Фондова біржа

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Поняття цінного паперу
- Можна розглядати, як з юридичної так і з економічної точки зору. Юрид. підхід - цін. папір це документ встановленої форми і реквізитів, що засвідчує майнові. права осущ-ие або передача якого можливі тільки при його пред'явленні. Цін. бум. - Це просто титул, тобто юрид. підставу прав її власника на щось, на будь-яке майно. Економічний підхід-цін. бум. не завжди була представником капіталу; раніше цін. бум. була представником вартості. Існуючий товарний світ поділяється на 2 гр: 1. власні товари; 2. гроші. Цін. бум. - Це форма існування капіталу, кіт. підрозділяється на дійсний і фіктивний. (Тобто капітал не бере участі у процесі виробництва і реалізації доданої вартості)
Кругообіг цінного паперу
Цін. бум це лише право і тому для неї не існує ні стадії виробництва, ні стадії споживання, єдине місце в економіці де може сущ-ть цін. бум-це сфера обігу. 1стадія-випуск цін. бум. (Обмін між капіталом на титул) 2стадія .- звернення цін. бум (перехід від одного власника до ін) 3стадія-гасіння (вилучення цін. бум з обігу) Перераховані стадії кругообігу цін. бум мають свої особливості: 1 і 3стадіях цін. бум. прибуває лише одного разу, а в 2ст. у зверненні проходить більша частина її існування. Якщо цін. бум. з якихось причин не звертається то вона перетворюється на депозит, по кіт нараховується встановлений на нього дохід. Оскільки цін. бум. це особливий вид капіталу, то її ринком явл. ранок цін. бум - представляє собою відносини з приводу кругообігу цін. бум. виникають на різних стадіях поводження у вигляді складових частин ринку цін. бум.

Споживча вартість (ПС) цінних паперів
ПС знаходить своє вираження в тих правах, якими наділена певна цінний папір у вигляді матеріальної основи. Мірою реалізації якими наділена цінний папір виступає право у вигляді якості цінного паперу хар-ся 3 осн. хар-ми: 1.ліквідность цін. Бум - поєднання прав на передачу її від одного власника до іншого з можливістю здійснення цього права 2. прибутковість - який розпадається на 2віда: дохід від цін. бум, як титулу капіталу (нараховується дохід); дохід від цін. бум. у вигляді диференційованого доходу (різниця між ціною продажу і покупки) 3. Ризик - ринковий ризик, ризик портфеля цін. бум; ризик певної цін. бум.
Ціна цінного паперу
Цінний папір являє собою єдність титулу капіталу (дійсний) і самого капіталу (фіктивний) і тому має тільки одну вартість у вигляді номінальної вартості кіт. Знаходить своє вираження в тій сумі грошей, яку цінного паперу представляє при обміні її на действит. Капітал на стадії випуску ним гасіння. Це сума грошей наз-ся-номіналом цін. бум Ринкова вартість цін. бум виникає в результаті капіталізації майнових права тому завдяки цьому процесу цін. бум перетворюється на ної капітал. Капіталізація це процес перетворення активу, преносящего дохід на капітал. Ринкова ціна цін. бум це оцінка її ринкової вартості, кіт Ц цб = С цб + Ц ро, де (С цб-ринкова вартість цін. бум; Ц ро - ринкове очікування щодо зростання зниження ринкові. ціни)

Економічні реквізити цінних паперів
- Закл. в її споживчої вартості. Реквізити цін. бум. встановлюються Законом та умовно поділяються на 2 гр.: 1. Економічні: форма існування - це те у вигляді чого існує цін. бум її фізичний вигляд; термін сущ-ия - період фіксації права власності. власника цін. бум; зобов'язана особа - юрид. або фізич. особа кіт. несе зобов'язання з цін. бум перед її власником; номінал-грошова оцінка номінальної вартості цін. бум, тобто це ціна призначена цін. бум при її обміні на действит. капітал на початку або в кінці кругообігу; надання права - підстава кіт. дозволяє власникові цін. бум отримувати майнові вигоди від облоданія.2не економічні. Головна особ. реквізитів цін. бум полягає в тому що при отсут. будь-якого обов'язкового реквізиту лежить її статус цін. бум тому в даному випадки порушується її економічний зміст та можливість кругообігу
Основні види цінних паперів
Облігація - це цін. бум. засвідчує відносини позики між її власником (кредитором) і позичальником. Це боргове Свідоцтво кіт. вкл. 2 елементи: зобов'язання емітента повернути власникові облігації після закінчення обумовленого терміну суми зазначену на лицьовій стороні паперу; обязательсво емітента виплачувати власникові облігації фиксир. дохід у вигляді% від номінальної. вартості. Вексель - це грошова. документ зі строго визначеним переліком осн. Реквізитів. Обов'язкові реквізити векселя: вексельна мітка - "вексель" у тексті документа; - безумовний наказ або зобов'язання сплатити певну суму; - найменування платника і першого держателя, - найменування ремітента (Ремітент - Одержувач грошей за переказним векселем, особа, на користь якої виписаний переказний вексель. У ролі ремітента може виступати як третя особа, так і векселедержатель.); - Термін і місце платежу; - дата і місце складання векселя і підпис векселедавця. Заставна - це іменна цін. бум. засвідчує право її власником відповідно. з договором про іпотеку на отримання грошова. зобов'язання або зазначеного в ньому майна. Обов'язкові реквізити заставної: найменування; ім'я заставодавця та адресу його; назва грошова. обязат-ва; ім'я боржника та його адресу; розмір суми зобов; опис майна переданого в заставу і ден. оцінку, термін сплати суми зобов'язання; підписи заставодавця і боржника, час і місце нотаріально підтверджених. Коносамент-док-т стандартної форми прийняті у міжнар. практиці на перевезення вантажу, кіт засвідчує його вантаження і право на отримання, перевезення. Форми коносамента: на пред'явника, тобто пред'явник коносамента явл. Власником вантажу; іменний коносамент, т.е.владельцем вантажу явл. особа найменовано в коносаменті і не підлягає др.ліцу.; ордерний - тобто передача осущ-ся з допомогою передавального підпису на ньому. Осн. реквізити: найменування судна, наимен фірми перевізника, місце прийому вантажу, наимен. відправки вантажу, наимен. одержувача вантажу, час і місце видачі коносамента, підпис капітана судна Складське свідоцтво - цін. бум. засвідчує прийняття товару на зберігання за договором складського зберігання з документарною формою зберігання. Реквізити: наимен. і місце знаходження складу, № за реєстром складу, наимен. І місце знаходження тов. власника, наимен. І кол-во що зберігається вантажу, термін зберігання або вказівка ​​на зберігання товару до запитання, розмір і порядок оплати за зберігання, дата видачі складського свідоцтва, підпис і друку складу.
Загальна характеристика державних цінних паперів (ДЦП)
ДЦП - це форма сущ-ия держ. внутрішн. боргу; це боргові цін. бум імітенти в кіт. виступає держава. Функції ДЦП: фінансування дефіциту держ. бюджету на не інфляційним. основі, тобто без доповнить. випуску грошей в обіг; фінансування цільових держ. програм галузі житлового будівництва, інфраструктури, соц. забезпечення; положення. економіч. активності перевагу ДЦП: Найвищий відносить. рівень надійності для вкладених ср-в; найбільш пільгове оподаткування в порівнянні з ін цін. бум РОЗМІЩЕННЯ ДЦП: через цінні папери або МІНФІН; у паперовій чи без паперовій формах; аукціони, відкритий продаж, закрите поширення.
Види держ. цін. бум (ДЦП)
Класифікація ДЦП: ПО увазі емітента: ц. б. федерального уряду, регіональні, ц. б. держ. закладів. За формою обращаемости: ринкові (вільно можуть перепродаватися після їх первинного розміщення), не ринкові. (Не можуть перепродаватися їх власниками, тільки через опр. Термін). По термінах звернення: краткоср, долгоср., Среднесроч., За способом виплати:% цін. бум, дисконтні (розміщуються за ціною нижче номінальної.), індексовані (на індекс інфляції), виграшні, комбіновані.
Історія розвитку Російських державних цінних паперів федерального рівня
1. Держ. долгосроч. Облігації - випускаються з 1991, вид - представницькою, номінал. - 100 тис. р.., Термін обігу - 30 років, купонна ставка = 15%. Звернення тільки між юрид. і фіз. особами. Котирування встановлюються ЦБ щотижня. 2. Облігації внутр. валютної позики - випускаються з 1993 р., валюта позики долар США,% ставка - 3%, номінал облігації - 1000, 10000, 100000 долар. США, форма випуску представницькою, вони можуть вільно продаватися і купуватися з розрахунком за конвертовану валюту, вивіз цих облігацій з Рос. заборонений,. 3.Гос. краткосроч. Облігації - випускаються с1993г, форма сущ-ия бездокументарна, форма володіння іменна, форма виплати дохід-адісконт, прибутковість опр-ся на основі ринкових торгів, місце торгівлі ММВБ, прибутковість встановлюється в ході проведення аукціонов.4.Облігаціі федерального позики-випуск.с1995 , форма сущ-ия документарна з обов'язковим централізованим зберіганням, номена 1000р, форма володіння - іменна, іметент-мінфін РФ, місце торгівлі ММВБ. 5.Гос. облігації погашаються золотом-(золоті сертифікати)-являє власнику право отримати при погашенні сертифікату 1кг. Хімічно чистого золота в злитках, іметентом виступає Мінфін РФ, форма володіння іменна цен.бум., Номінал - ціна купівлі банком Рос. 1кг. хіміч. чистого золота в злитках на дату випуску сертифіката
Цінні папери регіональних органів державної влади
Цін. бум. регіональних органів держ. влади регулюються федер. законом «Про особливості емісії та звернення держ. і муниц. цін. бум ». Розподіл держ. цін. бум в Рос.: федеральні (мають юрид. статус), держ. цін. бум суб'єктів РФ (мають юрид. статус), муницип. Регіональні цін. бум. -Це спосіб залучення фінансових ресурсів регіональними органами держ. влади в випадки дефіциту регіон. бюджету шляхом випуску боргових цін. бум Регіон. Органи влади можуть залучати доповнить. фін. ср-ва на слід мети: покриття часів. дефіциту регіон. бюджету; финансир. безприбуткових об'єктів потребують одноразових вкладень великих ср-в; на будівництво, реконструкцію. І ремонт об'єктів муниц. призначення; финансир. прибуткових проектів, вкладення в які окупляться протягом декількох років. Сущ-ют 2главних форми регіональних позик: випуск регіон. цін. бум у вигляді облігацій, векселів; позики - надаються комерційними банками за бюджетною лінії. Основними покупцями регіон. цін. бум. виступає місцеве населення, комерц. банки, страхові і пенсію. фонди, ін орг-ції і підприємств. Придбання даних цін. бум виявляються привабливим для інвесторів, тому що вони володіють високою прибутковістю і надійністю в порівнянні банківськими депозитами.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ринок ц. б. - Представляє собою совок-ть екон-їх отнош-й його учасників з приводу викупу та обращ-я ц. б. Різниця між ринком ц. б. і ринком товару: 1) в об'єкті і об'ємі ринку (обсяг ринку ц.б. - ринку товарів), 2) спосіб образ-я ринку - ц. б. випускаються в обіг з ср-вам надрукованій номінальних ст-ти на бланку, реєструватимуться-ою в спец. реєстрі, а товар завжди виробляється у процесі трудової деят-ти. 3) значущість процесу звернення - ц.б. сущ-і тільки в процесі обращ-я, к-ть актів переходу ц.б. з рук в руки чим не обмежена і потенційно нескінченна. Метою произв-ва товару явл-ся особисте потреб-е, обращ-е відбувається між товаром виробником і споживачем.
Види ринків ц.б.: 1) міжнар. і національні 2) ринки конкретних видів ц. б. 3) ринки виробниц-их інструментів 4) ринки гос-их і корпоративних ц. б.
2. МІСЦЕ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Фінан-я сфера деят-ти - це сфера в якій можна накопичити і примножити капітал. Осн. ринком на к-яких переважають фін-е отнош-я явл.: 1.ринок банківських кап-лов 2.ринок ц.б. 3.валютний ринок 4. ринок страх-их і пенсію-их фондів.
Фін-е ринки - це ринки посередників м / д первинними власниками ден. ср-в та його кінцевими користувачами. Місце ринку ц. б. можна оцінювати з позицій: 1) з точки зору обсягів привлеч-я ден. ср-в і з різних джерел 2) з точки зору вкладення вільних ден. ср-в у будь-який ринок. Рух ср-в м / д перерахований-ми ринками вкладення кап-ла відбувається в завис-ти від таких факторів як - рівень прибутковості ринку, умови налогообл-я на ринку, рівень ризику втрат кап-ла, орган-я ринку, можли- ть швидкого входу і виходу з ринку, рівень інформування ти ринку.
3.Функції РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1 група: Загальна ринкова ф-ція - властива кожн. ринку.1) комерц-я ф-ція (получ-е прибутку від операцій на даному ринку), 2) ценообразующая ф-ція (ринок забезпечує процес формується-я ринкові. цін, їх пост. рух і прогнозного-е), 3 ) информац-я ф-ція (ринок доводить до своїх учасників ринкові. ІФН-ю про об'єкти торгівлі та її учасників); 4) регулир-я ф-ція (ринок створює правило торгівлі та участь в ній, порядок разреш-я спорів, пріоритети, органи упр-я і контролю). 2группа: Специфічні ф-ції - вкл. в себе: 1) переспрад-я ф-ція (перерозподілу е ден. ср-в м / д галузями і сферами ринкової деят-ти, финансир-е дефіциту держ. бюджету на інфляційної основі, тобто без додатко-го випуску Деню ср-в в обіг), 2) ф-ція страх-я цінових фін-их ризиків (ф-ція хеджування).
4.СОСТАВНИЕ ЧАСТИНИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Складові частини ринку ц. б. у своїй основі мають не тільки той чи інший вид ц. б., але і спосіб торгівлі на даному ринку в широкому сенсі слова. З цих позицій ринки ц. б. необх-мо виділяти ринки:
1) залежно від стадії обращ-я ц.б.: А) первинні ринки - це ринок забезпечивши-ий випуск ц. б. в обіг, це перше появі е е на ринку, тобто стадія вироб-ва ц. б.; Б) вторинні ринки - це ринок на к-ром обращ-ся раннє випущені ц.б., це совок-ть будь-яких операцій з даними паперами в результаті яких осущ-ся пост перехід прив. собст-ти на них від одного власника до ін;
2) у залежимо-ти від рівня регульованості: А) організ-е (звернення ц.б. відбувається за строго встановлений. Правилами, регул. Всі сторони деят-ти ринку); Б) не організ-е (учасники угоди самост-но домовляються з усіх питань)
3) у залежимо-ти від місця торгівлі: А) біржовий ринок. (Торгівля ц.б. ведеться на фондових біржах проте більшість ц. Б. Обертається поза біржами, явл-ся організованим ринком); Б) позабіржовий ринок. (Може бути як організ-ий так і не організ-ий, вуличний чи стихійний.
4) у залежимо-ти від типу торгівлі - ринок ц.б. сущ-і в 2 осн. Формах: А) традиційний (це традиц-я форма торгівлі ц.б. при якій продавці і покупці ц.б. зазвичай в особі фіз-їх посередників безпосередньо зустрічаються в опр. Місці і відбувається публічний голосний торг або ведуться закриті торги, переговори, к-які з яких-небудь причин не підлягають широкої гласності); Б) комп'ютеризований (це в різноманітній формі торгівлі ц. Б. На основі использ. Комп'ютерних мереж і сучасних ср-в зв'язку).
5) в завис-ти від термінів на к-які закл-ся операції з ц.б.: А) касовий (ринок спот, ринок кеш) - ринок негайного виконання угод, число їх техніч-го використан-я може розтягнутися на термін від 1-3 днів.; Б) терміновий (ринок з відстроченим на неск-ко місяців виконанням угоди).
5. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
- Це фіз-ие особи або орган-и, к-які продають або купують ц. б., обслуговують їх обіг і розрахунки по них. Сущ-ют осн. групи учасників ринку ц. б. в завис-ти від їх функц-го призначення: 1) продавці - це емітенти і власники ц.б. 2) інвестор - це той хто вкладає свій реальний кап-л в ц. б. 3) фондові посередники - це торговці забезпечивши-е взаємозв'язок між емітентами та інвесторами на ринку ц. б. 4) орган-і обслужив-е ринок ц. б. (депозитарії, розрахунково-клірингові орган-я)
Орган-і обслужив-е ринок ц.б.: фондові біржі, розрахункові палати, кастодіальні центри, реєстратори, інф-е агенства. Держ. органи регулир-а і контролю на території Росії: вищі органи упр-я (Президент, Уряд РФ), міністерство і відомство.
6. ЗАВДАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
1) обслуг-е торгівлі ц.б. 2) перебачена-е місця торгівлі 3) установл-е рівноважної біржової ціни 4) біржа добивши-ся довіри до достовірності досягнутих в процесі біржового торгу цін 5) мобілізація нових ср-в; розширення кола власників (можли-ть перепродажу ц.б., передача прав власності-ти, привлеч-е нових інвесторів) 6) обеспеч-е гласності, відкритості біржових торгів (біржі не гарантують того, що вкладені ср-ва обов'язково принесуть дохід; вона гарантує лише те, що учасники торгів можуть мати достовірну інф-ю для формую-я собств-их суджень про дохідності) 7) обеспеч-е арбітражу (безпріпятственное вирішення спорів за участю арбітражної комісії) 8) обеспеч-е гарантій ісполенія угод (фірма гарантує надійність -ть ц.б., к-які катіруются на ній) 9) розробка етичних стандартів, кодексу поведінки учасників біржової торгівлі (на біржі прини-ся спец-е соглаш0я к-які дозволяють исполн-е специфічний-їхніх слів, аж до застосований -я штрафних санкцій).
7.УЧАСТНІКІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
Фондова біржа відноситься до числа закритих бірж; учасниками російських фон. бірж явл-ся юрид. особи (число учасників бірж обмежена). У Росії всі учасники фон. біржі рівні (не допускається наявність різних категорій). Біржа дає возмож-ть своїми учасникам брати участь у загальних зборах біржі і управл-я її справами; обирати і бути обраним до органів управл-я і контролю; корист-ся майном біржі, наявної інф-їй, будь-якими послугами; торгувати в залі біржі як від свого імені і за свій рахунок, так і від імені та за рахунок клієнта; брати участь у розподілі майна після ліквідації біржі. Обяз-ти учасників біржі: 1) соблюд-е статуту біржі та ін внутрібіржевих нормативних док-тов 2) внесення вкладів і додат-их внесків у порядку, розмірі передбаченому статутом 3) оказ-е біржі сприяння в осущ-і її деят-ти.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ФОНДОВИХ БІРЖ (Ф.Б.)
За россійс-му законод-ву Ф.Б. може бути некоммерч-им партнерство або акціонер-им суспільством. ФБ як не комерц-е парнерство явл-ся неккомер-й орган-їй створювана її учасниками з метою орган-і торгівлі ц.б. за правилами к-які устанавл-ся даної орган-ей. Її метою явл-ся створення сприятливих умов для получ-я прибутку її учасниками від торгівлі ц.б. Спочатку ФБ сущест-ли тільки як безприбуткових орган-ї, таким чином вони не обкладалися податком з боку д-ви.
Ф.Б. як акціонер-е суспільство явл-ся комерц-ої організ-й націленої на одержання прибутку та зростання курсової ст-ти її акцій. Возникн-е комерц-их бірж пов'язано з процесом компьютерізазіі ринку ц.б. Власник комп'ютерної біржі продає доступ на свій ринок перетворюючись в самост-й вид комерц-й деят-ти.
Традиційні ФБ як некомерч-е орган-і відчувають нестачу в фін-их ресурсах для совершенст-я с-ми торгівлі. Єдностей-им виходом з даної ситуації явл-ся реорган-я їх в АТ при одноврем-му взяття на себе зобов'язань по отриманню прибутку і виплату дивідендів за своїми акціями.
9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БІРЖЕЮ
Біржа рассматр-ся як саморег-я орган-я діюча на принципах біржового самоупр-я. Це виявлю-ся в тому, що в рамках чинного законод-ва біржа сама приймає реш-я про орган-і свого управ-я. Органи упр-я біржею підрозділ-ся на громадську і стаціонарну стр-ру.
Товариств-я стр-ра представлена ​​загальними зборами акціонерів, біржовою радою ревізійної комісії. К ф-ціям загальних зборів: 1) осущ-е загального керівництва біржею і біржовою торгівлею; 2) опред-е цілей і завдань біржі, утвержд-е та внесення змін у внутрібіржевие нормативні док-ти, 3) рассмотр-е і утвержд-е бюджету біржі, річного балансу, звіту прибутків і збитків; 4) прийом нових членів біржі; 5) утвержд-е кошторису витрат на утриман-е персоналу біржі, 6 ) прийняття реш-й про прекращ-і деят-ти біржі, призн-е ліквідаційної комісії. Ф-ції біржової ради: 1) слухання та оцінка звітів органів упр-я; 2) внесення зрад-й до правил торгівлі на біржі, 3 ) установл-е розмірів всіх внесків, виплат; 4) підготовка реш-й про прийом або исключ-и членів біржі 5) распоряж-е майном біржі; 6) найм та звільнення персоналу біржі. Ф-ції ревізійної комісії: 1) правильність оперативного , бухгал-го і статист-го обліку та звітності; 2) своєчасність і правильність платежів до бюджету; 3) соблюд-е біржею та її органами законодавчих актів інструкцій. Стаціонарні стр-ри біржі необх-ма для ведення госпо-ой деят-ти біржі. Завданнями стац-ої стр-ри явл-ся: 1) допуск підпр-й і осіб до участі біржової торгівлі; 2) провед-е операцій на біржі; 3) контроль за дотриманням нов, распоряж-й, 4) постач-і порядку в приміщеннях біржі; 5) назнач-е органів руков-ва на біржу.
Зі складу правління біржею 19 членів избир-ся на 3 роки, а саме: 13 представників банків, 2 курсових маклера, 2 вільних маклера, 2представітелей членів біржі. Стаціонар-я стр-ра вкл-ет комісії к-які зайняті орган-їй біржового торгу. До них відносять-ся: 1) арбітражна комісія (заним-ся разреш-ем зозяйст-их спорів), 2) лістингові комісія (осущ-ет відбір ц. Б. З метою недопущений-я на фондову біржу фін-их активів, недостатньо надійних емітентів) 3) котирувальна комісія (веде облік ц. б., рекомендує їх початкову стартову ціну, а після торгів реєструє зрад-е цін); 4) клірингова (складає розклад ден. розрахунків по кожн. типу ц.б., орган -ет прямі розрахунки м / д продавцем і покупцем).
10. Позабіржова Фондова РИНОК
У Росії фонд. біржі виникли в 1992 р , Не зайняли лідируючі позиції на ринку ц. б. Осн. тенденція розвитку росій-го фондового ринку - це перемещ-е біржової торгівлі на позабіржову. Преоблад-ті роки в Росії позабіржового ринку ц.б. над біржовим пов'язано з первинним розміщенням ц.б. Внебірж-ої ринок може бути представлений у слід. вигляді: 1) торговельна мережа ощадного банку РФ 2) внебір-ої ринок ц.б. комерц-их банків 3) дилерські ринки (при створенні нових торговопромиш-их АТ) 4) електронні ринки (Інтерфакс-диллинг). Кожн. з названих видів характ-ся з-мій параметрів: 1) умова випуску та обращ-е фін-ми інструментами 2) склад учасників 3) наявність (відсутність) обслуговуючої інфрастр-ри 4) механізм регул-я позабіржового ринку.
В якості початкового варіанта позабіржової торгівлі була прийнята подсе-ма америк. позабіржовий с-ми торгівлі НАСДАК. Техніч-е ср-ва даної підсистеми були вдосконалені россійс-ми фахівцями. Т.об. дана с-ма отримала найменування РТС (Російсь-я торгова с-ма) РТС можуть користуватися асоціації фондових дилерів разл. регіонів країни, асоціації брокерів та дилерів.
Поняття та цілі регулювання
Регул-ие РЦБ - це упорядоч. деят-ти всіх його учасників і операцій м / у ними з боку організації, уполном. заг-му на ці дії. Рег-е деят-ти учасників ринку може бути у вигляді: 1. впровадженого регул-ия - підпорядкованість деят-ти в даній орг-ії її собств-им нормат. документами, статутом, правилом, визначальним деят-ть цієї орг-ії в цілому. 2. зовнішнього регул-ия - подчин-ть орг-ии нормат. актом гос-ва, м / н угодою. Функції регул-ия: 1) створення умов для роботи всіх учас-ів ринку. 2) захист учас-ів ринку від шахрайства від. осіб чи орг-ий. 3) забезпечення вільного або відкритого процесу ціноутворення на цінні папери на основі попиту і пропозиції. 4) створення ефект-ого ринку з урахуванням ринкової. нововеденням. 5) створення нормат. бази функціон. ринку.
Принципи регулювання ринку цінних паперів (РЦБ)
1. поділ підходів у регул-ии відносин між емітентом і інвестором і відносин з участю профес-их учасників ринку.
2. виділення з усіх видів ц. б. так званих емісійних, тобто тих які випус-ся в масовому порядку, серіями можуть швидко поширюються.
3. макс. широке використан-ие інформ-ії про всіх учасників ринку.
4. обеспеч. конкуренції як мех-ма об'єктив. підвищення кач-ва послуг; всі суб'єкти регул-ия мають рівні права.
5. забезпечення гласності, публічне обговорення шляхів вирішення проблем ринку. 6.оптімальное розподіль-ие фун-ий регла-ия ринку ц.б. м / у гос-ми і негос-ими органами упр-ия.
Державне регулювання РЦП
Держ. регул-ия РЦБ - це регул-ие з боку заг-х органів держ. влади. Сис-ма гос.регул-ия вкл.гос-ті та нормативно-правові акти, держ. органи регул-ия і контролю. Форми госрегул-ия: 1. Пряме (адміністративне) осущ-ся шляхом - встанов-ие обяз-х вимог до всіх учасників РЦБ; реєстрація учасників РЦП; лиценз-ие професіонала. деят-ти; забезпечення гласності і інформувати-ти всіх учасників ринку, підтримка правопорядку на ринку. 2.Косвенное (економічна) упр-ие осущ-ся через економ. важелі, а саме: сис-му налогоблож-я; грошова. політику; д-ті капітали; держ. власність і ресурси. Струк-ра органів держ. регуліровнаія: 1.Висшіе органи: держ. дума-видає закони, регул-ие дії РЦБ; президент РФ; уряд РФ. 2.Гос. органи регулир-ия РЦБ міністерського рівня: - федер. комісія ринку (ФКЦБ) - колегіальний орган у складі уряду РФ, має повноваження в розробці стандартів та ліцензування. -Мінфін (регул-ет випуск гос.ц.б., ц.б.органоов місцевого самоупр-ия, встановлює правила бух. Опер-ий з ц.б.;-ЦБ РФ (фед. орган діє на підставі закону, регист . випуск ц. б. кредитних орг-ий, експорт капіталу, встановлює і контрол. вимоги до кредит. операц.с цін. паперами);-міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки предпринимат-ва. 3.Основні законодавчих-ті акти регулир -ие російський РЦБ (ГК РФ частина 1 і 2; ФЗ «Про ЦБ РФ»; ФЗ «про товарних біржах і біржовий торгівлі»; ФЗ «Про ринок ц.б», укази президента про розвиток ринку цінних паперів; постанову править-ва РФ)
Саморегульовані організаії РЦБ
Саморег-ие орг-ії - це некоммер. негос-ті орг-ии створювані професійними учасниками РЦП на добровільній основі з метою регулир-ия опр-их аспектів ринку на основі гос.гарантій підтримки виражаються у привласненні держ. статусу саморегульо-ої орг-ии. Права саморегу-ої орг-ии: розробка обязат. правил і стандартів професіонала. деят-ти та операцій на РЦП, осущ-ие професіонала. підготовки кадрів, встановлення вимог до учасник. ринку, інформац. деят-ть на ринку, забезпечення зв'язку й представить-ва інтересів учасників ринку і держ. органів упр-ия. Саморегулює-а орг-ия засновується профес. учасниками ц. б. з метою дотримання профес. етики, установл-е стандартів проведення операцій з ц. б. Саморегульо-я орг-ия засновується менш ніж 10 профес. учасниками РЦБ, має ліцензію видану ФКЦБ. Ознаками саморегульо-ої орг-ии явл-ся: добровільне об'єднання, членство, установ-ие Форман. правил поведінки, ставлення з держ-му.
Ринок державних цінних паперів
Займає провідне місце (до 50%) в заг. обсязі РЦБ. У 1992 р по 1995 гос-во майже зовсім відмовилося від практики розміщення позик серед населення. Лише в кінці 1995 у зверненні надійшли перші випуски сберегат. позики. активно використан-ть РЦБ для залучення ср-в у держ. скарбницю змусило, то обставина, що дефіцит держ. бюджету не повинен покриватися шляхом додатк. емісії. У результаті гос-во стало випускати держ. казначейські зобов і обліг. федер. позики. Особливістю ринку держ. ц. б. явл-ся висока прибутковість дозволяє залучати ср-ва інвесторів з ін ринків капіталу. Рос-ие держ. Ц. б. обращ-ся не тільки на внутр. фондовому ринку, а й на закордонних. З 1996 почалася практика допуску заруб-х інвесторів на внут. Ринок ріс-их держ. облігацій.
Ринок корпоративних цінних паперів
Виділяють 3 етапи формую-ия ринку корпорат. ц.б: 1) 1990-1992рр створення передумов для розвитку фонду. ринку; образ-ие фонд. бірж і ринку акцій коммер. банків. на даному етапі почалося формування законодавчих-ої бази рос-ого РЦБ. Були прийняті положення про випуск та обіг ц. б., положення про АТ, устан-н порядок лі-я та атестації на РЦБ. 2) 1993 - 1 половина 1994 - відбувається закриття ринку приватизації. чеків, які були випущені гос-ом і видавалися громадянам безкоштовно. Громадяни обмінювали їх на акції підприємств або продавали їх на позабіржовому ринку. 3) 2половіна 1994 - початок звернення акцій, зародження ринку корпорат-х ц. б. Ринок корпорат. ц. б. ділиться на 2 частини: першу становить ринок найбільш ліквідних акцій (блакитні фішки) - акції 20 компаній відносяться до галузей нафтогазової промисловості, транспорту, які явл-ся постійно затребувані з боку покупців; другу частину сост-т ринок решти акцій.
Види ризиків на РЦБ
Виділяють сл. ризики: 1.страновий - це ризик вкладення грошова. ср-в у ц.б. країн з нестійким фондів. ринком. Для інвестора цей ризик на макрорівні відбивається насамперед у інфляційному ризик, фіскально-монітарної ризик. 2.отраслевой - ризик пов'язаний з особ. відділ. галузей; залежить від стадії життєвого циклу галузі, позиції галузі відносно ділового циклу, якісного аналізу та прогнозування-я перспектив галузі. Виявляються у зміні інвестиц. якості і курсової вартості ц. б. при від-їх втрати для інвестора в залежності від приналежності галузі і правильності оцінки різних чинників. 3. Ризик фінансового оператора - діляться на:-фінансові-можливість втрат у результаті неопр-ти ринку, зміна дій контрагентів або власних помилок. Вкл-т в себе: 1. ринкові ризики - неопр-ть вартості активів у результаті коливань%-их ставок, курсів валют. 2.ріскі зміни ціни акції називають ризики на ринку «биків» (очікують підвищення цін, купують ц.б.і чекають моменту їх продажу) і «ведмедів» (ожид-т пониж-е цін, продають ц.б.і чекають моменту купівлі ц. б.) 3.ріскі ліквідності - можли-ть втрат при реалізації ц. б. з-за зміни оцінки їх якості, через неможливість-ти продати актив.-комерційні ризики - виникають у зв'язку з відхиленням від ожид-х результатів деят-ти підприємства, пов'язані з використанням потенціалу підприємства. Увімкнути. в себе: 1.маркетінговие-пов'язані з вибором стратегії поведінки підприємства на ринку 2.Ділова-опр-ся факторами вироб-ої та інвестиц. деят-тью. 3.управленческіе-опр-ся кваліф-їй менеджера 4.селектівние-вкл.в себе ризик портфельного інвестор-ия, ризик випуску, купівлі ц. б. 5.катастрофіческіе-призводять до банкрутства, явл-ся результатом великих помилок підприємців. 6.технологіческіе-обумовлені прийнятої системою торгівлі і розрахунків, залежать від кваліфікації операторів, надійності тих-их сис-м забезпечення.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Шпаргалка
62.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фондова біржа 2
Фондова біржа 2
Фондова біржа в Україні
Українська фондова біржа
Нью Йоркська Фондова Біржа
Цінні папери і фондова біржа
Фондова біржа і позабіржові угоди
Фондова біржа Механізм функціонування
© Усі права захищені
написати до нас