Управлінський облік на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Управлінський облік на підприємстві

 

1. Характеристика досліджуваної галузі

2. Система управлінського обліку "директ-костинг".

Переваги системи управлінського обліку "директ-костинг"

Недоліки системи управлінського обліку "директ-костинг"

3. Маркетингова стратегія ТОВ "ТІІР"

4. Організаційна структура підприємства, визначення центрів відповідальності, прибутку і витрат

4.1. Організаційна структура ТОВ "ТІІР"

4.2. Визначення центрів відповідальності

4.3. Визначення центру витрат

4.4. Визначення центру прибутку

5. Формування кошторисів (бюджетів) для центрів відповідальності

6. Формування трансфертних цін по підрозділах

7. Метод обліку витрат на підприємстві

7.1 Порядок розподілу непрямих витрат

8. Аналіз доцільності інвестицій в дану галузь.

9. Аналіз постійних і змінних витрат

10. Аналіз беззбитковості

11. Аналіз зміни фінансових результатів при відхиленні витрат + / - 5%, + / - 10%, + / - 25%.

12. Калькуляція за гальмівної колодки 2

13. Основні види податків, які використовуються на ТОВ "ТІІР"

13.1. Податок на прибуток

13.2. ПДВ

13.3. Податок на майно

13.4. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери

13.5. Збір на потреби освітніх установ

14. Вертикальний аналіз майна ТОВ "ТІІР" та джерел його утворення

15. Горизонтальний аналіз майна ТОВ "ТІІР" та джерел його утворення

Висновок

Список літератури:

Додаток

 

1. Характеристика досліджуваної галузі

Автомобільна промисловість є провідною галузей народного господарства. Вона вбирає в себе всі найбільш прогресивні технології виробництва. Кінцева мета автомобільної промисловості - виготовлення транспортних засобів як цивільного, так і військового призначення. За час існування автомобільна промисловість випустила чимало хороших автомобілів як вантажних, так і легкових. Багато хто з них стали класичними, такі як Порше 911, Фольксваген-жук, Міні, Мустанг і т.д.

В даний час автомобільна промисловість розвивається гігантськими кроками, все більше використовуються авіаційні та космічні технології, швидше інтегруються вузли гоночних і військових автомобілів з ​​серійними.

Оскільки автомобіль останнім часом стел розвивати понад високі швидкості, то стали пред'являти підвищені вимоги до системи безпеки автомобіля, а основна відповідальність лягає на гальмівну систему, яка несе великі навантаження під час гальмування. При виготовленні деталей і вузлів, що застосовуються в гальмівній системі, використовуються найдосконаліші композиції матеріалів. До цієї продукції пред'являються високі вимоги до якості виготовлення деталей. Застосування складних технологічних процесів при виготовленні даної продукції вимагають грамотного ведення управлінського обліку.

У даній роботі проводиться розробка системи управлінського обліку на прикладі підприємства з виготовлення гальмівних колодок. / ТОВ ТІІР / Управлінський (виробничий) облік являє собою процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, переробки і передачі інформації про господарську діяльність підприємства, яка використовується для планування, управління і контролю. Його призначення - забезпечити інформацією керівників різних рівнів внутрішньофірмового управління, відповідальних за досягнення конкретних виробничих цілей. Найважливішою функцією управлінського обліку є обгрунтування процесу прийняття управлінських рішень. З цією метою досліджуються всі фактори, що впливають на економіку і управління, організацію і технологію виробництва, що дозволяють зробити витрати ефективними і реально керувати ними.

Відповідно до міжнародних стандартів інформація управлінського обліку може бути представлена ​​як у грошовому, так і в натурально-матеріальному вираженні, у ній допустимі приблизні і приблизні оцінки, зокрема при розробці планів на майбутнє. Детальні, деталізовані звіти в управлінському обліку можуть складатися щомісячно, а по окремих видах діяльності - щотижня, щоденно, а в деяких випадках - негайно. Такі звіти призначені для використання їх усередині підприємства, а не для широкої громадськості, тому їх складання не обов'язково має відповідати загальноприйнятим принципам обліку.

У країнах з розвиненою ринковою економікою організація управлінського обліку включає в себе наступні три основні системи:

  1. облік по повній собівартості;
  2. облік за центрами відповідальності;
  3. облік виробничої собівартості за скороченою номенклатурою статей витрат з відокремленим відображенням періодичних (за звітний період) витрат, не включаються до виробничої собівартості, а безпосередньо списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції.

В основі систем обліку повної собівартості і по центрах відповідальності лежать дані про витрати за минулий звітний період, тобто про доконані господарські операції та події, реєстрація та аналіз яких дозволяють судити про стан справ на підприємстві.

Підприємство, що розглядається в роботі, називається "ТІІР", організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, було зареєстровано в жовтні 1991 р., сфера діяльності - промислове виробництво.

2. Система управлінського обліку "директ-костинг"

На ТОВ "ТІІР" використовується система управлінського обліку "директ-костинг".

В основі організації виробничого обліку за цією системою - розподіл витрат по відношенню до обсягу виробництва на постійні та змінні. Виробнича собівартість випущеної і реалізованої продукції формується тільки з змінних виробничих витрат, що знаходяться в прямій залежності від технологічного процесу та організації виробництва.

За змінними затратами оцінюються також залишки готової продукції на складі на початок і кінець звітного періоду, а також незавершене виробництво. Постійні витрати не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і тому не включаються у виробничу собівартість продукції. Ці витрати збираються на окремому рахунку і після закінчення звітного періоду повністю (без розподілу за видами продукції) списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції, отриманої в даному звітному періоді.

Різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами є маржинальну прибуток. Маржинальний прибуток - це частина виручки, що залишається на покриття постійних витрат і утворення прибутку.

Переваги системи управлінського обліку "директ-костинг" Система обліку "директ-костинг" дає можливість детального і якісного вивчення залежності між обсягом виробництва, затратами (собівартістю), маржинальним доходом (сума постійних витрат і прибутку) і прибутком. Вона акцентує увагу на формах залежності витрат від обсягу виробництва чи завантаження виробничих потужностей, дозволяє виявити вироби з більшою рентабельність, забезпечує отримання інформації, що дозволяє швидко переорієнтувати виробництво у відповідь на мінливі умови ринку.

Важливою перевагою системи "директ-костинг" є те, що вона дозволяє вирішувати стратегічні завдання з управління підприємством. Ця система надає дані для: оптимізації виробничої програми за критерієм максимуму маржинального доходу; вирішення питань встановлення та регулювання цін на продукцію, як нову, так і вже реалізовану на ринку; розробки інвестиційної та інноваційної програми (скорочення або розширення виробничих потужностей, модернізація обладнання, придбання нового і т.д.); прийняття рішень про доцільність отримання додаткового замовлення і т.д. Нарешті, вельми важливою гідністю системи "директ-костинг" є можливість організації з її допомогою достовірного і високоякісного контролю за витратами. Це досягається, по-перше, за рахунок невеликого числа калькуляційних елементів і статей, що дозволяє посилити контроль за витрачанням змінних витрат. По-друге, система "директ-костинг" забезпечує обгрунтоване планування величини постійних (непрямих) витрат.

Недоліки системи управлінського обліку "директ-костинг"

  1. значне спотворення загальної суми прибутку за поточний період, оскільки залишки незавершеного виробництва оцінюються в розрізі лише змінних виробничих витрат;
  2. невідповідність розміру дійсної собівартості випущеної продукції з показником "скороченою" собівартості, обчисленої за статтями змінних витрат, що різко знижує достовірність обліку;
  3. розбіжність результатів фінансового обліку з результатами виробничого обліку;
  4. складність у визначенні номенклатури елементів калькулювання або розподілу витрат на змінні і постійні.

3. Маркетингова стратегія ТОВ "ТІІР"

Функції маркетингу - дослідження діяльності, збір інформації, планування асортименту продукції, збут і розподіл, реклама і стимулювання збуту.

Виконання цих функцій на першому етапі включає оцінку підприємства на ринку продавців продукції і вибір тих видів продуктів або діяльності, за якими є переваги щодо економічних або технічних параметрів у порівнянні з іншими продавцями.

Другий етап полягає в розробці ринкової стратегії, коли визначається номенклатура і асортимент продукції, реалізованої як за прямими договорами, так і на вільному ринку. На цьому етапі врівноважується випуск і попит шляхом постійного вивчення ринку і регулювання номенклатури випуску.

Збут і розподіл продукції - третій етап. Ця функція складається з процесів просування товарів від виробника до споживача, що включають організацію та безпосередню доставку такої кількості товарів, що замовлений покупцем у вказане ним час.

Четвертий етап є найважливішим у системі маркетингу. Він включає в себе рекламу і стимулювання збуту. Реклама сприяє купівельної активності населення, впливає на потенційного покупця. Заходи щодо симулювання збуту впливають на підприємницьку діяльність працівників, а не тільки управлінців.

Розробка ринкової стратегії є найважливішим напрямком маркетингової діяльності підприємства.

Усі засоби та методи маркетингової діяльності спрямовані на максимально обгрунтоване визначення прибутковості виробництва.

Залежно від поставлених цілей і засобів виробництва можна виділити декілька видів ринкових стратегій:

  1. стратегія завоювання або розширення частки ринку,
  2. стратегія інновації,
  3. стратегія диференціації продукції,
  4. стратегія зниження витрат виробництва,
  5. стратегія вичікування,
  6. стратегія індивідуалізації споживача.

ТОВ "ТІІР" використовує стратегії інновації та зниження витрат виробництва.

Ці стратегії спрямовані на підвищення конкурентоспроможності вироби, цінове суперництво, що передбачає внесення таких нововведень, які забезпечать реалізацію продукції за підвищеними цінами.

Заради збільшення контрольованої частки ринку підприємство йде на значні початкові капіталовкладення в передову технологію і обладнання.

Стратегія зниження витрат виробництва вимагає масового впровадження економічного обладнання і технологій, встановлення контролю над прямими і накладними витратами.

Для зниження витрат виробництва виробів масового серійного виробництва необхідні налагоджена технологія і великі виробничі потужності, використання можливостей інфраструктури, що склалася.

Для забезпечення менших експлуатаційних витрат необхідні підтримання престижу продукції, розвинена збутова мережа, добре функціонуюче інформаційне забезпечення. ТОВ "ТІІР" спеціалізується в основному на нововведеннях у вишукуванні більш якісних / екологічних / матеріалів, а також у технології виробництва (застосування більш потужного устаткування і зменшення кількості необхідних технологічних операцій) з метою зниження витрат на виготовлення продукції.

4. Організаційна структура підприємства, визначення центрів відповідальності, прибутку і витрат

4.1. Організаційна структура ТОВ "ТІІР"

На підприємствах управління витратами здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і більш детально - за центрами відповідальності.

Центр відповідальності - це сегмент усередині підприємства, на чолі якого стоїть відповідальна особа, яка приймає рішення. Управління витратами за центрами відповідальності націлене на задоволення потреб внутрішньофірмового планування.

Характерні особливості системи управління витратами за центрами відповідальності полягають у наступному:

 • визначення області повноважень і відповідальності кожного менеджера: менеджер відповідає тільки за ті показники, які він може контролювати;
 • персоналізація документів внутрішньої звітності;
 • участь менеджерів центрів відповідальності у підготовці звітів за минулий період і планів (бюджетів) на майбутній період.

Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальності визначається специфікою конкретної ситуації, при цьому необхідно враховувати наступні вимоги:

 • в кожному центрі відповідальності повинен бути показник для вимірювання обсягу діяльності і база розподілу витрат;
 • на чолі кожного центру відповідальності має бути відповідальна особа;
 • необхідно чітко визначити сферу повноважень та відповідальності менеджера кожного центру відповідальності;
 • ступінь деталізації має бути достатньою для аналізу, але не надмірною, щоб ведення обліку не було надто трудомістким;
 • бажано, щоб для будь-якого виду витрат підприємства існував такий центр витрат, для якого дані витрати є прямими.

Розподіл підприємства на центри відповідальності взаємопов'язане з організаційною структурою підприємства. Центри відповідальності можна класифікувати за такими принципами: • обсяг повноважень та відповідальності • функції, що їх центром.

Основні центри відповідальності безпосередньо виготовляють продукцію, виконують роботи, надають послуги для споживачів. Їх витрати безпосередньо відносять на собівартість продукції, робіт, послуг.

У складі основних центрів відповідальності виділяють центри, пов'язані з матеріальним запасам, дільниці та цехи основного виробництва, управлінські і збутові центри. Центри відповідальності, пов'язані з матеріальним запасам, включають постачання та складське господарство. Ділянки і цехи основного виробництва охоплюють технологічний процес виготовлення продукції. До управлінських належать центри відповідальності, які здійснюють функції управління підприємством, наприклад, адміністрація, плановий, фінансовий відділи. Збутові центри відповідальності вирішують завдання маркетингу та збуту продукції підприємства.

Допоміжні центри відповідальності беруть участь у виробництві побічно, надаючи послуги, виконуючи роботи, призначену не для споживача, а для основних центрів відповідальності. Витрати допоміжних центрів відповідальності неможливо безпосередньо віднести на собівартість, тому їх спочатку розподіляють по основних центрів, а вже потім у складі сумарних витрат основних центрів включають до собівартості.

У складі допоміжних центрів відповідальності виділяють загальновиробничі та обслуговуючі процес виробництва. Загальновиробничі центри обслуговують всі підрозділи підприємства (наприклад, об'єкти соціальної сфери, адміністративно-господарський відділ). Центри, які обслуговують процес виробництва, займаються наданням послуг тільки для потреб основного виробництва (наприклад, відділ контролю якості).

4.3. Визначення центру витрат

Центр витрат - це підрозділ, керівник якого відповідає тільки за витрати (наприклад, виробничий цех, конструкторське бюро та ін.) центри витрат можуть входити до складу інших більш великих центрів відповідальності (будь-якого типу). Центри витрат можна розбити на центри регульованих, довільних (частково регульованих) і слабо регульованих витрат.

4.4. Визначення центру прибутку

Центр прибутку - це підрозділ, керівник якого відповідає як за витрати, так і за прибуток, наприклад, підприємства у складі великого об'єднання. Менеджер центру прибутку контролює ціни, обсяг виробництва і реалізації, а також витрати, тому основним контрольованим показником є прибуток.

Управління центром прибутку здійснюється за допомогою операційного бюджету, форма якого нагадує звіт про прибутки і збитки, а також звіту про виконання бюджету. Центр прибутку може, в свою чергу складатися з декількох центрів витрат. Наприклад, підприємство, що входить до складу об'єднання, у свою чергу складається з цехів і підрозділів.

5. Формування кошторисів (бюджетів) для центрів відповідальності

Вихідні дані ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Основні матеріали матеріал ТІІР-240 10 руб. за кг матеріал ТІІР-250 15 руб. за кг Основна заробітна плата 5 руб. за годину На одиницю готової продукції Колодка1 Колодка2 матеріал ТІІР-240 0.3 кг 0.1 кг матеріал ТІІР-250 0.2 кг 0.4 кг витрати праці 1 год 1.5 год Готова продукція Сума Колодка1 Колодка2 Передбачуваний обсяг продажів, шт. 16670 8330 Ціна одиниці, грн. 53 67 Запаси на кінець періоду, шт. 2750 1250 Запаси на початок періоду, шт. 250 1250 Запаси на початок періоду, руб. 13250 83750 97000 Основні матеріали ТІІР-240 ТІІР-250 Запаси на початок періоду, кг 1250 1250 Запаси на початок періоду, руб. 12500 18750 Загальновиробничі витрати, грн. допоміжні матеріали 7500 непряма зарплата 17500 інші виплати 6250 енергія (змінна частина) 2000 обслуговування (змінна частина) 5000 амортизація 6250 податок на власність 1000 страхування власності 125 енергія (постійна частина) 250 обслуговування (постійна частина) 1125 Усього 47000 Комерційні та адміністративні витрати комісійні 5000 реклама 7500 зарплата торговим працівникам 5000 транспортні витрати 12500 зарплата службовцям 5000 допоміжні матеріали 2500 адміністративні витрати 5250 інші 1250 Усього 44000 Бюджет продажів або виручки ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Найменування виробу

Одиниці

Ціна, руб.

Сума продажів, грн.

Колодка1

16670

53

883510

Колодка2

8330

67

558110

Разом

1441620

Бюджет виробництва ТОВ "ТІІР" (в одиницях) на I квартал 2000 р.

Колодка1

Колодка2

Плановий обсяг продажів

16670

8330

Задані залишки гот. продукції на кінець періоду

2750

1250

Загальні потреби

19420

9580

Мінус залишки на початок періоду

250

1250

Виробнича програма

19170

8330

Бюджет основних матеріалів ТОВ "ТІІР" в кг, руб. (Виробнича потреба) на I квартал 2000 р.

Матеріал ТІІР-240

Матеріал ТІІР-250

Сума

Колодка1 (19170 одиниць г 0.2 і 0.3 кг)

3834

5751

Колодка2 (8330 одиниць г 0.1 і 0.4 кг)

833

3332

Загальна потреба в основних матеріалах, кг

4667

9083

Ціна за 1 кг, руб.

10

15

Загальна сума, руб.

46670

136245

182915

Покупки основних матеріалів залежать від бюджетних потреб і рівня запасів: Покупки в одиницях = виробничі потреби + задані залишки на кінець періоду - залишки на початок періоду.

Бюджет основних матеріалів в кг, руб. (Придбання) ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Матеріал ТІІР-240

Матеріал

ТІІР-250

Сума

Виробнича потреба в кг

4667

9083

Заплановані залишки на кінець періоду, кг

1500

2500

Загальна потреба

6167

11583

Мінус залишки матеріалів на початок періоду, кг

1250

1250

Необхідно придбати, кг

4917

10333

Ціна за 1 кг, руб.

10

15

Витрати на придбання, руб.

49170

154995

204165

Бюджет робочого часу ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Вироблено одиниць, шт.

Витрати часу на одиницю, ч

Всього годин

Трудові витрати, 5 руб. на годину

Колодка1

19170

1

19170

95850

Колодка2

8330

1.5

12495

62475

Усього

31665

158325

Бюджет накладних витрат ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Кошторис витрат на 31665 раб. ч., руб.

Допоміжні матеріали

7500

Непрямі витрати праці

17500

Доплата

6250

Енергія (змінні частина)

2000

Обслуговування (змінна частина)

5000

Сума змінних накладних витрат

38250

Амортизація

6250

Податок на власність

1000

Страхування власності

125

Енергія (постійна частина)

250

Обслуговування (постійна частина)

1125

Сума постійних накладних витрат

8750

Усього накладних витрат

47000

Бюджет комерційних і адміністративних витрат ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Сума, руб.

Комісійні

5000

Витрати на рекламу

7500

Заробітна плата торговим працівникам

5000

Транспортні витрати

12500

Загальні комерційні витрати

30000

Заробітна плата службовцям

5000

Допоміжні матеріали

2500

Заробітна плата адміністративним працівникам

5250

Інші

1250

Загальні адміністративні витрати

14000

Загальні комерційні та адміністративні витрати

44000

Бюджет основних матеріалів по заготівельному цеху ТОВ "ТІІР" в кг, руб. на I квартал 2000 р.

Матеріал

ТІІР -240

Матеріал ТІІР -250

Сума

Виробнича потреба в кг

4667

9083

Заплановані залишки на кінець періоду, кг

1500

2500

Загальна потреба

6167

11583

Мінус залишки матеріалів на початок періоду, кг

1250

1250

Необхідно отримати зі складу, кг

4917

10333

Ціна за 1 кг, руб.

10

15

Витрати, руб.

49170

154995

204165

Бюджет основних матеріалів по механічному цеху буде такою ж, як і по заготівельному цеху за вирахуванням зворотних відходів.

Бюджет трудових витрат основних виробничих робітників по Заготівельні цеху ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Вироблено одиниць, шт.

Витрати часу на одиницю, ч

Всього годин

Трудові витрати, 5 руб. на годину

Колодка1

19170

0.5

9585

47925

Колодка2

8330

0.75

6248

31238

Усього

15833

79165

Бюджет трудових витрат основних виробничих робітників по механічному цеху ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Вироблено одиниць, шт.

Витрати часу на одиницю, ч

Всього годин

Трудові витрати, 5 руб. на годину

Колодка1

19170

0.5

9585

47925

Колодка2

8330

0.75

6248

31238

Усього

15833

79165

Бюджет запасів ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Кількість, кг

Ціна за 1 од., Кг, руб.

Сума, руб.

Основні матеріали:

ТІІР-240

ТІІР-250

1500

2500

10

15

15000

37500

Разом основні матеріали

52500

Готова продукція:

Колодка1

Колодка2

2750

1250

53

67

145750

83750

Разом готова продукція

 

229500

Усього

282000

Бюджет виробничої собівартості ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Сума, руб.

Залишки готової продукції на початок звітного періоду

97000

Основні матеріали

182915

Основна заробітна плата виробничих робітників

158325

Змінні накладні витрати

38250

Виробнича собівартість

379490

Витрати на продукцію, готову до реалізації

476490

Залишки готової продукції на кінець звітного періоду

229500

Собівартість проданої продукції

246990

Бюджет виробничої собівартості ТОВ "ТІІР" по цехам на I квартал 2000 р.

Сума, руб. по заготівельному цеху

Сума, руб. по механічному цеху

Залишки готової продукції на початок звітного періоду

-

97000

Основні матеріали

182915

-

Основна заробітна плата виробничих робітників

79162.5

79162.5

Змінні накладні витрати

19125

19125

Виробнича собівартість

281202.5

98287.5

Витрати на продукцію по цеху

281202.5

195287.5

Бюджет прибутку ТОВ "ТІІР" на I квартал 2000 р.

Сума, руб.

Виручка

1441620

Собівартість проданої продукції

246990

Валовий прибуток

1194630

Комерційні та адміністративні витрати

44000

Операційний прибуток

1150630

6. Формування трансфертних цін по підрозділах Трансферна ціна - це ціна, яка використовується для визначення вартості напівфабрикатів (продукції виробничих підрозділів) або послуг, що передаються одним центром відповідальності іншим центрам відповідальності всередині підприємства.

Розглядаючи постачальницько-заготівельну діяльність як перший переділ виробництва, можна використовувати трансфертні ціни для оцінки матеріальних запасів, особливо виробничих.

Наприклад, продукт А передається з цеху в цех Х Y одного підприємства. У цеху Y продукт А переробляється в продукт В і продається сторонньому покупцеві.

Зовнішній ринок для продукції В Зовнішній ринок для продукції А За методикою розрахунку трансфертні ціни поділяються на два типи: ринкові і витратні.

Але ТОВ "ТІІР" використовуються витратні трансфертні ціни, тому що не існує достовірної ринкової ціни для встановлення трансфертної. Зазвичай, витратна трансферна ціна - це стандартна собівартість.

Використання як трансферних цін повному або виробничої собівартості змушує підрозділ-постачальника ретельніше контролювати витрати.

Головним обмеженням використання повної собівартості в якості бази трансфертних цін є те, що підтримуються приватні інтереси підрозділів, а не компанії в цілому.

Через потенційних можливостей розбіжностей в ринковому й витратному трансферному ціноутворенні ціни встановлюються скоріше шляхом переговорів між покупцем і продавцем, ніж посиланням на зовнішні ціни, або застосуванням формули собівартості.

На ТОВ "ТІІР" встановлюють внутрішні ціни в розмірі 125% від собівартості.

Цехи основного виробництва

Виробнича собівартість, руб.

%

Трансферна ціна, руб.

Заготівельний

281202.5

125

351503.12

Механічний

98287.5

125

122859.37

7. Метод обліку витрат на підприємстві Витрати на виробничу діяльність - поняття, яке вживається в управлінському обліку часто, але не має однозначного сенсу.

Вид діяльності, продукт, виробничий підрозділ або завдання, поставлене менеджером, на яку відносять витрати, називається об'єктом віднесення (обліку) витрат. Об'єкт обліку витрат може бути встановлений в різних межах. Це залежить від цілей управління та користувачів інформації. Характеристика конкретного об'єкта обліку витрат визначає метод оцінки витрат і види систем обліку на виробництві.

Основний принцип "різна собівартість для різних цілей" реалізується в трьох типах собівартості:

  1. повна виробнича собівартість, яка використовується для встановлення цін і прийняття оперативних рішень при нормальних обставинах;
  2. пряма виробнича (часткова) собівартість, яка використовується для встановлення цін і прийняття оперативних рішень при специфічних обставинах;
  3. собівартість за центрами відповідальності, яка використовується для планування і контролю діяльності відповідальних виконавців.

На ТОВ "ТІІР" застосовується метод оцінки собівартості по частковим витрат, який орієнтований на покриття прямих витрат. Це система директ-костинг, яка була розглянута вище.

Перелік статей калькуляції підприємство може встановлювати для себе самостійно з урахуванням його специфічних потреб. При цьому доцільно розділяти прямі і непрямі витрати.

Прямі витрати включаються до собівартості продукції безпосередньо (наприклад, витрати на основні матеріали, заробітну плату основних виробничих робітників).

Непрямі витрати неможливо включити в собівартість продукції безпосередньо, тому спочатку їх розподіляють за центрами відповідальності, а вже потім пропорційно вибраній базі відносять на собівартість продукції.

Непрямі витрати можуть розподілятися між центрами відповідальності на основі кількісних або вартісних баз розподілу. Прикладами кількісних баз можуть служити: чисельність персоналу, обсяг випуску продукції, кількість укладених угод при закупівлі матеріалів, фактичний фонд часу роботи устаткування, час складування і т.д.

Приклади вартісних баз розподілу - заробітна плата основних виробничих робітників, вартість витрачених у виробництві матеріалів, виробнича собівартість продукції і т.д. в якості бази розподілу витрат найкраще використовувати фактори виникнення витрат.

У той же час базу розподілу витрат слід вибирати таким чином, щоб визначення її кількісного значення не було пов'язано з великими витратами часу і коштів. Наприклад, базою розподілу витрат на опалення може служити площа опалювального приміщення.

7.1 Порядок розподілу непрямих витрат

Група витрат

База розподілу

Амортизація машин і устаткування

Пропорційно балансової вартості машин та обладнання

Електроенергія

пропорційно годинам роботи основних виробничих робітників

Опалення та освітлення

пропорційно площі виробничих приміщень

Методи управлінського обліку витрат за підходом до виробничого процесу поділяють на:

  1. попроцессний (попередільний) облік,
  2. позамовний облік,
  3. гібридні системи.

На ТОВ "ТІІР" застосовується попроцессний метод обліку витрат.

Взагалі, система попроцессной калькуляції собівартості застосовується в тих виробництвах, де серійно або масово виробляють одноманітну або приблизно однакову продукцію, або мають безперервний виробничий цикл. Попроцессную калькуляцію витрат використовують і ті підприємства, технологія яких передбачає виконання кожним виробничим підрозділом окремої частини виробничого процесу і пересування продукту від однієї операції до іншої у міру обробки. Останнє підрозділ закінчує виробництво і здає продукцію на склад готових виробів. Витрати узагальнюють за певний період часу за виробничим підрозділам безвідносно до виробів.

Собівартість одиниці виробу розраховується діленням собівартості виробництва за певний період на кількість виробів, випущених за цей період.

Системи попроцессного калькулювання зазвичай більш прості і менш дорогі, ніж позамовному калькулювання: індивідуальних робіт немає, немає карток обліку замовлень.

Записи на рахунках передачі в переробку матеріалів, нарахування зарплати і загальновиробничих витрат аналогічні записам при позамовному методі. Однак, тепер рахунок основного виробництва розчленовується на два або більше. Для кожного цеху-переділу вводиться свій рахунок.

8. Аналіз доцільності інвестицій в дану галузь.

В основі процесу управлінських рішень по капітальних вкладеннях можуть лежати різні причини.

Прийняття рішення з інвестицій грунтується на результатах аналізу, проведеного методу дисконтованої та облікової оцінок. Однак основою оцінок є визначення і співвідношення витрат і результатів від здійснення інвестиційного проекту. Для оцінки ефективності капітальних вкладень використовують такі показники:

 • норма прибутку
 • чиста дисконтована вартість
 • внутрішній коефіцієнт окупності
 • обліковий коефіцієнт окупності
 • термін окупності

Під мінімально необхідної нормою прибутку розуміють величину облікової ставки, або ставки відсотка, яку можна отримати на еквівалентні за розміром поставлений витрат і ризику цінні папери, що обертаються на фінансовому ринку. По доходу від таких цінних паперів судять про поставлений витратах, тобто про необхідну норму прибутку на цінні папери. Доходи, очікувані від звичайних акцій різних компаній, варіюють залежно від ризику вкладень. Вкладники зіставляють доходи від державних паперів з очікуваними доходами від акцій підприємств або від капітальних вкладень.

За умови, що очікувана норма прибутку менше, ніж відсоток, встановлений державою на свої цінні папери, вкладники не будуть купувати акції з високим ризиком. Звідси, якщо ефективність капітальних вкладень буде нижче, ніж доходи від державних цінних паперів, то підприємство не інвестуватиме проект.

У порівнянні з доходами від інвестицій у цінні папери, одержувані зараз, доходи від інвестицій у капітальні вкладення будуть надходити в майбутніх періодах. Тому для аналізу обчислюють складний відсоток і коефіцієнт дисконтування.

Коефіцієнт дисконтування застосовують для приведення витрат і доходів до вартості моменту порівняння. Його розраховують за формулою: Коефіцієнт дисконтування t = 1 / (1 ​​+ А), де t - період в роках від моменту отримання результату (твори витрат) до моменту порівняння; А - норма дисконту.

Нома дисконту - це коефіцієнт прибутковості капіталу, який визначається відношенням доходу до капітальних вкладень.

Процес вираження готівкових коштів, які повинні бути отримані в майбутньому через поточну вартість за допомогою коефіцієнтів дисконтування, називається дисконтуванням, а отримана величина доходів і витрат - дисконтованою вартістю. Вона розраховується за формулою: Майбутня вартість інвестицій через n років

Дисконтована вартість = (1 + Норма прибутку на вкладений капітал) 3

Іншим методом оцінки ефективності капітальних вкладень є розрахунок внутрішнього коефіцієнта окупності. Він являє собою точну ставку відсотка від інвестицій, яку протягом терміну їх дії використовують для дисконтування всіх вступників потоків готівки від капітальних вкладень з метою прирівняти наведену вартість грошових надходжень до теперішньої вартості грошових витрат.

На практиці часто використовують інші методи оцінки ефективності капітальних вкладень. Одним з найбільш простих методів є розрахунок терміну окупності. За допомогою цього показника визначають час, необхідний для надходження готівки від вкладеного капіталу в розмірах, що дозволяють відшкодувати витрати, що виникли при вкладенні капіталу.

За умови, що надходження готівки від вкладеного капіталу постійні, термін окупності розраховують шляхом ділення сукупних первинних грошових витрат на суму очікуваних щорічних грошових надходжень.

Обліковий коефіцієнт окупності розраховується розподілом середньої щорічного прибутку проекту на середні витрати по вкладенню в проект.

Індекс прибутковості розраховується діленням поточної вартості надходжень на середні інвестиційні витрати по проекту.

9. Аналіз постійних і змінних витрат Змінні і постійні витрати - це два основних типи витрат. Кожен визначається в залежності від того, чи змінюються підсумкові витрати у відповідь на коливання обсягу Змінні витрати змінюються в загальній сумі прямо пропорційно змінам обсягу. Постійні витрати - залишаються без зміни.

Аналіз постійних і змінних витрат

Змінні витрати

Постійні витрати

 1. Сировина та матеріали:

а) основні матеріали

б) допоміжні матеріали

1. Зарплата адміністративно-управлінського персоналу

2. Основна заробітна плата виробничих робітників (відрядна)

2. Комерційні витрати

3. Амортизація виробничого обладнання

3. Обслуговування (постійна частина)

4. Податки і збори

4. Енергія (постійна частина)

5. Обслуговування (змінна частина)

6. Енергія (змінна частина)

10. Аналіз беззбитковості З метою вивчення залежності між змінами обсягу виробництва, сукупного доходу від продажу, витрат і чистого прибутку проводять аналіз беззбитковості виробництва. При цьому особливий вплив приділяється аналізу випуску продукції, що дозволяє керівництву визначити критичні ("мертві") точки обсягу виробництва. Критичної вважається така точка обсягу продажів, при якій підприємство має витрати, рівні виручці від реалізації всієї продукції. У цій точці немає ні прибутку, ні збитків.

Аналіз беззбитковості виробництва визначає залежності між обсягом продажів, витратами і прибутком протягом короткого проміжку часу.

Для визначення критичної точки використовують методи рівняння, маржинального доходу, графічний.

Метод рівняння заснований на обчисленні чистого прибутку за формулою: Виручка від реалізації - Змінні витрати за той же обсяг реалізації - Постійні витрати в загальній сумі = Чистий прибуток від реалізації продукції.

Деталізуючи порядок розрахунку показників формули, її можна представити в наступному вигляді: Чистий прибуток від реалізації продукції = (Кількість одиниць г Ціна одиниці продукції) - (Кількість одиниць г Змінні витрати на одиницю) - Постійні витрати в загальній сумі.

Розрахуємо для нашого підприємства точку беззбитковості для одного виробу (Колодка 2). Його продажна ціна 67 руб. за штуку. Нехай х - кількість одиниць товару.

Постійні витрати склали: 22000 + 1125 + 250 = 45375 руб.

Змінні витрати склали: 136245 + 3750 + 3125 + 1000 + 2500 +500 + 3125 + 62475 = 212720 руб.

Складемо рівняння: 67 x - 45375 - 212720 = 0 67 x = 258095 x = 3524 В рублях це: 3524 г 67 = 236 108 руб.

Аналіз рівня рентабельності виробництва

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1. Балансовий прибуток, тис. руб.

2. Реалізація продукції в цінах попереднього року, тис. руб.

3. Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

4. Середньорічні залишки матеріальних оборотних коштів, тис. руб.

Середньорічна вартість виробничих фондів

(Стор. 3 + стр. 4), тис. руб.

6. Коефіцієнт фондомісткості продукції (стор. 3: стор. 2), коп.

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

(Стор. 4: стор. 2), коп.

8. Прибуток на рубль реалізованої продукції (стор. 1: стор. 2), коп.

9. Рівень рентабельності виробництва (стор. 1: стор 5) г 100,%

Ця таблиця складається за даними річних звітів.

11. Аналіз зміни фінансових результатів при відхиленні витрат + / - 5%, + / - 10%, + / - 25%.

Факт

5%

-5%

10%

-10%

25%

-25%

Осн. Матеріали

204165

204 166,05

204 163,95

204 166,10

204 163,90

204 166,25

204 163,75

Допоміжні. матеріали

7500

7 501,05

7 498,95

7 501,10

7 498,90

7 501,25

7 498,75

Основна з / пл. виробнич. раб.

158325

158 326,05

158 323,95

158 326,10

158 323,90

158 326,25

158 323,75

Амортиз. Виробнич. Обладнання-я

6250

6 251,05

6 248,95

6 251,10

6 248,90

6 251,25

6 248,75

Податки і збори

1125

1 126,05

1 123,95

1 126,10

1 123,90

1 126,25

1 123,75

Обслуговування (пер. частина)

5000

5 001,05

4 998,95

5 001,10

4 998,90

5 001,25

4 998,75

Енергія (пер. частина)

2000

2 001,05

1 998,95

2 001,10

1 998,90

2 001,25

1 998,75

Разом змінні витрати

384365

384 366,05

384 363,95

384 366,10

384 363,90

384 366,25

384 363,75

З \ пл. адм-упр персоналу

2500

2 501,05

2 498,95

2 501,10

2 498,90

2 501,25

2 498,75

Комерц. адмін. Витрати

44000

44 001,05

43 998,95

44 001,10

43 998,90

44 001,25

43 998,75

Обслуговування (пост. частина)

1125

1 126,05

1 123,95

1 126,10

1 123,90

1 126,25

1 123,75

Енергія (пост. частина)

250

251,05

248,95

251,10

248,90

251,25

248,75

Разом пост. Витрати

47875

47 876,05

47 873,95

47 876,10

47 873,90

47 876,25

47 873,75

Виручка

1441620

1 441 621,05

1 441 618,95

1 441 621,10

1 441 618,90

1 441 621,25

1 441 618,75

Маржинальний дохід

1057255

1 057 256,05

1 057 253,95

1 057 256,10

1 057 253,90

1 057 256,25

1 057 253,75

Прибуток до оподат-я

1009380

1 009 381,05

1 009 378,95

1 009 381,10

1 009 378,90

1 009 381,25

1 009 378,75

Чистий прибуток

656097

656 098,05

656 095,95

656 098,10

656 095,90

656 098,25

656 095,75

12. Калькуляція за гальмівної колодки 2

Статті витрат

Сума, руб.

Сировина і матеріали

5

Енергія на технологічні цілі

0.09

Основна зарплата виробничих робітників

7.5

Додаткова зарплата виробничих робітників

0.5

Відрахування на соціальне страхування

2.64

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

0.9

Цехові витрати

2

Загальнозаводські витрати

1.2

Інші виробничі витрати

0.4

Разом виробнича собівартість колодки 2

20.23

Комерційні витрати

1.8

Разом повна собівартість

22.03

13. Основні види податків, які використовуються на ТОВ "ТІІР"

13.1. Податок на прибуток

Податок на прибуток - федеральний податок, що займає центральне місце в системі оподаткування підприємств і організацій. Ставка податку складається з двох частин: тверда ставка податку, що зараховується до федерального бюджету, становить 13%, ставка податку, що зараховується до бюджетів суб'єктів РФ, визначається ними самостійно, але не вище 22% для підприємств (крім посередницьких, для яких ця ставка може становити 25%) і для банківських і кредитних установ - до 30%.

Платниками податку на прибуток є всі підприємства та організації, які є юридичними особами, їх філії, які мають окремий баланс і розрахунковий рахунок, здійснюють підприємницьку діяльність, включаючи створені на території РФ підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства). Ставки податку на прибуток однакові як для вітчизняних, так і для іноземних підприємств, що діють на території РФ.

Авансові платежі податку на прибуток виробляються 15-го числа кожного місяця в розмірі однієї третини квартальної суми податку, обчисленої виходячи з передбачуваного прибутку на квартал, зазначеної в довідці про авансові внески податку на прибуток до бюджету на квартал.

Остаточний розрахунок з податку на прибуток провадиться за даними про фактичну оподатковуваного прибутку за квартал у п'ятиденний строк з дня, встановленого для надання квартальних звітів, а в цілому за рік - у десятиденний строк з дня, встановленого для надання бухгалтерського звіту та балансу за рік.

Якщо фактичний прибуток більше зазначеної в довідці і отже, авансові платежі були занижені, то підприємство виробляє додаткові платежі; підлягає доплаті сума податку коригується (збільшується) на процентну ставку ЦБ РФ за користування банківським кредитом. Доплати проводяться за фактичними даними за квартал і в цілому за рік. Ставка ЦБ РФ приймається за станом на середину звітного періоду (кварталу) - 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада. Т. к. ЦБ встановлює річні ставки, а розрахунки податків ведуться по кварталах, то річна ставка ділиться на чотири.

За правильність і своєчасність сплати податку, належне ведення обліку підприємства та їх керівники несуть відповідальність у встановленому порядку.

В умовах діючої системи оподаткування у підприємств формуються чотири показники прибутку, що істотно розрізняються по величині, економічному змісту і функціональному призначенню Базою для всіх розрахунків служить балансовий прибуток - основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цілей оподаткування розраховується валовий прибуток, а на його основі оподатковувана прибуток. Залишається в розпорядженні підприємства прибуток після внесення податків і інших платежів до бюджету частину балансового прибутку називається чистим прибутком підприємства.

13.2. ПДВ

ПДВ є формою вилучення в бюджет частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва і визначається як різниця між вартість реалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу.

Порядок обчислення податку визначається Законом РФ від 06.12.91 № 1992-1 "Про податок на додану вартість" та Інструкцією Державної податкової служби РФ № 39.

ПДВ оподатковуються обороти з реалізації товарів, виконаних робіт і надання послуг, а також товари, що ввозяться на територію РФ. При реалізації товарів об'єктом оподаткування є обороти по реалізації усіх товарів як власного виробництва, так і придбаних на стороні. При цьому товаром вважається будь-який предмет, виріб, продукція, нерухоме майно, включаючи будівлі і споруди, енергію, воду, пар, стиснене повітря і т.д., реалізовані на сторону.

У складі оподатковуваного ПДВ обороту організація повинна враховувати не тільки суми виручки від реалізації продукції, але і суми пені, штрафів, неустойок, отримання яких пов'язане з розрахунками за продукцію.

Ставки податку на додану вартість встановлено такі: 10% - по продовольчих товарах (крім підакцизних) за переліком, що затверджується Урядом РФ, і товарах для дітей.

20% - по інших товарах (робіт, послуг), включаючи підакцизні продовольчі товари.

Ставка 16,67% виходить автоматично, якщо ставку 20% віднести до кінцевої ціни реалізації, вже включає ПДВ.

Внутрішньозаводської (внутрішньовиробничий) оборот ПДВ не обкладається (мається на увазі передача з цеху в цех напівфабрикатів, робіт і послуг для промислово-виробничих потреб.).

Відповідно до п. 40 Інструкції Державної податкової служби РФ № 39 підприємство зобов'язане вести аналітичний облік сплачених постачальниками сум ПДВ для обчислення середньої розрахункової ставки ПДВ. Т. о. формується вся необхідна база даних для відображення в бухобліку операцій з оптової торгівлі.

13.3. Податок на майно

Умови розрахунку та перерахування до бюджету податку на майно юридичних осіб регламентовані інструкцією Державної податкової служби РФ від 08.06.95 № 33 "Про порядок обчислення і сплати податку на майно юридичних осіб".

Об'єктом оподаткування є майно підприємства, під яким розуміють основні засоби, нематеріальні активи, запаси і витрати. Основні фонди (засоби) включаються до розрахунку за відновної вартості з урахуванням довгостроково орендованих основних засобів. Основні засоби, нематеріальні активи, МШП включаються до розрахунку оподатковуваного майна за залишковою вартістю, тобто за вирахуванням зносу. Для цілей оподаткування визначається за кожний звітний період середньорічна вартість майна за статистичною формулою середньої хронологічної величини, тобто половина вартості майна на початок і кінець періоду складається із вартістю майна на початок кожного проміжного кварталу і отримана сума ділиться на чотири.

Ставка податку на майно: Так як податок на майно відноситься до регіональних податків, то розрізняють граничну (максимальну) ставку, встановлену федеральним законодавством, і конкретну ставку, встановлену органами держ. влади суб'єктів РФ. Гранична ставка становить 2%, в більшості країв і областей (наприклад, в Московській області) конкретна ставка дорівнює граничної, але може бути встановлена ​​ставка 1%, 1,5% (але не вище 2%).

Якщо промислове підприємство є платником податку на майно, то це ще не означає, що все його майно підлягає оподаткуванню. Не включається в розрахунок балансова вартість (за вирахуванням зносу) об'єктів житлово-комунальної та соціально-культурної сфери, повністю або частково перебувають на балансі підприємства; об'єктів, що використовуються виключно для охорони природи, пожежної безпеки та цивільної оборони, шляхів сполучення, лінії зв'язку і електропередачі , супутників зв'язку, землі; майна, використовуваного для потреб фізичної культури і спорту та ін

Сума податку на прибуток рівними частками зараховується до бюджету відповідного суб'єкта РФ і до місцевого бюджету за місцем знаходження підприємства.

Авансові платежі податку на майно підприємства на виробляються. Фактично сума вноситься за квартальними розрахунками у 5-ти денний строк з дня, встановленого для надання квартальних звітів, а в цілому за минулий рік - в 10-денний строк з дня, встановленого для надання річного звіту.

Податок на майно належить на фінансові результати діяльності підприємств.

13.4. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери

Об'єктом оподаткування є обсяг реалізації продукції (робіт, послуг). Під обсягом реалізації розуміється виручка (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначена виходячи з відпускних цін без податку на додану вартість, податку на реалізацію ПММ і акцизів.

Відповідно до подп. П. 2 ст. 21 Закону РФ "Про основи податкової системи в РФ" ставка податку не може перевищувати 1,5% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). При цьому якщо на балансі підприємства знаходяться об'єкти житлового фонду та соціально-культурної сфери (а також у разі фінансування зазначених об'єктів у порядку пайової участі), то обчислена сума податку зменшується на величину витрат на їх утримання.

Для заготівельних, торговельних і постачальницько-збутових організацій об'єктом оподаткування є обсяг реалізованих (виконаних) послуг, під якими треба розуміти їх валовий дохід від реалізації продукції (націнку).

13.5. Збір на потреби освітніх установ

Збір на потреби освітніх установ встановлюється за рішенням місцевих органів влади. Об'єктом оподаткування є фонд оплати праці. Як правило, в об'єкт оподаткування включаються всі виплати в грошовій і натуральній формах, нараховані на оплату праці працівникам підприємств, організацій та установ за всіма підставами. При визначенні фонду оплати праці в першу чергу треба керуватися нормативними документами, виданими органами влади, за рішенням яких було запроваджено зазначений збір.

14. Вертикальний аналіз майна ТОВ "ТІІР" та джерел його утворення

Показники

Питома вага у валюті балансу (%)

Зміни в структурі (%)

На початок 1999 р.

На I півріччя 1999 р.

АКТИВ

I Необоротні активи

Основні засоби

 

20

 

24

 

+ 4

в т.ч. будівлі, споруди, обладнання

20

24

+ 4

Незавершене будівництво

13

9

- 4

Разом по розділу I

53

57

+ 4

Оборотні активи

Сировина, матеріали

20

0,1

- 19,9

Витрати в незавершеному виробництві

0,09

15,3

+ 15,21

ПДВ по придбаних цінностей

4

0,07

- 3,93

Інші дебітори

4,9

3,2

- 1,7

Грошові кошти

18

23

+ 4

в т.ч. каса

5,5

-

5,5

Розрахунковий рахунок

12,5

23,4

+ 10,9

Разом по розділу II

47

42,2

- 4,8

ПАСИВ

IV Капітал і резерви

Статутний капітал

55,8

40,9

- 14,9

Нерозподілений прибуток минулих років

0,09

0,07

- 0,02

Нерозподілений прибуток звітного року

-

22

+ 22

Разом у розділі IV

56

63

+ 7

V Довгострокові пасиви

 

 

Позикові кошти

в т.ч. кредити банків

4,8

3,5

- 1,3

Разом у розділі V

4,8

3,5

- 1,3

VI Короткострокові пасиви

Позикові кошти

15,3

4,4

- 10,9

Кредиторська заборгованість

5,9

6,0

+ 0,1

в т.ч. постачальники та підрядники

5,3

3,0

- 2,3

з оплати праці

3,4

2,8

- 0,6

по соц. Страхуванню і обеспеч.

3,5

1,5

- 2,0

заборгованість перед бюджетом

5,8

11,7

+ 5,9

Резерви майбутніх витрат і платежів

-

0,4

+ 0,4

Разом у розділі VI

34,4

30,3

- 4,1

15. Горизонтальний аналіз майна ТОВ "ТІІР" та джерел його утворення

Показники, тис. руб

На початок 1999 г

На кінець I півріччя 1999р

Відхилення

Абсолютно. (Тис. крб.)

Відносить. (%)

АКТИВ

I Необоротні активи

Основні засоби

200

330

+ 130

+ 65

в т.ч. будівлі, споруди, обладнання

 

200

 

330

 

+ 130

 

+ 65

Незавершене будівництво

130

130

-

-

Разом по розділу I

530

790

+ 260

+ 49

II Оборотні активи

Сировина і матеріали

200

2

- 198

- 99

Витрати в незаверш. Виробництві

1

210

+ 209

+ 99

ПДВ по приобр. Цінностям

41

1

- 40

- 97,6

Інші дебітори

50

44

- 6

- 12

Грошові кошти

в т.ч. каса

55

-

- 55

- 100

розрахунковий рахунок

125

320

+ 195

+ 156

Разом по розділу II

472

577

+ 105

+ 22,2

ПАСИВ

IV Капітал і резерви

Статутний капітал

560

560

-

-

Нераспред. прибуток минулих років

1

1

-

-

Нераспред. прибуток звітного періоду

-

295

295

-

Разом у розділі IV

561

856

+ 295

+ 52,6

V Довгострокові пасиви

Позикові кошти

в т.ч. кредити банків

48

48

-

-

Разом у розділі V

48

48

-

-

VI Короткострокові пасиви

Позикові кошти

154

60

- 94

- 61

Кредиторська заборгованість

59

82

+ 23

+ 39

в т.ч. постачальники та підрядники

53

40

- 13

- 24,5

заборгованість з оплати праці

34

38

+ 4

+ 11,8

по соціальному страхуванню і обеспеч.

35

20

- 12

- 42,9

заборгованість перед бюджетом

58

160

+ 102

+ 175,8

інші кредитори

-

10

+ 10

-

Резерви предстоящ. витрат і платежів

-

5

+ 5

-

Разом у розділі VI

345

415

+ 70

+ 20,3

Валюта балансу

1002

1367

+ 365

+ 36,4

 

Висновок

Облік витрат вбирає в себе не тільки документування, відображення на рахунках фактично понесених витрат і калькулювання собівартості продукції, а й усі інформаційне забезпечення стратегії і тактики по внутрішньому управлінню.

У даній роботі була проаналізована система управлінського обліку "Директ-костинг", яка призначається для забезпечення інформацією керівників різних рівнів внутрішньовиробничого управління, відповідальних для досягнення конкретних виробничих цілей.

Розглянуте підприємство спеціалізується з випуску гальмівних колодок і дисків зчеплення.

У роботі були сформовані центри відповідальності, проведено докладно бюджетування центрів відповідальності, які беруть участь безпосередньо у виробництві продукції (цеху); складена калькуляція на одиницю випущеної продукції; проведено аналіз зміни фінансових результатів при заданих відхиленнях витрат, а також аналіз майна ТОВ "ТІІР" та джерел його утворення.

Мета роботи полягала в дослідженні факторів, що впливають на економіку і управління, організацію і технологію виробництва, що дозволяють зробити витрати ефективними і реально керувати ними.

 

Список літератури:

 1. Вахрушіна М. А. Бухгалтерський управлінський облік: М.: ЗАТ "Финстатинформ", 2000
 2. Карпова Т. П. Управлінський облік, М.: Аудит, 1998
 3. Норми витрати палива і ПММ-М.: "ПРИОР", 1996
 4. Хонгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік: управлінський аспект, М.: Фінанси і статистика, 1995
 5. Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Негашев Є. В. Методика фінансового аналізу підприємства, М.: ЮНІ-ГЛОБ, 1995
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Реферат
  193.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бюджетування і управлінський облік на підприємстві
  Бухгалтерський управлінський облік на конкретному підприємстві
  Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік на підприємстві
  Управлінський облік в системі фінансового менеджменту на підприємстві
  Управлінський облік внутрішній аудит та аналіз витрат на оплату праці на підприємстві
  Управлінський уч т на підприємстві
  Управлінський облік 2
  Управлінський облік 4
  Управлінський облік
© Усі права захищені
написати до нас