Учасник зовнішньоекономічної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Учасник ЗЕД

З 01.04.2009 набув чинності Указ Президента Республіки Білорусь від 19.02.2009 № 104 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 27 березня 2008 р. № 178" (далі - Указ № 104). Можна з упевненістю сказати, що Указ № 104 вніс істотні корективи у схему здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Республіці Білорусь. Як жити і працювати учасникам ЗЕД, банкам з 01.04.2009? Розглянемо окремі аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Республіці Білорусь через призму Указу № 104.
Договір між резидентом і нерезидентом, що передбачає оплатної передачі товарів, охоронюваної інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, виконання робіт, надання послуг, є зовнішньоторговельним.
Це означає, що в такому разі резиденту необхідно керуватися Указом Президента Республіки Білорусь від 27.03.2008 № 178 "Про порядок проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Указ № 178).
Змінився сам підхід до поняття "зовнішньоторговельна операція". Якщо відповідно до колишньою редакцією Указу № 178 під зовнішньоторговельної операцією розумілася кожна експортна (імпортна) відвантаження (постачання) товарів за окремої митної декларації (у випадках, коли митне оформлення не виробляється, -
за окремим товаросупровідним документом), кожен етап виконання робіт (надання послуг, отримання або передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), оформлений окремим актом про приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг, отриманої охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності) чи іншим документом, передбаченим законодавством, що підтверджує факт виконання зобов'язання щодо зовнішньоторговельної операції, а також кожен проведений (отриманий) за цими операціями платіж, то з 01.04.2009 зовнішньоторговельна операція - кожна експортна відвантаження товарів за окремої митної декларації в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність зазначених відвантажень, здійснених в рамках одного зовнішньоторговельного договору протягом одного дня за відповідними митними деклараціями, оформленим одним митним органом, а у разі, коли митне оформлення не виробляється, - за окремим товаросупровідним документом (документами), яка повинна бути завершена надходженням грошових коштів або іншими способами, передбаченими в Указі № 178;
кожен етап виконання робіт, надання послуг, передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність зазначених етапів, здійснених в рамках одного зовнішньоторговельного договору протягом одного дня), оформлений актом про приймання-здачі виконаних робіт, наданих послуг, отриманої охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності або іншим документом (іншими документами), передбачених законодавством Республіки Білорусь якої держави, що є місцем знаходження (місцем постійного проживання) нерезидента-контрагента, який повинен бути завершений надходженням грошових коштів або іншими способами, передбаченими Указом № 178;
кожен проведений платіж в рамках одного зовнішньоторговельного договору (сукупність платежів, проведених у рамках одного зовнішньоторговельного договору одним банком протягом одного операційного дня), який повинен бути завершений отриманням товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконанням робіт, наданням послуг або іншими способами, передбаченими Указом № 178.
Указ № 104 істотно розширив перелік зовнішньоторговельних операцій, на які не поширюється Указ № 178. Більш того, Національному банку Республіки Білорусь надано право визначати інші операції, які не підпадають під дію Указу № 178. Отже, дія Указу № 178 не поширюється на зовнішньоторговельні операції:
1) проводяться:
між резидентами і нерезидентами за договорами, які передбачають передачу майна в оренду, фінансову оренду (лізинг) незалежно від того, є орендарем або орендодавцем резидент чи нерезидент, а також від місця знаходження майна, переданого в оренду, фінансову оренду (лізинг);
між резидентами та нерезидентами в рамках виконання адміністративних процедур;
відповідно до договорів страхування (всіх видів), договорами позики і кредитними договорами;
представництвами (філіями) резидентів, дипломатичними та іншими офіційними представництвами (філіями), консульськими установами Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь, для власних потреб, необхідних для забезпечення функціонування перерахованих представництв (філій), консульських установ;
відповідно до зовнішньоторговельними договорами, за умовами яких фактичними одержувачами охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, послуг виступають фізичні особи - резиденти або фізичні особи - нерезиденти;
на території Республіки Білорусь резидентами з представництвами (філіями) нерезидентів, дипломатичними та іншими офіційними представництвами (філіями), консульськими установами іноземних держав, що перебувають у Республіці Білорусь, для власних потреб, необхідних для забезпечення функціонування перерахованих представництв (філій), консульських установ;
на території Республіки Білорусь резидентами з фізичними особами - нерезидентами з реалізації резидентами товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт і послуг) для використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю;
2) відносяться відповідно до законодавства Республіки Білорусь до банківських операцій (перелік банківських операцій міститься у ст.14 Банківського кодексу Республіки Білорусь);
3) розрахунки за якими здійснюються:
фізичними особами, які є індивідуальними підприємцями, готівкою грошовими коштами за межами Республіки Білорусь;
через рахунки резидентів (банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями - через кореспондентські рахунки), відкриті в банках-нерезидентах (у тому числі рахунки, на яких відображаються зобов'язання резидентів перед банками-нерезидентами);
4) інші операції, передбачені Національним банком.
Указ № 178 встановлює особливі вимоги до висновку і виконання зовнішньоторговельних договорів.
У п. 1.16 колишньої редакції Указу № 178 містилися особливі вимоги до зовнішньоторговельним договором: кожен зовнішньоторговельний договір повинен був містити: дату та місце укладання договору; предмет договору; кількість, ціну та (або) вартість товару (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконаних робіт, наданих послуг; умови розрахунку та постачання товарів, найменування та банківські реквізити сторін, місцезнаходження нерезидента-контрагента. Указ № 104 вніс істотні корективи в даній частині. Тепер же встановлено, що резиденти зобов'язані передбачити в документах, за допомогою яких проводяться зовнішньоторговельні операції, умови розрахунку. При цьому під умовами розрахунку розуміється встановлене зовнішньоторговельним договором зобов'язання здійснення однією стороною розрахунку до виконання або за фактом виконання зобов'язання іншою стороною.
Отже, ми бачимо, що з усіх умов, які повинні були утримуватися в зовнішньоторговельному договорі, залишилося одне - умова розрахунку. Однак необхідно відзначити деякі важливі особливості в даному питанні.
1. У відповідності зі ст.1099 Цивільного кодексу Республіки Білорусь (далі - ГК) іноземне право не застосовується у випадках, коли його застосування суперечило б основам правопорядку (публічного порядку) Республіки Білорусь, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавчими актами. У цих випадках застосовується право Республіки Білорусь. Відповідно до п.1 ст.1100 ЦК правила названого розділу не зачіпають дії імперативних норм права Республіки Білорусь, які регулюють відповідні відносини незалежно від підлягає застосуванню права. Сенс вищевикладених норм означає, що якщо законодавство Республіки Білорусь передбачає наявність у договорі будь-яких істотних умов, то вони повинні бути в ньому незалежно від обраного сторонами права.
У відповідності зі ст.402 ЦК договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Істотними є умови про предмет договору, умови, які названі в законодавстві як суттєві, необхідні або обов'язкові для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Таким чином, зовнішньоторговельний договір крім умови розрахунку в залежності від виду договірних зобов'язань (купівля-продаж, надання послуг, виконання робіт і т.д.) повинен містити істотні умови, передбачені для даного виду договору. Відразу слід обмовитися, що контроль за правомірністю укладання зовнішньоторговельного договору та наявності в ньому істотних умов, передбачених законодавством Республіки Білорусь, не входить у функції банку як агента валютного контролю. Це повністю сфера відповідальності клієнта.
Важливою особливістю застосування Указу № 178 є заборона при експорті на розрахунки в білоруських рублях резидентом за зовнішньоторговельними договорами, укладеними між іншим резидентом і нерезидентом, якщо інше не визначено Національним банком. Іншими словами, резидент не має права заплатити резиденту-експортеру за експортним зовнішньоторговельним договором білоруські рублі за нерезидента.
Окремо необхідно згадати терміни виконання зовнішньоторговельних договорів.
Відповідно до п.1.4 Указу № 178 резиденти зобов'язані забезпечити завершення кожної зовнішньоторговельної операції в повному обсязі в такі строки:
при експорті - не пізніше 90 календарних днів з дати відвантаження товарів (передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності), виконання робіт, надання послуг;
при імпорті - не пізніше 60 календарних днів з дати проведення платежу.
Інакше кажучи, як тільки резидент виконав свої зобов'язання за зовнішньоторговельним договором (передав товар, що охороняється інформацію, виняткові права на результати інтелектуальної діяльності, виконав роботи, надав послуги з експорту або здійснив платіж по імпорту), відразу починають обчислюватися строки, встановлені в Указі № 178 . Якщо ж товар надійшов резиденту за імпортним зовнішньоторговельним договором, а платежу не було, або перераховані гроші експортеру, а відвантаження не було, то терміни в даному випадку не обчислюються, так як економіка Республіки Білорусь в даному випадку не страждає.
Важливим є поява норми, яка зобов'язує резидентів у строки, встановлені Указом № 178, забезпечити при імпорті надходження товарів на митну територію Республіки Білорусь.
Розрахунки за зовнішньоторговельними договорами, які передбачають імпорт товарів без їх надходження на митну територію Республіки Білорусь, здійснюються на підставі дозволів Національного банку, які видаються за клопотанням Ради Міністрів Республіки Білорусь якого іншого державного органу.
Національний банк має право визначити інші строки припинення зобов'язань за окремими видами договорів на здійснення зовнішньоторговельних операцій, ніж зазначені в Указі № 178.
Якщо міжнародними договорами Республіки Білорусь встановлено інші строки припинення зобов'язань за зовнішньоторговельними операціями, то застосовуються правила таких міжнародних договорів Республіки Білорусь.
Терміни завершення зовнішньоторговельних операцій, встановлені відповідно до п.1.4 Указу № 178, можуть бути продовжені (без справляння плати) з об'єктивних причин, підтверджених відповідними документами, за заявою резидента Національним банком (його головними управліннями по областях) у встановленому ним порядку.
З 01.04.2009 реєструвати паспорт угоди не потрібно. Замість реєстрації паспорта угоди з'явилася реєстрація операції. Реєстрація угоди - проставлення на документі (документах), за допомогою якого оформлено висновок зовнішньоторговельного договору (а в разі, коли відповідно до умов договору його виконання здійснюється на підставі окремо підписаних додатків, - на кожному окремо підписаному додатку до зовнішньоторговельним договором), відбитка штампа банку із зазначенням реєстраційного номера угоди і засвідченням його підписом уповноваженого працівника банку (при електронному документообігу - вказівка ​​реєстраційного номера угоди і завірення його електронним цифровим підписом).
Відповідно до п.1.11 Указу № 178 по кожному зовнішньоторговельним договором (а в разі, коли відповідно до умов договору його виконання здійснюється на підставі окремо підписаних додатків, - по кожному окремо підписаним додатком до зовнішньоторговельним договором), вартість товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт, послуг) за яким становить 3 000 євро в еквіваленті і більше, за винятком зовнішньоторговельних договорів, які передбачають попереднє виконання зобов'язань нерезидентом у повному обсязі, експортер (імпортер) зобов'язаний до відвантаження товарів, передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, виконання робіт і надання послуг нерезиденту або проведення платежів зареєструвати угоду в банку, що обслуговує рахунок експортера (імпортера).
Реєстрація угоди здійснюється уповноваженим працівником банку, що обслуговує рахунок експортера (імпортера), за заявницьким принципом у день подання експортером (імпортером) (його уповноваженим представником) документа (документів), за допомогою якого оформлено висновок зовнішньоторговельного договору, або окремо підписаного додатки до зовнішньоторговельним договором шляхом проставлення на такому документі (документах) відбитка штампа банку із зазначенням реєстраційного номера угоди і засвідченням його підписом уповноваженого працівника банку (при електронному документообігу - вказівка ​​реєстраційного номера угоди і завірення його електронним цифровим підписом).
Уповноважений працівник банку не здійснює реєстрацію угоди при ненаданні у банк документів, визначених у ч.2 п.1.11 Указу № 178 або подання документів у банк, не обслуговуючий рахунок експортера (імпортера). Нездійснення реєстрації угоди з інших підстав не допускається.
До приведення валютного законодавства у відповідність до Указу № 178 та прийняття нормативного правового акту, що регламентує реєстрацію операції, Національний банк Республіки Білорусь довів банкам два роз'яснення:
1) лист від 10.03.2009 № 21-16/34 "Про реєстрацію угоди";
2) лист від 31.03.2009 № 21-16/45 "Про застосування норм Указу Президента Республіки Білорусь від 27 березня 2008 р. № 178".
Розглянемо основні положення, що стосуються нової схеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
1. Під реєстрованої угодою в рамках Указу № 178 розуміється зовнішньоторговельний договір або додаток до договору у випадках, коли відповідно до умов договору його виконання здійснюється на підставі окремо підписаних сторонами додатків (специфікацій, доповнень) до зовнішньоторговельним договором, зі встановленою вартістю (або ціною і кількістю ) товарів, охоронюваної інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт, послуг. Зміна вартості за раніше зареєстрованої угоді не тягне за собою обов'язки перереєстрації даної угоди резидентами.
2. Для реєстрації угоди експортер (імпортер) представляє в один з банків, в якому відкрито рахунок, що дає право експортеру (імпортеру) здійснювати розрахунки в рамках зовнішньоторговельного договору / додатка до договору, заяву у двох примірниках на реєстрацію (перереєстрацію) угоди згідно із встановленою формою, оригінал зовнішньоторговельного договору / додатка до договору (при електронний документообіг - електронну копію зовнішньоторговельного договору / додатка до договору, заяву на реєстрацію (перереєстрацію) угоди в електронному вигляді). Один примірник заяви залишається в банку.
3. При реєстрації угоди на першому аркуші оригіналу зовнішньоторговельного договору / додатка до договору проставляється відбиток штампа банку, реєстраційний номер угоди із запевненням його підписом уповноваженого працівника банку.
4. З метою визначення необхідності реєстрації угоди при перерахунку в євро вартості товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт, послуг), вираженої в інших валютах, використовується офіційний курс білоруського рубля по відношенню до відповідних іноземних валют на дату укладання зовнішньоторговельного договору / додатку до договору.
5. У випадку, коли за умовами зовнішньоторговельного договору його виконання здійснюється на підставі додатків до договору і по них необхідна реєстрація угоди, незалежно від наявності в договорі загальної вартості товарів (охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, робіт, послуг), проставлення відбитка штампа банку, реєстраційного номера угоди для кожного додатка до договору із запевненням його підписом уповноваженого працівника банку проводиться тільки на додатках до договору.
6. Перереєстрація угоди здійснюється банком у порядку, аналогічному реєстрації операції з присвоєнням нового реєстраційного номера.
У разі перереєстрації угоди у зв'язку зі зміною особи в зобов'язанні з боку експортера (імпортера) за зовнішньоторговельним договором / додатком до договору новий експортер (імпортер) представляє в банк замість оригіналу зовнішньоторговельного договору / додатка до договору його копію, оригінал документів, що підтверджують зміну обличчя в зобов'язанні з боку експортера (імпортера), на перших сторінках яких проставляється відбиток штампа банку, реєстраційний номер угоди із запевненням його підписом уповноваженого працівника банку.
Перереєстрація угоди при реорганізації резидента здійснюється тільки за умови зміни облікового номера платника резидента.
Для перереєстрації угоди у зв'язку з реорганізацією резидента в банку представляється оригінал або копія зовнішньоторговельного договору / додатка до договору, на перших сторінках яких проставляється відбиток штампа банку, реєстраційний номер угоди із запевненням його підписом уповноваженого працівника банку.
7. Банки відмовляють у проведенні платежів за зовнішньоторговельним договором / додатком до договору в разі відсутності реєстрації угоди, якщо необхідність реєстрації угоди передбачена Указом № 178.
8. Номери паспортів угод, зареєстрованих до набрання чинності Указом № 104 за зовнішньоторговельними договорами, виконання яких здійснюється на підставі кількох окремо підписаних додатків до договору, використовуються для подання в митні органи та банки з операцій, що проводяться в рамках додатків до даного договору, підписаним до 1 Квітень 2009 Додатки до договорів, підписані після 1 квітня 2009 р., реєструються в порядку, передбаченому Указом № 104.
Номера паспортов сделок, зарегистрированных до вступления в силу Указа № 104 по остальным внешнеторговым договорам, используются для представления в таможенные органы и банки до полного исполнения обязательств по данным внешнеторговым договорам.
9. Регистрация сделок, предусматривающих выполнение работ, оказание услуг, передачу охраняемой информации либо исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые были начаты и не были завершены до вступления в силу Указа № 104, не требуется.
10. В отношении применения Инструкции о порядке регистрации паспорта сделки и контроля банками за проведением резидентами внешнеторговых операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 02.09.2008 № 130 (далее - Инструкция № 130).
С 1 апреля 2009 г. регистрация паспорта сделки согласно Инструкции № 130 не требуется. Вместо регистрации паспорта сделки экспортер (импортер) осуществляет регистрацию сделки.
До приведения норм Инструкции № 130 в соответствие с требованиями Указа № 178 экспортер (импортер) для целей контроля за проведением внешнеторговых операций продолжает представлять в банк приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (далее - приложение к ПС/ВО). В строке 3 приложения к ПС/ВО указывается номер паспорта сделки/регистрационный номер сделки/номер внешнеторгового договора.
Остальные строки приложения к ПС/ВО (в том числе строка 11 "Код наличия прекращения обязательств") заполняются согласно ранее направленным разъяснениям Национального банка Республики Беларусь.
11. В отношении порядка регистрации сделки по договорам (например на оказание транспортных услуг), исполняющимся на основании актов, счетов-фактур и иных документов.
В соответствии с п.1.11 Указа № 178 регистрация сделки осуществляется до отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания услуг нерезиденту либо проведения платежей.
Если в рассматриваемом договоре стоимость (или цена, количество) услуг не определена и он исполняется на основании актов, счетов-фактур и иных документов, которые не относятся к приложениям к договору, то в данном случае экспортер (импортер) самостоятельно определяет стоимость услуг по договору, необходимую для регистрации сделки, и при регистрации сделки в соответствующем заявлении учиняет запись "стоимостью более 3 000 евро".
12. В отношении проведения расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт товаров без их поступления на таможенную территорию Республики Беларусь.
В целях контроля банком за представлением импортером разрешения Национального банка Республики Беларусь на проведение платежей в рамках внешнеторгового договора, предусматривающего импорт товаров без их поступления на таможенную территорию Республики Беларусь, до приведения нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь согласно требованиям Указа № 178, Национальный банк рекомендовал клиентам учинять в платежной инструкции следующие записи: "оплата за товар, не поступающий на таможенную территорию Республики Беларусь" или "оплата за товар, поступающий на таможенную территорию Республики Беларусь". При этом на основании учиненной записи банк вправе отказать в проведении платежа при непредставлении импортером указанного разрешения Национального банка Республики Беларусь.
13. В отношении отсутствия необходимости регистрации сделки при предварительном исполнении обязательств нерезидентом в полном объеме.
При применении предписаний п.1.11 Указа № 178 под предварительным исполнением обязательств нерезидентом в полном объеме по экспорту следует считать поступление денежных средств от нерезидента до осуществления отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания услуг нерезиденту, по импорту - поступление товаров, получение охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности от нерезидента, выполнение работ и оказание услуг нерезидентом до проведения импортером платежей.
14. Необходимо отметить, что в соответствии с Указом № 178 перерегистрация сделки требуется лишь в двух случаях:
1) при реорганизации резидента;
2) при перемене лиц в обязательстве по внешнеторговому договору со стороны экспортера (импортера).
Перерегистрация сделки может осуществляться в любом банке, где открыт счет клиента.
15. Обращаем внимание клиентов: может сложиться ситуация, когда банк зарегистрирует сделку, но потом откажет в платеже по ней, поскольку регистрация сделки по Указу № 178 осуществляется в заявительном порядке.
16. Важным также является и то, что сейчас можно заключить рамочный внешнеторговый договор, работа по которому будет осуществляться по спецификациям на сумму менее 3 000 евро. При этом сумма спецификаций не суммируется и регистрации сделки не требуется.
17. Счет аккредитива является счетом импортера, поэтому допускаются с него расчеты по импорту.
18. Если внешнеторговый договор содержит и куплю-продажу товара, и оказание услуг, то одна сделка - одна регистрация.
19. Старые паспорта сделки не отменяются, перерегистрации сделки не требуется, действуют до полного исполнения сделки.
20. Фактическое поступление товаров на территорию Республики Беларусь банки не контролируют.
21. Если внешнеторговый договор заключен путем обмена письмами, где должен ставиться штамп банка о регистрации сделки? Ответ: штамп о регистрации сделки в данном случае будет проставляться на обоих письмах.
Национальный банк Республики Беларусь письмом от 02.04.2009 № 21-16/46 "О дополнительных разъяснениях по регистрации сделки" довел до банков следующие уточнения:
1) при регистрации сделки экспортер (импортер) представляет оригинал или копию внешнеторгового договора/приложения к договору.
На первых листах оригинала или копии внешнеторгового договора/приложения к договору проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка;
2) в случае перерегистрации сделки в связи с переменой лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера) по внешнеторговому договору/приложению к договору новый экспортер (импортер) представляет оригинал или копию внешнеторгового договора/приложения к договору, оригинал или копию документов, подтверждающих перемену лиц в обязательстве со стороны экспортера (импортера).
На первых листах оригинала или копии внешнеторгового договора/приложения к договору, документов, подтверждающих перемену лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера), проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка;
3) заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки подписывается руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо уполномоченным им лицом. Полномочия лица, подписавшего заявление, банк не проверяет. При оформлении заявления используется печать, соответствующая оттиску печати, указанному в карточке с образцами подписей должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, и оттиска печати, или иная печать, имеющаяся у юридического лица, индивидуального предпринимателя (например "Для документов", "Для регистрации сделки").
По мере необходимости банк на заявлении может фиксировать дополнительную информацию (например регистрационный номер сделки, причины отказа в регистрации сделки и т.п.).
Национальный банк Республики Беларусь в дополнение к вышеперечисленному довел до банков письмо от 10.04.2009 № 53-14/3049 "О применении норм Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178" (далее - Письмо № 53-14/3049). Национальным банком Республики Беларусь разъяснено, что:
1. Регистрация сделок не осуществляется по договорам, предусматривающим:
проведение резидентами за пределами Республики Беларусь выездной розничной торговли;
реализацию нефтепродуктов, топлива и иных сопутствующих товаров нерезидентам через автозаправочные станции на территории Республики Беларусь, а также резидентам через автозаправочные станции за пределами Республики Беларусь. При этом под сопутствующими товарами подразумеваются товары, отпускаемые через розничную сеть автозаправочных станций, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы обслуживаемого транспорта;
передачу на возмездной основе авиационного топлива, спецжидкостей и иных сопутствующих товаров воздушным судам резидентов в аэропортах (аэродромах) за пределами и на территории Республики Беларусь, а также нерезидентов в аэропортах (аэродромах) на территории Республики Беларусь, несмотря на наличие внешнеторговового договора на оказание услуг, предусматривающего отдельно от оплаты услуг оплату авиационного топлива, спецжидкостей и иных сопутствующих товаров;
передачу на возмездной основе топлива, спецжидкостей и иных сопутствующих товаров за пределами Республики Беларусь морским судам, а также на территории и за пределами Республики Беларусь речным судам, находящимся в собственности (арендованным, зафрахтованным) резидентов, несмотря на наличие внешнеторгового договора на оказание услуг, предусматривающего отдельно от оплаты услуг оплату топлива, спецжидкостей и иных сопутствующих товаров для морских (речных) судов;
передачу на возмездной основе железнодорожным и автомобильным транспортным средствам резидентов, осуществляющим перевозку грузов либо пассажиров за пределами Республики Беларусь, запасных частей, топлива, масел, иных принадлежностей, необходимых для поддержания их в исправном состоянии, либо при приобретении необходимых принадлежностей, требующихся для перевозки грузов либо пассажиров резидентами по территории иностранных государств в случае, когда транспортное средство признано уничтоженным (похищенным, конфискованным).
2. Получение разрешений на расчеты по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт товаров без их поступления на таможенную территорию Республики Беларусь, не требуется:
при осуществлении внешнеторговых операций по сделкам, предусматривающим импорт, которые указанны в п.1.2-1.4 Письма № 53-14/3049;
при осуществлении внешнеторговых операций по сделкам, указанным в п.1.5 Письма № 53-14/3049.

Список використаних джерел

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р) Мінськ "Білорусь" 2004р.
2. Митний кодекс Республіки Білорусь від 4 січня 2007р. № 204-З. Прийнятий Палатою представників 7 грудня 2006 року. Схвалений Радою Республіки 20 грудня 2006 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 24.01.2007, № 17, реєстр. № 2 / 1301 від 11.01.2007). ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА "ЮСИАС" - 2009г.
3. Козирін О.М. Митне право Росії: Учеб. Посібник. М.: Спарк, 2004р.
4. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип.1: Розвиток митної справи в Росії / Наук. Ред. П.В. Дзюбенко.М., РИО РТА, 2001.
5. Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип 4: Правове регулювання митної справи / Ю.В. Воробйов, За заг. ред.В.А. Максімцева. М., РІО РОТА, 2002.
6. Митне право Республіки Білорусь. Черевченко Н. В.; 2007р., 300с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
59.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Конфігурація для ведення бухгалтерського обліку Учасник зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Страхування зовнішньоекономічної діяльності 2
Облік зовнішньоекономічної діяльності 2
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3
Основи зовнішньоекономічної діяльності 4
Значення зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2
Види зовнішньоекономічної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас