Управлінський облік 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 2
Умова ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 3
Підготовка оперативного бюджету на 2004 р ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 5
1. Розробка бюджету продажів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... .. 6
2. Розробка бюджету виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ... 6
3. Розробка бюджету витрат матеріалів і бюджету закупівель матеріалу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
4. Розробка бюджету прямих трудових витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
5. Розробка бюджету накладних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
6. Розробка бюджету запасів готової продукції на кінець звіт. періоду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
7. Розробка бюджету собівартості продажів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
8. Розробка бюджету адміністративних, маркетингових, комерційних та інших періодичних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................... .......... 13
9. Розробка плану прибутку і збитків ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ... .. 15
Введення
Управлінський облік зазвичай визначається як процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, переробки і передачі інформації про господарську діяльність, що використовується в управлінні для планування оцінки і контролю витрат і результатів усередині організації.
У порівнянні з управлінським обліком, бухгалтерський не дає інформацію для прогнозу господарської діяльності та прийняття своєчасних управлінських рішень, і для подолання цих недоліків у країнах з розвиненою ринковою економікою став застосовуватися внутрішній управлінський облік.
Саме поняття управлінський облік набагато ширше, ніж внутрішньовиробничий бухгалтерський облік - це сфера обліково-аналітичної діяльності, що включає крім калькулювання собівартості і формування даних для звітності внутрішньофірмове планування і контроль витрат, а також аналіз та інформаційне забезпечення управлінських рішень (мінімізація податкових виплат, аналіз проектів капітальних витрат і так далі).
Система управлінського обліку призначена для того, щоб сприяти керівництву в прийнятті оптимальних рішень, що стосуються стадії розробки вироби, обгрунтування ціни, маркетингу, асортименту продукції і так далі.
Цілі управлінського обліку:
1. Надання інформаційної допомоги керуючим;
2. Контроль і прогнозування витрат;
3. Вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства;
4. Прийняття оперативних управлінських рішень.
Функції управлінського обліку:
1. Планування і координування майбутнього розвитку підприємства;
2. Оперативне управління;
3. Оперативний контроль і оцінка результатів роботи підприємства і окремих підрозділів.
Умова нашої задачі:
Підприємство виробляє два типи двигунів для автомашин, використовуючи в якості основних матеріалів сплав № 1 і сплав № 2. Обліковою політикою передбачено застосування методу ФІФО. Керівництво визначило план розвитку підприємства на 2004 р. так:
Прогноз реалізації
Таблиця 1
Показник
Мотор
№ 1
№ 2
Плановані продажу, шт.
Ціна продажу однієї одиниці, руб.
2500
300
500
400
Запланований рівень запасів
готової продукції на кінець періоду
Таблиця 2
Параметри
Мотор
№ 1
№ 2
Плановані запаси на кінець періоду, шт.
550
25
Планована величина прямих витрат
Таблиця 3
Показники
Сума
Вартість матеріалів, руб. / кг.
сплав № 1
сплав № 2
Зарплата виробничих робітників, руб. / год.
3,5
5
10
Склад прямих витрат,
включаються до собівартості одиниці продукції
Таблиця 4
Показник
Мотор
№ 1
№ 2
Сплав № 1
Сплав № 2
Праця виробничих робітників
6 кг.
3 кг.
2 ч.
6 кг.
4 кг.
3 ч.
Плановані запаси
матеріалів на кінець періоду
Таблиця 5
Матеріали
Кількість, кг.
Для сплаву № 1
Для сплаву № 2
4000
1000
Плановані накладні витрати
                                                                                                                     Таблиця 6
Накладні витрати
Показник
Руб.
Сума, руб.
Змінні
Постійні
Постійні
Постійні
Постійні
Постійні
Постійні
Зарплата
допоміжних робітників
Премії робочим
Електроенергія
Ремонт
Амортизація
Податок на майно
Зарплата майстрів
Електроенергія
Ремонт

Витрати по НДДКР
Зарплата
Матеріали
Витрати з маркетингу
Зарплата
Реклама
відрядження
Комерційні витрати
Зарплата
Оренда, податки
Робота з клієнтами
Зарплата
Відрядження
Адміністративні витрати
Зарплата керуючих
Зарплата службовців
Адміністративні приміщення
Різне
150 000
160 000
45 000
35 000
115 000
25 000
50 000
10 000
10 000
105 000
31 000
65 000
15 000
20 000
30 000
20 000
20 000
10 000
80 000
40 000
40 000
30 000
600 000
136 000
100 000
50 000
30 000
190 000
Дані про наявність
сировини і готової продукції на складі
Таблиця 7
Показник
Сплав № 1
Сплав № 2
Запаси на початок періоду, кг.
Вартість запасів, руб
3500
12250
3000
15000
Таблиця 8
Показник
Мотор № 1
Мотор № 2
Початкові запаси, шт.
Початкові запаси, руб.
50
19200
25
13100

Потрібно:
Підготувати оперативний бюджет на 2004 рік.
Повинні бути представлені:
1. бюджет продажів;
2. бюджет виробництва (у штуках);
3. бюджет використання прямих матеріалів;
4. бюджет трудових витрат;
5. бюджет загальновиробничих витрат;
6. бюджет кінцевих запасів (матеріалів і готової продукції);
7. бюджет собівартості проданої продукції;
8. план прибутків і збитків.
Скласти формули, що описують поведінку всіх видів витрат
Підготовка оперативного бюджету на 2004 рік.
1. Розробка бюджету продажів
Планування продажів це складний процес при якому необхідно враховувати наступні фактори:
- Історія продажів;
- Загальний стан економіки
- Цінова політика
- Результати маркетингових досліджень
- Виробничі потужності
- Конкуренція
На основі прогнозу продажів складається бюджет продажів.

Бюджет продажів

Таблиця 9
Продукція
Кількість, шт.
Ціна, руб.
Разом, руб.
Мотор № 1
Мотор № 2
2500
500
300
400
750 000
200 000
Всього
950 000

2. Розробка бюджету виробництва
Бюджет складається в натуральних і грошових одиницях. Обсяг виробництва в натуральних одиницях (шт.) розраховується наступним чином.
Бюджет бюджет продажів + прогнозований запас
виробництва = продукції на кінець року -
запас готової продукції на початок року

Бюджет виробництва

в натуральних одиницях (шт.)
Таблиця 10
Показники
Мотор
№ 1
№ 2
Продаж за планом
Плановані запаси на кінець періоду
Всього необхідно
Запаси на початок періоду
Плановане виробництво
2500
550
3050
50
3000
500
25
525
25
500
Для визначення сукупних витрат на виробництво необхідно розрахувати собівартість одиниці продукції складається з витрат, матеріалів, праці та накладних витрат.
3. Розробка бюджету витрат матеріалів і бюджет
закупівель матеріалу в шт.
При плануванні закупівель необхідно враховувати запаси матеріалів на початок і кінець періоду. Для розрахунку витрат матеріалів необхідно знати:
1. запаси матеріалу на початок звітного періоду в шт.
2. потреба в матеріалах для виконання виробничого бюджету
Витрати матеріалів необхідні для виробництва
запланованого обсягу продукції в кг.
Таблиця 11
Матеріали, кг.
Мотор № 1
Мотор № 2
Всього
1 шт.
3 000 шт.
1 шт.
500 шт.
Сплав № 1
Сплав № 2
6
3
18 000
9 000
6
4
3 000
2 000
21 000
11 000
Вартість матеріалів необхідних для забезпечення планових показників розраховується наступним чином:
Кількість матеріалів матеріали необхідні для
необхідних для забезпечення = виробництва запланованого
плану виробництва обсягу продажів - запаси матеріалів на початок періоду

Розрахунок прямих матеріальних витрат

Таблиця 12
№ п / п
Показники
Сплав № 1
Сплав № 2
Разом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всього потреби в
матеріалах в кг.
Використано із запасів в кг.
Ціна 1 кг., Руб.
Вартість наявних
запасів матеріалів тис. р.
Обсяг закупівель, кг.
Ціна 1 кг., Руб.
Вартість закупівель матеріалів для виконання плану, руб.
Загальна вартість матеріалів, руб.
21 000
3 500
3,5
12 250
17 500
3,5
61 250
73 500
11 000
3 000
5
15 000
8 000
5
40 000
55 000
27 250
128 500

Бюджет закупівель основних матеріалів у шт., Руб.
Таблиця 13
№ п / п
Показники
таблиці
Сплав
№ 1
Сплав
№ 2
Всього
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Потреба матеріал. для виробництва в кг.
Запаси матеріалів
на кінець періоду, кг.
Всього потреба
в матеріалах, кг.
Запаси матеріалів
на початок періоду, кг.
Обсяг закупівель, кг.
Ціна 1 кг., Руб.
Обсяг закупівель
матеріалу в руб.
11
5
7
3
21 000
4 000
25 000
3 500
21 500
3,5
75 250
11 000
1 000
12 000
3 000
9 000
5
45 000
120 250

4.Разработка бюджету прямих трудових витрат
Вартість витраченої праці залежить від типу та кількості виробленої продукції, її трудомісткості, системи оплати праці. Ці дані використовуються при складанні бюджету прямих трудовитрат
Бюджет витрат праці в натуральному
і грошовому вираженні.
Таблиця 14
Показники
Кількість проданої
продукції,
шт.
Витрати
робочого часу
на од. прод., ч
Загальні
витрати
робочого
часу, год
Погодинна
ставка, крб
Всього, руб
Мотор № 1
Мотор № 2
3 000
500
2
3
6 000
1 500
10
10
60 000
15 000
Разом
7 500
75 000
5.Розробка бюджету накладних витрат
Складанню даного бюджету передує класифікація накладних витрат на постійні та змінні. Для цього досліджується їх залежність від обсягу випущеної продукції. Якщо накладні витрати не змінюються при скороченні або збільшення виробничої програми, то такі витрати будуть вважатися постійними.
Якщо подібна залежність існує, то це змінні витрати.
Базою розподілу накладних витрат між окремими видами продукції відповідно до облікової політики Підприємства є заробітна плата основних виробничих робітників. Їх планування також здійснюється у відповідності до очікуваного фондом часу праці основних виробничих робітників. Нижче наводиться бюджет, складений виходячи з прогнозованих трудовитрат основних виробничих робітників в 7 500 годин (табл. 14)

Бюджет накладних витрат

Таблиця 15
Накладні витрати
Сума в тис. руб.
Змінні накладні витрати - всього
в тому числі:
зарплата допоміжних робітників
премії робітникам
електроенергія
ремонт
Постійні накладні витрати - всього
в тому числі
амортизація
податок на майно
зарплата майстрів
електроенергія на освітлення
ремонт
390
150
160
45
35
210
115
25
50
10
10
Всього
600
Таким чином, одній годині праці виробничих робітників відповідає 80 руб. накладних витрат (600.000 / 7.500).
6. Розробка бюджету запасів готової продукції на кінець
звітного періоду в натуральному і грошовому вираженні.
Для того щоб оцінити запаси в грошовому вираженні необхідно обчислити планову собівартість одиниці продукції, а собівартість буде залежить від обраного методу калькулювання і оцінки запасів відповідно до облікової політики застосовується метод обліку і калькулювання повної собівартості, а запаси оцінюються за методом ФІФО - це означає, що :
1. до собівартості готової продукції включається як, прямі так і непрямі виробничі і не виробничі витрати
2. до кінця звітного періоду на складі підприємства залишається готова продукція виготовлена ​​в даному звітному періоді

Розрахунок собівартості готової продукції

Таблиця № 16
Показники
Вартість од. витрат, руб.
Витрати (мотор № 1)
Витрати (мотор № 2)
натур. од.
руб.
Натур. од.
руб.
Сплав № 1
Сплав № 2
Раб. Час
Наклад расх
3,5
5
10
80
6 кг.
3 кг.
2 ч.
2 ч.
21
15
20
160
6 кг.
4 кг.
3 ч.
3 ч.
21
20
30
240
Всього
216
311
Бюджет запасів матеріалів
і готової продукції на кінець планованого періоду
Таблиця № 17
Показники
Од. вимірювання
Кількість
Вартість од., Руб.
Разом тис. руб.
Витрати матеріалів:
Сплав № 1
Сплав № 2
Запаси гот. продукції:
Мотор № 1
Мотор № 2
кг.
кг.
шт.
шт.
4 000
1 000
550
25
3,5
5
216
311
14,0
5,0
19
118,8
7,8
126,6
Разом
145,6
7. Розробка бюджету собівартості продажів
В основі розрахунків лежить наступна формула:
Собівартість запаси гот. прод. на початок періоду +
проданої = собівартість произвед. прод. за планований період-
продукції запаси гот. прод. на кінець періоду
Собівартість прямі витрати матеріалів у планир. періоді +
виробленої = прямі витрати праці + накладні витрати
продукції

Бюджет собівартості продажів

Таблиця № 18
№ п / п
Показники
№ таблиці
Сума, тис. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Запаси готової продукції на початок періоду
Витрати матеріалів
Витрати праці
Накладні витрати
Собівартість виробленої
продукції
Запаси готової продукції
Собівартість реалізованої
продукції
8
12
14
6
стор.2 + стор.3 + стор.4
17
стр.1 + стор.5-стор.6
32,3
128,5
75,0
600
803,5
126,6
709,2

8. Розробка бюджету адміністративних, маркетингових, комерційних та інших періодичних витрат
Дані беремо з таблиці 6. Всі види витрат є постійними і не залежать від обсягів виробництва.
Бюджет виробничих витрат,
пов'язаних з конструюванням і моделюванням, тис. руб.
Таблиця № 19
Показники
Сума
Заробітна плата
Матеріали
105
31
Разом
136
Бюджет витрат на маркетинг, тис. руб.
Таблиця № 20
Показники
Сума
Заробітна плата
Реклама
Відрядження
65
15
20
Разом
100
Бюджет комерційних витрат, тис. крб.
Таблиця 21
Показники
Сума
Заробітна плата
Оренда, податки
30
20
Разом
50
Бюджет відділу роботи з клієнтами, тис. руб.
Таблиця 22
Показники
Сума
Заробітна плата
Відрядження
20
10
Разом
30
Бюджет адміністративних витрат, тис. крб.
Таблиця 23
Показники
Сума
Заробітна плата керуючих
Заробітна плата службовців
Адміністративні приміщення
Різне
80
40
40
30
Разом
190
9. Розробка плану прибутків і збитків
Складання операційного бюджету завершується підготовкою плану прибутків і збитків

Прогноз прибутків і збитків

Таблиця 24
№ п / п
Показники
№ таблиці
Сума тис.руб.
1.
2.
3.
4.
5.
Виручка від продажів
Собівартість продажів
Валовий прибуток
Операційні витрати:
витрати на конструювання
та моделювання
витрати на маркетинг
комерційні витрати
витрати відділу роботи
з клієнтами
адміністративні витрати
Разом операційних витрат
Прибуток від основної
діяльності
9
18
стр.1-стор.2
19
20
21
22
23
стр.3-стор.4
950
709,2
240,8
136,0
100,0
50,0
30,0
190,0
506,0
- 265,2
Підприємство при такому плані розвитку потерпить збиток. Тому раціонально розглянути інший обсяг виробництва.
Список використаної літератури:
1. Т.В. Шишкова «Управлінський і фінансовий облік» Бухгалтерський облік. 1996 р. № 3-52
2. Становище ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності до від 24.03.2000. № 31н
3. М.А. Вахрушина «Бухгалтерський управлінський облік» видавництво «Омега - Л», Москва, 2006 рік.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Практична робота
97.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Управлінський облік 4
Управлінський облік 5
Управлінський облік
Управлінський облік
Управлінський облік 3
Управлінський облік 7
Управлінський облік і ціноутворення
Управлінський облік на підприємстві
Управлінський облік і бухгалтер
© Усі права захищені
написати до нас