних паперів для розрахунку індексів РТС складається з акцій, що входять до котирувального листа першого і другого рівнів, а також акцій, відібраних Інформаційним комітетом на основі експертної оцінки. Експертна оцінка заснована на використанні наступних характеристик:
· Капіталізація, розрахована за ціною кращої пропозиції на купівлю, середньоденний обсяг торгів,
· Частота укладення угод
· Наявність попиту і пропозиції,
· Величина спреда між попитом і пропозицією,
· Інші чинники, що впливають на ліквідність акцій.
Список для розрахунку індексів РТС може переглядатися не частіше, ніж один раз на три місяці. При прийнятті рішення про склад списку досліджуються характеристики акцій за три календарні місяці. У список для розрахунку індексів включаються цінні папери, що входять на кінець досліджуваного періоду в Котирувальні листи першого і другого рівнів, і акції, відібрані на основі експертної оцінки. Зміни в списку цінних паперів для розрахунку індексів РТС вступають в силу через місяць після закінчення досліджуваного періоду. Список, чинний з 5 січня 2000 р., складений на основі даних за період з 1 вересня по 30 листопада 1999 р. При цьому капіталізація акцій, вибраних для включення в індекси, становить більше 95% капіталізації всіх акцій, допущених до обігу в РТС.
RUX-(раніше іменувався Зведений індекс РТС-Інтерфакс) розраховується індексним агентством РТС-Інтерфакс за методикою, яка перемогла в конкурсі на кращу методику розрахунку фондового індексу, проведеного ФКЦБ Росії. Індекс RUX розраховується в рублевому і валютному (доларовому) значеннях.
При розрахунку індексу RUX використовується інформація про ціни підтверджених угод в РТС і ціни угод з акціями АТ «Газпром», укладених на Московській фондовій біржі (МФБ). Джерелами отримання інформації є НП «Фондова біржа РТС» і НП «Московська фондова біржа». Початкове значення індексу: на 5 січня 1998 прийнято за 100.
RBK Composite Index. RBK Composite Index, розраховується і публікується агентством «РосБізнесКонсалтинг» з 1 вересня 1997 р., коли значення індексу становило 100 пунктів.
Методологія, що застосовується для його розрахунку, досить класична, заснована на среднегеометрической «зважуванні котирувань», що надходять з трьох торгових майданчиків (ММВБ, РТС і МФБ). В даний час в індекс включені (відібрані експертною комісією) 14 компаній, що складають «вершину» російського ринку акцій.
Real Index RosCapital. Як приклад російського реального індексу можна привести «Реальний Індекс РосКапітал (Real Index RosCapital)», регулярний обрахування якого ведеться з 28 серпня 2000 р., а його компанія-власник - індексний фонд ВАТ «Базовий індекс капіталу» (Basic Index Capital, Corp .) - зареєстрована 25 травня 2000
Тепер і в учасників російського ринку з'явився інструмент, що дозволяє купувати частину всього ринку.
У галузі методології у «Реального індексу РосКапітал» є істотні відмінності:
• У лістинг (портфель) включаються всі фондові цінності, що обертаються на організованих ринках Росії і мають ліквідність не нижче заданої величини. Тому в розрахунку (і відповідно в портфелі) беруть участь ціни привілейованих акцій та облігацій поряд з акціями звичайними, а також державні зобов'язання поряд із приватними.
• В якості одиниці для включення в індекс розглядається вид цінного паперу, а не компанія цілком, з цього і виходять при «зважуванні».
• Реальний індекс РосКапітал є величиною, похідною від вартості акцій ВАТ «Базовий Індекс Капіталу».
. Легко помітити дві особливості у побудові вітчизняних індексів:
•. Всі основні індекси російського фондового ринку в цілому досить добре корелюються між собою. Пояснення цьому досить просте: російський фондовий ринок залишається досить вузьким з точки зору по справжньому ліквідних акцій. Після кризи серпня 1998 р., на всьому фондовому ринку, включаючи всі торгові майданчики, ми знайдемо від сили 10 - 15 емітентів, чиї цінні папери відповідають навіть такого простого критерію, як наявність хоча б однієї підтвердженої угоди в день. У цих умовах фондові індекси, в більшості спираються на одні й ті ж папери, рухаються в основному паралельно.
• Друга особливість російських фондових індексів полягає в їх номінації в іноземній валюті. Багато Російські індекси номіновані в доларах. Крім прагнення убезпечити переоцінку портфеля від девальваційних процесів, даний фактор побічно свідчить про високу залежність російського фондового ринку від дій нерезидентів.

Індексні фонди, РЕАЛЬНІ ІНДЕКСИ, індексні акції

Велика статистика, зібрана за час існування індексів, свідчила, що індекси володіють не тільки більшою стійкістю, але і що динаміка їхнього росту часто набагато краще, ніж у окремо взятої акції.
Інвестори, дивлячись на поведінку індексу, бажали придбати саме його добре збалансований і диференційований портфель.
Вкладення в опціонні і ф'ючерсні контракти на індекс не відповідали бажанням учасників ринку, так як переслідували інші цілі і динаміка, останніх корелювала з динамікою індексів не завжди і не абсолютно. Попит породив пропозицію, стали з'являтися реальні втілення індексів, спочатку у вигляді портфелів акцій - складових індексів, а потім і у вигляді індексних акцій (Indexes Shares), індексних фондів (Indexes Faunds) і реальних індексів (Real Indexes).
Всі ці перелічені інструменти самі є об'єктом купівлі / продажу, однак угоди з них вчиняються з оглядкою на ціни складових їх лістинг інструментів і фактично жорстко до них прив'язані.
Як приклад можна навести NASDAQ 100 Shares. Це «акції», прив'язані до індексу NASDAQ 100 (NASDAQ 100 Index), початкова ціна яких становила 1 / 40 частину індексу. Серед інших аналогічних котируються на NASDAQ інструментів - депозитарні розписки SPDRS, прив'язані до індексу Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index; акції, засновані на Standard & Poor's 400 Mid-Cap Index, Select Selector SPDRS Funds, Dow Jones Industrial Average і World Equity Benchmark

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДРАХУНКУ ІНДЕКСІВ.

Найбільш загальна і визнана методика побудови "моделі" індексу така:
1. Вибирається ринок. У якості такого зазвичай використовуються або окремо взяті торгові майданчики-системи, або сукупність цінних паперів, що обертаються (випущених) в будь-якому регіоні (країні).
2. Проводиться відбір цінних паперів для включення до лістингу індексу. Мета, яку ставить перед собою компанія - власник індексу, - відібрати найбільш значимі для цього ринку цінні папери, найбільш повно відображають його різноманіття (репрезентативність). При цьому зазвичай ведеться облік та інших параметрів, найважливішим з яких є ліквідність відібраних цінних паперів. Індекси біржових майданчиків або торгових систем зазвичай включають всі цінні папери, що обертаються на цьому майданчику.
3. Вибираються інформаційні партнери, які постачають необхідні для розрахунку індексу параметри. Зазвичай як такі використовуються дані обраних торгових майданчиків або дані інформаційних агентств за реальними угодами.
4.Проізводітся «зважування» цінних паперів для визначення впливу тієї чи іншої на індекс. Звичайно як методики «зважування» застосовується принцип пропорційності ринкової капіталізації, тобто цінний папір тим більше значить для ринку, чим вище її сумарна ринкова капіталізація, і навпаки.
5. Безпосередній розрахунок індексу ведеться в основному за двома методиками:
Перша - «методика прямого розрахунку». За цією методикою індекс у кожен момент часу (на кожний період) дорівнює результату функції від котирувань на цей момент часу (за цей період). Наприклад, при виборі в якості базової формули середньозваженого арифметичного значення індекс у кожен момент часу дорівнює приватному від суми творів цін всіх акцій, включених до лістингу індексу на їх вагові коефіцієнти, поділеній на суму вагових коефіцієнтів.
При «виродженим» випадку (коли вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці) ми отримуємо випадок з індексами типу Dow Jones, коли індекс дорівнює частці від суми цін всіх акцій, включених до лістингу індексу, ділених на кількість акцій в лістингу.
Майже завжди після обчислення індексу його множать / ділять «на коефіцієнт приведення, який служить для створення незабутнього числа на початковий момент часу (рідше) або для існування умовної безперервної похідної на всьому графіку індексу (частіше), яку можна не небудь з-за подій емітента (наприклад, спліт акцій), або з-за подій індексу (зміни в лістингу).
Друга - «методика індексного розрахунку». За цією методикою в кожен момент часу (на кожний період) обчислюється сукупна вартість віртуального портфеля як функція від котирувань акцій на цей момент часу. Отримане значення ділиться на аналогічним чином отриману вартість віртуального портфеля на момент початку розрахунку індексу і множиться на початкове значення (або ділиться на попереднє значення портфеля і множиться на попереднє значення індексу). Для приведення значень індексу в цьому випадку використовують аналогічну методику.
Тут слід зауважити, що через особливості розрахунку, а також по деяких інших причин деякі теоретики відмовляються визнавати індекс Dow Jones чистим індексом.
Однак інші фахівці не згодні з такою позицією. Існує визначення індексів - індикаторів фондового ринку, і за всіх нюансах воно фактично доста-точно точно збігається з вище наведеним. Під це визначення підпадають всі описані індекси незалежно від методики розрахунку. Більше того, людина, що володіє елементарними математичними знаннями, призведе другу з описаних методику розрахунку індексу до першої лінійним способом, що говорить про їх повної тотожності.
Можна стверджувати, що, незалежно від того, за якою методикою розраховується індикатор, він повинен називатися фондовим індексом, якщо формально підпадає під існуючі визначення.
Таким чином, усталена зараз загальна методика розрахунку індексів лише трохи відрізняється від методики, запропонованої при їх створенні, але буквально кожен індекс має унікальні особливості, що знаходять своїх шанувальників.

Спліти, консолідації та додаткові емісії


Різниця між зазначеними двома групами індексів добре видно на прикладі аналізу таких ринкових факторів, як додаткова емісія акцій, спліт (або дроблення), а також консолідація (або об'єднання).
Дійсно, у разі зміни номіналу акції (варіант спліта / консолідації) зважений за капіталізацією індекс ніяк не відреагує на цю зміну, оскільки зміни капіталізації в цьому випадку не відбудеться. У той же час в разі додаткової емісії збільшується обсяг акцій на ринку, що викликає зміни в капіталізації компанії.
У результаті з точки зору математичної формули змінюється значення зваженого індексу, причому ця зміна не обумовлено ринковими або кон'юнктурним чинником. У свою чергу з формальної точки зору індекс невиважений ніяк не реагує на проведення додаткової емісії (вплив, викликане зміною вартості акцій за рахунок проведення додаткової емісії, тут не розглядається).
Для уникнення стрибків індексу вводяться так звані «поправочні коефіцієнти», вирішальні косметичну завдання забезпечення гладкості траєкторії індексу в зазначені моменти.

МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ

Реальні індекси не лише можна аналізувати в динаміці, купувати ф'ючерси і опціони на їх значення, але можливо купити і цінний папір, вартість якої прямо пропорційна (відповідає) значенням індексу. Особливість останніх полягає в тому, що створюється реальний (зазвичай закритий) фонд, у портфель якого збираються (закуповуються) фондові цінності відповідно до встановленої методики, а пасивне управління портфелем полягає лише у відстеженні відповідності його наповнення зазначеної методикою.
Коливання вартості акцій такого фонду чітко відповідають коливанням обраного в якості базового інструменту індексу.
Якщо існує певна методика для наповнення портфеля цінних паперів закритого фонду і вона є індексного, то значення індексу буде не більше ніж значенням ринкової вартості акції, помноженої на коефіцієнт приведення (по зворотній аналогії).
Останнім часом стали створюватися фонди, що не спираються на індексні методики, при цьому функціями індексу іноді нехтують на користь доходів акціонерів або простоти маркетингу. Такі фонди не можна розглядати як індексні, хоча, можливо, вони і є хорошим засобом інвестування.
У перспективі проглядається деяке злиття пасивно керованих фондів і фондових індексів, що, загалом-то, корисно для інвесторів, аналітиків і всього фондового спільноти.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ІНДЕКСІВ?

Для початку слід відповісти на питання, скільки може бути індексів?
Так як до лістингу індексу можна включати фондові інструменти, що мають загальний набір ознак, а ознак (тим більше їх комбінацій) може бути незліченна безліч, відповідно і індексів може бути нескінченна кількість. Напевно, єдиним обмеженням є тільки наявність не менше двох фондових цінностей, оскільки ситуація з однієї є «виродженої».
Аналогічно можна виходити з методик підрахунку, як «зважування», так і «динаміка» можуть визначатися безліччю різних способів, і тому обмежень за кількістю індексів і з цієї позиції не існує.
Питання, скільки потрібно? Теж досить банальний, так як поки індексом користуються, поки є його шанувальники, індекс буде жити.
Важливим є питання, яким має бути індекс, щоб ті, хто ще не визначилися або не задоволені показником використовуваного, обрали новий. Або більш загальне питання, який індекс вибрати собі для аналізу?
Якщо звернутися до таблиці індексів, можна побачити велику кількість індикаторів, часом характеризують одні й ті ж ринки з аналогічною методикою.
Теоретично з групи індексів, кореляція між якими близька до одиниці, важливий тільки один, а інші, не представляють ніякої інформативності, і можна припустити, що вони або відімруть, або будуть підраховувати їх власниками для самозадоволення.
Тут важливо не помилитися і не виключити з аналізу якийсь важливий індикатор. Наприклад, в деякі проміжки часу індекси російського ринку дуже сильно корелюються з індексом NASDAQ, проте навряд чи має сенс у цьому зв'язку відмовлятися від індексу РТС. Тому, щоб зробити чіткий вибір, потрібно аналізувати досить великі проміжки часу.
Незавидна доля чекає індекси, в лістингу яких знаходяться папери, що мають близьку до одиниці кореляцію між собою. Індукування такого ринку не інформативно, досить аналізувати лише один, окремо взятий актив або декілька, що мають істотні відмінності в параметрах (наприклад, термін погашення або надійність емітента), поведінка всіх інших буде підпорядковане тим же законам.
Важка доля у незатребуваних, мало інформативних індексів, до них можна віднести безліч галузевих, що мають дуже слабке реальне наповнення чи цікавих дуже вузькому колу фахівців. Трейдери на таких ринках знають кожен інструмент «в обличчя», знайомі з усіма особливостями кожного цінного паперу і додаткової інформації не потребують. Хоча ця група знаходиться в більш вигідному становищі.
Наприклад, в Росії на сьогоднішній день не затребуваний практично жоден галузевий індекс (у широких колах). Причина цього проста - занадто мало ліквідних і капіталізованих фондових цінностей обертається на ринку. Однак при розвитку фондового ринку, вихід на ринок нових емітентів такі Індекс будуть затребувані і потенційні користувачі будуть звертати увагу, в тому числі на історію значен
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
72.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Фондові індекси 2
Фондові індекси Україні
Міжнародні фондові індекси
Середній арифметичний та середній гармонійний індекси область їх застосування Ланцюгові і базисні індекси
Фондові біржі
Фондові біржі Огляд
Фондові біржі та їх функції
Фондові біржі особливості їх діяльності
Фондові біржі види біржових угод
© Усі права захищені
написати до нас