Управління інвестиційною діяльністю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Цей метод базується на розрахунку відношення середньої за період життя проекту чистої бухгалтерського прибутку і середньої величини інвестицій (витрати основних і оборотних коштів) в проект. Вибирається проект з найбільшою середньої бухгалтерської нормою прибутку.

Основною перевагою даного методу є його простота для розуміння, доступність інформації, нескладність обчислення. Недоліком його потрібно вважати те, що він не враховує негрошовий (прихований) характер деяких видів витрат (типу амортизації) і пов'язану з цим податкову економію, можливості реінвестування одержуваних доходів, часу припливу і відтоку грошових коштів і тимчасову вартість грошей.

Метод розрахунку періоду окупності (payback period) проекту.

Обчислюється кількість років, необхідних для повного відшкодування первісних витрат, тобто визначається момент, коли грошовий потік доходів зрівняється із сумою грошових потоків витрат. Проект з найменшим строком окупності вибирається. Метод ігнорує можливості реінвестування доходів і тимчасову вартість грошей.

Застосовується також дисконтний метод окупності проекту - визначається термін, через який дисконтовані грошові потоки доходів зрівняються з дисконтованими грошовими потоками витрат. При цьому використовується концепція грошових потоків, враховується можливість реінвестування доходів і тимчасова вартість грошей.

Обидві модифікації даного методу прості в розумінні та застосуванні і дозволяють судити про ліквідність і ризикованість проекту, оскільки тривала окупність означає тривалу іммобілізацію коштів (знижену ліквідність проекту) та підвищену ризикованість проекту. Однак обидві модифікації ігнорують грошові надходження після закінчення терміну окупності проекту. Вони успішно застосовуються для швидкої оцінки проектів, а також в умовах значної інфляції, політичної нестабільності або при дефіциті ліквідних коштів - тобто в обставинах, орієнтувальних підприємство на отримання максимальних доходів у найкоротші терміни.

Метод чистої теперішньої (поточної) вартості (net divsent value - NPV).

Чистий справжня вартість проекту визначається як різниця між сумою справжніх вартостей всіх грошових потоків доходів та сумою справжніх вартостей всіх грошових потоків витрат, тобто як чистий грошовий потік від проекту, наведений до теперішньої вартості. Коефіцієнт дисконтування при цьому приймається рівним середньої вартості капіталу. Проект схвалюється, якщо чиста теперішня вартість проекту більше нуля.

Даний метод не дозволяє судити про поріг рентабельності і запас фінансової міцності проекту. Використання даного методу ускладнюється труднощами прогнозування ставки дисконтування (середньої вартості капіталу) і / або ставки банківського відсотка.

При розгляді єдиного проекту або виборі між незалежними проектами застосовується як метод, рівноцінний методу внутрішньої ставки рентабельності (див. нижче); при виборі між взаємовиключними проектами застосовується як метод, що відповідає основному завданню фінансового менеджменту - примноження доходів власників підприємства.

Метод внутрішньої норми рентабельності (internal rate of return - IRR).

Усі надходження і витрати за проектом приводяться до теперішньої вартості за ставкою дисконтування, отриманої не на основі задається ззовні середньої вартості капіталу, а на основі внутрішньої ставки рентабельності самого проекту, яка визначається як ставка прибутковості, при якій теперішня вартість надходжень дорівнює дійсної вартості витрат, т . е. чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.

Отримана таким чином чиста теперішня вартість проекту зіставляється із чистою дійсною вартістю витрат. Схвалюються проекти з внутрішньою нормою рентабельності, що перевищує середню вартість капіталу (прийняту за мінімально припустимий рівень прибутковості).

Даний метод передбачає складні обчислення і не завжди виділяє самий прибутковий проект. Метод передбачає малореалістичним ситуацію реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по ставці внутрішньої прибутковості. Однак метод враховує зміни вартості грошей у часі.

Кожен з методів аналізу інвестиційних проектів дає можливість розглянути окремі характеристики та особливості проекту. Найбільш ефективним способом оцінки й вибору інвестиційних проектів потрібно визнати комплексне застосування всіх основних методів при аналізі кожного з проектів.

ЯКІ ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ?

Метод простий (бухгалтерською) норми прибутку.

Цей метод базується на розрахунку відношення середньої за період життя проекту чистої бухгалтерського прибутку і середньої величини інвестицій (витрати основних і оборотних коштів) в проект. Вибирається проект з найбільшою середньої бухгалтерської нормою прибутку.

Основною перевагою даного методу є його простота для розуміння, доступність інформації, нескладність обчислення. Недоліком його потрібно вважати те, що він не враховує негрошовий (прихований) характер деяких видів витрат (типу амортизації) і пов'язану з цим податкову економію, можливості реінвестування одержуваних доходів, часу припливу і відтоку грошових коштів і тимчасову вартість грошей.

Метод розрахунку періоду окупності (payback period) проекту.

Обчислюється кількість років, необхідних для повного відшкодування первісних витрат, тобто визначається момент, коли грошовий потік доходів зрівняється із сумою грошових потоків витрат. Проект з найменшим строком окупності вибирається. Метод ігнорує можливості реінвестування доходів і тимчасову вартість грошей.

Застосовується також дисконтний метод окупності проекту - визначається термін, через який дисконтовані грошові потоки доходів зрівняються з дисконтованими грошовими потоками витрат. При цьому використовується концепція грошових потоків, враховується можливість реінвестування доходів і тимчасова вартість грошей.

Обидві модифікації даного методу прості в розумінні та застосуванні і дозволяють судити про ліквідність і ризикованість проекту, оскільки тривала окупність означає тривалу іммобілізацію коштів (знижену ліквідність проекту) та підвищену ризикованість проекту. Однак обидві модифікації ігнорують грошові надходження після закінчення терміну окупності проекту. Вони успішно застосовуються для швидкої оцінки проектів, а також в умовах значної інфляції, політичної нестабільності або при дефіциті ліквідних коштів - тобто в обставинах, орієнтувальних підприємство на отримання максимальних доходів у найкоротші терміни.

Метод чистої теперішньої (поточної) вартості (net divsent value - NPV).

Чистий справжня вартість проекту визначається як різниця між сумою справжніх вартостей всіх грошових потоків доходів та сумою справжніх вартостей всіх грошових потоків витрат, тобто як чистий грошовий потік від проекту, наведений до теперішньої вартості. Коефіцієнт дисконтування при цьому приймається рівним середньої вартості капіталу. Проект схвалюється, якщо чиста теперішня вартість проекту більше нуля.

Даний метод не дозволяє судити про поріг рентабельності і запас фінансової міцності проекту. Використання даного методу ускладнюється труднощами прогнозування ставки дисконтування (середньої вартості капіталу) і / або ставки банківського відсотка.

При розгляді єдиного проекту або виборі між незалежними проектами застосовується як метод, рівноцінний методу внутрішньої ставки рентабельності (див. нижче); при виборі між взаємовиключними проектами застосовується як метод, що відповідає основному завданню фінансового менеджменту - примноження доходів власників підприємства.

Метод внутрішньої норми рентабельності (internal rate of return - IRR).

Усі надходження і витрати за проектом приводяться до теперішньої вартості за ставкою дисконтування, отриманої не на основі задається ззовні середньої вартості капіталу, а на основі внутрішньої ставки рентабельності самого проекту, яка визначається як ставка прибутковості, при якій теперішня вартість надходжень дорівнює дійсної вартості витрат, т . е. чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.

Отримана таким чином чиста теперішня вартість проекту зіставляється із чистою дійсною вартістю витрат. Схвалюються проекти з внутрішньою нормою рентабельності, що перевищує середню вартість капіталу (прийняту за мінімально припустимий рівень прибутковості).

Даний метод передбачає складні обчислення і не завжди виділяє самий прибутковий проект. Метод передбачає малореалістичним ситуацію реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по ставці внутрішньої прибутковості. Однак метод враховує зміни вартості грошей у часі.

Кожен з методів аналізу інвестиційних проектів дає можливість розглянути окремі характеристики та особливості проекту. Найбільш ефективним способом оцінки й вибору інвестиційних проектів потрібно визнати комплексне застосування всіх основних методів при аналізі кожного з проектів.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.dist-cons.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
17.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні
Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
Удосконалення управління інвестиційною привабливістю підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Управління господарською діяльністю
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Управління маркетинговою діяльністю
Управління фінансовою діяльністю підприємства
© Усі права захищені
написати до нас