Уява і творчість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АВТОНОМНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНСТИТУТ ІНДУСТРІЇ МОДИ»
Факультет «Зв'язки з громадськістю»
РЕФЕРАТ
з дисципліни: «Психологія творчості».
ТЕМА: «Уява і творчість».
Виконана студенткою 3 курсу
Форма навчання заочна
Спеціальність «Зв'язки з громадськістю»
Волкової Т.П.
___________ «____» ___________ 2006р
(Підпис)
Робота захищена
«_____» _____________2006 Р.
____________________
(Оцінка)
Москва - 2006 р

ПЛАН

Вступ ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Психологія творчості ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1.1. Визначення уяви ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1.2 Схильність до творчості ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ................... 6

1.3 Психологічні механізми художньої творчості ... ... ... ... ... ... .. 8

2. Принципи інтерпретації творчості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

3. Самореалізація особистості. Потреба особистості в самореалізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

Висновок ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18


Вступ
"Можна вважати, якщо в CC ст. найбільше величався "людина розумна", то CCI ст. буде жити під знаком "людини творчої" ".
Ф. Беррон
Леонардо да Вінчі, А. Суворов, А. Ейнштейн, Л. Толстой, Г. Гейне, С. Прокоф 'єв, П. Рішар, Б. Гейтс, М. Тайсон, А. Свиридова, безвісний пекар із сусідньої булочної і безліч відомих і невідомих імен, представників різних професій може продовжити цей список - список людей, які проявили творчий підхід у певному виді діяльності і свої здібності на якомусь поприщі.
Як правило, рідні і близькі, які схилилися над колискою дитини, уловлюючи її перші рухи і реакцію на навколишній світ, пророкують немовляті велике майбутнє. Фантазія батьків у даній сфері не має меж. Тут, плідно висуваються гіпотези з приводу того, хто знаходиться перед ними. Швидше за все - це майбутній великий (велика): учений; полководець; композитор; естрадний виконавець; спортсмен; фотомодель; підприємець; релігійний діяч і т.д. Але дані припущення залишаються тільки припущеннями, не більш того, тому поле реалізації особистості безмежне і передбачає дві крайності досягнутого людиною рівня самореалізації - це геніальність і бездарність, посередня і безпосередня особистість.
Питання про присутність у людини уяви, творчого початку і потреби в самореалізації був і є актуальним із древніх часів і до нашого часу. Здатність діяти - що це, дар від природи чи результат величезних зусиль особистості на шляху розвитку і самовдосконалення? Однозначної відповіді на це питання не існує і навряд чи хто-небудь коли небудь зможе на нього вичерпно відповісти.
Як об'єкти досліджень, уяву і творчість представляють інтерес для таких наук як - філософія, психологія, соціологія та ін
У даній роботі розглядаються принципи інтерпретації уяви і творчості - філософський, психологічний, соціологічний, культурологічний аспекти аналізу основ творчості.
Уява і творчість є похідною реалізації індивідом унікальних потенцій у визначеній області. Нами також приділяється увага такому явищу як самореалізація особистості. Тут, реалізація здібностей у самодіяльності людини розглядається як потреба в самореалізації, яку особистість ніколи не може повністю задовольнити.
Також, великий інтерес викликають погляди й індивідуальні точки зору на процес творчості відомих особистостей, відображені у цій роботі. Знайомство з ними є корисним і обов'язковим, тому що відповідно до тематики даної роботи ми не можемо оминути своєю увагою думки з даного питання великих майстрів мистецтва і діячів культури, представників золотого творчого фонду нашого суспільства.
Природне бажання і потреба людини внести свій внесок на благо суспільства, а також потреба в самореалізації, надає особистості можливість прожити прекрасну і повну гармонію життя, можливість жити в століттях у своїх творіннях і спадщині, яка залишиться нащадкам.

1. Психологія творчості
1.1. Визначення уяви
Уява - форма психічного відображення, що складається в створенні образів на основі раніше сформованих уявлень. Розрізняють мимовільне і довільне, репродуктивне і творчу уяву.
Для дослідження пізнавальної ролі уяви необхідно з'ясувати його особливості. Складність виявлення специфіки уяви обумовлена ​​тим, що воно тісно переплітається з усіма видами пізнання. Ця обставина є причиною виникнення тенденції до заперечення існування уяви як особливої ​​форми відображення. Щоб вирішити цю проблему, необхідно виявити дійсну природу уяви.
Звернімося до визначень, які є в літературі. Л. С. Вигодський відзначає, що "уява не повторює в тих же поєднаннях і в тих же формах окремих вражень, які накопичені раніше, а будує якісь нові ряди з раніше накопичених вражень. Інакше кажучи, привнесення нового у сам перебіг наших вражень і зміна цих вражень так, що в результаті цієї діяльності виникає новий, раніше не існуючий образ, становить, як відомо, саму основу тієї діяльності, яку ми називаємо уявою ".
"Уява, - пише С. Л. Рубінштейн, - пов'язана з нашою здатністю та необхідністю творити нове". "Уява - це відхід від минулого досвіду, перетворення його. Уява - це перетворення даного, здійснюване в образній формі ".
"Основна ознака процесу уяви, - пише Є. І. Ігнатьєв, - в тій чи іншій конкретній практичній діяльності полягає в перетворенні і переробці даних сприйняття та іншого матеріалу минулого досвіду, в результаті чого виходить нове подання".
Подібне можна прочитати і в "Філософської енциклопедії", де уява визначається як психічна діяльність, що полягає у створенні уявлень і уявних ситуацій, ніколи в цілому безпосередньо не сприймалися людиною в дійсності.
Як видно, суттєвою ознакою уяви вважається здатність суб'єкта створювати нові образи. Але цього недостатньо, тому що не можна тоді провести розходження між уявою і мисленням. Логічна діяльність, мислення людини - специфічна форма створення пізнавальних образів за допомогою логічного висновку, узагальнення, абстракції, аналізу, синтезу не може бути просто ототожнена з уявою. Створення нових знань і понять у сфері логічного мислення може відбуватися і без участі уяви.
Багато дослідників відзначають, що уява є процес створення нових образів, що протікає в наочному плані. Ця тенденція відносить уяву до форм чуттєвого відображення. Інша тенденція вважає, що уява створює не тільки нові чуттєві образи, а й продукує нові думки.
Розуміння уяви як процесу, протилежного мислення, а мислення, що протікає за законами логіки, як нетворчого - неправомірно. Одна з рис, характерних для уяви, полягає в тому, що воно пов'язане не тільки з мисленням, але і чуттєвими даними. Уяви немає без мислення, але воно не зводиться і до логіки, тому що в ньому (в уяві) завжди передбачається перетворення чуттєвого матеріалу.
Таким чином, візьмемо до уваги той факт, що уява є і створення нових образів, і перетворення минулого досвіду, і те, що таке перетворення відбувається при органічній єдності чуттєвого і раціонального.
1.2. Схильність до творчості
Творчість - діяльність людини або колективу людей по створенню нових оригінальних суспільно значущих цінностей.
Творча уява - вид уяви, спрямоване на створення нових суспільно значущих образів, що становлять основу творчості.
Розглядаючи процес художньої творчості, психологія не може оминути своєю увагою психологічні його аспекти.
У свій час про загадковість процесу творчості говорив Кант: "... Ньютон усі свої кроки, які він повинен був зробити від перших початків геометрії до своїх великих і глибоких відкриттів, міг представити зовсім наочними не тільки собі самому, але і кожному іншому і подати їх для спадкоємства; але ніякий Гомер чи Віланд не може показати, як з'являються і з'єднуються в його голові повні фантазії і разом з тим багаті думками ідеї, тому що сам не знає цього і, отже, не може навчити цьому нікого іншого ".
А. С. Пушкін писав: "Кожен талант неіз'яснім. Яким чином скульптор у шматку каррарського мармуру бачить прихованого Юпітера і виводить його на світ, різцем і молотом роздроблюючи його оболонку? Чому думка з голови поета виходить уже збройна чотирма римами, розмірене стрункими одноманітними стопами? - Так ніхто, крім самого імпровізатора, не може зрозуміти цю швидкість вражень, цей тісний зв'язок між власним натхненням і далекої зовнішньою волею ... "
Деякі теоретики вважають, що художня геніальність є форма розумової патології. Так, Ч. Ламброзо писав: "Який би жорстокою і болісною не виглядала теорія, ототожнюються геніальність з неврозом, вона не позбавлена ​​серйозних підстав ..." Цю ж думку висловлює й А. Шопенгауер: "Як відомо, геніальність рідко зустрічається в союзі з переважною розумністю ; навпроти, геніальні індивідууми часто піддані сильним афектів і нерозумним пристрастям ". Однак, по справедливому судженню Н. В. Гоголя "мистецтво є впровадження в душу стрункості і порядку, а не збентежений і розладу".
Існує ієрархія ціннісних рангів, що характеризує ступінь схильності людини до художньої творчості: здатність - обдарованість - талановитість - геніальність.
На думку І. В. Гете, геніальність художника визначається силою сприйняття світу і впливом на людство. Американський психолог Д. Гілфорд відзначає прояв у процесі творчості шести здібностей художника: швидкості мислення, аналогій і протиставлень, експресивності, уміння переключатися з одного класу об'єктів на іншій, адаптаційної гнучкості або оригінальності, уміння надавати художній формі необхідні обриси.
Художня обдарованість припускає гостроту уваги до життя, уміння вибирати об'єкти уваги, закріплювати в пам'яті ці враження, витягати їх з пам'яті і включати в багату систему асоціацій і зв'язків, що диктуються творчою уявою.
Діяльністю в тому чи іншому виді мистецтва, в той чи інший період життя займаються багато хто з великим чи меншим успіхом. Людина художньо обдарований створює твори, що володіють стійкою значимістю для даного суспільства на значний період його розвитку. Талант породжує художні цінності, що мають неминуще національне, а часом і загальнолюдське значення. Геніальний же майстер створює вищі загальнолюдські цінності, що мають значимість на всі часи.

1.3 Психологічні механізми художньої творчості

Художня творчість починається з загостреної уваги до явищ світу і припускає "рідкісні враження", уміння їх втримати в пам'яті й осмислити.
Важливим психологічним фактором художньої творчості є пам'ять. У художника вона не дзеркальна, виборча і носить творчий характер.
Творчий процес немислимий без уяви, що дозволяє комбінаційно-творчо відтворювати ланцюг представлень і вражень, що зберігаються в пам'яті.
Уява має багато різновидів:
· Фантасмагоричне - у Е. Гофмана,
· Філософсько-ліричне - у Ф. І. Тютчева,
· Романтично-піднесене - у М. Врубеля, хворобливо-гіпертрофоване - у С. Далі,
· Повне таємничості - у І. Бергмана,
· Реально-суворе - у Ф. Фелліні та т.д.
У художній творчості беруть участь свідомість і підсвідомість, розум і інтуїція. При цьому підсвідомі процеси грають тут особливу роль.
Американський психолог Ф. Беррон обстежував за допомогою тестів групу з п'ятдесяти шести письменників - своїх співвітчизників і прийшов до висновку, що у письменників емоційність і інтуїція високо розвиті і переважають над розсудливістю. З 56 випробуваних 50 виявилися "інтуїтивними особистостями" (89%), тоді як в контрольній групі, де були представлені люди, професійно далекі від художньої творчості, особистостей, що володіють розвиненою інтуїцією, виявилося в три з гаком рази менше (25%). Висока роль підсвідомого в художній творчості приводила вже давньогрецьких філософів (особливо Платона) до трактування цього феномена як екстатичного, боговдохновенного, вакхического стану.
Ідеалістичні концепції в естетиці абсолютизували роль несвідомого у творчому процесі. Так, Ф. Шеллінг писав: "... художник мимоволі і навіть усупереч своєму внутрішньому бажанню утягує в процес творчості ... Подібно до того як приречена людина робить не те, що він хоче чи що має намір зробити, але виконує тут несповідимі запропоноване долею, у владі якої він знаходиться, таким же представляється і положення художника ... на нього діє сила, яка проводить грань між ним та іншими людьми, спонукаючи його до зображення і висловлення речей, не відкритих до кінця його погляду й володіють несповідимі глибиною ".
У CC ст. підсвідоме в творчому процесі залучило до себе увагу З. Фрейда і його психоаналітичної школи. Художник як творча особистість був перетворений психоаналітиками в об'єкт самоспостереження і спостереження критики. Психоаналіз абсолютизує роль несвідомого у творчому процесі, висуваючи на відміну від інших ідеалістичних концепцій на передній план несвідомий сексуальний початок. Художник, на думку фрейдистів, особистість, сублімує свою сексуальну енергію в область творчості, що перетворюється в тип неврозу. Фрейд вважав, що в акті творчості відбувається витиснення зі свідомості художника соціально непримиренних початків і усунення тим самим реальних життєвих конфліктів.
За Фрейдом, незадоволені бажання - спонукальні стимули фантазії.
Таким чином, у творчому процесі взаємодіють несвідома і свідоме, інтуїція і розум, природний дар і придбана навичка. В. Шиллер писав: "Несвідоме в з'єднанні з розумом і робить поета-художника".
І хоча частка творчого процесу, яка припадає на розум, можливо, кількісно не переважає, якісно вона визначає багато істотних боку творчості. Свідоме початок контролює його головну мету, надзавдання і основні контури художньої концепції твору, висвічує "світла пляма" у мисленні художника, і весь його життєвий і художній досвід організується навколо цього світлового плями. Свідоме початок забезпечує самоспостереження і самоконтроль художника, допомагає йому самокритично проаналізувати й оцінити свій твір і зробити висновки, що сприяють подальшому творчому росту.
Особливо важлива роль свідомого початку при створенні великомасштабних добутків. Якщо мініатюру можна виконати і з натхнення, то великий добуток має потребу в глибокому, серйозному обмірковуванні. Доречно згадати в цьому зв'язку, що Л. М. Толстой писав з приводу "Війни і миру": "Ви не можете собі уявити, як мені важка ця попередня робота глибокої оранки того поля, на якому я примушений сіяти. Обдумати і передумати все, що може трапитися з усіма майбутніми людьми майбутнього твору, дуже великого, і обдумати мільйони можливих сполучень для того, щоб вибрати з них 1 / 1 000 000 - страшенно важко ".
Особливо плідний творчий процес, коли художник знаходиться в стані натхнення. Це - специфічний творчо-психологічний стан ясності думки, інтенсивності її роботи, багатства і швидкості асоціацій, глибокого проникнення в суть життєвих проблем, могутнього "викиду" накопиченого в підсвідомості життєвого і художнього досвіду і безпосереднього включення його у творчість.
Натхнення народжує незвичайну творчу енергію, вона майже синонім творчості. Не випадково чином поезії і натхнення з найдавніших часів є крилатий кінь - Пегас. У стані натхнення досягається оптимальне поєднання інтуїтивного і свідомого почав у творчому процесі.

2. Принципи інтерпретації творчості
Творчість є атрибутом людської діяльності, її "необхідне, істотне, невід'ємне властивість". Воно визначило виникнення людини і людського суспільства, лежить в основі подальшого прогресу матеріального і духовного виробництва. Творчість є вищою формою активності і самостійної діяльності людини і суспільства. Воно містить елемент нового, припускає оригінальну і продуктивну діяльність, здатність до вирішення проблемних ситуацій, продуктивна уява в поєднанні з критичним ставленням до досягнутого результату. Рамки творчості охоплюють дії від нестандартного рішення простої задачі до повної реалізації унікальних потенцій індивіда у визначеній області.
Творчість - це історично еволюційна форма активності людей, що виражається в різних видах діяльності і ведуча до розвитку особистості. Через творчість реалізуються історичний розвиток і зв'язок поколінь. Воно безупинно розсовує можливостей людини, створюючи умови для скорення нових вершин.
Попередньою умовою творчої діяльності виступає процес пізнання, нагромадження знання про предмет, який належить змінити.
Творча діяльність - це самодіяльність, що охоплює зміна дійсності і самореалізацію особистості в процесі створення матеріальних і духовних цінностей, нових більш прогресивних форм управління, виховання і т.д. і розсувають межі людських можливостей.
В основі творчості лежить принцип діяльності, а конкретніше трудової діяльності. Процес практичного перетворення людиною навколишнього світу в принципі обумовлює і формування самої людини.
Творчість є атрибутом діяльності лише людського роду. Родовий сутністю людини, його найважливішою атрибутивною властивістю, є предметна діяльність, суть якої - творчість. Однак цей атрибут не притаманний людині з народження. У даний період він присутній тільки у вигляді можливості. Творчість не дарунок природи, а придбане через трудову діяльність властивість. Саме перетворююча діяльність, включення в неї є необхідною умовою розвитку здатності до творчості. Перетворююча діяльність людини, виховує в ньому, суб'єкта творчості, прищеплює йому відповідні знання, навички, виховує волю, робить його всебічно розвиненим, дозволяє створювати якісно нові рівні матеріальної і духовної культури, тобто творити.
Таким чином, принцип діяльності, єдність праці і творчості розкривають соціологічний аспект аналізу основ творчості.
Культурологічний аспект виходить із принципу наступності, єдності традиції і новаторства.
Творча діяльність є головний компонент культури, її сутність. Культура і творчість тісно взаємопов'язані, більше того взаємообумовлені. Немислимо говорити про культуру без творчості, оскільки воно - подальший розвиток культури (духовної і матеріальної). Творчість можливо лише на основі наступності в розвитку культури. Суб'єкт творчості може реалізувати свою задачу, лише взаємодіючи з духовним досвідом людства, з історичним досвідом цивілізації. Творчість як необхідну умову містить у собі вживання його суб'єкта в культуру, актуалізацію деяких результатів минулої діяльності людей.
Виникає у творчому процесі взаємодія між різними якісними рівнями культури висуває питання про взаємозв'язок традиції і новаторства, тому що не можна зрозуміти природу і сутність новаторства в науці, мистецтві, техніці, правильно пояснити характер інновацій у культурі, мові, у різних формах соціальної діяльності поза зв'язком з діалектикою розвитку традиції. Отже, традиція є однією з внутрішніх детермінацій творчості. Вона складає основу, споконвічну базу творчого акта, прищеплює суб'єкту творчості визначену психологічну установку, що сприяє реалізації тих чи інших потреб суспільства.

3. Самореалізація особистості. Потреба особистості в самореалізації
Відомо, що найбільш повне розкриття здібностей людини можливо лише в суспільно значущої діяльності. Причому важливо, щоб здійснення цієї діяльності детерміновано не тільки ззовні (суспільством), але і внутрішньою потребою самої особистості. Діяльність особистості в цьому випадку стає самодіяльністю, а реалізація її здібностей у даній діяльності здобуває характер самореалізації.
З. Фрейд був одним з перших, хто спробував побачити в домінантних інстинктах людини потреба в самореалізації. Самореалізація, за З. Фрейдом, локалізується в несвідомому шарі людської психіки і виявляється в "прагненні до задоволення", притаманному людині з народження. Цієї інстинктивної потреби в самореалізації протистоять нав'язані суспільством імперативні вимоги культури (норми, традиції, правила і т.д.), основна функція яких складається в цензурі за несвідомим, у придушенні інстінктоподобних потреб.
Чимало сторінок присвячує характеристиці потреби в самореалізації Е. Фромм. Він пов'язує її з потребами людини в ідентізаціі і цілісності. Людина, відзначає Фрейд, відрізняється від тварини тим, що він прагне вийти за межі безпосередніх утилітарних запитів, хоче знати не тільки те, що необхідно йому для виживання, але і прагне пізнати сенс життя і сутність свого "Я". Ця самореалізація досягається індивідом за допомогою вироблюваної їм системи орієнтацій у спілкуванні з іншими людьми. Ідентізація і є те "відчуття", яке дозволяє індивіду з повною підставою сказати про себе як про "Я", і соціальне середовище активно впливає на цю потребу. Потреба в самореалізації, за Фроммом, є екзистенціальна потреба - психічний стан, вічне і незмінне у своїй основі. Соціальні умови здатні змінити лише способи її задоволення: вона може знайти вихід у творчості й у руйнуванні, у любові й у злочині і т.д.
Для мислителів матеріалістів, не підлягає сумніву, що прагнення людини до самореалізації має не інстинктивне, а філогенетичне походження і, зобов'язано своїм існуванням "другий людській природі", яка включає в себе: а) трудовий спосіб існування; б) наявність свідомості; в) специфічний людський вид взаємин між людьми - спілкування за допомогою другої сигнальної системи. Завдяки цьому людина стала "суспільною твариною". Але соціальне становлення людини супроводжувалося формуванням і такий фундаментальної, суто людської потреби, якою з'явилося прагнення до відокремлення. Саме прагнення до відокремлення, що стало можливим на визначеній історичній ступіні розвитку суспільства, з'явилося передумовою розвитку людської індивідуальності, а отже і потреби в самореалізації. Таким чином, звідси випливає, що потреба, прагнення до самореалізації - родова потреба людини.
Особливість потреби в самореалізації полягає в тому, що задовольняючи її в одиничних актах діяльності (наприклад, написання роману, створення художнього твору) особистість ніколи не може задовольнити її цілком.
Задовольняючи базову потребу в самореалізації в різних видах діяльності, особистість переслідує свої життєві цілі, знаходить своє місце в системі суспільних зв'язків і відносин. Було б грубою утопією конструювати єдину модель самореалізації "взагалі". Самореалізації "взагалі" не існує. Конкретні форми, способи, види самореалізації в різних людей різні. У полівалентність потреби в самореалізації виявляється й одержує розвиток багата людська індивідуальність.
Ось чому, говорячи про всебічну і гармонійно розвиненої особистості, потрібно підкреслювати не тільки багатство і всебічність її здібностей, а й (що не менш важливо) багатство і різноманіття потреб, у задоволенні яких здійснюється всебічна самореалізація людини.

Висновок
Плоди цивілізації і культури, якими ми щодня користуємося в повсякденному житті ми сприймаємо як щось цілком природне, як результат розвитку виробничих і суспільних відносин. Але за таким безликим представленням сховано велике безліч дослідників і великих майстрів освоюють світ у процесі своєї людської діяльності. Саме творча діяльність наших попередників і сучасників лежить в основі прогресу матеріального і духовного виробництва.
Уява і творчість є атрибутом людської діяльності - це історично еволюційна форма активності людей, що виражається в різних видах діяльності і ведуча до розвитку особистості. Головний критерій духовного розвитку людини - це оволодіння повним і повноцінним процесом творчості.
Творчість є похідною реалізації індивідом унікальних потенцій у визначеній області. Тому між процесом творчості і реалізацією здібностей людини в суспільно значущої діяльності, яка набуває характеру самореалізації існує прямий зв'язок.
Відомо, що найбільш повне розкриття здібностей людини можливо лише в суспільно значущої діяльності. Причому важливо, щоб здійснення цієї діяльності детерміновано не тільки ззовні (суспільством), але і внутрішньою потребою самої особистості. Діяльність особистості в цьому випадку стає самодіяльністю, а реалізація її здібностей у даній діяльності здобуває характер самореалізації.
Таким чином, творча діяльність - це самодіяльність, що охоплює зміна дійсності і самореалізацію особистості в процесі створення матеріальних і духовних цінностей, яка сприяє розширенню меж людських можливостей.
Також слід зауважити, що не так важливо, у чому саме проявляється творчий підхід, в умінні "грати" на ткацькому верстаті, як на музичному інструменті, або ж в оперному співі, у здатності вирішувати винахідницькі чи організаційні задачі. Жодному виду людської діяльності не чужий творчий підхід.
Не обов'язково щоб усі члени суспільства писали вірші або співали пісні, були вільними художниками або грали роль у театрі. Той вид діяльності, в якому найкраще, вільніше всього виявляється творчий підхід, і той обсяг, у якому людина може його виявити, залежить від складу особистості, від звичок, від особливостей життєвого шляху. Об'єднання всіх сутнісних сил людини, прояв усіх його особистісних особливостей у справі сприяють розвитку індивідуальності, підкреслюють, поряд із загальними для багатьох ознаками, його унікальні і неповторні риси.
Якщо людина освоїла творчість повною мірою - і по процесу його перебігу і за результатами - значить він вийшов на рівень духовного розвитку. Йому є переживання моментів єднання всіх внутрішніх сил. Якщо людина вийшла на рівень духовного розвитку, який би він діяльність не займався, залишається одне - побажати йому щасливої ​​дороги. І придивлятися до нього хоча б іноді. Адже, безсумнівно, чому небудь хорошому він нехай навчить.

Список використаної літератури
1. Брушлинский А.В. Уява і пізнання. / / Питання філософії. - 1967. - № 11.
2. Галин А. Л. Особистість і творчість. - Новосибірськ, «Прогрес», 1999.
3. Гамезо М.В., Домашенко І.А. Атлас з психології: інформ.-метод. Посібник до курсу «Психологія людини». - М.: Педагогічне товариство Росії, 2003.
4. Гурова Л.Л. Уява / / Філософська енциклопедія. - М., Наука, 1960. - Т. 1
5. Коршунова Л.С. Уява та її роль у пізнанні. - М., Наука, 1999.
6. Пономарьов Я. А. Психологія творчості. - М.: Наука, 2001.
7. Цалок В. А. Творчість: Філософський аспект проблеми. - Кишинів, «Діля», 1999.
8. Яковлєв Є.Г. Естетика: Навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
58.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Уява і творчість 2 Уява як
Уява і творчість 2
Уява
Уява
Уява у дошкільнят
Мислення уява
Увага уявлення уява
Уява і творче мислення
Творча уява і фантазія
© Усі права захищені
написати до нас