Управління якістю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
Управління якістю

Поняття «продукція» і «рівень якості»
Відповідно до ISO 9000 продукція це - результат діяльності або процесу. Розрізняють 4 категорії продукції: 1) Обладнання (hardware) - матеріальна продукція, що складається з розрізнених частин і має загальну форму. 2) переробляються (processed materials) - матеріальна продукція, що отримується шляхом переробки сировини в заданий стан. 3) Програмне забезпечення (software) - продукт інтелектуальної діяльності людини, що включає в себе інформацію, виражену через засоби підтримки. Програмне забезпечення може бути у вигляді методик, концепцій, комп'ютерних програм і т.д. 4) Послуги (service) - підсумки безпосередньої взаємодії постачальника і споживача, спрямованого на задоволення потреб споживача.
Продукція може бути матеріальною і нематеріальної. Продукція може бути навмисної (бажаною) і ненавмисної (напр. будь-які відходи підприємства).
5
4
3
1
2
Розрізняють 11 етапів життєвого циклу продукції.
11
10
9
8
7
6


Рис. 1. Етапи життєвого циклу продукції
1. Маркетингові дослідження
2. Проектування продукції
3. Розробка виробничих процесів
4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
5. Виробництво продукції
6. Контроль та випробування
7. Упаковка, зберігання і транспортування
8. Реалізація та розподіл
9. Монтаж і експлуатація
10. Технічна допомога і обслуговування
11. Утилізація
5
Якість і споживач
1
2
3
4


Рис.2 Теорія Авраама Марслоу
1й рівень - основні і фізіологічні потреби
2й рівень - потреби в захищеності
Третій рівень - соціальні потреби
4й рівень - потреба у визнанні
5й рівень - потреба у розвитку
Чим вище рівень потреб людини і чим повніше вони задоволені, тим більший попит з його боку на якість споживаної продукції.
Людина завжди бажав придбати якісну продукцію, сучасна людина інформаційно заможнішою (інтернет, ТБ, журнали й т.д.).
Розрізняють 3 підходи споживача до якості: 1) об'єктивний - характеризується кількісним вимірюванням показників якості за допомогою технічних засобів вимірювання та порівняння їх з еталонами, 2) суб'єктивний - залежить від ступеня задоволення індивідуальних потреб споживача; 3) емоційний - характеризується загальною задоволеністю споживача в результаті тривалої експлуатації.
ГОСТ 15467-79
Якість - сукупність властивостей продукції, які надають здатність задовольняти встановлені і передбачувані потреби.
ISO 9000 - 2000 р .
Якість - ступінь, з якою сукупність характеристик продукції виконує вимоги.
Поняття якість і потреби людини взаємодіють при визначенні якості життя. У 1995 році ООН прийняла як показника якості життя «індекс розвитку людського потенціалу»-ІРЛП. При розрахунку ІРЛП враховується: 1) очікувана тривалість життя в містах, 2) рівень грамотності дорослого населення (%), 3) сукупний валовий показник числа надійшли до навчального закладу 1, 2 та 3 рівнів (початкова, середня, вища), 4) реальний ВВП на душу населення.
Таблиця 1. Динаміка зміни ІРПЧ в РФ.
Рік
1993
1996
1998
2000
2004
ІРПЧ
0, 804
0,760
0, 730
0,740
0,795
Місце
33
57
71
62
57
Якість і виробники.
Підприємства ринкової економіки пройшли 4 фази стосунку до якості. 1 фаза: До другої світової війни виробники орієнтувалися в основному на обсяги. Ринок був ненасиченим. Виробники розглядали випуск якісної продукції як витратне і ризиковане підприємство.
2 фаза: По закінченню 2й світової війни завдяки розвитку технологій ринок став насичуватися товарами. У ряді країн сформувалося суспільство споживання. Якість розглядалося виробником як необхідність відповідності стандартам.
3 фаза: У 1970х роках ринок насичений по більшості видів товарів. Виробник шукає шляхи, щоб виділятися серед конкурентів. Якість розглядається як один із засобів перемоги в конкурентній боротьбі і як альтернатива збільшення обсягів виробництва.
4 фаза: Починаючи з 1980 року ринок перенасичений товарами, технології покликав забезпечити як завгодно високий рівень якості. Підприємства шукають шляхи зниження витрат на забезпечення якості (1 редакція ISO 9000). На підприємствах впроваджуються загальне управління якістю. TQM - методи.
Конкуренція, конкурентоспроможність і якість продукції.
Конкуренція - економічний стан постачальників однаковою і різної продукції на ринку за залученням максимальної кількості покупців і отримання максимального прибутку.
Конкуренція породжують об'єктивні причини: 1) обмеженість грошових коштів у покупця 2) свобода виробників виробляти що завгодно і суб'єктивною причиною - пристрасть людини до суперництва
Розрізняють 3 види конкуренції: 1) цінова; 2) якості - полягає у пропозиції споживачеві продукції більш високого рівня якості, ніж у конкурентів; 3) конкуренція сервісу.
Графік зміни споживчих пріоритетів.
Розрізняють 4 основних підходу до надання виробником сервісних послуг. 1й підхід: негативний - постачальник вважає надання сервісу зайвою витратою грошей. 2й підхід: дослідницький - постачальник використовує надання сервісу як можливість отримання інформації про працездатність продукції. Третій підхід: сервіс як бізнес. 4й підхід: сервіс як засіб перемоги в конкурентній боротьбі.
Конкурентоспроможність - здатність продукції вигравати змагання на ринку у встановлений період часу за рахунок більш повного задоволення потреб споживача. Продукція буває конкурентоспроможною лише в певний період часу.
Управління конкурентоспроможністю

Позиціонування продукції
Операційна ефективність компанії
Оснащеність виробництва: обладнання, матеріали, технологія, персонал.
Менеджмент: технічний, економічний, якості.
Стратегічне маневрування


Позиціонування продукції здійснюється в ході маркетингових досліджень.
Стратегічне маневрування - вплив на розстановку конкурентних сил. Розрізняють 5 основних конкурентних сил: 1) загроза вторгнення нових конкурентів. Долається наступним чином - а) ототожнення торгової марки з продукцією, б) виробництво високотехнологічної продукції, в) обмеження доступу до каналів розподілу, г) протекціонізм уряду; 2) ринкова влада постачальника. Є потужним чинником, якщо: а) якщо постачальники вступають в змову, б) продукція постачальника є унікальною або витрати перемикання на іншу продукцію дуже великі, в) споживач не є важливим клієнтом для постачальника; 3) ринкова влада споживача. Є потужним чинником, якщо: а) споживачі можуть вступати в змову, б) продукція є типовою і покупець легко переходить до іншого постачальника; 4) загроза появи товарів-замінників. Є потужним чинником, якщо: а) нова продукція забезпечує краще співвідношення ціна-якість, б) компанія, що просуває товар-замінник, має в своєму розпорядженні значними фінансовими ресурсами; 5) вплив існуючих конкурентів. Посилюється, якщо: а) на ринку діє велика кількість рівних за силою компаній, б) галузь слабко розширюється, в) продукція є швидкопсувної, г) бар'єри виходу з галузі дуже великі.
1


2
3
4
5

Операційна ефективно - здатність компанії виконувати подібні види діяльності краще, ніж це роблять конкуренти. Взаємозв'язок видів діяльності компанії утворюють ланцюжок цінностей компанії.
Продукція
Маркетинг
Сервіс
Збут
Отримання заготовки
Підтримуючі види діяльності
Управління персоналом
Підбір матеріалу
Розвиток техніки
Купівля і оновлення обладнанняПервинні види діяльності

Усі види діяльності компанії мають бути узгоджені і оптимізовані, що в першу чергу дозволяє знизити собівартість і підвищити продуктивність, а в ряді випадків додати продукції нові властивості.
Зв'язок якості та конкурентоспроможності виражаються в трьох аспектах: 1) Компанії, що виробляють один вид продукції, змушені періодично змінювати її якість, щоб підтримувати постійними обсяги продажів. Зміни можуть бути як суттєвими, так і незначними (дизайн). 2) Якість, як інструмент конкурентоспроможності, слід розглядати в кожен конкретний період часу з урахуванням менталітету споживачів та особливостей ринку. 3) Постачальник повинен постійно нагадувати споживачу про високу якість продукції, що поставляється.
Якість і цінність продукції
В даний час мірою якості продукції є ступінь задоволеності споживача, тому якість з точки зору споживача:
Якість для споживача = Задоволеність = Ц / З.
З-витрати споживача на придбання і експлуатацію продукції, Ц-цінність. Якщо цінність більше витрат - покупець охоче купує продукцію і готовий платити більше. Якщо цінність дорівнює витратам, то покупець задоволений продукцією і угода відбудеться.
Мірою якості для постачальника може бути його ступінь задоволеності бізнесом.
Якість для постачальника = Задоволеність = Ц * / З *.
Ц - цінність продукції для постачальника, З - витрати постачальника на виробництво і збут. Якщо цінність більше витрат - бізнес є успішним, якщо цінність дорівнює витратам - бізнес самоокуповується.
Цінність продукції для покупця, постачальника і споживача пов'язані у вигляді такої схеми:
Придатна продукція
Необхідні властивості
Чи не необхідні властивості
Не задоволена потреба
Отримання заготовки
Шлюб
З *
Ц *
Ц
З
Постачальник
Споживач


З урахуванням вищесказаного конкурентоспроможність продукції може бути визначена: К = (Ц / З) * (Ц * / З *)

Показники якості
Показник якості - кількісна характеристика властивості продукції, що розглядається стосовно до певних умов її створення, експлуатації або споживання.
Номенклатура показників якості обмовляється ГОСТами: ГОСТ 4. ... - ... Система показників якості продукції. Найменування продукції. Номенклатура показників.
Показники якості класифікують:
1) за кількістю характеризуються властивостей а) одиничні - характеризують одну властивість, б) комплексні - належать до окремих властивостей продукції. (Наприклад, коефіцієнт готовності машини Кг = Т / (Т + Тв), де Т - час напрацювання на відмову, Тв - час відновлення працездатності). Окремим випадком комплексного показника є інтегральні показники - показують співвідношення корисного ефекту та понесених витрат. (Наприклад, питомі витрати на тонну-км пробігу Зу = (Ц + Е) / Д, де Ц - ціна машини, Е - експлуатаційні витрати, Д - пробіг в тоннокілометрах).
2) по відношенню до різних властивостей а) показники призначення - характеризують доцільність продукції, б) показники надійності. Надійність - властивість об'єктів виконувати встановлені функції, зберігаючи свої показники в заданих межах протягом заданого періоду часу. в) показники технологічності - характеризують ефективність конструкторсько-технологічних рішень г) ергономічні показники - характеризують зручність експлуатації продукції. Розрізняють 1.гігіеніческіе показники, 2.антропометріческіе показники, 3.фізіологіческіе і психофізіологічні показники, 4. психологічні показники. д) естетичні показники, е) показники стандартизації і уніфікації, ж) патентно-правові - характеризують ступінь патентної захищеності і патентної чистоти, з) економічні показники 1. умовно внутрішні економічні показники для фірми - пов'язані з економікою підприємства, 2. умовно зовнішні - пов'язані зі споживанням продукції і) критичні показники - використовуються при створенні правової оболонки ринку збуту 1. критично показники, що визначають вимоги про охорону навколишнього середовища, 2.показателі, що визначають вимоги щодо безпеки людини, 3. показники, пов'язані із захистом об'єктів від пошкодження.
3) за способом вираження а) виражаються бальних способом - мають певну розмірність (км / год, об / хв, кг і т.д.), б) виражаються іншими способами (у% або в частках одиниць).
4) за методом визначення а) зумовлені вимірювальним методом - за допомогою технічних засобів вимірювання, б) зумовлені реєстраційним методом - шляхом підрахунку числа певних подій, в) розрахунковим методом - за допомогою теоретичних чи емпіричних (експериментальних) залежностей; г) органолептичним методом - з допомогою органів почуттів; д) зумовлені експертним методом. Експертів повинно бути не менше 7 осіб, оцінки виставляються за 3 етапи: на першому етапі без обговорення, на наступних після обговорення. Остаточна оцінка дорівнює середньому арифметичному всіх оцінок на всіх етапах. е) визначається соціологічним методом - шляхом опитування існуючих і потенційних споживачів.
5) по стадії визначення а) зумовлені на стадії проектування, б) визначають на стадії виробництва; в) визначають на стадії експлуатації.
6) по області застосування а) показники застосовуваної одиниці продукції; б) показники якості, пов'язані з сукупності одиниць однорідної продукції (напр. коефіцієнт дефектності); в) показники, пов'язані з сукупності одиниць різнорідної продукції (напр. індекс якості).
7) щодо застосування оцінки рівня якості а) базові показники - прийняті за вихідні при порівняльних оцінках; б) відносні показники - одержувані при порівнянні з базовими.
Рівень якості продукції
Рівень якості продукції - відносна характеристика якості продукції, побудована на порівнянні її показників якості з базовими показниками. Базові показники діляться: а) нормативні - тобто показники, які обумовлюються в певних нормативних документах; б) еталонні - тобто виробляється еталонний зразок продукції; в) показники попереднього періоду.
Рівень якості продукції використовується для: а) поточного контролю якості продукції; б) для вибору найкращого варіанту технологічного процесу, в) для атестації продукції (здавання-приймання).
Використовують такі методи для оцінки рівнів якості: 1) диференціальний - полягає у визначенні значень відносних показників якості.


Значення i го базового показника
Використовується то рівняння, в якому збільшення відповідає поліпшення якості.
Рівень якості продукції, що оцінюється вважається вище, якщо все QUOTE
Рівень якості продукції, що оцінюється вважається відповідний базового, якщо для всіх істотних властивостей QUOTE , А для частини несуттєвих QUOTE .
Рівень якості нижче базового, якщо хоча б частину істотних QUOTE .
Недолік методу - необхідність розрахунку великого числа показників.
2) комплексний метод. Застосовується, якщо якість продукції можна описати інтегральним показником якості. Наприклад, для оцінки якості автобусів використовують інтегральний показник - річна продуктивність автобуса.

QUOTE - Середня тривалість перебування автобуса в наряді годин,
QUOTE - Середня експлуатаційна швидкість км / год;
QUOTE - Номінальна місткість;
QUOTE - Коефіцієнт використання місткості;
365 - середня кількість днів у році;
QUOTE - Коефіцієнт використання автобусів в парку.
Розрахований інтегральний показник порівнюється з базовим. Перевага - порівнюється один показник. Недолік - не всі показники можна включити до складу інтегрального.
3) змішаний метод
Ті показники, які можна виразити за допомогою інтегрального порівнюються комплексним методом, інші показники - диференціальним методом.
Індекс якості - призначений для оцінки якості різнорідної продукції і визначається за формулою: формула 1


Наприклад на підприємстві випускаються двигуни А і Б. Необхідно визначити рівень якості з основним і минулим роком:
Двигун
Ресурс годин
Кількість
Минулий рік
Поточний рік
А
2000
2500
3
Б
3000
3500
56

Рівень якості виріс на 17%.
Якщо вартість продукції, що випускається відрізняється значно, то використовують формулу

Якість продукції як економічна категорія
Всяка праця є з одного боку витрачання фізичної сили у фізіологічному сенсі, і в цій формі праця утворює вартість товару. З іншого боку всяка праця - це витрачання фізичної сили в особливій доцільною формі, і в цій формі він утворює споживчу вартість. Якість відображає ступінь корисності, з якою виконано працю. Предметом вивчення економічної теорії в області якості є поділ праці між виробником і споживачем, а також структура витрат при виробництві та експлуатації продукції. Величина витрат на задоволення потреб споживача є сумою:
витрати на науково-дослідні роботи підприємства-виробника,
- Витрати на сировину,
- Вартість додана на етапах виробництва
- Витрати на транспортування
- Торгові витрати
- Витрати на техніко-економічну і торговельну інформацію
- Витрати зберігання
- Основні складові ціни продукції
- Витрати на експлуатацію
- Витрати на ремонт
- Витрати на утилізацію
- Основні складові експлуатаційних витрат
Підвищення якості супроводжується підвищенням витрат при створенні продукції та зменшенням витрат при її експлуатації.


Між продуктивною працею і працею, що виробляють більш якісну продукцію існує такі відмінності: 1) продуктивність праці проявляється у виробника, а якість праці - у споживача; 2) підвищення продуктивності супроводжується зменшенням живої праці і підвищенням уречевленої; 3) підвищення якості супроводжується підвищенням живого і зменшенням уречевленої; 3) продуктивність призводить до зниження собівартості, а підвищення якості до її зростання.
Економічна оцінка рівнів якості являє собою зіставлення витрат на задоволення потреб за допомогою конкретного товару з витратами на ті ж цілі з допомогою товару, що володіє суспільно необхідним рівнем якості. Суспільно необхідний рівень якості - рівень якості основної маси продукції, споживаної в даний період часу.
Еволюція методів управління якістю
В історії управління якістю поділяють 5 перекриваються фаз. Основним джерелом їх зміни було протиріччя: 1) підприємства прагнули до зниження собівартості продукції (внутрішня мета), 2) підприємства прагнули залишатися конкурентоспроможними шляхом забезпечення високої якості продукції, що супроводжувалося підвищенням собівартості (зовнішня мета).
а б в г д
а б в г д
а б в г д
а б в г д
а б в г д
5. Фаза екологічного менеджменту
4. Фаза планування якості
3. Фаза менеджменту якості
2. Фаза контролю якості
1. Фаза відбракування


а - не необхідні властивості продукції
б - необхідні властивості продукції
в - дефекти
г - незадоволені потреби
д - додаткові витрати
1. Фаза відбракування Ця фаза почалася разом з розвитком ремесла і в рівній мірі використовувалася виробником (який відбраковував непридатну продукцію, не допускаючи її до реалізації) і споживачем (який перебирав придбану продукцію, відкладаючи непридатну). Вперше в масовому виробництві відбраковування застосував Самуель Кольт в 1870 році. На збірку вступали лише ті деталі, які не відбраковуються (стандартні деталі, С. Кольт вперше застосував поняття «стандарт»). На підприємстві вперше з'явилися спеціальні працівники - контролери. Вперше в автомобільній промисловості ідею стандартної якості (стандартних деталей) застосували Генрі Форд (Ford) і Генрі Леланд (Codillac). Генрі Форд ввів вихідний контроль якості, що дозволило оцінювати роботу кожного виконавця. Основна ідея контролю якості: споживачеві повинна надходити тільки якісна продукція, а неякісна відбраковують. На цій фазі не було дозволено протиріччя між внутрішніми і зовнішніми цілями виробника. На ряді підприємств кількість контролерів доходило до 40%, собівартість продукції зростала.
3. Фаза контролю якості У 1924 році Вальтер Шухарт запропонував контролювати не готові вироби, а здійснювати періодичний контроль параметрів якості в процесі виготовлення виробів. Запропоновані Шухартом контрольні карти дозволяли відстежувати зміну параметрів якості і своєчасно втручатися у процес виготовлення деталей. Також, Вальтер Шухарт запропонував ввести статистичний контроль. Протиріччя між якістю та вартістю було дозволено частково. Для підвищення якості виявилося недостатнім тільки контролювати процес, необхідно було організувати й забезпечити його всім необхідним.
Фаза менеджменту якості Фаза почалася в 1950 році, коли група американських вчених на чолі з Е. Демінга виступила з 12 лекціями з питань управління якістю перед японськими промисловцями, які успішно впровадили отримані відомості. Програма дій Е. Демінга включала 14 пунктів: 1) Завдання підвищення якості повинна бути постійною, тому що тільки якість забезпечує конкурентоспроможність; 2) Керівництво повинне усвідомлено брати на себе відповідальність за якість продукції, що випускається; 3) 100% перевірка якості випущеної продукції рівнозначно визнанню того, що виробничі процеси є некерованими, 4) Намагайтеся вибирати постачальників не на підставі низьких цін, а на підставі довготривалої співпраці; 5) Готуйте власні кадри, 6) Будь-який працівник повинен мати можливість безбоязно висловлювати свої ідеї і задавати питання; 7) Усуньте бар'єри між відділами.
Основний внесок у розвиток цієї фази внесли: 1) Ф. Кросбі - розробив програму «0 дефектів»; 2) А. Фейгенбаум - розробив систему тотального управління якістю TQM (total quality management), яка вимагала управління якістю на всіх етапах життєвого циклу продукції; 3) К. Ішікава - ввів поняття «петля якості», розробив «причинно-наслідкові діаграми»; 4) Д. Джуран - ввів поняття «Тріади якості», а саме планування, контроль та поліпшення; 5) В. Мессінг - запропонував використовувати на підприємствах «Довідник по якості» як основний документ системи якості, в який проблеми та шляхи їх вирішення.
Основна ідея фази: так організувати роботу на підприємстві, щоб виключити будь-яку можливість випуску бракованої продукції
4. Фаза планування якості У 1960-1970 роках ринок наситився по більшості вироблених товарів. Якісної стала вважатися продукція в максимальному ступені задовольняє потреби споживача. Якість стали планувати на підставі опитування думки покупців. Випробування продукції більшою мірою почали переноситися з фізичних прототипів на віртуальну модель. Основні ідеї цієї фази сформулював Г. Тагуті: Основні проблеми, пов'язані з виробництвом і просуванням продукції закладаються на стадії маркетингових досліджень і конструювання; Якість продукції визначає споживач, виходячи зі ступеня своєї задоволеності.
5. Фаза екологічного менеджменту Фаза почалася в 1990-і роки і передбачала випуск екологічно чистої продукції екологічно чистими методами. Були прийняті стандарти ISO 14000, що стосуються екологічного менеджменту якості.
Розвиток елементів управління якістю на російських підприємствах
Історію управління якістю в Росії відраховують з часів Івана Грозного (середина 16 століття), коли для контролю розміру гарматних ядер були впроваджені прохідні і непрохідні калібри. У 16 столітті в Росії з'явилися «Померная хата» і «бракеражному комісія», які відбраковував дефектну продукцію і відстежували точність вимірювань. У 1875 році Росія підписала метричну конвенцію. У 1860 році в Росії був прийнятий перший національний стандарт, який встановлював розмір залізничної колії. На сьогоднішній день в Україні діє більше 20 000 державних стандартів (ГОСТів), 15 000 ОСТів, більше 100 000 ТУ. На радянських підприємствах були розроблені та впроваджені такі системи управління якістю: 1) БІП (бездефектного виготовлення Продукції) з'явилася в Саратов в 1955 році. Відповідальність за якість продукції була покладена на виконавців, якість роботи яких оцінювалося показником:
-Кількість якісної продукції, - Загальна кількість виробленої продукції
Цей коефіцієнт впливав на величину заробітної плати. Переваги: ​​вперше введений чисельний показник якості праці. Недоліки: не враховувався вплив організації праці і засобів оснащення на якість продукції.
2) КАНАРСПІ (як надійну Ресурс З Першого Вироби) з'явилася на горьковському авіаційному заводі у 1957 році. Перед запуск виробу у виробництво здійснювався великий обсяг науково-дослідних вишукувань, які дозволяли вже на першому виробі, що зійшов з конвеєра, отримувати необхідні характеристики. Недолік: система вимагала великих вкладень у НДДКР, що не кожне підприємство могло собі дозволити.
3) Норм (Наукова організація роботи з підвищення Мотороресурса) була впроваджена на ярославському моторному заводі в 1963-1964 роках. Головним завданням системи було підвищення мотороресурса двигунів, що часто супроводжувалося погіршенням інших показників якості (недолік цієї системи). Позитивний момент: вперше виробник використовував досвід споживача для виявлення слабких місць в конструкції і технології виготовлення виробів.
4) КС УКП (Комплексна Система Управління Якістю Продукції) була впроваджена в 1975 році на підприємствах Львівської області. Вона об'єднала в собі все найкраще з попередніх систем.
5) У 1978 році на базі КС УКП була впроваджена ЕГС УКП (Єдина Державна Система Управління Якістю Продукції), були прийняті перші ГОСТи у сфері якості, розроблені методики статистичного контролю і управління якістю.
6) У 1987 році були прийняті перші міжнародні стандарти серії ISO 9000, на які поступово перейшла Росія.
Система менеджменту якості
Система менеджменту якості - сукупність організаційних структур, методик процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю. Система управління якістю повинна обов'язково включати наступні структури: 1) структура, що виробляє вимоги до якості продукції; 2) структура, яка реалізує вимоги до якості продукції; 3) структура, що визначає значення показників якості виготовленої продукції; 4) структура, що порівнює отримані значення показників якості продукції з заданими; 5) структура, яка приймає рішення і організує заходи щодо забезпечення якості. Схема взаємодії цих структур називається контуром управління якістю продукції.
1
2
5
4
3


Контур управління якістю продукції складального цеху:
Відділ головного технолога
ВТК
Складальний цех
ВТК
Служба менеджменту якості
Технологічна документація на складання
Норми на параметри виробу
Результати контролю
Супровідна документація
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
Р7
Р1
Р3
Р2
Р4
Р9
Р6
Р10
Р5
Р8


- Структура системи менеджменту якості
- Документація системи менеджменту якості
- Процедури системи менеджменту якості
Р1 - розробка технології складання
Р2 - ідентифікація зібраних вузлів і виробів
Р3 - збереження якості виробів при транспортуванні в інші цехи (упаковка)
Р4 - реєстрація, архівування та зберігання результатів контролю
Р10 - аналіз негативних результатів контролю
Р5 - підтвердження якості продукції, успішно пройшла контроль
Р6 - коректування документації на складання
Р7 - доопрацювання продукції, яку можна доопрацювати
Р8-повторний контроль, підготовка кадрів
Р9 - розробка норм на параметри вироби
Для підприємств зі складною, багаторівневою структурою розробляються і впроваджуються багаторівневі контури управління якістю.
К1
К2
К3
Кn


....
К1 - споживчий контур Тривалість контуру - роки, місяці
1 - маркетингові служби, 2 - все підприємство в цілому, 3 - відділ збуту, 4 - планово-фінансова служба, 5 - керівництво підприємства
К2 - конструкторський контур (тривалість - тиждень, місяць)
К3 - технологічний контур
1 - ОГК - відділ головного конструктора; 2 - технологічний відділ; 3 - ВТК; 4 - ВТК; 5 - служба менеджменту якості.
Кn - контур окремих параметрів вироби
1 - ВГТ - відділ головного технолога; 2 - робочий; 3 - робочий; 4 - робочий; 5 - робочий
Контури управління якістю повинні бути сформовані для кожного етапу життєвого циклу виробу, включаючи кожен етап виробництва. Всі ці контури повинні бути оформлені документально.
Процедури системи менеджменту якості
Процедура системи менеджменту якості - будь-який вид діяльності в рамках системи менеджменту якості. Всі процедури системи менеджменту якості об'єднуються в 3 групи: 1) забезпечення якості - це сукупність планованих і систематично проведених заходів, що створюють необхідні умови для кожного етапу життєвого циклу вироби таким чином, щоб якість продукції задовольняло встановленим вимогам. Наприклад: проектування продукції, підбір матеріалів, придбання обладнання та оснащення, підвищення кваліфікації виконавців і т.д.
Цільова науково-технічна програма забезпечення якості - документ, який регламентує конкретні заходи в галузі якості, необхідні ресурси і послідовність діяльності, пов'язані з специфічної продукції.

Схема забезпечення якості:
1


2я група процедур - управління якістю - методи та види діяльності оперативного характеру, що використовуються для виконання вимог до якості. Наприклад: примусова заміна технологічного оснащення, позаплановий ремонт устаткування, вилучення застарілої документації, підвищення кваліфікації виконавців і т.д. Схема управління якістю:
Забезпечення якості
Контроль
Аналіз
Прийняття рішення


Управління якістю
Поліпшення якості
Управління якістю
Забезпечення якості
Забезпечення якості
якість
час
Третя група процедур - поліпшення якості - заходи, що вживаються в організації з метою підвищення ефективності та результативності діяльності і процесів. Наприклад: діагностування випускається продукції, виявлення слабких місць в конструкції і технології, НДДКР спрямовані на підвищення якості, механізація і автоматизація робіт, оновлення документації і т.д. Схема взаємодії, забезпечення поліпшення та управління якістю:
Менеджмент якості в стандартах ISO 9000 в редакції 2000 р .
Підвищення вимог до якості продукції з боку споживачів і бажання виробників систематизувати свою роботу в області якості призвело до того, що в 1987 році міжнародна організація по стандартизації International Standart Organization прийняла групу стандартів ISO 9000, яка спочатку включала 24 стандарту. У 1994 році ці стандарти були переглянуті і доповнені. На сьогоднішній день діє редакція 2000 р . З 24 залишилося 5. Найбільш важливі з них: 1) ISO 9000:2000 (ГОСТ З ІСО 9000-2001) «Системи менеджменту якості. Основні положення і словник »У стандарті відображені: область застосування, основні положення систем менеджменту якості, обгрунтування необхідності систем менеджменту якості, основні підходи до організації систем менеджменту якості, терміни і словник. Стандарт проголошує 8 принципів менеджменту якості: 1) організація повинна орієнтуватися на споживача, розуміти його вимоги і прагнути їх перевершити, 2) керівник повинен керувати, 3) залучення всіх працівників у вирішення питань забезпечення якості; 4) акцент на процеси: керувати слід процесами, а не якістю готової продукції; 5) системний підхід до менеджменту з урахуванням всіх взаємозв'язків процесів, що діють в системі; 6) безперервне поліпшення має бути постійною метою організації; 7) прийняття рішень грунтується тільки на фактах; 8) будувати взаємовигідні відносини з постачальниками.
2) ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001) «Системи менеджменту якості. Вимоги »На підставі цього стандарту організовується робота системи менеджменту якості на підприємствах, здійснюється сертифікація цих систем. Стандарт включає розділи: 1) область застосування, 2) загальні вимоги до системи менеджменту якості, 3) вимоги до документації системи менеджменту якості, 4) відповідальність керівництва, 5) процеси життєвого циклу продукції.
3) ISO 9004:2000 (ДСТУ ISO 9004-2001) «Системи менеджменту якості. Рекомендації щодо поліпшення діяльності »Стандарт являє собою методичну допомогу керівництву компанії, які прагнуть поліпшити свою діяльність, вийшовши за рамки вимог ISO 9001 добровільно. Стандарт не використовується для сертифікації та укладання контрактів.
4) ISO 19011:2000 (ДСТУ ISO 19011-2001) «Керівні вказівки по перевірці системи менеджменту якості та охорони навколишнього середовища» Стандарт описує процедуру сертифікації систем менеджменту якості.
Документація системи менеджменту якості
1) «Політика підприємства в області якості» - проголошує мети і зобов'язання підприємства в області якості (1 станиця). Документ підписує вище керівництво компанії.
2) «Керівництво з якості» - формулює принципи забезпечення якості на підприємстві, розкривається організаційна структура підприємства, взаємозв'язку, обов'язки і компетенції (тобто права) структур підприємства. У документі регламентується відповідальність і виконавці (від 150 до 300 сторінок).
3) «Методологічні інструкції» - документ, що містить методики в галузі якості для кожного підрозділу підприємства. Документ включає функції підрозділів, посилання на робочі інструкції для кожного виконавця, склад внутрішніх і зовнішніх постачальників, перелік споживачів підрозділи.
4) «Робочі інструкції» - докладний опис технології забезпечення якості на робочих місцях. До робітників інструкцій також відносять технологічні карти, схеми контролю, посадові інструкції, накази та розпорядження, всі вхідні документи і т.д. Склад робочих інструкцій не регламентується ISO 9001.
5) «Форми статистичного контролю якості» - як основа для моніторингу та прийняття рішення (ГОСТ).
Етапи формування якості продукції
1) Проектування якості. Відповідно до ГОСТ розробка продукції включає етапи: а) розробка технічного завдання, в якому зазначаються вимоги до якості, техніко-економічні показники продукції, порядок здачі та приймання продукції; б) розробка технічної та нормативної документації; в) виготовлення та випробування зразків продукції; г) приймання результатів розробки.
2) Створення якості. Включає: а) постановка продукції на виробництво; б) усталене виробництво; в) зняття продукції з виробництва.
3) Збереження якості при зберіганні, транспортуванні та реалізації.
4) Реалізація, підтримка і відновлення якості продукції - здійснюється споживачем у процесі її експлуатації.
Статистичні методи аналізу якості продукції
1й метод: контрольні листки і графіки - призначені для збору первинного матеріалу. Контрольні листки заповнюються для кожної технологічної операції, для кожного виконавця, для кожного робочого місця. У контрольному листку відбивається хто, де, коли і за яких умов виконував роботу, а також результати виконаної роботи.
Робочий точить такий валик:
Хто, кваліфікація, розряд, обладнання, матеріал, оснастка, дата, зміна
-9.5 | |
-9.6 ||||||
-9.7 |||||||||
-9.8 ||||||||||||||||
-9.9 ||||||||||||||||
-10.0 |||||||||
-10.1 | | |
Позаштатні ситуації: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10 +0.1 -0.5
У нього буде приблизно такого виду контрольний листок:
Графіки дозволяють оцінити і спрогнозувати розвиток ситуації. Види графіків: а) графік у вигляді ламаної лінії - показує зміна параметра в часі.
б) стовпчасті діаграми - призначені для порівняння різних параметрів, виражених в загальних одиницях виміру
параметр
%
Люди 30%
Умови 20%
обладнання 40%


в) кругові діаграми (кругові графіки)-цей графік дозволяє показати внесок складових в єдине ціле.
Наприклад, причини втрати клієнтів з компанії:
14%
9%
5%
68%


68% - з-за байдужого ставлення з боку співробітників компанії
14% - незадоволеність продукцією
9% - вплив конкурентів
5% - вплив друзів і знайомих
3% - переїзд на нове місце проживання
1% - смерть клієнта
г) стрічковий графік - показує динаміку зміни внеску складових в єдине ціле
а
б
в
а
б
в
а
б
в
2001
2000
1999
100%


Залишок по рахунках
д) Z-подібний графік
Z руб
Прибуток по місяцях
Зростання коштів на л / с фірми
місяці


3
Причинно-наслідкові діаграми: а) діаграма Ішикава (Ісікава), діаграма 4 «М», діграмма «Риб'ячий кістяк».
Дефект
1
1
1
1
2


Під цифрами 1 - причини дефектів першого роду: man (чоловік), mashine (устаткування), method (технології), material (вихідні матеріали). Сучасні дослідники додають ще 3 «М»: management, marketing, money.
2 - причини дефектів другого роду і т.д.
Діаграма дозволяє виявити причини, що впливають на якість і призводять до появи дефектів. Діаграми бажано доповнювати матрицею розподілу ответсвтвенності:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назви стовпців: 1 - причина, 2 - опис причини, 3 - власник процесу, 4 - ступінь впливу, 5 - необхідні дії для усунення причини, 6 - очікуваний результат, 7 - виконавець, 8 - терміни виконання, 9 - необхідні ресурси.
б) Діаграми Парето (італійський вчений, який займався питаннями статистики) - дозволяють виявити головні причини
причини
дефекти
Конструкція
Матеріали
Збірка
причини
Дефекти конструкції
Конструктор
Інформація
причини
Дефекти конструктора
Брак освіти
причини
Дефекти освіти
Продукти
Прогули


Усунувши основні причини дефектів, необхідно проаналізувати ефективність прийнятих рішень шляхом повторного побудови діаграм Парето.
в) Діаграми розкиду - дозволяють виявити взаємозв'язок між різними параметрами.
А
А
А
Б
Б
Б


Положітелная обр. зв'язок Негативна обр. зв'язок Відсутність зв'язку
г) Розшарування (стратифікація) - дозволяє виявити зв'язок між параметрами шляхом розшарування даних про виконання, устаткування, матеріалів і т.д.
А
Б
- Іванов
- Петров
д) Гістограми - дозволяють оцінити стан якості. Гістограми - стовпчастий графік, побудований за отриманими за певний період часу даними, які розбиті на декілька інтервалів. Гістограми дозволяють виконати кількісний та якісний аналіз. Див роздатковий матеріал

Контрольні карти Шухарта (див. роздатковий матеріал)
ГОСТ Р 50779.42-99 Контрольні карти Шухарта - графічний спосіб подання та зіставлення інформації, отриманої на підставі вибірок, що відображають поточний стан процесу. Карти Шухарта - основний інструмент статистичного управління якістю. Вони дозволяють оцінити, чи є процес статистично керованим. На практиці застосовують 5 видів контрольних карт: 1) Х є найбільш поширеними, використовуються для великих обсягів вибірок. 2) - Дають більш точну оцінку, але вимагають більш громіздких розрахунків. 3) Контрольна карта медіан. Медіана - середнє значення з вибірки. Карта медіан представляє найбільший обсяг інформації, проте дає меншу точність при оцінках. 4) Карта індивідуальних значень і ковзаючих розмахів - використовується, коли обсяг вибірки дорівнює 1. 5) Контрольна карта часткою невідповідної продукції - використовується, якщо контролюється не значення параметра, а належність його до заданого діапазону (контроль за альтернативними даними). Контроль за альтернативними даними є менш точним, але простіше реалізується. За результатами побудови приймаються рішення про статистичну керованості процесу. Процес вважається некерованим, якщо: 1) одна з точок лежить за контрольної кордоном; 2) 9 точок поспіль лежать вище або нижче центральної лінії; 3) 6 поспіль зростаючих або відбувають точок; 4) 14 поперемінно зростають і відбувають точок. При виявленні некерованості процесу його необхідно зупинити і відрегулювати.
Технологія розробки та аналізу продукції заданого рівня якості
Щоб знизити витрати, врахувати побажання споживачів, скоротити терміни розробки продукції, підвищити ефективність прийнятих конструкторських рішень рекомендується використовувати спеціальні технології. 1) QFD - quality function deployment - функція розгортання якості - цей метод передбачає переклад показників якості продукції з мови споживача на мову конструктора. Дані представляються в табличній формі, яка отримала назву «Будинок якості». Див роздатковий матеріал. Етапи заповнення будинку якості: а) формулювання вимог до якості на мові споживача (споживчі характеристики), б) ранжирування споживчих характеристик за важливістю, в) розробка конструкторських характеристик (технічні характеристики), г) виявлення залежності між технічними і споживчими характеристиками (9 - зв'язок сильна, 3 - зв'язок середня, 1 - зв'язок слабка) д) побудова даху шляхом виявлення зв'язків між технічними характеристиками; е) визначення важливості технічних характеристик; е) облік технічних обмежень - наскільки складно або легко реалізувати технічну характеристику; ж) облік впливу конкурентів з точки зору споживача і виробника. «Будинок якості» повинен доповнюватися спільно маркетологом, конструктором і технологом.
Приймальний контроль якості
Процедури статистичного приймального контролю якості розглядаються як засіб підтвердження інформації про відповідність якості встановленим вимогам. Приймальний контроль не повинен розглядатися як засіб очищення партії від непридатною продукції. Приймальний контроль поширюється: 1) на контроль постачальника, 2) на контроль споживача; 3) на контроль третьою стороною; 4) на укладання договорів на постачання. Плани контролю складаються для часток одиниць або% дефектної продукції.
Прийнятний рівень якості ALQ Accept Level Quality - це рівень якості, що є кордоном задовільного рівня якості (вимірюється або в% або в частках одиниць). Стандарти передбачають 3 типи контролю: 1) одноступінчатий - коли рішення про приймання партії продукції приймається за результатами контролю однієї вибірки; 2) двоступінчастий контроль - якщо в першій виборці кількість бракованої продукції менше або дорівнює приймального числа Ас, то вся партія приймається. Якщо кількість дефектної продукції більше або дорівнює бракувального числа Re, то вся партія відхиляється. Якщо кількість дефектної продукції більше Ас, але менше Re, то контролюється другим вибірка з тієї ж партії. Перевірка за Ac і Re здійснюється за сумою двох вибірок. 3) багатоступінчастий контроль - аналогічно двоступінчастим, але кількість ступенів до 7.
Тип контролю обумовлюється в контракті (за замовчуванням - одноступінчатий). Розрізняють 3 рівні контролю: 1) нормальний контроль (за замовчуванням), 2) посилений контроль - вводиться при недовірі споживача постачальнику і передбачає більший обсяг вибірки для контролю; 3) ослаблений контролю - використовується при довірі споживача до постачальника. Стандарт передбачає автоматичний перехід з нормального контролю на посилений, якщо дві партії із 5 не проходять нормальний контроль. Перехід з нормального на ослаблений здійснюється якщо 5 з 5 пройшли нормальний контроль. Див роздатковий матеріал.
Сертифікація якості продукції
Сертифікація продукції - діяльність з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам. Сертифікат - документ, виданий за правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам. Розрізняють сертифікат якості, сертифікат походження і страховий сертифікат. У Росії до 90% продукції підлягають добровільної сертифікації, інша продукція обов'язкова до сертифікації відповідно до законодавства. Розрізняють 8 видів сертифікації: 1) сертифікат видається за результатами випробувань типових зразків, наданих постачальником; 2) сертифікат видається за результатами випробувань типових зразків взятих зі сфери торгівлі; 3) сертифікат видається за результатами випробувань типових зразків, взятих перед відправкою в торговельну мережу, 4 ) сертифікат видається за результатами випробувань типових зразків, взятих як зі сфери торгівлі, так і з виробництва; 5) сертифікат видається за результатами періодичних випробувань типових зразків зі сфери торгівлі та виробництва; 6) сертифікат на продукцію видається на підставі наявного у підприємства сертифіката на систему менеджменту якості; 7) сертифікація кожної окремої партії; 8) сертифікація кожного окремого виробу. Сертифікацію здійснює Росгосстандарт та уповноваженим ним органи.
Сертифікація систем менеджменту якості
У Росії мають право сертифікувати системи менеджменту якості 7 міжнародних організацій. Сертифікація включає два етапи: 1) підготовка до сертифікації; 2) безпосередня сертифікація. Компанії, що готують і сертифікують повинні бути незалежними. При сертифікації перевіряється: 1) чи оформлені документально процеси системи менеджменту якості; 2) впроваджені чи процеси згідно з документацією; 3) чи є процеси ефективними. Для перевірки ефективності системи менеджменту якості повинен здійснюватися плановий і позаплановий аудит: першою стороною (самим підприємством), другою стороною (споживачем), третьою стороною (незалежної, що видала сертифікат). Сертифікат діє 5 років.
Лекція 18.12.07
витрати на оцінку потенційних постачальників, витрати на аудит та сертифікацію і т.д.
2) витрати на контроль: оплата роботи контролера, витрати на випробування продукції, вартість продукції, зруйнованої в процесі контролю, витрати на тестування продукції і т.д. 3) внутрішні втрати - витрати на виробництво дефектної продукції, не відправленої споживачеві; 4) зовнішні втрати - усі витрати на дефектну продукцію, відправлену споживача, включаючи компенсацію шкоди, судові витрати, повторне відновлення і повернення продукції споживачеві.
витрати
якість


1 2 3 +4

Існує рівень якості, витрати на забезпечення якого є мінімальними.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
161.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління якістю 4
Управління якістю 5
Управління якістю 9
Управління якістю 8
Управління якістю 7
Управління якістю 3
Управління якістю 12
Управління якістю 10
Управління якістю 2
© Усі права захищені
написати до нас